Jouko Hannus, Senior Partner, Co-founder Talent Vectia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouko Hannus, Senior Partner, Co-founder Talent Vectia Oy"

Transkriptio

1 Strateginen uudistuminen - kuinka haastaa nykyisiä toiminta- ja ajattelumalleja? Toimintaympäristön murrokset sekä vaikutukset asiakaskokemukselle, tehokkuudelle ja johtamiselle Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio merkitsee ja edellyttää Jouko Hannus, Senior Partner, Co-founder Talent Vectia Oy

2 Lähtökohdat Tausta kokemukset strategisesta uudistumisesta Alustukseen aihe Strateginen uudistuminen yleisesti Uudistuminen digitaalisessa murroksessa eli ns. digitaalinen transformaatio Tausta Kokemukset yli 30 vuoden ajalta strategisista uudistumisprosesseista yksityisellä ja julkisella sektorilla, yhteensä yli 100 organisaatiosta Lähtökohta Kokemukset muutaman viimeisen vuoden ajalta, erityisesti seuraavista strategisen uudistumisen case-prosesseista Johtava kaupan alan toimija Merkittävä media-alan toimija Iso sairaanhoitopiiri Merkittävä julkisen sektorin toimija Suuri finanssialan toimija Näissä kyse on ollut kokonaisvaltaisesta strategisesta uudistumisesta, jonka yksi merkittävä ajuri mutta ei ainoa on digitalisaatio Fokus Opit ja kokemukset - hyväksi havaitut uudistamisen lähestymistavat ja menetelmät 2

3 Toimintaympäristön murrokset Vaikutukset asiakaskokemukselle, tehokkuudelle ja johtamiselle Strateginen transformaatio yleisesti Toimintaympäristön muutosvoimat Strategiset vaikutukset Megatrendit Globalisaatio Muutosvoimat Taantuma Euroopassa ja Suomessa Teollisuuden rakennemuutos Strategiset tavoitteet & valinnat, asiakaskokemus ja tehokkuus Terävät strategiset kyllä/eija erottautumisvalinnat Rakenne, johtamis- ja toimintamallit ja kulttuuri Strategian toimeenpanon edellyttämä rakenne ja johtamismalli Digitalisaatio Demografia ja urbanisoituminen Huoltosuhde ja julkisen sektorin tehokkuushaasteet Lainsäädäntö ja regulaatio Monikanavainen vaivaton asiakaskokemus Konkreettinen asiakashyöty Tehokkaat toimintamallit ja vahva kumppanuuksien hallinnan kyky Tehokkaat ja skaalautuvat prosessit ja ICT-ratkaisut Ympäristö ja energia Kuluttajakäyttäytyminen Markkinan ja kilpailutilanteen muutokset Liiketoimintamalli- ja prosessi-innovaatiot Panostaminen osaamiseen ja osaajiin Toimialarajojen hämärtyminen Ohjelmistojen ja palveluiden korostuminen Lean-toimintamallit päästä päähän Asiakaskeskeisyyttä, uudistumista ja aikaansaamista edistävä organisaatiokulttuuri Talent Vectia 3

4 Talent Vectia 4 Toimintaympäristön murrokset Digitaalinen murros ja uusi digitaalinen normaali Digitaalinen transformaatio Syvällinen teknologiavetoinen murros liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa Merkittävästi uutta arvoa syntyy ja vanhaa arvoa tuhoutuu liiketoimintalogiikkojen muuttuessa Murroksen kulmakerroin erilainen eri toimialoilla jotka itsessään uudelleenmäärittyvät Positiivinen takaisinkytkentä - ajoituksen näkeminen ja hyödyntäminen Uudet digitaaliset toimijat ja liiketoimintamallit. Liiketoiminnan läpinäkyvyys Diginatiivi sukupolvi kuluttajina, asiakkaina, työtekijöinä, vaikuttajina. Olemassa olevien isojen toimijoiden haaste: kaksi strategista horisonttia Laaja strateginen näkökulma digitaalisuuteen ison kuvan ja kytkentöjen ymmärtäminen Strategisen ketteryyden ja uudistumiskyvyn ratkaiseva merkitys Tulevaisuuden ottaminen omiin käsiin Uudet vaatimukset strategiatyölle, uudistumiskyvylle, johtamiselle ja kulttuurille

5 Toimintaympäristön murrokset Digitaalinen murros ja uusi digitaalinen normaali Strateginen transformaatio yleisesti Horisontti 1 Tämän päivän kilpailukyky ja menestys Horisontti 2 Huomisen kilpailukyky ja menestys Talent Vectia 5

6 Strateginen menestyminen ja uudistuminen Lähtökohdat Strateginen transformaatio yleisesti Mitä merkitsee menestyminen? Miksi organisaatioita, jotka ovat yltäneet pitkäkestoiseen strategiseen menestykseen on niin vähän? Miksi aikanaan erinomaisesti menestynyt organisaatio hukkaa menestyksen eväät? Mistä menestys syntyy - mitkä ovat menestymisen ajurit? Ainutlaatuinen arvo asiakkaalle Tehokkaat toimintamallit Innostava johtaminen Talent Vectia 6

7 Strateginen menestyminen ja uudistuminen Esimerkkejä vaativista strategisista uudistumistilanteista Strateginen transformaatio yleisesti Digitaalisuuden aiheuttamat perustavaa laatua olevat muutokset strategiassa ja/tai liiketoimintamallissa Siirtyminen tuotanto- ja tuotekeskeisestä asiakas- ja ratkaisukeskeiseen toiminta- ja ajattelumalliin Muuntuminen kotimaavetoisesta aidosti kansainväliseksi yritykseksi, painopisteen siirtyminen uusille maantieteellisille markkinoille Merkittävät muutokset liiketoimintasalkussa Kustannustehokkuuden merkittävä parantaminen Rakennejärjestelyt ja niihin liittyvän integraatioprosessin läpivienti, merkittävät muutokset organisaatiorakenteessa ja johtamisjärjestelmässä Talent Vectia 7

8 Strategiset uudistumisprosessit Käytännön kokemuksia onnistumistekijöistä Strateginen transformaatio yleisesti Ihmisten sitoutumisen aikaansaaminen Ammattimainen uudistumisprosessin hallinta Selkeä uudistumisen perustelu, miksi muutos on välttämätön, samalla innostava tarkoitus / tahtotila Koko organisaation kattava viestintä, dialogi ja osallistaminen monipuolisia kanavia ja keinoja käyttäen Henkilökohtaistaminen ja arkipäiväistäminen; mitä muutos tarkoittaa ruohonjuuritasolla ja arjessa juuri minulle / meille Erityinen huomio avainvaikuttajiin Johtajien ja esimiesten toiminta aidosti roolimalleina ja muutosenergian luojina Näkyvät muutokset ja toimenpiteet, joilla myös merkittävä symboliarvo Tietoiset nopeat näytöt ja onnistumisten esilletuonti Uudistumisprosessilla selkeä rakenne ja johdettavat kokonaisuudet: rajattu määrä kehityshankkeita, joita johdetaan hyviä hankejohtamisen käytäntöjä noudattamalla Uudistumisella konkreettiset hyöty-, lopputulosja prosessitavoitteet, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti Erityishuomio uudistumisen esteiden aikaiseen tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen Parhaiden osaajien valjastaminen viemään läpi uudistumisprosessin kriittisimpiä tehtäviä Uudistumistavoitteiden vienti johtamisjärjestelmään, toimintasuunnitelmiin sekä henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan Joustavuuden säilyttäminen olosuhteiden muuttuessa Talent Vectia 8

9 Strateginen uudistuminen digitaalisessa murroksessa Digitaalisen transformaation osa-alueita Digitaalinen transformaatio STRATEGIAT Digitaalisuuden strategiset vaikutukset toimialojen ja arvoverkkojen rakenteisiin ja menestystekijöihin Digitaalisuuden mahdollistamat liiketoimintamallit ml. monikanavaisuus ARVO ASIAKKAALLE Digitaalisuuden mahdollisuudet asiakasymmärryksessä ja asiakasarvon luomisessa Digitaalisen asiakaskokemuksen muotoilu Talent Vectia Ratkaisuliiketoimintaan digitaalisilla palveluilla Varo kapeaa digitaalisuuden näkökulma 9! TEHOKKUUS Digitaalisuus ja älykkyys arvoverkkojen ja toimintojen tehokkuuden parantamisessa DigitalIsoidut prosessit & prosessi-innovaatiot, mm itsepalvelu JOHTAMINEN Digitaalisen liiketoiminnan ja kehittämisen organisointi ja johtamisjärjestelmä mm. strategiset kokeilut Johtaminen virtuaalisissa työyhteisöissä ja arvoverkoissa Uudistumisen kulttuuri

10 Digitaalisuus strategiatyössä Digitaalinen transformaatio Ei erillisistä digistrategiaa! JOKO digitaalisuus yhtenä strategian tärkeimpänä? avainteemana TAI olemassa olevan strategian haastaminen, terästäminen ja syventäminen Strateginen ketteryys strategian ytimeen jo määritysvaiheessa! Tarkoitus Tahtotila ja strategiset tavoitteet Toimintaympäristön muutosvoimat, mahdollisuudet ja haasteet Ulkoinen strategia Front stage Liiketoimintojen salkku Markkina- ja asiakasvalinnat Arvo asiakkaalle ja erottautuminen Sisäinen strategia Back stage Rakenne ja johtamismalli Asiakkuus-, tarjooma-, operatiiviset ja johtamiskyvykkyydet Kumppanuudet Strategiset uudistamisalueet ja -ohjelmat Liiketoimintamalli Omistajien ja avainsidosryhmien odotukset sekä nykytilanne Strateginen avainteema 1: Digitaalisuus Strateginen avainteema 2: Talent Vectia 10

11 Strateginen uudistuminen Digitaalisen transformaation osa-alueita Digitaalinen transformaatio Itsepalvelu Erottava saumaton monikanavainen asiakaskokemus Uudet digitaaliset tai hybriditarjoomat Uusien tarjoamien kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa Asiakasymmärrykseen perustuva kohdentaminen Ainutlaatuinen asiakasarvo Taitava johtaminen Tehokkaat toimintamallit Digitaalinen toimitus ja/tai asiakaspalvelu Automatisoidut turvaratkaisut ja riskien hallinta Edusta- ja taustaprosessien digitalisointi ja automatisointi Sähköisten prosessien integrointi koko arvoverkossa Ulkoisen ja sisäisen ympäristön analyysi reaaliajassa Uudet virtuaalisen keskustelun ja johtamisen mahdollisuudet Mallintamis- ja analyysi-työkalut päätöksenteon tukena Varo kapeaa digitaalisuuden näkökulma! Talent Vectia 11

12 Digitaalisuus ja ainutlaatuinen asiakasarvo Talent Vectian viitekehys Digitaalinen transformaatio Ainutlaatuinen asiakasarvo Meillä on kattava kokonaisuus arvoa tuottavia monikanavaisesti toimivia palveluita Meillä on kattava kokonaisuus kanavariippumattomia palveluja ja niitä tukevat toimintamallit Kanavariippumattomuus on liiketoimintamallimme ytimessä ja menestymme sen avulla Asiakaskokemus Palveluportfolion ja asiakaskokemuksen johtaminen Meillä on laaja kirjo erilaisia digipalveluja erilaisiin tarkoituksiin Meillä on nettisivut ja jotain some-juttuja Olemme parantaneet vuorovaikutusta ja lisänneet myyntiä digitaalisten palvelujen avulla Meillä on järjestelmät ja osaamista verkkokauppaan ja sähköiseen markkinointiin Saamme merkittäviä säästöjä ja parannamme asiakaskokemusta digitaalisella itsepalvelulla Meillä on toisiinsa integroidut järjestelmät ja toimintamallit ja kyvykkyydet Talent Vectia 12 Asiakkuuksiin liittyvät prosessit ja kyvykkyydet Tiedolla johtaminen, prosessien, osaamisen ja teknologian johtaminen

13 Teknologiakyvyykkys Digitaalinen uudistuminen Tarvittavat kyvykkyydet Soveltamisen ja kokeilujen kautta syntynyt näkemys ja osaaminen digitaalisen teknologian mahdollisuuksista Digitaalinen transformaatio Muotitietoiset - kuitenkin rajallinen kyky aitoon uudistumiseen DigiStarat Tätä viitekehystä voi soveltaa myös digitransformaatiokypsyyden arvionnissa * * MIT & Cap Gemini Menneen maailman haikailijat Uudistumiskykyiset digikonservatiivit Uudistumiskyky Strategisen uudistumisen valmiudet ja kyky Talent Vectia 13

14 Digitalisuuden mahdollistama asiakasarvo ja tehokkuus Case Suuri finanssipalveluyhtiö Digitaalinen transformaatio Toimintaympäristön muutosvoimat, digitalisaatio ja strategiset tavoitteet Olemassa olevien toimintamallienhaastaminen ja tähän perustuva ennakoiva, määrätietoinen ja rohkea uudistuminen Monikanavaisuus Prosessien automatisointi ja prosessi-innovaatiot Tiedolla johtaminen Päivä asiakkaan elämässä Ideointi ja simulointi Digitaalisuuden tarjoamat uudet mahdollisuudet HORISONTTI 1 HORISONTTI 2 Ylivertainen asiakaskokemus ja aidot liiketoimintamalli-innovaatiot Merkittävät hyödyt ja vaikutukset lähtökohtana strategiset tavoitteet, parhaat käytännöt omalta alalta ja muilta toimialoilta sekä olemassa olevien toimintamallien haastaminen Tuotelähtöisistä asiakastarvelähtöisiin prosesseihin, ABC Innovatiiviset esimerkit Talent Vectia 14 Konkreettisten kehityskohteiden priorisoitu toteutus ja tämän kautta syntyvät nopeat hyödyt ja vaikutukset Alhaalta - ylös Nykytilanne - ongelmat ja kehittämis-tarpeet

15 Digitaalisen uudistumisen menestystekijät Digitaalinen transformaatio Ennakkoluulottoman soveltamisen, kokeilujen ja oppimisen kautta syntyvä näkemys ja osaaminen teknologian luomista mahdollisuuksista Ammattimaisen sekä innostavan ja osallistavan johtamisen kautta syntyvä strategisen uudistumisen kyky High Tech High Touch Ei mitä vaan miten ihmisille tulee luoda hyvä maaperä mitä - mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen

16 Halutut tulokset. Nopeasti. 16

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Teknologiateollisuuden strategisen menestyksen avaimet - Miten varmistetaan menestys ja kilpailukyky pitkällä jänteellä Loppuraportti Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU.

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 1 2 JOHDATUS

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Julkaisija

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

PALVELUJEN ASIAKASKESKEINEN KEHITTÄMINEN

PALVELUJEN ASIAKASKESKEINEN KEHITTÄMINEN OPETUSSUUNNITELMA PALVELUJEN ASIAKASKESKEINEN KEHITTÄMINEN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO RESTONOMI (YLEMPI AMK) MASTER OF HOSPITALITY MANAGEMENT 90 op Syksy 2015

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Viestintätoimialan strategia 2.6.2014. Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy

Viestintätoimialan strategia 2.6.2014. Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Viestintätoimialan strategia 2.6.2014 Viestinnän Keskusliitto ry Idean Enterprises Oy Esityksen rakenne Erilaistumisen aikakausi on alkanut Media on kasvuala Paras asiakaskokemus Vähemmän on enemmän Näillä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä Pirkanmaan innovaatiostrategia Tiivistelmä SISÄLTÖ PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA Tiivistelmä PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA 3 Miten saadaan innovaatiokyky maakunnan kehityksen moottoriksi? 3 PIRKANMAAN

Lisätiedot