EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A30062 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Pohjanmaan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Haukiputaan Kehitys Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus Lähiosoite Teollisuustie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Haukipudas Faksinumero Pankkiyhteys Sampo Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Aarno Rantapelkonen Asema organisaatiossa Toimitusjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Paula Hinkula Asema organisaatiossa Sihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Kai Harju Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Paula Hinkula Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Kai Harju Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? "Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat" -hanke juontaa juurensa vuosina toteutettuun VIRPI 2007 toimintaympäristöhankkeeseen, ja se on sen jatkohanke ja tähdätty tehtyjen perussuunnitelmien toimeenpanoon ja muihin aikaisemman projektin tuloksien hyödyntämiseen. Kaikissa projekteissa on osioita tai hankesuunnitelmia, joiden toimeenpano on mahdollista vasta pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö on toteuttanut hanke omalla kustannuksellaan huhti-toukokuussa 2007, palkaten hankesuunnitelmaa tekemään projektipäällikön. Mukana valmistelussa olivat yhtiön ja Haukiputaan kunnan lisäksi, Virpiniemen liikuntaopisto, Oulun kaupungin liikunta- ja matkailutoimi ja Oulun yliopiston maantieteen laitos. Hankesuunnitelma valmistui toukokuun lopussa ja rahoitushakemuksen kanssa muine liitteineen Pohjois- Pohjanmaan liittoon Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Projektin ohjausryhmän runkona toimii hyvin asiaan perehtynyt VIRPI hankkeen ohjausryhmä täydennettynä Oulun kaupungin edustuksella. Uuden hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi on ehdotettu seuraavaa: - Haukipudas nimeää projektin ohjausryhmään kaksi henkilöä ja puheenjohtajan, - Oulun kaupunki nimeää niinikään kaksi henkilöä, - ohjausryhmään kuuluvat vielä Virpiniemen liikuntaopiston edustaja, - Oulun yliopiston maantieteen laitoksen edustaja, ja - Haukiputaan Kehitys Oy:n edustaja Ohjausryhmä kokoontuu pääsääntäisesti neljännesvuosittain, projektin alkuvaiheessa tiheämmin. Ohjausryhmän jäseniä on yleeensä ollut mukana myös perustettavissa työryhmissä. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Hankkeessa pyritään vastaamaan Virpiniemen alueen tärkeimpään kehittämishaasteeseen - uuden ja uudentyyppisen palvelutarjonnan rakentamiseen - aktivoimalla toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita, joista ainakin osa kuulu rakennerahastorahoituksen piiriin, ja niin muodoin sopivat EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 hyvin projektin toiminnan piiriin. Alueella potentiaalisia hankkeiden hakijoita ovat Virpiniemen liikuntaopisto, Virpi-Golf Oy, useat matkailupalveluita tarjoavat hevostallit. Myös Haukiputaan kunnan tekninen toimi on hakemassa investointirahoitusta kv. liikenteen väylään ja Virpiniemen maisemavaurioiden korjaukseen. Alueelle on kohdistunut aikaisemman hankkeen aikana jonkin verran kysyntää yritysmahdollisuuksista, lähinnä Oulun seudulta. Kun uusi hanke keskittyy palvelutarjonnan parantamiseen ja liiketoimintojen edistämiseen, sillä pystytään myös paremmin vastaamaan kysyntään. Uusi ESR -ohjelma tarjoaa inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi hyvän projektialustan mm. yritysten ja yhteisöjen työvoimakoulutuksen lisäksi yhteistyöhön liittyvään koulutukseen.haukiputaan Kehitys Oy vastaa alueellaan yritysten neuvonnasta. Yhtiössä on nyt suunnitteilla mittavampi, useamman kunnan alueella tapahtuva yritystaito -hanke, mikä on tarjolla myös Virpiniemen tai sinne sijoittuville yrityksille. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Uudella Virpiniemen hankkeella pidetään aloitettua hyvää kehittämisvauhtia yllä, luodaan edellytyksiä kehitykselle, jotta voitaisiin paremmin havaita kokonaisuuksia alueen kehittämisessä. Golfkentän valmistuminen, liikuntaopiston laajennusinvestoinnit sekä uusien loma-asuntokohteiden käynnistyminen lisäävät joka tapauksessa alueen käyttöpainetta ja painetta myös parempaan kehittämisen hallintaan. Yrityksillä ja yhteisöillä on ajatuksia ja investointi-ideoita, mutta ei tietoa miten saada niitä eteenpäin. Hankepohjainen kehittäminen ja sitä myötä avautuvat mahdollisuudet ovat täysin uusia suurelle osalle Virpiniemen alueen toimijoita. Projekti täyttää mainiosti tämän "neuvonta-aukon", ja työskentely toimijoiden hankkeiden eteen on tärkein projektilohkoista. Toiseksi, kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää "isännättömille" hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. Tavallaan hankkeen käynnistysosana on alueen kehittämisstrategian laatiminen ja käyttöönotto, jonka työstäminen alkaa jo syksyllä EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? VIRPI hankkeen loppuseminaarissa helmikuussa 2007 todettiin, että aloitettua kehittämistyötä on jatkettava kohti elinvoimaista ja yrittäjyyteenkin perustuvaavirpiniemen matkailualuetta. Hankkeen loputtua, jatkotyö kunnassa jäi Haukiputaan Kehitys Oy:lle, joka sen vuoksi käynnisti jatkohankkeen selvittelyn ja hakemisen. Virpiniemen kaikki perusselvitykset ovat käyneet läpi Haukiputaan kunnanhallituksen käsittelyn. Myös yhteistyökumppaneita on informoitu (Oulun kaupunki, liikuntaopisto), sekä toimijoita että yhteisöjä. Myös näiltä tahoilta on tullut selvää kiinnostusta ja rohkaisua hankkeen jatkon varmistamiseksi. Valtaosa tehdyistä suunnitelmista ei vanhene edes 5 vuodessa kuten maisemavaurioselvitys, eläinurheilualueen ja ydinalueen liikuntakeskuksen käyttösuunnitelmat, osittain myös maantieteen laitoksella tehty alueen käyttäjien tutkimus. Nämä kaikki perusselvitykset muodostavat kehittämisen pohjan, joita täydennetään tarvittaessa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Oulun Kunnat Hailuoto Kempele Liminka Muhos Oulunsalo Haukipudas Kiiminki Lumijoki Oulu Tyrnävä 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat Virpiniemessä. Kohderyhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt ovat tiedossa, koska ne ovat olleet mukana jo VIRPI 2007 hankkeen aikana alueen toimijoiden yhteistyössä ja tapaamisissa. Yhteisöjen joukossa ovat kuntien toimijat, Virpiniemen liikuntaopisto, urheiluseurat ja muut vapaa-ajanyhdistykset. Toisena kohderyhmänä ovat yritystoimintaa Virpiniemeen suunnittelevat ja lähinnä Ouluseudulta EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Virpiniemeen palvelutarjontansa kanssa etabloituvat yritykset. Kohderyhmän löytämiseksi projektin on tiedotettava ja markkinoitava alueen mahdollisuuksia suunnitelmallisesti. Hyvä näkyvyys tuo yhteydenottoja, varsinkin uutisoinnin ja "positiivisten tapahtumien" merkitystä ei yleensäkään turhaan ylikorosteta. Myös julkinen sektori on Virpiniemen kehittämishankkeessa kohderyhmä, vaikka se tavallisesti luetaankin sidosryhmäksi. Olosuhteiden ja alueen kehittämistavoitteiden esiintuonnilla tavoitellaan kunnan ulkopuolisten julkistahojen myönteistä suhtautumista Virpiniemen seudullisen matkailu-virkistysalueen kehittämiseen. Projektiin suoraan osallistuvien yritysten lisäksi tiedotusta ja suoramarkkinointia kohdistetaan 200 yritykseen ja yhteisöön ja 30 julkishallinnon yksikköön. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Virpiniemessä toimivien yritysten lisäksi sekä Haukiputaalla että Oulussa on majoitus- ja ravitsemuspalveluja tuottavia yrityksiä ja ohjelmapalveluyrityksiä, jotka ovat keskenään verkostoituneet. Välillinen hyöty lankeaa myös tukipalveluja tuottaville yrityksille mm. markkinointiin, ylläpitoon ja kunnostukseen, kunnallistekniikkaanympäristöpalveluihin jne. keskittyneille yrityksille. Yhteisöjen joukossa on monia seudullisesti että laajemmalla toimivia seuroja. Oulu maakuntakeskuksena 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EAKR-ohjelman tl. 3 painottaa erityisesti uuden yritystoiminnan syntymistä. Virpiniemi on ollut aikaisemmin valtaosaltaan kunnan ylläpitämä virkistysalue, joka on kasvamassa matkailualueeksi ja laajempaan tietoisuuteen. Toimintalinja painottaa kilpailukykyisiä palveluympäristöjä, joita yrityksistä ja yhteisöistä "esiin kaivettavilla" hankkeilla edistetään. Saavutettavuuden lisäksi kiinnitetään ohjelman mainitsemaan "Alueiden vetovoiman lisäämiseen" eri keinoin. Haukiputaan kunnan tekninen toimi on sitoutunut tie- ja ympäristöhankkeisiin, mikä on ensiarvoisen tärkeää. Alueen vetovoimaa lisätään projektin aikana tapahtuvalla tiedottamisella, ja toivottavasti yhteisöjen yhteismarkkinointi saadaan täydessä laajuudessaan hankkeen aikana käyntiin. Virpiniemen alueen käyttö lisääntyy koko ajan. Vuoden 2007 kesällä oli Virpiniemen täysimittainen golfkenttä ensimmäistä kertaa pelaajien ulottuvilla. Paine kohdistuu liikenteeseen ja ympäristöön. Tässä kohden pyritään luonnon kulumista minimoimaan korjaustoimin, liikkumisen ohjaamisella ja tiedottamisella. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 Projektin toimii tässäkin hankkeen "moottorina", kunta hakijana ja toteuttajana. TL 3:n tavoitteet - alueen helppo matkailullinen saavutettavuus, ulkomaisten ja kesäaikaisten yöpymisten lisääminen, laadukkaan, monimuotoisen ja puhtaan luonnonympäristön säilyminen - toteutuvat tässä hankesuunnitelmassa erinomaisesti. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma sisältää maakunnallisia että kansallisia linjauksia, ja on toiminut mm. matkailuelinkeinon kehittämistavoitteita mukaillen hankesuunnitelman raamina. Ohjelman visio painottaa luontoa ja luonnon säilyttämistä voimavarana, ja myös ehtona viihtyvyydelle. Maakuntaohjelman toimintalinjat painottavat virikkeellisyyttä yleensäkin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksissa, toiseksi maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksena etätyötä, asumista ja virkistäytymistä, ja kolmanneksi maakuntaidentiteettiä ylläpitävänä voimana luonto- ja kulttuuriympäristöä. Nämä tekijät löytyvät vaivatta Virpiniemen hankkeen projektisuunnitelmasta. Maakuntaohjelma korostaa todellisten ja toiminnallisten seutukuntien merkitystä. Virpiniemi on ollut seudullinen liikuntapaikka ja vapaa-ajan alue ennenkuin seutukunta kehittämisyksikkönä tuli yleiseen käyttöön 1990-luvulla. Näkökulmaa laajennetaan nyt myös ulospäin, matkailun avulla kansalliseksi ja kansainväliseksi. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on: 1. Virpiniemen matkailu- ja virkistysalue tarvitsee voimakasta panostusta julkiselta sektorilta alueen infraan ja yksityiseltä sektorilta palvelutuotantoon. 2. Maata on saatava jalostettu rakennuspaikoiksi, jotta yrityksiä voisi syntyä ja alueelle sijoittua. 3. Hanketoiminnan edistäminen on käytännössä toimijakohtaista konsultointia, asioiden hoitoa ja rohkaisua. 4. Kehittämisteemat ovat uusien ja tulevaisuuden palvelujen ponnahduslautoja. Kohderyhmät ja ryhmät jotka voivat hyödyntää projektin tuloksia: 1. Alueella toimivat yrittäjät ja yhteisöt 2. Yritystoimintaa suunnittelevat tai alueelle etabloituvat yritykset 3. Nykyinen Virpiniemen alueen käyttäjäkunta, uudet käyttäjät, matkailijat EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 15 kpl joihin työllistyy naisia 8 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 3 kpl joista naisten työpaikkoja 2 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 7 kpl joista naisten perustamia 3 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kohderyhmien osalta laadullisia vaikutuksia voidaan arvioida yritysten ja yhteisöjen toiminnan tai tuloksen kehittymisen kautta. Toiminnassa mukana olevien määrä tai yrityksissä työntekijöiden määrän kehitys ovat helposti seurattavia ja mitattavia. Koko alue huomioiden voidaan rekisteröidä palvelutarjonnan määrä tuotelajikohtaisesti. Myös kunnan niinkuin yksityistenkin investoinnit voidaan todentaa ja seurata aktiivisesti niiden kehittymistä. Toimintaympäristö koskee hankkeen kohdalla sekä fyysistä ympäristöä että alueen verkostoja. Fyysisen ympäristön muutokset matkailukeskuksissa ovat aistinvaraisesti havaittavissa, mahdollisuudesta positiiviseen tulokseen projektin vaikutuksesta kertovat hankesuunnittelussa olevat maastovaurioiden korjaushanke ja Virpiniemen kevyen liikenten väylähanke, jossa on edetty suunnitelman lausuntomenettelyihin asti. Uusista fyysisistä verkostoista voidaan mainita mm. hanke Virpiniemen WLAN - verkko osana pan OULU -verkkoa, joka luo myös tarpeen kehittää mobiiliviestinnän sisältöjä. Internet siirtyy koko ajan mobiiliimpaan suuntaan, aivan tavallisiin matkapuhelimiin. Alueen verkostojen kehittämisessä projekti keskittyy vahvasti yhteisöjen ja yritysten toiminta-markkinointikehittämisverkostojen edellytysten luomiseen. Kaikilla matkailualueilla vasta yritysten yhteistyö on tuottanut sellaisen palvelukonseptin, joka luo alueella "nimen ja maineen". Markkinointiyhteistyötä pidetään yleensä selvimpänä osoituksena yhteistyön toimivuudesta. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Hanke on sukupuolineutraali hanke, vapaa-aika ja sen viettotavat koskettavat yhtä hyvin miehiä kuin naisia. Sen sijaan olisi hyvä tarkastella iän merkitystä: mitkä ovat lasten ja ikääntyneiden mahdollisuudet vapaaaikaan, ja miten se Virpiniemessä toteutuu? Ja erityisesti miten hanke kohtelee muitakin erityisryhmiä. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Ympäristö ja sen parantaminen ovat keskeisiä projektin asioita. Suunnitelma lähteen ympäristön laadun parantamisesta; maastovaurioiden korjaamisesta ja yleisen siisteyden korostamisesta. Akuuttien ympäristöparannustoimien lisäksi hankkeessa panostetaan ympäristökasvatukseen, tärkeätä on saada Virpiniemessä kävijät ymmärtämään yhteisen alueen kauneusarvoja ja siisteyttä, kaikkea sitä mihin ihmiset voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutukset päästöihin - vesien tilaan Ympäristövalistus edelleen tärkeää, rantojen kunnostus, kampanjat - maaperään Maastovaurioiden korjaaminen eräänä tärkeänä ympäristötoimenpiteenä, reittisuunnitteluhankkeen käynnistäminen, luonnontilan huomioiminen maankäytön suunnittelu, herkkien kohteiden suojelu - ilmaan Voidaan esim. liikennepäästöjen osalta vaikuttaa valistuksella, paikoitellen ohjaamisella Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energian säästöön Virpiniemen jäte- ym. yhdyskuntahuollon valvominen tärkeää, valistusta lisäämällä saadaan kaikille hyvä virkistysympäristö, siisteyskampanjat huvilaasukasyhdistyksen kanssa, yritysten yhteistyö Kuten edellä Kunnallistekniikan kehittäminen, tietoverkkojen hyödyntäminen - energiatehokkuuteen Kuten edellä - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen Ei varsinaisesti projektin kohteena käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 - maisemaan Maastovaurioiden korjaaminen, ympäristövalistus, kampanjat - kulttuuriympäristöön Kuten edellä - luontoalueiden yhtenäisyyteen - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön - uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin Hyvä reittisuunnittelu, luonnonsäästiöiden varjeleminen Pyritään ohjaamaan liikkuminen teille, kv. väylille ja maastoon merkityille reiteille Kohteiden sijainnin ja esiintymien laajuuden kartoittaminen Hanke tukee ja omaksuu Natura 2000 ohjelman luonteen Liikunnan edistäminen osa hyvinvoinnin kehittämistä ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa Liikenteen osalta kv. liikenteen väylästön rakentaminen alkuun Ei voida paljon tehdä, kun alueelle on jollain tavalla päästävä Kuten edellä On varmasti mahdollisuuksia mm. yritysten yhteishankintojen ja kunnan toimintojen sovittamisen osalta Vasta tietyn suuruinen matkailija-harrastajamäärä luo kannattavan joukkoliikenteen edellytykset Verkostoidutaan myös kansainvälisesti EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päälohkoon: 1. Yhteisöjen ja yritysten hanketoimintaa (investointi- ja kehittämishankkeet) avustetaan mm. neuvonnalla, suunnittelulla ja hankerahoituksen hakemisella, ja 2. Kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää "isännättömille" hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. Päätoimenpiteitä tukevat ja alueen kokonaiskehittämistä koossa pitäviä toimintoja ovat : - Alueen toimijaverkoston aktivoiminen (VIRPI 2007 hankkeessa mukana olleet ja uudet) - Kehittämisstrategian tekeminen ja tavoitteiden asettaminen alueen kehitykselle - Alueen tiedottaminen ja toimijoiden yhteismarkkinoinnin kehittäminen 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi VIRPI hankkeessa toteutettiin alueen toimijoiden yhteistyötä kokousten ja opintomatkojen myötä, vaikutusta tullaan tehostamaan mm. yhteisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla. Viestinnässä pyritään niin pitkälle kuin mahdollista sähköisen viestinnän keinoilla hoitamaan yhteydenpitoa. Alueen nettisivustoa kehitetään reaaliaikaisuutta kohti (liikuntapaikkojen kunnossapito, alueen toimijoiden palvelut, majoitusliikkeiden informaatio, muu varaustoiminta). Erityinen kohde on Virpiniemeen ulotettavan panoulu -WLAn verkon sovellusten luominen alueen palveluista. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin aikana luodaan, testataan ja otetaan matkailu-virkistysalueen kehityksen johtamismenetelmä, jolla toiminnallisuuden ja maankäytön yhteensovittaminen on mahdollista Hankkeen tuloksien siirtämiseksi vakituiseksi alueella tapahtuvaksi toiminnaksi, on jo projektin alussa käynnistettävä Virpiniemen matkailu-virkistysalueyhtiön toiminnan suunnittelu, jolle aloitetaan projektin tehtävien siirtäminen hankkeen loppupuolella. Samantapaiset yhtiöt jo pidemmälle ehtineissä matkailukeskuksissa vastaavat mm. reitistön kunnossapidosta, yhteismarkkinoinnista, tiedottamisesta jne. EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2007 Hankkeen käynnistysvuosi, jonka aikana tehdään hankkeeseen liittyvät suunnitelmat valmiiksi ja hyväksyttäväksi, ja käynnistetään hanke. Aloitusvuoden tärkeitä toimintoja ovat mm. yhteistyöverkoston luominen ja asiakastapaamiset, hanketiedottaminen ja alueen kehittämisstrategian luominen. Toimintavuotena tehtävät muut toimenpiteet liittyvät strategian toimeenpanoon, sähköisen viestinnän kehittämiseen ja reaaliaikaisuuteen, toimijoiden yhteistyön ja -muotojen kehittämisen Hanke on käynnissä suunnitelman mukaisessa laajuudessaan toisena toimintavuotena. Edellisten tehtävien lisäksi teemoituksen osalta liikunta- ja mereisyyshankkeet käynnistetään. Hankkeen loppupuolella aloitetaan toimintojen siirtäminen vakituiseksi kunnan ja yhteisöjen yhteistyönä hoidettavaksi toiminnaksi, jonka organisoiminen ja mallin luóminen on projektin tehtävä. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Virpiniemen alue sijaitsee 20 km Haukiputaan kunnassa, Oulun pohjoispuolella Pohjanlahden rannikolla. Se on niin lähellä Oulun kaupunkia, että oululaiset ovat pitäneet Virpiniemen aluetta jo kymmeniä vuosi suosituimpana omien hiihtoretkiensä kohteena, ja siitä on muodostunut ajan myötä seudullinen matkailuvirtyskeskus.viime vuosina Ouluseudulla nimenomaan vapaa-ajanmatkailu on kasvanut voimakkaasti. "Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat" -hanke juontaa juurensa vuosina toteutettuun VIRPI toimintaympäristöhankkeeseen, ja se on sen jatkohanke ja tähdätty tehtyjen perussuunnitelmien toimeenpanoon ja muihin aikaisemman projektin tuloksien hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteina ovat: 1. Virpiniemen matkailu- ja virkistysalue tarvitsee voimakasta panostusta julkiselta sektorilta alueen infraan ja yksityiseltä sektorilta palvelutuotantoon. 2. Maata on saatava jalostettu rakennuspaikoiksi, jotta yrityksiä voisi syntyä ja alueelle sijoittua. 3. Hanketoiminnan edistäminen on käytännössä toimijakohtaista konsultointia, asioiden eteenpäin vientiä ja rohkaisua, ja 4. Kehittämisteemat ovat uusien ja tulevaisuuden palvelujen ponnahduslautoja. Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päälohkoon: 1. Yhteisöjen ja yritysten hanketoimintaa (investointi- ja kehittämishankkeet) avustetaan mm. neuvonnalla, suunnittelulla ja hankerahoituksen hakemisella, ja 2. Kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää isännättömille hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin toimintaa arvioi ensi kädessä ohjausryhmä neljännesvuosittain tehtyjen projektiraporttien ja niihin pohjautuvien maksatusraporttien avulla. Projektin tulokset ja tavoitteet on pyritty myös asettamaan mitattavaan muotoon. Palaute saadaan alueen toimijoiden lisäksi myös hanketta seuraavalta kunnanhallitukselta puolivuosittain. Tehokkaalla tiedottamisella näkyvyys paikallisissa ja alueellisissa tiedotusvälineissä on tähän mennessä Virpiniemen asioista ollut helppo saavuttaa. Yleisöpalaute ja suorat yhteydenotot projektiorganisaatioon ovat tervetulleita. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Tiedottamisesta tehdään sen tärkeyden vuoksi erityinen suunnitelma, joka ottaa myös huomioon kunnasta tapahtuvan ja Virpiniemeä koskevan tiedotuksen, panostetaan internetin kautta tapahtuvaan tiedotukseen ja kommunikointiin, sisäinen tiedotus Haukiputaalle ja Ouluun on myös suunniteltava. Virpiniemen internetsivuston kehittämiseen ja sisällöntuotantoon varataan resursseja. Seurantamittaristo laaditaan tavoitteiden määrittelyn yhteydessä Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Sisältyy projektin aikana tapahtuvaan tiedotussuunnitelmaan. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin aikana ja projektia varten hankitut työvälineet ja myös projektin aikana tuotetut dokumentit, mahdolliset julkaisut ja esitteet jäävät Haukiputaan Kehitys Oy:n haltuun. Projekti saa käyttöönsä maksutta yhtiöltä työhuoneen, kalusteet ja pöytätietokoneen - muu hankitaan projektia varten, ja jää yhtiön haltuun. Yhtiön projektin käyttöön luovuttaman omaisuuden kululaskutus ositetaan projektille todellisen käytön perusteella. Tällaisia ovat mm. puhelin- ja datalaskutus, monistukset ja postitukset, siivous ja muu kunnossapito. Kaikki hankinnat kilpailutetaan. EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 Kirjanpitoaineisto säilytetään Haukiputaan Kehitys Oy:ssä 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Haukiputaan kunta on sitoutunut hankkeeseen kunnanhallituksen päätöksellä ja 20 %:n osuudella, Oulun kaupunki tekee päätöksen asiasta syksyllä 2007, yhteisöt ja yritykset tulevat omine rahoitusosuuksineen mukaan sen jälkeen kun hanke on käynnistetty. Toimijarahoitus tulee pääosin tiedotukseen ja markkinointiin osallistumalla, ja se voidaan sopiva vasta hankkeen käynnistyttyä. EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole haettu De minimis -sääntöselvitys Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis - tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Hankesuunnitelma Mitattavat tavoitteet VIRPI loppuraportti VIRPI 2007 Toiminta ja tulokset Kunnanhallituksen päätös Kunnanhallituksen päätös Työllisyysvaikutukset Kunnanhallituksen päätös HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Aarno Rantapelkonen toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti

STM / VM linjaukset Maakunnan esivalmistelu asti STM / VM linjaukset 26.5.2016 Maakunnan esivalmistelu 30.6.2017 asti 1 STM / VM viesti 26.5.2016 Esivalmistelu käyntiin kaikissa maakunnissa ennen kesälomakautta. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ Väliraportti 1/2008 Syksy 2007 Ohjausryhmä 4.2.2008 HANKESUUNNITELMAN TAVOITTEET Lastensuojeluperheiden palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen vahvistamalla

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013

Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Yritystukien alueellinen kohdentuminen Pohjois- Pohjanmaalla 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue 18.11.2014 Pohjois-Pohjanmaan yritystuet 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot