AKKUJEN NYKYTILA. SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKUJEN NYKYTILA. SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö"

Transkriptio

1 AKKUJEN NYKYTILA SMG-4050 Energian varastointi ja uusiutuvat energialähteet kurssin seminaarityö

2 2 SISÄLLYS 1. Johdanto Akun toimintaperiaatteet Suureet ja käsitteet Lyijyakut Yleistä tietoa Sovellutukset Edut Haitat ja rajoitukset Nikkelimetallihydridi-akku (NiMH) Edut ja haitat Nikkeli-kadmium, NiCd Toimintaperiaate ja käyttökohteet Muisti-ilmiö Edut ja haitat Li-Ion Yleistä tietoa Edut ja haitat Säilytys Litiumpolymeeriakku Toimintaperiaate ja käyttö Edut ja haitat Akkujen kierrätys Yleistietoa ympäristöhaitoista Kierrätykseen liittyvää liiketoiminta Suomessa Lainsäädännöstä Tulevaisuus Näkymät Polttokennot Tulevaisuuden akku Litiumakku Lähteet... 22

3 1. Johdanto 3 Akkujen käyttö nykypäivänä on monimuotoista. Akut ovat mahdollistaneet nykypäivän monien sovellutusten käytön, joille kiinteät sähköverkot eivät pysty tarjoamaan energiaa. Akkujen avulla yhteiskuntamme ja infrastruktuurimme on kehittynyt mobiilimpaan suuntaan. Tästä syystä akuille on suuri määrä sovelluskohteita ja monet järjestelmät ovat riippuvaisia niistä. Käsittelemme seminaarityössämme akkujen toimintaa yleisti, kertaamme akkuteknologiassa käytettävät suureet ja käsitteet, käsittelemme käytetyt akkutyypit erikseen ja pohdimme akkujen nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä.

4 2. Akun toimintaperiaatteet 4 Galvaanisia pareja kutsutaan primäärisiksi virtalähteiksi eli niissä tapahtunutta reaktiota ei saada palautumaan takaisin. Galvaanisessa pari on sähkökemiallinen virtalähde, jossa kemiallinen energia muutetaan sähköenergiaksi hapetus ja pelkistysreaktion kautta. Galvaanisessa kennossa on kaksi eri elektrodia, jotka ovat eri astioissa/kennoissa ja ne on kytketty toisiinsa sähkönjohtimella. Virtapiiri suljetaan suolasillalla, jolloin eri kennojen liuokset eivät pääse sekoittumaan mutta mahdollistaa ionien liikkumisen kennosta toiseen. [3] Akku on sekundäärinen virtalähde eli se on uudelleenladattava. Tällöin tyhjentynyt akku voidaan toistuvasti varata tuomalla siihen sähköenergiaa, joka varastoituu kemiallisena energiana. Akussa on kaksi eri elektrodia positiivinen ja negatiivinen ja ne ovat samassa elektrolyytissä. Akkutyyppi määräytyy siitä, mitä aineita käytetään.[3] Tällä hetkellä yleisimpiä käytettyjä akkuja ovat lyijyakku, nikkeli-kadmium-akku (NiCd), nikkelimetallihydridi-akku (NiMH), litiumioniakku (Li-ion) ja litiumpolymeeriakku (LiPo). Kaupallistettuja ovat myös alumiini-ilma akku, alumiini-rikkiakku. Lisäksi osittain kaupallistettuja ja kehitystyön alla ovat korkean lämpötilan akut, kuten vaikka natriumrikki-akku, metalli-ilma-akut, nikkeli-rauta-akut, polymeeri-litiumakut ja redoksi- ja virtausakut. [4]

5 3. Suureet ja käsitteet 5 Tärkeitä parametreja ovat: 1. Energiatiheys (Wh/kg) ja tehotiheys (W/kg): määrittelee kuinka paljon akussa on tehoa massaan nähden. Tyypillisesti akusta riippuen se on luokkaa Wh/kg ja W/kg 2. Sisäresistanssi: tyypillisesti se on luokkaa milliohmia 3. Lataus-purkauskertojen määrä ja elinikä: jotain akkuja voi ladata vain 300 kertaa kun taas jotain voi yli 1000 kertaa, jolloin 20 % akun tehosta on lähtenyt. 4. Latauksen nopeus: tyypillisesti alle tunnista 16 tuntiin. 5. Itse purkautumisnopeus: kertoo kuinka paljon akku tyhjenee kun se on käyttämättömänä. Akusta riippuen purkautuu 5 %:sta 20 %:iin. 6. Ulostulojännite: tyypillisesti 1,25 voltista - 3,3 volttiin 7. Toimintaolosuhteet: missä lämpötilassa kennot toimivat. Tyypillisesti -20 asteesta 60 asteeseen. Ovatko kennot umpinaisia ja ovatko ne paineen alaisia. 8. Turvallisuustekijät: miten akku toimii virhetilanteessa ja kuinka usein sellaisia tapahtuu. 9. Käytetäänkö akussa myrkyllisiä aineita. Miten akku toimii oikosulku tilanteessa. 10. Ympäristölliset tekijät: käytetäänkö myrkyllisiä aineita ja miten ongelma jätteitä voidaan kierrättää tai hävittää. 11. Hinta ja kaupallisuus, ylilatautumisen kesto, jonka lisäksi täytyy ottaa huomioon että akuissa saattaa olla muistiominaisuutta. Muistiominaisuus tarkoittaa, että jos akkua ei huolla oikein ja esimerkiksi käyttää vain pientä osaa akun kapasiteetista niin se voi menettää kapasiteetistaan suurenkin osan pysyvästi tai väliaikaisesti akku tyypistä riippuen. [4]

6 Taulukko 1. Yleisimmin käytettyjen akkujen parametreja. (5) Nikkelikadmium Nikkeli- Metallihydridi Lyijyakku Litiumion Energiatiheys (Wh/kg) Sisäresistanssi(milliohmia) (6V) (6V) <100 (12V) Lataus-purkaus kertojen määrä Lataus nopeus 1h 1h-4h 8-16h 1,5-3h Ylilatautumisen kesto tavallinen matala korkea matala Itse purkautumisen nopeus 20% kk 30 % kk 5 % kk <10 % kk Ulostulo jännite 1.25V 1.25V 2V 3,6V Toiminta lämpötila (Celsius) Turvallisuus vakaa vakaa vakaa Turvapiiri Tarvitaan, Vakaa 150 celsius asteeseen asti Ympäristöystävällisyys Myrkyllinen ympäristölle Hieman myrkyllinen, kierrätettävä Myrkyllinen ympäristölle 6 Hieman myrkyllinen, Voidaan hävittää pienessä mittakaavassa

7 4. Lyijyakut Yleistä tietoa Lyijyakku on vanhin ladattava akkutyyppi, sen toimintaperiaate perustuu elektrolyysiin. Elektrodeina käytetään kahta lyijylevyä joiden välissä elektrolyytti aineena on noin 37 % rikkihappoa. Lyijyakun molemmat lyijylevyt ovat peittyneet lyijysulfaatilla sen ollessa tyhjä. Kun akkua ladataan, katodi lyijylevy peittyy lyijyoksidilla ja anodi lyijylevy puhdistuu lyijymetalliksi. Lyijyakkujen kapasiteetit vaihtelevat tavallisesti Ampeerituntiin. Lyijyakut ovat ekonomisin vaihtoehto laitteisiin joissa tarvitaan suurta tehoa ja joissa paino ei ole ongelma. Lyijy akkuun pystytään siis varastoimaan suhteellisen paljon energiaa joten se on käyttökohteissaan varsin edullinen ratkaisu. Tästä seuraa se että lyijy akut ovat yleensä kooltaan varsin suuria, joten niitä ei pystytä käyttämään läheskään kaikissa sovellutuksissa.[1] Lyijyakun kehitti ranskalainen fyysikko Gaston Planté vuonna Lyijyakku oli ensimmäinen uudelleen ladattava akku tyyppi yleisessä käytössä luvulla tutkijat kehittivät lyijyakku tyypin joka ei tarvinnut erillistä huoltoa vaan sitä pystyi käyttämään joka asennossa. Elektrolyyttineste korvattiin elektrolyyttinesteeseen kostutetuilla erottimilla, jotta elektrodit eivät koskisi toisiinsa, kansi suljettiin tiiviisti sekä varauksen ja purkauksen aikana muodostuvan kaasun takia akkuihin lisättiin ulostuloventtiili, jotta akut olisivat turvallisia. Markkinoiden eritarpeiden takia lyijyakuista nousi pintaan kaksi erityyppistä ratkaisua. Ensimmäinen ratkaisu oli suljettu lyijyhappoakku, niin sanottu lyijyhyytelöakku (SLA). Siinä akkuhappoon lisättiin silikaattia, eli piitä, ja tuotannossa se muokattiin geelimäiseen olotilaan. Toinen ratkaisu oli VRLA-akku, jossa happo imeytettiin lasikuitumattoon(amg). Nämä molemmat tyypit ovat tänä päivänä akkutehtaiden tuotannoissa ja ovat varmistaneet paikkansa akkumarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. [1] 4.2. Sovellutukset Lyijyakkua käytetään sovellutuksissa missä tarvitaan paljon sähköenergiaa ja joissa suuresta painosta ja koosta ei ole haittaa. Lyijyakuille sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi autot, sähköautot, moottoriveneet, sairaala varusteet, pyörätuolit, golf kärryt, hätävalaistukset, UPS järjestelmät, sähkötrukit ja monet muut sovellutukset. Autoissa (bensiini ja dieselkäyttöisissä) ja perämoottoriveneissä käytetään jännitteeltään 12-volttisia lyijyakkuja jotka koostuvat kuudesta kahden voltin lyijyparista. Ne ovat muodoiltaan neliömäisiä muovisia laatikoita joissa plus- ja miinus navat ovat kannessa. Sähköautoissa käytetään lyijyakkuja, mutta käyttö on varsin vähäistä, sillä lyijyakun energia sisältö on varsin heikko kokoonsa ja painoonsa verrattuna. Esimerkiksi

8 8 keskiverto sähköautoin lyijyakun energia sisältö on noin 30 Wh/Kg. Kun taas samankokoisen sähköauton litiumakun energia sisältö on 300 Wh/kg. Huomataan siis että litiumakkuihin pystytään varaamaan kymmenenkertainen määrä energiaa. Näin muilla akkutyypeillä saadaan aikaan parempi teho-paino suhde, jolla autoihin saadaan parempi huippunopeus ja enemmän ajokilometrejä yhdellä latauksella. UPS järjestelmissä, joiden tehtävänä on taata tasainen virransyöttö lyhyiden katkosten varalle ja tasoittaa syöttöjännitteen epätasaisuuksia, käytetään lyijyakkuja. Hätävalaistus järjestelmissä käytetään myös lyijyakkuja, niistä saadaan virta tarvittaessa valaisimille, jos yleiseen verkkoon sattuu jostain syystä tulemaan katkos. Muut ajat hätävalaistuksen akut voivat olla kiinni verkossa jolloin lataus tapahtuu. Lyijyakut soveltuvat siis hyvin tähän sovellutukseen, koska ne pitää varastoida muutenkin varatussa tilassa. Erikoisemmissa sovellutuksissa kuten pyörätuoleissa tai sähkötrukeissa akut ovat käyttökohteen mukaan suunniteltuja, eli rakenteet vaihtelevat mutta toimita periaate pohjautuu samaan lyijylevyjen välissä tapahtuvaan elektrolyysiin. [1;2] 4.3. Edut Lyijyakuilla on etuja muihin akkutyyppeihin verrattuna, minkä takia ne ovat pysyneet markkinoilla tähän päivään asti. Lyijyakkuja on edullista ja yksinkertaista valmistaa, tämä takaa niille hyvän hintalaatusuhteen ja saatavuuden. Myös niissä käytettävä teknologia on hyvin valmista, tavallista ja helposti ymmärrettävää. Oikein käytettynä lyijyakku on kestävä. Huolto vaatimukset ovat myös alhaiset, mikä pitää lyijyakuista tulevat kokonaiskustannukset asiakkaille alhaisina. Tiiviisti suljetuissa lyijyhyytelöakuissa ei tarvitse lisätä elektrolyyttiainetta, mikä vähentää huollon tarvetta entisestään. Lyijyakuille ominaista että niillä on korkea virranantokyky, eli virtaa saadaan ulos paljon ja nopeasti, tästä johtuen se on ylivoimainen sovellutuksissa joissa tarvitaan paljon virtaa ja akun massasta ja koosta ei ole haittaa. Lyijyakuissa itsestään purkautuminen on pienintä kaikista ladattavista akkusysteemeistä, eli vain noin 40 % vuodessa. Vertailuksi nikkeli-kadmium akut purkautuvat saman verran kolmessa kuukaudessa, eli lyijyakuissa purkautuminen on noin neljä kertaa hitaampaa. [1] 4.4. Haitat ja rajoitukset Lyijy akuilla on myös haittapuolia ja rajoituksia. Niiden energiatiheys on melko heikko, eli energian suhde akun painoon on alhainen, joten moniin sovellutuksiin se on epäkorrekti. Esimerkiksi kannettaviin, pieniin ja kompakteihin laitteisiin, kuten kännyköihin. Lyijyakkua ei saa koskaan purkaa loppuu asti joten se sopii vain sovellutuksiin jossa harvoin puretaan akku enemmän. Joka täysipurkaus laskee lyijyakun kokonaisenergian säilöntäkapasiteettia. Sitä ei voi varastoida purkautuneessa

9 9 tilassa vaan sen kennojännite pitäisi pysyä aina yli 2.10V. Jos lyijyakku varastoidaan purkautuneessa tilassa, sen lataaminen jälkeenpäin on lähes mahdotonta, eli akku pilaantuu. Joten akku tulisi aina varastoida täydessä varauksessa ja viileässä tilassa. Loppujännitettä tulisi myös tarkkailla ja ladata akku joka kuudes kuukausi tai valmistajan suositusten mukaisesti. Lyijyakku ei suvaitse pikalatausta, vaan lataus on suoritettava hidaslatauksena, tällöin varausaika on suhteellisen pitkä, eli noin 8-16 tuntia. Alhaisilla lämpötiloilla lyijyakun suorituskyky on heikko. Optimaalinen käyttölämpötila lyijyakuille on 25 C ja jokainen 8 C lämpötilan lasku tai nousu puolittaa akun iän. Esimerkiksi normaali VRLA akku kestää käytössä 25 C noin kymmenen vuotta, jos toiminta lämpötila on 33 C akun ikä on viisi vuotta. Mikäli akku sijoitettaisiin aavikolle, missä lämpötila on noin 42 C, teoreettisesti voitaisiin ajatella että toiminta-aika olisi vain noin vuoden. Riippuen purkauksien syvyydestä ja toimita lämpötiloista lyijyakuilla on latauskertoja suhteellisen vähän. Suljettu lyijyakku kestää siis noin latauskertaa. Pääsyy suhteellisen lyhyelle purkaus/lataus sykli-iälle on positiiviselle elektrodille muodostuva korroosio, positiivisten levyjen laajentuminen ja aktiivisen materiaalin loppuminen. Lyijypitoisuus ja elektrolyyttiaine tekevät lyijyakuista haitallisia ympäristölle, joten käytetyt lyijyakut tulisi kierrättää määrättyjen ohjeiden mukaan. [1;2] Lyijyakkuteollisuus on näyttänyt tietä akkujen kierrätyksessä. Varsinkin autoteollisuus on ollut kärkipäässä organisoimassa käytettyjen akkujen kierrätystä. Yhdysvalloissa noin 98 % kaikista lyijyakuista kierrätetään. Vertailuksi vain yksi kuudesta pohjoisamerikkalaisista kotitaloudesta kierrättää yleisesti pattereita. [1] Jos esitetään kysymys että voiko lyijyakku pärjätä tulevaisuudessa? Vastaus on kyllä, koska sillä on vahva markkinaosuus sovellutuksissa joissa akun koolla ja painolla ei ole merkitystä, akun hinta ei saa olla korkea ja virran on oltava jatkuvasti päällä. Näin voimme todeta että lyijyakkujen nykytila on vahva ja tulevaisuuskin näyttää lupaavalta omilla sovellussegmenteillään

10 5. Nikkelimetallihydridi-akku (NiMH) 10 Nikkelimetallihydridi akku saatiin kaupalliseen kuntoon 80-luvun lopulla. Nikkelimetallihydridi kennossa positiivisena elektrodina on nikkelihydroksidi ja negatiivisena metallihydridi. Nikkelimetallihydridi-akku on lipeäakku, koska elektrolyytti on kaliumhydroksidia. Kadmium on korvattu metallihydridillä. [6] Nikkelimetallihydridi-akun reaktio on seuraavanlainen: Hapettuminen: MH + OH - > M + H 2 O + e - 0,83 V Pelkistyminen: NiOOH + H 2 O + e - > Ni(OH) 2 + OH - 0,52 V Kokonaisreaktio: NiOOH + MH > Ni(OH) 2 + M 1,35 V 5.1. Edut ja haitat Nikkelimetallihydridi akkujen etuja ovat korkea energiatiheys, lataus-purkauskertojen määrä on noin 500 kertaa, pieni sisäresistanssi, toimii hyvin erilaisissa lämpötiloissa, nopea lataus mahdollinen. Nikkelimetallihydridi akku soveltuu hyvin viihde elektroniikan akuksi esim. digitaalikamerat, matkapuhelimiin ja tietokoneisiin. Halpa hinta myös mahdollistaa sen käytön useissa muissa käyttökohteissa. Esimerkiksi nikkelimetallihydridiakkuja käytetään Toyota Prius hybridiautossa. [8] Nikkelimetallihydridi akkujen huonoja puolia ovat huono virran anto kyky, suuri itse purkautumisnopeus, kärsii muistiominaisuudesta mutta siitä pääsee eroon kun se tyhjennetään, kärsii jos on käyttämättömänä pitkiä aikoja, ei kestä hyvin ylilatautumista ja tuottaa latautumisen aikana lämpöä, huono hyötysuhde, kennon pieni ulostulojännite jolloin tarvitaan useita kennoja. Toistaiseksi kalliimpi kuin nikkeli-kadmium akku mutta hinta laskee kun nikkeli-kadmium akkujen valmistusta vähennetään. Nikkelimetallihydridi akku on hieman ympäristölle haitallinen, koska se sisältää nikkeliä mutta koska se ei sisällä kadmiumia se ei ole niin haitallinen kuin nikkeli-kadmium akku. Akku on ongelmajätettä mutta on kierrätettävissä. Matalan virran anto kyvyn takia akku ei sovellu tarpeisiin jossa sellaista tarvitaan kuten vaikkapa akkuporakoneet. Tällä hetkellä Nikkelimetallihydridi akku on menettämässä markkinaosuuttaan litiumakuille. [6;4;7]

11 Kuva 1. 11

12 6. Nikkeli-kadmium, NiCd Toimintaperiaate ja käyttökohteet Nikkeli-kadmium-akun keksi vuonna 1899 ruotsalainen Walmar Jungner. Se on pisimpään käytössä ollut akkumalli, jonka käytettävyys on parhaimmillaan kannettavissa akuissa. Erään akkuvalmistajan mukaan yli puolessa kaikista kannettavista laitteista on käytössä NiCd-akku. Erityisesti sen käyttöä suositaan radiopuhelimissa, hätä- ja hälytysjärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa sekä johdottomissa työkaluissa, sillä näissä käytöissä vaaditaan kovaa kestävyyttä. Lisäksi nikkeli-kadmiumin etuna on edullinen hinta. [1;6] NiCd-akussa positiivinen elektrodi on valmistettu nikkelihydroksidista ja negatiivinen kadmiumista. Elektrolyyttinä käytetään kaliumhydroksidiliuosta. Oikein käytettynä sen käyttöikä on muihin verrattuna pitkä, jonka lisäksi se kestää muita paremmin myös väärinkäyttöä, kuten ylilatausta. Sisäinen resistanssi on NiCd-akulla matala ja virranantokyky suuri: sitä voidaan kuormittaa yli 10C:n virralla (eli esimerkiksi 1,2Ah:n akkua 12 A:n virralla), mutta hetkellisesti siitä voidaan saada huomattavasti suurempiakin virtapulsseja. [6] Kovissa olosuhteissa NiCd-akku on muihin malleihin verrattuna luotettavin. Sen paras toiminta-alue sijoittuu välille 5 45 C, mutta se latautuu alhaisemmissakin lämpötiloissa. Silloin olisi kuitenkin käytettävä hidaslatausta, jottei kennojen sisällä painetta nostavia kaasuja kehittyisi. Hyvä hidaslatausaika tässä olisi noin 10 tuntia, kun taas normaalitoiminnan lämpötila-alueella NiCd-akulle suositellaan yhden tunnin mittaista pikalatausta pitkän latausajan sijaan. Yli 45 C lämpötilassa akku ei enää lataudu täyden kapasiteetin edestä, ja 60 celsiusasteessa saavutettava varaustaso yltää enää puoleen nimellisestä kapasiteetista. NiCd-akun ikää lyhentää myös lataaminen liian kuumaksi (yli 45 C) sekä istuttaminen latauslaitteessa. Se täytyisi päästää purkautumaan säännöllisesti, jottei ns. muisti-ilmiö pääsisi alentamaan sen kapasiteettia eli sähkönvarauskykyä. [1; 6] 6.2. Muisti-ilmiö Muisti-ilmiö ilmenee nikkeli-kadmium-akussa silloin kun akkua ei ole käytetty oikein. Tällöin sitä on pidetty latauksessa turhaan purkamatta akkua välillä kokonaan siten että kennojen napajännite laskee 1V:iin. Ilmiö johtuu akkukennoissa elektrodien materiaalikiteiden suurenemisesta, joka siten aiheuttaa varauspinnan pinta-alan pienenemisen alentaen akun sähkönvarauskykyä. Täytenä käyttämättä säilytetty akku

13 13 purkautuu itsestään menettäen 24 tunnin sisällä 10 % varauksestaan. Itsepurku jatkuu tämän jälkeen vauhdilla 10 % /kk. [6] 6.3. Edut ja haitat Nopea latausaika, jopa pitkän säilytysajan jälkeen, on yksi NiCd-akun suurimmista eduista. Erityisesti kun ottaa huomioon, että oikein säilytettynä se kestää jopa 5 vuotta käyttämättä. Toinen tärkeä seikka on kestävyys ankarissakin olosuhteissa niin poikkeuksellisten lämpötilojen kuin kovakouraisen käyttäjän suhteen. Kuten edellä mainittu, myös hinta on erittäin kilpailukykyinen kun otetaan huomioon sen kestävyys: jopa 1000 lataus/purkaus-kertaa. [1] Huonoin ominaisuus NiCd-akulla on sen haitallisuus ympäristölle. Vaikkei käytöllä olekaan mainittavia ympäristövaikutuksia, on raskasmetalli kadmium, joutuessaan virheellisesti esimerkiksi kotitalousjätteiden mukana kaatopaikalle, ympäristömyrkky. Nikkeli-kadmium-akun energiatiheys on muihin verrattuna heikko, vain Wh/kg, mikä on huonompi ainoastaan lyijyakulla. Myös itsepurkunopeus lasketaan haitalliseksi ominaisuudeksi. [1; 11]

14 7. Li-Ion Yleistä tietoa Tänä päivänä kasvavin ja lupaavin akkutyyppi on litium-ioni akku. Ensimmäiseksi litiumakut tulivat Sony:n toimesta kannettaviin sovelluksiin hyvän kapasiteettinsa ja painonsa ansiosta. Nykyään lähes kaikkien uusien matkapuhelinten akut ovat litiumakkuja. Lisäksi litiumakkuja käytetään erilaisissa kameroissa, mediasoittimissa ja nykyään myös sähkötyökaluissa. Akulla ei ole muistiominaisuutta kuten NiCd-akulla. Sen positiivinen elektrodi on litiumoksidia ja negatiivien elektrodi perinteisesti kobolttia. Li-Ion akku tyypillisesti on kevyempi kuin muut akkutyypit ja sen kenojännite on korkea 3,6 volttia. Litium on kevein metalli ja hyvin reaktiivinen esimerkiksi veden kanssa. Tämän takia akku on usein muovikuorien ja pakattu ilmatiiviisti. Väärinkäytettynä akku voi vaurioitua ja jopa räjähtää. Akun kennojännite ei saa laskea liian matalaksi ja siksi akut onkin varustettu sisäisellä turvapiirillä joka katkaisee piirin jos se havaitsee yli tai alijännitteen. joissain turvapiireissä on myös suoja liialliselle lämpötilalle ja oikosululle. Litium on kaikista metalleista kevein ja tarjoaa suurimman sähköpotentiaali arvon. Lisäksi litiumakulla on suurin energiatiheys painoon nähden. Usein kun puhutaan litiumakusta, tarkoitetaan litiumioniakkua. Litium tarjoaisi suuremman energiatiheyden kuin litiumionit mutta se ei olisi yhtä turvallinen ladata. Litiumioniakun energiatiheys on tyypillisesti kaksinkertainen verrattuna normaaliin nikkeli-kadmium akkuun. Kennon jännite on 3,6 volttia mikä mahdollistaa laitteen käytön usein yhdellä kennolla. Useat tämän päivän matkapuhelimet toimivatkin yhdellä kennolla. Nikkelipohjaisia 1,2 voltin akkuja pitäisi kytkeä kolme sarjaan. Litiumioniakussa ei ole muistiominaisuutta eikä sitä tarvitse purkaa tyhjäksi ennen latausta säilyttääkseen eliniän. Itsepurkautuminen on vain puolet verrattuna nikkelikadmium-akkuun. Vaikka litiumioniakulla on paljon hyviä puolia, on sillä myös huonoja puolia. Akun rakenne on hauras joten se pitää vahvistaa kotelolla. Lisäksi akkuun pitää sijoittaa turvapiiri joka estää yli- ja alijännitteen latauksen ja purun aikana. Usein turvapiiri sisältää myös lämpötila-anturin. Ikääntyminen on yksi litiumioniakun ongelmista. Osa litiumakun kapasiteetista menetetään jo vuoden päästä vaikka akkua ei käytettäisi. Kuitenkin akkua voidaan käyttää yli viisi vuottakin ongelmitta. Ikääntyminen johtuu kosteudesta jota pääsee aina hieman akun sisälle. Ikääntymistä voi hidastaa säilyttämällä akkua viileässä ja osittain ladattuna. Moni valmistaja suosittelee 40 % varausta säilytyksen ajaksi. Litiumioniakut

15 15 voidaan valmistaa joko pyöreiksi sylinterimäisiksi tai ohuiksi levyiksi. Tosin ohuet ovat kalliimpia kuin sylinterimäiset. [1] 7.2. Edut ja haitat Edut: Suuri energiatiheys Ei tarvitse ajoitettua latausta Pieni itsepurkautuminen Ei muistiominaisuutta Myös suuritehoisiin sovelluksiin Haitat: Vaatii turvapiirin Ikääntyminen vaikkei käytössä Kallis valmistaa. Noin 40 % kalliimpi kuin nikkeli-kadmium Kehittyy vielä 7.3. Säilytys Litiumakut suositellaan säilytettävän viileässä 40 % täysvarauksesta tai noin puolillaan, mutta ei tyhjänä. Vaaran litiumakun säilytyksessä on esimerkkinä kannettavan tietokoneen akku joka ensin käytetään tyhjäksi niin että turvapiiri katkaisee piirin jotta kennojännite ei menisi liian alas. Nyt jos jätetään tietokone lataamatta niin akun itsepurkautuminen joka on noin 5-10 % kuukaudessa purkaa akkua hiljalleen jota turvapiiri ei voi estää. Akku saattaa alkaa vuotamaan tai mennä käyttökelvottomaksi. Yksikin tällainen kerta vaurioittaa akkua, eikä sitä voi elvyttää. Kuitenkin litiumakku purkaa itseään huomattavasti vähemmän kuin Ni-Cd- tai Ni-Mh-akut ja vain hieman enemmän kuin lyijyakku. [1]

16 8. Litiumpolymeeriakku Toimintaperiaate ja käyttö Litiumpolymeeriakku lyhennetään usein Li-Po. Polymeerillä voidaan korvata nestemäinen elektrolyytti joka lisää turvallisuutta. Tavallisessa litiumioniakussa elektrodien välissä on elektrolyyttiin kostutetut huokoiset erottimet jotka pitävät elektrodit irrallaan, mutta mahdollistavat elektrolyytin kosketuksen molempiin elektrodeihin. Litiumpolymeeriakun elektrodien välissä on hyvin ohut polymeerikerros joka ei johda sähköä, mutta sallii litiumionien kulkea lävitseen. Tekniikka mahdollistaa jopa yhden millin paksuiset kennorakenteet. Kuitenkin kuivalla polymeeriakulla ei voida tuottaa yhtä suuria virtoja kuin tavallisella märällä litiumioniakulla, koska sen sisäresistanssi on suurempi. Kompromissiksi on valmistettu litiumakkuja joissa on polymeerikerros johon on lisätty hieman geelimäistä elektrolyyttiä mutta nämä akut ovat jo kemiallisesti ja rakenteellisesti hyvin lähellä normaalia litiumioniakkua jonka erottimet ovat polyeteeniä tai polypropeenia. Valitettavasti polymeeriakkujen kapasiteetti on hieman pienempi kuin normaalin litiumioniakun Edut ja haitat Edut: Erittäin ohut ja joustava rakenne Kevyt Turvallisempi, koska ei voi vuotaa elektrolyyttiä ja siinä on suuri sisäinen resistanssi. Haitat: Matalampi energiatiheys Kallis valmistaa Ei standardikokoja

17 9. Akkujen kierrätys Yleistietoa ympäristöhaitoista Euroopan unionin markkinoille saapuu vuosittain tonnia kannettavia akkuja ja paristoja, tonnia ajoneuvoakkuja ja paristoja sekä tonnia akkuja ja paristoja teollisuuden käyttöön. Osa näistä sähkökemiallisista laitteista sisältää huomattavan suuria määriä raskasmetalleja, pääasiassa elohopeaa (Hg), lyijyä (Pb) ja kadmiumia (Cd). Lisäksi niissä käytetään muita ympäristölle haitallisia aineita, kuten sinkkiä, kuparia, mangaania, litiumia ja nikkeliä. [10] Raskasmetallit, erityisesti lyijy, elohopea ja kadmium, ovat haitallisia ympäristölle sen vuoksi, että ne ovat erittäin pysyviä. Kerran luontoon päästyään, ne jäävät sinne, sillä ne eivät liukene veteen ja sitä kautta laimene. Esimerkiksi elohopea, jota käytetään muun muassa paristoissa ja loisteputkissa, muuttuu luonnossa mikrobitoiminnan seurauksena metyylielohopeaksi CH 3 Hg, joka on erittäin haitallinen keskushermostolle. Tässä muodossa se on ainoa metalli, joka rikastuu ravintoketjussa, sillä se sitoutuu eläinten elimistöissä valkuaisaineisiin. [11] Kierrätyksen kannalta olisi tietenkin helpointa, jos kaikki akut voitaisiin korvata ympäristöystävällisimmillä vaihtoehdoilla, kuten nikkeli-hydridi- tai litium-ioni akuilla. Se ei kuitenkaan, ainakaan toistaiseksi, ole mahdollista akkumateriaalien erilaisten ominaisuuksien vuoksi. Esimerkiksi johdottomissa työkaluissa käytettävien NiCd-akkujen kestävyys on kovassa käytössä aivan toista luokkaa kuin olisi vaikkapa Li-ionin vastaavassa tilanteessa. Siksi huomio onkin tällä hetkellä kiinnitettävä haitallisia aineita sisältävien (ja muidenkin) akkujen ja paristojen huolelliseen kierrätykseen. Jätteenkäsittelylaitoksessa kerätyistä akuista ja paristoista pystytään erilaisten polttoprosessien kautta erottelemaan eri metallit, jotka sitten kerätään talteen uusiokäyttöä varten. [1] 9.2. Kierrätykseen liittyvää liiketoiminta Suomessa NiCd-akut ja elohopeaa sisältävät paristot luokitellaan ongelmajätteeksi. Muut alkaliparistot ja tavalliset ruskokiviparistot sekä hopeaoksidi- tai litiumparistot eivät ole ongelmajätettä, vaikka ne eivät kelpaakaan normaalin kaatopaikkajätteen sekaan laitettaviksi. Suomalainen Ekokem Oy ilmoittaa toimittavansa paristo- ja akkujätteen suhteellisen vähäisen kokonaismäärän vuoksi ulkomaille hyötykäyttömateriaaliksi. Samalla ilmoitetaan hyötykäyttöasteen liikkuvan vähintään 50 prosentista parhaimmillaan lähes 80 prosenttiin. [12] Lisäksi, julkaistun lehdistötiedotteen mukaan yhtiö on tiivistänyt yhteistyötä suomalaisen kuiva-akkuja ja

18 18 paristoja hyötykäyttävän AkkuSer Oy:n kanssa. AkkuSer Oy:n toimitusjohtaja toteaa tiedotteessa, että he tulevat hyödyntämään käytettyjä pienakkuja tehokkaasti yhteistyöyritystensä kautta siten, että jalostettuaan akku- ja paristoraaka-aineet palautuvat kokonaisuudessaan uusiokäyttöön. Todettakoon vielä, että vastikään Nivalaan rakennettu AkkuSer Oy:n kierrätyslaitos on pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan, sillä se kykenee kierrättämään ongelmajätteeksi luokiteltavat kuiva-akut ja paristot ympäristöystävällisesti. Luonnollisesti, myös muita toimijoita tällä alalla on, mutta nämä yritykset lienevät kuitenkin tunnetuimpia alansa erikoisosaajina. [6] 9.3. Lainsäädännöstä Tekniikan kehittyminen ja sen myötä sähkölaitteiden käytön lisääntyminen niin teollisuudessa kuin kotitalouksissakin on saanut myös päättäjät uudistamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä koskevaa lainsäädäntöä. Ainakin EU:ssa on luvulla otettu monta edistysaskelta ympäristön suojelemiseksi, josta seurauksena esimerkiksi direktiivit RoHS, REACH, WEEE sekä tässä luvussa tarkemmin käsiteltävä Akku- ja paristodirektiivi. Euroopan Parlamentti ja Neuvosto antoivat 6. syyskuuta 2006 direktiivin 2006/66/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta. Tämä, lyhyemmin paristo- ja akkudirektiivi astuu voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna Uusi direktiivi korvaa siis entisen vuodelta 1991 olevan direktiivin, joka koski ainoastaan runsaasti elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä sisältäviä ns. vaarallisia paristoja ja akkuja sekä niistä syntyvää jätettä. [13; 10] Akku- ja paristodirektiivin keskeisin tavoite on artiklan 7 mukaan toteuttaa jäsenvaltioissa, kuljetusten ympäristövaikutukset huomioon ottaen, tarvittavat toimet, jotta voitaisiin maksimoida käytettyjen paristojen ja akkujen erilliskeräys. Tämän lisäksi tavoitteena on minimoida paristojen ja akkujen hävittäminen sekalaisena yhdyskuntajätteenä. Toisin sanoen päämääränä on saavuttaa mahdollisimman korkea keräys- ja kierrätystaso kaikille yhteisön alueella oleville käytetyille akuille ja paristoille. [13] Korkean kierrätystason saavuttamiseksi on jäsenvaltioiden sekä direktiivien 2006/66/EY 8 artiklan että 2002/96/EY (WEEE) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti varmistettava loppukäyttäjille (väestön tiheys huomioon ottaen) helppopääsyinen keräyspiste, jonne käytöstä poistettavat kannettavat akut ja paristot voi vähintään ilmaiseksi toimittaa. Tuottajilta tämä edellyttää kyseisenlaisen järjestelmän perustamista sekä muilta taloudellisilta toimijoilta näihin järjestelmiin osallistumista. [13; 14]

19 19 Teollisuusakuille ja paristoille keräys suoritetaan siten, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat kolmannet osapuolet vastaanottavat käytöstä poistettavat laitteet. Ajoneuvoakuille ja paristoille tulisi jäsenvaltioiden myös varmistaa, että kyseisten laitteiden tuottajat (tai kolmannet osapuolet) perustavat maksuttomia keräyspisteitä tarjoavan järjestelmän. Artiklassa 16 velvoitetaankin tuottajat tai heidän puolestaan toimivat kolmannet osapuolet rahoittamaan kaikkien edellämainittujen käytettyjen akkujen ja paristojen kierrätys-, keräys- ja käsittelynettokustannukset sekä näitä koskeva julkinen tiedotus. [13] Suomeen syntyneitä tuottajayhteisöjä on kaikkiaan viisi kappaletta: NERA (Nordic Electronics Recycling Association) eli Pohjoismaiden Elektroniikkakierrätysyhdistys ry, SER-Tuottajayhteisö ry (SERTY) sekä Elkertuottajaryhmittymä, johon kuuluvat SELT ry ja ICT-Tuottajaosuuskunta-TY ja FLIP ry. [15] Käytettyjen akkujen ja paristojen keräysasteelle asetetaan seuraavanlaiset tavoitteet uusimmassa direktivissä (2006/66/EY): a) 25 % viimeistään ; b) 45 % viimeistään Keräysasteella tarkoitetaan tiettynä kalenterivuonna prosenttiosuutta, joka saadaan jakamalla kyseisenä vuonna kerättyjen käytettyjen kannettavien akkujen ja paristojen paino niiden kannettavien akkujen ja paristojen keskimääräisellä painolla, jotka tuottajat (tai kolmannet osapuolet) myyvät loppukäyttäjille kyseisenä ja kahtena sitä edeltävänä vuonna. [13] Akku- ja paristodirektiivin myötä voimaan astuvat kiellot koskevat sekä yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa että yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia sisältäviä akkuja ja paristoja, huolimatta siitä, ovatko ne laitteisiin kiinnitettyjä vai kannettavia. Kielloista ensimmäinen ei koske enintään 2 painoprosenttia elohopeaa sisältäviä nappiparistoja. Jälkimmäinen kielto ei koske niitä kannettavia akkuja ja paristoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi hätä- ja hälytysjärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa tai johdottomissa työkaluissa. Johdottomien työkalujen osalta komissio antaa neljän vuoden sisällä kertomuksen tarvittaessa parannusehdotuksineen siitä, kuinka kadmiumin käyttö voitaisiin kieltää akuissa ja paristoissa kokonaan. [13]

20 10. Tulevaisuus Näkymät Akut eivät ole muuttuneet paljon viimeisen sadan vuoden aikana, mutta kehittyneet. Akut pystyvät säilyttämään verrattain vähän energiaa kun otamme huomioon tämän päivän energian kulutuksen. Kuitenkin akut ovat välttämätön energianlähde käytettävissä sovellutuksissa Akut ovat olleet selkeästi kehityksen este mobiilisovelluksissa. Laitteiden suunnittelu on toteutettu pitkälti akun ympärille ja sen asettamilla ehdoilla joka on johtanut muun teknologian kehityksen kulkemisen samaan tahtiin kuin akkujen. Vaikka uusien laitteiden toiminta-aika on kasvanut, se ei ole yksistään kasvaneen akkujen energiatiheyden ansiota. Paljon kehitystä on syntynyt sovellusten tehon käytössä jota on saatu vähennettyä. Tämä kehitys on kuitenkin usein asettanut rajoja esimerkiksi kannettavine tietokoneiden kellotaajuuksille. Akut ovat olleet suurin este sähköautojen yleistymiselle. Lyhyet toimintaetäisyydet ja suuret akustojen painot yhdessä lyhyen käyttöiän myötä ovat pitäneet sähköautot poissa yleisestä käytöstä. Akkujen kehitys on pitkään ollut tasaista. Vuosittainen lisäys kapasiteettiin on ollut vain noin 6 %. Verrattain mikroelektroniikkaan jossa kehitys on seurannut Mooren lakia, on huomattavasti nopeampaa. [1] Polttokennot Korvaako polttokenno akun? Vaikka polttokennot keksittiin 1839, ne eivät ole vieläkään kovin yleisesti käytössä. Verrattuna polttomoottoriin jonka kehitys on alkanut samoihin aikoihin kuin polttokennon, on polttokennojen käyttö lähes olematonta. Polttokennoja on käytetty 60-luvulla avaruussovelluksissa ja 90-luvulla auto kokeiluissa, mutta kustannukset wattia kohden ovat vielä kymmenkertaiset polttomoottoriin verrattuna. Polttokennojen ollaan odotettu syrjäyttävän akut mobiilisovelluksissa. Kuitenkin polttokennojen ominaisuudet esim kylmäkäynnistys asettaa rajoituksia niiden yleistymiseen ja ennen kuin nämä ongelmat ovat voitettu, voidaan polttokennoja käyttää lataamaan akustoja. Polttokennot soveltuvat kuitenkin erikoissovelluksiin joissa ei saa syntyä päästöjä ja tarvitaan kenties puhdasta vettä esimerkiksi sukellusveneet ja avaruussukkulat.

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Akun toiminta perustuu täysin sähkökemiallisiin ilmiöihin + ja - materiaalin välillä elektrolyytin mahdollistaessa kemiallisenreaktion. Akun pääosina ovat anodi,

Lisätiedot

Keksintöjä Li-ion akuissa

Keksintöjä Li-ion akuissa Keksintöjä Li-ion akuissa Pekka Ritamäki Probyte Oy LiFePO4 36V/10A akku LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008 sivu 1/11 Kuva 1 36 voltin 10Ah LiFePO4 akku on pienikokoinen ja kestää ylilatausta. Latauslaitteessa

Lisätiedot

Paristojen luokitukset

Paristojen luokitukset Paristot Paristojen luokitukset A battery or an accumulator refers to any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and consisting of one or more primary battery cells

Lisätiedot

Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa

Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa Teholähteet kannettavissa elektroniikkalaitteissa Jaakko Kairus Sampo Ojala Akut ja patterit Verkkosovittimet Aurinkokennot Polttokennot Teholähteet Energiatiheys Akkutermistöä Tilavuusverrannollinen Wh/L

Lisätiedot

GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella

GREENEST WAY TO SAFETY. Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella GREENEST WAY TO SAFETY Luotettavaa turvavalaistusta yli 35 vuoden kokemuksella UUSI AKUTON ESCAP-TEKNOLOGIA YMPÄRISTÖNSUOJELU OSANA TUOTEKEHITYSTÄMME 2 Yhteiskuntavastuuseemme kuuluu myös ympäristönsuojelu,

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila

Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila Johdanto Kuva 1: Pokepallo Olet lähtenyt pelaamaan Pokèmon Go peliä. Päädyit keskelle perunapeltoa etsimään pokemoneja. Eteesi ilmestyi Snorlax!

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 21.11.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Johdoton työskentely. Back

Johdoton työskentely. Back Johdoton työskentely Back 774 Johdoton työskentely Yleiskatsaus Bosch-tarvikkeet 11/12 Teknologia, joka hämmästyttää litiumioniakut Ei muisti-ilmiötä : lataus, koska tahansa riippumatta siitä, onko akku

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 31. maaliskuuta 2004 PE 340.787/1-10 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos (PE 340.787) Hans Blokland ehdotuksesta

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset 1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. Teemu Lintunen MUUNNOSSÄHKÖAUTON AKUSTON SUUNNITTELU

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. Teemu Lintunen MUUNNOSSÄHKÖAUTON AKUSTON SUUNNITTELU KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Teemu Lintunen MUUNNOSSÄHKÖAUTON AKUSTON SUUNNITTELU Opinnäytetyö Toukokuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2017 Sähkötekniikan koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa

Lisätiedot

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖASIAKIRJA

EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖASIAKIRJA EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg 14. helmikuuta 2006 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista sekä direktiivin 91/157/ETY

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 8.9.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala

Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala Aurinkojärjestelmän syväpurkauksen ohjausyksikkö Suunnittelu Mikko Esala Yleistä: Tämä laite on suunniteltu aurinkoenergia järjestelmiin, suojaamaan akkua syväpurkausta vastaan. Laite kytketään akun ja

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit Työstä vastaa Tanja Kallio (tanja.kallio@aalto.fi)

Lisätiedot

Mikroprosessoriohjattu pikalaturi ja purkulaite NiCd, NiMH, Li-Po ja Pb -akuille.

Mikroprosessoriohjattu pikalaturi ja purkulaite NiCd, NiMH, Li-Po ja Pb -akuille. Käyttöohje Mikroprosessoriohjattu pikalaturi ja purkulaite NiCd, NiMH, Li-Po ja Pb -akuille. Suurin latausvirta 5,0A, suurin purkuvirta 1,0A, 1-5 Li-Po - kennoa, 1-14 NiCd/NiMH -kennoa, 1-20V Pb, Lämpöanturi,

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu TN 3 / SÄHKÖASIOITA Viitaniemen koulu SÄHKÖSTÄ YLEISESTI SÄHKÖ YMPÄRISTÖSSÄ = monen erilaisen ilmiön yhteinen nimi = nykyihminen tulee harvoin toimeen ilman sähköä SÄHKÖN MUODOT SÄHKÖN MUODOT pistorasioista

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Airsoft-akkujen ABC. Tradesoft Oy, Eero Aarikka ei kaupalliseen käyttöön

Airsoft-akkujen ABC. Tradesoft Oy, Eero Aarikka ei kaupalliseen käyttöön Airsoft-akkujen ABC Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Airsoft-käytössä olevat akut ja niiden erot... 3 2.1. Nikkeli-kadmium (NiCd)... 3 2.2. Nikkeli-metallihydridi (NiMH)... 4 2.3. Litiumpolymeeri (LiPo)...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita

Erilaisia akkuja, paristoja ja pattereita Erilaisia akku, paristo pattereita NiCd-paristot, nikkelihydridiparistot, UN3496 - Ei voi ladata uudelleen - Käytetään kaikenlaisissa laitteissa: kelloissa, taskulampuissa, laskimissa, kameroissa, kaukosäätimissä,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Jännite Kapasiteetti (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Jännite Kapasiteetti (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Tuote Sinkki-ilmaparisto Mallin nimi IEC Nimellinen Nimellinen Läpimitta Korkeus Paino Jännite Kapasiteetti (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje SÄHKÖPYÖRÄ Käyttöohje Käyttöohje Crescent /Monark sähköpyörä Teknisiä tietoja Moottori Bafang SWXK, max teho 250 W Akku (Crescent) 37V / 11 Ah Phylion Smart BMS (Monark) 37V / 8,8 Ah Phylion Smart BMS

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Enemmän tehoa pienkoneisi powerbloc powerbloc dry Powerbloc ja powerbloc dry sarjojen akut kaikille pienkonesovelluksille: siivouskoneet, lavansiirtovaunut, teollisuusajoneuvot

Lisätiedot

Jännitelähteet ja regulaattorit

Jännitelähteet ja regulaattorit Jännitelähteet ja regulaattorit Timo Dönsberg ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5.10.2015 Teholähteen valinta Akku vs. verkkosähkö Vaadittu jännite Lähes aina tasasähköä, esim. mikrokontrolleri +5V, OP-vahvistin

Lisätiedot

Harjoitustyö litiumioniakuista

Harjoitustyö litiumioniakuista Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Esittelyssä Toyotan Litium-Ion-teknologiaan pohjautuva, uusi varastotrukkivalikoima, joka toimii pidempään vähemmällä energialla ja pienemmillä kustannuksilla. Ei enää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä.

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä. Akun varaaminen Varmista, että tila jossa akkua varataan on hyvin tuuletettu. Akkua varattaessa, sekä myös akun itsepurkauksessa syntyy räjähtäviä kaasuja, joten käytä aina suojalaseja akkujen kanssa työskennellessä.

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2012 SWD(2012) 65 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

ATLAS-AKKU mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7

ATLAS-AKKU mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7 VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1959 Koetusselostus 309 ATLAS-AKKU mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7 Koetuttaja: Oy Esso

Lisätiedot

Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä tietokoneita ja näyttöjä. Ohjeessa

Lisätiedot

LITIUMAKKUJEN LATAUS, PURKU JA LÄMPÖTILAKÄYTTÄYTYMINEN

LITIUMAKKUJEN LATAUS, PURKU JA LÄMPÖTILAKÄYTTÄYTYMINEN 1 Opinnäytetyö (AMk) Elektroniikan koulutusohjelma Elektroniikkasuunnittelu Kevät 2017 Roger Rukundo LITIUMAKKUJEN LATAUS, PURKU JA LÄMPÖTILAKÄYTTÄYTYMINEN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK ) TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Tehokas halogeenivalaisin vilkulla ja valon voimakkuuden säädöllä sekä yövalolla. 12V / 20W. Suunnittelija: Mikko Esala

Tehokas halogeenivalaisin vilkulla ja valon voimakkuuden säädöllä sekä yövalolla. 12V / 20W. Suunnittelija: Mikko Esala 1 Tehokas halogeenivalaisin vilkulla ja valon voimakkuuden säädöllä sekä yövalolla. 12V / 20W. Suunnittelija: Mikko Esala Valaisin perustuu 12V / 7.2AH:n lyijyhyytelöakkuun, sekä 20W:n halogeenilamppuun.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. tammikuuta 2012 (11.01) (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. tammikuuta 2012 (11.01) (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. tammikuuta 2012 (11.01) (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 5. tammikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje

Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje Jumpstarter M4/M8 Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ja noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: 1. Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttämistä.

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila Tervetuloa. Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila On suositeltavaa, että lataat Flare R -valoasi 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataaminen: Kun valoa ladataan USB-portin kautta,

Lisätiedot

SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN

SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN Saumauspistoolit, 2012/2013 Huippuluokan ladattavat työkalut ammattikäyttöön SAUMAUSPISTOOLI AMMATTIKÄYTTÖÖN UUSI 4,2 Ah 14,4 V / 4,2 Ah: ENNENNÄKEMÄTÖN AKKUKAPASITEETTI TUO TEHOA TOIMINTAAN TEHOA, KÄYTÄNNÖLLISYY

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

NiCd- ja NiMH-akkujen testaus

NiCd- ja NiMH-akkujen testaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Elektroniikan koulutusohjelma Mikko Liutu NiCd- ja NiMH-akkujen testaus Insinöörityö 3.12.2009 Ohjaaja: yliopettaja Kari Salmi Ohjaava opettaja: yliopettaja Kari Salmi Metropolia

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Maailman helppokäyttöisin akkulaturi

Maailman helppokäyttöisin akkulaturi Maailman helppokäyttöisin akkulaturi -akkulaturilla saat helposti täyteenladatun akun. Sinun tarvitsee vain kytkeä akkulaturi sähköverkkoon, liittää helppokäyttöiset liittimet akkuun ja painaa virtapainiketta.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Lauri Liimatainen. AKUT Käytetyimpien akkutyyppien kehitys

Lauri Liimatainen. AKUT Käytetyimpien akkutyyppien kehitys Lauri Liimatainen AKUT Käytetyimpien akkutyyppien kehitys Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2013 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö:

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö: Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Hei. Kiitos että valitsit Greeencycle pyörätuolin. Lue asennus ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa Pyörätuolin käyttöönotto: -Lataa akku täyteen mukana

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

FFEKTA. ower Supplies. Aurinkosähköinvertteri AX -sarja EFFEKTA. 1-5 kva Hybridi-invertteri

FFEKTA. ower Supplies. Aurinkosähköinvertteri AX -sarja EFFEKTA. 1-5 kva Hybridi-invertteri FFEKTA Aurinkosähköinvertteri AX -sarja EFFEKTA Power Supplies - 5 kva Hybridi-invertteri UUTUUS ower Supplies - PV invertteri - -portainen PV -akkulaturi - UPS - Siniaaltoinvertteri laturilla - -vaihevalmius

Lisätiedot

Sisältö. Käänteen tekevä Tutkimus&Kehitys osasto, Kansainvälisesti tunnustettu: +13 tutkijaa sisältäen 2 tohtorin tutkinnon suorittanutta.

Sisältö. Käänteen tekevä Tutkimus&Kehitys osasto, Kansainvälisesti tunnustettu: +13 tutkijaa sisältäen 2 tohtorin tutkinnon suorittanutta. Laturit Startterit - PATENTOITU TEKNOLOGIA - KANSAINVÄLINEN KEHITYS - TÄYSIN INTEGROITU TUOTANTO Suunnittelu Elektroniikka Terästyöpaja Mekaniikka Muuntaja Asennus/ Päätyöpaja Laadunvalvonta Käänteen tekevä

Lisätiedot

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA LUENTO 10 TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA KYTKENTÄKAAVIO OSASIJOITTELU OSA- LUETTELO JOHDOTUSKAAVIO TIETOISKU PIIRILEVYN SUUNNITTELUSTA OSASIJOTTELUSTA MIKÄ ON TAVOITE : PIENI KOKO VAI

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait,

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan

Lisätiedot

Sähkökemian perusteita, osa 1

Sähkökemian perusteita, osa 1 Sähkökemian perusteita, osa 1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 4 - Luento 1 Teema 4: Suoritustapana oppimispäiväkirja Tehdään yksin tai pareittain Tehtävät/ohjeet löytyvät kurssin

Lisätiedot