MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009"

Transkriptio

1 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009

2 MML:N HINNASTO 1 (4) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet Yleiset periaatteet kartta- ja ilmakuva-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Lisenssit Digitaalisen kartta-, kiinteistörekisterikartta- ja ilmakuva-aineiston päivitys Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Tietosuojattujen (kryptattujen) kartta-aineistojen hinnoittelu Tilaustehtävät Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Luovutuskirjan laatiminen kiinteistötoimituksen yhteydessä Aineiston käsittely ja tietovälineet Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet Painetut kartat Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Kartta- ja ilmakuvatuloste tiedostona Harrastelisenssi Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Maastotietokanta Maastotietokannan tiestö osoitteilla, vektori Maastotietokannan liikenneverkko Osoiteaineisto Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Yleiskartta 1:1 milj EuroRegionalMap 1: EuroGlobalMap 1: EuroBoundaries Yleiskartta 1:4,5 milj Muut aineistot Korkeusmalli Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, SLICES-maankäyttöaineisto,

3 MML:N HINNASTO 2 (4) Paikannimet Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Ilmakuva Ortokuva-aineistot Ortokuva Korkeaortokuva Orientointiparametrit stereomalleille Laserkeilauspistepilvi Kiintopisteet Kirjaamisasiat ja kaupanvahvistaminen Kirjaamisasiat Kirjaamisasioiden päätökset Kirjaamisasiakirjan otteet ja kopiot sekä tiedoksiantomaksu Kaupanvahvistaminen Viranomaispäätökset Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen Kylän nimen muuttaminen Rekisteriyksikön nimen muuttaminen Kiinteistön laadun muuttaminen Kyläjaotuksen muuttaminen Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Rekisterit Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset... 43

4 MML:N HINNASTO 3 (4) Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina Valmiit siirtotiedostomallit Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Julkaisuoikeudet Karttojen ja ilmakuvien julkaisuoikeudet Verkkopalvelut Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Ammattilaisen Karttapaikka Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS = Web Map Service) Hakumääräperusteinen hinnoittelu katselupalvelukäyttöön Kyselypalvelut (WFS = Web Feature Service) Rakennustietojen kyselypalvelu Nimistön kyselypalvelu Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Ohjelmistot Karttaprojektiomuunnosohjelma Muunnosohjelma EUREF Julkaisut ja lehdet... 54

5 MML:N HINNASTO 4 (4) 10 Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Asiakirjojen oikeaksi todistaminen Suullinen tai kirjallinen selvitys Laskutuspalvelumaksut ja todistukset... 57

6 MML:N HINNASTO 1 (57) MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/ Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet 1.1 Yleiset periaatteet kartta- ja ilmakuva-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuden luovuttaminen Luovutettavat käyttöoikeudet ja niiden hinnoittelu Maanmittauslaitos luovuttaa digitaalisiin kartta-, kiinteistörekisterikartta- ja ilmakuva-aineistoihin rajoitettuja rinnakkaisia käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä tehdään luovutussopimus tai ilmoitus, jossa osoitetaan käyttöoikeuden kohteena olevat aineistot sekä käyttöoikeuden laajuus ja kesto. Käyttöoikeus perustuu vuosimaksuun, ellei luovutuksen yhteydessä muuta sovita. Maanmittauslaitos luovuttaa aineistoihin seuraavanlaisia käyttöoikeuksia: käyttöoikeuden laajuus hintakerroin 1-5 käyttäjää 1, käyttäjää 1,5 yli 20 käyttäjää 2, Lisenssit Vuosilisenssi Lisenssin hinta lasketaan kertomalla hinnaston hinta edellä mainitulla hintakertoimella. Lisenssit oikeuttavat ainoastaan sisäiseen käyttöön käyttöoikeuden saajan organisaatiossa. Edellä mainittu koskee myös aineistosta otettuja tulosteita ja kopioita. Organisaation ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä internet-käyttöä varten on hankittava julkaisulupa. Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu. Digitaalisen kartta-, kiinteistörekisterikartta- ja ilmakuva-aineiston käyttöoikeuden voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen vuosilisenssimaksun. Lisenssi on voimassa joko määräaikaisena vuoden kerrallaan tai toistaiseksi voimassa olevana, jolloin se laskutetaan vuosittain. Minimimaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta) 6623.

7 MML:N HINNASTO 2 (57) Lisenssi sisältää päivitysoikeuden aineistoon, joka toimitetaan tilauksesta. Aineiston toimituksen yhteydessä veloitetaan aina käsittelymaksu. Kertaluovutuslisenssi Digitaalisen kartta-, kiinteistörekisterikartta- tai ilmakuva-aineiston voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen lisenssimaksun seitsemänkertaisena (x7). Aineiston käyttöaikaa ei ole rajoitettu. Käyttöoikeus ei sisällä päivitysoikeutta. Minimimaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta) Harrastelisenssi Rekisteröityneet yhdistykset voivat hankkia harrastustoimintaansa digitaalista kartta- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoa yhdelle tietokoneelle. Aineistoa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Aineistoon ei ole päivitysoikeutta eikä sitä saa luovuttaa edelleen. Aineiston julkaiseminen vaatii julkaisuoikeusluvan (ks. kohta 6.1). Aineiston käyttöoikeuden hinta sisältää oikeuden tulostaa paperitulosteita yhdistyksen omille jäsenille yhdistyksen harrastuskäyttöön. Lisenssin hinnat on esitetty kohdassa Viranomaislisenssi Maanmittauslaitoksen digitaaliset paikkatietoaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan. Tällaisia ovat digitaaliset kartta- ja kauppahintarekisteri- sekä digitaaliset ilmakuva-aineistot, joita ei ole tuotettu asiakastilauksena. Käyttöoikeusmaksuja ei peritä ellei niiden hinnoittelusta ole säädetty toisaalla. Hinnoittelu ei koske kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoja eikä yhteistyönä tuotettuja aineistoja, kuten Euroopan maanmittauslaitosten yhteistyönä tuottamia aineistoja. Hinnoittelu ei koske myöskään mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja. Maanmittauslaitoksen aineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, veloitetaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut. Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti. Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. Tietopalvelukeskus ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset.

8 MML:N HINNASTO 3 (57) Digitaalisen kartta-, kiinteistörekisterikartta- ja ilmakuva-aineiston päivitys Aikaisemmin toimitettujen 10 vuoden lisenssien päivitys ei enää jatka lisenssin voimassaoloaikaa. Lisenssi muutetaan päivityksen yhteydessä vuosilisenssiksi. Asiakkaalle annetaan tarvittaessa hyvityksenä vapaavuosia käyttöoikeusmaksusta (enintään kaksi vuotta) Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Käytettäessä Maanmittauslaitoksen digitaalisia kartta-, kiinteistörekisterikartta- ja ilmakuva-aineistoja osana julkaisua on julkaisemista varten hankittava julkaisulupa. Valmistettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalisesta aineistosta kolmannelle osapuolelle tarkoitettuja jalostettuja tuotteita on tätä vartan hankittava lupa Maanmittauslaitokselta. Luvan myöntämisen yhteydessä Maanmittauslaitos määrää mahdollisen julkaisuoikeusmaksun suuruuden. Luovutettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalista aineistoa pelkästään uusien kartta- tai muiden tuotteiden valmistusta varten peritään aineiston luovutuksesta julkaisuoikeusmaksu. Aineistojen käyttöoikeus luovutetaan tällöin vain määrättyjä jalostettuja tuotteita varten. Julkaisuoikeusmaksun määrittämistä varten aineiston jalostajan tulee selvittää Maanmittauslaitoksen aineiston osuus koko tuotteesta, aineiston pinta-ala ja valmistettavan tuotteen painosmäärä / myyntimäärä. Julkaisuoikeusmaksun lisäksi peritään aineiston käsittelymaksu. Jatkojalostajalla on oikeus hinnoitella tuotteensa vapaasti. MML velottaa aineistojensa käytöstä jatkojalostajan raportoinnin mukaisesti joko käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksut (rojaltimaksut). Rojaltihinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti. Rojaltimaksuista ei myönnetä alennusta (myyntiprovisiota).

9 MML:N HINNASTO 4 (57) Tietosuojattujen (kryptattujen) kartta-aineistojen hinnoittelu Tietosuojattujen kartta-aineistojen hinnoittelu on tarkoitettu erityisesti mobiililaitteisiin tehtyihin kuluttajatuotteisiin ja kohteiden seurantaan yrityksissä. Maanmittauslaitos ei itse tuota tietosuojattuja kartta-aineistoja, nämä tuotteet ovat MML:n aineistojen jatkojalostajien tekemiä. Kuluttajatuotteet Loppuasiakkaan maksettava hinta määräytyy sen mukaan kuinka suuri osa Maastotietokannan sisällöstä on mukana tuotteessa ja toisaalta kuinka isoihin paloihin Suomen kartta-alue on jaettu. Kuluttajatuotteet eivät sisällä päivitysoikeutta. Hinnat ovat kertaostoshintoja, joten päivitystä halutessaan kuluttaja ostaa uuden tuotteen. Seurantatuotteet yrityskäyttöön Loppuasiakkaan maksettava hinta määräytyy sen mukaan kuinka suuri osa Maastotietokannan sisällöstä on mukana tuotteessa ja toisaalta kuinka isoihin paloihin Suomen kartta-alue on jaettu. Kartta-aineiston yrityskohtainen hinta / seurattava kohde laskee sataan kohteeseen asti. Tietosuojattujen kartta-aineistojen hinnoittelu tulee tarkistaa Maanmittauslaitoksen Tietopalvelukeskuksesta (puh: , sähköposti:

10 MML:N HINNASTO 5 (57) 1.2 Tilaustehtävät Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Työaikaveloitus tehtäväryhmittäin hinta euroa/tunti ( /h) hinta euroa/tunti ( /h) Hintaryhmä 1: mm. kiinteistöinsinöörin tehtävät 90,16 110, (tilaustehtävät) Hintaryhmä 2: mm. kirjalliset selvitykset, kuulemiskokoukset ja digitaalisten aineistojen irrotukset Hintaryhmä 3: mm. kartoitukset ja mittaukset, maastoon merkitsemiset ja muut maastotyöt, asiakaspalvelun tehtävät ja suulliset selvitykset Hintaryhmä 4: mm. kartoituksissa ja mittauksissa käytettävät apuhenkilötyöt 73,77 90,00 53,28 65,00 30,33 37, (tilaustehtävät) 5851 (selvitykset) 6577 (digitaalisten aineistojen käsittely) 6430 (tuloste- ja kopiointipalvelut) 4004 (tilaustehtävät) 5046 (selvitykset) 4307 (tilaustehtävät) Matkustusaika sisältyy veloitettavaan työaikaan. Työaikaveloituksen lisäksi peritään aine-, tarvike-, matka- ja merkittävät laitekustannukset Luovutuskirjan laatiminen kiinteistötoimituksen yhteydessä Luovutuskirjan laatimisen hinta on alkaen 184,43 euroa (arvonlisäveroton hinta) tai 225,00 euroa (arvonlisäverollinen hinta) Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset ja muut ylimääräiset kustannukset.

11 MML:N HINNASTO 6 (57) 1.3 Aineiston käsittely ja tietovälineet Aineiston toimittamisesta peritään aineiston irrottamis- ja toimituskustannukset (käsittelymaksu), joka sisältää työn, yhden tietovälineen ja atkkustannukset. Kun jälleenmyyjä välittää Maanmittauslaitoksen aineistoa omasta tietovarastostaan, peritään ainoastaan irrottamiskustannus (aineistolupamaksu). Aineistojen käsittelymaksut on esitetty liitteessä 1.

12 MML:N HINNASTO 7 (57) 2 Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet 2.1 Painetut kartat Maastokartat hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Maastokartta, Peruskartta 1: ,84 12,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Topografinen kartta 1: ,56 8,00 20S+karttalehden numero Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: ,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin)

13 MML:N HINNASTO 8 (57) 2.2 Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Arvonlisäverottomat hinnat A4 A3 A2 A1 55x60 65x70 A0 56x100 Paperille - tuloste tai kopio 7,37 9,84 20,49 34, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 13,93 17,21 34,43 55, Arvonlisäverolliset hinnat A4 A3 A2 A1 55x60 65x70 A0 56x100 Paperille - tuloste tai kopio 9,00 12,00 25,00 42, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 17,00 21,00 42,00 68, ETRS-TM35FIN, ETRS-GK Vain ilmakuva-aineistoa sisältvät: ETRS-TM35FIN

14 MML:N HINNASTO 9 (57) Tulosteista tai kopioista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista tai kopioista (sama koko ja materiaali) myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % Kartta- ja ilmakuvatuloste tiedostona Toimitusformaatti Muut koot Hinnoitellaan paperille tehdyn tulosteen koon mukaisesti Lisäksi peritään tietovälineen hinta. Mikäli karttatuloste toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä tai DVD:stä tai USB -muistitikusta (+ alv 22%). Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4). Aineiston käytöstä kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään lisäksi julkaisuoikeusmaksu. ETRS-TM35FIN, ETRS-GK Pdf Tulosteet muista aineistoista Hinnoittelu tapauskohtaisesti Hinnoittelu tapauskohtaisesti Tulosteet ja kopiot asiakkaan omasta aineistosta Tulosteen tai kopion hintana peritään tulosteen arvonlisäverollinen hinta vähennettynä 50 prosentilla 6662.

15 MML:N HINNASTO 10 (57) Harrastelisenssi Maastotietokannan ja kiinteistörekisterikartan aineistosta tuotettu rasteriaineisto tulosteena. Hinta sisältää työn ja toimittamisen sähköpostilla, CD:llä tai DVD:llä. Tulosteen mittakaava on 1: : Tulosteen koko hinta euroa hinta euroa A4 29,51 36, A3 39,35 48, A2 A1 55x60 65x70 81,96 100, A0 56x ,70 168, ETRS-TM35FIN, ETRS-GK Toimitusformaatti TIFF tai pdf

16 MML:N HINNASTO 11 (57) 2.3 Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Maastotietokanta Aineiston käsittelystä peritään maksu kohdan 1.3 mukaisesti ( liite 1) Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet ks. kohta Kaikkien aineistojen päivitysten hinnat ks. kohta 1.1. Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Peruslisenssin hinta hinta euroa hinta euroa ( ) ( ) Kaikki kohteet vektorimuodossa - hinta / 100 km 2 45,00 54, Koko Suomi , , Osaelementin 100 neliökilometrin hinta / prosenttia koko aineiston hinnasta - Korkeussuhteet 6,75 / 15 % 8,24 / 15 % Rakennukset 6,75 / 15 % 8,24 / 15 % Johtoyhteydet 2,25 / 5 % 2,75 / 5 % Hallintorajat 2,25 / 5 % 2,75 / 5 % Vedet 6,75/ 15 % 8,24 / 15 % Aluemaiset vedet 4,50 / 10 % 5,49 / 10 % Pellot 4,50 / 10 % 5,49/ 10 % Suot 4,50 / 10 % 5,49/ 10 % Kalliot ja kivennäismaat 4,50 / 10 % 5,49/ 10 % Nimistö 4,50 / 10 % 5,49/ 10 % Taajamat 2,25 / 5 % 2,75 / 5 % Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä 2 Saatavuus Koko Suomi

17 MML:N HINNASTO 12 (57) Päivitys Tiestö ja nimistö jatkuvasti, hallintorajat vuosittain, muut aineistot 5-10 vuoden välein. ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatit MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Maastotietokannan tiestö osoitteilla, vektori Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Koko Suomi; tieverkosto luokiteltuna 6 300, , km 2- hinta 4,50 5, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Jatkuvasti ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF)

18 MML:N HINNASTO 13 (57) Maastotietokannan liikenneverkko Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Koko Suomi 5 550, , km 2 -hinta 3,90 4, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Jatkuvasti ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatti MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Osoiteaineisto Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Aineisto voidaan hankkia vain Maastotietokannan tai Maastotietokannan tiestön / liikenneverkon täydennykseksi, koko maa 2 055, , Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF)

19 MML:N HINNASTO 14 (57) Aineistot 1: Peruskarttarasteri 1: (1m / 2m) KKJ- ja YKJ-koordinaatistossa Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa m / 2 m rasteriaineistoa elementeittäin hinta euroa ( ) / karttalehti hinta euroa ( ) / karttalehti Kaikki kohteet 3,75 4, ,00 3, Osaelementit - pohja 2,25 2, korkeuskäyrät 0,75 0, pellot 0,75 0, vedet 0,75 0, tiestö 0,75 0, Lisäksi: 1 m rasteriaineistoa elementeittäin hinta euroa ( ) / karttalehti hinta euroa ( ) / karttalehti Koko aineisto ilman korkeuskäyriä - rakennukset 0,75 0, suot ja turvetuotantoalueet 0,75 0, kalliot 0,75 0, nimistö 0,75 0, hallintorajat 0,75 0, kiinteistörajat 1,50 1,

20 MML:N HINNASTO 15 (57) Lehtijako Peruskartta 1: lehtijako (KKJ), Pelastuspalvelulehtijako 10 km x 10 km (YKJ) KKJ-kaistoittain (1: lehti), YKJ (Pelastuspalvelulehti) Peruskarttarasteri 1: (1m / 2m) ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa m / 2 m rasteriaineistoa elementeittäin hinta euroa ( ) / karttalehti hinta euroa ( ) / karttalehti Kaikki kohteet (myös ilman tiestöä) Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 5,40 6, ,35 5, Osaelementit - pohja 3,30 4, korkeuskäyrät 1,05 1, pellot 1,05 1, vedet 1,05 1,

21 MML:N HINNASTO 16 (57) Lisäksi: 1 m rasteriaineistoa elementeittäin hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) - tiestö 1,05 1, rakennukset 1,05 1, suot ja turvetuotantoalueet 1,05 1, kalliot 1,05 1, nimistö 1,05 1, hallintorajat 1,05 1, kiinteistörajat 2,10 2, Lehtijako TM35(UTM)-lehtijako (12 km x 12 km) ETRS-TM35FIN Peruskarttarasteri 1:20 000, (1m / 2m), koko Suomi Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Kaikki kohteet (sis. pohja, pellot, vedet, käyrät) Koko aineisto ilman käyriä (sis. pohja, pellot, vedet mustavalkoisena tai värillisenä) hinta euroa ( ) / koko Suomi 7 500, , , ,00 hinta euroa ( ) / koko Suomi Käyrät 3 000, ,

22 MML:N HINNASTO 17 (57) Saatavuus Koko Suomi Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Lehtijako TM35(UTM) (12 km x 12 km) ETRS-TM35FIN Toimitusformaatti TIFF Group3 yhdistämättömässä aineistossa ja TIFF (lzw) yhdistetyssä aineistossa.

23 MML:N HINNASTO 18 (57) Peruskartta 1: aineisto, pdf-kuva Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) / karttalehti hinta euroa ( ) / karttalehti kuva koko 12 km x 12 km 5,40 6, kuva koko 10 km x 10 km 3,75 4, Saatavuus Päivitys Lehtijako Toimitusformaatti Koko Suomi Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. TM35(UTM) (12 km x 12 km), Yleislehtijako (10 km x 10 km) ja Pelastuspalvelulehti (10 km x 10 km) ETRS-TM35FIN, YKJ Pdf

24 MML:N HINNASTO 19 (57) Aineistot 1: : vektoriaineistoa ei ole saatavana. Maastokarttarasteri 1:50 000, yhdistelmä, (2,5 m / 5 m), kaikki kohteet Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi - Karttalehti 30 km x 40 km - Karttalehti 20 km x 20 km -Karttalehti 24 km x 48 km 23,10 28, ,65 9, ,20 27, Koko Suomi 6 000, , Maastokarttarasteri 1:50 000, yhdistelmä, (2,5 m / 5 m), koko aineisto ilman korkeuskäyriä Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi - Karttalehti 30 km x 40 km - Karttalehti 20 km x 20 km - Karttalehti 24 km x 48 km 18,00 21, ,00 7, ,25 21, Koko Suomi 4 500, ,

25 MML:N HINNASTO 20 (57) Saatavuus Koko Suomi Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Lehtijako Yleislehtijako (30 km x 40 km), Pelastuspalvelulehti (20 km x 20 km), TM35(UTM) (24 km x 48 km) YKJ (Pelastuspalvelulehti), ETRS-TM35FIN (TM35-lehtijako), KKJkaistoittain (Yleislehtijako) Toimitusformaatti TIFF (lzw) Maastokartta 1: aineisto, pdf-kuva Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi hinta euroa ( ) / karttalehti tai koko Suomi - Karttalehti 30 km x 40 km - Karttalehti 20 km x 20 km - Karttalehti 24 km x 48 km 23,10 28, ,65 9, ,20 27, Koko Suomi 6 000, , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä.

26 MML:N HINNASTO 21 (57) Lehtijako Yleislehtijako (30 km x 40 km), Pelastuspalvelulehti (20 km x 20 km), TM35(UTM) (24 km x 48 km) YKJ (Pelastuspalvelulehti), ETRS-TM35FIN (TM35-lehtijako), KKJkaistoittain (Yleislehtijako) Toimitusformaatti Pdf

27 MML:N HINNASTO 22 (57) Aineistot 1: Maastokartta 1: , vektori Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Yksikköhinta peruslisenssille / 100 km 2 on 3,75 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 4,58 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Kaikki elementit hinta / 100 km 2 3,75 4, Koko Suomi 7 500, , Osaelementin 100 neliökilometrin hinta / prosenttia koko aineiston hinnasta - pellot 0,38 / 10 % 0,46 / 10 % vedet 0,56 / 15 % 0,68 / 15 % korkeussuhteet 0,56 / 15 % 0,68 / 15 % liikenneverkko 0,75 / 20 % 0,92 / 20 % hallintorajat 0,19 / 5 % 0,23 / 5 % rakennukset (sis. taajamat) 0,56 / 15 % 0,68 / 15 % nimistö 0,38 / 10 % 0,46 / 10 % johtoyhteydet 0,19 / 5 % 0,23 / 5 % suojelukohteet 0,19 / 5 % 0,23 / 5 % Saatavuus Koko Suomi Päivitys Tietolähteiden päivityksen mukaan Lehtijako TM35(UTM) (48 km x 96 km)

28 MML:N HINNASTO 23 (57) ETRS-TM35FIN Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Alue- ja hallintorajat 1: , vektori, koko Suomi Päivitys Lehtijako Toimitusformaatti Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Koko Suomen hallintorajat (ei osa-alueittain) hinta on 375,00 euroa (arvonlisäveroton hinta) tai 457,50 euroa (arvonlisäverollinen hinta) Vuosittain TM35(UTM) ETRS-TM35FIN ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Maastokarttarasteri 1: Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Peruslisenssin hinta hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) - Karttalehti (48 km x 48 km) 21,60 26, Koko Suomi 1 875, , Saatavuus Koko Suomi

29 MML:N HINNASTO 24 (57) Päivitys Tiestö ja hallintorajat vuosittain, muut elementit käytäntö avoin. Lehtijako TM35(UTM) ETRS-TM35FIN Toimitusformaatti TIFF (lzw)

30 MML:N HINNASTO 25 (57) Aineistot 1: Maastokartta 1: , vektori Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille / 100 (km 2 ) on 1,17 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 1,43 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) / 100 km 2 hinta euroa ( ) / 100 km 2 Kaikki kohteet 1,17 1, Koko Suomi 3 000, , Osaelementin 100 neliökilometrin hinta / prosenttia koko aineiston hinnasta Osaelementit - pellot 0,12 / 10 % 0,14 / 10 % vedet 0,18 / 15 % 0,21 / 15 % korkeussuhteet (1: ) 0,12 / 10 % 0,14 / 10 % liikenneverkot 0,18 / 15 % 0,21 / 15 % hallintorajat 0,06 / 5 % 0,07 / 5 % rakennukset 0,18 / 15 % 0,21 / 15 % nimistö 0,15 / 13 % 0,18 / 13 % suot 0,12 / 10 % 0,14 / 10 % lentokentät 0,06 / 5 % 0,07 / 5 % johtoyhteydet 0,06 / 5 % 0,07 / 5 % taajamat 0,06 / 5 % 0,07 / 5 % 6674 Saatavuus Koko Suomi

31 MML:N HINNASTO 26 (57) Päivitys Tietolähteen päivittymisen mukaan Lehtijako Pelastuspalvelulehti (80 km x 80 km) YKJ Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF Maastokarttarasteri 1: , 25m Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Peruslisenssin hinta hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) - Pelastuspalvelulehti 24,00 29, Koko Suomi 750,00 915, Saatavuus Koko Suomi Päivitys Tietolähteen päivittymisen mukaan Lehtijako Pelastuspalvelulehti (80 km x 80 km) YKJ Toimitusformaatti TIFF (lzw)

32 MML:N HINNASTO 27 (57) Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Yleiskartta 1:1 milj. Yleiskartta 1:1 milj., vektori Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille 100 km 2 on 0,10 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 0,12 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) / koko Suomi hinta euroa ( ) / koko Suomi Kaikki elementit 300,00 366, Osaelementit - pellot 50,00 61, vedet 50,00 61, korkeussuhteet 50,00 61, liikenneverkot 50,00 61, hallintorajat 50,00 61, taajamat 50,00 61, nimistö 50,00 61, suot 50,00 61, metsät 50,00 61, Saatavuus Koko Suomi Päivitys Liikenneverkot, nimistö ja hallintorajat vuosittain, muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Intergraph

33 MML:N HINNASTO 28 (57) Yleiskarttarasteri 1:1 milj., 85 m Saatavuus Päivitys Toimitusformaatti Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Koko Suomen hinta on 75,00 euroa (arvonlisäveroton hinta) tai 91,50 euroa (arvonlisäverollinen hinta) Koko Suomi Liikenneverkot, nimistö ja hallintorajat vuosittain, muiden elementtien päivitysväli 5 vuotta ETRS-TM35FIN, YKJ TIFF(lzw)

34 MML:N HINNASTO 29 (57) EuroRegionalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio EuroRegionalMap on karttatietokanta (mittakaava 1: ) ja se kattaa 32 Euroopan maata. Teemat: Hallinnolliset rajat, vesistöt, liikenneväylät, asutus, maanpeite, nimet ja sekalaiset (mm. rakennukset). Tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta: EuroGlobalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio EuroGlobalMap on 35 Euroopan maata kattava karttatietokanta, jonka nimellinen mittakaava on 1: Tiedontuottajina ovat Euroopan kansalliset karttalaitokset. Tietokanta sisältää seuraavat perustiedot: hallintorajat, vesistöt, liikenneväylät, asutus, korkeustiedot ja nimistö. EuroGlobal- Map-tietokannan viimeisin versio julkistettiin keväällä Tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta: EuroBoundaries Hintatiedot ja yleisinformaatio Tietokanta sisältää hallinnolliset rajat valtioiden rajoista aina kuntarajoihin saakka 34 Euroopan maasta. Tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta:

35 MML:N HINNASTO 30 (57) Yleiskartta 1:4,5 milj. Yleiskartta 1:4,5 milj., vektori Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Koko Suomi 90,00 109, Osaelementit vedet 25,00 30, liikenneverkko 25,00 30, syvyysvyöhykkeet 25,00 30, hallintorajat 25,00 30, nimistö 25,00 30, taajamasymbolit 25,00 30, Päivitys Liikenneverkko ja hallintorajat vuosittain, muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta. ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatti ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Yleiskarttarasteri 1:4,5 milj., 381 m Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Kaikkien kohteiden hinta on 26,25 euroa (arvonlisäveroton hinta) tai 32,03 euroa (arvonlisäverollinen hinta) 6761.

36 MML:N HINNASTO 31 (57) Päivitys Liikenneverkko ja hallintorajat vuosittain, muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta. ETRS-TM35FIN, YKJ Toimitusformaatti TIFF (lzw) Muut aineistot Korkeusmalli Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa m 13,50 16, m 5,30 6, m 3,00 3, m 0,60 0, hinta euroa ( ) / koko Suomi hinta euroa ( ) / koko Suomi hinta hinta / 100 km 2 / 100 km 2 25 m 7 500, , m 1 800, , m 375,00 457, Saatavuus Korkeusmallit 2 m ja 10 m osa Suomea (10 m: koko Suomi 03/2009) Korkeusmallit 25 m, 200 m ja 1000 m koko Suomi

37 MML:N HINNASTO 32 (57) Päivitys Korkeusmalli 2 m: laserkeilaustuotannon yhteydessä Korkeusmalli 10 m: Maastotietokannan perusparannuksen yhteydessä Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: tehty vuonna 1997 Korkeusmallit 2 m, 25 m: ETRS-TM35FIN, KKJ, YKJ Korkeusmalli 10 m: KKJ (ETRS-TM35FIN 02/2010) Korkeusmallit 200 m, 1000 m: YKJ Toimitusformaatti Korkeusmalli 2 m: ASCII (GRID), ASCII (xyz) Korkeusmalli 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Korkeusmallit 25 m, 200 m ja 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), raakarasteri, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Aineisto myydään irroituskuluin. Päivitys Aineistoa ei päivitetä YKJ Toimitusformaatti TIFF SLICES-maankäyttöaineisto, 2005 SLICES -maankäyttöaineistot on muodostettu yhteistuotteina useista olemassa olevista paikkatietoaineistoista. Paikkatietoaineistojen tuottajat ovat Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Metsäntutkimuslaitos, Väestörekisterikeskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Aineistoja myy Maanmittauslaitos. Lisätietoa SLICES-aineistoista:

38 MML:N HINNASTO 33 (57) Arvonlisäverottomat hinnat Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa / 100 km 2 / koko Suomi SLICES 10 m, rasteri 3, ,00 SLICES 25 m, rasteri 2, ,00 SLICES vektori 3, ,00 Arvonlisäverolliset hinnat / 100 km 2 / koko Suomi SLICES 10 m, rasteri 4, ,00 SLICES 25 m, rasteri 3, ,00 SLICES vektori 4, ,00 Päivitys 5 vuoden välein Rasteri: YKJ ja ETRS-TM35 Vektori: YKJ Lehtijako Rasteri: Vektori: Pelastuspalvelulehti 80 km x 80 km (YKJ), TM35 96 km x 192 km (ETRS-TM35) Pelastuspalvelulehti 40 km x 40 km Toimitusformaatti Rasteri: TIFF Vektori: Esri shape

39 MML:N HINNASTO 34 (57) Paikannimet Arvonlisäverottomat hinnat Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Aineisto /100 nimeä luokittain esim. vakavedet Maastotietokanta ( nimeä) /100 km 2 koko aineisto /koko Suomi -Paikannimet 0,45 1, ,00 -Karttanimet 0,90 3, ,00 1: ( nimeä) -Paikannimet 0,45 0,38 375,00 -Karttanimet 0,90 0,75 750,00 1: ( nimeä) -Paikannimet 0,45 0,09 195,00 -Karttanimet 0,90 0,18 390,00 Arvonlisäverolliset hinnat Aineisto /100 nimeä luokittain esim. vakavedet Maastotietokanta ( nimeä) /100 km 2 koko aineisto /koko Suomi -Paikannimet 0,55 1, ,00 -Karttanimet 1,10 3, ,00 1: ( nimeä) -Paikannimet 0,55 0,46 457,50 -Karttanimet 1,10 0,92 915,00 1: ( nimeä) -Paikannimet 0,55 0,11 237,90 -Karttanimet 1,10 0,22 475,80

40 MML:N HINNASTO 35 (57) Minimiveloitus on kuitenkin 50,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 61,00 (arvonlisäverollinen hinta) Saatavuus Koko Suomi, alueittain ETRS-TM35FIN, KKJ, YKJ Toimitusformaatit txt-tiedosto, alueittain txt- tai xls-tiedostona Päivitys Jatkuva

41 MML:N HINNASTO 36 (57) 2.4 Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Ilmakuva Ilmakuvista myönnettävä määräalennus Digitaalisen ilmakuvan hinta on 61,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 74,42 (arvonlisäverollinen hinta) hakusana 5528 (MARA-kuva) tai (tilausilmakuva). Tietovälineestä veloitetaan CD:stä tai DVD:stä tai USB -muistitikusta (+ alv 22%). Jos aineistoa käytetään lisäksi kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään julkaisuoikeusmaksu (ks. kohta 6.1). Ilmakuvasta tulostettavat kopiot hinnoitellaan kohdan 2.2 mukaisesti. Kertatilauksena tehdyistä ilmakuvista myönnetään alennusta seuraavasti: Ilmakuvien määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % Saatavuus Koko Suomi Ei ole koordinaatistossa Toimitusformaatti TIFF Ortokuva-aineistot Ortokuva Ortokuvan hinta on esitetty peruslisenssin vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Ortokuvan (0,5 m) hinta on 6,48 / kuva (arvonlisäveroton hinta) tai 7,91 / kuva (arvonlisäverollinen hinta) hakusana 5527 (MARA-kuva) tai (tilauskuva). Ortokuvan koko on 5 km x 5 km / KKJ tai 6 km x 6 km / ETRS-TM35FIN (pienin toimitettava alue).

42 MML:N HINNASTO 37 (57) Aineiston käsittelystä peritään maksu kohdan 1.3 mukaisesti (liite 1). Rasteriaineistojen palvelurajapinnan kautta ortokuvan (0,5 m) hinta on 7,50 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 9,15 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta). Palvelun ylläpitämisestä peritään hakumääräperusteista maksua (liite 8). Saatavuus Osa Suomea Päivitys 5-10 vuoden välein ETRS-TM35FIN tai KKJ Toimitusformaatti TIFF ja rasterirajapinnalla JPEG Korkeaortokuva Korkeaortokuvan hinta on kertaluovutuslisenssin hinta, koska aineistoon ei ole saatavilla päivitystä. Korkeaortokuvan (1 m, 1:60 000) hinta on 80,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 97,60 (arvonlisäverollinen hinta) hakusana Saatavuus Osa Suomea KKJ Toimitusformaatti TIFF

43 MML:N HINNASTO 38 (57) Orientointiparametrit stereomalleille Kuvan orientointitiedoista veloitetaan 24,60 / ilmakuva (arvonlisäveroton hinta) tai 30,01 / ilmakuva (arvonlisäverollinen hinta) Laserkeilauspistepilvi Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa Pisteaineisto, peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) Automaattisesti maanpintaluokiteltu Stereomalliavusteisesti maanpintaluokiteltu 0,09 0, ,14 0, Pienin toimitettava yksikkö on 3 km x 3km. Aineiston käsittelystä peritään maksu kohdan 1.3 mukaisesti (liite 1, tuntiveloitushinta). Saatavuus Osasta Suomea ETRS-TM35FIN Korkeusjärjestelmä N2000 Toimitusformaatti LAS Päivitys Korkeusmallituotannon yhteydessä

44 MML:N HINNASTO 39 (57) 2.5 Kiintopisteet hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) alueittain sähköpostitse tai CD-levyllä 170,00 207, (kolmiopiste) 6004 (korkeuskiintopiste) päivitys vuodessa 80,00 97, (kolmiopiste) 6005 (korkeuskiintopiste) ETRS-TM35FIN, ETRS-GK, KKJ, YKJ Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelo) Kiintopistetietojen yksittäinen toimittaminen maksaa 3,20 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 3,90 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 6006 (kolmiopisteselityskortti), 6007 (korkeuspisteselityskortti). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu. Kiintopisteiden koordinaattitiedot maksaa 0,57 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 0,70 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 5477 (kolmiopiste), 5478 (korkeuspiste). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu.

45 MML:N HINNASTO 40 (57) 3 Kirjaamisasiat ja kaupanvahvistaminen 3.1 Kirjaamisasiat Kirjaamisasioiden päätökset Hinnat esitetty liitteessä Kirjaamisasiakirjan otteet ja kopiot sekä tiedoksiantomaksu Hinnat esitetty liitteessä Kaupanvahvistaminen Hinnat esitetty liitteessä 3.

46 MML:N HINNASTO 41 (57) 4 Viranomaispäätökset 4.1 Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen 4.2 Kylän nimen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Rekisteriyksikön nimen muuttaminen 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen 4.5 Kyläjaotuksen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Hinnat esitetty liitteessä Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen. Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista. Hinnat esitetty liitteessä Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Hinnat esitetty liitteessä 4.

47 MML:N HINNASTO 42 (57) 4.13 Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä 5.

48 MML:N HINNASTO 43 (57) 5 Rekisterit 5.1 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset 5.2 Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Hinnat esitetty liitteessä 6. Jos allekirjoitettu ote tai todistus toimitetaan skannattuna tiedostona, peritään otteen tai todistuksen hinnan lisäksi tiedoston hinta kohdan 10.1 mukaisesti ja laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu. Hinnat esitetty liitteessä Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) Hinta jokaiselta rekisteriyksiköltä on 0,17 euroa (arvonlisäveroton hinta, ei peritä arvonlisäveroa) Verkkopalvelusta peritään tietopalvelun avaus- ja ylläpitomaksut sekä kyselyjen käsittelymaksut. 5.3 Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Omistaja ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala), jokainen rekisteriyksikkö - Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen/osakas 3,28 4, ,28 4, Hinta sisältää omistajatiedon ja osoitteen tarkistamiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä / Väestötietojärjestelmästä (VTJ) / Yritystietojärjestelmästä (YTJ) käytetyn työajan.

49 MML:N HINNASTO 44 (57) 5.4 Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo Rajamerkkien koordinaattiluettelon hinta / rajamerkki on 0,08 euroa (arvonlisäveroton hinta) tai 0,10 euroa (arvonlisäverollinen hinta) Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 12,30 (arvonlisäveroton hinta) tai 15,00 (arvonlisäverollinen hinta) Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Toimitettaessa digitaalista aineistoa kunnittain määräytyy aineiston käyttöoikeusmaksu liitteen 2 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisissa aineistoluovutuksissa on esitetty liitteessä 1. Käsittelymaksu sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksien hinnat on esitetty 1-5 käyttäjän laajuisina vuosimaksuina. Muut lisenssit on esitetty kohdassa hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - aineiston käyttöoikeusmaksu / rekisteriyksikkö -aineiston käyttöoikeusmaksu koko Suomi - aineiston käsittelymaksuna; perusmaksu jokaiselta tilaukselta, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mainituin rajoituksin 0,10 0, , , ,00 61, Mikäli aineisto toimitetaan rasterimuodossa, käyttöoikeusmaksua alennetaan 75 %:lla. Jos aineisto sisältää ainoastaan rajamerkkien tietoja, peritään maksuna 0,08 /rajamerkki (arvonlisäveroton hinta) tai 0,10 /rajamerkki (arvonlisäverollinen hinta) Jos aineisto sisältää ainoastaan rekisteriyksikön tunnistetiedot, peritään maksuna 0,33 /rekisteriyksikkö (arvonlisäveroton hinta) tai 0,40 /rekisteriyksikkö (arvonlisäverollinen hinta) 5989.

50 MML:N HINNASTO 45 (57) Saatavuus Koko Suomi ETRS-TM35FIN, ETRS-GK, KKJ, YKJ Toimitusformaatti MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo(MIF), DXF, DWG Päivitys Jatkuvasti

51 MML:N HINNASTO 46 (57) 5.5 Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Hinta on 2,05 euroa / kauppa (arvonlisäveroton hinta), 2,50 euroa / kauppa (arvonlisäverollinen hinta) Kuitenkin vähintään 12,30 euroa / tilaus (arvonlisäveroton hinta), 15,00 euroa / tilaus (arvonlisäverollinen hinta) Kauppojen esittäminen karttatulosteella Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan 2.2 mukaisesti Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten Hinta on 1,10 euroa / osoite (arvonlisäveroton hinta) tai 1,35 euroa / osoite (arvonlisäverollinen hinta) Tuloste voidaan antaa ainoastaan niistä luovutuksen saajista, jotka ovat antaneet kaupanvahvistusilmoituksessa suostumuksensa rakennusja kiinteistönhoitoalan suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti kaupan perustiedot, 12 tiedon ryhmä, jokaiselta kaupalta kaupan lisätiedot, jokaiselta lisätiedolta 50,00 61, ,41 0, ,08 0,

52 MML:N HINNASTO 47 (57) Valmiit siirtotiedostomallit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti säännöllisesti toistuvan eräajon perusmaksu asiakasmalli (XML) ja laaja arviointimalli (txt), jokaiselta kiinteistökaupalta arviointimalli, suppea (txt), jokaiselta kaupalta 50,00 61, ,00 61, ,31 1, ,33 0, ,41 0, Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) luovutuksensaajantiedot (XML), jokaiselta kiinteistökaupalta vähimmäishinta 12,30 / tilaus 15,00 / tilaus 4314 taulukko tai indeksi 2,45 / kpl 3,00 / kpl Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Katso Ammattilaisen Karttapaikka (liite 7).

53 MML:N HINNASTO 48 (57) 6 Julkaisuoikeudet 6.1 Karttojen ja ilmakuvien julkaisuoikeudet Ammattilaisen Karttapaikka Oikeudesta käyttää Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoa sekä Maanmittauslaitoksen välittämää kiinteistörekisterikartta-aineistoa kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään julkaisuoikeusmaksu (Julkaisuoikeudet/ graafiset kartat), 5912 (Julkaisuoikeudet/ graafiset kartat minimi), , (Julkaisuoikeudet / digitaalinen aineisto), 1914 (Julkaisuoikeudet/ ilmakuva). Julkaisuoikeusmaksua määritettäessä otetaan huomioon: lopputuotteen käyttötarkoitus sekä aineiston määrä lopputuotteessa lopputuotteen painosmäärä lopputuotteen pinta-ala Julkaisuoikeusmaksun vähimmäismaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Aineistojen käyttö Internetissä hinnoitellaan tapauskohtaisesti vuosimaksuna. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen käytöstä suunnistuskartoissa perittävä julkaisuoikeusmaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Ammattilaisen Karttapaikan karttojen julkaisemisen www-sivuilla ja kartan linkittämisen Karttapaikkaan sekä karttojen kopiointimaksujen hinnat on esitetty liitteessä 7.

54 MML:N HINNASTO 49 (57) 7 Verkkopalvelut 7.1 Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Karttatuloste Kansalaisen Karttapaikalta Kansalaisen Karttapaikka on maksuton eikä siihen myydä julkaisu- tai kopiointilupia. Lisätietoja Tuloste säänkestävälle materiaalille hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 28,69 35, ,66 13, Karttatulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % PDF-tiedosto Kansalaisen Karttapaikalta PDF-tiedosto hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 20,49 25, ,66 13,

55 MML:N HINNASTO 50 (57) Peruskartta 1: / Peruskartta 1: / Maastokartta 1: Kansalaisen Karttapaikalta hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Peruskartta 1: ,48 12,00 Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: ,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Lähetyskulut, lähetys postitse 6,55 8, Kartat ja ilmakuvat ETRS-TM35FIN Ammattilaisen Karttapaikka Hinnat esitetty liitteessä 7. Kartat ja ilmakuvat ETRS-TM35FIN 7.2 Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS = Web Map Service) Lisätietoa löytyy www-sivuilta ( kohdasta Tietoa maasta - Verkkotietopalvelut - Maastokartat ja ilmakuvat ETRS-TM35FIN

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet... 1 1.1 Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO 01092013 ALKAEN MML 1085/00 00 00/2013 Hinnasto Maanmittaustoimitukset Maanmittaustoimitusten hinnoittelu Maanmittaustoimitusten hinnat

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet...1 1.1 Yleiset periaatteet digitaalisten kartta-aineistojen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 Kaupungingeodeetin päätös x.x.2013/xx SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1226 1230 SISÄLLYS N:o Sivu 1226 Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.9.2016 alkaen mml 2862/00 00 00/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.1.2017 alkaen mml 5374/000000/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1. KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Nro 3 KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.2010) Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat alv 0 % -hintoja.

Lisätiedot

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa. 1 of 5 6/20/2018, 12:21 PM Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset

Lisätiedot

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA 1 2 1. GRAAFISEN JA DIGITAALISEN KARTTA- JA RAJATIETOAINEISTON LUOVUTTAMINEN. 3 1.1 GRAAFISEN KARTTA- JA RAJA-AINEISTON, POHJAKARTAN, TOIMITUSKARTAN, TONTTIJAKOKARTAN, KAAVAKARTAN

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO 1.1.2019 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet, selostukset,

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet Pekka Luokkala KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Esityksen sisältö Mistä KMTK:ssa ja kohdemallinnuksessa on kyse?

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2017 1 Hinnat Kasulk 26.1.2017 liite 1 Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa. Verollisena myytävän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari)

MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari) MML:n karttakuvapalvelut WMS-palveluista WMTS-karttatiileihin (Rajapinnat tehokäyttöön seminaari) 7.3.2013 Teemu Sipilä Maanmittauslaitos Aiheet 1. Taustaa MML:n karttakuvapalveluista MML:n nykyiset WMS-

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Presentation to: By: Date: Poligonin ja SKS:n kevätseminaari Teemu Saloriutta, Maanmittauslaitos 18.4.2016 16 September, 2015 Mikä European Location Framework? 30

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista

eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 12.12.2014 Voimassa 1.1.2014

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2017 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,81

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2018 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,97

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Maanmittauslaitos Teemu Leskinen 19.2.2013 etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Aineiston kuvaus Nimistörekisteri perustuu Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.1.2018 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet,

Lisätiedot

Huoneistotietojärjestelmä MML Palvelut. ASREK-hanke / Liisa Kallela, MML

Huoneistotietojärjestelmä MML Palvelut. ASREK-hanke / Liisa Kallela, MML Huoneistotietojärjestelmä MML Palvelut ASREK-hanke / 11.2.2019 Liisa Kallela, MML Sisällys Hakemukset Osakeluettelon siirto Tietopalvelut Asiakkaiden tuki Hakemuslomakkeet ohjeineen (su/ru) omistuksen,

Lisätiedot

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön 1 TYÖAIKAVELOITUS Aikaveloituksen perusteena käytetään tehtävän suorittamiseen käytettyjä työtunteja. Ulkopuolisen asiakkaan laskuun lisätään voimassa olevan verokannan mukainen alv. Suunnittelu-, toimisto-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO TUUSULAN KUNTA Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2019 KKL 12.6.2019 voimassa 1.8.2019 alkaen Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 2 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KORKEUS

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KORKEUS INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KORKEUS Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KORKEUS Päivämäärä 2014-06-25 Aihe/alue Tietotuotteet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatietoaineistot - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Maanmittauslaitoksen aineistoja PerusCD rasterimuotoinen (2 x 2 m) peruskartta-aineisto Maanmittauslaitoksen näyteaineistoa,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Palvelu / tuote yksikkö Nykyinen sis. 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja

Lisätiedot

Maastotietojen avaaminen - case mml Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Maastotietojen avaaminen - case mml Antti Kosonen Maanmittauslaitos Maastotietojen avaaminen - case mml 23.1.2012 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Datapolitiikan muutokset Aineistojen maksullisuuden perinne Keskustelu avoimesta datasta voimistunut ja jäsentynyt viime vuosina

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT. Maija Kauronen ja Antti Kilpiö 15.4.2016

KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT. Maija Kauronen ja Antti Kilpiö 15.4.2016 KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT Maija Kauronen ja Antti Kilpiö 15.4.2016 Alma Talent on Kauppalehti ja Talentum yhdessä Sisältöjä ja palveluja liike-elämälle. Monipuolinen mediaperhe, laajaalainen tietopalvelu,

Lisätiedot

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves 12.5.2016 LUCAS -työpaja Maastotietojen avaaminen 2012 Aalto yliopiston tutkimus Maastotietojen avaamisen menestystekijöitä Ilmainen aineisto Helpot

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

Kartta- ja paikkatietohinnasto

Kartta- ja paikkatietohinnasto Hinnasto 1 (9) Kartta- ja paikkatietohinnasto Espoo on avannut osan paikkatietoaineistoistaan avoimiksi aineistoiksi kaupungin omien rajapintapalvelujen (WFS, WMS) kautta. Avoimien aineistojen päivittyvä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001 N:o 956 962 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2749 957 Laki erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) taajamien asemakaavoitetulla alueella. 1.1.1 Enintään

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

MML: n sähköisten arkistoaineistojen käyttö

MML: n sähköisten arkistoaineistojen käyttö 1 MML: n sähköisten arkistoaineistojen käyttö Toimitusasiakirjat, -kartat ja kirjaamisaineistot Kari Rantalainen 31.5.2017, Maanmittauspäivät 2 MML:n sähköisen arkiston aineistot Maanmittauslaitoksen tai

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot