EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A30062 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Pohjanmaan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Haukiputaan Kehitys Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus Lähiosoite Teollisuustie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Haukipudas Faksinumero Pankkiyhteys Sampo Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Aarno Rantapelkonen Asema organisaatiossa Toimitusjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Paula Hinkula Asema organisaatiossa Sihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Kai Harju Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Paula Hinkula Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Kai Harju Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? "Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat" -hanke juontaa juurensa vuosina toteutettuun VIRPI 2007 toimintaympäristöhankkeeseen, ja se on sen jatkohanke ja tähdätty tehtyjen perussuunnitelmien toimeenpanoon ja muihin aikaisemman projektin tuloksien hyödyntämiseen. Kaikissa projekteissa on osioita tai hankesuunnitelmia, joiden toimeenpano on mahdollista vasta pidemmän ajan kuluessa. Yhtiö on toteuttanut hanke omalla kustannuksellaan huhti-toukokuussa 2007, palkaten hankesuunnitelmaa tekemään projektipäällikön. Mukana valmistelussa olivat yhtiön ja Haukiputaan kunnan lisäksi, Virpiniemen liikuntaopisto, Oulun kaupungin liikunta- ja matkailutoimi ja Oulun yliopiston maantieteen laitos. Hankesuunnitelma valmistui toukokuun lopussa ja rahoitushakemuksen kanssa muine liitteineen Pohjois- Pohjanmaan liittoon Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Projektin ohjausryhmän runkona toimii hyvin asiaan perehtynyt VIRPI hankkeen ohjausryhmä täydennettynä Oulun kaupungin edustuksella. Uuden hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi on ehdotettu seuraavaa: - Haukipudas nimeää projektin ohjausryhmään kaksi henkilöä ja puheenjohtajan, - Oulun kaupunki nimeää niinikään kaksi henkilöä, - ohjausryhmään kuuluvat vielä Virpiniemen liikuntaopiston edustaja, - Oulun yliopiston maantieteen laitoksen edustaja, ja - Haukiputaan Kehitys Oy:n edustaja Ohjausryhmä kokoontuu pääsääntäisesti neljännesvuosittain, projektin alkuvaiheessa tiheämmin. Ohjausryhmän jäseniä on yleeensä ollut mukana myös perustettavissa työryhmissä. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Hankkeessa pyritään vastaamaan Virpiniemen alueen tärkeimpään kehittämishaasteeseen - uuden ja uudentyyppisen palvelutarjonnan rakentamiseen - aktivoimalla toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita, joista ainakin osa kuulu rakennerahastorahoituksen piiriin, ja niin muodoin sopivat EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 hyvin projektin toiminnan piiriin. Alueella potentiaalisia hankkeiden hakijoita ovat Virpiniemen liikuntaopisto, Virpi-Golf Oy, useat matkailupalveluita tarjoavat hevostallit. Myös Haukiputaan kunnan tekninen toimi on hakemassa investointirahoitusta kv. liikenteen väylään ja Virpiniemen maisemavaurioiden korjaukseen. Alueelle on kohdistunut aikaisemman hankkeen aikana jonkin verran kysyntää yritysmahdollisuuksista, lähinnä Oulun seudulta. Kun uusi hanke keskittyy palvelutarjonnan parantamiseen ja liiketoimintojen edistämiseen, sillä pystytään myös paremmin vastaamaan kysyntään. Uusi ESR -ohjelma tarjoaa inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi hyvän projektialustan mm. yritysten ja yhteisöjen työvoimakoulutuksen lisäksi yhteistyöhön liittyvään koulutukseen.haukiputaan Kehitys Oy vastaa alueellaan yritysten neuvonnasta. Yhtiössä on nyt suunnitteilla mittavampi, useamman kunnan alueella tapahtuva yritystaito -hanke, mikä on tarjolla myös Virpiniemen tai sinne sijoittuville yrityksille. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Uudella Virpiniemen hankkeella pidetään aloitettua hyvää kehittämisvauhtia yllä, luodaan edellytyksiä kehitykselle, jotta voitaisiin paremmin havaita kokonaisuuksia alueen kehittämisessä. Golfkentän valmistuminen, liikuntaopiston laajennusinvestoinnit sekä uusien loma-asuntokohteiden käynnistyminen lisäävät joka tapauksessa alueen käyttöpainetta ja painetta myös parempaan kehittämisen hallintaan. Yrityksillä ja yhteisöillä on ajatuksia ja investointi-ideoita, mutta ei tietoa miten saada niitä eteenpäin. Hankepohjainen kehittäminen ja sitä myötä avautuvat mahdollisuudet ovat täysin uusia suurelle osalle Virpiniemen alueen toimijoita. Projekti täyttää mainiosti tämän "neuvonta-aukon", ja työskentely toimijoiden hankkeiden eteen on tärkein projektilohkoista. Toiseksi, kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää "isännättömille" hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. Tavallaan hankkeen käynnistysosana on alueen kehittämisstrategian laatiminen ja käyttöönotto, jonka työstäminen alkaa jo syksyllä EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? VIRPI hankkeen loppuseminaarissa helmikuussa 2007 todettiin, että aloitettua kehittämistyötä on jatkettava kohti elinvoimaista ja yrittäjyyteenkin perustuvaavirpiniemen matkailualuetta. Hankkeen loputtua, jatkotyö kunnassa jäi Haukiputaan Kehitys Oy:lle, joka sen vuoksi käynnisti jatkohankkeen selvittelyn ja hakemisen. Virpiniemen kaikki perusselvitykset ovat käyneet läpi Haukiputaan kunnanhallituksen käsittelyn. Myös yhteistyökumppaneita on informoitu (Oulun kaupunki, liikuntaopisto), sekä toimijoita että yhteisöjä. Myös näiltä tahoilta on tullut selvää kiinnostusta ja rohkaisua hankkeen jatkon varmistamiseksi. Valtaosa tehdyistä suunnitelmista ei vanhene edes 5 vuodessa kuten maisemavaurioselvitys, eläinurheilualueen ja ydinalueen liikuntakeskuksen käyttösuunnitelmat, osittain myös maantieteen laitoksella tehty alueen käyttäjien tutkimus. Nämä kaikki perusselvitykset muodostavat kehittämisen pohjan, joita täydennetään tarvittaessa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Pohjanmaa Seutukunnat Oulun Kunnat Hailuoto Kempele Liminka Muhos Oulunsalo Haukipudas Kiiminki Lumijoki Oulu Tyrnävä 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat Virpiniemessä. Kohderyhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt ovat tiedossa, koska ne ovat olleet mukana jo VIRPI 2007 hankkeen aikana alueen toimijoiden yhteistyössä ja tapaamisissa. Yhteisöjen joukossa ovat kuntien toimijat, Virpiniemen liikuntaopisto, urheiluseurat ja muut vapaa-ajanyhdistykset. Toisena kohderyhmänä ovat yritystoimintaa Virpiniemeen suunnittelevat ja lähinnä Ouluseudulta EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Virpiniemeen palvelutarjontansa kanssa etabloituvat yritykset. Kohderyhmän löytämiseksi projektin on tiedotettava ja markkinoitava alueen mahdollisuuksia suunnitelmallisesti. Hyvä näkyvyys tuo yhteydenottoja, varsinkin uutisoinnin ja "positiivisten tapahtumien" merkitystä ei yleensäkään turhaan ylikorosteta. Myös julkinen sektori on Virpiniemen kehittämishankkeessa kohderyhmä, vaikka se tavallisesti luetaankin sidosryhmäksi. Olosuhteiden ja alueen kehittämistavoitteiden esiintuonnilla tavoitellaan kunnan ulkopuolisten julkistahojen myönteistä suhtautumista Virpiniemen seudullisen matkailu-virkistysalueen kehittämiseen. Projektiin suoraan osallistuvien yritysten lisäksi tiedotusta ja suoramarkkinointia kohdistetaan 200 yritykseen ja yhteisöön ja 30 julkishallinnon yksikköön. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Virpiniemessä toimivien yritysten lisäksi sekä Haukiputaalla että Oulussa on majoitus- ja ravitsemuspalveluja tuottavia yrityksiä ja ohjelmapalveluyrityksiä, jotka ovat keskenään verkostoituneet. Välillinen hyöty lankeaa myös tukipalveluja tuottaville yrityksille mm. markkinointiin, ylläpitoon ja kunnostukseen, kunnallistekniikkaanympäristöpalveluihin jne. keskittyneille yrityksille. Yhteisöjen joukossa on monia seudullisesti että laajemmalla toimivia seuroja. Oulu maakuntakeskuksena 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? EAKR-ohjelman tl. 3 painottaa erityisesti uuden yritystoiminnan syntymistä. Virpiniemi on ollut aikaisemmin valtaosaltaan kunnan ylläpitämä virkistysalue, joka on kasvamassa matkailualueeksi ja laajempaan tietoisuuteen. Toimintalinja painottaa kilpailukykyisiä palveluympäristöjä, joita yrityksistä ja yhteisöistä "esiin kaivettavilla" hankkeilla edistetään. Saavutettavuuden lisäksi kiinnitetään ohjelman mainitsemaan "Alueiden vetovoiman lisäämiseen" eri keinoin. Haukiputaan kunnan tekninen toimi on sitoutunut tie- ja ympäristöhankkeisiin, mikä on ensiarvoisen tärkeää. Alueen vetovoimaa lisätään projektin aikana tapahtuvalla tiedottamisella, ja toivottavasti yhteisöjen yhteismarkkinointi saadaan täydessä laajuudessaan hankkeen aikana käyntiin. Virpiniemen alueen käyttö lisääntyy koko ajan. Vuoden 2007 kesällä oli Virpiniemen täysimittainen golfkenttä ensimmäistä kertaa pelaajien ulottuvilla. Paine kohdistuu liikenteeseen ja ympäristöön. Tässä kohden pyritään luonnon kulumista minimoimaan korjaustoimin, liikkumisen ohjaamisella ja tiedottamisella. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 Projektin toimii tässäkin hankkeen "moottorina", kunta hakijana ja toteuttajana. TL 3:n tavoitteet - alueen helppo matkailullinen saavutettavuus, ulkomaisten ja kesäaikaisten yöpymisten lisääminen, laadukkaan, monimuotoisen ja puhtaan luonnonympäristön säilyminen - toteutuvat tässä hankesuunnitelmassa erinomaisesti. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma sisältää maakunnallisia että kansallisia linjauksia, ja on toiminut mm. matkailuelinkeinon kehittämistavoitteita mukaillen hankesuunnitelman raamina. Ohjelman visio painottaa luontoa ja luonnon säilyttämistä voimavarana, ja myös ehtona viihtyvyydelle. Maakuntaohjelman toimintalinjat painottavat virikkeellisyyttä yleensäkin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksissa, toiseksi maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksena etätyötä, asumista ja virkistäytymistä, ja kolmanneksi maakuntaidentiteettiä ylläpitävänä voimana luonto- ja kulttuuriympäristöä. Nämä tekijät löytyvät vaivatta Virpiniemen hankkeen projektisuunnitelmasta. Maakuntaohjelma korostaa todellisten ja toiminnallisten seutukuntien merkitystä. Virpiniemi on ollut seudullinen liikuntapaikka ja vapaa-ajan alue ennenkuin seutukunta kehittämisyksikkönä tuli yleiseen käyttöön 1990-luvulla. Näkökulmaa laajennetaan nyt myös ulospäin, matkailun avulla kansalliseksi ja kansainväliseksi. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on: 1. Virpiniemen matkailu- ja virkistysalue tarvitsee voimakasta panostusta julkiselta sektorilta alueen infraan ja yksityiseltä sektorilta palvelutuotantoon. 2. Maata on saatava jalostettu rakennuspaikoiksi, jotta yrityksiä voisi syntyä ja alueelle sijoittua. 3. Hanketoiminnan edistäminen on käytännössä toimijakohtaista konsultointia, asioiden hoitoa ja rohkaisua. 4. Kehittämisteemat ovat uusien ja tulevaisuuden palvelujen ponnahduslautoja. Kohderyhmät ja ryhmät jotka voivat hyödyntää projektin tuloksia: 1. Alueella toimivat yrittäjät ja yhteisöt 2. Yritystoimintaa suunnittelevat tai alueelle etabloituvat yritykset 3. Nykyinen Virpiniemen alueen käyttäjäkunta, uudet käyttäjät, matkailijat EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 15 kpl joihin työllistyy naisia 8 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 3 kpl joista naisten työpaikkoja 2 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 7 kpl joista naisten perustamia 3 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Kohderyhmien osalta laadullisia vaikutuksia voidaan arvioida yritysten ja yhteisöjen toiminnan tai tuloksen kehittymisen kautta. Toiminnassa mukana olevien määrä tai yrityksissä työntekijöiden määrän kehitys ovat helposti seurattavia ja mitattavia. Koko alue huomioiden voidaan rekisteröidä palvelutarjonnan määrä tuotelajikohtaisesti. Myös kunnan niinkuin yksityistenkin investoinnit voidaan todentaa ja seurata aktiivisesti niiden kehittymistä. Toimintaympäristö koskee hankkeen kohdalla sekä fyysistä ympäristöä että alueen verkostoja. Fyysisen ympäristön muutokset matkailukeskuksissa ovat aistinvaraisesti havaittavissa, mahdollisuudesta positiiviseen tulokseen projektin vaikutuksesta kertovat hankesuunnittelussa olevat maastovaurioiden korjaushanke ja Virpiniemen kevyen liikenten väylähanke, jossa on edetty suunnitelman lausuntomenettelyihin asti. Uusista fyysisistä verkostoista voidaan mainita mm. hanke Virpiniemen WLAN - verkko osana pan OULU -verkkoa, joka luo myös tarpeen kehittää mobiiliviestinnän sisältöjä. Internet siirtyy koko ajan mobiiliimpaan suuntaan, aivan tavallisiin matkapuhelimiin. Alueen verkostojen kehittämisessä projekti keskittyy vahvasti yhteisöjen ja yritysten toiminta-markkinointikehittämisverkostojen edellytysten luomiseen. Kaikilla matkailualueilla vasta yritysten yhteistyö on tuottanut sellaisen palvelukonseptin, joka luo alueella "nimen ja maineen". Markkinointiyhteistyötä pidetään yleensä selvimpänä osoituksena yhteistyön toimivuudesta. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Hanke on sukupuolineutraali hanke, vapaa-aika ja sen viettotavat koskettavat yhtä hyvin miehiä kuin naisia. Sen sijaan olisi hyvä tarkastella iän merkitystä: mitkä ovat lasten ja ikääntyneiden mahdollisuudet vapaaaikaan, ja miten se Virpiniemessä toteutuu? Ja erityisesti miten hanke kohtelee muitakin erityisryhmiä. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Ympäristö ja sen parantaminen ovat keskeisiä projektin asioita. Suunnitelma lähteen ympäristön laadun parantamisesta; maastovaurioiden korjaamisesta ja yleisen siisteyden korostamisesta. Akuuttien ympäristöparannustoimien lisäksi hankkeessa panostetaan ympäristökasvatukseen, tärkeätä on saada Virpiniemessä kävijät ymmärtämään yhteisen alueen kauneusarvoja ja siisteyttä, kaikkea sitä mihin ihmiset voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutukset päästöihin - vesien tilaan Ympäristövalistus edelleen tärkeää, rantojen kunnostus, kampanjat - maaperään Maastovaurioiden korjaaminen eräänä tärkeänä ympäristötoimenpiteenä, reittisuunnitteluhankkeen käynnistäminen, luonnontilan huomioiminen maankäytön suunnittelu, herkkien kohteiden suojelu - ilmaan Voidaan esim. liikennepäästöjen osalta vaikuttaa valistuksella, paikoitellen ohjaamisella Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energian säästöön Virpiniemen jäte- ym. yhdyskuntahuollon valvominen tärkeää, valistusta lisäämällä saadaan kaikille hyvä virkistysympäristö, siisteyskampanjat huvilaasukasyhdistyksen kanssa, yritysten yhteistyö Kuten edellä Kunnallistekniikan kehittäminen, tietoverkkojen hyödyntäminen - energiatehokkuuteen Kuten edellä - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen Ei varsinaisesti projektin kohteena käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 - maisemaan Maastovaurioiden korjaaminen, ympäristövalistus, kampanjat - kulttuuriympäristöön Kuten edellä - luontoalueiden yhtenäisyyteen - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön - uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin Hyvä reittisuunnittelu, luonnonsäästiöiden varjeleminen Pyritään ohjaamaan liikkuminen teille, kv. väylille ja maastoon merkityille reiteille Kohteiden sijainnin ja esiintymien laajuuden kartoittaminen Hanke tukee ja omaksuu Natura 2000 ohjelman luonteen Liikunnan edistäminen osa hyvinvoinnin kehittämistä ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa Liikenteen osalta kv. liikenteen väylästön rakentaminen alkuun Ei voida paljon tehdä, kun alueelle on jollain tavalla päästävä Kuten edellä On varmasti mahdollisuuksia mm. yritysten yhteishankintojen ja kunnan toimintojen sovittamisen osalta Vasta tietyn suuruinen matkailija-harrastajamäärä luo kannattavan joukkoliikenteen edellytykset Verkostoidutaan myös kansainvälisesti EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päälohkoon: 1. Yhteisöjen ja yritysten hanketoimintaa (investointi- ja kehittämishankkeet) avustetaan mm. neuvonnalla, suunnittelulla ja hankerahoituksen hakemisella, ja 2. Kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää "isännättömille" hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. Päätoimenpiteitä tukevat ja alueen kokonaiskehittämistä koossa pitäviä toimintoja ovat : - Alueen toimijaverkoston aktivoiminen (VIRPI 2007 hankkeessa mukana olleet ja uudet) - Kehittämisstrategian tekeminen ja tavoitteiden asettaminen alueen kehitykselle - Alueen tiedottaminen ja toimijoiden yhteismarkkinoinnin kehittäminen 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi VIRPI hankkeessa toteutettiin alueen toimijoiden yhteistyötä kokousten ja opintomatkojen myötä, vaikutusta tullaan tehostamaan mm. yhteisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla. Viestinnässä pyritään niin pitkälle kuin mahdollista sähköisen viestinnän keinoilla hoitamaan yhteydenpitoa. Alueen nettisivustoa kehitetään reaaliaikaisuutta kohti (liikuntapaikkojen kunnossapito, alueen toimijoiden palvelut, majoitusliikkeiden informaatio, muu varaustoiminta). Erityinen kohde on Virpiniemeen ulotettavan panoulu -WLAn verkon sovellusten luominen alueen palveluista. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin aikana luodaan, testataan ja otetaan matkailu-virkistysalueen kehityksen johtamismenetelmä, jolla toiminnallisuuden ja maankäytön yhteensovittaminen on mahdollista Hankkeen tuloksien siirtämiseksi vakituiseksi alueella tapahtuvaksi toiminnaksi, on jo projektin alussa käynnistettävä Virpiniemen matkailu-virkistysalueyhtiön toiminnan suunnittelu, jolle aloitetaan projektin tehtävien siirtäminen hankkeen loppupuolella. Samantapaiset yhtiöt jo pidemmälle ehtineissä matkailukeskuksissa vastaavat mm. reitistön kunnossapidosta, yhteismarkkinoinnista, tiedottamisesta jne. EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2007 Hankkeen käynnistysvuosi, jonka aikana tehdään hankkeeseen liittyvät suunnitelmat valmiiksi ja hyväksyttäväksi, ja käynnistetään hanke. Aloitusvuoden tärkeitä toimintoja ovat mm. yhteistyöverkoston luominen ja asiakastapaamiset, hanketiedottaminen ja alueen kehittämisstrategian luominen. Toimintavuotena tehtävät muut toimenpiteet liittyvät strategian toimeenpanoon, sähköisen viestinnän kehittämiseen ja reaaliaikaisuuteen, toimijoiden yhteistyön ja -muotojen kehittämisen Hanke on käynnissä suunnitelman mukaisessa laajuudessaan toisena toimintavuotena. Edellisten tehtävien lisäksi teemoituksen osalta liikunta- ja mereisyyshankkeet käynnistetään. Hankkeen loppupuolella aloitetaan toimintojen siirtäminen vakituiseksi kunnan ja yhteisöjen yhteistyönä hoidettavaksi toiminnaksi, jonka organisoiminen ja mallin luóminen on projektin tehtävä. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Virpiniemen alue sijaitsee 20 km Haukiputaan kunnassa, Oulun pohjoispuolella Pohjanlahden rannikolla. Se on niin lähellä Oulun kaupunkia, että oululaiset ovat pitäneet Virpiniemen aluetta jo kymmeniä vuosi suosituimpana omien hiihtoretkiensä kohteena, ja siitä on muodostunut ajan myötä seudullinen matkailuvirtyskeskus.viime vuosina Ouluseudulla nimenomaan vapaa-ajanmatkailu on kasvanut voimakkaasti. "Matkailu-virkistysalueen liiketoiminnat" -hanke juontaa juurensa vuosina toteutettuun VIRPI toimintaympäristöhankkeeseen, ja se on sen jatkohanke ja tähdätty tehtyjen perussuunnitelmien toimeenpanoon ja muihin aikaisemman projektin tuloksien hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteina ovat: 1. Virpiniemen matkailu- ja virkistysalue tarvitsee voimakasta panostusta julkiselta sektorilta alueen infraan ja yksityiseltä sektorilta palvelutuotantoon. 2. Maata on saatava jalostettu rakennuspaikoiksi, jotta yrityksiä voisi syntyä ja alueelle sijoittua. 3. Hanketoiminnan edistäminen on käytännössä toimijakohtaista konsultointia, asioiden eteenpäin vientiä ja rohkaisua, ja 4. Kehittämisteemat ovat uusien ja tulevaisuuden palvelujen ponnahduslautoja. Projektin toimenpiteet jakautuvat kahteen päälohkoon: 1. Yhteisöjen ja yritysten hanketoimintaa (investointi- ja kehittämishankkeet) avustetaan mm. neuvonnalla, suunnittelulla ja hankerahoituksen hakemisella, ja 2. Kehittämisteemoilla pureudutaan uusiin, vielä hahmottumattomiin mahdollisuuksiin tavoitteena löytää isännättömille hankeaihioille toteuttajat ja rahoitus. Kehittämisteemoina ovat liikunta, merellisyys, seudullisuus ja loma-asuminen. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin toimintaa arvioi ensi kädessä ohjausryhmä neljännesvuosittain tehtyjen projektiraporttien ja niihin pohjautuvien maksatusraporttien avulla. Projektin tulokset ja tavoitteet on pyritty myös asettamaan mitattavaan muotoon. Palaute saadaan alueen toimijoiden lisäksi myös hanketta seuraavalta kunnanhallitukselta puolivuosittain. Tehokkaalla tiedottamisella näkyvyys paikallisissa ja alueellisissa tiedotusvälineissä on tähän mennessä Virpiniemen asioista ollut helppo saavuttaa. Yleisöpalaute ja suorat yhteydenotot projektiorganisaatioon ovat tervetulleita. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Tiedottamisesta tehdään sen tärkeyden vuoksi erityinen suunnitelma, joka ottaa myös huomioon kunnasta tapahtuvan ja Virpiniemeä koskevan tiedotuksen, panostetaan internetin kautta tapahtuvaan tiedotukseen ja kommunikointiin, sisäinen tiedotus Haukiputaalle ja Ouluun on myös suunniteltava. Virpiniemen internetsivuston kehittämiseen ja sisällöntuotantoon varataan resursseja. Seurantamittaristo laaditaan tavoitteiden määrittelyn yhteydessä Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Sisältyy projektin aikana tapahtuvaan tiedotussuunnitelmaan. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin aikana ja projektia varten hankitut työvälineet ja myös projektin aikana tuotetut dokumentit, mahdolliset julkaisut ja esitteet jäävät Haukiputaan Kehitys Oy:n haltuun. Projekti saa käyttöönsä maksutta yhtiöltä työhuoneen, kalusteet ja pöytätietokoneen - muu hankitaan projektia varten, ja jää yhtiön haltuun. Yhtiön projektin käyttöön luovuttaman omaisuuden kululaskutus ositetaan projektille todellisen käytön perusteella. Tällaisia ovat mm. puhelin- ja datalaskutus, monistukset ja postitukset, siivous ja muu kunnossapito. Kaikki hankinnat kilpailutetaan. EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 Kirjanpitoaineisto säilytetään Haukiputaan Kehitys Oy:ssä 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Haukiputaan kunta on sitoutunut hankkeeseen kunnanhallituksen päätöksellä ja 20 %:n osuudella, Oulun kaupunki tekee päätöksen asiasta syksyllä 2007, yhteisöt ja yritykset tulevat omine rahoitusosuuksineen mukaan sen jälkeen kun hanke on käynnistetty. Toimijarahoitus tulee pääosin tiedotukseen ja markkinointiin osallistumalla, ja se voidaan sopiva vasta hankkeen käynnistyttyä. EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole haettu De minimis -sääntöselvitys Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään euroa kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Tekes, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) maksamien de minimis - tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Hankesuunnitelma Mitattavat tavoitteet VIRPI loppuraportti VIRPI 2007 Toiminta ja tulokset Kunnanhallituksen päätös Kunnanhallituksen päätös Työllisyysvaikutukset Kunnanhallituksen päätös HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Aarno Rantapelkonen toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö

Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Kaveri III -projekti: rahoitus ja sisältö Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n uuden projektin nimeltään Kaveri III. Se on suoraa jatkoa aiemmille

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot