MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1

2 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

3 Miratel Evolution versio 2.1 Sisällysluettelo 1 Johdanto Termit ja käsitteet Dokumentin tiedot Dokumentin historia Yleistä Järjestelmän osat Keskus Laitteet Ohjelmisto ja palvelimet Potilaskoje Potilaskoje PCP Monitoimipainike PAT Potilaskojeen puhelin PAP Läsnätila Hoitajakutsu Lisäapukutsu Hätäkutsu Laitehälytys Puhelut Luku- ja yövalon ohjaus Ohjelmakanavien kuuntelu Pikaohje Ovipielikoje Näppäimistö Läsnätila Kutsu Lisäapukutsu Hätäkutsu Puhelut Ohjelmakanavien kuuntelu Ovipuhelimen sähkölukon ohjaus Huoltotila Henkilökunta- ja asukaspuhelin Kutsut Puhelut Kuulutus Ohjelmakanavien kuuntelu Kellonaika Langattomien hälyttimien paristohälytykset Turvapuhelin Yleistä Toimituksen sisältö Asennus ja käyttöönotto Hälyttäminen Hälytyksen vastaanotto Läsnätila Rannekkeen rekisteröiminen turvapuhelimeen Rannekkeen poisto turvapuhelimesta (62)

4 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 8.9 Kantoalueen testi Merkkivalot Äänenvoimakkuudet Turvapuhelimen ohjelmointi Rannekkeen pariston vaihto Turvapuhelimen akun vaihtaminen NEO-turvapuhelimen lisälaitteet Analoginen puhelin Yleistä Asennus ja käyttöönotto Puhelut Käyttö tavallisena puhelimena Miratel Evolution -järjestelmässä Langattomat puhelimet Yleistä DECT 4040-puhelin Ascom d62 Talker Ovipuhelin Yleistä Ovipuhelin MOP Ovipuhelin MOP Vastaaminen ovipuhelimelta tulevan puheluun Soittaminen ovipuhelimeen Kulkukoodit Kameran ohjaus Langalliset kutsu- ja kuittauskalusteet Hoitajakutsu Lisäapukutsu Hätäkutsu Läsnä/kuittaus Langattomat hälyttimet Rannekehälytin MRT Paikantava dementiaranneke MRT37D Paikantava rannekehälytin MRT37P Kutsuhälytin MIR Paristohälytykset Hälyttimien testaus Käytävänäyttö Ovivalot Ovivalo PAL Ovivalo PAL Ovivalo PAL Ovivalo PAL

5 1 Johdanto Käyttöohje Miratel Evolution versio (62) Tässä dokumentissa on kuvattu Miratel Evolution -järjestelmän laitteiden käyttö. Ascom Miratel Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai siinä kuvattuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. 1.1 Termit ja käsitteet Tässä dokumentissa on käytetty tai asiaan liittyy seuraavia lyhenteitä ja termejä: Lyhenteet Lyhenne DECT HL7 I/O ID IR ISDN LED Merkitys, määrittely Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Digitaalisen langattoman puhelinjärjestelmän standardi. Health Level 7. Terveydenhuollon tietojärjestelmien väliseen tiedonsiirtoon käytetty protokolla. Input/Output. Tiedon siirtäminen tietoja käsittelevän järjestelmän ja muiden järjestelmien tai laitteiden välillä. Identification. Tunnistetieto. Infrared. Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon. Integrated Services Digital Network. Piirikytkentäinen puhelinverkko joka mahdollistaa päästä päähän digitaalisen yhteyden. Light emitting diode. Valodiodi Terminologia Termi, käsite Merkitys, määrittely Hoitajakutsu Hätäkutsu Kärkitieto Kutsu Kuulutus Lisäapukutsu Läsnä Ohivalinta Ovipuhelin Paikannus Palvelin Alimman prioriteetin kutsu. Korkeimman prioriteetin kutsu. Rele tai vastaava painikekaluste, joka antaa rajapintana fyysisen kytkimen. Yleisnimitys eri kutsutyypeille. Kutsu voi olla puheyhteydellinen tai puheyhteydetön. Kuulutuksia käytetään henkilökunnan etsimiseen sekä tiedotteiden antoon. Miratel Evolution -järjestelmän sisällä kuulutus tehdään soittamalla määriteltyyn kuulutusnumeroon. Kuulutuksia voidaan myös tehdä myös ulkoisiin järjestelmiin ja ulkoisista järjestelmistä. Keskimmäinen kutsuprioriteetti jota käytetään hoitajan pyytäessä paikalle toista hoitajaa. Henkilökunnan yleensä läsnäpainikkeesta asettama huoneen tms. tilan toimintamoodi, jossa henkilökunta voi vastata tuleviin kutsuihin ja tarvittaessa tehdä lisäapu- ja hätäkutsuja. Läsnätila poistetaan painamalla läsnäpainiketta uudelleen huoneesta poistuttaessa. Puhelutyyppi, jossa ulkopuhelu ohjataan suoraan alaliittymään (esim. potilaspaikalle) ilman välittäjän apua. Osaston ovella tms. paikassa oleva analoginen puhelin, jolla vierailijat voivat soittaa henkilökunnan puhelimiin. Henkilökunta voi avata oven sähkölukon puhelimellaan. Henkilön sijainnin selvittäminen. Tietokone, ohjelmisto tai näiden yhdistelmä, joka hoitaa tiettyjä tehtäviä muiden verkkoon kytkettyjen tietokoneiden pyyntöjen ohjaamana tai niiden puolesta. Palvelintietokoneen ja - ohjelmiston erottamiseksi voidaan koneeseen viitattaessa käyttää termiä palvelinkone ja ohjelmistoon viitattaessa termiä palvelinohjelmisto.

6 versio 2.1 Miratel Evolution 6 (62) Päivätila Tietokantapalvelin Viihdekanava Vikasietoinen Yötila Kutsujärjestelmän tila. Yleensä käytössä on kaksi kytkentätilaa, päivä ja yö, jotka vaihtuvat automaattisesti kellonajan mukaan, mutta niitä voi olla enemmänkin. Kytkentätilat vaikuttavat siihen, miten kutsut hälyttävät puhelimissa ja muissa vastaanottolaitteissa, esimerkiksi yökytkentätilassa äänettömästi. Client-server -arkkitehtuurin mukaisen järjestelmän tietokantapalvelin. Tietokantapalvelin voi palvella useita sovelluksia ja yleensä sen vikasietoisuuteen ja suorituskykyyn on panostettu enemmän kuin yksittäiseen sovelluspalvelimeen. Tietokanta on aina kriittinen sovellus organisaatiolle. Potilas- ja asukaskäyttöön kuunneltavaksi tarkoitettu (audio)ohjelmakanava. Järjestelmä arkkitehtuuri jossa tavoitteena on turvata järjestelmän toiminta, vaikka osa järjestelmän komponenteista olisi viallisia. Kutsujärjestelmän tila. Yleensä käytössä on kaksi kytkentätilaa, päivä ja yö, jotka vaihtuvat automaattisesti kellonajan mukaan, mutta niitä voi olla enemmänkin. Kytkentätilat vaikuttavat siihen, miten kutsut hälyttävät puhelimissa ja muissa vastaanottolaitteissa, esimerkiksi yökytkentätilassa äänettömästi. 2 Dokumentin tiedot Projekti: Miratel Evolution -käyttöohje Versio: versio 2.1 Tekijä: KiA Viimeksi muokattu: Dokumentin historia Versio Pvm Tekijä Huomiot Versio KiA 1. versio Versio KiA Muutettu ovivalot Versio KiA Muutettu - langalliset kalusteet PCA8X0 > MBU8X0 Lisätty - Ovipuhelin MOP001 Versio KiA Miratel Evolution -sairaala- ja palvelutalojärjestelmien käyttöohjeet ohjeet on yhdistetty, lisäksi: Poistettu - Asukaspuhelin CCA222 - Henkilökuntapuhelin GHC125 - DECT-puhelin RPP003 - DECT-puhelin RPP004 - Kuittaushälytin MIR209 Lisätty - Termit ja käsitteet - Henkilökunta- ja asukaspuhelin GHC122 - Ovivalo PAL300 - DECT-puhelin DECT-puhelin d62 Päivitetty - Järjestelmän osat Versio KiA Päivitetty langattomat puhelimet

7 Miratel Evolution versio (62) 3 Yleistä Miratel Evolution on hoitajakutsujärjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa vuodeosastoja sisältävissä kohteissa sekä palvelutaloissa ja hoito- ja vanhainkodeissa. Sen avulla voidaan parantaa potilaiden ja asukkaiden sekä henkilökunnan tavoitettavuutta ja turvallisuutta. Järjestelmä mahdollistaa kutsujen ja laitehälytysten lisäksi potilastai asukaskohtaiset ulkopuhelut ja niiden laskutuksen, osastokohtaiset pikapuhelintoiminnot, viihdeohjelmien kuuntelun ja kuulutukset. Järjestelmään voidaan myös liittää päällekarkaushälytykset, muistihäiriöisten kulunohjaus, kiinteistöhälytykset sekä kutsut muista hälytysjärjestelmistä. Integroimalla langattomuus ja suorat puheyhteydet osaksi kutsujärjestelmää varmistetaan nopea avun saanti kaikissa tilanteissa. Järjestelmän mahdollistamat palvelut: Potilaat ja asukkaat langallinen ja langaton hoitajakutsu ulkopuhelut audioviihdeohjelmat muistihäiriöisten kulunvalvonta Hoitohenkilökunta hoitajakutsujen vastaanotto lisäapu- ja hätäkutsut ulko- ja sisäpuhelut kuulutukset ulkoiset hälytykset päällekarkaushälytykset asiakastietojen hallinta ja raportointi Hallinto toiminnan kehittäminen ja kustannusseuranta Ylläpito etähallinta ylläpitopalvelut Seuraavissa kappaleissa järjestelmän toiminnot esitellään laitekohtaisesti. HUOM! MIRATEL-JÄRJESTELMIIN LIITETTYJEN LAITTEIDEN TOIMINTA RIIPPUU ASIAKASKOHTAISISTA OHJELMISTOMÄÄRITTELYISTÄ. LAITTEISSASI EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KAIKKIA ESITETTYJÄ TOIMINTOJA TAI NE VOIVAT OLLA ERILAISIA KUIN MITÄ TÄSSÄ OHJEESSA ON ESITETTY.

8 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 4 Järjestelmän osat Järjestelmä koostuu keskuksesta, laitteistosta, ohjelmistosta sekä rajapinnoista muihin järjestelmiin. Modulaarisuutensa ansiosta Miratel Evolution -järjestelmä on rakennettavissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja tarvittaessa helposti laajennettavissa. 4.1 Keskus Keskus koostuu räkistä, liitäntäkorteista sekä virtalähteestä. Sen kautta tehdään liitännät yleiseen puhelinverkkoon tai päävaihteeseen ulkoisiin järjestelmiin järjestelmän päätelaitteisiin 4.2 Laitteet Päätelaitteet Potilaskoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet, läsnävalo mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) potilaskojeeseen liitetty monitoimipainike o hoitajakutsu o luku- ja yövalon ohjaus o radiokanavien valinta ja äänenvoimakkuuden säätö o liitäntä tyynykaiuttimelle potilaskojeeseen liitetty puhelin Ovipielikoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet puhelin ja pikapuhelin mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) radion kuuntelu liitännät ulkopuolisiin laitteisiin o 6 tuloa potentiaalivapaalle kärkitiedoille o 3 lähtöä kalusteiden merkkivalojen ohjaukseen liitäntämahdollisuus erilliselle puhelinluurille Henkilökunta- ja asukaspuhelin puhelin ja pikapuhelin järjestelmästä tehtyjen kutsujen vastaanotto ja kuittaus radion kuuntelu kuulutukset liitäntä erilliselle kutsupainikkeelle Turvapuhelin hoitajakutsu ja handsfree-puheyhteys hoitajaan langaton turvaranneke voidaan liittää analoginen puhelin puheluita varten monipuoliset lisälaitteet

9 Langaton puhelin Käyttöohje puhelut järjestelmästä tehtyjen kutsujen vastaanotto ja kuittaus mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) kuulutukset Ovipuhelin oven aukaisu vastattaessa puheluun koodilukko kameran ohjaus Käytävänäyttö kutsujen näyttö ja ilmaisu merkkiäänillä Langattomat hälyttimet Langaton kutsujärjestelmä o langaton hoitajakutsu o muistihäiriöisten kulunvalvonta o päällekarkaushälytys Miratel IR -päällekarkaushälytysjärjestelmä Miratel Evolution -verkostolaitteet Miratel Evolution versio 2.1 I/O-yksiköt ja niihin liitettävät o langalliset kutsu- ja kuittauskalusteet hoitajakutsu lisäapukutsu hätäkutsu läsnä/kuittaus o ovivalot o langattoman hoitajakutsun, päällekarkaushälytysjärjestelmän ja muistihäiriöisten kulunvalvontajärjestelmän vastaanottimet IP-DECT-järjestelmän tukiasemat Esimerkki Miratel Evolution -sairaalajärjestelmän laitteista 9 (62)

10 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution Esimerkki Miratel Evolution -palvelutalojärjestelmän laitteista 4.3 Ohjelmisto ja palvelimet Miratel Aurora UI (User Interface) -palvelinohjelmisto palvelee Miratel Aurora Osasto - asiakasohjelmia ja toimii rajapintana integraatioissa kolmansien osapuolien järjestelmiin. Miratel Aurora Osasto -sovellus on sairaala- ja hoitolaitosympäristöihin kehitetty sovellus potilaiden ja asukkaiden hallintaan, hälytysten seurantaan ja raportointiin. Sovelluksen perusnäkymä on pohjakuva, johon on piirretty huoneet ja vuodepaikat sekä kutsu- ja valvontakalusteet. Potilaat ja asukkaat lisätään pohjakuvaan, jossa näkyvät myös järjestelmän laitteista tulevat kutsut. Pohjakuva toimii karttana ja siitä on helppo paikantaa potilaiden ja asukkaiden sijainti. Miratel Evolution -järjestelmä tarvitsee toimiakseen tietokantapalvelimen. Se on asiakkaan organisaation tietohallinnon hoidossa oleva vikasietoinen palvelin. Palvelimen palautussuunnitelmat ovat asiakasorganisaation tekemät ja vastaavat tarvittavaa toiminnan varmistustasoa. Esimerkki ohjelmisto- ja palvelinkomponenttien sijoittelusta

11 Miratel Evolution versio (62) 5 Potilaskoje Potilas- ja asukashuoneissa käytetään potilaskojetta PCP350, johon liitetään monitoimipainike PAT005 ja potilaskojeen puhelin PAP001. Potilas kutsuu henkilökuntaa potilaskojeeseen liitetyn monitoimipainikkeen avulla ja voi keskustella henkilökunnan kanssa hands-free-toiminnon avulla. Henkilökunta asettaa huoneeseen tullessaan potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä) huoneen läsnätilaan, jolloin tehdyt kutsut kuittaantuvat. Tarvittaessa voidaan tehdä lisäapu- (sininen painike) ja hätäkutsuja (punainen painike). Potilaskoje välittää potilaalle audioviihdekanavat kaiuttimeen tai erilliseen tyynykaiuttimeen. Potilas valitsee kuunneltavan viihdeohjelman ja säätää sen äänenvoimakkuuden sopivaksi monitoimipainikkeesta. Lisäksi potilas voi ohjata monitoimipainikkeesta sängyn yläpuolella olevia luku- ja yövaloja. Potilas vastaa tuleviin puheluihin ja soittaa ulkopuhelut potilaskojeeseen liitettävän erillisen analogisen puhelimen PAP001 kautta. Potilaskojeeseen voidaan liittää sulkeutuvalla kosketintiedolla kaksi ulkoista hälytystä (rinnakkaishälytys PAT005 hoitajakutsulle ja erillinen ulkoinen hälytys, esim. tippahälytys). 5.1 Potilaskoje PCP350 hoitajan käyttöliittymä läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainike, läsnävalo mikrofoni ja kaiutin; hands-free-puheyhteys hoitajan ja potilaan välillä kuunneltavan ohjelmakanavan näyttö (LED) liitännät monitoimipainikkeelle, puhelimelle, ulkoisille hälytyksille ja järjestelmän keskukselle 5.2 Monitoimipainike PAT005 potilaan / asukkaan käyttöliittymä kutsupainike ja rauhoitusvalo viihdeohjelman valinta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet luku- ja yövalon ohjauspainikkeet liitäntä potilaskojeelle sekä tyynykaiuttimelle tai erillisille kuulokkeille magneettikiinnitys esim. potilaan pöydän metallijalkaan 5.3 Potilaskojeen puhelin PAP001 potilaan / asukkaan käyttöliittymä ulkopuheluiden soittaminen sisä- ja ulkopuheluihin vastaaminen taustavalaistu näppäimistö luurinpidike, jossa liitäntä potilaskojeeseen

12 versio 2.1 Miratel Evolution 12 (62) 5.4 Läsnätila Hoitaja asettaa huoneen läsnätilaan painamalla potilashuoneeseen tullessaan potilaskojeen tai ovipielen läsnäpainiketta, jolloin huoneessa olevat potilaskojeet aktivoituvat läsnätilaan ja vihreä läsnävalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva oranssi läsnävalo syttyy kaikki huoneesta mahdollisesti tehdyt kutsut, hätäkutsut ja laitehälytykset kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin ko. huoneen kojeilta läsnätila poistuu ja vihreä läsnävalo sammuu. 5.5 Hoitajakutsu Potilas tekee hoitajakutsun painamalla monitoimipainikkeessa PAT005 olevaa punaista kutsupainiketta, kojeeseen liitettyä erillistä, langallista kutsupainiketta tai langatonta kutsupainiketta (MRT37). Hoitajakutsun aiheuttamat toiminnot: monitoimipainikkeen merkkivalo syttyy kutsun perillemenon merkiksi määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero muut potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi potilashuoneen ulkopuolella oleva valkoinen kutsulamppu syttyy kutsuvan kojeen numero näkyy käytävänäytöissä kutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa PAT005 MRT37 Hoitajakutsun kuittaus Hoitajakutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen ovipielen läsnäpainikkeesta tai potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Läsnäpainikkeen painaminen käynnistää samalla kappaleessa 3.5 Läsnätila mainitut läsnätoiminnot. Monitoimipainikkeesta PAT005 tai muusta potilaskojeeseen liitetystä langallisesta painikkeesta tehty hoitajakutsu voidaan myös kuitata vastaamalla kutsuun niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje); puheyhteys potilaskojeeseen muodostuu. Sen sijaan langattomasta kutsupainikkeesta (MRT37) tehty kutsu täytyy kuitata kuittauskoodilla (esim ). Järjestelmäkohtaisen kuittauskoodin saa järjestelmän pääkäyttäjältä. 5.6 Lisäapukutsu Hoitaja tekee lisäapukutsun painamalla kojeen lisäapukutsupainiketta (sininen). Kojeen pitää olla lisäapukutsua tehtäessä läsnätilassa. Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä lisäapukutsun tunnus, esim. APU muut potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi potilashuoneen oven yläpuolella oleva valkoinen kutsulamppu vilkkuu hälyttävän kojeen numero näkyy käytävänäytössä lisäapukutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa

13 Miratel Evolution versio 2.1 Lisäapukutsun kuittaus Lisäapukutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen ovipielen läsnä-painikkeesta tai potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Lisäapukutsu voidaan myös kuitata vastaamalla kutsuun niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje); puheyhteys potilaskojeeseen muodostuu. 5.7 Hätäkutsu 13 (62) Hoitaja tekee hätäkutsun painamalla kojeen hätäkutsupainiketta (punainen). Kojeen pitää olla hätäkutsua tehtäessä läsnätilassa. Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida lyhytjaksoisesti ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä hätäkutsun tunnus, esim. H muut potilaskojeet alkavat hälyttää yhtäjaksoisella summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät hiljaisella äänenvoimakkuudella käytävällä potilashuoneen oven yläpuolella oleva oranssi läsnävalo vilkkuu hälyttävän kojeen numero vilkkuu käytävänäytössä ja hätäkutsusummeri alkaa soida hätäkutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa hätäkutsu katkaisee ohjelmoidussa ryhmässään meneillään olevat puhelut kestonsa ajaksi, jonka jälkeen puhelut palautuvat ennalleen Hätäkutsun kuittaus Hätäkutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen ovipielen läsnäpainikkeesta tai potilaskojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Hätäkutsu voidaan myös kuitata kuittauskoodilla niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje); hätäkutsu ei kuittaannu puheyhteydellä. Järjestelmäkohtaisen kuittauskoodin (esim ) saa järjestelmän pääkäyttäjältä. 5.8 Laitehälytys Potilaskojeeseen on kytkettävissä erillinen lisälaitehälytin (esim. tippapullo). Laitehälytyksen aiheuttamat toiminnot ovat kuten hoitajakutsussa, kuitenkin seuraavin eroavaisuuksin: potilaskojeen monitoimipainikkeen PAT005 merkkivalo ei syty henkilökuntapuhelimien ja läsnätilassa olevien ovipielikojeiden näytössä on kutsuvan kojenumeron lisäksi laitehälytystunnus, esim. TIP (tippahälytys) Laitehälytyksen kuittaus Laitehälytys on kuitattava ko. huoneen läsnäpainikkeesta (vihreä).

14 versio 2.1 Miratel Evolution 14 (62) 5.9 Puhelut Potilas vastaa tuleviin sisä- tai ulkopuheluihin ja soittaa ulkopuhelut potilaskojeeseen liitetyn erillisen puhelimen (PAP001) kautta. Sisäpuheluita ei voi soittaa Vastaaminen Tuleva ulkopuhelu hälyttää potilaskojeessa. Puheluun vastataan nostamalla luuri. Puhelu katkeaa laskemalla luuri pidikkeeseen. Sisäpuhelu (hoitajan tekemä) antaa merkkiäänen, jonka jälkeen puhelu avautuu kaiutinpuheluna. Puhelun aikana voidaan nostaa luuri ja jatkaa puhelua sen kautta. Puhelu katkeaa laskemalla luuri Soittaminen Potilaskojeen puhelimella voidaan soittaa vain sisäpuheluita. Luurin nostamisen jälkeen on odotettava jatkuvaa valintaääntä. Sen jälkeen valitaan haluttu puhelinnumero. Puhelu katkaistaan laskemalla luuri. Huomioitavaa: tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa (ei puhelimessa) kuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan luurin säätimen lisäksi säätää potilaskojeen monitoimipainikkeesta (PAT005) SOITTAMINEN nosta luuri pidikkeestä odota valintaääntä valitse numero lopeta laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen VIIMEKSI VALITUN NUMERON TOISTO nosta luuri odota valintaääntä paina näppäintä viimeksi valittu numero lähetetään VASTAAMINEN tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa vastaa nostamalla luuri pidikkeestä lopeta laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen Huom! Puhelimessa on tässä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös muita ominaisuuksia (esim. pika- ja lyhytvalinnat), joiden käyttäminen ei ole potilaskäytössä suotavaa (koska puhelimen käyttäjät vaihtuvat). Katso tarkemmat ohjeet esim. pika- ja lyhytvalintojen poistamisesta PAP001-puhelimen ohjeen kohdasta Pikavalinnat ja Lyhytvalinnat.

15 Miratel Evolution versio (62) 5.10 Luku- ja yövalon ohjaus Sytytä ja sammuta lukuvalo ja himmeä yövalo valopainikkeilla Ohjelmakanavien kuuntelu Monitoimipainikkeen PAT005 ohjelmakanavien (radiokanavien) valintakytkimillä valitaan kuunneltava ohjelma ja voimakkuussäätimellä säädetään äänen voimakkuus sopivaksi. Avaa kanava painamalla, tai. Säädä sopiva äänenvoimakkuus painamalla tai. Vaihda kanavaa painamalla tai. Valittu kanava näkyy potilaskojeen näytössä. Sulje kanava painamalla kunnes hiljaisimman äänenvoimakkuuden jälkeen kanava sulkeutuu. Sulkemisen voi tehdä myös selaamalla painikkeilla tai ylös- tai alaspäin, kunnes ohjelmakanava sulkeutuu Pikaohje Monitoimipainikkeen liittäminen potilaskojeeseen Yhdistä liitosjohdot siten, että liittimissä olevat nuolet ovat kohdakkain:

16 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 6 Ovipielikoje Ovipielikoje PCF300 on tarkoitettu käytettäväksi asukas- tai potilashuoneissa, käytävillä, pesuhuoneissa ja muissa yleisissä tiloissa. Se toimii tarvittaessa keskittimenä huoneessa ja sen lähiympäristössä tarvittaville lisälaitteille ja siihen voidaan liittää vastaanotin langattomille rannekkeille (PCF302). Puheyhteyksiä varten PCF300 voidaan varustaa erillisellä luurilla. Ovipielikojeessa on näyttö, painikkeet ohjelmakanavien valintaan ja äänenvoimakkuuden säätöön sekä värilliset läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainikkeet. Liikkuvan läpän alla ovat lisäksi numeronäppäimet sekä toiminto-näppäimiä puhelutoimintoja varten. 6.1 Näppäimistö kaiutin ohjelmakanavien valinta äänenvoimakkuuden säätö näyttö läsnä/kuittaus lisäapukutsu hätäkutsu vastaus, pito ja vuorottelu siirto ja selaus läsnätilojen ilmaisu ja ovipuhelimen sähkölukon ohjaus lopetus luuriliitäntä (kojeen sivussa) mikrofoni näppäimistön suojakansi Läsnä (vihreä) Ovipielikojeen asetus läsnätilaan, jolloin kojeen lisäapukutsu- ja hätäkutsupainikkeet ovat käytettävissä. Ko. huoneesta tehdyt kutsut kuittautuvat. Läsnäpainikkeen toinen painallus poistaa läsnätilan, jolloin lisäapukutsu- ja hätäkutsupainikkeet jäävät pois käytöstä. Lisäapu (sininen) Lisäapukutsun tekeminen. Painike toimii vain kojeen ollessa läsnätilassa. Lisäapukutsu kuitataan painamalla kerran läsnäpainiketta. Hätäkutsu (punainen) Hätäkutsun tekeminen. Painike toimii vain kojeen ollessa läsnätilassa. Hätäkutsu kuitataan painamalla kerran läsnäpainiketta. Vastaus Tulevaan puheluun vastaaminen luuria nostamatta. Puhelun aikana näppäin toimii pitonäppäimenä; sen avulla voidaan myös vuorotella kahden puhelun välillä. Siirto ja selaus Ennakkosiirron asetus. Läsnätilassa olevien huoneiden selaus kun selaus on ensin käynnistetty läsnätilojen ilmaisu -näppäimellä. Läsnätilojen ilmaisu Läsnätilassa olevien huoneiden selauksen aloitus. Ovipuhelimen sähkölukon ohjaus. Tulevassa keskusjohtopuhelussa (esim. turvapuhelinkutsut yleisen verkon kautta) äänitaajuusmerkkien (DTMF) aktivointi päälle. Lopetus Puhelun tai viihdeohjelman kuuntelun lopettaminen. Kojeen asettaminen huoltotilaan. Ohjelmakanavien valinta Ohjelmakanavan kuuntelun aloitus, kanavien valinta ylöspäin. Ohjelmakanavan kuuntelun aloitus, kanavien valinta alaspäin. Äänenvoimakkuuden säätö Ohjelmakanavan tai puheen (puhelun aikana) äänenvoimakkuuden säätö ylöspäin. Ohjelmakanavan tai puheen (puhelun aikana) äänenvoimakkuuden säätö alaspäin.

17 Miratel Evolution versio (62) 6.2 Läsnätila Läsnätilan asetus Hoitaja painaa huoneeseen tullessaan läsnäpainiketta (vihreä); painikkeessa oleva vihreä valo syttyy. Kyseisen huoneen oven ulkopuolella oleva oranssi valo syttyy ja huoneesta mahdollisesti otetut kutsut kuittaantuvat. Hoitajan läsnäolo näytetään myös Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Poistuminen läsnätilasta Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin huone poistuu läsnätilasta ja painikkeen vihreä valo sammuu. Oven ulkopuolella oleva oranssi valo sammuu Läsnätilassa olevien huoneiden selaus Ovipielikojeen on oltava läsnätilassa selauksen aikana. Selaus aloitetaan läsnätilojen ilmaisu - näppäimellä. Ensimmäisen läsnätilassa olevan huoneen numero näkyy näytössä. Seuraavat huoneet saadaan näytölle painamalla siirto ja selaus näppäintä, kunnes lista on lopussa (tyhjä näyttö). Huoneeseen voidaan soittaa vastausnäppäimellä; puheyhteys muodostuu. Lopetetaan lopeta-painikkeella. 6.3 Kutsu Kutsuja voidaan tehdä esim. ovipielikojeeseen liitetyiltä erillisiltä langallisia tai langattomilta kutsupainikkeilta. Itse ovipielikojeelta ei voi tehdä kutsua. Kutsun aiheuttamat toiminnot: määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi huoneen ulkopuolella oleva valkoinen kutsulamppu syttyy kutsuvan kojeen numero näkyy käytävänäytöissä kutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Kutsun kuittaus Kutsu voidaan kuitata kutsun tehneen huoneen läsnäpainikkeella (vihreä). Kutsu voidaan myös kuitata muista soivista ovipielikojeista vastaamalla kutsuun: painetaan vastausnäppäintä tai nostetaan luuri, jolloin kutsujan numeron eteen tulee -merkki ja puheyhteys avautuu. Mikäli seuraava kutsu tulee puheyhteyden aikana, vilkkuu kyseinen kutsunumero näytön alaosassa vasemmassa reunassa. Puheyhteys katkaistaan lopetusnäppäimellä tai laskemalla luuri. Lisäksi kutsun voi kuitata muista soivista puhelimista (henkilökuntapuhelin, langaton DECTpuhelin) vastaamalla kutsuun; puheyhteys muodostuu.

18 versio 2.1 Miratel Evolution 18 (62) 6.4 Lisäapukutsu Henkilökunta tekee lisäapukutsun painamalla kojeessa olevaa lisäapupainiketta (sininen). Kojeen pitää tällöin olla läsnätilassa. Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: kojeen näytölle tulee teksti kutsun perillemenon merkiksi (esim. "ODOTA") ja painikkeen valo alkaa vilkkua määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä lisäapukutsun tunnus, esim. APU potilaskojeet hälyttävät summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät äänettömästi käytävällä huoneen oven yläpuolella oleva valkoinen kutsulamppu vilkkuu hälyttävän kojeen numero näkyy käytävänäytössä lisäapukutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa Lisäapukutsun kuittaus Kuittaus voidaan tehdä kutsun tehneen huoneen läsnäpainikkeella (vihreä). Lisäapukutsu voidaan myös kuitata puheyhteydellä vastaamalla kutsuun niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje). 6.5 Hätäkutsu Henkilökunta tekee hätäkutsun painamalla kojeessa olevaa hätäpainiketta (punainen). Kojeen pitää tällöin olla läsnätilassa. Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: kojeen hätäkutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu, näytölle tulee vilkkuva teksti hätäkutsun perillemenon merkiksi, esim. ODOTA". määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) sekä ovipielikojeet niissä huoneissa, jotka on asetettu läsnätilaan alkavat soida yhtäjaksoisesti ja puhelimien näytölle tulee kutsuvan kojeen numero sekä hätäkutsun tunnus, esim. H potilaskojeet alkavat hälyttää yhtäjaksoisella summeriäänellä ja vihreä läsnävalo vilkkuu niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä; yö-tilassa kojeet hälyttävät hiljaisella äänenvoimakkuudella käytävällä huoneen oven yläpuolella oleva oranssi läsnävalo vilkkuu hälyttävän kojeen numero vilkkuu käytävänäytössä ja hätäkutsusummeri alkaa soida hätäkutsu näytetään Aurora-ohjelmiston tietokoneissa hätäkutsu keskeyttää ohjelmoidussa ryhmässä meneillään olevat puhelut kestonsa ajaksi, jonka jälkeen puhelut palautuvat ennalleen Hätäkutsun kuittaus Saman huoneen hätäkutsut kuitataan painamalla kojeen läsnäpainiketta siinä huoneessa, mistä hätäkutsu on tehty. Härtäkutsu voidaan myös kuitata kuittauskoodilla niistä puhelimista, jotka soivat (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin, ovipielikoje). Järjestelmäkohtaisen kuittauskoodin (esim ) saa järjestelmän pääkäyttäjältä.

19 Miratel Evolution versio (62) 6.6 Puhelut Ovipielikojetta voidaan käyttää normaaliin tapaan puhelimena. Huonekojeesta voidaan soittaa sisäja ulkopuheluja. Ulkopuheluiden soittoja voidaan rajoittaa. Kojeesta voidaan suorittaa kuulutuksia Soittaminen Puhelu voidaan suorittaa joko pikapuheluna luuri alhaalla tai luottamuksellisena luuri ylhäällä. Soiva sisäpuhelu voidaan avata # (ruutu) näppäimellä pikapuheluksi. Puhelu lopetetaan joko lopetusnäppäimellä tai laskemalla luuri Vastaaminen Jos puhelu tulee kojeelta, jonka luuri on alhaalla, kojeesta kuuluu merkkiääni, soittavan kojeen numero näkyy näytöllä ja yhteys aukeaa välittömästi (pikapuhelu). Jos puhelu tulee kojeelta, jonka luuri on ylhäällä, alkaa koje soida ja soittavan kojeen numero näkyy näytöllä. Yhteys avataan vastausnäppäimellä tai nostamalla luuri. Tulevassa keskusjohtopuhelussa (esim. turvapuhelinkutsut yleisen verkon kautta) äänitaajuusmerkkien (DTMF) aktivointi päälle tehdään läsnätilojen ilmaisu näppäimellä. Puhelut katkaistaan soittavan tai vastaavan kojeen lopetusnäppäimellä tai laskemalla luuri Puhelun siirto Vastaanotettu sisäpuhelu voidaan siirtää toiseen numeroon näppäilemällä haluttu numero ja painamalla selaus ja siirto -näppäintä. Jos puheluun ei vastata tietyn ajan kuluessa, palaa se takaisin soimaan puhelun siirtäneeseen kojeeseen. Ulkopuhelun siirto on tehtävä välikyselyn kautta: painetaan vastausnäppäintä, jolloin meneillään oleva puhelu menee pitoon, ja näppäillään numero, johon halutaan tehdä siirto. Käynnissä oleva puhelu katkaistaan lopetusnäppäimellä Välikysely Puhelun aikana tehdään välikysely painamalla vastausnäppäintä, jolloin meneillään oleva puhelu menee pitoon, ja näppäillään numero, johon halutaan tehdä välikysely. Vastausnäppäimellä voi vuorotella näiden kahden puhelun välillä. Käynnissä oleva puhelu katkaistaan lopetusnäppäimellä. Pidossa oleva puhelu palautetaan vastausnäppäimellä ja katkaistaan lopetusnäppäimellä. 6.7 Ohjelmakanavien kuuntelu Ovipielikoje mahdollistaa järjestelmään liitettyjen ohjelmakanavien (radio, cd) kuuntelun. Aloita kuuntelu painamalla kanavanvalintanäppäintä ja käytä niitä kuuntelun aikana kanavan valintaan (askellus ylös- tai alaspäin). Säädä kuuntelun aikana ääni sopivalle tasolle: äänenvoimakkuuden säätö ylöspäin äänenvoimakkuuden säätö alaspäin Lopeta kuuntelu painamalla lopetusnäppäintä.

20 versio (62) Käyttöohje Miratel Evolution 6.8 Ovipuhelimen sähkölukon ohjaus Ovipielikojeesta voidaan ohjata ovipuhelimen sähkölukon avausrelettä silloin, kun ovipielikojeesta on puheyhteys ovipuhelimelle: avaa lukko puheyhteyden aikana painamalla ovenavauspainiketta. Lukko sulkeutuu ohjelmoidun ajan kuluttua painalluksesta. Puheyhteys ovipuhelimelle katkaistaan lopetusnäppäimellä. 6.9 Huoltotila Mikäli huonekojeen näyttö ei toimi kuten pitäisi, voidaan huoltotilassa kokeilla näytön valikoiden uudelleenlatausta. Lataus aloitetaan pitämällä lopetusnäppäintä alas painettuna n. 5 sekunnin ajan kunnes näytön tila muuttuu tai näytössä on "DOWNLOAD"-teksti. Tämän jälkeen painetaan kerran vastausnäppäintä. Hetken kuluttua syttyy lisäapupainikkeen oranssi led n. 25 sekunnin ajaksi. Jos lataus on onnistunut, näytössä on kellonaika. Jos näyttö ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjään.

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Matkapuhelimen käyttäjän ohje

Elisa Puheratkaisu Vakio Matkapuhelimen käyttäjän ohje Elisa Oyj KÄYTTÖOHJE 1 (8) Elisa Puheratkaisu Vakio Matkapuhelimen käyttäjän ohje Elisa Oyj KÄYTTÖOHJE 2 (8) Sisältö 1 PALVELUN PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ... 3 1.1 Soittotavat... 3 1.1.1 Sisäpuhelujen soittaminen...

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BANG & OLUFSEN BEOCOM 2

Käyttöoppaasi. BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

BeoCom 2. Käytön aloittaminen

BeoCom 2. Käytön aloittaminen BeoCom 2 Käytön aloittaminen Ennen kuin aloitat Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS GIGASET 5020 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3953924

Käyttöoppaasi. SIEMENS GIGASET 5020 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3953924 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Ring-koulutus. Sauvon Kunta

Ring-koulutus. Sauvon Kunta Ring-koulutus Sauvon Kunta Perusasiat Kaikki puhelinliikenne on matkapuhelinverkossa Matkapuhelinnumero Yritysnumero Alanumero (4xxx) Puheposti toimii numerossa 777 (Ulkonumero: +358 2 474 4177) Oletusasetukset

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System fi User manual DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat. Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Ennen kuin aloitat. Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. BeoCom 2 Opaskirja Ennen kuin aloitat Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien,

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset. N94, Rev..0, 5..07, K.H. Käyttöohje ELKO Wireless on johdoton valaistuksen ohjausjärjestelmä. Sen tuotteet kommunikoivat radiosignaaleilla, myös seinien läpi, joten näköyhteyttä tuotteiden välillä ei vaadita.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD191 CD196. Pikaopas. 1 Liitä 2 Aloita 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD191 CD196. Pikaopas. 1 Liitä 2 Aloita 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD191 CD196 Pikaopas 1 Liitä 2 Aloita 3 Käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä.

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 1. JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO EAR 2000 on pieni itsenäinen automaattivälittäjälaite.

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat...

Ennen kuin aloitat... BeoCom 4 Opaskirja Ennen kuin aloitat... Tämän oppaan käyttö Tämän avulla näet, miltä ohjeissa mainittu painike tai tilannenäyttö näyttää. Puhelimen näppäimet... Ohjainpyörä Puhelut-luettelonäppäin, jonka

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen 1281.. Laitekuvaus Kuulokkeella varustettu, standardi huonekoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 6

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Tärkeitä turvallisuusohjeita. Yleiskuvaus

Tärkeitä turvallisuusohjeita. Yleiskuvaus Pikaopas CD180 Tärkeitä turvallisuusohjeita Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä. Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 KÄYTTÖOPAS Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 TERVETULOA Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden asetusten määrittämisestä ja

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot