AXA. Käyttöohje Akkupuukkosaha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha"

Transkriptio

1 AXA Käyttöohje Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita. Takuu AXA johdottomien työkalujen rajoitettu takuuaika on 1 vuosi. Takuu kattaa valmistuksessa tapahtuneet virheet ja materiaaliviat AXA johdottomissa työkaluissa ostopäivästä alkaen yhden vuoden ajan. Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy,

2 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Tässä puukkosahassa on monia käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Tämän tuotteen suunnittelussa turvallisuus, suorituskyky ja luotettavuus ovat olleet tärkeimmät asiat. Niiden ansiosta laite on myös helppo huoltaa ja käyttää. VAROITUS! Pöly Sahaamisesta syntynyt pöly saattaa sisältää ainesosia, joiden tiedetään olevan terveydelle vaarallisia. VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. SYMBOLI MERKITYS VAARA: VAROITUS: Varoitus: HUOMAA: Varoittaa vakavan onnettomuuden tai hengen menettämisen riskistä. Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai hengen menettämiseen. Vaurion tai henkilövahingon riski saattaa kasvaa. (Ei varoituskolmiota.) Varoittaa tilanteesta, jossa laite saattaa rikkoutua. VAROITUS: Turvallisuussyistä kaikki korjaustyöt on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä. VAROITUS: Suojaa silmät aina, kun käytät työkonetta! Käytä laseja, jotka suojaavat myös sivulta, tai koko kasvot suojaavaa maskia. Henkilöille, jotka käyttävät silmälaseja, suosittelemme suojamaskia.

3 VAROITUSSYMBOLIT Varoitussymbolien tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio mahdollisiin vaaratilanteisiin. Tutustu niihin huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne. Varoitukset eivät estä vaaratilanteen syntymistä. Laitteen käyttäjän on suojauduttava ja tehtävä kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta vaaratilannetta ei syntyisi. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Tähän työkoneeseen on merkitty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitykset. Siten voit käyttää laitetta paremmin ja turvallisemmin.

4 SYMBOLI NIMI SELITYS V Voltti Jännite A Ampeeri Sähkövirta Hz Hertsi Taajuus (1/sek.) W Watti Teho min Minuutti Aika Vaihtovirta Vaihtovirta / AC = Tasavirta Tasavirta / DC Kuormittamaton n0 Käyntinopeus ilman kuormitusta nopeus Rakenneluokka Kaksoiseristetty rakenne II Kierrosta, lyöntiä, pintanopeutta, kehää jne..../min Per minuutti minuutissa Li-Ion-akku Lue käyttöohje Silmien suojaaminen Varoitus Laitteessa on litiumioniakku. Vahinkojen välttämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje huolellisesti. Käytä laseja, jotka suojaavat myös sivulta, tai koko kasvot suojaavaa maskia. Käyttäjän turvallisuuteen liittyvä varoitus Vaarallinen jäte Älä hävitä akkua yleisjätteen mukana. Palovaara Kosteusvaara Kierrätys Lämpötila Suojaa laite kuumuudelta. Akku voi vuotaa tai räjähtää. Älä kastele akkua. Hävitä käytöstä poistettu akku asianmukaisesti ja laite SE-romuna. Älä käytä laitetta, jos vallitseva lämpötila on yli 40 C.

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Varoituksissa oleva käsite työkone tarkoittaa sähköjohdollisia tai akkukäyttöisiä laitteita. TURVALLISUUS TYÖSKENTELYALUEELLA Pidä työskentelypaikka siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiisti ja hämärä tila altistaa onnettomuuksille. Käytön aikana laitteen läheisyydessä ei saa olla tulenarkoja esineitä tai aineita, kaasuja tai pölyä. Työn aikana saattaa lentää kipinöitä, josta voi aiheutua tulipalo. Huolehdi, että muita ihmisiä, erityisesti lapsia, ei ole työskentelyalueella. Työympäristössä olevat häiriöt voivat haitata laitteen käyttöä. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS Pistorasian on oltava pistokkeelle sopiva. Älä tee mitään muutoksia sähköpistokkeeseen. Älä käytä adapteria maadoitettujen työkoneiden pistokkeissa. Näin vältät sähköiskun vaaran. Vältä koskemasta maadoitettuja metallipintoja (esim. putket, lämpöpatterit) käytön aikana. Sähköiskun vaara! Älä käytä tai säilytä laitetta sateessa tai kosteassa tilassa. Työkoneeseen joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä johtoa väärin. Älä käytä sitä kantamiseen tai vetämiseen. Älä vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. Huolehdi, että johto ei joudu kosketuksiin kuuman esineen, öljyn, terävien reunojen tai liikkuvien osien kanssa. Vaurioituneet tai sotkeentuneet johdot voivat aiheuttaa sähköiskun. Ulkona työskennellessä jatkojohdon pitää olla ulkokäyttöön hyväksytty. Näin vältät sähköiskun vaaran. Jos laitteen käyttöä kosteissa olosuhteissa ei voi välttää, käytä vikavirtasuojattua virtalähdettä. Näin vältät sähköiskun vaaran.

6 KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS Toimi rauhallisesti ja pysy valppaana, kun käytät työkonetta. Älä käytä työkonetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojain, kengät, joissa on karkea pohjakuvio, päähine ja kuulosuojaimet ehkäisevät henkilövahinkoja. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen tai nostat ja siirrät sitä. Onnettomuuden riski kasvaa, jos työkonetta kantaa sormi käynnistyskytkimellä tai jos liittää laitteen virtalähteeseen, kun käynnistyskytkin on ON-asennossa. Poista säätöavaimet ja muut työkalut, ennen kuin käynnistät työkoneen. Pyörivään osaan jäänyt avain voi aiheuttaa onnettomuuden. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja pidä hyvä tasapaino työskentelyn ajan. Pystyt käyttämään laitetta paremmin myös yllättävissä tilanteissa. Pukeudu asianmukaisiin työvaatteisiin. Älä käytä liian löysiä vaatteita tai koruja. Pitkät hiukset, löysät vaatteet tai korut voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Jos työskentelytilassa käytetään myös pölynpoisto- ja keräysjärjestelmiä, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään oikein. TYÖKONEEN KÄYTTÖ JA HOITO Älä ylikuormita työkonetta. Käytä työhön sopivaa laitetta. Työ sujuu paremmin ja turvallisemmin, kun laite saa tehdä työn sille suunnitellulla tahdilla. Älä käytä laitetta, jos sitä ei voi käynnistää ja sammuttaa virtakytkimestä. Jos käynnistyskytkin on rikki, laite on vaarallinen. Irrota pistoke virtalähteestä, kun laitetta ei käytetä ja aina ennen huoltotoimenpiteitä, lisävarusteiden vaihtoa ja varastointia. Pistokkeen irrottaminen estää laitteen käynnistymisen vahingossa. Varastoi pois lasten ulottuvilta. Älä anna kenenkään käyttää laitetta, ennen kuin hän on lukenut nämä varoitukset ja ohjeet. Työkone voi olla kokemattomalle vaarallinen. Huolla työkonetta. Tarkista laitteen kunto ja osien kiinnitykset aina ennen käyttöönottoa. Jos havaitset vikoja, korjauta ne ennen laitteen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat puutteellisesta huollosta. Pidä sahan terä terävänä ja hyvässä kunnossa. Hyvin hoidettu työkone on helpompi käyttää ja sen käyttöikä on pitempi. Noudata työkoneen käyttöohjeita ja käytä sitä vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Ota myös huomioon työskentelyolosuhteet ja työtehtävän laatu. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen voi johtaa vaaratilanteeseen.

7 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO Lataa akkua vain valmistajan hyväksymällä laturilla. Väärän tyyppinen laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Käytä työkalussa vain siihen hyväksyttyä akkua. Muunlaisen akun käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit yms., jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa. Napojen yhdistyminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Jos akku särkyy niin, että siitä valuu nestettä, älä koske siihen. Jos akkunestettä kuitenkin pääsee iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos akkunestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkuneste ärsyttää ihoa ja voi aiheuttaa palovammoja. HUOLTO Teetä laitteen huollot huoltoliikkeessä, jossa osien tilalle asennetaan samanlaiset vaihto-osat. Siten laite on edelleen turvallinen käyttää. Pitele työkonetta vain eristetyistä tartuntapinnoista. Jos saha koskettaa sähköjohtoa, jossa on jännite, laitteen suojaamattomat metalliosat aiheuttavat sähköiskun. Kun irrotat sahan terän, anna kiristimen ensin jäähtyä ja käytä suojakäsineitä. Terä voi olla hyvin kuuma käytön jälkeen. Käytä työkonetta suojakäsineet kädessä. Käsineet suojaavat palo- ja muilta vammoilta. Älä peitä moottorin tuuletusaukkoja. Käytön aikana aukoista tulee ulos kuumaa ilmaa. Älä käytä laitetta täydellä kuormituksella pitkäaikaisesti, koska moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan. Vallitseva lämpötila latauspaikassa tulisi olla välillä 5-50 C. Älä varastoi ulkona tai ajoneuvossa.

8 LATURIN TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. Ennen kuin alat käyttää laturia, lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tästä kirjasta, laturista ja akusta sekä laitteesta, johon akku laitetaan. Varoitus! Lataa vain laturiin sopivia akkuja. (Katso kyltti laturissa.) Muunlaiset akut saattavat haljeta ja aiheuttaa vaurioita tai henkilövahingon. Älä käytä laturia ulkona tai kosteassa tilassa. Laturiin joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Sellaisen lisälaitteen käyttäminen, jota laturin valmistaja ei ole hyväksynyt, voi lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä käytä sähköjohtoa tai laturia väärin. Älä nosta laturia johdosta. Älä irrota pistorasiasta johdosta vetämällä. Rikkoutunut johto tai laturi voi aiheuttaa sähköiskun, Vaihda vaurioitunut johto välittömästi. Varmista, että johdon päälle ei astuta, siihen ei kompastuta, se ei kosketa terävään reunaan tai liikkuvaan osaan, eikä se muutenkaan aiheuta vaaratilannetta. Suojaa johto ja laturi kuumuudelta. Älä päästä bensiiniä, öljypohjaisia tuotteita yms. kosketuksiin muoviosien kanssa. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tai heikentää muovia. Jatkojohtoa ei pitäisi käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Vääränlainen jatkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, varmista, että: Älä käytä laturia, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Oikosulun ja sähköiskun vaara. Korjauta vika tai vaihda laturi uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä laturia, jos se on kokenut kolahduksen tai se on pudonnut maahan tai se on muuten jollakin tavalla vaurioitunut. Vie laturi valtuutettuun huoltoliikkeeseen arvioitavaksi, onko se yhä käyttökuntoinen. Älä pura laturia. Jos sitä pitää huoltaa tai korjata, vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Virhe laturin kokoamisessa voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Irrota laturi pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Siten vähennät sähköiskun ja laturin vaurioitumisen vaaraa. Estät myös mahdollisen sähkökatkoksen aiheuttaman vahingon laturille. Älä koske laturin liittimiin tai akun napoihin. Ne ovat eristämättömiä ja voivat aiheuttaa sähköiskun.

9 Säilytä nämä ohjeet! Neuvo näiden avulla muita, jotka käyttävät tätä laturia. Jos lainaat työkonetta jollekulle, anna mukaan myös nämä ohjeet. Kehota häntä lukemaan ne. Tällä puukkosahalla voi katkaista melkein mitä tahansa kodin korjaustöissä. Tehokas nopeussäätöinen moottori käyttää terää iskua minuutissa. Sahausliikkeen pituus on 22 mm. Kääntyvä teräjalka on yläosastaan avoin, mikä sallii hyvän näkyvyyden leikattavaan kohteeseen. Työkalun tartuntakohdissa on luistamattomat kumipinnat, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta. Sahaan sopivat vakioterät. Pakkaus sisältää puukkosahan, 18 V litiumioniakun ja pikalaturin. TURVALLISUUS YLEINEN TURVALLISUUS Käytä suojalaseja aina, kun käytät puukkosahaa. TURVALLISUUS TYÖSKENTELYALUEELLA Pidä löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset erillään liikkuvista osista. Henkilövahingon vaara. Pidä työtila siistinä ja hyvin valaistuna. Älä käytä konetta, jos tilassa on helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkökäyttöisten työkoneiden käyttö voi synnyttää kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Huolehdi, että muut henkilöt, erityisesti lapset, pysyttelevät riittävän kaukana. Varmista aina, että työstettävä kappale on hyvin kiinnitetty niin, että voit käyttää puukkosahaa kaksin käsin. KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS Käytä suojalaseja tai maskia. Käytä hengityssuojainta. Poista laitteen liikkuvista osista kappaleet, jotka saattaisivat lentää ilmaan sahaamisen aikana. TYÖKALUN TÄRINÄ Puukkosaha tärisee käytön aikana. Tärisevien laitteiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa fyysisiä vammoja. Käytä suojakäsineitä, jotka vähentävät tärinälle altistumista. Pidä työkalusta kiinni kevyesti, jotta työkalusta käsiin siirtyvä tärinä olisi vähäisempää.

10 PUUKKOSAHAN KÄYTTÖ 1. Varmista, että akku ei ole työkoneessa kiinni, jotta laite ei käynnistyisi vahingossa. 2. Kiinnitä työhön sopiva terä laitteeseen. Huomaa, että alle 3,5 :n pituiset terät eivät ulotu teräjalkaan. Eri materiaaleille ja käyttötarkoituksiin on saatavana erilaisia teriä. Tutustu valmistajan käyttösuosituksiin. 3. Merkitse kappaleeseen sahauskohta ja kiinnitä se tukevasti ruuvipuristimella tai muilla kiinnikkeillä. 4. Aseta akku paikalleen ja ota tukeva ote laitteesta. 5. Pitele työkalua vakaalla kädellä ja vie terä lähelle sahattavaa kappaletta. 6. Vapauta ensin turvalukitus ja paina sitten liipaisinta. Liipaisimella säädellään myös terän nopeutta. 7. Anna terän sahausnopeuden nousta, ennen kuin kosketat sillä sahattavaa kappaletta. 8. Kun olet sahannut tarpeeksi, vapauta liipaisin. Turvalukko lukittuu automaattisesti. 9. Irrota akku laitteesta, kun et käytä sitä enää. KOKOAMINEN VAROITUS! Jos jokin osa on rikki tai puuttuu, ÄLÄ kytke laitetta virtalähteeseen! Viallisen tai puutteellisen laitteen käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon. VAROITUS! Älä tee työkoneeseen mitään rakenteellisia muutoksia. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt. Kaikki muutokset ovat laitteen väärinkäyttöä ja voivat johtaa vaaratilanteeseen ja henkilövahinkoon. VAROITUS! Huolehdi, että akku ei ole paikallaan, kun kokoat laitetta. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa.

11 PAKKAUKSEN AVAAMINEN Tämä tuote on lähetetty tehtaalta täysin koottuna. Ota työkalu ja lisätarvikkeet varovasti pakkauksesta. Varmista, että kaikki pakkauslistassa mainitut osat ovat käsillä. Tarkista, että työkaluun ei ole tullut murtumia tai muita vaurioita kuljetuksen aikana. Älä heitä pakkaustarvikkeita pois, ennen kuin olet tarkastanut myös työkalun toiminnan. KÄYTTÖOHJE VARAUSTILAN ILMAISIN (kuva 2) Litiumioniakun kotelossa on ilmaisin, joka näyttää akun varaustilan. LED-valot syttyvät, kun painat varaustilan nappia. HUOMAA: Ilmaisin toimii riippumatta siitä, onko akku työkalussa vai ei. Kuva 2 Täysi Puolillaan Virta vähissä Tyhjä Valo palaa Valo ei pala VAROITUS ALHAISESTA VARAUSTILASTA Jos vain yksi LED-valo palaa, virtaa on jäljellä n. 20 % ja akku pitää ladata. Litiumioniakun ominaisuuksiin kuuluu, että sen jännite ei laske merkittävästi, kun varaustila laskee. Työskentelyn aikana laitteen teho ei pienene. Kun akussa on vain vähän virtaa jäljellä, työkalu lakkaa sahaamasta. Kun painat varaustilan ilmaisinta, kaikki LED-valot alkavat vilkkua. Irrota työkalu työstettävästä kappaleesta ja lataa akku.

12 AKUN SUOJAUS Jotta akku ei vahingoittuisi ja sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, akun virtapiiri katkeaa, jos akku ylikuormittuu tai ylikuumenee käytön aikana. Niin voi tapahtua, kun vääntö on hyvin suuri tai terä jää jumiin sahattavaan kappaleeseen. Jäähdyttyään akku toimii taas normaalisti. Varaustilan ilmaisin näyttää, että kaikki LED-valot vilkkuvat, jos virtapiirissä on ylikuormitusta. Akun voi palauttaa käyttökuntoon vapauttamalla liipaisimen. Paina varaustilan ilmaisinta uudelleen, niin näet paljonko akussa on varausta jäljellä. HUOMAA: Jos akku on täyteen lataamisen jälkeen käyttökuntoinen vain vähän aikaa, sen käyttöikä on päättymässä ja se on vaihdettava uuteen. TALVIKÄYTTÖ Kun akku on hyvin kylmä, se saattaa aluksi toimia sykähdellen ja lämmittää itseään. Laita akku paikalleen tavalliseen tapaan, mutta käytä työkalua aluksi vain hyvin kevyeen työhön. Noin minuutin kuluttua akku on lämmennyt ja toimii normaalisti. MILLOIN AKKU ON LADATTAVA? Litiumioniakun voi ladata koska vain, eikä se muista lataamista lyhyen käytön jälkeen. Akkua ei tarvitse tyhjentää virrasta ennen uudelleenlataamista. Poista akku työkalusta, kun et enää käytä sitä. Katso lataustarve varaustilan ilmaisimesta. Voit koska tahansa ladata akun täyteen, jos tiedossa on isompi työ ja työkalun pitkäaikaisempi käyttö. Koska litiumioniakun teho ei heikkene, sen lataaminen on välttämätöntä vain silloin, kun virtaa on enää hyvin vähän jäljellä. Sen merkiksi akku ei enää anna virtaa työkalulle. Laita akku heti lataukseen. MITEN AKKU LADATAAN? HUOMAA: Tehtaalla akku on osittain ladattu. Ennen kuin otat akun käyttöön, lataa se täyteen. Pakkauksessa olevan akun lataaminen täyteen kestää noin yhden tunnin, kun vallitseva lämpötila on 5-50 C. 1. Lataa akku vain valmistajan hyväksymällä laturilla. 2. Yhdistä akku laturiin kohdistamalla akussa olevat kohoumat laturissa oleviin koloihin. Työnnä akku laturiin (kuva 3). 3. Liitä laturi virtalähteeseen. Kuva 3

13 4. Laturi tarkistaa virtapiiristä akun kunnon. 5. Kun laturi on kytketty virtalähteeseen, siinä palaa punainen LED-valo. 6. Kun akku on latautunut täyteen, syttyy myös vihreä valo. Normaali latausaika on 1 tunti. Irrota laturi virtalähteestä, kun akku on täynnä, eikä laturia enää tarvita. Kuva 4 TILA AKKU PUNAINEN VIHREÄ Pistoke on pistorasiassa Ei laturissa Palaa Ei pala Laturissa Palaa Palaa Latautumassa Laturissa Palaa Ei pala Täyteen ladattu Laturissa Palaa Palaa Varoitus: Käytä lataamiseen vain valmistajan hyväksymää laturia. Laita ensin akku laturiin. Sen jälkeen liitä laturi virtalähteeseen. Lataaminen alkaa heti. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Sen jälkeen poista akku laturista. Laturi ja akku lämpenevät lataamisen aikana. Kyseessä ei ole vika, vaan lämpeneminen on normaalia. Käytä laturia huonelämpötilassa jos vain mahdollista. Älä peitä laturia, äläkä laita sitä suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmityslaitetta, jotta se ei ylikuumenisi. AKUN ASETTAMINEN PUUKKOSAHAAN 1. Kohdista akussa olevat kohoumat vastaaviin uriin sahan päässä. 2. Työnnä akku paikalleen. 3. Varmista ennen sahan käyttöä, että akku napsahtaa paikalleen ja irrotusnapit pitävät sitä paikallaan. AKUN IRROTTAMINEN 1. Paina irrotusnappeja akun kummallakin puolella. 2. Vedä akku ulos. AKUN LATAAMINEN 1. Kohdista akun ja laturin urat ja työnnä akku paikalleen. 2. Liitä laturin pistoke virtalähteeseen (230 V, 50 Hz). 3. Laturissa syttyy punainen Led-valo. 4. Jätä akku latautumaan. Yleensä täyteen lataaminen kestää korkeintaan yhden tunnin. 5. Kun akku on latautunut täyteen, syttyy myös vihreä valo. 6. Irrota laturin pistoke virtalähteestä ja sen jälkeen akku laturista. Anna akun jäähtyä. Jäähdyttyään akku on valmis käyttöön.

14 TERÄN ASENTAMINEN 1. Irrota akku työkalusta. HUOMAA: Jos akku jää paikalleen, on mahdollista, että puukkosaha käynnistyy vahingossa ja aiheuttaa vakavan vamman. 2. Kierrä terän kiinnitysruuvia auki niin paljon, että terän pystyy työntämään terän pitimeen. (Kuva 1) 3. Kohdenna terässä ja kiristimessä olevat reiät pitimessä olevan sokan avulla. (Kuva 2) 4. Kiristä ruuvi hyvin kuusiokoloavaimella. (Kuva 1) 5. Poista avain. 6. Asenna akku takaisin paikalleen. TYÖKONEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ Pidä työkoneesta tukevasti kiinni, koska työn aikana se voi yhtäkkiä antaa takapotkun tai kääntyä niin, että käsi tai ranne vahingoittuu. On suositeltavaa pitää laitteesta kiinni molemmin käsin. Älä käytä rikkinäisiä tai huonokuntoisia lisävarusteita. Varastoi työkalu niin, että lapset eivät pääse siihen käsiksi. Varastoi laite akku irrotettuna. Älä käytä puukkosahaa, jos liipaisin ei käynnistä tai sammuta sitä. Tarkista laitteen kunto aina ennen käyttöä. Jos havaitset vikoja, korjauta ne ennen laitteen käyttöä. AKUN HOITO Älä altista akkua kosteudelle. Varastoi sekä työkalu että akku kuivassa tilassa. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua akkua. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua laturia. Jos akusta vuotaa nestettä, älä koske siihen. Jos akkunestettä joutuu iholle, huuhtele heti vedellä ja mene lääkäriin.

15 TEKNISET TIEDOT PUUKKOSAHA Jännite: DC 18V Iskun pituus: 22 mm Kuormittamaton nopeus: iskua/min Akku: Li-Ion, 1300 mah LATURI Jännite: 220 V V, 50 Hz Teho: 22.7 V DC 1.5 A Latausaika: 1 tunti PUUKKOSAHAN OSAT 1. Säädettävä teräjalka 2. Käynnistinliipaisin, nopeuden säätö 3. Akkulaturi 4. Akun lukitus 5. Turvalukitus HUOLTO Varastoi puukkosaha kuivassa tilassa. Irrota akku aina käytön jälkeen. Tarkista puukkosahan, akun ja laturin kunto aina ennen käyttöä. Jos huomaat vian, älä käytä laitetta.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohjeet JOHDOTON AUTOMAATTINEN RUUVINVÄÄNNIN MALLI T75313158 VAROITUKSET

Käyttöohjeet JOHDOTON AUTOMAATTINEN RUUVINVÄÄNNIN MALLI T75313158 VAROITUKSET Käyttöohjeet JOHDOTON AUTOMAATTINEN RUUVINVÄÄNNIN MALLI T75313158 VAROITUKSET LUE AINA KÄYTTÖOHJEET ENNEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÄMISTÄ Pour rtdulre les ri&ques de blessures, I'utillsateur doit lire le manuel

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

KUUMAILMAPUHALLIN TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET KUUMAILMAPUHALLIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Mikäli virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltohenkilö tai muu valtuutettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

OTTO 8 in 1 multiasema

OTTO 8 in 1 multiasema GE6701 OTTO 8 in 1 multiasema TÄRKEÄÄ TIETOA Lue ja sisäistä kaikki tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset ja huomautukset ennen kuin käytät OTTOmultiasemaa. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557)

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) MR-TUOTE 91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) Käyttöohje Kopio alkuperäisestä Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...2 2. Yleiset ominaisuudet...3 3. Pakkauksen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot