MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009"

Transkriptio

1 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/2009

2 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Aineiston käsittely ja tietovälineet Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet Painetut kartat Kartta-aineistojen tulosteet ja kopiot Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Maastotietokanta Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1: Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Karttatietokanta 1:1 milj EuroRegionalMap 1: EuroGlobalMap 1: Karttatietokanta 1:4,5 milj Muut aineistot Maastotietokannan tiestö, vektori Maastotietokannan liikenneverkko Osoiteaineisto Korkeusmalli, rasteri Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Nimistörekisteri Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Kiintopistetiedot Luovutuskirjan laatiminen, lainhuudon hakeminen ja kaupanvahvistaminen Luovutuskirjan laatiminen ja lainhuudon hakeminen Kaupanvahvistaminen Viranomaispäätökset Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen Kylän nimen muuttaminen Rekisteriyksikön nimen muuttaminen... 35

3 MML:N HINNASTO 2 (3) 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen Kyläjaotuksen muuttaminen Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Rekisterit Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina Valmiit siirtotiedostomallit Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit... 40

4 MML:N HINNASTO 3 (3) Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Julkaisuoikeudet Karttojen julkaisuoikeudet Ilmakuvien julkaisuoikeusmaksut Verkkopalvelut Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Ammattilaisen Karttapaikka Rasteriaineistojen palvelurajapinta Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Ohjelmistot Karttaprojektiomuunnosohjelma Muunnosohjelma EUREF Julkaisut ja lehdet Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Asiakirjojen oikeaksi todistaminen Suullinen tai kirjallinen selvitys Laskutuspalvelumaksut ja todistukset... 47

5 MML:N HINNASTO 1 (47) MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/1/012/ Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet 1.1 Yleiset periaatteet kartta-aineistojen käyttöoikeuksien luovutuksesta ja ylläpidosta Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuden luovuttaminen Luovutettavat käyttöoikeudet ja niiden hinnoittelu Maanmittauslaitos luovuttaa digitaalisiin kartta-aineistoihinsa ja kiinteistörekisterikartta-aineistoihin määräaikaisia rajoitettuja rinnakkaisia käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksien luovutuksen yhteydessä tehdään luovutussopimus tai ilmoitus, jossa osoitetaan käyttöoikeuden kohteena olevat aineistot sekä käyttöoikeuden laajuus ja kesto. Käyttöoikeus perustuu joko vuosimaksuun tai 10 vuoden käyttöoikeuslupaan, ellei luovutuksen yhteydessä muuta sovita. Maanmittauslaitos luovuttaa aineistoihin seuraavanlaisia käyttöoikeuksia: lisenssi käyttöoikeus hintakerroin peruslisenssi 1-5 käyttäjää 1,0 suurlisenssi 6-20 käyttäjää 1,5 laitoslisenssi yli 20 käyttäjää 2,0 Lisenssin hinta lasketaan kertomalla peruslisenssin hinta mainitulla kertoimella. Edellä mainitut lisenssit oikeuttavat ainoastaan sisäiseen käyttöön käyttöoikeuden saajan organisaatiossa. Edellä mainittu koskee myös aineistosta otettuja tulosteita ja kopioita. Organisaation ulkopuoliseen käyttöön tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä internet-käyttöä varten on hankittava julkaisulupa. Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu.

6 MML:N HINNASTO 2 (47) Vuosimaksu Digitaalisen kartta-aineiston ja kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla vuosimaksua koko lisenssimaksun sijaan. Käyttöoikeuslupa tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi. Vuosimaksuun sisältyy aineiston päivitysoikeus. Vuosimaksu on kiinteistörekisterikartta-aineistosta 20 % ja muista digitaalisista kartta-aineistosta 15 % aineiston käyttöoikeuden kulloinkin voimassaolevasta hinnasta. Minimivuosimaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) / 41,48 (arvonlisäverollinen hinta) vuoden lisenssi Digitaalisen kartta-aineiston ja kiinteistörekisterikartta-aineiston voi hankkia maksamalla hinnaston mukaisen lisenssimaksun. Kertakäyttölisenssi Kertaluontoista käyttöä varten voidaan aineistoon luovuttaa kertakäyttölisenssi. Siitä perittävä maksu on 20 % voimassaolevasta lisenssimaksusta. Kertakäyttöoikeuslisenssi on voimassa korkeintaan yhden vuoden. Käytön jälkeen aineisto on palautettava Maanmittauslaitokseen tai hävitettävä. Kertakäyttölisenssin edellytyksenä on, että käyttäjä selvittää käyttötarkoituksen eikä luovuta Maanmittauslaitoksen aineistoa edelleen muunnellussakaan muodossa. Viranomaislisenssi Maanmittauslaitoksen digitaaliset paikkatietoaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan. Tällaisia ovat digitaaliset kartta-aineistot, kauppahintarekisteriaineistot ja digitaaliset ilmakuvat, joita ei ole tuotettu asiakastilauksena. Käyttöoikeusmaksuja ei peritä ellei niiden hinnoittelusta ole säädetty toisaalla. Hinnoittelu ei koske kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoja eikä yhteistyönä tuotettuja aineistoja, kuten Euroopan maanmittauslaitosten yhteistyönä tuottamia aineistoja. Hinnoittelu ei koske myöskään mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja. Maanmittauslaitoksen aineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, velotaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut. Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

7 MML:N HINNASTO 3 (47) Digitaalisen kartta-aineiston päivitys Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. Myyntipalvelut ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset. Päivityshinta on 10 % / vuosi kulloinkin voimassa olevasta aineiston käyttöoikeusmaksusta. Jos päivityksiä ei ole hankittu säännöllisesti, kasvaa päivityshintaprosentti 10 % päivittämättä jäänyt vuosi. Digitaalisen kiinteistörekisterikartta-aineiston päivitys Aineiston päivittäminen jatkaa käyttöoikeuslupaa sopimuksen mukaan. Käyttöoikeuden kohteena olevan digitaalisen kiinteistörekisterikarttaaineiston päivityksestä peritään päivitysmaksuna jäljempänä seuraavan taulukon mukainen osuus maksusta, joka on saatu ottamalla huomioon perusmaksun mahdolliset alennukset ja käyttöoikeuksien määrä. Päivitysmaksun perusteena on päivityshetkellä voimassa olevat hinnat. Jos tilaaja haluaa päivityksen useamman kerran vuodessa, aineistomaksu peritään ainoastaan ensimmäiseltä kerralta vuosittain. Aineiston käsittelymaksu peritään joka kerta. Aineiston päivittäminen jatkaa käyttöoikeuslupaa sopimuksen mukaan. Päivityshinta Aineiston ostosta tai päivityksestä on kulunut 1 vuosi 15 % 2 vuotta 30 % 3 vuotta 45 % 4 vuotta 70 % 5 vuotta 100 % Digitaalisen aineiston julkaiseminen ja jatkojalostaminen Käytettäessä Maanmittauslaitoksen digitaalisia kartta-aineistoja osana julkaisua on julkaisemista varten hankittava julkaisulupa. Valmistettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalisesta aineistosta kolmannelle osapuolelle tarkoitettuja jalostettuja tuotteita on tätä vartan hankittava lupa Maanmittauslaitoksesta. Luvan myöntämisen yhteydessä Maanmittauslaitos määrää mahdollisen julkaisuoikeusmaksun suuruuden. Luovutettaessa Maanmittauslaitoksen digitaalista aineistoa pelkästään uusien kartta- tai muiden tuotteiden valmistusta varten peritään aineiston luovutuksesta julkaisuoikeusmaksu. Aineistojen käyttöoikeus luovutetaan täl-

8 MML:N HINNASTO 4 (47) löin vain määrättyjä jalostettuja tuotteita varten ja aineiston jalostajan tulee selvittää Maanmittauslaitoksen aineiston osuus tuotteesta ja valmistettavan tuotteen painosmäärä / myyntimäärä julkaisuoikeusmaksun määrittämistä varten. Julkaisuoikeusmaksun lisäksi peritään aineiston käsittelymaksu. 1.2 Tilaustehtävien aikaveloitushinnat Työaikaveloitus tehtäväryhmittäin hinta euroa/tunti ( /h) hinta euroa/tunti ( /h) Hintaryhmä 1: mm. kiinteistöinsinöörin tehtävät 90,16 110, (tilaustehtävät) Hintaryhmä 2: mm. kirjalliset selvitykset, kuulemiskokoukset ja digitaalisten aineistojen irrotukset Hintaryhmä 3: mm. kartoitukset ja mittaukset, maastoon merkitsemiset ja muut maastotyöt, asiakaspalvelun tehtävät ja suulliset selvitykset Hintaryhmä 4: mm. kartoituksissa ja mittauksissa käytettävät apuhenkilötyöt 73,77 90,00 53,28 65,00 30,33 37, (tilaustehtävät) 5851 (selvitykset) 6577 (digitaalisten aineistojen käsittely) 6430 (tuloste- ja kopiointipalvelut) 4004 (tilaustehtävät) 5046 (selvitykset) 4307 (tilaustehtävät) Matkustusaika sisältyy veloitettavaan työaikaan. Työaikaveloituksen lisäksi peritään aine-, tarvike-, matka- ja merkittävät laitekustannukset.

9 MML:N HINNASTO 5 (47) 1.3 Aineiston käsittely ja tietovälineet Aineiston toimittamisesta peritään aineiston irrottamis- ja toimituskustannukset (käsittelymaksu), joka sisältää työn, yhden tietovälineen ja atkkustannukset. Kun jälleenmyyjä välittää Maanmittauslaitoksen aineistoa omasta tietovarastostaan, peritään ainoastaan irrottamiskustannus (aineistolupamaksu). Aineistojen käsittelymaksut on esitetty liitteessä 1.

10 MML:N HINNASTO 6 (47) 2 Kartat, ilmakuvat ja kiintopisteet 2.1 Painetut kartat Maastokartat Maastokartta, Peruskartta 1: ,84 12,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Topografinen kartta 1: ,56 8,00 20S+karttalehden numero Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: (UTMlehtijako) 12,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Maastokartta, Topografinen kartta 1: (yleislehtijako) - iso lehti 12,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) - pieni lehti 10,66 13,00 50S+karttalehden numero

11 MML:N HINNASTO 7 (47) 2.2 Kartta-aineistojen tulosteet ja kopiot Arvonlisäverottomat hinnat A4 A3 A2/55x60/A1 A0 Paperille - tuloste tai kopio 7,37 9,84 20,49 34, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 13,93 17,21 34,43 55, Arvonlisäverolliset hinnat A4 A3 A2/55x60/A1 A0 Paperille - tuloste tai kopio 9,00 12,00 25,00 42, Muoville tai säänkestävälle materiaalille - tuloste tai kopio 17,00 21,00 42,00 68, Tulosteista tai kopioista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista tai kopioista (sama koko ja materiaali) myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 %

12 MML:N HINNASTO 8 (47) Karttatuloste tiedostona Hinnoitellaan paperille tehdyn tulosteen koon mukaisesti Lisäksi peritään tietovälineen hinta. Mikäli karttatuloste toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä tai DVD:stä tai USB -muistitikusta (+ alv 22%). Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4). Aineiston käytöstä kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään lisäksi julkaisuoikeusmaksu. Muut koot Tulosteet muista aineistoista Hinnoittelu tapauskohtaisesti Hinnoittelu tapauskohtaisesti Tulosteet ja kopiot asiakkaan omasta aineistosta Tulosteen tai kopion hintana peritään tulosteen arvonlisäverollinen hinta vähennettynä 50 prosentilla 6662.

13 MML:N HINNASTO 9 (47) 2.3 Digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet Aineiston käsittelystä peritään maksu kohdan 1.3 mukaisesti ( liite 1) Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet ks. kohta Kaikkien aineistojen päivitysten hinnat ks. kohta Maastotietokanta Peruslisenssi hinta euroa ( ) Koko aineisto vektorimuodossa - km 2 hinta 2,00 2, nauhamainen km 2 5,00 6, Koko Suomi , , Osaelementin neliökilometri hinta / prosenttia koko aineiston hinnasta - Korkeussuhteet 0,40 / 20 % 0,49 / 20 % Rakennukset 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Johtoyhteydet 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Hallintorajat 0,10 / 5 % 0,12 / 5 % Vedet 0,30 / 15 % 0,37 / 15 % Aluemaiset vedet 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Pellot 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Suot 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Kalliot ja kivennäismaat 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % Nimistö 0,20 / 10 % 0,24/ 10 % 4268 Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä 2 Saatavuus Koko Suomi

14 MML:N HINNASTO 10 (47) Päivitys Tiestö ja hallintorajat vuosittain, muut aineistot noin 5 vuoden välein. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatit MaagisXL, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG Aineistot 1: Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri 1m / 2m Peruslisenssin hinta / lehti (Peruskartta 1: lehti peruskoordinaatistossa tai pelastuspalvelulehtijako (10 km x 10 km) yhtenäiskoordinaatistossa) Koko aineisto 25,00 30, Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 20,00 24, Osaelementit - pohja 15,00 18, korkeuskäyrät 10,00 12, pellot 5,00 6, vedet 5,00 6, tiestö 5,00 6,

15 MML:N HINNASTO 11 (47) - rakennukset 5,00 6, suot: avosuot, metsäiset suot, vaikeakulkuiset avosuot, vaikeakulkuiset metsäiset suot, soistumat, turvetuotantoalueet 5,00 6, kalliot 5,00 6, nimistö 5,00 6, hallintorajat 5,00 6, Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri 1m / 2m EUREF-FIN koordinaatistossa Peruslisenssin hinta / lehti UTM-lehtijako (12 km x 12 km) Lisäksi: KKJ-koordinaatistossa 1 m rasteriaineistoa elementeittäin Peruslisenssin hinta / lehti (Peruskartta 1: lehti peruskoordinaatistossa tai pelastuspalvelulehtijako (10 km x 10 km) yhtenäiskoordinaatistossa) Koko aineisto (myös ilman tiestöä) Koko aineisto ilman korkeuskäyriä 36,00 43, ,00 35, Osaelementit - pohja 22,00 26, korkeuskäyrät 14,00 17, pellot 7,00 8, vedet 7,00 8,

16 MML:N HINNASTO 12 (47) Lisäksi: EUREF-FIN koordinaatistossa 1 m rasteriaineistoa elementeittäin Peruslisenssin hinta / lehti UTM-lehtijako (12 km x 12 km) - tiestö 7,00 8, rakennukset 7,00 8, suot: avosuot, metsäiset suot, vaikeakulkuiset avosuot, vaikeakulkuiset metsäiset suot, soistumat, turvetuotantoalueet 7,00 8, kalliot 7,00 8, nimistö 7,00 8, hallintorajat 7,00 8, Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), koko aineisto Koko aineisto Koko Suomi sis. pohja, pellot, vedet, käyrät 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , ,

17 MML:N HINNASTO 13 (47) Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), koko aineisto ilman käyriä Koko Suomi sis. pohja, pellot, vedet (musta-valk. tai värillinen) 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , , Peruskartta / Maastokartta 1: rasteri, (1m / 2m), käyrät Koko Suomi sis. käyrät 1-5 käyttäjän lisenssi , , käyttäjän lisenssi (suurlisenssi) yli 20 käyttäjän lisenssi (laitoslisenssi) , , , , Saatavuus koko Suomi Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti TIFF Group3 yhdistämättömässä aineistossa ja TIFF (lzw) yhdistetyssä aineistossa.

18 MML:N HINNASTO 14 (47) Peruskartta / Maastokartta 1: pdf-kuva kuva koko 12 km x 12 km (UTM) kuva koko 10 km x 10 km (ylj ja pp) 36,00 43, ,00 30, Saatavuus Koko Suomi. Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti Pdf

19 MML:N HINNASTO 15 (47) Aineistot 1: : vektoriaineistoa ei ole saatavana. 1: aineisto, rasteri, yhdistelmä, (2,5m / 5 m), koko aineisto Peruslisenssin hinta - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) -Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) -Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 154,00 187, ,00 62, ,00 180, Koko Suomi , , : aineisto, rasteri, yhdistelmä, (2,5 m / 5 m), koko aineisto ilman korkeuskäyriä Peruslisenssin hinta - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) - Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) - Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 120,00 146, ,00 48, ,00 140, Koko Suomi , , Saatavuus Osa Suomea Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti TIFF (lzw)

20 MML:N HINNASTO 16 (47) 1: aineisto, pdf-kuva - Karttalehti 30 x 40 km 2 (ylj-lehtijako) -Karttalehti 20 X20 km 2 (pp-lehtijako) -Karttalehti 24 x 48 km 2 (UTM-lehtijako) 154,00 187, ,00 62, ,00 180, Koko Suomi , , Saatavuus Osa Suomea Päivitys Vuosittain Maastotietokannan valmistumisen myötä. Hinta ks. kohta 1.1. Toimitusformaatti Pdf

21 MML:N HINNASTO 17 (47) Aineistot 1: Toimitus 1: karttalehdittäin (30 km x 40 km) Yksikköhinta peruslisenssille / 100 km 2 on 25,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 30,50 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssin hinta Kaikki elementit Karttalehti 30 x 40 km 2 300,00 366, Koko Suomi , , Osaelementit/ karttalehti - maasto 1 sis. vedet, suot, pellot sekä kalliot; kalliot ei laatuluokka D 118,00 143, maatalousmaa 34,00 41, virta- ja vakavedet 34,00 41, suot 29,00 35, avokalliot + aineksenottoalueet, ei laatuluokka D 22,00 26, korkeussuhteet 39,00 47, liikenneverkot, valmis koko Suomesta - hallintorajat, valmis koko Suomesta - rakennukset (vain geometria), valmis koko Suomesta 39,00 47, ,00 35, ,00 41, nimistö 17,00 20, johtoyhteydet 29,00 35, suojelukohteet, ei laatuluokka D 29,00 35,

22 MML:N HINNASTO 18 (47) Saatavuus Osa Suomea Päivitys Tietolähteiden päivityksen mukaan Toimitusformaatti Alue- ja hallintorajat 1: , vektori ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Koko Suomi, ei osaalueittain 2 500, , Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) 1: aineisto, rasteri, yhdistelmä Peruslisenssin hinta - Karttalehti 60,00 73, Koko Suomi , , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Käytäntö avoin. Toimitusformaatti TIFF (lzw)

23 MML:N HINNASTO 19 (47) Aineistot 1: Karttatietokanta 1: , vektori Toimitus: pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille / 100 (km 2 ) on 10,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 12,20 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssi pelastuspalvelulehdittäin Peruslisenssin hinta / pelastuspalvelulehti Kaikki elementit 600,00 732, Osaelementit - pellot 90,00 109, vesistö 90,00 109, korkeussuhteet (1: ) 60,00 73, liikenneverkot 100,00 122, hallintorajat 35,00 42, rakennukset (vain geometria) 70,00 85, nimistö 70,00 85, suot 35,00 42, lentokentät 35,00 42, johtoyhteydet 35,00 42, taajamat 35,00 42,

24 MML:N HINNASTO 20 (47) Peruslisenssi, koko Suomi Peruslisenssin hinta, koko Suomi Kaikki elementit , , Osaelementit - pellot 4 200, , vesistö 4 200, , korkeussuhteet (1: ) 2 700, , liikenneverkot 4 700, , hallintorajat 1 700, , rakennukset (vain geometria) 3 200, , nimistö 3 200, , suot 1 700, , lentokentät ym , , johtoyhteydet 1 700, , taajamat 1 700, , Saatavuus Koko Suomi Päivitys Tietolähteen päivittymisen mukaan Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), DXF

25 MML:N HINNASTO 21 (47) Karttatietokanta 1: , rasteri 25m Toimitus: pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) Peruslisenssin hinta - Pelastuspalvelulehti 160,00 195, Koko Suomi 5 000, , Toimitusformaatti TIFF (lzw)

26 MML:N HINNASTO 22 (47) Aineistot 1:1 milj. 1:4,5 milj Karttatietokanta 1:1 milj. Karttatietokanta 1:1 milj., vektori Toimitus, osaelementeittäin koko Suomesta. Yksikköhinta (kaikki elementit) peruslisenssille 100 km 2 on 1,00 / 100 km 2 (arvonlisäveroton hinta) tai 1,22 / 100 km 2 (arvonlisäverollinen hinta) Peruslisenssin hinta, koko Suomi Kaikki elementit 3 000, , Osaelementit - pellot 450,00 549, vesistö 500,00 610, korkeussuhteet 500,00 610, liikenneverkot 450,00 549, rautatiet 100,00 122, lentokentät 30,00 36, hallintorajat 250,00 305, taajamat 250,00 305, nimistö 170,00 207, suot 170,00 207, metsät 170,00 207, Saatavuus Koko Suomi Päivitys Liikenneverkot, nimistö ja hallintorajat vuosittain muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta Toimitusformaatti ESRI (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF), Intergraph

27 MML:N HINNASTO 23 (47) Karttatietokanta 1:1 milj., rasteri 85 m Peruslisenssin hinta - Koko Suomi 420,00 512, Saatavuus Koko Suomi Toimitusformaatti TIFF(lzw) EuroRegionalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio EuroGlobalMap 1: Hintatiedot ja yleisinformaatio

28 MML:N HINNASTO 24 (47) Karttatietokanta 1:4,5 milj. Karttatietokanta 1:4,5 milj., vektori Myytävä minimialue: koko Suomi, elementeittäin Peruslisenssin hinta Koko Suomi 700,00 854, Osaelementit vesistöt 150,00 183, liikenneverkko 150,00 183, syvyysvyöhykkeet 150,00 183, hallintorajat 150,00 183, nimistö 90,00 109, taajamasymbolit 90,00 109, Päivitys Liikenneverkot ja hallintorajat vuosittain, muiden aineistojen päivitysväli 5 vuotta. Toimitusformaatti ArcInfo (Export, Generate, Shape), MapInfo (MIF) Karttatietokanta 1:4,5 milj., rasteri 381 m Peruslisenssin hinta koko aineisto 100,00 122, Toimitusformaatti TIFF (lzw)

29 MML:N HINNASTO 25 (47) Muut aineistot Maastotietokannan tiestö, vektori Peruslisenssin hinta Koko Suomi; tieverkosto luokiteltuna , , pelastuspalvelulehdittäin 550,00 671, Koko Suomi päätiet 6 700, , pelastuspalvelulehdittäin 150,00 183, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF), Maagis, Fingis, MaagisXL Maastotietokannan liikenneverkko Koko Suomi , , pelastuspalvelulehdittäin (80 x 80 km 2 ) 700,00 854, Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti Maagis, MaagisXL, Fingis, ESRI (Shape), MapInfo (MIF), DXF, DWG

30 MML:N HINNASTO 26 (47) Osoiteaineisto Peruslisenssi Aineisto voidaan hankkia vain Maastotietokannan tai Maastotietokannan tiestön / liikenneverkon täydennykseksi, koko maa , , Kunnittaiset hinnat on esitetty liitteessä Päivitys Vuosittain Toimitusformaatti ESRI (Shape), MapInfo (MIF) Korkeusmalli, rasteri Peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) 2 m 0,90 1, m 0,35 0, m 0,20 0, m 0,04 0,

31 MML:N HINNASTO 27 (47) Peruslisenssi, koko Suomi 25 m koko Suomi , , m koko Suomi , , m koko Suomi 2 500, , Saatavuus Korkeusmalli 2 m ja 10 m osa Suomea Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m koko Suomi Toimitusformaatti Korkeusmalli 2 m: ASCII (GRID) Korkeusmalli 10 m: ASCII (xyz), ASCII (GRID) Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: ESRI (16 bit GRID), TIFF (16 bit), raakarasteri, ASCII (xyz), ASCII (GRID) Päivitys Korkeusmalli 2 m: laserkeilausaineiston tuotannon yhteydessä Korkeusmalli 10 m: maastotietokannan perusparannuksen myötä Korkeusmalli 25 m, 200 m ja 1000 m: tehty vuonna Maankäyttö- ja puustotulkinta rasteri, 25 m 97, Aineisto myydään irroituskuluin. Ajantasainen maankäyttö- ja puustotulkinta aineisto on SLICES-aineistossa Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto hoitaa SLICES-aineiston myyntiä

32 MML:N HINNASTO 28 (47) Nimistörekisteri Paikannimirekisteri maastotietokannasta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 12, seuraavat ,00 6, yli ,25 1, koko aineisto ( ) , , Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori maastotietokannasta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 24, seuraavat ,00 12, yli ,50 3, koko aineisto ( ) , , Paikannimirekisteri 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 12, seuraavat ,00 6, yli ,25 1, koko aineisto ( ) 2 500, ,

33 MML:N HINNASTO 29 (47) Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 24, seuraavat ,00 12, yli ,50 3, koko aineisto ( ) 5 000, , Paikannimirekisteri 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( / 100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,50 15, seuraavat ,25 7, yli ,25 1, koko aineisto (65 000) 1 300, , Karttanimirekisteri tai Karttanimirekisteri -vektori 1: aineistosta Paikannimien lukumäärä hinta ( /100 kpl) hinta ( /100 kpl) ,00 30, seuraavat ,50 15, yli ,50 3, koko aineisto (65 000) 2 600, , Minimiveloitus on kuitenkin 50,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 61,00 (arvonlisäverollinen hinta)

34 MML:N HINNASTO 30 (47) 2.4 Ilmakuvat ja ilmakuva-aineistot Ilmakuvan pintakopiot Ilmakuvan pintakopiot Mustavalkoinen 20,49 25, Vanhat ilmakuvakopiot (v.1970 vanhemmat) Mustavalkoinen 37,70 46, Diapositiivi Diapositiivi Mustavalkoinen 63,94 78, Fotogrammetrinen pisteaineisto Fotogrammetrinen pisteaineisto Koordinaattiaineiston luovutus Aikaveloitus, vähintään 0,5 h Sähköstaattinen kopio Ks. kohta Asiakirja- ja toimituskarttakopiot Kopio pistekuvasta 13,53 16, Skannaus Skannaus Mustavalkoinen kuva 53,00 64, Värikuva 65,00 79, Aineistomaksu/kuva tai stereomalli 9,00 10, CD-levy 5,00 6, DVD-levy 10,00 12,

35 MML:N HINNASTO 31 (47) ESPA-stereomallit ESPA-stereomallit hinnoitellaan tapauskohtaisesti Korkeakuva-OrtoCD Korkeakuva-OrtoCD (1 m, 1:60000) 80,00 97, MTJ-OrtoCD MTJ-OrtoCD (m-v) (0,5 m, 1:31000 / 1:16000) 1: lehden alue 100,00 122, MTJ-OrtoCD (värillinen) (0,5 m, 1:31000 / 1:16000) 1: lehden alue 150,00 183, Kuvan orientointitiedot Kuvan orientointitiedot 17,21 21, Ilmakuvan julkaisulupa Ilmakuvan julkaisulupa 110,65 135,

36 MML:N HINNASTO 32 (47) Musta-valkoinen arkistokelpoinen ilmakuvasuurennos sekä värillinen mustesuihkutuloste Koot 40 cm x 40 cm 50 cm x 50 cm 60 cm x 60 cm 70 cm x 70 cm 80 cm x 80 cm 90 cm x 90 cm 69,67 85, ,70 107, ,29 137, Näitä suuremmat ilmakuvasuurennokset hinnoitellaan tapauskohtaisesti Toinen kuva ja seuraavat musta-valkoiset ilmakuvasuurennokset samasta negatiivista -25 % ensimmäisen kuvan hinnasta. Ilmakuvasuurennoksen maksun lisäksi peritään vanhojen (v vanhemmat) mustavalkoisten ilmakuvasuurennosten välityksestä 17,21 (arvonlisäveroton hinta) tai 21,00 (arvonlisäverollinen hinta) Räätälöity tuloste tai tuloste asiakkaan omasta aineistosta Hinnoitellaan tapauskohtaisesti Laserkeilausaineisto Pisteaineisto, peruslisenssi, km 2 -hinta hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) hinta euroa/neliökilometri ( / km 2 ) Maanpintaluokiteltu 0,60 0, Stereomalliavusteisesti luokiteltu 0,90 1, Pienin toimitettava yksikkö on 3 km x 3km. Saatavuus Pisteaineistoa saatavissa vain osasta Suomea Toimitusformaatti

37 MML:N HINNASTO 33 (47) LAS Päivitys Korkeusmallituotannon yhteydessä 2.5 Kiintopistetiedot Kiintopistetiedot alueittain sähköpostitse tai CD-levyllä 170,00 207, (kolmiopiste) 6004 (korkeuskiintopiste) päivitys vuodessa 80,00 97, (kolmiopiste) 6005 (korkeuskiintopiste) Kiintopistetietojen (pisteselityskortti) yksittäinen toimittaminen Kiintopisteiden koordinaattitiedot (luettelo) Kiintopistetietojen yksittäinen toimittaminen maksaa 3,20 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 3,90 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 6006 (kolmiopisteselityskortti), 6007 (korkeuspisteselityskortti). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu. Kiintopisteiden koordinaattitiedot maksaa 0,57 /kiintopiste (arvonlisäveroton hinta) tai 0,80 /kiintopiste (arvonlisäverollinen hinta) 5477 (kolmiopiste), 5478 (korkeuspiste). Lisäksi peritään laskutuspalvelumaksu.

38 MML:N HINNASTO 34 (47) 3 Luovutuskirjan laatiminen, lainhuudon hakeminen ja kaupanvahvistaminen 3.1 Luovutuskirjan laatiminen ja lainhuudon hakeminen hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) Luovutuskirjan laatiminen 163,93 200, Lainhuudon hakeminen - yhteen tilaan tai määräalaan - useampaan määräalaan (hinta jokaisesta määräalasta) 147,54 180, ,75 140, Hinnat ovat alkaen hintoja. Jos mainitun palvelun suorittaminen on tavanomaista selvästi työläämpi hinta määrätään käytetyn työajan mukaan. Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset, matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti ja muut ylimääräiset kustannukset. 3.2 Kaupanvahvistaminen Hinnat esitetty liitteessä 3.

39 MML:N HINNASTO 35 (47) 4 Viranomaispäätökset 4.1 Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen 4.2 Kylän nimen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Rekisteriyksikön nimen muuttaminen 4.4 Kiinteistön laadun muuttaminen 4.5 Kyläjaotuksen muuttaminen Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä 4. Hinnat esitetty liitteessä Lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan antaminen Hinnat esitetty liitteessä Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen. Hinnat esitetty liitteessä Lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista. Hinnat esitetty liitteessä Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä Hinnat esitetty liitteessä 4.

40 MML:N HINNASTO 36 (47) 4.13 Kiinteistöjen yhdistäminen Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä Kiinteistöjen yhdistäminen kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisessa tapauksessa Hinnat esitetty liitteessä 5.

41 MML:N HINNASTO 37 (47) 5 Rekisterit 5.1 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) otteet ja todistukset Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset 5.2 Kiinteistörekisterin tiedot Kiinteistörekisterin tiedot Hinnat esitetty liitteessä 6. Jos allekirjoitettu ote tai todistus toimitetaan skannattuna tiedostona, peritään otteen tai todistuksen hinnan lisäksi tiedoston hinta kohdan 10.1 mukaisesti ja laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu. Hinnat esitetty liitteessä Lakiin tai asetukseen perustuva laajojen massaluonteisten kiinteistörekisteritietojen luovuttaminen viranomaisille (julkisoikeudellinen suorite) hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Jokainen rekisteriyksikkö 0,17 ei arvonlisäveroa 5000 Verkkopalvelusta peritään tietopalvelun avaus- ja ylläpitomaksut sekä kyselyjen käsittelymaksut. 5.3 Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetiedot hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - Omistaja ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala), jokainen rekisteriyksikkö - Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen/osakas 3,28 4, ,28 4, Hinta sisältää omistajatiedon ja osoitteen tarkistamiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä / Väestötietojärjestelmästä (VTJ) / Yritystietojärjestelmästä (YTJ) käytetyn työajan.

42 MML:N HINNASTO 38 (47) 5.4 Kiinteistörekisterikartta Koordinaattiluettelo hinta, euroa/sivu ( /s) hinta, euroa/sivu ( /s) Rajamerkkien koordinaattiluettelo / rajamerkki Lisäksi velotaan palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään 12,30, verollisena 15,00 0,08 0, Kiinteistörekisterikartta-aineiston käyttöoikeudet Kiinteistörekisterikartta-aineisto kunnittain Kiinteistörekisterikartta-aineisto, hakuehdoin Toimitettaessa digitaalista aineistoa kunnittain määräytyy aineiston käyttöoikeusmaksu liitteen 2 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisissa aineistoluovutuksissa on esitetty liitteessä 1. Käsittelymaksu sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti. Aineiston käsittelymaksu kunnittaisessa kiinteistöraja-aineistoluovutuksissa on kuitenkin enintään aineistomaksun suuruinen (varsinaisen aineistomaksun, ei päivitysmaksun). hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) - aineiston käyttöoikeusmaksu / rekisteriyksikkö -aineiston käyttöoikeusmaksu koko Suomi - aineiston käsittelymaksuna; perusmaksu jokaiselta tilaukselta, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mainituin rajoituksin 0,49 0, , , ,00 61, Mikäli aineisto toimitetaan rasterimuodossa, käyttöoikeusmaksua alennetaan 75 %:lla. Jos aineisto sisältää ainoastaan rajamerkkien tietoja, peritään maksuna 0,08 /rajamerkki (arvonlisäveroton hinta) tai 0,10 /rajamerkki (arvonlisäverollinen hinta) Jos aineisto sisältää ainoastaan rekisteriyksikön tunnistetiedot, peritään maksuna 0,33 /rekisteriyksikkö (arvon-

43 MML:N HINNASTO 39 (47) 5.5 Kiinteistöjen kauppahintarekisteri Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteet Kauppojen esittäminen karttatulosteella lisäveroton hinta) tai 0,40 /rekisteriyksikkö (arvonlisäverollinen hinta) Hinta on 2,05 euroa / kauppa (arvonlisäveroton hinta), 2,50 euroa / kauppa (arvonlisäverollinen hinta) Kuitenkin vähintään 12,30 euroa / tilaus (arvonlisäveroton hinta), 15,00 euroa / tilaus (arvonlisäverollinen hinta) Karttatulosteista peritään maksu hinnaston kohdan 2.2 mukaisesti Nimi- ja osoitetiedot tulosteena suoramarkkinointia varten hinta, euroa/osoite ( /osoite) hinta, euroa/osoite ( /osoite) 1,10 1, Tuloste voidaan antaa ainoastaan niistä luovutuksen saajista, jotka ovat antaneet kaupanvahvistusilmoituksessa suostumuksensa rakennusja kiinteistönhoitoalan suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot tiedostoina hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti kaupan perustiedot, 12 tiedon ryhmä, jokaiselta kaupalta kaupan lisätiedot, jokaiselta lisätiedolta 50,00 61, ,41 0, ,08 0,

44 MML:N HINNASTO 40 (47) Valmiit siirtotiedostomallit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) tilauksen perusmaksu, sisältää tietovälineen kohdan 1.3 mukaisesti säännöllisesti toistuvan eräajon perusmaksu asiakasmalli (XML) ja laaja arviointimalli (txt), jokaiselta kiinteistökaupalta arviointimalli, suppea (txt), jokaiselta kaupalta 50,00 61, ,00 61, ,31 1, ,33 0, ,41 0, Kiinteistöjen kauppahintarekisterin taulukot ja indeksit hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) luovutuksensaajantiedot (XML), jokaiselta kiinteistökaupalta vähimmäishinta 12,30 / tilaus 15,00 / tilaus 4314 taulukko tai indeksi 2,45 / kpl 3,00 / kpl Kauppahintarekisterin tiedot Ammattilaisen Karttapaikalla Katso Ammattilaisen Karttapaikka (liite 7).

45 MML:N HINNASTO 41 (47) 6 Julkaisuoikeudet 6.1 Karttojen julkaisuoikeudet Ammattilaisen Karttapaikka Oikeudesta käyttää Maanmittauslaitoksen omaa kartta-aineistoa sekä välittämää kiinteistörekisterikartta-aineistoa kartoissa tai muissa julkaisuissa kopioimalla, painamalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla valmistamalla peritään julkaisuoikeusmaksu , 4151, 5912, (Julkaisuoikeudet/graafisetkartat), (Julkaisuoikeusmaksu KR/K-kartat minimi), (Julkaisuoikeudet / Digitaalinen aineisto). Julkaisuoikeusmaksua määritettäessä otetaan huomioon: lopputuotteen käyttötarkoitus sekä aineiston määrä lopputuotteessa lopputuotteen painosmäärä lopputuotteen pinta-ala aineiston ikä mittakaavasuhde (lopullinen mittakaavaluku/alkuperäinen mittakaavaluku) Julkaisuoikeusmaksun vähimmäismaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Aineistojen käyttö Internetissä hinnoitellaan tapauskohtaisesti vuosimaksuna. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen käytöstä suunnistuskartoissa perittävä julkaisuoikeusmaksu on 34,00 (arvonlisäveroton hinta) tai 41,48 (arvonlisäverollinen hinta). Ammattilaisen Karttapaikan karttojen julkaisemisen www-sivuilla ja kartan linkittämisen Karttapaikkaan sekä karttojen kopiointimaksujen hinnat on esitetty liitteessä Ilmakuvien julkaisuoikeusmaksut hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ) Mustavalkoinen tai värillinen ilmakuva 110,65 135,

46 MML:N HINNASTO 42 (47) 7 Verkkopalvelut 7.1 Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka Kansalaisen Karttapaikka on maksuton. Lisätietoja Karttatuloste Kansalaisen Karttapaikalta Tuloste säänkestävälle materiaalille Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 28,69 35, ,66 13, Karttatulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena tehdyistä samanlaisista tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % PDF-tiedosto Kansalaisen Karttapaikalta PDF-tiedosto Kartan koko: peruskarttakoko 50 x 50 cm / A1 Lähetyskulut, lähetys postitse 20,49 25, ,66 13,

47 MML:N HINNASTO 43 (47) Peruskartta 1: / Peruskartta 1: / Maastokartta 1: Kansalaisen Karttapaikalta hinta euroa ( ) hinta euroa ( ) Peruskartta 1: ,48 12,00 Peruskartta 1: ,66 13,00 Maastokartta 1: ,30 15,00 Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Karttalehden numero tai nimi (suuraakkosin) Lähetyskulut, lähetys postitse 6,55 8, Ammattilaisen Karttapaikka Hinnat esitetty liitteessä Rasteriaineistojen palvelurajapinta Hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Myyntipalvelut hoitaa aineistojen myyntiä, yhteystiedot / 7.3 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) verkkopalvelut KTJ-selaintietopalvelu KTJkii-sanomarajapintapalvelu Hinnat esitetty liitteessä 8. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin voimassa olevalla asetuksella. Hinnat on esitetty liitteessä 9.

48 MML:N HINNASTO 44 (47) 8 Ohjelmistot 8.1 Karttaprojektiomuunnosohjelma 8.2 Muunnosohjelma EUREF89 Yhden käyttäjän lisenssi 100 (sis. alv 22 %), seuraavat lisenssit 50 (sis. alv 22 %) / kpl. Maksuton. 9 Julkaisut ja lehdet Hintatiedot löytyvät www-sivuilta (www.maanmittauslaitos.fi) kohdasta Julkaisut ja asiakirjat.

49 MML:N HINNASTO 45 (47) 10 Asiakirjakopiot ja eräät muut palvelut 10.1 Mikrofilmisuurennokset, asiakirja- ja toimituskarttakopiot, sähköisen arkiston tulosteet Ei arvonlisäveroa Mikrofilmisuurennos paperille A4 A3 A2/55x60/A1 A0 2,00 2, Asiakirja- ja karttakopio tai tuloste paperille 2,00 5,00 10,00 16, Kopioista ja tulosteista myönnettävä määräalennus Kertatilauksena otetuista edellisen taulukon mukaisista mikrofilmisuurennoksista, asiakirja- ja toimituskarttakopioista sekä sähköisen arkiston tulosteista myönnetään alennusta seuraavasti: Tulosteiden tai kopioiden määrä Alennusprosentti yli 5 kpl 10 % yli 20 kpl 20 % yli 50 kpl 30 % yli 100 kpl 40 % Asiakirjat ja toimituskartat tiedostona hinta, euroa ( ) Asiakirjat tiedostona 5,00 / tiedosto Toimituskartta tiedostona Originaalin koko A4 A3 5,00 / karttalehti Originaalin koko suurempi kuin A3 10,00 / karttalehti 10492

50 MML:N HINNASTO 46 (47) Asiakirjojen ja A4-kokoisten toimituskarttojen toimitusformaatti on pdf. Erillisten toimituskarttojen toimitusformaatti on jpg tai joissakin tapauksissa tiff. Mikäli asiakirjat toimitetaan tiedostona veloitetaan CD:stä ja tallentamisesta yhteensä tai DVD:stä ja tallentamisesta yhteensä tai USB-muistitikusta ja tallentamisesta Lisäksi peritään laskun lähettämisestä laskutuspalvelumaksu (ks. kohta 10.4) Asiakirjojen oikeaksi todistaminen hinta hinta Oikeaksi todistaminen 2,00 ei arvonlisäveroa 5185 Oikeaksi todistaminen, jos tuotteesta maksetaan alv 2,00 2, Suullinen tai kirjallinen selvitys hinta hinta Palvelumaksu, suullinen selvitys, vähintään Palvelumaksu, suullinen selvitys, / h 12,30 15, ,28 65, Kirjallinen selvitys, / h 73,77 90,

51 MML:N HINNASTO 47 (47) 10.4 Laskutuspalvelumaksut ja todistukset hinta, euroa ( ) hinta, euroa ( ), arvonlisävero 8 % hinta, euroa ( ), arvonlisävero 22 % Laskutuspalvelumaksu, kirje 6,56 7,41 8, Laskutuspalvelumaksu, paketti tai putkilo 10,66 12,04 13, Diaaritodistus 5, Yli 1000 grammaa painavien lähetysten osalta laskutuspalvelumaksu hinnoitellaan tapauskohtaisesti 5260.

52 KÄSITTELYMAKSUT 1/2 MML/1/012/2009, LIITE 1 Työt/tuntiveloitus 73,77 90, Minimivelotus 50 61, Pienirrotus enintään 10 Mt / toimitus sähköpostitse 15 18, CD-levyn hinta 5 6, DVD-levyn hinta 10 12, USB-muistitikun hinta 10 12, Kiinteistörajat (hakusanat 6180, 6789, 6790) MapInfo (mid/mif), ESRI (shape), Maagisxl, Fingis ensimmäinen seuraavat koko Suomi ajantasainen kunta tai alue 80 97, , pk-lehti 80 97, ,20 vuosiversio kunta; 1) 80 97, , DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset) pk-lehti 10 12, ,20 kunta 50 61, ,00 Kiinteistötunnukset kunta/koko Suomi (ominaisuusrajauksin) 50 61, , Maastotietokanta (hakusana 6475) Maagis, MapInfo, ESRI (shape), AutoCAD (DXF, DWG) ensimmäinen seuraavat koko Suomi ajantasainen 1: lehti tai alue 80 97, , osaelementti; pepa-lehti tai alue 80 97, , yksittäinen luokka pk-lehti (tai neljännes) 80 97, ,20 Mamma-muunnos pk-lehti/alle 200 km , ,50 Mamma-m. kunta/1: lehti/alle 1800 km , ,60 korkeusmalli 10 m lehti/100 km 2 / ascii xyz tai - grid 80 97, ,20 lehti/1000 km 2 / ascii xyz tai - grid 80 97, ,00 vuosiversio pepa-lehti/400 km 2 /YKJ; 2) 80 97, , elementti/ykj; tilauksesta; 2) vuosiversio Hallintorajat/YKJ; MapInfo, ESRI (shape); 1) : aineisto (hakusana 6475) ESRI (shape) MapInfo (mid/mif); ensimmäinen seuraavat koko Suomi 1: lehti/KKJ; 1) 80 97, , vuosiversio Hallintorajat/YKJ; D-laatu; 1) : aineistot (hakusana 6475) ESRI (export,shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi pepa-lehti/6400 km 2 ; 1) 80 97, , :1 milj. - 4,5 milj aineistot (hakusana 6475) ESRI (export, generate, shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi koko Suomi; 1) vuosiversio Hallintorajat/YKJ; 1) AutoCAD (DXF) koko Suomi Nimistörekisteri ensimmäinen seuraavat koko Suomi vuosiversio PNR20, KNR20; tekstitiedosto; 1) vuosiversio PNR-,KNR100 ja PNR-, KNR250; txt; 1) alueittain (esim. maakunta); txt, xls 80 97, ,40 Rasteriaineistot (hakusana 6475) Tallenneväline esim. CD, DVD, siirtolevy ensimmäinen Gt seuraavat Gt:t aineistomäärä Gigatavuina (Gt); 1) ja 2) 80 97, ,80 Tiestö- ja osoiteaineistot (hakusana 6475) ESRI (shape), MapInfo (mid/mif) ensimmäinen seuraavat koko Suomi vuosiversio pepa-lehti/6400 km 2 /YKJ; 1) 80 97, , kunta 80 97, ,40 Korkeusmalli 25 ja Maputu(tiff/8bit) (hakusana 6475) Raakarasteri (bil), TIFF (16bit) ja ascii xyz ensimmäinen seuraavat koko Suomi pepa-lehti/6400 km 2 /YKJ; 1) 80 97, , paloittelu pk-lehdittäin, lisähinta/pk-lehti 4 4,88 4 4,88 pal. 1: lehdittäin, lisähinta/1: lehti 20 24, ,40 1) = kartta-aineistopalvelin LIITERI 2) = kartta-aineistopalvelin RASTA Tummennetut hinnat ovat verottomia ja vieressä oleva on arvonlisäverollinen (22%) KÄSITTELYMAKSUT

53 2/2 MML/1/012/2009, LIITE 1 Jälleenmyyjien välittämien aineistojen aineistolupamaksut Koskee kaikkia jälleenmyyjien välittämiä aineistoja (hakusana 10770) Aineistomäärä enintään 10 Mt 10 12,20 Aineistomäärä enintään 1 Gt 40 48,80 Aineistomäärä yli 1 Gt ,00 Tummennetut hinnat ovat verottomia ja vieressä oleva on arvonlisäverollinen (22%)

54 Kiinteistörajat, Maastotietokanta ja tiestötuotteet MML/1/012/2009, Liite 2 Fastighetsgränser, Terrängdatabas och vägdataprodukter KiinteistörekisterikarttaMaastotietokanta Tiestö Liikenneverkko Osoiteaineistolisä FastighetsregisterkartaTerrängdatabas Vägnet Trafiknät Adressmaterial Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Verollinen Inkl. moms. Kunta Kommun 020 Akaa , , , , , Alajärvi , , , , , Alavieska , , , , , Alavus , , , , , Artjärvi , , , , , Asikkala , , , , , Askola , , , , , Aura , , , , , Brändö , , , , , Eckerö , , , , , Enonkoski , , , , , Enontekiö , , , , , Espoo Esbo , , , , , Eura , , , , , Eurajoki , , , , , Evijärvi , , , , , Finström , , , , , Forssa , , , , , Föglö , , , , , Geta , , , , , Haapajärvi , , , , , Haapavesi , , , , , Hailuoto , , , , , Halsua , , , , , Hamina , , , , , Hammarland , , , , , Hankasalmi , , , , , Hanko Hangö , , , , , Harjavalta , , , , , Hartola , , , , , Hattula , , , , , Haukipudas , , , , , Hausjärvi , , , , , Heinola , , , , ,20

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja.

Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia tuntiveloitushintoja. MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT kohdat 5, 6 ja 7 VOIMAANTULOPÄIVÄ 1.4.2014 VIRANOMAISTEHTÄVÄT Työaika- ja yleiskustannuskorvauksiin perustuvina veloitushintoina käytetään vuosittain talousarviossa vahvistettavia

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO MML/2/012/2005 MML:N HINNASTO 1 (3) SISÄLLYS 1 Hinnaston yleismääräykset ja ohjeet...1 1.1 Yleiset periaatteet digitaalisten kartta-aineistojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO ALKAEN MML 1085/ /2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAMIEN JA VÄLITTÄMIEN SUORITTEIDEN HINNASTO 01092013 ALKAEN MML 1085/00 00 00/2013 Hinnasto Maanmittaustoimitukset Maanmittaustoimitusten hinnoittelu Maanmittaustoimitusten hinnat

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖ MAKSUT 2016 Voimaantulo 1.3.2016 Tekninen lautakunta hyväksynyt 14 10.02.2016 1. Asemakaavan laatimisesta perittävät korvaukset Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Mobile Laser Scanning. System Development,

Mobile Laser Scanning. System Development, FGI Publications N:o 153 Maanmittauslaitoksen tuottamien ja välittämien Mobile Laser Scanning suoritteiden hinnasto System Development, 1.1.2017 alkaen mml 5374/000000/2016 Performance and Applications

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA

MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA MITTAUSTOIMEN PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VIH- DIN KUNNASSA 1. YLEISTÄ 1.1 Voimaantulo Tämä hinnasto tulee voimaan 14.2.2011 Maksu määräytyy tämän hinnaston mukaisesti asioissa, jotka on tilattu tai

Lisätiedot

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta

Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) hinta 1 Voimaantulo 1.1.2016 Asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista perittävät maksut (MRL 59 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Peruutettu Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2017

PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA Kuntasuunnittelu Asiakaspalvelu PALVELUHINNASTO 2017 TUUSULAN KUNTA KKL 4.10.2016 124 voimassa 1.1.2017 alkaen 2 Sisällys YLEISTÄ HINNASTOSTA... 3 PAIKKATIETOAINEISTOJEN LUOVUTUKSEN JA HINNOITTELUN

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 2017 Ehdotus Kaupunginrakennelautakunta x.x.2017 x YLEISTÄ Muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1226 1230 SISÄLLYS N:o Sivu 1226 Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 ERÄISTÄ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN TULOSALUEEN TEHTÄVISTÄ JA ANTAMISTA ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Voimaan 1.1.2015 alkaen Sisältö: A. Graafiset tulosteet, jäljennökset ja pdf-tiedostot B.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o Laki. N:o 991. tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o Laki. N:o 991. tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o 991 996 SISÄLLYS N:o Sivu 991 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä... 3487 992 Laki kansanterveyslain muuttamisesta...

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1. KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ PAIKKATIETOAINEISTOJEN JA PALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTO... 2 1.1 YLEISTÄ... 2 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1 LEPPÄVIRRAN KUNTA Tekninen lautakunta 13.1.2015 7, Tekninen lautakunta 26.1.2016 7 Kaavoitus ja paikkatietopalvelujen taksat 1. Yleistä Kaavoitus- ja maankäytön palvelut ovat asemakaavojen ja asemakaavamuutosten

Lisätiedot

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1

ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012. KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 ULKOINEN HINNASTO 1.3.2012 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PL20, Ervastintie 2, 2. krs. 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 2967 1 YLEISTÄ Verollisia (+ alv 23%) ovat: Mittaustyöt Laskentapalvelut Epävirallisetotteet

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat..2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan..2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan..2016 alkaen. Taksat

Lisätiedot

Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto

Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto LIIKENNEVIRASTO Aineistohinnasto 26.9.2014 Rasteriaineistojen käyttöoikeushinnasto Arvonlisäveroton Arvonlisäverollinen Rannikkokartta-, satamakartta- ja sisävesikarttarasterit karttalehti 60,00 74,40

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5

Lrrl? ç io. Ehdotus. KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 lt Lrrl? ç io KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kaupunkimittauspalvelut KAUPUNKIMITTAUSPALVELUIDEN HINNASTO 201 5 Ehdotus ^) ) tr. YLEISTÄ muihin, kuin viranomaistehtävistä perittäviin maksuihin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia MAANMITTAUSLAITOS KESKUSHALLINTO 2002 MAANMITTAUSLAITOS TIETOPALVELUSTRATEGIA 2 (24) Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Pekka Halme, Matti Lisitsin 26.8.2002

Lisätiedot

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen

Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen Kaksisuuntainen sähköinen asiointi (2sasi) Jani Hokkanen 7.9.2016 Kaksisuuntaisuus? Tavoitteena on tehdä kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille palvelu, jossa kaikki kiinteistöihin liittyvä asiointi

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista

eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista 1 (5) TAKSA eräistä ympäristöteknisen toimialan maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 12.12.2014 Voimassa 1.1.2014

Lisätiedot

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Mikko Tallgren, vastuualuepäällikkö MML / Sovelluspalvelut 7.9.2016 Kiinteistötehtävien koulutuspäivä, Helsinki 2 Esityksen sisältö KTJ:n tietopalvelumuodot Toteutusprojektin

Lisätiedot

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön

Kaikkiin suoritettaviin tilaustehtäviin liittyvät matkakustannukset veloitetaan kunnallisen matkustussäännön 1 TYÖAIKAVELOITUS Aikaveloituksen perusteena käytetään tehtävän suorittamiseen käytettyjä työtunteja. Ulkopuolisen asiakkaan laskuun lisätään voimassa olevan verokannan mukainen alv. Suunnittelu-, toimisto-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT

Kunnanhallitus Liite 1. Asia 151/210/2011. Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT Kunnanhallitus 07.03.2011 53 Liite 1. Asia 151/210/2011 Pihtiputaan kunta ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT KOPIOINTITAKSAT ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA LÄHETYSMAKSUT Kunnanhallitus

Lisätiedot

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN

PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN PAIKKATIETO- JA KARTTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2014 ALKAEN Yleistä Paikkatietoaineistojen käyttöoikeuskorvaus / julkaisulupa sisältää tiedostojen käyttöoikeuden käytettäväksi tietokonejärjestelmissä ja ohjelmissa

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

VARAUS- JA AINEISTOAIKATAULUT PALSTAN LEVEYDET JA MODUULIEN KORKEUDET. Lehti ilmestyy torstaisin. Varaukset ja aineistot

VARAUS- JA AINEISTOAIKATAULUT PALSTAN LEVEYDET JA MODUULIEN KORKEUDET. Lehti ilmestyy torstaisin. Varaukset ja aineistot MEDIA- TIEDOT 2016 VARAUS- JA AIKATAULUT VALMISTETTAVAT ILMOITUKSET Varaukset ja aineistot ma klo 12 mennessä PAINOVALMIIT ILMOITUKSET Aineistot ti klo 12 mennessä Liitteet, aukeamat ja luovat ratkaisut

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 8.12.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN EHDOTUS ASETUKSEKSI KIINTEISTÖTIE- TOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA JA TIETOPALVELUSTA

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2016 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2016 (alv0%) 2016 (alv24%) Rakennuslupapaketti 114,50 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,50 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi. arkea ja euroja.

Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi. arkea ja euroja. Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi arkea ja euroja. Mediahinnasto 2016 Koti-Kajaani Koti-Kajaanin avulla tavoitat tehokkaasti! Koti-Kajaani tavoittaa 67 % Kainuun markkina-alueen asukkaista. Lukijoita

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA Ymp.ltk 3.5.2016 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTA- MISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Satu Dahlqvist Maanmittauslaitos 2 Agenda Visio Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistökauppa - tavoitetila

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT Kunnanhallitus hyväksynyt 18.10.2006 282 Voimaantulo 1.11.2006 2 SISÄLTÖ 1 LUNASTUS...

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Digipäivä 1 Sähköinen valtakirja Palvelussa voi tehdä

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla

Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Tie- ja puustotietojen käsittely paikkatietosovelluksilla Erillinen liite Metsätehon raporttiin 202 Ohje 3 Tietiheyden määrittäminen Marko Keisala ALKUSANAT Oheinen ohjeisto on laadittu helpottamaan paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut

Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Parkanon kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden maksut Voimaantulo 1.1.2013 Kiinteistötoimitusmaksut Päätös jonka mukaan Parkanon kaupungille suoritetaan maksu lain kiinteistötoimitusmaksusta (558/95)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Tavoitteena yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Digitalisaatio ja sähköinen

Lisätiedot

Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen

Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen Ympäristö- ja vesilupapäivät Oulussa 5. 6.11.2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki 6.11.2013 Vesilain

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

LÄHEISEN HENKILÖN HAKEMUS VALTION PERINTÖNÄ SAAMAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI

LÄHEISEN HENKILÖN HAKEMUS VALTION PERINTÖNÄ SAAMAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI VALTIOKONTTORI HAKEMUS LÄHEISEN HENKILÖN HAKEMUS VALTION PERINTÖNÄ SAAMAN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISEKSI Perinnönjättäjä Kuolinaika Kotipaikka Hakija Syntymävuosi Osoite Puhelinnumero Omaisuus, jota haetaan

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo

PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo PALVELUHINNASTO tiedostoa päivitetty 28.4.2016 Sisällysluettelo KIINTEISTÖNMUODOSTUSPALVELUT 1. Kiinteistötoimitukset 1 2. Asiakirjat 2 3. Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterinpitäjän säilyttämien

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta /2011 Laki. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta /2011 Laki. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2011 419/2011 Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot