LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN YHTEISKOULU"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT Yhteystietoja: Koulun kotisivu: Sähköpostiosoite: Osoite: Isokaari 19, Helsinki Puhelinnumerot: Toimisto , Telefax Rehtori: Maarit Paldanius, , Vararehtori: Tarja Holthoer, , Apulaisrehtori: Risto Ikonen, , Opinto-ohjaaja: Kati Taipale, , 1

2 päivitetty Sisällys OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ... 5 RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ... 6 ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ... 8 RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ORTODOKSINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI LIIKUNTA KUVATAIDE MUSIIKKI TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT TIETOTEKNIIKKA KÄSITYÖ DRAAMA KOTITALOUS AUTOKOULU MULTIKULTI LUKIODIPLOMIT KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN LINJA TIEDE- JA TEKNIIKKALINJA YLEISLINJA, LUOVA PAINOTUS

3 OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA Lukion kurssit Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Pakollisia kursseja opiskelijalla on 47 tai 51 riippuen matematiikan laajuudesta. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä valitaan erityisesti aineista, joihin opiskelija keskittyy ylioppilastutkinnossa. Joissain aineissa on vain syventäviä kursseja (B2- ja B3-kielet). Soveltavat kurssit ovat työskentelytavoiltaan vaihtelevia yhteen tai useampaan aineeseen liittyviä kursseja. Lukion oppimäärä Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opintoohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärät. Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava valtakunnallisia syventäviä kursseja. Kurssisuunnitelma Opiskelija laatii jokaista opiskeluvuotta varten kurssisuunnitelman. Suunnitelman muutoksista on ilmoitettava opinto-ohjaajille hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkamista. Opiskelijan, joka ei saavu kurssin aloitustunnille, katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan ko. kurssilla. Tenttiminen Opiskelija voi perustellusta syystä saada asianomaisen aineen opettajalta luvan kurssin suorittamiseen tenttimällä. Lupa on anottava ennen jakson alkua aineenopettajalta ja vararehtorilta. Kurssien uusiminen Hylätyt kurssisuoritukset uusitaan erillisinä uusintakoepäivinä noin 2 viikkoa arviointiviikon jälkeen. Hyväksytyn kurssisuorituksen korottamiseksi on käytävä kurssi uudestaan. Yo-kirjoitusten hajauttaminen Voit hajauttaa ylioppilaskirjoitukset maksimissaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Lauttasaaren yhteiskoulun tuntijaon mukaisesti yo-kirjoitukset suositellaan kirjoitettavaksi seuraavasti: Syksyllä kirjoitettavat aineet: A-englanti (jos sujuu hyvin), B2-ranska ja B2-saksa, terveystieto, yhteiskuntaoppi, filosofia ja uskonto. 3

4 Keväällä kirjoitettavat aineet: äidinkieli tai suomi toisena kielenä, A- ja B-ruotsi, A-englanti, A-saksa ja A- ranska, B2-venäjä ja B2-italia, B3-kielet, pitkä ja lyhyt matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, elämänkatsomustieto, psykologia ja historia. Opinto-ohjaus Opinto-ohjaus on pakollinen lukion oppiaine, joka on hajautettu koko lukion ajalle. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa lukio-opiskelussa ja selkiyttää opiskelijan uravalintaa sekä edistää lukio- ja jatko-opintoihin liittyvää suunnittelua. Valintoihin ja kurssisuunnitelmien tekoon antavat ohjausta lukion opinto-ohjaaja sekä ryhmänohjaajat. Älä epäröi kysyä neuvoja heiltä! ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Kahta pakollista äidinkielen kurssia tai abikurssia ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon. ÄI8 ja ÄI9 valmistavat yo-kirjoituksiin ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia. Äidinkieli suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1 Syvennetään käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta ja kehitetään tekstin lukemisen taitoja. Opitaan jäsentelemään viestintäympäristöä sekä tunnistamaan omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1 Harjaannutaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä niiden yhteyksiä muihin teksteihin. Kurssilla harjoitellaan oman tekstin yksityiskohtaista hiomista ja keskitytään erityisesti ylioppilaskokeen esseetaitojen parantamiseen. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 2 Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin ja niiden keinoihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Perehdytään ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssilla tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan ja klassikkoromaaneihin. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 3 Luodaan yleiskuvaa suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja merkkiteoksiin. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 4

5 Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tehdään erilaisia puheviestinnän harjoituksia: pidetään puheita, neuvotellaan, väitellään, keskustellaan ja pidetään kokouksia. Puhutaan esiintymisjännityksestä ja erilaisista viestintäkulttuureista. Kurssilla pidetään oppimispäiväkirjaa. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Kerrataan ja vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarpeellisia tekstin tuottamisen ja analysoinnin taitoja. Harjoitellaan erityisesti tekstitaidon koetta. Kurssi kannattaa käydä juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Harjoitellaan erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeen kirjoittamisen taitoja. Tutustutaan nykykulttuurin eri ilmiöihin. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI10 Mediatekstit Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tutustutaan erilaisiin mediatekstilajeihin ja analysoidaan ja tuotetaan mediatekstejä. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI ÄI 11 Selkeä viestintä Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. A-ruotsi suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin suorittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita B-kielen kanssa yhteinen abikurssi RUB11. PAKOLLISET KURSSIT RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja ja vahvistetaan kuullunymmärtämistä. Aihepiireinä ovat koulu ja vapaa-aika. RUA2 Ihmiset ympärillämme 1 Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat perhe, ihmissuhteet ja harrastukset. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa 1 5

6 Aihepiireinä ovat Suomi, suomenruotsalaiset, maamme kaksikielinen kulttuuri sekä vertailu muihin Pohjoismaihin. Vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämistä. RUA4 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, hyvinvointi ja erilaiset elämänkatsomukset. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. RUA5 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Kurssilla kehitetään ymmärtämisvalmiuksia vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, elinkeinot, viestintä ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä 2 Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria. Opiskelijat valmistavat sovitusta aiheesta kirjallisen työn ja esittelevät sen. Luetaan ruotsinkielistä kirjallisuutta. Kurssin aikana voidaan käydä myös teatterissa seuraamassa ruotsinkielistä esitystä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kerrataan rakenteita ja kartutetaan yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvää sanastoa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. koulutus, eri tieteenalat ja yrityselämä. Painotetaan erityisesti ymmärtämisvalmiuksia vaativan kieliaineksen avulla. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RUA12 Kevään abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI RUA13/RUB13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ 6

7 Yleiset suositukset Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. B-ruotsi suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin suorittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita kurssi RUB11. Syksyn kirjoittajat ehtivät myös suorittamaan RUB6-kurssin kolmannen vuoden 1. jaksossa. PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja vapaa-aika. Kurssilla painotetaan luontevaa ääntämistä, keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita arkielämän tilanteissa. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestintää ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten ja vapaa-ajan tarkastelua. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 2 Aihepiireinä ovat kotimaa ja Helsinki pääkaupunkina, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä suomalainen kulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia esitteleviä ja asiatekstejä. Kurssilla vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoja. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet ja yhteiskunta. Pohditaan ihmiselämän eri puolia ja harjoitellaan ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä. RUB5 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kartutetaan passiivista sanavarastoa ja syvennetään rakenteita. Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja erilaisissa puhetilanteissa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. politiikka, yhteiskunta ja kansainvälinen vaikuttaminen. valmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Painotetaan ymmärtämis- KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB11 Syksyn abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. RUB12 Kevään abikurssi 7

8 Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUB13/RUA13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ Englannin kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Mikäli englanti kirjoitetaan syksyllä, on suositeltavaa ottaa ENA7 toisen vuoden 5. jaksossa ja abikurssi ENA11 kolmannen vuoden 1. jaksossa. ENA8 suullisen kurssin voi suorittaa myös kirjoitusten jälkeen. Mikäli englanti kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä, syventävät kurssit suositellaan suoritettavan kolmantena lukiovuonna. Abikurssi ENA12 suoritetaan kolmannen vuoden 3. jaksossa. PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, tutustuttaa kielenopiskelun työtapoihin ja englantilaiseen tapakulttuuriin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kirjallisen viestinnän harjoitukset ovat tyypiltään epävirallisia. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla opitaan lisää englantia puhuvista yhteisöistä ja kertomaan myös Suomesta. Sa nän taitoja, ja kurssilla pidetään suullinen esitys. malla harjoitetaan puheviestin- ENA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja tekstit ovat aiempaan verrattuna virallisluonteisempia. Kurssilla kannustetaan myös omien opiskelutaitojen kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla opiskellaan vaativahkon tekstin ymmärtämistä, sanojen päättelyä ja ymmärtävää lukemista. Sanasto keskittyy yhteiskuntaan, politiikkaan, oikeudenkäyttöön ja kuluttajavalintoihin. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla mm. argumentoiva aine. 8

9 ENA5 Kulttuuri Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja tutustutaan englanninkieliseen kaunokirj allisuuteen ja eri tyylilajeihin. Kurssilla tuotetaan kirjallinen analyysi englanninkielisestä romaanista. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, talouselämä ja viestinnän eri muodot. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristösanastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja kerrataan verbioppia. Syksyn kirjoittajille kurssia suositellaan jo 2. vuoden keväälle. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: (2) 3 Arviointi: numero Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä, erityisesti lauserytmiä, luetun tiivistämistä suullisesti, tarkentavien kysymysten tekemistä ja väittelyä. Puhumista harjoitellaan kurssin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja muun vastaavan materiaalin avulla. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Valtakunnallisesta kokeesta johtuen kurssi suositellaan otettavaksi vasta kun vähintään kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA9 Ajankohtaiset tapahtumat Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Tutkitaan eri viestintävälineiden kieltä ja pyritään lisäämään mediakriittisyyttä. Työmuotoina korostetaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssilla tuotetaan kirjallinen sisältöanalyysi ja suullinen esitys. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. ENA11 Kohti syksyn ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. ENA12 Kohti kevään ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ENA13 Creative reading Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla tutustutaan kirjallisuus- ja elokuvaotteiden kautta englanninkielisen kielialueen kirjallisuuteen (myös mm. Irlanti, Etelä-Afrikka) ja keskustellaan ja kirjoitetaan niistä. Kurssilla luetaan myös yksi englanninkielinen romaani, josta pidetään suullinen esitys. ENA14 Spoken English 9

10 Suositusvuosi: 1,2 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla pääset jutustelemaan ja ääntelemään leppoisissa tunnelmissa ja ennen kuin huomaatkaan, englanti sujuu automaattisesti. Ei kirjaa eikä sanakokeita. Tässä on kurssi, josta pääset läpi puhumalla. Aihepiirit ovat arkielämästä ja mediasta. Kurssi soveltuu kaikille vuositasoille. ENA 15 Business English Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Ranskan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä sosiaalisia tilanteita sekä suullisesti että rjallisesti. Painotetaan suullista ki viestintää. Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään vapaa-aikaa, harrastuksia ja asumista sekä harjoitellaan tapahtumien ja tilanteiden kuvailua. Painotetaan edelleen suullista viestintää, mutta harjoitellaan myös kirjoittamista. Syvennetään perusrakenteiden hallintaa ja opiskellaan uusia rakenteita. RAA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan ranskankieliseen koulu- ja opiskelumaailmaan sekä työelämään. Vahvistetaan edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, myös muodollisissa viestintätilanteissa. Harjoitellaan ansioluettelon kirjoittamista ja työhaastattelua. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Syvennetään Ranskan sekä ranskankielisten maiden yhteiskuntien tuntemusta. Opitaan kertomaan Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta ranskaksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA5 Kulttuuri Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena 10

11 Tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin ja kulttuurielämään ja harjoitellaan taidekokemusten kuvailua suullisesti ja kirjallisesti. Käydään mahdollisuuksien mukaan näyttelyssä, teatterissa, konsertissa tai elokuvissa. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään Ranskan ja ranskankielisten maiden tiede- ja talouselämää, teknologiaa ja tekniikkaa. Kurssin aikana tutustutaan myös ranskankieliseen lehdistöön ja vahvistetaan luetunymmärtämistaitoja. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä aihekokonaisuuksia. n oleellisen sisällön löytämistä Harjoitellaa vaativammista suullisista ja kirjallisista asiateksteistä. RAA8 Suullisen kielitaidon kurssi: Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Käsitellään ajankohtaisia ympäröivään maailmaan liittyviä aiheita. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Kurssin voivat valita myös kolmannen vuoden B2- ja B3ranskan opiskelijat. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia ja harjoittelemalla kuullun- sekä luetunymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Saksan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT SAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita; suullinen ilmaisu korostuu. Osataan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja erilaisia elämänasenteita, ihmisten erilaisuutta sekä sukupolvien välisiä asioita. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 Vahvistetaan puheviestintää mm. arkielämään liittyvissä tilanteissa sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Pohditaan tämän päivän nuorisokulttuuria, musiikin merkitystä nuorten elämässä, identiteetin etsimistä ja ihanteita. 11

12 SAA3 Opiskelu ja työ 1 Saada tarkempaa tietoa saksankielisten maiden koulusta ja opitaan kertomaan myös suomalaisesta koulusta. Kurssin aikana vahvistaa edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, mukana ovat myös muodolliset viestintätilanteet. Keskeisenä teemana on koulun, opiskelun, työn ja yhteiskunnan merkitys. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2 Pohditaan elämänarvoja, monikulttuurisuutta, tulevaisuutta. Kurssilla käsitellään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SAA5 Kulttuuri 2 Tutustutaan saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja musiikkiin. Luetaan saksankielinen lyhyehkö kirja tai kirjallisuusnäytteitä. Opiskelijat valmistavat kulttuuriin liittyvästä aiheesta suullisen esityksen. Katsotaan saksankielinen elokuva ja harjoitellaan kritiikin kirjoittamista. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vaikeitakin taloudesta ja tieteistä kertovia tekstejä sekä osaa pohtia keksintöjen merkitystä yhteiskunnalle sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan saksalaiseen lehdistöön ja vahvistetaan vaativan tekstin luetun ymmärtämistaitoja. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristöön ja sen hoitoon liittyvää sanastoa ja ymmärtämään keskustelua vaativammistakin aiheista. Seurataan ajankohtaisia aiheita mm. sanomalehdistä ja uutislähetyksistä. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista asiateksteistä. Kerrataan kielioppia oppilaiden toiveiden mukaan. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Sanastoa harjoitellaan teemoittain suullisesti sekä kerraten että laajentaen. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1-4, toisena vuonna kurssit 5-7 ja 9 ja kurssi 8 kolmantena opiskeluvuonna. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. Italian B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan toisen opiskeluvuoden keväällä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 12

13 IAB21 (IAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. IAB22 (IAB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB23 (IAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB24 (IAB36) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. IAB25 (IAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja viestinnästä. Tutustutaan eri taiteen alojen italialaisiin taitajiin. IAB26 (IAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. IAB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä a tekstejä. Painotetaan kirjoityleistajuisi tamista ja tekstinymmärtämistä. IAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. AB29 (IAB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. 13

14 Ranskan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RAB21 (RAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB22 (RAB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. RAB23 (RAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä RAB24 (RAB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan opiskelu- ja työelämään liittyviä tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Laaditaan virallinen työnhakukirje ja ansioluettelo. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. RAB25 (RAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti ranskankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide jne.) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAB26 (RAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä. RAB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä a tekstejä. Painotetaan kirjoityleistajuisi tamista ja tekstinymmärtämistä. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. RAB29 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ 14

15 Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. Saksan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB21 ( SAB33 ) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan saksalaisnuorten arkielämään ja harrastuksiin, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja palvelutilanteita. Kerrataan ja laajennetaan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. SAB22 ( SAB34 ) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä opitaan kertomaan omasta a saksaksi. Vahvistetaan puhukotimaast mista ja puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. SAB23 ( SAB35 ) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan elämää ennen ja nyt käsittelemällä mm. tekniikan kehittymistä ja tutustumalla Saksan lähihistorian muovaamaan saksalaiseen identiteettiin. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoja ja harjoitellaan laajempia kirjallisia viestejä. SAB24 (SAB36 ) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia, puhumaan vaikeistakin asioista, selvittämään asiatekstin olennainen sisältö sekä laatimaan virallinen opiskeluun tai työnhakuun liittyvä kirje. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAB25 ( SAB37 ) Kulttuuri Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti saksankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus ja kuvataide) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Katsotaan saksankielinen elokuva ja laaditaan siitä raportti. SAB26 ( SAB38 ) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Luetaan helpohkoja yhteiskunnallisia asiatekstejä sekä vertaillaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntia. Harjoitellaan mielipidekirjoittamista, tehdään suullinen tai kirjallinen referaatti. SAB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan tekstinymmärtämistä lukemalla eri tieteenalojen, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä helpohkoja tekstejä. Harjoitellaan tekstin tiivistämistä. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan luontoa ja sen ilmiöitä käsittelevien laajahkojen tekstien ymmärtämistä. Vertaillaan suomalaisten ja saksalaisella kielialueella asuvien suhtautumista luontoon ja kestävään kehitykseen. SAB29 ( SAB39 ) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. 15

16 VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. Venäjän B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan toisen opiskeluvuoden keväällä. SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB21 (VEB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kulkemaan venäjäksi erilaisilla julkisilla kulkuneuvoilla ja liikeverbeillä. Kaupassa asiointia maantuntemuksellisine erikoisuuksineen ja puheharjoituksineen. VEB22 (VEB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opitaan kertomaan ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan asioimaan ravintolassa ja kahvilassa sekä tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin. VEB23 (VEB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Opitaan kertomaan menneistä a ja yhteiskunnallisista eroista tapahtumist ennen ja nyt. Sijamuotojen kertaus ja niiden monikkomuodot. VEB24 (VEB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla. Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla kirjoittaen näistä myös lyhyitä kirjoitelmia. VEB25 (VEB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan eri taiteenalojen venäläisiin taitajiin ( musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide ). Painotetaan kirjoittamista ja tekstinymmärtämistä. VEB26 (VEB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään Venäjää ja venäjää puhuvia maita sekä luetaan yleistajuisia mediatekstejä m ahdollisimman monipuolisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä yleistajuisia tekstejä. Tutustutaan venäläisiin tieteen harjoittajiin. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitellaan. painotetaan tekstin ymmärtämistä. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan monipuolisten tekstien ymmärtämistä, yksinkertaisten selostusten laatimista ja puheen ymmärtämistä. Tekstit käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa, kirjallisuutta, elokuvaa sekä musiikkia. Valmistautumista YO-kirjoituksiin. VEB29 (VEB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu -merkintä Abikurssi Kerrataan ylioppilaskoetta varten rakenteita, käsitellään edellisten vuosien yo-tekstejä, kirjoitetaan kirjoitelmia sekä tehdään kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. 16

17 ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1 ja 2, toisena vuonna kurssit 3-6 ja kolmantena vuonna kurssit 7-9. B3-italia suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan italian kieliopin perusperiaatteisiin ja perussanastoon, harjoitellaan ääntämistä ja yksin-kertaisimpia sanontoja. Opitaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan hieman itsestään ja asioimaan ravintolassa. IAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan lisää sanontoja arkipäivän tilanteisiin, mm. ostosten tekemiseen, tutustutaan mm. matkailuun ja lähiympäristöön liittyviin aiheisiin. IAB33 (IAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. Kolmen kurssin paketilla pärjää jo perheen lomamatkalla Italiassa. IAB34 (IAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB35 (IAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB36 (IAB24) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. Kuuden kurssin jälkeen koossa on italian kielen peruspaketti. IAB37 (IAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja tä. Tutustutaan eri taiteen alojen viestinnäs italialaisiin taitajiin. IAB38 (IAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. IAB39 (IAB29) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi 17

18 Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Ranskan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan perusvuorovaikutukseen liittyviä tilanteita, itsestä ja perheestä kertomista ja vastaavien asioiden tiedustelua puhekumppanilta. Painotetaan puheviestintää, oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. RAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Laajennetaan omaa puheilmaisua ja harjoitellaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Kasvatetaan sanavarastoa ja vankennetaan perusrakenteita. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen painottuvat. RAB33 (RAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB34 (RAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. RAB35 (RAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä. RAB36 (RAB24) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan opiskelu- ja työelämään liittyviä tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Laaditaan virallinen työnhakukirje ja ansioluettelo. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. RAB37 (RAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti ranskankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide jne.) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAB38 (RAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä. 18

19 Lauttasaaren yhteiskoulu Lukion kurssit KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAB39 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväänä. Saksan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan perusrakenteiden ohella oikeaa ääntämistä ja intonaatiota, itsestä ja perheestä kertomista ja vastaavien asioiden tiedustelua puhekumppanilta. SAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjaannutetaan omaa puheilmaisua ja harjoitellaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Laajennetaan sanavarastoa ja vankennetaan perusrakenteita. SAB33 (SAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan saksalaisnuorten arkielämään ja harrastuksiin, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja palvelutilanteita. Kerrataan ja laajennetaan opittuja rakenteita ja sanastoa. SAB34 (SAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä opitaan kertomaan omasta a saksaksi. Vahvistetaan puhukotimaast mista ja puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. SAB35 (SAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan elämää ennen ja nyt käsittelemällä mm. tekniikan kehittymistä ja tutustumalla Saksan lähihistorian muovaamaan saksalaiseen identiteettiin. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoja ja harjoitellaan laajempia kirjallisia viestejä. SAB36 (SAB24) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia, puhumaan vaikeistakin asioista, selvittämään asiatekstin olennainen sisältö sekä laatimaan virallinen opiskeluun tai työnhakuun liittyvä kirje. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAB37 (SAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena 19

20 Tarkastellaan monipuolisesti saksankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus ja kuvataide) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Katsotaan saksankielinen elokuva ja laaditaan siitä raportti. SAB38 (SAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Luetaan helpohkoja yhteiskunnallisia asiatekstejä sekä vertaillaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntia. Harjoitellaan mielipidekirjoittamista, tehdään suullinen tai kirjallinen referaatti. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAB39 (SAB29) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväänä. Venäjän B3-oppimäärä suositellaan suoritettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia. Harjoitellaan oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. Aihepiireinä ovat perhe ja lähimmät ihmissuhteet. Katsotaan venäläinen elokuva. VEB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opetellaan erilaisista jokapäiväisistä tilanteista selviämistä. Tutustutaan perusrakenteisiin. Tehdään retki venäläiseen Helsinkiin. VEB33 (VEB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Perusrakenteiden harjoittelua. Kaupassa asiointia ja kulkuvälineillä liikkumista. VEB34 (VEB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aiheina ovat venäläinen ruoka- ja teatterikulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla. VEB35 (VEB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Juhlapäivien viettoa ja omasta maasta kertomista ulkomaalaisille. Painotetaan puheviestintää ja laajennetaan sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB36 (VEB34) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiirit liittyvät Moskovaan ja työelämään sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Opitaan kertomaan omia toiveita ja suunnitelmia. VEB37 (VEB35) Kulttuuri 20

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

OHJEITA KURSSIVALINTOIHIN

OHJEITA KURSSIVALINTOIHIN KURSSIT 2017-2018 SISÄLLYS OHJEITA KURSSIVALINTOIHIN... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 RUOTSI A-OPPIMÄÄRÄ... 6 RUOTSI B-OPPIMÄÄRÄ... 8 ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ... 10 RANSKA A-OPPIMÄÄRÄ... 12 RANSKA B2-OPPIMÄÄRÄ...

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 1 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 4 TUNTIJAKO 8

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 4 TUNTIJAKO 8 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 2 LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 4 TUNTIJAKO 8 PAKOLLISET KURSSIT JA NIIHIN LIITTYVÄT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT K. 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 9 Suomi toisena kielenä 11 Ruotsi 12

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot