Materiaalia ja menetelmiä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen Kehittämishankkeen tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Materiaalia ja menetelmiä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen Kehittämishankkeen tuloksia"

Transkriptio

1 Materiaalia ja menetelmiä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen Kehittämishankkeen tuloksia Riitta Leikko, lehtori, TtM, kätilö, Metropolia Ammattikorkeakoulu

2 Nuorten seksuaaliterveyden edistämisen -hanke ( ) Hankkeessa selvitetty seksuaaliterveyden edistämisen toteutusta, tarpeita ja kehittämishaasteita terveydenhoitajan (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) ja nuorten näkökulmasta Kehitetty/kehitetään seksuaalikasvatuksen menetelmiä ja toimintatapoja yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, terveydenhoitajien ja nuorten kanssa Suunniteltu ja toteutettu täydennyskoulutusmoduuli (10 op) nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen 2

3 Hankkeen tavoite, päämäärä Lisätä nuorten seksuaaliterveyden edistämisen ammatillista osaamista Yhtenäistää ja monipuolistaa nuorten seksuaaliterveyden edistämisen toteutusta erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Koululaisten ja nuorten seksuaalisen kehityksen ja seksuaaliterveyden tukeminen 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3

4 Yhteistyötahot Helsingin tk: koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Keravan tk: koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Hki: Mäkelänrinteen lukio Metropolia AMK Terveys- ja hoitoala Väestöliitto Kulttuuri- ja luova ala - opettajat - opiskelijat Mediatekniikka 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 4

5 h Valmiit Alkavat Seksuaali- ja lisääntymisterveydentoimintaohjelma Terveydenhoitotyön koulutusohjelma Opinnäytteet Terveyden- ja sairaanhoitaja opiskelijat Työmenetelmiä Prosessissa Verkkomateriaali - uusi oppimisympäristö kehitteillä Metropolia terveys- ja hoitoala Mediatekniikan opiskelijat Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen peruspalveluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa hanke Innovaatioprojekti Kätilötyön koulutusohjelma Opinnäytteet Alkavat Kätilöopiskelijat Turvataitokasvatus Valmiit Sussa on seksii! Yhteistyö Mäkelänrinteen lukio IPPF EN Tyttöjen talo arviointi Yhteistyössä Helsingin ja Keravan kaupunki Seksuaalikasvatusmateriaalia nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi Yhteistyössä Väestöliitto THL Arviointi SAFE II NuSe täydennyskoulutus (10 op)

6 Materiaalia seksuaalikasvatuksen tueksi Seksuaalivalistus ja viestintä Ryhmäohjaus, terveysopetus Seksuaaliterveysneuvonta 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 6

7 Sussa on seksii! -lyhytelokuva Seksuaalisuuden puheeksioton tueksi peruskoulun terveydenhoitajille/terveystiedon opettajille Kesto 13 min Videota on jaettu jaettu/tilattu lähes 300 kpl Hinta 2,5e/kpl Yhteistyössä Metropolian hoitotyön, mediatekniikan sekä kulttuurituotannon opettajat ja opiskelijat, Mäkelänrinteen lukion opiskelijat ja terveystiedon opettaja sekä Helsingin ja Keravan kaupungin kouluterveydenhoitajia

8 Julistesarja Kätilö-opiskelijat innovoivat seksuaalikasvatusmateriaalia turvataidoista seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn Tuloksena neljän julisteen sarja Asiantuntija yhteistyössä Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka Julisteita on jaettu lähes 1000 kappaletta Painatuskustannukset 0,40 senttiä/juliste

9 Julistesarja 9

10 Osana hankkeeseen integroituja innovaatio-opintoja tuotettu viisi seksuaalikasvatusmenetelmää seksuaalikasvatuksen tueksi - näkökulmana nuorten turvataitokasvatus Turvallisex -pelikortit (5 kätilöä + 1 mediatekniikka + 1 sairaanhoitaja- ja 1 terveydenhoitajaopiskelija) Vankasti Verkossa (1 sosionomi + 4 kätilöä +1 mediatekniikka) Julistesarja (mediatekniikka + 8 kätilöä +1 mediatekniikka) Ihanaa olla minä -tietokonepeli ( käsikirjoitus, 3 kätilöä) Sexpress your self -tietokonepeli ( käsikirjoitus, 4 kätilöä+1 mediatekniikka) Työelämäyhteistyö, Väestöliito

11 Verkkomateriaalia terveydenhoitajille käsikirjoitus Puheeksiottaminen kuinka puhua lapselle seksuaalisuudesta Omaan kehoon tutustuminen fyysinen kasvu, sukupuolielimet Yksilön ainutlaatuisuus Murrosiän alkaminen tytöstä naiseksi, pojasta mieheksi Hygieniasta huolehtiminen Ihastumiset ja rakastumiset Murrosiän tuomat muutokset Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus Nuorten seksuaalioikeudet 11

12 Verkkomateriaalia terveydenhoitajille Raskauden ehkäisy yläkoulussa -valokuvakollaasi eri ehkäisymenetelmistä sekä luonnokset hormonaalisten ehkäisymenetelmien vaikutusmekanismista, Sarjakuva alkoholin vaikutuksista seksuaaliseen riskinottoon kondomilla kulkee -video kondomin käyttöön liittyvistä teemoista Materiaalia terveydenhoitajille tyttöjen että poikien ympärileikkauksesta sekä itsemääräämisoikeuden tukemisesta Kaavio nuorten seksuaaliterveyspalveluista 12

13 Käyttäjät ja käyttö Terveydenhoitajat (Terveyskeskus: koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) Opettajat (terveystieto: peruskoulu, toinen aste) Seksuaalikasvattajat (nuoriso- ja sosiaalityö, järjestöt) Terveys- ja hoitoalan amk -opiskelijat ja opettajat Vuodesta 2009 alkaen hankkeessa mukana 92 yksittäistä opinnäytetyöntekijää (42 aihetta) 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 13

14 Hanke jatkuu kevään 2012 Metropolia AMK:n rahoituksella Kevät 2012: Materiaalien valmistuminen ja levityksen suunnittelu, Moodle -oppimisympäristö Toteutustapa ollut haastava - paljon opittu Monialainen kehittäjäverkosto muodostunut hankkeen myötä > Nuorten seksuaaliterveyden edistämisen T&K&I -työtä jatketaan Opiskelijoissa mahtava voimavara; innostuneisuus, innovatiivisuus sopii tähän aiheeseen, tuo lähelle nuorten äänen ja näkökulman teemaan 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 14

15 Kiitos!

16 VANKASTI VERKOSSA - Seksuaalikasvatusmateriaalin arviointi Anni Varis ja Kaisa Åkerla 6/2/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 16

17 Taustaa Vankasti verkossa -seksuaalikasvatusmateriaalin arviointi Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2012 Metropolia ammattikorkeakoulun innovaatioprojektissa toteutettu korttipeli nettiturvallisuuteen liittyvistä teemoista Opinnäytetyö on osa Seksuaaliterveyden edistäminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja ammatillisessa koulutuksessa ( ) -hanketta 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 17

18 Vankasti verkossa -korttipeli Korttipakka sisältää 12 korttia. Korteissa kysytään Internet turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tarjotaan kolme erilaista vastausvaihtoehtoa ja lisätietoa aiheesta Pelin tavoitteena saada pelaajat miettimään omaa ja kavereidensa Internetin käyttöä ja siihen liittyviä riskejä Peli mahdollistaa Internet turvallisuus -teeman käsittelyn pienryhmissä tai pareittain 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 18

19 Opinnäytetyön toteutus: Järjestimme seksuaalikasvatustunnin Vantaan Peltolan koulun 7. ja 8. -luokan oppilaille. Tunnin tarkoituksena oli testata Vankasti verkossa -korttipeliä Tunnin alussa avasimme seksuaalisuuteen liittyviä käsitteitä ja esittelimme nettiturvallisuuteen ja turvataitoihin liittyviä teemoja Aiheeseen johdattelun jälkeen pelattiin Vankasti verkossa peliä pienryhmissä Yhteistyökumppanina Väestöliitto Sisällöllinen asiantuntijuus pelikorteissa Tukena opinnäytetyön toteutuksessa koululla 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 19

20 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite Työn tarkoitus: Selvittää nuorten mielipiteitä Vankasti verkossa -korttipelistä Työn tavoitteet: 1) Tuottaa materiaalia seksuaalikasvatukseen 2) Parantaa kohderyhmän turvataitoja Aihe on tärkeä, sillä Internetissä esiintyvät riskit on tunnistettu ajankohtaiseksi ongelmaksi nuorten keskuudessa 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 20

21 Alustavia tuloksia: Kohderyhmämme nuoret kokivat saaneensa tietoa turvataidoista pelin avulla Kysymykset koettiin selkeiksi ja ajankohtaisiksi Nuoret kokivat kortit hyödyllisiksi, ryhmätyöskentely koettiin eduksi Tuntia seuranneet terveydenhoitajat ja terveystiedonopettaja kokivat, että peli on hyödynnettävissä nuorten seksuaaliterveyden edistämistyössä 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 21

22 Kiitos!

23 Nuorten seksuaaliterveysverkoston verkostotapaaminen Turvallisex -pelikortit - seksuaalikasvatusmateriaalin arviointi Anri Aaltovirta & Sanna Halonen

24 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE Opinnäytetyömme tarkoituksena selvittää yläkouluikäisten nuorten mielipiteitä Turvallisex pelikorteista seksuaalikasvatusmenetelmänä Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä keskustelua seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisystä ja vahvistaa nuorten turvataitoja Saadun palautteen avulla voidaan kehittää työvälineitä seksuaalikasvattajille nuorten turvataitokasvatukseen

25 TURVALLISEX-KORTTIPELI Turvallisex -pelikortit on suunniteltu opetuskäyttöön, 7.- ja 8. -luokkalaisten seksuaalikasvatuksen tueksi Korttien tarkoitus on antaa nuorille tietoa turvataidoista ja turvallisesta seurustelusta ja seksuaalisen kaltoinkohteluun ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista Kortteja voi käyttää opetuksen ohella keskustelun herättäjinä tai oppilaat voi ohjata pelaamaan peliä 4-6 hengen ryhmissä

26 Pelaaminen Pelikortteja on yhteensä 20 kpl. Kortit on jaettu kahteen kategoriaan: pohtikaa ryhmässä -kortit ja muut kortit Pohtikaa ryhmässä kortit (11kpl): Kortissa lukee kysymys, uskomus tai väite. Tarkoituksena on herättää keskustelua ryhmän kesken. Kortti sisältää tietoiskun Peruskysymykset (7kpl): Kortissa lukee kysymys ja oikea vastaus Sanaselitys (1 kpl): Kortissa lukee sana, joka selitetään muulle ryhmälle. Kortissa lukee oikea vastaus myös selittäjän tueksi Tarina (1 kpl): Kortissa lukee pieni tarina ja siihen liittyvä kysymys sekä oikea vastaus

27

28 Pelin testaaminen Peli on testattu 01/2012 Peltolan koululla Yhteistyössä terveystiedonopettaja ja kouluterveydenhoitaja Kohderyhmä: luokkalaiset nuoret, terveystiedon oppitunnin yhteydessä Ennen peliä pidettiin teemaan johdatteleva alustus Yhteistyö Väestöliiton kanssa: Sisällöllistä ohjausta sekä tukea toiminnalliseen osuuteen koululla 6/2/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 28

29 Alustavia tuloksia (7. luokkalaiset) Lisää kuvia Vastaukset liian pitkiä Pitäisi pelata pareittain, ei ryhmissä Pelissä käsiteltiin minua kiinnostavia asioita Sain pelin pelaamisen myötä hyvää ja tärkeää tietoa Asteikolla 4-10 korttipeli sai keskiarvoksi 6,9

30 Alustavia tuloksia (8. luokkalaiset) Pitäisi olla hauskempi Liikaa saman asian jankkausta Asiat liian tuttuja Pelissä tuli selkeästi esiin turvataitoihin liittyviä asioita Pelin pelaamisen myötä saatu tieto auttaa tunnistamaan uhkaavia tilanteita Asteikolla 4-10 korttipeli sai keskiarvoksi 7,4

31 Kiitos!