Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa."

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen KYH 119 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Talousjohtaja Esitys Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy klo valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja

2 hakuaika päättyy klo valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmään hallituksen edustajina Aili Bertlingin, Monica Grönmarkin, Eino Huotarin ja Rafik Neumanin sekä viranhaltijaedustajaksi talousjohtaja Heikki Saloniemen. Hallituksen puheenjohtaja Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki ) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KYH 22 Hallituksen varapuheenjohtaja Neuman toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. _ Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, Uratiessä ja Oikotiessä lukien, Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä Virka on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen alainen ja se on tarkoitus täyttää lukien toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintaa. Kuntayhtymän johtajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen sekä kunnallishallintoon, vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä, innovatiivista ja aktiivista työotetta sekä elinkeinoelämän tuntemusta, johtamis- ja kielitaitoa sekä talousosaamista. Kuntayhtymän johtajan virkaa haki määräaikaan ( ) mennessä seuraavat 27 henkilöä: Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Henningson Henrick, Kauppatieteiden maisteri, Hillman Eero, Filosofian maisteri, Huhtanen Pertti, Kasvatustieteiden maisteri, Husberg Maj-Britt, Kauppatieteiden maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Keskinen Matti, Maisteri Kettunen Juha, Tekniikan tohtori, Kauppat. tohtori Kokko Teemu, Filosofian maisteri Korkala Siru, Valtiotieteiden tohtori Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Leivo Mika, Filosofian maisteri Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Loppi Ari, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Rönkkömäki Hannu, Filosofian maisteri Saarelma Kari, Logistiikan YAMK Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteiden maisteri Vantaa Salo Turku Vihti Jyväskylä Tampere Turku Salo

3 Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Lahti Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Wahlroos-Jaakkola Ann, Diplomiekonomi Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Kaarina Välikoski Tarmo, Kauppatieteiden maisteri Edellä mainittujen valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat kahdeksan (8) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Keskinen Matti, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko, Loppi Ari ja Lukkala Sirpa. Valintatyöryhmä haastatteli edellä mainitut hakijat ja ja päätti haastattelujen perusteella kutsua Eero Hillmannin, Jouni Kurkelan, Taina Lackmannin ja Jouko Lindholmin soveltuvuustestaukseen, jonka teki Personnel Oy viikon 7 aikana. Personnel Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle Valintatyöryhmän kokouksessa ( ) sovittiin, että valintatyöryhmä esittää hallituksen kokouksessa ne ehdokkaat, jotka kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Esitys Taj Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaan hakeneista kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Hallitus päätti, että 1. yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen kutsutaan hakijat Jouni Kurkela, Taina Lackman ja Jouko Lindholm. 2. tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kokousta jatkettiin keskeytyksen jälkeen klo tämän asian käsittelyllä. Keskeytyksen jälkeen ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat puheenjohtaja Lackman, vt. kuntayhtymän johtaja Hillman, rehtorit Katajisto, Kortelainen ja Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Lehtinen sekä pääluottamusmiehet Jääskeläinen ja Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. Liite KYH 31 Esitys kokouksessa Hallituksen vpj. Ansiovertailu Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallituksen valitsema valintatyöryhmä esittää, että hallitus esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan virkaan valittavaksi KTM, VTK

4 Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Paul Packalén esitti Huttu-Mélingin kannattamana, että hakuprosessia jatketaan. Asiasta äänestettiin. Esitys, että yhtymäkokoukselle esitetään kuntayhtymän johtajan virkaan KTM, VTK Taina Lackmania sai kuusi ääntä (Neuman, Grönmark, Huotari, Jumisko, Riihimaa ja Bertling). Paul Packalénin esitys, että hakuprosessia jatketaan, sai neljä ääntä (Huttu-Méling, Kuusela, Mäkipää ja Packalén). Äänestyksen tuloksena hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä tässä asiassa ja poistuivat kokouksesta klo ennen tämän asian käsittelyä. Hallituksen varapuheenjohtajan kehotuksesta klo ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat rehtorit Seija Katajisto, Tuula Kortelainen ja Satu Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Timo Lehtinen, talousjohtaja Heikki Saloniemi sekä pääluottamusmies Päivi Rissanen ja varapääluottamusmies Ritva Lahti. KYKOK 6 Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. Hallitus jatkaa asian valmistelua ja tekee esityksen yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan valinnasta kokouksessaan Ansiovertailu hakijoista toimitetaan yhtymäkokousedustajille kokouskutsun liitteenä. Esitys kokouksessa Hallituksen varapuheenjohtaja, valintatyöryhmän puheenjohtaja Rafik Neuman luki hallituksen esityksen: hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Inkoon edustaja Kari Kaján esitti n edustaja Pekka Luoman ja Vihdin edustaja Marja-Leena Malisen kannattamana, että yhtymäkokous päättää olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi ja päättää palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Uuden hakuprosessin yhteydessä on huolehdittava siitä, että eri kuntien kuntayhtymäedustajilla on koko hakuprosessin ajan selkeä käsitys prosessin etenemisestä. Asiasta äänestettiin.

5 Hallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kajánin muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 29,96 (Hangon edustaja Jorma Nousiainen, Karkkilan Eino Huotari, Kirkkonummen Raili Leidenius, Raaseporin Jorma Saaristo ja Siuntion Hilkka Toivonen) ja EI-ääniä 70,74 (Inkoon Kari Kaján, n Pekka Luoma ja Vihdin Marja-Leena Malinen). Äänestyksen tuloksena yhtymäkokous päätti olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Raaseporin edustaja Saaristo, Kirkkonummen edustaja Leidenius, Karkkilan edustaja Huotari ja Hangon edustaja Nousiainen jättivät eriävän mielipiteen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi. Liite KYH 58 Ansiovertailu Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Luksian yhtymäkokous päätti olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi , ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Luksian hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti.

6 Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Helsingin hallinto-oikeuteen on tehty valitus Luksian yhtymäkokouksen päätöksestä "Kuntayhtymän johtajan virka" 6, Hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa viikolla 33 ja se lähettänee päätöksen Luksialle viikolla 35. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin. Keskusteluosuuden aikana jäsen Paul Packalén esitti jäsen Anna-Liisa Kuuselan kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, n kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Jäsen Tuula Riihimaa esitti jäsen Eino Huotarin kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eino Huotari, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, n kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Asiasta päätettiin äänestää. Packalénin esitys sai neljä ääntä (Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Voitto Mäkipää ja Paul Packalén). Riihimaan esitys sai kolme ääntä (Taina Koskinen, Eino Huotari ja Tuula Riihimaa). Äänestuloksen perusteella (4-3) valintatyöryhmän jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, n kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin ja nimittää sen jäseniksi hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, n kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Lisäksi hallitus päätti valita valintyöryhmän puheenjohtajaksi Rafik Neumanin.

7 Puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa jäävejä jatkokäsittelyn perusteella ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Rafik Neuman. KYH 66 Jäsen Monica Lemberg poistui kokouksesta klo tämän asian keskusteluosuuden aikana. Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä ja piti ensimmäisen kokouksen , jossa päätettiin valintaprosessin aikataulu ja että keväällä 2014 kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneet ovat automaattisesti mukana uusintahaussa. Valintaprosessin aikataulu: Työryhmän kokous Ilmoitukset julki klo Hakuaika päättyy Hakijoiden ansiovertailu valmis Työryhmän kokous: valitaan haastateltavat vko 43 Haastattelut Työryhmän kokous: valitaan testeihin kutsuttavat Testit Testaajan tapaaminen/työryhmä Työryhmän kokous: valitaan hallitukselle esitettävät lopulliset ehdokkaat Luksian hallitus Luksian hallituksen ja yhtymäkokousedustajien haastattelut ehdokkaille Luksian hallitus valitsee ehdokkaansa esitettäväksi yhtymäkokoukselle Yhtymäkokous tekee valinnan Hakuilmoitus (liitteenä) julkaistiin Helsingin Sanomissa ja avattiin sähköisille kanaville (Kuntarekry, MOLin sivut, Oikotie ja Uratie sekä Luksian internet- ja intranet-sivut). Hakuaika päättyy klo 15.00, jonka jälkeen hakuprosessi etenee aikataulun mukaisesti niin, että kuntayhtymän johtajan valinta voidaan tehdä kuntayhtymäkokouksessa Esitys Talousjohtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän työskentelyn käynnistymisen, hakuilmoituksen ja valintaprosessin

8 aikataulun. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Liite KYH 92 Hakuilmoitus Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan virkaa hakivat määräaikaan ( ) mennessä seuraavat 44 henkilöä: Ahonen Ari, Kauppatieteen tohtori Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Baran Karola, Oikeustieteen maisteri Blom-Johansson Pia, Kauppatieteen maisteri Broms Ulla, Filosofian tohtori Dietrich Perttu, Tekniikan tohtori Henningson Hendrick, Kauppatieteen maisteri Hillman Eero, Filosofian maisteri Hiltunen Sirkka, Kauppatieteiden maisteri Huhtanen Pertti, Tekniikan lisensiaatti Husberg Maj-Britt, Kauppatieteen maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Jokipii Tuomas, Tekniikan lisensiaatti Kattainen Jari, Kauppatieteiden maisteri Keronen Petri, Diplomi-insinööri Kettunen Juha, Kauppatieteiden tohtori Kettunen Sara, Filosofian maisteri Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Lehtola Arto, Insinööri YAMK Leivo Mika, Filosofian maisteri Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Meriläinen Raija, Kasvatustieteen tohtori Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Niska Päivi Maria, Yhteiskuntatieteiden maisteri Peus Olga, Filosofian maisteri Regelin Ulla, Filosofian maisteri Rönkkömäki Hannu, Filosofian tohtori Saarelma Kari, Insinööri YAMK Sahlman Eeva, Terveystieteiden maisteri Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteen maisteri Stenberg Martin, Filosofian tohtori Nurmijärvi Vantaa Hämeenlinna Joensuu Turku Jyväskylä Hyvinkää Turku Salo Rovaniemi Jyväskylä Jyväskylä

9 Surakka Jukka, Filosofian tohtori Taddele Majvor Benita, Kauppatieteen maisteri Tallqvist Lasse, Kasvatustieteen maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Ullven Jari, Diplomi-insinööri Virtanen Seppo, Insinööri, YAMK Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteen maisteri Turku Vaasa Raasepori Lahti Vihti Rauma Kaarina Valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat yhdeksän (9) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Kettunen Juha, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko; Välikoski Tarmo, Sahlman Eeva ja Tallqvist Lasse. Valintatyöryhmä haastatteli kutsutuista hakijoista kahdeksan (8) ja Eero Hillman peruutti hakemuksensa eikä osallistunut haastatteluun. Haastattelujen perusteella valintatyöryhmä päätti kutsua Juha Kettusen, Jouni Kurkelan, Jouko Lindholmin ja Lasse Tallqvistin soveltuvuustestaukseen, jonka teki MPS Career Oy viikon 46 aikana. MPS Career Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle Valintatyöryhmä kokoontuu , jossa valintatyöryhmä valitsee hallitukselle esitettävät ehdokkaat, jotka kutsutaan yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Esitys Taj Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista kutsutaan yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Valintatyöryhmä esitti, että yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen kutsutaan Jouko Lindholm. Keskustelun kuluessa Tuula Riihimaa esitti Eino Huotarin kannattamana, että haastatteluun kutsutaan Juha Kettunen, Jouni Kurkela, Jouko Lindholm ja Lasse Tallqvist sekä Taina Lackman. Asiasta päätettiin äänestää kättennostolla. Valintatyöryhmän esitys sai seitsemän ääntä (Aili Bertling, Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Monica Lemberg, Voitto Mäkipää, Rafik Neuman ja Paul Packalén). Tuula Riihimaan esitys sai kaksi ääntä (Tuula Riihimaa ja Eino Huotari). Äänestuloksen perusteella (7 2) hallitus päätti, että kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen kutsutaan Jouko Lindholm.

10 Hallitus päätti myös, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rafik Neumanin pyynnöstä kokouksesta poistuivat myös Eero Hillman, Satu Välimaa-Saari, Timo Lehtinen, Kari Jääskeläinen ja Päivi Rissanen. KYH 104 Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Yhtymäkokousedustajien ja hallituksen jäsenten haastattelutilaisuuteen osallistui Jouko Lindholm. Esitys kokouksessa Hallituksen vpj. Hallituksen nimittämä valintatyöryhmä esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan FM Jouko Lindholm. Hallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rafik Neumanin pyynnöstä kokouksesta poistuivat myös Eero Hillman, Satu Välimaa-Saari, Timo Lehtinen, Kari Jääskeläinen ja Päivi Rissanen. Tämän asian käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 Yhtymäkokous 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013

Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 Kaupunginhallitus 168 09.04.2013 Kaupunginhallitus 217 07.05.2013 Kaupunginhallitus 239 04.06.2013 TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 86/3.311/2013 KHALL 168 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitus 95 02.03.2015 Kunnanhallitus 151 20.04.2015 Kunnanhallitus 158 27.04.2015 Kunnanvaltuusto 41 29.04.2015 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1921/01.01.01.01/2015 KHAL 02.03.2015 95 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.2.2012

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.2.2012 Yhteinen 16.2.2012 Paikka ja aika Lohjan seurakuntayhtymän virasto, 2.krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 16.2.2012 kello 18.00 Läsnäolevat jäsenet Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (26) Kaupunginvaltuusto 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00-19:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Hallitus 58 16.09.2011 Hallitus 65 08.10.2011 Hallitus 69 21.10.2011 vuosille 2012-2014 KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013. Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013. Yhall 29.10.2013 181.

Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013. Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013. Yhall 29.10.2013 181. Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013 Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013 Yhall 29.10.2013 181 Yhall 173 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 Kaupunginhallitus 06.05.2014 AIKA 06.05.2014 klo 17:00-18:37 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään:

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään: Kaupunginhallitus 247 04.06.2014 Kaupunginhallitus 315 19.08.2014 Kaupunginhallitus 329 02.09.2014 Ympäristöjohtajan viran täyttäminen 422/03.05/2014, 468/03.05/2014 KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 48 02.02.2015 Kaupunginhallitus 93 23.03.2015 Kaupunginhallitus 126 27.04.2015 Kaupunginhallitus 149 18.05.2015 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 96/01.01.01/2015 KH 02.02.2015 48 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Kokouskutsu 1 (22) Kaupunginvaltuusto 22.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66

^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 365/14 ' Kauppalankatu 43 C, PL 401,45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 31.1.2014 00101/14/2206 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi r!t \ >i r-7 / Iitin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot