LAUKKOSKEN TAIMI 1(19) LAUKKOSKEN TAIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKKOSKEN TAIMI 1(19) LAUKKOSKEN TAIMI"

Transkriptio

1 LAUKKOSKEN TAIMI 1(19) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2011

2 LAUKKOSKEN TAIMI 2(19) Yleistä osa Kertomusvuoden toiminta pääpiirteissään Kehyksetön teksti Toimintasuunnitelman tekstiä Kehyksellinen teksti Arviointi osio (toimintakertomus osio) Tilastot Kertomusvuoden tapahtumat yms. tilastoina

3 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2011 YLEISTÄ LAUKKOSKEN TAIMI 3(19) Vuosi 2011 oli vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 103. toimintakausi. Laukkosken Taimi on urheilun yleisseura. Taimi kuuluu jäsenseurana Suomen Työväen Urheiluliittoon ja lajiseurana Suomen Hiihtoliittoon, Suomen Urheiluliittoon sekä Suomen Veteraaniurheiluliittoon. Toimintavuonna 2011 Taimen toiminta jatkui pääsääntöisesti edellisinä vuosina hyväksi todettujen toimintojen mukaisesti. Toiminnan painopistealueina vuonna 2011 olivat nuorisotoiminta, eri-ikäisten kilpaurheilu toiminnan laajentaminen, kunto-/terveysliikunta sekä yhteistoiminta Pornaisten kunnan ja muiden urheiluseurojen/yhdistysten kanssa. Näissä painopistealueissa onnistuimmekin lähes suunnitellusti.. Kilpaurheiluun saimme mukaan uusia nuoria ja kunnan ulkopuolella tapahtuvaan kilpailutoimintaankin osallistui kolme nuorta. Yhteistyö varsinkin Pornaisten Heavy Teamin kanssa oli onnistunutta. Taimeen nimettiin eri tiedotusvastaavat (nettivastaavan, mediavastaavan ja seuralehden päätoimittajan), joiden tehtävänä oli tuoda reaaliaikaisesti toimintaa eri medioissa esille. Näkyvyys olikin hyvää, joskin sitäkin voitaisiin edelleen kehittää. Netin päivittämine oli pääsääntöisesti melko reaaliaikaista, mutta seuralehti ilmestyi suunnitellusta poiketen vain kerran. Lehdistövastaavana toimi Pekka Rahkonen ja nettivastaavana sekä seuralehden päätoimittajana Janne-Pekka Nurmi. Alkuvuodesta hankittiin seura-aktiiveille ja muille jäsenille ulkoiluliivit sekä kilpahiihtäjille kilpahiihtopuvut Toimintavuonna 2011 Taimi järjesti useita kaikille avoimia tapahtumia. Tänäkin vuonna ne olivat tärkeä osa seuran toimintaa. Tapahtumia kehitettiin edellisen vuoden järjestelyistä saadulla kokemuksella. Suurimmat vuonna 2011 järjestetyt tapahtumat olivat järjestetty kota-tapahtuma/koko perheen talvitapahtuma, järjestetty koko perheen talvitapahtuma/kota-tapahtuma ja jo 30. kerran järjestetty Kotojärven ympärijuoksu. Kaikki järjestetyt tapahtumat onnistuivat erinomaisesti, josta suuri kiitos aktiiviselle ja sitoutuneellle talkooporukalle. Nuorisotoiminnassa järjestettiin kilpailutoiminnan lisäksi mm. viikoittaiset hiihdon yhteisharjoitukset ja liikuntakerhojen sekä hiihtokoulu ja liikuntaleiri. Uusia nuorten ryhmien määrää emme pystyneet kasvattamaan, mutta olemassa olevien ryhmien kävijämäärä pysyi suurena. Marraskuussa 2011, ensimmäisenä adventtina järjestetyssä Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäisissä Taimi toimi vastuujärjestäjän. Yhteismyyjäisten uudistustyö onnistui Taimen johdolla erinomaisesti.

4 LAUKKOSKEN TAIMI 4(19) Taimen kannustus-, palkkio- ja muistamisohje on koettu toimivaksi seuratyöhön kannustamisen näkökulmasta. Aktiivien Taimelaisten määrä oli edelleen kiitettävän suuri. Taimen naisten toiminnalla oli päättyneenä toimintavuonnakin tärkeä rooli erilaisten tapahtumien järjestelyissä ja varainhankinnassa. Myös Taimen miehet osallistuivat kiitettävästi erilaisiin talkoisiin. Järjestelyvastuiden ja vastuuttamisen näkökulmasta tapahtumien prosessikuvauksien kirjoittamista ja käyttöä jatkettiin vuonna Prosessikuvaukset saatiinkin tehtyä lähes kaikista tapahtumista, joka helpottaa tapahtumien järjestämistä tulevaisuudessa. Jokaiseen tapahtumaan pyrittiin nimeämään pieni vastuuryhmä, joka pääasiassa vastasi tapahtuman järjestämisen organisoinnista. Tässä ei täysin onnisttu, mutta toimintatapaa jatketaan tulevina vuosina. Jo useamman vuoden toiminnan tavoitteena on yhteistyö ja verkostoituminen. Pornaisten kunnan vapaa-aikatoimen kanssa yhteistyö ei toimintavuonna 2011 sujunut aivan toivotulla tavalla. Toiveita yhteistyön muodoista annoimme vapaa-aikatoimen järjestämässä Yhteen hiilen seminaarissa Yhteistyö Pornaisten Heavy Temin kanssa syventyi ja vakiintui ja tulevaisuudessa niin Heavy Teamin kuin muidenkin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys varmasti kasvaa. HALLINTO Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää yleinen kokous, joka kokoontuu vuoden aikana vähintään sääntömääräiset kaksi kertaa(vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa). Toimeenpanovaltaa seurassa käyttää vuosittain syyskokouksessa valittava johtokunta. Johtokunta kokoontuu vuosittain 3-5 kertaa. Johtokunnan kokouksiin kutsutaan myös johtokunnan varajäsenet ja varainhoitaja. Toimintavuonna 2011 pidettiin kaksi yleistä kokousta; vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Johtokunnan kokoukset olivat avoimia, joissa puheoikeus oli kaikilla ja äänioikeus johtokunnan jäsenillä. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Johtokunnan jäsenet: Janne-Pekka Nurmi pj., Timo Nurmi vpj., Rauno Suonpää sihteeri ja johtokunnan jäsenet Ari-Pekka Hietapakka, Leena Myrtenblad, Keijo Nurmi, Pekka Rahkonen, Elina Tuominen, Jukka Tuominen, Pekka Villanen. Varajäsenet: Jatta Hietapakka, Veli Janhunen, Maarit Poutiainen ja Matti Väänänen. Johtokunnan kokouksiin kutsuttiin myös varainhoitaja Kari Nurmi.

5 LAUKKOSKEN TAIMI 5(19) JÄSENISTÖ Laukkosken Taimen jäsenmäärä on lähivuosina ollut pienoisessa kasvussa. Toimintojen tehostamisen ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamisen myötä pyrimme edelleen aktivoimaan niin nykyisiä jäseniä kuin hankkimaan uusiakin toimijoita. Jäsenasioiden hoitajana toimi Timo Nurmi. Jäsenmäärä oli 194 henkilöä. Toimintavuonna 2012 Taimeen liittyi uusia jäseniä 12 henkilöä. Jäsenluettelosta poistettiin jäsenmaksunsa useana vuonna laiminlyöneitä jäseniä. Toimintojen tarjonta ja näkyvyys on paras houkutin seuratoimintaan ja siinä onnistuimmekin kouluarvosanalla hyvin. TALOUS Taimen taloutta hoidetaan erikseen vahvistetun talousarvion mukaisesti. Taimen talous on vakaalla pohjalla. Talousarviossa huomioidaan kuluvan vuoden painopistealueet. Toiminta omavarainhankinta on erittäin aktiivista. Taimen tuloista noin kolme neljäsosaa muodostuu omavarainhankinnasta. Varainhankinta muotoja ovat erilaiset tapahtumat (Kotojärven ympärijuoksu), kirpputori/myyjäiset, arpajaiset puffettimyynti tapahtumissa, paperinkeräys jne. Paikkakunnan ja lähialueen liikelaitoksilta ja yrityksiltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta pyritään saamaan tukea seuran toimintaan palkinto- ja muina lahjoituksina. Toimintavaroja hankitaan myös tekemällä erilaisia talkoita. Varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseksi haetaan toiminta-avustusta kunnan vapaa-aikatoimen urheiluseuroille tarkoitetuista avustuksista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan haetaan muita avustuksia. Seuran koko jäsenistölle pyritään seurasopimuksin ja mahdollisin yhteishankinnoin tarjoamaan mahdollisuus urheilu- ja harrastevälineiden hankintaan seurahinnoin. Sportia Ylläshallin kanssa on seurasopimus, joka takaa urheiluvälineiden edullisemman hankinnan. Vuonna 2011 hankitaan Taimen kalusteiden säilytystilaksi kuljetuskontti, joka sijoitetaan Aimo ja Saima Rinteen perikunnan maille (erillinen sopimus). Lisäksi pohditaan uuden moottorikelkan hankintaa. Seura-asuja hankitaan halukkuuden mukaan ja niiden hankintakustannuksiin Taimi osallistuu myöhemmin päätettävällä summalla. Tarkempi vuoden 2011 taloudellinen suunnittelu selviää Taimen talousarviosta vuodelle 2011.

6 LAUKKOSKEN TAIMI 6(19) Varainhoitajana ja kalustonhoitajana toimi Kari Nurmi. Toiminnantarkastajat Risto ja Tuija Kuisma sekä, varatoiminnantarkastajina oli Sari ja Veli-Matti Janhunen. Taimen talous on vakaalla pohjalla, vaikka tilikauden 2011 tulos oli poistojen jälkeen alijäämäinen ,99. Käteisvarat oli tilikauden lopussa suunnitellusti ja tiedostetusti melko vähäiset (n ) Alijäämää selittää suuret poistot, jotka olivat Kunnanavustuksia Taimi sai 3 976,80 Muita avustuksia Taimi sai Säästöpankkisäätiöltä Rahallista sponsoritukea Taimi sai PS-Palosaneeraus Oy:ltä, Rakennus Simoinen Oy:ltä ja Sportia Ylläs-hallilta. Kuntolatujen hoidon bruttosumma oli 5 835,63 (netto n ) Muita isoja tulolähteitä olivat Voimanoston nuorten SM-voimanostokilpailut, Kotojärven ympärijuoksu ja Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäiset. Suurimmat hankinnat tilivuonna 2011 olivat moottorikelkka varusteluineen ,31, seura-asut 4 670,46 ja säilytyskontti KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA Kilpailutoimintaa järjestetään hiihdossa, maastojuoksussa ja yleisurheilussa. Seuran järjestämät kilpailut ovat kaikille avoimia. Pornaisten kunnan mestaruuskilpailujen sekä yleisurheilun sarjakilpailujen järjestämiseen osallistutaan muiden kunnassa toimivien yleisseurojen kanssa erikseen sovitun vuorojärjestelmän mukaisesti. Seuramme urheilijat osallistuvat piiri-, kansallisen- sekä kansainvälisentason kilpailutoimintaan. Vuonna 2011 myös nuoria Taimelaisia saataneen kunnan ulkopuolisiin kilpailutapahtumiin. Veteraani-ikäisiä urheilijoita Taimessa on useita. Kilpaurheilijoiden kilpailu yms. kustannuksiin osallistutaan syyskokouksessa päätetyllä tavalla. Kilpailulliset tavoitteet: vuodelle 2011: seuran hiihtäjillä on tavoitteena kärkisijat massahiihtokilpailuissa ja veteraanien SM-hiihdoissa. Kari Nurmen tavoitteena Suomen mestaruus hiihdossa (sarja M50), ja viestihiihdossa sarjassa M120v on seuran hiihtäjillä tavoitteena SM-mitali. Veli Janhunen tavoittelee mm. M70-sarjan ½-maratonin ja maratonin Suomen mestaruutta. 2-5 nuoren hiihtäjän ja juoksijan osallistuminen useampaan Pornaisten kunnan ulkopuolella järjestettävään kilpailuun. Taimen järjestämä suurin yksittäinen kilpailutapahtuma Kotojärven ympärijuoksu viettää pyöreitä vuosia, kun se järjestetään jo 30. kerran. Tavoitteena on ensimmäistä kertaa ylittää 200 osallistujan rajapyykki.

7 LAUKKOSKEN TAIMI 7(19) Huhtikuussa ja syyskuussa järjestetään valmennusillat. Iltojen tarkoituksena on antaa perustietoa kestävyys, voima yms. harjoittelusta. Lisäksi niissä voidaan suunnitella henkilökohtaisia valmentautumisohjelmia. Valmennusta ja lajiohjausta tarjotaan halukkaille seuran ohjelmassa olevissa lajeissa. Taimen toimijoita kannustetaan seuran toimintaa tukeviin koulutuksiin. Koulutuskustannukset maksaa Taimi. Kilpailutoiminnan vastuuhenkilöinä toimivat Keijo Nurmi, Rauno Suonpää ja Matti Väänänen. Kilpailuihin ilmoittautumiset hoiti Kari Nurmi. Veli Janhunen saavutti maratonin Suomen Mestaruuden. Hiihdossa ei saavutettu asetettuja tavoitteita; Taimen viestijoukkue oli SMhiihdoissa toinen ja Kari Nurmi henkilökohtaisella matkalla neljäs. Kolmelle nuorelle hankittiin talveksi skipassi, ja he kävivät kansallisissa hiihtokilpailuissa. Taimen hiihtäjät ja juoksijat osallistuivat aktiivisesti kansallisissa hiihto- ja juoksukilpailuissa ympäri Suomen, joista tarkemmin tilasto-osiossa. Omia hiihto- ja maastojuoksukilpailuja järjestettiin toimintavuonna 25kpl (yhteensä 339 osallistujaa). Lisäksi Taimi järjesti kolme kertaa yleisurheilun keskiviikkokilpailut ja osallistui yleisurheilun kunnanmestaruuskilpailujen järjestelyihin (hypyt). 30. kerran järjestetty Kotojärven ympärijuoksu ei vieläkään rikkonut 200 juoksijan rajaa, juoksijoita 188. Valmennusiltoja ei toimintavuonna 2011 järjestetty, vaan ne siirrettiin vuodelle NUORISOTOIMINTA Liikuntakerhotoiminta jatkuu syys-toukokuun koulukeskuksen liikuntasalissa. Ryhmiä on tarjolla kaksi. Kerhojen suosio on ollut valtava ja tavoitteena on 1-2 uuden liikuntaryhmän perustaminen syksystä Hiihdon yhteisharjoitukset jatkuvat viikoittain huhtikuun loppuun ja kesätauon jälkeen elokuun lopusta vuoden loppuun. Harjoitukset ovat keränneet vakioporukan ja sen toiminta pyritään vakiinnuttamaan. Toiminnan muodot ja laajentaminen myös kesäajaksi on pohdinnassa (ympärivuotisuus hiihto+juoksu). Harjoitusryhmä tekee vuoden aikana retkiä mm. Ylläshalliin ja uimahalliin/kylpylään. Myös urheiluasusteita hankitaan nuorille. Lasten (ja aikuisten) hiihtokoulu järjestetään tammi-helmikuussa Hyötinmäen kuntoradalla. Elokuun alussa järjestetään liikuntaleiri Isojärven leirikeskuksessa. Lisäksi Taimen järjestämät kilpailut kohdentuvat pääasiassa nuoriin.

8 LAUKKOSKEN TAIMI 8(19) Nuorisotoiminnan mahdollistamiin välineisiin varataan määräraha seuran budjetissa. Hiihtokouluja järjestettiin vuoden alussa kuusi kertaa ja hiihtokouluun osallistui 30 lasta ja nuorta ja heitä ohjasi 5 aikuista. Liikuntakerhoja järjestettiin kaksi ryhmää koulukeskuksen liikuntasalissa. Kerhoihin osallistui 68 eri nuorta ja lasta ja heitä ohjasi 7 ohjaajaa (aikuista ja nuorta). Hiihtoharjoitukset vakiinnutti jo toisena vuonna paikkansa Taimen toiminnassa. Hiihtoharjoituksiin osallistui 18 nuorta ja heitä ohjasi 5 aikuista. Liikuntaleiri järjestettiin perinteisesti elokuun alussa. Leirille osallistui 18 nuorta ja 5 aikuista. Taimen järjestämissä kilpailuissa suurin osa osallistujista oli alle 15-vuotiaita. Järjestettiin kaksi kertaa retki Porvoon uimahalliin ja kerran Ylläshalliin. Uusia lasten/nuorten liikuntaryhmiä ei toimintavuoden aikana saatu käyntiin, vaan niiden käynnistäminen siirtyi syksyyn KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA Yksittäistä ja ryhmäohjausta annetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. Kuntoliikunnan keskuspaikkana on Hyötinmäen kuntorata. Sisäliikuntaa varten varataan tarpeen mukaan käyttövuoroja kouluilta ja Laukkosken Työväentalolta. Hiihtokoulussa tarjotaan ohjausta myös aikuisille. Seura pyrkii tarjoamaan voiteluopastusta järjestämissään hiihto- ja muissa talvitapahtumissa. Koko perheen hiihto- ja ulkoilupäivä järjestetään jo neljännen kerran. Ajankohta siirrettäneen maaliskuulle, jottei ailahtelevat säät häiritisisi tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään Hyötinmäen ulkoilualueella. Perinteinen talven selän taittumis kota tapahtuma järjestettäneen viikon 7 lauantaina. Tapahtuma olisi hiihtokoulun päättäjäistapahtuma ja koko perheen ulkoilutapahtuma. Vuoden 2011 yksi kehittämishanke on terveysliikuntamuotojen ja mahdollisen terveysliikuntatapahtuman kehittäminen ja järjestäminen, joita myös jo aiemmin mainitut valmennusillatkin tukevat. Kunto- ja terveysliikunnan vastuuhenkilöinä toimivat Pekka Rahkonen, Matti Väänänen, Pekka Villanen ja Rauno Suonpää. Toimintavuonna 2011 järjestettiin Kotojärven ympärijuoksun lisäksi kaksi kuntoliikuntatapahtumaa; koko perheen talvitapahtuma ja hiihtokoulun päättäjäiset (79 osallistujaa) sekä Talvitapahtuma (40 osallistujaa). Tapahtumissa annettiin mm. hiihdon opastusta aikuisille ja voiteluvinkkejä.. Tulevaisuudessa voisi tavoitteena olla yhden kuntoliikuntatapahtuman järjestäminen talvella ja yhden kuivankelin aikaan.

9 LAUKKOSKEN TAIMI 9(19) TAPAHTUMIEN TUKITOIMINNOT Taimen naiset ovat aktiivisessa ja tärkeässä roolissa seuran toiminnassa. Naisten toiminta jatkuu perinteiseen tapaan. Taimen naiset järjestävät myyjäisiä, hoitavat puffettia seuran tilaisuuksissa sekä kantavat päävastuun mm. nuotioiltojen, kota-iltapäivien, yhteismyyjäisten sekä pikkujoulujen järjestämisestä. Naistoimintaan nimetään 3-5 naisen vastuuryhmä. Naisten kokoontumisista ja toiminnasta syntyviin kuluihin varataan talousarvioon määräraha. Tapahtumien tukitoimintojen vastuuhenkilöinä toimivat Leena Myrtenblad, Irja Nurmi, Elina Tuominen, Jatta Hietapakka, Maarit Poutiainen ja Sari Janhunen. Tapahtumien tukitoiminnot ryhmä oli toimintavuonna 2011 aktiivisessa ja tärkeässä roolissa kaikissa Taimen järjestämissä tapahtumissa. Varainhankinnan näkökulmasta ryhmän rooli oli myös erittäin tärkeä. Ryhmä koostuu pääasiassa Taimen naisista. Toimintavuoden suurimmat voimannäytöt ryhmän osalta olivat Kotojärven ympärijuoksu ja järjestöjen yhteismyyjäiset, jossa Taimi toimi vastuujärjestönä. Kesäkuussa järjestettiin myyjäiset ja kirpputori yhdessä Laukkosken Työväenyhdistyksen kanssa Kahvila Kesämopossa. YHTEISTYÖ PORNAISTEN HEAVY TEAMIN JA PORNAISTEN KUNNAN KANSSA SEKÄ MUU SEURAYHTEISTYÖ Yhteistyö Pornaisten Heavy Teamin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuonna 2011 järjestetään useita tapahtumia yhteistyössä. Suurin yhteinen voimainponnitus on Pornaisten koulukeskuksessa järjestettävä nuorten voimanoston SM-kilpailut, jossa kolmantena järjestäjänä on Helsingin Poliisi Voimailijat. Heinäkuussa järjestetään yhteinen kesätapahtuma ja elokuussa Pornaisten vahvin kilpaillut. Em. tapahtumien tuottojen jako sovitaan tapahtumakohtaisesti. Syksyllä yhteistyötä tehdään Kotojärven ympärijuoksun ja kansallisten voimannostokisojen järjestelyissä. Näiden tapahtumien tuotto kohdentuu vastuuseuralle. Taimi tekee tiivistä yhteistyötä Pornaisten kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Yhteistyö hyödyntää molempia osapuolia ja tuo hyvinvointia kuntalaisille. Hyötinmäen alueen ladunhoito on edelleen Taimen vastuulla. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Alkuvuodesta 2011 neuvotellaan kunnan vapaaaika sihteerin kanssa sopimuksen jatkonäkymistä, mikä osaltaan vaikuttaa moottorikelkka ratkaisuihin. Taimi on valmis tekemään erikseen korvattavia kunnan järjestämiä talkoita ja olemme valmiit muunkinlaiseen yhteistyöhön kunnan kanssa, jos se hyödyttää seuraa, kuntaa ja kuntalaisia. Myös muiden urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa pyritään löytämään yhteistyömuotoja, jotka hyödyntävät molempia/kaikkia osapuolia.

10 LAUKKOSKEN TAIMI 10(19) Yhteistyö kunnan kanssa ei viranhaltijan vaihdoksen jälkeen ollut niin hyvää kuin olisimme toivoneet. Toivottavasti jatkossa yhteistyö Pornaisten kunnan vapaaaikatoimen kanssa on parempaa. Vapaa-aikatoimen Yhteen hiileen seminaarissa toimme esille toiveita yhteistyön parantamiseksi. Taimi hoiti Hyötinmäen kuntoradan hiihtoladut viikonloppuisin, sekä Jokimäen koulun välituntiladut. Latumestarina toimi Ari-Pekka Hietapakka ja varalla Matti Väänänen. Ladunhoitotunteja kertyi yhteensä 180. Pornaisten Heavy Teamin kanssa yhteistyö tiivistyi ja sujui suunnitellulla tavalla. Nuorten voimanoston SM-kilpailut olivat alkuvuoden suuri tapahtuma. Tapahtumaa suunniteltiin useassa palaverissa ja itse tapahtuma sujui hyvin. Mukana järjestelyissä oli myös Helsingin Poliisivoimailijat. Olisimme toivoneet tapahtuman jälkeen kritiikkipalaveria, mitä ei valitettavasti järjestetty. Kesällä järjestimme yhteistyössä Heavy Teamin ja Kahvila Kesämopon kanssa RAW -penkkipunnerruskilpailun ja Pornaisten vahvin kilpailut. Tapahtumat sujuivat hyvin, mutta seuraavaksi vuodeksi on syytä panostaa kilpailijoiden hankintaan. Heavy Teamin jäseniä oli apuna Kotojärven ympärijuoksun järjestelyissä. Kansallisia voimanostokilpailuja ei toimintavuonna järjestetty. Kesällä 2011 keskustelimme yhteistyön jatkosta Heavy Teamin kanssa ja päädyimme yhteistyön jatkamiseen vähintään toimintavuoden 2011 tasolla. Hinthaaran Virin Kylmä Maratonin järjestelyihin osallistui Taimesta Pekka Villanen. Lisäksi Taimi lainasi kilpailuun mm. kilometrimerkit. Laukkosken Työväentalo oli Taimen kokousten pitopaikka. Kokoustila oli Taimelle maksuton, josta suuri kiitos Työväenyhdistykselle. TOIMINTAKILPAILU JA MUUT PALKITSEMISET Toimintakilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Pisteitä toimintakilpailussa saa osallistumalla kilpailutoimintaan sekä seuran järjestämään ohjattuun tai valvottuun toimintaan. Toimintakilpailun 20 parasta palkitaan seuran pikkujouluissa. Taimen paras urheilija, lupaava nuoriurheilija sekä muut mahdolliset palkittavat valitaan seuran syyskokouksessa ja heidät palkitaan seuran pikkujouluissa. Toimintavuonna 2011 Taimen aktiivisuuskilpailussa, toimintakilpailussa, sai pisteitä yhteensä 173 henkilöä. Toimintakilpailun kolme parasta olivat 1. kari Nurmi, 2. Janne-Pekka Nurmi, 3. Kia Mattila. Toimintakilpailun 20 parasta palkittiin taimen pikkujouluissa Taimen vuoden urheilujana palkittiin veteraani maratoonari Veli Janhunen, joka voitti maratonin Suomen Mestaruuden sarjassa M70. Veli sai myös Pornaisten vapaa-aikatoimen palkintostipendin. Vuoden juniorina palkittiin Elmo Gerkman. Taimen aktiiveja nuoria (ryhmien ja leirien ohjaus) muistettiin pikkujouluissa; Janna ja Jami Hietapakka, Niko ja Eetu Salovaara, Tuukka ja Miika Tuominen sekä

11 LAUKKOSKEN TAIMI 11(19) Milena Myrtenblad. Taimen aktiiveja palkittiin seuran Palkkio-, kannustus ja muistamisohjeen mukaisesti olimme keilaamassa ja ruokailemassa (16 osallistujaa) ja ruodimme Kotojärven ympärijuoksun järjestelyjä hyvän ruoan parissa. KOULUTUS Seuran jäseniä kannustetaan ja ohjataan TUL:n ja lajiliittojen järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksen kautta pyritään saamaan uusia henkilöitä mukaan seuran toimintaan. Seura osallistuu koulutuskustannuksiin. Toimintavuonna 2011 Taimelaiset osallistuivat erittäin vähän koulutuksiin. Kari Nurmi osallistui tammikuussa Hakunilassa järjestettyyn Hiihdon ohjaajakoulutukseen. Suunnitellut valmennusillat siirtyivät päällekkäisyyksien vuoksi vuoteen Koulutuksiin osallistumisiin ja ohjaamisiin on jatkossa syytä miettiä keinoja, sillä koulutukset ovat tärkeitä motivaation kannalta. EDUSTUKSET JA MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET Erikseen nimetyt henkilöt edustavat seuraa TUL:n piirin, Uudenmaan hiihto ry:n, Uudenmaan yleisurheilu ry:n sekä mahdollisesti kansallisten lajiliittojen kokouksissa. Merkkipäivämuistamiset (yhteisöt) ovat seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuulla. Taimi muistaa yhteistyöseuroja, jotka täyttävät 50, 80, 90 tai 100 vuotta tapauskohtaisesti määriteltävällä lahjalla. Taimi muistaa 50 vuodesta ylöspäin täyttäviä seuran jäseniä. Muistamisista on erillinen ohje. Toimintavuoden 2011 aikana muistettiin Taimen palkkio-, kannustus- ja muistamisohjeen mukaisesti seuran jäseniä. Muistamisista vastasi seuran puheenjohtaja tai muut vastuutetut henkilöt. Toimintavuonna 2011 muistetut henkilöt: Kari Nurmi 50v., Maire Liimatainen 70v., Kalevi Rinne 70v. ja Aimo Nurmi 70v. Taimen jäsen Aarno Kaunon poismenoa muistettiin suruadressilla. Vuoden 2011 lopussa muistettiin Taimen yhteistyökumppaneita (22kpl) joulukortein. MUU TOIMINTA Muu urheilutoimintaa tukeva seuratoiminta on Taimessa tärkeässä roolissa. Jo perinteeksi muodostuneet vuosittain järjestettävät koko perheen tapahtumat keräävät ison joukon osallistujia. Em. tapahtumat ovat kaikille avoimia ja kustannukset katetaan pääasiassa tapahtumien arpajaismyynnillä.

12 LAUKKOSKEN TAIMI 12(19) Viihdetoiminta Vuoden aikana järjestetään ainakin kaksi kota-iltapäivää, kaksi nuotioiltaa ja pikkujoulut. Lisäksi kohdennetuille ryhmille järjestetään kaksi palkkiotilaisuutta, toinen kesäkuussa ja toinen loka-marraskuussa. Lisäksi esimerkiksi retkiä Ylläshalliin, uintiretkiä ja muita vastaavan tyyppisiä retkiä voidaan järjestää. Kaikille avoimia tapahtumia järjestettiin toimintavuonna 2011 suunnitellun mukaisesti; koko perheen talvitapahtuma ja hiihtokoulun päättäjäiset, kaksi KOTAiltapäivää, kaksi nuotioiltaa ja pikkujoulut. Muista tapahtumista on kerrottu toimintakertomuksen muissa kohdissa. Tulevaisuudessa avoimien tapahtumien määrää ei ole syytä kasvattaa, vaan kannattaa keskittyä tapahtumien sisällön kehittämiseen. Talkoot Laukkosken Taimi hoitaa viikonloppuisin, erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti, Hyötinmäen alueen latuja. Latumestarina toimii Ari-Pekka Hietapakka. Lisäksi Taimen aktiivinen talkooporukka on valmis osallistumaan erilaisiin vapaa-aikatoimen tms. tarjoamiin tehtäviin. Tienvarsien siivoustalkoisiin Taimi osallistuu keväällä Ainakin kerran vuodessa pidetään talkoot seuran kodan kunnossa pitämiseksi. Keväällä 2011 kalustetaan hankittu kontti kaluston säilytystarpeita vastaavaksi Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäiset pidetään perinteisesti ensimmäisenä adventtina. Taimi on vuonna 2011 jälleen myyjäisten vastuujärjestäjänä. Yhteismyyjäiset kaipaavat uudistamista ja siihen työhön ryhdytään kesän jälkeen. Talkootoiminnan vastuuhenkilönä ja KOTAisäntänä toimi Jukka Tuominen. Ladunhoidon vastuuhenkilönä toimi Ari-Pekka Hietapakka ja varalla Matti Väänänen. Toimintavuonna 2011 osallistuimme tienvarsien siivoukseen siivoamalla tuttu pätkä Porvoontien risteys Kotojärvi Golf. Vuoden aikana pidettiin useita talkoita, joiden ajankohdat ja osallistujamäärät löytyvät toimintakertomuksen tilasto-osasta. Talkootoiminnan voimannäyte oli järjestetty Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäiset, jossa Taimi toimi vastuujärjestäjänä. Tapahtumaa uusittiin Taimen johdolla ja tapahtuma oli menestys, joskin Pornaisten kunnan järjestämä Joulupaukku oli vähällä sekoittaa koko tapahtuman.

13 LAUKKOSKEN TAIMI 13(19) LOPUKSI Päättynyt toimintavuosi 2011 oli tapahtuma täyteinen. Suuri kiitos kaikille aktiivisille Taimelaisiile, jotka pyyteettömästi jaksavat tehdä ansiokasta seuratyötä vuodesta toiseen. Hyvässä seurassa on mukava toimia, toivottavasti tämä tunne jatkuu vielä vuosikausia. Pornaisissa Janne-Pekka Nurmi, pj LIITTEET Tapahtumatilastot vuosi 2011 TAPAHTUMATILASTOT vuodelta 2011 Jäsenmäärä jäsentä, joista Yli 15-vuoitiaita 100 henkilöä (naisia 40, miehiä 60) Alle 15-vuotiaita 94 henkilöä (tyttöjä 47, poikia 47) TAIMEN OMAT KOKOUKSET Johtokunnan kokoukset: 20.1., 6.5., Vuosikokous (läsnä 10 henkilöä) ja syyskokous (läsnä 12 henkilöä) Kotojärven ympärijuoksun kritiikki- ja palkkiotilaisuus 5.11., Kahviakka. TOIMINTAKILPAILU 1. Kari Nurmi 208p. 2. Janne-Pekka Nurmi 202p. 3. Kia Mattila 201p. 4. Marcus Jaatinen 188p. 5. Atte Salovaara 171p. 6. Jenna Jaatinen 171p. Vuoden 2011 toimintakilpailussa oli pisteillä 173 henkilöä. EDUSTUKSET MUISSA KOKOUKSISSA Taimesta oli toimintavuoden aikana edustus seuraavissa eri yhteisöjen kokouksissa ja tilaisuuksissa: Yhteistyö- ja suunnittelukokoukset Taimi & Heavy Team 20.1., 22.2., 1.3., 5.7., 8.7. TUL:n Uudenmaanpiirin piirikokous 14.4., Hyvinkää (Janne-Pekka Nurmi) Uudenmaan Hiihto ry:n johtokunnan kokoukset 10.1., 26.5., 27.9., (Kari Nurmi) Uudenmaan Hiihto ry:n kevätkokous 26.5., Hyvinkää (Kari Nurmi)

14 LAUKKOSKEN TAIMI 14(19) Pornaisten järjestöjen yhteismyyjäisten järjestelykokous , Taimi myyjäisten vastuujärjestäjä. (Irja Nurmi, Iris Nurmi, Leena Myrtenblad, Janne-Pekka Nurmi, Raimo Glans) Uudenmaan Hiihto ry:n syyskokous , Mäntsälä (Kari Nurmi) Säästöpankkisäätiön stipendijakotilaisuus , Askolan Aktia (Keijo Nurmi) Pornaisten Vapaa-aikatoimen Yhteen hiileen seuraseminaari (Kari Nurmi, Janne-Pekka Nurmi) TUNNUSTUSPALKINNOT ja MUU PALKITSEMINEN - Taimen vuoden urheilija: Veli Janhunen Veteraanien SM-maraton, M70 1. Lisäksi useita kansallisten maantie- ja hölkkäkilpailujen voittoja - Taimen vuoden juniori: Elmo Gerkman - Pornaisten vapaa-aikatoimen palkintostipendit Veli Janhunen, juoksu - Aktiivien nuorten muistaminen: Janna Hietapakka, Jami Hietapakka, Niko Salovaara, Eetu Salovaara, Miika Tuominen, Tuukka Tuominen ja Milena Myrtenblad - Kannustusstipendit ala-asteiden oppilaille: Ellen Rautakoski, Jokimäen koulu Juho Kilpeläinen, Jokimäen koulu Iisa Liu, Kirveskosken koulu Jere Rannikko, Kirveskosken koulu - Seura-aktiivien palkitseminen Keilaus, Flamingo Vantaa ja ruokailu Cafe Control Nikkilä, 16 henkilöä Kahviakka, Kotojärven ympärijuoksun toimitsijat, 24 henkilöä MERKKIPÄIVÄT JA MUISTAMISET Vuoden aikana muistettiin seuraavia pyöreitä vuosia täyttäneitä seuran jäseniä: 8.5. Kari Nurmi 50 vuotta Maire Liimatainen 70 vuotta Kalevi Rinne 70 vuotta Aimo Nurmi 70 vuotta Taimen jäsen Aarno Kauno nukkui pois Hänen poismenoa muistettiin suruadressilla. Vuoden lopussa yhteistyökumppaneille (yhteensä 22) lähetettiin joulukortit.

15 LAUKKOSKEN TAIMI 15(19) KILPAILUTOIMINTA Seuraluokittelu ja ranking Hiihdon seuraluokittelu 2011: - SHL:n seuraluokittelussa Taimi sijoittui II-luokkaan sijalla 169 (vuonna ). Hiihtoliittoon kuuluu reilut 1000 seuraa, joista luokiteltuja seuroja vuonna 2011 oli noin Uudenmaan hiihdon seuroista Taimi oli 10. Luokiteltuja uusmaalaisia seuroja oli 22. Hiihdon ranking 2011: - M Janne-Pekka Nurmi - M Patrik Maukkonen - M Kari Nurmi Massahiihto ranking 2011: - MYL 48. Janne-Pekka Nurmi - MYL 136. Patrik Maukkonen - M45 5. Kari Nurmi Arvokilpailut Hiihto - Suomen Mestaruushiihdot, Iisalmi Viesti, yhteisikä min. 120v. 3x5km 5. Taimi (Patrik Maukkonen, Janne- Pekka Nurmi, Kari Nurmi) M50 10km, 5. Kari Nurmi Yleisurheilu - Veteraani Suomen Mestaruus maraton, Tampere M70 maraton, 1. Veli Janhunen HIIHTO Seuran järjestämät hiihtokilpailut - Sarjahiihdot (osallistujia 14), (10), (17), 5.2. (13), (9), (13), (18), (6), (9), 2.4. (14) - Hiihtokoulun taitohiihtokilpailu (8 osallistujaa) - Pornaisten mestaruushiihdot 6.3. (16 osallistujaa) Osallistuminen muiden järjestämiin hiihtokilpailuihin - Lapponia hiihtoviikko , Muonio (V). MYL 180km, yhteistulos: 1. Kari Varis , 24. Kari Nurmi , 32. Janne-Pekka Nurmi Osakilpailutulokset: o Keimiön kiekerö MYL 60km. 1. Kari Varis , 30. Kari Nurmi , 50. Janne-Pekka Nurmi

16 LAUKKOSKEN TAIMI 16(19) o Himmelriikin hiihto MYL 50km. 1. Jussi Simula , 30. Kari Nurmi , 42. Janne-Pekka Nurmi o Karra Huikonen MYL 80km. 1. Kari Varis , 23. Kari Nurmi , 30. Janne-Pekka Nurmi Kansalliset Orimattilan hiihdot (V). M10 2km, 1. Sauli Eskelinen 6.34,2, 6. Elmo Gerkman 7.34,4, 11. Matias Rantanen 8.10,7 - Vuokatti hiihto , Sotkamo. MYL 60km (V), 1. Pauli Turtinen, 38. Patrik Maukkonen - Ikäsarjojen SM-hiihdot Viesti M120 3x5km (p+v+v), 1. Kajaanin Hiihtäjät 41.19,4, 5. Laukkosken Taimi (Patrik Maukkonen, Janne-Pekka Nurmi, Kari Nurmi) 44.21,5. M50 10km (v), 1. Risto Nikula 28.59,8, 4. Kari Nurmi, Taimi 29.19,1 - Pogostan hiihto , Ilomantsi (V). M40 60km, 1. Jukka Hartonen , 9. Janne-Pekka Nurmi, Taimi M50 60km, 1. Kari Nurmi, Taimi Kansalliset Erkylän hiihdot , Hyvinkää(V). M10 2km, 1. Tino Stenman 6.20,2, 10. Elmo Gerkman, Taimi 7.34,6-31. Helenan hiihto , Pyhäjärvi (V). M40 60km, 1. Jukka Hartonen ,7, 4. Janne-Pekka Nurmi, Taimi M50 60km, 1. Kari Nurmi, Taimi ,9 - Finlandia hiihto , Lahti (V). M yleinen 50km, 1. Viacheslav Zuev RUS , 24. Kari Nurmi,Taimi Kansalliset Rantasalmen hiihdot (V). M10 2km, 1. Elias Lyytinen 7.51,5, 4. Elmo Gerkman, Taimi 8.48,7 - Kansalliset Sulo Nurmelan muistohiihdot , Hamina (V). M35 10km, 1. Janne-Pekka Nurmi 30.48,8, M45 10km, 1. Kari Nurmi 30.04,4 - Savonia hiihto , Mikkeli (V). M40 38km, 1. Mika Hartikainen , 3. Patrik Maukkonen, Taimi , 5. Janne-Pekka Nurmi, Taimi König-Ludwig lauf , Oberammergau Saksa (V). M46v 42km, 1. Kari Nurmi, Taimi (kokonaiskilpailun 12.) ,0. M41v 42km, 1. Tero Uusitalo ,6, 6. Janne-Pekka Nurmi (kokonaiskilpailun 39.) ,8 - Kansalliset nuorten Kiparkatti hiihdot , Myrskylä (V). M8 1km, 1. Elmo Gerkman, Taimi 4.31,2. M10 2km, 1. Lauri Aaltonen 7.17, Matias Rantanen, Taimi 8.24,8 - Kansalliset Söderkullan hiihdot , Sipoo (V). M8 1km, 1. Elmo Gerkman, Taimi 3.35,0. M10 2km, 1. Simon Lindström 6.09,2, 11. Matias Rantanen, Taimi 7.44,8. M14 5km, 1. Turo Sipilä 13.06,3, 15. Eetu Salovaara, Taimi 23.52,5. M40 10km, 1. Pasi Lounasaho 26.42,0, 4. Patrik Maukkonen, Taimi 27.38,4. M50 5km, 1. Kari Nurmi, Taimi 13.22,4 - Kansalliset Keimolan hiihdot , Vantaa (V). M35 15km. 1. Petri Kuusinen 38.56,7, 3. Janne-Pekka Nurmi, Taimi 39.41,9. M50 10km, 1. Kari Nurmi, Taimi 25.31,2 - Nationella Österbyloppet , Tammisaari (V). M40 10km, 1. Jari Jaakkola 25.27,9, 3. Patrik Maukkonen, Taimi 26.08,5, 4. Janne-Pekka Nurmi, Taimi 26.35,3. M50 5km, 1. Kari Nurmi, Taimi 12.40,0 - Uudenmaan maakuntaviestit , Lohja. Ikämiehet (C-sarja) 3,5km(p) + 3,5km(p) + 5,7km(v) + 5,7km(v). 1. Laukkosken Taimi 51.40,1. 2. Turengin Sarastus 51.52,3. 3. Riihimäen Kiista-Veikot 52.17,1. Puulaakisarja 3,5km(p)+3,5km(p)+3,5km(v)+3,5km(v). 1. Rajamäen Rykmentti II 41.58, Laukkosken Taimi 56.22,7

17 LAUKKOSKEN TAIMI 17(19) - Kansalliset Haltialan takaa-ajo hiihdot , Helsinki. M10v 1km(v) + 1km (p), 11. Elmo Gerkman 11.00,9 MAASTOJUOKSUT JA YLEISURHEILU Seuran järjestämät maastojuoksut ja yleisurheilukilpailut - Maastojuoksut 3.5. (osallistujia 29), (24), (24), (21), (9), 7.6. (13), (7), (11), 6.9. (12), (11), (13), (11), (10) ja (12) - Yleisurheilun keskiviikko kilpailut (76), (60) ja 3.8. (65) - Pornaisten yleisurheilu mestaruuskilpailut (yhteistoiminta Taimi-Vilpas-Alku), Taimi hoiti hypyt Kotojärven ympärijuoksu (188) Osallistuminen muiden järjestämiin juoksukilpailuihin - Kylmä maraton , Hinthaara Porvoo. Myl 12,7km, 1. Jari Uusitalo 46.45, 2. Patrik Maukkonen Taimi 49.23, 4. Kari Nurmi Taimi Lokakuun kymppi , Porvoo. M35 10km, 1. Jani Henriksson 33.42, 8. Patrik Maukkonen Taimi M50 10km, 1. Crister Lindberg 34.55, 3. Kari Nurmi Taimi Veteraanien SM-maraton , Tampere. M70 maraton, 1. Veli Janhunen Taimi Sveitsi Run , Hyvinkää. M70 ½-maraton, 1. Veli Janhunen Taimi Pyhän Olavin juoksu , Savonlinna. M65 ½-maraton, 1. Veli Janhunen Taimi Marskin kierros , Mikkeli. M65 ½-maraton, 1.Kalevi Kaukonen , 2. Veli Janhunen Taimi Pornaisten yleisurheilun viikkokilpailut keskiviikkoisin Susihölkkä , Sipoo. Kunto 10.5 km, 1. Kari Viljakainen Porvoon Urh 46.11,5, 2. Veli Janhunen Taimi 48.59,1 - ExtremeRun , Vantaa. MYL 15km, 54. Kari Nurmi, 121. Janne-Pekka Nurmi - Lassin hölkkä , Rantasalmi. M70 8km, 1. Veli Janhunen 37.57,2 YHTEISTOIMINTA MUIDEN SEUROJEN KANSSA Voimanoston nuorten SM-kilpailut, Pornaisten koulukeskus. HeavyTeam, Taimi ja HPV RAW-penkkipunnerruskilpailut, Kesämopo. HeavyTeam ja Taimi Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut. Taimi & Vilpas & Alku Vahvamieskilpailut, Kesämopo. Heavy Team ja Taimi Kylmämaraton, Hinthaara. Hinthaaran Viri & Taimi

18 LAUKKOSKEN TAIMI 18(19) URHEILUKOULUT, YHTEISHARJOITUKSET, RETKET JA LEIRIT Hiihtokoulu, Hyötinmäen kuntorata, 30 nuorta ja 5 aikuista ja Liikuntakerhot (kaksi ryhmää, 6 9vuotiaat ja yli 9 vuotiaat), Pornaisten koulukeskuksen liikuntasali, 68 nuorta ja 7 ohjaajaa ja Hiihdon yhteisharjoitukset, Hyötinmäen kuntorata, 18 nuorta ja 5 aikuista Uimahalliretki, Porvoon uimahalli, 8 nuorta ja 3 aikuista Liikuntaleiri, Isojärven leirikeskus, 18 nuorta ja 5 ohjaajaa Hiihtoretki, Ylläshalli ja Ylläshallin Hoplop, 7 nuorta ja 4 aikuista Uimahalliretki, Porvoon uimahalli, 10 nuorta ja 3 aikuista MUU TOIMINTA Viihdetoiminta Koko perheen talvitapahtuma ja hiihtokoulunpäättäjäiset, Taimen kota, 79 henkilöä Talvitapahtuma, Hietasen rannan ympäristö, 40 henkilöä Nuotioilta Jokimäki, voimalaitoksen ranta, 15 henkilöä Nuotioilta Jokimäki, Voimalaitoksen ranta, 31 henkilöä Kesäkauden päättäjäiset, Taimen kota, 29 henkilöä Tutustuminen seuran varastokonttiin ja kakkukahvit, 18 henkilöä Pikkujoulut Laukkosken Työväentalolla, n. 90 henkilöä Talkoot ja myyjäiset Lumenluontitalkoot, Taimen kota, 6 henkilöä Tienvarsien siivoustalkoot, 11 henkilöä Kirpputoritavaroiden lajittelu, Laukkosken Työväentalo, 5 henkilöä Säilytyskontin tyhjennys ja siirto, Yliniemet & Larvannot, 5 hnekilöä Kirpputori ja myyjäiset, Kahvila Kesämopo, 7 henkilöä Säilytyskontin sisustaminen, 3 henkilöä Kotojärven ympärijuoksun järjestelyt, 10 henkilöä Yhteismyyjäistilan ennakkotarkastus, 3 henkilöä Yhteismyyjäisjärjestelyt, koulukeskus, 18 henkilöä Yhteismyyjäiset, koulukeskus, 30 henkilöä MUUTA - Tammikuu 2011 seura-asujen hankinta Tulevan kesäkauden toimintatiedot kunnan kesäpörriäiseen (Janne-Pekka Nurmi) Säästöpankkisäätiön avustuksen hakeminen (Janne-Pekka Nurmi) Kunnan perusavustusten ja kohdeavustusten haku (Janne-Pekka Nurmi & Keijo Nurmi) Stipendit kouluille (Keijo Nurmi) Palkintomitalien tilaus Kotojärven ympärijuoksuun, Kultakeskus (Keijo Nurmi) Kotojärven ympärijuoksun palkintojen tilaus, Olle Andersson Oy ja Kelloliike Karvonen (Keijo Nurmi)

19 LAUKKOSKEN TAIMI 19(19) Kotojärven ympärijuoksun tehtävien jako (Keijo Nurmi ja Timo Nurmi) Kylmä maraton järjestelyt, Hinthaara (Pekka Villanen) Toimintakilpailun palkintojen tilaus (Keijo Nurmi)

LAUKKOSKEN TAIMI 1(15) LAUKKOSKEN TAIMI

LAUKKOSKEN TAIMI 1(15) LAUKKOSKEN TAIMI LAUKKOSKEN TAIMI 1(15) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2010 LAUKKOSKEN TAIMI 2(15) Yleistä osa Kertomusvuoden toiminta pääpiirteissään Kehyksetön teksti Toimintasuunnitelman tekstiä Kehyksellinen teksti

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(13) LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus

LAUKKOSKEN TAIMI 1(13) LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus LAUKKOSKEN TAIMI 1(13) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2009 LAUKKOSKEN TAIMI 2(13) LAUKKOSKEN TAIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI

LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintasuunnitelma 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ LAUKKOSKEN TAIMI 2(10) Vuosi 2015 on vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 107. toimintakausi.

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(14) LAUKKOSKEN TAIMI

LAUKKOSKEN TAIMI 1(14) LAUKKOSKEN TAIMI LAUKKOSKEN TAIMI 1(14) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2014 LAUKKOSKEN TAIMI 2(14) Yleistä osa Kertomusvuoden toiminta pääpiirteissään Kehyksetön teksti Toimintasuunnitelman tekstiä Kehyksellinen teksti

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI

LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI LAUKKOSKEN TAIMI 1(10) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintasuunnitelma 2016 LAUKKOSKEN TAIMI 2(10) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 YLEISTÄ Vuosi 2016 on vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 108. toimintakausi.

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus 2007 LAUKKOSKEN TAIMI 1(9) Kari Nurmi veteraanien MM-viestikultaa

LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus 2007 LAUKKOSKEN TAIMI 1(9) Kari Nurmi veteraanien MM-viestikultaa LAUKKOSKEN TAIMI 1(9) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2007 Kari Nurmi veteraanien MM-viestikultaa sarjassa M45. Veli Janhunen veteraanien SM-maraton kultaa sarjassa M65. LAUKKOSKEN TAIMI 2(9) TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(9) LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus 2008

LAUKKOSKEN TAIMI 1(9) LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus 2008 LAUKKOSKEN TAIMI 1(9) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2008 LAUKKOSKEN TAIMI 2(9) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Päättynyt vuosi 2008 oli vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 100. toimintakausi.

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Laukkosken Taimi ry. 26.11.2009 1(7)

SYYSKOKOUS Laukkosken Taimi ry. 26.11.2009 1(7) 26.11.2009 1(7) LAUKKOSKEN TAIMEN SYYSKOKOUS (vaalikokous) Aika: Torstai 26.11.2009 klo 19.15 Paikka: Laukkosken Työväentalo 1. Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Janne-Pekka Nurmi avasi kokouksen klo

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(20) LAUKKOSKEN TAIMI

LAUKKOSKEN TAIMI 1(20) LAUKKOSKEN TAIMI LAUKKOSKEN TAIMI 1(20) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2012 LAUKKOSKEN TAIMI 2(20) Yleistä osa Kertomusvuoden toiminta pääpiirteissään Kehyksetön teksti Toimintasuunnitelman tekstiä Kehyksellinen teksti

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI 1(20) LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus

LAUKKOSKEN TAIMI 1(20) LAUKKOSKEN TAIMI. Toimintakertomus LAUKKOSKEN TAIMI 1(20) LAUKKOSKEN TAIMI Toimintakertomus 2013 LAUKKOSKEN TAIMI 2(20) Yleistä osa Kertomusvuoden toiminta pääpiirteissään Kehyksetön teksti Toimintasuunnitelman tekstiä Kehyksellinen teksti

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI, Pornainen. Monipuolista seuratoimintaa Pornaisissa. Tule kanssamme mukavaan ja tekevään joukkoon!

LAUKKOSKEN TAIMI, Pornainen. Monipuolista seuratoimintaa Pornaisissa. Tule kanssamme mukavaan ja tekevään joukkoon! LAUKKOSKEN TAIMI, Pornainen Monipuolista seuratoimintaa Pornaisissa. Tule kanssamme mukavaan ja tekevään joukkoon! SEURA ESITTELY Laukkosken Taimi on vuonna 1909 perustettu urheilun yleisseura. Taimi kuuluu

Lisätiedot

LAUKKOSKEN TAIMI, Pornainen

LAUKKOSKEN TAIMI, Pornainen LAUKKOSKEN TAIMI, Pornainen Monipuolista seuratoimintaa Pornaisissa. Tule kanssamme mukavaan ja tekevään joukkoon! SEURAESITTELY Laukkosken Taimi on vuonna 1909 perustettu urheilun yleisseura. Taimi kuuluu

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY

KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Mannerheiminaukio 7 p. (06) 832 1300 www.kephi.com 67100 Kokkola f. (06) 830 2374 e-mail: toimisto@kepli.fi KESKI-POHJANMAAN HIIHTO RY:N

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 2015

Toimintakertomus 2014 2015 1 (6) Toimintakertomus 2014 2015 Hämeenlinnan Hiihtoseura ry. 2 (6) 1. YLEISTÄ Kausi 2014-2015 oli alkutalven osalta haastava lumiolosuhteiden vuoksi. Moottoriradalle saatiin luonnonlumi ja tykkilumi vasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yhteensä 24 henkilöä.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli yhteensä 24 henkilöä. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY SYYSKOKOUS AIKA Maanantai 24.10.2011 klo 18:30 PAIKKA Skomarsin torppa, Hakunila LÄSNÄ (pj) Eila Varis Veikko Saukkonen (siht) Sirkka Luukkanen Reino Raijos Taimi Saloheimo

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Seura- ja aluejärjestö Pohjois-Suomen Pyöräily ry Toimintasuunnitelma 2014 Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n toiminta perustuu vahvoihin ja elinvoimaisiin Pohjois-Suomalaisiin seuroihin, sekä niiden aktiivisiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Syykokouksen puheenjohtaja Arto Heikkinen avasi kokouksen klo 15.33.

Syykokouksen puheenjohtaja Arto Heikkinen avasi kokouksen klo 15.33. Paikka: Kokoustila Seppele, Leppäsuonkatu 11 Osallistujat: Arto Heikkinen, puheenjohtaja Anttoni Maula, sihteeri Antti Mänttäri Matti Siivola Samuel Ritakallio Janne Nikula Miika Nikula Juuso Nyyssönen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS Suomen Ampumaurheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS ETELÄ-SUOMEN ALUE SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ-SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 1. YLEISTÄ Vuonna 2010 jaoston toiminnan kannalta suurin satsaus

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 22.11.2014 klo. 17.00 Paikka: Oulun Remonttimylly Oy, Riihitie 13 Läsnä: Helena Jokikokko, Marjo Meriruoko, Mervi Meriruoko, Mari Meriruoko, Riikka Hyrkäs,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8)

JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8) JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Järvenpään Uintiklubi ry:n 25 toimintavuosi Seuran toiminnan painopisteet ovat toimintavuonna 2013

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU!

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! 1 KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! Hiihtokoulu alkaa Harjumajalla loppiaisen jälkeen ma 10.1.2011 klo 18.00. Kaikki uudet ja vanhat joukolla mukaan! Suunnitelmissa perustaa ainakin 3 ryhmää; alkeisryhmä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Lauri Jokkala, Eero Sirkka, Tuula Sirkka, Enni Yliraudanjoki, Liisa Tossavainen, Jyrki Vähärautio, Tuovi Alarudanjoki, Pirjo Katajamaa, Saima Ranta

Lauri Jokkala, Eero Sirkka, Tuula Sirkka, Enni Yliraudanjoki, Liisa Tossavainen, Jyrki Vähärautio, Tuovi Alarudanjoki, Pirjo Katajamaa, Saima Ranta OIKARAISEN HAKA RY PÖYTÄKIRJA OIKARAINEN 15.11.2015 AIKA 15.11.2015 klo 18.00-1917 PAIKKA LÄSNÄ Jokkapirtti Lauri Jokkala, Eero Sirkka, Tuula Sirkka, Enni Yliraudanjoki, Liisa Tossavainen, Jyrki Vähärautio,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008

SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 Johtokunta vuonna 2008 Puheenjohtaja: Ensio Lehto IJA. Sihteeri/tal.hoit.

Lisätiedot

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2014 Aika: 10.1.2014 klo 18.00 Paikka: Tampere, Messukylänkatu 23, Munkkimiesten kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Susanne Viljanmaa Aino Oura Marjo Westerlund Mika Selkamo

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2008 1. URHEILIJOIDEN TUKEMINEN SEKÄ TOIMINNAN TASON NOSTAMINEN 2. VALMENTAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Anttoni Maula Avasi kokouksen klo 15:43.

Hallituksen puheenjohtaja Anttoni Maula Avasi kokouksen klo 15:43. HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 18.12.2014 Paikka: Kokoustila Seppele, Leppäsuonkatu 11 Osallistujat: Anttoni Maula, puheenjohtaja Arto Heikkinen, sihteeri Eetu Erkkilä Juuso

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Lentopalloseura JOHDANTO Toimintavuoden 2015 syksyllä käynnistyi Lentopalloseura Pieksämäen Tsemppi 82:n 34. toimintakausi. Se tietää sitä,

Lisätiedot

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry

KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry KymY Kymenlaakson Yleisurheilu ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kymenlaakson Yleisurheilu ry keskittyy uudistetun yleisurheilustrategian painopisteiden mukaisesti alueen ja piirin kilpailujen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri 2012

Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri 2012 Järjestäjä: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Yhteistyökumppanit: Suomen Urheiluopisto, urheiluseurat, lajiliitot Kohderyhmä 8-14 vuotiaat tytöt ja pojat Ajankohta 11.-14.6.2012 Paikka: Suomen Urheiluopisto,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013 2014

Toimintakertomus 2013 2014 1 (7) Toimintakertomus 2013 2014 Hämeenlinnan Hiihtoseura ry. 2 (7) HÄMEENLINNAN HIIHTOSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 1.5.2013-30.4.2014 1. YLEISTÄ Hämeenlinnan Hiihtoseura ry pitää yllä sekä edistää toimintasääntönsä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Lehtimäen Jyske Yleisurheilujaosto TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yleistä Lehtimäen Jyskeen yleisurheilu- ja hiihtojaostot toimivat yhdessä siten, että niillä on yhteiset jäsenet. Jaostoilla on kuitenkin

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY:n ETELÄ SUOMEN ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. YLEISTÄ Vuonna 2013 jaoston toiminnan keskipisteessä oli nuorten ampujien aluevalmennuksen ja leirityksen mahdollistaminen taloudellisesti

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 Hämeenlinnan Hiihtoseura ry. 1 (6) 1. YLEISTÄ Kausi 2015-2016 oli vähäluminen etenkin alkutalven osalta. Moottorirata saatiin tykkilumetuksen avulla hiihdettävään kuntoon tammikuun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot