LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN YHTEISKOULU"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT Yhteystietoja: Koulun kotisivu: Sähköpostiosoite: Osoite: Isokaari 19, Helsinki Puhelinnumerot: Toimisto , Telefax Rehtori: Jorma Kreivi, , Vararehtori: Maarit Paldanius, , Apulaisrehtori: Mikko Hakala, , Opinto-ohjaaja: Kaisa Tissari, , päivitetty

2 Sisällys OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ... 5 RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ... 6 ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ... 8 RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ORTODOKSINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI LIIKUNTA KUVATAIDE MUSIIKKI TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT TIETOTEKNIIKKA KÄSITYÖ ILMAISUTAITO KOTITALOUS AUTOKOULU MULTIKULTI LUKIODIPLOMIT KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN LINJA

3 OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA Lukion kurssit Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Pakollisia kursseja opiskelijalla on 47 tai 51 riippuen matematiikan laajuudesta. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä valitaan erityisesti aineista, joihin opiskelija keskittyy ylioppilastutkinnossa. Joissain aineissa on vain syventäviä kursseja (B2- ja B3-kielet). Soveltavat kurssit ovat työskentelytavoiltaan vaihtelevia yhteen tai useampaan aineeseen liittyviä kursseja. Lukion oppimäärä Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärät. Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava valtakunnallisia syventäviä kursseja. Kurssisuunnitelma Opiskelija laatii jokaista opiskeluvuotta varten kurssisuunnitelman. Suunnitelman muutoksista on ilmoitettava opinto-ohjaajille hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkamista. Opiskelijan, joka ei saavu kurssin aloitustunnille, katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan ko. kurssilla. Tenttiminen Opiskelija voi perustellusta syystä saada asianomaisen aineen opettajalta luvan kurssin suorittamiseen tenttimällä. Lupa on anottava ennen jakson alkua aineenopettajalta ja vararehtorilta. Kurssien uusiminen Hylätyt kurssisuoritukset uusitaan erillisinä uusintakoepäivinä noin 2 viikkoa arviointiviikon jälkeen. Hyväksytyn kurssisuorituksen korottamiseksi on käytävä kurssi uudestaan. Yo-kirjoitusten hajauttaminen Voit hajauttaa ylioppilaskirjoitukset maksimissaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Lauttasaaren yhteiskoulun tuntijaon mukaisesti yo-kirjoitukset suositellaan kirjoitettavaksi seuraavasti: Syksyllä kirjoitettavat aineet: englanti, B2-kielet, terveystieto, yhteiskuntaoppi, filosofia, uskonto Keväällä kirjoitettavat aineet: äidinkieli tai suomi toisena kielenä, ruotsi, A-kielet, B3-kielet, pitkä ja lyhyt matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, elämänkatsomustieto, psykologia, historia Opinto-ohjaus Opinto-ohjaus on pakollinen lukion oppiaine, joka on hajautettu koko lukion ajalle. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa lukio-opiskelussa ja selkiyttää opiskelijan uranvalintaa sekä edistää lukio- ja jatko-opintoihin liittyvää suunnittelua. Valintoihin ja kurssisuunnitelmien tekoon antavat ohjausta lukion opinto-ohjaaja sekä ryhmänohjaajat. Älä epäröi kysyä neuvoja heiltä! 3

4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS - Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Kahta pakollista äidinkielen kurssia tai abikurssia ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon. - ÄI8 ja 9 valmistavat yo-kirjoituksiin ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia. - Äidinkieli suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1 Syvennetään käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta ja kehitetään tekstin lukemisen taitoja. Opitaan jäsentelemään viestintäympäristöä sekä tunnistamaan omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1 Harjaannutaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä niiden yhteyksiä muihin teksteihin. Kurssilla harjoitellaan oman tekstin yksityiskohtaista hiomista ja keskitytään erityisesti ylioppilaskokeen esseetaitojen parantamiseen. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 2 Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin ja niiden keinoihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Perehdytään ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssilla tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan ja klassikkoromaaneihin. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 3 Luodaan yleiskuvaa suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja merkkiteoksiin. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tehdään erilaisia puheviestinnän harjoituksia: pidetään puheita, neuvotellaan, väitellään, keskustellaan ja pidetään kokouksia. Puhutaan esiintymisjännityksestä ja erilaisista viestintäkulttuureista. Kurssilla pidetään oppimispäiväkirjaa. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Kerrataan ja vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarpeellisia tekstin tuottamisen ja analysoinnin taitoja. Harjoitellaan erityisesti tekstitaidon koetta. Kurssi kannattaa käydä juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Harjoitellaan erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeen kirjoittamisen taitoja. Tutustutaan nykykulttuurin eri ilmiöihin. 4

5 KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI10 Mediatekstit Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tutustutaan erilaisiin mediatekstilajeihin ja analysoidaan ja tuotetaan mediatekstejä. Lehden toimitustyöhön tutustutaan tekemällä vierailu esimerkiksi Helsingin Sanomien Pisteeseen. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI ÄI 11 Selkeä viestintä Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - A-ruotsi suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin kirjoittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita kurssi rua11. PAKOLLISET KURSSIT RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja ja vahvistetaan kuullunymmärtämistä. Aihepiireinä ovat koulu ja vapaa-aika. RUA2 Ihmiset ympärillämme 1 Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat perhe, ihmissuhteet ja harrastukset. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa 1 Aihepiireinä ovat Suomi, suomenruotsalaiset, maamme kaksikielinen kulttuuri sekä vertailu muihin Pohjoismaihin. Vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämistä. RUA4 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, hyvinvointi ja erilaiset elämänkatsomukset. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. RUA5 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Kurssilla kehitetään ymmärtämisvalmiuksia vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, elinkeinot, viestintä ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä 2 Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria. Opiskelijat valmistavat sovitusta aiheesta kirjallisen työn ja esittelevät sen. Luetaan ruotsinkielistä kirjallisuutta. Kurssin aikana voidaan käydä myös teatterissa seuraamassa ruotsinkielistä esitystä. 5

6 RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kerrataan rakenteita ja kartutetaan yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvää sanastoa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. koulutus, eri tieteenalat ja yrityselämä. Painotetaan erityisesti ymmärtämisvalmiuksia vaativan kieliaineksen avulla. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUA11 Syksyn abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. RUA12 Kevään abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero tai suoritettu-merkintä Aihepiireinä voivat olla esim. ajankohtaiset tapahtumat. Syvennetään sanavarastoa ja harjoitellaan ylioppilastutkinnon lähestyessä kielitaidon eri osa-alueita opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssiin liittyy teatterissa tai elokuvissa käynti. Koska kaikki harjoitukset tehdään oppitunneilla, kurssilla ei anneta kotitehtäviä. RUA10 Kertauskurssi Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, joiden arvosana on 7 tai sen alle. Syvennetään peruskoulussa opetettua sanastoa ja rakenteita. Yhteinen B-ruotsin kanssa (RUB10). RUA13/RUB13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. - B-ruotsi suositellaan kirjoitettaviksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin suorittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita kurssi rub11. 6

7 PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja vapaa-aika. Kurssilla painotetaan luontevaa ääntämistä, keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita arkielämän tilanteissa. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestintää ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten ja vapaa-ajan tarkastelua. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 2 Aihepiireinä ovat kotimaa ja Helsinki pääkaupunkina, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä suomalainen kulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia esitteleviä ja asiatekstejä. Kurssilla vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoja. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet ja yhteiskunta. Pohditaan ihmiselämän eri puolia ja harjoitellaan ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä. RUB5 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kartutetaan passiivista sanavarastoa ja syvennetään rakenteita. Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja erilaisissa puhetilanteissa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. politiikka, yhteiskunta ja kansainvälinen vaikuttaminen. Painotetaan ymmärtämisvalmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB11 Syksyn abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. RUB12 Kevään abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUB9 Ajankohtaiset tapahtumat Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero tai suoritettu-merkintä Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ajankohtaiset tapahtumat. Syvennetään sanavarastoa. Harjoitellaan ylioppilastutkinnon lähestyessä kielitaidon eri osa-alueita opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssiin liittyy usein teatterissa tai elokuvissa käynti. 7

8 RUB10 Kertauskurssi Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Tarkoitettu erityisesti niille oppilaille, joiden peruskoulun arvosana on 7 tai sen alle. Syvennetään peruskoulussa opetettua sanastoa ja rakenteita. Yhteinen A-ruotsin kanssa (RUA10). RUB13/RUA13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ - Englannin kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Mikäli englanti kirjoitetaan syksyllä, on suositeltavaa ottaa ENA7 toisen vuoden 5. jaksossa ja abikurssi ENA11 kolmannen vuoden 1. jaksossa. - ENA8 suullisen kurssin voi suorittaa myös kirjoitusten jälkeen. - Mikäli englanti kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä, syventävät kurssit suositellaan suoritettavan kolmantena lukiovuonna. PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, tutustuttaa kielenopiskelun työtapoihin ja englantilaiseen tapakulttuuriin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kirjallisen viestinnän harjoitukset ovat tyypiltään epävirallisia. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla opitaan lisää englantia puhuvista yhteisöistä ja kertomaan myös Suomesta. Samalla harjoitetaan puheviestinnän taitoja, ja kurssilla pidetään suullinen esitys. ENA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja tekstit ovat aiempaan verrattuna virallisluonteisempia. Kurssilla kannustetaan myös omien opiskelutaitojen kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla opiskellaan vaativahkon tekstin ymmärtämistä, sanojen päättelyä ja ymmärtävää lukemista. Sanasto keskittyy yhteiskuntaan, politiikkaan, oikeudenkäyttöön ja kuluttajavalintoihin. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla mm. argumentoiva aine. ENA5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja tutustutaan englanninkieliseen kaunokirjallisuuteen ja eri tyylilajeihin. Kurssilla tuotetaan kirjallinen analyysi englanninkielisestä romaanista. 8

9 ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, talouselämä ja viestinnän eri muodot. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristösanastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja kerrataan verbioppia. Syksyn kirjoittajille kurssia suositellaan jo 2. vuoden keväälle. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: (2) 3 Arviointi: numero Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä, erityisesti lauserytmiä, luetun tiivistämistä suullisesti, tarkentavien kysymysten tekemistä ja väittelyä. Puhumista harjoitellaan kurssin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja muun vastaavan materiaalin avulla. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Valtakunnallisesta kokeesta johtuen kurssi suositellaan otettavaksi vasta kun vähintään kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA9 Ajankohtaiset tapahtumat Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Tutkitaan eri viestintävälineiden kieltä ja pyritään lisäämään mediakriittisyyttä. Työmuotoina korostetaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssilla tuotetaan kirjallinen sisältöanalyysi ja suullinen esitys. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. ENA11 Kohti syksyn ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. ENA12 Kohti kevään ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ENA10 Tukea tarvitseville Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla kerrataan verbiopin perusasiat. Suositellaan opiskelijoille, joiden englanninnumero on alle 8. ENA13 Creative reading Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla tutustutaan kirjallisuus- ja elokuvaotteiden kautta englanninkielisen kielialueen kirjallisuuteen (myös mm. Irlanti, Etelä-Afrikka) ja keskustellaan ja kirjoitetaan niistä. Kurssilla luetaan myös yksi englanninkielinen romaani, josta pidetään suullinen esitys. 9

10 ENA14 Spoken English Suositusvuosi: 1,2 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla pääset jutustelemaan ja ääntelemään leppoisissa tunnelmissa ja ennen kuin huomaatkaan, englanti sujuu automaattisesti. Ei kirjaa eikä sanakokeita. Tässä on kurssi, josta pääset läpi puhumalla. Aihepiirit ovat arkielämästä ja mediasta. Kurssi soveltuu kaikille vuositasoille. ENA 15 Business English Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. Kurssille pääsevät ensisijaisesti Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. - Ranskan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. - Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä sosiaalisia tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Painotetaan suullista viestintää. Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään vapaa-aikaa, harrastuksia ja asumista sekä harjoitellaan tapahtumien ja tilanteiden kuvailua. Painotetaan edelleen suullista viestintää, mutta harjoitellaan myös kirjoittamista. Syvennetään perusrakenteiden hallintaa ja opiskellaan uusia rakenteita. RAA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan ranskankieliseen koulu- ja opiskelumaailmaan sekä työelämään. Vahvistetaan edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, myös muodollisissa viestintätilanteissa. Harjoitellaan ansioluettelon kirjoittamista ja työhaastattelua. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Syvennetään Ranskan sekä ranskankielisten maiden yhteiskuntien tuntemusta. Opitaan kertomaan Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta ranskaksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA5 Kulttuuri Tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin ja kulttuurielämään ja harjoitellaan taidekokemusten kuvailua suullisesti ja kirjallisesti. Käydään mahdollisuuksien mukaan näyttelyssä, teatterissa, konsertissa tai elokuvissa. 10

11 RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Käsitellään Ranskan ja ranskankielisten maiden tiede- ja talouselämää, teknologiaa ja tekniikkaa. Kurssin aikana tutustutaan myös ranskankieliseen lehdistöön ja vahvistetaan luetunymmärtämistaitoja. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä aihekokonaisuuksia. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista suullisista ja kirjallisista asiateksteistä. RAA8 Suullisen kielitaidon kurssi: Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Käsitellään ajankohtaisia ympäröivään maailmaan liittyviä aiheita. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Kurssin voivat valita myös kolmannen vuoden B3- ja B3-ranskan opiskelijat. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia ja harjoittelemalla kuullun- sekä luetunymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. - Saksan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. - Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT SAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita; suullinen ilmaisu korostuu. Osataan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja erilaisia elämänasenteita, ihmisten erilaisuutta sekä sukupolvien välisiä asioita. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 Vahvistetaan puheviestintää mm. arkielämään liittyvissä tilanteissa sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Pohditaan tämän päivän nuorisokulttuuria, musiikin merkitystä nuorten elämässä, identiteetin etsimistä ja ihanteita. SAA3 Opiskelu ja työ 1 Saada tarkempaa tietoa saksankielisten maiden koulusta ja opitaan kertomaan myös suomalaisesta koulusta. Kurssin aikana vahvistaa edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, mukana ovat myös muodolliset viestintätilanteet. Keskeisenä teemana on koulun, opiskelun, työn ja yhteiskunnan merkitys. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2 Pohditaan elämänarvoja, monikulttuurisuutta, tulevaisuutta. Kurssilla käsitellään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. 11

12 SAA5 Kulttuuri 2 Tutustutaan saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja musiikkiin. Luetaan saksankielinen lyhyehkö kirja tai kirjallisuusnäytteitä. Opiskelijat valmistavat kulttuuriin liittyvästä aiheesta suullisen esityksen. Katsotaan saksankielinen elokuva ja harjoitellaan kritiikin kirjoittamista. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vaikeitakin taloudesta ja tieteistä kertovia tekstejä sekä osaa pohtia keksintöjen merkitystä yhteiskunnalle sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan saksalaiseen lehdistöön ja vahvistetaan vaativan tekstin luetun ymmärtämistaitoja. SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristöön ja sen hoitoon liittyvää sanastoa ja ymmärtämään keskustelua vaativammistakin aiheista. Seurataan ajankohtaisia aiheita mm. sanomalehdistä ja uutislähetyksistä. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista asiateksteistä. Kerrataan kielioppia oppilaiden toiveiden mukaan. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Laaditaan keskustelualustuksia yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aihepiireistä. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI SAA10 Herzlich Willkommen! Suositusvuosi: 1 Arviointi: suoritettu-merkintä Tule aloittamaan lukion pitkän kielen opintosi leppoisasti ja kertaamaan käytännönläheisesti peruskoulussa opittuja asioita ennen varsinaisia lukion kursseja. Voit itse vaikuttaa kurssin sisältöön ja aihepiireihin, esim. media, elokuvat, musiikki, sarjakuvat, opintomatkan suunnittelu ym. Kurssi toimii siltana peruskoulusta lukioon ja luokkahuoneesta elävään elämään. ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1-4, toisena vuonna kurssit 5-7 ja 9 ja kurssi 8 kolmantena opiskeluvuonna. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. - Italian B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. IAB21 (IAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. 12

13 IAB22 (IAB4) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB23 (IAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB24 (IAB36) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. IAB25 (IAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja viestinnästä. Tutustutaan eri taiteen alojen italialaisiin taitajiin. IAB26 (IAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. IAB27 Tiede ja tekniikka Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä yleistajuisia tekstejä. Painotetaan kirjoittamista ja tekstinymmärtämistä. IAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI IAB29 (IAB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ - Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. - Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. - Ranskan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. RAB21 (RAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB22 (RAB34) Meillä ja muualla 13

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Lyska-vihko. Sisällys

Lyska-vihko. Sisällys 1 Lyska-vihko Sisällys Tervetuloa Kotkan lyseon lukioon! 2 Yhteystietoja 2 Opettajat 3 Toimipisteet ja käyntiosoitteet 3 Lukuvuoden aikataulut 4 Järjestyssäännöt 6 Opiskeluohjeita 8 Erityisjärjestelyjä

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot