Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005"

Transkriptio

1 Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005 Peter Kariuki (FM) Marja Nyrhinen(YM) 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Taustatietoa tutkimuksesta Huomioitavaa kyselylomakkeista ja vastauksista Taustatietoa vastaajista Koulutuspalvelut Lasten koulutuksen arviointi Sosiaali ja terveyspalvelut Sosiaalityön palvelut Terveydenhoidon palvelut Vanhusten palvelut Ulkomaalaispalvelut Kaupungin bussipalvelut Kulttuuri ja vapaa ajan palvelut Johtopäätöksiä...33 Liitteet : Kyselylomake suomeksi ja englanniksi 2

3 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen *Kaikem paree Tampere strategiansa kevällä 2001 joka on sittemmin uusittu kesäkussa Vuonna 2000 Tampereen kaupunki kehitti ensimmäisen maahanmuuttajien kotoutusohjelman. Kartoittaakseen maahanmuutajien tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin, tehtiin ensimmäinen kyselytutkimus vuonna Tämä tutkumis on jatkoseuranta ensimmäiselle tutkimukselle. Tampere tunnetaan kansainvälisenä kaupunkina, jonka ilmapiiri on avoin erikansalaisuuksia ja kulttuureja kohtaan. Tampere kehittää aktiivisesti hyviä etnisiä suhteita, kulttuurista monimuotoisuuttaan ja asukkaiden välistä tasa arvoista kanssakäymistä. Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen Tamperella ja seutukunnissa. Kuvio 1. Maahanmuuttajien määrä Tamperella ja seutukunnissa Seutukunnat Tampere Pirkanmaan asukasluku oli vuoden 2004 lopussa noin 465,000. Tampereen kaupungin asukasluku oli samaan aikaan noin 203,000 henkilöä. Muiden maiden kansalaisia Pirkanmaalla oli vuonna ,882 henkilöä ja Tamperella 5,722 henkilöä. Suurimmat kansallisuus ryhmät Pirkanmaalla ovat venäläiset (1310 henkilöä), virolaiset (892 henkilöä), afganistanilaiset (467 henkilöä), irakilaiset( 456 henkilöä) ruotsalaiset (442 henkilöä), kiinalaiset (288 henkilöä) ja saksalaiset (238 henkiloä). Muiden maiden kansalaisten osuus Pirkanmaan väkiluvusta oli 1.7% vuonna Suurin osa muiden maiden kansalaisista on selvasti keskittyneet Tampereen suedulle. Tampereen lähikunnat Pirkkala, Ylöjarvi, Kangasala, Nokia ja kauempana Tampereesta sijaitseva Urjala pääsevät maahanmuuuttajamäärällään yhden prosentin tuntumaan väkiluvusta. Ennustettavissa on, että maahanmuuttajien määrä Tamperella ja seutukunnissa tulee kasvamaan samaan suuntaisesti myös lähivuosina. Vuonna 2010 menessä Tamperella asuisi pysyvästi noin 7,500 maahanmuuttajataustaista henkilöä ja Pirkanmaalla yli 9,000. 3

4 1.2 Taustatietoa tutkimuksesta Maahanmuuttotyön pääkoordinattorin toimesta, käynnistettiin jatkotutkimus vuonna 2003 tehdylle kartoitukselle. Edellisen kyselylomakeen pohjalta laadittiin jatkotutkimuksen lomake kesällä Kyselylomake laadittiin yhteistyönä kaupungin eri hallintoalakohtaisten maahanmuuttajakoordinaattorien kesken. Suomenkielinen kyselylomake käännätettiin lisäksi englannin, venäjä ja kiinan kielille. Kielivalinnan peruste oli muiden maiden kansalaisryhmien koko ja käänätysten saatavuus lyhyellä aikataululla. Elokuussa 2005 kyselylomakkeita toimitettiin kielikursseille, ammatillisille kouluttajille, Tampereen työvoimatoimistoon, Unipointiin ja yksityisyrityksiin. Lomakkeita jaettiin noin 400 joista palautui 71 kappaletta: Venäjänkielisiä vastauslomakkeita palautui 11, englanninkielisiä 23, suomenkielisen lomakkeen palautti 30 ja kiinankielisiä palautui 3. Neljää lomaketta ei otettu mukaan tutkimukseen niiden puutteellisuuden vuoksi. Kiinankielisistä vastauksista ei ole tehty kieliryhmittäistä yhteenvetoa osa alueilla joissa on ollut vain 1 vastaaja. Syksyllä 2005 aineisto ajettiin MS Excel ohjelman avulla jonka tulosten arvioinnin ja raportoinnin teki Peter Kariuki. Vuonna 2005 Tampereen kaupungin uudelleen kehittämän kotouttamisohjelman vaikutuksien seurannaksi tulisi vastaava selvitys tehdä jälleen kahden vuoden kuluttua. Erikieliset kyselylomakeet ovat liitteenä tutkimuksen lopussa. 1.3 Huomioitavaa kyselylomakkeesta ja vastauksista A. Kasvatus ja opetusta koskevia kysymyksiä Poiketen edellisestä tutkimuksesta jaettiin opiskelu selkeasti aikuisten ja lasten koulutukseen. Edellisessä vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa useat maahanmuuttajavanhemmat eivät arvioineet lastensä kouluja, vaan tyyttyivät arvioimaan vain niitä opilaitoksia joissa olivat itse opiskelleet. Uutena osiona koskien lasten koulutusta luotin kysymys kodin ja koulun välistä yhteistyöstä. B. Sosiaali ja terveys palveluja koskevia kysymyksiä Sosiaali ja terveys palveluja koskevat kysymykset jaettiin pienempiin osaalueisiin. C. Kysymyksiä kaupungin bussipalveluista Kyselyyn liitettiin uutena osa aluena kaupungin bussipalvelut (TKL). D. Muuta Jotkut vastaajat olivat valinneet useita vaihtoehtoja kysymyksissä, joissa oli tarkoitus valita vain yksi. Tälläisiä kysymyksiä olivat esimerkiksi yksittäisten palvelujen arviointi skaalalla huono, tyydyttävä, hyvä, erinomainen. Jos vastaaja oli valinnut kaksi vaihtoehtoa, merkittiin niistä havaintomatriisiin positiivisempi. 4

5 2. Taustatietoa vastaajista Kuvio 2. Vastaajien sukupuoli määrä prosenttia Miehet Naiset Yhteensä Kuten edellisessä tutkimuksessa naisten määrä oli huomattavasti suurempi kuin miesten. Tässä tutkimuksessa 69% vastaajista oli naisia ja vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa luku oli 63%. Todellisuudessa Pirkanmalla maahanmuuttajista miehiä on 4,122 eli 52% ja naisia on 3770 eli 48%. Se jää selittämattä miksi naiset osallistuvat aktiivisemmin tutkimukseen. Kuvio 3 (a). Ikä määrä prosenttia vuotta vuotta vuotta vuotta ja yli Ei tietoa Yhteensä Tutkimusen ikärakenne on hyvin suhteessa maahanmuuttajien ikärakenteen kanssa. Pirkanmaalla suurimman ikäryhmän muodostaa vuotiaat. Tässä tutkimuksessa suurimmat ikäryhmät kohdistuivat samoihin ryhmiin. 5

6 Kuvio 3 (b). Pirkanmaan maahanmuuttajien ikärakenne ja yli Kuvio 4. Asumisvuodet Tampereella v 4 6v 7 10v Osallistujista suurin osa oli asunnut suomessa alle kolme vuotta. Yllättävää oli se että kukaan vastaajista ei ollut asunnut suomessa yli 10 vuotta. 6

7 Kuvio 5. Oleskeluluvan perusteet kiintiöpakolainen perheenyhdistämisen paluumuuttaja turvapaikahakija avioliitto opiskelu työntekijä Tampereen alueella muu Kuten valtakunnallisissa tilastoissakin ilmenee, suurin osa maahan tulleita saa ensimmäisen oleskeluluvan avioliiton perusteella. Kuten vuonna 2003 tehdyssä selvityksessä myös tässä tutkimuksessa suurimmaksi ryhmäksi nousi avioliiton perusteella oleskeluluvan saaneet. Toiseksi suurin ryhmä on perhenyhdistämisen takia tuleet. Koska suurin osa vastaajista oli asunut suomessa 1 3 vuotta, eikä vastaajissa ollut kiintiöpakolaisia, voi syynä olla kielivaihtoehtojen rajallisuus. Tulos poikea selvästi edellisestä tutkimuksessa, jossa pakolaisten osuus oli 22.8% vastanneista. Kuvio 6. Suomen kielentaito 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Huono Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 20 % 10 % 0 % Suomen ymmärtäminen Suomen puhuminen Suomen lukeminen Suomen kirjoittaminen 7

8 Vastaajat arvioivat oman kielitaitonsa useimmiten tyydyttäväksi. Suomenkielen puhuminen tuottaa eniten vaikeuksia, koska huomattavan pieni osa vastaajista arvioi puhekielen taitonsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tekstin ymmärtäminen koetaan helpommaksi, noin puolet vastaajista arvioi taitonsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lähes kaikki vastaajat olivat osallistuneet suomen kielen kurssille, vastaajissa oli vain muutama jotka olivat opiskellet kieltä itsenäisesti. Suomen kielen kurssien palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Ohessa vastauksia kysymykseen Oletko osallistunut suomen kielen kurssille? Millaista palautetta annat koulusta/kurssista? TAKK. Pidin opetus menetelmästä. Kurssi oli kattava: puhumista, lukemista, kirjoittamista ja ymmärrystä. Nautin tästä kurssista. Olen osallistunut suomen kielen kurssille Onnenkielessä ja Takissa. Minä olen tyytyväinen molempiin. Olin punaisen ristin kurssilla, se oli huono. Olin Helena Suomisen kurssilla, oli hyvä. TAKK, Suomea maahanmuuttajille 10 kk. Hyvä kurssi. TAKK, Avek. Kurssit auttaa paljon. Kyllä olen osallistunut suomen kielen kurssille TTY:ssä (Finnish for foreigner 1,2& 3) NNKY suomen alkeet, TAKK hyvä Kyllä, hyviä kursseja Kyllä, hyvät opettajat Olin suomen kielen ja kulttuuri kurssilla Tampereen NNKY ja nyt olen Helena Suomisen kurssilla. Kyllä. Kurssi on tarpeellinen ja auttaa osaltaan kotoutumaan suomeen. Rovaniemen aikuikoulutus keskus Suomen kielen kurssi Tammerkosken aikuislukiossa Tammerkosken koulun ja Rellun kielikurssit, molemmat kurssit olivat haastavia. Amuri ja Tampereen lyseo, hyvät kurssit Ahjola, erinomainen kurssi Sampolan kielikurssi, huonoa opetusta/huono opettaja. Ahjolan kielikurssi, erinomainen kurssi. Onnenkieli Ei ikinä, opin suomen kielen aivan itse Helsingin ja Tampereen yliopiston kielikurssit, molemmat hyvät Helsingin ja Joensuun yliopiston kielikurssit TTY:n kieli kurssi Tampereen yliopiston kielikurssi Ei kielikurssia Opiskelin punaisen ristin kielikurssilla, oli tosi huona. Helena Suomien kielikurssilla joka oli hyvä. Ahjola on kielikurssi, missä sanotaan ensimmäiset sanat suomeksi. Minna Uotila on paras opettaja maahanmuuttajille ja paluumuuttajille. Helena Suomisen kurssi on tehokas ja intensiivinen. TAKK kurssit ovat mienkiintoisia, monipuolisia, mutta venyviä. Kyllä olen käynyt. Erilaiset oppimistasot vaikeuttavat ryhmässä opiskelua. 8

9 Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös sitä vaikuttaako kielitaito kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Vastaajista 38 piti kielitaitoa merkittävänä kotoutumisen kannalta. Vastaajista neljä oli sitä mieltä, ettei kielitaidolla ollut merkitystä. Näistä kolme oli englanninkielellä vastanneita ja yksi suomenkielellä vastannut. Kaikki venäjänkielellä vastanneet arvioivat kielitaidon vaikuttavan kotoutumiseen. Vaikuttaako kielitaitosi mielestäsi kotoutumiseesi suomen yhteiskuntaan? Ei vaikutusta Tietysti, minun mielestäni kielitaitoni vaikuttaa kotoutumiseeni suomen yhteiskuntaan Kyllä vaikuttaa, ilmanmuuta Tottakai se vaikuttaa, koska minä haluaisin opiskella vielä suomessa Minä suoritin ykitestin ja sain keskitason (3), mutta kun olen hakenut 4 kertaa ammattikurssille en ole päässyt sain potkut. Puhun, mutta en ymmärrä kaikkea. Ihmiset puhuvat Englantia jota ymmärrän. Kyllä, ehdottomasti Tietysti se auttaa minua kotoutumisessani. Kyllä, se rajoittaa minun sosiaalista känssakäymistä Vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen, pärjään jotenkin Ei vaikutusta Kyllä, koska minulla on rajallinen kielitaito Kyllä, jonkun verran vaikuttaa, mutta on paljon muuta opittavaa kuin vain kieli Ei oikeasti Suomen kielen taito helpottaa ihmisten hyväksymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa Aivan ehdottomasti, suomen kielen puute vaikuttaa integraatioon, varsinkin työnhaussa Kyllä vaikeaa saada tietoa, varsinkin asumisesta. Parempi kielitaito helpottaisi asiaa. Kyllä kielitaidolla on merkitystä, varsinkin työmarkkinoilla ja suonmalaisiin tutustumisessa Kyllä vaikuttaa, on jokaisen velvollisuus oppia suomen kieli Tottakai se vaikuttaa Kyllä se on tärkeä asia. Ilman kielitaitoa en voi asua suomessa. Kurssit auttavat aloittamaan elämää suomessa Kyllä, kielitaito aina vaikuttaa integrointiin 9

10 3. Koulutuspalvelut Kuvio 7. Arvio kaupungin tarjoiamista koulutuspalveluista KOULUT huono tyydyttävä hyvä erinomainen Lasten päivähoito Peruskoulu, ala aste Peruskoulu, yläaste Lukio Aikuislukio Työväenopisto tai Ahjola Tampereen Ammattiopisto Tampereen aikuiskoulutuskeskus Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Opetuspalvelukeskus Ammattiopiston toimisto Vastaajia pyydettiin arvioimaan suomalaisen koulutuksen hyviä puolia. Maahanmuuttajat arvostivat selvästi eniten opiskelun maksuttomuutta ja että opiskelu on mahdollista kaikille, huolimatta siitä millainen taloudellinen asema perheellä on. Vastauksissa nousi esiin myös opetusmenetelmät ja yksilöllisyys. Opetuksen menetelmät ja metodit saivat myös kiitosta. Mistä pidät suomalaisessa koulussa eniten? Opetusmenentelmistä. Oppilaat saavat osallistua luokassa Minä pidän metodista ja opettajien rauhallisuudesta Minä tykkään, kun opetetaan kielioppia Pidän siitä mitä opettaja tekee ja pienestä ryhmästä. Minä pidän suomalaisesta ilmaisesta koulutuksesta. Jokainen voi mennä kouluun ja on samat oikeudet vaikka perhe olisi köyhä. Opiskelu on ilmaista, kirjasto on iso ja palvelu hyvää, opiskelun kunto on tosi hyvä. Minä pidän suomalaisessa koulussa eniten terveydenhuollosta, ruuasta, ilmaisista koulumatkoista ja koulutarvikkeista. En pidä mistään Opettaja opettaa ihan hyvin Suomessa kaikki asiat ovat tosi hyvin ja pidän kaikesta suomalaisessa koulussa. Suomalaisessa koulussa on kaikki mahdollisuudet opiskella. Opetus on hyvää Opettajat osallistuvat aktiivisesti koulutukseen Ilmaista ruokaa, hyvä ilmapiiri Siisteys ja edullisuus Hyvät opettajat ja opiskelu toverit 10

11 Järjestelmällisyys, siisteys ja ystävällisyys lapsia kohtaan Järjestelmällisiä ja lasten tarpeet huomioidaan Hyvin varustettu esim. tietokoneet Hyvää rakenteellista suunnittelua, helposti lähestyttävää Siitä että valtio tarjoaa ilmaista koulutusta kaikille, ja koulutus menetelmät ovat yksilö työskentelyä enemmän kuin ryhmiä Työskentely vapaus. hyvin varustettu Ilmaista ruokaa Tasa arvoisuus, turvallisuus, suvaitsevaisuus. Ei ole ulkokultaisuutta Vastaanottavia, lapsia ei pelotella. Indivdualistinen menetelmä Hyvät koulukirjat ja opetusmateriaalit, individualistinen menetelmä Laaja oppiaineiden valikoima Opetusjärjestelmä ja opetusmenetelmät Suurin osa vastaajista ei ollut kokenut ongelmia suomalaisessa koulussa. Jotkut kertoivat rasismista ja siitä kuinka vaikeaa on päästä mukaan kouluyhteisöön kielen vuoksi. Tampereen kaupungin kotoutumisohjelman mukaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi maahanmuuttaja oppilas ja hänen perheensä tarvitsevat riittävästi ohjausta ja tietoa opiskelemisesta, koulun tavoitteista ja koulujärjestelmästä, mutta eri näkökulmasta kuin suomalaiset oppilaat ja vanhemmat joille koulumaailma on jo tuttu. Kaupungin yhdenvertaisuus suunnitelman perusteella maahanmuuttajiin kohdennettavia palveluja järjestetään erillisinä mahdollisimman vähän. On kuitenkin selvää, että maahanmuuttajaopiskelijat vaativat selvästi enemmän aikaa ja resursseja kuin kantaväestöön kuuluvat opiskelijat. Oletko kohdannut vaikeuksia / ongelmia suomalaisessa koulussa? Millaisia? Kuri ja säännöt Ei ole ongelmia, tämä on rauhallinen paikka Minulla ei ongelmia, mutta kieli on vaikeaa Kyllä, ja se oli, että minä en osannut puhua suomea ja se oli tosi vaikeaa minulle. Yksi ongelma on että suomalaiset nuoret eivät halua olla maahanmuuttajan ystäviä. Ei ollut ongelmia Uusien opiskelijoiden on vaikeaa sopeutua kouluyhteisöön Liian vähän avustusta uusille opiskelioille ja kielimuuri Ei oikeastaan Kyllä Kyllä, lapsillani oli vaikeuksia koska heitä kiusattiin ihonvärin perusteella. Onneksi opettajat puuttuivat välittömästi tilanteeseen. Vaikeuksia rekisteröinnissä ja uuden opiskelijan hyväksymisessä On ollut vaikeuksea, syynä : ulkomaan pätevyyksiä/valmiuksia ei helposti huomioida suomessa Opettajat ärsyttää ja tiedän enemmän kuin muut oppilaat Rasismi ongelmia 11

12 Mamuluokkaa ei ole tarkoitettu lapsille jotka ovat syntyneet suomessa, olisi parempi jos he osallistuisivat normaaliin suomenkieliseen opetukseen Monilla vastaajista oli odotusta siitä, että he oppisivat nopeasti hyvän suomenkielen taidon. Vastaukset suomenkielen taidon ja yhteiskuntaan sopeutumisen kanssa ovat hyvin saman suuntaisia kuin kouluun kohdistuvat odotukset. Mitä odotuksia sinulla on koulua kohtaan? Oppia puhumaan sujuvasti ja kirjoittamaan hyvin Että osaan suomea paremmin Odotan, että koulussa opin keskustelemaan suomeksi Odotan suomen kielen paranevan Olisi hyvä jos kielikurssien jälkeen järjestettäisiin ammatillisia kursseja, mutta ei vain siivousalan tai kokki, koska joku muu ammatti voi olla sopivampi. Kieli, työpaikka Puhun ja ymmärrän suomea hyvin Hyvä koulutus Ei mitään Odotin, että kurssi olisi vaikeampi, mutta taso on sopiva. Oppia nopeasti suomen kieltä Minulla oli paljon odotuksia koulua varten, mutta kun menin kouluun kielen ymmärtäminen oli tosi vaikeaa. Informaatiota jaettaisiin myös englannin kielellä Ei mitään erityistä Korkean tason kuolutusta Hyvää opiskelua ja resurssit opiskeluun Korkea järjestelmällisyys ja koulutusjärjestelmän selkeys Korkeatasoista koulutusta, hyvät resurssit ja materiaalit ja laaja samantasoista opetusta kuin muualla euroopassa Enemmän englanninkielisiä päiväkoteja ja peruskouluja Hyvää koulutusta lapsille. Syvempää tietoa Kommentit opettajista ja rehtoreista olivat ylipäätänsä positiivisia ja opettajien ammattitaitoa arvostettiin. Millainen käsitys sinulla on suomalaisista opettajista ja rehtoreista? Miksi? Hyvä. Yrittävät tehdä työnsä hyvin. Olen opiskellut suomea ei alkuperältään suomalaisten opettajien kanssa. Se ei ole minusta hyvä asia. He käyttävät opetuksessa omaa kieltään, mikä ei ole reilua kaikkia opistelijoita kohtaan. Olen opiskellut myös TAKK:issa, opettaja puhui vain suomea ja puhui riittävän hitaasti Erittäin hyvät opettajat. He ovat ystävällisiä Hyvä Minä ajattelen, että suomalaiset opettajat tekevät erinomaista työtä ulkomaalaisten kanssa Pääasiassa hyviä 12

13 Opettajat ovat tosi hyviä ja kärsivällisiä Kaikki ovat hyviä. He ovat huumorintajuisia Tosi hyvä opettaja ja rehtori Opettajat ovat hyviä, koska he ymmärtävät maahanmuuttajia hyvin He ovat rauhallisia Minulla on hyvä käsitys suomalaisista opettajista ja rehtoreista. He ovat kilttejä ja hyviä ihmisiä ja he haluavat auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita Hyviä ja vastuullisia opettajia Hyvää tarkoittavia, mutta olettavat että uusilla opiskelijoilla on kaikki tiedot hallussa Hyvät opettajat, mutta ei välttämättä avuliaita Opettajat odottavat liikaa opiskelijoilta, eivätkä auta tarpeeksi. Rehtorit vaikuttavat kaukaisilta. Hyvät opettajat, rehtoreista ei tietoa Hyvin koulutettuja ja rakastavat lapsia Huomaavat erilaisuutta opiskelijoiden kesken, avoimuus erilaisuutta kohti Päteviä opettajia, mutta on vielä parantamisen varaakin Yhteistyökykyisiä, mutta eivät huomaa maahanmuuttaja opiskelijoiden tarpeita Osa opettajista ovat yhteistyökykyisä ja tukevia, osalta puuttuvat pedagogiset taidot Komentavia, laiskoja ja epäpäteviä Opettajat päteviä, ammatillisia ja suvaitsevia Tampereen kotoutumisohjelman mukaan seuraavat painopisteet tulevat huomioitaviksi kaupungin tarjoamissa palveluissa: enemmän läksyryhmiä maahanmuuttaja lapsille, kouluavustajien määrän lisääminen ja suomi toisena kielenä opetuksen määrän lisääminen. Parantamisehdotuksia tuli monenlaisia, kaikki vastaukset olivat kuitenkin yksittäisiä eikä mikään aihe noussut erityisesti esille. Onko sinulla ehdotuksia, kuinka parantaa kouluja / opetusta Tampereella? Luokkien pitäisi olla pienempiä, ei enempää kuin 10 ihmistä ja enemmän ulos luokkahuoneesta suuntautuvaa Opetetaan myös puhekieltä, koska se on tärkeää Opiskelijoille isommat tilat Jatkakaa samaan malliin Koulukerhoja pitäisi lisätä ja urheilua pitäisi myös lisätä Hyvä orientaatio koulun ensimmäisenä vuotena, suomen koulutus systeemin selittäminen perusteellisesti Oppilaat eivät opi niin hyvin, suosittelisin erilisia pedagogisia menetelmiä Olisi syytä perustaa osasto joka käsittelee maahanmuutajiin liittyviä asioita, jotta vaikeuksia olisi helpompi ilmaista Enemmän infoa koulupaikoista ja rekisteröinnistä Enemmän englaninkielistä koulutusta Enemmän tietoa erilaisista koulutuslinjoista Panostusta matematiikkaan ja tiedeaiheisiin Ruuan laatua voisi parantaa, ehkä jopa vanhempien kustannuksella 13

14 Edellisessä tutkimuksessa vuonna 2003 työvoimatoimiston rooli tiedonjakajana oli hyvin merkittävä. Tässä jatkotutkimuksessa työvoimatoimiston rooli oli edelleen suurin koulutukseen liittyvän tiedonjakajana. Seuraavaksi suurimpina tiedonlähteenä olivat ystävät ja internet. Kuvio 8. Koulutuksen ja opiskelun tietolähteet muualta kohtauspaikoista internetistä erikielisistä esitteistä sukulaisilta ystäviltä radio TV sanomalehdestä työvoimatoimistosta virastoista ja virkailijoilta Kieliryhmittäin oli suuria eroja koulutustiedon saamisen riittävyydessä. Enemmistö suomeksi ja venäjäksi vastanneista koki saavansa riittävästi tietoa, kun taas englanniksi ja kiinaksi vastanneet kokivat saamansa tiedon riittämättömäksi. Kuvio 9. Koulutustiedon riittävyys suomi englanti venäjä kiina Kyllä Ei Vastanneet toivoivat saavansa jatkossa koulutustietoa virastojen ja internetin lisäksi yhä enenevästi paikallisista sanomalehdistä ja erikielisistä esitteistä. 14

15 Verrattuna vuonna 2003 tehtyyn kyselyyn liki 24% vastaajista oli toivonut saavansa tietoa virkailijoilta ja vain 15 % internetistä. Erityisesti internetin käyttö koulutustiedon saannissa näyttäisi lisääntyneen. Erikielisistä esitteistä ja sanomalehdistä toivottiin lisää koulutustietoa myös edellisessä tutkimuksessa. Kuvio 10. Mistä haluasit saada tietoa koulutuksesta? Tulevaisuudessa kiina englanti suomi venäjä Virastoista ja virkailijoilta Paikallisesta sanomalehdestä TV Radio Ystäviltä Sukulaisilta Erikielisistä esitteistä (esim. guide to local services) Internetistä Kohtauspaikoista, (kuten Unipoint, Naistari, Tampuri), Muualta Lasten koulutuksen arviointi Lasten koulutusta kysyttäessä saivat peruskoulu ja lukio eniten arvioita sarakkeisiin hyvä ja erinomainen.vastaajat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä suomalaiseen kouluun. Edellisestä vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa noin 14 % oli antanut yläasteen koulutuksen arvioksi huonoa palautetta, nyt tehdyssä kyselyssä lähes kaikki pitivät koulutusta hyvänä tai erinomaisena. Lukio sai ainoastaan hyvää ja erinomaista palautetta. Kuvio 11. Arvio lasten koulutuksesta huono tyydyttävähyvä erinomainen Peruskoulu, ala aste Peruskoulu, yläaste Lukio Muu

16 Suurin osa vanhemmista arvioi etteivät lapsensa olleet kohdanneet vaikeuksia koulussa. Ohessa poiminta niistä vastauksista jotka olivat kokeneet vaikeuksia. Ovatko lapsenne kohdanneet koulussa vaikeuksia? Jos niin millaisia? Liian helppo Ovat kohdanneet kiusaamista, ihonvärin perusteella. Opettajat hylkäävät oppilaita ja lapsilla on vaikeuksia tulla toimeen englannin kielellä Rasismia Kyllä, kielivaikeuksia ja muiden lasten asenteita Vanhemmat arvioivat kodin ja koulun välistä yhteistyötä seuraavasti: Onko yhteistyö kodin ja koulun välillä mielestänne onnistunutta? Jos niin millaista? On koska opettaja lähettää viestejä säännöllisesti Kyllä Hyvä Kyllä, sitä on olemassa riittävästi Ei tarpeeksi, varsinkin kulttuurisista asioista Enemmän tapaamisia koulun ja vanhempien kanssa Ei ole Kyllä, on pysyvä yhteistyö koulun ja kodin välillä Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä kodin ja koulun väliseen yhteityöhön, mutta huomauttivat että parantamisen varaakin vielä on. Oletko saanut riittävästi tietoa koulun toimintatavoista ja suomalaisesta koulusysteemistä? Kyllä, olen saanut Tarpeellista tietoa suomen koulutusjärjestelmästä kyllä En ole Sen verran, että on jonkinlainen käsitys systeemistä Kyllä, mutta ei kouluista Ehdotuksissa lasten koulun /opetuksen parantamiseksi ei noussut selkeästi esiin tiettyä aihetta. Lisää tietoa kouluista vanhemmille ja lasten vapaa ajan toiminnan lisäämistä tulivat toiveina esiin vastauksista. Kotoutumisohjelmassa perehdytystä vanhemmille suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja koulun toimintatavoista tulisi lisätä. Sen lisäksi maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetussuunitelma tulisi laatia ja sitä tulisi seurata aktiivisemmin. 16

17 Onko teillä ehdotuksia kuinka parantaa lasten koulutusta/ opetusta Tampereella? Ei ole, koska minun mielestäni kaikki on hyvää. Kerhojen määrää lisättävä Opettajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen mitä välituntisin tapahtuu (esim.tupakointi) Vanhempien osallistumista tulisi lisätä Enemmän tietoa olisi tarpeellista Kyllä, lisää opetustunteja äidinkiellä Kaikki kommentit läksykerhoista olivat positiivisia. Jos lapsenne on osallistunut läksykerhoon koulun jälkeen, miten arvoisitte läksykerhon toimintaa ja merkitystä? Me olemme tyytyväisiä Se on tosi hyvä lapsille, koska auttaa paljon lapsia. Ne ovat erinomaisia Erittäin hyviä 17

18 4. Sosiaali ja terveyspalveluja koskevia kysymyksiä 4.1 Sosiaalityön palvelut Sosiaalipalvelut saivat tässä tutkimuksessa hyvää palautetta. Myös vuonna 2003 tehdyssä kyselyssä sosiaalipalvelut oli arvioitu suurimmaksi osaksi hyväksi tai erinomaiseksi. Kuvio 12(a) Suomeksi vastanneet Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset 2 0 huono tyydyttävä hyvä erinomainen Kuvio 12(b) Englanniksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset Kuvio 12(c) Venäjäksi vastanneet Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset 0 huono tyydyttävä hyvä erinomainen 18

19 Kuvio 12(d) Kiinaksi vastanneet 2,5 2 1,5 1 Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset 0,5 0 huono tyydyttävä hyvä erinomainen Sosiaalipalveluihin oltiin terveyspalveluita paljon tyytyväisempiä. Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Sosiaalipalvelut hyvät, terveyspalvelut huonot Sosiaalityön palvelut ovat tosi hyviä, He ovat kilttejä ja auttavat ihmisiä.perusterveydenhuolto, erikois sairaanhoito ja neuvolat ovat tosi huonoja. He opiskelevat niin monta vuotta, mutta eivät osaa mitään. Sosiaalipalvelut. Kelan opintotuki on riittämätön ja yksinhuoltaja vanhemmille ei anneta riittävästi rahallista tukea. Olen käynyt hammaslääkärissä, silmälääkärissä ja yleislääkärissä. Sosiaali ja terveyspalvelut. Kaikki hyvin. 4.2 Terveydenhoidon palvelut Kieliryhmittäin terveydenhoidon palveluiden arviointi vaihtelee enemmän kuin sosiaalipalveluiden osalta. Huomattava osa vastaajista antaa huonoa palautetta perus ja erikoissairaanhoidosta, vaikka kokonaisarvioinnissa eniten arvosanoja saakin vastausvaihtoehto hyvä. Kuvio 12(d) Suomeksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut

20 Kuvio 12(e) Englanniksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut Kuvio 12(f) Venäjäksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut Kuvio 12(g) Kiinaksi vastanneet huono tyydyttävähyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut Kuvio 13(a) Perusterveydenhuollon yhteenveto Perusterveydenhuolto huono tyydyttävä hyvä erinomainen 20

21 Kuvio 13(b) Erikoissairaanhoidon yhteenveto Erikoissairaanhoito huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto jakaa vastaajien mielipiteet. Toisaalta palveluihin ollaat tyytyväisiä, mutta odotusaikoja pidetään liian pitkinä ja erikoissairaanhoidon piiriin pääsyä pidetään liian hankalana. Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Positiiviset Tesoman terveyskeskuksessa sain hyvän palvelun, mutta pitkän odotuksen jälkeen Olen saanut lääkärin palvelut kun olin sairas ja psykiatriset palvelut. Terveyspalvelut hyvää ja asiantuntevaa Terveysaseman palvelut hyvät Negatiiviset Kielitaidon heikkouden takia on vaikeuksia saada erikoisterveyspalveluja. Olen käynyt terveyskeskuksissa. Pitkät odotusjonot estää erikoisterveydenhoidon palvelun saamista Pitäisi olla enemmän informaatiota terveyspalveluista Täytyy jonottaa omalääkärille ja terveyskeskukseen niin kauan Ei ole riittävästi erikielistä palvelua Joskus joudun odottamaan liian pitkiä aikoja vastaanotossa Olen saanut huonoa lääkärin palvelua Hervannan terveyskeskuksessa ja sijaislääkärit ovat epäpäteviä Menin tapaamaan lääkäriä Hervannan terveysasemalle. Lääkäri oli välinpitämätön ongelmaani kohtaan, häntä ei kiinnostanut Hammaslääkäri, työskenteli kiireelliseti ja sain huonoa palvelua 21

22 Kuvio 13(c) Neuvolat yhteenveto Neuvolat huono tyydyttävä hyvä erinomainen Neuvolan palveluita kommentoineet olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Myös synnytysosasto sai hyvää palautetta. Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Neuvolassa on hyvät ihmiset Käytän Annalan neuvola palveluita Neuvola ja keskus sairaala ja olen saanut erinomaista palvelua. Synnytyksessä sai erinomaista palvelua ja olin tyytyväinen. Tays, hyvää palvelua ennen ja jälkeen synnytyksen Vaimoni sai hoitoa sairaalasta (Hatanpään sairaala/ Yliopistollinen sairaala) ja neuvolasta ollessaan raskaana. Olemme tyytyväisiä kaikkiin palveluihin. Minä olen saanut hyvää palvelua neuvolasta ja sairaalasta ja olen tyytyväinen kaikkiin. Vastauksia mielenterveyspalveluista tuli vain vähän. Palveluita arvioineet kokivat ne kuitenkin pääasiassa hyviksi. Kuvio 13(d) Mielenterveyspalvelut yhteenveto Mielenterveyspalvelut huono tyydyttävä hyvä erinomainen 22

23 Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Olen saanut hyvää psykiatrista hoitoa Pitkäniemen sairaalassa. Perheneuvola, saimme erinomaista palvelua. Miellenterveyspalvelut Hervannassa. 4.3 Vanhusten palvelut Kuvio 14Vanhustenpalvelut yhteenveto Vanhusten palvelut huono tyydyttävä hyvä erinomainen Sanallisia vastauksia vanhusten palveluista ei tullut lainkaan. Ehkä kysymys ei ollut ajankohtainen vastaajille joiden suurin ikäryhmä oli alle 40 vuotiaat. Vanhusten palvelut sai 12 arviointi vastausta taulukolla huonosta erinomaiseen. Huonoa arviota ei annettu lainkaan. 4.4 Ulkomaalaispalvelut Kuvio 15 Ulkomaalaispalvelut yhteenveto Ulkomaalaitoimisto Turvapaikahakijoiden VOK Tulkkipalvelut Muut huono tyydyttävä hyvä erinomainen 23

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kouluviihtyvyys Hyvä Kauhajoen Yhteiskoulun oppilas! Olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään Kauhajoen kaupungin oppilaiden kouluviihtyvyyttä sekä sitoutumista koulutyöhön. Tutkimuksen avulla on mahdollisuus

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam.

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam. test_eu_speak_fi EU-Speak2 Euroopan komissio rahoittaa tätä projektia. Arvoisa opetusalan toimija Kutsumme sinut osallistumaan uuteen, kiinnostavaan projektiin, jossa kehitetään verkossa tapahtuvaa opettajankoulutusta

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot