LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN YHTEISKOULU"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT Yhteystietoja: Koulun kotisivu: Sähköpostiosoite: Osoite: Isokaari 19, Helsinki Puhelinnumerot: Toimisto , Telefax Rehtori: Jorma Kreivi, , Vararehtori: Maarit Paldanius, , Apulaisrehtori: Mikko Hakala, , Opinto-ohjaaja: Kaisa Tissari, , päivitetty

2 Sisällys OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ... 5 RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ... 6 ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ... 8 RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ORTODOKSINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI LIIKUNTA KUVATAIDE MUSIIKKI TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT TIETOTEKNIIKKA KÄSITYÖ ILMAISUTAITO KOTITALOUS AUTOKOULU MULTIKULTI LUKIODIPLOMIT KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN LINJA

3 OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA Lukion kurssit Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Pakollisia kursseja opiskelijalla on 47 tai 51 riippuen matematiikan laajuudesta. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä valitaan erityisesti aineista, joihin opiskelija keskittyy ylioppilastutkinnossa. Joissain aineissa on vain syventäviä kursseja (B2- ja B3-kielet). Soveltavat kurssit ovat työskentelytavoiltaan vaihtelevia yhteen tai useampaan aineeseen liittyviä kursseja. Lukion oppimäärä Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärät. Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava valtakunnallisia syventäviä kursseja. Kurssisuunnitelma Opiskelija laatii jokaista opiskeluvuotta varten kurssisuunnitelman. Suunnitelman muutoksista on ilmoitettava opinto-ohjaajille hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkamista. Opiskelijan, joka ei saavu kurssin aloitustunnille, katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan ko. kurssilla. Tenttiminen Opiskelija voi perustellusta syystä saada asianomaisen aineen opettajalta luvan kurssin suorittamiseen tenttimällä. Lupa on anottava ennen jakson alkua aineenopettajalta ja vararehtorilta. Kurssien uusiminen Hylätyt kurssisuoritukset uusitaan erillisinä uusintakoepäivinä noin 2 viikkoa arviointiviikon jälkeen. Hyväksytyn kurssisuorituksen korottamiseksi on käytävä kurssi uudestaan. Yo-kirjoitusten hajauttaminen Voit hajauttaa ylioppilaskirjoitukset maksimissaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Lauttasaaren yhteiskoulun tuntijaon mukaisesti yo-kirjoitukset suositellaan kirjoitettavaksi seuraavasti: Syksyllä kirjoitettavat aineet: englanti, B2-kielet, terveystieto, yhteiskuntaoppi, filosofia, uskonto Keväällä kirjoitettavat aineet: äidinkieli tai suomi toisena kielenä, ruotsi, A-kielet, B3-kielet, pitkä ja lyhyt matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, elämänkatsomustieto, psykologia, historia Opinto-ohjaus Opinto-ohjaus on pakollinen lukion oppiaine, joka on hajautettu koko lukion ajalle. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa lukio-opiskelussa ja selkiyttää opiskelijan uranvalintaa sekä edistää lukio- ja jatko-opintoihin liittyvää suunnittelua. Valintoihin ja kurssisuunnitelmien tekoon antavat ohjausta lukion opinto-ohjaaja sekä ryhmänohjaajat. Älä epäröi kysyä neuvoja heiltä! 3

4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS - Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Kahta pakollista äidinkielen kurssia tai abikurssia ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon. - ÄI8 ja 9 valmistavat yo-kirjoituksiin ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia. - Äidinkieli suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1 Syvennetään käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta ja kehitetään tekstin lukemisen taitoja. Opitaan jäsentelemään viestintäympäristöä sekä tunnistamaan omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1 Harjaannutaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä niiden yhteyksiä muihin teksteihin. Kurssilla harjoitellaan oman tekstin yksityiskohtaista hiomista ja keskitytään erityisesti ylioppilaskokeen esseetaitojen parantamiseen. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 2 Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin ja niiden keinoihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Perehdytään ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssilla tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan ja klassikkoromaaneihin. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 3 Luodaan yleiskuvaa suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja merkkiteoksiin. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tehdään erilaisia puheviestinnän harjoituksia: pidetään puheita, neuvotellaan, väitellään, keskustellaan ja pidetään kokouksia. Puhutaan esiintymisjännityksestä ja erilaisista viestintäkulttuureista. Kurssilla pidetään oppimispäiväkirjaa. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Kerrataan ja vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarpeellisia tekstin tuottamisen ja analysoinnin taitoja. Harjoitellaan erityisesti tekstitaidon koetta. Kurssi kannattaa käydä juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Harjoitellaan erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeen kirjoittamisen taitoja. Tutustutaan nykykulttuurin eri ilmiöihin. 4

5 KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI10 Mediatekstit Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tutustutaan erilaisiin mediatekstilajeihin ja analysoidaan ja tuotetaan mediatekstejä. Lehden toimitustyöhön tutustutaan tekemällä vierailu esimerkiksi Helsingin Sanomien Pisteeseen. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI ÄI 11 Selkeä viestintä Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - A-ruotsi suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin kirjoittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita kurssi rua11. PAKOLLISET KURSSIT RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja ja vahvistetaan kuullunymmärtämistä. Aihepiireinä ovat koulu ja vapaa-aika. RUA2 Ihmiset ympärillämme 1 Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat perhe, ihmissuhteet ja harrastukset. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa 1 Aihepiireinä ovat Suomi, suomenruotsalaiset, maamme kaksikielinen kulttuuri sekä vertailu muihin Pohjoismaihin. Vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämistä. RUA4 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, hyvinvointi ja erilaiset elämänkatsomukset. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. RUA5 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Kurssilla kehitetään ymmärtämisvalmiuksia vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, elinkeinot, viestintä ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä 2 Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria. Opiskelijat valmistavat sovitusta aiheesta kirjallisen työn ja esittelevät sen. Luetaan ruotsinkielistä kirjallisuutta. Kurssin aikana voidaan käydä myös teatterissa seuraamassa ruotsinkielistä esitystä. 5

6 RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kerrataan rakenteita ja kartutetaan yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvää sanastoa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. koulutus, eri tieteenalat ja yrityselämä. Painotetaan erityisesti ymmärtämisvalmiuksia vaativan kieliaineksen avulla. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUA11 Syksyn abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. RUA12 Kevään abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero tai suoritettu-merkintä Aihepiireinä voivat olla esim. ajankohtaiset tapahtumat. Syvennetään sanavarastoa ja harjoitellaan ylioppilastutkinnon lähestyessä kielitaidon eri osa-alueita opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssiin liittyy teatterissa tai elokuvissa käynti. Koska kaikki harjoitukset tehdään oppitunneilla, kurssilla ei anneta kotitehtäviä. RUA10 Kertauskurssi Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, joiden arvosana on 7 tai sen alle. Syvennetään peruskoulussa opetettua sanastoa ja rakenteita. Yhteinen B-ruotsin kanssa (RUB10). RUA13/RUB13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. - B-ruotsi suositellaan kirjoitettaviksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin suorittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita kurssi rub11. 6

7 PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja vapaa-aika. Kurssilla painotetaan luontevaa ääntämistä, keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita arkielämän tilanteissa. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestintää ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten ja vapaa-ajan tarkastelua. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 2 Aihepiireinä ovat kotimaa ja Helsinki pääkaupunkina, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä suomalainen kulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia esitteleviä ja asiatekstejä. Kurssilla vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoja. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet ja yhteiskunta. Pohditaan ihmiselämän eri puolia ja harjoitellaan ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä. RUB5 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kartutetaan passiivista sanavarastoa ja syvennetään rakenteita. Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja erilaisissa puhetilanteissa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. politiikka, yhteiskunta ja kansainvälinen vaikuttaminen. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB11 Syksyn abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. RUB12 Kevään abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUB9 Ajankohtaiset tapahtumat Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero tai suoritettu-merkintä Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ajankohtaiset tapahtumat. Syvennetään sanavarastoa. Harjoitellaan ylioppilastutkinnon lähestyessä kielitaidon eri osa-alueita opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssiin liittyy usein teatterissa tai elokuvissa käynti. 7

8 RUB10 Kertauskurssi Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, joiden peruskoulun arvosana on 7 tai sen alle. Syvennetään peruskoulussa opetettua sanastoa ja rakenteita. Yhteinen A-ruotsin kanssa (RUA10). RUB13/RUA13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ - Englannin kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Mikäli englanti kirjoitetaan syksyllä, on suositeltavaa ottaa ENA7 toisen vuoden 5. jaksossa ja abikurssi ENA11 kolmannen vuoden 1. jaksossa. - ENA8 suullisen kurssin voi suorittaa myös kirjoitusten jälkeen. - Mikäli englanti kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä, syventävät kurssit suositellaan suoritettavan kolmantena lukiovuonna. PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, tutustuttaa kielenopiskelun työtapoihin ja englantilaiseen tapakulttuuriin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kirjallisen viestinnän harjoitukset ovat tyypiltään epävirallisia. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla opitaan lisää englantia puhuvista yhteisöistä ja kertomaan myös Suomesta. Samalla harjoitetaan puheviestinnän taitoja, ja kurssilla pidetään suullinen esitys. ENA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja tekstit ovat aiempaan verrattuna virallisluonteisempia. Kurssilla kannustetaan myös omien opiskelutaitojen kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla opiskellaan vaativahkon tekstin ymmärtämistä, sanojen päättelyä ja ymmärtävää lukemista. Sanasto keskittyy yhteiskuntaan, politiikkaan, oikeudenkäyttöön ja kuluttajavalintoihin. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla mm. argumentoiva aine. ENA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja tutustutaan englanninkieliseen kaunokirjallisuuteen ja eri tyylilajeihin. Kurssilla tuotetaan kirjallinen analyysi englanninkielisestä romaanista. 8

9 ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, talouselämä ja viestinnän eri muodot. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristösanastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja kerrataan verbioppia. Syksyn kirjoittajille kurssia suositellaan jo 2. vuoden keväälle. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: (2) 3 Arviointi: numero Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä, erityisesti lauserytmiä, luetun tiivistämistä suullisesti, tarkentavien kysymysten tekemistä ja väittelyä. Puhumista harjoitellaan kurssin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja muun vastaavan materiaalin avulla. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Valtakunnallisesta kokeesta johtuen kurssi suositellaan otettavaksi vasta kun vähintään kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA9 Ajankohtaiset tapahtumat Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Tutkitaan eri viestintävälineiden kieltä ja pyritään lisäämään mediakriittisyyttä. Työmuotoina korostetaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssilla tuotetaan kirjallinen sisältöanalyysi ja suullinen esitys. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. ENA11 Kohti syksyn ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. ENA12 Kohti kevään ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ENA10 Tukea tarvitseville Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla kerrataan verbiopin perusasiat. Suositellaan opiskelijoille, joiden englanninnumero on alle 8. ENA13 Creative reading Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla tutustutaan kirjallisuus- ja elokuvaotteiden kautta englanninkielisen kielialueen kirjallisuuteen (myös mm. Irlanti, Etelä-Afrikka) ja keskustellaan ja kirjoitetaan niistä. Kurssilla luetaan myös yksi englanninkielinen romaani, josta pidetään suullinen esitys. 9

10 ENA14 Spoken English Suositusvuosi: 1,2 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla pääset jutustelemaan ja ääntelemään leppoisissa tunnelmissa ja ennen kuin huomaatkaan, englanti sujuu automaattisesti. Ei kirjaa eikä sanakokeita. Tässä on kurssi, josta pääset läpi puhumalla. Aihepiirit ovat arkielämästä ja mediasta. Kurssi soveltuu kaikille vuositasoille. ENA 15 Business English Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. Kurssille pääsevät ensisijaisesti Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. - Ranskan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. - Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä sosiaalisia tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Painotetaan suullista viestintää. Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään vapaa-aikaa, harrastuksia ja asumista sekä harjoitellaan tapahtumien ja tilanteiden kuvailua. Painotetaan edelleen suullista viestintää, mutta harjoitellaan myös kirjoittamista. Syvennetään perusrakenteiden hallintaa ja opiskellaan uusia rakenteita. RAA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan ranskankieliseen koulu- ja opiskelumaailmaan sekä työelämään. Vahvistetaan edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, myös muodollisissa viestintätilanteissa. Harjoitellaan ansioluettelon kirjoittamista ja työhaastattelua. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Syvennetään Ranskan sekä ranskankielisten maiden yhteiskuntien tuntemusta. Opitaan kertomaan Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta ranskaksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA5 Kulttuuri Tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin ja kulttuurielämään ja harjoitellaan taidekokemusten kuvailua suullisesti ja kirjallisesti. Käydään mahdollisuuksien mukaan näyttelyssä, teatterissa, konsertissa tai elokuvissa. 10

11 RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Käsitellään Ranskan ja ranskankielisten maiden tiede- ja talouselämää, teknologiaa ja tekniikkaa. Kurssin aikana tutustutaan myös ranskankieliseen lehdistöön ja vahvistetaan luetunymmärtämistaitoja. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä aihekokonaisuuksia. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista suullisista ja kirjallisista asiateksteistä. RAA8 Suullisen kielitaidon kurssi: Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Käsitellään ajankohtaisia ympäröivään maailmaan liittyviä aiheita. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Kurssin voivat valita myös kolmannen vuoden B3- ja B3-ranskan opiskelijat. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia ja harjoittelemalla kuullun- sekä luetunymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. - Saksan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. - Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT SAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita; suullinen ilmaisu korostuu. Osataan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja erilaisia elämänasenteita, ihmisten erilaisuutta sekä sukupolvien välisiä asioita. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 Vahvistetaan puheviestintää mm. arkielämään liittyvissä tilanteissa sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Pohditaan tämän päivän nuorisokulttuuria, musiikin merkitystä nuorten elämässä, identiteetin etsimistä ja ihanteita. SAA3 Opiskelu ja työ 1 Saada tarkempaa tietoa saksankielisten maiden koulusta ja opitaan kertomaan myös suomalaisesta koulusta. Kurssin aikana vahvistaa edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, mukana ovat myös muodolliset viestintätilanteet. Keskeisenä teemana on koulun, opiskelun, työn ja yhteiskunnan merkitys. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2 Pohditaan elämänarvoja, monikulttuurisuutta, tulevaisuutta. Kurssilla käsitellään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 11

12 SAA5 Kulttuuri 2 Tutustutaan saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja musiikkiin. Luetaan saksankielinen lyhyehkö kirja tai kirjallisuusnäytteitä. Opiskelijat valmistavat kulttuuriin liittyvästä aiheesta suullisen esityksen. Katsotaan saksankielinen elokuva ja harjoitellaan kritiikin kirjoittamista. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vaikeitakin taloudesta ja tieteistä kertovia tekstejä sekä osaa pohtia keksintöjen merkitystä yhteiskunnalle sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan saksalaiseen lehdistöön ja vahvistetaan vaativan tekstin luetun ymmärtämistaitoja. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristöön ja sen hoitoon liittyvää sanastoa ja ymmärtämään keskustelua vaativammistakin aiheista. Seurataan ajankohtaisia aiheita mm. sanomalehdistä ja uutislähetyksistä. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista asiateksteistä. Kerrataan kielioppia oppilaiden toiveiden mukaan. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Laaditaan keskustelualustuksia yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aihepiireistä. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI SAA10 Herzlich Willkommen! Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Tule aloittamaan lukion pitkän kielen opintosi leppoisasti ja kertaamaan käytännönläheisesti peruskoulussa opittuja asioita ennen varsinaisia lukion kursseja. Voit itse vaikuttaa kurssin sisältöön ja aihepiireihin, esim. media, elokuvat, musiikki, sarjakuvat, opintomatkan suunnittelu ym. Kurssi toimii siltana peruskoulusta lukioon ja luokkahuoneesta elävään elämään. ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1-4, toisena vuonna kurssit 5-7 ja 9 ja kurssi 8 kolmantena opiskeluvuonna. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. - Italian B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. IAB21 (IAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. 12

13 IAB22 (IAB4) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB23 (IAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB24 (IAB36) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. IAB25 (IAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja viestinnästä. Tutustutaan eri taiteen alojen italialaisiin taitajiin. IAB26 (IAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. IAB27 Tiede ja tekniikka Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä yleistajuisia tekstejä. Painotetaan kirjoittamista ja tekstinymmärtämistä. IAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI IAB29 (IAB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. - Ranskan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. RAB21 (RAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB22 (RAB34) Meillä ja muualla 13

14 Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. RAB23 (RAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä RAB24 (RAB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan opiskelu- ja työelämään liittyviä tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Laaditaan virallinen työnhakukirje ja ansioluettelo. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. RAB25 (RAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti ranskankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide jne.) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAB26 (RAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä. RAB27 Tiede ja tekniikka Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä yleistajuisia tekstejä. Painotetaan kirjoittamista ja tekstinymmärtämistä. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAB29 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. - Saksan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. SAB21 (SAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan saksalaisnuorten arkielämään ja harrastuksiin, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja palvelutilanteita. Kerrataan ja laajennetaan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. SAB22 (SAB34) Meillä ja muualla 14

15 Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä opitaan kertomaan omasta kotimaasta saksaksi. Vahvistetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. SAB23 (SAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan elämää ennen ja nyt käsittelemällä mm. tekniikan kehittymistä ja tutustumalla Saksan lähihistorian muovaamaan saksalaiseen identiteettiin. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoja ja harjoitellaan laajempia kirjallisia viestejä. SAB24 (SAB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia, puhumaan vaikeistakin asioista, selvittämään asiatekstin olennainen sisältö sekä laatimaan virallinen opiskeluun tai työnhakuun liittyvä kirje. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAB25 (SAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti saksankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus ja kuvataide) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Katsotaan saksankielinen elokuva ja laaditaan siitä raportti. SAB26 (SAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Luetaan helpohkoja yhteiskunnallisia asiatekstejä sekä vertaillaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntia. Harjoitellaan mielipidekirjoittamista, tehdään suullinen tai kirjallinen referaatti. SAB27 Tiede ja tekniikka Harjoitellaan tekstinymmärtämistä lukemalla eri tieteenalojen, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä helpohkoja tekstejä. Harjoitellaan tekstin tiivistämistä. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan luontoa ja sen ilmiöitä käsittelevien laajahkojen tekstien ymmärtämistä. Vertaillaan suomalaisten ja saksalaisella kielialueella asuvien suhtautumista luontoon ja kestävään kehitykseen. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAB29 (SAB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ : - Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. - Venäjän B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen opiskeluvuoden syksyllä Syventävät kurssit VEB21 (VEB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kulkemaan venäjäksi erilaisilla julkisilla kulkuneuvoilla ja liikeverbeillä. Harjoitellaan kaupassa asiointia maantuntemuksellisine erikoisuuksineen ja puheharjoituksineen. 15

16 VEB22 (VEB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opitaan kertomaan ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan asioimaan ravintolassa ja kahvilassa sekä tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin. VEB23 (VEB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt. Sijamuotojen kertaus ja niiden monikkomuodot. VEB24 (VEB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla. Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla kirjoittaen näistä myös lyhyitä kirjoitelmia. VEB25 (VEB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan eri taiteenalojen venäläisiin taitajiin (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide ). Painotetaan kirjoittamista ja tekstinymmärtämistä. VEB26 (VEB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään Venäjää ja venäjää puhuvia maita sekä luetaan yleistajuisia mediatekstejä mahdollisimman monipuolisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka Tarkastellaan tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä yleistajuisia tekstejä. Tutustutaan venäläisiin tieteen harjoittajiin. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitellaan. painotetaan tekstin ymmärtämistä. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan monipuolisten tekstien ymmärtämistä, yksinkertaisten selostusten laatimista ja puheen ymmärtämistä. Tekstit käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa, kirjallisuutta, elokuvaa sekä musiikkia. Valmistautumista YO-kirjoituksiin. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI VEB29 (VEB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kerrataan ylioppilaskoetta varten rakenteita, käsitellään edellisten vuosien yo-tekstejä, kirjoitetaan kirjoitelmia sekä tehdään kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1, 2 ja 10, toisena vuonna kurssit 3-6 ja kolmantena vuonna kurssit B3-italia suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan italian kieliopin perusperiaatteisiin ja perussanastoon, harjoitellaan ääntämistä ja yksinkertaisimpia sanontoja. Opitaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan hieman itsestään ja asioimaan ravintolassa. 16

17 IAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan lisää sanontoja arkipäivän tilanteisiin, mm. ostosten tekemiseen, tutustutaan mm. matkailuun ja lähiympäristöön liittyviin aiheisiin. IAB33 (IAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. Kolmen kurssin paketilla pärjää jo perheen lomamatkalla Italiassa. IAB34 (IAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB35 (IAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB36 (IAB24) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. Kuuden kurssin jälkeen koossa on italian kielen peruspaketti. IAB37 (IAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja viestinnästä. Tutustutaan eri taiteen alojen italialaisiin taitajiin. IAB38 (IAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI IAB39 (IAB29) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI IAB310 Tukea tarvitseville Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Täydennyskurssi niille, jotka tarvitsevat vahvistusta italian kielen taitoihinsa. Suositellaan suoritettavaksi ennen IAB33-kurssia eli ennen siirtymistä B2-tasolle. Suositellaan kaikille B3-italian opiskelijoille. RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväällä. - Ranskan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. 17

18 RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan perusvuorovaikutukseen liittyviä tilanteita, itsestä ja perheestä kertomista ja vastaavien asioiden tiedustelua puhekumppanilta. Painotetaan puheviestintää, oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. RAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Laajennetaan omaa puheilmaisua ja harjoitellaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Kasvatetaan sanavarastoa ja vankennetaan perusrakenteita. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen painottuvat. RAB33 (RAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB34 (RAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. RAB35 (RAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä RAB36 (RAB24) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan opiskelu- ja työelämään liittyviä tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Laaditaan virallinen työnhakukirje ja ansioluettelo. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. RAB37 (RAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti ranskankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide jne.) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAB38 (RAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAB39 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI RAB310 Tukea tarvitseville Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Täydennyskurssi niille, jotka tarvitsevat vahvistusta ranskan kielen taitoihinsa. Suositellaan suoritettavaksi ennen RAB33-kurssia eli ennen siirtymistä B2-tasolle. Suositellaan kaikille B3-ranskan opiskelijoille. 18

19 SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväänä. - Saksan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan perusrakenteiden ohella oikeaa ääntämistä ja intonaatiota, itsestä ja perheestä kertomista ja vastaavien asioiden tiedustelua puhekumppanilta. SAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjaannutetaan omaa puheilmaisua ja harjoitellaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Laajennetaan sanavarastoa ja vankennetaan perusrakenteita. SAB33 (SAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan saksalaisnuorten arkielämään ja harrastuksiin, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja palvelutilanteita. Kerrataan ja laajennetaan opittuja rakenteita ja sanastoa. SAB34 (SAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä opitaan kertomaan omasta kotimaasta saksaksi. Vahvistetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. SAB35 (SAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan elämää ennen ja nyt käsittelemällä mm. tekniikan kehittymistä ja tutustumalla Saksan lähihistorian muovaamaan saksalaiseen identiteettiin. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoja ja harjoitellaan laajempia kirjallisia viestejä. SAB36 (SAB24) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia, puhumaan vaikeistakin asioista, selvittämään asiatekstin olennainen sisältö sekä laatimaan virallinen opiskeluun tai työnhakuun liittyvä kirje. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAB37 (SAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti saksankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus ja kuvataide) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Katsotaan saksankielinen elokuva ja laaditaan siitä raportti. SAB38 (SAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Luetaan helpohkoja yhteiskunnallisia asiatekstejä sekä vertaillaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntia. Harjoitellaan mielipidekirjoittamista, tehdään suullinen tai kirjallinen referaatti. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAB39 (SAB29) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. 19

20 KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI SAB310 Nivelkurssi Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Kaikkien B3-lukijoiden täydennyskurssi, jolla laajennetaan leppoisasti kielitaitoa. Kurssi helpottaa opiskelijan siirtymistä seuraavana lukuvuonna SAB33-kurssille, joka on yhteinen SAB21 kurssin kanssa. VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväänä. - Venäjän B3-oppimäärä suositellaan suoritettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia. Harjoitellaan oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. Aihepiireinä ovat perhe ja lähimmät ihmissuhteet. Katsotaan venäläinen elokuva. VEB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opetellaan erilaisista jokapäiväisistä tilanteista selviämistä. Tutustutaan perusrakenteisiin. Tehdään retki venäläiseen Helsinkiin. VEB33 (VEB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Perusrakenteiden harjoittelua. Harjoitellaan kaupassa asiointia ja kulkuvälineillä liikkumista. VEB34 (VEB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aiheina ovat venäläinen ruoka- ja teatterikulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla. VEB35 (VEB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Juhlapäivien viettoa ja omasta maasta kertomista ulkomaalaisille. Painotetaan puheviestintää ja laajennetaan sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB36 (VEB34) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiirit liittyvät Moskovaan ja työelämään sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Opitaan kertomaan omia toiveita ja suunnitelmia. VEB37 (VEB35) Kulttuuri Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla tutustutaan venäläisen kulttuurin eri aloihin monipuolisesti sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitellaan. VEB38 (VEB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan jo suhteellisen monipuolisten tekstien ymmärtämistä, yksinkertaisten selostusten laatimista ja puheen ymmärtämistä. Tekstit käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa, kirjallisuutta, elokuvaa sekä musiikkia. 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 2 LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8 PAKOLLISET KURSSIT JA NIIHIN LIITTYVÄT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT K. 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 9 Suomi toisena kielenä 12 Ruotsi 13

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

HYVÄ OPISKELIJA!...3 OPINTOSUUNNITELMANI...4 SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSAIKATAULUSTA 2015-2016...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...

HYVÄ OPISKELIJA!...3 OPINTOSUUNNITELMANI...4 SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSAIKATAULUSTA 2015-2016...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... OPISKELIJAN KURSSIESITE 2015 HYVÄ OPISKELIJA!...3 OPINTOSUUNNITELMANI...4 SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSAIKATAULUSTA 2015-2016...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...6 SUOMI TOISENA KIELENÄ...10 RUOTSI...12 Oppimäärä

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2016

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2016 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2016 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot