AXA. Käyttöohje Akkupuukkosaha

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha"

Transkriptio

1 AXA Käyttöohje Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita. Takuu AXA johdottomien työkalujen rajoitettu takuuaika on 1 vuosi. Takuu kattaa valmistuksessa tapahtuneet virheet ja materiaaliviat AXA johdottomissa työkaluissa ostopäivästä alkaen yhden vuoden ajan. Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy,

2 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Tässä puukkosahassa on monia käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Tämän tuotteen suunnittelussa turvallisuus, suorituskyky ja luotettavuus ovat olleet tärkeimmät asiat. Niiden ansiosta laite on myös helppo huoltaa ja käyttää. VAROITUS! Pöly Sahaamisesta syntynyt pöly saattaa sisältää ainesosia, joiden tiedetään olevan terveydelle vaarallisia. VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. SYMBOLI MERKITYS VAARA: VAROITUS: Varoitus: HUOMAA: Varoittaa vakavan onnettomuuden tai hengen menettämisen riskistä. Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai hengen menettämiseen. Vaurion tai henkilövahingon riski saattaa kasvaa. (Ei varoituskolmiota.) Varoittaa tilanteesta, jossa laite saattaa rikkoutua. VAROITUS: Turvallisuussyistä kaikki korjaustyöt on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä. VAROITUS: Suojaa silmät aina, kun käytät työkonetta! Käytä laseja, jotka suojaavat myös sivulta, tai koko kasvot suojaavaa maskia. Henkilöille, jotka käyttävät silmälaseja, suosittelemme suojamaskia.

3 VAROITUSSYMBOLIT Varoitussymbolien tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio mahdollisiin vaaratilanteisiin. Tutustu niihin huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne. Varoitukset eivät estä vaaratilanteen syntymistä. Laitteen käyttäjän on suojauduttava ja tehtävä kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta vaaratilannetta ei syntyisi. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Tähän työkoneeseen on merkitty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitykset. Siten voit käyttää laitetta paremmin ja turvallisemmin.

4 SYMBOLI NIMI SELITYS V Voltti Jännite A Ampeeri Sähkövirta Hz Hertsi Taajuus (1/sek.) W Watti Teho min Minuutti Aika Vaihtovirta Vaihtovirta / AC = Tasavirta Tasavirta / DC Kuormittamaton n0 Käyntinopeus ilman kuormitusta nopeus Rakenneluokka Kaksoiseristetty rakenne II Kierrosta, lyöntiä, pintanopeutta, kehää jne..../min Per minuutti minuutissa Li-Ion-akku Lue käyttöohje Silmien suojaaminen Varoitus Laitteessa on litiumioniakku. Vahinkojen välttämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje huolellisesti. Käytä laseja, jotka suojaavat myös sivulta, tai koko kasvot suojaavaa maskia. Käyttäjän turvallisuuteen liittyvä varoitus Vaarallinen jäte Älä hävitä akkua yleisjätteen mukana. Palovaara Kosteusvaara Kierrätys Lämpötila Suojaa laite kuumuudelta. Akku voi vuotaa tai räjähtää. Älä kastele akkua. Hävitä käytöstä poistettu akku asianmukaisesti ja laite SE-romuna. Älä käytä laitetta, jos vallitseva lämpötila on yli 40 C.

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Varoituksissa oleva käsite työkone tarkoittaa sähköjohdollisia tai akkukäyttöisiä laitteita. TURVALLISUUS TYÖSKENTELYALUEELLA Pidä työskentelypaikka siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiisti ja hämärä tila altistaa onnettomuuksille. Käytön aikana laitteen läheisyydessä ei saa olla tulenarkoja esineitä tai aineita, kaasuja tai pölyä. Työn aikana saattaa lentää kipinöitä, josta voi aiheutua tulipalo. Huolehdi, että muita ihmisiä, erityisesti lapsia, ei ole työskentelyalueella. Työympäristössä olevat häiriöt voivat haitata laitteen käyttöä. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS Pistorasian on oltava pistokkeelle sopiva. Älä tee mitään muutoksia sähköpistokkeeseen. Älä käytä adapteria maadoitettujen työkoneiden pistokkeissa. Näin vältät sähköiskun vaaran. Vältä koskemasta maadoitettuja metallipintoja (esim. putket, lämpöpatterit) käytön aikana. Sähköiskun vaara! Älä käytä tai säilytä laitetta sateessa tai kosteassa tilassa. Työkoneeseen joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä johtoa väärin. Älä käytä sitä kantamiseen tai vetämiseen. Älä vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. Huolehdi, että johto ei joudu kosketuksiin kuuman esineen, öljyn, terävien reunojen tai liikkuvien osien kanssa. Vaurioituneet tai sotkeentuneet johdot voivat aiheuttaa sähköiskun. Ulkona työskennellessä jatkojohdon pitää olla ulkokäyttöön hyväksytty. Näin vältät sähköiskun vaaran. Jos laitteen käyttöä kosteissa olosuhteissa ei voi välttää, käytä vikavirtasuojattua virtalähdettä. Näin vältät sähköiskun vaaran.

6 KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS Toimi rauhallisesti ja pysy valppaana, kun käytät työkonetta. Älä käytä työkonetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojain, kengät, joissa on karkea pohjakuvio, päähine ja kuulosuojaimet ehkäisevät henkilövahinkoja. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen tai nostat ja siirrät sitä. Onnettomuuden riski kasvaa, jos työkonetta kantaa sormi käynnistyskytkimellä tai jos liittää laitteen virtalähteeseen, kun käynnistyskytkin on ON-asennossa. Poista säätöavaimet ja muut työkalut, ennen kuin käynnistät työkoneen. Pyörivään osaan jäänyt avain voi aiheuttaa onnettomuuden. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja pidä hyvä tasapaino työskentelyn ajan. Pystyt käyttämään laitetta paremmin myös yllättävissä tilanteissa. Pukeudu asianmukaisiin työvaatteisiin. Älä käytä liian löysiä vaatteita tai koruja. Pitkät hiukset, löysät vaatteet tai korut voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Jos työskentelytilassa käytetään myös pölynpoisto- ja keräysjärjestelmiä, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään oikein. TYÖKONEEN KÄYTTÖ JA HOITO Älä ylikuormita työkonetta. Käytä työhön sopivaa laitetta. Työ sujuu paremmin ja turvallisemmin, kun laite saa tehdä työn sille suunnitellulla tahdilla. Älä käytä laitetta, jos sitä ei voi käynnistää ja sammuttaa virtakytkimestä. Jos käynnistyskytkin on rikki, laite on vaarallinen. Irrota pistoke virtalähteestä, kun laitetta ei käytetä ja aina ennen huoltotoimenpiteitä, lisävarusteiden vaihtoa ja varastointia. Pistokkeen irrottaminen estää laitteen käynnistymisen vahingossa. Varastoi pois lasten ulottuvilta. Älä anna kenenkään käyttää laitetta, ennen kuin hän on lukenut nämä varoitukset ja ohjeet. Työkone voi olla kokemattomalle vaarallinen. Huolla työkonetta. Tarkista laitteen kunto ja osien kiinnitykset aina ennen käyttöönottoa. Jos havaitset vikoja, korjauta ne ennen laitteen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat puutteellisesta huollosta. Pidä sahan terä terävänä ja hyvässä kunnossa. Hyvin hoidettu työkone on helpompi käyttää ja sen käyttöikä on pitempi. Noudata työkoneen käyttöohjeita ja käytä sitä vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Ota myös huomioon työskentelyolosuhteet ja työtehtävän laatu. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen voi johtaa vaaratilanteeseen.

7 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO Lataa akkua vain valmistajan hyväksymällä laturilla. Väärän tyyppinen laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Käytä työkalussa vain siihen hyväksyttyä akkua. Muunlaisen akun käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit yms., jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa. Napojen yhdistyminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Jos akku särkyy niin, että siitä valuu nestettä, älä koske siihen. Jos akkunestettä kuitenkin pääsee iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos akkunestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkuneste ärsyttää ihoa ja voi aiheuttaa palovammoja. HUOLTO Teetä laitteen huollot huoltoliikkeessä, jossa osien tilalle asennetaan samanlaiset vaihto-osat. Siten laite on edelleen turvallinen käyttää. Pitele työkonetta vain eristetyistä tartuntapinnoista. Jos saha koskettaa sähköjohtoa, jossa on jännite, laitteen suojaamattomat metalliosat aiheuttavat sähköiskun. Kun irrotat sahan terän, anna kiristimen ensin jäähtyä ja käytä suojakäsineitä. Terä voi olla hyvin kuuma käytön jälkeen. Käytä työkonetta suojakäsineet kädessä. Käsineet suojaavat palo- ja muilta vammoilta. Älä peitä moottorin tuuletusaukkoja. Käytön aikana aukoista tulee ulos kuumaa ilmaa. Älä käytä laitetta täydellä kuormituksella pitkäaikaisesti, koska moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan. Vallitseva lämpötila latauspaikassa tulisi olla välillä 5-50 C. Älä varastoi ulkona tai ajoneuvossa.

8 LATURIN TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. Ennen kuin alat käyttää laturia, lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tästä kirjasta, laturista ja akusta sekä laitteesta, johon akku laitetaan. Varoitus! Lataa vain laturiin sopivia akkuja. (Katso kyltti laturissa.) Muunlaiset akut saattavat haljeta ja aiheuttaa vaurioita tai henkilövahingon. Älä käytä laturia ulkona tai kosteassa tilassa. Laturiin joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Sellaisen lisälaitteen käyttäminen, jota laturin valmistaja ei ole hyväksynyt, voi lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä käytä sähköjohtoa tai laturia väärin. Älä nosta laturia johdosta. Älä irrota pistorasiasta johdosta vetämällä. Rikkoutunut johto tai laturi voi aiheuttaa sähköiskun, Vaihda vaurioitunut johto välittömästi. Varmista, että johdon päälle ei astuta, siihen ei kompastuta, se ei kosketa terävään reunaan tai liikkuvaan osaan, eikä se muutenkaan aiheuta vaaratilannetta. Suojaa johto ja laturi kuumuudelta. Älä päästä bensiiniä, öljypohjaisia tuotteita yms. kosketuksiin muoviosien kanssa. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tai heikentää muovia. Jatkojohtoa ei pitäisi käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Vääränlainen jatkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, varmista, että: Älä käytä laturia, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Oikosulun ja sähköiskun vaara. Korjauta vika tai vaihda laturi uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä laturia, jos se on kokenut kolahduksen tai se on pudonnut maahan tai se on muuten jollakin tavalla vaurioitunut. Vie laturi valtuutettuun huoltoliikkeeseen arvioitavaksi, onko se yhä käyttökuntoinen. Älä pura laturia. Jos sitä pitää huoltaa tai korjata, vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Virhe laturin kokoamisessa voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Irrota laturi pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Siten vähennät sähköiskun ja laturin vaurioitumisen vaaraa. Estät myös mahdollisen sähkökatkoksen aiheuttaman vahingon laturille. Älä koske laturin liittimiin tai akun napoihin. Ne ovat eristämättömiä ja voivat aiheuttaa sähköiskun.

9 Säilytä nämä ohjeet! Neuvo näiden avulla muita, jotka käyttävät tätä laturia. Jos lainaat työkonetta jollekulle, anna mukaan myös nämä ohjeet. Kehota häntä lukemaan ne. Tällä puukkosahalla voi katkaista melkein mitä tahansa kodin korjaustöissä. Tehokas nopeussäätöinen moottori käyttää terää iskua minuutissa. Sahausliikkeen pituus on 22 mm. Kääntyvä teräjalka on yläosastaan avoin, mikä sallii hyvän näkyvyyden leikattavaan kohteeseen. Työkalun tartuntakohdissa on luistamattomat kumipinnat, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta. Sahaan sopivat vakioterät. Pakkaus sisältää puukkosahan, 18 V litiumioniakun ja pikalaturin. TURVALLISUUS YLEINEN TURVALLISUUS Käytä suojalaseja aina, kun käytät puukkosahaa. TURVALLISUUS TYÖSKENTELYALUEELLA Pidä löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset erillään liikkuvista osista. Henkilövahingon vaara. Pidä työtila siistinä ja hyvin valaistuna. Älä käytä konetta, jos tilassa on helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkökäyttöisten työkoneiden käyttö voi synnyttää kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Huolehdi, että muut henkilöt, erityisesti lapset, pysyttelevät riittävän kaukana. Varmista aina, että työstettävä kappale on hyvin kiinnitetty niin, että voit käyttää puukkosahaa kaksin käsin. KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS Käytä suojalaseja tai maskia. Käytä hengityssuojainta. Poista laitteen liikkuvista osista kappaleet, jotka saattaisivat lentää ilmaan sahaamisen aikana. TYÖKALUN TÄRINÄ Puukkosaha tärisee käytön aikana. Tärisevien laitteiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa fyysisiä vammoja. Käytä suojakäsineitä, jotka vähentävät tärinälle altistumista. Pidä työkalusta kiinni kevyesti, jotta työkalusta käsiin siirtyvä tärinä olisi vähäisempää.

10 PUUKKOSAHAN KÄYTTÖ 1. Varmista, että akku ei ole työkoneessa kiinni, jotta laite ei käynnistyisi vahingossa. 2. Kiinnitä työhön sopiva terä laitteeseen. Huomaa, että alle 3,5 :n pituiset terät eivät ulotu teräjalkaan. Eri materiaaleille ja käyttötarkoituksiin on saatavana erilaisia teriä. Tutustu valmistajan käyttösuosituksiin. 3. Merkitse kappaleeseen sahauskohta ja kiinnitä se tukevasti ruuvipuristimella tai muilla kiinnikkeillä. 4. Aseta akku paikalleen ja ota tukeva ote laitteesta. 5. Pitele työkalua vakaalla kädellä ja vie terä lähelle sahattavaa kappaletta. 6. Vapauta ensin turvalukitus ja paina sitten liipaisinta. Liipaisimella säädellään myös terän nopeutta. 7. Anna terän sahausnopeuden nousta, ennen kuin kosketat sillä sahattavaa kappaletta. 8. Kun olet sahannut tarpeeksi, vapauta liipaisin. Turvalukko lukittuu automaattisesti. 9. Irrota akku laitteesta, kun et käytä sitä enää. KOKOAMINEN VAROITUS! Jos jokin osa on rikki tai puuttuu, ÄLÄ kytke laitetta virtalähteeseen! Viallisen tai puutteellisen laitteen käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon. VAROITUS! Älä tee työkoneeseen mitään rakenteellisia muutoksia. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt. Kaikki muutokset ovat laitteen väärinkäyttöä ja voivat johtaa vaaratilanteeseen ja henkilövahinkoon. VAROITUS! Huolehdi, että akku ei ole paikallaan, kun kokoat laitetta. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa.

11 PAKKAUKSEN AVAAMINEN Tämä tuote on lähetetty tehtaalta täysin koottuna. Ota työkalu ja lisätarvikkeet varovasti pakkauksesta. Varmista, että kaikki pakkauslistassa mainitut osat ovat käsillä. Tarkista, että työkaluun ei ole tullut murtumia tai muita vaurioita kuljetuksen aikana. Älä heitä pakkaustarvikkeita pois, ennen kuin olet tarkastanut myös työkalun toiminnan. KÄYTTÖOHJE VARAUSTILAN ILMAISIN (kuva 2) Litiumioniakun kotelossa on ilmaisin, joka näyttää akun varaustilan. LED-valot syttyvät, kun painat varaustilan nappia. HUOMAA: Ilmaisin toimii riippumatta siitä, onko akku työkalussa vai ei. Kuva 2 Täysi Puolillaan Virta vähissä Tyhjä Valo palaa Valo ei pala VAROITUS ALHAISESTA VARAUSTILASTA Jos vain yksi LED-valo palaa, virtaa on jäljellä n. 20 % ja akku pitää ladata. Litiumioniakun ominaisuuksiin kuuluu, että sen jännite ei laske merkittävästi, kun varaustila laskee. Työskentelyn aikana laitteen teho ei pienene. Kun akussa on vain vähän virtaa jäljellä, työkalu lakkaa sahaamasta. Kun painat varaustilan ilmaisinta, kaikki LED-valot alkavat vilkkua. Irrota työkalu työstettävästä kappaleesta ja lataa akku.

12 AKUN SUOJAUS Jotta akku ei vahingoittuisi ja sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, akun virtapiiri katkeaa, jos akku ylikuormittuu tai ylikuumenee käytön aikana. Niin voi tapahtua, kun vääntö on hyvin suuri tai terä jää jumiin sahattavaan kappaleeseen. Jäähdyttyään akku toimii taas normaalisti. Varaustilan ilmaisin näyttää, että kaikki LED-valot vilkkuvat, jos virtapiirissä on ylikuormitusta. Akun voi palauttaa käyttökuntoon vapauttamalla liipaisimen. Paina varaustilan ilmaisinta uudelleen, niin näet paljonko akussa on varausta jäljellä. HUOMAA: Jos akku on täyteen lataamisen jälkeen käyttökuntoinen vain vähän aikaa, sen käyttöikä on päättymässä ja se on vaihdettava uuteen. TALVIKÄYTTÖ Kun akku on hyvin kylmä, se saattaa aluksi toimia sykähdellen ja lämmittää itseään. Laita akku paikalleen tavalliseen tapaan, mutta käytä työkalua aluksi vain hyvin kevyeen työhön. Noin minuutin kuluttua akku on lämmennyt ja toimii normaalisti. MILLOIN AKKU ON LADATTAVA? Litiumioniakun voi ladata koska vain, eikä se muista lataamista lyhyen käytön jälkeen. Akkua ei tarvitse tyhjentää virrasta ennen uudelleenlataamista. Poista akku työkalusta, kun et enää käytä sitä. Katso lataustarve varaustilan ilmaisimesta. Voit koska tahansa ladata akun täyteen, jos tiedossa on isompi työ ja työkalun pitkäaikaisempi käyttö. Koska litiumioniakun teho ei heikkene, sen lataaminen on välttämätöntä vain silloin, kun virtaa on enää hyvin vähän jäljellä. Sen merkiksi akku ei enää anna virtaa työkalulle. Laita akku heti lataukseen. MITEN AKKU LADATAAN? HUOMAA: Tehtaalla akku on osittain ladattu. Ennen kuin otat akun käyttöön, lataa se täyteen. Pakkauksessa olevan akun lataaminen täyteen kestää noin yhden tunnin, kun vallitseva lämpötila on 5-50 C. 1. Lataa akku vain valmistajan hyväksymällä laturilla. 2. Yhdistä akku laturiin kohdistamalla akussa olevat kohoumat laturissa oleviin koloihin. Työnnä akku laturiin (kuva 3). 3. Liitä laturi virtalähteeseen. Kuva 3

13 4. Laturi tarkistaa virtapiiristä akun kunnon. 5. Kun laturi on kytketty virtalähteeseen, siinä palaa punainen LED-valo. 6. Kun akku on latautunut täyteen, syttyy myös vihreä valo. Normaali latausaika on 1 tunti. Irrota laturi virtalähteestä, kun akku on täynnä, eikä laturia enää tarvita. Kuva 4 TILA AKKU PUNAINEN VIHREÄ Pistoke on pistorasiassa Ei laturissa Palaa Ei pala Laturissa Palaa Palaa Latautumassa Laturissa Palaa Ei pala Täyteen ladattu Laturissa Palaa Palaa Varoitus: Käytä lataamiseen vain valmistajan hyväksymää laturia. Laita ensin akku laturiin. Sen jälkeen liitä laturi virtalähteeseen. Lataaminen alkaa heti. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Sen jälkeen poista akku laturista. Laturi ja akku lämpenevät lataamisen aikana. Kyseessä ei ole vika, vaan lämpeneminen on normaalia. Käytä laturia huonelämpötilassa jos vain mahdollista. Älä peitä laturia, äläkä laita sitä suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmityslaitetta, jotta se ei ylikuumenisi. AKUN ASETTAMINEN PUUKKOSAHAAN 1. Kohdista akussa olevat kohoumat vastaaviin uriin sahan päässä. 2. Työnnä akku paikalleen. 3. Varmista ennen sahan käyttöä, että akku napsahtaa paikalleen ja irrotusnapit pitävät sitä paikallaan. AKUN IRROTTAMINEN 1. Paina irrotusnappeja akun kummallakin puolella. 2. Vedä akku ulos. AKUN LATAAMINEN 1. Kohdista akun ja laturin urat ja työnnä akku paikalleen. 2. Liitä laturin pistoke virtalähteeseen (230 V, 50 Hz). 3. Laturissa syttyy punainen Led-valo. 4. Jätä akku latautumaan. Yleensä täyteen lataaminen kestää korkeintaan yhden tunnin. 5. Kun akku on latautunut täyteen, syttyy myös vihreä valo. 6. Irrota laturin pistoke virtalähteestä ja sen jälkeen akku laturista. Anna akun jäähtyä. Jäähdyttyään akku on valmis käyttöön.

14 TERÄN ASENTAMINEN 1. Irrota akku työkalusta. HUOMAA: Jos akku jää paikalleen, on mahdollista, että puukkosaha käynnistyy vahingossa ja aiheuttaa vakavan vamman. 2. Kierrä terän kiinnitysruuvia auki niin paljon, että terän pystyy työntämään terän pitimeen. (Kuva 1) 3. Kohdenna terässä ja kiristimessä olevat reiät pitimessä olevan sokan avulla. (Kuva 2) 4. Kiristä ruuvi hyvin kuusiokoloavaimella. (Kuva 1) 5. Poista avain. 6. Asenna akku takaisin paikalleen. TYÖKONEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ Pidä työkoneesta tukevasti kiinni, koska työn aikana se voi yhtäkkiä antaa takapotkun tai kääntyä niin, että käsi tai ranne vahingoittuu. On suositeltavaa pitää laitteesta kiinni molemmin käsin. Älä käytä rikkinäisiä tai huonokuntoisia lisävarusteita. Varastoi työkalu niin, että lapset eivät pääse siihen käsiksi. Varastoi laite akku irrotettuna. Älä käytä puukkosahaa, jos liipaisin ei käynnistä tai sammuta sitä. Tarkista laitteen kunto aina ennen käyttöä. Jos havaitset vikoja, korjauta ne ennen laitteen käyttöä. AKUN HOITO Älä altista akkua kosteudelle. Varastoi sekä työkalu että akku kuivassa tilassa. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua akkua. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua laturia. Jos akusta vuotaa nestettä, älä koske siihen. Jos akkunestettä joutuu iholle, huuhtele heti vedellä ja mene lääkäriin.

15 TEKNISET TIEDOT PUUKKOSAHA Jännite: DC 18V Iskun pituus: 22 mm Kuormittamaton nopeus: iskua/min Akku: Li-Ion, 1300 mah LATURI Jännite: 220 V V, 50 Hz Teho: 22.7 V DC 1.5 A Latausaika: 1 tunti PUUKKOSAHAN OSAT 1. Säädettävä teräjalka 2. Käynnistinliipaisin, nopeuden säätö 3. Akkulaturi 4. Akun lukitus 5. Turvalukitus HUOLTO Varastoi puukkosaha kuivassa tilassa. Irrota akku aina käytön jälkeen. Tarkista puukkosahan, akun ja laturin kunto aina ennen käyttöä. Jos huomaat vian, älä käytä laitetta.

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE

RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE RAITE, RAIVAUSSAHAN TERÄN TEROITUSLAITE Art. E3070/2014, KÄYTTÖOHJE (*Raivaussahan terä ei sisälly toimitukseen. Hiomakoneen väri vaihtelee sarjoittain) Valmistaja pidättää oikeuden käyttöohjeen sisältöön

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012

turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012 turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012 sisältö 1 JOHDANTO 2 TYÖTURVALLISUUSVASTUUT JA -VELVOLLISUUDET KORTTI 2.1 Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet KORTTI 2.2 Työntekijän työturvallisuusvastuut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS

KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS 1Etukansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE PENSASAITALEIKKURI DH221 VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot