MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013"

Transkriptio

1 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013

2 Hinnasto Maanmittaustoimitukset Maanmittaustoimitusten hinnoittelu Maanmittaustoimitusten hinnat Maanmittaustoimitusten hinnat (pdf) 1

3 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Käytettäessä Maanmittauslaitoksen digitaalisia kiinteistörekisterikartta-aineistoja osana julkaisua on julkaisemista varten hankittava julkaisulupa Valmistettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalisesta kiinteistörekisterikartta-aineistosta kolmannelle osapuolelle tarkoitettuja jalostettuja tuotteita on tätä vartan hankittava lupa Maanmittauslaitokselta Luvan myöntämisen yhteydessä Maanmittauslaitos määrää mahdollisen julkaisuoikeusmaksun suuruuden Luovutettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalista kiinteistörekisterikartta-aineistoa pelkästään uusien kartta- tai muiden tuotteiden valmistusta varten peritään aineiston luovutuksesta julkaisuoikeusmaksu Aineistojen käyttöoikeus luovutetaan tällöin vain määrättyjä jalostettuja tuotteita varten Julkaisuoikeusmaksun määrittämistä varten aineiston jalostajan tulee selvittää Maanmittauslaitoksen aineiston osuus koko tuotteesta, aineiston pinta-ala tuotteessa ja valmistettavan tuotteen painosmäärä / myyntimäärä sekä julkaistavan tuotteen maksullisuus / maksuttomuus Julkaisuoikeusmaksun lisäksi peritään aineiston käsittelymaksu Jatkojalostajalla on oikeus hinnoitella tuotteensa vapaasti MML velottaa aineistojensa käytöstä jatkojalostajan raportoinnin mukaisesti joko käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksut (rojaltimaksut) Rojaltihinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti Rojaltimaksuista ei myönnetä alennusta (myyntiprovisiota) Suojattujen kartta-aineistojen hinnoittelu Suojattujen (kryptattujen) kiinteistörekisterikartta-aineistojen hinnoittelu on tarkoitettu erityisesti mobiililaitteisiin tehtyihin kuluttajatuotteisiin ja kohteiden seurantaan yrityksissä Maanmittauslaitos ei itse tuota suojattuja kartta-aineistoja, nämä tuotteet ovat MML:n aineistojen jatkojalostajien tekemiä Kuluttajatuotteet Loppuasiakkaan maksettava hinta määräytyy sen mukaan kuinka suuriin paloihin Suomen kartta-alue on jaettu Kuluttajatuotteet eivät sisällä päivitysoikeutta Hinnat ovat kertaostoshintoja, joten päivitystä halutessaan kuluttaja ostaa uuden tuotteen Seurantatuotteet yrityskäyttöön Loppuasiakkaan maksettava hinta määräytyy sen mukaan kuinka suuriin paloihin Suomen kartta-alue on jaettu Kartta-aineiston yrityskohtainen hinta / seurattava kohde laskee sataan kohteeseen asti Ajoneuvoseurantasovelluksessa vain taustakarttana Suojattujen kartta-aineistojen hinnoittelu tulee tarkistaa Maanmittauslaitoksen Tietopalvelukeskuksesta (Myynti ja tuki - Digitaaliset aineistot) Lisenssien hinnoittelu Lisenssit ja päivitys Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuden luovuttaminen Maanmittauslaitos luovuttaa digitaalisiin kartta-, kiinteistörekisterikartta- ja ilmakuva -aineistoihin rajoitettuja rinnakkaisia käyttöoikeuksia Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä tehdään luovutussopimus tai ilmoitus, jossa osoitetaan käyttöoikeuden kohteena olevat aineistot sekä käyttöoikeuden laajuus ja kesto Luovutettavat käyttöoikeudet ja niiden hinnoittelu Maastotietoaineistot Digitaaliset maastotietoaineistot ovat käyttö- ja julkaisuoikeuksiltaan maksuttomia Maastotietoaineistoja ovat Laserkeilausaineistot, Kiintopisteet, Korkeusmallit, Ilmakuvat, Ortokuvat, Maastotietokanta, Peruskarttarasteri, Tienimet, Maastokarttarasterit 1: : , Maastokartat 1: ja 1: , Taustakarttasarja, Yleiskartat 1:1 milj ja 1:4,5 milj, Yleiskarttarasterit 1:1 milj, 1:2 milj, 1:4,5 milj ja 1:8 milj, Nimistötuotteet ja Kuntajako-tuotteet 1: :4,5 milj Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy 2

4 wwwmaanmittauslaitosfi/avoindata Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistoista tekemät painetut kartat ja tulosteet sekä tulostetiedostot ovat maksullisia Kiinteistörekisterikartta-aineistot Kiinteistörekisterikartta-aineistojen käyttöoikeudet perustuvat vuosimaksuun, ellei luovutuksen yhteydessä muuta sovita Maanmittauslaitos luovuttaa aineistoihin seuraavanlaisia käyttöoikeuksia: käyttöoikeuden laajuus hintakerroin 1-5 käyttäjää 1, käyttäjää 1,5 yli 20 käyttäjää 2,0 Lisenssin hinta lasketaan kertomalla hinnaston hinta edellä mainitulla hintakertoimella Lisenssit oikeuttavat ainoastaan sisäiseen käyttöön käyttöoikeuden saajan organisaatiossa Edellä mainittu koskee myös aineistosta otettuja tulosteita ja kopioita Organisaation ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä internet-käyttöä varten on hankittava julkaisulupa Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu, joka on esitetty kyseisen aineiston kohdalla Ilmaisen aineiston käyttöoikeuslupa Laserkeilausaineistoja, Kiintopisteitä, Korkeusmalleja, Ilmakuvia, Ortokuvia, Maastotietokantaa, Peruskarttarasteria, Tienimiä, Maastokarttarastereita 1: : , Maastokarttoja 1: ja 1: , Taustakarttasarjaa, Yleiskarttoja 1:1 milj ja 1:4,5 milj, Yleiskarttarastereita 1:1 milj, 1:2 milj, 1:4,5 milj ja 1: 8 milj, Nimistötuotteita (paikannimet sisältäen myös karttanimet) ja Kuntajako-tuotteita 1: :4,5 milj voi käyttää ilmaislisenssillä Ilmaislisenssi sallii aineistojen yksityisen ja kaupallisen käytön, julkaisemisen, edelleen lisensoinnin ja liittämisen osaksi muuta tuotetta tai palvelua Katso käyttöehdot Aineistojen latauksen yhteydessä kerätään lataajan yhteystiedot Vuosilisenssi Digitaalisen kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeuden voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen vuosilisenssimaksun Lisenssi on voimassa joko määräaikaisena vuoden kerrallaan tai toistaiseksi voimassa olevana, jolloin se laskutetaan vuosittain Lisenssi sisältää päivitysoikeuden aineistoon, joka toimitetaan tilauksesta Aineiston toimituksen yhteydessä veloitetaan aina kyseisen aineiston kohdalla esitetty käsittelymaksu Kertaluovutuslisenssi Digitaalisen kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen lisenssimaksun seitsemänkertaisena (x7) Aineiston käyttöaikaa ei ole rajoitettu Käyttöoikeus ei sisällä päivitysoikeutta Minimimaksu Arvonlisäveroton hinta, euroa( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa( ), alv 24 % Vuosilisenssi 34,00 42,16 Kertaluovutuslisenssi 34,00 42,16 Harrastelisenssi Rekisteröityneet yhdistykset voivat hankkia harrastustoimintaansa digitaalista kartta- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoa yhdelle tietokoneelle Aineistoa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen Aineistoon ei ole päivitysoikeutta eikä sitä saa luovuttaa edelleen Aineiston julkaiseminen 3

5 vaatii julkaisuluvan Aineiston käyttöoikeuden hinta sisältää oikeuden tulostaa paperitulosteita yhdistyksen omille jäsenille yhdistyksen harrastuskäyttöön Harrastelisenssin hinnat Viranomaislisenssi Kauppahintarekisteriaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan Hinnoittelu ei koske kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoja eikä yhteistyönä tuotettuja aineistoja, kuten Euroopan maanmittauslaitosten yhteistyönä tuottamia aineistoja Hinnoittelu ei koske myöskään mm otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja Kauppahintarekisteriaineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, veloitetaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten Tietopalvelukeskus ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset Suullinen tai kirjallinen selvitys Suullinen tai kirjallinen selvitys Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Palvelumaksu, selvitys, vähintään 16,13 20,00 Palvelumaksu, asiakirja- ja karttaotteet 16,13 20,00 Palvelumaksu, selvitys, / h 84,00 104,16 Palvelumaksu, asiakirja- ja karttaotteet 84,00 104,16 Tietovälineet ja aineiston käsittely Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Aineistokohtaiset käsittelymaksut on esitetty kunkin aineiston kohdalla ja ne sisältävät tarvittavat tietovälineet: CD-levyn, DVD-levyn, USBmuistitikun tai ulkoisen kovalevyn Jos aineisto tai sen käsittely sisältää räätälöintiä, veloitetaan tietovälineestä ja käsittelystä alla olevan taulukon mukaisesti Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % CD-levyn hinta 5,00 6,20 DVD-levyn hinta 10,00 12,40 USB-muistitikun hinta (1-2 Gt) 10,00 12,40 USB-muistitikun hinta (4-32 Gt) 40,00 49,60 Ulkoinen kovalevy (500 Gt) 140,00 173,60 Ulkoinen kovalevy (1-2 Tt) 250,00 310,00 4

6 Työt/tuntiveloitus 84,00 104,16 Käyttäjätunnus tiedostopalvelun hakemistokäyttöliittymään 50,00 62,00 Tilaustehtävät Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Matkustusaika sisältyy veloitettavaan työaikaan Työaikaveloituksen lisäksi peritään aine-, tarvike-, matka- ja merkittävät laitekustannukset Työaikaveloitus tehtäväryhmittäin Arvonlisäveroton hinta euroa/tunti ( /h) Arvonlisäverollinen hinta euroa/tunti ( /h), alv 24 % Hintaryhmä 1: mm kiinteistöinsinöörin tehtävät 105,00 130,20 Hintaryhmä 2 84,00 104,16 Hintaryhmään 2 kuuluu mm selvitykset, kuulemiskokoukset ja digitaalisten aineistojen irroitukset, kartoitukset ja mittaukset, maastoon merkitsemiset ja muut maastotyöt sekä asiakaspalvelun tehtävät Tieyksiköinti tilaustehtävänä Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Tieyksikkölaskelma Tieyksiköinnin perusmaksu 162,60 201,62 Tieyksiköinnin lisämaksu / osakaskiinteistö 16,26 20,16 Muu tieyksiköintiin liittyvä työ esim tieyksiköinnin esittely tilaajalle / tunti 84,00 104,16 Luovutuskirjan laatiminen kiinteistötoimituksen yhteydessä Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Luovutuskirjan laatimisen hinta alkaen 187,00 231,88 Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset ja muut ylimääräiset kustannukset 5

7 Rekisterit Kaupanvahvistajarekisteri Kaupanvahvistajarekisteri Kaupanvahvistajarekisterissä on koko maan kaupanvahvistajien tiedot Yksittäisen kaupanvahvistajatiedon hakuperusteena yksilöidään kaupanvahvistajan tunnus, sukunimi tai postitoimipaikka Kaupanvahvistajatietoja voidaan hakea myös virastokohtaisesti osaotteelle Tiedoista voidaan tulostaa PDF-muotoinen tuloste Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % - Kaupanvahvistajarekisterin tuloste tai tiedosto / kaupanvahvistaja 2,05 2,54 - Kaupanvahvistajarekisterin osaote / sivu 2,05 2,54 Kuitenkin vähintään / tilaus 16,13 20,00 Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Hinta / kauppa 2,05 2,54 Kuitenkin vähintään / tilaus 16,13 20,00 Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % vähimmäishinta / tilaus 16,13 20,00 taulukko tai indeksi / kpl 2,45 3,04 Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten Tuloste voidaan antaa ainoastaan niistä luovutuksen saajista, jotka ovat antaneet kaupanvahvistusilmoituksessa suostumuksensa rakennusja kiinteistönhoitoalan suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Hinta / osoite 1,10 1,36 Valmiit siirtotiedostomallit Katso myös 6

8 Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut kohdan mukaisesti 50,00 62,00 säännöllisesti toistuvan eräajon perusmaksu 50,00 62,00 asiakasmalli (XML) ja laaja arviointimalli (txt), jokaiselta kiinteistökaupalta 1,31 1,62 luovutuksensaajantiedot (XML), jokaiselta kiinteistökaupalta 0,33 0,41 arviointimalli, suppea (txt), jokaiselta kaupalta 0,41 0,51 Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot Hinta sisältää omistajatiedon ja osoitteen tarkistamiseen lainhuuto - ja kiinnitysrekisteristä / Väestötietojärjestelmästä (VTJ) / Yritystietojärjestelmästä (YTJ) käytetyn työajan Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % - Omistaja ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala), jokainen rekisteriyksikkö - Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen/osakas 2,44 3,03 2,44 3,03 Kuitenkin vähintään / tilaus 16,13 20,00 Kiinteistörekisterikartta Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet ja käsittelymaksut Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Toimitettaessa digitaalista aineistoa kunnittain määräytyy aineiston käyttöoikeusmaksu Kunnittaiset hinnat (pdf) mukaisesti Aineiston käsittelymaksu kunnittaisissa aineistoluovutuksissa on esitetty alla olevassa taulukossa Käsittelymaksu sisältää tietovälineen Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina Katso muiden lisenssien hinnat Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % - aineiston käyttöoikeusmaksu / rekisteriyksikkö 0,10 0,12 7

9 - aineiston käyttöoikeusmaksu koko Suomi 21000, ,00 Mikäli aineisto toimitetaan rasterimuodossa, käyttöoikeusmaksua alennetaan 75 %:lla Jos aineisto sisältää ainoastaan rekisteriyksikön tunnistetiedot, peritään maksuna /rekisteriyksikkö 0,33 0,41 Kiinteistörajat rasterimuodossa: Kiinteistörajarasteri 1: (1m) ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa - hinta / 100 km2 2,65 3,29 - koko Suomi 5250, ,00 KÄSITTELYMAKSUT AJANTASAINEN ensimmäinen kunta tai alue 80,00 99,20 seuraavat kunnat tai alueet 50,00 62,00 koko Suomi 5000, ,00 DWG/DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset): - alue tai kunta 10,00 12,40 kiinteistötunnukset: - ensimmäinen kunta ominaisuusrajauksin 80,00 99,20 - seuraavat kunnat ominaisuusrajauksin 10,00 12,40 - koko Suomi ominaisuusrajauksin 1000, ,00 VUOSIVERSIO - ensimmäinen kunta 80,00 99,20 - seuraavat kunnat 10,00 12,40 - koko Suomi 500,00 620,00 Kiinteistörekisterikartan koordinaattiluettelo Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Rajamerkkien koordinaattiluettelon hinta / rajamerkki 0,08 0,10 Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 16,13 20,00 Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Aineistokohtaiset käsittelymaksut on esitetty kunkin aineiston kohdalla ja ne sisältävät tarvittavat tietovälineet: CD-levyn, DVD-levyn, USBmuistitikun tai ulkoisen kovalevyn Jos aineisto tai sen käsittely sisältää räätälöintiä, veloitetaan tietovälineestä ja käsittelystä alla olevan taulukon mukaisesti Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % CD-levyn hinta 5,00 6,20 DVD-levyn hinta 10,00 12,40 USB-muistitikun hinta (1-2 Gt) 10,00 12,40 8

10 USB-muistitikun hinta (4-32 Gt) 40,00 49,60 Ulkoinen kovalevy (500 Gt) 140,00 173,60 Ulkoinen kovalevy (1-2 Tt) 250,00 310,00 Työt/tuntiveloitus 84,00 104,16 Käyttäjätunnus tiedostopalvelun hakemistokäyttöliittymään 50,00 62,00 Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot tiedostoina tai massatulosteina toimitettuina Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % - rekisteriyksikön tiedot, jokainen rekisteriyksikkö 3,36 4,17 - perustiedot, jokainen rekisteriyksikkö 0,70 0,87 - perustiedon lisäksi, jokainen lisätieto 0,70 0,87 - rekisteriyksikön tunnistetiedot ja pinta-ala, jokainen rekisteriyksikkö 0,33 0,41 - luettelo osakaskiinteistöistä ja osuusluvut / osakas 0,33 0,41 - rekisteriyksikön muodostumishistoria kaavioineen, jokainen kaavio 0,70 0,87 - leikkauspäivän kiinteistötunnus (kantatilaselvitys) /rekisteriyksikkö, (luettelo sis voimassaol ja leikkauspv:n tunnuksen) 0,66 0,82 - muodostuminen eteen leikkauspäivään / rekisteriyksikkö 0,66 0,82 Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 16,13 20 Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset Hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1059/2012 (voimassa ) Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ) Lainhuutotodistus 18,00 ei arvonlisäveroa Rasitustodistus 18,00 ei arvonlisäveroa Kiinteistörekisteriote 18,00 ei arvonlisäveroa Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verratta 18,00 ei arvonlisäveroa Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 ei arvonlisäveroa Vuokraoikeustodistus 18,00 ei arvonlisäveroa Määräalan kiinteistörekisteriote 18,00 ei arvonlisäveroa Laskun lähettämisestä peritään laskutuspalvelumaksu 9

11 10

12 Kartat ja tulosteet Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Paperi A4 7,66 9,50 A3 10,08 12,50 A2, A1, 55x60, 65x70 25,00 31,00 A0, 65x100 40,32 50,00 Säänkestävä muovi tai kangas A4 14,11 17,50 A3 17,34 21,50 A2, A1, 55x60, 65x70 37,90 47,00 A0, 65x100 67,74 84,00 Kertatilauksena tehdyistä tulosteista tai kopioista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % Kartta- ja ilmakuvatuloste tiedostona Hinnoitellaan paperille tehdyn tulosteen koon mukaisesti Mikäli karttatuloste toimitetaan tiedostona, lisäksi peritään tietovälineen hinta ja laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu Aineiston käytöstä kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään lisäksi julkaisuoikeusmaksu Kartta- ja ilmakuvatuloste tiedostona Muut koot Tulosteet muista aineistoista Tulosteet ja kopiot asiakkaan omasta aineistosta Hinnoitellaan paperille tehdyn tulosteen koon mukaisesti Hinnoittelu tapauskohtaisesti Hinnoittelu tapauskohtaisesti Tulosteen tai kopion hintana peritään tulosteen arvonlisäverollinen hinta vähennettynä 10 prosentilla 11

13 Harrastelisenssi Maastotietokannan ja kiinteistörekisterikartan aineistosta tuotettu rasteriaineisto tulosteena Hinta sisältää työn ja toimittamisen sähköpostilla, CD:llä tai DVD:llä Tulosteen mittakaava on 1: : Tulosteen koko Arvonlisäveroton hinta, euroa Arvonlisäverollinen hinta, euroa, alv 24 % A4 29,44 36,50 A3 39,11 48,50 A2, A1, 55x60, 65x70 98,39 122,00 A0, 65x ,68 198,00 Maastokartta 1: Painetut kartat Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Maastokartta, Peruskartta 1: ,68 12,00 Topografinen kartta 1: ,45 8,00 Peruskartta 1: ,10 15,00 Maastokartta 1: ,10 15,00 Peruskartta 1: ja 1: sekä topografinen kartta 1: Painetut kartat Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Maastokartta, Peruskartta 1: ,68 12,00 Topografinen kartta 1: ,45 8,00 Peruskartta 1: ,10 15,00 Maastokartta 1: ,10 15,00 12

14 Digitaaliset tuotteet Kiinteistörekisteri Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet ja käsittelymaksut Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Toimitettaessa digitaalista aineistoa kunnittain määräytyy aineiston käyttöoikeusmaksu Kunnittaiset hinnat (pdf) mukaisesti Aineiston käsittelymaksu kunnittaisissa aineistoluovutuksissa on esitetty alla olevassa taulukossa Käsittelymaksu sisältää tietovälineen Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina Katso muiden lisenssien hinnat Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % - aineiston käyttöoikeusmaksu / rekisteriyksikkö 0,10 0,12 - aineiston käyttöoikeusmaksu koko Suomi 21000, ,00 Mikäli aineisto toimitetaan rasterimuodossa, käyttöoikeusmaksua alennetaan 75 %:lla Jos aineisto sisältää ainoastaan rekisteriyksikön tunnistetiedot, peritään maksuna /rekisteriyksikkö 0,33 0,41 Kiinteistörajat rasterimuodossa: Kiinteistörajarasteri 1: (1m) ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa - hinta / 100 km2 2,65 3,29 - koko Suomi 5250, ,00 KÄSITTELYMAKSUT AJANTASAINEN ensimmäinen kunta tai alue 80,00 99,20 seuraavat kunnat tai alueet 50,00 62,00 koko Suomi 5000, ,00 DWG/DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset): - alue tai kunta 10,00 12,40 kiinteistötunnukset: - ensimmäinen kunta ominaisuusrajauksin 80,00 99,20 - seuraavat kunnat ominaisuusrajauksin 10,00 12,40 - koko Suomi ominaisuusrajauksin 1000, ,00 13

15 VUOSIVERSIO - ensimmäinen kunta 80,00 99,20 - seuraavat kunnat 10,00 12,40 - koko Suomi 500,00 620,00 Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot tiedostoina tai massatulosteina toimitettuina Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % - rekisteriyksikön tiedot, jokainen rekisteriyksikkö 3,36 4,17 - perustiedot, jokainen rekisteriyksikkö 0,70 0,87 - perustiedon lisäksi, jokainen lisätieto 0,70 0,87 - rekisteriyksikön tunnistetiedot ja pinta-ala, jokainen rekisteriyksikkö 0,33 0,41 - luettelo osakaskiinteistöistä ja osuusluvut / osakas 0,33 0,41 - rekisteriyksikön muodostumishistoria kaavioineen, jokainen kaavio 0,70 0,87 - leikkauspäivän kiinteistötunnus (kantatilaselvitys) /rekisteriyksikkö, (luettelo sis voimassaol ja leikkauspv:n tunnuksen) 0,66 0,82 - muodostuminen eteen leikkauspäivään / rekisteriyksikkö 0,66 0,82 Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 16,13 20 Kiintopisteet Kiintopisteet Kiintopistetietojen yksittäisestä toimittamisesta ja kiintopisteiden koordinaattitiedoista peritään lisäksi laskutuspalvelumaksu Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelomuodossa) 0,57 /kiintopiste 0,71 /kiintopiste Kuitenkin vähintään / tilaus 16,13 20,00 Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen 4,03 /kiintopiste 5,00 /kiintopiste Korkeusmalli 10 m Korkeusmalli Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 14

16 Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT KORKEUSMALLI 2 m: - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, seuraavat lehdet 10,00 12,40 - korkeintaan ja 12 km x 24 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 12 km x 24 km lehdet, seuraavat lehdet 50,00 62,00 KORKEUSMALLI 10 m: - ensimmäinen lehti, pinta-ala enintään 150 km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala enintään 150 km2 10,00 12,40 - ensimmäinen lehti, pinta-ala km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala km2 50,00 62,00 - koko Suomi XYZ 750,00 930,00 KORKEUSMALLI 25 m: - ensimmäinen alue, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN - seuraavat alueet, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN 80,00 99,20 50,00 62,00 - koko Suomi 500,00 620,00 Korkeusmalli 2 m Korkeusmalli Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT KORKEUSMALLI 2 m: - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, seuraavat lehdet 10,00 12,40 - korkeintaan ja 12 km x 24 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 12 km x 24 km lehdet, seuraavat lehdet 50,00 62,00 KORKEUSMALLI 10 m: - ensimmäinen lehti, pinta-ala enintään 150 km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala enintään 150 km2 10,00 12,40 - ensimmäinen lehti, pinta-ala km2 80,00 99,20 15

17 - seuraavat lehdet, pinta-ala km2 50,00 62,00 - koko Suomi XYZ 750,00 930,00 KORKEUSMALLI 25 m: - ensimmäinen alue, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN - seuraavat alueet, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN 80,00 99,20 50,00 62,00 - koko Suomi 500,00 620,00 Korkeusmalli 200 m Korkeusmalli Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT KORKEUSMALLI 2 m: - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, seuraavat lehdet 10,00 12,40 - korkeintaan ja 12 km x 24 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 12 km x 24 km lehdet, seuraavat lehdet 50,00 62,00 KORKEUSMALLI 10 m: - ensimmäinen lehti, pinta-ala enintään 150 km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala enintään 150 km2 10,00 12,40 - ensimmäinen lehti, pinta-ala km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala km2 50,00 62,00 - koko Suomi XYZ 750,00 930,00 KORKEUSMALLI 25 m: - ensimmäinen alue, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN - seuraavat alueet, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN 80,00 99,20 50,00 62,00 - koko Suomi 500,00 620,00 Korkeusmalli 25 m Korkeusmalli Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, 16

18 käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT KORKEUSMALLI 2 m: - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 6 km x 6 km lehdet, seuraavat lehdet 10,00 12,40 - korkeintaan ja 12 km x 24 km lehdet, ensimmäinen lehti 80,00 99,20 - korkeintaan 12 km x 24 km lehdet, seuraavat lehdet 50,00 62,00 KORKEUSMALLI 10 m: - ensimmäinen lehti, pinta-ala enintään 150 km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala enintään 150 km2 10,00 12,40 - ensimmäinen lehti, pinta-ala km2 80,00 99,20 - seuraavat lehdet, pinta-ala km2 50,00 62,00 - koko Suomi XYZ 750,00 930,00 KORKEUSMALLI 25 m: - ensimmäinen alue, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN - seuraavat alueet, korkeintaan 6400 km2, ETRS- TM35FIN 80,00 99,20 50,00 62,00 - koko Suomi 500,00 620,00 Korkeusvyöhykerasteri Korkeusvyöhykerasteri Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) hinnoittelu Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: pikselikoko 40 m, 80 m ja 160 m - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 17

19 pikselikoko 640 m - ensimmäinen karttalehti 50,00 62,00 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 koko Suomi: - pikselikoko 40 m 300,00 372,00 - pikselikoko 80 m 160,00 198,40 - pikselikoko 160 m 80,00 99,20 - pikselikoko 640 m 80,00 99,20 Kuntajako Kuntajako Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: VUOSIVERSIOT koko Suomi - Kuntajako 1: ,00 99,20 - Kuntajako 1: ,00 99,20 - Kuntajako 1: ,00 99,20 - Kuntajako 1:1 milj 80,00 99,20 - Kuntajako 1:4,5 milj 80,00 99,20 - Kuntajakorasteri 1: ,00 99,20 - Kuntajakorasteri 1: ,00 99,20 - Kuntajakorasteri 1: ,00 99,20 - Kuntajakorasteri 1:1 milj 50,00 62,00 - Kuntajakorasteri 1:4,5 milj 50,00 62,00 Laserkeilausaineisto Laserkeilauspistepilvi Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksua Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoa ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Pisteaineisto Arvonlisäveroton hinta ( ) Arvonlisäverollinen hinta ( ), alv 24 % 18

20 KÄSITTELYMAKSUT: ETRS-TM35FIN mukainen 3 km x 3km -lehden alue ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 ETRS-TM35FIN mukainen tuotantoalue (noin 1: lehden alue) 80,00 99,20 Maanmittauslaitoksen ilmakuva Ilmakuva Ilmakuvista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Ilmakuvasta tulostettavat kopiot hinnoitellaan kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: ilmakuva 100,00 124,00 Orientointiparametrit ilmakuville: Orientointitiedot / ilmakuva 21,00 26,04 Maanmittauslaitoksen ortokuva Ortokuva-aineistot Ortokuvista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna ortokuvia ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- ja toimituskuluja Pienin toimitettava yksikkö on yksi ortokuva (5 km x 5 km /KKJ tai 6 km x 6 km / ETRS-TM35FIN ) Katso myös rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) hinnoittelu Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: ensimmäinen kuva (maks 6 km x 6 km) 80,00 99,20 seuraavat kuvat 10,00 12,40 koko Suomi/kaikki kuvat 3 000, ,00 kaikki yhden vuoden uudet kuvat 1 500, ,00 Maastokartta 1: Maastokartta 1: Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja 19

21 Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT 1: lehti - ensimmäinen 80,00 99,20 - seuraavat 10,00 12,40 - koko Suomi 300,00 372,00 VUOSIVERSIO Hallintorajat - koko Suomi 100,00 124,00 Maastokartta 1: Maastokartta 1: Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) / 100 km2 Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ) / 100 km2, alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT ensimmäinen lehti 80,00 99,20 seuraavat lehdet 10,00 12,40 koko Suomi 300,00 372,00 Maastokarttarasteri 1: Maastokarttarasteri 1: Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 koko Suomi 160,00 198,40 20

22 Maastokarttarasteri 1: Maastokarttarasteri 1: Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 koko Suomi 100,00 124,00 Maastokarttarasteri 1: Maastokarttarasteri 1: Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi, alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: - ensimmäinen karttalehti - seuraavat karttalehdet 80,00 99,20 10,00 12,40 koko Suomi - värilliset elementit 2,5 m / 5 m - pohjaelementti 2,5 m / 5 m 300,00 372,00 160,00 198,40 Maastokarttarasteri 1: Maastokarttarasteri 1: , yleiskartta 1:1 milj ja 1:4,5 milj, vektori sekä yleiskarttarasteri 1:1 milj ja 1:2 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 100,00 124,00 21

23 Maastotietokannan hallintorajat Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan johtoyhteydet Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan kalliot ja kivennäismaat Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan korkeussuhteet Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan liikenneverkko Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta 22

24 Maastotietokannan nimistö Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan pellot Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan rakennukset Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan suot Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokannan tiestö osoitteilla Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta 23

25 Maastotietokannan vedet Maastotietokanta, elementit Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Maastotietokannan elementtien käsittelymaksut on esitetty kohdassa Maastotietokanta Maastotietokanta Maastotietokanta, Maastotietokannan tiestö osoitteilla ja osoiteaineisto Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Osoiteaineisto voidaan hankkia vain Maastotietokannan tai Maastotietokannan tiestön täydennykseksi Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: AJANTASAINEN koko aineisto yhtenäinen alue pinta-ala enintään 6500 km2 - ensimmäinen 80,00 99,20 - seuraavat 50,00 62,00 - koko Suomi 1 000, ,00 osaelementti yhtenäinen alue, pinta-ala enintään 6500 km2 - ensimmäinen 80,00 99,20 - seuraavat 50,00 62,00 - koko Suomi 1 000, ,00 yksittäinen kohdeluokka: - koko Suomi 500,00 620,00 Mamma-muunnos: - alue tai kunta/1: lehti/alle 1800 km2 80,00 99,20 VUOSIVERSIOT - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 - koko Suomi 500,00 620,00 elementti/tilauksesta - koko Suomi 1 000, ,00 24

26 Hallintorajat - koko Suomi 200,00 248,00 Tiestö- ja osoiteaineistot - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 - ensimmäinen kunta 80,00 99,20 - seuraavat kunnat 50,00 62,00 - koko Suomi 500,00 620,00 Nimistö Nimistö Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Aineisto ja käsittely on maksutonta myös käytettäessä Nimistön kyselypalvelu (WFS) -rajapintaa, kun vuorokautinen hakumäärä on enintään 300 hakua Katso tarkempi hinnoittelu kohdasta Nimistön kyselypalvelu (WFS) Toimitettaessa aineistoa muuten, peritään käsittelystä työaikaperusteinen maksu ja tietovälineestä hinta Tietovälineet ja aineiston käsittely -kohdan mukaisesti Peruskarttarasteri Peruskarttarasteri 1: Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ) / alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 koko Suomi - värilliset elementit 1 m / 2 m 500,00 620,00 - pohja- ja käyräelementit 1 m / 2 m 300,00 372,00 - muut elementit 1 m / 2 m 80,00 99,20 Taustakarttasarja (rasteri) 25

27 Taustakarttasarja (rasteri) Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto ladataan itsepalveluna tiedostolatauspalvelusta Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 Koko Taustakarttasarja, koko Suomi 2 900, ,00 Taustakarttarasterit, koko Suomi: 1: , ,00 1: ,00 620,00 1: ,00 372,00 1: ,00 372,00 1: ,00 248,00 1: ,00 148,80 1: ,00 124,00 1: ,00 124,00 1:2 milj 100,00 124,00 1:4 milj 50,00 62,00 1:8 milj 50,00 62,00 Tienimet Tienimet Saatavilla vain rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) kautta Aineisto on maksutonta Palvelun ylläpidosta velotaan taulukon ylläpito-sarakkeen mukainen maksu Vinovalovarjosterasteri Vinovalovarjosterasteri Aineistoista ei peritä käyttöoikeusmaksuja Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja Katso myös rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) hinnoittelu 26

28 Katso myös Tietovälineet ja aineiston käsittelymaksut Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % KÄSITTELYMAKSUT: pikselikoko 10 m, 40 m, 80 m ja 160 m - ensimmäinen karttalehti 80,00 99,20 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 pikselikoko 640 m - ensimmäinen karttalehti 50,00 62,00 - seuraavat karttalehdet 10,00 12,40 koko Suomi: - pikselikoko 10 m 500,00 620,00 - pikselikoko 40 m 300,00 372,00 - pikselikoko 80 m 160,00 198,40 - pikselikoko 160 m 80,00 99,20 - pikselikoko 640 m 80,00 99,20 Yleiskartta 1: Maastokarttarasteri 1: , yleiskartta 1:1 milj ja 1:4,5 milj, vektori sekä yleiskarttarasteri 1:1 milj ja 1:2 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 100,00 124,00 Yleiskartta 1: Maastokarttarasteri 1: , yleiskartta 1:1 milj ja 1:4,5 milj, vektori sekä yleiskarttarasteri 1:1 milj ja 1:2 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 100,00 124,00 Yleiskarttarasteri 1: Maastokarttarasteri 1: , yleiskartta 1:1 milj ja 1:4,5 milj, vektori sekä yleiskarttarasteri 1:1 milj ja 1:2 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan 27

29 -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 100,00 124,00 Yleiskarttarasteri 1:2 milj Maastokarttarasteri 1: , yleiskartta 1:1 milj ja 1:4,5 milj, vektori sekä yleiskarttarasteri 1:1 milj ja 1:2 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 100,00 124,00 Yleiskarttarasteri 1: Yleiskarttarasteri 1;4,5 milj ja 1:8 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 50,00 62,00 Yleiskarttarasteri 1: Maastokarttarasteri 1: , yleiskartta 1:1 milj ja 1:4,5 milj, vektori sekä yleiskarttarasteri 1:1 milj ja 1:2 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 100,00 124,00 Yleiskarttarasteri 1:8 milj Yleiskarttarasteri 1;4,5 milj ja 1:8 milj Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto toimitetaan -sivuston kautta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % koko Suomi 50,00 62,00 28

30 Julkaisuoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineiston julkaisuoikeus Kiinteistörekisterikartta-aineiston julkaisuoikeus Katso myös Ammattilaisen Karttapaikka Julkaisuoikeusmaksu Arvonlisäveroton hinta euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta euroa ( ), alv 24 % Vähimmäismaksu 34,00 42,16 Aineistojen käyttö Internetissä: Hinnoitellaan tapauskohtaisesti vuosimaksuna 29

31 Verkkopalvelut Karttakuvapalvelu (WMS) Karttakuvapalvelun (WMS) hinnoittelu Karttakuvapalvelun (WMS) kiinteistötiedot ovat maksullisia Muut palvelusta saatavat aineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua Minimimaksu on 200 (+ALV) Kaikkien MML:n ja sen hallinnoimien aineistotuotteiden (karttatuotteet, niiden osaelementit, ilmakuvatuotteet, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset) hakuhinta on yksi 500 x 500 pikselin haku Kaikkien MML:n aineistojen haut lasketaan yhteen asiakaskohtaisesti ja laskutetaan taulukon mukaisesti MML:n palvelusta on haettavissa myös Väestörekisterikeskuksen (VRK) osoitenumero-elementti Siitä ei peritä aineistomaksua, mutta ylläpitomaksu peritään normaalisti taulukon mukaisesti Maanmittauslaitos ei jälleenmyy kyseistä aineistoa Karttakuvapalvelun hinnoittelu (pdf) Kiinteistötietojen käyttötavat: Kuluttajapalvelu / organisaatiokäyttö: Aineistoja saa käyttää vain palvelun yhteydessä, niitä saa tallentaa palveluntarjoajan palvelutietokannan välimuistiin loppukäyttäjälle Aineistoja voidaan tallentaa loppukäyttäjän omaan käyttöön Hinnoittelussa on mahdollista arvioida etukäteen hakumääräarvioon perustuva kiinteä vuosihinta Laskutuksen perusteena oleva hakumäärä tarkistetaan toteuman mukaisesti vuoden lopussa ja hintaa muutetaan toteutuneen mukaan Hakumääräarvio tehdään yhdessä MML:n kanssa Organisaatiokäyttö Kiinteistötiedoista peritään rasterimuotoisen kiinteistörekisterikartan mukainen lisenssihinta Lisenssin käyttöoikeus määräytyy organisaation toimialueen mukaisesti Palvelusta peritään hakumääräperusteinen ylläpitomaksu Aineistoja saa tallentaa, mutta niitä saa käyttää vain organisaation sisäisessä käytössä Tiedontuottajat / Julkishallinto Julkishallinnon sisäiset vakiomuotoiset tietoluovutukset virainomaistoimintaa varten teknisen käyttöyhteyden kautta ovat maksuttomia (Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) 7 ) Jälleenmyyjien palvelun kautta Jos aineistot ovat muun palveluntarjoajan palvelutietokannassa, peritään ainoastaan aineistomaksu edellä olevien periaatteiden mukaisesti Jos kiinteistörajat ja -tunnukset ovat jälleenmyyjän palvelussa samana rasterielementtinä, peritään yhden haun hinta Jälleenmyyjät raportoivat erikseen kiinteistötietoihin kohdistuneet haut asiakaskohtaisesti Jälleenmyyjä raportoi MML:lle asiakaskohtaisesti tarjoamiensa, MML:n kiinteistötietoja tai niistä tehtyjä jatkojalosteita sisältävien palvelujen hakumäärät Raporteissa esitetään asiakkaiden nimet ja niiden palvelujen vuosittaiset hakumäärät Hakumääräraportit tuotetaan puolivuosittain Laskutus on kerran vuodessa, vuosijakson lopussa Karttapaikka Karttatuloste Karttapaikalta Tuloste säänkestävälle materiaalille Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Tuloste säänkestävälle muoville 28,63 35,50 Tuloste säänkestävälle kankaalle 34,27 42,50 Lähetyskulut, lähetys postitse 10,89 13,50 30

32 Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % PDF-tiedosto Karttapaikalta PDF-tiedosto Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 20,56 25,50 Lähetyskulut, lähetys postitse 10,89 13,50 Peruskartta 1: / Peruskartta 1: / Maastokartta 1: Karttapaikalta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Peruskartta 1: ,68 12,00 Peruskartta 1: ,10 15,00 Maastokartta 1: ,10 15,00 Lähetyskulut, lähetys postitse 6,85 8,50 Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Osa hinnoista perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1059/2012 (voimassa ) Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosasta Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Ylläpitomaksu / käyttäjätunnus / vuosi 120,00 Kiinteistörajojen sijaintitiedot / haku 0,10 Palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot / haku 0,10 Rekisteriyksikön tietoja / rekisteriuyksikkö 0,10 Palstan tietoja / rekisteriyksikkö 0,10 Ei arvonlisäveroa Kiinteistötietojen kyselypalvelu Organisaatiokäyttö, tallennusoikeus Palvelusta peritään hakumääräperusteista aineisto- ja ylläpitomaksua Minimimaksu on 200 (248,00 sis alv 24 %) / vuosi Aineistoja saa tallentaa, mutta niitä saa käyttää vain organisaation sisäisessä käytössä Hinnoittelu (pdf) 31

33 Kiinteistötietojen vektorimainen katselupalvelu Palvelu on tarkoitettu organisaation sisäisen käytön lisäksi myös ulkopuolisille loppukäyttäjille Aineistoja saa käyttää vain katselupalvelukäytössä, mutta niitä saa tallentaa välimuistiin Aineistoja ei saa irroittaa palvelusta loppukäyttäjälle Hinnoittelu (pdf) Kiinteistötietojen tulostepalvelu Kiinteistötietojen tulostepalvelu Hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1059/2012 (voimassa ) Ylläpitomaksua ei peritä Arvonlisäveroton hinta, euroa ( ) Arvonlisäverollinen hinta, euroa ( ) Kiinteistörekisteriote 5,00 ei arvonlisäveroa Kiinteistörekisteriote (oikeaksi todistettava) 5,00 ei arvonlisäveroa Kiinteistörekisterin karttaote 5,00 ei arvonlisäveroa Kiinteistörekisterin karttaote (oikeaksi todistettava) 5,00 ei arvonlisäveroa Määräalan kiinteistörekisteriote 5,00 ei arvonlisäveroa Määräalan kiinteistörekisteriote (oikeaksi todistettava) 5,00 ei arvonlisäveroa Lainhuutotodistus 5,00 ei arvonlisäveroa Lainhuutotodistus (oikeaksi todistettava) 5,00 ei arvonlisäveroa Rasitustodistus 5,00 ei arvonlisäveroa Rasitustodistus (oikeaksi todistettava) 5,00 ei arvonlisäveroa Vuokraoikeustodistus 5,00 ei arvonlisäveroa Vuokraoikeustodistus (oikeaksi todistettava) 5,00 ei arvonlisäveroa Yhteystiedot 2,00 ei arvonlisäveroa Muodostumisketju eteenpäin Muodostumisketju taaksepäin 0,70 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan 0,70 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan ei arvonlisäveroa ei arvonlisäveroa Kiinteistötietojärjestelmän aineistopalvelu Aineistopalvelu (Kiinteistötietojärjestelmä) Veroton hinta, euroa ( ) Verollinen hinta, euroa ( ), alv 24 % Rekisteriyksikkö / vuosi - lainhuutotiedot 0,45 0,56 - rasitustiedot 0,45 0,56 32

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.1.2017 alkaen mml 5374/000000/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.9.2016 alkaen mml 2862/00 00 00/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009 MML:N HINNASTO 1 (4) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet... 1 1.1 Yleiset periaatteet kartta- ja ilmakuva-aineistojen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet... 1 1.1 Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Mikko Tallgren, vastuualuepäällikkö MML / Sovelluspalvelut 7.9.2016 Kiinteistötehtävien koulutuspäivä, Helsinki 2 Esityksen sisältö KTJ:n tietopalvelumuodot Toteutusprojektin

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1396/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO 1.1.2019 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet, selostukset,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen luonnos

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen luonnos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen luonnos 09.11.2018 LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TIETOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA JA TIETOPALVELUSTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 8.12.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN EHDOTUS ASETUKSEKSI KIINTEISTÖTIE- TOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA JA TIETOPALVELUSTA

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.1.2018 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet,

Lisätiedot

MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari)

MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari) MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari) 7.3.2013 Teemu Sipilä Maanmittauslaitos Aiheet 1. Taustaa MML:n karttakuvapalveluista MML:n nykyiset WMS-

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet...1 1.1 Yleiset periaatteet digitaalisten kartta-aineistojen

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Pasila 17.9.2013 Marko Kauppi Tampereen kaupunki Taustaa Tampere käyttänyt

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2017 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,81

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2018 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,97

Lisätiedot

Maastotietojen avaaminen - case mml Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Maastotietojen avaaminen - case mml Antti Kosonen Maanmittauslaitos Maastotietojen avaaminen - case mml 23.1.2012 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Datapolitiikan muutokset Aineistojen maksullisuuden perinne Keskustelu avoimesta datasta voimistunut ja jäsentynyt viime vuosina

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

SAHANKOULU, MYYNTI 2019

SAHANKOULU, MYYNTI 2019 SAHANKOULU, MYYNTI 2019 Kuva: ajantasakaava/ilmakuva ja viistokuva Kiinteistö: 748-417-43-18 Kiinteistön nimi: Kiinteistörekisterin mukainen maapinta-ala: 0,3400 hehtaaria Kaavatilanne: Asemakaava, Ruukin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO Tekninen lautakunta hyväksynyt 26.6.2012 Voimaantulopäivä 16.7.2012 1. VIRANOMAISTEHTÄVÄT Viranomaistehtävät perustuvat lakiin tai

Lisätiedot

Kartta- ja paikkatietohinnasto

Kartta- ja paikkatietohinnasto Hinnasto 1 (9) Kartta- ja paikkatietohinnasto Espoo on avannut osan paikkatietoaineistoistaan avoimiksi aineistoiksi kaupungin omien rajapintapalvelujen (WFS, WMS) kautta. Avoimien aineistojen päivittyvä

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2017 1 Hinnat Kasulk 26.1.2017 liite 1 Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa. Verollisena myytävän

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

MML:n sähköinen asiointi

MML:n sähköinen asiointi 1 MML:n sähköinen asiointi Asiointipalvelun kehittäminen Kiinteistötietopalvelun uudistaminen Jaakko Viitala 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 2 Asiointipalvelun

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja viranomaistehtävistä kaupungille maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 Kaupungingeodeetin päätös x.x.2013/xx SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot. Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot. Antti Kosonen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot Antti Kosonen Maanmittauslaitos Agenda Maanmittauslaitos avasi maastotietoaineistonsa avoimeksi dataksi vappuna 2012 Miksi avattiin Mitä avattiin Kokemuksia avaamisesta

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Vuosi avoimia maastotietoja ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos 11.9.2013 Miksi ja mitä avattiin> Miten valmistauduttiin> Miten aineistoja on hankittu> Ketkä aineistoja käyttävät>

Lisätiedot

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA 1 2 1. GRAAFISEN JA DIGITAALISEN KARTTA- JA RAJATIETOAINEISTON LUOVUTTAMINEN. 3 1.1 GRAAFISEN KARTTA- JA RAJA-AINEISTON, POHJAKARTAN, TOIMITUSKARTAN, TONTTIJAKOKARTAN, KAAVAKARTAN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot B.

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Kiinteistö Inarin kunta, Könkäänjoki RN:o 60:1 (kiinteistötunnus ) tilan pinta-ala 5,57 hehtaaria osoite: Könkääntie 150, IVALO

Kiinteistö Inarin kunta, Könkäänjoki RN:o 60:1 (kiinteistötunnus ) tilan pinta-ala 5,57 hehtaaria osoite: Könkääntie 150, IVALO Lisätiedot esite sijaintikartta kiinteistörekisterikartta maastokartta kaavakarttaluonnos ilmakuva kiinteistörekisteriote valokuvat ESITE Ent. kalanviljelylaitos, Inari Kiinteistö Inarin kunta, Könkäänjoki

Lisätiedot

KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä.

KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä. KUNTATIETOPALVELUN PALVELUMAKSUT KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä. Käyttöoikeuden saaja hankkii kunnan julkaisemisen

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto

Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto LIIKENNEVIRASTO Aineistohinnasto 26.9.2014 Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto Arvonlisäveroton Arvonlisäverollinen Rannikkokartta-, satamakartta- ja sisävesikarttarasterit karttalehti 60,00 74,40

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 22.11.2011 Antti Kosonen 25.11.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 1.1.2009 1 (6) JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET SELVITYKSET VIRALLISEEN TARKOITUKSEEN 1. TODISTUS euroa käytettäessä yhden arkistonmuodostajan yhtä tai kahta asiakirjaa...19,00/sivu käytettäessä yhden arkistonmuodostajan

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Huoneistotietojärjestelmä MML Palvelut. ASREK-hanke / Liisa Kallela, MML

Huoneistotietojärjestelmä MML Palvelut. ASREK-hanke / Liisa Kallela, MML Huoneistotietojärjestelmä MML Palvelut ASREK-hanke / 11.2.2019 Liisa Kallela, MML Sisällys Hakemukset Osakeluettelon siirto Tietopalvelut Asiakkaiden tuki Hakemuslomakkeet ohjeineen (su/ru) omistuksen,

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Maanmittauslaitos Teemu Leskinen 19.2.2013 etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Aineiston kuvaus Nimistörekisteri perustuu Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot