Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00."

Transkriptio

1 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika klo Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje Henri este II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari 1-11 Kentala Julianna este Mohamed Saido 1-11 Ranta Eija Maria 8- Ruippo Juha 6-8 Rytkönen Aaro este Rämö Milja este Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas 1-7 Wirén Inger 6- Varajäsenet - Järjestys arvottu - Huopalainen Minja este Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja 1-12 Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Shakir-Corbishley Aysu, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Tuominen Kaisu Rekola Sanna Starck Auli Aino Pennanen 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00. Tervetulosanoissaan puheenjohtaja toi esille Suomen hallituksen piakkoin käyvän lävitse ohjelmansa puolivälin arvioinnin, ja hallituksessa todettiin yksimielisesti, että Kepan tulee valmistautua edunvalvontaan arvioinnin yhteydessä. Viitteitä maan hallituksen linjasta saatiin Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri A. Stubbin Väli-Suomen median Sunnuntaisuomalaiseen antamasta haastattelusta, jossa ministeri toteaa, että kehitysyhteistyön tapoja voi pitää vanhanaikaisina. Esimerkiksi valtiolta valtiolle annettava apu ei enää välttämättä ole paras tapa tehdä kehitysyhteistyötä. Suomen nykyinen kehitysavun taso on hyvä, mutta toteuttamisen tapoja pitää pohtia.. Edunvalvonnan tiimoilla Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja on MTV3:n aamu-tv:n haastattelussa 5.2. kuten myös kehitysministeri H. Hautala samana aamuna. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi, että tilannetta seurataan kaiken aikaa, ja eri sidosryhmien kanssa mietitään edunvalvonnan ja vaikuttamisen toimintastrategioita tilanteessa, jossa maan talous on tiukoilla. Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajiston ja Kepan henkilökunnan käymän palaverin muistio lähetetään hallituksen jäsenille.

2 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Huuhtanen ja Mika Laiho. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan hyväksyttyjen sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin lähetetty esityslista työjärjestykseksi. 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen nro 9/2012 on pöytäkirja on liitteenä 5A. esitys Hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja nro 9/2012. Hyväksyttiin hallituksen kokouksen pöytäkirja nro 9/ TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteenä 6A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, on liitteenä 6B. Tässä yhteydessä esittäytyivät uudet työntekijät kehityspoliittinen asiantuntija Niklas Kaskeala, kehityspoliittinen asiantuntija Aino Pennanen ja työelämävalmennettava, harjoittelija Karoliina Zschauer-Lilja. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin saatu raportti, liite 6A, työntekijöiden esittäytymiset sekä luettelo uusista työntekijöistä, liite 6B, tiedoksi. 7 MUUTOSESITYS UUSIEN TEHTÄVIEN PERUSTAMISEN AJANKOHDASTA Toiminnanjohtaja Hallitus hyväksyi kokouksessaan uusien tehtävien perustamisen ohjelmakaudelle Tässä yhteydessä hyväksyttiin Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamisesta 75-prosenttiselle työajalle alkaen ja kokopäivätoimiseksi tehtäväksi alkaen. Samoin uuden kampanjakoordinaattorin tehtävä hyväksyttiin alkavaksi vasta Molempien tehtävien laajentamisen tai perustamisen aikaistamiselle on toiminnallisia perusteita: torikoordinaattorin toimen laajentaminen jo keväällä mahdollistaa muun muassa tapahtuman järjestämisen uusilla toripaikkakunnilla (Kotka, Vantaa).

3 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kampanjakoordinaattorin panos tukee taas ratkaisevasti Painavaa asiaa -massaglobbaustapahtumaa toukokuussa. Toimien laajentamisen tai perustamisen myöhäistämiseen päädyttiin, kun Kepan toimintavuoden 2013 talousarvio oli sovitettava ulkoministeriön rahoitukseen. Ministeriö on suostunut siihen, että Kepa voi siirtää edellisen ohjelmakauden käyttämättä jääneen rahan, noin euroa, seuraavalle ohjelmakaudelle. Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamista ja uuden kampanjakoordinaattorin tehtävän perustamista esitetään aikaistettavaksi alkaen. esitys Hallitus hyväksyy Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamisen 75- prosenttiselle työajalle ja uuden kampanjakoordinaattorin tehtävän perustamisen alkaen. Hallitus hyväksyi Mahdollisuuksien torien koordinaattorin tehtävän laajentamisen 75- prosenttiselle työajalle ja uuden kampanjakoordinaattorin tehtävän perustamisen alkaen. 8 VKK- JA MATKATUKIEN HALLINNOINTIMALLI Toiminnanjohtaja Kepan syyskokous hyväksyi esityksen viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien siirtämisestä Kepaan. Syyskokous päätti samoin periaatteista, joiden perusteella Kepan tulee järjestää ja hoitaa kyseessä olevien tukien hallinnointi: - hyvä, tehokas, vaikuttava ja tuloksellinen hallinto, - Kepan jäsenjärjestöt ja ei-jäsenet ovat hakuprosessissa samassa asemassa, - hakuprosessissa noudatetaan vahvasti eettisyyttä, avoimuutta ja varmistetaan toimijoiden ja valmistelijoiden esteettömyys valmistelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi syyskokous merkitsi pöytäkirjaan, että Kepa varmistaa VKK-sihteeristön valmiuden ruotsinkieliseen asiakaspalveluun. Hakemus hallinnon valmistelun rahoittamiseksi lähetettiin ulkoministeriöön. Hakemus ja sen liitteet ovat ohessa liitteinä 8A ja 8B (liitteet 1-4). Hallituksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajisto on ollut ajan tasalla valmistelun etenemisestä: rahoitushakemus ja sen liitteet välitettiin puheenjohdolle sekä esitys hallinnointimallista puheenjohdon kokouksessa Hallitus päätti joulukuun 2012 kokouksessaan, että se päättää hallinnointimallista seuraavassa kokouksessaan Yhteenveto, esitys ja hallintomallin graafinen esittely ovat liitteissä 8C, 8D, 8E ja 8F (uusi liite). Hallituksesta annettiin kiitokset hyvin valmistellusta taustoituksesta. Puheenjohtaja totesi, että nyt valittava hallinnointiprosessi aloitetaan pilottina, joka arvioidaan vuoden toiminnan jälkeen, ja tuolloin on mahdollisuus tehdä tarvittavaa hienosäätöä. Hän esitteli myös tiedemaailmasta tutun toimintavaihtoehdon, jossa ei-pysyvä elin arvioisi vain isoimmat hankehakemukset. Mallin 1 vahvuutena pidettiin sitä, että työntekijän kannalta malli on monipuolisempi työkokonaisuus, ja lisäarvoa tuo Kepaan kertyvä kokemus, kun vkk-sihteeristön työntekijät vastaavat hakemusten arvioinnista toisin kuin mallissa 2, joka olisi konsulttivetoinen. Mallin 1 asiantuntijajaoston oleelliseksi tehtäväksi nähtiin arvioida erityisesti toiminnan sisältöä sekä hallinnointitapaa ja prosesseja. Todettiin, että jaoston jäsenet nimittää hallitus. Mallissa 1 voidaan tarvittaessa pyytää ulkopuolisia lausuntoja asiantuntijajaoston kannan lisäksi. Tuotiin esille hyvänä myös toimintatapa, jossa ennen asiantuntijajaoston käyttöä pyydetään lausunto ulkopuoliselta asiantuntijalta. Todettiin tarve sekä sisältötyön että hallinnon

4 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) asiantuntemukselle arvioinneissa. Mallin 2 uhkana pidettiin konsulttivetoisuutta ja mahdollisesti konsulttien sitouttamisen vaikeutta. Hallituksesta arvioitiin, että malli 2 on monimutkaisempi ja byrokraattisempi kuin malli 1, ja saattaa siten erityisesti pienille järjestöille olla raskas. Mallin 2 valintaa puolustaisi se, että aloitusvaiheessa olisi turvallisempaa lähteä liikkeelle konsulttivetoisesti. Prosessin oikeellisuuden hyväksyminen ja tukipäätösten allekirjoitus ehdotettiin toiminnanjohtajan tehtäväksi. Kepan nimenkirjoitussäännön mukaan allekirjoittajia pitää olla kaksi, ja toinen allekirjoittaja olisi yksi hallituksen valtuuttamista yhdistyksen nimenkirjoittajista. Syyskokouksen 2012 päätöksen mukaisesti oleellista on noudattaa hallinnoinnissa muun muassa tehokasta, vaikuttavaa ja avointa toimintatapaa. Hallituksesta ehdotettiin, että tästä syystä yksi valittavan työntekijäryhmän ensimmäisistä tehtävistä olisi suunnitella lausuntomenettelyn ja tukien jaon kriteerit sekä hankkeiden pisteytys. Hankkeen talousarviota pidettiin raskaana, ja haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että hallinnoinnin kulut pidetään aisoissa. Suunnitelmassa arvioitu kolmen neljän hengen työntekijäresurssi nähtiin oikeansuuntaiseksi käsiteltävien hakemusten versus jaettava rahoituksen määrä huomioiden. Talousarvio perustuu yhdeksän kuukauden palkanmaksuun. Hallituksesta ehdotettiin, että hallitus arvioi hankkeen toiminnan vuoden 2014 lopulla ja päättää, miten edetään. Raskaana nähtiin se, että hakuja olisi vuosittain kaksi. Tämän arveltiin kuluttavan runsaasti resursseja ja ehdotettiin harkittavaksi pitäytymistä yhdessä haussa / vuosi, mikä tukisi järjestöjen suunnitelmallista toimintatapaa. Uhkaksi todettiin myös hankkeen kolmivuotinen rahoitus. Riittääkö ministeriöltä rahoitusta myös seuraaville kausille taloudellisesti ja poliittisesti muuttuvassa maailmassa, jää nähtäväksi. Hallinnoinnin valmistelua koordinoivan työryhmän vetäjä S. Rekola kertoi, että ulkoministeriö on ehdottanut, että hallinnointi siirtyisi Kepan vastuulle Mahdollisen asiantuntijajaoston nimitys on tarkoitus tuoda hallituksen kesäkuun 2013 kokouksen päätettäväksi. Vuoden 2013 lopun ajan hankehallinnoinnin kriteereinä käytetään ulkoministeriössä käytössä ollutta kriteeristöä. Uusi kriteeristö on tarkoitus rakentaa yhdessä jäsenistön/ei-jäsenten kanssa yhteistyössä. Asiantuntijajaoston kooksi on suunniteltu noin viittä jäsentä sekä Kepan jäsenistön että ei-jäsenten joukosta. Tehdystä asiantuntijatyöstä olisi tarkoitus maksaa korvaus. Todettiin, että Kepan koulutus- ja neuvontapuolen henkilöstö ei osallistu hankkeiden arviointeihin. Samalla hallitukselle selvennettiin, että VKK:sta käytetään jo vakiintuneempaa viestintä- ja globaalikasvatuksen (VGK) nimeä. Hallitus ottaa tarvittaessa kantaa seuraavissa kokouksissa VGK-hallinnointihankkeen etenemiseen. esitys Hallitus päättää hallintomallista kahden esitetyn vaihtoehdon pohjalta. Hallitus päätti - valita mallin 1 viestintä- ja globaalikasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hallinnointimalliksi. - että asiantuntijajaoston jäsenet nimittää hallitus. - että, neljän työntekijän tehtävät perustetaan ja rekrytointi aloitetaan heti, kun UM:n rahoituspäätös saatu. - velvoittaa valittavan työntekijäryhmän suunnittelemaan lausuntomenettelyn ja tukien jaon kriteerit sekä hankkeiden pisteytys. - että hallitus arvioi vuoden 2014 lopulla (yhden vuoden toimintajakson jälkeen) hankkeen toiminnan sekä sisällöllisestä että hallinnollisesta näkökulmasta. - tukipäätökset allekirjoittaa toiminnanjohtaja Kepan allekirjoitussäännön mukaisesti yhdessä hallituksen valtuuttaman toisen nimenkirjoittajan kanssa.

5 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) 9 HALLITUSTYÖSKENTELYN TUNNETTUUS JÄSENISTÖLLE Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallitus arvioi ensimmäisen toimintavuoden kauttaan Yksi johtopäätös oli, että hallituksen työskentely ja toiminta täytyisi tehdä näkyvämmäksi jäsenille, mikä vuorostaan voisi tukea jäsenistön keskinäistä ja Kepan kautta tapahtuvaa yhteistoimintaa. Kampanja- ja viestintäjohtaja velvoitettiin tekemään esitys hallituksen roolista Kepan jäsenviestinnässä seuraavaan kokoukseen. Kampanja- ja viestintäjohtaja on yhdessä viestintätiimin kanssa valmistellut esityksen, joka sisältää erillisen hallitussivun rakentamisen kepa.fi-verkkosivustoon. Sivustolla julkaistaan esimerkiksi hallituksen vuosikalenteri, esityslistat, pöytäkirjat ja mahdollisesti päätöksenteon tueksi laadittuja taustaselvityksiä sekä päätösasioita taustoittavia blogikirjoituksia, joiden kirjoittamiseen hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua. Hallitus piti hyvänä ajatusta, että hallitussivusto perustettaisiin ja että olisi mahdollisuus kirjoittaa blogeja ajankohtaisista aiheista. Ehdotettiin, että hallituksen yhteystiedot-sivulla julkaistaan puheenjohtajiston valokuvat ja julkaistaan ryhmäkuva koko hallituksesta. Valokuvaus olisi seuraavassa kokouksessa esitys Hallitus hyväksyy esityksen hallituksen toiminnan tunnettuuden lisäämisestä jäsenistölle. Hallitus päätti, että - kepa.fi-verkkosivuston osaksi rakennetaan hallitussivusto ja sivustolla julkaistaan hallituksen vuosikalenteri, kokousten esityslistat ja kokousmuistiot, linkki kokouspöytäkirjaan ja päätöksenteon tueksi laadittuja taustaselvityksiä sekä hallituksen jäsenten blogikirjoituksia. puheenjohtajiston valokuvat ja koko hallituksen ryhmäkuva julkaistaan yhteystiedot-sivulla. 10 JÄSENASIAT 10.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Sääntöjen 5 :n mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Samoin hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta toimintaa. Jäsenjärjestöjen jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Kannatusjäsenmaksu on yksityishenkilöiltä vähintään 50 euroa/kalenterivuosi. Esitys Kepan kannatusjäsenyyttä on hakenut Joseph Kiberu; esittely liitteessä 10.1A. Hallituksesta tuotiin esille eri tilanteissa käytyjä keskusteluja siitä, että Kepassa luovuttaisiin

6 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) yksityishenkilökannatusjäsenistä ja ehdotettiin, että sihteeristö selvittää, mikä on ollut sääntötyöryhmän kanta asiaan, ja ehdotettiin esitys kannatusjäsenhakemuksesta jätettäväksi pöydälle kunnes selvitys on saatu. Hallitus päätti jättää kannatusjäsenhakemuksen pöydälle Erottamisen purkaminen Esitys esitys Esitetään, että hallitus purkaa kokouksessaan tekemänsä päätöksen erottaa Kepan jäsenyydestä Horn Organisation for Peace and Democracy ry, sillä yhdistys on takautuvasti hoitanut jäsenvelvoitteensa (maksanut jäsenmaksunsa ) ja ilmaissut halunsa pysyä Kepan jäsenenä. Hallitus purkaa päätöksen erottaa Kepan jäsenyydestä Horn Organisation for Peace and Democracy ry. Hallitus päätti esityksen mukaan purkaa Horn Organisation for Peace and Democracy ry:n erottamisen. 11 KEPAN EDUSTUS ILMASTOAREENASSA Esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja Kepa on hakenut ja saanut kutsun ilmastoareenan jäseneksi. Areena on ympäristöministeriön hallinnoima asiantuntijoista koostuva "viestintäverkosto", ja sen tehtäviä ovat muun muassa toimia kansainvälisen, EU:n sekä kotimaan ilmastopolitiikan osalta viestintäverkostona, kuulla jäsentahojen näkemyksiä liittyen YK:n ilmastoneuvotteluihin, kansainvälisiin ilmastokysymyksiin sekä EU:n ja kotimaan ilmastopolitiikkaan, lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta sekä sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä tehdä aloitteita ilmastonmuutosta koskevista tutkimus- ja selvitystarpeista. Ilmasto-oikeudenmukaisuus on Kepan kehityspoliittisen vaikuttamisen prioriteettiteema. Areena voi parhaimmillaan olla erinomainen tiedonjako- ja vaikuttamisfoorumi järjestöjen ilmastotyölle. Kepaa on pyydetty nimeämään varsinainen jäsen ja varajäsen. Nimeämisessä on otettava huomioon tasa-arvolain velvoitteet eli nimeämään sekä nais- että miesehdokas. Kepa esittää varsinaiseksi jäseneksi ilmastotyöstä vastaavaa kehityspoliittista asiantuntijaa Niklas Kaskealaa ja varajäseneksi kehityspoliittista asiantuntijaa Aino Pennasta. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hallitus päätti esityksen mukaan, että Kepa esittää ilmastoareenan varsinaiseksi jäseneksi ilmastotyöstä vastaavaa kehityspoliittista asiantuntijaa Niklas Kaskealaa ja varajäseneksi kehityspoliittista asiantuntijaa Aino Pennasta. Liite 11A Edustukset 2013, päivitetty. = = = = Pöytäkirjan tarkastaja S. Huuhtanen poistui kokouksesta, tarkastajana jatkoi E.M. Ranta. = = = = 12 KEPAN POSITIOT YK:N POST-2015-AGENDAAN Esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja Vuosituhattavoitteiden määräaika umpeutuu vuonna Kansainvälinen yhteisö arvioi parhaillaan vanhojen tavoitteiden toteutumista ja uusien luomista. Nykyisten sitoumusten lisäksi valtioiden ja muiden toimijoiden tulisi päästä sopuun siitä, mitä vuosituhattavoitteiden

7 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) jälkeen tapahtuu. Välitavoitteena on syyskuussa 2013 järjestettävä YK:n yleiskokous vuosituhattavoitteiden tulosten arvioimiseksi. Kokous on avainasemassa myös uuden kansainvälisen kehitysagendan kannalta. Kokouksen tulokset määrittävät pitkälti sen, millaisia yhteisiä tavoitteita tulevaisuudelle vuoden 2015 jälkeen asetetaan. Kevään aikana yksittäisiä kansalaisia, järjestöjä, tutkimusyksiköitä ja muita sidosryhmiä kuullaan niin kansainvälisillä, alueellisilla kuin kansallisilla foorumeilla. Suomen ja EU:n kantoihin vaikutetaan helmikuusta lähtien, koska EU:n jäsenmaiden kehitysministerien epävirallinen tapaaminen on jo helmikuun puolivälissä. EU:n ministerineuvosto päättää EU:n kannoista post-2015-agendaan, josta sovitaan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa Kehys ja Kepa kokoavat kehitysjärjestöjen näkemyksiä ja välittävät ne eteenpäin kansainvälisille järjestöverkostoille ja päättäjille Suomessa. Esitys Kepan positioista post agendaan liitteessä 12A perustuu pitkälti Kepan hallituksen aiempiin linjauksiin. Positiot antavat lähtökohdat helmikuun kuulemisprosesseihin, ja Kepan kantoja tarkennetaan jäsenkuulemisen ja post-2015-agendan jatkotyöskentelyn yhteydessä maalis-huhtikuussa. Puheenjohtaja toi esille, että positiopaperi perustuu Kepan hallituksen aiempiin linjauksiin, ja se tulee olemaan Kepan vaikuttamistyön työpaperi globbauksessa. Uutta lähtökohdissa on se, että eriarvoisuuden suitsimiseksi halutaan nyt kiinnittää huomiota sekä köyhdyttäviin rakenteisiin kuten aiemminkin, mutta myös kohtuuttomaan rikkauteen. Hallituksesta esitettiin, että puuttua rikkauteen viestiä avattaisiin ja tarkennettaisiin. Kehityspoliittinen asiantuntija A. Pennanen kertoi, että on tarvetta nostaa yleiseen keskusteluun se, että rikkauden takana on usein valtava rakenteiden sallima ahneus sekä miten yhteiskunta voi rakenteellisesti sitä suitsia. Hallituksen jäsen R. Steffansson toi esille, että kirkollisessa maailmassa on todettu samoin köyhyys / köyhdyttävät rakenteet yksin eivät yhteiskunnassa ole ongelman ydin vaan myös ahneus. ssä vielä todettiin, että toinen oleellinen uusi kokonaisuus positiopaperissa on kestävän kehityksen tavoitteiden konkretisointi kuten, kuinka parhaiten vaikuttaa maailmantalouden rakenteellisiin ongelmiin, ympäristö- ja ilmasto- sekä rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. Hallituksesta kysyttiin, onko tarpeen, että sekä Kepalla että Kehyksellä on omat positiopaperit. Kampanja- ja viestintäjohtaja vastasi, että Kepa ja sen 300 jäsentä ovat löytäneet näkökulmia täydentämään Kehyksen paperia. esitys 13 ILMOITUSASIAT Hallitus hyväksyy Kepan lähtökohdat post-2015-agendan kuulemis- ja suunnitteluprosessia varten esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi Kepan lähtökohdat post-2015-agendan kuulemis- ja suunnitteluprosessia varten esityksen, liite 12A, mukaan kuitenkin niin, että sihteeristölle annettiin tehtäväksi avata ja täydentää kohdassa Eriarvoisuus Eriarvoisuuden suitsimiseksi on puututtava rakenteellisesti sekä köyhyyteen että rikkauteen kohtaa puututtava rikkauteen. Hallitukselle ilmoitettiin seuraavat asiat - Hallituksen jäsen R. Semi kertoi, että OAJ:n järjestämä opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Educa-messut onnistui hyvin. Kepalla oli erinomainen osasto tapahtumassa. - Kokoukselle tuotiin jaettavaksi Kansalaisjärjestöjen konfliktienehkäisyverkosto KATUn julkaisema kirja Siviilit kriisejä hallitsemassa - Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan. ISBN (nid.) tai (pdf). Kirja on luettavissa netissä osoitteessa - Kehitysmaatutkijoiden seminaari Developmet research day - Civil Society in Development pidetään Helsingin yliopistolla.

8 Kepa PÖYTÄKIRJA 1/ (8) 14 MUUT ASIAT 14.1 Hallituksen jäsenten blogikirjoitusvuorot - Kokouksessa hallituksen jäsenille jaettiin Kepan raporttisarjan raportti nro 119 Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? Todettiin puheenjohtajan blogikirjoitus joulukuussa Seuraaviin kirjoitusvuoroihin ilmoittautuivat hallituksen jäsenet R. Semi, A. Saipio ja R. Steffansson. Hallituksen kaikkia jäseniä kannustetaan lämpimästä osallistumaan blogien kirjoittamiseen. Lisätietoja kirjoitusten aikatauluista ja kirjoitusteknisistä seikoista antaa kampanja- ja viestintäjohtaja. Hallitus päätti, että hallitussivuston kolme seuraavaa blogikirjoitusta laativat hallituksen jäsenet R. Semi, A. Saipio ja R. Steffansson. 15 SEURAAVAT KOKOUKSET Hallituksen seuraavat kokoukset ovat: klo Kepassa klo Kepassa klo Kepassa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään: pe klo 13 Kepassa. Kokousta edeltää seminaari klo 10 alkaen. Hallitus päätti, että vain tarvittaessa pidettäväksi kokoukseksi esitetty kokous lisätään kokouskalenteriin. 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja E. Vuola päätti kokouksen klo 15:51. ELINA VUOLA Elina Vuola puheenjohtaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri SARI HUUHTANEN Sari Huuhtanen pöytäkirjan tarkastaja 1-11 MIKA LAIHO Mika Laiho pöytäkirjan tarkastaja EIJA MARIA RANTA Eija Maria Ranta pöytäkirjan tarkastaja 12-16

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013 Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki HUOM! Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta

Lisätiedot

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika 30.3.2015 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Solidaarisuus Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) KOKOUS 5/2014 Aika 16.6.2014 klo 09.00-16.00 Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu 18 00140 HELSINKI (09) 12 971 Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola

Lisätiedot

VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa

VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa PÄÄTÖSESITYS Yhdistyksen vuosikokoukselle 23.11.2012 esitetään, että Kepa ry suhtautuu myönteisesti ulkoministeriön (UM) aloitteeseen toteuttaa viestintä- ja kehityskasvatus-

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Ilaimuna Sanugo Kanicon kylästä Malista on mukana naisten ryhmässä, jossa hän opettelee tekemään parempilaatuista pyykkisaippuaa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle susanna tan Alen Baingang ryhtyi lainan turvin kasvattamaan

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot