1 2 Strategia Jäsenet Koulutustoiminta Yhteistyö Liitteet Jäsentoiminta ja jäsenedut...4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2 Strategia...2 3 Jäsenet...3 4. 5 Koulutustoiminta...6 6. 7 Yhteistyö...8 8. 9 Liitteet...10. Jäsentoiminta ja jäsenedut...4"

Transkriptio

1 ProComin vuosi 2013

2 1 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Jäsenet Jäsentoiminta ja jäsenedut Koulutustoiminta Kansainvälinen toiminta Yhteistyö Hallinto ja talous Liitteet...10 Layout: Minna-Liisa Nurmilaakso

3 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013 ProComin 66. toimintavuosi sujui tasaisena pääosin vakiintuneiden palveluiden muodossa. Jäsenistö näkee ProComin ennen kaikkea laadukkaana koulutus- ja verkostoitumispaikkana. Vuoden aikana järjestettiin noin 50 maksutonta ja 30 maksullista koulutustilaisuutta. Tapahtumista suurin ja vaikuttavin on ProCom-päivä. Kansainvälisyyttä oli mukana yhdistyksen toiminnassa tavallista näkyvämmin, koska liittojen liitto The Global Alliance for PR and Communication Managementin hallitus piti vuosikokouksensa Helsingissä ja osallistui vahvasti ProCom-päivän antiin. Tapahtuma sai tavanomaista enemmän kiitoksia jäsenistöltä kansainvälisen mittaluokan ohjelmansa takia. Yli viittätoista eri kansallisuutta edustanut ryhmä oli erittäin tyytyväinen Helsingin vierailuunsa, jota ProComin toimisto isännöi. Vuoden aikana käynnistyi yhdistyksen brändiuudistus, joka tulee näkymään vahvemmin vuoden 2014 aikana, kun uudet verkkosivut saadaan lanseerattua. Brändiuudistuksella haetaan voimaa ProComin lupaukseen ja yhdistyksen strategiaan. Tavoitteena on laatia entistä parempia digitaalisia palveluita, lisätä laatua ja pyrkiä vahvasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vaikuttamisessa onnistuttiin eri tavoin. Ensinnäkin vuoden 2013 aikana tapahtunut viestijöiden asioita esiin tuonut tavallista runsaampi mediajulkisuus otettiin hyvin vastaan jäsenistön parissa. Toisaalta johtavat viestijät, vaikein kohderyhmä yhdistykselle, saatiin kiitoksella huomioitua heille räätälöidyn palvelun avulla. Viestintäjohtajat saivat kutsun ulkoministeriön, yliopistojen ja ProComin järjestämään huipputason Public Diplomacy in Context -konferenssiin. Ulkoministeriön julkisuusdiplomatian yksikkö oli tyytyväinen yhteistyöhön maakuvanviestinnän tärkeällä toimialalla. Viestintäjohtajat pääsivät vuoden aikana tutustumaan myös Yhdysvaltain suurlähettilään Bruce Oreckin ajatuksiin sekä saivat osallistua Journalistiliiton kanssa suunniteltuun Mediamurros-aamupäivään. Kaikki nämä tapahtumat olivat jäsenille maksuttomia. ProComin oma blogi Pilkunpaikka.com lunasti viimeistään nyt oman paikkansa viestinnän äänenä. Kirjoituksia julkaistiin yhteensä 48. Kirjoittajina oli sekä kokeneita että aloittelevia viestinnän ammattilaisia. Verkossa tapahtuva kohtaaminen ja tiedonvälitys on kasvanut niin paljon, että puolet jäsenistä oli keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan sitä mieltä, ettei painettua viestintää ProComista tarvita enää. Hallitus teki kuitenkin päätöksen jatkaa tuotantoa ja kehittää myös Profiilia ja ProCommaa. Viestinnän ammattilaiset tutkimus julkistettiin loppuvuodesta. Taloudellinen varovaisuus heijastui tulosten perusteella viestijöiden näkemyksiin, mutta kovin suuria muutoksia tutkimus ei tuonut. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä muiden viestintäalan järjestöjen kanssa. ProCom ry hyväksyttiin viralliseksi kumppaniksi Työ- ja elinkeinoministeriön Parempi työelämä hankkeeseen. Vuotuiset tapahtumat ProCom-päivä, Vuosikertomuspäivä sekä Asiakas- ja henkilöstölehtipäivä onnistuivat mallikkaasti. Kokonaan uutena koulutuskokonaisuutena saatiin vuosien työn ponnistusten tuloksena käynnistettyä Aalto-yliopiston Executive Education -yksikön tuottama Diploma in Global Communications -koulutus. Tämän pitkään alalle toivotun aidosti kansainvälisen koulutuksen markkinointi käynnistyi vuoden aikana, valitettavasti taloudellisesti haasteellisena syksynä Jäsenistö kasvoi entisestään. Yhdistys saattoi profiloitua vuoden aikana jo 2500 jäsenen verkostona. Eina Melgin, toimitusjohtaja 1

4 2 Strategia ProCom käynnisti sääntöuudistuksen. Vanhentuneista säännöistä uudistettiin kieltä ja tarkistettiin yksityiskohtia muutaman vuoden takaiseen yhdistyslakiin sopiviksi. Uudet säännöt astuvat voimaan alkuvuodesta Yhdistys myös päivitti visiotaan, missiotaan ja lupaustaan osana brändiuudistusta ja strategiatyötä. Strateginen ajattelu on jatkuva prosessi. Vuoden 2013 brändipyörästä (s. 15) näkyvät ProComin hallituksen hyväksymät luonnehdinnat, joita edelleen jatkojalostetaan vuoden 2014 aikana. Järjestön strategiset painopistealueet vuonna 2013 olivat: 1Jäsenpalveluiden laadun parantaminen, joka näkyi: johtajille räätälöityinä korkeatasoisina tapahtumina, kansainvälisen tason ProCom-päivässä, jossa oli englanninkielinen rinnakkaisohjelma sekä brändiuudistuksen tuotekehityksenä. 2Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, joka näkyi: yhdistyksen virallisina lausuntoina ja mielipidekirjoituksina, joille saatiin mediajulkisuutta, uusina yhteistyökumppaneina (TEM, Aalto EE, ulkoministeriö, suurlähetystöt, Journalistiliitto) ja toimiston ja hallituksen edustuksina koti- ja kansainvälisissä työryhmissä. 3Maltillinen kasvu, joka tarkoitti: kasvanutta jäsenmäärää ja uusia kumppanuuksia ja tasapainoista taloutta. Ylempi Kuva: Helsingin Sanomat uutisoi , että suomalaisyritykset käyttävät aikaisempaa enemmän rahaa viestintään. Artikkeliin haastateltiin tj Elina Melginiä. ProCom järjesti johtajaviestijöille vierailun Yhdysvaltain suurlähetystöön. Vierailun aikana viestijät pääsivät juttelemaan suurlähettiläs Bruce Oreckin kanssa. Kuva: Eveliina Kujansuu. 2

5 3 jäsenet Vuoden 2013 lopussa jäsenistön kokonaismäärä oli 2568 (edellisvuonna 2312). Näistä varsinaisia jäseniä oli 2142 (edellisvuonna 1996), maksavia opiskelijajäseniä 18 (edellisvuonna 16), maksuttomia opiskelijajäseniä 254 (edellisvuonna 157) ja seniorijäseniä 154 (edellisvuonna 143). Vuoden 2013 aikana järjestöön liittyi 310 varsinaista uutta jäsentä (edellisvuonna 269) sekä 5 maksavaa opiskelijajäsentä (edellisvuonna 5). Vuoden 2011 vuosikokouksen päätöksellä jäsenmaksuista olivat jo toista vuotta vapautettuja viestintää pääaineenaan lukevat sekä omaan ainejärjestöönsä (Imago ry, Media ry, CoMedia ry, Parku ry, Ainejärjestö Viesti ja Reettorit ry) kuuluvat opiskelijat. Yhdistyksestä erosi tai maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi vuoden lopussa erotettiin 164 varsinaista jäsentä (edellisvuonna 264). Lisäksi joitain varsinaisia jäseniä siirtyi seniorijäseniksi tai opiskelijajäseniksi sekä joitain opiskelijajäseniä varsinaisiksi jäseniksi. Pääasiallisina syinä jäsenistöstä eroamiseen ovat työtehtävien muutokset, eläkkeelle jääminen sekä se, ettei työnantaja maksa enää jäsenmaksua. Joillakin eronneilla syynä on se, ettei henkilö pysty hyödyntämään yhdistyksen palveluita tarpeeksi, koska toiminta on hyvin pääkaupunkikeskeistä ProComin varsinaisten jäsenten jäsenmäärän kehitys ProComin opiskelijajjäseniä Jyväskylästä. Kuva: Imago ry. 3

6 4 jäsentoiminta JAOSTOIminta Jaokset muodostavat merkittävän osan järjestön toiminnasta. Vuonna 2013 jaoksia oli seitsemän: Kestävän kehityksen viestinnän jaos (pj Tapio Pesola) Sisäisen viestinnän jaos (pj Kirsi Pitkäranta) Verkkoviestinnän jaos (pj Hanna Leimola) Vaikuttajaviestintäjaos (pj Marita Seitsalo) Kansainvälinen jaos (pj Johanna Hurmerinta) Coaching-jaos (pj Johanna Tuutti) Pohjoinen aluejaos (pj Anne Peltola) mentorointiohjelma Vuonna 2013 jaostoiminta oli erittäin aktiivista. Jaostilaisuudet keräsivät aikaisempaa isompia ryhmiä tilaisuuksiin, ja jaokset saivat paljon uusia jäseniä. Yhtenä syynä saattoi olla, että jaosten Linkedin-ryhmät vakiintuivat jaosten viestintäkanavana. ProComin toimisto lunasti myös paikkansa jaosten kohtaamispaikkana. Sivulla14 on kooste jaostapahtumista vuonna ProComin mentorointiohjelma aloitettiin lokakuussa. Ohjelma on vuoden 2009 uudelleenkäynnistyksen jälkeen järjestyksessään viides ja kestää kesäkuuhun Siihen osallistuu 20 paria. Ohjelman vetäjäksi valittiin jo toista vuotta peräkkäin hyvää palautetta aiemmasta ohjelmasta saanut Tevere Oy. vuosikokous Vuosikokous järjestettiin Kokouksessa hyväksyttiin ProComille uudet säännöt. Jäsentoiminta ja jäsenedut Jaostilaisuuksien lisäksi jatkettiin toimiston voimin maksutonta aamiaisseminaarisarjaa Aamu kattojen yllä. Aamiaisseminaareja järjestettiin 12 (edellisenä vuonna kuusi), aiheina muun muassa sosiaalinen intranet, blogibarometri sekä verkkovuosikertomukset. Lisäksi jäsenistö pääsi vierailulle mm. Helsingin Sanomien toimitukseen. ProComin sähköisen jäsenviesti ProLoki ilmestyi 11 kertaa. Uutiskirjettä tehtiin toista vuotta yhteistyössä Koodiviidakko Oy:n kanssa. Painettu Profiili ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja lähetettiin jäsenistölle postitse. Profiilin ulkoasu koki kokonaisvaltaisen muutoksen ProComin ilmeuudistuksen myötä. Lehden taittaja vaihtui ja samalla sivumäärä tuplattiin kahdeksaan sivuun. Uusi ilme sai numeron 4/2013 ilmestyttyä välitöntä positiivista palautetta sosiaalisessa mediassa. Johtotason viestijöille lähetettiin vuoden aikana kolme heille erikseen suunnattua Strategiaviesti-uutiskirjettä. Procomilaiset saivat edellisvuoden tapaan jäsenkortin Profiilin 2/2013 postituksen mukana. Jäsenkortilla saa erilaisia etuja yhteistyökumppaneilta, kuten Viking Line, Globe Hope, Talentum sekä Otavan kirjakauppa. ProComin Kansainvälinen jaos järjesti suositun tapahtuman toukokussa Aiheena oli sosiaalinen media kansainvälisessä viestinnässä. Kuvassa eturivissä Johanna Hurmerinta, Kirsi Gotthard, Minna Sundelin ja Noora Kykkänen. Kuva: M-L Nurmilaakso. 4

7 ProCom-päivän tunnelmia. Vasemmalla GA:n hallituksen pj Daniel Tisch. Oikealla Tahdon2013-kampanajan tiimi Kuvat: Olli-Pekka Orpo. Procomilaiset saivat vuokrata Kalevankadun seminaaritilaa omien taustayhteisöjensä tilaisuuksiin kilpailukykyisin hinnoin. Mahdollisuutta käytettiin toimiston järjestelyresursseihin verraten sopivasti ulkopuolinen tilavuokraaja vaatii aina toimiston henkilön päivystyksen. Tutkimus- ja julkaisutoiminta Profiili uudistui joulukuussa Uuden ilmeen on suunnitellut BaasisDesign. ProCom-päivän tunnuksen suunnitteli DayGround. Alan tutkimustoiminta on osa ProComin strategiaa ja jatkuvaa toimintaa. Vuonna 2013 oli jälleen Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen vuoro. Tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi yhteistyössä viestintäalan muiden järjestöjen kanssa. Tänä vuonna mukana olivat ProComin lisäksi Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat JAT ry sekä kirkon viestijät. Tutkimustulokset toimivat arvokkaana apuvälineenä niin viestijöille kuin heidän työnantajilleenkin esimerkiksi palkkoihin ja nimikkeisiin liittyvissä asioissa. Painettu kausikirja ProComma 1/2013 ilmestyi teemalla Tilanne päällä Kriisit ja viestintä. Kausikirjan päätoimitti jäsen Vilhelmiina Wahlbeck. Julkistustilaisuus järjestettiin jo joulukuussa ProComman tulevaisuutta pohdittiin vuoden aikana jäsenpalautteen perusteella. Kirjan konsepti tulee muuttumaan vuonna Vuosittaiset viestintätapahtumat ProCom-päivää vietettiin Kalastajatorpalla. Teemana oli Poteroista partneruuteen Ihmiset, viestintä ja johtajuus. Päivään osallistui noin 270 viestinnän ammattilaista. Päivässä oli oma ohjelmakokonaisuus kansainväliselle yleisölle. Osallistujapalautteen mukaan päivän anti sai asteikolla 4 10 keskiarvon 8,4, joka oli paras osallistujapalaute vuosiin. Vuoden viestintäpalkinnot jaettiin seuraavasti: Vuoden viestintäteko: tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloite Tahdon2013-kampanja, Vuoden viestijä: Olli-Pekka Nissinen, Talvivaara Oyj Vuoden johtaja: Sixten Korkman, Aalto-yliopisto Elämäntyöpalkinto: Pekka Loiri, graafinen suunnittelija Palkintoraatiin kuuluivat: Helsingin yliopiston dosentti Elisa Juholin, Ylen toimittaja Marcus Ziemann, vuoden viestintäammattilainen 2012 Riikka Kämppi, ProComin puheenjohtaja, Fazerin viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk sekä ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin Asiakas- ja henkilöstölehtipäivä järjestettiin Lehtikatsaukseen ilmoittautui 40 lehteä, joista 24 painettua asiakaslehteä, 12 henkilöstölehteä ja neljä verkkolehteä. Asiakas- ja henkilöstölehtipäivään ja palkintojenjakotilaisuuteen osallistui yli 100 henkilöä. 5

8 Osallistujapalautteen yleisarvosana asteikolla 1 6 oli 5,1. Kunniakirjat parhaille jaettiin seuraavasti: Paras henkilöstölehti: Wattsup (Wärtsilä Oyj), toinen sija: Helsingin Henki (Helsingin kaupunki), kolmas sija: Impulssi (Helsingin Energia) Paras asiakas-, sidosryhmä- ja järjestölehti: Gasetti (Gasum Oy), toinen sija: Chydenius (OP Pohjola), kolmas sija: Saarioisten (Saarioinen Oy) Parhaan järjestölehden kunniamaininta: Sairaanhoitaja (Suomen Sairaanhoitajaliitto) Parhaan verkkolehden kunniamaininta: Twentyfour7 (Wärtsilä Oyj) Kunniamaininta parhaasta kokonaisuudistuksesta: Työeläke (Eläketurvakeskus) Vuosikertomuspäivä järjestettiin Vuosikertomusarvioon osallistui yhteensä 26 vuosikertomusta. Listayhtiöitä näistä edustivat 12 ja listaamattomia yhtiöitä 14 vuosikertomusta. Verkkovuosikertomuksia mukana oli 11 ja painettuja vuosikertomuksia 15. Paras vuosikertomus listaamattomien yhtiöiden sarjassa oli SATO Oyj ja listayhtiöiden sarjassa Sampo Oyj. 5 koulutustoiminta ProCom Oy koulutti vuonna 2013 yhteensä 317 henkilöä (2012: 434). Koulutusosallistumisten laskuun vaikutti ennen kaikkea yleinen taloudellinen taantuma: monet yritykset ja yhteisöt olivat hyvin varovaisia koulutusmäärärahoissaan. Koko päivän koulutukset Koko päivän koulutuksia järjestettiin 16 kpl (vuonna 2012: 15 kpl) ja ne keräsivät kaiken kaikkiaan 210 osallistujaa. Puolen päivän koulutukset Puolen päivän koulutuksia järjestettiin 11 kpl (vuonna 2012: 18 kpl) ja ne keräsivät 107 osallistujaa. Edellisvuonna lanseerattuja Somea hands on -seminaaripäiviä järjestettiin vähemmän osittain, koska haluttiin saada järjestettävät ryhmät täyteen, osittain, koska seminaarisarjan vakiokouluttaja ei tänä vuonna ollut käytettävissä samoissa määrin. Kaikkien koulutusten keskiarvoksi asteikolla 1 6 muodostui 5,3. Viestintäpainotteinen johtamisohjelma JET ProComin ja Rastorin yhteistyössä toteuttaman viestintään ja johtamiseen keskittyvä pitkäkestoinen koulutusohjelma JET III jatkui vuonna Uutta, neljättä ryhmää ryhdyttiin suunnittelemaan käynnistettäväksi keväällä Kansainvälinen viestinnän täydennyskoulutus Vuonna 2012 viestintäjohtajien ja -päälliköiden keskuudessa toteutetun jäsenkyselyn pohjalta jatkettiin kansainväliseen viestinnän täydennyskoulutuksen suunnittelua yhdessä Aalto University Executive Educationin kanssa. Koulutusohjelma Diploma in Global Communication valmistui ja sen markkinointi käynnistyi

9 6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Huhtikuussa 2013 ProCom, Turun ja Helsingin yliopistot sekä ulkoasiainministeriö järjestivät kaksipäiväisen konferenssin Public Diplomacy in Context. Toimitusjohtaja Elina Melgin suunnitteli ja toteutti konferenssin yhteistyössä ulkoministeriön julkisuudiplomatiayksikön, tohtoreiden Louis Clerc (TY) ja Kristina Ranki (HY) kanssa. Ohjelman avasi valtiosihteeri Pertti Torstila. Konferenssin aikana kuultiin alan huippuosaajia, mm. Nicholas Cull, professor, director of the Public Diplomacy Master s Program, University of Southern California sekä Jozef Bátora, Associate Professor, Comenius University in Bratislava. Ulkoministeriö toimi konferenssin rahoittajana. Elina Melgin piti konferenssissa oman esityksen väitöstutkimuksensa aiheesta Propaganda, Diplomacy and the Arts in Finland, Hän toimi myös yhtenä päivän konferenssipäivän puheenjohtajista. Global Alliancen uusi ja vanha hallitus kokoontuivat ProComissa Kuva: Jyrki Komulainen. ProCom on kansallisten viestintäjärjestöjen globaalin kattojärjestön The Global Alliancen jäsen. Toimitusjohtaja Elina Melgin on ollut Global Alliancen hallituksen jäsen vuodesta 2010 kesäkuuhun GA:n vuosikokous pidettiin kesäkuussa Helsingissä (ks. kohta ProCom-päivä). Melgin kutsuttiin GA:n Advosory Boardin jäseneksi vuosiksi Kansainvälisen, yritysviestijöistä koostuvan International Association of Business Communicators -järjestön kanssa tehty yhteistyösopimus joutui selvitettäväksi IABC:ssä tapahtuneiden hallinnollisten muutosten myötä. Toimintakertomusta kirjoitettaessa uutta sopimusta procomilaisten alennetusta IABC-jäsenmaksusta ei ole vielä olemassa. Laura Kaustinen liittyi Euroopan viestintäjohtajien verkostoon European Association of Communication Directors EACD:hen ja kävi kesäkuussa järjestön konferenssissa Brysselissä. Melgin osallistui syksyllä 2013 kansainvälisten viestijöiden järjestön EUPRERAn tutkimuskonferenssiin Barcelonassa. 7

10 7YHTEISTYÖ Järjestön vuorovaikutus alan muiden järjestöjen kuten Viesti ry:n, Julkisen alan tiedottajat ry:n, Markkinointiviestinnän toimistojen liiton, MARK:in ja Mainostajien liiton kanssa jatkui entiseen tapaan. Loppuvuodesta aloitettiin yhteistyö valtakunnallisesti toimivan henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen HENRY ry:n kanssa vuoden 2013 ProCom-päivän pääyhteistyökumppanuuden merkeissä. Järjestön yhteistyö muiden koulutusyhteisöjen kanssa jatkui hyvänä. Vakiintuneet yhteistyökumppanit ovat: Helsingin yliopiston Palmenia-yksikkö, Management Institute of Finland (ent. Infor), Markkinointi-insituutti sekä Rastor Oy. Yhteistyö näkyi ennen kaikkea organisointitukena Wanhan Sataman ja MTL:n järjestämässä Markkinointiviestinnän viikko -tapahtumassa, joka keräsi yli 2000 viestintä- ja markkinointialan vaikuttajaa Helsinkiin Tapahtumassa esiteltiin Viestinnän ammattilainen tutkimustulokset tuoreeltaan. MTL kutsui toimitusjohtaja Melginin MTL Communications Awards viestintäkilpailun tuomaristoon. Kilpailun tavoitteena on arvioida ja antaa tunnustusta viestintätoimistojen parhaille kampanjoille ja strategisille toteutuksille. Toimitusjohtaja toimi myös kansainvälisen Global Alliancen organisoiman COMM PRIX Awards -kilpailun tuomaristossa. Kilpailun Public Affairs -kategorian voitti ProCom-päivässä Vuoden viestintäteoksi valittu Tahdon2013-kampanja. ProCom jatkoi jo toista vuotta kumppanuuttaan Suomen lasten ja nuorten säätiön järjestämässä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. ProCom vei kampanjan viestiä eteenpäin jäsenistölleen ja kannusti organisaatioita lähtemään mukaan kampanjaan. ProComin merkittävimpiä kansallisia yritys-yhteisökumppaneita vuonna 2013 olivat: Aalto EE, Rastor Oy, Alma360, Libris, Magneetto, DreamBroker, Koodiviidakko Oy, jo aiemmin mainitut Palmenia, Management Insitute of Finland, Markkinointi-instituutti ja Steam Communications. Tärkeitä yhteiskunnallisia yhteistyökumppaneita olivat: ulkoministeriö, yliopistot, Journalistiliitto, Henry ry sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Kansainvälisistä yhteistyökumppaneista tärkein oli Global Alliance. Lisäksi yhteyttä pidettiin myös alueellisiin tiedottajayhteisöihin. ProComin toimisto jalkautui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle järjestämällä tilaisuuksia myös muualla Suomessa. Tammikuussa oltiin Tampereella yhteistyössä Viesti ry:n kanssa, aiheena PR-Barometri. Helmikuussa Turun, Lahden, Jyväskylän ja Hämeenlinnan tiedottajayhteisöjen edustajat kutsuttiin ProComiin keskustelemaan aluetoiminnasta ja osallistumaan maksutta koulutukseen. Marraskuussa järjestettiin Viestintäilta Jyväskylän seudun viestinnän ammattilaisille yhteistyössä Viesti ry:n ja Keski-Suomen tiedottajaringin, viestintätoimisto Manifeston ja Jyväskylän Energian kanssa. 8 ProCom ry:n johtokunta 2013 hallinto ja talous Puheenjohtaja: Ulrika Romantschuk, Senior Vice President, markkinointi & viestintä, Fazer-konserni Varapuheenjohtaja: Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, DNA Oy Jäsenet: Anne Kankaanranta, vanhempi yliopiston lehtori, dosentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Viestinnän laitos Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM Kimmo Collander, osakas, vanhempi neuvonantaja, Kaiku Helsinki Minna Rautakorpi, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Tieto Oyj Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Liinu Lehto, viestintäpäällikkö, Suojelupoliisi / viestintäjohtaja, valtiovarainministeriö 2013 Jussi-Pekka Erkkola, digitaalisen markkinoinnin päällikkö, Valio Oy Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, Ilmarinen Johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. 8

11 Toimisto ProComin toimisto sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 30, 7. kerros, Helsinki. Toimitusjohtajana oli Maija Harsu, MH Consulting ja sen jälkeen loppuvuoden Elina Melgin, joka palasi opintovapaalta toimeensa Toimiston muu kokoonpano pysyi samana. Viestintä- ja koulutusjohtajana jatkoi Laura Kaustinen, viestintäsuunnittelijana Minna-Liisa Nurmilaakso ja määräaikaisena koulutussuunnittelijana Eveliina Kujansuu. talous Järjestön jäsenmäärä kehittyi edellen suotuisasti ja jäsenmaksutuotot kasvoivat ,86 euroon (edellinen vuosi: ,01 euroa) ja tilikauden tulos oli ,26 ( ,69) euroa. Järjestön tulokseen vaikutti positiivisesti sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot ,74 (-861,43), jotka johtuivat osingoista, korkotuotoista sekä arvonpalautuksista. Lisäksi Procom Ry:n 100 %:sti omistaman koulutusyhtiö ProCom Oy:n liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan ,95 eurossa (edellien vuosi ,33) ja sen tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli ,15 (39 166,88) euroa. Ry:n ja Oy:n kokonaistulos säilyi siten edellisen vuoden tasolla, mitä voi taloudelliseen tilanteeseen nähden pitää tyydyttävänä. Jäsenemme ovat arvostaneet palveluitamme ja osallistuneet aktiivisesti tapahtumiin ja huolehtineet omasta osaamisestaan. Procom Ry on edellen velaton ja sen varallisuus, omien toimitilojen myynnistä keväällä 2010 saadut varat olivat sijoitettuna sijoitus politiikan mukaisesti. Arvopaperisalkun markkina-arvo oli euroa (2012 tilinpäätöksessä euroa). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto Signia Oy ja siellä vastuullisena tilintarkastajana Marko Reponen. Kirjanpitotoimistona toimi Greenstep Oy. Ylimmässä kuvassa: Ulrika Romantschuk ProCom-päivässä 4.6. (Kuva: Olli-Pekka Orpo) Keskimmäisessä kuvassa: Eveliina Kujansuu, Minna-Liisa Nurmilaakso, Laura Kaustinen ja Elina Melgin (Kuva: Lasse Lecklin) Alimmassa kuvassa: uusia johtokunnan jäseniä, Jussi-Pekka Erkkola, Johanna Salomaa-Valkamo, Anne Kankaanranta ja Liinu Lehto (kuva: M-L Nurmilaakso) 9

12 10 ProCom ry:n tuloslaskelma

13 ProCom ry:n tase

14 ProCom OY:n tuloslaskelma

15 ProCom OY:n tase

16 Vuoden 2013 maksuttomat jäsentapahtumat ProCom ja Viesti Tampereella: tule starttaamaan vuosi yhdessä! Aamu kattojen yllä: Sosiaalisen median check-point, mitä opimmekaan oppivuosista? Aamu kattojen yllä: Yhteiskuntaviestintä Jaosstartti Kutsu procomilaisille: Millainen on hyvä intranet? Aamu kattojen yllä: Opi pelillistämisen perusteet Vierailu Helsingin Sanomien toimitukseen Aamu kattojen yllä: Venäjän viestinnän ja sosiaalisen median erityispiirteet Aamu kattojen yllä: Millainen on hyvä vaikuttajaviestinnän prosessi? Aamu kattojen yllä: Pää kylmänä ja työkalut kunnossa 5.9. Aamu kattojen yllä: Nykyaikainen verkkovuosikertomus osana konsernisivustoa Aamu kattojen yllä: Blogibarometrin 2013 tulokset ja vinkkejä bloggaajasuhteisiin 3.10.Aamu kattojen yllä: Mitä viestinnän ammattilainen voi oppia peliteollisuudelta? ProComin Seniorilounas Aamu kattojen yllä: Hallitus vaihtuu! Oletko valmis? Viestintäilta Jyväskylän seudun viestinnän ammattilaisille Infotilaisuus: Johtamisen koulutusohjelma (JET) viestinnän ammattilaisille Aamu kattojen yllä: Digimarkkinoinnin uudet tuulet Aamu kattojen yllä: Sosiaalisen intranetin arki yhteisön juhlaa vai täyttä anarkiaa? ProComin pikkujoulut Aamiaistilaisuus johtajille: Median murros jaostapahtumat Kestävän kehityksen jaos järjestää: Ananasmehukohun viestinnälliset yksityiskohdat Jaostapahtuma: Vaikuttajaviestintäilta Milttonilla Jaostapahtuma, Kestävän kehityksen viestinnän jaos: Camp Kestävä Sisäisen viestinnän ja Verkkoviestintäjaoksen yhteinen tilaisuus KV-jaoksen kevään päätapahtuma: Sosiaalinen media KV-viestinnässä KV-jaos: Strategian jalkauttaminen Jaostapahtuma: Coaching-jaoksen tilaisuus Vaikuttajaviestintäjaos järjestää: Vaikuttajaviestintäilta, debatoimassa Tuomo Pietiläinen ja Harri Saukkomaa Verkkoviestintäjaos kokoontuu. Alustajana Jukka Mäntyjärvi, Cocomms Oy 2.9. Sisäisen viestinnän jaos: Sisäinen viestintä Great Place to Work -yrityksissä Kestävän kehityksen jaos: Yhteiskuntavastuuta vai järjestöflirttiä? 9.9. Verkkoviestintäjaos: Sisältöstrategia Kestävän kehityksen jaos järjestää: Vastuuraportointi Coaching-jaoksen case-ilta Kansainvälinen jaos järjestää: Konsernikielen rooli monikansallisessa yrityksessä KV-jaoksen vierailu Finnairille Coaching-jaojsen vierailu Humappiin: Coaching ja työyhteisön vuorovaikutustaidot Vaikuttajaviestintäjaos järjestää: Vierailu Perussuomalaisten puoluetoimistolle Coaching- ja sisäisen viestinnän jaosten yhteisilta: Miten coachaan itseäni etenemään kohti ammatillisia tavoitteitani? Kansainvälisen viestinnän jaoksen syksyn päätapahtuma: Kansainväliset mediasuhteet Kestävän kehityksen jaos ja IR-yhdistys järjestävät: Vastuullinen sijoittaminen ja viestintä Lista saattaa olla jaostapahtumien osalta hieman puutteellinen. 14

17 Koulutuskalenteri Strategia ymmärrettäväksi - strategian viestiminen ja viestintästrategian tekeminen Verkkosisällöt vetäviksi: Infografiikka haltuun ja hyötykäyttöön Sosiaalisen median suunnitelma ja some-toiminnan kehittäminen Somea hands-on: Twitter Sosiaalisen median suunnitelma ja some-toiminnan kehittäminen - Nyt Turussa! Facebook Update - Näin sivua käytetään tänään Kipinää kevääseen! Kielenhuoltoa viestinnän ammattilaisille: viivat, välimerkit, yleisimmät virheet Mitä laki sanoo? Viestinnän lakiasioita Toiveuusinta! Fasilitointitaitoja viestinnän ammattilaiselle Somea hands-on: LinkedIn ammatillisen verkostoitumisen välineenä - organisaatiot Somea hands-on: LinkedIn ammatillisen verkostoitumisen välineenä - henkilöprofiilit Viestintäammattilainen palvelujen ostajana: kumppanuudet kuntoon! Toiveuusinta! Somea hands-on: Twitter Kipinää kevääseen! Kielenhuoltoa viestinnän ammattilaisille: tiivistä tekstiä! Vastuullinen johtaminen ja viestintä Toiveuusinta: Tee blogillasi tulosta Syty Syksyyn! Tulos ja tase tutuksi Viestintästrategian teko ja viestinnän suunnittelu Sosiaalisen median toiminnan kehittäminen Vaikuta ja erotu talous- ja sijoittajaviestinnällä Yhteiskuntavastuuraportin hyödyntäminen organisaation viestinnässä Oulussa tapahtuu: Sosiaalisen median suunnitelma ja some-toiminnan kehittäminen Syty Syksyyn! Kirjoita korville: miten syntyy hyvä puhe? Oikeissa paikoissa otsikoihin: Johtaja & julkisuus Viestintä kuuluu kaikille: miten saat sisäisen viestinnän toimimaan? Tavoita venäläiset kohderyhmäsi viestinnän ja markkinoinnin keinoin Visuaalisuutta verkkoviestintään, uutta ilmettä esitysgrafiikkaan Somea hands-on: Twitter - jatkokurssi Somea hands-on: Twitter - perusteet 15

18

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 28.01.2015. Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus

Toimintakertomus 2014 28.01.2015. Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö 3 2 Liiton merkit 3 2.1 Avainlippu-merkki 4 2.2 Design from Finland -merkki 4 2.3 Yhteiskunnallinen yritys -merkki 5

Lisätiedot

Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan

Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HENRY 20 vuotta! Taas on vuosi vierähtänyt. Ei kuitenkaan mikä tahansa vuosi, vaan HENRYn 20-vuotisjuhlavuosi. Kahdenkymmenen vuoden aikana HENRY on rakentunut hyvälle perustalle

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012

Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 Julkisen alan tiedottajat JAT ry:n 20. toimintavuosi oli aktiivinen ja monipuolinen. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Sanomalehtien Liitto 2008. Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report

Sanomalehtien Liitto 2008. Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Sanomalehtien Liitto 2008 Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report sisällys SANOMALEHTIEN LIITTO Lehdet tekivät hyvän tuloksen 2008 Liitto täytti 100 vuotta 4

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2013 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta... 3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus... 3 1.1.1 Hallintoneuvosto... 4 1.1.2 Hallitus... 4

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto?

Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Ennakoivaa vai jälkihoitoa henkilöstöpalvelut vai henkilöstöhallinto? Monessa eri toiminnoissa puhutaan tänä päivän ennakoivasta työstä. Markkinoinnin tulee ennakoida tulevia

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Yhdessä kohti kestävää kasvua

Yhdessä kohti kestävää kasvua www.pwc.fi/yritysvastuu Yhdessä kohti kestävää kasvua PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2014 PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2014 Tässä yritysvastuukatsauksessa esittelemme yhteenvedon PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers

Lisätiedot

Suomen unicefin vuosikertomus

Suomen unicefin vuosikertomus unite for children Suomen UNICEFin vuosikertomus 2 Suomen UNICEF unite for children Avainlukuja 2010 Varainhankinta Keräykset Myynti Tilitys UNICEFin työhön 18,0 milj. euroa 16,7 milj. euroa 1,3 milj.

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 1 2 1 Sisältö. Zeeland-konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Jannen näkemys 6 Mainonta 8 Verkkoratkaisu 10 Brändinrakennus 12 Vuosikertomus 14 Viestintä

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 LEIPURIPÄIVÄT 2012 Suomen Leipuriliitto ry:n 112. vuosikokous ja kesäpäivät 10. 12.8.2012 Kokkolassa Osallistujien majoitus: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4,

Lisätiedot