Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella"

Transkriptio

1 Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Hannele Pokka Ympäristöministeriö LEVI, Kestävä kaivannaisteollisuus arktisilla alueilla Kes

2 Luonnonsuojelusta luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön Luonnonsuojelun toimiala on laajentunut perinteisestä suojelusta lähemmäksi kokonaisvaltaista luonnonvarapolitiikkaa Ekosysteemipalveluiden turvaaminen Ekosysteemilähestymistapa Toimialavastuu Maailmalla: Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, jossa Suomi mukana EU:n tiedonanto ja strategia, Suomen strategia Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen

3 Biodiversiteettisopimus (CBD) 17 % maa-alueista ja 10 % merellisistä alueista tulisi olla suojeltuna Tilanne nyt: 12,7 % maapallon maapintaalasta ja 7,2 % rannikkovesistä on suojeltu Arktisten suojelualueiden määrä on kasvanut selvästi (yli tuplautunut sitten vuoden 1991) ja on nykyisellään noin 11 % koko arktisen alueen alasta (yli aluetta ja 3,5 milj. neliökilometriä).

4 Arktisen neuvoston rooli CAFF työryhmä on tuottanut tieteellistä aineistoa suojelupäätösten perustaksi Aineisto on käytettävissä sekä kansallisia päätöksiä varten että kansainvälisissä yhteyksissä ml. Biodiversiteettisopimus Business Council, rooli?

5 Noin 40 % arktisista suojelualueista käsittää ainakin osin rannikkoalueita, ja pääosa on maa-alueilla. Suurimmat arktisen suojelualueverkon puutteet ovat merellisillä alueilla.

6

7 Miksi arktisilla alueilla luonnon arvot pitää ottaa paremmin huomioon? Ilmastomuutos ja sen seuraukset Taloudellisen toimeliaisuuden kiihtyminen Arktinen alue on monen alkuperäiskansan koti Pohjoisen asukkaat haluavat vaikuttaa siihen, miten luonnonvaroja hyödynnetään Varovaisuusperiaate (riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen, no go alueet?) Arktinen neuvosto: Adaption for a changing Arctic Ympäristölliset ja sosiaaliset muutokset Sopeutumisen vaatimat toimet

8 Business and Biodiversity Monet yritykset ja toimialat ovat sitoutuneet vastuuseen luonnon monimuotoisuudesta ja ovat kehittäneet toimintatapojaan osana yleistä yhteiskuntavastuuta Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ja kansainvälinen kaivos- ja metallineuvosto ICMM ovat kymmenen vuoden ajan tehneet yhteistyötä mm hyvien käytäntöjen opastuksessa

9 Tilanne Suomessa Määrälliset tavoitteet Pohjois-Suomessa jopa ylitetty Joidenkin lajien ja luontotyyppien osalta silti tekemistä Toimeenpano: suojelutavoitteet toimeenpannaan kansallisesti Biodiversiteettikokouksen (syksy 2014) tavoitteet uusiksi merellisiksi suojelualueiksi

10 Toimialavastuu kaivosalan lainsäädännössä ja hallinnossa Suppeasti toimialavastuu tarkoittaa julkisen hallinnon sektoreiden osallistumista luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön toimialansa puitteissa Suomessa toimialavastuuta noudatetaan verrattain hyvin ja se on sisällytetty lainsäädäntöön Perustuslaki 20 Vastuu ympäristöstä: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstvastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Luonnonsuojelulaki ja sen viittaussäännökset esim. kaivoslain 3 Sektorilakien ympäristösäännökset esim. kaivoslain 48 TEM ja YM yhteistyö kaikilla tasoilla hyvää ja TEM huolehtii vastuulleen kuuluvista luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asioista

11 Yleinen kansallinen luonnonvarapolitiikka Suomen kansallinen mineraalistrategia 2010 Kestävän kaivosteollisuuden ohjelma 2013 Kestävän kaivosteollisuuden toimeenpanon seuranta

12 Kun kaivostoiminta ja luonnonsuojelu kohtaavat Poikkeuksellisissa geologisissa olosuhteissa esiintyy usein poikkeuksellista eliölajistoa ja luontotyyppejä etenkin ultraemäksiset kivilajit ja kalkkikivi Kallioperän lisäksi vaikuttavia elottoman luonnon tekijöitä maaperän laatu, hydrologia, paikallisilmasto, maantieteellinen sijainti, luonnon käytön historia yms. ainakin näennäisesti sattumanvaraista ja ehkä vaikeasti ennakoitavissa. Yhteinen ongelma; merkittävimmät luonnonarvot esiintyvät usein tietyllä rajatulla paikalla, eikä niitä voi helposti siirtää tai korvata suojelutoimilla toisaalla / kaivostoiminnan kannalta kiinnostava esiintymä on paikkaan sidottu Pitää löytää menettelyt, joilla intressit sovitetaan yhteen tai päätetään, kumpi intressi on yleiseltä kannalta tärkeämpi (Kestävän kaivosteollisuuden ohjelman toimeenpano)

13 Lapin Natura2000 -alueet

14 Lapin toimivat ja suunnitellut kaivokset Esittäjän nimi alatunnisteeseen 14

15

16 Luontodirektiivin luontotyyppejä 69 Meri- ja rannikko, sisävedet, niityt, tunturit, suot, kalliot, metsät FI/Luonto/Luontotyypit/Luontodirektiivin_luontotyypit/Luontotyyp pien_esittelyt Luontodirektiivin lajeja 82 Putkilokasveja, sammalia, hyönteisiä, nisäkkäitä, sammakkoeläimiä, nilviäisiä FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Lajien_suojelu/EUn_lintu_ja_ luontodirektiivit Lintudirektiivin lajeja runsaat 100

17 Natura 2000 luvan myöntämisen esteenä Kaivoshankkeissa ei ole vielä toteutunut Ainakin yhdessä hankkeessa on otettu kantaa siihen, että tietyissä vaihtoehdoissa vaikutukset olisivat merkittäviä, ja että vaihtoehtoinen ratkaisu on olemassa Hankkeesta vastaavan kannattaa pohtia vaihtoehtoisia toteutustapoja huolellisesti ennalta perustuen asianmukaiseen arviointiin Kaivosmineraalien etsintä on niin laajamittaista, että melko varmasti tilanne tulee vastaan

18 Onko Natura 2000 uhka tai hidaste? On mahdollista, että esiin tulee hanke, jolle ei voida myöntää lupaa luontodirektiivin vaatimusten mukaisesti Jos kysymyksessä on erittäin merkittävä hanke, tulevat poikkeusmenettelyt selvitettäviksi, mutta mitään helppoa ratkaisua ei ole olemassa kysymys on lain noudattamisesta ei niinkään poliittisesta päätöksestä Kaivosteollisuuden oma etu on vahvistaa omia valmiuksiaan Natura 2000 verkostoa ja yleensä luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevissa asioissa Merkittävien kaivoshankkeiden suunnitteluprosessit ovat yleensä niin pitkiä, että Natura 2000 aluetta koskevien viiveiden pitäisi merkittävästi haitata päätöksentekoa.

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon

BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon BirdLife Suomen kannanotto monimuotoisuuskompensaatioon Toukokuu 2013 Nykyisellään aiheuttaja maksaa periaate ei toimi Suomessa luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneiden vahinkojen osalta. Veronmaksajat

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän Luonnon puolesta ihmisen hyväksi -strategian ja toimintaohjelman viestintäohjelma vuosille 2009 2016 Johdanto Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tämän haitallisen kehityksen

Lisätiedot

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Katja Kuisma Maisterintutkielma Kevät 2013 Ympäristöoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Suomen rannikkostrategia

Suomen rannikkostrategia Suomen rannikkostrategia Luonnos 15.12.2005 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Lähtökohtana rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon suositus...3 2.1 Suosituksen tausta...3 2.2 Strateginen lähestymistapa

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus Rikkaampi tulevaisuus 13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi Biodiversiteettisopimus CITES-sopimus Ramsarin yleissopimus Bernin yleissopimus Bonnin yleissopimus Valaanpyynnin säätelyä

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Pallas-lakiesitys: taustatietoa riskeistä

Pallas-lakiesitys: taustatietoa riskeistä Pallas-lakiesitys: taustatietoa riskeistä Voiko lakiesityksen tavoitteet saavuttaa ilman lain muuttamista? Kuka muutoksesta hyötyisi, kuka kärsisi? Mitä riskejä aiheuttaa yhden lain ohittaminen toiseen

Lisätiedot

STRATEGIA 2015-2020 WWF SUOMEN STRATEGIA NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF. Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020

STRATEGIA 2015-2020 WWF SUOMEN STRATEGIA NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF. Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020 STRATEGIA 2015-2020 NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF WWF SUOMEN STRATEGIA Ihminen ja luonto tasapainossa 2015-2020 MIKSI MEITÄ TARVITAAN? TEHTÄVÄMME ON PYSÄYTTÄÄ LUONNON KÖYHTYMINEN JA RAKENTAA TULEVAISUUS,

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Kansallinen maailmanperintöstrategia Nationell världsarvsstrategi 2015 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita 59 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015

UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 UUDENMAAN VIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT EKOUUMA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI YHTEISTYÖSSÄ: Uudenmaan liiton julkaisuja C 76-2015 ISBN 978-952-448-413-8 ISSN 2342-1363

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina 04 Uraaniliikkeet voittoisina Uraania etsineet kaivosyhtiöt perääntymässä Suomesta 13 LUMO2010- vuosi käynnistyi Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hidastaa myös ilmastonmuutosta rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot