LAUKKOSKEN TAIMI 1(19) LAUKKOSKEN TAIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKKOSKEN TAIMI 1(19) LAUKKOSKEN TAIMI"

Transkriptio

1 LAUKKOSKEN TAIMI 1(19) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2011

2 LAUKKOSKEN TAIMI 2(19) Yleistä osa Kertomusvuoden toiminta pääpiirteissään Kehyksetön teksti Toimintasuunnitelman tekstiä Kehyksellinen teksti Arviointi osio (toimintakertomus osio) Tilastot Kertomusvuoden tapahtumat yms. tilastoina

3 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2011 YLEISTÄ LAUKKOSKEN TAIMI 3(19) Vuosi 2011 oli vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 103. toimintakausi. Laukkosken Taimi on urheilun yleisseura. Taimi kuuluu jäsenseurana Suomen Työväen Urheiluliittoon ja lajiseurana Suomen Hiihtoliittoon, Suomen Urheiluliittoon sekä Suomen Veteraaniurheiluliittoon. Toimintavuonna 2011 Taimen toiminta jatkui pääsääntöisesti edellisinä vuosina hyväksi todettujen toimintojen mukaisesti. Toiminnan painopistealueina vuonna 2011 olivat nuorisotoiminta, eri-ikäisten kilpaurheilu toiminnan laajentaminen, kunto-/terveysliikunta sekä yhteistoiminta Pornaisten kunnan ja muiden urheiluseurojen/yhdistysten kanssa. Näissä painopistealueissa onnistuimmekin lähes suunnitellusti.. Kilpaurheiluun saimme mukaan uusia nuoria ja kunnan ulkopuolella tapahtuvaan kilpailutoimintaankin osallistui kolme nuorta. Yhteistyö varsinkin Pornaisten Heavy Teamin kanssa oli onnistunutta. Taimeen nimettiin eri tiedotusvastaavat (nettivastaavan, mediavastaavan ja seuralehden päätoimittajan), joiden tehtävänä oli tuoda reaaliaikaisesti toimintaa eri medioissa esille. Näkyvyys olikin hyvää, joskin sitäkin voitaisiin edelleen kehittää. Netin päivittämine oli pääsääntöisesti melko reaaliaikaista, mutta seuralehti ilmestyi suunnitellusta poiketen vain kerran. Lehdistövastaavana toimi Pekka Rahkonen ja nettivastaavana sekä seuralehden päätoimittajana Janne-Pekka Nurmi. Alkuvuodesta hankittiin seura-aktiiveille ja muille jäsenille ulkoiluliivit sekä kilpahiihtäjille kilpahiihtopuvut Toimintavuonna 2011 Taimi järjesti useita kaikille avoimia tapahtumia. Tänäkin vuonna ne olivat tärkeä osa seuran toimintaa. Tapahtumia kehitettiin edellisen vuoden järjestelyistä saadulla kokemuksella. Suurimmat vuonna 2011 järjestetyt tapahtumat olivat järjestetty kota-tapahtuma/koko perheen talvitapahtuma, järjestetty koko perheen talvitapahtuma/kota-tapahtuma ja jo 30. kerran järjestetty Kotojärven ympärijuoksu. Kaikki järjestetyt tapahtumat onnistuivat erinomaisesti, josta suuri kiitos aktiiviselle ja sitoutuneellle talkooporukalle. Nuorisotoiminnassa järjestettiin kilpailutoiminnan lisäksi mm. viikoittaiset hiihdon yhteisharjoitukset ja liikuntakerhojen sekä hiihtokoulu ja liikuntaleiri. Uusia nuorten ryhmien määrää emme pystyneet kasvattamaan, mutta olemassa olevien ryhmien kävijämäärä pysyi suurena. Marraskuussa 2011, ensimmäisenä adventtina järjestetyssä Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäisissä Taimi toimi vastuujärjestäjän. Yhteismyyjäisten uudistustyö onnistui Taimen johdolla erinomaisesti.

4 LAUKKOSKEN TAIMI 4(19) Taimen kannustus-, palkkio- ja muistamisohje on koettu toimivaksi seuratyöhön kannustamisen näkökulmasta. Aktiivien Taimelaisten määrä oli edelleen kiitettävän suuri. Taimen naisten toiminnalla oli päättyneenä toimintavuonnakin tärkeä rooli erilaisten tapahtumien järjestelyissä ja varainhankinnassa. Myös Taimen miehet osallistuivat kiitettävästi erilaisiin talkoisiin. Järjestelyvastuiden ja vastuuttamisen näkökulmasta tapahtumien prosessikuvauksien kirjoittamista ja käyttöä jatkettiin vuonna Prosessikuvaukset saatiinkin tehtyä lähes kaikista tapahtumista, joka helpottaa tapahtumien järjestämistä tulevaisuudessa. Jokaiseen tapahtumaan pyrittiin nimeämään pieni vastuuryhmä, joka pääasiassa vastasi tapahtuman järjestämisen organisoinnista. Tässä ei täysin onnisttu, mutta toimintatapaa jatketaan tulevina vuosina. Jo useamman vuoden toiminnan tavoitteena on yhteistyö ja verkostoituminen. Pornaisten kunnan vapaa-aikatoimen kanssa yhteistyö ei toimintavuonna 2011 sujunut aivan toivotulla tavalla. Toiveita yhteistyön muodoista annoimme vapaa-aikatoimen järjestämässä Yhteen hiilen seminaarissa Yhteistyö Pornaisten Heavy Temin kanssa syventyi ja vakiintui ja tulevaisuudessa niin Heavy Teamin kuin muidenkin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys varmasti kasvaa. HALLINTO Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää yleinen kokous, joka kokoontuu vuoden aikana vähintään sääntömääräiset kaksi kertaa(vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa). Toimeenpanovaltaa seurassa käyttää vuosittain syyskokouksessa valittava johtokunta. Johtokunta kokoontuu vuosittain 3-5 kertaa. Johtokunnan kokouksiin kutsutaan myös johtokunnan varajäsenet ja varainhoitaja. Toimintavuonna 2011 pidettiin kaksi yleistä kokousta; vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Johtokunnan kokoukset olivat avoimia, joissa puheoikeus oli kaikilla ja äänioikeus johtokunnan jäsenillä. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Johtokunnan jäsenet: Janne-Pekka Nurmi pj., Timo Nurmi vpj., Rauno Suonpää sihteeri ja johtokunnan jäsenet Ari-Pekka Hietapakka, Leena Myrtenblad, Keijo Nurmi, Pekka Rahkonen, Elina Tuominen, Jukka Tuominen, Pekka Villanen. Varajäsenet: Jatta Hietapakka, Veli Janhunen, Maarit Poutiainen ja Matti Väänänen. Johtokunnan kokouksiin kutsuttiin myös varainhoitaja Kari Nurmi.

5 LAUKKOSKEN TAIMI 5(19) JÄSENISTÖ Laukkosken Taimen jäsenmäärä on lähivuosina ollut pienoisessa kasvussa. Toimintojen tehostamisen ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamisen myötä pyrimme edelleen aktivoimaan niin nykyisiä jäseniä kuin hankkimaan uusiakin toimijoita. Jäsenasioiden hoitajana toimi Timo Nurmi. Jäsenmäärä oli 194 henkilöä. Toimintavuonna 2012 Taimeen liittyi uusia jäseniä 12 henkilöä. Jäsenluettelosta poistettiin jäsenmaksunsa useana vuonna laiminlyöneitä jäseniä. Toimintojen tarjonta ja näkyvyys on paras houkutin seuratoimintaan ja siinä onnistuimmekin kouluarvosanalla hyvin. TALOUS Taimen taloutta hoidetaan erikseen vahvistetun talousarvion mukaisesti. Taimen talous on vakaalla pohjalla. Talousarviossa huomioidaan kuluvan vuoden painopistealueet. Toiminta omavarainhankinta on erittäin aktiivista. Taimen tuloista noin kolme neljäsosaa muodostuu omavarainhankinnasta. Varainhankinta muotoja ovat erilaiset tapahtumat (Kotojärven ympärijuoksu), kirpputori/myyjäiset, arpajaiset puffettimyynti tapahtumissa, paperinkeräys jne. Paikkakunnan ja lähialueen liikelaitoksilta ja yrityksiltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta pyritään saamaan tukea seuran toimintaan palkinto- ja muina lahjoituksina. Toimintavaroja hankitaan myös tekemällä erilaisia talkoita. Varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseksi haetaan toiminta-avustusta kunnan vapaa-aikatoimen urheiluseuroille tarkoitetuista avustuksista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan haetaan muita avustuksia. Seuran koko jäsenistölle pyritään seurasopimuksin ja mahdollisin yhteishankinnoin tarjoamaan mahdollisuus urheilu- ja harrastevälineiden hankintaan seurahinnoin. Sportia Ylläshallin kanssa on seurasopimus, joka takaa urheiluvälineiden edullisemman hankinnan. Vuonna 2011 hankitaan Taimen kalusteiden säilytystilaksi kuljetuskontti, joka sijoitetaan Aimo ja Saima Rinteen perikunnan maille (erillinen sopimus). Lisäksi pohditaan uuden moottorikelkan hankintaa. Seura-asuja hankitaan halukkuuden mukaan ja niiden hankintakustannuksiin Taimi osallistuu myöhemmin päätettävällä summalla. Tarkempi vuoden 2011 taloudellinen suunnittelu selviää Taimen talousarviosta vuodelle 2011.

6 LAUKKOSKEN TAIMI 6(19) Varainhoitajana ja kalustonhoitajana toimi Kari Nurmi. Toiminnantarkastajat Risto ja Tuija Kuisma sekä, varatoiminnantarkastajina oli Sari ja Veli-Matti Janhunen. Taimen talous on vakaalla pohjalla, vaikka tilikauden 2011 tulos oli poistojen jälkeen alijäämäinen ,99. Käteisvarat oli tilikauden lopussa suunnitellusti ja tiedostetusti melko vähäiset (n ) Alijäämää selittää suuret poistot, jotka olivat Kunnanavustuksia Taimi sai 3 976,80 Muita avustuksia Taimi sai Säästöpankkisäätiöltä Rahallista sponsoritukea Taimi sai PS-Palosaneeraus Oy:ltä, Rakennus Simoinen Oy:ltä ja Sportia Ylläs-hallilta. Kuntolatujen hoidon bruttosumma oli 5 835,63 (netto n ) Muita isoja tulolähteitä olivat Voimanoston nuorten SM-voimanostokilpailut, Kotojärven ympärijuoksu ja Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäiset. Suurimmat hankinnat tilivuonna 2011 olivat moottorikelkka varusteluineen ,31, seura-asut 4 670,46 ja säilytyskontti KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA Kilpailutoimintaa järjestetään hiihdossa, maastojuoksussa ja yleisurheilussa. Seuran järjestämät kilpailut ovat kaikille avoimia. Pornaisten kunnan mestaruuskilpailujen sekä yleisurheilun sarjakilpailujen järjestämiseen osallistutaan muiden kunnassa toimivien yleisseurojen kanssa erikseen sovitun vuorojärjestelmän mukaisesti. Seuramme urheilijat osallistuvat piiri-, kansallisen- sekä kansainvälisentason kilpailutoimintaan. Vuonna 2011 myös nuoria Taimelaisia saataneen kunnan ulkopuolisiin kilpailutapahtumiin. Veteraani-ikäisiä urheilijoita Taimessa on useita. Kilpaurheilijoiden kilpailu yms. kustannuksiin osallistutaan syyskokouksessa päätetyllä tavalla. Kilpailulliset tavoitteet: vuodelle 2011: seuran hiihtäjillä on tavoitteena kärkisijat massahiihtokilpailuissa ja veteraanien SM-hiihdoissa. Kari Nurmen tavoitteena Suomen mestaruus hiihdossa (sarja M50), ja viestihiihdossa sarjassa M120v on seuran hiihtäjillä tavoitteena SM-mitali. Veli Janhunen tavoittelee mm. M70-sarjan ½-maratonin ja maratonin Suomen mestaruutta. 2-5 nuoren hiihtäjän ja juoksijan osallistuminen useampaan Pornaisten kunnan ulkopuolella järjestettävään kilpailuun. Taimen järjestämä suurin yksittäinen kilpailutapahtuma Kotojärven ympärijuoksu viettää pyöreitä vuosia, kun se järjestetään jo 30. kerran. Tavoitteena on ensimmäistä kertaa ylittää 200 osallistujan rajapyykki.

7 LAUKKOSKEN TAIMI 7(19) Huhtikuussa ja syyskuussa järjestetään valmennusillat. Iltojen tarkoituksena on antaa perustietoa kestävyys, voima yms. harjoittelusta. Lisäksi niissä voidaan suunnitella henkilökohtaisia valmentautumisohjelmia. Valmennusta ja lajiohjausta tarjotaan halukkaille seuran ohjelmassa olevissa lajeissa. Taimen toimijoita kannustetaan seuran toimintaa tukeviin koulutuksiin. Koulutuskustannukset maksaa Taimi. Kilpailutoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Keijo Nurmi, Rauno Suonpää ja Matti Väänänen. Kilpailuihin ilmoittautumiset hoiti Kari Nurmi. Veli Janhunen saavutti maratonin Suomen Mestaruuden. Hiihdossa ei saavutettu asetettuja tavoitteita; Taimen viestijoukkue oli SMhiihdoissa toinen ja Kari Nurmi henkilökohtaisella matkalla neljäs. Kolmelle nuorelle hankittiin talveksi skipassi, ja he kävivät kansallisissa hiihtokilpailuissa. Taimen hiihtäjät ja juoksijat osallistuivat aktiivisesti kansallisissa hiihto- ja juoksukilpailuissa ympäri Suomen, joista tarkemmin tilasto-osiossa. Omia hiihto- ja maastojuoksukilpailuja järjestettiin toimintavuonna 25kpl (yhteensä 339 osallistujaa). Lisäksi Taimi järjesti kolme kertaa yleisurheilun keskiviikkokilpailut ja osallistui yleisurheilun kunnanmestaruuskilpailujen järjestelyihin (hypyt). 30. kerran järjestetty Kotojärven ympärijuoksu ei vieläkään rikkonut 200 juoksijan rajaa, juoksijoita 188. Valmennusiltoja ei toimintavuonna 2011 järjestetty, vaan ne siirrettiin vuodelle NUORISOTOIMINTA Liikuntakerhotoiminta jatkuu syys-toukokuun koulukeskuksen liikuntasalissa. Ryhmiä on tarjolla kaksi. Kerhojen suosio on ollut valtava ja tavoitteena on 1-2 uuden liikuntaryhmän perustaminen syksystä Hiihdon yhteisharjoitukset jatkuvat viikoittain huhtikuun loppuun ja kesätauon jälkeen elokuun lopusta vuoden loppuun. Harjoitukset ovat keränneet vakioporukan ja sen toiminta pyritään vakiinnuttamaan. Toiminnan muodot ja laajentaminen myös kesäajaksi on pohdinnassa (ympärivuotisuus hiihto+juoksu). Harjoitusryhmä tekee vuoden aikana retkiä mm. Ylläshalliin ja uimahalliin/kylpylään. Myös urheiluasusteita hankitaan nuorille. Lasten (ja aikuisten) hiihtokoulu järjestetään tammi-helmikuussa Hyötinmäen kuntoradalla. Elokuun alussa järjestetään liikuntaleiri Isojärven leirikeskuksessa. Lisäksi Taimen järjestämät kilpailut kohdentuvat pääasiassa nuoriin.

8 LAUKKOSKEN TAIMI 8(19) Nuorisotoiminnan mahdollistamiin välineisiin varataan määräraha seuran budjetissa. Hiihtokouluja järjestettiin vuoden alussa kuusi kertaa ja hiihtokouluun osallistui 30 lasta ja nuorta ja heitä ohjasi 5 aikuista. Liikuntakerhoja järjestettiin kaksi ryhmää koulukeskuksen liikuntasalissa. Kerhoihin osallistui 68 eri nuorta ja lasta ja heitä ohjasi 7 ohjaajaa (aikuista ja nuorta). Hiihtoharjoitukset vakiinnutti jo toisena vuonna paikkansa Taimen toiminnassa. Hiihtoharjoituksiin osallistui 18 nuorta ja heitä ohjasi 5 aikuista. Liikuntaleiri järjestettiin perinteisesti elokuun alussa. Leirille osallistui 18 nuorta ja 5 aikuista. Taimen järjestämissä kilpailuissa suurin osa osallistujista oli alle 15-vuotiaita. Järjestettiin kaksi kertaa retki Porvoon uimahalliin ja kerran Ylläshalliin. Uusia lasten/nuorten liikuntaryhmiä ei toimintavuoden aikana saatu käyntiin, vaan niiden käynnistäminen siirtyi syksyyn KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Yksittäistä ja ryhmäohjausta annetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. Kuntoliikunnan keskuspaikkana on Hyötinmäen kuntorata. Sisäliikuntaa varten varataan tarpeen mukaan käyttövuoroja kouluilta ja Laukkosken Työväentalolta. Hiihtokoulussa tarjotaan ohjausta myös aikuisille. Seura pyrkii tarjoamaan voiteluopastusta järjestämissään hiihto- ja muissa talvitapahtumissa. Koko perheen hiihto- ja ulkoilupäivä järjestetään jo neljännen kerran. Ajankohta siirrettäneen maaliskuulle, jottei ailahtelevat säät häiritisisi tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään Hyötinmäen ulkoilualueella. Perinteinen talven selän taittumis kota tapahtuma järjestettäneen viikon 7 lauantaina. Tapahtuma olisi hiihtokoulun päättäjäistapahtuma ja koko perheen ulkoilutapahtuma. Vuoden 2011 yksi kehittämishanke on terveysliikuntamuotojen ja mahdollisen terveysliikuntatapahtuman kehittäminen ja järjestäminen, joita myös jo aiemmin mainitut valmennusillatkin tukevat. Kunto- ja terveysliikunnan vastuuhenkilöinä toimivat Pekka Rahkonen, Matti Väänänen, Pekka Villanen ja Rauno Suonpää. Toimintavuonna 2011 järjestettiin Kotojärven ympärijuoksun lisäksi kaksi kuntoliikuntatapahtumaa; koko perheen talvitapahtuma ja hiihtokoulun päättäjäiset (79 osallistujaa) sekä Talvitapahtuma (40 osallistujaa). Tapahtumissa annettiin mm. hiihdon opastusta aikuisille ja voiteluvinkkejä.. Tulevaisuudessa voisi tavoitteena olla yhden kuntoliikuntatapahtuman järjestäminen talvella ja yhden kuivankelin aikaan.

9 LAUKKOSKEN TAIMI 9(19) TAPAHTUMIEN TUKITOIMINNOT Taimen naiset ovat aktiivisessa ja tärkeässä roolissa seuran toiminnassa. Naisten toiminta jatkuu perinteiseen tapaan. Taimen naiset järjestävät myyjäisiä, hoitavat puffettia seuran tilaisuuksissa sekä kantavat päävastuun mm. nuotioiltojen, kota-iltapäivien, yhteismyyjäisten sekä pikkujoulujen järjestämisestä. Naistoimintaan nimetään 3-5 naisen vastuuryhmä. Naisten kokoontumisista ja toiminnasta syntyviin kuluihin varataan talousarvioon määräraha. Tapahtumien tukitoimintojen vastuuhenkilöinä toimivat Leena Myrtenblad, Irja Nurmi, Elina Tuominen, Jatta Hietapakka, Maarit Poutiainen ja Sari Janhunen. Tapahtumien tukitoiminnot ryhmä oli toimintavuonna 2011 aktiivisessa ja tärkeässä roolissa kaikissa Taimen järjestämissä tapahtumissa. Varainhankinnan näkökulmasta ryhmän rooli oli myös erittäin tärkeä. Ryhmä koostuu pääasiassa Taimen naisista. Toimintavuoden suurimmat voimannäytöt ryhmän osalta olivat Kotojärven ympärijuoksu ja järjestöjen yhteismyyjäiset, jossa Taimi toimi vastuujärjestönä. Kesäkuussa järjestettiin myyjäiset ja kirpputori yhdessä Laukkosken Työväenyhdistyksen kanssa Kahvila Kesämopossa. YHTEISTYÖ PORNAISTEN HEAVY TEAMIN JA PORNAISTEN KUNNAN KANSSA SEKÄ MUU SEURAYHTEISTYÖ Yhteistyö Pornaisten Heavy Teamin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuonna 2011 järjestetään useita tapahtumia yhteistyössä. Suurin yhteinen voimainponnitus on Pornaisten koulukeskuksessa järjestettävä nuorten voimanoston SM-kilpailut, jossa kolmantena järjestäjänä on Helsingin Poliisi Voimailijat. Heinäkuussa järjestetään yhteinen kesätapahtuma ja elokuussa Pornaisten vahvin kilpaillut. Em. tapahtumien tuottojen jako sovitaan tapahtumakohtaisesti. Syksyllä yhteistyötä tehdään Kotojärven ympärijuoksun ja kansallisten voimannostokisojen järjestelyissä. Näiden tapahtumien tuotto kohdentuu vastuuseuralle. Taimi tekee tiivistä yhteistyötä Pornaisten kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Yhteistyö hyödyntää molempia osapuolia ja tuo hyvinvointia kuntalaisille. Hyötinmäen alueen ladunhoito on edelleen Taimen vastuulla. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Alkuvuodesta 2011 neuvotellaan kunnan vapaaaika sihteerin kanssa sopimuksen jatkonäkymistä, mikä osaltaan vaikuttaa moottorikelkka ratkaisuihin. Taimi on valmis tekemään erikseen korvattavia kunnan järjestämiä talkoita ja olemme valmiit muunkinlaiseen yhteistyöhön kunnan kanssa, jos se hyödyttää seuraa, kuntaa ja kuntalaisia. Myös muiden urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa pyritään löytämään yhteistyömuotoja, jotka hyödyntävät molempia/kaikkia osapuolia.

10 LAUKKOSKEN TAIMI 10(19) Yhteistyö kunnan kanssa ei viranhaltijan vaihdoksen jälkeen ollut niin hyvää kuin olisimme toivoneet. Toivottavasti jatkossa yhteistyö Pornaisten kunnan vapaaaikatoimen kanssa on parempaa. Vapaa-aikatoimen Yhteen hiileen seminaarissa toimme esille toiveita yhteistyön parantamiseksi. Taimi hoiti Hyötinmäen kuntoradan hiihtoladut viikonloppuisin, sekä Jokimäen koulun välituntiladut. Latumestarina toimi Ari-Pekka Hietapakka ja varalla Matti Väänänen. Ladunhoitotunteja kertyi yhteensä 180. Pornaisten Heavy Teamin kanssa yhteistyö tiivistyi ja sujui suunnitellulla tavalla. Nuorten voimanoston SM-kilpailut olivat alkuvuoden suuri tapahtuma. Tapahtumaa suunniteltiin useassa palaverissa ja itse tapahtuma sujui hyvin. Mukana järjestelyissä oli myös Helsingin Poliisivoimailijat. Olisimme toivoneet tapahtuman jälkeen kritiikkipalaveria, mitä ei valitettavasti järjestetty. Kesällä järjestimme yhteistyössä Heavy Teamin ja Kahvila Kesämopon kanssa RAW -penkkipunnerruskilpailun ja Pornaisten vahvin kilpailut. Tapahtumat sujuivat hyvin, mutta seuraavaksi vuodeksi on syytä panostaa kilpailijoiden hankintaan. Heavy Teamin jäseniä oli apuna Kotojärven ympärijuoksun järjestelyissä. Kansallisia voimanostokilpailuja ei toimintavuonna järjestetty. Kesällä 2011 keskustelimme yhteistyön jatkosta Heavy Teamin kanssa ja päädyimme yhteistyön jatkamiseen vähintään toimintavuoden 2011 tasolla. Hinthaaran Virin Kylmä Maratonin järjestelyihin osallistui Taimesta Pekka Villanen. Lisäksi Taimi lainasi kilpailuun mm. kilometrimerkit. Laukkosken Työväentalo oli Taimen kokousten pitopaikka. Kokoustila oli Taimelle maksuton, josta suuri kiitos Työväenyhdistykselle. TOIMINTAKILPAILU JA MUUT PALKITSEMISET Toimintakilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Pisteitä toimintakilpailussa saa osallistumalla kilpailutoimintaan sekä seuran järjestämään ohjattuun tai valvottuun toimintaan. Toimintakilpailun 20 parasta palkitaan seuran pikkujouluissa. Taimen paras urheilija, lupaava nuoriurheilija sekä muut mahdolliset palkittavat valitaan seuran syyskokouksessa ja heidät palkitaan seuran pikkujouluissa. Toimintavuonna 2011 Taimen aktiivisuuskilpailussa, toimintakilpailussa, sai pisteitä yhteensä 173 henkilöä. Toimintakilpailun kolme parasta olivat 1. kari Nurmi, 2. Janne-Pekka Nurmi, 3. Kia Mattila. Toimintakilpailun 20 parasta palkittiin taimen pikkujouluissa Taimen vuoden urheilujana palkittiin veteraani maratoonari Veli Janhunen, joka voitti maratonin Suomen Mestaruuden sarjassa M70. Veli sai myös Pornaisten vapaa-aikatoimen palkintostipendin. Vuoden juniorina palkittiin Elmo Gerkman. Taimen aktiiveja nuoria (ryhmien ja leirien ohjaus) muistettiin pikkujouluissa; Janna ja Jami Hietapakka, Niko ja Eetu Salovaara, Tuukka ja Miika Tuominen sekä

11 LAUKKOSKEN TAIMI 11(19) Milena Myrtenblad. Taimen aktiiveja palkittiin seuran Palkkio-, kannustus ja muistamisohjeen mukaisesti olimme keilaamassa ja ruokailemassa (16 osallistujaa) ja ruodimme Kotojärven ympärijuoksun järjestelyjä hyvän ruoan parissa. KOULUTUS Seuran jäseniä kannustetaan ja ohjataan TUL:n ja lajiliittojen järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksen kautta pyritään saamaan uusia henkilöitä mukaan seuran toimintaan. Seura osallistuu koulutuskustannuksiin. Toimintavuonna 2011 Taimelaiset osallistuivat erittäin vähän koulutuksiin. Kari Nurmi osallistui tammikuussa Hakunilassa järjestettyyn Hiihdon ohjaajakoulutukseen. Suunnitellut valmennusillat siirtyivät päällekkäisyyksien vuoksi vuoteen Koulutuksiin osallistumisiin ja ohjaamisiin on jatkossa syytä miettiä keinoja, sillä koulutukset ovat tärkeitä motivaation kannalta. EDUSTUKSET JA MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET Erikseen nimetyt henkilöt edustavat seuraa TUL:n piirin, Uudenmaan hiihto ry:n, Uudenmaan yleisurheilu ry:n sekä mahdollisesti kansallisten lajiliittojen kokouksissa. Merkkipäivämuistamiset (yhteisöt) ovat seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuulla. Taimi muistaa yhteistyöseuroja, jotka täyttävät 50, 80, 90 tai 100 vuotta tapauskohtaisesti määriteltävällä lahjalla. Taimi muistaa 50 vuodesta ylöspäin täyttäviä seuran jäseniä. Muistamisista on erillinen ohje. Toimintavuoden 2011 aikana muistettiin Taimen palkkio-, kannustus- ja muistamisohjeen mukaisesti seuran jäseniä. Muistamisista vastasi seuran puheenjohtaja tai muut vastuutetut henkilöt. Toimintavuonna 2011 muistetut henkilöt: Kari Nurmi 50v., Maire Liimatainen 70v., Kalevi Rinne 70v. ja Aimo Nurmi 70v. Taimen jäsen Aarno Kaunon poismenoa muistettiin suruadressilla. Vuoden 2011 lopussa muistettiin Taimen yhteistyökumppaneita (22kpl) joulukortein. MUU TOIMINTA Muu urheilutoimintaa tukeva seuratoiminta on Taimessa tärkeässä roolissa. Jo perinteeksi muodostuneet vuosittain järjestettävät koko perheen tapahtumat keräävät ison joukon osallistujia. Em. tapahtumat ovat kaikille avoimia ja kustannukset katetaan pääasiassa tapahtumien arpajaismyynnillä.

12 LAUKKOSKEN TAIMI 12(19) Viihdetoiminta Vuoden aikana järjestetään ainakin kaksi kota-iltapäivää, kaksi nuotioiltaa ja pikkujoulut. Lisäksi kohdennetuille ryhmille järjestetään kaksi palkkiotilaisuutta, toinen kesäkuussa ja toinen loka-marraskuussa. Lisäksi esimerkiksi retkiä Ylläshalliin, uintiretkiä ja muita vastaavan tyyppisiä retkiä voidaan järjestää. Kaikille avoimia tapahtumia järjestettiin toimintavuonna 2011 suunnitellun mukaisesti; koko perheen talvitapahtuma ja hiihtokoulun päättäjäiset, kaksi KOTAiltapäivää, kaksi nuotioiltaa ja pikkujoulut. Muista tapahtumista on kerrottu toimintakertomuksen muissa kohdissa. Tulevaisuudessa avoimien tapahtumien määrää ei ole syytä kasvattaa, vaan kannattaa keskittyä tapahtumien sisällön kehittämiseen. Talkoot Laukkosken Taimi hoitaa viikonloppuisin, erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti, Hyötinmäen alueen latuja. Latumestarina toimii Ari-Pekka Hietapakka. Lisäksi Taimen aktiivinen talkooporukka on valmis osallistumaan erilaisiin vapaa-aikatoimen tms. tarjoamiin tehtäviin. Tienvarsien siivoustalkoisiin Taimi osallistuu keväällä Ainakin kerran vuodessa pidetään talkoot seuran kodan kunnossa pitämiseksi. Keväällä 2011 kalustetaan hankittu kontti kaluston säilytystarpeita vastaavaksi Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäiset pidetään perinteisesti ensimmäisenä adventtina. Taimi on vuonna 2011 jälleen myyjäisten vastuujärjestäjänä. Yhteismyyjäiset kaipaavat uudistamista ja siihen työhön ryhdytään kesän jälkeen. Talkootoiminnan vastuuhenkilönä ja KOTAisäntänä toimi Jukka Tuominen. Ladunhoidon vastuuhenkilönä toimi Ari-Pekka Hietapakka ja varalla Matti Väänänen. Toimintavuonna 2011 osallistuimme tienvarsien siivoukseen siivoamalla tuttu pätkä Porvoontien risteys Kotojärvi Golf. Vuoden aikana pidettiin useita talkoita, joiden ajankohdat ja osallistujamäärät löytyvät toimintakertomuksen tilasto-osasta. Talkootoiminnan voimannäyte oli järjestetty Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäiset, jossa Taimi toimi vastuujärjestäjänä. Tapahtumaa uusittiin Taimen johdolla ja tapahtuma oli menestys, joskin Pornaisten kunnan järjestämä Joulupaukku oli vähällä sekoittaa koko tapahtuman.

13 LAUKKOSKEN TAIMI 13(19) LOPUKSI Päättynyt toimintavuosi 2011 oli tapahtuma täyteinen. Suuri kiitos kaikille aktiivisille Taimelaisiile, jotka pyyteettömästi jaksavat tehdä ansiokasta seuratyötä vuodesta toiseen. Hyvässä seurassa on mukava toimia, toivottavasti tämä tunne jatkuu vielä vuosikausia. Pornaisissa Janne-Pekka Nurmi, pj LIITTEET Tapahtumatilastot vuosi 2011 TAPAHTUMATILASTOT vuodelta 2011 Jäsenmäärä jäsentä, joista Yli 15-vuoitiaita 100 henkilöä (naisia 40, miehiä 60) Alle 15-vuotiaita 94 henkilöä (tyttöjä 47, poikia 47) TAIMEN OMAT KOKOUKSET Johtokunnan kokoukset: 20.1., 6.5., Vuosikokous (läsnä 10 henkilöä) ja syyskokous (läsnä 12 henkilöä) Kotojärven ympärijuoksun kritiikki- ja palkkiotilaisuus 5.11., Kahviakka. TOIMINTAKILPAILU 1. Kari Nurmi 208p. 2. Janne-Pekka Nurmi 202p. 3. Kia Mattila 201p. 4. Marcus Jaatinen 188p. 5. Atte Salovaara 171p. 6. Jenna Jaatinen 171p. Vuoden 2011 toimintakilpailussa oli pisteillä 173 henkilöä. EDUSTUKSET MUISSA KOKOUKSISSA Taimesta oli toimintavuoden aikana edustus seuraavissa eri yhteisöjen kokouksissa ja tilaisuuksissa: Yhteistyö- ja suunnittelukokoukset Taimi & Heavy Team 20.1., 22.2., 1.3., 5.7., 8.7. TUL:n Uudenmaanpiirin piirikokous 14.4., Hyvinkää (Janne-Pekka Nurmi) Uudenmaan Hiihto ry:n johtokunnan kokoukset 10.1., 26.5., 27.9., (Kari Nurmi) Uudenmaan Hiihto ry:n kevätkokous 26.5., Hyvinkää (Kari Nurmi)

14 LAUKKOSKEN TAIMI 14(19) Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäisten järjestelykokous , Taimi myyjäisten vastuujärjestäjä. (Irja Nurmi, Iris Nurmi, Leena Myrtenblad, Janne-Pekka Nurmi, Raimo Glans) Uudenmaan Hiihto ry:n syyskokous , Mäntsälä (Kari Nurmi) Säästöpankkisäätiön stipendijakotilaisuus , Askolan Aktia (Keijo Nurmi) Pornaisten Vapaa-aikatoimen Yhteen hiileen seuraseminaari (Kari Nurmi, Janne-Pekka Nurmi) TUNNUSTUSPALKINNOT ja MUU PALKITSEMINEN - Taimen vuoden urheilija: Veli Janhunen Veteraanien SM-maraton, M70 1. Lisäksi useita kansallisten maantie- ja hölkkäkilpailujen voittoja - Taimen vuoden juniori: Elmo Gerkman - Pornaisten vapaa-aikatoimen palkintostipendit Veli Janhunen, juoksu - Aktiivien nuorten muistaminen: Janna Hietapakka, Jami Hietapakka, Niko Salovaara, Eetu Salovaara, Miika Tuominen, Tuukka Tuominen ja Milena Myrtenblad - Kannustusstipendit ala-asteiden oppilaille: Ellen Rautakoski, Jokimäen koulu Juho Kilpeläinen, Jokimäen koulu Iisa Liu, Kirveskosken koulu Jere Rannikko, Kirveskosken koulu - Seura-aktiivien palkitseminen Keilaus, Flamingo Vantaa ja ruokailu Cafe Control Nikkilä, 16 henkilöä Kahviakka, Kotojärven ympärijuoksun toimitsijat, 24 henkilöä MERKKIPÄIVÄT JA MUISTAMISET Vuoden aikana muistettiin seuraavia pyöreitä vuosia täyttäneitä seuran jäseniä: 8.5. Kari Nurmi 50 vuotta Maire Liimatainen 70 vuotta Kalevi Rinne 70 vuotta Aimo Nurmi 70 vuotta Taimen jäsen Aarno Kauno nukkui pois Hänen poismenoa muistettiin suruadressilla. Vuoden lopussa yhteistyökumppaneille (yhteensä 22) lähetettiin joulukortit.

15 LAUKKOSKEN TAIMI 15(19) KILPAILUTOIMINTA Seuraluokittelu ja ranking Hiihdon seuraluokittelu 2011: - SHL:n seuraluokittelussa Taimi sijoittui II-luokkaan sijalla 169 (vuonna ). Hiihtoliittoon kuuluu reilut 1000 seuraa, joista luokiteltuja seuroja vuonna 2011 oli noin Uudenmaan hiihdon seuroista Taimi oli 10. Luokiteltuja uusmaalaisia seuroja oli 22. Hiihdon ranking 2011: - M Janne-Pekka Nurmi - M Patrik Maukkonen - M Kari Nurmi Massahiihto ranking 2011: - MYL 48. Janne-Pekka Nurmi - MYL 136. Patrik Maukkonen - M45 5. Kari Nurmi Arvokilpailut Hiihto - Suomen Mestaruushiihdot, Iisalmi Viesti, yhteisikä min. 120v. 3x5km 5. Taimi (Patrik Maukkonen, Janne- Pekka Nurmi, Kari Nurmi) M50 10km, 5. Kari Nurmi Yleisurheilu - Veteraani Suomen Mestaruus maraton, Tampere M70 maraton, 1. Veli Janhunen HIIHTO Seuran järjestämät hiihtokilpailut - Sarjahiihdot (osallistujia 14), (10), (17), 5.2. (13), (9), (13), (18), (6), (9), 2.4. (14) - Hiihtokoulun taitohiihtokilpailu (8 osallistujaa) - Pornaisten mestaruushiihdot 6.3. (16 osallistujaa) Osallistuminen muiden järjestämiin hiihtokilpailuihin - Lapponia hiihtoviikko , Muonio (V). MYL 180km, yhteistulos: 1. Kari Varis , 24. Kari Nurmi , 32. Janne-Pekka Nurmi Osakilpailutulokset: o Keimiön kiekerö MYL 60km. 1. Kari Varis , 30. Kari Nurmi , 50. Janne-Pekka Nurmi

16 LAUKKOSKEN TAIMI 16(19) o Himmelriikin hiihto MYL 50km. 1. Jussi Simula , 30. Kari Nurmi , 42. Janne-Pekka Nurmi o Karra Huikonen MYL 80km. 1. Kari Varis , 23. Kari Nurmi , 30. Janne-Pekka Nurmi Kansalliset Orimattilan hiihdot (V). M10 2km, 1. Sauli Eskelinen 6.34,2, 6. Elmo Gerkman 7.34,4, 11. Matias Rantanen 8.10,7 - Vuokatti hiihto , Sotkamo. MYL 60km (V), 1. Pauli Turtinen, 38. Patrik Maukkonen - Ikäsarjojen SM-hiihdot Viesti M120 3x5km (p+v+v), 1. Kajaanin Hiihtäjät 41.19,4, 5. Laukkosken Taimi (Patrik Maukkonen, Janne-Pekka Nurmi, Kari Nurmi) 44.21,5. M50 10km (v), 1. Risto Nikula 28.59,8, 4. Kari Nurmi, Taimi 29.19,1 - Pogostan hiihto , Ilomantsi (V). M40 60km, 1. Jukka Hartonen , 9. Janne-Pekka Nurmi, Taimi M50 60km, 1. Kari Nurmi, Taimi Kansalliset Erkylän hiihdot , Hyvinkää(V). M10 2km, 1. Tino Stenman 6.20,2, 10. Elmo Gerkman, Taimi 7.34,6-31. Helenan hiihto , Pyhäjärvi (V). M40 60km, 1. Jukka Hartonen ,7, 4. Janne-Pekka Nurmi, Taimi M50 60km, 1. Kari Nurmi, Taimi ,9 - Finlandia hiihto , Lahti (V). M yleinen 50km, 1. Viacheslav Zuev RUS , 24. Kari Nurmi,Taimi Kansalliset Rantasalmen hiihdot (V). M10 2km, 1. Elias Lyytinen 7.51,5, 4. Elmo Gerkman, Taimi 8.48,7 - Kansalliset Sulo Nurmelan muistohiihdot , Hamina (V). M35 10km, 1. Janne-Pekka Nurmi 30.48,8, M45 10km, 1. Kari Nurmi 30.04,4 - Savonia hiihto , Mikkeli (V). M40 38km, 1. Mika Hartikainen , 3. Patrik Maukkonen, Taimi , 5. Janne-Pekka Nurmi, Taimi König-Ludwig lauf , Oberammergau Saksa (V). M46v 42km, 1. Kari Nurmi, Taimi (kokonaiskilpailun 12.) ,0. M41v 42km, 1. Tero Uusitalo ,6, 6. Janne-Pekka Nurmi (kokonaiskilpailun 39.) ,8 - Kansalliset nuorten Kiparkatti hiihdot , Myrskylä (V). M8 1km, 1. Elmo Gerkman, Taimi 4.31,2. M10 2km, 1. Lauri Aaltonen 7.17, Matias Rantanen, Taimi 8.24,8 - Kansalliset Söderkullan hiihdot , Sipoo (V). M8 1km, 1. Elmo Gerkman, Taimi 3.35,0. M10 2km, 1. Simon Lindström 6.09,2, 11. Matias Rantanen, Taimi 7.44,8. M14 5km, 1. Turo Sipilä 13.06,3, 15. Eetu Salovaara, Taimi 23.52,5. M40 10km, 1. Pasi Lounasaho 26.42,0, 4. Patrik Maukkonen, Taimi 27.38,4. M50 5km, 1. Kari Nurmi, Taimi 13.22,4 - Kansalliset Keimolan hiihdot , Vantaa (V). M35 15km. 1. Petri Kuusinen 38.56,7, 3. Janne-Pekka Nurmi, Taimi 39.41,9. M50 10km, 1. Kari Nurmi, Taimi 25.31,2 - Nationella Österbyloppet , Tammisaari (V). M40 10km, 1. Jari Jaakkola 25.27,9, 3. Patrik Maukkonen, Taimi 26.08,5, 4. Janne-Pekka Nurmi, Taimi 26.35,3. M50 5km, 1. Kari Nurmi, Taimi 12.40,0 - Uudenmaan maakuntaviestit , Lohja. Ikämiehet (C-sarja) 3,5km(p) + 3,5km(p) + 5,7km(v) + 5,7km(v). 1. Laukkosken Taimi 51.40,1. 2. Turengin Sarastus 51.52,3. 3. Riihimäen Kiista-Veikot 52.17,1. Puulaakisarja 3,5km(p)+3,5km(p)+3,5km(v)+3,5km(v). 1. Rajamäen Rykmentti II 41.58, Laukkosken Taimi 56.22,7

LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI

LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintasuunnitelma 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ LAUKKOSKEN TAIMI 2(10) Vuosi 2015 on vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 107. toimintakausi.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Puheenjohtajan katsaus 3. Keilaus Bowling-58 13 Keilajaoston hallinto 13 Harjoittelu 14 Kilpailut ja toiminta 14

Sisällysluettelo. Puheenjohtajan katsaus 3. Keilaus Bowling-58 13 Keilajaoston hallinto 13 Harjoittelu 14 Kilpailut ja toiminta 14 Kenttäurheilijat-58 Toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo KU-58 toimintakertomus 2013 2 / 20 Puheenjohtajan katsaus 3 KU-58:n vuosi 2013 lyhyesti 4 Tapahtumia vuonna 2013 4 Nuoriso 5 Nuorisojaoston hallinto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

Lapsia, nuoria Suomen huippuyleisurheilijoita ja kuntoilijoita, veteraaneja. KU-58:lla tarjontaa kaikille

Lapsia, nuoria Suomen huippuyleisurheilijoita ja kuntoilijoita, veteraaneja. KU-58:lla tarjontaa kaikille Lapsia, nuoria Suomen huippuyleisurheilijoita ja kuntoilijoita, veteraaneja KU-58:lla tarjontaa kaikille Kenttäurheilijat-58 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo KU-58 toimintakertomus 2014 2 / 21 Puheenjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus Kenttäurheilijat-58 ry

Toimintakertomus Kenttäurheilijat-58 ry Päiväkotilapsia lähdössä 400 metrin juoksuun 12.9.2012 Ville Lampinen Tuomas Kaukolahti Lusikkajuoksuissa 13.5.2012 Toimintakertomus Kenttäurheilijat-58 ry Sisällysluettelo KU-58 toimintakertomus 2013

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA NAANTALIN LÖYLY RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 1.1. Naantalin Löyly ry:n Historia...4 1.2. Toiminta-alue...4 1.3. Kattojärjestöt ja jäsenyydet...5 1.4. Sidosryhmät...5 2. SEURAN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Kenttäurheiljat-58 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Kenttäurheiljat-58 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 KU-58:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Kenttäurheilijat-58 ry:n toimintasuunnitelma 2008 2 / 10 Kenttäurheiljat-58 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Kenttäurheiljat-58 ry (KU-58) on vantaalainen

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

HIIHTOUUTISET. Hyvää reeniä ja kehitystä porukassa eteenpäin..! tiedotuslehti kaudelle 2011-2012. Piiriasiat: Seuraesittelyt:

HIIHTOUUTISET. Hyvää reeniä ja kehitystä porukassa eteenpäin..! tiedotuslehti kaudelle 2011-2012. Piiriasiat: Seuraesittelyt: tiedotuslehti kaudelle 2011-2012 HIIHTOUUTISET Photocraft by Jesse Väänänen Piiriasiat: Kilpailukalenterit 16-17 Piirin palstat 1-4, 8-9, 16-21 Seuraesittelyt: Asikkalan Raikas 5 Hartolan Voima 6 Heinolan

Lisätiedot

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 1 Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 23 Kenttäurheilijat-58 ry:n toimintasuunnitelma 2013 2 / 16 Puheenjohtajan katsaus Kenttäurheilijat -58 on vantaalainen yleisurheilun erikoisseura, joka

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Valkeakosken Haka Haka Gym FC Haka FC Haka juniorit

Vuosikertomus 2014. Valkeakosken Haka Haka Gym FC Haka FC Haka juniorit Vuosikertomus 2014 Valkeakosken Haka Haka Gym FC Haka FC Haka juniorit TERVETULOA AIDON PALVELUN PANKKIIN Varaa aika suoraan asiantuntijallemme osoitteessa aitosp.fi/varaa-aika headquarters mallasvedenkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO, 1946

Lisätiedot

JOHDANTO. Kiimingin Urheilijat. Aila Postareff-Jurvelin puheenjohtaja

JOHDANTO. Kiimingin Urheilijat. Aila Postareff-Jurvelin puheenjohtaja TOIMINTAKERTOMUS 2010 JOHDANTO Kiimingin Urheilijat ry (KiimU) on vahvasti paikallisesti toimiva sinnikäs liikunta- ja urheiluseura, joka panosti 72. toimintavuotenaan seuratoiminnan kehittämiseen ja terveysliikuntaan.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Valkeakosken Haka ry FC Haka ry Haka Gym ry FC Haka Juniorit ry

VUOSIKERTOMUS 2011 Valkeakosken Haka ry FC Haka ry Haka Gym ry FC Haka Juniorit ry VUOSIKERTOMUS 2011 Valkeakosken Haka ry FC Haka ry Haka Gym ry FC Haka Juniorit ry HAKAPERHEEN ITSENÄISET YHDISTYKSET Valkeakosken Haka ry perust. 9.10.1932 Haka Gym ry (ent. Valkeakosken Hakan NV) (Naisjaosto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Valkeakosken Haka Haka Gym FC Haka FC Haka juniorit

Vuosikertomus 2012. Valkeakosken Haka Haka Gym FC Haka FC Haka juniorit Vuosikertomus 2012 Valkeakosken Haka Haka Gym FC Haka FC Haka juniorit Uutisia, elämyksiä ja puheenaiheita viidesti viikossa. Tilaa omasi, puh. 0106655730. www.valkeakoskensanomat.fi VALKEAKOSKEN HAKA

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kiimingin Urheilijat ry:n toiminnan perustana ovat arvot Hyvää oloa, Iloa liikkua ja Vastuullisuutta. Vuonna 2015 KiimU tekee pitkäjännitteistä kasvattajaseuratyötä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2012 30.9.2013 Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2012 2013 (1.10.2012 30.9.2013) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2012) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lempäälän Kisa yleisurheilujaosto www.lekiyu.net

Sisällysluettelo. Lempäälän Kisa yleisurheilujaosto www.lekiyu.net Toimintakertomus 1.10.2009-30.9.2010 Lempäälän Kisa yleisurheilujaosto Sisällysluettelo Vuosikatsaus... 3 Varainhankinta ja talkootyö... 5 Urheilukoulutoiminta... 7 Valmennustoiminta... 9 Kilpailutoiminta...

Lisätiedot

HELSINGIN TARMO ry TOIMINTAKERTOMUS

HELSINGIN TARMO ry TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN TARMO ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 Hallinto... 3 1.1 Johtokunta... 4 1.2 Työvaliokunta... 4 1.3 Lajijaostot... 4 1.4 Seuran kokoukset... 4 1.5 Toimintasuunnitelma 2013... 5 2 Talous...

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry Päivitetty 3.5.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN PERIAATTEET... 4 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 4 1.2 ARVOT, MISSIO JA VISIO... 4 1.3 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HELSINGIN JYRY. Toimintakertomus vuodelta 2013. Yleistä

HELSINGIN JYRY. Toimintakertomus vuodelta 2013. Yleistä HELSINGIN JYRY Toimintakertomus vuodelta 2013 Yleistä Jyryn toiminnan ydintä on järjestää korkeatasoista matalan kynnyksen liikuntatoimintaa niin kuntoilijoille kuin kilpaurheilijoillekin. Jyryn kilpailutoiminnasta

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 69. toimintavuodelle 2012 2013 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle

SÄKYLÄN URHEILIJAT ry. Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle SÄKYLÄN URHEILIJAT ry Toimintasuunnitelma seuran 72. toimintavuodelle 2015 2016 www.sakylanurheilijat.fi Sivu 1 JOHTOKUNTA Seuramme toimintaa johtaa ja valvoo vuosikokouksen valitsema johtokunta, joka

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Heinsuon ladut kutsuvat SM -kilpailijoita

Heinsuon ladut kutsuvat SM -kilpailijoita Hollolan Urheilijat -46 Heinsuon ladut kutsuvat SM -kilpailijoita Kuva: Harri Hytönen HU-46 haasteen edessä Vauhtia Levin lumilta Parhaat palat 2010 2 6 12 14 16 18 Johtokunta Yleisurheilu Salibandy Suunnistus

Lisätiedot

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Päivitetty 1.2. 2013 Priimaa yleisurheilua SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 SEURAN PERIAATTEET 6 2.1 Toiminta-ajatus 6 2.2 Arvolähtökohdat 6 2.3 Missio 6 2.4 Visio 6

Lisätiedot