TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO"

Transkriptio

1 TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO Tekninen lautakunta hyväksynyt Voimaantulopäivä VIRANOMAISTEHTÄVÄT Viranomaistehtävät perustuvat lakiin tai asetuksiin ja palveluiden tuottamiseen on viranomaisella yksinoikeus. Kyseessä ei ole liiketoiminnan muodossa tapahtuva toiminta, joten palveluista tai tuotteista ei ole maksettava arvonlisäveroa. 1.1 Tonttijakojen laatiminen Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, kaupungilla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta perittävät kustannukset, kaupungin säädöskokoelma Kiinteistötoimitukset Tontin lohkomisesta ja muusta kiinteistötoimituksesta peritään kaupungille kiinteistötoimitusmaksu. Kiinteistötoimitusmaksutaksa, kaupungin säädöskokoelma Otteet ja jäljennökset kiinteistötoimitusasiakirjoista Toimituspöytäkirjan oikeaksi todistetusta otteesta tai jäljennöksestä peritään 2 euroa sivulta, oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta 1 euro, ja seuraavilta 0,50 euroa. Toimituskartan jäljennöksestä peritään maksu kohdassa 2.9 olevan hinnaston mukaisesti ilman arvonlisäveroa. Kaupungin omistamien tonttien varaajille toimituskartan ja tonttijakokartan jäljennökset luovutetaan ilmaiseksi. Valtion mikrofilmikopioista peritään ensimmäiseltä sivulta 1 euro, ja seuraavilta 0,50 euroa, ei todisteta oikeaksi. 1

2 1.4 Otteet kiinteistörekisteristä ja kiinteistörekisterikartasta Tilasta tai tontista annettavasta kiinteistörekisteriotteesta peritään 10 euroa Kiinteistörekisterikarttaotteesta peritään 7,50 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1063/2009) 1.5 Otteet lainhuudatus- ja kiinnitysrekisteristä Lainhuutotodistus 20 euroa. Rasitustodistus 25 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012 (997/2010) 1.6 Tonttikartta Kiinteistöstä tai sen osasta tehtävä asiakirja- ja karttaselvitys suunnittelutarveratkaisua sekä poikkeamis-, rakennus- tai muuta viranomaislupaa varten peritään 40 euroa + 6 /kopiosarja. 1.7 Kaupanvahvistus Kaupanvahvistusmaksu on 105 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksen valmistamisesta maksu on 2 euroa sivulta. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012 (997/2010) 1.8 Rakennusvalvontamittaukset ja rakennusrasitteet Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitsemisestä, sijaintikatselmuksesta, aidan paikan merkitsemisestä sekä rakennusrasitteiden ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyjen perustamisesta peritään maksu rakennusvalvontamaksutaksan mukaisesti. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Rauman kaupungissa, 14 ja 15, kaupungin säädöskokoelma Yksityistietoimitus Tielautakunnan toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle muille jäsenille sekä sihteerille Rauman kaupungissa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot. (YksTA) Yksityistieasetus (1267/2000) 2

3 Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö, kaupungin säädöskokoelma Viranhaltijoille/työntekijöille maksettavat kokouspalkkiot, kaupungin säädöskokoelma YKSITYISOIKEUDELLISET PALVELUTEHTÄVÄT Yksityisoikeudelliset palvelutehtävät kuuluvat kaupungin harkinnanvaraiseen toimialaan. Tehtävistä perittäviin maksuihin sisältyy 23 %:n arvonlisävero. 2.1 Luovutuskirjan laatiminen Yksityisten välisten kauppa-, lahja-, vaihto- yms. saantokirjan laatiminen, perushinta 160 euroa. Mikäli luovutuskirjan laatiminen edellyttää tavanomaista laajempaa perehtymistä asiaan, kustannukset peritään yleistä aikaveloitusta noudattaen. Veloitusperuste sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Luovutuskirjan laatimisen edellyttämät asiakirjakustannukset veloitetaan lisäksi erikseen. 2.2 Lainhuudon hakeminen Lainhuudon hakeminen yksityisen kiinteistösaannolle, perushinta 160 euroa. Mikäli lainhuudon hakuun liittyvä valmistelu on tavanomaista laajempaa, kustannukset peritään yleistä aikaveloitusta noudattaen. Veloitusperuste sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Lainhuudon hakemisen edellyttämät asiakirjakustannukset veloitetaan lisäksi erikseen. 2.3 Tutkimus- ja neuvontapalvelut Yksityistoimeksiantoihin perustuvat tutkimus- ja neuvontatehtävät, esim. omistus- ja kiinteistöselvitykset, historiatutkimukset jne, 40 euroa/tunti, kuitenkin vähintään 10 euroa. Kustannuksista tehdään ennen työn aloittamista arvio. 2.4 Yksityisteiden tieyksiköinti Yksityistielain mukaisen järjestäytyneiden tiekuntien omiin tehtäviin kuuluva tieyksiköiden uudelleen laskeminen ja tarkistaminen, uusi yksiköinti 200 euroa + 10 euroa/osakas, yksiköiden tarkistus 100 euroa + 10 euroa/osakas. 2.5 Asiakirjojen hankkiminen Yksityistoimeksiantoon perustuva asiakirjojen hankkiminen muilta viranomaisilta, asiakirjan lunastushinta + 8,20 euroa asiakirjalta. 3

4 2.6 Yleinen aikaveloitusperuste Arvonlisäveron sisältävä tuntiveloitushinta lasketaan seuraavasti: Kuukausipalkkainen henkilökunta kk-palkka/158 x 1.30 x 1.15 x 1.23 Kaluston käytöstä laskutetaan erikseen (Liite) 2.7 Kiinteistön omistaja- ja haltijatiedot Kiinteistön omistajat ja kaupungin omistamien tonttien vuokralaisten tiedot (nimi, osoite) 5 euroa + 1 euro/kiinteistö tai vuokra-alue 2.8 Otteet ja jäljennökset maanvuokrasopimuksista Maanvuokrasopimuksen oikeaksi todistetusta otteesta tai jäljennöksestä peritään 2 euroa sivulta, oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään 0,50 euroa sivulta. Rauman kaupungin hallintosääntö 4. luku ( ) ja KV Karttatulosteet Xcitystä tulostetut erilaiset ja erikokoiset kartat (myös PDF-muodossa), hinta peritään yleisen karttatulostushinnaston mukaan. Hinta sisältää luovutus- eli käyttökorvauksen ja tulostuskustannukset. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Yleinen karttatulostushinnasto (liite) Xcitystä tuotetut sähköisessä muodossa olevat karttatulosteet (dwg, dxf, mif) hinta peritään aineiston koon mukaan, kuitenkin vähintään 30,75 euroa. Mikäli sähköinen aineisto luovutetaan erillisellä tallennusmedialla, kuten muistitikulla, cd/dvd-levyllä tai kovalevyllä, hinta medialle määräytyy sen hankintahinnan perusteella. Karttalasku (liite) Teemakartoista peritään hinta aikaveloituksen perusteella, josta ennakoidaan suuruusluokka. 4

5 3. MUUT MAKSUT 3.1. Käyttöoikeusmaksu Vuotuinen käyttöoikeusmaksu oikeuttaa tilaajan tallentamaan aineiston omalle laitteistolleen ja käyttämään sitä yhden tai useamman käyttäjän voimin. Käyttöoikeus voi kohdistua myös suoraan kaupungin laitteistossa olevaan aineistoon. Muusta käytöstä, esim. aineiston luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle, peritään lisäksi tekijänoikeusmaksu. Käyttöoikeusmaksu sisältää aineiston ylläpitomaksun Numeerisen aineiston käyttöoikeus suoraan tietokannasta Hinta määritetään sopimuskohtaisesti käyttäjämäärän ja käyttötiheyden sekä aineiston laajuuden ja laadun perusteella. Tilaaja saa jälleenmyyntiä lukuun ottamatta vapaan käyttöoikeuden tietokannassa olevaan aineistoon. Käyttöoikeusmaksusta voidaan antaa osallistumisosuutta vastaava alennus, mikäli tilaaja on osallistunut numeerisen aineiston tuottamiseen. (Liite) 3.2 Tekijänoikeusmaksu Kartta-aineiston julkaisemisesta tai jakelusta perittävä tekijänoikeusmaksu määrätään erillisen hinnaston mukaisesti. (Liite) Numeerisen aineiston tekijänoikeusmaksu Tekijänoikeusmaksu peritään, kun tilaaja luovuttaa saamaansa numeerista aineistoa kolmannelle osapuolelle myymällä tai ilmaiseksi. Numeerisen aineiston kopiointi yksityiskäyttöön on sallittua. Viranomaisilla tai yrityksillä ei ole yksityistä käyttöä, joten näiden osalta kopiointi omaan käyttöön edellyttää aina lupaa ja käyttömaksun suorittamista. Tekijänoikeusmaksua ei peritä konsulttitoimeksiantojen yhteydessä, kun konsultti luovuttaa aineiston toimeksiantajalleen. 5

6 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN HENKILÖSTÖN LASKUTUSHINNAT euroa/tunti mittausryhmä ,00 maanmittausteknikko 36,00 maanmittausinsinööri 40,50 mittaustyönjohtaja 33,00 mittamies 31,00 paikkatietokäsittelijä 28,50 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN KALUSTON LASKUTUSHINNAT Takymetri GPS-laitteet Kobra Auto 4,50 /tunti 6,00 /tunti 5,50 /tunti 4,30 /tunti 6

7 YLEINEN KARTTATULOSTUSHINNASTO Hinta sisältää luovutus- eli käyttökorvauksen ja tulostuskustannukset. Hinta ei sisällä tekijänoikeusmaksua. Hintoihin lisätään arvonlisävero, kun kyseessä on veron piiriin kuuluva myynti. Koko enintään: 7 dm² 13 dm² 25 dm² 50 dm² 100 dm² veroton alv 23% veroton alv 23% veroton alv 23% veroton alv 23% veroton alv 23% Tulostus, mustavalkoinen Laser-tulostus 3,15 3,87 4,20 5,17 Piirturi-tulostus 4,20 5,17 6,30 7,75 8,40 10,33 15,75 19,37 23,10 28,41 Tiedostoon (PDF) 6,30 7,75 9,45 11,62 12,60 15,50 23,65 29,09 34,65 42,62 Tulostus, väri Laser-tulostus 7,35 9,04 9,45 11,62 Piirturi-tulostus 7,35 9,04 8,40 10,33 10,50 12,92 17,85 21,96 27,30 33,58 Tiedostoon (PDF) 10,50 12,92 11,55 14,21 14,70 18,08 26,25 32,29 38,85 47,79 Peruskartta 1:20000 / 1:50000 Laser-tulostus 10,50 12,92 16,80 20,66 Piirturi-tulostus 10,50 12,92 14,70 18,08 19,95 24,54 26,25 32,29 31,50 38,75 Tiedostoon (PDF) 15,75 19,37 22,90 28,17 31,30 38,50 31,30 38,50 49,35 60,70 Kaikkiin peruskarttatulostuksiin on merkittävä: Maanmittauslaitos lupa PISA/307/2006. veroton alv 23% veroton alv 23% Osoitekartta 1: ,95 24,54 Liimaus 5,25 6,46 Osoitekartta 1: ,65 16,79 Osoitekartta väritäytöillä 1: ,75 71,03 Liimaus 5,25 6,46 Osoitekartta väritäytöillä 1: ,50 38,75 Opaskarttakirja 26,25 32,29 Opaskartta 91x135 cm 31,50 38,75 Opaskarttayhdistelmä 100x160 cm 37,80 46,49 Opaskarttayhdistelmä 150x230 cm 78,75 96,86 Opaskarttayhdistelmä 180x260 cm 119,70 147,23 Kaavakirja 100,00 123,00 Opaskartta 6,00 9,00 7

8 RAUMAN KAUPUNKI Kiinteistö- ja mittaustoimi KARTTALASKU Ryhmä Taulunnimi lkm Hallinto 3D-symboli Hallinto Asemakaavan piste Hallinto Asemakaavan tunnus Hallinto Asemakaavan viiva Hallinto Erityispäätöspiste Hallinto Hallinnollisen alueen raja Hallinto Hallinnollisen alueen tunnus Hallinto Katuviiva Hallinto Määräalan sijaintipiste Hallinto Nimistökohteen sijainti Hallinto Opaskartan symboli Hallinto Opaskartan teksti Hallinto Opaskartan viiva Hallinto Osoitteen sijainti Hallinto Rajoitusaluepiste Hallinto Rak.ymp.valv. sijaintipiste Hallinto Rasitteen sijaintipiste Hallinto Vuokra-alueen sijaintipiste Hallinto Yleiskaavan piste Hallinto Yleiskaavan viiva Johdot Johtokartan piste Johdot Johtokartan viiva Kiinteistöt Kiinteistötunnus Kiinteistöt Raja- tai runkopiste Kiinteistöt Rajaviiva Kiinteistöt Yksikön sijaintipiste Pohjakuviot Korkeuskäyrä Pohjakuviot Maastopiste Pohjakuviot Maastoteksti Pohjakuviot Maastoviiva Pohjakuviot Rakennuksen sijaintipiste Pohjakuviot Rakennuskiellon sijaintipiste Pohjakuviot Rakennustunnus Pohjakuviot Rakennusviiva Yhteensä - Aloitusmaksu 25 Yhteensä alv 0% alv23% 5.75 Yhteensä alv 23%

9 KÄYTTÖOIKEUSMAKSU Yhden aineiston luovutushinta tietoa tai tietoryhmää kohti lasketaan liitteen 13 mukaisesti. Yhden aineiston luovutushinta oikeuttaa tallentamaan aineiston yhdelle työasemalle ja käyttämään sitä yhden käyttäjän voimin. Useamman kuin yhden käyttäjän käyttöoikeusmaksu lasketaan kertomalla yhden aineiston luovutushinta seuraavasti: Käyttäjiä 2-5 kpl kerroin 1, kpl kerroin 2,1 > 10 kpl kerroin 3,0 TEKIJÄNOIKEUSMAKSU Tekijänoikeusmaksu Painosmäärä Aloitusmaksu Tekijänoikeusmaksualennus %

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015 / Tekninen lautakunta 20.11.2014 123

PALVELUHINNASTO 2015 / Tekninen lautakunta 20.11.2014 123 1 JOHTAMINEN JA HALLINTO KOPIOHINNAT alv 24 % Väri A4 0,40 0,50 A3 0,81 1,00 Mustavalkoinen A4 0,20 0,25 A3 0,40 0,50 KUNTATEKNIIKKA VENEPAIKAT alv 24 % 1. Kylmäniemen venesatama - peräpoijupaikat 72,42

Lisätiedot

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet... 1 1.1 Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto. PALVELUHINNASTO 2014 alkaen

Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto. PALVELUHINNASTO 2014 alkaen Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto PALVELUHINNASTO 2014 alkaen unnanhallitus 30.9.2013 372 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 (8) YLEISTÄ HINNASTOSTA - hinnaston taksat eivät

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa

KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA Maksutaksa YMPA 15.11.2005 LIITE 2 Kh 24.11.2005 LIITE 1 Kv 12.12.2005 LIITE 2 YMPA 23.11.2006 listaliite e YMPA 17.04.2007

Lisätiedot

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 1-2005 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012 Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012 Haukipudas Kiiminki Oulu kaupungin tekninen keskus Oulunsalo Yli-Ii Palveluhinnaston

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA Dnro (Lempäälä) Dnro (Vesilahti) SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA www.maanmittauslaitos.fi ISBN 951-48-0194-6 (PDF) ISSN 1236-5084 Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 14 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 22

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 14 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 22 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT

TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT 11.9.2014 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA Kuntatekniikan keskus Mittausosasto LAATUJÄRJESTELMÄ TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT Laatukriteeri tarkoittaa: mitkä ovat laatuvaatimukset, laatuehdot

Lisätiedot