NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ. Seminaari Turku, Suomi. Seminaariraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ. Seminaari 21.-22.8.2007 Turku, Suomi. Seminaariraportti"

Transkriptio

1 NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASON YHTEISTYÖNÄ Seminaari Turku, Suomi Seminaariraportti Sisällys: 1 Seminaarin tarkoitus Seminaarin avaaminen Hankeprosessi ja tavoitteet Nuorten Turku Foorumi poikkisektoraalinen yhteistyö ja osallistuminen esimerkkinä Kuinka kertoa nuorille seksistä ja seksuaalisuudesta? Toiminnallisten menetelmien työpaja Terveyden edistämisen yksikön ja terveystiedon opetuksen esittely Excursio Turussa: Aids-tukikeskus Turun kaupungin seksuaalikasvatus-kansio ja ehkäisyneuvolan esittely Partnereiden työpaja Hankkeen talous ja maksatushakemus, miten tästä eteenpäin? sekä seminaarin lopetus...5 Liite 1. Seminaariohjelma...7 Liite 2. Osallistujalista Tiina Keinänen

2 1 Seminaarin tarkoitus Seminaarin tarkoituksena oli mm. Tarjota tietoa viestinnällisistä ja osallistavista toimintametodeista sekä poikkisektoraalisen työn merkityksestä nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä Hankkeen toimien edelleen suunnittelu Tiedon ja ajatusten vaihto partnereiden kesken Seminaarin teemana oli pohtia eri sektoreiden ja toimijoiden roolia nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä sekä soveltaa nuorten kanssa käytettäviä työskentelymetodeja. Se tarjosi tietoa viestinnällisistä ja osallistavista työskentelymetodeista. Näitä on tarkoitus hyödyntää osana materiaalipakettia ja seksuaaliterveysopetustapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi selkeytettiin ja suunniteltiin hankkeen toimia sen loppuajalle. Hankkeen sisältöteemojen ohella seminaarissa käytiin läpi maksatushakemukseen ja raportointiin liittyviä asioita. Tiistai Seminaarin avaaminen Johtaja, ylilääkäri, Maisa Kuusela, Turun kaupungin terveystoimen perusterveydenhuollon hallintoalan, eteläiseltä alueelta avasi seminaarin toivottamalla seminaariin osallistujat tervetulleeksi seminaariin. Avajaispuheenvuorossaan Kuusela toi esille Turun pitkät perinteet seksuaaliterveyden edistämisessä. Lisäksi hän korosti sitä, että seksuaalikasvatukseen kuuluu laajakirjo erilaisia kokonaisuuksia, kuten seurustelu, suvaitsevaisuus, vanhemmuus sekä seksuaalinen identiteetti. Seksuaalikasvatuksessa tulee tuoda esille seksuaalisuuden positiiviset puolet. 3 Hankeprosessi ja tavoitteet Projektikoordinaattori Tiina Keinänen kertasi hankkeen tavoitteet sekä avasi hankeprosessia: hankkeessa tähän mennessä tehtyjä toimia sekä tulevat toimet hankesuunnitelman mukaan. 4 Nuorten Turku Foorumi poikkisektoraalinen yhteistyö ja osallistuminen esimerkkinä Pirjo Lehtinen Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta kertoi nuorten parissa toteutetusta poikkisektoraalisesta yhteistyöstä Turun kaupungissa. Hän esitteli Nuortenturku foorumin perustehtävät, toiminta-ajatusta, tavoitteita, tehtäviä ja konkreettista toimintaa. Esityksessään hän toi esille ennen kaikkea sen, että nuoria valtaistavassa toiminnassa on tärkeää prosessi ja se että nuoria kannustetaan ja tuetaan, otetaan mukaan päätöksen tekoon. Eräänä tavoitteena toiminnassa on nuorten elämän hallinta. Lisäksi hän toi esille sen, että onnistunut poikkisektoraalinen yhteistyö edellyttää kaikkien panosta sekä henkilön tai muun toimijan, joka koordinoi toimintaa. 5 Kuinka kertoa nuorille seksistä ja seksuaalisuudesta? Kätilö, seksuaalikasvattaja Katriina Bildjuschkin Turun ehkäisyneuvolasta puhui seminaarissa aiheesta Kuinka kertoa nuorille seksistä ja seksuaalisuudesta. Bildjuschkin avasi ennen kaikkea 2

3 seksuaalikasvattajan missiota. Hänen mukaansa seksuaalikasvattajan tulee jakaa: 1) asiallista tietoa, 2) oikeaa tietoa, 3) oikeaan aikaan tietoa ja 4) tietoa sopivina annoksina. Seksuaalikasvattajan tulee myös tukea nuorten omaa mielipiteen ja arvomaailman muodostumista. Seksuaalikasvattajan tehtävä on siis neuvoa ja ohjata, ei pelotella. Hänen tule olla läsnä ja saatavilla, mutta ei saa urkkia. 6 Toiminnallisten menetelmien työpaja Susanna Ruuhilahti Tyttöjen talolta veti työpajan, jossa käytiin läpi muutamia ajatuksia ja toimintamalleja kuinka nuorten kanssa voidaan keskustella seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista itseilmaisun ja taiteen keinoin. Toiminnallisten menetelmien käyttöä ja merkitys seksuaalikasvatuksessa Ruuhilahti perusteli seuraavasti: Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat myös erittäin keskeisesti kehollisia kokemuksia. Tästä syystä liikkeen ja kehon liittäminen seksuaalikasvatukseen on tärkeää nuori saa kokonaisvaltaisia kokemuksia itsestään ja muista ihmisistä. Työpajan aikana seminaariin osallistujat saivat itse maalaamalla, pienryhmissä keskustelemalla ja patsaita tekemällä tutustua toiminnallisiin menetelmiin. Lisäksi osallistujat saivat monia hyviä esimerkkejä toiminnallisista menetelmistä kotiin vietäväksi. 7 Terveyden edistämisen yksikön ja terveystiedon opetuksen esittely Suunnittelija Lisa Salonen Turun kaupungin terveyden edistämisen yksiköstä esitteli yksikön toimintaa. Hän kertoi yksikön tavoitteista, tehtävistä, työntekijöistä sekä terveyden edistämisen merkityksestä ja tavoitteista yleensä. Terveydenhoitaja Leena Kurka ja opettaja Camilla Hellström kertoivat terveystiedon opetuksen sisällöstä Suomessa. Lisäksi he esittelivät muutamia koulun terveystiedon opetuksessa käytettäviä materiaaleja. 8 Excursio Turussa: Aids-tukikeskus Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi osallistujat vierailivat Turun Aids-tukikeskuksessa. Keskuksen henkilökunta (suunnittelija Eija Järviö ja terveydenhoitaja Marjukka Koivisto) esitteli toimintaa sekä Aids-tukikeskuksen tarjoamien toimintojen/palvelujen että heidän tarjoaman ennaltaehkäisevän työn ja koulutuksen näkökulmasta. Toimintoja/palvelut: - puhelinpalvelu, ma-pe klo nettipalvelu - HIV-vasta-ainetestit - Aids-tukikeskuksen päiväkeskus - virkistys- ja harrastuspiirit - kotikäynnit, esim. kahdenkeskiset keskustelut kahvilassa - Tuki- ja kriisikeskustelut 3

4 Ennaltaehkäisevätyö/koulutus: - sisältönä ennen kaikkea sukupuolitaudit ja seksuaaliterveys yleensä - nuoret tärkeä kohderyhmä - tilaisuuksia kouluissa, nuorisotapahtumissa - tapaamisia nuorten parissa työskentelevien kanssa - sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja työntekijöiden koulutus Esittelytilaisuus herätti vilkasta keskustelua, lisäksi esille nousi erilaiset julkaisut ja pelit mitä on saatavilla Aids-tukikeskuksen kautta, esim. Hoitotyönkäsikirja, Jumalan silmissä ihme sekä lautapeli, joka on toteutettu Jumalan silmissä ihme kirjan pohjalta. Materiaalia löytyy internetsivuilta Keskiviikko Turun kaupungin seksuaalikasvatus-kansio ja ehkäisyneuvolan esittely Katriina Bildjuschkin kertoi Turun kaupungin ehkäisyneuvolasta, mikä on lähes ainoa ehkäisyneuvola Suomen suurimmissa kaupungeissa. Hän kertoi yksikön tavoitteista, tehtävistä, työntekijöistä sekä seksuaaliterveyden edistämisen merkityksestä ja tavoitteista yleensä. Tämän lisäksi Bildjuschkin esitteli Turun kouluille suunnattua seksuaalikasvatuskansiota. Kansiossa on osiot sekä ala- että yläkouluille ja ammattikoulu- ja lukioikäisille nuorille. Kansio on suunniteltu siten, että kouluterveydenhoitaja tai terveystiedonopettaja voi hyödyntää sitä seksuaaliterveydestä kerrottaessa, opetettaessa tai keskusteltaessa sekä ryhmässä että kahden kesken. Kansiossa on myös mm. huomioitu vanhempien osallistuminen nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen. Bildjuschkin toi esille sen, että kansiota ei ole tarkoitus opetus/keskustelutilanteissa kopioida, vaan sitä on tarkoitus soveltaa paikalliset tarpeet huomioiden. Lisäksi Bildjucshkin esitteli ala- ja yläkouluille suunnatut seksuaaliterveyssalkut. Yläkoulujen salkussa on mm. tekopenis, kondomeja, esitteitä ja kirjallisuutta. Alakoulujen salkusta löytyy esim. kuukautissuojia ja ihonhoitotuotteita. Lisäksi hän esitteli videot nuoren naisen ensimmäisestä gynekologisesta tutkimuksesta ja nuoren miehen tutkimuksesta, jotka on suunnattu katsottavaksi tyttöryhmässä naisopettajan seurassa (nuoren naisen ensimmäinen gynekologinen tutkimus) sekä vastaavasti poikaryhmässä miesopettajan seurassa. 10 Partnereiden työpaja Työpajassa keskusteltiin ja vaihdettiin ajatuksia siitä, mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty ja mitä ovat suunnitelmat hankkeen loppuajalle. 4

5 Vjatseslav Akimov MTÜ Alliumista kiitti turkulaisia mielenkiintoisista ja hyvistä esimerkeistä nuorten parissa tehdystä seksuaaliterveyden edistämistyöstä. Monia esille tulleita esimerkkejä ja työtapoja voidaan hänen mukaansa varmasti hyödyntää myös Virossa, etenkin rakenteiden ja työtapojen osalta, mitkä johtaisivat järjestelmällisempää ja pitkäjänteisempään työhön. Hänen mukaansa Turun kanssa voitaisiin jatkaa yhteistyötä monen eri kokonaisuuden parissa. Hankkeen aikana MTÜ Allium on mm. tehnyt esitteen Rakkauden juhla ilman pelkoa, missä seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyden edistämistä tuodaan esille positiivisesta näkökulmasta. Tähän mennessä nuorille suunnattu materiaali on ollut hyvin paljon negatiivissävytteistä ja pohjannut pelotteluun sukupuoliteitse tarttuvista taudeista. Hankkeen aikana jo toteutettu materiaali on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä nuorten, vanhempien, lääkäreiden, opettajien ja nuortenkeskusten ohjaajien kanssa. Prosessissa käytettiin etenkin nuorten kanssa vuorovaikutteisia metodeja. Heillä on suunnitelmissa että hankkeen aikana toteutetaan sarja esitteitä eri teemoihin pohjaten. Kaidi-Ly Välb MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuksesta kertoi Paidessa tehdystä työstä sekä tulevista suunnitelmista hankkeessa. He ovat paneutuneet suunnittelemaan ja toteuttamaan materiaalia, joka pureutuu seksuaalisuuteen positiivisesta näkökulmasta ja ennen kaikkea materiaalin toteutukseen, joka tukee nuorten terveen itsetunnon rakentamista. Materiaalin tarkoitus on tarjota nuorille mahdollisuuden analysoida ja tutkiskella itseään, rakentaa sukupuoli-identiteettiään, pohtia rakastumista, ymmärtää seksin ja seksuaalisuuden eron, ymmärtää itsensä kunnioittamisen merkityksen jne. Näin siksi, että nykyisin saatavilla oleva materiaali on usein negatiivisiin asioihin keskittyvää ja esittää paljon tilastollisia faktoja. Materiaali on suunnattu virikemateriaaliksi kaikille nuorten parissa työskenteleville. Sen on tarkoitus toimia joustavasti huomioiden myös kehittämismahdollisuuden paikalliset lähtökohdat huomioiden. Kohderyhmänä materiaalissa ovat varhaisnuoret, nuoret ja varhaisaikuiset. Tällä hetkellä hankkeen aikana Paidessa on suunniteltu materiaalin teemat sekä metodit kuinka seksuaaliterveyttä edistävää materiaalia voidaan hyödyntää nuorten parissa. Teemat: 1) sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuoliroolit, rooliodotukset, 2) seksi ja seksuaalisuus, 3) tunteet ja tunteiden määritteleminen, 4) rakastuminen ja rakkaus, 5) itsetunto, valinnat ja arvomaailma 6) turvaseksi. Metodit: 1) ryhmätyöt, 2) keskustelu, 3) aivoriihi, 4) kysymykset ja työlehdet, 5) rooli- ja muut leikit, 6) interaktiiviset menetelmät jne. Tästä eteenpäin he työstävät materiaalin kansaan. Lisäksi he ovat miettineet opettajien koulutuksen tarvetta materiaalin käytön ja hyödyntämisen suhteen. Leena Kurka Turun kaupungista kertoi, että he ovat hankkeen aikana tehneet esitettä liittyen tyttöjen murrosikään. Esitteessä käsiteltäviä asioita ovat mm. kehon muutos, hämmennys ja väkivalta. Jatkossa hankkeen aikana Turussa on ainakin tarkoitus järjestää seminaari koulujen terveydenhoitajille, opettajille ja lääkäreille, missä käsitellään seksuaaliterveyden edistämistä nuorten parissa. Seminaarin teemoja ovat mm. monimuotoinen seksuaalisuus ja viestinnälliset keinot. Lisäksi keskustellaan nuorten seksuaaliterveyskyselyn tuloksista sekä nuorten rippikoulumateriaalista liittyen seksuaaliterveyden edistämiseen. 11 Hankkeen talous ja maksatushakemus, miten tästä eteenpäin? sekä seminaarin lopetus Tiina Keinänen ja Mari Siimar kertasivat Paidessa järjestetyssä seminaarissa käsiteltyjä asioita liittyen maksatushakemukseen. Käytiin läpi sitä, mitä papereita maksatushakemukseen tulee saattaa mukaan ja milloin ne tulee saattaa eteenpäin. Lisäksi sovittiin, että maksatushakemukseen liittyvät asiakirjat lähetetään sekä sähköisessä muodossa (siltä osin kuin niitä on saatavilla) sekä paperiversioina hankkeen koordinaattorille sekä Virossa että Suomessa. Esille nostettiin myös se, että kaikessa hankkeessa tuotetussa materiaalissa ja järjestetyissä tilaisuuksissa tulee olla esillä tarvittavat logot. Virossa tulee olla ainakin EU-lippu ja Suomessa EUlipun lisäksi myös Länsi-Suomen lääninhallituksen logo. Projektikoordinaattori lupasi lähettää logot 5

6 partnereille. Rakveren partneri on irtisanoutunut hankkeesta. Asiaa käsiteltiin seminaarissa partnereiden kesken. Pohjaten Varsinais-Suomen liiton ohjeistukseen, MTÜ Allium lupautui ottamaan Rakeveren hankebudjetin osaksi omaa budjettiaan sellaisenaan, ilman muutoksia. Lisäksi tuotiin esille se, että hankkeen lopetusseminaari järjestetään Kohtla-Järvellä Seminaarin lopussa keskusteltiin lopetusseminaarin sisällöstä. Seuraavia asioita nousi esille seminaarin osatekijöistä: 1) Hankkeen tulosten esittely ja julistus/suositus, joka rakentuu hankkeen kokemusten pohjalta 2) Jatkoprojektin suunnittelu 3) Esitelmiä ja pohjustuksia tiedemaailmasta 4) Tutustuminen paikallisiin kohteisiin, esim. MTÜ Allium Lisäksi keskusteltiin siitä, että seminaariin kutsuttaisiin yhteistyökumppaneita Latviasta, Venäjältä, Liettuasta sekä Suomesta ja Virosta sekä Virosta edustajia esim. opetusministeriöstä, oikeusministeriöstä, sosiaaliministeriöstä ja Tervise Arengu Instituutista. Mediahuomion saaminen on tärkeää. Partnerit lähettävät projektikoordinaattorille ideoita seminaarin luentojen sisällöistä ja mahdollisista luennoitsijoista. Projektikoordinaattori lähettää partnereille kyselyn, millä kartoitetaan ideoita ja tarpeita jatkohankkeelle. Tiina Keinänen lopetti seminaarin ja kiitti kaikkia mukana olleita aktiivisesta osallistumisesta seminaariin. Vjatseslav Akimov toivotti kaikki tervetulleeksi Kohtla-Järvelle. 6

7 Liite 1. Seminaariohjelma Tiistai Seminaariohjelma 09:00 09:15 Seminaarin avaus Johtaja, ylilääkäri, Maisa Kuusela, Turun kaupungin terveystoimen perusterveydenhuollon hallintoala, eteläinen alue 09:15 09:45 Hankeprosessi ja tavoitteet Tiina Keinänen, Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry Kahvitauko 10:15 11:15 Nuorten Turku Foorumi poikkisektoraalinen yhteistyö ja osallistuminen esimerkkinä Pirjo Lehtinen, Turun kaupunki, nuorisoasiankeskus 11:15 12:00 Kuinka kertoa nuorille seksistä ja seksuaalisuudesta? Katriina Bildjuschkin, Turun kaupunki Lounas 13:00 14:00 Toiminnallisten menetelmien työpaja Susanna Ruuhilahti, Tyttöjen talo 14:00 14:45 Terveyden edistämisen yksikön ja ehkäisyneuvolan esittely Katriina Bildjuschkin, Leena Kurka ja Lisa Salonen, Turun kaupunki Kahvitauko 15:45 16:30 Excursio Turussa; Aids-tukikeskus Eija Järviö, Aids-tukikeskus 19:00 22:00 Illallinen, Rudolfina -laiva Keskiviikko :00 10:00 Turun kaupungin seksuaalikasvatus-kansio Katriina Bildjuschkin ja Leena Kurka, Turun kaupunki Kahvitauko 10:30 12:00 Partnereiden työpaja Lounas 13:00 14:00 Hankkeen talous ja maksatushakemus, sekä miten tästä eteenpäin? Tiina Keinänen ja Mari Siimar, Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry 7

8 Liite 2. Osallistujalista Seminaari/ Seminar Turussa/ Turus Osallistujat/ Osalejad Nimi Organisaatio/ Organisatsioon Kaupunki/ Linn Akimov Vjatseslav MTÜ Allium Kohtla-Järve Alev Ülle Järva-Jaani Gümnaasiumi Paide Angerjas Maie Paide Ühisgümnaasiumi Paide Anttila Päivi Lyseon koulu ja lukio, Turun kaupunki Turku Bildjuschkin Katriina Ehkäisyneuvola, Turun kaupunki Turku Gluskov Helina MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Paide Grönblom Pia Puropellon koulu, Turun kaupunki Turku Hellström Camilla Kupittaan koulu ja lukio, Turun kaupunki Turku Järviö Eija Aids-tukikeskus Turku Kauppila Heini Lasten ja nuorten poliklinikka Turku Keinänen Tiina Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Turku Koivisto Marjukka Aids-tukikeskus Turku Kujala Kirsi Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Turku Kurka Leena Kupittaan koulu ja lukio, Turun kaupunki Turku Kuusela Maisa Turun kaupunki Turku Laitinen Petri Henrikin SRK Turku Lehtinen Pirjo Nuorisoasiainkeskus, Turun kaupunki Turku Lindqvist Leena TYKS, sukupuolitautien poliklinikka Turku Melder Leonora Avatud Hariduse Liidu Kohtla-Järve Õppekeskus Kohtla-Järve Parkkunen Heini Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Turku Plakk Jelena MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Paide Puukka Anna-Maija Luostarivuoren koulu ja lukio, Turun kaupunki Turku Ruuhilahti Susanna Tyttöjen talo Helsinki Salonen Lisa Terveyden edistämisen yksikkö, Turun kaupunki Turku Sarantsev Vladimir MTÜ Allium Kohtla-Järve Siimar Mari Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. Turku Välb Kaidi-Ly MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Paide 8

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Hanke toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ohjelmaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Kouluterveyspäivät 2008

Kouluterveyspäivät 2008 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 7 / 2 0 0 8 Kouluterveyspäivät 2008 26. 27.8.2008, Paasitorni, Helsinki Tiivistelmät ja posterit Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS)

SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) SEKSUAALIKASVATUSTA NUORILLE - OPETTAJAN OPAS - SARI MÄKI ERITYISTASON SEKSUAALITERAPEUTTI (NACS) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPAAN KÄYTTÖ 4 1.1 SEKSUAALISUUS 4 1.2 SEKSUAALIOIKEUDET 4 1.3 SEKSUAALITERVEYS 5

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä

Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä -täydennyskoulutuksessa 2010 2011 tuotettuja kehittämishankkeiden kuvauksia Toimittanut Kia Lundqvist

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry OLET ARVOKAS! PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry Sisältö ALUKSI... 3 1. Projektin tavoitteet, tuotokset, tulokset ja itsearviointi... 5 1.1 Nuorten alle 18-vuotiaiden toiminnallisen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveys Suomessa

Nuorten seksuaaliterveys Suomessa Nuorten seksuaaliterveys Suomessa Kirjallisuuskatsaus suomalaisista julkaisuista Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2008 Heidi Ihalainen Miia Jääskeläinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua Hanke- ja arviointiraportti 2006 Elämyskeskus osana kasvua Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2002-2005 Kirjoittajat Sininauhaliitto Inkinen Ari Lehikoinen Outi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Elämyskeskus

Lisätiedot

16.8.2012 MUISTIO 1. Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki

16.8.2012 MUISTIO 1. Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki 16.8.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus -teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika: 16.8.2012 klo 12.30-15.30 Paikka: SLU-talo, 2.krs, Kisa-kabinetti, Radiokatu

Lisätiedot

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri SISÄLLYS 1. TAUSTAA PROJEKTILLE 2 1.1. Lähtökohta 2 1.2. Projektin suunnittelu 2 1.3. Tavoitteet 2 1.3.1. Kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N.

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. Jäsenkirje 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Avaamisia Kirjeen sisältö: Puheenjohtajan tervehdys Avajaiset Olet arvokas - koulukiertue

Lisätiedot