MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009"

Transkriptio

1 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

2 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Aineiston käsittely ja tietovälineet Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet Painetut kartat Kartta-aineistojen tulosteet ja kopiot Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Maastotietokanta Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Karttatietokanta 1:1 milj EuroRegionalMap 1: EuroGlobalMap 1: Karttatietokanta 1:4,5 milj Muut aineistot Maastotietokannan tiestö, vektori Maastotietokannan liikenneverkko Osoiteaineisto Korkeusmalli, rasteri Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Nimistörekisteri Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Kiintopistetiedot Luovutuskirjan laatiminen, lainhuudon hakeminen ja kaupanvahvistaminen Luovutuskirjan laatiminen ja lainhuudon hakeminen Kaupanvahvistaminen Viranomaispäätökset Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen Kylän nimen muuttaminen Rekisteriyksikön nimen muuttaminen... 35

3 MML:N HINNASTO 2 (3) 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen Kyläjaotuksen muuttaminen Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Rekisterit Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina Valmiit siirtotiedostomallit Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit... 40

4 MML:N HINNASTO 3 (3) Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Julkaisuoikeudet Karttojen julkaisuoikeudet Ilmakuvien julkaisuoikeusmaksut Verkkopalvelut Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Ammattilaisen Karttapaikka Rasteriaineistojen palvelurajapinta Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Ohjelmistot Karttaprojektiomuunnosohjelma Muunnosohjelma EUREF Julkaisut ja lehdet Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Asiakirjojen oikeaksi todistaminen Suullinen tai kirjallinen selvitys Laskutuspalvelumaksut ja todistukset... 47

5 MML:N HINNASTO 1 (47) MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/ Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet 1.1 Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuden luovuttaminen Luovutettavat käyttöoikeudet ja niiden hinnoittelu Maanmittauslaitos luovuttaa digitaalisiin kartta-aineistoihinsa ja kiinteistörekisterikartta-aineistoihin määräaikaisia rajoitettuja rinnakkaisia käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä tehdään luovutussopimus tai ilmoitus, jossa osoitetaan käyttöoikeuden kohteena olevat aineistot sekä käyttöoikeuden laajuus ja kesto. Käyttöoikeus perustuu joko vuosimaksuun tai 10 vuoden käyttöoikeuslupaan, ellei luovutuksen yhteydessä muuta sovita. Maanmittauslaitos luovuttaa aineistoihin seuraavanlaisia käyttöoikeuksia: lisenssi käyttöoikeus hintakerroin peruslisenssi 1-5 käyttäjää 1,0 suurlisenssi 6-20 käyttäjää 1,5 laitoslisenssi yli 20 käyttäjää 2,0 Lisenssin hinta lasketaan kertomalla peruslisenssin hinta mainitulla kertoimella. Edellä mainitut lisenssit oikeuttavat ainoastaan sisäiseen käyttöön käyttöoikeuden saajan organisaatiossa. Edellä mainittu koskee myös aineistosta otettuja tulosteita ja kopioita. Organisaation ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä internet-käyttöä varten on hankittava julkaisulupa. Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu.

6 MML:N HINNASTO 2 (47) Vuosimaksu Digitaalisen kartta-aineiston ja kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla vuosimaksua koko lisenssimaksun sijaan. Käyttöoikeuslupa tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi. Vuosimaksuun sisältyy aineiston päivitysoikeus. Vuosimaksu on kiinteistörekisterikartta-aineistosta 20 % ja muista digitaalisista kartta-aineistosta 15 % aineiston käyttöoikeuden kulloinkin voimassaolevasta hinnasta. Minimivuosimaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) / 41,48 (arvonlisäverollinen hinta) vuoden lisenssi Digitaalisen kartta-aineiston ja kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen lisenssimaksun. Kertakäyttölisenssi Kertaluontoista käyttöä varten voidaan aineistoon luovuttaa kertakäyttölisenssi. Siitä perittävä maksu on 20 % voimassaolevasta lisenssimaksusta. Kertakäyttöoikeuslisenssi on voimassa korkeintaan yhden vuoden. Käytön jälkeen aineisto on palautettava Maanmittauslaitokseen tai hävitettävä. Kertakäyttölisenssin edellytyksenä on, että käyttäjä selvittää käyttötarkoituksen eikä luovuta Maanmittauslaitoksen aineistoa edelleen muunnellussakaan muodossa. Viranomaislisenssi Maanmittauslaitoksen digitaaliset paikkatietoaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan. Tällaisia ovat digitaaliset kartta-aineistot, kauppahintarekisteriaineistot ja digitaaliset ilmakuvat, joita ei ole tuotettu asiakastilauksena. Käyttöoikeusmaksuja ei peritä ellei niiden hinnoittelusta ole säädetty toisaalla. Hinnoittelu ei koske kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoja eikä yhteistyönä tuotettuja aineistoja, kuten Euroopan maanmittauslaitosten yhteistyönä tuottamia aineistoja. Hinnoittelu ei koske myöskään mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja. Maanmittauslaitoksen aineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, velotaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut. Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

7 MML:N HINNASTO 3 (47) Digitaalisen kartta-aineiston päivitys Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. Myyntipalvelut ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset. Päivityshinta on 10 % / vuosi kulloinkin voimassa olevasta aineiston käyttöoikeusmaksusta. Jos päivityksiä ei ole hankittu säännöllisesti, kasvaa päivityshintaprosentti 10 % päivittämättä jäänyt vuosi. Digitaalisen kiinteistörekisterikartta-aineiston päivitys Aineiston päivittäminen jatkaa käyttöoikeuslupaa sopimuksen mukaan. Käyttöoikeuden kohteena olevan digitaalisen kiinteistörekisterikarttaaineiston päivityksestä peritään päivitysmaksuna jäljempänä seuraavan taulukon mukainen osuus maksusta, joka on saatu ottamalla huomioon perusmaksun mahdolliset alennukset ja käyttöoikeuksien määrä. Päivitysmaksun perusteena on päivityshetkellä voimassa olevat hinnat. Jos tilaaja haluaa päivityksen useamman kerran vuodessa, aineistomaksu peritään ainoastaan ensimmäiseltä kerralta vuosittain. Aineiston käsittelymaksu peritään joka kerta. Aineiston päivittäminen jatkaa käyttöoikeuslupaa sopimuksen mukaan. Päivityshinta Aineiston ostosta tai päivityksestä on kulunut 1 vuosi 15 % 2 vuotta 30 % 3 vuotta 45 % 4 vuotta 70 % 5 vuotta 100 % Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Käytettäessä Maanmittauslaitoksen digitaalisia kartta-aineistoja osana julkaisua on julkaisemista varten hankittava julkaisulupa. Valmistettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalisesta aineistosta kolmannelle osapuolelle tarkoitettuja jalostettuja tuotteita on tätä vartan hankittava lupa Maanmittauslaitoksesta. Luvan myöntämisen yhteydessä Maanmittauslaitos määrää mahdollisen julkaisuoikeusmaksun suuruuden. Luovutettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalista aineistoa pelkästään uusien kartta- tai muiden tuotteiden valmistusta varten peritään aineiston luovutuksesta julkaisuoikeusmaksu. Aineistojen käyttöoikeus luovutetaan täl-

8 MML:N HINNASTO 4 (47) löin vain määrättyjä jalostettuja tuotteita varten ja aineiston jalostajan tulee selvittää Maanmittauslaitoksen aineiston osuus tuotteesta ja valmistettavan tuotteen painosmäärä / myyntimäärä julkaisuoikeusmaksun määrittämistä varten. Julkaisuoikeusmaksun lisäksi peritään aineiston käsittelymaksu. 1.2 Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Työaikaveloitus tehtäväryhmittäin hinta euroa/tunti ( /h) hinta euroa/tunti ( /h) Hintaryhmä 1: mm. kiinteistöinsinöörin tehtävät 90,16 110, (tilaustehtävät) Hintaryhmä 2: mm. kirjalliset selvitykset, kuulemiskokoukset ja digitaalisten aineistojen irrotukset Hintaryhmä 3: mm. kartoitukset ja mittaukset, maastoon merkitsemiset ja muut maastotyöt, asiakaspalvelun tehtävät ja suulliset selvitykset Hintaryhmä 4: mm. kartoituksissa ja mittauksissa käytettävät apuhenkilötyöt 73,77 90,00 53,28 65,00 30,33 37, (tilaustehtävät) 5851 (selvitykset) 6577 (digitaalisten aineistojen käsittely) 6430 (tuloste- ja kopiointipalvelut) 4004 (tilaustehtävät) 5046 (selvitykset) 4307 (tilaustehtävät) Matkustusaika sisältyy veloitettavaan työaikaan. Työaikaveloituksen lisäksi peritään aine-, tarvike-, matka- ja merkittävät laitekustannukset.

9 MML:N HINNASTO 5 (47) 1.3 Aineiston käsittely ja tietovälineet Aineiston toimittamisesta peritään aineiston irrottamis- ja toimituskustannukset (käsittelymaksu), joka sisältää työn, yhden tietovälineen ja atkkustannukset. Kun jälleenmyyjä välittää Maanmittauslaitoksen aineistoa omasta tietovarastostaan, peritään ainoastaan irrottamiskustannus (aineistolupamaksu). Aineistojen käsittelymaksut on esitetty liitteessä 1.

10 MML:N HINNASTO 6 (47) 2 Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet 2.1 Painetut kartat Maastokartat Maastokartta, Peruskartta 1: ,84 12,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Topografinen kartta 1: ,56 8,00 20S+karttalehden numero Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: (UTMlehtijako) 12,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Maastokartta, Topografinen kartta 1: (yleislehtijako) - iso lehti 12,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) - pieni lehti 10,66 13,00 50S+karttalehden numero

11 MML:N HINNASTO 7 (47) 2.2 Kartta-aineistojen tulosteet ja kopiot Arvonlisäverottomat hinnat A4 A3 A2/55x60/A1 A0 Paperille - tuloste tai kopio 7,37 9,84 20,49 34, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 13,93 17,21 34,43 55, Arvonlisäverolliset hinnat A4 A3 A2/55x60/A1 A0 Paperille - tuloste tai kopio 9,00 12,00 25,00 42, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 17,00 21,00 42,00 68, Tulosteista tai kopioista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista tai kopioista (sama koko ja materiaali) myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 %

12 MML:N HINNASTO 8 (47) Karttatuloste tiedostona Hinnoitellaan paperille tehdyn tulosteen koon mukaisesti Lisäksi peritään tietovälineen hinta. Mikäli karttatuloste toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä tai DVD:stä tai USB -muistitikusta (+ alv 22%). Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4). Aineiston käytöstä kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään lisäksi julkaisuoikeusmaksu. Muut koot Tulosteet muista aineistoista Hinnoittelu tapauskohtaisesti Hinnoittelu tapauskohtaisesti Tulosteet ja kopiot asiakkaan omasta aineistosta Tulosteen tai kopion hintana peritään tulosteen arvonlisäverollinen hinta vähennettynä 50 prosentilla 6662.

13 MML:N HINNASTO 9 (47) 2.3 Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Aineiston käsittelystä peritään maksu kohdan 1.3 mukaisesti ( liite 1) Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet ks. kohta Kaikkien aineistojen päivitysten hinnat ks. kohta Maastotietokanta Peruslisenssi hinta euroa ( ) Koko aineisto vektorimuodossa - km 2 hinta 2,00 2, nauhamainen km 2 5,00 6, Koko Suomi , , Osaelementin neliökilometri hinta / prosenttia koko aineiston hinnasta - Korkeussuhteet 0,40 / 20 % 0,49 / 20 % Rakennukset 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Johtoyhteydet 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Hallintorajat 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Vedet 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Aluemaiset vedet 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Pellot 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Suot 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Kalliot ja kivennäismaat 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Nimistö 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % 4268 Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä 2 Saatavuus Koko Suomi

14 MML:N HINNASTO 10 (47) Päivitys Tiestö ja hallintorajat vuosittain, muut aineistot noin 5 vuoden välein. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatit MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Aineistot 1: Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri 1m / 2m Peruslisenssin hinta / lehti (Peruskartta 1: lehti peruskoordinaatistossa tai pelastuspalvelulehtijako (10 km x 10 km) yhtenäiskoordinaatistossa) Koko aineisto 25,00 30, Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 20,00 24, Osaelementit - pohja 15,00 18, korkeuskäyrät 10,00 12, pellot 5,00 6, vedet 5,00 6, tiestö 5,00 6,

15 MML:N HINNASTO 11 (47) - rakennukset 5,00 6, suot: avosuot, metsäiset suot, vaikeakulkuiset avosuot, vaikeakulkuiset metsäiset suot, soistumat, turvetuotantoalueet 5,00 6, kalliot 5,00 6, nimistö 5,00 6, hallintorajat 5,00 6, Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri 1m / 2m EUREF-FIN koordinaatistossa Peruslisenssin hinta / lehti UTM-lehtijako (12 km x 12 km) Lisäksi: KKJ-koordinaatistossa 1 m rasteriaineistoa elementeittäin Peruslisenssin hinta / lehti (Peruskartta 1: lehti peruskoordinaatistossa tai pelastuspalvelulehtijako (10 km x 10 km) yhtenäiskoordinaatistossa) Koko aineisto (myös ilman tiestöä) Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 36,00 43, ,00 35, Osaelementit - pohja 22,00 26, korkeuskäyrät 14,00 17, pellot 7,00 8, vedet 7,00 8,

16 MML:N HINNASTO 12 (47) Lisäksi: EUREF-FIN koordinaatistossa 1 m rasteriaineistoa elementeittäin Peruslisenssin hinta / lehti UTM-lehtijako (12 km x 12 km) - tiestö 7,00 8, rakennukset 7,00 8, suot: avosuot, metsäiset suot, vaikeakulkuiset avosuot, vaikeakulkuiset metsäiset suot, soistumat, turvetuotantoalueet 7,00 8, kalliot 7,00 8, nimistö 7,00 8, hallintorajat 7,00 8, Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), koko aineisto Koko aineisto Koko Suomi sis. pohja, pellot, vedet, käyrät 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , ,

17 MML:N HINNASTO 13 (47) Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), koko aineisto ilman käyriä Koko Suomi sis. pohja, pellot, vedet (musta-valk. tai värillinen) 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , , Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), käyrät Koko Suomi sis. käyrät 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , , Saatavuus koko Suomi Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti TIFF Group3 yhdistämättömässä aineistossa ja TIFF (lzw) yhdistetyssä aineistossa.

18 MML:N HINNASTO 14 (47) Peruskartta / Maastokartta 1: pdf-kuva kuva koko 12 km x 12 km (UTM) kuva koko 10 km x 10 km (ylj ja pp) 36,00 43, ,00 30, Saatavuus Koko Suomi. Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti Pdf

19 MML:N HINNASTO 15 (47) Aineistot 1: : vektoriaineistoa ei ole saatavana. 1: aineisto, rasteri, yhdistelmä, (2,5m / 5 m), koko aineisto Peruslisenssin hinta - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) -Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) -Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 154,00 187, ,00 62, ,00 180, Koko Suomi , , : aineisto, rasteri, yhdistelmä, (2,5 m / 5 m), koko aineisto ilman korkeuskäyriä Peruslisenssin hinta - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) - Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) - Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 120,00 146, ,00 48, ,00 140, Koko Suomi , , Saatavuus Osa Suomea Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti TIFF (lzw)

20 MML:N HINNASTO 16 (47) 1: aineisto, pdf-kuva - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) -Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) -Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 154,00 187, ,00 62, ,00 180, Koko Suomi , , Saatavuus Osa Suomea Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti Pdf

21 MML:N HINNASTO 17 (47) Aineistot 1: Toimitus 1: karttalehdittäin (30 km x 40 km) Yksikköhinta peruslisenssille / 100 km 2 on 25,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 30,50 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssin hinta Kaikki elementit Karttalehti 30 x 40 km 2 300,00 366, Koko Suomi , , Osaelementit/ karttalehti - maasto 1 sis. vedet, suot, pellot sekä kalliot; kalliot ei laatuluokka D 118,00 143, maatalousmaa 34,00 41, virta- ja vakavedet 34,00 41, suot 29,00 35, avokalliot + aineksenottoalueet, ei laatuluokka D 22,00 26, korkeussuhteet 39,00 47, liikenneverkot, valmis koko Suomesta - hallintorajat, valmis koko Suomesta - rakennukset (vain geometria), valmis koko Suomesta 39,00 47, ,00 35, ,00 41, nimistö 17,00 20, johtoyhteydet 29,00 35, suojelukohteet, ei laatuluokka D 29,00 35,

22 MML:N HINNASTO 18 (47) Saatavuus Osa Suomea Päivitys Tietolähteiden päivityksen mukaan Toimitusformaatti Alue- ja hallintorajat 1: , vektori ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Koko Suomi, ei osaalueittain 2 500, , Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) 1: aineisto, rasteri, yhdistelmä Peruslisenssin hinta - Karttalehti 60,00 73, Koko Suomi , , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Käytäntö avoin. Toimitusformaatti TIFF (lzw)

23 MML:N HINNASTO 19 (47) Aineistot 1: Karttatietokanta 1: , vektori Toimitus: pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille / 100 (km 2 ) on 10,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 12,20 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssi pelastuspalvelulehdittäin Peruslisenssin hinta / pelastuspalvelulehti Kaikki elementit 600,00 732, Osaelementit - pellot 90,00 109, vesistö 90,00 109, korkeussuhteet (1: ) 60,00 73, liikenneverkot 100,00 122, hallintorajat 35,00 42, rakennukset (vain geometria) 70,00 85, nimistö 70,00 85, suot 35,00 42, lentokentät 35,00 42, johtoyhteydet 35,00 42, taajamat 35,00 42,

24 MML:N HINNASTO 20 (47) Peruslisenssi, koko Suomi Peruslisenssin hinta, koko Suomi Kaikki elementit , , Osaelementit - pellot 4 200, , vesistö 4 200, , korkeussuhteet (1: ) 2 700, , liikenneverkot 4 700, , hallintorajat 1 700, , rakennukset (vain geometria) 3 200, , nimistö 3 200, , suot 1 700, , lentokentät ym , , johtoyhteydet 1 700, , taajamat 1 700, , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Tietolähteen päivittymisen mukaan Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), DXF

25 MML:N HINNASTO 21 (47) Karttatietokanta 1: , rasteri 25m Toimitus: pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) Peruslisenssin hinta - Pelastuspalvelulehti 160,00 195, Koko Suomi 5 000, , Toimitusformaatti TIFF (lzw)

26 MML:N HINNASTO 22 (47) Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Karttatietokanta 1:1 milj. Karttatietokanta 1:1 milj., vektori Toimitus, osaelementeittäin koko Suomesta. Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille 100 km 2 on 1,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 1,22 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssin hinta, koko Suomi Kaikki elementit 3 000, , Osaelementit - pellot 450,00 549, vesistö 500,00 610, korkeussuhteet 500,00 610, liikenneverkot 450,00 549, rautatiet 100,00 122, lentokentät 30,00 36, hallintorajat 250,00 305, taajamat 250,00 305, nimistö 170,00 207, suot 170,00 207, metsät 170,00 207, Saatavuus Koko Suomi Päivitys Liikenneverkot, nimistö ja hallintorajat vuosittain muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), Intergraph

27 MML:N HINNASTO 23 (47) Karttatietokanta 1:1 milj., rasteri 85 m Peruslisenssin hinta - Koko Suomi 420,00 512, Saatavuus Koko Suomi Toimitusformaatti TIFF(lzw) EuroRegionalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio EuroGlobalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio

28 MML:N HINNASTO 24 (47) Karttatietokanta 1:4,5 milj. Karttatietokanta 1:4,5 milj., vektori Myytävä minimialue: koko Suomi, elementeittäin Peruslisenssin hinta Koko Suomi 700,00 854, Osaelementit vesistöt 150,00 183, liikenneverkko 150,00 183, syvyysvyöhykkeet 150,00 183, hallintorajat 150,00 183, nimistö 90,00 109, taajamasymbolit 90,00 109, Päivitys Liikenneverkot ja hallintorajat vuosittain, muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta. Toimitusformaatti ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Karttatietokanta 1:4,5 milj., rasteri 381 m Peruslisenssin hinta koko aineisto 100,00 122, Toimitusformaatti TIFF (lzw)

29 MML:N HINNASTO 25 (47) Muut aineistot Maastotietokannan tiestö, vektori Peruslisenssin hinta Koko Suomi; tieverkosto luokiteltuna , , pelastuspalvelulehdittäin 550,00 671, Koko Suomi päätiet 6 700, , pelastuspalvelulehdittäin 150,00 183, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Maagis, Fingis, MaagisXL Maastotietokannan liikenneverkko Koko Suomi , , pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) 700,00 854, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti Maagis, MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG

30 MML:N HINNASTO 26 (47) Osoiteaineisto Peruslisenssi Aineisto voidaan hankkia vain Maastotietokannan tai Maastotietokannan tiestön / liikenneverkon täydennykseksi, koko maa , , Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Korkeusmalli, rasteri Peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) 2 m 0,90 1, m 0,35 0, m 0,20 0, m 0,04 0,

31 MML:N HINNASTO 27 (47) Peruslisenssi, koko Suomi 25 m koko Suomi , , m koko Suomi , , m koko Suomi 2 500, , Saatavuus Korkeusmalli 2 m ja 10 m osa Suomea Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m koko Suomi Toimitusformaatti Korkeusmalli 2 m: ASCII (GRID) Korkeusmalli 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), raakarasteri, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Päivitys Korkeusmalli 2 m: laserkeilausaineiston tuotannon yhteydessä Korkeusmalli 10 m: maastotietokannan perusparannuksen myötä Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: tehty vuonna Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Aineisto myydään irroituskuluin. Ajantasainen maankäyttö- ja puustotulkinta aineisto on SLICES-aineistossa Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto hoitaa SLICES-aineiston myyntiä

32 MML:N HINNASTO 28 (47) Nimistörekisteri Paikannimirekisteri maastotietokannasta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 12, seuraavat ,00 6, yli ,25 1, koko aineisto ( ) , , Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori maastotietokannasta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 24, seuraavat ,00 12, yli ,50 3, koko aineisto ( ) , , Paikannimirekisteri 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 12, seuraavat ,00 6, yli ,25 1, koko aineisto ( ) 2 500, ,

33 MML:N HINNASTO 29 (47) Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 24, seuraavat ,00 12, yli ,50 3, koko aineisto ( ) 5 000, , Paikannimirekisteri 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,50 15, seuraavat ,25 7, yli ,25 1, koko aineisto (65 000) 1 300, , Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 30, seuraavat ,50 15, yli ,50 3, koko aineisto (65 000) 2 600, , Minimiveloitus on kuitenkin 50,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 61,00 (arvonlisäverollinen hinta)

34 MML:N HINNASTO 30 (47) 2.4 Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Ilmakuvan pintakopiot Ilmakuvan pintakopiot Mustavalkoinen 20,49 25, Vanhat ilmakuvakopiot (v.1970 vanhemmat) Mustavalkoinen 37,70 46, Diapositiivi Diapositiivi Mustavalkoinen 63,94 78, Fotogrammetrinen pisteaineisto Fotogrammetrinen pisteaineisto Koordinaattiaineiston luovutus Aikaveloitus, vähintään 0,5 h Sähköstaattinen kopio Ks. kohta Asiakirja- ja toimituskarttakopiot Kopio pistekuvasta 13,53 16, Skannaus Skannaus Mustavalkoinen kuva 53,00 64, Värikuva 65,00 79, Aineistomaksu/kuva tai stereomalli 9,00 10, CD-levy 5,00 6, DVD-levy 10,00 12,

35 MML:N HINNASTO 31 (47) ESPA-stereomallit ESPA-stereomallit hinnoitellaan tapauskohtaisesti Korkeakuva-OrtoCD Korkeakuva-OrtoCD (1 m, 1:60000) 80,00 97, MTJ-OrtoCD MTJ-OrtoCD (m-v) (0,5 m, 1:31000 / 1:16000) 1: lehden alue 100,00 122, MTJ-OrtoCD (värillinen) (0,5 m, 1:31000 / 1:16000) 1: lehden alue 150,00 183, Kuvan orientointitiedot Kuvan orientointitiedot 17,21 21, Ilmakuvan julkaisulupa Ilmakuvan julkaisulupa 110,65 135,

36 MML:N HINNASTO 32 (47) Musta-valkoinen arkistokelpoinen ilmakuvasuurennos sekä värillinen mustesuihkutuloste Koot 40 cm x 40 cm 50 cm x 50 cm 60 cm x 60 cm 70 cm x 70 cm 80 cm x 80 cm 90 cm x 90 cm 69,67 85, ,70 107, ,29 137, Näitä suuremmat ilmakuvasuurennokset hinnoitellaan tapauskohtaisesti Toinen kuva ja seuraavat musta-valkoiset ilmakuvasuurennokset samasta negatiivista -25 % ensimmäisen kuvan hinnasta. Ilmakuvasuurennoksen maksun lisäksi peritään vanhojen (v vanhemmat) mustavalkoisten ilmakuvasuurennosten välityksestä 17,21 (arvonlisäveroton hinta) tai 21,00 (arvonlisäverollinen hinta) Räätälöity tuloste tai tuloste asiakkaan omasta aineistosta Hinnoitellaan tapauskohtaisesti Laserkeilausaineisto Pisteaineisto, peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) Maanpintaluokiteltu 0,60 0, Stereomalliavusteisesti luokiteltu 0,90 1, Pienin toimitettava yksikkö on 3 km x 3km. Saatavuus Pisteaineistoa saatavissa vain osasta Suomea Toimitusformaatti

37 MML:N HINNASTO 33 (47) LAS Päivitys Korkeusmallituotannon yhteydessä 2.5 Kiintopistetiedot Kiintopistetiedot alueittain sähköpostitse tai CD-levyllä 170,00 207, (kolmiopiste) 6004 (korkeuskiintopiste) päivitys vuodessa 80,00 97, (kolmiopiste) 6005 (korkeuskiintopiste) Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelo) Kiintopistetietojen yksittäinen toimittaminen maksaa 3,20 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 3,90 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 6006 (kolmiopisteselityskortti), 6007 (korkeuspisteselityskortti). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu. Kiintopisteiden koordinaattitiedot maksaa 0,57 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 0,80 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 5477 (kolmiopiste), 5478 (korkeuspiste). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu.

38 MML:N HINNASTO 34 (47) 3 Luovutuskirjan laatiminen, lainhuudon hakeminen ja kaupanvahvistaminen 3.1 Luovutuskirjan laatiminen ja lainhuudon hakeminen hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) Luovutuskirjan laatiminen 163,93 200, Lainhuudon hakeminen - yhteen tilaan tai määräalaan - useampaan määräalaan (hinta jokaisesta määräalasta) 147,54 180, ,75 140, Hinnat ovat alkaen hintoja. Jos mainitun palvelun suorittaminen on tavanomaista selvästi työläämpi hinta määrätään käytetyn työajan mukaan. Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset, matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti ja muut ylimääräiset kustannukset. 3.2 Kaupanvahvistaminen Hinnat esitetty liitteessä 3.

39 MML:N HINNASTO 35 (47) 4 Viranomaispäätökset 4.1 Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen 4.2 Kylän nimen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Rekisteriyksikön nimen muuttaminen 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen 4.5 Kyläjaotuksen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Hinnat esitetty liitteessä Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen. Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista. Hinnat esitetty liitteessä Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Hinnat esitetty liitteessä 4.

40 MML:N HINNASTO 36 (47) 4.13 Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä 5.

41 MML:N HINNASTO 37 (47) 5 Rekisterit 5.1 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset 5.2 Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Hinnat esitetty liitteessä 6. Jos allekirjoitettu ote tai todistus toimitetaan skannattuna tiedostona, peritään otteen tai todistuksen hinnan lisäksi tiedoston hinta kohdan 10.1 mukaisesti ja laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu. Hinnat esitetty liitteessä Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Jokainen rekisteriyksikkö 0,17 ei arvonlisäveroa 5000 Verkkopalvelusta peritään tietopalvelun avaus- ja ylläpitomaksut sekä kyselyjen käsittelymaksut. 5.3 Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Omistaja ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala), jokainen rekisteriyksikkö - Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen/osakas 3,28 4, ,28 4, Hinta sisältää omistajatiedon ja osoitteen tarkistamiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä / Väestötietojärjestelmästä (VTJ) / Yritystietojärjestelmästä (YTJ) käytetyn työajan.

42 MML:N HINNASTO 38 (47) 5.4 Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo hinta, euroa/sivu ( /s) hinta, euroa/sivu ( /s) Rajamerkkien koordinaattiluettelo / rajamerkki Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 12,30, verollisena 15,00 0,08 0, Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Toimitettaessa digitaalista aineistoa kunnittain määräytyy aineiston käyttöoikeusmaksu liitteen 2 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisissa aineistoluovutuksissa on esitetty liitteessä 1. Käsittelymaksu sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisessa kiinteistöraja-aineistoluovutuksissa on kuitenkin enintään aineistomaksun suuruinen (varsinaisen aineistomaksun, ei päivitysmaksun). hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - aineiston käyttöoikeusmaksu / rekisteriyksikkö -aineiston käyttöoikeusmaksu koko Suomi - aineiston käsittelymaksuna; perusmaksu jokaiselta tilaukselta, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mainituin rajoituksin 0,49 0, , , ,00 61, Mikäli aineisto toimitetaan rasterimuodossa, käyttöoikeusmaksua alennetaan 75 %:lla. Jos aineisto sisältää ainoastaan rajamerkkien tietoja, peritään maksuna 0,08 /rajamerkki (arvonlisäveroton hinta) tai 0,10 /rajamerkki (arvonlisäverollinen hinta) Jos aineisto sisältää ainoastaan rekisteriyksikön tunnistetiedot, peritään maksuna 0,33 /rekisteriyksikkö (arvon-

43 MML:N HINNASTO 39 (47) 5.5 Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella lisäveroton hinta) tai 0,40 /rekisteriyksikkö (arvonlisäverollinen hinta) Hinta on 2,05 euroa / kauppa (arvonlisäveroton hinta), 2,50 euroa / kauppa (arvonlisäverollinen hinta) Kuitenkin vähintään 12,30 euroa / tilaus (arvonlisäveroton hinta), 15,00 euroa / tilaus (arvonlisäverollinen hinta) Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan 2.2 mukaisesti Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten hinta, euroa/osoite ( /osoite) hinta, euroa/osoite ( /osoite) 1,10 1, Tuloste voidaan antaa ainoastaan niistä luovutuksen saajista, jotka ovat antaneet kaupanvahvistusilmoituksessa suostumuksensa rakennusja kiinteistönhoitoalan suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti kaupan perustiedot, 12 tiedon ryhmä, jokaiselta kaupalta kaupan lisätiedot, jokaiselta lisätiedolta 50,00 61, ,41 0, ,08 0,

44 MML:N HINNASTO 40 (47) Valmiit siirtotiedostomallit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti säännöllisesti toistuvan eräajon perusmaksu asiakasmalli (XML) ja laaja arviointimalli (txt), jokaiselta kiinteistökaupalta arviointimalli, suppea (txt), jokaiselta kaupalta 50,00 61, ,00 61, ,31 1, ,33 0, ,41 0, Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) luovutuksensaajantiedot (XML), jokaiselta kiinteistökaupalta vähimmäishinta 12,30 / tilaus 15,00 / tilaus 4314 taulukko tai indeksi 2,45 / kpl 3,00 / kpl Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Katso Ammattilaisen Karttapaikka (liite 7).

45 MML:N HINNASTO 41 (47) 6 Julkaisuoikeudet 6.1 Karttojen julkaisuoikeudet Ammattilaisen Karttapaikka Oikeudesta käyttää Maanmittauslaitoksen omaa kartta-aineistoa sekä välittämää kiinteistörekisterikartta-aineistoa kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään julkaisuoikeusmaksu , 4151, 5912, (Julkaisuoikeudet/graafisetkartat), (Julkaisuoikeusmaksu KR/K-kartat minimi), (Julkaisuoikeudet / Digitaalinen aineisto). Julkaisuoikeusmaksua määritettäessä otetaan huomioon: lopputuotteen käyttötarkoitus sekä aineiston määrä lopputuotteessa lopputuotteen painosmäärä lopputuotteen pinta-ala aineiston ikä mittakaavasuhde (lopullinen mittakaavaluku/alkuperäinen mittakaavaluku) Julkaisuoikeusmaksun vähimmäismaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Aineistojen käyttö Internetissä hinnoitellaan tapauskohtaisesti vuosimaksuna. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen käytöstä suunnistuskartoissa perittävä julkaisuoikeusmaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Ammattilaisen Karttapaikan karttojen julkaisemisen www-sivuilla ja kartan linkittämisen Karttapaikkaan sekä karttojen kopiointimaksujen hinnat on esitetty liitteessä Ilmakuvien julkaisuoikeusmaksut hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) Mustavalkoinen tai värillinen ilmakuva 110,65 135,

46 MML:N HINNASTO 42 (47) 7 Verkkopalvelut 7.1 Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka on maksuton. Lisätietoja Karttatuloste Kansalaisen Karttapaikalta Tuloste säänkestävälle materiaalille Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 28,69 35, ,66 13, Karttatulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % PDF-tiedosto Kansalaisen Karttapaikalta PDF-tiedosto Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 20,49 25, ,66 13,

47 MML:N HINNASTO 43 (47) Peruskartta 1: / Peruskartta 1: / Maastokartta 1: Kansalaisen Karttapaikalta hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Peruskartta 1: ,48 12,00 Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: ,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Lähetyskulut, lähetys postitse 6,55 8, Ammattilaisen Karttapaikka Hinnat esitetty liitteessä Rasteriaineistojen palvelurajapinta Hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Myyntipalvelut hoitaa aineistojen myyntiä, yhteystiedot / 7.3 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Hinnat esitetty liitteessä 8. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin voimassa olevalla asetuksella. Hinnat on esitetty liitteessä 9.

48 MML:N HINNASTO 44 (47) 8 Ohjelmistot 8.1 Karttaprojektiomuunnosohjelma 8.2 Muunnosohjelma EUREF89 Yhden käyttäjän lisenssi 100 (sis. alv 22 %), seuraavat lisenssit 50 (sis. alv 22 %) / kpl. Maksuton. 9 Julkaisut ja lehdet Hintatiedot löytyvät www-sivuilta ( kohdasta Julkaisut ja asiakirjat.

49 MML:N HINNASTO 45 (47) 10 Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut 10.1 Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Ei arvonlisäveroa Mikrofilmisuurennos paperille A4 A3 A2/55x60/A1 A0 2,00 2, Asiakirja- ja karttakopio tai tuloste paperille 2,00 5,00 10,00 16, Kopioista ja tulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena otetuista edellisen taulukon mukaisista mikrofilmisuurennoksista, asiakirja- ja toimituskarttakopioista sekä sähköisen arkiston tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % Asiakirjat ja toimituskartat tiedostona hinta, euroa ( ) Asiakirjat tiedostona 5,00 / tiedosto Toimituskartta tiedostona Originaalin koko A4 A3 5,00 / karttalehti Originaalin koko suurempi kuin A3 10,00 / karttalehti 10492

50 MML:N HINNASTO 46 (47) Asiakirjojen ja A4-kokoisten toimituskarttojen toimitusformaatti on pdf. Erillisten toimituskarttojen toimitusformaatti on jpg tai joissakin tapauksissa tiff. Mikäli asiakirjat toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä ja tallentamisesta yhteensä tai DVD:stä ja tallentamisesta yhteensä tai USB-muistitikusta ja tallentamisesta Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4) Asiakirjojen oikeaksi todistaminen hinta hinta Oikeaksi todistaminen 2,00 ei arvonlisäveroa 5185 Oikeaksi todistaminen, jos tuotteesta maksetaan alv 2,00 2, Suullinen tai kirjallinen selvitys hinta hinta Palvelumaksu, suullinen selvitys, vähintään Palvelumaksu, suullinen selvitys, / h 12,30 15, ,28 65, Kirjallinen selvitys, / h 73,77 90,

51 MML:N HINNASTO 47 (47) 10.4 Laskutuspalvelumaksut ja todistukset hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ), arvonlisävero 8 % hinta, euroa ( ), arvonlisävero 22 % Laskutuspalvelumaksu, kirje 6,56 7,41 8, Laskutuspalvelumaksu, paketti tai putkilo 10,66 12,04 13, Diaaritodistus 5, Yli 1000 grammaa painavien lähetysten osalta laskutuspalvelumaksu hinnoitellaan tapauskohtaisesti 5260.

52 KÄSITTELYMAKSUT 1/2 MML/1/012/2009, LIITE 1 Työt/tuntiveloitus 73,77 90, Minimivelotus 50 61, Pienirrotus enintään 10 Mt / toimitus sähköpostitse 15 18, CD-levyn hinta 5 6, DVD-levyn hinta 10 12, USB-muistitikun hinta 10 12, Kiinteistörajat (hakusanat 6180, 6789, 6790) MapInfo (mid/mif), ESRI (shape), Maagisxl, Fingis ensimmäinen seuraavat koko Suomi ajantasainen kunta tai alue 80 97, , pk-lehti 80 97, ,20 vuosiversio kunta; 1) 80 97, , DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset) pk-lehti 10 12, ,20 kunta 50 61, ,00 Kiinteistötunnukset kunta/koko Suomi (ominaisuusrajauksin) 50 61, , Maastotietokanta (hakusana 6475) Maagis, MapInfo, ESRI (shape), AutoCAD (DXF, DWG) ensimmäinen seuraavat koko Suomi ajantasainen 1: lehti tai alue 80 97, , osaelementti; pepa-lehti tai alue 80 97, , yksittäinen luokka pk-lehti (tai neljännes) 80 97, ,20 Mamma-muunnos pk-lehti/alle 200 km , ,50 Mamma-m. kunta/1: lehti/alle 1800 km , ,60 korkeusmalli 10 m lehti/100 km 2 / ascii xyz tai - grid 80 97, ,20 lehti/1000 km 2 / ascii xyz tai - grid 80 97, ,00 vuosiversio pepa-lehti/400 km 2 /YKJ; 2) 80 97, , elementti/ykj; tilauksesta; 2) vuosiversio Hallintorajat/YKJ; MapInfo, ESRI (shape); 1) : aineisto (hakusana 6475) ESRI (shape) MapInfo (mid/mif); ensimmäinen seuraavat koko Suomi 1: lehti/KKJ; 1) 80 97, , vuosiversio Hallintorajat/YKJ; D-laatu; 1) : aineistot (hakusana 6475) ESRI (export,shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi pepa-lehti/6400 km 2 ; 1) 80 97, , :1 milj. - 4,5 milj aineistot (hakusana 6475) ESRI (export, generate, shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi koko Suomi; 1) vuosiversio Hallintorajat/YKJ; 1) AutoCAD (DXF) koko Suomi Nimistörekisteri ensimmäinen seuraavat koko Suomi vuosiversio PNR20, KNR20; tekstitiedosto; 1) vuosiversio PNR-,KNR100 ja PNR-, KNR250; txt; 1) alueittain (esim. maakunta); txt, xls 80 97, ,40 Rasteriaineistot (hakusana 6475) Tallenneväline esim. CD, DVD, siirtolevy ensimmäinen Gt seuraavat Gt:t aineistomäärä Gigatavuina (Gt); 1) ja 2) 80 97, ,80 Tiestö- ja osoiteaineistot (hakusana 6475) ESRI (shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi vuosiversio pepa-lehti/6400 km 2 /YKJ; 1) 80 97, , kunta 80 97, ,40 Korkeusmalli 25 ja Maputu(tiff/8bit) (hakusana 6475) Raakarasteri (bil), TIFF (16bit) ja ascii xyz ensimmäinen seuraavat koko Suomi pepa-lehti/6400 km 2 /YKJ; 1) 80 97, , paloittelu pk-lehdittäin, lisähinta/pk-lehti 4 4,88 4 4,88 pal. 1: lehdittäin, lisähinta/1: lehti 20 24, ,40 1) = kartta-aineistopalvelin LIITERI 2) = kartta-aineistopalvelin RASTA Tummennetut hinnat ovat verottomia ja vieressä oleva on arvonlisäverollinen (22%) KÄSITTELYMAKSUT

53 2/2 MML/1/012/2009, LIITE 1 Jälleenmyyjien välittämien aineistojen aineistolupamaksut Koskee kaikkia jälleenmyyjien välittämiä aineistoja (hakusana 10770) Aineistomäärä enintään 10 Mt 10 12,20 Aineistomäärä enintään 1 Gt 40 48,80 Aineistomäärä yli 1 Gt ,00 Tummennetut hinnat ovat verottomia ja vieressä oleva on arvonlisäverollinen (22%)

54 Kiinteistörajat, Maastotietokanta ja tiestötuotteet MML/1/012/2009, Liite 2 Fastighetsgränser, Terrängdatabas och vägdataprodukter KiinteistörekisterikarttaMaastotietokanta Tiestö Liikenneverkko Osoiteaineistolisä FastighetsregisterkartaTerrängdatabas Vägnet Trafiknät Adressmaterial Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Kunta Kommun 020 Akaa , , , , , Alajärvi , , , , , Alavieska , , , , , Alavus , , , , , Artjärvi , , , , , Asikkala , , , , , Askola , , , , , Aura , , , , , Brändö , , , , , Eckerö , , , , , Enonkoski , , , , , Enontekiö , , , , , Espoo Esbo , , , , , Eura , , , , , Eurajoki , , , , , Evijärvi , , , , , Finström , , , , , Forssa , , , , , Föglö , , , , , Geta , , , , , Haapajärvi , , , , , Haapavesi , , , , , Hailuoto , , , , , Halsua , , , , , Hamina , , , , , Hammarland , , , , , Hankasalmi , , , , , Hanko Hangö , , , , , Harjavalta , , , , , Hartola , , , , , Hattula , , , , , Haukipudas , , , , , Hausjärvi , , , , , Heinola , , , , ,20

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl

Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot mukaisesti 12,60 15,50. 2,45 / kpl 3,00 / kpl Sivu 1/18 252012 Hinnasto Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kauppojen esittäminen karttatulosteella Katso kohta Kartta- ja ilmakuva-aineistojen tulosteet ja kopiot Karttatulosteista peritään maksu hinnaston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2009 MML:N HINNASTO 1 (4) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet... 1 1.1 Yleiset periaatteet kartta- ja ilmakuva-aineistojen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet...1 1.1 Yleiset periaatteet digitaalisten kartta-aineistojen

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012

TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Maankäyttö- ja karttapalvelut Paikkatieto PALVELUHINNASTO 2012 TUUSULAN KUNTA Konsernipalvelut, Kuntakehitys Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatieto Khall 28.11.2011 530 (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2015 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN

PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN PAIKKATIETO- JA MITTAUSPALVELUJEN AINEISTOISTA JA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 1.1.2019 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT Kasultk 28.1.2014 Kasultk 19.8.2014 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2014 (päivitetty 19.8.2014) 1 Hinnat Hinnat on esitetty ilman

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO 01092013 ALKAEN MML 1085/00 00 00/2013 Hinnasto Maanmittaustoimitukset Maanmittaustoimitusten hinnoittelu Maanmittaustoimitusten hinnat

Lisätiedot

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO

KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO KARTTA- JA MITTAUSPALVELUHINNASTO 1.1.2004 Tekninen ja ympäristöjohtajan päätös 11.12.2003 5 VIHDIN KUNTA YMPÄRISTÖASIAT Vihdintie 1, PL 85, 03101 NUMMELA (09) 224221 YLEISTÄ Mittaustoimen palveluissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI MITTAUS JA KIINTEISTÖT KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,60 3,10 3,20 3,70

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita.

Rekisteriotteet ovat arvonlisäverottomia tuotteita. 1 OTTEET, TODISTUKSET JA ASIAKIRJAJÄLJENNÖKSET 1.1 OTTEET KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Kiinteistötietojärjestelmän otteista peritään kulloinkin voimassaolevan Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän

Lisätiedot

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO HINNOITTELU 1.1.2015 alkaen KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTEHINNASTO ARVONLISÄVERO ALV 0%, hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 % silloin, kun aineistoa myydään muille kuin kaupungin organisaatioon kuuluville.

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014

PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 Kaupungingeodeetin päätös x.x.2013/xx SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.1.2017 alkaen mml 5374/000000/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO

MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN HINNASTO 1.1.2019 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet, selostukset,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 -

KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2013 - YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin ja talon sisäisiin töihin

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.5.2013 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015

ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 ULKOINEN HINNASTO 1.4.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Epävirallisetotteet Maanomistajaluettelo

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSOSASTO 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 150, MRA 75 ) taajamien asemakaavoitetulla alueella. 1.1.1 Enintään

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUJEN MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Palvelu / tuote yksikkö Nykyinen sis. 1. RAKENNUSVALVONTAMITTAUKSET 1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen ja

Lisätiedot

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014)

Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa Voimassa alkaen. Ulkoinen laskutus (edellinen tarkistus 2014) 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais - tulosalueen suorittamista tehtävistä. Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 20.3.2019 28 Voimassa 1.5.2019

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 16.8.2016 XX Voimaan 1.1.2017 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.9.2016 alkaen mml 2862/00 00 00/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT

Kasulk liite 1 LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT LOHJAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELUT PAIKKATIETOHINNASTO JA PALVELUTAKSA 1.3.2017 1 Hinnat Kasulk 26.1.2017 liite 1 Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa. Verollisena myytävän

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto

Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto Tontti- ja paikkatietopalveluiden hinnasto 1.1.2018 KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 24%) ovat: Työveloitukset Otteet,

Lisätiedot

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA

MITTAUSTOIMINNAN TAKSA MITTAUSTOIMINNAN TAKSA 1 2 1. GRAAFISEN JA DIGITAALISEN KARTTA- JA RAJATIETOAINEISTON LUOVUTTAMINEN. 3 1.1 GRAAFISEN KARTTA- JA RAJA-AINEISTON, POHJAKARTAN, TOIMITUSKARTAN, TONTTIJAKOKARTAN, KAAVAKARTAN

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntavaliokunta 15.8.2017 XX Voimaan 1.1.2018 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2017 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,81

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2018 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,97

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2015 Voimaantulo 1.6.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 31 6.5.2015 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO

TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO TEKNISEN VIRASTON KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMEN PALVELU- JA TUOTEHINNASTO Tekninen lautakunta hyväksynyt 26.6.2012 Voimaantulopäivä 16.7.2012 1. VIRANOMAISTEHTÄVÄT Viranomaistehtävät perustuvat lakiin tai

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja viranomaistehtävistä kaupungille maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1396/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Kartta- ja paikkatietohinnasto

Kartta- ja paikkatietohinnasto Hinnasto 1 (9) Kartta- ja paikkatietohinnasto Espoo on avannut osan paikkatietoaineistoistaan avoimiksi aineistoiksi kaupungin omien rajapintapalvelujen (WFS, WMS) kautta. Avoimien aineistojen päivittyvä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO

TUUSULAN KUNTA. Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO TUUSULAN KUNTA Kasvu ja ympäristö Kuntasuunnittelu ja asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2019 KKL 12.6.2019 voimassa 1.8.2019 alkaen Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 2 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1226 1230 SISÄLLYS N:o Sivu 1226 Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1.

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1. HINNASTON ARVONLISÄVEROLLISUUS Tässä hinnastossa esitetyt palvelut ja tuotteet jakautuvat arvonlisäverollisiin ja -verottomiin. Arvonlisäverottomia ovat viranomaistoimintana luovutettavat tavarat ja palvelut.

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen N:\Tekstit\Tsto/Net_pdf\Alkuperäiset MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO 1.1.2017 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN ( KV 12.12.2016 96, vt 1.1.2017

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot B.

Lisätiedot

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa. 1 of 5 6/20/2018, 12:21 PM Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset

Lisätiedot

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2

Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2016 alkaen KARTTAPALVELUT Viralliset kartta- ja rekisteriotteet. 2 Painetut kartat. 2 Digitaalisten kartta-aineistojen maksut Kantakartta. 3 Virastokartta... 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 13.3.2019 Sivu 1 (2) Perustiedot Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YS Rekisteröintipvm: 30.10.1991 Pinta-ala: 21479 m² Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen, maanomistajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1. KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o Laki. N:o 991. tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o Laki. N:o 991. tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o 991 996 SISÄLLYS N:o Sivu 991 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä... 3487 992 Laki kansanterveyslain muuttamisesta...

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto

Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto LIIKENNEVIRASTO Aineistohinnasto 26.9.2014 Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto Arvonlisäveroton Arvonlisäverollinen Rannikkokartta-, satamakartta- ja sisävesikarttarasterit karttalehti 60,00 74,40

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia MAANMITTAUSLAITOS KESKUSHALLINTO 2002 MAANMITTAUSLAITOS TIETOPALVELUSTRATEGIA 2 (24) Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Pekka Halme, Matti Lisitsin 26.8.2002

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Yhdyskuntalautakunta 18.8.2015 81 Voimaan 1.1.2016 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Nro 3 KARTTATULOSTEIDEN, KOPIOIDEN SEKÄ NUMEERISEN KARTAN HINNASTO (Kaupunkisuunnittelujohtajan päätös 14.6.2010) Kaikki tämän hinnaston hinnat ovat alv 0 % -hintoja.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 1 (9) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) hinnasto PALVELUHINNASTO 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnoittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1.

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN AINEISTO-, MATERIAALI- JA PALVELUHINNASTO Hyväksytty tekninen lautakunta Voimaantulo 1.1. HINNASTON ARVONLISÄVEROLLISUUS Tässä hinnastossa esitetyt palvelut ja tuotteet jakautuvat arvonlisäverollisiin ja -verottomiin. Arvonlisäverottomia ovat viranomaistoimintana luovutettavat tavarat ja palvelut.

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut. Voimaantulo 1.1.2016 Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut Voimaantulo 1.1.2016 1 ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Hyväksytty kunnanhallitus 31.8.2015. Voimaantulo 1.1.2016 Kunnan viranomaisen

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus

HINNASTO Kopiointi & tulostus HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI / TULOSTUS

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

HINNASTO 01/2015. Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 %

HINNASTO 01/2015. Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 % HINNASTO 01/2015 Rakennuspiirustusten tulostuspalvelut ALV 24 % 2 RAKENNUSPIIRUSTUSTEN TULOSTUS, KOPIONTI JA TAITTO Taulukkohinnat on ilmoitettu oikein rajatusta PDF- tai TIFF-dataformaatista. Muut dataformaatit

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.130401

HINNASTO Kopiointi & tulostus. www.oasismedia.fi. alv 24 % v004.130401 HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi alv 24 % HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 23%) ovat: Mittaustyöt Laskentapalvelut Epävirallisetotteet

Lisätiedot

HINNASTO Kopiointi & tulostus

HINNASTO Kopiointi & tulostus HINNASTO Kopiointi & tulostus www.oasismedia.fi HINNASTO 2(8) N HINNASTO Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 % ja ilmoitettu euroissa. Hinnasto on voimassa alkaen toistaiseksi. A4/A3 KOPIOINTI / TULOSTUS

Lisätiedot