MIRATEL INNOVA MIRATEL INNOVA 2010 R3 KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIRATEL INNOVA MIRATEL INNOVA 2010 R3 KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1"

Transkriptio

1 MIRATEL INNOVA MIRATEL INNOVA 2010 R3 KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1

2 versio 2.1 Miratel Innova 2 (60) Miratel Innova 2010 R3 Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

3 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 3 (60) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tiedot Johdanto Yleistä Järjestelmän osat IP Potilaskoje PCP IP Kutsukoje PCP IP Hoitajakoje PCP Henkilökuntapuhelin TIP Analoginen puhelin PAP DECT-puhelin Ovipuhelimet Langalliset kutsu- ja kuittauskalusteet Miratel RF langaton järjestelmä Miratel IR -päällekarkaushälytysjärjestelmä Ovivalot Käytävänäyttö Summeri... 59

4 versio 2.1 Miratel Innova 4 (60) Miratel Innova 2010 R3 1 Dokumentin tiedot Projekti: Miratel Innova -käyttöohje Versio: versio 2.1 Tekijä: KiA Viimeksi muokattu: Dokumentin historia Versio Pvm Tekijä Huomiot Versio KiA Ensimmäinen versio Versio KiA Lisätty - Miratel RF langaton järjestelmä - Ovipuhelin MOP001 Versio KiA Lisätty - PCP500-pikaohje - Miratel DECT -puhelin RPP006 Päivitetty - Langallisten kutsu- ja kuittauskalusteiden kuvat Poistettu - Miratel DECT -puhelimet RPP003 ja RPP004 Versio KiA Muutoksia: - lisätty lyhenteet ja terminologia - lisätty Huomioitavaa-kentät - korjattu nimikkeitä - muokattu Miratel IR -päällekarkaushälytysjärjestelmä Versio KiA Päivitetty käytävänäyttö. Versio KiA Lisätty IP Kutsukoje PCP400 ja IP Hoitajakoje PCP550. Versio KiA Lisätty: - kutsun poiminta (PCP500, PCP550) - kutsuparkki (PCP500, PCP550, TIP001) - kuulutus (TIP001) - päällekarkaushälytys (Miratel RF langaton järjestelmä) - DECT-puhelin RPP007 - summeri Poistettu; - DECT-puhelin RPP006 Versio KiA Lisätty: - DECT-puhelin Ascom d62 - Ovivalo PAL300 Poistettu; - DECT-puhelin RPP007

5 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 5 (60) 2 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu Miratel Innova -järjestelmän laitteiden käyttö. Ominaisuudet perustuvat Miratel Innovan ohjelmistoversioon Miratel Innova 2010 R3 (julkaisu joulukuussa 2011). Ascom Miratel Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai siinä kuvattuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. 2.1 Termit ja käsitteet Tässä dokumentissa on käytetty tai asiaan liittyy seuraavia lyhenteitä ja termejä: Lyhenteet Lyhenne DECT I/O IP IR LED PoE RF SIM TFT USB VoIP Merkitys, määrittely Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Digitaalisen langattoman puhelinjärjestelmän standardi. Input/Output. Tiedon siirtäminen tietoja käsittelevän järjestelmän ja muiden järjestelmien tai laitteiden välillä. I/O-yksikkö Miratel Innova -järjestelmässä on LIO812. Internet Protocol. TCP/IP-mallin Internet-kerroksen protokolla, joka huolehtii IPtietoliikennepakettien toimittamisesta perille pakettikytkentäisessä Internet-verkossa. Infrared. Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon. Käytetään Miratel IR-päällekarkaushälytysjärjestelmässsä. Light emitting diode. Valodiodi joita käytetään merkkivaloina Miratel Innova -järjestelmän laitteissa. Power over Ethernet. Tekniikka jolla saadaan siirrettyä käyttösähkö kojeelle samaa kaapelia pitkin kuin datakin. Normi on määritelty siten, että ei-poe -laitteen voi kytkeä PoE-liittymään ilman, että laite vahingoittuu. Radio frequency. Radiotaajuus. Subscriber Identity Module. Älykortti, jota käytetään Innova-päätelaitteissa. Korttiin on talletettu käyttöympäristöön liittyvät asetukset. Kortti mahdollistaa päätelaitteen helpon vaihtamisen. Thin film resistor. Ohutkalvotransistori jota käytetään nestekidenäytöissä. Universal Serial Bus. Käytetään Miratel Innova järjestelmässä potilaspaneelin luku- ja yövalon ohjaukseen. Voice over IP. Tekniikka jolla puhe siirretään IP-verkossa.

6 versio 2.1 Miratel Innova 6 (60) Miratel Innova 2010 R Terminologia Termi, käsite Asiakasohjelma Ethernet Hoitajakutsu Hätäkutsu IP-osoite Kärkitieto Kutsu Kutsujen poiminta Kutsuparkki Kuulutus Lisäapukutsu Läsnä Ohivalinta Ovipuhelin Paikannus Päivätila Sulkeutuva kärki Viihdekanava Yleiskaapelointi Ylipaikka Yötila Merkitys, määrittely Ohjelma, joka hyödyntää palvelimen ohjelmia. Pakettipohjainen lähiverkko jota käytetään Miratel Innovassa. Alimman prioriteetin kutsu. Korkeimman prioriteetin kutsu. Ethernet-verkossa olevan laitteen osoite, joka yksilöi jokaisen Internet-verkkoon kytketyn laitteen ja jolla tieto lähetetään vastaanottajalle. Rele tai vastaava painikekaluste joka antaa rajapintana fyysisen kytkimen. Yleisnimitys eri kutsutyypeille. Kutsu voi olla puheyhteydellinen tai puheyhteydetön. Muualta tulevaan kutsuun vastaaminen potilas- tai hoitajakojeesta. Hälyttävän kutsun lopettaminen näppäilemällä puhelimesta tietty koodi. Kutsu ei kuittaannu järjestelmästä, vaan aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua, jos sitä ei kuitata. Kuulutuksia käytetään henkilökunnan etsimiseen sekä tiedotteiden antoon potilaille. Miratel Innova -järjestelmän sisällä kuulutus tehdään soittamalla määriteltyyn kuulutusnumeroon. Erillisen kuulutuskojeen avulla kuulutuksia voidaan tehdä myös ulkoisiin järjestelmiin ja ulkoisista järjestelmistä. Keskimmäinen kutsuprioriteetti jota käytetään hoitajan pyytäessä paikalle toista hoitajaa. Henkilökunnan yleensä läsnäpainikkeesta asettama huoneen tms. tilan toimintamoodi, jossa henkilökunta voi vastata tuleviin kutsuihin ja tarvittaessa tehdä lisäapu- ja hätäkutsuja. Läsnätila poistetaan painamalla läsnäpainiketta uudelleen huoneesta poistuttaessa. Puhelutyyppi, jossa ulkopuhelu ohjataan suoraan alaliittymään ilman välittäjän apua. Osaston ovella tms. paikassa oleva analoginen puhelin, jonka avulla vierailijat voivat soittaa henkilökunnan puhelimiin. Henkilökunta voi avata oven sähkölukon puhelimellaan. Ovipuhelin liitetään Miratel Innova järjestelmään ATA-sovittimen avulla. Henkilön sijainnin selvittäminen. Kutsujärjestelmän tila. Yleensä käytössä on kaksi kytkentätilaa, päivä ja yö, jotka vaihtuvat automaattisesti kellonajan mukaan, mutta niitä voi olla enemmänkin. Kytkentätilat vaikuttavat siihen, miten kutsut hälyttävät puhelimissa ja muissa vastaanottolaitteissa. Esimerkiksi yökytkennässä kutsut voidaan määritellä soimaan äänettömästi. Hälytyksen aktivoituessa silmukka sulkeutuu. Ascom Miratel -painikkeet toimivat näin. Potilaskäyttöön potilasviihtyvyyden parantamiseksi potilaskojeella kuunneltavaksi tarkoitettu (audioviihde)ohjelma. Toimitilojen tähtimäinen sisäverkkokaapelointi, joka toteutetaan kuparikaapelilla ja valokuidulla riippuen siitä, mikä verkon osa on kyseessä. Miratel Innova -järjestelmässä paikka jolla ei ole päätelaitetta, mutta sille voidaan tarvittaessa rekisteröidä langaton ranneke. Kutsujärjestelmän tila. Yleensä käytössä on kaksi kytkentätilaa, päivä ja yö, jotka vaihtuvat automaattisesti kellonajan mukaan, mutta niitä voi olla enemmänkin. Kytkentätilat vaikuttavat siihen, miten kutsut hälyttävät puhelimissa ja muissa vastaanottolaitteissa. Esimerkiksi yökytkennässä kutsut voidaan määritellä soimaan äänettömästi.

7 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 7 (60) 3 Yleistä Miratel Innova on IP-teknologiaa hyödyntävä hoitajakutsujärjestelmäkokonaisuus, joka tarjoaa sairaala-, palvelutalo- ja avosektorille monipuolisen kutsu-, puhelin- ja henkilöturvajärjestelmän. Järjestelmä perustuu TCP/IP verkkoon ja verkkoprotokolliin. Miratel Innova hyödyntää asiakkaan olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuria, yleiskaapelointia. Järjestelmä pohjautuu LAN-verkkoihin ja päätelaitteet toimivat PoE-sähkönsyötöllä (Power over Ethernet). Järjestelmän mahdollistamat palvelut: Potilaat langallinen ja langaton hoitajakutsu potilaskohtaiset ulkopuhelut audioviihdeohjelmat muistihäiriöisten kulunvalvonta Hoitohenkilökunta hoitajakutsujen vastaanotto lisäapu- ja hätäkutsut ulko- ja sisäpuhelut kuulutukset ulkoiset hälytykset päällekarkaushälytykset asiakastietojen hallinta ja raportointi Hallinto toiminnan kehittäminen ja kustannusseuranta Ylläpito etähallinta ylläpitopalvelut Miratel Innova -järjestelmän etuja helppo suunnitella, asentaa ja laajentaa hyödyntää asiakkaan olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuria - yleiskaapelointi ja PoE-sähkönsyöttö (Power over Ethernet) - pohjautuu LAN-verkkoon puhe siirretään VoIP-puheena langaton henkilöturva ja paikannus yhteensopiva muiden Ascom Miratel -järjestelmien kanssa etähallinta- ja ylläpitopalvelut hajautettu palvelinratkaisu lisää järjestelmän toimintavarmuutta

8 versio 2.1 Miratel Innova 8 (60) Miratel Innova 2010 R3 4 Järjestelmän osat Järjestelmä koostuu ohjelmistosta ja palvelimista, laitteistosta sekä rajapinnoista muihin järjestelmiin. 4.1 Ohjelmisto ja palvelimet Palvelinohjelmisto Miratel Innova -palvelin Miratel Innova -palvelinohjelmisto koostuu kolmesta osasta, jotka voidaan asentaa joko samalle tai eri fyysiselle palvelinkoneelle: Miratel Innova NC Server Miratel Innova SIP Server Miratel Innova UI Server Miratel Innova NC Server Miratel Innova NC (Nurse Call) -palvelin hoitaa kutsujen reitityksen Miratel Innova -järjestelmässä. Miratel Innova NC -palvelin kommunikoi järjestelmän muiden osien kanssa TPC/IP-protokollalla. Miratel Innova SIP Server Miratel Innova SIP (Session Initiation Protocol) -palvelin hoitaa puhelujen hallinnoinnin Miratel Innova - järjestelmässä. Se on virtualisoitu VoIP-sovellus, jota voidaan ajaa samalla fyysisellä palvelinkoneella kuin Miratel Innova NC- ja Miratel Innova UI -palvelimia. Miratel Innova UI Server Miratel Innova UI (User Interface) -palvelin palvelee mm. Miratel Aurora -asiakasohjelmia ja toimii rajapintana integraatioissa kolmansien osapuolien järjestelmiin. Miratel Aurora -ohjelmisto mahdollistaa potilaiden asiakastietojen ja järjestelmän tapahtumien hallinnan ja lisäksi muiden järjestelmien sekä muiden Ascom Miratel -järjestelmien liittämisen Miratel Innova -järjestelmään.

9 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 9 (60) Palvelinlaitteisto Miratel Innova -paikallispalvelin Paikallispalvelinta käytetään Miratel Innova -järjestelmän vikasietoisuuden parantamiseen. Se mahdollistaa laajojen järjestelmien toteutuksen siten, ettei järjestelmä ole haavoittuvainen palvelimien tai tietoliikenneverkon häiriöille. Paikallispalvelin on Miratel Innova - järjestelmän optio-ominaisuus, joka voidaan tarvittaessa jättää käyttämättä tai ottaa käyttöön järjestelmän laajetessa. Miratel Innova -mediapalvelin Miratel Innova -mediapalvelin muuntaa kahdeksan analogista audiokanavaa IP-verkkoon monolähetyksinä potilaskoneiden käytettäväksi. Mikäli halutaan jakaa useampia kanavia, lisätään mediapalvelimia. Viihdekanavien jakelu Miratel Innova -järjestelmässä on oma itsenäinen alijärjestelmänsä, joka voidaan tarvittaessa jättää pois järjestelmästä Tietokantapalvelin Miratel Innova -järjestelmä tarvitsee toimiakseen tietokantapalvelimen. Se on asiakkaan organisaation tietohallinnon hoidossa oleva vikasietoinen palvelin. Palvelimen palautussuunnitelmat ovat asiakasorganisaation tekemät ja vastaavat tarvittavaa toiminnan varmistustasoa Asiakasohjelmisto Miratel Aurora Osasto Miratel Aurora Osasto -sovellus on sairaala- ja hoitolaitosympäristöihin kehitetty sovellus potilaiden hallintaan, hälytysten seurantaan ja raporttien tulostamiseen. Sovelluksen perusnäkymä on yhden tai useamman osaston sisältävä pohjakuva, johon on piirretty osaston huoneet ja vuodepaikat sekä kutsu- ja valvontakalusteet. Osastolle tulevat potilaat lisätään pohjakuvaan, jossa näkyvät myös järjestelmän laitteista tulevat kutsut. Pohjakuva toimii karttana ja siitä on helppo paikantaa potilaiden sijainti Esimerkki ohjelmisto- ja palvelinkomponenttien sijoittelusta

10 versio 2.1 Miratel Innova 10 (60) Miratel Innova 2010 R3 4.2 Laitteet Miratel Innova -päätelaitteet IP Potilaskoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet kutsun poiminta näyttö, näytön taustavalo mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) potilaskojeeseen liitetty monitoimipainike o hoitajakutsu o luku- ja yövalon ohjaus o ohjelmakanavien valinta ja äänenvoimakkuuden säätö o liitäntä tyynykaiuttimelle potilaskojeeseen liitetty puhelin IP Kutsukoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet kutsukojeeseen liitetty monitoimipainike o hoitajakutsu o luku- ja yövalon ohjaus IP Hoitajakoje kuittaus-, lisäapu- ja hätäkutsupainikeet kutsun poiminta näyttö, näytön taustavalo mikrofoni ja kaiutin (hands-free-puheyhteys) hoitajakojeeseen liitetty puhelin kuulutukset Henkilökuntapuhelin puhelut ja kutsuihin vastaaminen kuulutukset Langaton puhelin puhelut ja kutsuihin vastaaminen kuulutukset Ovipuhelin oven aukaisu vastattaessa puheluun koodilukko kameran ohjaus Käytävänäyttö kutsujen näyttö ja ilmaisu merkkiäänillä Langattomat hälyttimet Miratel RF langaton järjestelmä o langaton hoitajakutsu o muistihäiriöisten kulunvalvonta o päällekarkaushälytys Miratel IR -päällekarkaushälytysjärjestelmä

11 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 11 (60) Miratel Innova -verkostolaitteet I/O-yksiköt ja niihin liitettävät o langalliset kutsu- ja kuittauskalusteet o hoitajakutsu o lisäapukutsu o hätäkutsu o läsnä/kuittaus o henkilöturvahälytys o ovivalot o langattoman hoitajakutsun, päällekarkaushälytysjärjestelmän ja muistihäiriöisten kulunvalvontajärjestelmän vastaanottimet ja paikannuslaitteet Kuulutuskoje o kuulutus keskusradiojärjestelmistä Miratel Innovaan ja Miratel Innovasta ulkoisiin järjestelmiin IP-DECT-järjestelmän tukiasemat 4.3 Rajapinnat Miratel Innova -järjestelmässä on rajapintoja eri järjestelmiin: HL7 (potilastietojärjestelmät) LII (henkilö-, paikka- ja organisaatiojärjestelmien integrointi) ISDN-keskusjohto (puhelinvaihteet, YPV) SIP-keskusjohto (IP-puhelinvaihteet) Miratel Aurora Avux Miratel Evolution Miratel PCS Ulkopuhelut reititetään yleiseen puhelinverkkoon tai päävaihteeseen joko IP-liikenteellä (SIP Trunk) tai erillisen VoIP/ISDN-yhdyskäytävän (30B+D tai 2B+D) kautta. Miratel Aurora -ohjelmiston kautta tehdään yhteydet käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin käyttäen standardirajapintoja (HL7 V2.3). Muita liitäntöjä voidaan tehdä LIO812 I/O-yksikön kautta (potentiaalivapaa kärkitieto). HUOM! MIRATEL INNOVA -JÄRJESTELMÄÄN LIITETTYJEN LAITTEIDEN TOIMINTA RIIPPUU ASIAKASKOHTAISISTA MÄÄRITTELYISTÄ. LAITTEISSASI EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KAIKKIA ESITETTYJÄ TOIMINTOJA TAI NE VOIVAT OLLA ERILAISIA KUIN MITÄ TÄSSÄ OHJEESSA ON ESITETTY.

12 versio 2.1 Miratel Innova 12 (60) Miratel Innova 2010 R3 5 IP Potilaskoje PCP500 Potilashuoneen puheyhteydellisenä päätelaitteena käytetään potilaskojetta PCP500, johon liitetään monitoimipainike PAT005 ja puhelin PAP001. Potilas kutsuu hoitajaa monitoimipainikkeen avulla. Potilaskoje välittää potilaalle audioviihdeohjelmat kaiuttimeen tai erilliseen tyynykaiuttimeen. Potilas valitsee kuunneltavan viihdeohjelman ja säätää sen äänenvoimakkuuden sopivaksi monitoimipainikkeesta. Lisäksi potilas voi ohjata monitoimipainikkeesta potilaspaneelin luku- ja yövaloa. Potilas vastaa tuleviin puheluihin ja soittaa puhelut yleiseen puhelinverkkoon potilaskojeeseen liitettävän erillisen puhelimen kautta. Henkilökunta voi keskustella potilaan kanssa kojeen mikrofonin ja kaiuttimen välityksellä. Henkilökunta asettaa huoneeseen tullessaan joko potilaskojeen tai ovipielen läsnäpainikkeesta (vihreä) huoneen läsnätilaan, jolloin tehdyt kutsut kuittaantuvat ja muista potilaskojeista tehtyihin kutsuihin voidaan vastata. Tarvittaessa henkilökunta voi tehdä potilaskojeesta lisäapukutsun (sininen painike) tai hätäkutsun (punainen painike). Lisäapu- ja hätäkutsupainikkeet toimivat myös ilman, että koje on läsnätilassa. Potilaskojeeseen voidaan liittää yksi ulkoinen hälytys (rinnakkaishälytys PAT005 hoitajakutsulle). 5.1 Ominaisuuksia henkilökunnan käyttöliittymä läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainikkeet ja niiden LEDit kutsujen poiminta -painikkeet: vastaaminen muista potilaskojeista tehtyihin kutsuihin mikrofoni ja kaiutin; hands-free-puheyhteys henkilökunnan ja potilaan välillä näyttö, näytön taustavalo liitännät monitoimipainikkeelle, puhelimelle, luku- ja yövalon ohjaukseen, ulkoisille hälytyksille ja IP-verkkoon 5.2 Liitettävät laitteet Monitoimipainike PAT005 potilaan käyttöliittymä kutsupainike ja rauhoitusvalo audioviihdeohjelman valinta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet luku- ja yövalon ohjauspainikkeet liitäntä potilaskojeelle (2,3 m liitäntäkaapeli) sekä tyynykaiuttimelle tai erillisille kuulokkeille magneettikiinnitys esim. potilaan pöydän metallijalkaan Puhelin PAP001 potilaalle puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen, hoitajalle kutsuihin vastaaminen äänenvoimakkuuden säätö monitoimipainikkeella ja erillisellä puhelimen säätimellä; äänenvoimakkuudet jäävät muistiin taustavalaistu näppäimistö luurinpidike, jossa liitäntä potilaskojeeseen IP Potilaskojeen luku- ja yövalo-ohjain MUR002 kaksi potentiaalivapaata sulkeutuvaa relelähtöä (luku- ja yövalo-ohjaus)

13 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 13 (60) 5.3 Liitännät IP Potilaskoje PCP500 liitetään järjestelmään seinään asennettavan RJ45-rasian kautta (Ethernetliitäntä), josta potilaskoje saa myös sähkönsyöttönsä (Ethernet PoE). Monitoimipainike PAT005 liitetään potilaskojeelta tulevaan liitosjohtoon. Monitoimipainikkeessa on liitäntä tyynykaiuttimelle tai kuulokkeille. Näppäinpuhelin PAP001 liitetään potilaskojeeseen 6-napaisella liittimellä. Kojeeseen voidaan myös liittää yksi ulkoinen hälytys (rinnakkaishälytys PAT005:lle). Hälytyskontaktin on oltava potentiaalivapaa sulkeutuva kosketintieto. Potilaskojeen liitännät tehdään kojeen takana oleviin liittimiin: 1. ETHERNET Ethernet-liitäntä ja PoE-sähkönsyöttö 2. BED UNIT liitäntä monitoimipainikkeelle PAT EXT. INPUT 1 kpl liitäntä ulkoiselle potentiaalivapaalle kärkitiedolle (sulkeutuva): rinnakkaishälytys PAT005:lle 4. PHONE liitäntä potilaskojeen puhelimelle PAP x USB 1 kpl USB-liitäntä potilaskojeen luku- ja yövalo-ohjaimelle MUR002 1 kpl USB-liitäntä varalla 5.4 Läsnätila Läsnätila voidaan järjestelmässä määritellä joko huonekohtaiseksi (oletus) tai paikkakohtaiseksi Huonekohtainen läsnätila Hoitaja asettaa huoneen läsnätilaan painamalla huoneeseen tullessaan potilaskojeen tai ovipielen läsnäpainiketta, jolloin huoneessa olevat potilaskojeet aktivoituvat läsnätilaan ja vihreän läsnäpainikkeen merkkivalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo syttyy kaikki huoneesta mahdollisesti tehdyt kutsut ja laitehälytykset kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora Osasto -ohjelmassa Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin ko. huoneen kojeilta läsnätila poistuu Paikkakohtainen läsnätila Hoitaja asettaa paikan läsnätilaan painamalla potilaskojeen läsnäpainiketta, jolloin potilaskoje aktivoituu läsnätilaan ja vihreän läsnäpainikkeen merkkivalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo syttyy potilaskojeesta mahdollisesti tehdyt kutsut ja laitehälytykset kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora Osasto -ohjelmassa

14 versio 2.1 Käyttöohje Miratel Innova 14 (60) Miratel Innova 2010 R3 Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen potilaskojeen läsnäpainiketta, jolloin ko. potilaskojeelta läsnätila poistuu. Huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo näyttää edelleen läsnätilaa ja kutsuvalo kutsua, jos huoneen joku muu potilaskoje on läsnätilassa tai siitä on tehty kutsu. Huomioitavaa Jos paikkakohtainen läsnätila on käytössä, ovenpielessä olevaa läsnäpainiketta ei saa käyttää. 5.5 Kutsut Hoitajakutsu Potilas tekee hoitajakutsun painamalla monitoimipainikkeessa PAT005 olevaa punaista kutsupainiketta. Hoitajakutsun aiheuttamat toiminnot: monitoimipainikkeen kutsupainikkeen merkkivalo syttyy mahdollisesti käynnissä ollut puhelu katkeaa potilaskojeen näytöllä kutsuvan kojeen tunnus ja kutsutyyppi määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva kutsuvalo syttyy kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa PAT Lisäapukutsu Hoitaja tekee lisäapukutsun painamalla potilaskojeen lisäapukutsupainiketta (sininen). Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: potilaskojeen sinisen lisäapukutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti mahdollisesti käynnissä ollut puhelu katkeaa potilaskojeen näytöllä kutsuvan kojeen tunnus ja kutsutyyppi määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva kutsuvalo vilkkuu hitaasti kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa Hätäkutsu Hoitaja tekee hätäkutsun painamalla potilaskojeen hätäkutsupainiketta (punainen). Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: potilaskojeen punaisen hätäkutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti mahdollisesti käynnissä ollut puhelu katkeaa potilaskojeen näytöllä kutsuvan kojeen tunnus ja kutsutyyppi määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva läsnävalo vilkkuu nopeasti kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa

15 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 15 (60) Ulkoinen hälytys Potilaskojeeseen on kytkettävissä ulkoinen hälytys (esim. erillinen kutsupainike), jonka aiheuttamat toiminnot ovat kuten hoitajakutsussa, kuitenkin niin, että potilaskojeen monitoimipainikkeen PAT005 merkkivalo ei syty Kutsun poiminta Läsnätilassa olevat määritellyt potilaskojeet hälyttävät toisista potilaskojeista tulevista kutsuista. Prioriteetiltaan korkeimmat kutsut (hätäkutsut) näytetään ensin, sitten apukutsut ja viimeiseksi hoitajakutsut. Jos useita saman prioriteetin kutsuja hälyttää samanaikaisesti, niitä voidaan selata potilaskojeen nuolinäppäimillä. Näytöllä olevaan toisesta potilaskojeesta tulevaan kutsuun voidaan vastata joko painamalla kerran jolloin o potilaskoje hälyttää o puheyhteys kutsuvaan potilaskojeeseen muodostuu nostamalla potilaskojeen puhelimen PAP001 luuri o kutsun voi kuitata PAP001:stä valinnalla 5 tai joko laittaa parkkiin valinnalla 7 tai laskea luuri, jolloin kutsu ei kuittaannu tai painamalla kaksi kertaa jolloin o puheyhteys kutsuvaan potilaskojeeseen muodostuu potilaskojeen kaiuttimeen o puheyhteyden voi lopettaa painamalla vielä kerran (kutsu ei kuittaannu) Kutsujen kuittaus Kutsu kuitataan potilaskojeen läsnäpainikkeesta (paikka- tai huonekohtainen läsnätila) tai samassa huoneessa (esim. ovenpielessä) olevasta erillisestä, vihreästä läsnäpainikkeesta (huonekohtainen läsnätila).. Läsnäpainikkeen painaminen käynnistää samalla kappaleessa Läsnätila mainitut läsnätoiminnot. Lisäksi poimittu kutsu voidaan kuitata puhelimesta PAP001 valinnalla Kutsuparkki Kutsuparkin tarkoituksena mahdollistaa henkilökunnalle kutsuun vastattaessa kertoa kutsujalle, että on nyt varattuna mutta tulossa hetken kuluttua. Jos kutsujan luo meno viivästyy, järjestelmä muistuttaa siitä ilman, että kutsu pitää tehdä uudelleen. Kutsu laitetaan parkkiin vastaamisen jälkeen painamalla puhelimesta PAP001 näppäintä 7. Kutsu ei kuittaannu järjestelmästä, mutta lopettaa hälyttämisen. Kutsu aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua (asetetaan järjestelmäkohtaisesti, oletus 5 min). Parkkiin laitetun kutsun uudelleen aktivoitumisesta on merkkinä pieni p-kirjain kutsupaikan tunnuksen edessä. Kutsuparkin aiheuttamat toiminnot: kutsu lakkaa hälyttämästä puhelimissa, käytävänäytöillä ja läsnätilassa olevissa kojeissa kutsu näkyy ovivaloissa ja hälyttävien laitteiden merkkivaloissa kutsu aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua (näytössä tunnus p) jos kutsu aktivoidaan samasta paikasta uudelleen parkin aikana, kutsu aktivoituu parkki-kutsuna (näytössä tunnus p) parkissa oleva kutsu voidaan kuitata paikan päältä kuittauspainikkeella (vihreä) ennen kuin se aktivoituu uudelleen Huomioitavaa Kutsuparkki saattaa olla estetty järjestelmän asetuksissa.

16 versio 2.1 Miratel Innova 16 (60) Miratel Innova 2010 R3 5.6 Puhelut Potilas vastaa tuleviin puheluihin ja soittaa puhelut potilaskojeeseen liitetyn erillisen puhelimen (PAP001) kautta. Sisäpuheluiden soittaminen on mahdollista, jos se on sallittu järjestelmässä. Potilaan puhelinasetukset tehdään Miratel Aurora Osasto -asiakasohjelman henkilökortilla. Se, mitä asetuksia potilaalle voidaan antaa on osastokohtaista ja määritellään järjestelmän asetuksissa: Tulevat puhelut ohivalintanumero ohivalintanumeron voimassaolo Lähtevät puhelut koodi: puhelujen laskutustietoja ohjaava koodi salasana: ennen puhelua näppäiltävä salasana, jolla varmistetaan, että vain potilas itse käyttää puhelinta puheluesto Puheluasetukset luottoraja ennakkoraha Tarkemmat tiedot puheluasetusten määrittelyistä löytyvät Miratel Aurora Osasto -asiakasohjelman käyttöoppaasta Vastaaminen Puhelu hälyttää potilaskojeessa ja potilaskojeen näytön taustavalo syttyy. Puheluun vastataan nostamalla luuri. Puhelu lopetetaan laskemalla luuri. Huomioitavaa Soivaan potilas- tai hoitajakojeeseen voidaan avata hands-free -puheyhteys painamalla ruutu (#), kun koje hälyttää Soittaminen Ulkopuhelu Nosta luuri, odota valintaääntä. Valitse puhelinnumero (muista tarvittaessa etunolla (0), jos se tarvitaan ulkopuheluja soitettaessa) ja lopuksi # (numerot lähetetään) tai odota numerovalinnan jälkeen n. 5 s, jonka jälkeen numerot lähetetään. Odota vastausta. Lopeta puhelu laskemalla luuri. Huomioitavaa Mikäli ulossoitto-oikeutta ei ole annettu, puhelu siirtyy osaston henkilökuntapuhelimeen. Sisäpuhelu Sisäpuheluiden soittaminen on mahdollista, jos se on sallittu järjestelmässä. Nosta luuri, odota valintaääntä. Valitse puhelinnumero ja lopuksi # (numerot lähetetään) tai odota numerovalinnan jälkeen n. 5 s, jonka jälkeen numerot lähetetään. Odota vastausta. Lopeta puhelu laskemalla luuri.

17 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 17 (60) Huomioitavaa Soivaan potilas- tai hoitajakojeeseen voidaan avata hands-free-puheyhteys painamalla ruutu (#), kun koje hälyttää. Tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa (ei puhelimessa). SOITTAMINEN nosta luuri pidikkeestä odota valintaääntä valitse puhelinnumero ja lopuksi # (ruutu) (numerovalinta lähtee heti) tai valitse puhelinnumero ja odota (numerovalinta lähtee n. 5 s kuluttua) lopeta puhelu laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen VIIMEKSI VALITUN NUMERON TOISTO nosta luuri odota valintaääntä paina näppäintä viimeksi valittu numero lähetetään VASTAAMINEN tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa vastaa nostamalla luuri pidikkeestä lopeta laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen Huomioitavaa Puhelimessa on tässä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös muita ominaisuuksia (esim. pika- ja lyhytvalinnat), joiden käyttäminen ei kuitenkaan ole potilaskäytössä suotavaa (koska puhelimen käyttäjät vaihtuvat). Katso tarkemmat ohjeet esim. pika- ja lyhytvalintojen poistamisesta kohdasta Analoginen puhelin PAP001.

18 versio 2.1 Miratel Innova 18 (60) Miratel Innova 2010 R3 5.7 Luku- ja yövalon ohjaus Sytytä ja sammuta lukuvalo ja yövalo valopainikkeilla. 5.8 Radiokanavien kuuntelu Monitoimipainikkeen PAT005 radiokanavien valintakytkimillä valitaan kuunneltava ohjelma ja voimakkuussäätimellä säädetään äänenvoimakkuus. Avaa kanava painamalla tai. Säädä äänenvoimakkuus painamalla tai. Vaihda kanavaa painamalla tai. Sulje kanava painamalla tai kunnes kanava sulkeutuu. 5.9 Pikaohje Monitoimipainikkeen liittäminen potilaskojeeseen Yhdistä liitosjohdot siten, että liittimissä olevat nuolet ovat kohdakkain:

19 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 19 (60) 6 IP Kutsukoje PCP400 Potilas kutsuu hoitajaa kutsukojeeseen liitetyn monitoimipainikkeen avulla. Potilas voi ohjata monitoimipainikkeesta sängyn yläpuolella olevia luku- ja yövaloja. Henkilökunta voi asettaa huoneeseen tullessaan kutsukojeen läsnäpainikkeesta (vihreä) huoneen läsnätilaan, jolloin tehdyt kutsut kuittaantuvat, ja voi tarvittaessa tehdä lisäapu- (sininen painike) ja hätäkutsuja (punainen painike). Lisäapu- ja hätäkutsupainike toimivat myös, vaikka koje ei olisi läsnätilassa. 6.1 Ominaisuuksia henkilökunnan käyttöliittymä läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainikkeet ja niiden LEDit liitännät monitoimipainikkeelle (kojeen etupuolella) sekä luku- ja yövalon ohjaukseen ja IP-verkkoon (kojeen takapuolella) 6.2 Liitettävät laitteet Monitoimipainike PAT005 potilaan käyttöliittymä kutsupainike ja rauhoitusvalo luku- ja yövalon ohjauspainikkeet liitäntä kutsukojeelle, 2,3 m liitäntäkaapeli magneettikiinnitys esim. potilaan pöydän metallijalkaan IP Kutsukojeen luku- ja yövalo-ohjain MUR002 kaksi potentiaalivapaata sulkeutuvaa relelähtöä (luku- ja yövalo-ohjaus) 6.3 Liitännät IP Kutsukojeen PCP400 etupuolella on liitäntä monitoimipainikkeelle PAT005: IP Kutsukojeen PCP400 takana ovat liitännät Ethernet PoE ja MUR002.

20 versio 2.1 Käyttöohje Miratel Innova 20 (60) Miratel Innova 2010 R3 6.4 Läsnätila Läsnätila voidaan järjestelmässä määritellä joko huonekohtaiseksi (oletus) tai paikkakohtaiseksi Huonekohtainen läsnätila Hoitaja asettaa huoneen läsnätilaan painamalla huoneeseen tullessaan kutsukojeen tai ovipielen läsnäpainiketta, jolloin huoneessa olevat kutsukojeet aktivoituvat läsnätilaan ja vihreän läsnäpainikkeen merkkivalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo syttyy kaikki huoneesta mahdollisesti tehdyt kutsut kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora Osasto -ohjelmassa Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin ko. huoneen kojeilta läsnätila poistuu Paikkakohtainen läsnätila Hoitaja asettaa paikan läsnätilaan painamalla kutsukojeen läsnäpainiketta, jolloin kutsukoje aktivoituu läsnätilaan ja vihreän läsnäpainikkeen merkkivalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo syttyy kutsukojeesta mahdollisesti tehdyt kutsut kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora Osasto -ohjelmassa Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen kutsukojeen läsnäpainiketta, jolloin ko. kutsukojeelta läsnätila poistuu. Huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo näyttää edelleen läsnätilaa ja kutsuvalo kutsua, jos huoneen joku muu kutsukoje on läsnätilassa tai siitä on tehty kutsu. Huomioitavaa Jos paikkakohtainen läsnätila on käytössä, ovenpielessä olevaa läsnäpainiketta ei saa käyttää.

21 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 21 (60) 6.5 Kutsut Hoitajakutsu Potilas tekee hoitajakutsun painamalla monitoimipainikkeessa PAT005 olevaa punaista kutsupainiketta. Hoitajakutsun aiheuttamat toiminnot: monitoimipainikkeen kutsupainikkeen merkkivalo syttyy määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät, vastattaessa annetaan ääniviesti, jossa hälytystyyppi ja kuittausohjeet määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva kutsuvalo syttyy kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa Lisäapukutsu Hoitaja tekee lisäapukutsun painamalla kutsukojeen lisäapukutsupainiketta (sininen). Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: kutsukojeen sinisen lisäapukutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät, vastattaessa annetaan ääniviesti, jossa hälytystyyppi ja kuittausohjeet määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva kutsuvalo vilkkuu hitaasti kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa Hätäkutsu Hoitaja tekee hätäkutsun painamalla kutsukojeen hätäkutsupainiketta (punainen). Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: potilaskojeen punaisen hätäkutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät, vastattaessa annetaan ääniviesti, jossa hälytystyyppi ja kuittausohjeet määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva läsnävalo vilkkuu nopeasti kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa Kutsujen kuittaus Kutsu kuitataan kutsukojeen läsnäpainikkeesta (paikka- tai huonekohtainen läsnätila) tai samassa huoneessa (esim. ovenpielessä) olevasta erillisestä, vihreästä läsnäpainikkeesta (huonekohtainen läsnätila).. Läsnäpainikkeen painaminen käynnistää samalla kappaleessa Läsnätila mainitut läsnätoiminnot.

22 versio 2.1 Miratel Innova 22 (60) Miratel Innova 2010 R3 7 IP Hoitajakoje PCP550 IP Hoitajakoje on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön taukotiloihin yms. henkilökunnan tiloihin, päivähuoneisiin tai eristyshuoneiden ulkopuolelle. Sen avulla hoitaja voi kuitata huoneesta otetun kutsun (vihreä painike) ja voi tarvittaessa tehdä lisäapu- (sininen painike) ja hätäkutsun (punainen painike). Hoitaja vastaa tuleviin puheluihin ja soittaa puhelut hoitajakojeeseen liitettävän erillisen puhelimen kautta. Hoitajakojeeseen voidaan liittää yksi ulkoinen hälytys (hoitajakutsu). 7.1 Ominaisuuksia henkilökunnan käyttöliittymä läsnä-, lisäapu- ja hätäkutsupainikkeet ja niiden LEDit kutsujen poiminta painikkeet: vastaaminen kutsuihin mikrofoni ja kaiutin näyttö, näytön taustavalo liitännät puhelimelle, ulkoisille hälytyksille ja IP-verkkoon 7.2 Liitettävät laitteet Puhelin PAP001 puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen viimeksi valitun numeron toisto taustavalaistu näppäimistö luurinpidike, jossa liitäntä hoitajakojeeseen 7.3 Liitännät IP Hoitajakoje PCP550 liitetään järjestelmään RJ45-rasian kautta (Ethernet-liitäntä), josta se saa myös sähkönsyöttönsä (Ethernet PoE). Näppäinpuhelin PAP001 liitetään potilaskojeeseen 6-napaisella liittimellä. Kojeeseen voidaan myös liittää yksi ulkoinen hälytys (hoitajakutsu). Hälytyskontaktin on oltava potentiaalivapaa sulkeutuva kosketintieto. Potilaskojeen liitännät tehdään kojeen takana oleviin liittimiin: 1. ETHERNET Ethernet-liitäntä ja PoE-sähkönsyöttö 2. BED UNIT (ei käytössä) 3. EXT. INPUT 1 kpl liitäntä ulkoiselle potentiaalivapaalle kärkitiedolle (sulkeutuva): hoitajakutsu 4. PHONE liitäntä puhelimelle PAP x USB (ei käytössä)

23 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 23 (60) 7.4 Läsnätila Hoitaja asettaa huoneen läsnätilaan painamalla huoneeseen tullessaan läsnäpainiketta (vihreä), jolloin läsnäpainikkeen merkkivalo syttyy huoneen oven ulkopuolella oleva läsnävalo syttyy kaikki huoneesta mahdollisesti tehdyt kutsut, hätäkutsut ja laitehälytykset kuittaantuvat läsnätila näytetään Aurora Osasto -ohjelmassa Poistuessaan huoneesta hoitaja painaa uudelleen läsnäpainiketta, jolloin ko. huoneen kojeilta läsnätila poistuu. 7.5 Kutsut Lisäapukutsu Hoitaja tekee lisäapukutsun painamalla lisäapukutsupainiketta (sininen). Lisäapukutsun aiheuttamat toiminnot: sinisen lisäapukutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti mahdollisesti käynnissä ollut puhelu katkeaa näytöllä kutsuvan kojeen numero ja apukutsun tunnus määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva kutsuvalo vilkkuu hitaasti kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa Hätäkutsu Hoitaja tekee hätäkutsun painamalla hätäkutsupainiketta (punainen). Hätäkutsun aiheuttamat toiminnot: punaisen hätäkutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti mahdollisesti käynnissä ollut puhelu katkeaa näytöllä kutsuvan kojeen numero ja hätäkutsun tunnus määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva läsnävalo vilkkuu nopeasti kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa Ulkoinen hälytys Hoitajakojeeseen on kytkettävissä ulkoinen hälytys (esim. erillinen kutsupainike), jonka aiheuttamat toiminnot ovat: mahdollisesti käynnissä ollut puhelu katkeaa kojeen näytöllä kutsuvan kojeen ja kutsutyypin tunnus määritellyt hoitajien puhelimet (henkilökuntapuhelin, langaton DECT-puhelin) hälyttävät määritellyt potilaskojeet hälyttävät niissä huoneissa, joissa hoitaja on läsnä huoneen ulkopuolella oleva kutsuvalo syttyy kutsu näytetään määritellyillä käytävänäytöillä ja Aurora Osasto -ohjelmassa

24 versio 2.1 Miratel Innova 24 (60) Miratel Innova 2010 R Kutsun poiminta Läsnätilassa olevat määritellyt hoitajakojeet hälyttävät tulevista kutsuista. Prioriteetiltaan korkeimmat kutsut (hätäkutsut) näytetään ensin, sitten apukutsut ja viimeiseksi hoitajakutsut. Jos useita saman prioriteetin kutsuja hälyttää samanaikaisesti, niitä voidaan selata hoitajakojeen nuolinäppäimillä. Näytöllä olevaan potilaskojeesta tulevaan kutsuun voidaan vastata joko painamalla kerran jolloin o potilaskoje hälyttää o puheyhteys kutsuvaan potilaskojeeseen muodostuu nostamalla hoitajakojeen puhelimen PAP001 luuri o kutsun voi kuitata PAP001:stä valinnalla 5 tai laittaa parkkiin valinnalla 7 tai laskea luuri, jolloin kutsu ei kuittaannu tai painamalla kaksi kertaa jolloin o puheyhteys kutsuvaan potilaskojeeseen muodostuu potilaskojeen kaiuttimeen o puheyhteyden voi lopettaa painamalla vielä kerran (kutsu ei kuittaannu) Kutsujen kuittaus Kutsu kuitataan hoitajakojeen läsnäpainikkeesta (vihreä). Läsnäpainikkeen painaminen käynnistää samalla kappaleessa Läsnätila mainitut läsnätoiminnot. Lisäksi poimittu kutsu voidaan kuitata puhelimesta PAP001 valinnalla Kutsuparkki Kutsuparkin tarkoituksena mahdollistaa henkilökunnalle kutsuun vastattaessa kertoa kutsujalle, että on nyt varattuna mutta tulossa hetken kuluttua. Jos kutsujan luo meno viivästyy, järjestelmä muistuttaa siitä ilman, että kutsu pitää tehdä uudelleen. Kutsu laitetaan parkkiin vastaamisen jälkeen painamalla puhelimesta PAP001 näppäintä 7. Kutsu ei kuittaannu järjestelmästä, mutta lopettaa hälyttämisen. Kutsu aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua (asetetaan järjestelmäkohtaisesti, oletus 5 min). Parkkiin laitetun kutsun uudelleen aktivoitumisesta on merkkinä pieni p-kirjain kutsupaikan tunnuksen edessä. Kutsuparkin aiheuttamat toiminnot: kutsu lakkaa hälyttämästä puhelimissa, käytävänäytöillä ja läsnätilassa olevissa potilaskojeissa kutsu näkyy ovivaloissa ja hälyttävien laitteiden (potilaskoje, kutsukoje, painike) merkkivaloissa kutsu aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua (näytössä tunnus p) jos kutsu aktivoidaan samasta paikasta uudelleen parkin aikana, kutsu aktivoituu parkki-kutsuna (näytössä tunnus p) parkissa oleva kutsu voidaan kuitata paikan päältä kuittauspainikkeella (vihreä) ennen kuin se aktivoituu uudelleen Huomioitavaa Kutsuparkki saattaa olla estetty järjestelmän asetuksissa. 7.6 Kuulutus Kuulutuksia voidaan käyttää henkilökunnan etsimiseen sekä tiedotteiden antoon potilaille. Kuulutus tehdään soittamalla osastokohtaisesti määriteltyyn kuulutusnumeroon. Se kuuluu kaikista kuulutusryhmään määritellyistä potilas- ja henkilökuntakojeista sekä henkilökuntapuhelimista (PCP500, PCP550, TIP001). Vastaanottajalle ei anneta merkkiääntä kuulutuksen alkuun tiedoksi puhekanavan aukeamisesta. Kuuluta näppäilemällä kuulutusryhmän numero ja # (ruutu). Lopeta puhelu laskemalla luuri.

25 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 25 (60) 7.7 Puhelut Puhelut tehdään hoitajakojeeseen liitetyn erillisen puhelimen (PAP001) kautta Vastaaminen Puhelu hälyttää hoitajakojeessa ja näytön taustavalo syttyy. Puheluun vastataan nostamalla luuri. Puhelu lopetetaan laskemalla luuri Soittaminen Ulkopuhelu Nosta luuri, odota valintaääntä. Valitse puhelinnumero (muista tarvittaessa etunolla (0), jos se tarvitaan ulkopuheluja soitettaessa) ja lopuksi # (numerot lähetetään) tai odota numerovalinnan jälkeen n. 5 s, jonka jälkeen numerot lähetetään. Odota vastausta. Lopeta puhelu laskemalla luuri. Sisäpuhelu Nosta luuri, odota valintaääntä. Valitse numero ja lopuksi # (numerot lähetetään) tai odota valinnan jälkeen n. 5 s, jonka jälkeen numerot lähetetään. Odota vastausta. Lopeta puhelu laskemalla luuri. Huomioitavaa Soivaan potilas- tai hoitajakojeeseen voidaan avata hands-free-puheyhteys painamalla ruutu (#), kun koje hälyttää. SOITTAMINEN nosta luuri pidikkeestä odota valintaääntä valitse puhelinnumero ja lopuksi # (ruutu) (numerovalinta lähtee heti) tai valitse puhelinnumero ja odota (numerovalinta lähtee n. 5 s kuluttua) lopeta puhelu laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen VIIMEKSI VALITUN NUMERON TOISTO nosta luuri odota valintaääntä paina näppäintä viimeksi valittu numero lähetetään VASTAAMINEN tuleva puhelu hälyttää potilaskojeessa vastaa nostamalla luuri pidikkeestä lopeta laittamalla luuri takaisin pidikkeeseen Huomioitavaa Puhelimessa on tässä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös ominaisuuksia, joiya ei ole käsitelty tässä. Katso tarkemmat ohjeet esim. pika- ja lyhytvalintojen käyttämisestä kohdasta Analoginen puhelin PAP001.

26 versio 2.1 Miratel Innova 26 (60) Miratel Innova 2010 R3 8 Henkilökuntapuhelin TIP Yleistä Henkilökuntapuhelinta käytetään kansliassa, taukotilassa yms. henkilökunnan tiloissa. Ominaisuuksia VoIP-puhelin (Voice Over Internet Protocol) sisä- ja ulkopuhelumahdollisuudet järjestelmästä tehtyjen kutsujen vastaanotto ja kuittaus 8.2 Puhelimen liitännät 1. Sankaluuri (lisävaruste) 2. Luuri 3. Ei käytössä 4. Tietokone (ei käytössä) 5. Ethernet / Ethernet PoE 6. Virtalähde HUOM! Jos Ethernet PoE - sähkönsyöttö on käytössä, erillistä virtalähdettä ei tarvita

27 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 27 (60) 8.3 Näyttö Puhelimen näyttö perustilassa, ylärivi: puhelimen oma numero kellonaika Puhelimen näyttö perustilassa, alarivi: lisätietoja, esim. ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista 8.4 Näppäimistö Numeronäppäimet Numeronäppäimiä 0 9 sekä näppäimiä * (tähti) ja # (ruutu) käytetään numeroiden ja kirjaimien valintaan. Toimintatila näkyy valinnan aikana näytön oikeassa alareunassa: numerot (näytössä 123 ) pienet kirjaimet (näytössä abc ) isot kirjaimet (näytössä ABC ) Toimintatilaa voi muuttaa painamalla valinnan aikana (nuoli alas). Numeroiden valinta Valitse numerot näppäimillä Jos näyttöön tulee kirjaimia, muuta toimintatilaa. Jos valinnan aikana ei paineta mitään näppäintä muutamaan sekuntiin, puhelin kysyy, onko valinta valmis (OK?). Jatka valintaa tai aloita puhelu painamalla. Valinnan aikana käytössä olevat toiminnot: nuoli vasemmalle siirtää kursoria vasemmalle nuoli oikealle siirtää kursoria oikealle nuoli ylös poistaa edellisen merkin nuoli alas muuttaa toimintatilaa (numerot / pienet kirjaimet / isot kirjaimet) hyväksy valinta peruuta valinta Näppäinlukko Tähti-näppäimellä on erikoismerkitys: painettaessa puhelimen perustilassa ko. näppäintä muutaman sekunnin ajan, puhelimen näppäimistö lukittuu (näytön oikeassa alareunassa lukko-symboli). Kun näppäinlukko on päällä, puhelimella ei voi soittaa eikä vastata (myöskään luuria nostamalla). Lukitus poistetaan painamalla tähti-näppäintä uudestaan muutaman sekunnin ajan.

28 versio 2.1 Miratel Innova 28 (60) Miratel Innova 2010 R Erikoisnäppäimet NAVIGOINTI-PAINIKE liikkuminen valikoissa HYVÄKSY-NÄPPÄIN tehtyjen valintojen vahvistaminen PERUUTA-NÄPPÄIN tehtyjen valintojen peruuttaminen VIESTI-MERKKIVALO saapunut viesti tai vastaamaton puhelu (normaalisti ei käytössä) ÄÄNENVOIMAKKUUS äänenvoimakkuuden säätö KAIUTIN kaiutin päälle/pois Ohjelmoitavat näppäimet Näppäimistön oikeassa reunassa on kuusi ohjelmoitavaa näppäintä: Linjanäppäimet (L1 & L2) Tuleva puhelu ilmaistaan nopeasti vilkkuvalla linjavalolla. Puheluun voidaan vastata painamalla ko. näppäintä. Painamalla näppäintä uudestaan menee puhelu pitoon; linjavalo vilkkuu hitaasti. Puhelun voi poimia takaisin painamalla linjanäppäintä. Uudelleenvalinta (Redial) Viimeksi valittu numero saadaan näytölle painamalla ko. näppäintä kerran. Soita painamalla näppäintä uudelleen. Puhelinluettelo (Directory) Avaa puhelinluettelon. Puhelun siirto (Transfer) Puhelun siirto ilman välikyselyä. Mykistys (Mute) Mikrofonin mykistys. Huomioitavaa Ohjelmoitavien näppäinten toiminta on järjestelmäkohtaista; kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytössä.

29 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 29 (60) 8.5 Kutsut Kutsuun vastaaminen ja kuittaus Puheyhteydelliset kutsut Puhelin hälyttää ja kutsupaikan tunnus ja mahdollinen lisäteksti näkyvät näytössä. Nosta luuri. Puheyhteys avautuu. Kuittaa kutsu valitsemalla 5 tai laita kutsu parkkiin valitsemalla 7. Lopeta puhelu laskemalla luuri. Puheyhteydettömät kutsut Puhelin hälyttää ja kutsupaikan tunnus sekä mahdollinen lisäteksti näkyvät näytössä. Nosta luuri. Vastattaessa annetaan ääniviesti, jossa hälytystyyppi ja kuittausohjeet. Kuittaa kutsu valitsemalla 5 tai laita kutsu parkkiin valitsemalla 7. Lopeta laskemalla luuri. Huomioitavaa Vastaamisen jälkeen odata vähintään 1 s ennen kuin valitset 5 tai 7. Kaikkien tai puheyhteydettömien kutsujen kuittaus puhelimesta saattaa olla estetty järjestelmän asetuksissa Kutsuparkki Kutsuparkin tarkoituksena mahdollistaa henkilökunnalle kutsuun vastattaessa kertoa kutsujalle, että on nyt varattuna mutta tulossa hetken kuluttua. Jos kutsujan luo meno viivästyy, järjestelmä muistuttaa siitä ilman, että kutsu pitää tehdä uudelleen. Kutsu laitetaan parkkiin vastaamisen jälkeen painamalla puhelimesta näppäintä 7. Kutsu ei kuittaannu järjestelmästä, mutta lopettaa hälyttämisen. Kutsu aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua (asetetaan järjestelmäkohtaisesti, oletus 5 min). Parkkiin laitetun kutsun uudelleen aktivoitumisesta on merkkinä pieni p-kirjain kutsupaikan tunnuksen edessä. Kutsuparkin aiheuttamat toiminnot: kutsu lakkaa hälyttämästä puhelimissa, käytävänäytöillä ja läsnätilassa olevissa potilaskojeissa kutsu näkyy ovivaloissa ja hälyttävien laitteiden (potilaskoje, kutsukoje, painike) merkkivaloissa kutsu aktivoituu automaattisesti uudelleen määritellyn ajan kuluttua (näytössä tunnus p) jos kutsu aktivoidaan samasta paikasta uudelleen parkin aikana, kutsu aktivoituu parkki-kutsuna (näytössä tunnus p) parkissa oleva kutsu voidaan kuitata paikan päältä kuittauspainikkeella (vihreä) ennen kuin se aktivoituu uudelleen Huomioitavaa Kutsuparkki saattaa olla estetty järjestelmän asetuksissa.

30 versio 2.1 Miratel Innova 30 (60) Miratel Innova 2010 R3 8.6 Kuulutus Kuulutuksia voidaan käyttää henkilökunnan etsimiseen sekä tiedotteiden antoon potilaille. Kuulutus tehdään soittamalla osastokohtaisesti määriteltyyn kuulutusnumeroon. Se kuuluu kaikista kuulutusryhmään määritellyistä potilas- ja henkilökuntakojeista sekä henkilökuntapuhelimista (PCP500, PCP550, TIP001). Vastaanottajalle ei anneta merkkiääntä kuulutuksen alkuun tiedoksi puhekanavan aukeamisesta. Kuuluta näppäilemällä kuulutusryhmän numero ja painamalla. Lopeta kuulutus laskemalla luuri. 8.7 Puhelut Soittaminen Nosta luuri, näppäile numero - ulkopuheluissa muista tarvittaessa etunolla (0) - ja paina. Lopeta puhelu laskemalla luuri. Huomioitavaa Soivaan potilas- tai hoitajakojeeseen voidaan avata hands-free-puheyhteys painamalla ruutu (#), kun koje hälyttää. Soittaminen vastaamattomaan puheluun (ei normaalisti käytössä) Jos tulleeseen puheluun ei ole vastattu, viestin merkkivalo (Message) palaa kiinteästi (ei normaalisti käytössä). Näytön alarivillä näkyy vastaamattomien puheluiden lukumäärä. Siirry vastaamattomien puheluiden listaan painamalla ja. Uusin vastaamaton puhelu näytetään. Jos vastaamattomia puheluita on useita, paina nähdäksesi seuraavan tiedot. Tarkempia tietoja puhelusta (kohde, soittaja, aika, vastaamattomien puheluiden lukumäärä) saat painamalla (Yksityiskohdat) ja. Käynnistä puhelu valitulle soittajalle nostamalla luuri tai valitsemalla. Uudelleenvalinta Viimeksi valittu numero saadaan näytölle painamalla luuri alhaalla Uudelleenvalinta-näppäintä (Redial) kerran. Lisää soitettuja puheluja saadaan painamalla. Soita valittuun numeroon nostamalla luuri Vastaaminen Kun puhelin soi, nosta luuri. Lopeta puhelu laskemalla luuri. Vastaaminen ovipuhelimelta tulevaan puheluun Vastaa puheluun nostamalla luuri. Puhu ja kuuntele vuorotellen. Avaa ovi painamalla näppäintä viisi (5). Lopeta puhelu näppäilemällä ensin 0 # (nolla ja ruutu) ja laskemalla sen jälkeen luuri Puhelun siirto Käynnissä oleva puhelu voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle joko ilman välikyselyä (ilmoitusta kolmannelle osapuolelle tulevasta puhelusta) tai välikyselyllä. Puhelun siirto ilman välikyselyä Puhelun ollessa käynnissä Paina Puhelun siirto näppäintä (Transfer), jolloin toinen osapuoli asetetaan pitoon. Näppäile numero johon puhelu siirretään ja paina. Puhelu siirtyy välittömästi kolmannelle osapuolelle eikä sitä voi enää palauttaa. Jos kolmas osapuoli ei vastaa 60 s aikana, puhelu katkeaa.

31 Miratel Innova versio 2.1 Miratel Innova 2010 R3 31 (60) Puhelun siirto välikyselyllä Puhelun ollessa käynnissä Laita toinen osapuoli pitoon painamalla sitä linjanäppäintä (L1 tai L2) jossa palaa merkkivalo kiinteästi. Kiinteästi palava merkkivalo muuttuu hitaasti vilkkuvaksi merkiksi siitä, että puhelu on pidossa. Näppäile numero johon puhelu siirretään, paina. Odota vastausta. Jos puheluun vastataan o Ilmoita saapuvasta puhelusta. o Siirrä puhelu painamalla ensin Puhelun siirto -näppäintä ja sitten. Puhelu siirtyy kolmannelle osapuolelle. Jos puheluun ei vastata o Katkaise soiva puhelu painamalla. o Palaa takaisin alkuperäiseen puheluun painamalla sitä linjanäppäintä (L1 tai L2), jossa vilkkuu merkkivalo Mykistys Puhelun aikana paina Mykistys-näppäintä (Mute) kytkeäksesi puhelimen mikrofonin pois päältä. Poista mykistys painamalla Mykistys-näppäintä uudelleen Äänenvoimakkuuden säätö Säädä tarvittaessa Äänenvoimakkuus-näppäimellä soittoäänen voimakkuutta, kun puhelin soi kaiuttimen äänenvoimakkuutta, kun puhut kaiuttimen kautta luurin äänenvoimakkuutta, kun puhut luurin kautta Puhelutiedot Selaa puhelutietoja (vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut puhelut) seuraavasti: Puhelimen ollessa perustilassa paina. Valitse vastaamatta jääneet, vastatut tai paina, hyväksy valinta painamalla. Paina kerran, jos haluat poistaa ko. puhelun tiedot, kaksi kertaa, jos haluat soittaa ko. numeroon ( Valitse ). Vahvista valinta painamalla. 8.8 Puhelinluettelo Käyttäjä voi itse ylläpitää puhelimessaan puhelinluetteloa. Puhelinluetteloon pääsee painamalla Puhelinluettelo-näppäintä (Directory) Nimen lisääminen puhelinluetteloon Puhelimen ollessa perustilassa paina Puhelinluettelo-näppäintä ja sen jälkeen tarvittaessa, kunnes tulet kohtaan <Uusi>. Paina. tai Editoi nimeä, vaihda tarvittaessa toimintatilaa (pienet kirjaimet / isot kirjaimet / numerot) painamalla. Hyväksy nimi painamalla. Editoi numeroa, hyväksy painamalla.

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE

MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE MIRATEL EVOLUTION KÄYTTÖOHJE VERSIO 2.1 versio 2.1 2 (62) Käyttöohje Miratel Evolution Tuotteen turvallinen hävittäminen Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä

Lisätiedot

Käyttöohjeet KX-HDV130. SIP-puhelin. Malli

Käyttöohjeet KX-HDV130. SIP-puhelin. Malli Käyttöohjeet Malli SIP-puhelin KX-HDV130 Kiitos, että ostit tämän Panasonic-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Aseta käyttöohje talteen vastaisen varalle. R Mallinumeroiden

Lisätiedot

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Käyttöopas R100 8AL90894FIAAed02

Lisätiedot

Käyttöohjeet KX-TGP600 KX-TPA60. Langaton SIP-puhelin. Langaton SIP-luuri. Langaton pöytäpuhelimella KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65.

Käyttöohjeet KX-TGP600 KX-TPA60. Langaton SIP-puhelin. Langaton SIP-luuri. Langaton pöytäpuhelimella KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Mallinumero Käyttöohjeet Langaton SIP-puhelin Mallinumero KX-TGP600 Langaton SIP-luuri KX-TPA60 Langaton pöytäpuhelimella Mallinumero KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Kiitos, että ostit tämän Panasonic-tuotteen.

Lisätiedot

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöopas. 9351722 Issue 2

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöopas. 9351722 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöopas 9351722 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 608. Suomi

Doro PhoneEasy 608. Suomi Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja

Lisätiedot

AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN

AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN Käyttöohje 1 2 Arvoisa asiakas, Kiitos korkealaatuisen AEG tuotteen hankinnastasi. Toivomme Sinun lukevan oheisen käyttöohjeen huolellisesti ennen puhelimen käyttöönottoa. AEG

Lisätiedot

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Lisätiedot

BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE

BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE 1.1 Tärkeää Voidaksesi käyttää soittajan numeron näyttötoimintoa (Caller ID), tämä palvelu on aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensä se on tilattava erikseen puhelinyhtiöltä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 KUINKA PÄÄSET ALKUUN... 6

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 KUINKA PÄÄSET ALKUUN... 6 Käyttöopas 00, ACN Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ACN, ACN IRIS 5000 Videopuhelin ja ACN Digitaalipuhelinpalvelu ovat ACN Inc.:n tavara- ja/tai palvelumerkkejä ja ne voidaan rekisteröidä. Kaikki muut

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 632. Suomi

Doro PhoneEasy 632. Suomi Doro PhoneEasy 632 Suomi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Kuuloke

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje 9352753 5. painos

Käyttöohje 9352753 5. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9352753 5. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 530X. Suomi

Doro PhoneEasy 530X. Suomi Doro PhoneEasy 530X Suomi 1 2 3 18 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 17 16 15 14 13 12 11 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. 1. Kuuloke

Lisätiedot

TeleWell ISDN puhelin

TeleWell ISDN puhelin TeleWell ISDN puhelin Copyright 1999 Easytel Oy/TeleWell Käyttöohje versio 2.0 SISÄLLYS SISÄLLYSESITTELY 2 ESITTELY 4 ERIKOISOMINAISUUDET 4 HYVÄKSYNNÄT 5 MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ 5 KUVA PUHELIMESTA JA

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Videopuhelin Käyttöopas

Videopuhelin Käyttöopas Videopuhelin Käyttöopas Sisällys 1. ACN Videopuhelin...4 1-1. Videopuhelimen osat... 4 1-2. Turvallisuusohjeita... 5 1-3. Tutustu videopuhelimeen... 6 1-4. Videopuhelimen asentaminen... 8 2. Videopuhelimen

Lisätiedot

ST55 *A5B00075103070* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6850-A107-1-7319. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

ST55 *A5B00075103070* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6850-A107-1-7319. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas 9234634 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-51 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 507. Suomi

Doro PhoneEasy 507. Suomi Doro PhoneEasy 507 Suomi 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 1. Kuuloke 2. Vasen valintanäppäin 3. Soittopainike 4. Pikavalintanäppäimet 5. Vastaaja 6. Näppäinlukko 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni

Lisätiedot

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Luurin yleiskuva Luurin yleiskuva 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V SISÄ 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Luurin näppäimet 1 Näyttö valmiustilassa (esimerkki) 2 Akkujen

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Senioripuhelin GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Käyttöohjeet

Senioripuhelin GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Käyttöohjeet Senioripuhelin GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Käyttöohjeet 1 4 Akun asentaminen/poistaminen 4 SIM-kortin asentaminen/poistaminen 7 Akun lataaminen 8 Kytke/katkaise puhelimen virta 9 10 Valmiustila

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Kirjautuminen palveluun Puheposti Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelijan (agentin) ohje Sovelluspuhelimen käyttöohje (ohjelmistopuhelin) Multimobile käyttöohje Ring valikko

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352006 2. painos

Käyttöohje. 9352006 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352006 2.

Lisätiedot

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ Käyttöohje KRZ Kiitos, että valitsit Mobile 100- tai 200 Reflexes -puhelimen. Laite on suunniteltu mahdollisimman

Lisätiedot

Käyttöohje 9353151 2. painos

Käyttöohje 9353151 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353151 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot