1 2 Strategia Jäsenet Koulutustoiminta Yhteistyö Liitteet Jäsentoiminta ja jäsenedut...4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2 Strategia...2 3 Jäsenet...3 4. 5 Koulutustoiminta...6 6. 7 Yhteistyö...8 8. 9 Liitteet...10. Jäsentoiminta ja jäsenedut...4"

Transkriptio

1 ProComin vuosi 2013

2 1 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Jäsenet Jäsentoiminta ja jäsenedut Koulutustoiminta Kansainvälinen toiminta Yhteistyö Hallinto ja talous Liitteet...10 Layout: Minna-Liisa Nurmilaakso

3 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013 ProComin 66. toimintavuosi sujui tasaisena pääosin vakiintuneiden palveluiden muodossa. Jäsenistö näkee ProComin ennen kaikkea laadukkaana koulutus- ja verkostoitumispaikkana. Vuoden aikana järjestettiin noin 50 maksutonta ja 30 maksullista koulutustilaisuutta. Tapahtumista suurin ja vaikuttavin on ProCom-päivä. Kansainvälisyyttä oli mukana yhdistyksen toiminnassa tavallista näkyvämmin, koska liittojen liitto The Global Alliance for PR and Communication Managementin hallitus piti vuosikokouksensa Helsingissä ja osallistui vahvasti ProCom-päivän antiin. Tapahtuma sai tavanomaista enemmän kiitoksia jäsenistöltä kansainvälisen mittaluokan ohjelmansa takia. Yli viittätoista eri kansallisuutta edustanut ryhmä oli erittäin tyytyväinen Helsingin vierailuunsa, jota ProComin toimisto isännöi. Vuoden aikana käynnistyi yhdistyksen brändiuudistus, joka tulee näkymään vahvemmin vuoden 2014 aikana, kun uudet verkkosivut saadaan lanseerattua. Brändiuudistuksella haetaan voimaa ProComin lupaukseen ja yhdistyksen strategiaan. Tavoitteena on laatia entistä parempia digitaalisia palveluita, lisätä laatua ja pyrkiä vahvasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vaikuttamisessa onnistuttiin eri tavoin. Ensinnäkin vuoden 2013 aikana tapahtunut viestijöiden asioita esiin tuonut tavallista runsaampi mediajulkisuus otettiin hyvin vastaan jäsenistön parissa. Toisaalta johtavat viestijät, vaikein kohderyhmä yhdistykselle, saatiin kiitoksella huomioitua heille räätälöidyn palvelun avulla. Viestintäjohtajat saivat kutsun ulkoministeriön, yliopistojen ja ProComin järjestämään huipputason Public Diplomacy in Context -konferenssiin. Ulkoministeriön julkisuusdiplomatian yksikkö oli tyytyväinen yhteistyöhön maakuvanviestinnän tärkeällä toimialalla. Viestintäjohtajat pääsivät vuoden aikana tutustumaan myös Yhdysvaltain suurlähettilään Bruce Oreckin ajatuksiin sekä saivat osallistua Journalistiliiton kanssa suunniteltuun Mediamurros-aamupäivään. Kaikki nämä tapahtumat olivat jäsenille maksuttomia. ProComin oma blogi Pilkunpaikka.com lunasti viimeistään nyt oman paikkansa viestinnän äänenä. Kirjoituksia julkaistiin yhteensä 48. Kirjoittajina oli sekä kokeneita että aloittelevia viestinnän ammattilaisia. Verkossa tapahtuva kohtaaminen ja tiedonvälitys on kasvanut niin paljon, että puolet jäsenistä oli keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan sitä mieltä, ettei painettua viestintää ProComista tarvita enää. Hallitus teki kuitenkin päätöksen jatkaa tuotantoa ja kehittää myös Profiilia ja ProCommaa. Viestinnän ammattilaiset tutkimus julkistettiin loppuvuodesta. Taloudellinen varovaisuus heijastui tulosten perusteella viestijöiden näkemyksiin, mutta kovin suuria muutoksia tutkimus ei tuonut. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä muiden viestintäalan järjestöjen kanssa. ProCom ry hyväksyttiin viralliseksi kumppaniksi Työ- ja elinkeinoministeriön Parempi työelämä hankkeeseen. Vuotuiset tapahtumat ProCom-päivä, Vuosikertomuspäivä sekä Asiakas- ja henkilöstölehtipäivä onnistuivat mallikkaasti. Kokonaan uutena koulutuskokonaisuutena saatiin vuosien työn ponnistusten tuloksena käynnistettyä Aalto-yliopiston Executive Education -yksikön tuottama Diploma in Global Communications -koulutus. Tämän pitkään alalle toivotun aidosti kansainvälisen koulutuksen markkinointi käynnistyi vuoden aikana, valitettavasti taloudellisesti haasteellisena syksynä Jäsenistö kasvoi entisestään. Yhdistys saattoi profiloitua vuoden aikana jo 2500 jäsenen verkostona. Eina Melgin, toimitusjohtaja 1

4 2 Strategia ProCom käynnisti sääntöuudistuksen. Vanhentuneista säännöistä uudistettiin kieltä ja tarkistettiin yksityiskohtia muutaman vuoden takaiseen yhdistyslakiin sopiviksi. Uudet säännöt astuvat voimaan alkuvuodesta Yhdistys myös päivitti visiotaan, missiotaan ja lupaustaan osana brändiuudistusta ja strategiatyötä. Strateginen ajattelu on jatkuva prosessi. Vuoden 2013 brändipyörästä (s. 15) näkyvät ProComin hallituksen hyväksymät luonnehdinnat, joita edelleen jatkojalostetaan vuoden 2014 aikana. Järjestön strategiset painopistealueet vuonna 2013 olivat: 1Jäsenpalveluiden laadun parantaminen, joka näkyi: johtajille räätälöityinä korkeatasoisina tapahtumina, kansainvälisen tason ProCom-päivässä, jossa oli englanninkielinen rinnakkaisohjelma sekä brändiuudistuksen tuotekehityksenä. 2Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, joka näkyi: yhdistyksen virallisina lausuntoina ja mielipidekirjoituksina, joille saatiin mediajulkisuutta, uusina yhteistyökumppaneina (TEM, Aalto EE, ulkoministeriö, suurlähetystöt, Journalistiliitto) ja toimiston ja hallituksen edustuksina koti- ja kansainvälisissä työryhmissä. 3Maltillinen kasvu, joka tarkoitti: kasvanutta jäsenmäärää ja uusia kumppanuuksia ja tasapainoista taloutta. Ylempi Kuva: Helsingin Sanomat uutisoi , että suomalaisyritykset käyttävät aikaisempaa enemmän rahaa viestintään. Artikkeliin haastateltiin tj Elina Melginiä. ProCom järjesti johtajaviestijöille vierailun Yhdysvaltain suurlähetystöön. Vierailun aikana viestijät pääsivät juttelemaan suurlähettiläs Bruce Oreckin kanssa. Kuva: Eveliina Kujansuu. 2

5 3 jäsenet Vuoden 2013 lopussa jäsenistön kokonaismäärä oli 2568 (edellisvuonna 2312). Näistä varsinaisia jäseniä oli 2142 (edellisvuonna 1996), maksavia opiskelijajäseniä 18 (edellisvuonna 16), maksuttomia opiskelijajäseniä 254 (edellisvuonna 157) ja seniorijäseniä 154 (edellisvuonna 143). Vuoden 2013 aikana järjestöön liittyi 310 varsinaista uutta jäsentä (edellisvuonna 269) sekä 5 maksavaa opiskelijajäsentä (edellisvuonna 5). Vuoden 2011 vuosikokouksen päätöksellä jäsenmaksuista olivat jo toista vuotta vapautettuja viestintää pääaineenaan lukevat sekä omaan ainejärjestöönsä (Imago ry, Media ry, CoMedia ry, Parku ry, Ainejärjestö Viesti ja Reettorit ry) kuuluvat opiskelijat. Yhdistyksestä erosi tai maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi vuoden lopussa erotettiin 164 varsinaista jäsentä (edellisvuonna 264). Lisäksi joitain varsinaisia jäseniä siirtyi seniorijäseniksi tai opiskelijajäseniksi sekä joitain opiskelijajäseniä varsinaisiksi jäseniksi. Pääasiallisina syinä jäsenistöstä eroamiseen ovat työtehtävien muutokset, eläkkeelle jääminen sekä se, ettei työnantaja maksa enää jäsenmaksua. Joillakin eronneilla syynä on se, ettei henkilö pysty hyödyntämään yhdistyksen palveluita tarpeeksi, koska toiminta on hyvin pääkaupunkikeskeistä ProComin varsinaisten jäsenten jäsenmäärän kehitys ProComin opiskelijajjäseniä Jyväskylästä. Kuva: Imago ry. 3

6 4 jäsentoiminta JAOSTOIminta Jaokset muodostavat merkittävän osan järjestön toiminnasta. Vuonna 2013 jaoksia oli seitsemän: Kestävän kehityksen viestinnän jaos (pj Tapio Pesola) Sisäisen viestinnän jaos (pj Kirsi Pitkäranta) Verkkoviestinnän jaos (pj Hanna Leimola) Vaikuttajaviestintäjaos (pj Marita Seitsalo) Kansainvälinen jaos (pj Johanna Hurmerinta) Coaching-jaos (pj Johanna Tuutti) Pohjoinen aluejaos (pj Anne Peltola) mentorointiohjelma Vuonna 2013 jaostoiminta oli erittäin aktiivista. Jaostilaisuudet keräsivät aikaisempaa isompia ryhmiä tilaisuuksiin, ja jaokset saivat paljon uusia jäseniä. Yhtenä syynä saattoi olla, että jaosten Linkedin-ryhmät vakiintuivat jaosten viestintäkanavana. ProComin toimisto lunasti myös paikkansa jaosten kohtaamispaikkana. Sivulla14 on kooste jaostapahtumista vuonna ProComin mentorointiohjelma aloitettiin lokakuussa. Ohjelma on vuoden 2009 uudelleenkäynnistyksen jälkeen järjestyksessään viides ja kestää kesäkuuhun Siihen osallistuu 20 paria. Ohjelman vetäjäksi valittiin jo toista vuotta peräkkäin hyvää palautetta aiemmasta ohjelmasta saanut Tevere Oy. vuosikokous Vuosikokous järjestettiin Kokouksessa hyväksyttiin ProComille uudet säännöt. Jäsentoiminta ja jäsenedut Jaostilaisuuksien lisäksi jatkettiin toimiston voimin maksutonta aamiaisseminaarisarjaa Aamu kattojen yllä. Aamiaisseminaareja järjestettiin 12 (edellisenä vuonna kuusi), aiheina muun muassa sosiaalinen intranet, blogibarometri sekä verkkovuosikertomukset. Lisäksi jäsenistö pääsi vierailulle mm. Helsingin Sanomien toimitukseen. ProComin sähköisen jäsenviesti ProLoki ilmestyi 11 kertaa. Uutiskirjettä tehtiin toista vuotta yhteistyössä Koodiviidakko Oy:n kanssa. Painettu Profiili ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja lähetettiin jäsenistölle postitse. Profiilin ulkoasu koki kokonaisvaltaisen muutoksen ProComin ilmeuudistuksen myötä. Lehden taittaja vaihtui ja samalla sivumäärä tuplattiin kahdeksaan sivuun. Uusi ilme sai numeron 4/2013 ilmestyttyä välitöntä positiivista palautetta sosiaalisessa mediassa. Johtotason viestijöille lähetettiin vuoden aikana kolme heille erikseen suunnattua Strategiaviesti-uutiskirjettä. Procomilaiset saivat edellisvuoden tapaan jäsenkortin Profiilin 2/2013 postituksen mukana. Jäsenkortilla saa erilaisia etuja yhteistyökumppaneilta, kuten Viking Line, Globe Hope, Talentum sekä Otavan kirjakauppa. ProComin Kansainvälinen jaos järjesti suositun tapahtuman toukokussa Aiheena oli sosiaalinen media kansainvälisessä viestinnässä. Kuvassa eturivissä Johanna Hurmerinta, Kirsi Gotthard, Minna Sundelin ja Noora Kykkänen. Kuva: M-L Nurmilaakso. 4

7 ProCom-päivän tunnelmia. Vasemmalla GA:n hallituksen pj Daniel Tisch. Oikealla Tahdon2013-kampanajan tiimi Kuvat: Olli-Pekka Orpo. Procomilaiset saivat vuokrata Kalevankadun seminaaritilaa omien taustayhteisöjensä tilaisuuksiin kilpailukykyisin hinnoin. Mahdollisuutta käytettiin toimiston järjestelyresursseihin verraten sopivasti ulkopuolinen tilavuokraaja vaatii aina toimiston henkilön päivystyksen. Tutkimus- ja julkaisutoiminta Profiili uudistui joulukuussa Uuden ilmeen on suunnitellut BaasisDesign. ProCom-päivän tunnuksen suunnitteli DayGround. Alan tutkimustoiminta on osa ProComin strategiaa ja jatkuvaa toimintaa. Vuonna 2013 oli jälleen Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen vuoro. Tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi yhteistyössä viestintäalan muiden järjestöjen kanssa. Tänä vuonna mukana olivat ProComin lisäksi Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat JAT ry sekä kirkon viestijät. Tutkimustulokset toimivat arvokkaana apuvälineenä niin viestijöille kuin heidän työnantajilleenkin esimerkiksi palkkoihin ja nimikkeisiin liittyvissä asioissa. Painettu kausikirja ProComma 1/2013 ilmestyi teemalla Tilanne päällä Kriisit ja viestintä. Kausikirjan päätoimitti jäsen Vilhelmiina Wahlbeck. Julkistustilaisuus järjestettiin jo joulukuussa ProComman tulevaisuutta pohdittiin vuoden aikana jäsenpalautteen perusteella. Kirjan konsepti tulee muuttumaan vuonna Vuosittaiset viestintätapahtumat ProCom-päivää vietettiin Kalastajatorpalla. Teemana oli Poteroista partneruuteen Ihmiset, viestintä ja johtajuus. Päivään osallistui noin 270 viestinnän ammattilaista. Päivässä oli oma ohjelmakokonaisuus kansainväliselle yleisölle. Osallistujapalautteen mukaan päivän anti sai asteikolla 4 10 keskiarvon 8,4, joka oli paras osallistujapalaute vuosiin. Vuoden viestintäpalkinnot jaettiin seuraavasti: Vuoden viestintäteko: tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloite Tahdon2013-kampanja, Vuoden viestijä: Olli-Pekka Nissinen, Talvivaara Oyj Vuoden johtaja: Sixten Korkman, Aalto-yliopisto Elämäntyöpalkinto: Pekka Loiri, graafinen suunnittelija Palkintoraatiin kuuluivat: Helsingin yliopiston dosentti Elisa Juholin, Ylen toimittaja Marcus Ziemann, vuoden viestintäammattilainen 2012 Riikka Kämppi, ProComin puheenjohtaja, Fazerin viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk sekä ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin Asiakas- ja henkilöstölehtipäivä järjestettiin Lehtikatsaukseen ilmoittautui 40 lehteä, joista 24 painettua asiakaslehteä, 12 henkilöstölehteä ja neljä verkkolehteä. Asiakas- ja henkilöstölehtipäivään ja palkintojenjakotilaisuuteen osallistui yli 100 henkilöä. 5

8 Osallistujapalautteen yleisarvosana asteikolla 1 6 oli 5,1. Kunniakirjat parhaille jaettiin seuraavasti: Paras henkilöstölehti: Wattsup (Wärtsilä Oyj), toinen sija: Helsingin Henki (Helsingin kaupunki), kolmas sija: Impulssi (Helsingin Energia) Paras asiakas-, sidosryhmä- ja järjestölehti: Gasetti (Gasum Oy), toinen sija: Chydenius (OP Pohjola), kolmas sija: Saarioisten (Saarioinen Oy) Parhaan järjestölehden kunniamaininta: Sairaanhoitaja (Suomen Sairaanhoitajaliitto) Parhaan verkkolehden kunniamaininta: Twentyfour7 (Wärtsilä Oyj) Kunniamaininta parhaasta kokonaisuudistuksesta: Työeläke (Eläketurvakeskus) Vuosikertomuspäivä järjestettiin Vuosikertomusarvioon osallistui yhteensä 26 vuosikertomusta. Listayhtiöitä näistä edustivat 12 ja listaamattomia yhtiöitä 14 vuosikertomusta. Verkkovuosikertomuksia mukana oli 11 ja painettuja vuosikertomuksia 15. Paras vuosikertomus listaamattomien yhtiöiden sarjassa oli SATO Oyj ja listayhtiöiden sarjassa Sampo Oyj. 5 koulutustoiminta ProCom Oy koulutti vuonna 2013 yhteensä 317 henkilöä (2012: 434). Koulutusosallistumisten laskuun vaikutti ennen kaikkea yleinen taloudellinen taantuma: monet yritykset ja yhteisöt olivat hyvin varovaisia koulutusmäärärahoissaan. Koko päivän koulutukset Koko päivän koulutuksia järjestettiin 16 kpl (vuonna 2012: 15 kpl) ja ne keräsivät kaiken kaikkiaan 210 osallistujaa. Puolen päivän koulutukset Puolen päivän koulutuksia järjestettiin 11 kpl (vuonna 2012: 18 kpl) ja ne keräsivät 107 osallistujaa. Edellisvuonna lanseerattuja Somea hands on -seminaaripäiviä järjestettiin vähemmän osittain, koska haluttiin saada järjestettävät ryhmät täyteen, osittain, koska seminaarisarjan vakiokouluttaja ei tänä vuonna ollut käytettävissä samoissa määrin. Kaikkien koulutusten keskiarvoksi asteikolla 1 6 muodostui 5,3. Viestintäpainotteinen johtamisohjelma JET ProComin ja Rastorin yhteistyössä toteuttaman viestintään ja johtamiseen keskittyvä pitkäkestoinen koulutusohjelma JET III jatkui vuonna Uutta, neljättä ryhmää ryhdyttiin suunnittelemaan käynnistettäväksi keväällä Kansainvälinen viestinnän täydennyskoulutus Vuonna 2012 viestintäjohtajien ja -päälliköiden keskuudessa toteutetun jäsenkyselyn pohjalta jatkettiin kansainväliseen viestinnän täydennyskoulutuksen suunnittelua yhdessä Aalto University Executive Educationin kanssa. Koulutusohjelma Diploma in Global Communication valmistui ja sen markkinointi käynnistyi

9 6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Huhtikuussa 2013 ProCom, Turun ja Helsingin yliopistot sekä ulkoasiainministeriö järjestivät kaksipäiväisen konferenssin Public Diplomacy in Context. Toimitusjohtaja Elina Melgin suunnitteli ja toteutti konferenssin yhteistyössä ulkoministeriön julkisuudiplomatiayksikön, tohtoreiden Louis Clerc (TY) ja Kristina Ranki (HY) kanssa. Ohjelman avasi valtiosihteeri Pertti Torstila. Konferenssin aikana kuultiin alan huippuosaajia, mm. Nicholas Cull, professor, director of the Public Diplomacy Master s Program, University of Southern California sekä Jozef Bátora, Associate Professor, Comenius University in Bratislava. Ulkoministeriö toimi konferenssin rahoittajana. Elina Melgin piti konferenssissa oman esityksen väitöstutkimuksensa aiheesta Propaganda, Diplomacy and the Arts in Finland, Hän toimi myös yhtenä päivän konferenssipäivän puheenjohtajista. Global Alliancen uusi ja vanha hallitus kokoontuivat ProComissa Kuva: Jyrki Komulainen. ProCom on kansallisten viestintäjärjestöjen globaalin kattojärjestön The Global Alliancen jäsen. Toimitusjohtaja Elina Melgin on ollut Global Alliancen hallituksen jäsen vuodesta 2010 kesäkuuhun GA:n vuosikokous pidettiin kesäkuussa Helsingissä (ks. kohta ProCom-päivä). Melgin kutsuttiin GA:n Advosory Boardin jäseneksi vuosiksi Kansainvälisen, yritysviestijöistä koostuvan International Association of Business Communicators -järjestön kanssa tehty yhteistyösopimus joutui selvitettäväksi IABC:ssä tapahtuneiden hallinnollisten muutosten myötä. Toimintakertomusta kirjoitettaessa uutta sopimusta procomilaisten alennetusta IABC-jäsenmaksusta ei ole vielä olemassa. Laura Kaustinen liittyi Euroopan viestintäjohtajien verkostoon European Association of Communication Directors EACD:hen ja kävi kesäkuussa järjestön konferenssissa Brysselissä. Melgin osallistui syksyllä 2013 kansainvälisten viestijöiden järjestön EUPRERAn tutkimuskonferenssiin Barcelonassa. 7

10 7YHTEISTYÖ Järjestön vuorovaikutus alan muiden järjestöjen kuten Viesti ry:n, Julkisen alan tiedottajat ry:n, Markkinointiviestinnän toimistojen liiton, MARK:in ja Mainostajien liiton kanssa jatkui entiseen tapaan. Loppuvuodesta aloitettiin yhteistyö valtakunnallisesti toimivan henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen HENRY ry:n kanssa vuoden 2013 ProCom-päivän pääyhteistyökumppanuuden merkeissä. Järjestön yhteistyö muiden koulutusyhteisöjen kanssa jatkui hyvänä. Vakiintuneet yhteistyökumppanit ovat: Helsingin yliopiston Palmenia-yksikkö, Management Institute of Finland (ent. Infor), Markkinointi-insituutti sekä Rastor Oy. Yhteistyö näkyi ennen kaikkea organisointitukena Wanhan Sataman ja MTL:n järjestämässä Markkinointiviestinnän viikko -tapahtumassa, joka keräsi yli 2000 viestintä- ja markkinointialan vaikuttajaa Helsinkiin Tapahtumassa esiteltiin Viestinnän ammattilainen tutkimustulokset tuoreeltaan. MTL kutsui toimitusjohtaja Melginin MTL Communications Awards viestintäkilpailun tuomaristoon. Kilpailun tavoitteena on arvioida ja antaa tunnustusta viestintätoimistojen parhaille kampanjoille ja strategisille toteutuksille. Toimitusjohtaja toimi myös kansainvälisen Global Alliancen organisoiman COMM PRIX Awards -kilpailun tuomaristossa. Kilpailun Public Affairs -kategorian voitti ProCom-päivässä Vuoden viestintäteoksi valittu Tahdon2013-kampanja. ProCom jatkoi jo toista vuotta kumppanuuttaan Suomen lasten ja nuorten säätiön järjestämässä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. ProCom vei kampanjan viestiä eteenpäin jäsenistölleen ja kannusti organisaatioita lähtemään mukaan kampanjaan. ProComin merkittävimpiä kansallisia yritys-yhteisökumppaneita vuonna 2013 olivat: Aalto EE, Rastor Oy, Alma360, Libris, Magneetto, DreamBroker, Koodiviidakko Oy, jo aiemmin mainitut Palmenia, Management Insitute of Finland, Markkinointi-instituutti ja Steam Communications. Tärkeitä yhteiskunnallisia yhteistyökumppaneita olivat: ulkoministeriö, yliopistot, Journalistiliitto, Henry ry sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Kansainvälisistä yhteistyökumppaneista tärkein oli Global Alliance. Lisäksi yhteyttä pidettiin myös alueellisiin tiedottajayhteisöihin. ProComin toimisto jalkautui pääkaupunkiseudun ulkopuolelle järjestämällä tilaisuuksia myös muualla Suomessa. Tammikuussa oltiin Tampereella yhteistyössä Viesti ry:n kanssa, aiheena PR-Barometri. Helmikuussa Turun, Lahden, Jyväskylän ja Hämeenlinnan tiedottajayhteisöjen edustajat kutsuttiin ProComiin keskustelemaan aluetoiminnasta ja osallistumaan maksutta koulutukseen. Marraskuussa järjestettiin Viestintäilta Jyväskylän seudun viestinnän ammattilaisille yhteistyössä Viesti ry:n ja Keski-Suomen tiedottajaringin, viestintätoimisto Manifeston ja Jyväskylän Energian kanssa. 8 ProCom ry:n johtokunta 2013 hallinto ja talous Puheenjohtaja: Ulrika Romantschuk, Senior Vice President, markkinointi & viestintä, Fazer-konserni Varapuheenjohtaja: Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, DNA Oy Jäsenet: Anne Kankaanranta, vanhempi yliopiston lehtori, dosentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Viestinnän laitos Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM Kimmo Collander, osakas, vanhempi neuvonantaja, Kaiku Helsinki Minna Rautakorpi, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Tieto Oyj Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Liinu Lehto, viestintäpäällikkö, Suojelupoliisi / viestintäjohtaja, valtiovarainministeriö 2013 Jussi-Pekka Erkkola, digitaalisen markkinoinnin päällikkö, Valio Oy Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, Ilmarinen Johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. 8

11 Toimisto ProComin toimisto sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 30, 7. kerros, Helsinki. Toimitusjohtajana oli Maija Harsu, MH Consulting ja sen jälkeen loppuvuoden Elina Melgin, joka palasi opintovapaalta toimeensa Toimiston muu kokoonpano pysyi samana. Viestintä- ja koulutusjohtajana jatkoi Laura Kaustinen, viestintäsuunnittelijana Minna-Liisa Nurmilaakso ja määräaikaisena koulutussuunnittelijana Eveliina Kujansuu. talous Järjestön jäsenmäärä kehittyi edellen suotuisasti ja jäsenmaksutuotot kasvoivat ,86 euroon (edellinen vuosi: ,01 euroa) ja tilikauden tulos oli ,26 ( ,69) euroa. Järjestön tulokseen vaikutti positiivisesti sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot ,74 (-861,43), jotka johtuivat osingoista, korkotuotoista sekä arvonpalautuksista. Lisäksi Procom Ry:n 100 %:sti omistaman koulutusyhtiö ProCom Oy:n liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan ,95 eurossa (edellien vuosi ,33) ja sen tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli ,15 (39 166,88) euroa. Ry:n ja Oy:n kokonaistulos säilyi siten edellisen vuoden tasolla, mitä voi taloudelliseen tilanteeseen nähden pitää tyydyttävänä. Jäsenemme ovat arvostaneet palveluitamme ja osallistuneet aktiivisesti tapahtumiin ja huolehtineet omasta osaamisestaan. Procom Ry on edellen velaton ja sen varallisuus, omien toimitilojen myynnistä keväällä 2010 saadut varat olivat sijoitettuna sijoitus politiikan mukaisesti. Arvopaperisalkun markkina-arvo oli euroa (2012 tilinpäätöksessä euroa). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto Signia Oy ja siellä vastuullisena tilintarkastajana Marko Reponen. Kirjanpitotoimistona toimi Greenstep Oy. Ylimmässä kuvassa: Ulrika Romantschuk ProCom-päivässä 4.6. (Kuva: Olli-Pekka Orpo) Keskimmäisessä kuvassa: Eveliina Kujansuu, Minna-Liisa Nurmilaakso, Laura Kaustinen ja Elina Melgin (Kuva: Lasse Lecklin) Alimmassa kuvassa: uusia johtokunnan jäseniä, Jussi-Pekka Erkkola, Johanna Salomaa-Valkamo, Anne Kankaanranta ja Liinu Lehto (kuva: M-L Nurmilaakso) 9

12 10 ProCom ry:n tuloslaskelma

13 ProCom ry:n tase

14 ProCom OY:n tuloslaskelma

15 ProCom OY:n tase

16 Vuoden 2013 maksuttomat jäsentapahtumat ProCom ja Viesti Tampereella: tule starttaamaan vuosi yhdessä! Aamu kattojen yllä: Sosiaalisen median check-point, mitä opimmekaan oppivuosista? Aamu kattojen yllä: Yhteiskuntaviestintä Jaosstartti Kutsu procomilaisille: Millainen on hyvä intranet? Aamu kattojen yllä: Opi pelillistämisen perusteet Vierailu Helsingin Sanomien toimitukseen Aamu kattojen yllä: Venäjän viestinnän ja sosiaalisen median erityispiirteet Aamu kattojen yllä: Millainen on hyvä vaikuttajaviestinnän prosessi? Aamu kattojen yllä: Pää kylmänä ja työkalut kunnossa 5.9. Aamu kattojen yllä: Nykyaikainen verkkovuosikertomus osana konsernisivustoa Aamu kattojen yllä: Blogibarometrin 2013 tulokset ja vinkkejä bloggaajasuhteisiin 3.10.Aamu kattojen yllä: Mitä viestinnän ammattilainen voi oppia peliteollisuudelta? ProComin Seniorilounas Aamu kattojen yllä: Hallitus vaihtuu! Oletko valmis? Viestintäilta Jyväskylän seudun viestinnän ammattilaisille Infotilaisuus: Johtamisen koulutusohjelma (JET) viestinnän ammattilaisille Aamu kattojen yllä: Digimarkkinoinnin uudet tuulet Aamu kattojen yllä: Sosiaalisen intranetin arki yhteisön juhlaa vai täyttä anarkiaa? ProComin pikkujoulut Aamiaistilaisuus johtajille: Median murros jaostapahtumat Kestävän kehityksen jaos järjestää: Ananasmehukohun viestinnälliset yksityiskohdat Jaostapahtuma: Vaikuttajaviestintäilta Milttonilla Jaostapahtuma, Kestävän kehityksen viestinnän jaos: Camp Kestävä Sisäisen viestinnän ja Verkkoviestintäjaoksen yhteinen tilaisuus KV-jaoksen kevään päätapahtuma: Sosiaalinen media KV-viestinnässä KV-jaos: Strategian jalkauttaminen Jaostapahtuma: Coaching-jaoksen tilaisuus Vaikuttajaviestintäjaos järjestää: Vaikuttajaviestintäilta, debatoimassa Tuomo Pietiläinen ja Harri Saukkomaa Verkkoviestintäjaos kokoontuu. Alustajana Jukka Mäntyjärvi, Cocomms Oy 2.9. Sisäisen viestinnän jaos: Sisäinen viestintä Great Place to Work -yrityksissä Kestävän kehityksen jaos: Yhteiskuntavastuuta vai järjestöflirttiä? 9.9. Verkkoviestintäjaos: Sisältöstrategia Kestävän kehityksen jaos järjestää: Vastuuraportointi Coaching-jaoksen case-ilta Kansainvälinen jaos järjestää: Konsernikielen rooli monikansallisessa yrityksessä KV-jaoksen vierailu Finnairille Coaching-jaojsen vierailu Humappiin: Coaching ja työyhteisön vuorovaikutustaidot Vaikuttajaviestintäjaos järjestää: Vierailu Perussuomalaisten puoluetoimistolle Coaching- ja sisäisen viestinnän jaosten yhteisilta: Miten coachaan itseäni etenemään kohti ammatillisia tavoitteitani? Kansainvälisen viestinnän jaoksen syksyn päätapahtuma: Kansainväliset mediasuhteet Kestävän kehityksen jaos ja IR-yhdistys järjestävät: Vastuullinen sijoittaminen ja viestintä Lista saattaa olla jaostapahtumien osalta hieman puutteellinen. 14

17 Koulutuskalenteri Strategia ymmärrettäväksi - strategian viestiminen ja viestintästrategian tekeminen Verkkosisällöt vetäviksi: Infografiikka haltuun ja hyötykäyttöön Sosiaalisen median suunnitelma ja some-toiminnan kehittäminen Somea hands-on: Twitter Sosiaalisen median suunnitelma ja some-toiminnan kehittäminen - Nyt Turussa! Facebook Update - Näin sivua käytetään tänään Kipinää kevääseen! Kielenhuoltoa viestinnän ammattilaisille: viivat, välimerkit, yleisimmät virheet Mitä laki sanoo? Viestinnän lakiasioita Toiveuusinta! Fasilitointitaitoja viestinnän ammattilaiselle Somea hands-on: LinkedIn ammatillisen verkostoitumisen välineenä - organisaatiot Somea hands-on: LinkedIn ammatillisen verkostoitumisen välineenä - henkilöprofiilit Viestintäammattilainen palvelujen ostajana: kumppanuudet kuntoon! Toiveuusinta! Somea hands-on: Twitter Kipinää kevääseen! Kielenhuoltoa viestinnän ammattilaisille: tiivistä tekstiä! Vastuullinen johtaminen ja viestintä Toiveuusinta: Tee blogillasi tulosta Syty Syksyyn! Tulos ja tase tutuksi Viestintästrategian teko ja viestinnän suunnittelu Sosiaalisen median toiminnan kehittäminen Vaikuta ja erotu talous- ja sijoittajaviestinnällä Yhteiskuntavastuuraportin hyödyntäminen organisaation viestinnässä Oulussa tapahtuu: Sosiaalisen median suunnitelma ja some-toiminnan kehittäminen Syty Syksyyn! Kirjoita korville: miten syntyy hyvä puhe? Oikeissa paikoissa otsikoihin: Johtaja & julkisuus Viestintä kuuluu kaikille: miten saat sisäisen viestinnän toimimaan? Tavoita venäläiset kohderyhmäsi viestinnän ja markkinoinnin keinoin Visuaalisuutta verkkoviestintään, uutta ilmettä esitysgrafiikkaan Somea hands-on: Twitter - jatkokurssi Somea hands-on: Twitter - perusteet 15

18

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016

Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016 Vaalivaliokunnan ehdotus vuosikokoukselle: HALLITUKSEN JÄSENET 2016 Hallituksessa jatkavat 2016 Taina Pieski, puheenjohtaja FM, viestintäjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 2008- Toiminut aiemmin

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria?

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Viestijöiden työkuva on suuressa muutoksessa ja ala kasvaa Viestinnän tekeminen ja kokeminen siirtyy verkkoon ja digitaalisiin kanaviin. Digitaalisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Jäsenet Jäsentoiminta Vuosittaiset viestintätapahtumat Koulutustoiminta...

1 Toimitusjohtajan katsaus Strategia Jäsenet Jäsentoiminta Vuosittaiset viestintätapahtumat Koulutustoiminta... ProComin vuosi 2015 1 Toimitusjohtajan katsaus...1 2 Strategia...2 3 Jäsenet...3 4 Jäsentoiminta...4 5 Vuosittaiset viestintätapahtumat...5 6 Koulutustoiminta...7 7 Yhteistyö...8 8 Hallinto ja talous...9

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

Kansainvälisyyspäällikkö Arja Virtanen

Kansainvälisyyspäällikkö Arja Virtanen Kansainvälisyyspäällikkö 2011 Arja Virtanen Yleistä Suomen nuorkauppakamarilaiset tunnetaan aktiivisina maailmanmatkaajina joiden matkalaukusta löytyy reipasta reissumieltä sekä hulvattomia seikkailuja.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Uutta yhteistyötä ja uusia koulutuskonsepteja

Uutta yhteistyötä ja uusia koulutuskonsepteja Uutta yhteistyötä ja uusia koulutuskonsepteja Ajatuksia ja tuloksia yhteisistä pohdinnoista Valtionhallinnon johdon tuen, Aalto EE:n ja HAUSin kesken Johdon foorum 8.4.2014 Anneli Temmes, Minna Wickholm

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Nuorisotoiminta LOGYssä

Nuorisotoiminta LOGYssä Young Professionals Nuorisotoiminta LOGYssä Tarkoitettu LOGYn alle 35-vuotiaille jäsenille Young Professionals yhteisö Yhteisö, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten verkostoitumisen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot