Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede"

Transkriptio

1 Oppiaine-esittely Simo Juvaste Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede

2 Tietojenkäsittelytiede? Tietotekniikka Informaatioteknologia Informaatiotekniikka Tietojenkäsittely ICT jne Painotukset vaihtelevat, mutta tavoite on sama Tietojärjestelmien kehittäminen monella tasolla Yliopisto-opinnoissa suuntaudutaan opintojen loppuvaiheessa HOPSin mukaan UEF: ~90/300op on pakollista, muut valinnaista! Tkt oppiaine-esittely / SJ

3 Mitä tietojenkäsittelijät tekevät? (esimerkkejä) Selvittävät mitä tietojärjestelmän pitää tehdä Tilaajalta joka ei ole tietojenkäsittelijä Arvioivat miten työläs järjestelmä on toteuttaa Suunnittelevat järjestelmän rakenteen Suunnittelevat järjestelmän toteuttamisen (projektinjohto) Osallistuvat toteuttamiseen, seuraavat projektin edistymistä Pitävät yhteyttä asiakkaaseen Osallistuvat testaukseen Ylläpitävät järjestelmää jne

4 Muita skenaarioita tietojenkäsittelijöille Suuremman ei-it -organisaation tietohallinto Tietojärjestelmän tilaaja ja pääkäyttäjä Tietotekniikan opettaja/kouluttaja Koulut, opistot, koulutusyritykset Yrittäjä, konsultti Tietojenkäsittelytieteen tutkija Muun alan tutkimuksen laskennallinen osuus Jne Ympäristötiede, metsätiede, meteorologia, tekniset tieteet, fysiikka, kemia, farmasia, taloustiede, matematiikka, jne Vapaa sivuaineen valinta antaa mahdollisuuksia: psykologia, kasvatustiede, taloustiede, markkinointi, kielitiede, fysiikka, kemia, biologia, metsätiede, kognitiotiede, tilastotiede, terveystiede,

5 Miksi tietojenkäsittelijäksi? Monimuotoisia työmahdollisuuksia Luovaa ja vaihtelevaa työtä Työtilanne erinomainen (huonoimmillaankin hyvä) Työpaikkoja ympäri maata ja maailmaa Hyvät palkat ka 4850 /kk (TTL2012) Hyvät työpaikat Suomen Parhaat Työpaikat 2013: 15/30 IT-alalta! Työpaikkoja kasvuyrityksissä Ura kasvaa yrityksen mukana!

6 Miksi Itä-Suomeen / Joensuuhun / Kuopioon Joensuu ja Kuopio ovat sopivankokoisia kaupunkeja Kahden kampuksen laitos tuo valinnaisuutta opintoihin Hyvät tilat ja yritysyhteistyö Tiedepuistossa / Teknopolissa Joensuussa vahva kansainvälinen painotus maisteriopinnoissa 2013 valituissa uusissa opiskelijoissa 19 kansallisuutta Yritysten (kirjallinen) työkieli on yleensä englanti Yritysten toivelistan kärjessä tosin ovat suomalaiset maisterit jotka osaavat työskennellä myös englanniksi (asiakaskontaktia ei ulkoisteta!) KV-vaihtomahdollisuudet Työharjoittelumahdollisuudet

7 Tietojenkäsittelytieteen laitos uef.fi/cs Myös tkt laitokset Joensuusta ja Kuopiosta yhdistyivät Myös tilastotiede Yhteinen organisaatio, yhteinen talous, yhteiset tutkinnot, yhteinen opetus, jne Kahden kampuksen opiskelijat Kampukset kutakuinkin tasakokoiset Parhaat etäopetuslaitteet Henkilöstöä ~105 Vuositavoite 80 FM, 8 FT, 80 artikkelia

8 Joensuun kampus Opetus-, kehitys- ja senioriteknologia, medialaskenta, ohjelmistoprosessit, käytettävyys, kognitiotiede KV-maisteriohjelma Amk-yhteistyö Tkt FM-tutkinnot, Joensuun kampus suom ulkom Yht 5v ka

9 Tutkimus ja jatkokoulutus Opetus-, kehitys- ja senioriteknologia Erityistarpeet tietojärjestelmissä Joensuun kampus Ohjelmistotekniikka Käytettävyys Ohjelmistojen laatu Terveydenhuollon tietojärjestelmät Kuopio ja Joensuu Älykäs medialaskenta Väritutkimus Paikkatieto Tekoäly

10 Hakeminen Perusopiskelijaksi Edellytyksenä lukio tai 3-v opistotutkinto Yliopistojen yhteishaku keväisin Luonnontieteen ala Tkt yhteisvalinta Helsinki, Itä-Suomi (Joensuu ja Kuopio), Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku Valintakoe mittaa yleistä päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja Yo-todistuksesta matematiikka ja joko äidinkieli tai pitkä vieras kieli Erillisvalinnat Syksy ja kevät, -> Hae opiskelijaksi -> Erillisvalinnat Tkt perusopinnot (ViSCoS) -> LuK+FM Alempi korkeakoulututkinto IT-alalta -> FM

11 Peruskoulutus (1/2) Maisteri = LuK 3 v + FM 2 v = 5 v opinnot LuK Joensuussa ja Kuopiossa op pääosin tietojenkäsittelytieteen ydintä, teoriassa ja käytännössä Ohjelmointi, suunnittelu, käytettävyys, tietorakenteet ja algoritmit, tiedonhallinta, projektityöskentely, laskennan teoria, työkaluja, testaus, jne op sivuainetta (1-3 ainetta) Kauppatiede, yrittäjyys, matematiikka, fysiikka, psykologia, kognitiotiede, kasvatustiede, terveystiede, jne

12 Peruskoulutus (2/2) FM Joensuussa ja Kuopiossa op tietojenkäsittelytiedettä suuntautuen HOPSn mukaan Mieluiten laitoksen profiilialoille Toki esim. opiskelijavaihdosta saa vaihtoehtoja FM voidaan suorittaa myös muualla suoritun alemman tutkinnon päälle! Kuopio, muut korkeakoulut, amk, ulkomaat Tarvittaessa tkt pohja täydennetään riittävälle tasolle

13 Kandin pakolliset kurssit (2013): Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen Ohjelmointi I (Python) Perusopintojen harjoitustyö Tietojärjestelmän suunnittelu Tietokonejärjestelmät Diskreetit rakenteet Ohjelmointi II (Java) Tietorakenteet ja algoritmit I Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia Tiedonhallinta Hajautetut järjestelmät Laskennan perusmallit Tietorakenteet ja algoritmit II Parityö Ohjelmistotuotantoprosessi Projektityö Aineopintojen seminaari LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte Valinnainen kurssi tai harjoittelu

14 Kandin valinnaisia Ohjelmistokehitysvälineet Johdatus testaukseen Aineopintojen harjoittelu Johdatus sulautettuihin järjestelmiin Vaatimusten hallinta kokonaisarkkitehtuurissa Laskennallinen älykkyys I Tietoturva sosiaalisessa mediassa Proseduraalinen ohjelmointi (C-kieli) Toiminnan ja prosessien kuvaaminen Tietoarkkitehtuuri

15 2 vuotinen FM alemman tutkinnon päälle FM = 120 op Joensuussa ja Kuopiossa 100 op tietojenkäsittelytiedettä suuntautuen (20op vapaasti valinnaista) Mieluiten laitoksen profiilialoille Toki esim. opiskelijavaihdosta saa vaihtoehtoja FM voidaan suorittaa myös muualla suoritun alemman tutkinnon päälle! Muut korkeakoulut, amk, ulkomaat, yliopiston/kampuksen vaihto kotimaassa

16 FM 120 op Kaksi kolmesta: Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op Ohjelmistotuotanto 6 op Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op Erikoistyö tai Maisteriopintojen harjoittelu 20 op (10-20) Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari 2 op Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan tkt syventäviä 30op (30-40) Muuta ja vapaasti valittavia 20op HOPS on kunkin opiskelijan ja ohjaavan professorin yhdessä tekemä suunnitelma

17 FM esimerkkisuuntautumisia ( Mallihopseja ) Aineenopettaja Datatiede Kehitys- ja opetusteknologia Kokonaisarkkitehtuuri Käytettävyys ja suunnittelu Ohjelmistotuotanto Väri- ja kuvateknologia Yrittäjyys Älykäs medialaskenta Pelisuunnittelu, tietoturva?

18 Esim: Ohjelmistotuotannon kurssit Tietojärjestelmän suunnittelu (pakoll) Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (p) Tiedonhallinta (p) Hajautetut järjestelmät (p) Ohjelmistotuotantoprosessi (p) Projektityö (p) Ohjelmistokehitysvälineet (valinn) Johdatus testaukseen (v) Ohjelmistotuotanto (p) Ohjelmistomittarit (v) Käytettävyystekniikat (v) Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (v) Tietojärjestelmän testaus (v) Projektihallinnan erikoiskurssi (v) Tietojärjestelmätieteen tutkimusmenetelmät (v) Ohjelmiston suunnittelu (v) Tietokannanhallintajärjestelmät (v) Projektijohtamisen harjoitustyö (v)

19 Yritysyhteistyö Tkt koulutus on elinehto paikallisille ITyrityksille Erityisesti Joensuussa useita vahvasti kasvavia yrityksiä Monet tkt alumnien perustamia! Koulutuksella on vahva yritysten tuki Harjoittelupaikkoja Keissejä opetukseen Lopputyöpaikkoja Töitä valmistuneille

20 Kansainvälinen yhteistyö Tutkimusyhteistyötä kymmenien muiden yliopistojen kanssa Kymmeniä tutkijavierailuja vuodessa Useita opettajavierailuja vuodessa Kaikissa maanosissa Opiskelijaliikkuvuutta ~15 kv Erasmus vaihtokohdetta CIMO-vaihto Campus Europae Erasmus Mundus ohjelma (CIMET) Cross Border University NordUNET

21 Kysymyksiä? Tervetuloa opiskelemaan!

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9 Tietojenkäsittelytiede...1 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9.3 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)...4 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajille...5

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

UEF tkt Laatukäsikirja

UEF tkt Laatukäsikirja UEF tkt Laatukäsikirja Versio 1.0 (hyväksytty) Tämä UEF tkt:n laatukäsikirjan ajantasainen versio on osoitteessa http://cs.joensuu.fi/pages/intra/2mediawiki-1.14.0/index.php?title=uef_tkt_laatukäsikirja.

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? MONISTE 13/2006 Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? Selvitys laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien koulutuksista, sijoittumisesta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT...1 1.1 Tietotekniikan osasto...1 1.1.1 Yleistä...1 1.1.2 Hallinto ja yhteystiedot...1 1.1.3 Laboratoriot...2 1.2 Automaatio-

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide

Maisterivalintaopas 2014. Magisterurvalsguide Maisterivalintaopas 2014 Magisterurvalsguide Sisältö/Innehåll Hakijalle... 4 Vaasan yliopisto... 4 Koulutusalat ja tutkinnot... 6 Hakijoille yhteiset ohjeet...10 Kuka voi hakea maisterivalinnassa?...10

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2007 ISNN 1795-8318 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot