AXA. Käyttöohje Akkupuukkosaha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha"

Transkriptio

1 AXA Käyttöohje Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita. Takuu AXA johdottomien työkalujen rajoitettu takuuaika on 1 vuosi. Takuu kattaa valmistuksessa tapahtuneet virheet ja materiaaliviat AXA johdottomissa työkaluissa ostopäivästä alkaen yhden vuoden ajan. Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy,

2 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Tässä puukkosahassa on monia käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Tämän tuotteen suunnittelussa turvallisuus, suorituskyky ja luotettavuus ovat olleet tärkeimmät asiat. Niiden ansiosta laite on myös helppo huoltaa ja käyttää. VAROITUS! Pöly Sahaamisesta syntynyt pöly saattaa sisältää ainesosia, joiden tiedetään olevan terveydelle vaarallisia. VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. SYMBOLI MERKITYS VAARA: VAROITUS: Varoitus: HUOMAA: Varoittaa vakavan onnettomuuden tai hengen menettämisen riskistä. Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai hengen menettämiseen. Vaurion tai henkilövahingon riski saattaa kasvaa. (Ei varoituskolmiota.) Varoittaa tilanteesta, jossa laite saattaa rikkoutua. VAROITUS: Turvallisuussyistä kaikki korjaustyöt on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä. VAROITUS: Suojaa silmät aina, kun käytät työkonetta! Käytä laseja, jotka suojaavat myös sivulta, tai koko kasvot suojaavaa maskia. Henkilöille, jotka käyttävät silmälaseja, suosittelemme suojamaskia.

3 VAROITUSSYMBOLIT Varoitussymbolien tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio mahdollisiin vaaratilanteisiin. Tutustu niihin huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne. Varoitukset eivät estä vaaratilanteen syntymistä. Laitteen käyttäjän on suojauduttava ja tehtävä kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta vaaratilannetta ei syntyisi. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Tähän työkoneeseen on merkitty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitykset. Siten voit käyttää laitetta paremmin ja turvallisemmin.

4 SYMBOLI NIMI SELITYS V Voltti Jännite A Ampeeri Sähkövirta Hz Hertsi Taajuus (1/sek.) W Watti Teho min Minuutti Aika Vaihtovirta Vaihtovirta / AC = Tasavirta Tasavirta / DC Kuormittamaton n0 Käyntinopeus ilman kuormitusta nopeus Rakenneluokka Kaksoiseristetty rakenne II Kierrosta, lyöntiä, pintanopeutta, kehää jne..../min Per minuutti minuutissa Li-Ion-akku Lue käyttöohje Silmien suojaaminen Varoitus Laitteessa on litiumioniakku. Vahinkojen välttämiseksi käyttäjän on luettava käyttöohje huolellisesti. Käytä laseja, jotka suojaavat myös sivulta, tai koko kasvot suojaavaa maskia. Käyttäjän turvallisuuteen liittyvä varoitus Vaarallinen jäte Älä hävitä akkua yleisjätteen mukana. Palovaara Kosteusvaara Kierrätys Lämpötila Suojaa laite kuumuudelta. Akku voi vuotaa tai räjähtää. Älä kastele akkua. Hävitä käytöstä poistettu akku asianmukaisesti ja laite SE-romuna. Älä käytä laitetta, jos vallitseva lämpötila on yli 40 C.

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Varoituksissa oleva käsite työkone tarkoittaa sähköjohdollisia tai akkukäyttöisiä laitteita. TURVALLISUUS TYÖSKENTELYALUEELLA Pidä työskentelypaikka siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiisti ja hämärä tila altistaa onnettomuuksille. Käytön aikana laitteen läheisyydessä ei saa olla tulenarkoja esineitä tai aineita, kaasuja tai pölyä. Työn aikana saattaa lentää kipinöitä, josta voi aiheutua tulipalo. Huolehdi, että muita ihmisiä, erityisesti lapsia, ei ole työskentelyalueella. Työympäristössä olevat häiriöt voivat haitata laitteen käyttöä. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS Pistorasian on oltava pistokkeelle sopiva. Älä tee mitään muutoksia sähköpistokkeeseen. Älä käytä adapteria maadoitettujen työkoneiden pistokkeissa. Näin vältät sähköiskun vaaran. Vältä koskemasta maadoitettuja metallipintoja (esim. putket, lämpöpatterit) käytön aikana. Sähköiskun vaara! Älä käytä tai säilytä laitetta sateessa tai kosteassa tilassa. Työkoneeseen joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä johtoa väärin. Älä käytä sitä kantamiseen tai vetämiseen. Älä vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. Huolehdi, että johto ei joudu kosketuksiin kuuman esineen, öljyn, terävien reunojen tai liikkuvien osien kanssa. Vaurioituneet tai sotkeentuneet johdot voivat aiheuttaa sähköiskun. Ulkona työskennellessä jatkojohdon pitää olla ulkokäyttöön hyväksytty. Näin vältät sähköiskun vaaran. Jos laitteen käyttöä kosteissa olosuhteissa ei voi välttää, käytä vikavirtasuojattua virtalähdettä. Näin vältät sähköiskun vaaran.

6 KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS Toimi rauhallisesti ja pysy valppaana, kun käytät työkonetta. Älä käytä työkonetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojain, kengät, joissa on karkea pohjakuvio, päähine ja kuulosuojaimet ehkäisevät henkilövahinkoja. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen tai nostat ja siirrät sitä. Onnettomuuden riski kasvaa, jos työkonetta kantaa sormi käynnistyskytkimellä tai jos liittää laitteen virtalähteeseen, kun käynnistyskytkin on ON-asennossa. Poista säätöavaimet ja muut työkalut, ennen kuin käynnistät työkoneen. Pyörivään osaan jäänyt avain voi aiheuttaa onnettomuuden. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja pidä hyvä tasapaino työskentelyn ajan. Pystyt käyttämään laitetta paremmin myös yllättävissä tilanteissa. Pukeudu asianmukaisiin työvaatteisiin. Älä käytä liian löysiä vaatteita tai koruja. Pitkät hiukset, löysät vaatteet tai korut voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Jos työskentelytilassa käytetään myös pölynpoisto- ja keräysjärjestelmiä, varmista, että ne on kytketty ja niitä käytetään oikein. TYÖKONEEN KÄYTTÖ JA HOITO Älä ylikuormita työkonetta. Käytä työhön sopivaa laitetta. Työ sujuu paremmin ja turvallisemmin, kun laite saa tehdä työn sille suunnitellulla tahdilla. Älä käytä laitetta, jos sitä ei voi käynnistää ja sammuttaa virtakytkimestä. Jos käynnistyskytkin on rikki, laite on vaarallinen. Irrota pistoke virtalähteestä, kun laitetta ei käytetä ja aina ennen huoltotoimenpiteitä, lisävarusteiden vaihtoa ja varastointia. Pistokkeen irrottaminen estää laitteen käynnistymisen vahingossa. Varastoi pois lasten ulottuvilta. Älä anna kenenkään käyttää laitetta, ennen kuin hän on lukenut nämä varoitukset ja ohjeet. Työkone voi olla kokemattomalle vaarallinen. Huolla työkonetta. Tarkista laitteen kunto ja osien kiinnitykset aina ennen käyttöönottoa. Jos havaitset vikoja, korjauta ne ennen laitteen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat puutteellisesta huollosta. Pidä sahan terä terävänä ja hyvässä kunnossa. Hyvin hoidettu työkone on helpompi käyttää ja sen käyttöikä on pitempi. Noudata työkoneen käyttöohjeita ja käytä sitä vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Ota myös huomioon työskentelyolosuhteet ja työtehtävän laatu. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen voi johtaa vaaratilanteeseen.

7 AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO Lataa akkua vain valmistajan hyväksymällä laturilla. Väärän tyyppinen laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Käytä työkalussa vain siihen hyväksyttyä akkua. Muunlaisen akun käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit yms., jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa. Napojen yhdistyminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Jos akku särkyy niin, että siitä valuu nestettä, älä koske siihen. Jos akkunestettä kuitenkin pääsee iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos akkunestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkuneste ärsyttää ihoa ja voi aiheuttaa palovammoja. HUOLTO Teetä laitteen huollot huoltoliikkeessä, jossa osien tilalle asennetaan samanlaiset vaihto-osat. Siten laite on edelleen turvallinen käyttää. Pitele työkonetta vain eristetyistä tartuntapinnoista. Jos saha koskettaa sähköjohtoa, jossa on jännite, laitteen suojaamattomat metalliosat aiheuttavat sähköiskun. Kun irrotat sahan terän, anna kiristimen ensin jäähtyä ja käytä suojakäsineitä. Terä voi olla hyvin kuuma käytön jälkeen. Käytä työkonetta suojakäsineet kädessä. Käsineet suojaavat palo- ja muilta vammoilta. Älä peitä moottorin tuuletusaukkoja. Käytön aikana aukoista tulee ulos kuumaa ilmaa. Älä käytä laitetta täydellä kuormituksella pitkäaikaisesti, koska moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan. Vallitseva lämpötila latauspaikassa tulisi olla välillä 5-50 C. Älä varastoi ulkona tai ajoneuvossa.

8 LATURIN TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vahingoittumiseen. Ennen kuin alat käyttää laturia, lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tästä kirjasta, laturista ja akusta sekä laitteesta, johon akku laitetaan. Varoitus! Lataa vain laturiin sopivia akkuja. (Katso kyltti laturissa.) Muunlaiset akut saattavat haljeta ja aiheuttaa vaurioita tai henkilövahingon. Älä käytä laturia ulkona tai kosteassa tilassa. Laturiin joutunut vesi voi aiheuttaa sähköiskun. Sellaisen lisälaitteen käyttäminen, jota laturin valmistaja ei ole hyväksynyt, voi lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä käytä sähköjohtoa tai laturia väärin. Älä nosta laturia johdosta. Älä irrota pistorasiasta johdosta vetämällä. Rikkoutunut johto tai laturi voi aiheuttaa sähköiskun, Vaihda vaurioitunut johto välittömästi. Varmista, että johdon päälle ei astuta, siihen ei kompastuta, se ei kosketa terävään reunaan tai liikkuvaan osaan, eikä se muutenkaan aiheuta vaaratilannetta. Suojaa johto ja laturi kuumuudelta. Älä päästä bensiiniä, öljypohjaisia tuotteita yms. kosketuksiin muoviosien kanssa. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tai heikentää muovia. Jatkojohtoa ei pitäisi käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä. Vääränlainen jatkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, varmista, että: Älä käytä laturia, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Oikosulun ja sähköiskun vaara. Korjauta vika tai vaihda laturi uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä laturia, jos se on kokenut kolahduksen tai se on pudonnut maahan tai se on muuten jollakin tavalla vaurioitunut. Vie laturi valtuutettuun huoltoliikkeeseen arvioitavaksi, onko se yhä käyttökuntoinen. Älä pura laturia. Jos sitä pitää huoltaa tai korjata, vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Virhe laturin kokoamisessa voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Irrota laturi pistorasiasta ennen huoltamista tai puhdistamista. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Siten vähennät sähköiskun ja laturin vaurioitumisen vaaraa. Estät myös mahdollisen sähkökatkoksen aiheuttaman vahingon laturille. Älä koske laturin liittimiin tai akun napoihin. Ne ovat eristämättömiä ja voivat aiheuttaa sähköiskun.

9 Säilytä nämä ohjeet! Neuvo näiden avulla muita, jotka käyttävät tätä laturia. Jos lainaat työkonetta jollekulle, anna mukaan myös nämä ohjeet. Kehota häntä lukemaan ne. Tällä puukkosahalla voi katkaista melkein mitä tahansa kodin korjaustöissä. Tehokas nopeussäätöinen moottori käyttää terää iskua minuutissa. Sahausliikkeen pituus on 22 mm. Kääntyvä teräjalka on yläosastaan avoin, mikä sallii hyvän näkyvyyden leikattavaan kohteeseen. Työkalun tartuntakohdissa on luistamattomat kumipinnat, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta. Sahaan sopivat vakioterät. Pakkaus sisältää puukkosahan, 18 V litiumioniakun ja pikalaturin. TURVALLISUUS YLEINEN TURVALLISUUS Käytä suojalaseja aina, kun käytät puukkosahaa. TURVALLISUUS TYÖSKENTELYALUEELLA Pidä löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset erillään liikkuvista osista. Henkilövahingon vaara. Pidä työtila siistinä ja hyvin valaistuna. Älä käytä konetta, jos tilassa on helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähkökäyttöisten työkoneiden käyttö voi synnyttää kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Huolehdi, että muut henkilöt, erityisesti lapset, pysyttelevät riittävän kaukana. Varmista aina, että työstettävä kappale on hyvin kiinnitetty niin, että voit käyttää puukkosahaa kaksin käsin. KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS Käytä suojalaseja tai maskia. Käytä hengityssuojainta. Poista laitteen liikkuvista osista kappaleet, jotka saattaisivat lentää ilmaan sahaamisen aikana. TYÖKALUN TÄRINÄ Puukkosaha tärisee käytön aikana. Tärisevien laitteiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa fyysisiä vammoja. Käytä suojakäsineitä, jotka vähentävät tärinälle altistumista. Pidä työkalusta kiinni kevyesti, jotta työkalusta käsiin siirtyvä tärinä olisi vähäisempää.

10 PUUKKOSAHAN KÄYTTÖ 1. Varmista, että akku ei ole työkoneessa kiinni, jotta laite ei käynnistyisi vahingossa. 2. Kiinnitä työhön sopiva terä laitteeseen. Huomaa, että alle 3,5 :n pituiset terät eivät ulotu teräjalkaan. Eri materiaaleille ja käyttötarkoituksiin on saatavana erilaisia teriä. Tutustu valmistajan käyttösuosituksiin. 3. Merkitse kappaleeseen sahauskohta ja kiinnitä se tukevasti ruuvipuristimella tai muilla kiinnikkeillä. 4. Aseta akku paikalleen ja ota tukeva ote laitteesta. 5. Pitele työkalua vakaalla kädellä ja vie terä lähelle sahattavaa kappaletta. 6. Vapauta ensin turvalukitus ja paina sitten liipaisinta. Liipaisimella säädellään myös terän nopeutta. 7. Anna terän sahausnopeuden nousta, ennen kuin kosketat sillä sahattavaa kappaletta. 8. Kun olet sahannut tarpeeksi, vapauta liipaisin. Turvalukko lukittuu automaattisesti. 9. Irrota akku laitteesta, kun et käytä sitä enää. KOKOAMINEN VAROITUS! Jos jokin osa on rikki tai puuttuu, ÄLÄ kytke laitetta virtalähteeseen! Viallisen tai puutteellisen laitteen käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon. VAROITUS! Älä tee työkoneeseen mitään rakenteellisia muutoksia. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt. Kaikki muutokset ovat laitteen väärinkäyttöä ja voivat johtaa vaaratilanteeseen ja henkilövahinkoon. VAROITUS! Huolehdi, että akku ei ole paikallaan, kun kokoat laitetta. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa.

11 PAKKAUKSEN AVAAMINEN Tämä tuote on lähetetty tehtaalta täysin koottuna. Ota työkalu ja lisätarvikkeet varovasti pakkauksesta. Varmista, että kaikki pakkauslistassa mainitut osat ovat käsillä. Tarkista, että työkaluun ei ole tullut murtumia tai muita vaurioita kuljetuksen aikana. Älä heitä pakkaustarvikkeita pois, ennen kuin olet tarkastanut myös työkalun toiminnan. KÄYTTÖOHJE VARAUSTILAN ILMAISIN (kuva 2) Litiumioniakun kotelossa on ilmaisin, joka näyttää akun varaustilan. LED-valot syttyvät, kun painat varaustilan nappia. HUOMAA: Ilmaisin toimii riippumatta siitä, onko akku työkalussa vai ei. Kuva 2 Täysi Puolillaan Virta vähissä Tyhjä Valo palaa Valo ei pala VAROITUS ALHAISESTA VARAUSTILASTA Jos vain yksi LED-valo palaa, virtaa on jäljellä n. 20 % ja akku pitää ladata. Litiumioniakun ominaisuuksiin kuuluu, että sen jännite ei laske merkittävästi, kun varaustila laskee. Työskentelyn aikana laitteen teho ei pienene. Kun akussa on vain vähän virtaa jäljellä, työkalu lakkaa sahaamasta. Kun painat varaustilan ilmaisinta, kaikki LED-valot alkavat vilkkua. Irrota työkalu työstettävästä kappaleesta ja lataa akku.

12 AKUN SUOJAUS Jotta akku ei vahingoittuisi ja sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, akun virtapiiri katkeaa, jos akku ylikuormittuu tai ylikuumenee käytön aikana. Niin voi tapahtua, kun vääntö on hyvin suuri tai terä jää jumiin sahattavaan kappaleeseen. Jäähdyttyään akku toimii taas normaalisti. Varaustilan ilmaisin näyttää, että kaikki LED-valot vilkkuvat, jos virtapiirissä on ylikuormitusta. Akun voi palauttaa käyttökuntoon vapauttamalla liipaisimen. Paina varaustilan ilmaisinta uudelleen, niin näet paljonko akussa on varausta jäljellä. HUOMAA: Jos akku on täyteen lataamisen jälkeen käyttökuntoinen vain vähän aikaa, sen käyttöikä on päättymässä ja se on vaihdettava uuteen. TALVIKÄYTTÖ Kun akku on hyvin kylmä, se saattaa aluksi toimia sykähdellen ja lämmittää itseään. Laita akku paikalleen tavalliseen tapaan, mutta käytä työkalua aluksi vain hyvin kevyeen työhön. Noin minuutin kuluttua akku on lämmennyt ja toimii normaalisti. MILLOIN AKKU ON LADATTAVA? Litiumioniakun voi ladata koska vain, eikä se muista lataamista lyhyen käytön jälkeen. Akkua ei tarvitse tyhjentää virrasta ennen uudelleenlataamista. Poista akku työkalusta, kun et enää käytä sitä. Katso lataustarve varaustilan ilmaisimesta. Voit koska tahansa ladata akun täyteen, jos tiedossa on isompi työ ja työkalun pitkäaikaisempi käyttö. Koska litiumioniakun teho ei heikkene, sen lataaminen on välttämätöntä vain silloin, kun virtaa on enää hyvin vähän jäljellä. Sen merkiksi akku ei enää anna virtaa työkalulle. Laita akku heti lataukseen. MITEN AKKU LADATAAN? HUOMAA: Tehtaalla akku on osittain ladattu. Ennen kuin otat akun käyttöön, lataa se täyteen. Pakkauksessa olevan akun lataaminen täyteen kestää noin yhden tunnin, kun vallitseva lämpötila on 5-50 C. 1. Lataa akku vain valmistajan hyväksymällä laturilla. 2. Yhdistä akku laturiin kohdistamalla akussa olevat kohoumat laturissa oleviin koloihin. Työnnä akku laturiin (kuva 3). 3. Liitä laturi virtalähteeseen. Kuva 3

13 4. Laturi tarkistaa virtapiiristä akun kunnon. 5. Kun laturi on kytketty virtalähteeseen, siinä palaa punainen LED-valo. 6. Kun akku on latautunut täyteen, syttyy myös vihreä valo. Normaali latausaika on 1 tunti. Irrota laturi virtalähteestä, kun akku on täynnä, eikä laturia enää tarvita. Kuva 4 TILA AKKU PUNAINEN VIHREÄ Pistoke on pistorasiassa Ei laturissa Palaa Ei pala Laturissa Palaa Palaa Latautumassa Laturissa Palaa Ei pala Täyteen ladattu Laturissa Palaa Palaa Varoitus: Käytä lataamiseen vain valmistajan hyväksymää laturia. Laita ensin akku laturiin. Sen jälkeen liitä laturi virtalähteeseen. Lataaminen alkaa heti. Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Sen jälkeen poista akku laturista. Laturi ja akku lämpenevät lataamisen aikana. Kyseessä ei ole vika, vaan lämpeneminen on normaalia. Käytä laturia huonelämpötilassa jos vain mahdollista. Älä peitä laturia, äläkä laita sitä suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmityslaitetta, jotta se ei ylikuumenisi. AKUN ASETTAMINEN PUUKKOSAHAAN 1. Kohdista akussa olevat kohoumat vastaaviin uriin sahan päässä. 2. Työnnä akku paikalleen. 3. Varmista ennen sahan käyttöä, että akku napsahtaa paikalleen ja irrotusnapit pitävät sitä paikallaan. AKUN IRROTTAMINEN 1. Paina irrotusnappeja akun kummallakin puolella. 2. Vedä akku ulos. AKUN LATAAMINEN 1. Kohdista akun ja laturin urat ja työnnä akku paikalleen. 2. Liitä laturin pistoke virtalähteeseen (230 V, 50 Hz). 3. Laturissa syttyy punainen Led-valo. 4. Jätä akku latautumaan. Yleensä täyteen lataaminen kestää korkeintaan yhden tunnin. 5. Kun akku on latautunut täyteen, syttyy myös vihreä valo. 6. Irrota laturin pistoke virtalähteestä ja sen jälkeen akku laturista. Anna akun jäähtyä. Jäähdyttyään akku on valmis käyttöön.

14 TERÄN ASENTAMINEN 1. Irrota akku työkalusta. HUOMAA: Jos akku jää paikalleen, on mahdollista, että puukkosaha käynnistyy vahingossa ja aiheuttaa vakavan vamman. 2. Kierrä terän kiinnitysruuvia auki niin paljon, että terän pystyy työntämään terän pitimeen. (Kuva 1) 3. Kohdenna terässä ja kiristimessä olevat reiät pitimessä olevan sokan avulla. (Kuva 2) 4. Kiristä ruuvi hyvin kuusiokoloavaimella. (Kuva 1) 5. Poista avain. 6. Asenna akku takaisin paikalleen. TYÖKONEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ Pidä työkoneesta tukevasti kiinni, koska työn aikana se voi yhtäkkiä antaa takapotkun tai kääntyä niin, että käsi tai ranne vahingoittuu. On suositeltavaa pitää laitteesta kiinni molemmin käsin. Älä käytä rikkinäisiä tai huonokuntoisia lisävarusteita. Varastoi työkalu niin, että lapset eivät pääse siihen käsiksi. Varastoi laite akku irrotettuna. Älä käytä puukkosahaa, jos liipaisin ei käynnistä tai sammuta sitä. Tarkista laitteen kunto aina ennen käyttöä. Jos havaitset vikoja, korjauta ne ennen laitteen käyttöä. AKUN HOITO Älä altista akkua kosteudelle. Varastoi sekä työkalu että akku kuivassa tilassa. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua akkua. Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettua laturia. Jos akusta vuotaa nestettä, älä koske siihen. Jos akkunestettä joutuu iholle, huuhtele heti vedellä ja mene lääkäriin.

15 TEKNISET TIEDOT PUUKKOSAHA Jännite: DC 18V Iskun pituus: 22 mm Kuormittamaton nopeus: iskua/min Akku: Li-Ion, 1300 mah LATURI Jännite: 220 V V, 50 Hz Teho: 22.7 V DC 1.5 A Latausaika: 1 tunti PUUKKOSAHAN OSAT 1. Säädettävä teräjalka 2. Käynnistinliipaisin, nopeuden säätö 3. Akkulaturi 4. Akun lukitus 5. Turvalukitus HUOLTO Varastoi puukkosaha kuivassa tilassa. Irrota akku aina käytön jälkeen. Tarkista puukkosahan, akun ja laturin kunto aina ennen käyttöä. Jos huomaat vian, älä käytä laitetta.

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116

KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 KÄYTTÖOHJE AKKUNITOJA DAN0767 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 080116 FI AKKUNITOJA 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet 3 4. Yleiskuvaus

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ja noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: 1. Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttämistä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet JOHDOTON AUTOMAATTINEN RUUVINVÄÄNNIN MALLI T75313158 VAROITUKSET

Käyttöohjeet JOHDOTON AUTOMAATTINEN RUUVINVÄÄNNIN MALLI T75313158 VAROITUKSET Käyttöohjeet JOHDOTON AUTOMAATTINEN RUUVINVÄÄNNIN MALLI T75313158 VAROITUKSET LUE AINA KÄYTTÖOHJEET ENNEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÄMISTÄ Pour rtdulre les ri&ques de blessures, I'utillsateur doit lire le manuel

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sähkövaijeritalja VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A. Käyttöohje on alkuperäisen kopio

Käyttöohjeet. Sähkövaijeritalja VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A. Käyttöohje on alkuperäisen kopio Käyttöohjeet Sähkövaijeritalja VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Käyttöohje on alkuperäisen kopio VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Sähkövaijeritalja kaukosäätimellä Sähkövaijeritalja on tarkoitettu sekä veto-

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin

Comfortclean. Malli Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Comfortclean Malli 99224 Käsikäyttöinen höyrypuhdistin Suomi Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 1. Turvallisuusohjeet 1. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 2. Älä käytä laitetta,

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN

malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN FI malli RNCD 302 HENKILÖKOHTAINEN CD- SOITIN Ylläpito ja tekniset tiedot LATAA ladattavat paristot täyteen ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. LUE käyttöohjeet ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJEET / TESTAUSMENETELMÄT TÄRKEÄÄ : 1. 12V akkujen testauksessa laite täyttää seuraavat normit: SAE : 200~1200 CCA DIN

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot