MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009"

Transkriptio

1 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

2 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Aineiston käsittely ja tietovälineet Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet Painetut kartat Kartta-aineistojen tulosteet ja kopiot Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Maastotietokanta Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Karttatietokanta 1:1 milj EuroRegionalMap 1: EuroGlobalMap 1: Karttatietokanta 1:4,5 milj Muut aineistot Maastotietokannan tiestö, vektori Maastotietokannan liikenneverkko Osoiteaineisto Korkeusmalli, rasteri Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Nimistörekisteri Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Kiintopistetiedot Luovutuskirjan laatiminen, lainhuudon hakeminen ja kaupanvahvistaminen Luovutuskirjan laatiminen ja lainhuudon hakeminen Kaupanvahvistaminen Viranomaispäätökset Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen Kylän nimen muuttaminen Rekisteriyksikön nimen muuttaminen... 35

3 MML:N HINNASTO 2 (3) 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen Kyläjaotuksen muuttaminen Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Rekisterit Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina Valmiit siirtotiedostomallit Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit... 40

4 MML:N HINNASTO 3 (3) Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Julkaisuoikeudet Karttojen julkaisuoikeudet Ilmakuvien julkaisuoikeusmaksut Verkkopalvelut Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Ammattilaisen Karttapaikka Rasteriaineistojen palvelurajapinta Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Ohjelmistot Karttaprojektiomuunnosohjelma Muunnosohjelma EUREF Julkaisut ja lehdet Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Asiakirjojen oikeaksi todistaminen Suullinen tai kirjallinen selvitys Laskutuspalvelumaksut ja todistukset... 47

5 MML:N HINNASTO 1 (47) MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/ Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet 1.1 Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuden luovuttaminen Luovutettavat käyttöoikeudet ja niiden hinnoittelu Maanmittauslaitos luovuttaa digitaalisiin kartta-aineistoihinsa ja kiinteistörekisterikartta-aineistoihin määräaikaisia rajoitettuja rinnakkaisia käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä tehdään luovutussopimus tai ilmoitus, jossa osoitetaan käyttöoikeuden kohteena olevat aineistot sekä käyttöoikeuden laajuus ja kesto. Käyttöoikeus perustuu joko vuosimaksuun tai 10 vuoden käyttöoikeuslupaan, ellei luovutuksen yhteydessä muuta sovita. Maanmittauslaitos luovuttaa aineistoihin seuraavanlaisia käyttöoikeuksia: lisenssi käyttöoikeus hintakerroin peruslisenssi 1-5 käyttäjää 1,0 suurlisenssi 6-20 käyttäjää 1,5 laitoslisenssi yli 20 käyttäjää 2,0 Lisenssin hinta lasketaan kertomalla peruslisenssin hinta mainitulla kertoimella. Edellä mainitut lisenssit oikeuttavat ainoastaan sisäiseen käyttöön käyttöoikeuden saajan organisaatiossa. Edellä mainittu koskee myös aineistosta otettuja tulosteita ja kopioita. Organisaation ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä internet-käyttöä varten on hankittava julkaisulupa. Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu.

6 MML:N HINNASTO 2 (47) Vuosimaksu Digitaalisen kartta-aineiston ja kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla vuosimaksua koko lisenssimaksun sijaan. Käyttöoikeuslupa tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi. Vuosimaksuun sisältyy aineiston päivitysoikeus. Vuosimaksu on kiinteistörekisterikartta-aineistosta 20 % ja muista digitaalisista kartta-aineistosta 15 % aineiston käyttöoikeuden kulloinkin voimassaolevasta hinnasta. Minimivuosimaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) / 41,48 (arvonlisäverollinen hinta) vuoden lisenssi Digitaalisen kartta-aineiston ja kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen lisenssimaksun. Kertakäyttölisenssi Kertaluontoista käyttöä varten voidaan aineistoon luovuttaa kertakäyttölisenssi. Siitä perittävä maksu on 20 % voimassaolevasta lisenssimaksusta. Kertakäyttöoikeuslisenssi on voimassa korkeintaan yhden vuoden. Käytön jälkeen aineisto on palautettava Maanmittauslaitokseen tai hävitettävä. Kertakäyttölisenssin edellytyksenä on, että käyttäjä selvittää käyttötarkoituksen eikä luovuta Maanmittauslaitoksen aineistoa edelleen muunnellussakaan muodossa. Viranomaislisenssi Maanmittauslaitoksen digitaaliset paikkatietoaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan. Tällaisia ovat digitaaliset kartta-aineistot, kauppahintarekisteriaineistot ja digitaaliset ilmakuvat, joita ei ole tuotettu asiakastilauksena. Käyttöoikeusmaksuja ei peritä ellei niiden hinnoittelusta ole säädetty toisaalla. Hinnoittelu ei koske kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoja eikä yhteistyönä tuotettuja aineistoja, kuten Euroopan maanmittauslaitosten yhteistyönä tuottamia aineistoja. Hinnoittelu ei koske myöskään mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja. Maanmittauslaitoksen aineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, velotaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut. Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

7 MML:N HINNASTO 3 (47) Digitaalisen kartta-aineiston päivitys Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. Myyntipalvelut ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset. Päivityshinta on 10 % / vuosi kulloinkin voimassa olevasta aineiston käyttöoikeusmaksusta. Jos päivityksiä ei ole hankittu säännöllisesti, kasvaa päivityshintaprosentti 10 % päivittämättä jäänyt vuosi. Digitaalisen kiinteistörekisterikartta-aineiston päivitys Aineiston päivittäminen jatkaa käyttöoikeuslupaa sopimuksen mukaan. Käyttöoikeuden kohteena olevan digitaalisen kiinteistörekisterikarttaaineiston päivityksestä peritään päivitysmaksuna jäljempänä seuraavan taulukon mukainen osuus maksusta, joka on saatu ottamalla huomioon perusmaksun mahdolliset alennukset ja käyttöoikeuksien määrä. Päivitysmaksun perusteena on päivityshetkellä voimassa olevat hinnat. Jos tilaaja haluaa päivityksen useamman kerran vuodessa, aineistomaksu peritään ainoastaan ensimmäiseltä kerralta vuosittain. Aineiston käsittelymaksu peritään joka kerta. Aineiston päivittäminen jatkaa käyttöoikeuslupaa sopimuksen mukaan. Päivityshinta Aineiston ostosta tai päivityksestä on kulunut 1 vuosi 15 % 2 vuotta 30 % 3 vuotta 45 % 4 vuotta 70 % 5 vuotta 100 % Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Käytettäessä Maanmittauslaitoksen digitaalisia kartta-aineistoja osana julkaisua on julkaisemista varten hankittava julkaisulupa. Valmistettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalisesta aineistosta kolmannelle osapuolelle tarkoitettuja jalostettuja tuotteita on tätä vartan hankittava lupa Maanmittauslaitoksesta. Luvan myöntämisen yhteydessä Maanmittauslaitos määrää mahdollisen julkaisuoikeusmaksun suuruuden. Luovutettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalista aineistoa pelkästään uusien kartta- tai muiden tuotteiden valmistusta varten peritään aineiston luovutuksesta julkaisuoikeusmaksu. Aineistojen käyttöoikeus luovutetaan täl-

8 MML:N HINNASTO 4 (47) löin vain määrättyjä jalostettuja tuotteita varten ja aineiston jalostajan tulee selvittää Maanmittauslaitoksen aineiston osuus tuotteesta ja valmistettavan tuotteen painosmäärä / myyntimäärä julkaisuoikeusmaksun määrittämistä varten. Julkaisuoikeusmaksun lisäksi peritään aineiston käsittelymaksu. 1.2 Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Työaikaveloitus tehtäväryhmittäin hinta euroa/tunti ( /h) hinta euroa/tunti ( /h) Hintaryhmä 1: mm. kiinteistöinsinöörin tehtävät 90,16 110, (tilaustehtävät) Hintaryhmä 2: mm. kirjalliset selvitykset, kuulemiskokoukset ja digitaalisten aineistojen irrotukset Hintaryhmä 3: mm. kartoitukset ja mittaukset, maastoon merkitsemiset ja muut maastotyöt, asiakaspalvelun tehtävät ja suulliset selvitykset Hintaryhmä 4: mm. kartoituksissa ja mittauksissa käytettävät apuhenkilötyöt 73,77 90,00 53,28 65,00 30,33 37, (tilaustehtävät) 5851 (selvitykset) 6577 (digitaalisten aineistojen käsittely) 6430 (tuloste- ja kopiointipalvelut) 4004 (tilaustehtävät) 5046 (selvitykset) 4307 (tilaustehtävät) Matkustusaika sisältyy veloitettavaan työaikaan. Työaikaveloituksen lisäksi peritään aine-, tarvike-, matka- ja merkittävät laitekustannukset.

9 MML:N HINNASTO 5 (47) 1.3 Aineiston käsittely ja tietovälineet Aineiston toimittamisesta peritään aineiston irrottamis- ja toimituskustannukset (käsittelymaksu), joka sisältää työn, yhden tietovälineen ja atkkustannukset. Kun jälleenmyyjä välittää Maanmittauslaitoksen aineistoa omasta tietovarastostaan, peritään ainoastaan irrottamiskustannus (aineistolupamaksu). Aineistojen käsittelymaksut on esitetty liitteessä 1.

10 MML:N HINNASTO 6 (47) 2 Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet 2.1 Painetut kartat Maastokartat Maastokartta, Peruskartta 1: ,84 12,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Topografinen kartta 1: ,56 8,00 20S+karttalehden numero Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: (UTMlehtijako) 12,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Maastokartta, Topografinen kartta 1: (yleislehtijako) - iso lehti 12,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) - pieni lehti 10,66 13,00 50S+karttalehden numero

11 MML:N HINNASTO 7 (47) 2.2 Kartta-aineistojen tulosteet ja kopiot Arvonlisäverottomat hinnat A4 A3 A2/55x60/A1 A0 Paperille - tuloste tai kopio 7,37 9,84 20,49 34, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 13,93 17,21 34,43 55, Arvonlisäverolliset hinnat A4 A3 A2/55x60/A1 A0 Paperille - tuloste tai kopio 9,00 12,00 25,00 42, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 17,00 21,00 42,00 68, Tulosteista tai kopioista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista tai kopioista (sama koko ja materiaali) myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 %

12 MML:N HINNASTO 8 (47) Karttatuloste tiedostona Hinnoitellaan paperille tehdyn tulosteen koon mukaisesti Lisäksi peritään tietovälineen hinta. Mikäli karttatuloste toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä tai DVD:stä tai USB -muistitikusta (+ alv 22%). Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4). Aineiston käytöstä kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään lisäksi julkaisuoikeusmaksu. Muut koot Tulosteet muista aineistoista Hinnoittelu tapauskohtaisesti Hinnoittelu tapauskohtaisesti Tulosteet ja kopiot asiakkaan omasta aineistosta Tulosteen tai kopion hintana peritään tulosteen arvonlisäverollinen hinta vähennettynä 50 prosentilla 6662.

13 MML:N HINNASTO 9 (47) 2.3 Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Aineiston käsittelystä peritään maksu kohdan 1.3 mukaisesti ( liite 1) Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet ks. kohta Kaikkien aineistojen päivitysten hinnat ks. kohta Maastotietokanta Peruslisenssi hinta euroa ( ) Koko aineisto vektorimuodossa - km 2 hinta 2,00 2, nauhamainen km 2 5,00 6, Koko Suomi , , Osaelementin neliökilometri hinta / prosenttia koko aineiston hinnasta - Korkeussuhteet 0,40 / 20 % 0,49 / 20 % Rakennukset 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Johtoyhteydet 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Hallintorajat 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Vedet 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Aluemaiset vedet 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Pellot 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Suot 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Kalliot ja kivennäismaat 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Nimistö 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % 4268 Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä 2 Saatavuus Koko Suomi

14 MML:N HINNASTO 10 (47) Päivitys Tiestö ja hallintorajat vuosittain, muut aineistot noin 5 vuoden välein. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatit MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Aineistot 1: Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri 1m / 2m Peruslisenssin hinta / lehti (Peruskartta 1: lehti peruskoordinaatistossa tai pelastuspalvelulehtijako (10 km x 10 km) yhtenäiskoordinaatistossa) Koko aineisto 25,00 30, Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 20,00 24, Osaelementit - pohja 15,00 18, korkeuskäyrät 10,00 12, pellot 5,00 6, vedet 5,00 6, tiestö 5,00 6,

15 MML:N HINNASTO 11 (47) - rakennukset 5,00 6, suot: avosuot, metsäiset suot, vaikeakulkuiset avosuot, vaikeakulkuiset metsäiset suot, soistumat, turvetuotantoalueet 5,00 6, kalliot 5,00 6, nimistö 5,00 6, hallintorajat 5,00 6, Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri 1m / 2m EUREF-FIN koordinaatistossa Peruslisenssin hinta / lehti UTM-lehtijako (12 km x 12 km) Lisäksi: KKJ-koordinaatistossa 1 m rasteriaineistoa elementeittäin Peruslisenssin hinta / lehti (Peruskartta 1: lehti peruskoordinaatistossa tai pelastuspalvelulehtijako (10 km x 10 km) yhtenäiskoordinaatistossa) Koko aineisto (myös ilman tiestöä) Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 36,00 43, ,00 35, Osaelementit - pohja 22,00 26, korkeuskäyrät 14,00 17, pellot 7,00 8, vedet 7,00 8,

16 MML:N HINNASTO 12 (47) Lisäksi: EUREF-FIN koordinaatistossa 1 m rasteriaineistoa elementeittäin Peruslisenssin hinta / lehti UTM-lehtijako (12 km x 12 km) - tiestö 7,00 8, rakennukset 7,00 8, suot: avosuot, metsäiset suot, vaikeakulkuiset avosuot, vaikeakulkuiset metsäiset suot, soistumat, turvetuotantoalueet 7,00 8, kalliot 7,00 8, nimistö 7,00 8, hallintorajat 7,00 8, Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), koko aineisto Koko aineisto Koko Suomi sis. pohja, pellot, vedet, käyrät 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , ,

17 MML:N HINNASTO 13 (47) Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), koko aineisto ilman käyriä Koko Suomi sis. pohja, pellot, vedet (musta-valk. tai värillinen) 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , , Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), käyrät Koko Suomi sis. käyrät 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , , Saatavuus koko Suomi Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti TIFF Group3 yhdistämättömässä aineistossa ja TIFF (lzw) yhdistetyssä aineistossa.

18 MML:N HINNASTO 14 (47) Peruskartta / Maastokartta 1: pdf-kuva kuva koko 12 km x 12 km (UTM) kuva koko 10 km x 10 km (ylj ja pp) 36,00 43, ,00 30, Saatavuus Koko Suomi. Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti Pdf

19 MML:N HINNASTO 15 (47) Aineistot 1: : vektoriaineistoa ei ole saatavana. 1: aineisto, rasteri, yhdistelmä, (2,5m / 5 m), koko aineisto Peruslisenssin hinta - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) -Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) -Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 154,00 187, ,00 62, ,00 180, Koko Suomi , , : aineisto, rasteri, yhdistelmä, (2,5 m / 5 m), koko aineisto ilman korkeuskäyriä Peruslisenssin hinta - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) - Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) - Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 120,00 146, ,00 48, ,00 140, Koko Suomi , , Saatavuus Osa Suomea Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti TIFF (lzw)

20 MML:N HINNASTO 16 (47) 1: aineisto, pdf-kuva - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) -Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) -Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 154,00 187, ,00 62, ,00 180, Koko Suomi , , Saatavuus Osa Suomea Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti Pdf

21 MML:N HINNASTO 17 (47) Aineistot 1: Toimitus 1: karttalehdittäin (30 km x 40 km) Yksikköhinta peruslisenssille / 100 km 2 on 25,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 30,50 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssin hinta Kaikki elementit Karttalehti 30 x 40 km 2 300,00 366, Koko Suomi , , Osaelementit/ karttalehti - maasto 1 sis. vedet, suot, pellot sekä kalliot; kalliot ei laatuluokka D 118,00 143, maatalousmaa 34,00 41, virta- ja vakavedet 34,00 41, suot 29,00 35, avokalliot + aineksenottoalueet, ei laatuluokka D 22,00 26, korkeussuhteet 39,00 47, liikenneverkot, valmis koko Suomesta - hallintorajat, valmis koko Suomesta - rakennukset (vain geometria), valmis koko Suomesta 39,00 47, ,00 35, ,00 41, nimistö 17,00 20, johtoyhteydet 29,00 35, suojelukohteet, ei laatuluokka D 29,00 35,

22 MML:N HINNASTO 18 (47) Saatavuus Osa Suomea Päivitys Tietolähteiden päivityksen mukaan Toimitusformaatti Alue- ja hallintorajat 1: , vektori ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Koko Suomi, ei osaalueittain 2 500, , Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) 1: aineisto, rasteri, yhdistelmä Peruslisenssin hinta - Karttalehti 60,00 73, Koko Suomi , , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Käytäntö avoin. Toimitusformaatti TIFF (lzw)

23 MML:N HINNASTO 19 (47) Aineistot 1: Karttatietokanta 1: , vektori Toimitus: pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille / 100 (km 2 ) on 10,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 12,20 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssi pelastuspalvelulehdittäin Peruslisenssin hinta / pelastuspalvelulehti Kaikki elementit 600,00 732, Osaelementit - pellot 90,00 109, vesistö 90,00 109, korkeussuhteet (1: ) 60,00 73, liikenneverkot 100,00 122, hallintorajat 35,00 42, rakennukset (vain geometria) 70,00 85, nimistö 70,00 85, suot 35,00 42, lentokentät 35,00 42, johtoyhteydet 35,00 42, taajamat 35,00 42,

24 MML:N HINNASTO 20 (47) Peruslisenssi, koko Suomi Peruslisenssin hinta, koko Suomi Kaikki elementit , , Osaelementit - pellot 4 200, , vesistö 4 200, , korkeussuhteet (1: ) 2 700, , liikenneverkot 4 700, , hallintorajat 1 700, , rakennukset (vain geometria) 3 200, , nimistö 3 200, , suot 1 700, , lentokentät ym , , johtoyhteydet 1 700, , taajamat 1 700, , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Tietolähteen päivittymisen mukaan Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), DXF

25 MML:N HINNASTO 21 (47) Karttatietokanta 1: , rasteri 25m Toimitus: pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) Peruslisenssin hinta - Pelastuspalvelulehti 160,00 195, Koko Suomi 5 000, , Toimitusformaatti TIFF (lzw)

26 MML:N HINNASTO 22 (47) Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Karttatietokanta 1:1 milj. Karttatietokanta 1:1 milj., vektori Toimitus, osaelementeittäin koko Suomesta. Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille 100 km 2 on 1,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 1,22 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssin hinta, koko Suomi Kaikki elementit 3 000, , Osaelementit - pellot 450,00 549, vesistö 500,00 610, korkeussuhteet 500,00 610, liikenneverkot 450,00 549, rautatiet 100,00 122, lentokentät 30,00 36, hallintorajat 250,00 305, taajamat 250,00 305, nimistö 170,00 207, suot 170,00 207, metsät 170,00 207, Saatavuus Koko Suomi Päivitys Liikenneverkot, nimistö ja hallintorajat vuosittain muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), Intergraph

27 MML:N HINNASTO 23 (47) Karttatietokanta 1:1 milj., rasteri 85 m Peruslisenssin hinta - Koko Suomi 420,00 512, Saatavuus Koko Suomi Toimitusformaatti TIFF(lzw) EuroRegionalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio EuroGlobalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio

28 MML:N HINNASTO 24 (47) Karttatietokanta 1:4,5 milj. Karttatietokanta 1:4,5 milj., vektori Myytävä minimialue: koko Suomi, elementeittäin Peruslisenssin hinta Koko Suomi 700,00 854, Osaelementit vesistöt 150,00 183, liikenneverkko 150,00 183, syvyysvyöhykkeet 150,00 183, hallintorajat 150,00 183, nimistö 90,00 109, taajamasymbolit 90,00 109, Päivitys Liikenneverkot ja hallintorajat vuosittain, muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta. Toimitusformaatti ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Karttatietokanta 1:4,5 milj., rasteri 381 m Peruslisenssin hinta koko aineisto 100,00 122, Toimitusformaatti TIFF (lzw)

29 MML:N HINNASTO 25 (47) Muut aineistot Maastotietokannan tiestö, vektori Peruslisenssin hinta Koko Suomi; tieverkosto luokiteltuna , , pelastuspalvelulehdittäin 550,00 671, Koko Suomi päätiet 6 700, , pelastuspalvelulehdittäin 150,00 183, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Maagis, Fingis, MaagisXL Maastotietokannan liikenneverkko Koko Suomi , , pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) 700,00 854, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti Maagis, MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG

30 MML:N HINNASTO 26 (47) Osoiteaineisto Peruslisenssi Aineisto voidaan hankkia vain Maastotietokannan tai Maastotietokannan tiestön / liikenneverkon täydennykseksi, koko maa , , Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Korkeusmalli, rasteri Peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) 2 m 0,90 1, m 0,35 0, m 0,20 0, m 0,04 0,

31 MML:N HINNASTO 27 (47) Peruslisenssi, koko Suomi 25 m koko Suomi , , m koko Suomi , , m koko Suomi 2 500, , Saatavuus Korkeusmalli 2 m ja 10 m osa Suomea Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m koko Suomi Toimitusformaatti Korkeusmalli 2 m: ASCII (GRID) Korkeusmalli 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), raakarasteri, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Päivitys Korkeusmalli 2 m: laserkeilausaineiston tuotannon yhteydessä Korkeusmalli 10 m: maastotietokannan perusparannuksen myötä Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: tehty vuonna Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Aineisto myydään irroituskuluin. Ajantasainen maankäyttö- ja puustotulkinta aineisto on SLICES-aineistossa Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto hoitaa SLICES-aineiston myyntiä

32 MML:N HINNASTO 28 (47) Nimistörekisteri Paikannimirekisteri maastotietokannasta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 12, seuraavat ,00 6, yli ,25 1, koko aineisto ( ) , , Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori maastotietokannasta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 24, seuraavat ,00 12, yli ,50 3, koko aineisto ( ) , , Paikannimirekisteri 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 12, seuraavat ,00 6, yli ,25 1, koko aineisto ( ) 2 500, ,

33 MML:N HINNASTO 29 (47) Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 24, seuraavat ,00 12, yli ,50 3, koko aineisto ( ) 5 000, , Paikannimirekisteri 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,50 15, seuraavat ,25 7, yli ,25 1, koko aineisto (65 000) 1 300, , Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 30, seuraavat ,50 15, yli ,50 3, koko aineisto (65 000) 2 600, , Minimiveloitus on kuitenkin 50,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 61,00 (arvonlisäverollinen hinta)

34 MML:N HINNASTO 30 (47) 2.4 Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Ilmakuvan pintakopiot Ilmakuvan pintakopiot Mustavalkoinen 20,49 25, Vanhat ilmakuvakopiot (v.1970 vanhemmat) Mustavalkoinen 37,70 46, Diapositiivi Diapositiivi Mustavalkoinen 63,94 78, Fotogrammetrinen pisteaineisto Fotogrammetrinen pisteaineisto Koordinaattiaineiston luovutus Aikaveloitus, vähintään 0,5 h Sähköstaattinen kopio Ks. kohta Asiakirja- ja toimituskarttakopiot Kopio pistekuvasta 13,53 16, Skannaus Skannaus Mustavalkoinen kuva 53,00 64, Värikuva 65,00 79, Aineistomaksu/kuva tai stereomalli 9,00 10, CD-levy 5,00 6, DVD-levy 10,00 12,

35 MML:N HINNASTO 31 (47) ESPA-stereomallit ESPA-stereomallit hinnoitellaan tapauskohtaisesti Korkeakuva-OrtoCD Korkeakuva-OrtoCD (1 m, 1:60000) 80,00 97, MTJ-OrtoCD MTJ-OrtoCD (m-v) (0,5 m, 1:31000 / 1:16000) 1: lehden alue 100,00 122, MTJ-OrtoCD (värillinen) (0,5 m, 1:31000 / 1:16000) 1: lehden alue 150,00 183, Kuvan orientointitiedot Kuvan orientointitiedot 17,21 21, Ilmakuvan julkaisulupa Ilmakuvan julkaisulupa 110,65 135,

36 MML:N HINNASTO 32 (47) Musta-valkoinen arkistokelpoinen ilmakuvasuurennos sekä värillinen mustesuihkutuloste Koot 40 cm x 40 cm 50 cm x 50 cm 60 cm x 60 cm 70 cm x 70 cm 80 cm x 80 cm 90 cm x 90 cm 69,67 85, ,70 107, ,29 137, Näitä suuremmat ilmakuvasuurennokset hinnoitellaan tapauskohtaisesti Toinen kuva ja seuraavat musta-valkoiset ilmakuvasuurennokset samasta negatiivista -25 % ensimmäisen kuvan hinnasta. Ilmakuvasuurennoksen maksun lisäksi peritään vanhojen (v vanhemmat) mustavalkoisten ilmakuvasuurennosten välityksestä 17,21 (arvonlisäveroton hinta) tai 21,00 (arvonlisäverollinen hinta) Räätälöity tuloste tai tuloste asiakkaan omasta aineistosta Hinnoitellaan tapauskohtaisesti Laserkeilausaineisto Pisteaineisto, peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) Maanpintaluokiteltu 0,60 0, Stereomalliavusteisesti luokiteltu 0,90 1, Pienin toimitettava yksikkö on 3 km x 3km. Saatavuus Pisteaineistoa saatavissa vain osasta Suomea Toimitusformaatti

37 MML:N HINNASTO 33 (47) LAS Päivitys Korkeusmallituotannon yhteydessä 2.5 Kiintopistetiedot Kiintopistetiedot alueittain sähköpostitse tai CD-levyllä 170,00 207, (kolmiopiste) 6004 (korkeuskiintopiste) päivitys vuodessa 80,00 97, (kolmiopiste) 6005 (korkeuskiintopiste) Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelo) Kiintopistetietojen yksittäinen toimittaminen maksaa 3,20 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 3,90 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 6006 (kolmiopisteselityskortti), 6007 (korkeuspisteselityskortti). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu. Kiintopisteiden koordinaattitiedot maksaa 0,57 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 0,80 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 5477 (kolmiopiste), 5478 (korkeuspiste). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu.

38 MML:N HINNASTO 34 (47) 3 Luovutuskirjan laatiminen, lainhuudon hakeminen ja kaupanvahvistaminen 3.1 Luovutuskirjan laatiminen ja lainhuudon hakeminen hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) Luovutuskirjan laatiminen 163,93 200, Lainhuudon hakeminen - yhteen tilaan tai määräalaan - useampaan määräalaan (hinta jokaisesta määräalasta) 147,54 180, ,75 140, Hinnat ovat alkaen hintoja. Jos mainitun palvelun suorittaminen on tavanomaista selvästi työläämpi hinta määrätään käytetyn työajan mukaan. Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset, matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti ja muut ylimääräiset kustannukset. 3.2 Kaupanvahvistaminen Hinnat esitetty liitteessä 3.

39 MML:N HINNASTO 35 (47) 4 Viranomaispäätökset 4.1 Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen 4.2 Kylän nimen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Rekisteriyksikön nimen muuttaminen 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen 4.5 Kyläjaotuksen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Hinnat esitetty liitteessä Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen. Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista. Hinnat esitetty liitteessä Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Hinnat esitetty liitteessä 4.

40 MML:N HINNASTO 36 (47) 4.13 Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä 5.

41 MML:N HINNASTO 37 (47) 5 Rekisterit 5.1 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset 5.2 Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Hinnat esitetty liitteessä 6. Jos allekirjoitettu ote tai todistus toimitetaan skannattuna tiedostona, peritään otteen tai todistuksen hinnan lisäksi tiedoston hinta kohdan 10.1 mukaisesti ja laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu. Hinnat esitetty liitteessä Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Jokainen rekisteriyksikkö 0,17 ei arvonlisäveroa 5000 Verkkopalvelusta peritään tietopalvelun avaus- ja ylläpitomaksut sekä kyselyjen käsittelymaksut. 5.3 Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Omistaja ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala), jokainen rekisteriyksikkö - Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen/osakas 3,28 4, ,28 4, Hinta sisältää omistajatiedon ja osoitteen tarkistamiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä / Väestötietojärjestelmästä (VTJ) / Yritystietojärjestelmästä (YTJ) käytetyn työajan.

42 MML:N HINNASTO 38 (47) 5.4 Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo hinta, euroa/sivu ( /s) hinta, euroa/sivu ( /s) Rajamerkkien koordinaattiluettelo / rajamerkki Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 12,30, verollisena 15,00 0,08 0, Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Toimitettaessa digitaalista aineistoa kunnittain määräytyy aineiston käyttöoikeusmaksu liitteen 2 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisissa aineistoluovutuksissa on esitetty liitteessä 1. Käsittelymaksu sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisessa kiinteistöraja-aineistoluovutuksissa on kuitenkin enintään aineistomaksun suuruinen (varsinaisen aineistomaksun, ei päivitysmaksun). hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - aineiston käyttöoikeusmaksu / rekisteriyksikkö -aineiston käyttöoikeusmaksu koko Suomi - aineiston käsittelymaksuna; perusmaksu jokaiselta tilaukselta, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mainituin rajoituksin 0,49 0, , , ,00 61, Mikäli aineisto toimitetaan rasterimuodossa, käyttöoikeusmaksua alennetaan 75 %:lla. Jos aineisto sisältää ainoastaan rajamerkkien tietoja, peritään maksuna 0,08 /rajamerkki (arvonlisäveroton hinta) tai 0,10 /rajamerkki (arvonlisäverollinen hinta) Jos aineisto sisältää ainoastaan rekisteriyksikön tunnistetiedot, peritään maksuna 0,33 /rekisteriyksikkö (arvon-

43 MML:N HINNASTO 39 (47) 5.5 Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella lisäveroton hinta) tai 0,40 /rekisteriyksikkö (arvonlisäverollinen hinta) Hinta on 2,05 euroa / kauppa (arvonlisäveroton hinta), 2,50 euroa / kauppa (arvonlisäverollinen hinta) Kuitenkin vähintään 12,30 euroa / tilaus (arvonlisäveroton hinta), 15,00 euroa / tilaus (arvonlisäverollinen hinta) Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan 2.2 mukaisesti Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten hinta, euroa/osoite ( /osoite) hinta, euroa/osoite ( /osoite) 1,10 1, Tuloste voidaan antaa ainoastaan niistä luovutuksen saajista, jotka ovat antaneet kaupanvahvistusilmoituksessa suostumuksensa rakennusja kiinteistönhoitoalan suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti kaupan perustiedot, 12 tiedon ryhmä, jokaiselta kaupalta kaupan lisätiedot, jokaiselta lisätiedolta 50,00 61, ,41 0, ,08 0,

44 MML:N HINNASTO 40 (47) Valmiit siirtotiedostomallit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti säännöllisesti toistuvan eräajon perusmaksu asiakasmalli (XML) ja laaja arviointimalli (txt), jokaiselta kiinteistökaupalta arviointimalli, suppea (txt), jokaiselta kaupalta 50,00 61, ,00 61, ,31 1, ,33 0, ,41 0, Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) luovutuksensaajantiedot (XML), jokaiselta kiinteistökaupalta vähimmäishinta 12,30 / tilaus 15,00 / tilaus 4314 taulukko tai indeksi 2,45 / kpl 3,00 / kpl Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Katso Ammattilaisen Karttapaikka (liite 7).

45 MML:N HINNASTO 41 (47) 6 Julkaisuoikeudet 6.1 Karttojen julkaisuoikeudet Ammattilaisen Karttapaikka Oikeudesta käyttää Maanmittauslaitoksen omaa kartta-aineistoa sekä välittämää kiinteistörekisterikartta-aineistoa kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään julkaisuoikeusmaksu , 4151, 5912, (Julkaisuoikeudet/graafisetkartat), (Julkaisuoikeusmaksu KR/K-kartat minimi), (Julkaisuoikeudet / Digitaalinen aineisto). Julkaisuoikeusmaksua määritettäessä otetaan huomioon: lopputuotteen käyttötarkoitus sekä aineiston määrä lopputuotteessa lopputuotteen painosmäärä lopputuotteen pinta-ala aineiston ikä mittakaavasuhde (lopullinen mittakaavaluku/alkuperäinen mittakaavaluku) Julkaisuoikeusmaksun vähimmäismaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Aineistojen käyttö Internetissä hinnoitellaan tapauskohtaisesti vuosimaksuna. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen käytöstä suunnistuskartoissa perittävä julkaisuoikeusmaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Ammattilaisen Karttapaikan karttojen julkaisemisen www-sivuilla ja kartan linkittämisen Karttapaikkaan sekä karttojen kopiointimaksujen hinnat on esitetty liitteessä Ilmakuvien julkaisuoikeusmaksut hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) Mustavalkoinen tai värillinen ilmakuva 110,65 135,

46 MML:N HINNASTO 42 (47) 7 Verkkopalvelut 7.1 Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka on maksuton. Lisätietoja Karttatuloste Kansalaisen Karttapaikalta Tuloste säänkestävälle materiaalille Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 28,69 35, ,66 13, Karttatulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % PDF-tiedosto Kansalaisen Karttapaikalta PDF-tiedosto Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 20,49 25, ,66 13,

47 MML:N HINNASTO 43 (47) Peruskartta 1: / Peruskartta 1: / Maastokartta 1: Kansalaisen Karttapaikalta hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Peruskartta 1: ,48 12,00 Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: ,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Lähetyskulut, lähetys postitse 6,55 8, Ammattilaisen Karttapaikka Hinnat esitetty liitteessä Rasteriaineistojen palvelurajapinta Hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Myyntipalvelut hoitaa aineistojen myyntiä, yhteystiedot / 7.3 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Hinnat esitetty liitteessä 8. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin voimassa olevalla asetuksella. Hinnat on esitetty liitteessä 9.

48 MML:N HINNASTO 44 (47) 8 Ohjelmistot 8.1 Karttaprojektiomuunnosohjelma 8.2 Muunnosohjelma EUREF89 Yhden käyttäjän lisenssi 100 (sis. alv 22 %), seuraavat lisenssit 50 (sis. alv 22 %) / kpl. Maksuton. 9 Julkaisut ja lehdet Hintatiedot löytyvät www-sivuilta (www.maanmittauslaitos.fi) kohdasta Julkaisut ja asiakirjat.

49 MML:N HINNASTO 45 (47) 10 Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut 10.1 Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Ei arvonlisäveroa Mikrofilmisuurennos paperille A4 A3 A2/55x60/A1 A0 2,00 2, Asiakirja- ja karttakopio tai tuloste paperille 2,00 5,00 10,00 16, Kopioista ja tulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena otetuista edellisen taulukon mukaisista mikrofilmisuurennoksista, asiakirja- ja toimituskarttakopioista sekä sähköisen arkiston tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % Asiakirjat ja toimituskartat tiedostona hinta, euroa ( ) Asiakirjat tiedostona 5,00 / tiedosto Toimituskartta tiedostona Originaalin koko A4 A3 5,00 / karttalehti Originaalin koko suurempi kuin A3 10,00 / karttalehti 10492

50 MML:N HINNASTO 46 (47) Asiakirjojen ja A4-kokoisten toimituskarttojen toimitusformaatti on pdf. Erillisten toimituskarttojen toimitusformaatti on jpg tai joissakin tapauksissa tiff. Mikäli asiakirjat toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä ja tallentamisesta yhteensä tai DVD:stä ja tallentamisesta yhteensä tai USB-muistitikusta ja tallentamisesta Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4) Asiakirjojen oikeaksi todistaminen hinta hinta Oikeaksi todistaminen 2,00 ei arvonlisäveroa 5185 Oikeaksi todistaminen, jos tuotteesta maksetaan alv 2,00 2, Suullinen tai kirjallinen selvitys hinta hinta Palvelumaksu, suullinen selvitys, vähintään Palvelumaksu, suullinen selvitys, / h 12,30 15, ,28 65, Kirjallinen selvitys, / h 73,77 90,

51 MML:N HINNASTO 47 (47) 10.4 Laskutuspalvelumaksut ja todistukset hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ), arvonlisävero 8 % hinta, euroa ( ), arvonlisävero 22 % Laskutuspalvelumaksu, kirje 6,56 7,41 8, Laskutuspalvelumaksu, paketti tai putkilo 10,66 12,04 13, Diaaritodistus 5, Yli 1000 grammaa painavien lähetysten osalta laskutuspalvelumaksu hinnoitellaan tapauskohtaisesti 5260.

52 KÄSITTELYMAKSUT 1/2 MML/1/012/2009, LIITE 1 Työt/tuntiveloitus 73,77 90, Minimivelotus 50 61, Pienirrotus enintään 10 Mt / toimitus sähköpostitse 15 18, CD-levyn hinta 5 6, DVD-levyn hinta 10 12, USB-muistitikun hinta 10 12, Kiinteistörajat (hakusanat 6180, 6789, 6790) MapInfo (mid/mif), ESRI (shape), Maagisxl, Fingis ensimmäinen seuraavat koko Suomi ajantasainen kunta tai alue 80 97, , pk-lehti 80 97, ,20 vuosiversio kunta; 1) 80 97, , DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset) pk-lehti 10 12, ,20 kunta 50 61, ,00 Kiinteistötunnukset kunta/koko Suomi (ominaisuusrajauksin) 50 61, , Maastotietokanta (hakusana 6475) Maagis, MapInfo, ESRI (shape), AutoCAD (DXF, DWG) ensimmäinen seuraavat koko Suomi ajantasainen 1: lehti tai alue 80 97, , osaelementti; pepa-lehti tai alue 80 97, , yksittäinen luokka pk-lehti (tai neljännes) 80 97, ,20 Mamma-muunnos pk-lehti/alle 200 km , ,50 Mamma-m. kunta/1: lehti/alle 1800 km , ,60 korkeusmalli 10 m lehti/100 km 2 / ascii xyz tai - grid 80 97, ,20 lehti/1000 km 2 / ascii xyz tai - grid 80 97, ,00 vuosiversio pepa-lehti/400 km 2 /YKJ; 2) 80 97, , elementti/ykj; tilauksesta; 2) vuosiversio Hallintorajat/YKJ; MapInfo, ESRI (shape); 1) : aineisto (hakusana 6475) ESRI (shape) MapInfo (mid/mif); ensimmäinen seuraavat koko Suomi 1: lehti/KKJ; 1) 80 97, , vuosiversio Hallintorajat/YKJ; D-laatu; 1) : aineistot (hakusana 6475) ESRI (export,shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi pepa-lehti/6400 km 2 ; 1) 80 97, , :1 milj. - 4,5 milj aineistot (hakusana 6475) ESRI (export, generate, shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi koko Suomi; 1) vuosiversio Hallintorajat/YKJ; 1) AutoCAD (DXF) koko Suomi Nimistörekisteri ensimmäinen seuraavat koko Suomi vuosiversio PNR20, KNR20; tekstitiedosto; 1) vuosiversio PNR-,KNR100 ja PNR-, KNR250; txt; 1) alueittain (esim. maakunta); txt, xls 80 97, ,40 Rasteriaineistot (hakusana 6475) Tallenneväline esim. CD, DVD, siirtolevy ensimmäinen Gt seuraavat Gt:t aineistomäärä Gigatavuina (Gt); 1) ja 2) 80 97, ,80 Tiestö- ja osoiteaineistot (hakusana 6475) ESRI (shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi vuosiversio pepa-lehti/6400 km 2 /YKJ; 1) 80 97, , kunta 80 97, ,40 Korkeusmalli 25 ja Maputu(tiff/8bit) (hakusana 6475) Raakarasteri (bil), TIFF (16bit) ja ascii xyz ensimmäinen seuraavat koko Suomi pepa-lehti/6400 km 2 /YKJ; 1) 80 97, , paloittelu pk-lehdittäin, lisähinta/pk-lehti 4 4,88 4 4,88 pal. 1: lehdittäin, lisähinta/1: lehti 20 24, ,40 1) = kartta-aineistopalvelin LIITERI 2) = kartta-aineistopalvelin RASTA Tummennetut hinnat ovat verottomia ja vieressä oleva on arvonlisäverollinen (22%) KÄSITTELYMAKSUT

53 2/2 MML/1/012/2009, LIITE 1 Jälleenmyyjien välittämien aineistojen aineistolupamaksut Koskee kaikkia jälleenmyyjien välittämiä aineistoja (hakusana 10770) Aineistomäärä enintään 10 Mt 10 12,20 Aineistomäärä enintään 1 Gt 40 48,80 Aineistomäärä yli 1 Gt ,00 Tummennetut hinnat ovat verottomia ja vieressä oleva on arvonlisäverollinen (22%)

54 Kiinteistörajat, Maastotietokanta ja tiestötuotteet MML/1/012/2009, Liite 2 Fastighetsgränser, Terrängdatabas och vägdataprodukter KiinteistörekisterikarttaMaastotietokanta Tiestö Liikenneverkko Osoiteaineistolisä FastighetsregisterkartaTerrängdatabas Vägnet Trafiknät Adressmaterial Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Kunta Kommun 020 Akaa , , , , , Alajärvi , , , , , Alavieska , , , , , Alavus , , , , , Artjärvi , , , , , Asikkala , , , , , Askola , , , , , Aura , , , , , Brändö , , , , , Eckerö , , , , , Enonkoski , , , , , Enontekiö , , , , , Espoo Esbo , , , , , Eura , , , , , Eurajoki , , , , , Evijärvi , , , , , Finström , , , , , Forssa , , , , , Föglö , , , , , Geta , , , , , Haapajärvi , , , , , Haapavesi , , , , , Hailuoto , , , , , Halsua , , , , , Hamina , , , , , Hammarland , , , , , Hankasalmi , , , , , Hanko Hangö , , , , , Harjavalta , , , , , Hartola , , , , , Hattula , , , , , Haukipudas , , , , , Hausjärvi , , , , , Heinola , , , , ,20

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1. Maastotietojen laatumalli...4 1.1. Laatuluokat...5 1.2. Laatumallin rakenne...5 2. Maastotietojen laatutekijät...5 2.1. Tietojen

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Uuden ajoneuvon verotusarvo

Uuden ajoneuvon verotusarvo 1 (10) Tullihallitus Verotusosasto Uuden ajoneuvon verotusarvo Ohje 260/340/08 koskee uuden ajoneuvon verotusarvon määrittämistä yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvassa verotuksessa. Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta Annettu

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot