EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A30062 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Pohjanmaan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Haukiputaan Kehitys Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus Lähiosoite Teollisuustie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Haukipudas Faksinumero Pankkiyhteys Sampo Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Aarno Rantapelkonen Asema organisaatiossa Toimitusjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Paula Hinkula Asema organisaatiossa Sihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Kai Harju Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Paula Hinkula Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Kai Harju Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? "Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat" -hanke juontaa juurensa vuosina toteutettuun VIRPI 2007 toimintaympäristöhankkeeseen, ja se on sen jatkohanke ja tähdätty tehtyjen perussuunnitelmien toimeenpanoon ja muihin aikaisemman projektin tuloksien hyödyntämiseen. Kaikissa projekteissa on osioita tai hankesuunnitelmia, joiden toimeenpano on mahdollista vasta pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö on toteuttanut hanke omalla kustannuksellaan huhti-toukokuussa 2007, palkaten hankesuunnitelmaa tekemään projektipäällikön. Mukana valmistelussa olivat yhtiön ja Haukiputaan kunnan lisäksi, Virpiniemen liikuntaopisto, Oulun kaupungin liikunta- ja matkailutoimi ja Oulun yliopiston maantieteen laitos. Hankesuunnitelma valmistui toukokuun lopussa ja rahoitushakemuksen kanssa muine liitteineen Pohjois- Pohjanmaan liittoon Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Projektin ohjausryhmän runkona toimii hyvin asiaan perehtynyt VIRPI hankkeen ohjausryhmä täydennettynä Oulun kaupungin edustuksella. Uuden hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi on ehdotettu seuraavaa: - Haukipudas nimeää projektin ohjausryhmään kaksi henkilöä ja puheenjohtajan, - Oulun kaupunki nimeää niinikään kaksi henkilöä, - ohjausryhmään kuuluvat vielä Virpiniemen liikuntaopiston edustaja, - Oulun yliopiston maantieteen laitoksen edustaja, ja - Haukiputaan Kehitys Oy:n edustaja Ohjausryhmä kokoontuu pääsääntäisesti neljännesvuosittain, projektin alkuvaiheessa tiheämmin. Ohjausryhmän jäseniä on yleeensä ollut mukana myös perustettavissa työryhmissä. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Hankkeessa pyritään vastaamaan Virpiniemen alueen tärkeimpään kehittämishaasteeseen - uuden ja uudentyyppisen palvelutarjonnan rakentamiseen - aktivoimalla toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita, joista ainakin osa kuulu rakennerahastorahoituksen piiriin, ja niin muodoin sopivat EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 hyvin projektin toiminnan piiriin. Alueella potentiaalisia hankkeiden hakijoita ovat Virpiniemen liikuntaopisto, Virpi-Golf Oy, useat matkailupalveluita tarjoavat hevostallit. Myös Haukiputaan kunnan tekninen toimi on hakemassa investointirahoitusta kv. liikenteen väylään ja Virpiniemen maisemavaurioiden korjaukseen. Alueelle on kohdistunut aikaisemman hankkeen aikana jonkin verran kysyntää yritysmahdollisuuksista, lähinnä Oulun seudulta. Kun uusi hanke keskittyy palvelutarjonnan parantamiseen ja liiketoimintojen edistämiseen, sillä pystytään myös paremmin vastaamaan kysyntään. Uusi ESR -ohjelma tarjoaa inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi hyvän projektialustan mm. yritysten ja yhteisöjen työvoimakoulutuksen lisäksi yhteistyöhön liittyvään koulutukseen.haukiputaan Kehitys Oy vastaa alueellaan yritysten neuvonnasta. Yhtiössä on nyt suunnitteilla mittavampi, useamman kunnan alueella tapahtuva yritystaito -hanke, mikä on tarjolla myös Virpiniemen tai sinne sijoittuville yrityksille. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Uudella Virpiniemen hankkeella pidetään aloitettua hyvää kehittämisvauhtia yllä, luodaan edellytyksiä kehitykselle, jotta voitaisiin paremmin havaita kokonaisuuksia alueen kehittämisessä. Golfkentän valmistuminen, liikuntaopiston laajennusinvestoinnit sekä uusien loma-asuntokohteiden käynnistyminen lisäävät joka tapauksessa alueen käyttöpainetta ja painetta myös parempaan kehittämisen hallintaan. Yrityksillä ja yhteisöillä on ajatuksia ja investointi-ideoita, mutta ei tietoa miten saada niitä eteenpäin. Hankepohjainen kehittäminen ja sitä myötä avautuvat mahdollisuudet ovat täysin uusia suurelle osalle Virpiniemen alueen toimijoita. Projekti täyttää mainiosti tämän "neuvonta-aukon", ja työskentely toimijoiden hankkeiden eteen on tärkein projektilohkoista. Toiseksi, kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää "isännättömille" hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. Tavallaan hankkeen käynnistysosana on alueen kehittämisstrategian laatiminen ja käyttöönotto, jonka työstäminen alkaa jo syksyllä EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? VIRPI hankkeen loppuseminaarissa helmikuussa 2007 todettiin, että aloitettua kehittämistyötä on jatkettava kohti elinvoimaista ja yrittäjyyteenkin perustuvaavirpiniemen matkailualuetta. Hankkeen loputtua, jatkotyö kunnassa jäi Haukiputaan Kehitys Oy:lle, joka sen vuoksi käynnisti jatkohankkeen selvittelyn ja hakemisen. Virpiniemen kaikki perusselvitykset ovat käyneet läpi Haukiputaan kunnanhallituksen käsittelyn. Myös yhteistyökumppaneita on informoitu (Oulun kaupunki, liikuntaopisto), sekä toimijoita että yhteisöjä. Myös näiltä tahoilta on tullut selvää kiinnostusta ja rohkaisua hankkeen jatkon varmistamiseksi. Valtaosa tehdyistä suunnitelmista ei vanhene edes 5 vuodessa kuten maisemavaurioselvitys, eläinurheilualueen ja ydinalueen liikuntakeskuksen käyttösuunnitelmat, osittain myös maantieteen laitoksella tehty alueen käyttäjien tutkimus. Nämä kaikki perusselvitykset muodostavat kehittämisen pohjan, joita täydennetään tarvittaessa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Oulun Kunnat Hailuoto Kempele Liminka Muhos Oulunsalo Haukipudas Kiiminki Lumijoki Oulu Tyrnävä 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat Virpiniemessä. Kohderyhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt ovat tiedossa, koska ne ovat olleet mukana jo VIRPI 2007 hankkeen aikana alueen toimijoiden yhteistyössä ja tapaamisissa. Yhteisöjen joukossa ovat kuntien toimijat, Virpiniemen liikuntaopisto, urheiluseurat ja muut vapaa-ajanyhdistykset. Toisena kohderyhmänä ovat yritystoimintaa Virpiniemeen suunnittelevat ja lähinnä Ouluseudulta EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Virpiniemeen palvelutarjontansa kanssa etabloituvat yritykset. Kohderyhmän löytämiseksi projektin on tiedotettava ja markkinoitava alueen mahdollisuuksia suunnitelmallisesti. Hyvä näkyvyys tuo yhteydenottoja, varsinkin uutisoinnin ja "positiivisten tapahtumien" merkitystä ei yleensäkään turhaan ylikorosteta. Myös julkinen sektori on Virpiniemen kehittämishankkeessa kohderyhmä, vaikka se tavallisesti luetaankin sidosryhmäksi. Olosuhteiden ja alueen kehittämistavoitteiden esiintuonnilla tavoitellaan kunnan ulkopuolisten julkistahojen myönteistä suhtautumista Virpiniemen seudullisen matkailu-virkistysalueen kehittämiseen. Projektiin suoraan osallistuvien yritysten lisäksi tiedotusta ja suoramarkkinointia kohdistetaan 200 yritykseen ja yhteisöön ja 30 julkishallinnon yksikköön. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Virpiniemessä toimivien yritysten lisäksi sekä Haukiputaalla että Oulussa on majoitus- ja ravitsemuspalveluja tuottavia yrityksiä ja ohjelmapalveluyrityksiä, jotka ovat keskenään verkostoituneet. Välillinen hyöty lankeaa myös tukipalveluja tuottaville yrityksille mm. markkinointiin, ylläpitoon ja kunnostukseen, kunnallistekniikkaanympäristöpalveluihin jne. keskittyneille yrityksille. Yhteisöjen joukossa on monia seudullisesti että laajemmalla toimivia seuroja. Oulu maakuntakeskuksena 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EAKR-ohjelman tl. 3 painottaa erityisesti uuden yritystoiminnan syntymistä. Virpiniemi on ollut aikaisemmin valtaosaltaan kunnan ylläpitämä virkistysalue, joka on kasvamassa matkailualueeksi ja laajempaan tietoisuuteen. Toimintalinja painottaa kilpailukykyisiä palveluympäristöjä, joita yrityksistä ja yhteisöistä "esiin kaivettavilla" hankkeilla edistetään. Saavutettavuuden lisäksi kiinnitetään ohjelman mainitsemaan "Alueiden vetovoiman lisäämiseen" eri keinoin. Haukiputaan kunnan tekninen toimi on sitoutunut tie- ja ympäristöhankkeisiin, mikä on ensiarvoisen tärkeää. Alueen vetovoimaa lisätään projektin aikana tapahtuvalla tiedottamisella, ja toivottavasti yhteisöjen yhteismarkkinointi saadaan täydessä laajuudessaan hankkeen aikana käyntiin. Virpiniemen alueen käyttö lisääntyy koko ajan. Vuoden 2007 kesällä oli Virpiniemen täysimittainen golfkenttä ensimmäistä kertaa pelaajien ulottuvilla. Paine kohdistuu liikenteeseen ja ympäristöön. Tässä kohden pyritään luonnon kulumista minimoimaan korjaustoimin, liikkumisen ohjaamisella ja tiedottamisella. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 Projektin toimii tässäkin hankkeen "moottorina", kunta hakijana ja toteuttajana. TL 3:n tavoitteet - alueen helppo matkailullinen saavutettavuus, ulkomaisten ja kesäaikaisten yöpymisten lisääminen, laadukkaan, monimuotoisen ja puhtaan luonnonympäristön säilyminen - toteutuvat tässä hankesuunnitelmassa erinomaisesti. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma sisältää maakunnallisia että kansallisia linjauksia, ja on toiminut mm. matkailuelinkeinon kehittämistavoitteita mukaillen hankesuunnitelman raamina. Ohjelman visio painottaa luontoa ja luonnon säilyttämistä voimavarana, ja myös ehtona viihtyvyydelle. Maakuntaohjelman toimintalinjat painottavat virikkeellisyyttä yleensäkin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksissa, toiseksi maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksena etätyötä, asumista ja virkistäytymistä, ja kolmanneksi maakuntaidentiteettiä ylläpitävänä voimana luonto- ja kulttuuriympäristöä. Nämä tekijät löytyvät vaivatta Virpiniemen hankkeen projektisuunnitelmasta. Maakuntaohjelma korostaa todellisten ja toiminnallisten seutukuntien merkitystä. Virpiniemi on ollut seudullinen liikuntapaikka ja vapaa-ajan alue ennenkuin seutukunta kehittämisyksikkönä tuli yleiseen käyttöön 1990-luvulla. Näkökulmaa laajennetaan nyt myös ulospäin, matkailun avulla kansalliseksi ja kansainväliseksi. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on: 1. Virpiniemen matkailu- ja virkistysalue tarvitsee voimakasta panostusta julkiselta sektorilta alueen infraan ja yksityiseltä sektorilta palvelutuotantoon. 2. Maata on saatava jalostettu rakennuspaikoiksi, jotta yrityksiä voisi syntyä ja alueelle sijoittua. 3. Hanketoiminnan edistäminen on käytännössä toimijakohtaista konsultointia, asioiden hoitoa ja rohkaisua. 4. Kehittämisteemat ovat uusien ja tulevaisuuden palvelujen ponnahduslautoja. Kohderyhmät ja ryhmät jotka voivat hyödyntää projektin tuloksia: 1. Alueella toimivat yrittäjät ja yhteisöt 2. Yritystoimintaa suunnittelevat tai alueelle etabloituvat yritykset 3. Nykyinen Virpiniemen alueen käyttäjäkunta, uudet käyttäjät, matkailijat EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 15 kpl joihin työllistyy naisia 8 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 3 kpl joista naisten työpaikkoja 2 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 7 kpl joista naisten perustamia 3 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kohderyhmien osalta laadullisia vaikutuksia voidaan arvioida yritysten ja yhteisöjen toiminnan tai tuloksen kehittymisen kautta. Toiminnassa mukana olevien määrä tai yrityksissä työntekijöiden määrän kehitys ovat helposti seurattavia ja mitattavia. Koko alue huomioiden voidaan rekisteröidä palvelutarjonnan määrä tuotelajikohtaisesti. Myös kunnan niinkuin yksityistenkin investoinnit voidaan todentaa ja seurata aktiivisesti niiden kehittymistä. Toimintaympäristö koskee hankkeen kohdalla sekä fyysistä ympäristöä että alueen verkostoja. Fyysisen ympäristön muutokset matkailukeskuksissa ovat aistinvaraisesti havaittavissa, mahdollisuudesta positiiviseen tulokseen projektin vaikutuksesta kertovat hankesuunnittelussa olevat maastovaurioiden korjaushanke ja Virpiniemen kevyen liikenten väylähanke, jossa on edetty suunnitelman lausuntomenettelyihin asti. Uusista fyysisistä verkostoista voidaan mainita mm. hanke Virpiniemen WLAN - verkko osana pan OULU -verkkoa, joka luo myös tarpeen kehittää mobiiliviestinnän sisältöjä. Internet siirtyy koko ajan mobiiliimpaan suuntaan, aivan tavallisiin matkapuhelimiin. Alueen verkostojen kehittämisessä projekti keskittyy vahvasti yhteisöjen ja yritysten toiminta-markkinointikehittämisverkostojen edellytysten luomiseen. Kaikilla matkailualueilla vasta yritysten yhteistyö on tuottanut sellaisen palvelukonseptin, joka luo alueella "nimen ja maineen". Markkinointiyhteistyötä pidetään yleensä selvimpänä osoituksena yhteistyön toimivuudesta. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Hanke on sukupuolineutraali hanke, vapaa-aika ja sen viettotavat koskettavat yhtä hyvin miehiä kuin naisia. Sen sijaan olisi hyvä tarkastella iän merkitystä: mitkä ovat lasten ja ikääntyneiden mahdollisuudet vapaaaikaan, ja miten se Virpiniemessä toteutuu? Ja erityisesti miten hanke kohtelee muitakin erityisryhmiä. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Ympäristö ja sen parantaminen ovat keskeisiä projektin asioita. Suunnitelma lähteen ympäristön laadun parantamisesta; maastovaurioiden korjaamisesta ja yleisen siisteyden korostamisesta. Akuuttien ympäristöparannustoimien lisäksi hankkeessa panostetaan ympäristökasvatukseen, tärkeätä on saada Virpiniemessä kävijät ymmärtämään yhteisen alueen kauneusarvoja ja siisteyttä, kaikkea sitä mihin ihmiset voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutukset päästöihin - vesien tilaan Ympäristövalistus edelleen tärkeää, rantojen kunnostus, kampanjat - maaperään Maastovaurioiden korjaaminen eräänä tärkeänä ympäristötoimenpiteenä, reittisuunnitteluhankkeen käynnistäminen, luonnontilan huomioiminen maankäytön suunnittelu, herkkien kohteiden suojelu - ilmaan Voidaan esim. liikennepäästöjen osalta vaikuttaa valistuksella, paikoitellen ohjaamisella Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energian säästöön Virpiniemen jäte- ym. yhdyskuntahuollon valvominen tärkeää, valistusta lisäämällä saadaan kaikille hyvä virkistysympäristö, siisteyskampanjat huvilaasukasyhdistyksen kanssa, yritysten yhteistyö Kuten edellä Kunnallistekniikan kehittäminen, tietoverkkojen hyödyntäminen - energiatehokkuuteen Kuten edellä - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen Ei varsinaisesti projektin kohteena käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 - maisemaan Maastovaurioiden korjaaminen, ympäristövalistus, kampanjat - kulttuuriympäristöön Kuten edellä - luontoalueiden yhtenäisyyteen - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön - uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin Hyvä reittisuunnittelu, luonnonsäästiöiden varjeleminen Pyritään ohjaamaan liikkuminen teille, kv. väylille ja maastoon merkityille reiteille Kohteiden sijainnin ja esiintymien laajuuden kartoittaminen Hanke tukee ja omaksuu Natura 2000 ohjelman luonteen Liikunnan edistäminen osa hyvinvoinnin kehittämistä ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa Liikenteen osalta kv. liikenteen väylästön rakentaminen alkuun Ei voida paljon tehdä, kun alueelle on jollain tavalla päästävä Kuten edellä On varmasti mahdollisuuksia mm. yritysten yhteishankintojen ja kunnan toimintojen sovittamisen osalta Vasta tietyn suuruinen matkailija-harrastajamäärä luo kannattavan joukkoliikenteen edellytykset Verkostoidutaan myös kansainvälisesti EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päälohkoon: 1. Yhteisöjen ja yritysten hanketoimintaa (investointi- ja kehittämishankkeet) avustetaan mm. neuvonnalla, suunnittelulla ja hankerahoituksen hakemisella, ja 2. Kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää "isännättömille" hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. Päätoimenpiteitä tukevat ja alueen kokonaiskehittämistä koossa pitäviä toimintoja ovat : - Alueen toimijaverkoston aktivoiminen (VIRPI 2007 hankkeessa mukana olleet ja uudet) - Kehittämisstrategian tekeminen ja tavoitteiden asettaminen alueen kehitykselle - Alueen tiedottaminen ja toimijoiden yhteismarkkinoinnin kehittäminen 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi VIRPI hankkeessa toteutettiin alueen toimijoiden yhteistyötä kokousten ja opintomatkojen myötä, vaikutusta tullaan tehostamaan mm. yhteisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla. Viestinnässä pyritään niin pitkälle kuin mahdollista sähköisen viestinnän keinoilla hoitamaan yhteydenpitoa. Alueen nettisivustoa kehitetään reaaliaikaisuutta kohti (liikuntapaikkojen kunnossapito, alueen toimijoiden palvelut, majoitusliikkeiden informaatio, muu varaustoiminta). Erityinen kohde on Virpiniemeen ulotettavan panoulu -WLAn verkon sovellusten luominen alueen palveluista. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin aikana luodaan, testataan ja otetaan matkailu-virkistysalueen kehityksen johtamismenetelmä, jolla toiminnallisuuden ja maankäytön yhteensovittaminen on mahdollista Hankkeen tuloksien siirtämiseksi vakituiseksi alueella tapahtuvaksi toiminnaksi, on jo projektin alussa käynnistettävä Virpiniemen matkailu-virkistysalueyhtiön toiminnan suunnittelu, jolle aloitetaan projektin tehtävien siirtäminen hankkeen loppupuolella. Samantapaiset yhtiöt jo pidemmälle ehtineissä matkailukeskuksissa vastaavat mm. reitistön kunnossapidosta, yhteismarkkinoinnista, tiedottamisesta jne. EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2007 Hankkeen käynnistysvuosi, jonka aikana tehdään hankkeeseen liittyvät suunnitelmat valmiiksi ja hyväksyttäväksi, ja käynnistetään hanke. Aloitusvuoden tärkeitä toimintoja ovat mm. yhteistyöverkoston luominen ja asiakastapaamiset, hanketiedottaminen ja alueen kehittämisstrategian luominen. Toimintavuotena tehtävät muut toimenpiteet liittyvät strategian toimeenpanoon, sähköisen viestinnän kehittämiseen ja reaaliaikaisuuteen, toimijoiden yhteistyön ja -muotojen kehittämisen Hanke on käynnissä suunnitelman mukaisessa laajuudessaan toisena toimintavuotena. Edellisten tehtävien lisäksi teemoituksen osalta liikunta- ja mereisyyshankkeet käynnistetään. Hankkeen loppupuolella aloitetaan toimintojen siirtäminen vakituiseksi kunnan ja yhteisöjen yhteistyönä hoidettavaksi toiminnaksi, jonka organisoiminen ja mallin luóminen on projektin tehtävä. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Virpiniemen alue sijaitsee 20 km Haukiputaan kunnassa, Oulun pohjoispuolella Pohjanlahden rannikolla. Se on niin lähellä Oulun kaupunkia, että oululaiset ovat pitäneet Virpiniemen aluetta jo kymmeniä vuosi suosituimpana omien hiihtoretkiensä kohteena, ja siitä on muodostunut ajan myötä seudullinen matkailuvirtyskeskus.viime vuosina Ouluseudulla nimenomaan vapaa-ajanmatkailu on kasvanut voimakkaasti. "Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat" -hanke juontaa juurensa vuosina toteutettuun VIRPI toimintaympäristöhankkeeseen, ja se on sen jatkohanke ja tähdätty tehtyjen perussuunnitelmien toimeenpanoon ja muihin aikaisemman projektin tuloksien hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteina ovat: 1. Virpiniemen matkailu- ja virkistysalue tarvitsee voimakasta panostusta julkiselta sektorilta alueen infraan ja yksityiseltä sektorilta palvelutuotantoon. 2. Maata on saatava jalostettu rakennuspaikoiksi, jotta yrityksiä voisi syntyä ja alueelle sijoittua. 3. Hanketoiminnan edistäminen on käytännössä toimijakohtaista konsultointia, asioiden eteenpäin vientiä ja rohkaisua, ja 4. Kehittämisteemat ovat uusien ja tulevaisuuden palvelujen ponnahduslautoja. Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päälohkoon: 1. Yhteisöjen ja yritysten hanketoimintaa (investointi- ja kehittämishankkeet) avustetaan mm. neuvonnalla, suunnittelulla ja hankerahoituksen hakemisella, ja 2. Kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää isännättömille hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin toimintaa arvioi ensi kädessä ohjausryhmä neljännesvuosittain tehtyjen projektiraporttien ja niihin pohjautuvien maksatusraporttien avulla. Projektin tulokset ja tavoitteet on pyritty myös asettamaan mitattavaan muotoon. Palaute saadaan alueen toimijoiden lisäksi myös hanketta seuraavalta kunnanhallitukselta puolivuosittain. Tehokkaalla tiedottamisella näkyvyys paikallisissa ja alueellisissa tiedotusvälineissä on tähän mennessä Virpiniemen asioista ollut helppo saavuttaa. Yleisöpalaute ja suorat yhteydenotot projektiorganisaatioon ovat tervetulleita. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Tiedottamisesta tehdään sen tärkeyden vuoksi erityinen suunnitelma, joka ottaa myös huomioon kunnasta tapahtuvan ja Virpiniemeä koskevan tiedotuksen, panostetaan internetin kautta tapahtuvaan tiedotukseen ja kommunikointiin, sisäinen tiedotus Haukiputaalle ja Ouluun on myös suunniteltava. Virpiniemen internetsivuston kehittämiseen ja sisällöntuotantoon varataan resursseja. Seurantamittaristo laaditaan tavoitteiden määrittelyn yhteydessä Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Sisältyy projektin aikana tapahtuvaan tiedotussuunnitelmaan. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin aikana ja projektia varten hankitut työvälineet ja myös projektin aikana tuotetut dokumentit, mahdolliset julkaisut ja esitteet jäävät Haukiputaan Kehitys Oy:n haltuun. Projekti saa käyttöönsä maksutta yhtiöltä työhuoneen, kalusteet ja pöytätietokoneen - muu hankitaan projektia varten, ja jää yhtiön haltuun. Yhtiön projektin käyttöön luovuttaman omaisuuden kululaskutus ositetaan projektille todellisen käytön perusteella. Tällaisia ovat mm. puhelin- ja datalaskutus, monistukset ja postitukset, siivous ja muu kunnossapito. Kaikki hankinnat kilpailutetaan. EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 Kirjanpitoaineisto säilytetään Haukiputaan Kehitys Oy:ssä 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Haukiputaan kunta on sitoutunut hankkeeseen kunnanhallituksen päätöksellä ja 20 %:n osuudella, Oulun kaupunki tekee päätöksen asiasta syksyllä 2007, yhteisöt ja yritykset tulevat omine rahoitusosuuksineen mukaan sen jälkeen kun hanke on käynnistetty. Toimijarahoitus tulee pääosin tiedotukseen ja markkinointiin osallistumalla, ja se voidaan sopiva vasta hankkeen käynnistyttyä. EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole haettu De minimis -sääntöselvitys Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis - tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Hankesuunnitelma Mitattavat tavoitteet VIRPI loppuraportti VIRPI 2007 Toiminta ja tulokset Kunnanhallituksen päätös Kunnanhallituksen päätös Työllisyysvaikutukset Kunnanhallituksen päätös HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Aarno Rantapelkonen toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hakemus on Pohjois-Pohjanmaan liitto täyttää Uusi Muutoshakemus, mihin Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1c) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Saapunut

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

-1/9-2010- -31/12-2012-

-1/9-2010- -31/12-2012- Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA 48601 KOTKA Puhelin (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi http://www.kymenlaakso.fi Uusi

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808711 Projektikoodi

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1(6) Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus.

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus on meneillään

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot