KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO

2 YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin lisätään arvonlisävero työkorvaukseen sisältyy henkilökustannusten lisäksi yleisiä kustannuksia työkorvauksen lyhin veloitusyksikkö on ½ tuntia matkoihin käytetty aika veloitetaan työkorvauksen mukaisesti matkojen kilometrikorvaus veloitetaan yleisen matkakustannusten taksan mukaan kiinteistötietopalveluista veloitetaan Maanmittauslaitoksen taksan mukaiset hinnat ARVONLISÄVERO Arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan. Verollisia ovat kunnan organisaation ulkopuolisille tuotettavat palvelut, kuten esim: kartta- ja asiakirjakopiot ja tulosteet (lukuun ottamatta kantakarttoja) maanmittaustoimitusten arkistotutkimukset kiinteistöselvitykset skannauspalvelut painetut kartat julkaisu- ja käyttöoikeusluvat mittauspalvelut laskentapalvelut Verottomia ovat kunnan sisäiset palvelut ja organisaation ulkopuolisille asiakkaille: lupa-asiakirjat ajantasa-asemakaavaote kantakarttaote kiinteistörajakarttaote kiintopistetiedot tonttijakokartat toimituskartat ja asiakirjat Työajan mukaan veloitettavien tuotteiden työaikakustannus lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti. (Ei koske aikaveloitteisia kiinteistötoimituksia) TYÖAIKAKUSTANNUS Nimike Veroton hinta Verollinen hinta Kiinteistöinsinööri 74,83 92,79 Mittausteknikko, AMKins. 48,69 60,38 Kartoittaja, 39,68 49,20 kiinteistörek.hoit. Piirtäjä 36,07 44,73 Mittausmies 33,36 41,37 Mittausryhmä 90,17 111,81

3 I KARTTATULOSTEET JA -OTTEET Karttatulosteet (kantakartta, kiinteistönmuodostusasiakirjat, tonttijakokartta viranomaistuotteita, alv 0%) Veroton hinta Verollinen hinta A4 7 8,68 A3 8 9,92 A ,88 A ,60 A ,00 Asemakaavaote kiinteistöstä määräyksineen10 (viranomaistuote, alv. 0 %) Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin Paikkatieto- ja karttapalveluiden hinnastoa Numeerisen kantakartan hinnoittelu (viranomaistuote, alv 0 %) Pinta-ala Maksu alarajalla + / ha * < 1 ha ha ha ha > 1000 ha 2167 * alarajan ylittävältä osalta Kantakartalla on erillisinä tasoina kiinteistötiedot, pohjakuviot, rakennukset ja maaston korkeustiedot. Kukin taso on 25 % kokonaishinnasta.

4 Otteet kulloinkin voimassa olevan Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti (viranomaistuote, alv 0 %) Kiinteistörekisteriote 18,00 Kiinteistörekisterin karttaote 18,00 Lainhuutotodistus 18,00 Rasitustodistus 18,00 Todistus vuokraoikeudesta 18,00 Vuokrarekisteriote (kaupungin oma) Alv. 0 % 20 Jäljennös vuokrasopimuksesta 10 Rakennuslupakartat (2 kpl) Alv 0 % - pohjakartta, lohkomiskartta, asemakaavakartta+määräykset, naapurit 50 - pohjakartta, lohkomiskartta, naapurit 40 Jos karttojen valmistuskustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, voidaan maksu periä todellisten työaikakustannusten mukaisena. Rakennuslupakarttojen uudelleen oikeaksi todistaminen 10 Uudet otteet laskutetaan valtion hinnaston mukaisesti Kiinteistötietopaketti Alv 0 % (sis. pohjakartan, lohkomiskartan, asemakaavan+määräykset) 40. Otteet valtion hinnaston mukaisesti

5 II ASIAKASPALVELU Veroton hinta Verollinen Pyynnöstä annettava 20 (alv 0 %). 20,00 todistus tai lausunto Luovutuskirjan tai 185,48 230,00 sopimuksen laatiminen Lainhuudon haku 145,16 + alv. 180,00 Tonttijaon Työajan koelaskenta mukaan Vuokraoikeuden siirto (kunnan suostumus) 65 (alv 0 %) 65,00 Omistajaselvitykset (tietojärjestelmistä saatavissa oleva tieto), alv. 0 % Veroton hinta - avausmaksu 10 - omistajatieto / kpl 3 Laajemmista selvitystöistä velotaan työajan mukaan Toimitus- ja postituskulut Veroton hinta Verollinen hinta CD 3,25 4,00 DVD 6,10 7,50 Sähköposti / siirto palvelimen kautta 1,63 2,00 Postitus: alle 1 kg 2,44 3,00 sis. postikulut 1-5 kg 4,07 5,00 +postikulut Toimitus- ja postituskulut peritään ainoastaan Kokkolan kaupunkiorganisaation ulkopuolisilta asiakkailta. Todistukset (viranomaistuote, alv. 0 %) Lausunto etuostolain mukaisen etuosto-oikeuden käyttämisestä 30 Muu todistus 25 Oikeaksi todistaminen 2

6 III MAASTOMITTAUSPALVELUT 1. Kiintopisteaineisto Veroton pisteselityskortit 5 /kpl 2. Maaperätutkimukset Painokairaus Näytteenotto Näytteiden analysointi 150 /piste 100 /piste 120 /piste 3. Maastomallin laadinta 6 /Piste Vähintään Rajan osoittaminen 55,00 /piste (alv 0 %) 5. Paikoilleen merkintä 6 /piste Vähintään Ennakkopaalutus Kts. rakennustyön valvontaan liittyvät kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä suoritettavat maksut Tämän taksan on Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt ja se tulee voimaan

7 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 82 :n mukaan kunnalla on oikeus periä maanomistajalta tai haltijalta erillisen tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatimaa ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut. Maksu muodostuu tarvittavien karttojen laatimisesta ja lisäksi peritään kustannukset kuulutusten julkaisemisesta sanomalehdissä. 1 Erillisen tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta perittävä maksu Tonttijaon sekä tonttien jakamisesta tai yhdistämisestä koskevan muutoksen, joka käsittää enintään 2 tonttia, laatimisesta peritään hakijalta 300 Jokaisen tonttijakoesitykseen sisältyvän lisätontin osalta peritään hakijalta 80 Tonttijaon ja tonttijaon muutokset laatimisesta, joka on poikkeuksellisen suuritöinen, ja josta on ennalta sovittu hakijan kanssa, peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset 3 :n mukaisina. 2 Kuulutuskustannukset Hakijalta peritään kuulutuskustannuksina 250,00 (veroton 203,25 ) kuulutuskertaa kohti, joka on kaupungin käyttämien ilmoituslehtien perimä keskimääräinen hinta 50 palstamillimetristä ilmoitustilaa enintään kaksinkertaisena. 3 Aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset Aikaveloituksen perusteena käytetään tonttijaon tai muutoksen laatimiseen käytettyjä työtunteja.

8 Työajan mukaan veloitettavien tuotteiden työaikakustannus lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti. TYÖAIKAKUSTANNUS Nimike veroton hinta verollinen hinta Kiinteistöinsinööri 74,83 92,79 Mittausteknikko, AMK-ins. 48,69 60,38 Kartoittaja, kiinteistörek.hoit. 39,68 49,20 Piirtäjä 36,07 44,73 4 Laskutus a) Mikäli tonttijakoa tai muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, maksu ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa. b) Maksua ja kuulutuskustannuksia ei peritä, mikäli tonttijakoa tai muutosta ei hyväksytä c) Maksu ja kuulutuskustannukset laskutetaan, kun tonttijako tai muutos on lainvoimainen 5 Voimaantulo Tämä taksa kumoaa Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän taksan. Tämän taksan on Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt ja se tulee voimaan

9 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut RAKENNUSTYÖN VALVONTAAN LIITTYVISTÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN TOIMENPITEISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/99) 75 :n mukaisen rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta peritään seuraavat maksut (Alv 0 %): 1. Asuinrakennus, jossa enintään kaksi asuinhuoneistoa kultakin pisteeltä 75 kuitenkin vähintään 300 Muiden rakennusten osalta suoritetaan maksu 50 %:lla korotettuna. 2. Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen rakennuksen laajennus, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos, on maksu puolet 1 kohdan mukaisesta maksusta. 3. Pihamaan korkeuksien tarkistaminen ennen loppukatselmusta Aidan paikan merkitseminen tai aidan sijaintikatselmus 55 /piste vähintään Erillinen sijaintikatselmus Maalämpökaivon sijaintikatselmus Rakennustyön valvontaan liittyvien toimenpiteiden maksut on suoritettava etukäteen rakennusvalvonnan maksun yhteydessä. Muiden toimenpiteiden osalta maksu laskutetaan, kun ko. toimenpide on suoritettu. Mikäli rakennuslupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan suoritettu maksu. Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä

10 valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. 8. Voimaantulo Tämä taksa kumoaa Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän taksan. Tämän taksan on Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt ja se tulee voimaan

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015 / Tekninen lautakunta 20.11.2014 123

PALVELUHINNASTO 2015 / Tekninen lautakunta 20.11.2014 123 1 JOHTAMINEN JA HALLINTO KOPIOHINNAT alv 24 % Väri A4 0,40 0,50 A3 0,81 1,00 Mustavalkoinen A4 0,20 0,25 A3 0,40 0,50 KUNTATEKNIIKKA VENEPAIKAT alv 24 % 1. Kylmäniemen venesatama - peräpoijupaikat 72,42

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 10 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 07.05.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98

rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98 LOHJAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallitus 2.3.2015 95 Kaupunginvaltuusto 11.3.2015 34 Nämä maksut tulevat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Sivu 1/12 LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Laukaan valtuusto 2.4.2012 5 Sisällys: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Poikkeaminen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 12.2.2013 9

Lisätiedot