AKKUJEN NYKYTILA. SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKUJEN NYKYTILA. SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö"

Transkriptio

1 AKKUJEN NYKYTILA SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö

2 2 SISÄLLYS 1. Johdanto Akun toimintaperiaatteet Suureet ja käsitteet Lyijyakut Yleistä tietoa Sovellutukset Edut Haitat ja rajoitukset Nikkelimetallihydridi-akku (NiMH) Edut ja haitat Nikkeli-kadmium, NiCd Toimintaperiaate ja käyttökohteet Muisti-ilmiö Edut ja haitat Li-Ion Yleistä tietoa Edut ja haitat Säilytys Litiumpolymeeriakku Toimintaperiaate ja käyttö Edut ja haitat Akkujen kierrätys Yleistietoa ympäristöhaitoista Kierrätykseen liittyvää liiketoiminta Suomessa Lainsäädännöstä Tulevaisuus Näkymät Polttokennot Tulevaisuuden akku Litiumakku Lähteet... 22

3 1. Johdanto 3 Akkujen käyttö nykypäivänä on monimuotoista. Akut ovat mahdollistaneet nykypäivän monien sovellutusten käytön, joille kiinteät sähköverkot eivät pysty tarjoamaan energiaa. Akkujen avulla yhteiskuntamme ja infrastruktuurimme on kehittynyt mobiilimpaan suuntaan. Tästä syystä akuille on suuri määrä sovelluskohteita ja monet järjestelmät ovat riippuvaisia niistä. Käsittelemme seminaarityössämme akkujen toimintaa yleisti, kertaamme akkuteknologiassa käytettävät suureet ja käsitteet, käsittelemme käytetyt akkutyypit erikseen ja pohdimme akkujen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä.

4 2. Akun toimintaperiaatteet 4 Galvaanisia pareja kutsutaan primäärisiksi virtalähteiksi eli niissä tapahtunutta reaktiota ei saada palautumaan takaisin. Galvaanisessa pari on sähkökemiallinen virtalähde, jossa kemiallinen energia muutetaan sähköenergiaksi hapetus ja pelkistysreaktion kautta. Galvaanisessa kennossa on kaksi eri elektrodia, jotka ovat eri astioissa/kennoissa ja ne on kytketty toisiinsa sähkönjohtimella. Virtapiiri suljetaan suolasillalla, jolloin eri kennojen liuokset eivät pääse sekoittumaan mutta mahdollistaa ionien liikkumisen kennosta toiseen. [3] Akku on sekundäärinen virtalähde eli se on uudelleenladattava. Tällöin tyhjentynyt akku voidaan toistuvasti varata tuomalla siihen sähköenergiaa, joka varastoituu kemiallisena energiana. Akussa on kaksi eri elektrodia positiivinen ja negatiivinen ja ne ovat samassa elektrolyytissä. Akkutyyppi määräytyy siitä, mitä aineita käytetään.[3] Tällä hetkellä yleisimpiä käytettyjä akkuja ovat lyijyakku, nikkeli-kadmium-akku (NiCd), nikkelimetallihydridi-akku (NiMH), litiumioniakku (Li-ion) ja litiumpolymeeriakku (LiPo). Kaupallistettuja ovat myös alumiini-ilma akku, alumiini-rikkiakku. Lisäksi osittain kaupallistettuja ja kehitystyön alla ovat korkean lämpötilan akut, kuten vaikka natriumrikki-akku, metalli-ilma-akut, nikkeli-rauta-akut, polymeeri-litiumakut ja redoksi- ja virtausakut. [4]

5 3. Suureet ja käsitteet 5 Tärkeitä parametreja ovat: 1. Energiatiheys (Wh/kg) ja tehotiheys (W/kg): määrittelee kuinka paljon akussa on tehoa massaan nähden. Tyypillisesti akusta riippuen se on luokkaa Wh/kg ja W/kg 2. Sisäresistanssi: tyypillisesti se on luokkaa milliohmia 3. Lataus-purkauskertojen määrä ja elinikä: jotain akkuja voi ladata vain 300 kertaa kun taas jotain voi yli 1000 kertaa, jolloin 20 % akun tehosta on lähtenyt. 4. Latauksen nopeus: tyypillisesti alle tunnista 16 tuntiin. 5. Itse purkautumisnopeus: kertoo kuinka paljon akku tyhjenee kun se on käyttämättömänä. Akusta riippuen purkautuu 5 %:sta 20 %:iin. 6. Ulostulojännite: tyypillisesti 1,25 voltista - 3,3 volttiin 7. Toimintaolosuhteet: missä lämpötilassa kennot toimivat. Tyypillisesti -20 asteesta 60 asteeseen. Ovatko kennot umpinaisia ja ovatko ne paineen alaisia. 8. Turvallisuustekijät: miten akku toimii virhetilanteessa ja kuinka usein sellaisia tapahtuu. 9. Käytetäänkö akussa myrkyllisiä aineita. Miten akku toimii oikosulku tilanteessa. 10. Ympäristölliset tekijät: käytetäänkö myrkyllisiä aineita ja miten ongelma jätteitä voidaan kierrättää tai hävittää. 11. Hinta ja kaupallisuus, ylilatautumisen kesto, jonka lisäksi täytyy ottaa huomioon että akuissa saattaa olla muistiominaisuutta. Muistiominaisuus tarkoittaa, että jos akkua ei huolla oikein ja esimerkiksi käyttää vain pientä osaa akun kapasiteetista niin se voi menettää kapasiteetistaan suurenkin osan pysyvästi tai väliaikaisesti akku tyypistä riippuen. [4]

6 Taulukko 1. Yleisimmin käytettyjen akkujen parametreja. (5) Nikkelikadmium Nikkeli- Metallihydridi Lyijyakku Litiumion Energiatiheys (Wh/kg) Sisäresistanssi(milliohmia) (6V) (6V) <100 (12V) Lataus-purkaus kertojen määrä Lataus nopeus 1h 1h-4h 8-16h 1,5-3h Ylilatautumisen kesto tavallinen matala korkea matala Itse purkautumisen nopeus 20% kk 30 % kk 5 % kk <10 % kk Ulostulo jännite 1.25V 1.25V 2V 3,6V Toiminta lämpötila (Celsius) Turvallisuus vakaa vakaa vakaa Turvapiiri Tarvitaan, Vakaa 150 celsius asteeseen asti Ympäristöystävällisyys Myrkyllinen ympäristölle Hieman myrkyllinen, kierrätettävä Myrkyllinen ympäristölle 6 Hieman myrkyllinen, Voidaan hävittää pienessä mittakaavassa

7 4. Lyijyakut Yleistä tietoa Lyijyakku on vanhin ladattava akkutyyppi, sen toimintaperiaate perustuu elektrolyysiin. Elektrodeina käytetään kahta lyijylevyä joiden välissä elektrolyytti aineena on noin 37 % rikkihappoa. Lyijyakun molemmat lyijylevyt ovat peittyneet lyijysulfaatilla sen ollessa tyhjä. Kun akkua ladataan, katodi lyijylevy peittyy lyijyoksidilla ja anodi lyijylevy puhdistuu lyijymetalliksi. Lyijyakkujen kapasiteetit vaihtelevat tavallisesti Ampeerituntiin. Lyijyakut ovat ekonomisin vaihtoehto laitteisiin joissa tarvitaan suurta tehoa ja joissa paino ei ole ongelma. Lyijy akkuun pystytään siis varastoimaan suhteellisen paljon energiaa joten se on käyttökohteissaan varsin edullinen ratkaisu. Tästä seuraa se että lyijy akut ovat yleensä kooltaan varsin suuria, joten niitä ei pystytä käyttämään läheskään kaikissa sovellutuksissa.[1] Lyijyakun kehitti ranskalainen fyysikko Gaston Planté vuonna Lyijyakku oli ensimmäinen uudelleen ladattava akku tyyppi yleisessä käytössä luvulla tutkijat kehittivät lyijyakku tyypin joka ei tarvinnut erillistä huoltoa vaan sitä pystyi käyttämään joka asennossa. Elektrolyyttineste korvattiin elektrolyyttinesteeseen kostutetuilla erottimilla, jotta elektrodit eivät koskisi toisiinsa, kansi suljettiin tiiviisti sekä varauksen ja purkauksen aikana muodostuvan kaasun takia akkuihin lisättiin ulostuloventtiili, jotta akut olisivat turvallisia. Markkinoiden eritarpeiden takia lyijyakuista nousi pintaan kaksi erityyppistä ratkaisua. Ensimmäinen ratkaisu oli suljettu lyijyhappoakku, niin sanottu lyijyhyytelöakku (SLA). Siinä akkuhappoon lisättiin silikaattia, eli piitä, ja tuotannossa se muokattiin geelimäiseen olotilaan. Toinen ratkaisu oli VRLA-akku, jossa happo imeytettiin lasikuitumattoon(amg). Nämä molemmat tyypit ovat tänä päivänä akkutehtaiden tuotannoissa ja ovat varmistaneet paikkansa akkumarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. [1] 4.2. Sovellutukset Lyijyakkua käytetään sovellutuksissa missä tarvitaan paljon sähköenergiaa ja joissa suuresta painosta ja koosta ei ole haittaa. Lyijyakuille sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi autot, sähköautot, moottoriveneet, sairaala varusteet, pyörätuolit, golf kärryt, hätävalaistukset, UPS järjestelmät, sähkötrukit ja monet muut sovellutukset. Autoissa (bensiini ja dieselkäyttöisissä) ja perämoottoriveneissä käytetään jännitteeltään 12-volttisia lyijyakkuja jotka koostuvat kuudesta kahden voltin lyijyparista. Ne ovat muodoiltaan neliömäisiä muovisia laatikoita joissa plus- ja miinus navat ovat kannessa. Sähköautoissa käytetään lyijyakkuja, mutta käyttö on varsin vähäistä, sillä lyijyakun energia sisältö on varsin heikko kokoonsa ja painoonsa verrattuna. Esimerkiksi

8 8 keskiverto sähköautoin lyijyakun energia sisältö on noin 30 Wh/Kg. Kun taas samankokoisen sähköauton litiumakun energia sisältö on 300 Wh/kg. Huomataan siis että litiumakkuihin pystytään varaamaan kymmenenkertainen määrä energiaa. Näin muilla akkutyypeillä saadaan aikaan parempi teho-paino suhde, jolla autoihin saadaan parempi huippunopeus ja enemmän ajokilometrejä yhdellä latauksella. UPS järjestelmissä, joiden tehtävänä on taata tasainen virransyöttö lyhyiden katkosten varalle ja tasoittaa syöttöjännitteen epätasaisuuksia, käytetään lyijyakkuja. Hätävalaistus järjestelmissä käytetään myös lyijyakkuja, niistä saadaan virta tarvittaessa valaisimille, jos yleiseen verkkoon sattuu jostain syystä tulemaan katkos. Muut ajat hätävalaistuksen akut voivat olla kiinni verkossa jolloin lataus tapahtuu. Lyijyakut soveltuvat siis hyvin tähän sovellutukseen, koska ne pitää varastoida muutenkin varatussa tilassa. Erikoisemmissa sovellutuksissa kuten pyörätuoleissa tai sähkötrukeissa akut ovat käyttökohteen mukaan suunniteltuja, eli rakenteet vaihtelevat mutta toimita periaate pohjautuu samaan lyijylevyjen välissä tapahtuvaan elektrolyysiin. [1;2] 4.3. Edut Lyijyakuilla on etuja muihin akkutyyppeihin verrattuna, minkä takia ne ovat pysyneet markkinoilla tähän päivään asti. Lyijyakkuja on edullista ja yksinkertaista valmistaa, tämä takaa niille hyvän hintalaatusuhteen ja saatavuuden. Myös niissä käytettävä teknologia on hyvin valmista, tavallista ja helposti ymmärrettävää. Oikein käytettynä lyijyakku on kestävä. Huolto vaatimukset ovat myös alhaiset, mikä pitää lyijyakuista tulevat kokonaiskustannukset asiakkaille alhaisina. Tiiviisti suljetuissa lyijyhyytelöakuissa ei tarvitse lisätä elektrolyyttiainetta, mikä vähentää huollon tarvetta entisestään. Lyijyakuille ominaista että niillä on korkea virranantokyky, eli virtaa saadaan ulos paljon ja nopeasti, tästä johtuen se on ylivoimainen sovellutuksissa joissa tarvitaan paljon virtaa ja akun massasta ja koosta ei ole haittaa. Lyijyakuissa itsestään purkautuminen on pienintä kaikista ladattavista akkusysteemeistä, eli vain noin 40 % vuodessa. Vertailuksi nikkeli-kadmium akut purkautuvat saman verran kolmessa kuukaudessa, eli lyijyakuissa purkautuminen on noin neljä kertaa hitaampaa. [1] 4.4. Haitat ja rajoitukset Lyijy akuilla on myös haittapuolia ja rajoituksia. Niiden energiatiheys on melko heikko, eli energian suhde akun painoon on alhainen, joten moniin sovellutuksiin se on epäkorrekti. Esimerkiksi kannettaviin, pieniin ja kompakteihin laitteisiin, kuten kännyköihin. Lyijyakkua ei saa koskaan purkaa loppuu asti joten se sopii vain sovellutuksiin jossa harvoin puretaan akku enemmän. Joka täysipurkaus laskee lyijyakun kokonaisenergian säilöntäkapasiteettia. Sitä ei voi varastoida purkautuneessa

9 9 tilassa vaan sen kennojännite pitäisi pysyä aina yli 2.10V. Jos lyijyakku varastoidaan purkautuneessa tilassa, sen lataaminen jälkeenpäin on lähes mahdotonta, eli akku pilaantuu. Joten akku tulisi aina varastoida täydessä varauksessa ja viileässä tilassa. Loppujännitettä tulisi myös tarkkailla ja ladata akku joka kuudes kuukausi tai valmistajan suositusten mukaisesti. Lyijyakku ei suvaitse pikalatausta, vaan lataus on suoritettava hidaslatauksena, tällöin varausaika on suhteellisen pitkä, eli noin 8-16 tuntia. Alhaisilla lämpötiloilla lyijyakun suorituskyky on heikko. Optimaalinen käyttölämpötila lyijyakuille on 25 C ja jokainen 8 C lämpötilan lasku tai nousu puolittaa akun iän. Esimerkiksi normaali VRLA akku kestää käytössä 25 C noin kymmenen vuotta, jos toiminta lämpötila on 33 C akun ikä on viisi vuotta. Mikäli akku sijoitettaisiin aavikolle, missä lämpötila on noin 42 C, teoreettisesti voitaisiin ajatella että toiminta-aika olisi vain noin vuoden. Riippuen purkauksien syvyydestä ja toimita lämpötiloista lyijyakuilla on latauskertoja suhteellisen vähän. Suljettu lyijyakku kestää siis noin latauskertaa. Pääsyy suhteellisen lyhyelle purkaus/lataus sykli-iälle on positiiviselle elektrodille muodostuva korroosio, positiivisten levyjen laajentuminen ja aktiivisen materiaalin loppuminen. Lyijypitoisuus ja elektrolyyttiaine tekevät lyijyakuista haitallisia ympäristölle, joten käytetyt lyijyakut tulisi kierrättää määrättyjen ohjeiden mukaan. [1;2] Lyijyakkuteollisuus on näyttänyt tietä akkujen kierrätyksessä. Varsinkin autoteollisuus on ollut kärkipäässä organisoimassa käytettyjen akkujen kierrätystä. Yhdysvalloissa noin 98 % kaikista lyijyakuista kierrätetään. Vertailuksi vain yksi kuudesta pohjoisamerikkalaisista kotitaloudesta kierrättää yleisesti pattereita. [1] Jos esitetään kysymys että voiko lyijyakku pärjätä tulevaisuudessa? Vastaus on kyllä, koska sillä on vahva markkinaosuus sovellutuksissa joissa akun koolla ja painolla ei ole merkitystä, akun hinta ei saa olla korkea ja virran on oltava jatkuvasti päällä. Näin voimme todeta että lyijyakkujen nykytila on vahva ja tulevaisuuskin näyttää lupaavalta omilla sovellussegmenteillään

10 5. Nikkelimetallihydridi-akku (NiMH) 10 Nikkelimetallihydridi akku saatiin kaupalliseen kuntoon 80-luvun lopulla. Nikkelimetallihydridi kennossa positiivisena elektrodina on nikkelihydroksidi ja negatiivisena metallihydridi. Nikkelimetallihydridi-akku on lipeäakku, koska elektrolyytti on kaliumhydroksidia. Kadmium on korvattu metallihydridillä. [6] Nikkelimetallihydridi-akun reaktio on seuraavanlainen: Hapettuminen: MH + OH - > M + H 2 O + e - 0,83 V Pelkistyminen: NiOOH + H 2 O + e - > Ni(OH) 2 + OH - 0,52 V Kokonaisreaktio: NiOOH + MH > Ni(OH) 2 + M 1,35 V 5.1. Edut ja haitat Nikkelimetallihydridi akkujen etuja ovat korkea energiatiheys, lataus-purkauskertojen määrä on noin 500 kertaa, pieni sisäresistanssi, toimii hyvin erilaisissa lämpötiloissa, nopea lataus mahdollinen. Nikkelimetallihydridi akku soveltuu hyvin viihde elektroniikan akuksi esim. digitaalikamerat, matkapuhelimiin ja tietokoneisiin. Halpa hinta myös mahdollistaa sen käytön useissa muissa käyttökohteissa. Esimerkiksi nikkelimetallihydridiakkuja käytetään Toyota Prius hybridiautossa. [8] Nikkelimetallihydridi akkujen huonoja puolia ovat huono virran anto kyky, suuri itse purkautumisnopeus, kärsii muistiominaisuudesta mutta siitä pääsee eroon kun se tyhjennetään, kärsii jos on käyttämättömänä pitkiä aikoja, ei kestä hyvin ylilatautumista ja tuottaa latautumisen aikana lämpöä, huono hyötysuhde, kennon pieni ulostulojännite jolloin tarvitaan useita kennoja. Toistaiseksi kalliimpi kuin nikkeli-kadmium akku mutta hinta laskee kun nikkeli-kadmium akkujen valmistusta vähennetään. Nikkelimetallihydridi akku on hieman ympäristölle haitallinen, koska se sisältää nikkeliä mutta koska se ei sisällä kadmiumia se ei ole niin haitallinen kuin nikkeli-kadmium akku. Akku on ongelmajätettä mutta on kierrätettävissä. Matalan virran anto kyvyn takia akku ei sovellu tarpeisiin jossa sellaista tarvitaan kuten vaikkapa akkuporakoneet. Tällä hetkellä Nikkelimetallihydridi akku on menettämässä markkinaosuuttaan litiumakuille. [6;4;7]

11 Kuva 1. 11

12 6. Nikkeli-kadmium, NiCd Toimintaperiaate ja käyttökohteet Nikkeli-kadmium-akun keksi vuonna 1899 ruotsalainen Walmar Jungner. Se on pisimpään käytössä ollut akkumalli, jonka käytettävyys on parhaimmillaan kannettavissa akuissa. Erään akkuvalmistajan mukaan yli puolessa kaikista kannettavista laitteista on käytössä NiCd-akku. Erityisesti sen käyttöä suositaan radiopuhelimissa, hätä- ja hälytysjärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa sekä johdottomissa työkaluissa, sillä näissä käytöissä vaaditaan kovaa kestävyyttä. Lisäksi nikkeli-kadmiumin etuna on edullinen hinta. [1;6] NiCd-akussa positiivinen elektrodi on valmistettu nikkelihydroksidista ja negatiivinen kadmiumista. Elektrolyyttinä käytetään kaliumhydroksidiliuosta. Oikein käytettynä sen käyttöikä on muihin verrattuna pitkä, jonka lisäksi se kestää muita paremmin myös väärinkäyttöä, kuten ylilatausta. Sisäinen resistanssi on NiCd-akulla matala ja virranantokyky suuri: sitä voidaan kuormittaa yli 10C:n virralla (eli esimerkiksi 1,2Ah:n akkua 12 A:n virralla), mutta hetkellisesti siitä voidaan saada huomattavasti suurempiakin virtapulsseja. [6] Kovissa olosuhteissa NiCd-akku on muihin malleihin verrattuna luotettavin. Sen paras toiminta-alue sijoittuu välille 5 45 C, mutta se latautuu alhaisemmissakin lämpötiloissa. Silloin olisi kuitenkin käytettävä hidaslatausta, jottei kennojen sisällä painetta nostavia kaasuja kehittyisi. Hyvä hidaslatausaika tässä olisi noin 10 tuntia, kun taas normaalitoiminnan lämpötila-alueella NiCd-akulle suositellaan yhden tunnin mittaista pikalatausta pitkän latausajan sijaan. Yli 45 C lämpötilassa akku ei enää lataudu täyden kapasiteetin edestä, ja 60 celsiusasteessa saavutettava varaustaso yltää enää puoleen nimellisestä kapasiteetista. NiCd-akun ikää lyhentää myös lataaminen liian kuumaksi (yli 45 C) sekä istuttaminen latauslaitteessa. Se täytyisi päästää purkautumaan säännöllisesti, jottei ns. muisti-ilmiö pääsisi alentamaan sen kapasiteettia eli sähkönvarauskykyä. [1; 6] 6.2. Muisti-ilmiö Muisti-ilmiö ilmenee nikkeli-kadmium-akussa silloin kun akkua ei ole käytetty oikein. Tällöin sitä on pidetty latauksessa turhaan purkamatta akkua välillä kokonaan siten että kennojen napajännite laskee 1V:iin. Ilmiö johtuu akkukennoissa elektrodien materiaalikiteiden suurenemisesta, joka siten aiheuttaa varauspinnan pinta-alan pienenemisen alentaen akun sähkönvarauskykyä. Täytenä käyttämättä säilytetty akku

13 13 purkautuu itsestään menettäen 24 tunnin sisällä 10 % varauksestaan. Itsepurku jatkuu tämän jälkeen vauhdilla 10 % /kk. [6] 6.3. Edut ja haitat Nopea latausaika, jopa pitkän säilytysajan jälkeen, on yksi NiCd-akun suurimmista eduista. Erityisesti kun ottaa huomioon, että oikein säilytettynä se kestää jopa 5 vuotta käyttämättä. Toinen tärkeä seikka on kestävyys ankarissakin olosuhteissa niin poikkeuksellisten lämpötilojen kuin kovakouraisen käyttäjän suhteen. Kuten edellä mainittu, myös hinta on erittäin kilpailukykyinen kun otetaan huomioon sen kestävyys: jopa 1000 lataus/purkaus-kertaa. [1] Huonoin ominaisuus NiCd-akulla on sen haitallisuus ympäristölle. Vaikkei käytöllä olekaan mainittavia ympäristövaikutuksia, on raskasmetalli kadmium, joutuessaan virheellisesti esimerkiksi kotitalousjätteiden mukana kaatopaikalle, ympäristömyrkky. Nikkeli-kadmium-akun energiatiheys on muihin verrattuna heikko, vain Wh/kg, mikä on huonompi ainoastaan lyijyakulla. Myös itsepurkunopeus lasketaan haitalliseksi ominaisuudeksi. [1; 11]

14 7. Li-Ion Yleistä tietoa Tänä päivänä kasvavin ja lupaavin akkutyyppi on litium-ioni akku. Ensimmäiseksi litiumakut tulivat Sony:n toimesta kannettaviin sovelluksiin hyvän kapasiteettinsa ja painonsa ansiosta. Nykyään lähes kaikkien uusien matkapuhelinten akut ovat litiumakkuja. Lisäksi litiumakkuja käytetään erilaisissa kameroissa, mediasoittimissa ja nykyään myös sähkötyökaluissa. Akulla ei ole muistiominaisuutta kuten NiCd-akulla. Sen positiivinen elektrodi on litiumoksidia ja negatiivien elektrodi perinteisesti kobolttia. Li-Ion akku tyypillisesti on kevyempi kuin muut akkutyypit ja sen kenojännite on korkea 3,6 volttia. Litium on kevein metalli ja hyvin reaktiivinen esimerkiksi veden kanssa. Tämän takia akku on usein muovikuorien ja pakattu ilmatiiviisti. Väärinkäytettynä akku voi vaurioitua ja jopa räjähtää. Akun kennojännite ei saa laskea liian matalaksi ja siksi akut onkin varustettu sisäisellä turvapiirillä joka katkaisee piirin jos se havaitsee yli tai alijännitteen. joissain turvapiireissä on myös suoja liialliselle lämpötilalle ja oikosululle. Litium on kaikista metalleista kevein ja tarjoaa suurimman sähköpotentiaali arvon. Lisäksi litiumakulla on suurin energiatiheys painoon nähden. Usein kun puhutaan litiumakusta, tarkoitetaan litiumioniakkua. Litium tarjoaisi suuremman energiatiheyden kuin litiumionit mutta se ei olisi yhtä turvallinen ladata. Litiumioniakun energiatiheys on tyypillisesti kaksinkertainen verrattuna normaaliin nikkeli-kadmium akkuun. Kennon jännite on 3,6 volttia mikä mahdollistaa laitteen käytön usein yhdellä kennolla. Useat tämän päivän matkapuhelimet toimivatkin yhdellä kennolla. Nikkelipohjaisia 1,2 voltin akkuja pitäisi kytkeä kolme sarjaan. Litiumioniakussa ei ole muistiominaisuutta eikä sitä tarvitse purkaa tyhjäksi ennen latausta säilyttääkseen eliniän. Itsepurkautuminen on vain puolet verrattuna nikkelikadmium-akkuun. Vaikka litiumioniakulla on paljon hyviä puolia, on sillä myös huonoja puolia. Akun rakenne on hauras joten se pitää vahvistaa kotelolla. Lisäksi akkuun pitää sijoittaa turvapiiri joka estää yli- ja alijännitteen latauksen ja purun aikana. Usein turvapiiri sisältää myös lämpötila-anturin. Ikääntyminen on yksi litiumioniakun ongelmista. Osa litiumakun kapasiteetista menetetään jo vuoden päästä vaikka akkua ei käytettäisi. Kuitenkin akkua voidaan käyttää yli viisi vuottakin ongelmitta. Ikääntyminen johtuu kosteudesta jota pääsee aina hieman akun sisälle. Ikääntymistä voi hidastaa säilyttämällä akkua viileässä ja osittain ladattuna. Moni valmistaja suosittelee 40 % varausta säilytyksen ajaksi. Litiumioniakut

15 15 voidaan valmistaa joko pyöreiksi sylinterimäisiksi tai ohuiksi levyiksi. Tosin ohuet ovat kalliimpia kuin sylinterimäiset. [1] 7.2. Edut ja haitat Edut: Suuri energiatiheys Ei tarvitse ajoitettua latausta Pieni itsepurkautuminen Ei muistiominaisuutta Myös suuritehoisiin sovelluksiin Haitat: Vaatii turvapiirin Ikääntyminen vaikkei käytössä Kallis valmistaa. Noin 40 % kalliimpi kuin nikkeli-kadmium Kehittyy vielä 7.3. Säilytys Litiumakut suositellaan säilytettävän viileässä 40 % täysvarauksesta tai noin puolillaan, mutta ei tyhjänä. Vaaran litiumakun säilytyksessä on esimerkkinä kannettavan tietokoneen akku joka ensin käytetään tyhjäksi niin että turvapiiri katkaisee piirin jotta kennojännite ei menisi liian alas. Nyt jos jätetään tietokone lataamatta niin akun itsepurkautuminen joka on noin 5-10 % kuukaudessa purkaa akkua hiljalleen jota turvapiiri ei voi estää. Akku saattaa alkaa vuotamaan tai mennä käyttökelvottomaksi. Yksikin tällainen kerta vaurioittaa akkua, eikä sitä voi elvyttää. Kuitenkin litiumakku purkaa itseään huomattavasti vähemmän kuin Ni-Cd- tai Ni-Mh-akut ja vain hieman enemmän kuin lyijyakku. [1]

16 8. Litiumpolymeeriakku Toimintaperiaate ja käyttö Litiumpolymeeriakku lyhennetään usein Li-Po. Polymeerillä voidaan korvata nestemäinen elektrolyytti joka lisää turvallisuutta. Tavallisessa litiumioniakussa elektrodien välissä on elektrolyyttiin kostutetut huokoiset erottimet jotka pitävät elektrodit irrallaan, mutta mahdollistavat elektrolyytin kosketuksen molempiin elektrodeihin. Litiumpolymeeriakun elektrodien välissä on hyvin ohut polymeerikerros joka ei johda sähköä, mutta sallii litiumionien kulkea lävitseen. Tekniikka mahdollistaa jopa yhden millin paksuiset kennorakenteet. Kuitenkin kuivalla polymeeriakulla ei voida tuottaa yhtä suuria virtoja kuin tavallisella märällä litiumioniakulla, koska sen sisäresistanssi on suurempi. Kompromissiksi on valmistettu litiumakkuja joissa on polymeerikerros johon on lisätty hieman geelimäistä elektrolyyttiä mutta nämä akut ovat jo kemiallisesti ja rakenteellisesti hyvin lähellä normaalia litiumioniakkua jonka erottimet ovat polyeteeniä tai polypropeenia. Valitettavasti polymeeriakkujen kapasiteetti on hieman pienempi kuin normaalin litiumioniakun Edut ja haitat Edut: Erittäin ohut ja joustava rakenne Kevyt Turvallisempi, koska ei voi vuotaa elektrolyyttiä ja siinä on suuri sisäinen resistanssi. Haitat: Matalampi energiatiheys Kallis valmistaa Ei standardikokoja

17 9. Akkujen kierrätys Yleistietoa ympäristöhaitoista Euroopan unionin markkinoille saapuu vuosittain tonnia kannettavia akkuja ja paristoja, tonnia ajoneuvoakkuja ja paristoja sekä tonnia akkuja ja paristoja teollisuuden käyttöön. Osa näistä sähkökemiallisista laitteista sisältää huomattavan suuria määriä raskasmetalleja, pääasiassa elohopeaa (Hg), lyijyä (Pb) ja kadmiumia (Cd). Lisäksi niissä käytetään muita ympäristölle haitallisia aineita, kuten sinkkiä, kuparia, mangaania, litiumia ja nikkeliä. [10] Raskasmetallit, erityisesti lyijy, elohopea ja kadmium, ovat haitallisia ympäristölle sen vuoksi, että ne ovat erittäin pysyviä. Kerran luontoon päästyään, ne jäävät sinne, sillä ne eivät liukene veteen ja sitä kautta laimene. Esimerkiksi elohopea, jota käytetään muun muassa paristoissa ja loisteputkissa, muuttuu luonnossa mikrobitoiminnan seurauksena metyylielohopeaksi CH 3 Hg, joka on erittäin haitallinen keskushermostolle. Tässä muodossa se on ainoa metalli, joka rikastuu ravintoketjussa, sillä se sitoutuu eläinten elimistöissä valkuaisaineisiin. [11] Kierrätyksen kannalta olisi tietenkin helpointa, jos kaikki akut voitaisiin korvata ympäristöystävällisimmillä vaihtoehdoilla, kuten nikkeli-hydridi- tai litium-ioni akuilla. Se ei kuitenkaan, ainakaan toistaiseksi, ole mahdollista akkumateriaalien erilaisten ominaisuuksien vuoksi. Esimerkiksi johdottomissa työkaluissa käytettävien NiCd-akkujen kestävyys on kovassa käytössä aivan toista luokkaa kuin olisi vaikkapa Li-ionin vastaavassa tilanteessa. Siksi huomio onkin tällä hetkellä kiinnitettävä haitallisia aineita sisältävien (ja muidenkin) akkujen ja paristojen huolelliseen kierrätykseen. Jätteenkäsittelylaitoksessa kerätyistä akuista ja paristoista pystytään erilaisten polttoprosessien kautta erottelemaan eri metallit, jotka sitten kerätään talteen uusiokäyttöä varten. [1] 9.2. Kierrätykseen liittyvää liiketoiminta Suomessa NiCd-akut ja elohopeaa sisältävät paristot luokitellaan ongelmajätteeksi. Muut alkaliparistot ja tavalliset ruskokiviparistot sekä hopeaoksidi- tai litiumparistot eivät ole ongelmajätettä, vaikka ne eivät kelpaakaan normaalin kaatopaikkajätteen sekaan laitettaviksi. Suomalainen Ekokem Oy ilmoittaa toimittavansa paristo- ja akkujätteen suhteellisen vähäisen kokonaismäärän vuoksi ulkomaille hyötykäyttömateriaaliksi. Samalla ilmoitetaan hyötykäyttöasteen liikkuvan vähintään 50 prosentista parhaimmillaan lähes 80 prosenttiin. [12] Lisäksi, julkaistun lehdistötiedotteen mukaan yhtiö on tiivistänyt yhteistyötä suomalaisen kuiva-akkuja ja

18 18 paristoja hyötykäyttävän AkkuSer Oy:n kanssa. AkkuSer Oy:n toimitusjohtaja toteaa tiedotteessa, että he tulevat hyödyntämään käytettyjä pienakkuja tehokkaasti yhteistyöyritystensä kautta siten, että jalostettuaan akku- ja paristoraaka-aineet palautuvat kokonaisuudessaan uusiokäyttöön. Todettakoon vielä, että vastikään Nivalaan rakennettu AkkuSer Oy:n kierrätyslaitos on pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan, sillä se kykenee kierrättämään ongelmajätteeksi luokiteltavat kuiva-akut ja paristot ympäristöystävällisesti. Luonnollisesti, myös muita toimijoita tällä alalla on, mutta nämä yritykset lienevät kuitenkin tunnetuimpia alansa erikoisosaajina. [6] 9.3. Lainsäädännöstä Tekniikan kehittyminen ja sen myötä sähkölaitteiden käytön lisääntyminen niin teollisuudessa kuin kotitalouksissakin on saanut myös päättäjät uudistamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä koskevaa lainsäädäntöä. Ainakin EU:ssa on luvulla otettu monta edistysaskelta ympäristön suojelemiseksi, josta seurauksena esimerkiksi direktiivit RoHS, REACH, WEEE sekä tässä luvussa tarkemmin käsiteltävä Akku- ja paristodirektiivi. Euroopan Parlamentti ja Neuvosto antoivat 6. syyskuuta 2006 direktiivin 2006/66/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta. Tämä, lyhyemmin paristo- ja akkudirektiivi astuu voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna Uusi direktiivi korvaa siis entisen vuodelta 1991 olevan direktiivin, joka koski ainoastaan runsaasti elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä sisältäviä ns. vaarallisia paristoja ja akkuja sekä niistä syntyvää jätettä. [13; 10] Akku- ja paristodirektiivin keskeisin tavoite on artiklan 7 mukaan toteuttaa jäsenvaltioissa, kuljetusten ympäristövaikutukset huomioon ottaen, tarvittavat toimet, jotta voitaisiin maksimoida käytettyjen paristojen ja akkujen erilliskeräys. Tämän lisäksi tavoitteena on minimoida paristojen ja akkujen hävittäminen sekalaisena yhdyskuntajätteenä. Toisin sanoen päämääränä on saavuttaa mahdollisimman korkea keräys- ja kierrätystaso kaikille yhteisön alueella oleville käytetyille akuille ja paristoille. [13] Korkean kierrätystason saavuttamiseksi on jäsenvaltioiden sekä direktiivien 2006/66/EY 8 artiklan että 2002/96/EY (WEEE) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti varmistettava loppukäyttäjille (väestön tiheys huomioon ottaen) helppopääsyinen keräyspiste, jonne käytöstä poistettavat kannettavat akut ja paristot voi vähintään ilmaiseksi toimittaa. Tuottajilta tämä edellyttää kyseisenlaisen järjestelmän perustamista sekä muilta taloudellisilta toimijoilta näihin järjestelmiin osallistumista. [13; 14]

19 19 Teollisuusakuille ja paristoille keräys suoritetaan siten, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet vastaanottavat käytöstä poistettavat laitteet. Ajoneuvoakuille ja paristoille tulisi jäsenvaltioiden myös varmistaa, että kyseisten laitteiden tuottajat (tai kolmannet osapuolet) perustavat maksuttomia keräyspisteitä tarjoavan järjestelmän. Artiklassa 16 velvoitetaankin tuottajat tai heidän puolestaan toimivat kolmannet osapuolet rahoittamaan kaikkien edellämainittujen käytettyjen akkujen ja paristojen kierrätys-, keräys- ja käsittelynettokustannukset sekä näitä koskeva julkinen tiedotus. [13] Suomeen syntyneitä tuottajayhteisöjä on kaikkiaan viisi kappaletta: NERA (Nordic Electronics Recycling Association) eli Pohjoismaiden Elektroniikkakierrätysyhdistys ry, SER-Tuottajayhteisö ry (SERTY) sekä Elkertuottajaryhmittymä, johon kuuluvat SELT ry ja ICT-Tuottajaosuuskunta-TY ja FLIP ry. [15] Käytettyjen akkujen ja paristojen keräysasteelle asetetaan seuraavanlaiset tavoitteet uusimmassa direktivissä (2006/66/EY): a) 25 % viimeistään ; b) 45 % viimeistään Keräysasteella tarkoitetaan tiettynä kalenterivuonna prosenttiosuutta, joka saadaan jakamalla kyseisenä vuonna kerättyjen käytettyjen kannettavien akkujen ja paristojen paino niiden kannettavien akkujen ja paristojen keskimääräisellä painolla, jotka tuottajat (tai kolmannet osapuolet) myyvät loppukäyttäjille kyseisenä ja kahtena sitä edeltävänä vuonna. [13] Akku- ja paristodirektiivin myötä voimaan astuvat kiellot koskevat sekä yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa että yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia sisältäviä akkuja ja paristoja, huolimatta siitä, ovatko ne laitteisiin kiinnitettyjä vai kannettavia. Kielloista ensimmäinen ei koske enintään 2 painoprosenttia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja. Jälkimmäinen kielto ei koske niitä kannettavia akkuja ja paristoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi hätä- ja hälytysjärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa tai johdottomissa työkaluissa. Johdottomien työkalujen osalta komissio antaa neljän vuoden sisällä kertomuksen tarvittaessa parannusehdotuksineen siitä, kuinka kadmiumin käyttö voitaisiin kieltää akuissa ja paristoissa kokonaan. [13]

20 10. Tulevaisuus Näkymät Akut eivät ole muuttuneet paljon viimeisen sadan vuoden aikana, mutta kehittyneet. Akut pystyvät säilyttämään verrattain vähän energiaa kun otamme huomioon tämän päivän energian kulutuksen. Kuitenkin akut ovat välttämätön energianlähde käytettävissä sovellutuksissa Akut ovat olleet selkeästi kehityksen este mobiilisovelluksissa. Laitteiden suunnittelu on toteutettu pitkälti akun ympärille ja sen asettamilla ehdoilla joka on johtanut muun teknologian kehityksen kulkemisen samaan tahtiin kuin akkujen. Vaikka uusien laitteiden toiminta-aika on kasvanut, se ei ole yksistään kasvaneen akkujen energiatiheyden ansiota. Paljon kehitystä on syntynyt sovellusten tehon käytössä jota on saatu vähennettyä. Tämä kehitys on kuitenkin usein asettanut rajoja esimerkiksi kannettavine tietokoneiden kellotaajuuksille. Akut ovat olleet suurin este sähköautojen yleistymiselle. Lyhyet toimintaetäisyydet ja suuret akustojen painot yhdessä lyhyen käyttöiän myötä ovat pitäneet sähköautot poissa yleisestä käytöstä. Akkujen kehitys on pitkään ollut tasaista. Vuosittainen lisäys kapasiteettiin on ollut vain noin 6 %. Verrattain mikroelektroniikkaan jossa kehitys on seurannut Mooren lakia, on huomattavasti nopeampaa. [1] Polttokennot Korvaako polttokenno akun? Vaikka polttokennot keksittiin 1839, ne eivät ole vieläkään kovin yleisesti käytössä. Verrattuna polttomoottoriin jonka kehitys on alkanut samoihin aikoihin kuin polttokennon, on polttokennojen käyttö lähes olematonta. Polttokennoja on käytetty 60-luvulla avaruussovelluksissa ja 90-luvulla auto kokeiluissa, mutta kustannukset wattia kohden ovat vielä kymmenkertaiset polttomoottoriin verrattuna. Polttokennojen ollaan odotettu syrjäyttävän akut mobiilisovelluksissa. Kuitenkin polttokennojen ominaisuudet esim kylmäkäynnistys asettaa rajoituksia niiden yleistymiseen ja ennen kuin nämä ongelmat ovat voitettu, voidaan polttokennoja käyttää lataamaan akustoja. Polttokennot soveltuvat kuitenkin erikoissovelluksiin joissa ei saa syntyä päästöjä ja tarvitaan kenties puhdasta vettä esimerkiksi sukellusveneet ja avaruussukkulat.

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖASIAKIRJA

EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖASIAKIRJA EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg 14. helmikuuta 2006 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista sekä direktiivin 91/157/ETY

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu TN 3 / SÄHKÖASIOITA Viitaniemen koulu SÄHKÖSTÄ YLEISESTI SÄHKÖ YMPÄRISTÖSSÄ = monen erilaisen ilmiön yhteinen nimi = nykyihminen tulee harvoin toimeen ilman sähköä SÄHKÖN MUODOT SÄHKÖN MUODOT pistorasioista

Lisätiedot

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit Työstä vastaa Tanja Kallio (tanja.kallio@aalto.fi)

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Harjoitustyö litiumioniakuista

Harjoitustyö litiumioniakuista Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Tehokas halogeenivalaisin vilkulla ja valon voimakkuuden säädöllä sekä yövalolla. 12V / 20W. Suunnittelija: Mikko Esala

Tehokas halogeenivalaisin vilkulla ja valon voimakkuuden säädöllä sekä yövalolla. 12V / 20W. Suunnittelija: Mikko Esala 1 Tehokas halogeenivalaisin vilkulla ja valon voimakkuuden säädöllä sekä yövalolla. 12V / 20W. Suunnittelija: Mikko Esala Valaisin perustuu 12V / 7.2AH:n lyijyhyytelöakkuun, sekä 20W:n halogeenilamppuun.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. tammikuuta 2012 (11.01) (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. tammikuuta 2012 (11.01) (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. tammikuuta 2012 (11.01) (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 5. tammikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait,

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2012 SWD(2012) 65 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kurssin esittely Sähkömagneettiset ilmiöt varaus sähkökenttä magneettikenttä sähkömagneettinen induktio virta potentiaali ja jännite sähkömagneettinen energia teho Määritellään

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Sähkökemian perusteita, osa 1

Sähkökemian perusteita, osa 1 Sähkökemian perusteita, osa 1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 4 - Luento 1 Teema 4: Suoritustapana oppimispäiväkirja Tehdään yksin tai pareittain Tehtävät/ohjeet löytyvät kurssin

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET

TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET (YO-K06+13, YO-K09+13, YO-K05-11,..) Tasasuuntaus Vaihtovirran suunta muuttuu jaksollisesti. Tasasuuntaus muuttaa sähkövirran kulkemaan yhteen suuntaan. Tasasuuntaus toteutetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (paristot ja akut) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Keskinäisinduktanssi induktiivisesti kytkeytyneet komponentit muuntajan toimintaperiaate T-sijaiskytkentä kytketyn piirin energia KESKINÄISINDUKTANSSI M Faraday: magneettikentän

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Magneettinen energia

Magneettinen energia Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158 YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan unionin osallistumisesta vuoden 1979 kaukokulkeutumissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus) Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus) 1) MEKANIIKKA Vuorovaikutus vuorovaikutuksessa kaksi kappaletta vaikuttaa toisiinsa ja vaikutukset havaitaan molemmissa kappaleissa samanaikaisesti lajit: kosketus-/etä-

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja. JIPPO-POLKU Jippo-polku sisältää kokeellisia tutkimustehtäviä toteutettavaksi perusopetuksessa, kerhossa tai kotona. Polun tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi luonnossa joko koulun tai kerhon lähimaastossa,

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

PERUSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BUCK regulaattori )

PERUSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BUCK regulaattori ) HAKKRIKYTKENNÄT H. Honkanen PERSRAKENTEET Forward converter, Myötävaihemuunnin ( BCK regulaattori ) Toiminta: Kun kytkin ( = päätetransistori ) on johtavassa tilassa, siirtyy virta I 1 kelan kautta kondensaattoriin

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Neljännen luennon aihepiirit Aurinkokennon virta-jännite-käyrän muodostuminen Edellisellä luennolla tarkasteltiin aurinkokennon toimintaperiaatetta kennon sisäisten tapahtumisen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-00: PIIIANAYYSI I Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Kirja: luku. (vastus), luku 6. (käämi), luku 6. (kondensaattori) uentomoniste: luvut 3., 3. ja 3.3 VASTUS ja ESISTANSSI (Ohm,

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

KULUTUSELEKTRONIIKAN AKKUJEN TEKNISET OMINAISUUDET JA MARKKINAOSUUDET

KULUTUSELEKTRONIIKAN AKKUJEN TEKNISET OMINAISUUDET JA MARKKINAOSUUDET KULUTUSELEKTRONIIKAN AKKUJEN TEKNISET OMINAISUUDET JA MARKKINAOSUUDET 2015 Technical specifications and market shares of consumer electronics batteries 2015 Simo Kuusela Kandidaatintyö 4.5.2016 LUT School

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille Hakkurikytkentäinen FI AKKULATURI lyijyhappoakuille MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Käyttöohje ja opas käynnistys- ja syväpurkausakkujen ammattimaiseen lataukseen JOHDANTO Onnittelumme

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Esittely: akun elvytys

Esittely: akun elvytys Esittely: akun elvytys 2 REPLUS-akkuelvytin poistaa liiallisen sulfaatin pidentää akun käyttöikää tuottaa yksityiskohtaisia raportteja täysin automaattinen ja helppokäyttöinen ilmainen ohjelmisto laitteen

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-: SÄHKÖTEKNIIKKA Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden

Lisätiedot