Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa"

Transkriptio

1 1 Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa Seuraavassa taulukossa on Ylä-Lumijärven keltaisen herkkäliikkeisen sekä sen alla olevan sakan koostumus kiintoainetta kohden. Taulukosta ilmenee, että haitta-aineiet ovat rikastuneet eri tavoin näihin kahteen kerrokseen. Keltaisen sakan yleisimipiä aineita ovat alumiini 17 %, rauta 8.3 %, ja rikki, joka alkuaineena on 1,1 massasta. Jos rikki on sulfaattina, sitä on 3.3 %. Vaarallisista ja luvanvaraisista aineista arseeni (As), boori (B), barium (Ba), beryllium (Be), kromi (Cr), kupari (Cu), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), vanadiini (V) ja uraani (U) ovat rikastuneet keltaisessa aineessa. Vertailutieto puuttuu keltaisesta aineesta yllättävästi suhteessa Talvivaran aikaisempiin näytteisiin havaituilta aineilta elohopea (Hg), titaani (Ti), tina (Sn) ja zirkonium (Zr). Alkuaine Näyte: Ylälumijärvi, Kel sakka 2.4 Harmaa sakka näyte 14 kiintoaine 21,8 g /L k.a. 1 C % 8,34 mg/kg kiintoaine Ag mg/kg k.a. <.,34 Al mg/kg k.a As mg/kg k.a. 2,38 <.23 B mg/kg k.a. 8,9 1,74 Ba mg/kg k.a. 18,4 2,21 Be mg/kg k.a. 11,4 4,7 Bi mg/kg k.a. 1,3 Ca mg/kg k.a Cd mg/kg k.a. 1,8 3,22 Co mg/kg k.a. 18,6 19, Cr mg/kg k.a. 24, 2,19 Cu mg/kg k.a. 3,8 3,78 Fe mg/kg k.a Hg mg/kg k.a.,93 K mg/kg k.a Li mg/kg k.a. 3, 1,1 Mg mg/kg k.a Mn mg/kg k.a Mo mg/kg k.a. <.4,16 Na mg/kg k.a Ni mg/kg k.a P mg/kg k.a. 12 1,97 Pb mg/kg k.a. 6,8 4,1 S mg/kg k.a. 11 Sulfaatti Sb mg/kg k.a. <. <.46 Si mg/kg k.a. 17 Sn mg/kg k.a. 3 Sr mg/kg k.a. 21,7 Se mg/kg k.a. <2. 7,7 Te mg/kg k.a. <1. Ti mg/kg k.a. 98,8 Tl mg/kg k.a. 1,26 12, U mg/kg k.a ,6 V mg/kg k.a. 17,2 <.46 Zn mg/kg k.a Zr mg/kg k.a., Sinkki ja koboltti esiintyvät likimain samassa määrin molemmissa sakoissa. Harmaan sakan yleisin aine on sulfaatti,jota on 44 %, aineessa on paljon suolakationeja magnesium, kalsium, natrium, sekä mangaania. Vaarallisista ja luvanvaraisista aineista kadmium (Cd), tallium (Tl), hopea (Ag), ja seleeni (Se) ovat

2 2 rikastuneet harmaaseen sakkaan ja esimerkiksi lyijyä on merkittävästi. Molybdeeni (Mo) pystyttiin määrittämään harmaasta sakasta. Valvonnan ulkopuolella olevia aineita ovat hopea (Ag), boori (B), beryllium (Be), seleeni (Se), tallium (Tl), torium (Th), titaani (Ti), tina (Sn), kaikki edelliset ovat luvanvaraisia aineita, ja zirkonium (Zr), ja jokinäytteissä ei mitata EU-normilla säädeltyä lyijyä (Pb). Lisäksi osa luvanvaraisista aineista on ilman rajoja kuten barium, vanadiini, tai fluoridi. SYKE on todennut nikkelin, sinkin, alumiinin, uraanin ja kadmiumin erityisesti ympäristölle vaaralliseksi cocktailiksi Talvivaaran päästöissä. Näiden yleisten aineiden lisäksi myös edellä mainitut aineet pitää selvittää ja valvoa kaikissa päästöissä. Luvattomia aineita vesistöissä ja päästöissä Talvivaaran lähivesistöt saastuivat pahoin marraskuun vuodossa. Valitettavasti niitä ei ole ennallistettu ja puhdistettu vaan uusia jätteitä juoksutetaan vanhojen päälle. Näytteitä on ennen Osa sakkanäytteistä määritetyistä aineista määritettiin edelleen vesistöstä. Etelän juoksutusreitillä Lumijokea (Lj) pitkin Ylä- Lumijärvi (Yljä) ja Kainuun ELYn ilmoituksen mukaan myös saastunut Lumijärvi (Ljä) piti kiertää juoksutusojan (Juoks oj avulla). Lumijärvi on lähes Lumijoen tasolla sen sivu-uoman päässä, haarakohta on Lumijoen risteys (Lj rist). Lumijärven jälkeen seuraava saastunut alue on kalkittavan ollut Rötysuo (RöLaSuo) ja Rötylampi (RöLa, näyte RöLaP on sen pohjois päästä). Lumijoki laskee Kivijärveen, jossa on talvenaikana on ollut ilmeisesti suurin osa marraskuun päästöstä. Kivijoki (Kvjoki) laskee Kivijärvestä (Kvjä) Laakajärveen (Laakj) Tl mcg/l US WS,24 mcg/l AU,3 mcg/l Juoksutuksen ja juoksutusreitin tallium on uhka Jyrkän vedenottamolle ja vesistölle. Vedenottamon turvallisuus pyydetään tarkistamaan välittömästi. Jos vedenottamo oli auki marras-joulukuussa ilamn

3 3 tallium kontrollia, tallium-myrkytyksen oireet pyydetään tarkistaamaan vedenkäyttäjiltä Tallium kokonaispitoisuuksia (mikrogrammaa litra) etelän juoksutusreitiltä otetuista näytteistä. Osa näytteistä on otettu joen pohjalta. Vertailu Ylä-Lumijärven harmaan sakan nestetilavuuspitoisuuteen sekä Australian alustavaan ympäristöturvallisuuden trigger value arvoon, sekä US/EPA juomavesi (water supply) arvoon,24 mikrog/litra. Verratuna juomavesi-standardiin Lumijoen/Lumijärven arvot olivat 4-26-kertaiset, juoksutusojan arvo -kertainen Ylä-lumijärven sakan 9.4. päällä ollut vesi n. 6-kertainen ja harmaa sakka liuospitoisuutena noin 11-kertainen. Australian tiukimpaan vesinormiin verrattuna Lumiärven pitoisuus oli korkeimmillaan 21-kertainen ja harmaa sakan n. 91-kertainen. Juoksutus tulee keskeyttää ympäristölle ja ihmisille vaarallisena. Juoksutusojan arvo osoittaa, että Talvivaaran puhdistetuissa vesissä on paljon talliumia. Tallium tunnetaan kaivosjätteistä ja sitä on ilmeisen vaikea poistaa emäksellä. Se on hyvin vesiliukoinen ja voi levitä pohjaveteen. Tallium on yksi myrkyllisimmistä metalleista ja imeytyy ihosta läpi. Esimerkiksi Talvivaaran padonrakentajat operoivat märin rukkasin. Australian viite gfmwq-guidelines-vol2-8-3b.pdf kappale s Ag mcg/l Kriit,1 AU,2 1 Lj,rist 19.3 Lj, tie 2.4. Ljä suu 2.4. Lj, silta 4.4. Yljä, hsakka 4.4. Ljä 2m Lj 9.4 HärPu 9.4 Juoks oja 1.4 Hopea kokonaispitoisuuksia (mikrogrammaa litra) etelän juoksutusreitiltä otetuista näytteistä. Osa näytteistä on otettu joen pohjalta. Vertailu Ylä-Lumijärven harmaan sakan nestetilavuuspitoisuuteen, ympäristöministeriön monisteen 19, s 99 kriittiseen arvoon.1 mikrog/litra sekä Australian makean veden ympäristöturvallisuuden arvoon,2 mikrog/litra. Australian viite gfmwq-guidelines-vol2-8-3b.pdf taulukko s Lumijoen ja Lumijärven näytteet ovat kertaa ympäristönormi (Australia), jouksutusoja 8-kertaa ja Härkäpuro 6-kertaa. Vesiin luvatta laskettu hopea on ympäristölle vaarallista ja suuret tilavuudet johtavat jopa satojen miljooonien kuutioiden saastumiseen. Hopean on raportoitu kertyvän nisäkkäiden aivoihin.

4 Se mcg/l AU, Kriit 1, 4 2 Lj,rist 19.3 Laakj Lj, tie 2.4. Lj, silta 4.4. Yljä, hsakka 4.4. Seleenin kokonaispitoisuuksia (mikrogrammaa litra) etelän juoksutusreitiltä otetuista näytteistä. Osa näytteistä on otettu joen pohjalta. Huomaa Laakajärven pohjalta otetun suodatetun näytteen merkittävä pitoisuus. Vertailu Ylä-Lumijärven harmaan sakan nestetilavuuspitoisuuteen mikrog/litra sekä Australian makean veden ympäristöturvallisuuden arvoon mikrog/litra, sekä ympäristöministeriön monisteen 19- kriittiseen arvoon 1 mikrog/litra. Australian viite gfmwq-guidelines-vol2-8-3b.pdf taulukko s Luvatta lasketun seleenin pitoisuudet olivat kertaa kriitinen pitoisuus, ja Laakajärven syvänteen 11- kertainen. Harmaassa sakassa pitoisuus on n. 17-kertainen Be mcg/l Kriit,2.4.2 Lj,rist 19.3 Laakj Ljä,2m 11.4 Berylliumin kokonaispitoisuuksia (mikrogrammaa litra) etelän juoksutusreitiltä otetuista näytteistä. Huomaa Laakajärven pohjalta otetun suodatetun näytteen merkittävä pitoisuus. Ylä-Lumijärven harmaan sakan nestetilavuuspitoisuuteen oli 99,6 mikrogrammaa/litra, sekä vertailu ympäristöministeriön

5 Lj jääl19.3. Lj,rist RöLaP19.3. RöLaSuo19.3. Kvjä, Kvjokisuu 2.3 Laakj Juoks.oja,suu 26.3 Lj majavapato Juoks oja 27.3 Lj 3m juoks oj 28.3 Juoks oj.,metsä 28.3 Juoks oj. 2.4 Lj, tie 2.4. Ljä suu 2.4. RöLa 2.4. Lj, silta 2.4. Lj, silta 4.4. Yljä, hsakka 4.4. monisteen 19, s 99 kriittiseen arvoon.2 mikrog/litra. Beryllium on luvavarainen aine, joka ei ole Talvivaaran luvissa Pb mcg/l EU ln 7, AU 1, EU uusi 1, Pb mcg/l EU ln 7, AU 1, EU uusi 1,2 1 Juoks oja 11.4 Ljä 2m Lj 9.4 HärPu 9.4 Yljä, vesi 9.4. Juoks oja 1.4 HärPu 1.4.

6 6 Lyijyn (Pb) kokonaispitoisuuksia (mikrogrammaa litra) etelän juoksutusreitiltä otetuista näytteistä. Osa näytteistä on otettu joen pohjalta. Huomaa Laakajärven pohjalta otetun suodatetun näytteen erittäin merkittävä pitoisuus, lähes 2 x voimassaoleva ja EU normi 7, mikrog/litra, 12 x tuleva EU normi 1.2 mikrog/litra. Talvivaaran juoksutusojasta mitattiin mikrog/litra lyijyä. Vertailu Ylä-Lumijärven harmaan sakan pitoisuuteen, EU laatunormiin 7. mikrog/litra sekä Australian makean veden ympäristöturvallisuuden arvoon 1, mikrog/litra. Australian viite gfmwq-guidelines-vol2-8-3b.pdf taulukko s Pöyry ei mittaa lyijyä juoksutusjoista, ja järvistäkin vain liukoista lyijyä. Juoksuusreitillä lyijyä oli 4,4-2-kertaa uusi EU normi (1.2 mikrog/litra) ja harmassa sakassa 7-kertaa. Talvivaaralla ei ole ympäristölupaa lyijyn laskemiseen. Sekä etelän juoksetusojassa, että pohjoisen Härkäpurossa on kasvavia lyijymäärä As mcg/l Juoks.r 1, AU 1, Juoks oja 11.4 Lj 9.4 HärPu 9.4 Juoks oja 1.4 HärPu 1.4 Juoksetusojasssa ja Lumijoessa on myös arseenia, jonka määrä ylitttää Australian ympäristörajan 1 mikrog/litra sekä Kai-ELYn juoksutuspitoisuuden 1 mikrog/litra. Ylitys pohjoisen reitin Härkäpurossa on 2- kertainen.

7 Sb mcg/l US WS 1 Juoks oja 1.4 HärPu 1.4. Etelän juoksetusojassa oli 1.4. lyijyn, arseenin, hopean ja talliumin lisäksi myös antimonia (Sb), vertailuna US juomavesinormi.6 mikrog/litra. Kai-ELYn Räisänen on kutsunut antimonia supermyrkyksi. Härkäpurossa 1.4. antimonin määrä oli 34 mikrogrammaa. Tämän lisäksi Härkäpurossa oli 2,2 mikrog/litra arseenia, ja 23, mikrog/litra lyijyä. Muut aineet lantaani, cerium, yrrium, niobium ja thorium. Uuden Ylä-Lumijärven 9.4. sakkanäytteen analyysissä löytyi myös maametaali lantaani, jota on suhteellisesti melko paljon. Samoin löytyi niobium Lumijärven 1.4. vesinäytteessä oli lantaania, sekä maametalleja ceriumia, ja yttriumia. Erityisen paljon näytteessä oli toriumia (Th) 264 mikrog/litra, myös suhteellisesti yleisiin metalleihin, kun sinkkiä oli 23 ja nikkeliä 34 mikrogramma /litra. Torium radioaktiivinen metalli, jota tiedetään esiintyvän Talvivaaran malmissa uraaniin verrattavia määriä. Se kertyy kaloihin ja leviin. Se on myös luvanvarainen ja syöpävaarallinen aine. Sen hajoamistuotteina syntyvät radium ja radon (thoron) ovat myös säteilyvaarallisia.

8 8 Lantaanilla on osoitettu myrkyllisyyttä vesieliölle, Australian viite, sivu gfmwq-guidelines-vol2-8- 3b.pdf Vastaavasti torium on myös myrkyllinen vesieliöille, alla US ecotox tietoja. Ecotox tietokannasta ilmenee, että myös cerium vesistöissä myrkyllinen aine ja maametallina yttriumilla voidaan olettaa olevan vastaavanlaisia vaikutuksia. Niobium on myös tunnettu myrkyllinen metallli. Talvivaarassa tiedetään esiintyvän maametalleja ja näiden sukulaisaineita myös muista tutkimuksista. Näiden kaikkien esiintyminen jätevesissä ja ympäristö- sekä terveysvaikutukset tulee selvittää kunnolla. Thorium US Ecotox LC Hyalella Azteca.6 mikrog/litra pehmeä vesi, Ecotox viite 893 Borgmann,U., Y. Couillard, P. Doyle, and D.G. Dixon, 2 Toxicity of Sixty-Three Metals and Metalloids to Hyalella azteca at Two Levels of Water Hardness Environ. Toxicol. Chem.24(3): Biologinen kertyminen kirjolohi: Oncorhynchus mykiss (Rainbow Trout) BFC kertainen konsentraatiosta.74 (?) -.3 mikrog/litra 9 vuorokautta. Viite Poston,T.M Observations on the Bioaccumulation Potential of Thorium and Uranium in Rainbow Trout (Salmo gairdneri) Bull. Environ. Contam. Toxicol.28(6): Fisher,N.S., J.L. Teyssie, S. Krishnaswami, and M. Baskaran, 1987 Accumulation of Th, Pb, U, and Ra in Marine Phytoplankton and its Geochemical Significance Limnol. Oceanogr.32(1): Biologisia kertymistekijöitä: Oscillatoria woronichinii (Blue-Green Algae) BFC 22, Coccolithus huxleyi (Coccolithophorid) BFC 89, Thalassiosira pseudonana (Diatom) BFC 16, Dunaliella tertiolecta (Green Algae) BFC 244, Synechococcus sp. (Blue-Green Algae) BFC (97), Dilling,W.J., and C.W. Healey Influence of Lead and the Metallic Ions of Copper, Zinc, Thorium, Beryllium and Thallium on the Germination of Frogs' Spawn and on the Growth of Tadpoles. Ann. Appl. Biol.13:

9 Alkuaine Näyte: Keltainen sakka Harmaa sakka Ylälumijärvi kiintoaine 21,8 g /L k.a. 1 C % 8,34 mg/kg kiintoaine Ag mg/kg k.a. <.,34 Al mg/kg k.a As mg/kg k.a. 2,38 <.23 B mg/kg k.a. 8,9 1,74 Ba mg/kg k.a. 18,4 2,21 Be mg/kg k.a. 11,4 4,7 Bi mg/kg k.a. 1,3 Ca mg/kg k.a Cd mg/kg k.a. 1,8 3,22 Co mg/kg k.a. 18,6 19, Cr mg/kg k.a. 24, 2,19 Cu mg/kg k.a. 3,8 3,78 Fe mg/kg k.a Hg mg/kg k.a.,93 K mg/kg k.a Li mg/kg k.a. 3, 1,1 Mg mg/kg k.a Mn mg/kg k.a Mo mg/kg k.a. <.4,16 Na mg/kg k.a Ni mg/kg k.a P mg/kg k.a. 12 1,97 Pb mg/kg k.a. 6,8 4,1 S mg/kg k.a. 11 Sulfaatti Sb mg/kg k.a. <. <.46 Si mg/kg k.a. 17 Sn mg/kg k.a. 3 Sr mg/kg k.a. 21,7 Se mg/kg k.a. <2. 7,7 Te mg/kg k.a. <1. Ti mg/kg k.a. 98,8 Tl mg/kg k.a. 1,26 12, U mg/kg k.a ,6 V mg/kg k.a. 17,2 <.46 Zn mg/kg k.a Zr mg/kg k.a., 9

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen Hämeenlinnan taajamageokemia Timo Tarvainen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17 2011 Kannen kuva: Näytteenottajia Hämeenlinnan toripuistossa kesällä 2010. Kuvaaja Tauno Valli GTK. Sisäkannen kuva: Näytteenottoa

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 155 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita

Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:in liittyviä teknisiä huomioita Yleistä Kuusamon Juomasuon esiintymän YVA:n merkittävin ongelma liittyy siihen, että arviointi perustuu paljolti olettamuksiin, koska projektin

Lisätiedot

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista Dr. Martin Schuster Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG Heraeus Edelmetalle Käännös: Anders Wollstén Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista V äestön yleisen terveystietouden

Lisätiedot

ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN Tilaaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kunnostussuunnitelma Päivämäärä 21.12.2012 Viite 1510002588 ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen

Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen käyttömahdollisuus maataloudessa Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia

Lisätiedot

AIHE: Alkuaineet ja atomit Aineiden luokittelu Kemian merkkikieli Atomien rakenne Atomien elektronirakenne Jaksollinen järjestelmä

AIHE: Alkuaineet ja atomit Aineiden luokittelu Kemian merkkikieli Atomien rakenne Atomien elektronirakenne Jaksollinen järjestelmä EVTEK 1 FILE:\EVTEK 29082005 Opettaja: Pekka Lehtonen GSM: 050-3595099 E-mail: pekka.lehtonen@evtek.fi opintojakso Syksy 2005 Luento 29.8.2005 AIHE: Johdanto Mitä kemia on? Kemian ja fysiikan jako eri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. URAANIN LOUHINTA 2 3. SÄTEILYTURVAN PERIAATTEITA 2 4. RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 3 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN HAJOAMINEN 3 ALFA- JA BEETASÄTEILY 3 GAMMASÄTEILY 4 RADIOAKTIIVISET

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti

Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Loppuraportti Kuusamon kultakaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Loppuraportti Säteilyturvakeskus 10.12.2014 1 Summary Dragon Mining is currently investigating the possibility of commencing gold

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitetaan radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

Juomasuo GTK:n geologi Pankka (1989) : Juomasuon esiintymäalue paikannettiin keväällä 1985 geofysikaalisilta matalalentokartoilta. Paksuista maapeitteistä johtuen alueella on geofysikaalisten tutkimusten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot