MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1

2 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

3 Miratel Evolution versio 2.1 Sisällysluettelo 1 Johdanto Termit ja käsitteet Dokumentin tiedot Dokumentin historia Yleistä Järjestelmän osat Keskus Laitteet Ohjelmisto ja palvelimet Potilaskoje Potilaskoje PCP Monitoimipainike PAT Potilaskojeen puhelin PAP Läsnätila Hoitajakutsu Lisäapukutsu Hätäkutsu Laitehälytys Puhelut Luku- ja yövalon ohjaus Ohjelmakanavien kuuntelu Pikaohje Ovipielikoje Näppäimistö Läsnätila Kutsu Lisäapukutsu Hätäkutsu Puhelut Ohjelmakanavien kuuntelu Ovipuhelimen sähkölukon ohjaus Huoltotila Henkilökunta- ja asukaspuhelin Kutsut Puhelut Kuulutus Ohjelmakanavien kuuntelu Kellonaika Langattomien hälyttimien paristohälytykset Turvapuhelin Yleistä Toimituksen sisältö Asennus ja käyttöönotto Hälyttäminen Hälytyksen vastaanotto Läsnätila Rannekkeen rekisteröiminen turvapuhelimeen Rannekkeen poisto turvapuhelimesta (62)

4 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 8.9 Kantoalueen testi Merkkivalot Äänenvoimakkuudet Turvapuhelimen ohjelmointi Rannekkeen pariston vaihto Turvapuhelimen akun vaihtaminen NEO-turvapuhelimen lisälaitteet Analoginen puhelin Yleistä Asennus ja käyttöönotto Puhelut Käyttö tavallisena puhelimena Miratel Evolution -järjestelmässä Langattomat puhelimet Yleistä DECT 4040-puhelin Ascom d62 Talker Ovipuhelin Yleistä Ovipuhelin MOP Ovipuhelin MOP Vastaaminen ovipuhelimelta tulevan puheluun Soittaminen ovipuhelimeen Kulkukoodit Kameran ohjaus Langalliset kutsu- ja kuittauskalusteet Hoitajakutsu Lisäapukutsu Hätäkutsu Läsnä/kuittaus Langattomat hälyttimet Rannekehälytin MRT Paikantava dementiaranneke MRT37D Paikantava rannekehälytin MRT37P Kutsuhälytin MIR Paristohälytykset Hälyttimien testaus Käytävänäyttö Ovivalot Ovivalo PAL Ovivalo PAL Ovivalo PAL Ovivalo PAL

5 1 Johdanto Käyttöohje Miratel Evolution versio (62) Tässä dokumentissa on kuvattu Miratel Evolution -järjestelmän laitteiden käyttö. Ascom Miratel Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai siinä kuvattuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. 1.1 Termit ja käsitteet Tässä dokumentissa on käytetty tai asiaan liittyy seuraavia lyhenteitä ja termejä: Lyhenteet Lyhenne DECT HL7 I/O ID IR ISDN LED Merkitys, määrittely Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Digitaalisen langattoman puhelinjärjestelmän standardi. Health Level 7. Terveydenhuollon tietojärjestelmien väliseen tiedonsiirtoon käytetty protokolla. Input/Output. Tiedon siirtäminen tietoja käsittelevän järjestelmän ja muiden järjestelmien tai laitteiden välillä. Identification. Tunnistetieto. Infrared. Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon. Integrated Services Digital Network. Piirikytkentäinen puhelinverkko joka mahdollistaa päästä päähän digitaalisen yhteyden. Light emitting diode. Valodiodi Terminologia Termi, käsite Merkitys, määrittely Hoitajakutsu Hätäkutsu Kärkitieto Kutsu Kuulutus Lisäapukutsu Läsnä Ohivalinta Ovipuhelin Paikannus Palvelin Alimman prioriteetin kutsu. Korkeimman prioriteetin kutsu. Rele tai vastaava painikekaluste, joka antaa rajapintana fyysisen kytkimen. Yleisnimitys eri kutsutyypeille. Kutsu voi olla puheyhteydellinen tai puheyhteydetön. Kuulutuksia käytetään henkilökunnan etsimiseen sekä tiedotteiden antoon. Miratel Evolution -järjestelmän sisällä kuulutus tehdään soittamalla määriteltyyn kuulutusnumeroon. Kuulutuksia voidaan myös tehdä myös ulkoisiin järjestelmiin ja ulkoisista järjestelmistä. Keskimmäinen kutsuprioriteetti jota käytetään hoitajan pyytäessä paikalle toista hoitajaa. Henkilökunnan yleensä läsnäpainikkeesta asettama huoneen tms. tilan toimintamoodi, jossa henkilökunta voi vastata tuleviin kutsuihin ja tarvittaessa tehdä lisäapu- ja hätäkutsuja. Läsnätila poistetaan painamalla läsnäpainiketta uudelleen huoneesta poistuttaessa. Puhelutyyppi, jossa ulkopuhelu ohjataan suoraan alaliittymään (esim. potilaspaikalle) ilman välittäjän apua. Osaston ovella tms. paikassa oleva analoginen puhelin, jolla vierailijat voivat soittaa henkilökunnan puhelimiin. Henkilökunta voi avata oven sähkölukon puhelimellaan. Henkilön sijainnin selvittäminen. Tietokone, ohjelmisto tai näiden yhdistelmä, joka hoitaa tiettyjä tehtäviä muiden verkkoon kytkettyjen tietokoneiden pyyntöjen ohjaamana tai niiden puolesta. Palvelintietokoneen ja - ohjelmiston erottamiseksi voidaan koneeseen viitattaessa käyttää termiä palvelinkone ja ohjelmistoon viitattaessa termiä palvelinohjelmisto.

6 versio 2.1 Miratel Evolution 6 (62) Päivätila Tietokantapalvelin Viihdekanava Vikasietoinen Yötila Kutsujärjestelmän tila. Yleensä käytössä on kaksi kytkentätilaa, päivä ja yö, jotka vaihtuvat automaattisesti kellonajan mukaan, mutta niitä voi olla enemmänkin. Kytkentätilat vaikuttavat siihen, miten kutsut hälyttävät puhelimissa ja muissa vastaanottolaitteissa, esimerkiksi yökytkentätilassa äänettömästi. Client-server -arkkitehtuurin mukaisen järjestelmän tietokantapalvelin. Tietokantapalvelin voi palvella useita sovelluksia ja yleensä sen vikasietoisuuteen ja suorituskykyyn on panostettu enemmän kuin yksittäiseen sovelluspalvelimeen. Tietokanta on aina kriittinen sovellus organisaatiolle. Potilas- ja asukaskäyttöön kuunneltavaksi tarkoitettu (audio)ohjelmakanava. Järjestelmä arkkitehtuuri jossa tavoitteena on turvata järjestelmän toiminta, vaikka osa järjestelmän komponenteista olisi viallisia. Kutsujärjestelmän tila. Yleensä käytössä on kaksi kytkentätilaa, päivä ja yö, jotka vaihtuvat automaattisesti kellonajan mukaan, mutta niitä voi olla enemmänkin. Kytkentätilat vaikuttavat siihen, miten kutsut hälyttävät puhelimissa ja muissa vastaanottolaitteissa, esimerkiksi yökytkentätilassa äänettömästi. 2 Dokumentin tiedot Projekti: Miratel Evolution -käyttöohje Versio: versio 2.1 Tekijä: KiA Viimeksi muokattu: Dokumentin historia Versio Pvm Tekijä Huomiot Versio KiA 1. versio Versio KiA Muutettu ovivalot Versio KiA Muutettu - langalliset kalusteet PCA8X0 > MBU8X0 Lisätty - Ovipuhelin MOP001 Versio KiA Miratel Evolution -sairaala- ja palvelutalojärjestelmien käyttöohjeet ohjeet on yhdistetty, lisäksi: Poistettu - Asukaspuhelin CCA222 - Henkilökuntapuhelin GHC125 - DECT-puhelin RPP003 - DECT-puhelin RPP004 - Kuittaushälytin MIR209 Lisätty - Termit ja käsitteet - Henkilökunta- ja asukaspuhelin GHC122 - Ovivalo PAL300 - DECT-puhelin DECT-puhelin d62 Päivitetty - Järjestelmän osat Versio KiA Päivitetty langattomat puhelimet

7 Miratel Evolution versio (62) 3 Yleistä Miratel Evolution on hoitajakutsujärjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa vuodeosastoja sisältävissä kohteissa sekä palvelutaloissa ja hoito- ja vanhainkodeissa. Sen avulla voidaan parantaa potilaiden ja asukkaiden sekä henkilökunnan tavoitettavuutta ja turvallisuutta. Järjestelmä mahdollistaa kutsujen ja laitehälytysten lisäksi potilastai asukaskohtaiset ulkopuhelut ja niiden laskutuksen, osastokohtaiset pikapuhelintoiminnot, viihdeohjelmien kuuntelun ja kuulutukset. Järjestelmään voidaan myös liittää päällekarkaushälytykset, muistihäiriöisten kulunohjaus, kiinteistöhälytykset sekä kutsut muista hälytysjärjestelmistä. Integroimalla langattomuus ja suorat puheyhteydet osaksi kutsujärjestelmää varmistetaan nopea avun saanti kaikissa tilanteissa. Järjestelmän mahdollistamat palvelut: Potilaat ja asukkaat langallinen ja langaton hoitajakutsu ulkopuhelut audioviihdeohjelmat muistihäiriöisten kulunvalvonta Hoitohenkilökunta hoitajakutsujen vastaanotto lisäapu- ja hätäkutsut ulko- ja sisäpuhelut kuulutukset ulkoiset hälytykset päällekarkaushälytykset asiakastietojen hallinta ja raportointi Hallinto toiminnan kehittäminen ja kustannusseuranta Ylläpito etähallinta ylläpitopalvelut Seuraavissa kappaleissa järjestelmän toiminnot esitellään laitekohtaisesti. HUOM! MIRATEL-JÄRJESTELMIIN LIITETTYJEN LAITTEIDEN TOIMINTA RIIPPUU ASIAKASKOHTAISISTA OHJELMISTOMÄÄRITTELYISTÄ. LAITTEISSASI EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KAIKKIA ESITETTYJÄ TOIMINTOJA TAI NE VOIVAT OLLA ERILAISIA KUIN MITÄ TÄSSÄ OHJEESSA ON ESITETTY.

8 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 4 Järjestelmän osat Järjestelmä koostuu keskuksesta, laitteistosta, ohjelmistosta sekä rajapinnoista muihin järjestelmiin. Modulaarisuutensa ansiosta Miratel Evolution -järjestelmä on rakennettavissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja tarvittaessa helposti laajennettavissa. 4.1 Keskus Keskus koostuu räkistä, liitäntäkorteista sekä virtalähteestä. Sen kautta tehdään liitännät yleiseen puhelinverkkoon tai päävaihteeseen ulkoisiin järjestelmiin järjestelmän päätelaitteisiin 4.2 Laitteet Päätelaitteet Potilaskoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet, läsnävalo mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) potilaskojeeseen liitetty monitoimipainike o hoitajakutsu o luku- ja yövalon ohjaus o radiokanavien valinta ja äänenvoimakkuuden säätö o liitäntä tyynykaiuttimelle potilaskojeeseen liitetty puhelin Ovipielikoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet puhelin ja pikapuhelin mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) radion kuuntelu liitännät ulkopuolisiin laitteisiin o 6 tuloa potentiaalivapaalle kärkitiedoille o 3 lähtöä kalusteiden merkkivalojen ohjaukseen liitäntämahdollisuus erilliselle puhelinluurille Henkilökunta- ja asukaspuhelin puhelin ja pikapuhelin järjestelmästä tehtyjen kutsujen vastaanotto ja kuittaus radion kuuntelu kuulutukset liitäntä erilliselle kutsupainikkeelle Turvapuhelin hoitajakutsu ja handsfree-puheyhteys hoitajaan langaton turvaranneke voidaan liittää analoginen puhelin puheluita varten monipuoliset lisälaitteet

9 Langaton puhelin Käyttöohje puhelut järjestelmästä tehtyjen kutsujen vastaanotto ja kuittaus mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) kuulutukset Ovipuhelin oven aukaisu vastattaessa puheluun koodilukko kameran ohjaus Käytävänäyttö kutsujen näyttö ja ilmaisu merkkiäänillä Langattomat hälyttimet Langaton kutsujärjestelmä o langaton hoitajakutsu o muistihäiriöisten kulunvalvonta o päällekarkaushälytys Miratel IR -päällekarkaushälytysjärjestelmä Miratel Evolution -verkostolaitteet Miratel Evolution versio 2.1 I/O-yksiköt ja niihin liitettävät o langalliset kutsu- ja kuittauskalusteet hoitajakutsu lisäapukutsu hätäkutsu läsnä/kuittaus o ovivalot o langattoman hoitajakutsun, päällekarkaushälytysjärjestelmän ja muistihäiriöisten kulunvalvontajärjestelmän vastaanottimet IP-DECT-järjestelmän tukiasemat Esimerkki Miratel Evolution -sairaalajärjestelmän laitteista 9 (62)

10 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution Esimerkki Miratel Evolution -palvelutalojärjestelmän laitteista 4.3 Ohjelmisto ja palvelimet Miratel Aurora UI (User Interface) -palvelinohjelmisto palvelee Miratel Aurora Osasto - asiakasohjelmia ja toimii rajapintana integraatioissa kolmansien osapuolien järjestelmiin. Miratel Aurora Osasto -sovellus on sairaala- ja hoitolaitosympäristöihin kehitetty sovellus potilaiden ja asukkaiden hallintaan, hälytysten seurantaan ja raportointiin. Sovelluksen perusnäkymä on pohjakuva, johon on piirretty huoneet ja vuodepaikat sekä kutsu- ja valvontakalusteet. Potilaat ja asukkaat lisätään pohjakuvaan, jossa näkyvät myös järjestelmän laitteista tulevat kutsut. Pohjakuva toimii karttana ja siitä on helppo paikantaa potilaiden ja asukkaiden sijainti. Miratel Evolution -järjestelmä tarvitsee toimiakseen tietokantapalvelimen. Se on asiakkaan organisaation tietohallinnon hoidossa oleva vikasietoinen palvelin. Palvelimen palautussuunnitelmat ovat asiakasorganisaation tekemät ja vastaavat tarvittavaa toiminnan varmistustasoa. Esimerkki ohjelmisto- ja palvelinkomponenttien sijoittelusta

11 Miratel Evolution versio (62) 5 Potilaskoje Potilas- ja asukashuoneissa käytetään potilaskojetta PCP350, johon liitetään monitoimipainike PAT005 ja potilaskojeen puhelin PAP001. Potilas kutsuu henkilökuntaa potilaskojeeseen liitetyn monitoimipainikkeen avulla ja voi keskustella henkilökunnan kanssa hands-free-toiminnon avulla. Henkilökunta asettaa huoneeseen tullessaan potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä) huoneen läsnätilaan, jolloin tehdyt kutsut kuittaantuvat. Tarvittaessa voidaan tehdä lisäapu- (sininen painike) ja hätäkutsuja (punainen painike). Potilaskoje välittää potilaalle audioviihdekanavat kaiuttimeen tai erilliseen tyynykaiuttimeen. Potilas valitsee kuunneltavan viihdeohjelman ja säätää sen äänenvoimakkuuden sopivaksi monitoimipainikkeesta. Lisäksi potilas voi ohjata monitoimipainikkeesta sängyn yläpuolella olevia luku- ja yövaloja. Potilas vastaa tuleviin puheluihin ja soittaa ulkopuhelut potilaskojeeseen liitettävän erillisen analogisen puhelimen PAP001 kautta. Potilaskojeeseen voidaan liittää sulkeutuvalla kosketintiedolla kaksi ulkoista hälytystä (rinnakkaishälytys PAT005 hoitajakutsulle ja erillinen ulkoinen hälytys, esim. tippahälytys). 5.1 Potilaskoje PCP350 hoitajan käyttöliittymä läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainike, läsnävalo mikrofoni ja kaiutin; hands-free-puheyhteys hoitajan ja potilaan välillä kuunneltavan ohjelmakanavan näyttö (LED) liitännät monitoimipainikkeelle, puhelimelle, ulkoisille hälytyksille ja järjestelmän keskukselle 5.2 Monitoimipainike PAT005 potilaan / asukkaan käyttöliittymä kutsupainike ja rauhoitusvalo viihdeohjelman valinta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet luku- ja yövalon ohjauspainikkeet liitäntä potilaskojeelle sekä tyynykaiuttimelle tai erillisille kuulokkeille magneettikiinnitys esim. potilaan pöydän metallijalkaan 5.3 Potilaskojeen puhelin PAP001 potilaan / asukkaan käyttöliittymä ulkopuheluiden soittaminen sisä- ja ulkopuheluihin vastaaminen taustavalaistu näppäimistö luurinpidike, jossa liitäntä potilaskojeeseen

12 versio 2.1 Miratel Evolution 12 (62) 5.4 Läsnätila Hoitaja asettaa huoneen läsnätilaan painamalla potilashuoneeseen tullessaan potilaskojeen tai ovipielen läsnäpainiketta, jolloin huoneessa olevat potilaskojeet aktivoituvat läsnätilaan ja vihreä läsnävalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva oranssi läsnävalo syttyy kaikki huoneesta mahdollisesti tehdyt kutsut, hätäkutsut ja laitehälytykset kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin ko. huoneen kojeilta läsnätila poistuu ja vihreä läsnävalo sammuu. 5.5 Hoitajakutsu Potilas tekee hoitajakutsun painamalla monitoimipainikkeessa PAT005 olevaa punaista kutsupainiketta, kojeeseen liitettyä erillistä, langallista kutsupainiketta tai langatonta kutsupainiketta (MRT37). Hoitajakutsun aiheuttamat toiminnot: monitoimipainikkeen merkkivalo syttyy kutsun perillemenon merkiksi määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero muut potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi potilashuoneen ulkopuolella oleva valkoinen kutsulamppu syttyy kutsuvan kojeen numero näkyy käytävänäytöissä kutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa PAT005 MRT37 Hoitajakutsun kuittaus Hoitajakutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen ovipielen läsnäpainikkeesta tai potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Läsnäpainikkeen painaminen käynnistää samalla kappaleessa 3.5 Läsnätila mainitut läsnätoiminnot. Monitoimipainikkeesta PAT005 tai muusta potilaskojeeseen liitetystä langallisesta painikkeesta tehty hoitajakutsu voidaan myös kuitata vastaamalla kutsuun niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje); puheyhteys potilaskojeeseen muodostuu. Sen sijaan langattomasta kutsupainikkeesta (MRT37) tehty kutsu täytyy kuitata kuittauskoodilla (esim ). Järjestelmäkohtaisen kuittauskoodin saa järjestelmän pääkäyttäjältä. 5.6 Lisäapukutsu Hoitaja tekee lisäapukutsun painamalla kojeen lisäapukutsupainiketta (sininen). Kojeen pitää olla lisäapukutsua tehtäessä läsnätilassa. Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä lisäapukutsun tunnus, esim. APU muut potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi potilashuoneen oven yläpuolella oleva valkoinen kutsulamppu vilkkuu hälyttävän kojeen numero näkyy käytävänäytössä lisäapukutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa

13 Miratel Evolution versio 2.1 Lisäapukutsun kuittaus Lisäapukutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen ovipielen läsnä-painikkeesta tai potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Lisäapukutsu voidaan myös kuitata vastaamalla kutsuun niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje); puheyhteys potilaskojeeseen muodostuu. 5.7 Hätäkutsu 13 (62) Hoitaja tekee hätäkutsun painamalla kojeen hätäkutsupainiketta (punainen). Kojeen pitää olla hätäkutsua tehtäessä läsnätilassa. Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida lyhytjaksoisesti ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä hätäkutsun tunnus, esim. H muut potilaskojeet alkavat hälyttää yhtäjaksoisella summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät hiljaisella äänenvoimakkuudella käytävällä potilashuoneen oven yläpuolella oleva oranssi läsnävalo vilkkuu hälyttävän kojeen numero vilkkuu käytävänäytössä ja hätäkutsusummeri alkaa soida hätäkutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa hätäkutsu katkaisee ohjelmoidussa ryhmässään meneillään olevat puhelut kestonsa ajaksi, jonka jälkeen puhelut palautuvat ennalleen Hätäkutsun kuittaus Hätäkutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen ovipielen läsnäpainikkeesta tai potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Hätäkutsu voidaan myös kuitata kuittauskoodilla niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje); hätäkutsu ei kuittaannu puheyhteydellä. Järjestelmäkohtaisen kuittauskoodin (esim ) saa järjestelmän pääkäyttäjältä. 5.8 Laitehälytys Potilaskojeeseen on kytkettävissä erillinen lisälaitehälytin (esim. tippapullo). Laitehälytyksen aiheuttamat toiminnot ovat kuten hoitajakutsussa, kuitenkin seuraavin eroavaisuuksin: potilaskojeen monitoimipainikkeen PAT005 merkkivalo ei syty henkilökuntapuhelimien ja läsnätilassa olevien ovipielikojeiden näytössä on kutsuvan kojenumeron lisäksi laitehälytystunnus, esim. TIP (tippahälytys) Laitehälytyksen kuittaus Laitehälytys on kuitattava ko. huoneen läsnäpainikkeesta (vihreä).

14 versio 2.1 Miratel Evolution 14 (62) 5.9 Puhelut Potilas vastaa tuleviin sisä- tai ulkopuheluihin ja soittaa ulkopuhelut potilaskojeeseen liitetyn erillisen puhelimen (PAP001) kautta. Sisäpuheluita ei voi soittaa Vastaaminen Tuleva ulkopuhelu hälyttää potilaskojeessa. Puheluun vastataan nostamalla luuri. Puhelu katkeaa laskemalla luuri pidikkeeseen. Sisäpuhelu (hoitajan tekemä) antaa merkkiäänen, jonka jälkeen puhelu avautuu kaiutinpuheluna. Puhelun aikana voidaan nostaa luuri ja jatkaa puhelua sen kautta. Puhelu katkeaa laskemalla luuri Soittaminen Potilaskojeen puhelimella voidaan soittaa vain sisäpuheluita. Luurin nostamisen jälkeen on odotettava jatkuvaa valintaääntä. Sen jälkeen valitaan haluttu puhelinnumero. Puhelu katkaistaan laskemalla luuri. Huomioitavaa: tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa (ei puhelimessa) kuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan luurin säätimen lisäksi säätää potilaskojeen monitoimipainikkeesta (PAT005) SOITTAMINEN nosta luuri pidikkeestä odota valintaääntä valitse numero lopeta laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen VIIMEKSI VALITUN NUMERON TOISTO nosta luuri odota valintaääntä paina näppäintä viimeksi valittu numero lähetetään VASTAAMINEN tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa vastaa nostamalla luuri pidikkeestä lopeta laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen Huom! Puhelimessa on tässä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös muita ominaisuuksia (esim. pika- ja lyhytvalinnat), joiden käyttäminen ei ole potilaskäytössä suotavaa (koska puhelimen käyttäjät vaihtuvat). Katso tarkemmat ohjeet esim. pika- ja lyhytvalintojen poistamisesta PAP001-puhelimen ohjeen kohdasta Pikavalinnat ja Lyhytvalinnat.

15 Miratel Evolution versio (62) 5.10 Luku- ja yövalon ohjaus Sytytä ja sammuta lukuvalo ja himmeä yövalo valopainikkeilla Ohjelmakanavien kuuntelu Monitoimipainikkeen PAT005 ohjelmakanavien (radiokanavien) valintakytkimillä valitaan kuunneltava ohjelma ja voimakkuussäätimellä säädetään äänen voimakkuus sopivaksi. Avaa kanava painamalla, tai. Säädä sopiva äänenvoimakkuus painamalla tai. Vaihda kanavaa painamalla tai. Valittu kanava näkyy potilaskojeen näytössä. Sulje kanava painamalla kunnes hiljaisimman äänenvoimakkuuden jälkeen kanava sulkeutuu. Sulkemisen voi tehdä myös selaamalla painikkeilla tai ylös- tai alaspäin, kunnes ohjelmakanava sulkeutuu Pikaohje Monitoimipainikkeen liittäminen potilaskojeeseen Yhdistä liitosjohdot siten, että liittimissä olevat nuolet ovat kohdakkain:

16 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 6 Ovipielikoje Ovipielikoje PCF300 on tarkoitettu käytettäväksi asukas- tai potilashuoneissa, käytävillä, pesuhuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa. Se toimii tarvittaessa keskittimenä huoneessa ja sen lähiympäristössä tarvittaville lisälaitteille ja siihen voidaan liittää vastaanotin langattomille rannekkeille (PCF302). Puheyhteyksiä varten PCF300 voidaan varustaa erillisellä luurilla. Ovipielikojeessa on näyttö, painikkeet ohjelmakanavien valintaan ja äänenvoimakkuuden säätöön sekä värilliset läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainikkeet. Liikkuvan läpän alla ovat lisäksi numeronäppäimet sekä toiminto-näppäimiä puhelutoimintoja varten. 6.1 Näppäimistö kaiutin ohjelmakanavien valinta äänenvoimakkuuden säätö näyttö läsnä/kuittaus lisäapukutsu hätäkutsu vastaus, pito ja vuorottelu siirto ja selaus läsnätilojen ilmaisu ja ovipuhelimen sähkölukon ohjaus lopetus luuriliitäntä (kojeen sivussa) mikrofoni näppäimistön suojakansi Läsnä (vihreä) Ovipielikojeen asetus läsnätilaan, jolloin kojeen lisäapukutsu- ja hätäkutsupainikkeet ovat käytettävissä. Ko. huoneesta tehdyt kutsut kuittautuvat. Läsnäpainikkeen toinen painallus poistaa läsnätilan, jolloin lisäapukutsu- ja hätäkutsupainikkeet jäävät pois käytöstä. Lisäapu (sininen) Lisäapukutsun tekeminen. Painike toimii vain kojeen ollessa läsnätilassa. Lisäapukutsu kuitataan painamalla kerran läsnäpainiketta. Hätäkutsu (punainen) Hätäkutsun tekeminen. Painike toimii vain kojeen ollessa läsnätilassa. Hätäkutsu kuitataan painamalla kerran läsnäpainiketta. Vastaus Tulevaan puheluun vastaaminen luuria nostamatta. Puhelun aikana näppäin toimii pitonäppäimenä; sen avulla voidaan myös vuorotella kahden puhelun välillä. Siirto ja selaus Ennakkosiirron asetus. Läsnätilassa olevien huoneiden selaus kun selaus on ensin käynnistetty läsnätilojen ilmaisu -näppäimellä. Läsnätilojen ilmaisu Läsnätilassa olevien huoneiden selauksen aloitus. Ovipuhelimen sähkölukon ohjaus. Tulevassa keskusjohtopuhelussa (esim. turvapuhelinkutsut yleisen verkon kautta) äänitaajuusmerkkien (DTMF) aktivointi päälle. Lopetus Puhelun tai viihdeohjelman kuuntelun lopettaminen. Kojeen asettaminen huoltotilaan. Ohjelmakanavien valinta Ohjelmakanavan kuuntelun aloitus, kanavien valinta ylöspäin. Ohjelmakanavan kuuntelun aloitus, kanavien valinta alaspäin. Äänenvoimakkuuden säätö Ohjelmakanavan tai puheen (puhelun aikana) äänenvoimakkuuden säätö ylöspäin. Ohjelmakanavan tai puheen (puhelun aikana) äänenvoimakkuuden säätö alaspäin.

17 Miratel Evolution versio (62) 6.2 Läsnätila Läsnätilan asetus Hoitaja painaa huoneeseen tullessaan läsnäpainiketta (vihreä); painikkeessa oleva vihreä valo syttyy. Kyseisen huoneen oven ulkopuolella oleva oranssi valo syttyy ja huoneesta mahdollisesti otetut kutsut kuittaantuvat. Hoitajan läsnäolo näytetään myös Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Poistuminen läsnätilasta Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin huone poistuu läsnätilasta ja painikkeen vihreä valo sammuu. Oven ulkopuolella oleva oranssi valo sammuu Läsnätilassa olevien huoneiden selaus Ovipielikojeen on oltava läsnätilassa selauksen aikana. Selaus aloitetaan läsnätilojen ilmaisu - näppäimellä. Ensimmäisen läsnätilassa olevan huoneen numero näkyy näytössä. Seuraavat huoneet saadaan näytölle painamalla siirto ja selaus näppäintä, kunnes lista on lopussa (tyhjä näyttö). Huoneeseen voidaan soittaa vastausnäppäimellä; puheyhteys muodostuu. Lopetetaan lopeta-painikkeella. 6.3 Kutsu Kutsuja voidaan tehdä esim. ovipielikojeeseen liitetyiltä erillisiltä langallisia tai langattomilta kutsupainikkeilta. Itse ovipielikojeelta ei voi tehdä kutsua. Kutsun aiheuttamat toiminnot: määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi huoneen ulkopuolella oleva valkoinen kutsulamppu syttyy kutsuvan kojeen numero näkyy käytävänäytöissä kutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Kutsun kuittaus Kutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen läsnäpainikkeella (vihreä). Kutsu voidaan myös kuitata muista soivista ovipielikojeista vastaamalla kutsuun: painetaan vastausnäppäintä tai nostetaan luuri, jolloin kutsujan numeron eteen tulee -merkki ja puheyhteys avautuu. Mikäli seuraava kutsu tulee puheyhteyden aikana, vilkkuu kyseinen kutsunumero näytön alaosassa vasemmassa reunassa. Puheyhteys katkaistaan lopetusnäppäimellä tai laskemalla luuri. Lisäksi kutsun voi kuitata muista soivista puhelimista (henkilökuntapuhelin, langaton DECTpuhelin) vastaamalla kutsuun; puheyhteys muodostuu.

18 versio 2.1 Miratel Evolution 18 (62) 6.4 Lisäapukutsu Henkilökunta tekee lisäapukutsun painamalla kojeessa olevaa lisäapupainiketta (sininen). Kojeen pitää tällöin olla läsnätilassa. Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: kojeen näytölle tulee teksti kutsun perillemenon merkiksi (esim. "ODOTA") ja painikkeen valo alkaa vilkkua määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä lisäapukutsun tunnus, esim. APU potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi käytävällä huoneen oven yläpuolella oleva valkoinen kutsulamppu vilkkuu hälyttävän kojeen numero näkyy käytävänäytössä lisäapukutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Lisäapukutsun kuittaus Kuittaus voidaan tehdä kutsun tehneen huoneen läsnäpainikkeella (vihreä). Lisäapukutsu voidaan myös kuitata puheyhteydellä vastaamalla kutsuun niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje). 6.5 Hätäkutsu Henkilökunta tekee hätäkutsun painamalla kojeessa olevaa hätäpainiketta (punainen). Kojeen pitää tällöin olla läsnätilassa. Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: kojeen hätäkutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu, näytölle tulee vilkkuva teksti hätäkutsun perillemenon merkiksi, esim. ODOTA". määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida yhtäjaksoisesti ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä hätäkutsun tunnus, esim. H potilaskojeet alkavat hälyttää yhtäjaksoisella summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät hiljaisella äänenvoimakkuudella käytävällä huoneen oven yläpuolella oleva oranssi läsnävalo vilkkuu hälyttävän kojeen numero vilkkuu käytävänäytössä ja hätäkutsusummeri alkaa soida hätäkutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa hätäkutsu keskeyttää ohjelmoidussa ryhmässä meneillään olevat puhelut kestonsa ajaksi, jonka jälkeen puhelut palautuvat ennalleen Hätäkutsun kuittaus Saman huoneen hätäkutsut kuitataan painamalla kojeen läsnäpainiketta siinä huoneessa, mistä hätäkutsu on tehty. Härtäkutsu voidaan myös kuitata kuittauskoodilla niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje). Järjestelmäkohtaisen kuittauskoodin (esim ) saa järjestelmän pääkäyttäjältä.

19 Miratel Evolution versio (62) 6.6 Puhelut Ovipielikojetta voidaan käyttää normaaliin tapaan puhelimena. Huonekojeesta voidaan soittaa sisäja ulkopuheluja. Ulkopuheluiden soittoja voidaan rajoittaa. Kojeesta voidaan suorittaa kuulutuksia Soittaminen Puhelu voidaan suorittaa joko pikapuheluna luuri alhaalla tai luottamuksellisena luuri ylhäällä. Soiva sisäpuhelu voidaan avata # (ruutu) näppäimellä pikapuheluksi. Puhelu lopetetaan joko lopetusnäppäimellä tai laskemalla luuri Vastaaminen Jos puhelu tulee kojeelta, jonka luuri on alhaalla, kojeesta kuuluu merkkiääni, soittavan kojeen numero näkyy näytöllä ja yhteys aukeaa välittömästi (pikapuhelu). Jos puhelu tulee kojeelta, jonka luuri on ylhäällä, alkaa koje soida ja soittavan kojeen numero näkyy näytöllä. Yhteys avataan vastausnäppäimellä tai nostamalla luuri. Tulevassa keskusjohtopuhelussa (esim. turvapuhelinkutsut yleisen verkon kautta) äänitaajuusmerkkien (DTMF) aktivointi päälle tehdään läsnätilojen ilmaisu näppäimellä. Puhelut katkaistaan soittavan tai vastaavan kojeen lopetusnäppäimellä tai laskemalla luuri Puhelun siirto Vastaanotettu sisäpuhelu voidaan siirtää toiseen numeroon näppäilemällä haluttu numero ja painamalla selaus ja siirto -näppäintä. Jos puheluun ei vastata tietyn ajan kuluessa, palaa se takaisin soimaan puhelun siirtäneeseen kojeeseen. Ulkopuhelun siirto on tehtävä välikyselyn kautta: painetaan vastausnäppäintä, jolloin meneillään oleva puhelu menee pitoon, ja näppäillään numero, johon halutaan tehdä siirto. Käynnissä oleva puhelu katkaistaan lopetusnäppäimellä Välikysely Puhelun aikana tehdään välikysely painamalla vastausnäppäintä, jolloin meneillään oleva puhelu menee pitoon, ja näppäillään numero, johon halutaan tehdä välikysely. Vastausnäppäimellä voi vuorotella näiden kahden puhelun välillä. Käynnissä oleva puhelu katkaistaan lopetusnäppäimellä. Pidossa oleva puhelu palautetaan vastausnäppäimellä ja katkaistaan lopetusnäppäimellä. 6.7 Ohjelmakanavien kuuntelu Ovipielikoje mahdollistaa järjestelmään liitettyjen ohjelmakanavien (radio, cd) kuuntelun. Aloita kuuntelu painamalla kanavanvalintanäppäintä ja käytä niitä kuuntelun aikana kanavan valintaan (askellus ylös- tai alaspäin). Säädä kuuntelun aikana ääni sopivalle tasolle: äänenvoimakkuuden säätö ylöspäin äänenvoimakkuuden säätö alaspäin Lopeta kuuntelu painamalla lopetusnäppäintä.

20 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 6.8 Ovipuhelimen sähkölukon ohjaus Ovipielikojeesta voidaan ohjata ovipuhelimen sähkölukon avausrelettä silloin, kun ovipielikojeesta on puheyhteys ovipuhelimelle: avaa lukko puheyhteyden aikana painamalla ovenavauspainiketta. Lukko sulkeutuu ohjelmoidun ajan kuluttua painalluksesta. Puheyhteys ovipuhelimelle katkaistaan lopetusnäppäimellä. 6.9 Huoltotila Mikäli huonekojeen näyttö ei toimi kuten pitäisi, voidaan huoltotilassa kokeilla näytön valikoiden uudelleenlatausta. Lataus aloitetaan pitämällä lopetusnäppäintä alas painettuna n. 5 sekunnin ajan kunnes näytön tila muuttuu tai näytössä on "DOWNLOAD"-teksti. Tämän jälkeen painetaan kerran vastausnäppäintä. Hetken kuluttua syttyy lisäapupainikkeen oranssi led n. 25 sekunnin ajaksi. Jos lataus on onnistunut, näytössä on kellonaika. Jos näyttö ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjään.

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Lisätiedot

TeleWell ISDN puhelin

TeleWell ISDN puhelin TeleWell ISDN puhelin Copyright 1999 Easytel Oy/TeleWell Käyttöohje versio 2.0 SISÄLLYS SISÄLLYSESITTELY 2 ESITTELY 4 ERIKOISOMINAISUUDET 4 HYVÄKSYNNÄT 5 MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ 5 KUVA PUHELIMESTA JA

Lisätiedot

Luurin yleiskuva. Ohje: Kuvassa oleva luuri on tekstiviestitoimintoa tukevassa tukiasemassa

Luurin yleiskuva. Ohje: Kuvassa oleva luuri on tekstiviestitoimintoa tukevassa tukiasemassa Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Lisätiedot

BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE

BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE 1.1 Tärkeää Voidaksesi käyttää soittajan numeron näyttötoimintoa (Caller ID), tämä palvelu on aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensä se on tilattava erikseen puhelinyhtiöltä

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SE6352S http://fi.yourpdfguides.com/dref/983750

Käyttöoppaasi. PHILIPS SE6352S http://fi.yourpdfguides.com/dref/983750 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 608. Suomi

Doro PhoneEasy 608. Suomi Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18 Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän

Lisätiedot

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ Käyttöohje KRZ Kiitos, että valitsit Mobile 100- tai 200 Reflexes -puhelimen. Laite on suunniteltu mahdollisimman

Lisätiedot

EF81. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

EF81. Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich EF81 Issued by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

Senioripuhelin GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Käyttöohjeet

Senioripuhelin GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Käyttöohjeet Senioripuhelin GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Käyttöohjeet 1 4 Akun asentaminen/poistaminen 4 SIM-kortin asentaminen/poistaminen 7 Akun lataaminen 8 Kytke/katkaise puhelimen virta 9 10 Valmiustila

Lisätiedot

Käsikirja Konftel 300 SUOMI

Käsikirja Konftel 300 SUOMI Käsikirja Konftel 300 SUOMI OmniSound HD ylivoimainen äänenlaatu Patentoitu OmniSound -äänitekniikka takaa, että saat etäneuvotteluihin vaikuttavan ja kristallinkirkkaan äänen molempiin suuntiin, ns. full

Lisätiedot

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. Laaja käyttöopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NHL-8 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 507. Suomi

Doro PhoneEasy 507. Suomi Doro PhoneEasy 507 Suomi 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 1. Kuuloke 2. Vasen valintanäppäin 3. Soittopainike 4. Pikavalintanäppäimet 5. Vastaaja 6. Näppäinlukko 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni

Lisätiedot

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...

Lisätiedot

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

mobile CX70 CXT70 CXV70 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile CX70 CXT70 CXV70 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409/408 First Käyttöohje How Johdanto Kuinka käytät tätä ohjetta Kiitos, että olet ostanut Alcatelin 408/409/408 -sarjan puhelimen. Alcatel 408/409/408 -päätteen parannetun

Lisätiedot

PPF 685 PPF 695. Käyttöohje

PPF 685 PPF 695. Käyttöohje PPF 685 PPF 695 Käyttöohje Arvoisa asiakas Olet ostanut laadukkaan PHILIPS tuotteen. Ostamasi laite täyttää kaikki niin yksityiskäytön kuin toimisto- tai yrityskäytön asettamat mitä moninaisimmat vaatimukset.

Lisätiedot

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Elisa Ring Elisa Ring Välitys

Elisa Ring Elisa Ring Välitys Elisa Ring Elisa Ring Välitys Elisa Oyj Elisa Ring 2 (58) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 3 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 3 3 Elisa Ring Välitys... 4 3.1 Asenna Elisa Ring

Lisätiedot

C75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot