LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUTTASAAREN YHTEISKOULU"

Transkriptio

1 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT Yhteystietoja: Koulun kotisivu: Sähköpostiosoite: Osoite: Isokaari 19, Helsinki Puhelinnumerot: Toimisto , Telefax Rehtori: Maarit Paldanius, , Vararehtori: Tarja Holthoer, , Apulaisrehtori: Risto Ikonen, , Opinto-ohjaaja: Kati Taipale, , 1

2 päivitetty Sisällys OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ... 5 RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ... 6 ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ... 8 RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE FYSIIKKA KEMIA EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO ORTODOKSINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI LIIKUNTA KUVATAIDE MUSIIKKI TERVEYSTIETO OPINTO-OHJAUS KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT TIETOTEKNIIKKA KÄSITYÖ DRAAMA KOTITALOUS AUTOKOULU MULTIKULTI LUKIODIPLOMIT KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN LINJA TIEDE- JA TEKNIIKKALINJA YLEISLINJA, LUOVA PAINOTUS

3 OHJEITA KURSSIEN VALINNASTA JA SUORITTAMISESTA Lukion kurssit Lukiossa on kolmenlaisia kursseja: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Pakollisia kursseja opiskelijalla on 47 tai 51 riippuen matematiikan laajuudesta. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Niitä valitaan erityisesti aineista, joihin opiskelija keskittyy ylioppilastutkinnossa. Joissain aineissa on vain syventäviä kursseja (B2- ja B3-kielet). Soveltavat kurssit ovat työskentelytavoiltaan vaihtelevia yhteen tai useampaan aineeseen liittyviä kursseja. Lukion oppimäärä Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opintoohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärät. Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava valtakunnallisia syventäviä kursseja. Kurssisuunnitelma Opiskelija laatii jokaista opiskeluvuotta varten kurssisuunnitelman. Suunnitelman muutoksista on ilmoitettava opinto-ohjaajille hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkamista. Opiskelijan, joka ei saavu kurssin aloitustunnille, katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan ko. kurssilla. Tenttiminen Opiskelija voi perustellusta syystä saada asianomaisen aineen opettajalta luvan kurssin suorittamiseen tenttimällä. Lupa on anottava ennen jakson alkua aineenopettajalta ja vararehtorilta. Kurssien uusiminen Hylätyt kurssisuoritukset uusitaan erillisinä uusintakoepäivinä noin 2 viikkoa arviointiviikon jälkeen. Hyväksytyn kurssisuorituksen korottamiseksi on käytävä kurssi uudestaan. Yo-kirjoitusten hajauttaminen Voit hajauttaa ylioppilaskirjoitukset maksimissaan kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Lauttasaaren yhteiskoulun tuntijaon mukaisesti yo-kirjoitukset suositellaan kirjoitettavaksi seuraavasti: Syksyllä kirjoitettavat aineet: A-englanti (jos sujuu hyvin), B2-ranska ja B2-saksa, terveystieto, yhteiskuntaoppi, filosofia ja uskonto. 3

4 Keväällä kirjoitettavat aineet: äidinkieli tai suomi toisena kielenä, A- ja B-ruotsi, A-englanti, A-saksa ja A- ranska, B2-venäjä ja B2-italia, B3-kielet, pitkä ja lyhyt matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, elämänkatsomustieto, psykologia ja historia. Opinto-ohjaus Opinto-ohjaus on pakollinen lukion oppiaine, joka on hajautettu koko lukion ajalle. Opinto-ohjauksen tavoitteena on auttaa lukio-opiskelussa ja selkiyttää opiskelijan uravalintaa sekä edistää lukio- ja jatko-opintoihin liittyvää suunnittelua. Valintoihin ja kurssisuunnitelmien tekoon antavat ohjausta lukion opinto-ohjaaja sekä ryhmänohjaajat. Älä epäröi kysyä neuvoja heiltä! ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Kahta pakollista äidinkielen kurssia tai abikurssia ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon. ÄI8 ja ÄI9 valmistavat yo-kirjoituksiin ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia. Äidinkieli suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1 Syvennetään käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta ja kehitetään tekstin lukemisen taitoja. Opitaan jäsentelemään viestintäympäristöä sekä tunnistamaan omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1 Harjaannutaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä niiden yhteyksiä muihin teksteihin. Kurssilla harjoitellaan oman tekstin yksityiskohtaista hiomista ja keskitytään erityisesti ylioppilaskokeen esseetaitojen parantamiseen. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 2 Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin ja niiden keinoihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Perehdytään ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 2 Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssilla tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan ja klassikkoromaaneihin. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 3 Luodaan yleiskuvaa suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja merkkiteoksiin. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen 4

5 Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tehdään erilaisia puheviestinnän harjoituksia: pidetään puheita, neuvotellaan, väitellään, keskustellaan ja pidetään kokouksia. Puhutaan esiintymisjännityksestä ja erilaisista viestintäkulttuureista. Kurssilla pidetään oppimispäiväkirjaa. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Kerrataan ja vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarpeellisia tekstin tuottamisen ja analysoinnin taitoja. Harjoitellaan erityisesti tekstitaidon koetta. Kurssi kannattaa käydä juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Abikurssi Harjoitellaan erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeen kirjoittamisen taitoja. Tutustutaan nykykulttuurin eri ilmiöihin. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI ÄI10 Mediatekstit Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Tutustutaan erilaisiin mediatekstilajeihin ja analysoidaan ja tuotetaan mediatekstejä. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI ÄI 11 Selkeä viestintä Suositusvuosi: 1, 2 Arviointi: numero Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. A-ruotsi suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin suorittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita B-kielen kanssa yhteinen abikurssi RUB11. PAKOLLISET KURSSIT RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja ja vahvistetaan kuullunymmärtämistä. Aihepiireinä ovat koulu ja vapaa-aika. RUA2 Ihmiset ympärillämme 1 Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat perhe, ihmissuhteet ja harrastukset. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa 1 5

6 Aihepiireinä ovat Suomi, suomenruotsalaiset, maamme kaksikielinen kulttuuri sekä vertailu muihin Pohjoismaihin. Vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämistä. RUA4 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, hyvinvointi ja erilaiset elämänkatsomukset. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. RUA5 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Kurssilla kehitetään ymmärtämisvalmiuksia vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, elinkeinot, viestintä ja vaikuttaminen yhteiskunnassa. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä 2 Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria. Opiskelijat valmistavat sovitusta aiheesta kirjallisen työn ja esittelevät sen. Luetaan ruotsinkielistä kirjallisuutta. Kurssin aikana voidaan käydä myös teatterissa seuraamassa ruotsinkielistä esitystä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kerrataan rakenteita ja kartutetaan yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvää sanastoa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. koulutus, eri tieteenalat ja yrityselämä. Painotetaan erityisesti ymmärtämisvalmiuksia vaativan kieliaineksen avulla. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RUA12 Kevään abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI RUA13/RUB13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti Kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RUOTSI, B-OPPIMÄÄRÄ 6

7 Yleiset suositukset Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. B-ruotsi suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Jos opiskelija kuitenkin suorittaa ruotsin yo-kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä, on syytä valita kurssi RUB11. Syksyn kirjoittajat ehtivät myös suorittamaan RUB6-kurssin kolmannen vuoden 1. jaksossa. PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika 1 Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja vapaa-aika. Kurssilla painotetaan luontevaa ääntämistä, keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita arkielämän tilanteissa. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 1 Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestintää ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten ja vapaa-ajan tarkastelua. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 2 Aihepiireinä ovat kotimaa ja Helsinki pääkaupunkina, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä suomalainen kulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia esitteleviä ja asiatekstejä. Kurssilla vahvistetaan tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoja. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 2 Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet ja yhteiskunta. Pohditaan ihmiselämän eri puolia ja harjoitellaan ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä. RUB5 Elinympäristömme 2 Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään pohjoismaista kulttuuria, kartutetaan passiivista sanavarastoa ja syvennetään rakenteita. Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja erilaisissa puhetilanteissa. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiireinä ovat mm. politiikka, yhteiskunta ja kansainvälinen vaikuttaminen. valmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Painotetaan ymmärtämis- KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB11 Syksyn abikurssi Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. RUB12 Kevään abikurssi 7

8 Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä, ainekirjoitusta ja rakenteita ylioppilaskoetta varten. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT RUB13/RUA13 Dyk in i affärslivet! Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu-merkintä Sukella liike-elämään ruotsin kielellä ja opi viestimään sekä suullisesti että kirjallisesti yritysmaailmassa. Kurssilla opit tulkitsemaan työpaikkailmoituksia, laatimaan työhakemuksen ja kuvailemaan opintojasi sekä työkokemustasi työpaikkahaastattelussa. Opit myös lukemaan ja kuuntelemaan ajankohtaisia talousuutisia ja keskustelemaan niistä. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ Englannin kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Mikäli englanti kirjoitetaan syksyllä, on suositeltavaa ottaa ENA7 toisen vuoden 5. jaksossa ja abikurssi ENA11 kolmannen vuoden 1. jaksossa. ENA8 suullisen kurssin voi suorittaa myös kirjoitusten jälkeen. Mikäli englanti kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä, syventävät kurssit suositellaan suoritettavan kolmantena lukiovuonna. Abikurssi ENA12 suoritetaan kolmannen vuoden 3. jaksossa. PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssi vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa, tutustuttaa kielenopiskelun työtapoihin ja englantilaiseen tapakulttuuriin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kirjallisen viestinnän harjoitukset ovat tyypiltään epävirallisia. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla opitaan lisää englantia puhuvista yhteisöistä ja kertomaan myös Suomesta. Sa nän taitoja, ja kurssilla pidetään suullinen esitys. malla harjoitetaan puheviestin- ENA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja tekstit ovat aiempaan verrattuna virallisluonteisempia. Kurssilla kannustetaan myös omien opiskelutaitojen kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla opiskellaan vaativahkon tekstin ymmärtämistä, sanojen päättelyä ja ymmärtävää lukemista. Sanasto keskittyy yhteiskuntaan, politiikkaan, oikeudenkäyttöön ja kuluttajavalintoihin. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla mm. argumentoiva aine. 8

9 ENA5 Kulttuuri Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti ja tutustutaan englanninkieliseen kaunokirj allisuuteen ja eri tyylilajeihin. Kurssilla tuotetaan kirjallinen analyysi englanninkielisestä romaanista. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, talouselämä ja viestinnän eri muodot. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristösanastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja kerrataan verbioppia. Syksyn kirjoittajille kurssia suositellaan jo 2. vuoden keväälle. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: (2) 3 Arviointi: numero Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä, erityisesti lauserytmiä, luetun tiivistämistä suullisesti, tarkentavien kysymysten tekemistä ja väittelyä. Puhumista harjoitellaan kurssin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja muun vastaavan materiaalin avulla. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Valtakunnallisesta kokeesta johtuen kurssi suositellaan otettavaksi vasta kun vähintään kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA9 Ajankohtaiset tapahtumat Suositusvuosi: 2, 3 Arviointi: numero Tutkitaan eri viestintävälineiden kieltä ja pyritään lisäämään mediakriittisyyttä. Työmuotoina korostetaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssilla tuotetaan kirjallinen sisältöanalyysi ja suullinen esitys. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi. ENA11 Kohti syksyn ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. ENA12 Kohti kevään ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa. KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT ENA13 Creative reading Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla tutustutaan kirjallisuus- ja elokuvaotteiden kautta englanninkielisen kielialueen kirjallisuuteen (myös mm. Irlanti, Etelä-Afrikka) ja keskustellaan ja kirjoitetaan niistä. Kurssilla luetaan myös yksi englanninkielinen romaani, josta pidetään suullinen esitys. ENA14 Spoken English 9

10 Suositusvuosi: 1,2 Arviointi: suoritettu-merkintä Kurssilla pääset jutustelemaan ja ääntelemään leppoisissa tunnelmissa ja ennen kuin huomaatkaan, englanti sujuu automaattisesti. Ei kirjaa eikä sanakokeita. Tässä on kurssi, josta pääset läpi puhumalla. Aihepiirit ovat arkielämästä ja mediasta. Kurssi soveltuu kaikille vuositasoille. ENA 15 Business English Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. Kurssille pääsevät ensisijaisesti kansainvälisen liiketoiminnan linjan opiskelijat. Yleislinjan opiskelijat täyttävät jäljelle jääneet paikat. RANSKA, A-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Ranskan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT RAA1 Nuori ja hänen maailmansa Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä sosiaalisia tilanteita sekä suullisesti että rjallisesti. Painotetaan suullista ki viestintää. Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään vapaa-aikaa, harrastuksia ja asumista sekä harjoitellaan tapahtumien ja tilanteiden kuvailua. Painotetaan edelleen suullista viestintää, mutta harjoitellaan myös kirjoittamista. Syvennetään perusrakenteiden hallintaa ja opiskellaan uusia rakenteita. RAA3 Opiskelu ja työ Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan ranskankieliseen koulu- ja opiskelumaailmaan sekä työelämään. Vahvistetaan edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, myös muodollisissa viestintätilanteissa. Harjoitellaan ansioluettelon kirjoittamista ja työhaastattelua. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Syvennetään Ranskan sekä ranskankielisten maiden yhteiskuntien tuntemusta. Opitaan kertomaan Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta ranskaksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RAA5 Kulttuuri Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena 10

11 Tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin ja kulttuurielämään ja harjoitellaan taidekokemusten kuvailua suullisesti ja kirjallisesti. Käydään mahdollisuuksien mukaan näyttelyssä, teatterissa, konsertissa tai elokuvissa. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään Ranskan ja ranskankielisten maiden tiede- ja talouselämää, teknologiaa ja tekniikkaa. Kurssin aikana tutustutaan myös ranskankieliseen lehdistöön ja vahvistetaan luetunymmärtämistaitoja. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään luontoon ja kestävään kehitykseen liittyviä aihekokonaisuuksia. n oleellisen sisällön löytämistä Harjoitellaa vaativammista suullisista ja kirjallisista asiateksteistä. RAA8 Suullisen kielitaidon kurssi: Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen kielitaidon käyttöä erilaisissa tilanteissa. Käsitellään ajankohtaisia ympäröivään maailmaan liittyviä aiheita. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. Kurssin voivat valita myös kolmannen vuoden B2- ja B3ranskan opiskelijat. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia ja harjoittelemalla kuullun- sekä luetunymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, A-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1 9 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Saksan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. Mahdollisista poikkeamista, itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta, on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua. PAKOLLISET KURSSIT SAA1 Nuori ja hänen maailmansa 1 Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita; suullinen ilmaisu korostuu. Osataan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja erilaisia elämänasenteita, ihmisten erilaisuutta sekä sukupolvien välisiä asioita. SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 1 Vahvistetaan puheviestintää mm. arkielämään liittyvissä tilanteissa sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Pohditaan tämän päivän nuorisokulttuuria, musiikin merkitystä nuorten elämässä, identiteetin etsimistä ja ihanteita. 11

12 SAA3 Opiskelu ja työ 1 Saada tarkempaa tietoa saksankielisten maiden koulusta ja opitaan kertomaan myös suomalaisesta koulusta. Kurssin aikana vahvistaa edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, mukana ovat myös muodolliset viestintätilanteet. Keskeisenä teemana on koulun, opiskelun, työn ja yhteiskunnan merkitys. SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2 Pohditaan elämänarvoja, monikulttuurisuutta, tulevaisuutta. Kurssilla käsitellään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SAA5 Kulttuuri 2 Tutustutaan saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja musiikkiin. Luetaan saksankielinen lyhyehkö kirja tai kirjallisuusnäytteitä. Opiskelijat valmistavat kulttuuriin liittyvästä aiheesta suullisen esityksen. Katsotaan saksankielinen elokuva ja harjoitellaan kritiikin kirjoittamista. SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 2 Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vaikeitakin taloudesta ja tieteistä kertovia tekstejä sekä osaa pohtia keksintöjen merkitystä yhteiskunnalle sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan saksalaiseen lehdistöön ja vahvistetaan vaativan tekstin luetun ymmärtämistaitoja. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAA7 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ympäristöön ja sen hoitoon liittyvää sanastoa ja ymmärtämään keskustelua vaativammistakin aiheista. Seurataan ajankohtaisia aiheita mm. sanomalehdistä ja uutislähetyksistä. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista asiateksteistä. Kerrataan kielioppia oppilaiden toiveiden mukaan. SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vahvistetaan suullista puheviestintää ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Sanastoa harjoitellaan teemoittain suullisesti sekä kerraten että laajentaen. Kurssiin kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee arvosana. Kurssin numeroarvosana annetaan erikseen. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAA9 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. ITALIA, B2-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1-4, toisena vuonna kurssit 5-7 ja 9 ja kurssi 8 kolmantena opiskeluvuonna. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. Italian B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan toisen opiskeluvuoden keväällä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 12

13 IAB21 (IAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. IAB22 (IAB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB23 (IAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB24 (IAB36) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. IAB25 (IAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja viestinnästä. Tutustutaan eri taiteen alojen italialaisiin taitajiin. IAB26 (IAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. IAB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä a tekstejä. Painotetaan kirjoityleistajuisi tamista ja tekstinymmärtämistä. IAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. AB29 (IAB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. RANSKA, B2-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. 13

14 Ranskan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RAB21 (RAB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB22 (RAB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. RAB23 (RAB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä RAB24 (RAB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan opiskelu- ja työelämään liittyviä tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Laaditaan virallinen työnhakukirje ja ansioluettelo. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. RAB25 (RAB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti ranskankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide jne.) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAB26 (RAB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä. RAB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä a tekstejä. Painotetaan kirjoityleistajuisi tamista ja tekstinymmärtämistä. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä ilmiöitä sekä niihin suhtautuminen meillä ja muualla. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. RAB29 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, B2-OPPIMÄÄRÄ 14

15 Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. Saksan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB21 ( SAB33 ) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan saksalaisnuorten arkielämään ja harrastuksiin, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja palvelutilanteita. Kerrataan ja laajennetaan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. SAB22 ( SAB34 ) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä opitaan kertomaan omasta a saksaksi. Vahvistetaan puhukotimaast mista ja puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. SAB23 ( SAB35 ) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan elämää ennen ja nyt käsittelemällä mm. tekniikan kehittymistä ja tutustumalla Saksan lähihistorian muovaamaan saksalaiseen identiteettiin. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoja ja harjoitellaan laajempia kirjallisia viestejä. SAB24 (SAB36 ) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 1(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia, puhumaan vaikeistakin asioista, selvittämään asiatekstin olennainen sisältö sekä laatimaan virallinen opiskeluun tai työnhakuun liittyvä kirje. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAB25 ( SAB37 ) Kulttuuri Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti saksankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus ja kuvataide) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Katsotaan saksankielinen elokuva ja laaditaan siitä raportti. SAB26 ( SAB38 ) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Luetaan helpohkoja yhteiskunnallisia asiatekstejä sekä vertaillaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntia. Harjoitellaan mielipidekirjoittamista, tehdään suullinen tai kirjallinen referaatti. SAB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan tekstinymmärtämistä lukemalla eri tieteenalojen, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä helpohkoja tekstejä. Harjoitellaan tekstin tiivistämistä. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan luontoa ja sen ilmiöitä käsittelevien laajahkojen tekstien ymmärtämistä. Vertaillaan suomalaisten ja saksalaisella kielialueella asuvien suhtautumista luontoon ja kestävään kehitykseen. SAB29 ( SAB39 ) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2(3) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. 15

16 VENÄJÄ, B2-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan toisen opiskeluvuoden keväänä. Venäjän B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan toisen opiskeluvuoden keväällä. SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB21 (VEB33) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kulkemaan venäjäksi erilaisilla julkisilla kulkuneuvoilla ja liikeverbeillä. Kaupassa asiointia maantuntemuksellisine erikoisuuksineen ja puheharjoituksineen. VEB22 (VEB34) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opitaan kertomaan ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan asioimaan ravintolassa ja kahvilassa sekä tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin. VEB23 (VEB35) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 1 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Opitaan kertomaan menneistä a ja yhteiskunnallisista eroista tapahtumist ennen ja nyt. Sijamuotojen kertaus ja niiden monikkomuodot. VEB24 (VEB36) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla. Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla kirjoittaen näistä myös lyhyitä kirjoitelmia. VEB25 (VEB37) Kulttuuri Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan eri taiteenalojen venäläisiin taitajiin ( musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide ). Painotetaan kirjoittamista ja tekstinymmärtämistä. VEB26 (VEB38) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 2 (3) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään Venäjää ja venäjää puhuvia maita sekä luetaan yleistajuisia mediatekstejä m ahdollisimman monipuolisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka Suositusvuosi: 2 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyviä yleistajuisia tekstejä. Tutustutaan venäläisiin tieteen harjoittajiin. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitellaan. painotetaan tekstin ymmärtämistä. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys Suositusvuosi: 3 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan monipuolisten tekstien ymmärtämistä, yksinkertaisten selostusten laatimista ja puheen ymmärtämistä. Tekstit käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa, kirjallisuutta, elokuvaa sekä musiikkia. Valmistautumista YO-kirjoituksiin. VEB29 (VEB39) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 2 Arviointi: suoritettu -merkintä Abikurssi Kerrataan ylioppilaskoetta varten rakenteita, käsitellään edellisten vuosien yo-tekstejä, kirjoitetaan kirjoitelmia sekä tehdään kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. 16

17 ITALIA, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä: ensimmäisenä vuonna kurssit 1 ja 2, toisena vuonna kurssit 3-6 ja kolmantena vuonna kurssit 7-9. B3-italia suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan italian kieliopin perusperiaatteisiin ja perussanastoon, harjoitellaan ääntämistä ja yksin-kertaisimpia sanontoja. Opitaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan hieman itsestään ja asioimaan ravintolassa. IAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan lisää sanontoja arkipäivän tilanteisiin, mm. ostosten tekemiseen, tutustutaan mm. matkailuun ja lähiympäristöön liittyviin aiheisiin. IAB33 (IAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta. Kolmen kurssin paketilla pärjää jo perheen lomamatkalla Italiassa. IAB34 (IAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista. IAB35 (IAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. IAB36 (IAB24) Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan kertomaan koulusta, opinnoista ja suunnitelmista opiskelun ja työelämän saralla ja kirjoitetaan näistä aiheista myös lyhyitä kirjoitelmia. Kuuden kurssin jälkeen koossa on italian kielen peruspaketti. IAB37 (IAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan ilmaisemaan eri tavoin omia mielipiteitä mediasta, tietotekniikasta ja tä. Tutustutaan eri taiteen alojen viestinnäs italialaisiin taitajiin. IAB38 (IAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti. IAB39 (IAB29) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 (2) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi 17

18 Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. RANSKA, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Ranskan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan perusvuorovaikutukseen liittyviä tilanteita, itsestä ja perheestä kertomista ja vastaavien asioiden tiedustelua puhekumppanilta. Painotetaan puheviestintää, oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. RAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Laajennetaan omaa puheilmaisua ja harjoitellaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Kasvatetaan sanavarastoa ja vankennetaan perusrakenteita. Puheen ymmärtäminen ja puhuminen painottuvat. RAB33 (RAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB34 (RAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. RAB35 (RAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä. RAB36 (RAB24) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan opiskelu- ja työelämään liittyviä tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Laaditaan virallinen työnhakukirje ja ansioluettelo. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. RAB37 (RAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tarkastellaan monipuolisesti ranskankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus, elokuva- ja kuvataide jne.) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. RAB38 (RAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä. 18

19 Lauttasaaren yhteiskoulu Lukion kurssit KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI RAB39 Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3 Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia, laatimalla kirjoitelmia, harjoittelemalla kuullun- sekä tekstin ymmärtämistä. Valitaan aiheita opiskelijoiden toiveiden mukaan ja pyritään mahdollisimman yksilölliseen ohjaukseen. SAKSA, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväänä. Saksan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan perusrakenteiden ohella oikeaa ääntämistä ja intonaatiota, itsestä ja perheestä kertomista ja vastaavien asioiden tiedustelua puhekumppanilta. SAB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjaannutetaan omaa puheilmaisua ja harjoitellaan selviytymään jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista. Laajennetaan sanavarastoa ja vankennetaan perusrakenteita. SAB33 (SAB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Tutustutaan saksalaisnuorten arkielämään ja harrastuksiin, harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja palvelutilanteita. Kerrataan ja laajennetaan opittuja rakenteita ja sanastoa. SAB34 (SAB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä opitaan kertomaan omasta a saksaksi. Vahvistetaan puhukotimaast mista ja puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa. SAB35 (SAB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Vertaillaan elämää ennen ja nyt käsittelemällä mm. tekniikan kehittymistä ja tutustumalla Saksan lähihistorian muovaamaan saksalaiseen identiteettiin. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoja ja harjoitellaan laajempia kirjallisia viestejä. SAB36 (SAB24) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2(1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Harjoitellaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia, puhumaan vaikeistakin asioista, selvittämään asiatekstin olennainen sisältö sekä laatimaan virallinen opiskeluun tai työnhakuun liittyvä kirje. Laajennetaan rakenteiden hallintaa. SAB37 (SAB25) Kulttuuri Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena 19

20 Tarkastellaan monipuolisesti saksankielisten maiden kulttuuria (musiikki, kirjallisuus ja kuvataide) ja harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Katsotaan saksankielinen elokuva ja laaditaan siitä raportti. SAB38 (SAB26) Yhteinen maapallomme Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Luetaan helpohkoja yhteiskunnallisia asiatekstejä sekä vertaillaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntia. Harjoitellaan mielipidekirjoittamista, tehdään suullinen tai kirjallinen referaatti. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI SAB39 (SAB29) Kohti ylioppilastutkintoa Suositusvuosi: 3(2) Arviointi: suoritettu-merkintä Abikurssi Valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Valitaan aiheita oppilaiden toiveiden mukaan. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta. VENÄJÄ, B3-OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1-8 suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. Abikurssi 9 suositellaan suoritettavan kolmannen opiskeluvuoden keväänä. Venäjän B3-oppimäärä suositellaan suoritettavan kolmannen vuoden kevään yo-kirjoituksissa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia. Harjoitellaan oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. Aihepiireinä ovat perhe ja lähimmät ihmissuhteet. Katsotaan venäläinen elokuva. VEB32 Näin asiat hoituvat Suositusvuosi: 1 Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opetellaan erilaisista jokapäiväisistä tilanteista selviämistä. Tutustutaan perusrakenteisiin. Tehdään retki venäläiseen Helsinkiin. VEB33 (VEB21) Vapaa-aika ja harrastukset Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Perusrakenteiden harjoittelua. Kaupassa asiointia ja kulkuvälineillä liikkumista. VEB34 (VEB22) Meillä ja muualla Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aiheina ovat venäläinen ruoka- ja teatterikulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan pienten viestinnällisten tehtävien avulla. VEB35 (VEB23) Ennen ja nyt Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Juhlapäivien viettoa ja omasta maasta kertomista ulkomaalaisille. Painotetaan puheviestintää ja laajennetaan sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB36 (VEB34) Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Suositusvuosi: 2 (1) Arviointi: numero Yo-tutkinnon perusteena Aihepiirit liittyvät Moskovaan ja työelämään sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Opitaan kertomaan omia toiveita ja suunnitelmia. VEB37 (VEB35) Kulttuuri 20

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot