Vapon vuosi Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen."

Transkriptio

1 Vapon vuosi Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

2 Sisältö KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 8 Energiamarkkinat EU:ssa murroksessa 10 Polttoainemarkkinat Suomessa arvaamattomassa tilassa 12 Ympäristönsuojelulaki muuttuu, luvitus on hidasta 14 Vapon strategia 18 LIIKETOIMINNAT 20 Vapon liiketoiminta lyhyesti 22 Vapo Polttoaineet 26 Vapo Lämpö ja sähkö 32 Vapo Ympäristöturpeet 34 Vapo Timber Oy 36 Kekkilä-konserni 40 Vapo Ventures 42 Vapo Clean Waters 44 VASTUULLISUUS 46 Henkilöstö 48 Vapon verojalanjälki 50 Vapon vastuullisuussitoumukset 58 TILINPÄÄTÖS 60 Tilikausi lyhyesti 62 Vapo Oy:n hallitus 64 Hallintoperiaatteet 68 Riskienhallinta 69 Hallituksen toimintakertomus 80 Konsernitilinpäätös 80 Konsernin tulos 81 Konsernitase 82 Konsernin rahavirtalaskelma 83 Laskelma oman pääoman muutoksista 84 Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Vapo: Tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta sekä puusta Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka toimittaa energia-asiakkailleen turvetta ja puupolttoainetta sekä tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä paikallisista raaka-aineista. Vapokonsernin tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi Vapo Timber Oy:n sahatavara sekä muun muassa Kekkilä- ja Hasselfors Garden -brändien alla markkinoitavat puutarhatuotteet ja ympäristöliiketoimintaratkaisut. Lukijalle Vapon uudistetun strategian keskiössä on asiakas, jolle toimintamme tuo lisäarvoa. Asiakkaamme ovat mukana myös vuosikertomuksessamme kertomassa kokemuksiaan Vaposta kumppanina. Lisää tietoa Vaposta ja toiminnastamme löytyy yritysvastuuraportistamme, yhtiön internetsivuilta sekä raportin QR-koodien takaa avautuvista toimintaamme esittelevistä videoista. Mukavia hetkiä Vapon parissa! Jaakko Silpola, päätoimittaja Vapo Oy PL 22, Jyväskylä Yrjönkatu Jyväskylä Puhelin: Faksi: Sähköposti:

3 Tapahtumia vuosilta 2014/ Otamme vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme Vapo tuottaa lähienergiaa paikallisesti 40 Uusia liiketoimintoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä 14 Tavoitteena olla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa VAPON LIIKEVAIHTO Polttoaineet 208,0 miljoonaa euroa Lämpö ja sähkö 94,2 miljoonaa euroa Muut 8,6 miljoonaa euroa Kekkilä-konserni 87,1 miljoonaa euroa Vapo Timber Oy 89,0 miljoonaa euroa Yhteensä 486,9 miljoonaa euroa 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vapon liikevaihto supistui, mutta tulos kehittyi positiivisesti. 2

5 Kivihiilen alhainen maailmanmarkkinahinta pitää turpeen kilpailutilanteen haastavana. Takanamme on koko toimialalla haastava vuosi. Sen aikana Vapo-konsernin liikevaihto supistui, mutta tuloksemme kuitenkin kehittyi oikeaan suuntaan. Ilahduttavaa oli, että kaikki liiketoimintamme tuottivat positiivisen liiketuloksen. Vapo-konsernin liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa. Tulos ylitti niukasti omistajien asettaman tavoitteen. Konsernin operatiivinen kassavirta oli negatiivinen 25,1 miljoona euroa. Tähän vaikuttivat varastotasojen kasvu sekä investoinnit lämpölaitoksiin Tuusulassa, Karkkilassa sekä Åstorpissa Etelä-Ruotsissa. Lisäksi Vapo hankki omistukseensa Sysmän kaukolämpöverkon. Lämpöä Vapo on tuottanut Sysmän verkkoon vuosien ajan. Vaposta maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa Päivitimme konsernin strategian viime syksyn aikana. Kiteytettynä yhteen lauseeseen strategia kuvaa tahtoamme tuoda asiakkaille etua olemalla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa. Täydennämme strategiaamme keskeisillä linjauksillamme. Niissä sitoudumme toimimaan vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen, lisäämään paikallista taloudellista hyvinvointia ja kehittämään Vapoa työpaikkana, jossa tavoitteet ohjaavat toimintaa ja jokaisen on hyvä tehdä töitä. Vapo on tänä päivänä laajasti määriteltynä monipuolinen energiayhtiö, jolla on myös muita liiketoimintoja. Ydinliiketoiminnasta haettavien synergiaetujen lisäksi kehitämme merkittävästi Kekkilä-konsernin ja Vapo Timber Oy:n omistaja-arvoa. Viime vuoden aikana olemme tiivistäneet toiminnallisia synergioita energialiiketoiminnoissa sekä lisänneet operatiivista itsenäisyyttä Vapo Timber Oy:ssä ja Kekkilä-konsernissa. Toimitusvarmuus asiakaslupauksen ydin Energialiiketoiminnassa asiakaslupauksemme ydin on toimitusvarmuus. Toimitusvarmuuden ohella asiakkaamme hyötyvät kokemuksestamme polttoaine- ja lämpöratkaisujen yhdistämisessä. Vapon kasvualueet pohjautuvat nykyisiin kilpailuetuihimme. Tärkeässä roolissa ovat tuotekehitys ja uusien liiketoimintojen käynnistäminen. Yhtiössä olevien osaamisten ja kilpailuetujen pohjalle perustimme erillisen Vapo Ventures -liiketoiminta-alueen. Ensimmäinen Vapo Venturesin startup-hanke on Clean Waters, jonka visiona on olla luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen edelläkävijä Suomessa. Turpeen tuotantokausi oli supistuvista pinta-aloista huolimatta viime kesänä hyvä. Tuotantotavoitteesta saatiin Suomessa korjattua yli 80 prosenttia eli noin 15 miljoonaa kuutiometriä. Turpeella haastava kilpailutilanne Lämmityskausi oli jälleen normaalia lämpimämpi, mistä johtuen polttoaineiden varastotasot kasvoivat sekä turpeessa että puussa ja pelletissä. Tilikauden lopussa uuden tuotantokauden alkaessa varastoissa oli energiaturvetta noin puolentoista vuoden käytön verran. Syksyllä 2014 turpeen verotaso oli 4,9 euroa megawattitunnilta ja tämän vuoden alusta veroa laskettiin 3,4 euroon megawattitunnilta. Toivottavaa on, että vero laskee aiemmin suunnitellun mukaisesti ensi vuoden alussa vuoden 2012 tasolle, eli 1,9 euroon megawattitunnilta. On selvää, että kivihiilen alhaisen maailmanmarkkinahinnan vuoksi turpeen kilpailutilanne säilyy nykyisellä verotasolla erittäin haastavana eikä myyntimäärien kasvattaminen ole mahdollista. 3

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Ympäristölupauksemme mukaisesti kaikki Vapon tuotantoalueet ovat parhaan vesienkäsittelytekniikan piirissä. Syksyllä Helen Oy ja Vapo sopivat puupellettien toimituksesta Salmisaaren ja Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksille. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa hyvin merkittäviä. Pelleteillä korvataan ulkomailta tuotavaa kivihiiltä. Vapo suhtautuu työturvallisuuteen vakavasti: se on keskeisessä roolissa kaikessa toiminnassa. Paras vesienkäsittelytekniikka kaikille tuotantosoille Vapo julkisti vuonna 2011 laajan ympäristöohjelman. Siinä sitouduimme useisiin turvetuotantoa koskeviin toimenpiteisiin, jotka koskivat vesistövaikutuksia, niiden seurantaa ja toimintamme avoimuutta. Vesistövaikutusten kannalta keskeisintä oli, että lupasimme kaikkien tuotantoalueidemme olevan parhaan vesienkäsittelytekniikan (BAT) piirissä vuoden 2014 lopussa. Tämä edellytti 60 uuden pintavalutuskentän ja 40 uuden kosteikkoalueen rakentamista yhteensä noin hehtaarin tuotantoalalla. Viime vuoden lopussa tämä mittava urakka saatiin päätökseen. Yhteensä sitoumusten toteuttamiseen käytettiin Vapossa lähes 30 miljoonaa euroa vuosina Vapo on julkaissut uuden Suomme Netissä -verkkopalvelun. Palvelun tavoitteena on lisätä avoimuutta ja tietämystä turvetuotannon ympäristövaikutuksista. Palvelussa kenellä tahansa asiasta kiinnostuneella on mahdollisuus tarkastella Vapon turvetuotantoalueiden sijaintia, vesienkäsittelymenetelmiä ja kuormitustietoja. Sivustolla esitellään myös havainnollisesti eri maankäyttömuotojen kuormitusta vesistöalueittain. 4

7 Teemme nuorekkaalla otteella töitä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Etenemistä työturvallisuudessa Vaikka tapaturmataajuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, jäimme vielä Nolla tapaturmaa -tavoitteestamme. Teemme joka päivä työtä saavuttaaksemme tavoitteen sekä ollaksemme toimialan parhaiden joukossa. Jatkamme vuonna 2015 työturvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä ja viemme yhteisiä toimintatapoja eteenpäin jokaisessa toimintamaassa ja kaikissa liiketoiminnoissa. Tammikuussa tänä vuonna Vapo ohitti 75 vuoden rajapyykin. Rautatiehallituksen puutavaratoimistosta on tultu eteenpäin melkeinpä yksi ihmisikä ja matkan varrella Vapo on taipunut moneksi. Teemme nuorekkaalla otteella töitä nöyrästi markkinoilla, jotka muuttuvat nopeasti. Tilikaudelle 2016 näkymät ovat haastavat monestakin yksittäisestä syystä. Vapo kohtaa haasteellisen ajan kuitenkin vahvempana kuin pitkään aikaan. Vapon henkilöstön työtyytyväisyys on jo useamman vuoden ollut korkealla tasolla. Ylitämme vertailuryhmän useimpien mitattujen indeksien osalta. Korkea henkilöstötyytyväisyys näkyy myös asiakastyössä. Onnistuneen asiakaskokemuksen tärkein tekijä on tyytyväinen sisäinen asiakas, joka saa organisaatiosta hyvän tuen asiakaspalvelutehtävän hoitamiseksi. Haluan kiittää henkilöstöämme hyvästä työstä ja tuesta. Kiitän yrittäjiämme, asiakkaitamme ja sidosryhmien edustajia sujuvasta ja aktiivisesta yhteistyöstä. Tähän sitoudumme vahvasti myös jatkossa. Käymme jatkuvaa ja aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa. Onnistuneen asiakaskokemuksen tärkein tekijä on tyytyväinen sisäinen asiakas, joka saa organisaatiolta tarvitsemansa tuen. Tomi Yli-Kyyny 5

8 Kuvaaja: Matti Uimonen 6

9 Toimintaympäristö Globaalit energiamarkkinat ovat murroksessa ja päästöoikeuksien halutaan kallistuvan. Suomessa polttoainemarkkinat ovat arvaamattomassa tilassa. Ympäristöluvitus on hidasta. Vapo sopeutuu ja haluaa muuttua maailman parhaaksi lähienergian arvoketjun osaajaksi. Suomessa on tavattu 62 erilaista sudenkorentojen lajia. Litteähukankorentoa (Libelulla depressa) tavataan Suomessa maan eteläosissa. Muutos kuuluu sudenkorennon elämään. Korennon toukkavaiheeseen liittyy nahan luominen useita kertoja samalla kun korento kasvaa. Muodonmuutoksessa täysikokoiseksi kasvanut toukka kuoriutuu aikuiseksi. 7

10 KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Energiamarkkinat EU:ssa murroksessa Globaalit energiamarkkinat ovat murroksessa, kun kansantalouden kasvu ja energian lisätarve keskittyvät nouseviin talouksiin. Maailman energiamarkkinoille on liuskekaasun ja -öljyn sekä uusiutuvan energian tukien myötä tullut uusia energiatuotteita ja energian hinta on laskenut. Eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla on ylikapasiteettia. Energia on nostettu EU:n kilpailukyvyn ytimeen ja keskustelu huoltovarmuudesta on Ukrainan kriisin myötä kiihtynyt. Kansainväliset kriisit vaikuttavat välillisesti Yksittäiset sodat arabimaissa ovat laskeneet maailman öljyntuotantoa noin seitsemän prosenttia, ilmenee Liina Hukkisen selvityksestä kriisitilanteiden vaikutuksesta EU:n energiaturvallisuuteen. Ukrainan kriisi on johtanut EU:ssa ajatukseen Energiaunionista, jossa yksi tavoitteista on riippuvuuden vähentäminen Venäjästä. Päästöoikeuksien markkinoihin puututaan Euroopan Unionin laajuinen päästöoikeuskauppa aiheuttaa energiamarkkinoille poliit- tista riskiä. Tämä puolestaan aiheuttaa riskin hiilivuodosta eli teollisuuden siirtymisestä päästökauppa-alueen ulkopuolelle. Markkinavakausvarannolla halutaan puuttua päästöoikeusmarkkinoihin. EU-jäsenmaissa vallitsevan laman myötä päästöoikeuksia on kertynyt markkinoille ja niitä on tarkoitus imeä markkinoilta pois vakausvarantoa käyttämällä. Tällöin päästöoikeuksien hinnan oletetaan nousevan 2020-vuosikymmenen alkuvuosina. Öljy ja kivihiili halpaa Kivihiilen, maakaasun ja öljyn maailmanmarkkinahinnat ovat lähihistoriaan verrattuna alhaisella tasolla. Tähän vaikuttavat niin arabimaiden korkealla pysyneet öljyn tuotantomäärät kuin Pohjois-Amerikan liuskeöljyn- ja -kaasuntuotanto. Ilman ennaltaarvaamattomia kriisejä öljyn hinta pysynee alhaisella tasolla useamman vuoden ajan. Paavo Suni (ETLA) on arvioinut, että Venäjän talous heikkenee lisää ja maan bruttokansantuote voi kasvaa vain niukasti. Itäisen Euroopan epävarma tilanne on korostanut omavaraisuuden merkitystä. 8

11 Päästöoikeuden hinnan arvioidaan nousevan sen jälkeen kun ylimääräisiä päästöoikeuksia imetään vakausvarantoihin pois markkinoilta. Tämä heikentää Suomen vientiä Venäjälle. Dollari vahvistuu edelleen suhteessa euroon, millä on toisaalta positiivinen vaikutus Suomen vientiin. Kivihiilen hinnan uskotaan säilyvän maltillisella tasolla tulevina vuosina. Kivihiilen ja muiden tuontipolttoaineiden osuus Suomen energiapaletista on noin kaksi kolmannesta. Tukijärjestelmät tuottavat sähköntuotannon ylikapasiteettia Sähköntuotannossa on Euroopassa ylikapasiteettia, arvioi Suvi Viljainen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Ylikapasiteetti Euroopassa johtuu erityisesti uusiutuvan energian tuista. Vuoteen 2020 mennessä Espanjassa, Saksassa ja Tanskassa on 2 3-kertainen sähköntuotannon ylikapasiteetti, kun uusiutuvan energian kapasiteettia tulee markkinoille eikä vanhaa kapasiteettia poistu markkinoilta. Päästöoikeuden kanssa päällekkäiset ohjaustoimet ovat lisänneet energiainvestointien epävarmuutta. 9

12 KOTIMAINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Polttoainemarkkinat Suomessa arvaamattomassa tilassa Ilmasto- ja huoltovarmuustavoitteet edellyttävät tuontipolttoaineiden korvaamista kotimaisilla energialähteillä. Valtionvarainministeriön kevään 2015 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Ennusteen mukaan vienti kasvanee vähän tuontia nopeammin vuosina , mutta ratkaisevaa käännettä kauppataseen merkittävään ylijäämän muodostumiseen ei ole näkyvissä. Polttamalla tuotetun lämmön kysyntä vähenee. Ilmasto lämpenee ja lämmöntarve on jatkuvasti alhaisempi kuin pitkän ajan keskiarvo. Energiatehokkuus kasvaa energiantuotannossa ja energian käytössä kaikilla sektoreilla. Kaukolämpö on vain eräs vaihtoehdoista, kun lämpöpumput kasvattavat markkinaosuuttaan. Teollisuus ei juurikaan kasva Suomessa, mikä vähentää teollisen höyryn kysyntää. Sähkön alhainen hinta Suomessa on tehnyt lauhdesähköntuotannosta kannattamatonta. Kattilainvestoinneissa on siirrytty ja harkitaan jatkossakin siirtymistä pelkkään lämmöntuotantoon. Tällöin sähkön vastapainetuotannon potentiaali jää hyödyntämättä. Samanaikaisesti viranomaiset ovat huolissaan kotimaisen sähköntuotannon tehovajeen kasvusta. Polttoaineista ylitarjontaa Kilpaileva tarjonta kasvaa kotimaan polttoainemarkkinoilla osin kansainvälisistä vaikutuksista johtuen. Sähköntuotantoon varatut polttoaineet tarjotaan lämmöntuotantoon. Uudet bio- ja sellutehtaat tuottavat sellun lisäksi sähköä ja biopolttoaineita. Jätteiden ja kierrätyspolttoaineiden osuus energiantuotannossa on kasvanut. Uudet kansainväliset päästönormit kasvattavat investointikustannuksia ja vaikuttavat polttoaineiden käyttöön. Savukaasupesurit parantavat lämmöntuotannon tehokkuutta leikaten osaltaan polttoaineen käyttöä. Mahdollisuuksia kysynnän elpymiseen Toisaalta voidaan nähdä signaaleja polttoaineiden kysynnän kasvamiseenkin. Raskasta polttoöljyä korvataan pelletillä. Osa asiakkaista haluaa vähentää riippuvuuttaan Venäjän maakaasusta. Kauppataseen vahvistamisessa kotimaisella energialla voi olla vahva rooli. Nyt energiakauppatase on 5 7 miljardia euroa alijäämäinen. Mikäli Suomessa halutaan saavuttaa hiilidioksidipäästöjen kansainvälisten sitoumusten mukaiset hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet, öljyn käyttöä on vähennettävä niin lämmityksessä kuin liikenteessä. Siksi Suomeen on saatava lisää jalostavaa teollisuutta nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon. Tämä lisää kotimaisten biomassaraaka-aineiden kysyntää. Kotimaiset polttoaineet ovat tärkeitä huoltovarmuuden varmistajia. 10

13 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2014 (TJ), yht TJ (372 TWh) Muut (3,4 %) Markkinatilanne näyttää vaikealta. Puupolttoaineet (24,9 %) Turve (4,6 %) Tuulivoima (0,3 %) Vesivoima (3,5 %) Sähkön nettotuonti (4,8 %) Lähde: Tilastokeskus, ennakkotieto 2014 Öljy (23,0%) Hiili (10,1%) Maakaasu (6,8%) Ydinenergia (18,4%) Lyhyellä aikavälillä on vaikea nähdä polttoaineiden kysynnän kasvavan. Kysyntä pysynee alhaisena usean samaan suuntaan ohjaavan tekijän seurauksena. Näitä ovat sähkön alhainen markkinahinta, lämmin sää sekä kotimaisen teollisuuden pääsääntöisesti heikko kysyntätilanne, Vapon operatiivinen johtaja Jyrki Vainionpää avaa hankalaa markkinatilannetta. Polttoainemarkkinoita hankaloittaa tarjonnan lisääntyminen samalla kun kysyntä on vaimeaa. Maailmanmarkkinoilla öljyn ja kivihiilen hinnat ovat pysyneet hyvinkin alhaisina. Kun markkinoilla on runsaasti päästöoikeuksia, kivihiilestä on jälleen tullut kilpailukykyinen polttoaine. Kun takana on muutama hyvä turvekesä ja hyvässä kysyntätilanteessa olevat sahat ovat tuottaneet sivutuotteena puupolttoainetta, kotimaisten polttoaineiden varastot ovat täynnä. Tästä syystä turpeen energiaveron alentaminen ei vielä ole näkynyt turpeen kysynnässä. Veroalennus vaikuttaa, mutta vasta viipeellä, sillä ostajien polttoainevarastot ovat täynnä. Pidemmällä aikavälillä polttoaineiden kysyntä seuraa teollisuuden kysyntäkehitystä. Mikäli suomalaisteollisuudella menee hyvin, polttoainettakin tarvitaan prosessihöyryn tuottamiseen nykyistä enemmän. Hallitusohjelma avaa mahdollisuuksia Hallitusohjelma on turpeen kannalta positiivinen todetessaan, että turpeen avulla tuotetaan Suomen kaikesta energiasta vuonna 2030 noin viisi prosenttia. Turvetta ei siten olla ajamassa alas, Vainionpää selittää. Keskipitkällä aikavälillä ilahduttavat hallitusohjelman linjaukset kivihiilen käytöstä irtautumisesta ja tuontiöljyn käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on edelleen öljylämmitteistä rakennusta, joille pelletti on hyvä vaihtoehto öljyn tilalle. Vastaavasti hallitusohjelman suunnitelmat yhteistuotannon hiilidioksidiverosta huolettavat. Toisaalta polttoaineiden kysyntää voi lisätä tuntuvastikin hallitusohjelman tavoite nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus liikenteessä 40 prosenttiin, hän jatkaa. Asiakaskunta muutoksessa Polttoaineiden kysyntään ja tarjontaan pidemmällä aikavälillä liittyy hyvin paljon epävarmuuksia. Kotimarkkinoillamme keskeistä on teollisuuden kysyntätilanteen kehittyminen, minkä lisäksi erilaiset energiatehokkuustoimet, ympäristölainsäädäntö ja -normit, esimerkkeinä rikin ja hiukkaspäästöjen rajoitukset, päästöoikeuden hinta, puumarkkinoiden kysyntätilanne ja hajautettu energiantuotanto. Nämä kaikki vaikuttavat merkittävästi ja ne voivat myös vaikuttaa ristikkäisesti. Vainionpää näkee mahdollisuutena myös Vapon asiakaskunnan muutoksen. Asiakkaamme ovat he sitten julkisia toimijoita, yksityisiä yrityksiä tai yksittäisiä kiinteistönomistajia keskittyvät omaan ydintekemiseensä. Se on Vapon iso mahdollisuus. Vapo haluaa olla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa. Ymmärrämme polttoaineen vaikutuksen laitoksen käytettävyyteen ja todellisiin kustannuksiin sekä tiukentuneiden säädösten vaikutukset niin laitoksella kuin polttoaineketjussa. Antamalla tämän osaamisemme asiakkaidemme käyttöön he voivat menestyä entistä paremmin. Hallitusohjelman mukaan turpeen osuus kaikesta energiasta Suomessa pysyy ennallaan ja on viisi prosenttia vuonna

14 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ympäristönsuojelulaki muuttuu, luvitus on hidasta Syyskuussa 2014 voimaan tulleessa uudessa ympäristösuojelulaissa (YSL) turvetuotannon kannalta merkittävä muutos oli niin sanotun turvetuotannon sijoittamispykälän eli pykälän 13 voimaantulo. Sen mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Luontoarvot tärkeitä Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon sijoituspaikalla esiintyvien suolajien ja suoluontotyyppien uhanalaisuus sekä esiintymän merkittävyys ja laajuus. Turvetuotannon sijoittamispykälä ei koske luonnontilaisuusluokkien 0 2 soita, vaan sitä sovelletaan luonnontilaisuusluokkien 3 5 suoaltaille. Vastaavanlaista uhanalaisiksi arvioitujen lajien ja luontotyyppien suojeluvelvoitetta ei ole turvetuotannon lisäksi millään muulla toimialalla. Lakimuutoksessa ympäristölupavelvolliseksi tulivat myös alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueet. Syksyn jälkeen ympäristönsuojelulain muutostyö on jatkunut. Keväällä 2015 voimaan tulleessa lakimuutoksessa luovutaan toistaiseksi voimassa olevien ympäristölupien automaattisesta tarkistamismenettelystä. Sen korvaa valvontaviranomaisen velvollisuus tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa. Ympäristönsuojelulain muutostyö jatkuu edelleen. Käynnissä on lakiuudistuksen kolmas vaihe, jonka tavoitteena on edelleen sujuvoittaa ja tehostaa ympäristölupien hakua ja käsittelyä. Vuonna 2014 Vapo sai uutta tuotantopinta-alaa koskien lainvoimaisen ympäristöluvan 790 hehtaarille. Vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden aikana uudelle tuotantopinta-alalle on lainvoimaistunut ympäristölupa seitsemälle eri suolle yhteensä 474 hehtaarille. Merkittävä osa uutta tuotantopinta-alaa koskevista luvista lainvoimaistui vasta Vaasan hallinto-oikeuden tai Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Luvituksen sujuvoittaminen tärkeää Vuoden 2014 aikana turvetuotannon ympäristölupahakemuksia laitettiin Vapossa vireille 51 kappaletta, käsittäen kaikkiaan hehtaaria. Hakemuksista valtaosa koski tuotannossa jo olevien alueiden ympäristölupien uusimista. Uutta tuotantopinta-alaa ympäristölupahakemuksiin sisältyi noin 470 hehtaaria. Vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden aikana ympäristölupien hakeminen on jatkunut vilkkaana. Edelleen pääosa vireille laitetuista lupahakemuksista koskee tuotannossa jo olevien alueiden ympäristölupien uusimista. Keväällä 2015 Vapolla oli lupakäsittelyssä uutta tuotantopinta-alaa koskevia hakemuksia vireillä noin hehtaaria. Hakemusala jakautuu noin 80 erilliseen alueeseen. Määrään sisältyvät kokonaan uudet tuotantoalueet sekä tarkistushakemusten yhteydessä olevat lisäalueet. Viime vuosien aikana uudelle tuotantopinta-alalle on saatu lupia selvästi vähemmän kuin mitä tuotannosta poistuu aluetta. Tämän vuoksi muodostuneen lupasuman tehokas purkaminen ja luvituksen sujuvoittaminen on tärkeää. Uudelle tuotantopintaalalle on saatu lupia selvästi vähemmän kuin mitä tuotannosta poistuu. 12

15 2015 keväällä uutta tuotantopinta-alaa koskevia hakemuksia oli vireillä noin hehtaarille. Turvetuotantoalueen hankkiminen ja ottaminen käyttöön kestää jopa vuotta. Luvitusprosessi itsessään kestää 4 12 vuotta. Tuotantoalueen hankkiminen, luvitus ja kuntoonpano kestää jopa vuotta Varannon arviointi, maan osto tai vuokraus Tutkimukset ja suunnittelu: maastonmittaus; tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelma; lupahakemuksen laatiminen Ympäristöluvan käsittely aluehallintovirastossa (AVI) Valitukset AVI:n ympäristölupapäätökseen; Toteutuu nykyisin lähes aina Vaasan hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Jos lupa myönnetty, kuntoonpano alkaa 3 15 vuotta 1 2 vuotta 1 3 vuotta 1 2 vuotta 1 2 vuotta 1 4 vuotta Riittävä suokokonaisuus ja todettu turpeen tarve: Luvitusprosessi alkaa Sisältää luontoarvoselvitykset YVA 2 3 vuotta YVA eli ympäristövaikutusten arviointi yli 150 ha kohteille, (varsin harvoin on tämän kokoluokan hankkeita) Lainvoimainen ympäristölupapäätös Luvan valmistelu ja käsittely 4 9 vuotta, lisäksi mahdollinen YVA-prosessi 2 3 vuotta 13

16 STRATEGIA Vapon strategia Maailman paras lähienergian osaaja EUROOPAN ENERGIAMARKKINAT MURROKSESSA LÄMMÖN KYSYNTÄ LASKEE Vapon strategian määrittämisessä on tunnustettu brutaalit faktat ilman vaaleanpunaisia silmälaseja. Euroopan energiamarkkinat ovat murroksessa ja lämmön kysyntä laskee. Luonnonvarat ehtyvät ja myös turpeen käytön tulevaisuuteen liittyy riskejä. Tämän analyysin pohjalta haluamme luoda Vaposta yhtiön, joka tuo arvoa asiakkaillemme olemalla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa. Luomme uusia ja innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja vahvuuksiemme pohjalta. Haluamme myös parantaa merkittävästi Kekkilä-konsernin ja Vapo Timber Oy:n arvoa itsenäisinä yrityksinä. Lähienergian arvoketjun hyödyntäminen suolta ja metsästä lämmöksi varmemmin ja tehokkaammin kuin muut on haaste ja mahdollisuus. Tässä onnistuminen edellyttää meidän asettavan konkreettiset tavoitteet koko henkilöstölle. Mittaamme ja tavoittelemme asiakasaktiivisuutta, kehittymistä kulutushyödykkeiden myyjästä palveluintensiivisempään toimintaan, kasvavaa materiaalitehokkuutta sekä erilaisten päästöjen ja jätteiden kuormituksen minimointia. Toimimme vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Hyvän tekemisen kautta syntyy lopputuotteena tulosta, kassavirtaa ja kasvua. LUONNONVARAT EHTYVÄT Polttoainetuotteista palveluiksi Asiakasaktiivisuus Energialiiketoiminnan kannattava kasvu UUDET LIIKETOIMINTARATKAISUT OSAAMINEN KUSTANNUSTEHOKKUUS SYNERGIAT TURPEENKÄYTÖN TULEVAISUUTEEN LIITTYY RISKEJÄ ARVOMME OVAT: VASTUULLISUUS, TULOSNÄLKÄ JA UUSIUTUVUUS 14

17 Teollisuus ja yhdyskunnat ovat Vapolle tärkeitä asiakasryhmiä. Kuvassa HASAn johtoa tutustumassa Vapon Haapaveden voimalaitokseen. Polttoaineista palveluiksi Haluamme Vapossa siirtyä tuote- ja tuotantoyrityksestä palveluyritykseksi. Mielestämme toimitusvarmuus tänään, huomenna ja ylihuomenna kuvaa enemmän palvelu- kuin tuoteliiketoiminnan asiakaslupausta. Haluamme jatkossa myös kehittää ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme energia- ja teollisuusasiakkaillemme polttoaine- ja lämpöratkaisuja. Vapon perinteinen vahvuus Kasvava palvelu Osa tarjoamaa ENERGIA Voimalaitokset (CHP, lauhde) TEOLLISUUS Lämpölaitokset Metsäteollisuus Muu teollisuus Polttoaineratkaisut: Kotimaiset kiinteät polttoaineet: turve, puu, pelletti Lisäarvopalvelut, kuten tuhkan käsittely ja logistiikka Lämpöratkaisut: Kokonaisratkaisut Osaratkaisut, kuten etävalvonta tai operointi 15

18 EETTISET TOIMINTAOHJEET Eettiset toimintaohjeet: Vapo ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana päivitetyn eettisen ohjesääntönsä (Code of Conduct) toteuttaen myös tarvittavan valmennuksen ja ohjeistuksen. Vapolaisilta ja Vapon tuotteiden ja palveluiden toimittajilta edellytetään sitoutumista vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin muun muassa ihmis- ja työoikeuksia, työsuojelua, ympäristöä, kilpailuoikeutta, tuoteturvallisuutta ja korruption estämistä koskevia lakeja, määräyksiä ja muita eettisiä vaatimuksia noudattaen. Toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja poikkeamat käsitellään, korjataan ja raportoidaan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Vastuu on osa liiketoiminnan johtamista sen lisäksi, että jokaisen yksilön velvollisuus on toimia eettisesti oikein. Vapo on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan. Elina Seppälä, Stora Enso: Vastuullisuus on valintoja Vastuullisuus on Stora Ensolle tietoinen valinta. Olemme vieneet vastuullista toimintatapaa kaikkeen toimintaamme. Niinpä esimerkiksi tavarantoimittajien valinnassa vastuullisuus on samanarvoinen valintakriteeri kuin vaikkapa hinta, laatu tai toimitusvarmuus. Tietoinen valinta tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hinta ei ole ainoa valintakriteeri. Halvinta toimittajaa ei valita, jos vastuullisuusasiat eivät ole kunnossa. Stora Ensossa toimittajien vastuullisuusasiat perustuvat Supplier Code of Conduct -toimintaohjeisiin. Se ohjaa myös kumppaneita: toimittajien on sitouduttava noudattamaan tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia. Neuvotteluissa käydään läpi yhteiskuntavastuuasiat samalla tavalla, kuin puhutaan esimerkiksi laadusta tai hinnasta. Toimittajan on sitouduttava allekirjoituksellaan vastuullisuusasioihin omassa toiminnassaan sekä omien toimittajiensa osalta. Tämä on meille tärkeää ja tähän sisältyy velvoitteita: meillä on oikeus itse tarkistaa sekä teettää arviointi asioiden hoidosta. Yhdessä sovittujen vastuullisuusasioiden hoitamatta jättäminen voi olla syy katkaista sopimus. Vapon kanssa yritysvastuusta löytyi nopeasti yhteinen sävel. Meille on käynyt selväksi, että Vapo ottaa yritysvastuuasiat vakavasti. Halu kehittää toimintoja ja vastuullisuutta on selvä. Sitä arvostamme. Arvostamme myös ongelmien avointa esilletuomista silloin voimme yhdessä miettiä ratkaisua. 16

19 Stora Enson kumppaneiden on sitouduttava noudattamaan tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia. Meille on käynyt selväksi, että Vapo ottaa yritysvastuuasiat vakavasti. Halu kehittää toimintoja ja vastuullisuutta on selvä. Sitä arvostamme. Miksi Vapo: - Avoimuus ja halu kehittää vastuullisuutta - Joustava polttoaineentoimittaja - Kokonaistaloudellisesti edullinen 17

20 Kuva: Lassi Kujala Liiketoiminnat Vapon liiketoiminta-alueet ovat Vapo Energiaan kuuluvat Polttoaineet sekä Lämpö ja sähkö. Kekkiläkonserni keskittyy kasvualustoihin. Vapo Timber Oy:öön kuuluu sahat Lieksassa ja Nurmeksessa. Vapo Ventures etsii, kehittää ja käynnistää Vapolle uusia liiketoimintoja. Kaikille toiminnoille on leimallista sitoutuminen asiakkaaseen. 18

21 19 Kalliopiirroksiinkin taltioitu kansallislintumme laulujoutsen (Cygnus cygnus) sitoutuu pariinsa koko eliniäksi. Joutsenet saattavat elää jopa parikymmentä vuotta luvulla Yrjö Kokko herätti suomalaiset suojelemaan Suomesta lähes kadonnutta lajia niin, että se on nykyään yleinen koko maassa.

22 VAPON LIIKETOIMINTA LYHYESTI Vapon liiketoiminta lyhyesti Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vapo tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puusta sekä toimittaa sahatavaraa ja ympäristöliiketoimintaratkaisuja. Vapo on markkina-alueellaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria. Vapo Energia Vapo Energia koostuu Vapon Polttoaineliiketoiminnasta sekä Lämpö- ja sähköliiketoiminnasta. Vapo Energiassa yhdistyy vuosikymmenten aikana saavutettu polttoaine- ja energiantuotannon osaaminen, jo- Polttoaineet ten asiakas höytyy energiaosaamisesta koko ketjussa.vapo arvioi polttoaineen vaikutuksen laitoksen käytettävyyteen ja todellisiin kustannuksiin sekä ymmärtää tiukentuneiden säädösten vaikutukset laitoksella ja polttoaineketjussa. Lämpöratkaisuissa Vapo nojaa omaan polttoaineosaamiseensa, ketjun optimointiin ja sopimuskauden kattavaan toimitusvarmuuteen. Vapo Energian tavoitteena on luoda asiakkaalle arvoa olemalla maailman paras osaaja koko lähienergian arvoketjussa. Lämpö ja sähkö Vapo tarjoaa kotimaisia kiinteitä polttoaineita, kuten energiapuuta ja -turvetta sekä pellettejä ja näitä tukevia lisäarvopalveluita asiakkailleen. Polttoaineratkaisut perustuvat toimitusvarmuuteen, paikalliseen ja vastuulliseen toimintaan sekä Vapon omaan polttoaine- ja energiantuotantoosaamiseen. Polttoaineiden asiakaskunta koostuu pääosin energiasektorin ja teollisuuden toimijoista. Vapossa kaikkien polttoaineiden myynnistä vastaa sama organisaatio. Näin asiakkaan kokonaistarpeet voidaan ottaa hyvin huomioon ja valita optimaalinen polttoainesekoitus asiakkaan tarpeen mukaisesti. Vapo tuottaa ja toimittaa polttoaineita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille räätälöityjä lämpöratkaisuja sekä kaukolämpöä. Nämä toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan avaimet käteen periaatteella. Vapo huolehtii tuotantolaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta sen koko elinkaaren ajan. Vapo tarjoaa lämpöratkaisuja kunnille ja lämpöyhtiöille, lämmöntoimitusta suurkiinteistöille sekä prosessilämpöä ja -höyryä teollisuudelle. Kaukolämpöä Vapo tarjoaa kuluttajille operoimiensa kaukolämpöverkkojen alueella. Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alue toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Se omistaa, käyttää ja kunnossapitää seitsemää omaa ja käyttää ja kunnossapitää kolmea asiakkaan voimalaitosta. Se käyttää ja kunnossapitää 146 lämpökeskusta. Vapo Lämpö ja sähkö operoi 26 kaukolämpöverkkoa, joista 23 on omia, kaksi vuokrattuja ja yhtä operoidaan. Voimalaitosten tuottama sähkö myydään pohjoismaiseen sähköpörssiin. Energiaa liiketoiminta-alue tuottaa noin kaksi TWh. 20

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö

Lisätiedot

VAPON TURVETUOTANTONÄKYMÄ. Matti Alakoskela asiakkuuspäällikkö Vapo Oy

VAPON TURVETUOTANTONÄKYMÄ. Matti Alakoskela asiakkuuspäällikkö Vapo Oy VAPON TURVETUOTANTONÄKYMÄ Matti Alakoskela asiakkuuspäällikkö Vapo Oy 1 Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Espanja Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen

Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Turveliiketoiminnan tulevaisuus 2011 2020 ja 2020 jälkeen Niko Nevalainen 1 Globaalit trendit energiasektorilla 2 IEA:n skenaario: Hiilellä tuotettu sähkö tulevaisuudessa Lähde: International Energy Agency,

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Bioenergia ry 6.5.2014

Bioenergia ry 6.5.2014 Bioenergia ry 6.5.2014 Hallituksen bioenergiapolitiikka Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan energian ohjelmassa. Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: Mineraaliöljyn

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy Integroitu bioöljyn tuotanto BioRefine loppuseminaari 27.11.2012 Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy 1 Fortum ja biopolttoaineet Energiatehokas yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) on keskeinen

Lisätiedot

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN?

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? Energiapäivät 4-5.2.2011 Perttu Lahtinen Pöyry Management Consulting Oy TURPEEN JA PUUPOLTTOAINEEN SEOSPOLTTO - POLTTOTEKNIIKKA Turpeen ja puun

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

Turpeen käyttöä kehittämällä kannetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja omavaraisuudesta

Turpeen käyttöä kehittämällä kannetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja omavaraisuudesta Turpeen käyttöä kehittämällä kannetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja omavaraisuudesta Turvekysymyksissä maltti on valttia Turpeenkäyttöä koskevilla päätöksillä on monitahoisia ja kauaskantoisia

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3. Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.2015 1 Sisältö 1. Johdanto 2. Tarkasteltavat vaihtoehdot, vaikutukset ja

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

Kotimaiset polttoaineet kunniaan. Paikallisvoiman seminaari 7.2.2012 Antti Vilkuna

Kotimaiset polttoaineet kunniaan. Paikallisvoiman seminaari 7.2.2012 Antti Vilkuna Kotimaiset polttoaineet kunniaan Paikallisvoiman seminaari 7.2.2012 Antti Vilkuna Kanteleen Voiman omistajina 25 suomalaista paikallista sähköyhtiötä Oy Katternö Kraft Ab (45%) Oy Herrfors Ab, Pietarsaaren

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä

Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä Energiametsä -hankkeen päätösseminaari 17.2.2015, Energiateollisuus ry Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi

Ajankohtaista Fortumissa. Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Ajankohtaista Fortumissa Jouni Haikarainen Johtaja, Fortum Heat-divisioona, Suomi Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Bioenergiapäivät 2012 Hotelli Hilton Kalastajatorppa

Bioenergiapäivät 2012 Hotelli Hilton Kalastajatorppa Bioenergiapäivät 2012 Hotelli Hilton Kalastajatorppa Tarvitseeko Suomi turvetta? Suomen turvetuottajat ry. Hannu Haavikko Puheenjohtaja 14.11.2012 Turpeen tuotannon ja kulutuksen kehittyminen Turpeen käyttö

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Missio ja arvot. Missio

Missio ja arvot. Missio Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren

HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa

Maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa Maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa VAPO ON Toimitusvarma ja osaava HALUAMME OLLA TOIMITUSVARMIN, OSAAVIN JA VASTUULLISIN PAIKALLISIA POLTTOAINE- JA ENERGIARATKAISUJA TARJOAVA YRITYS Vuoden

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa

maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa VAPO ON Vapo on toimitusvarma Olemme kuunnelleet asiakkaitamme. Olemme myös ottaneet opiksi aiemmista virheistämme. Olette esimerkiksi kertoneet, että heikot

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

MILTÄ SUOMI NÄYTTÄISI ILMAN TURVETTA?

MILTÄ SUOMI NÄYTTÄISI ILMAN TURVETTA? MILTÄ SUOMI NÄYTTÄISI ILMAN TURVETTA? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Johtava asiantuntija Pöyry Management Consulting Oy SISÄLTÖ Turpeen käyttö ja tuotanto Suomessa Turpeen korvaavat polttoaineet

Lisätiedot

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011

TUULIVOIMATUET. Urpo Hassinen 10.6.2011 TUULIVOIMATUET Urpo Hassinen 10.6.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN VELVOITEPAKETTI EU edellyttää Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä Energian loppukulutus

Lisätiedot

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013

Energiasektorin globaali kehitys. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Energiasektorin globaali kehitys Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 15.11.2013 Maailman primäärienergian kulutus polttoaineittain, IEA New Policies Scenario* Mtoe Current policies scenario 20

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Puula Forum 6.7.2012. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy

Puula Forum 6.7.2012. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy Puula Forum 6.7.2012 Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny Vapo Oy Öljyn hintakehitys Kaikki tuotantosuot parhaan vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä (BAT) 14.7.2012 BAT= best available technique

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla 25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 Puuenergia Pirkanmaalla Maakunnan energiapuuvarat

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013

TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot