Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO"

Transkriptio

1 Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO

2 Mormonin Kirja Opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI

3 2001 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in Belgium Hyväksytty englanniksi: 8/98 Hyväksytty käännettäväksi: 8/98 Alkuperäisjulkaisun nimi: Book of Mormon Teacher Resource Manual ISBN Finnish

4 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto kirjaan: Mormonin Kirja Opettajan aineisto Mormonin Kirjan opetusvauhti Katsaus pelastussuunnitelmaan Pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja Katsaus Mormonin Kirjaan Mormonin Kirjan nimisivu Mormonin Kirjan johdanto Silminnäkijöiden todistukset Ensimmäinen Nefin kirja Ne Ne Ne Ne Toinen Nefin kirja Ne Ne Ne Ne Ne Jaakobin kirja MK Jaak MK Jaak Enoksen kirja Enos Jaaromin kirja Jaar Omnin kirja Om Mormonin Sanat Mormonin Sanat Moosian kirja Moosia Moosia Moosia Moosia Moosia Moosia Moosia Moosia Alman kirja Al Al Al Al Al Al Al Al Al Helamanin kirja He He He Kolmas Nefi Ne Ne Ne Ne Ne Ne Neljäs Nefi Ne Mormonin kirja Morm Morm Eterin kirja Et Et Et Moronin kirja Moro Moro Moro Liite Mormonin Kirjan päälähteet Pyhien kirjoitusten opetusmenetelmiä Pyhien kirjoitusten hallinta Hallittavien pyhien kirjoitusten kohtien luettelot Suuri onnensuunnitelma Mahdollisia Mormonin Kirjan paikkoja (suhteessa toisiinsa) Nefin näky (1. Ne ) Profetioita Toisen Nefin kirjan luvuissa 26 ja Kuningas Benjaminin opetuksia Kristuksesta Seitsemän matkaa Moosian kirjassa Alma ja Nehor Synneistämme luopuminen Todellisen kääntymyksen kokeneet Amulek todistaa, että sana on Kristuksessa Helaman ja Kolmas Nefi Vertauskuva Kristuksen toisesta tulemisesta Lopullinen tuomio ja välituomio Malakia Mormonin Kirjassa (3. Ne ) Kuvat III

5 JOHDANTO KIRJAAN MORMONIN KIRJA OPETTAJAN AINEISTO Uskonnollisen kasvatuksen tavoitteena kirkon koululaitoksessa on auttaa yksilöä, perhettä ja pappeusjohtajia toteuttamaan kirkon tehtävää (Evankeliumin opettaminen Käsikirja kirkon koululaitoksen opettajille ja johtajille, 1994, s. 3). Ensimmäinen painopistealue tämän tavoitteen täyttämisessä on opettaa oppilaille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sellaisena kuin se on ohjekirjoissa ja profeettojen sanoissa. Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa sinua siinä huolimatta siitä, kuinka paljon kokemusta sinulla on opettajana, ja siitä, millä kielellä tai missä maassa opetat. Toinen painopistealue on opettaa sanoin, esimerkin avulla ja Hengen voimalla. Jotta voi opettaa sanoin, täytyy ensin etsiä tutkistelun ja myös uskon kautta (LK 88:118) Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden ymmärtämiseksi. Jotta oi opettaa esimerkin avulla, täytyy elää evankeliumin mukaisesti omassa elämässään. Vanhin Boyd K. Packer, tuolloin kahdentoista apostolin koorumin jäsen, on opettanut Hengen avulla opettamisesta: Voima tulee siitä, että opettaja on tehnyt kaikkensa, ei ainoastaan valmistanut yksittäistä oppiaihetta vaan valmistautunut pitämällä elämänsä sopusoinnussa Hengen kanssa. Jos hän oppii luottamaan Hengen innoitukseen, hän pystyy astumaan luokkansa eteen tietäen varmasti voivansa opettaa Hengen innoittamana. (Teach Ye Diligently, 1975, s. 306.) Voima, josta vanhin Packer puhui, tulee ilmi opettajan lausuessa henkilökohtaisen todistuksensa opetettavasta periaatteesta tai opista. Tämän kirjan käyttö Pyhien kirjoitusten tulee olla ensisijainen lähteesi valmistaessasi oppiaiheitasi. Pyhien kirjoitusten tutkimisesi ja oppiaiheidesi valmistamisen apuna sinulla tulee olla seuraavat oppikirjat: tämä kirja, Mormonin Kirja Opettajan aineisto (varastonumero ) seminaarioppilaan kotiopiskeluaineisto, Mormonin Kirja Oppilaan aineisto (varastonumero ) Mormonin Kirjan videoesitysten tukiaineisto, Mormonin Kirjan video-opas (varastonumero ) instituutin oppilaan kirja Mormonin Kirja Oppilaan aineisto: Uskonto (varastonumero / ). Nämä oppikirjat eivät korvaa henkilökohtaista pyhien kirjoitusten tutkimista, eivätkä ne syrjäytä myöskään Pyhän Hengen innoitettua johdatusta, kun valmistaudut oppilaidesi opettamiseen. Ne ovat lisäaineistoa ja -tukea oppiaiheesi valmistamiseen. Erityisesti Mormonin Kirja Opettajan aineisto tarjoaa johdattavaa tietoa pyhien kirjoitusten jaksoihin, esittelee tärkeitä evankeliumin periaatteita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, sekä antaa ehdotuksia tavoista, joilla monia noista periaatteista voidaan opettaa siten, että oppilaita autetaan ymmärtämään niitä ja soveltamaan niitä omassa elämässään. Kirkon koululaitoksen johto on päättänyt, että päiväseminaarissa, jossa opetukseen on enemmän aikaa, pyhiä kirjoituksia tulee opettaa järjestelmällisesti. Yksi parhaista keinoista opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia on opettaa pyhiä kirjoituksia järjestelmällisesti. Järjestelmällinen pyhien kirjoitusten opettaminen tarkoittaa pyhien kirjoitusten opettamista siinä järjestyksessä kuin ne ovat ohjekirjoissa. (Evankeliumin opettaminen, s. 20; katso samalla sivulla olevia lisätietoja järjestelmällisestä pyhien kirjoitusten opettamisesta.) Tämä kirja noudattaa pyhien kirjoitusten järjestystä, mutta se ei anna opetusehdotuksia jokaisen pyhien kirjoitusten jakson kaikkiin jakeisiin. Lisätietoa saa instituutin oppilaan kirjoista ja seminaarioppilaan opiskeluaineistosta. Evankeliumin opettaminen Käsikirja kirkon koululaitoksen opettajille ja johtajille (varastonumero ) antaa yksityiskohtaisia neuvoja kirkon koululaitoksen luokan opettamisesta. Sinun tulee tutustua tarkoin sen sisältöön. Seuraavista yleisluonteisista ehdotuksista voi olla hyötyä oppiaiheidesi valmistamisessa. Valmistaudu itse tutkimaan ja opettamaan evankeliumia Elä evankeliumin mukaisesti. Rukoile Hengen johdatusta tutkiessasi, valmistautuessasi ja opettaessasi. Osoita uskoa Herraan, Hengen voimaan ja pyhien kirjoitusten voimaan täyttääksesi oppilaidesi tarpeet. Päätä, mitä opetat Päätä, millaisen osan pyhistä kirjoituksista haluat käsitellä oppiaiheessasi. Tämä kirja on jaettu pyhien kirjoitusten jaksoihin, jotka osoittavat, missä kertomus tai aihe vaihtuu. Sivuilla 5 6 oleva ohjeellinen opetusaikataulu voi auttaa sinua päättämään, kuinka paljon aineistoa käsittelet kunakin päivänä tai kullakin viikolla. Tutki pyhien kirjoitusten jakso tarkasti. Lue se useaan kertaan kiinnittäen huomiota oppeihin, periaatteisiin, tapahtumiin ja vaikeisiin sanoihin tai lauseisiin. Tämä kirja, instituutin oppilaan kirjat ja seminaarioppilaan opiskeluaineisto auttavat sinua ymmärtämään pyhien kirjoitusten jakson ja päättämään, mikä on tärkeää sinun oppilaillesi. Tulet olemaan tehokkaampi opetuksessasi, jos olet itse löytänyt pyhien kirjoitusten jaksosta jotakin innoittavaa. Voit sitten johdattaa oppilaitasi tekemään samanlaisen löydön. Valitse ne opit, periaatteet ja tapahtumat, jotka oppilaidesi on tärkeintä tietää. Anna Hengen kuiskausten ja oppilaidesi tarpeiden johdattaa sinua päättäessäsi, mitä opetat. 1

6 Johdanto kirjaan Mormonin Kirja Opettajan aineisto Päätä, miten opetat Valitse opetusmenetelmistä yksi tai useampia jokaiselle tapahtumalle, periaatteelle tai opille, jonka haluat opettaa. Käytä omia menetelmiäsi tai oppiaineistossa ehdotettuja menetelmiä. Valitse menetelmiä, jotka vahvistavat oppilaiden halua oppia sekä osallistua ja soveltaa. 1. Opinhalu tarkoittaa sitä, että oppilaat ovat valmistautuneita hengellisesti ja älyllisesti, että he ovat tarkkaavaisia, keskittyneitä ja halukkaita osallistumaan oppimiskokemukseen. Opinhalu on sekä sydämen että mielen tila (Evankeliumin opettaminen, s. 13). Se ei ole temppu, jota käytetään oppiaiheen aluksi; se on oppilaidesi mielenkiinnon jatkuvaa arvioimista. 2. Osallistuminen tarkoittaa sitä, että oppilaat ovat mukana oppimisprosessissa. Heidän osallistumisensa voi olla fyysistä, emotionaalista ja älyllistä yhtä hyvin kuin hengellistä. Mitä enemmän oppilaat ovat mukana oppimisprosessissa, sitä enemmän he ymmärtävät, muistavat ja soveltavat. 3. Soveltaminen tarkoittaa sitä, että oppilaat hyväksyvät opetettavat ajatukset, ymmärtävät, kuinka he voivat soveltaa niitä omassa elämässään, ja sitten pyrkivät elämään noiden periaatteiden mukaisesti. Kuinka tämä kirja on järjestetty Pyhien kirjoitusten jaksojen aineisto on neljässä osassa. Johdantoaineisto Tässä osassa on tausta-aineistoa ja muuta tietoa, joka auttaa sinua ymmärtämään pyhien kirjoitusten jakson sen historiallisessa ja pyhien kirjoitusten kehyksessä. Johdantoaineistoa on myös jokaisesta pyhien kirjoitusten kirjasta. Yhdessä seminaarioppilaan opiskeluaineistossa ja instituutin oppilaan aineistoissa olevan tausta-aineiston kanssa nämä voivat lisätä omaa pyhien kirjoitusten tutkimistasi ja ymmärtämistäsi. Voit käyttää johdantoaineistoa myös esittämällä kiinnostusta lisääviä kysymyksiä oppilaille edistääksesi heidän oppimishaluaan taustatietoja, joihin oppilaiden kannattaa kiinnittää huomiota lukiessaan, ja muita apuneuvoja ennen lukemista lainauksia asettamalla niitä esille tai kirjoittamalla taululle tai merkintöjä, jotka oppilaat voivat kirjoittaa pyhiin kirjoituksiinsa. Tärkeitä evankeliumin periaatteita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota Voit löytää pyhien kirjoitusten jaksosta monia tärkeitä oppeja ja periaatteita. Tässä osassa luetellaan niistä joitakin, jotka voit halutessasi opettaa oppilaillesi. Seuraavassa on joitakin tapoja, joita voit käyttää niitä opettaessasi: Käytä niitä mittapuuna varmistaaksesi, että opetat oikeaa oppia. Käytä niitä apunasi päättäessäsi, mitä oppilaillesi on tarpeen opettaa. Kirjoita niitä taululle antaaksesi oppilaille periaatteita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun he tutkivat pyhien kirjoitusten jaksoa. Kannusta oppilaita etsimään muita pyhien kirjoitusten kohtia, jotka tukevat tai selittävät oppia. Lisäaineistoa Tässä osassa on vastaavat Mormonin Kirjan instituuttioppilaan aineiston sivunumerot, jotta löytäisit helpommin lisää aineistoa. Mukana on myös viittauksia liitteen aineistoon. Opetusehdotuksia Tämä osa sisältää opetusehdotuksia, joiden käyttämistä voit harkita päättäessäsi, kuinka opetat tapahtumia, periaatteita ja oppeja, jotka olet valinnut pyhien kirjoitusten jaksosta. Sinun ei ole pakko käyttää näitä opetusehdotuksia. Niiden tarkoituksena on toimia lähdeaineistona harkitessasi oppilaidesi tarpeita Hengen johdatuksen avulla. Myös oppilaan aineistossa on hyödyllisiä ehdotuksia, joita voidaan käyttää mukaillen luokassa (ks. Johdanto opettajille julkaisuun Mormonin Kirja Oppilaan aineisto, s. 3). Opetusehdotuksissa on seuraavanlaisia otsikoita: Painopiste. Kunkin ehdotuksen alussa on lihavoitu osa, jossa kerrotaan, mihin pyhien kirjoitusten jaksoon ja periaatteeseen tuo opetusehdotus keskittyy. Usein ne liittyvät kyseisen pyhien kirjoitusten jakson Tärkeitä evankeliumin periaatteita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota -osan periaatteisiin. Pyhien kirjoitusten hallinta. Opetusehdotukset, jotka sisältävät hallittavia pyhien kirjoitusten kohtia, on merkitty oheisella tunnuksella. Presidentti Howard W. Hunter, joka oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti, sanoi: Toivoisimme, ettei yksikään oppilaistanne lähtisi luokkahuoneestanne peloissaan tai nolostuneena tai häpeissään siitä, etteivät he voi löytää tarvitsemaansa apua, koska he eivät tunne pyhiä kirjoituksia tarpeeksi hyvin löytääkseen oikeat kohdat (The Teachings of Howard W. Hunter, toim. Clyde J. Williams, 1997, s. 187). Pyhien kirjoitusten hallinta on menetelmä, jolla oppilaille opetetaan, kuinka he löytävät pyhien kirjoitusten jakeita, saavat ymmärrystä niiden merkityksestä ja soveltavat niitä omassa elämässään. On valittu sata pyhien kirjoitusten kohtaa kaksikymmentäviisi kustakin pyhien kirjoitusten kurssista joihin kiinnitetään erityistä huomiota seminaarissa. Nämä kohdat on merkitty sanoilla Pyhien kirjoitusten hallinta niiden jaksojen opetusehdotuksissa, joissa niitä on. Sinun tulee auttaa oppilaita hallitsemaan hallittavat pyhien kirjoitusten kohdat käymällä niitä läpi luokassa ja kannustamalla oppilaita opettelemaan niitä itsekseen. Ehdotuksia siitä, kuinka pyhien kirjoitusten hallintaa voidaan kannus- 2

7 Johdanto kirjaan Mormonin Kirja Opettajan aineisto taa luokassasi, sekä kaikkien oppikurssien hallittavien pyhien kirjoitusten kohtien luettelo on liitteen kohdissa Pyhien kirjoitusten hallinta ja Hallittavien pyhien kirjoitusten kohtien luettelot sekä julkaisun Evankeliumin opettaminen Käsikirja kirkon koululaitoksen opettajille ja johtajille sivuilla Viikoittainen tunnus. Tämä tunnus osoittaa ne opetusehdotukset, joita suositellaan sellaisten opettajien käyttöön, jotka opettavat kotiopiskeluseminaaria tai jotka haluavat apua pitempien pyhien kirjoitusten jaksojen opetukseen. S M T W TH F S Aikamerkintä. Otsikon perässä on likimääräinen aikamerkintä, joka osoittaa, kuinka kauan tuon opetusehdotuksen opettamiseen menee. Sen tarkoituksena on ainoastaan auttaa sinua suunnittelemaan päivittäisiä oppiaiheitasi, eikä sen tarkoituksena ole osoittaa, kuinka kauan tuon opetusehdotuksen opettamiseen tulee käyttää. Muita opetuksen apuneuvoja Mormonin Kirjan kuvanauha esitykset 1 9 ( ) ja Mormonin Kirjan kuvanauha esitykset ( ). Nämä kuvanauhapakkaukset sisältäävät esityksiä Mormonin Kirjan opettamisen avuksi. Opetusehdotuksia Mormonin Kirjan kuvanauhojen esityksiä varten on Mormonin Kirjan video-oppaassa (varastonumero ). Niissä pyhien kirjoitusten jaksoissa, joihin liittyy kuvanauhaesityksiä, on tässä näkyvä tunnus sekä huomautus opetusehdotusosan alussa. Liite. Aika ajoin jossakin opetusehdotuksessa viitataan liitteessä olevaan taulukkoon, harmoniaan tai monisteeseen, josta voi olla apua käyttäessäsi tuota ehdotusta. Näihin kohtiin viitataan otsikolla ja sivunumerolla. Evankeliumiaiheinen kuvasto (varastonumero ). Tässä pakkauksessa on 160 pyhien kirjoitusten ja kirkon historian kertomuksiin sekä evankeliumin periaatteisiin liittyvää värikuvaa. Kaikissa tämän kirjan opetusehdotuksissa käytetään Evankeliumiaiheisen kuvaston kuvia. Kuvasto on saatavilla seurakuntakirjastoissa kautta koko kirkon. Huom. Jos Evankeliumiaiheinen kuvasto on tilattu ennen vuotta 1999, osa 160 kuvasta saattaa olla täydennyspakkauksessa (varastonumero 34740). Oppilaiden Mormonin Kirjan lukeminen. Kannusta oppilaita lukemaan koko Mormonin Kirja. Presidentti Kimball sanoi kerran: Kun alan suhtautua välinpitämättömästi suhteeseeni Jumalaan ja kun tuntuu siltä, ettei kuuntelemassa ole yhtään jumalallista korvaa eikä yksikään jumalallinen ääni puhu, huomaan, että olen itse hyvin kaukana. Jos uppoudun pyhiin kirjoituksiin, etäisyys lyhenee ja hengellisyys palaa. (The Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, toim. Edward L. Kimball, s. 135.) Kannusta oppilaitasi noudattamaan julkaisun Mormonin Kirja Oppilaan aineisto kohdassa Mormonin Kirjan lukuaikataulu olevia lukutehtäviä. (Sinun voi olla tarpeen muokata tätä taulukkoa paikallisen kouluvuoden mukaiseksi.) Tämä auttaa heitä tahdittamaan lukemisensa luokan toiminnan mukaiseksi. Oppilaat, jotka haluavat lukea nopeammin, voivat tehdä niin, mutta kannusta heitä kertaamaan joka viikko se pyhien kirjoitusten jakso, jota luokka silloin tutkii. Lukuaikataulun käyttö haastaa sinut pysymään sen tahdissa vuoden aikana, niin että voit opettaa koko Mormonin Kirjan. Oppilaat, joilla on erityistarpeita. Erityistarpeet on yleisluonteinen ilmaus, jota käytetään niistä oppilaista, joiden olosuhteet poikkeavat muiden olosuhteista. Näitä voivat olla henkilöt, joilla on lukemis- tai oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä tai älyllisiä vajavuuksia. Näitä voivat olla myös laitoksissa olevat, harjaantumiskouluja käyvät, pyörätuolia käyttävät tai sellaiset, jotka eivät voi liikkua kotoaan, sekä näkö- ja kuulovammaiset ja niin edelleen. Profeetta Joseph Smith sanoi: Kaikki mielet ja henget, jotka Jumala on lähettänyt maailmaan, ovat alttiita avartumaan (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 350). Sinun tulee tehdä kaikki, mitä sinun voidaan kohtuullisesti odottaa tekevän, täyttääksesi kaikkien oppilaidesi oppimistarpeet. Voi olla mahdotonta täyttää kaikkien oppilaiden kaikkia tarpeita kaiken aikaa. Voit kuitenkin olla tietoinen oppilaidesi erityistarpeista ja muokata tavanomaista oppiaineistoa siten, että kaikki oppilaat voivat saada jotakin edes osasta kutakin oppiaihetta. Myös muille oppilaille voidaan antaa mahdollisuus auttaa oppilaita, joilla on erityisiä tarpeita. Sellaisesta epäitsekkäästä palvelusta tulee siunauksia sekä antajalle että saajalle. Tavanomaisen opiskeluaineiston lisäksi on saatavana muuta aineistoa avuksi niiden oppilaiden opettamiseen, joilla on erityisiä tarpeita. Kirkon lehdet ovat hyvä lähde saada artikkeleita, kuvia ja ajatuksia, jotka voivat liittyä oppilaidesi erityistarpeisiin. Myös Evankeliumiaiheisen kuvaston kuvista voi olla apua opetuksessa. Johdanto opettajille julkaisuun Mormonin Kirja Oppilaan aineisto Mormonin Kirja Oppilaan aineisto auttaa oppilaita lukemaan Mormonin Kirjaa ja sitten pohtimaan ja soveltamaan sen opetuksia. Sen käyttöä vaaditaan kotiopiskeluseminaarissa, mutta siitä on hyötyä useimmille päiväseminaarin opettajille oppiaiheiden valmistamisessa ja opettamisessa. Käyttö kotiopiskeluseminaarissa Seminaari on viitenä päivänä viikossa (tai sitä vastaavasti) kokoontuva, koko kouluvuoden ajan kestävä ohjelma. Koska kotiopiskeluseminaariluokat kokoontuvat vain kerran viikossa, kotiopiskeluseminaarin oppilaiden tulee käyttää oppilaan aineistoa neljänä muuna päivänä viikossa. Vaikka kaikkia oppilaita kannustetaan lukemaan pyhiä kirjoituksia päivittäin, kotiopiskeluseminaarin oppilaiden tulee ymmärtää, että heidän odotetaan käyttävän minuuttia päivässä neljänä koulupäivänä viikossa suorittaen oppilaan aineiston toimintoja ja tehtäviä. Oppilaat eivät kirjoita mitään kirjoihinsa. Käytä yhtä seuraavista vaihtoehdoista antaessasi kirjallisia tehtäviä: 3

8 Johdanto kirjaan Mormonin Kirja Opettajan aineisto Pyydä jokaista oppilasta tekemään kirjalliset tehtävät irtolehtikansion sivuille ja palauttamaan suoritetut tehtävät viikoittain. Kun palautat tehtävät, oppilas voi panna sivut takaisin kansioon. Pyydä jokaista oppilasta käyttämään vuorotellen kahta vihkoa. Ensimmäisellä viikolla oppilas käyttää yhtä vihkoa ja palauttaa sen sinulle oppitunnilla. Seuraavalla viikolla oppilas kirjoittaa toiseen vihkoon ja vaihtaa sen sitten oppitunnilla ensimmäiseen vihkoon ja niin edelleen. Kun olet kerännyt oppilaiden tehtävät kunakin viikkona, lue ne ja kirjoita kommentteja oppilaille. Tämä on erinomainen tapa oppia tuntemaan jokainen oppilaasi ja määritellä, kuinka hyvin he ymmärtävät oppimaansa. Voit auttaa oppilaidesi motivoinnissa pyytämällä halukkaita kertomaan muille jotakin siitä, mitä he ovat kirjoittaneet vihkoihinsa viikoittaisella oppitunnilla. Oppilaiden vihkojen arvosteleminen Seminaarioppilaan opiskeluaineiston tehtävien tarkistamiseen ei ole olemassa vastauspapereita. Jotkin vastaukset löytyvät pyhistä kirjoituksista, ja niiden pitäisi olla selviä sinulle, kun tutustut kuhunkin tehtävään. Toiset vastaukset perustuvat oppilaiden omiin ajatuksiin, kokemuksiin, mielipiteisiin ja todistukseen. Tällöin ei ehkä olekaan yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Arvioi ja arvostele oppilaita sen mukaan, kuinka paljon he ovat yrittäneet kykyjensä mukaan. Kun kirjoitat kommenttejasi, korjaa mahdolliset väärinkäsitykset ja selvästi virheelliset vastaukset sekä kiitä oppilaita yrittämisestä. Ole hienotunteinen niitä oppilaita kohtaan, joilla on erityistarpeita, ja sovella oppilaan aineistoa sen mukaan. Jos oppilaalla on esimerkiksi vamma, joka vaikeuttaa kirjoittamista, voit sallia oppilaan käyttää nauhuria vastausten äänittämiseen tai pyytää ystävää tai perheenjäsentä kirjoittamaan oppilaan puolesta. Erityistarpeiden takia voi olla tarpeen mukauttaa joillekin oppilaille annettavien tehtävien määrää. Toiset oppilaat saattavat olla kehittyneitä, ja heitä voi kannustaa tekemään tehtäviä yli vähimmäismäärän. Käyttö päiväseminaarissa Päiväseminaarin oppilaiden ei ole pakko käyttää julkaisua Mormonin Kirja Oppilaan aineisto, mutta sinun tulee varata jokaiselle oppilaalle kappale luokassa käytettäväksi. Voit sitten pyytää oppilaita kääntymään sen Pyhien kirjoitusten ymmärtäminen -kohtien puoleen saadakseen apua vaikeiden sanojen ja ilmausten ymmärtämiseen ja löytääkseen lainauksia ja selityksiä. Valmistaessasi oppiaiheita katso kunkin pyhien kirjoitusten jakson johdantoa ja Pyhien kirjoitusten tutkiminen -kohtia saadaksesi apua päättääksesi, mitä opetat ja miten. Joissakin johdannoissa on esimerkiksi keskustelukysymyksiä, jotka auttavat opinhalun kohottamisessa. Aika ajoin voit halutessasi pyytää oppilaita tekemään jonkin Pyhien kirjoitusten tutkiminen -kohtien tehtävistä oppitunnin aikana ja sitten pyytää heitä kertomaan muille, mitä he kirjoittivat joko ryhmälle tai koko luokalle. Silloinkin kun tehtäviä ei tehdä aivan niin kuin oppilaan aineistossa esitetään, niistä voi saada hyviä ajatuksia, joita voi mukauttaa luokassa käytettäviksi. 4

9 MORMONIN KIRJAN OPETUSVAUHTI Kouluvuonna ei ole tarpeeksi aikaa käsitellä Mormonin Kirjan, kuten ei muidenkaan ohjekirjojen, jokaista jaetta. Haasteena on opetusvauhti. Jos etenet hitaasti ja käytät liikaa aikaa Ensimmäiseen tai Kolmanteen Nefiin, menetät Eterin ja Moronin sanoman. Jos etenet liian nopeasti, voi olla, että oppilaasi eivät ymmärrä eivätkä arvosta kaikkia Mormonin Kirjan merkityksellisiä osia. Käytä tätä ohjeellista opetusaikataulua apunasi päättäessäsi, kuinka paljon aineistoa sinun on tarpeen kattaa kunakin päivänä ja kullakin viikolla ja mitkä luvut annat oppilaillesi lukutehtäväksi. Koska maailmassa on monenlaisia seminaariohjelmia, tästä oppikirjasta ei ole mahdollista tehdä sellaista, joka soveltuisi jokaiseen tilanteeseen. Sinun täytyy ehkä mukauttaa tätä 36 viikon ohjeellista aikataulua omaan seminaariohjelmaasi ja oppilaidesi tarpeisiin soveltuvaksi. Seminaaria opetetaan viitenä päivänä viikossa, mutta oppiaineistoa on vain neljäksi päiväksi, jotta aikaa jäisi sellaisille opiskelun keskeyttäville tekijöille kuin koulun toiminnoille ja kokoontumisille, seminaarin erityistoiminnoille ja esityksille, pyhien kirjoitusten hallinnalle sekä kokeille ja visailuille. Voit päättää käyttää useamman päivän jonkin pyhien kirjoitusten jakson tehokkaampaan opettamiseen. Tämän joustovaran tarkoituksena on kannustaa sinua tavoittelemaan Hengen johdatusta täyttääksesi oppilaidesi erityistarpeet. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettaminen kirkon nuorille on pyhä luottamustehtävä ja iloa tuottava tehtävä. Herra siunatkoon sinua ja oppilaitasi, kun opiskelette tänä vuonna Mormonin Kirjaa Toista todistusta Jeesuksesta Kristuksesta. Ohjeellinen aikataulu 36 viikon kouluvuotta varten Viikko Ehdotus opetettavaksi pyhien kirjoitusten jaksoksi 1 Päivät 1 2: Katsaus pelastussuunnitelmaan ja Katsaus Mormonin Kirjaan Päivät 3 4: Mormonin Kirjan nimisivu ja Mormonin Kirjan johdanto. 2 Päivä 1: 1. Ne. 1 Päivä 2: 1. Ne. 2 3 Päivä 3: 1. Ne. 4 Päivä 4: 1. Ne. 5 3 Päivä 1: 1. Ne. 6 7 Päivä 2: 1. Ne. 8 9 Päivät 3 4: 1. Ne Päivä 1: 1. Ne. 16 Päivä 2: 1. Ne Päivä 3: 1. Ne. 19 Päivä 4: 1. Ne Päivät 1 2: 2. Ne. 1 2 Päivät 2 4: 2. Ne Päivä 1: 2. Ne. 6 Päivä 2: 2. Ne. 7 8 Päivät 3-4: 2. Ne Päivä 1: 2. Ne. 11 Päivät 2 4: 2. Ne Päivä 1: 2. Ne. 25 Päivä 2: 2. Ne Päivä 3: 2. Ne. 28 Päivä 4: 2. Ne Päivä 1: 2. Ne. 31 Päivä 2: 2. Ne. 32 Päivä 3: 2. Ne. 33 Päivä 4: MK Jaak Päivä 1: MK Jaak. 2 Päivä 2: MK Jaak. 3 4 Päivä 3: MK Jaak. 5 Päivä 4: MK Jaak. 6 7 Viikko Ehdotus opetettavaksi pyhien kirjoitusten jaksoksi 11 Päivä 1: Enos Päivä 2: Jaar., Om., Morm. S. Päivät 3 4: Moosia Päivä 1: Moosia 4 Päivä 2: Moosia 5 6 Päivä 3: Moosia 7 8 Päivä 4: Moosia Päivä 1: Moosia Päivät 2 3: Moosia Päivä 4: Moosia Päivä 1: Moosia 18 Päivä 2: Moosia Päivä 3: Moosia Päivä 4: Moosia Päivä 1: Moosia 27 Päivä 2: Moosia Päivä 3: Al. 1 2 Päivä 4: Al Päivät 1 2: Al. 5 Päivä 3: Al. 6 7 Päivä 4: Al Päivä 1: Al Päivä 2: Al. 11 Päivät 3 4: Al Päivät 1 2: Al Päivät 3 4: Al Päivä 1: Al (jatko) Päivä 2: Al. 20 Päivä 3: Al Päivä 4: Al Päivä 1: Al Päivä 2: Al. 30 Päivät 3 4: Al

10 Mormonin Kirjan opetusvauhti Viikko Ehdotus opetettavaksi pyhien kirjoitusten jaksoksi 21 Päivät 1 2: Al Päivä 3: Al Päivä 4: Al Päivä 1: Al. 39 Päivä 2: Al. 40 Päivä 3: Al. 41 Päivä 4: Al Päivä 1: Al Päivä 2: Al Päivä 3: Al Päivä 4: Al Päivä 1: Al Päivä 2: He. 1 2 Päivä 3: He. 3 4 Päivä 4: He Päivät 1 2: He. 7 9 Päivä 3: He Päivä 4: He Päivä 1: He. 13 Päivä 2: He. 14 Päivä 3: He Päivä 4: 3. Ne Päivä 1: 3. Ne. 3 4 Päivä 2: 3. Ne. 5 7 Päivä 3: 3. Ne Päivä 4: 3. Ne Päivä 1: 3. Ne. 12 Päivä 2: 3. Ne. 13 Päivä 3: 3. Ne. 14 Päivä 4: 3. Ne. 15 Viikko Ehdotus opetettavaksi pyhien kirjoitusten jaksoksi 29 Päivä 1: 3. Ne. 16 Päivä 2: 3. Ne. 17 Päivä 3: 3. Ne. 18 Päivä 4: 3. Ne Päivä 1: 3. Ne. 21 Päivä 2: 3. Ne Päivä 3: 3. Ne Päivä 4: 3. Ne Päivät 1 2: 3. Ne Päivä 3: 4. Ne. Päivä 4: Mormon Päivä 1: Mormon 3 5 Päivä 2: Mormon 6 7 Päivä 3: Mormon 8 Päivä 4: Mormon 9 33 Päivät 1 2: Et. 1 2 Päivä 3: Et. 3 Päivä 4: Et Päivä 1: Et. 7 8 Päivä 2: Et Päivä 3: Et. 12 Päivä 4: Et Päivät 1 2: Moro. 1 6 Päivä 3 4: Moro Päivä 1: Moro. 8 Päivä 2: Moro. 9 Päivät 3 4: Moro. 10 6

11 KATSAUS PELASTUSSUUNNITELMAAN Johdanto Vuonna 1993 vanhin Boyd K. Packer sanoi kirkon koululaitoksen opettajille, että heidän tulee luoda katsaus pelastussuunnitelmaan jokaisen kouluvuoden alkaessa. Seuraavissa opetusehdotuksissa viitataan usein vanhin Packerin puheeseen Suuri onnensuunnitelma, josta osia siihen liittyvine apuneuvoineen on liitteessä. Käänny sen puoleen valmistautuessasi opettamaan pelastussuunnitelmaa oppilaillesi. (Ks. Suuri onnensuunnitelma, s ) Tärkeitä evankeliumin periaatteita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota Huom. Tutki rukoillen puhetta Suuri onnensuunnitelma ja tarkastele seuraavia periaatteita ennen kuin valmistat oppiaiheitasi. Taivaallinen Isä on kirkastettu, täydelliseksi tullut, selestinen Isä, jolla on ilon täyteys (ks. Moosia 4:9; 3. Ne. 28:10). Me elimme taivaallisen Isän luona ennen kuin tulimme maan päälle. Me olemme Hänen henkilapsiaan, ja Hän haluaa, että me saisimme saman ilon kuin Hänellä on tulemalla Hänen kaltaisikseen. (Ks. Jer. 1:5; Hepr. 12:9.) Jotta meistä voisi tulla Jumalan kaltaisia, meillä täytyy olla ylösnoussut, kirkastettu fyysinen ruumis ja meidän täytyy kasvaa saadaksemme itsellemme jumalallisia ominaisuuksia (ks. Al. 11:43 44; Job 19:26; 3. Ne. 27:27; LK 130:22). Meidän maanpäällisen kuolevaisen elämämme tarkoituksena on auttaa meitä saamaan jumalallisia ominaisuuksia. Se tarjoaa meille mahdollisuuden saada fyysinen ruumis ja oppia jumaluuteen liittyviä asioita sen kautta, että meillä on vapaus valita, noudatammeko Jumalan neuvoja vai Saatanan houkutuksia. (Ks. 1. Moos. 2:16 17; 2. Ne. 2:25 27; Al. 34:32 34.) Maan luominen ja Aadamin lankeemus saivat aikaan kuolevaisuudelle välttämättömät olosuhteet, muun muassa hengellisen ja fyysisen kuoleman sekä maailman, jossa on raadantaa, tuskaa ja murhetta (ks. 1. Moos. 2:17; 3:6 7; 2. Ne. 2:15 25). Jeesuksen Kristuksen sovitus mahdollistaa ylösnousemuksen, niin että jokainen saa kuolemattoman fyysisen ruumiin (ks. Job 19:25 27; Hes. 37:12 14; Al. 11:42 45; 42:23). Sovitus voi myös puhdistaa meidät henkilökohtaisista synneistämme parannuksen kautta ja suoda meille mahdollisuuden saada iankaikkinen elämä ja tulla Jumalan kaltaisiksi (ks. Jes. 1:18; 2. Ne. 10:24 25; Moosia 3:19; Moro. 10:32 33). Jokaisen armotalouden aikana Jeesus Kristus on lähettänyt profeettoja opettamaan evankeliumiaan Jumalan lapsille maan päällä. Jeesuksen Kristuksen kirkko on järjestetty näinä myöhempinä aikoina kutsumaan kaikkia tulemaan Kristuksen luo ja osallisiksi Hänen onnensuunnitelmastaan. (Ks. Aam. 3:7; Al. 12:32 34; LK 1:1 14.) Lisäaineistoa Suuri onnensuunnitelma, s Opetusehdotuksia Huom. Valitse seuraavista ehdotuksista tai käytä joitakin omiasi valmistautuessasi opettamaan katsauksen pelastussuunnitelmaan. Nämä neljä opetusehdotusta katsaukseksi pelastussuunnitelmaan ovat samat kaikissa neljässä pyhien kirjoitusten kurssissa. On suositeltavaa, että valitset eri opetusehdotuksen joka vuosi. S M T W TH F S Katsaus pelastussuunnitelmaan: ehdotus 1. ( minuuttia) Auta oppilaita saamaan havainnollinen käsitys pelastussuunnitelmasta (onnensuunnitelmasta) pingottamalla naru luokkasi toisesta seinästä toiseen seinään. Pujota naruun paperiliitin niin, että se liukuu helposti narua pitkin. Valmista läpinäkyvästä muovista ja valkoisesta paperista kaksi samanlaista hahmoa, jotka voidaan liittää yhteen paperiliittimellä. Kerro oppilaille, että naru edustaa elämämme kulkua ja että narun toinen pää edustaa menneisyyttämme ja toinen tulevaisuuttamme. Läpinäkyvä muovihahmo edustaa henkiruumistamme, ja valkoinen paperihahmo edustaa fyysistä ruumistamme. Liikuta paperiliitintä narua pitkin ja kiinnitä hahmot siihen samalla kun keskustelette edistymisestämme kuolevaisuutta edeltäneestä menneisyydestä kuolevaisuuden jälkeiseen tulevaisuuteen. Kun keskustelette kuolemasta, irrota läpinäkyvä muovihahmo valkoisesta paperihahmosta. Kysy jäljempänä luetellun kaltaisia kysymyksiä opettaessasi onnensuunnitelmaa, ja käytä tarvittaessa liitteessä olevia tietoja. Yleensä on suositeltavaa antaa oppilaiden mahdollisimman usein keksiä vastaukset antamalla heidän tutkia ehdotettuja pyhien kirjoitusten kohtia. Kuolevaisuutta edeltävä elämä Mistä elämän kulku alkaa ja mihin se päättyy? (Ks. LK 93:29; KH Aabr. 3:18; Hengellinen luominen, s. 284.) Selitä, että elämämme kulku ulottuu itse asiassa huoneen seinien ulkopuolelle ja jatkuu iankaikkisesti kumpaankin suuntaan. Meidän elämällämme ei ole ollut alkua, eikä sillä tule olemaan loppuakaan. Mitä tiedätte taivaallisesta Isästänne ja elämästänne Hänen luonaan ennen syntymäänne maan päälle? (Ks. Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo, s. 283.) Mitä tarkoittaa olla Jumalan henkilapsi? (Ks. Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo, s. 283; Hengellinen luominen, s. 284.) 7