Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005"

Transkriptio

1 Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005 Peter Kariuki (FM) Marja Nyrhinen(YM) 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Taustatietoa tutkimuksesta Huomioitavaa kyselylomakkeista ja vastauksista Taustatietoa vastaajista Koulutuspalvelut Lasten koulutuksen arviointi Sosiaali ja terveyspalvelut Sosiaalityön palvelut Terveydenhoidon palvelut Vanhusten palvelut Ulkomaalaispalvelut Kaupungin bussipalvelut Kulttuuri ja vapaa ajan palvelut Johtopäätöksiä...33 Liitteet : Kyselylomake suomeksi ja englanniksi 2

3 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen *Kaikem paree Tampere strategiansa kevällä 2001 joka on sittemmin uusittu kesäkussa Vuonna 2000 Tampereen kaupunki kehitti ensimmäisen maahanmuuttajien kotoutusohjelman. Kartoittaakseen maahanmuutajien tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin, tehtiin ensimmäinen kyselytutkimus vuonna Tämä tutkumis on jatkoseuranta ensimmäiselle tutkimukselle. Tampere tunnetaan kansainvälisenä kaupunkina, jonka ilmapiiri on avoin erikansalaisuuksia ja kulttuureja kohtaan. Tampere kehittää aktiivisesti hyviä etnisiä suhteita, kulttuurista monimuotoisuuttaan ja asukkaiden välistä tasa arvoista kanssakäymistä. Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen Tamperella ja seutukunnissa. Kuvio 1. Maahanmuuttajien määrä Tamperella ja seutukunnissa Seutukunnat Tampere Pirkanmaan asukasluku oli vuoden 2004 lopussa noin 465,000. Tampereen kaupungin asukasluku oli samaan aikaan noin 203,000 henkilöä. Muiden maiden kansalaisia Pirkanmaalla oli vuonna ,882 henkilöä ja Tamperella 5,722 henkilöä. Suurimmat kansallisuus ryhmät Pirkanmaalla ovat venäläiset (1310 henkilöä), virolaiset (892 henkilöä), afganistanilaiset (467 henkilöä), irakilaiset( 456 henkilöä) ruotsalaiset (442 henkilöä), kiinalaiset (288 henkilöä) ja saksalaiset (238 henkiloä). Muiden maiden kansalaisten osuus Pirkanmaan väkiluvusta oli 1.7% vuonna Suurin osa muiden maiden kansalaisista on selvasti keskittyneet Tampereen suedulle. Tampereen lähikunnat Pirkkala, Ylöjarvi, Kangasala, Nokia ja kauempana Tampereesta sijaitseva Urjala pääsevät maahanmuuuttajamäärällään yhden prosentin tuntumaan väkiluvusta. Ennustettavissa on, että maahanmuuttajien määrä Tamperella ja seutukunnissa tulee kasvamaan samaan suuntaisesti myös lähivuosina. Vuonna 2010 menessä Tamperella asuisi pysyvästi noin 7,500 maahanmuuttajataustaista henkilöä ja Pirkanmaalla yli 9,000. 3

4 1.2 Taustatietoa tutkimuksesta Maahanmuuttotyön pääkoordinattorin toimesta, käynnistettiin jatkotutkimus vuonna 2003 tehdylle kartoitukselle. Edellisen kyselylomakeen pohjalta laadittiin jatkotutkimuksen lomake kesällä Kyselylomake laadittiin yhteistyönä kaupungin eri hallintoalakohtaisten maahanmuuttajakoordinaattorien kesken. Suomenkielinen kyselylomake käännätettiin lisäksi englannin, venäjä ja kiinan kielille. Kielivalinnan peruste oli muiden maiden kansalaisryhmien koko ja käänätysten saatavuus lyhyellä aikataululla. Elokuussa 2005 kyselylomakkeita toimitettiin kielikursseille, ammatillisille kouluttajille, Tampereen työvoimatoimistoon, Unipointiin ja yksityisyrityksiin. Lomakkeita jaettiin noin 400 joista palautui 71 kappaletta: Venäjänkielisiä vastauslomakkeita palautui 11, englanninkielisiä 23, suomenkielisen lomakkeen palautti 30 ja kiinankielisiä palautui 3. Neljää lomaketta ei otettu mukaan tutkimukseen niiden puutteellisuuden vuoksi. Kiinankielisistä vastauksista ei ole tehty kieliryhmittäistä yhteenvetoa osa alueilla joissa on ollut vain 1 vastaaja. Syksyllä 2005 aineisto ajettiin MS Excel ohjelman avulla jonka tulosten arvioinnin ja raportoinnin teki Peter Kariuki. Vuonna 2005 Tampereen kaupungin uudelleen kehittämän kotouttamisohjelman vaikutuksien seurannaksi tulisi vastaava selvitys tehdä jälleen kahden vuoden kuluttua. Erikieliset kyselylomakeet ovat liitteenä tutkimuksen lopussa. 1.3 Huomioitavaa kyselylomakkeesta ja vastauksista A. Kasvatus ja opetusta koskevia kysymyksiä Poiketen edellisestä tutkimuksesta jaettiin opiskelu selkeasti aikuisten ja lasten koulutukseen. Edellisessä vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa useat maahanmuuttajavanhemmat eivät arvioineet lastensä kouluja, vaan tyyttyivät arvioimaan vain niitä opilaitoksia joissa olivat itse opiskelleet. Uutena osiona koskien lasten koulutusta luotin kysymys kodin ja koulun välistä yhteistyöstä. B. Sosiaali ja terveys palveluja koskevia kysymyksiä Sosiaali ja terveys palveluja koskevat kysymykset jaettiin pienempiin osaalueisiin. C. Kysymyksiä kaupungin bussipalveluista Kyselyyn liitettiin uutena osa aluena kaupungin bussipalvelut (TKL). D. Muuta Jotkut vastaajat olivat valinneet useita vaihtoehtoja kysymyksissä, joissa oli tarkoitus valita vain yksi. Tälläisiä kysymyksiä olivat esimerkiksi yksittäisten palvelujen arviointi skaalalla huono, tyydyttävä, hyvä, erinomainen. Jos vastaaja oli valinnut kaksi vaihtoehtoa, merkittiin niistä havaintomatriisiin positiivisempi. 4

5 2. Taustatietoa vastaajista Kuvio 2. Vastaajien sukupuoli määrä prosenttia Miehet Naiset Yhteensä Kuten edellisessä tutkimuksessa naisten määrä oli huomattavasti suurempi kuin miesten. Tässä tutkimuksessa 69% vastaajista oli naisia ja vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa luku oli 63%. Todellisuudessa Pirkanmalla maahanmuuttajista miehiä on 4,122 eli 52% ja naisia on 3770 eli 48%. Se jää selittämattä miksi naiset osallistuvat aktiivisemmin tutkimukseen. Kuvio 3 (a). Ikä määrä prosenttia vuotta vuotta vuotta vuotta ja yli Ei tietoa Yhteensä Tutkimusen ikärakenne on hyvin suhteessa maahanmuuttajien ikärakenteen kanssa. Pirkanmaalla suurimman ikäryhmän muodostaa vuotiaat. Tässä tutkimuksessa suurimmat ikäryhmät kohdistuivat samoihin ryhmiin. 5

6 Kuvio 3 (b). Pirkanmaan maahanmuuttajien ikärakenne ja yli Kuvio 4. Asumisvuodet Tampereella v 4 6v 7 10v Osallistujista suurin osa oli asunnut suomessa alle kolme vuotta. Yllättävää oli se että kukaan vastaajista ei ollut asunnut suomessa yli 10 vuotta. 6

7 Kuvio 5. Oleskeluluvan perusteet kiintiöpakolainen perheenyhdistämisen paluumuuttaja turvapaikahakija avioliitto opiskelu työntekijä Tampereen alueella muu Kuten valtakunnallisissa tilastoissakin ilmenee, suurin osa maahan tulleita saa ensimmäisen oleskeluluvan avioliiton perusteella. Kuten vuonna 2003 tehdyssä selvityksessä myös tässä tutkimuksessa suurimmaksi ryhmäksi nousi avioliiton perusteella oleskeluluvan saaneet. Toiseksi suurin ryhmä on perhenyhdistämisen takia tuleet. Koska suurin osa vastaajista oli asunut suomessa 1 3 vuotta, eikä vastaajissa ollut kiintiöpakolaisia, voi syynä olla kielivaihtoehtojen rajallisuus. Tulos poikea selvästi edellisestä tutkimuksessa, jossa pakolaisten osuus oli 22.8% vastanneista. Kuvio 6. Suomen kielentaito 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Huono Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 20 % 10 % 0 % Suomen ymmärtäminen Suomen puhuminen Suomen lukeminen Suomen kirjoittaminen 7

8 Vastaajat arvioivat oman kielitaitonsa useimmiten tyydyttäväksi. Suomenkielen puhuminen tuottaa eniten vaikeuksia, koska huomattavan pieni osa vastaajista arvioi puhekielen taitonsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tekstin ymmärtäminen koetaan helpommaksi, noin puolet vastaajista arvioi taitonsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Lähes kaikki vastaajat olivat osallistuneet suomen kielen kurssille, vastaajissa oli vain muutama jotka olivat opiskellet kieltä itsenäisesti. Suomen kielen kurssien palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Ohessa vastauksia kysymykseen Oletko osallistunut suomen kielen kurssille? Millaista palautetta annat koulusta/kurssista? TAKK. Pidin opetus menetelmästä. Kurssi oli kattava: puhumista, lukemista, kirjoittamista ja ymmärrystä. Nautin tästä kurssista. Olen osallistunut suomen kielen kurssille Onnenkielessä ja Takissa. Minä olen tyytyväinen molempiin. Olin punaisen ristin kurssilla, se oli huono. Olin Helena Suomisen kurssilla, oli hyvä. TAKK, Suomea maahanmuuttajille 10 kk. Hyvä kurssi. TAKK, Avek. Kurssit auttaa paljon. Kyllä olen osallistunut suomen kielen kurssille TTY:ssä (Finnish for foreigner 1,2& 3) NNKY suomen alkeet, TAKK hyvä Kyllä, hyviä kursseja Kyllä, hyvät opettajat Olin suomen kielen ja kulttuuri kurssilla Tampereen NNKY ja nyt olen Helena Suomisen kurssilla. Kyllä. Kurssi on tarpeellinen ja auttaa osaltaan kotoutumaan suomeen. Rovaniemen aikuikoulutus keskus Suomen kielen kurssi Tammerkosken aikuislukiossa Tammerkosken koulun ja Rellun kielikurssit, molemmat kurssit olivat haastavia. Amuri ja Tampereen lyseo, hyvät kurssit Ahjola, erinomainen kurssi Sampolan kielikurssi, huonoa opetusta/huono opettaja. Ahjolan kielikurssi, erinomainen kurssi. Onnenkieli Ei ikinä, opin suomen kielen aivan itse Helsingin ja Tampereen yliopiston kielikurssit, molemmat hyvät Helsingin ja Joensuun yliopiston kielikurssit TTY:n kieli kurssi Tampereen yliopiston kielikurssi Ei kielikurssia Opiskelin punaisen ristin kielikurssilla, oli tosi huona. Helena Suomien kielikurssilla joka oli hyvä. Ahjola on kielikurssi, missä sanotaan ensimmäiset sanat suomeksi. Minna Uotila on paras opettaja maahanmuuttajille ja paluumuuttajille. Helena Suomisen kurssi on tehokas ja intensiivinen. TAKK kurssit ovat mienkiintoisia, monipuolisia, mutta venyviä. Kyllä olen käynyt. Erilaiset oppimistasot vaikeuttavat ryhmässä opiskelua. 8

9 Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös sitä vaikuttaako kielitaito kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Vastaajista 38 piti kielitaitoa merkittävänä kotoutumisen kannalta. Vastaajista neljä oli sitä mieltä, ettei kielitaidolla ollut merkitystä. Näistä kolme oli englanninkielellä vastanneita ja yksi suomenkielellä vastannut. Kaikki venäjänkielellä vastanneet arvioivat kielitaidon vaikuttavan kotoutumiseen. Vaikuttaako kielitaitosi mielestäsi kotoutumiseesi suomen yhteiskuntaan? Ei vaikutusta Tietysti, minun mielestäni kielitaitoni vaikuttaa kotoutumiseeni suomen yhteiskuntaan Kyllä vaikuttaa, ilmanmuuta Tottakai se vaikuttaa, koska minä haluaisin opiskella vielä suomessa Minä suoritin ykitestin ja sain keskitason (3), mutta kun olen hakenut 4 kertaa ammattikurssille en ole päässyt sain potkut. Puhun, mutta en ymmärrä kaikkea. Ihmiset puhuvat Englantia jota ymmärrän. Kyllä, ehdottomasti Tietysti se auttaa minua kotoutumisessani. Kyllä, se rajoittaa minun sosiaalista känssakäymistä Vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen, pärjään jotenkin Ei vaikutusta Kyllä, koska minulla on rajallinen kielitaito Kyllä, jonkun verran vaikuttaa, mutta on paljon muuta opittavaa kuin vain kieli Ei oikeasti Suomen kielen taito helpottaa ihmisten hyväksymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa Aivan ehdottomasti, suomen kielen puute vaikuttaa integraatioon, varsinkin työnhaussa Kyllä vaikeaa saada tietoa, varsinkin asumisesta. Parempi kielitaito helpottaisi asiaa. Kyllä kielitaidolla on merkitystä, varsinkin työmarkkinoilla ja suonmalaisiin tutustumisessa Kyllä vaikuttaa, on jokaisen velvollisuus oppia suomen kieli Tottakai se vaikuttaa Kyllä se on tärkeä asia. Ilman kielitaitoa en voi asua suomessa. Kurssit auttavat aloittamaan elämää suomessa Kyllä, kielitaito aina vaikuttaa integrointiin 9

10 3. Koulutuspalvelut Kuvio 7. Arvio kaupungin tarjoiamista koulutuspalveluista KOULUT huono tyydyttävä hyvä erinomainen Lasten päivähoito Peruskoulu, ala aste Peruskoulu, yläaste Lukio Aikuislukio Työväenopisto tai Ahjola Tampereen Ammattiopisto Tampereen aikuiskoulutuskeskus Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Opetuspalvelukeskus Ammattiopiston toimisto Vastaajia pyydettiin arvioimaan suomalaisen koulutuksen hyviä puolia. Maahanmuuttajat arvostivat selvästi eniten opiskelun maksuttomuutta ja että opiskelu on mahdollista kaikille, huolimatta siitä millainen taloudellinen asema perheellä on. Vastauksissa nousi esiin myös opetusmenetelmät ja yksilöllisyys. Opetuksen menetelmät ja metodit saivat myös kiitosta. Mistä pidät suomalaisessa koulussa eniten? Opetusmenentelmistä. Oppilaat saavat osallistua luokassa Minä pidän metodista ja opettajien rauhallisuudesta Minä tykkään, kun opetetaan kielioppia Pidän siitä mitä opettaja tekee ja pienestä ryhmästä. Minä pidän suomalaisesta ilmaisesta koulutuksesta. Jokainen voi mennä kouluun ja on samat oikeudet vaikka perhe olisi köyhä. Opiskelu on ilmaista, kirjasto on iso ja palvelu hyvää, opiskelun kunto on tosi hyvä. Minä pidän suomalaisessa koulussa eniten terveydenhuollosta, ruuasta, ilmaisista koulumatkoista ja koulutarvikkeista. En pidä mistään Opettaja opettaa ihan hyvin Suomessa kaikki asiat ovat tosi hyvin ja pidän kaikesta suomalaisessa koulussa. Suomalaisessa koulussa on kaikki mahdollisuudet opiskella. Opetus on hyvää Opettajat osallistuvat aktiivisesti koulutukseen Ilmaista ruokaa, hyvä ilmapiiri Siisteys ja edullisuus Hyvät opettajat ja opiskelu toverit 10

11 Järjestelmällisyys, siisteys ja ystävällisyys lapsia kohtaan Järjestelmällisiä ja lasten tarpeet huomioidaan Hyvin varustettu esim. tietokoneet Hyvää rakenteellista suunnittelua, helposti lähestyttävää Siitä että valtio tarjoaa ilmaista koulutusta kaikille, ja koulutus menetelmät ovat yksilö työskentelyä enemmän kuin ryhmiä Työskentely vapaus. hyvin varustettu Ilmaista ruokaa Tasa arvoisuus, turvallisuus, suvaitsevaisuus. Ei ole ulkokultaisuutta Vastaanottavia, lapsia ei pelotella. Indivdualistinen menetelmä Hyvät koulukirjat ja opetusmateriaalit, individualistinen menetelmä Laaja oppiaineiden valikoima Opetusjärjestelmä ja opetusmenetelmät Suurin osa vastaajista ei ollut kokenut ongelmia suomalaisessa koulussa. Jotkut kertoivat rasismista ja siitä kuinka vaikeaa on päästä mukaan kouluyhteisöön kielen vuoksi. Tampereen kaupungin kotoutumisohjelman mukaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi maahanmuuttaja oppilas ja hänen perheensä tarvitsevat riittävästi ohjausta ja tietoa opiskelemisesta, koulun tavoitteista ja koulujärjestelmästä, mutta eri näkökulmasta kuin suomalaiset oppilaat ja vanhemmat joille koulumaailma on jo tuttu. Kaupungin yhdenvertaisuus suunnitelman perusteella maahanmuuttajiin kohdennettavia palveluja järjestetään erillisinä mahdollisimman vähän. On kuitenkin selvää, että maahanmuuttajaopiskelijat vaativat selvästi enemmän aikaa ja resursseja kuin kantaväestöön kuuluvat opiskelijat. Oletko kohdannut vaikeuksia / ongelmia suomalaisessa koulussa? Millaisia? Kuri ja säännöt Ei ole ongelmia, tämä on rauhallinen paikka Minulla ei ongelmia, mutta kieli on vaikeaa Kyllä, ja se oli, että minä en osannut puhua suomea ja se oli tosi vaikeaa minulle. Yksi ongelma on että suomalaiset nuoret eivät halua olla maahanmuuttajan ystäviä. Ei ollut ongelmia Uusien opiskelijoiden on vaikeaa sopeutua kouluyhteisöön Liian vähän avustusta uusille opiskelioille ja kielimuuri Ei oikeastaan Kyllä Kyllä, lapsillani oli vaikeuksia koska heitä kiusattiin ihonvärin perusteella. Onneksi opettajat puuttuivat välittömästi tilanteeseen. Vaikeuksia rekisteröinnissä ja uuden opiskelijan hyväksymisessä On ollut vaikeuksea, syynä : ulkomaan pätevyyksiä/valmiuksia ei helposti huomioida suomessa Opettajat ärsyttää ja tiedän enemmän kuin muut oppilaat Rasismi ongelmia 11

12 Mamuluokkaa ei ole tarkoitettu lapsille jotka ovat syntyneet suomessa, olisi parempi jos he osallistuisivat normaaliin suomenkieliseen opetukseen Monilla vastaajista oli odotusta siitä, että he oppisivat nopeasti hyvän suomenkielen taidon. Vastaukset suomenkielen taidon ja yhteiskuntaan sopeutumisen kanssa ovat hyvin saman suuntaisia kuin kouluun kohdistuvat odotukset. Mitä odotuksia sinulla on koulua kohtaan? Oppia puhumaan sujuvasti ja kirjoittamaan hyvin Että osaan suomea paremmin Odotan, että koulussa opin keskustelemaan suomeksi Odotan suomen kielen paranevan Olisi hyvä jos kielikurssien jälkeen järjestettäisiin ammatillisia kursseja, mutta ei vain siivousalan tai kokki, koska joku muu ammatti voi olla sopivampi. Kieli, työpaikka Puhun ja ymmärrän suomea hyvin Hyvä koulutus Ei mitään Odotin, että kurssi olisi vaikeampi, mutta taso on sopiva. Oppia nopeasti suomen kieltä Minulla oli paljon odotuksia koulua varten, mutta kun menin kouluun kielen ymmärtäminen oli tosi vaikeaa. Informaatiota jaettaisiin myös englannin kielellä Ei mitään erityistä Korkean tason kuolutusta Hyvää opiskelua ja resurssit opiskeluun Korkea järjestelmällisyys ja koulutusjärjestelmän selkeys Korkeatasoista koulutusta, hyvät resurssit ja materiaalit ja laaja samantasoista opetusta kuin muualla euroopassa Enemmän englanninkielisiä päiväkoteja ja peruskouluja Hyvää koulutusta lapsille. Syvempää tietoa Kommentit opettajista ja rehtoreista olivat ylipäätänsä positiivisia ja opettajien ammattitaitoa arvostettiin. Millainen käsitys sinulla on suomalaisista opettajista ja rehtoreista? Miksi? Hyvä. Yrittävät tehdä työnsä hyvin. Olen opiskellut suomea ei alkuperältään suomalaisten opettajien kanssa. Se ei ole minusta hyvä asia. He käyttävät opetuksessa omaa kieltään, mikä ei ole reilua kaikkia opistelijoita kohtaan. Olen opiskellut myös TAKK:issa, opettaja puhui vain suomea ja puhui riittävän hitaasti Erittäin hyvät opettajat. He ovat ystävällisiä Hyvä Minä ajattelen, että suomalaiset opettajat tekevät erinomaista työtä ulkomaalaisten kanssa Pääasiassa hyviä 12

13 Opettajat ovat tosi hyviä ja kärsivällisiä Kaikki ovat hyviä. He ovat huumorintajuisia Tosi hyvä opettaja ja rehtori Opettajat ovat hyviä, koska he ymmärtävät maahanmuuttajia hyvin He ovat rauhallisia Minulla on hyvä käsitys suomalaisista opettajista ja rehtoreista. He ovat kilttejä ja hyviä ihmisiä ja he haluavat auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita Hyviä ja vastuullisia opettajia Hyvää tarkoittavia, mutta olettavat että uusilla opiskelijoilla on kaikki tiedot hallussa Hyvät opettajat, mutta ei välttämättä avuliaita Opettajat odottavat liikaa opiskelijoilta, eivätkä auta tarpeeksi. Rehtorit vaikuttavat kaukaisilta. Hyvät opettajat, rehtoreista ei tietoa Hyvin koulutettuja ja rakastavat lapsia Huomaavat erilaisuutta opiskelijoiden kesken, avoimuus erilaisuutta kohti Päteviä opettajia, mutta on vielä parantamisen varaakin Yhteistyökykyisiä, mutta eivät huomaa maahanmuuttaja opiskelijoiden tarpeita Osa opettajista ovat yhteistyökykyisä ja tukevia, osalta puuttuvat pedagogiset taidot Komentavia, laiskoja ja epäpäteviä Opettajat päteviä, ammatillisia ja suvaitsevia Tampereen kotoutumisohjelman mukaan seuraavat painopisteet tulevat huomioitaviksi kaupungin tarjoamissa palveluissa: enemmän läksyryhmiä maahanmuuttaja lapsille, kouluavustajien määrän lisääminen ja suomi toisena kielenä opetuksen määrän lisääminen. Parantamisehdotuksia tuli monenlaisia, kaikki vastaukset olivat kuitenkin yksittäisiä eikä mikään aihe noussut erityisesti esille. Onko sinulla ehdotuksia, kuinka parantaa kouluja / opetusta Tampereella? Luokkien pitäisi olla pienempiä, ei enempää kuin 10 ihmistä ja enemmän ulos luokkahuoneesta suuntautuvaa Opetetaan myös puhekieltä, koska se on tärkeää Opiskelijoille isommat tilat Jatkakaa samaan malliin Koulukerhoja pitäisi lisätä ja urheilua pitäisi myös lisätä Hyvä orientaatio koulun ensimmäisenä vuotena, suomen koulutus systeemin selittäminen perusteellisesti Oppilaat eivät opi niin hyvin, suosittelisin erilisia pedagogisia menetelmiä Olisi syytä perustaa osasto joka käsittelee maahanmuutajiin liittyviä asioita, jotta vaikeuksia olisi helpompi ilmaista Enemmän infoa koulupaikoista ja rekisteröinnistä Enemmän englaninkielistä koulutusta Enemmän tietoa erilaisista koulutuslinjoista Panostusta matematiikkaan ja tiedeaiheisiin Ruuan laatua voisi parantaa, ehkä jopa vanhempien kustannuksella 13

14 Edellisessä tutkimuksessa vuonna 2003 työvoimatoimiston rooli tiedonjakajana oli hyvin merkittävä. Tässä jatkotutkimuksessa työvoimatoimiston rooli oli edelleen suurin koulutukseen liittyvän tiedonjakajana. Seuraavaksi suurimpina tiedonlähteenä olivat ystävät ja internet. Kuvio 8. Koulutuksen ja opiskelun tietolähteet muualta kohtauspaikoista internetistä erikielisistä esitteistä sukulaisilta ystäviltä radio TV sanomalehdestä työvoimatoimistosta virastoista ja virkailijoilta Kieliryhmittäin oli suuria eroja koulutustiedon saamisen riittävyydessä. Enemmistö suomeksi ja venäjäksi vastanneista koki saavansa riittävästi tietoa, kun taas englanniksi ja kiinaksi vastanneet kokivat saamansa tiedon riittämättömäksi. Kuvio 9. Koulutustiedon riittävyys suomi englanti venäjä kiina Kyllä Ei Vastanneet toivoivat saavansa jatkossa koulutustietoa virastojen ja internetin lisäksi yhä enenevästi paikallisista sanomalehdistä ja erikielisistä esitteistä. 14

15 Verrattuna vuonna 2003 tehtyyn kyselyyn liki 24% vastaajista oli toivonut saavansa tietoa virkailijoilta ja vain 15 % internetistä. Erityisesti internetin käyttö koulutustiedon saannissa näyttäisi lisääntyneen. Erikielisistä esitteistä ja sanomalehdistä toivottiin lisää koulutustietoa myös edellisessä tutkimuksessa. Kuvio 10. Mistä haluasit saada tietoa koulutuksesta? Tulevaisuudessa kiina englanti suomi venäjä Virastoista ja virkailijoilta Paikallisesta sanomalehdestä TV Radio Ystäviltä Sukulaisilta Erikielisistä esitteistä (esim. guide to local services) Internetistä Kohtauspaikoista, (kuten Unipoint, Naistari, Tampuri), Muualta Lasten koulutuksen arviointi Lasten koulutusta kysyttäessä saivat peruskoulu ja lukio eniten arvioita sarakkeisiin hyvä ja erinomainen.vastaajat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä suomalaiseen kouluun. Edellisestä vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa noin 14 % oli antanut yläasteen koulutuksen arvioksi huonoa palautetta, nyt tehdyssä kyselyssä lähes kaikki pitivät koulutusta hyvänä tai erinomaisena. Lukio sai ainoastaan hyvää ja erinomaista palautetta. Kuvio 11. Arvio lasten koulutuksesta huono tyydyttävähyvä erinomainen Peruskoulu, ala aste Peruskoulu, yläaste Lukio Muu

16 Suurin osa vanhemmista arvioi etteivät lapsensa olleet kohdanneet vaikeuksia koulussa. Ohessa poiminta niistä vastauksista jotka olivat kokeneet vaikeuksia. Ovatko lapsenne kohdanneet koulussa vaikeuksia? Jos niin millaisia? Liian helppo Ovat kohdanneet kiusaamista, ihonvärin perusteella. Opettajat hylkäävät oppilaita ja lapsilla on vaikeuksia tulla toimeen englannin kielellä Rasismia Kyllä, kielivaikeuksia ja muiden lasten asenteita Vanhemmat arvioivat kodin ja koulun välistä yhteistyötä seuraavasti: Onko yhteistyö kodin ja koulun välillä mielestänne onnistunutta? Jos niin millaista? On koska opettaja lähettää viestejä säännöllisesti Kyllä Hyvä Kyllä, sitä on olemassa riittävästi Ei tarpeeksi, varsinkin kulttuurisista asioista Enemmän tapaamisia koulun ja vanhempien kanssa Ei ole Kyllä, on pysyvä yhteistyö koulun ja kodin välillä Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä kodin ja koulun väliseen yhteityöhön, mutta huomauttivat että parantamisen varaakin vielä on. Oletko saanut riittävästi tietoa koulun toimintatavoista ja suomalaisesta koulusysteemistä? Kyllä, olen saanut Tarpeellista tietoa suomen koulutusjärjestelmästä kyllä En ole Sen verran, että on jonkinlainen käsitys systeemistä Kyllä, mutta ei kouluista Ehdotuksissa lasten koulun /opetuksen parantamiseksi ei noussut selkeästi esiin tiettyä aihetta. Lisää tietoa kouluista vanhemmille ja lasten vapaa ajan toiminnan lisäämistä tulivat toiveina esiin vastauksista. Kotoutumisohjelmassa perehdytystä vanhemmille suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja koulun toimintatavoista tulisi lisätä. Sen lisäksi maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetussuunitelma tulisi laatia ja sitä tulisi seurata aktiivisemmin. 16

17 Onko teillä ehdotuksia kuinka parantaa lasten koulutusta/ opetusta Tampereella? Ei ole, koska minun mielestäni kaikki on hyvää. Kerhojen määrää lisättävä Opettajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen mitä välituntisin tapahtuu (esim.tupakointi) Vanhempien osallistumista tulisi lisätä Enemmän tietoa olisi tarpeellista Kyllä, lisää opetustunteja äidinkiellä Kaikki kommentit läksykerhoista olivat positiivisia. Jos lapsenne on osallistunut läksykerhoon koulun jälkeen, miten arvoisitte läksykerhon toimintaa ja merkitystä? Me olemme tyytyväisiä Se on tosi hyvä lapsille, koska auttaa paljon lapsia. Ne ovat erinomaisia Erittäin hyviä 17

18 4. Sosiaali ja terveyspalveluja koskevia kysymyksiä 4.1 Sosiaalityön palvelut Sosiaalipalvelut saivat tässä tutkimuksessa hyvää palautetta. Myös vuonna 2003 tehdyssä kyselyssä sosiaalipalvelut oli arvioitu suurimmaksi osaksi hyväksi tai erinomaiseksi. Kuvio 12(a) Suomeksi vastanneet Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset 2 0 huono tyydyttävä hyvä erinomainen Kuvio 12(b) Englanniksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset Kuvio 12(c) Venäjäksi vastanneet Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset 0 huono tyydyttävä hyvä erinomainen 18

19 Kuvio 12(d) Kiinaksi vastanneet 2,5 2 1,5 1 Sosiaalityön palvelut Lastensuojelu/perhetukikesku kset 0,5 0 huono tyydyttävä hyvä erinomainen Sosiaalipalveluihin oltiin terveyspalveluita paljon tyytyväisempiä. Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Sosiaalipalvelut hyvät, terveyspalvelut huonot Sosiaalityön palvelut ovat tosi hyviä, He ovat kilttejä ja auttavat ihmisiä.perusterveydenhuolto, erikois sairaanhoito ja neuvolat ovat tosi huonoja. He opiskelevat niin monta vuotta, mutta eivät osaa mitään. Sosiaalipalvelut. Kelan opintotuki on riittämätön ja yksinhuoltaja vanhemmille ei anneta riittävästi rahallista tukea. Olen käynyt hammaslääkärissä, silmälääkärissä ja yleislääkärissä. Sosiaali ja terveyspalvelut. Kaikki hyvin. 4.2 Terveydenhoidon palvelut Kieliryhmittäin terveydenhoidon palveluiden arviointi vaihtelee enemmän kuin sosiaalipalveluiden osalta. Huomattava osa vastaajista antaa huonoa palautetta perus ja erikoissairaanhoidosta, vaikka kokonaisarvioinnissa eniten arvosanoja saakin vastausvaihtoehto hyvä. Kuvio 12(d) Suomeksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut

20 Kuvio 12(e) Englanniksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut Kuvio 12(f) Venäjäksi vastanneet huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut Kuvio 12(g) Kiinaksi vastanneet huono tyydyttävähyvä erinomainen Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Mielenterveyspalvelut Kuvio 13(a) Perusterveydenhuollon yhteenveto Perusterveydenhuolto huono tyydyttävä hyvä erinomainen 20

21 Kuvio 13(b) Erikoissairaanhoidon yhteenveto Erikoissairaanhoito huono tyydyttävä hyvä erinomainen Perusterveydenhuolto jakaa vastaajien mielipiteet. Toisaalta palveluihin ollaat tyytyväisiä, mutta odotusaikoja pidetään liian pitkinä ja erikoissairaanhoidon piiriin pääsyä pidetään liian hankalana. Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Positiiviset Tesoman terveyskeskuksessa sain hyvän palvelun, mutta pitkän odotuksen jälkeen Olen saanut lääkärin palvelut kun olin sairas ja psykiatriset palvelut. Terveyspalvelut hyvää ja asiantuntevaa Terveysaseman palvelut hyvät Negatiiviset Kielitaidon heikkouden takia on vaikeuksia saada erikoisterveyspalveluja. Olen käynyt terveyskeskuksissa. Pitkät odotusjonot estää erikoisterveydenhoidon palvelun saamista Pitäisi olla enemmän informaatiota terveyspalveluista Täytyy jonottaa omalääkärille ja terveyskeskukseen niin kauan Ei ole riittävästi erikielistä palvelua Joskus joudun odottamaan liian pitkiä aikoja vastaanotossa Olen saanut huonoa lääkärin palvelua Hervannan terveyskeskuksessa ja sijaislääkärit ovat epäpäteviä Menin tapaamaan lääkäriä Hervannan terveysasemalle. Lääkäri oli välinpitämätön ongelmaani kohtaan, häntä ei kiinnostanut Hammaslääkäri, työskenteli kiireelliseti ja sain huonoa palvelua 21

22 Kuvio 13(c) Neuvolat yhteenveto Neuvolat huono tyydyttävä hyvä erinomainen Neuvolan palveluita kommentoineet olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Myös synnytysosasto sai hyvää palautetta. Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Neuvolassa on hyvät ihmiset Käytän Annalan neuvola palveluita Neuvola ja keskus sairaala ja olen saanut erinomaista palvelua. Synnytyksessä sai erinomaista palvelua ja olin tyytyväinen. Tays, hyvää palvelua ennen ja jälkeen synnytyksen Vaimoni sai hoitoa sairaalasta (Hatanpään sairaala/ Yliopistollinen sairaala) ja neuvolasta ollessaan raskaana. Olemme tyytyväisiä kaikkiin palveluihin. Minä olen saanut hyvää palvelua neuvolasta ja sairaalasta ja olen tyytyväinen kaikkiin. Vastauksia mielenterveyspalveluista tuli vain vähän. Palveluita arvioineet kokivat ne kuitenkin pääasiassa hyviksi. Kuvio 13(d) Mielenterveyspalvelut yhteenveto Mielenterveyspalvelut huono tyydyttävä hyvä erinomainen 22

23 Kerro mielipiteesi missä/ millaista palvelua sait? Olen saanut hyvää psykiatrista hoitoa Pitkäniemen sairaalassa. Perheneuvola, saimme erinomaista palvelua. Miellenterveyspalvelut Hervannassa. 4.3 Vanhusten palvelut Kuvio 14Vanhustenpalvelut yhteenveto Vanhusten palvelut huono tyydyttävä hyvä erinomainen Sanallisia vastauksia vanhusten palveluista ei tullut lainkaan. Ehkä kysymys ei ollut ajankohtainen vastaajille joiden suurin ikäryhmä oli alle 40 vuotiaat. Vanhusten palvelut sai 12 arviointi vastausta taulukolla huonosta erinomaiseen. Huonoa arviota ei annettu lainkaan. 4.4 Ulkomaalaispalvelut Kuvio 15 Ulkomaalaispalvelut yhteenveto Ulkomaalaitoimisto Turvapaikahakijoiden VOK Tulkkipalvelut Muut huono tyydyttävä hyvä erinomainen 23

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA

KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA KYSELYLOMAKE VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELUSTA ISÄNTÄYLIOPISTOSSA A. Taustakysymyksiä 1. Sukupuoli 2. Ikä Nainen Mies 3. Kotimaa 4. Äidinkieli 5. Mitä muita kieliä osaat? Arvioi näiden kielten

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun TULOKSET TARVEKARTOITUS Hallstahammarin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010. Kunta on tehnyt Hallintoalueryhmän kanssa kartoituksen ruotsinsuomalaisten tarpeista ja toivomuksista

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot