Koulukiertueen oppilaskuntakyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukiertueen oppilaskuntakyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotuksia"

Transkriptio

1 Koulukiertueen oppilaskuntakyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotuksia A Proposal To: Lahden kaupungille LAHDEN NUORISOVALTUUSTO /nuorisovaltuusto /lahdennuorisovaltuusto

2 Lahden nuorisovaltuusto Lahden nuorisovaltuusto edustaa lahtelaisia nuoria ja heidän näkemyksiään nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto koostuu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten edustajista. Se ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin, nuoria koskettaviin asioihin lausuntojen, kannanottojen sekä mielipidekirjoitusten avulla. Joka vuosi nuorisovaltuusto ottaa kantaa esimerkiksi koulujen loma- ja työaikoihin. Lahden nuorisovaltuuston jäsenet valitaan joka vuosi lukuvuodeksi kerrallaan syksyllä pidettävässä Yleiskokouksessa. Jokaisella koululla on oikeus kahteen omaan edustajaan. Sen lisäksi nuorisovaltuustoon voi kuulua Yleiskokouksen päätöksen mukaisesti viidestä kymmeneen oppilaskuntien hallitusten ulkopuolista jäsentä. Jos jäsenten määrä ylittää 25 jäsentä, valitaan nuorisovaltuustolle hallitus.. Nuorisovaltuusto kokoontuu yleensä noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa nuorisovaltuusto kokoontuu useammin. Varsinaisten kokousten ulkopuolella toimii kokouksessa perustettuja työryhmiä, jotka pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään kokouksissa käsiteltäviä asioita. Nuorisovaltuustolla on lautakuntapaikat sivistys- sekä kulttuuri- ja liikuntalautakuntiin. Edellä mainittujen lisäksi nuorisovaltuustolla on edustus myös työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnassa. Edustajat osallistuvat kokouksiin ja tuovat kokouksissa käsitellyt asiat nuorisovaltuuston omissa kokouksissa esille. Edustajat myös välittävät nuorten sekä nuorisovaltuuston mielipiteitä lautakuntiin. Joka toinen vuosi nuorisovaltuusto kokoaa kärkihankelistan. Kärkihankelistan tekovaiheessa pyritään kuulemaan mahdollisimman montaa lahtelaista nuorta. Kärkihankelista koostuu yhdestä viiteen ehdotusta lahtelaisten nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Valmis lista esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa perusteluineen keväällä. Lista tulee kokonaisuudessaan julki myös nuorisovaltuuston tiedotuskanavilla. Vuonna 2013 kärkihankelistasta julkaistiin myös erityinen nuorille suunnattu versio, jossa ehdotukset on selitetty nuorisoystävällisemmin ja helppolukuisemmin. Välivuosina nuorisovaltuusto selvittää kärkihankkeiden edistymistä perustetun kärkihankelistan seurantatyöryhmän avulla. Näin pyritään tietämään kärkihankkeiden edistyminen vaihe vaiheelta. Lahden nuorisovaltuustoon voi hakea myös kesken toimintakauden. Mukaan voi hakea yhteystiedoista löytyvän sähköpostiosoitteen kautta. Nuorisovaltuuston edustajien kautta voi kysellä erilaisista nuorisovaltuustoon liittyvistä asioista. Lisää tietoa löytyy nuorisovaltuuston nettisivuilta. Löydät meidät myös Facebookista. Koulukiertue Koulukiertue on nuorisovaltuuston kevättalvesta järjestämä tapahtuma, jossa nuorisovaltuuston jäsenet kiertävät tapaamassa kaikkien lahtelaisten yläkoulujen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksia. Tapaamisten aikana paitsi kerrotaan nuorisovaltuustosta ja sen tulevasta toiminnasta, niiden aikana myös selvitetään oppilaskuntatoiminnan tilaa kaupunki- ja koulutasolla. Lisäksi niiden avulla pyritään saamaan uusia ideoita ja asioita nuorisovaltuuston käsittelyyn. Vuoden 2013 koulukiertueen aikana tavattiin kaikkien lahtelaisten koulujen oppilaskuntien hallitukset ja yhteensä tavattiin 130 oppilaskuntanuorta ja heidän ohjaajaansa. sivu 2

3 Alkusanat Hyvä lukija, Pidät kädessäsi Lahden nuorisovaltuuston kevättalvesta 2013 toteuttaman oppilaskuntakyselyn tuloksia. Kysely järjestettiin osana nuorisovaltuuston koulukiertuetta, ja vastauksia siihen on saatu yli vuotiaalta nuorelta lähes jokaiselta lahtelaiselta yläkoululta ja lukiolta. Kyselyn ja sen tulosten merkitystä korostaa myös se, että tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen kysely toteuttiin. Toisaalta tulokset saavat myös uudenlaista painoarvoa siitä, että ne ovat täysin nuorisovaltuuston, siis nuorten itsensä, kokoamia ja käsittelemiä. Asioiden toteamiseksi nuorisovaltuusto haluaa myös ryhtyä töihin niiden edistämiseksi, ja siksi tämä yhteenveto koostuu yleisimmistä vastauksista, nuorten mielestä huomionarvoisista vastauksista, vastausten perusteella tehdyistä johtopäätöksistä sekä konkreettisista toimenpide-ehdotuksista. Nuorisovaltuusto toivoo kyselyn tulosten ohjaavan paitsi kaupungin oppilaskuntatoimintaa ja lahtelaista nuorisopolitiikkaa niin myös itse oppilaskuntien hallitusten toimintaa: oppilaiden keskinäisestä toiminnasta ei päätetä kaupungintalolla, vaan nuoret päättävät siitä itse jokaisella koululla! Kyselyn tulokset saattavat olla monella tapaa poikkeuksellisia niin oppilaskuntien hallitusten jäsenille, ohjaaville opettajille kuin kaupunkimme päättäjillekin. Nuorisovaltuusto haluaa yhteenvedossa nostaa esille paitsi aktiivisen oppilaskuntatoimintamme onnistumisia, myös kehittämiskohteita, joista ei välttämättä käydä aina julkista keskustelua. Lahden kaupungin suunta on selkeästi kohti kasvavaa lapsi- ja nuorisoystävällisyyttä, ja nuorisovaltuusto haluaa osaltaan olla tukemassa tätä suuntaa näiden tulosten avulla. Toivomme, että kyselyn tuloksista on suurta apua kaupunkitasoisessa oppilaskuntatoiminnan kehittämistyössä! Vaikuttavia lukuhetkiä! Lahdessa Kimi Uosukainen, Lahden nuorisovaltuuston puheenjohtaja sivu 3

4 Sisällysluettelo Koulukiertueen ja oppilaskunta kyselyn tulokset ja toimenpide ehdotukset....1 Lahden nuorisovaltuusto...2 Koulukiertue 2 Alkusanat Sisällysluettelo...4 Taustatietoa oppilaskuntatoiminnasta....5 Millä luokalla olet..5 Kauanko olet ollut hallituksessa 5 Koulukannustaa oppilaskuntatoimintaan...6 Oppilaat tuntevat hallituksen ja sen toiminnan..6 Oppilaskunnan ja sen hallituksen ideoita kuullaan koululla.7 Oppilaat on helppo saada mukaan tapahtumiin....7 Rehtorin kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.8 Oppilaskuntien hallitusten edustavuus...8 Mitkä ovat mielestäsi oppilaskuntasi suurimmat aikaansaannokset? 9 Mihin asioihin haluaisit oppilaskunnan ja sen hallituksen vaikuttavan koulussasi? Missä asioissa oppilaskuntasi tarvitsee apua ja minkälaista?...11 Toimenpiteet koostettuina...12 Jälkisanat...14 Yhteystiedot..15 sivu 4

5 Taustatietoa oppilaskuntatoiminnasta Vuosiluokka Millä luokalla olet 5; 4 % 31; 27 % 5; 4 % 4; 4 % 6; 5 % 23; 20 % 11; 10 % ; 26 % vastanneista kysymykseen yhteensä 114 Johtopäätökset: o Innokkuus oppilaskuntatoimintaa kohtaan laskee lukioiällä. o Suurin innostus oppilaskunta toimintaan on ylä-aste ikäisillä. Kauanko olet ollut hallituksessa? kuinka monta vuotta ; 23 % vastanneita yhteensä ; 61 % 9; 8 % 3; 3 % 1; 1 % 1; 1 % 3; 3 % Johtopäätökset: o Hallituksen jäseninä pääasiassa uusia oppilaita/opiskelijoita, jolloin kokokemustieto jää vähäiseksi. sivu 5

6 Koulu kannustaa oppilaskuntatoimintaan ei vastausta vastaus vaihtoehdot 1. erittäin huonosti 2. huonosti 3. neurtaalia 4 hyvin 5. erittäin hyvin 49; 44 % 29; 26 % 4; 4 % 29; 26 % vastanneita yheensä 111 Johtopäätökset: o Noin 30% hallitusten jäsenistä ei koe koulunsa kannustavan oppilaskuntatoimintaan tai ei osaa sanoa. o Koulukohtaisia eroja asenteissa oppilaskuntatoimintaa kohtaan on paljon ei vastausta Oppilaat tuntevat hallituksen ja sen toiminnan vastaus vaihtoehdot 1. erittäin huonosti 2. huonosti 3. neutraalia 4. hyvin 5. erittäin hyvin 42; 38 % 27; 24 % 2; 2 % 2; 2 % 11; 10 % 27; 24 % vastanneita yhteensä 111 Johtopäätökset: o Yli kolmasosa vastaajista katsoo, ettei oppilaat tunne oppilaskunnan hallitusta tai sen järjestämää toimintaa Sivu 6

7 ei vastausta Oppilaskunnan hallituksen ideoita kuullaan kouluilla vastausvaihtoehdot 1. erittäin huonosti 2. huonosti 3. neutraalia 4.hyvin 5. erittäin hyvin 37; 33 % 57; 51 % 11; 10 % 5; 5 % 1; 1 % vastanneita yhteensä 111 Johtopäätökset: o Pääsääntöisesti oppilaskuntien hallitusten ideoita kuullaan hyvin tai erittäin hyvin, mutta toisaalta osa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen ei vastausta vastanneita yhteensä 111 Oppilaat on helppo saada mukaan tapahtumiin vastausvaihtoehdot 1. erittäin vaikeaa 2. vaikeaa 3. neutraalia 4. on helppoa 5. erittäin helppoa 44; 40 % 20; 18 % 30; 27 % 9; 8 % 4; 4 % 4; 3 % Johtopäätökset: o Suurin osa oppilaskuntien hallitusten jäsenistä kokee oppilaiden lähtevän mukaan heidän järjestämiin tapahtumiin, vaikkakin merkittävä osa vastaajista kokee sen olevan vaikeaa tai erittäin vaikeaa Sivu 7

8 Rehtorin kanssa on helppo tehdä yhteistyötä vastaus vaihtoehdot 1. erittäin vaikeaa 2. vaikeaa 3. neutraalia 4. on helppoa 5. erittäin helppoa 39; 35 % 39; 35 % 24; 22 % 1; 1 % 4; 3 % 4; 4 % vastanneita yhteensä 111 Johtopäätökset: o Suurin osa vastaajista kokee rehtorin kanssa tehtävän yhteistyön olevan helppoa tai erittäin helppoa Oppilaskuntien hallitusten edustavuus Oppilaskunta Hallituksen koko / oppilasmäärä Salpausselkä yläkoulu 1,2 % Salinkallio 3,0 % Ahtiala 1,0 % Mukkula 4,0 % Kivimaa 2,8 % Kärpänen 3,3 % Laune 8,3 % Tiirismaa yläkoulu 4,1 % Yhteiskoulu yläkoulu 2,5 % Rudolf Steiner yläkoulu 8,9 % yhteensä yläkoulut 3,1 % Yhteiskoulu lukio 3,7 % Tiirismaa lukio 2,9 % Lyseo 2,9 % Kannas 3,2 % Rudolf Steiner lukio 17,4 % yhteensä lukiot 2,0 % yhteensä pk:t ja lukiot 2,7 % Johtopäätökset: o Oppilaskuntien hallitusten jäsenmäärissä suuria koulukohtaisia eroja o Hallituksen edustajat suoranaisesti vain pientä määrää, keskimäärin noin 2,7%, koulun oppilaista Sivu 8

9 Mitkä ovat mielestäsi oppilaskuntasi suurimmat aikaansaannokset? Yleistä tietoa (yhteensävastanneita 114) Yleisimmät Huomionarvoiset erilaiset tapahtumat (x81) kokeiden rajoittaminen viikkotasolla koulun sisäiset teemapäivät (x17) koulun oleskelutilojen viihtyvyyteen viihtyvyyttä parantavat tekijät (x 5) vaikuttaminen juoma-automaatin hankinta (x5) oppilaskunnan ryhmäytymispäivän varainhankinta kahvituksilla (x5) pitäminen oma tila oppilaille monitoimikentän saaminen koulun pihalle kummilapsi Afrikassa Johtopäätöksiä: o oppilaat kaipaavat virkistystä opiskelun sekaan, siksi tapahtumat ja teemapäivät ovat tärkeitä o oppilaat kokevat yhteiskuntavastuukasvatuksen olevan tärkeää esimerkiksi oppilaskunnan kummilapsen muodossa o oppilaskunnat ovat järjestäneet paljon erilaisia tapahtumia, joihinkuluu valtaosa oppilaskuntien hallitusten ajasta ja resursseista o oppilaskuntien järjestämät tapahtumat ovat suosittuja sekä oppilaiden että hallitusten keskuudessa, mutta osassa kouluista tapahtumat eivät ole saaneet kannatusta o oppilaskuntien järjestämät tapahtuvat ovat keskeinen tekijä viihtyvyyden lisäämisessä o oppilaskunnat ovat toteuttaneet kouluilla isoja ja vaativia hankkeita o koulut ovat kiinnittäneet huomiota viihtyvyyden lisäämiseen, mutta keinoja ja toimintamalleja haetaan vielä o lähes kaikilla oppilaskunnan ja sen hallituksen toimilla pyritään suoraan tai välillisesti viihtyvyyden lisäämiseen. o teemapäivät ovat suosittuja oppilaskuntien toiminnan muotoja o oppilaskunnat toteuttavat vain vähän varsinaista edunvalvontaa, mutta esimerkiksi kokeiden rajoittaminen viikkotasolla ollut oppilaskunnan hallituksen mielestä erittäin hyvä toimenpide o kouluihin halutaan lisätä viihtyvyyttä parantavia tekijöitä sekä erilaisia tapahtumia o oppilaskuntien saavutukset ja itse toiminta koostuvat lähinnä tapahtumista Toimenpiteet oppilaskuntien järjestämistä tapahtumista tulee koota esittelyvihko toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi kaupungin eri viestimien, kuten nettisivujen ja sosiaalisen median, tulee huomioida paremmin oppilaskuntien järjestämiä tapahtumia oppilaskuntien tulee osallistua tavalla tai toisella kaikkien kouluissa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen kaupungin päätösvaltaa onsiirrettävä oppilaskunnille, ja oppilaskuntien hallitusten asemaa kaikkien koulun oppilaiden edunvalvontaelimenä tulee kohottaa esimerkiksi myöntämällä edustuksia koulun johtokunnan kokouksiin ja opettajainkokouksiin oppilaskuntien hallitusten järjestämien tapahtumien määrää ja laatua tulee seurata jatkossa sekä kaupunkitasoisesti ja alueellisesti karttoittaen samalla tarvittavan tuen määrää ja laatua oppilaskuntia tulee kannustaa järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia kouluarjen piristämiseksi ja oppilaiden jaksamisen lisäämiseksi Sivu 9

10 Mihin asioihin haluaisit oppilaskunnan ja sen hallituksen vaikuttavan koulussasi? Yleistä tietoa (yhteensä vastanneita 114) Yleisimmät viihtyvyyteen (x34) toimipäivät ja muut tapahtumat (x6) kaikkeen mahdolliseen(x 4) oppilaiden hyvinvointiin (x3) Huomionarvoiset sisäilma-asioihin yhteishengen ylläpitämisen liikuntavälineisiin ja -ympäristöön jokaisen oppilaan vaikutusmahdollisuuksiin kouluruokailuu Johtopäätöksiä: o toivotaan panostusta oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin ja sivuasioiden (ruokailu,varusteet/ympäristö) hyvään tasoon o viihtyvyys koulussa on tärkeää koulujaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siten myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi o oppilaskuntien hallitusten mielestä koulujen sisäilma on ratkaiseva tekijä kouluviihtyvyydessä o oppilaskuntien hallitukset pitävät lahtelaista koulukulttuuria vanhanaikaisena ja pelkkään opetustyöhön keskittyneenä. Koulut näyttäytyvä toppilaille tylsinä ja vähäaktiviteettisina opinahjoina o Nuoret kokevan erilaisten tapahtumien, kuten toiminta- ja teemapäivien, lisäävän viihtyvyyttä ja koulun yhteishenkeä o oppilaat olettavat oppilaskuntiensa hallitusten pystyvän vaikuttamaan myönteisesti viihtyvyyteen ja koulujaksamiseen o Oppilaskuntien hallitukset korostavat positiivista koulun yhteishenkeä koulukiusaamisen ja syrjinnän ehkäisijänä o oppilaskunnat kokevat itsensä kykemättömiksi vaikuttaa riittävästi viihtyvyyteen o Monin paikoin oppilaskuntien hallitusten edunvalvonnallinen rooli on varsin kehittymätön, ja toiminta hakee vielä lopullista muotoaan Toimenpiteet Lahtelaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja siihen vaikuttavia seikkoja tulee selvittää erillisessä kyselyssä tai tutkimuksessa, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Internet-pohjaisena kaupungin tulee luoda selkeä toimintamalli siitä, miten oppilaskuntia kuullaan koulujen rakennus-, kalustus- ja sisustushankkeissa jokaiselle oppilaalle tulee taata yksinkertainen matalan kynnyksen keino antaa palautetta ja kehittämisideoita kouluruokailusta oppilaiden tulee saada vaikuttaa koulun jokapäiväisen arjen järjestämiseen esimerkiksi toiveruokaviikon tavoin koulujen tulee selvittää mahdollisuutta viihtyisän oppilaiden oman tilan luomiseen, jossa olisi mahdollista viettää hyppytunteja ja pitkiä välitunteja viihtyvyyden lisäämiseksi oppilaskuntien tulee keskustella välipala-, kahvijuoma- ja kivennäisvesiautomaattien saamiseksi koululle, huomioiden kuitenkin vaikutukset oppilaiden terveyteen perusopetuspalveluiden tulee tukea oppilaskuntien järjestämiä viihtyvyyttä edistäviä tapahtumia, mm. kirjaamalla oppilaskuntapäivä osaksi perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa oppilaiden osallistumista soveltuvin osin esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmiin tulee selvittää oppilaskuntien hallitusten edunvalvonnallista tehtävää tulee selkeyttää keskustelemalla koulukohtaisesti mm. oppilaskunnan edustajien osallistumisesta opettajakokouksiin Sivu 10

11 Missä tilanteissa oppilaskunta tarvitsee apua ja minkälaista? Yleistä tietoa (yhteensä vastaajia 99) Yleisimmät Huomionarvoiset tapahtumien järjestämisessä (x18) uusien ideoiden keksimisessä raha-asioiden hoitamisessa (x5) tiedon välittämisessä opettajille ja rehtorille erilaisten lupien saamiseen(x 4) vaikeissa ja virallisissa päätöksissä koulun käytänteiden tietämisessä (x2) hallituksen toiminnan tukemisessa, esim. poissaoloissa oppitunneilta Johtopäätöksiä: o paikoin oppilaskuntien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu vain pieni määrä nuoria o oppilaskunnat kokevat itsensä osaamattomiksi raha-asioiden suhteen o oppilaskunnat tarvitsevat aikuisen apua järjestely-, lupa- sekä raha-asioissa o oppilaskunta tarvitsee apua tiedottamisessa sekä uusia ideoiden keksimisessä o joissain kouluissa tiedotus ei kulje opiskelijoiden ja opettajien välillä Toimenpiteet Oppilaskunnalle valittava tiedottaja, joka tiedottaa muille opiskelijoille hallituksen toiminnasta. Oppilaskuntien ohjaavien opettajien tehtävänkuviä tulee tarkentaatarkentaa kouluittain vastaamaan kyseisen koulun oppilaskuntatoiminnan tarpeita oppilaskuntien hallitusten ja rehtorien tulisi tavata säännöllisesti oppilaskuntatoiminnan puitteissa, esimerkiksi kaks kertaa lukuvuodessa Koulujen toimintaohjeita oppilaskuntatoiminnasta aiheutuvien poissalojen osalta tulee tarkastaa Oppilaskuntien hallitusten jäsenille tulee luoda kattava tietopaketti oppilaskuntatoiminnasta, sen muodoista ja tehdyistä asioista sekä jokaisen koulun omista käytänteistä, jotta uusien nuorten ottaminen mukaan toimintaan olisi helpompaa Oppilaskuntien hallituksille tulee luoda selkeä ohjeistus asianmukaisesta taloudenpidosta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta Ohjaavien opettajien välistä yhteistyötä ja tehtävään kouluttautumista tulee edistää nykyistä enemmän Sivistystoimialan tulee nimetä erillinen oppilaskuntatoiminnan koordinointiryhmä, johon kuuluisi ainakin perusopetus- lukiokoulutus- ja nuorisopalveluiden sekä nuorisovaltuuston edustajat. Koordinointiryhmän tehtävänä olisi jatkaa kaupunkitasoista toiminnan kehittämistä sekä tarjota selkeä kanava oppilaskunnille hakea tukea toimintaansa. Jokainen oppilaitos tulee velvoittaa laatimaan yhteistyössä koulun johdon ja oppilaskunnan hallituksen kanssa koulukohtainen oppilaskuntatoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka aiemmin mainittu koordinaatioryhmä hyväksyy Sivu. 11

12 Toimenpiteet koostettuna Oppilaskuntien tehtäviä: oppilaskuntien järjestämistä tapahtumista tulee koota esittelyvihko toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi oppilaskuntien tulee osallistua tavalla tai toisella kaikkien kouluissa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen Oppilaskunnalle valittava tiedottaja, joka tiedottaa muille opiskelijoille hallituksen toiminnasta oppilaskuntien hallitusten ja rehtorien tulisi tavata säännöllisesti oppilaskuntatoiminnan puitteissa, esimerkiksi kaksi kertaa lukuvuodessa viihtyvyyden lisäämiseksi oppilaskuntien tulee keskustella välipala-, kahvijuomaja kivennäisvesiautomaattien saamiseksi koululle, huomioiden kuitenkin vaikutukset oppilaiden terveyteen Koulun tehtäviä: oppilaskuntien hallitusten järjestämien tapahtumien määrää ja laatua tulee seurata jatkossa sekä kaupunkitasoisesti ja alueellisesti karttoittaen samalla tarvittavan tuen määrää ja laatua Oppilaskuntien ohjaavien opettajien tehtävänkuviä tulee tarkentaatarkentaa kouluittain vastaamaan kyseisen koulun oppilaskuntatoiminnan tarpeita Koulujen toimintaohjeita oppilaskuntatoiminnasta aiheutuvien poissalojen osalta tulee tarkastaa oppilaskuntia tulee kannustaa järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia kouluarjen piristämiseksi ja oppilaiden jaksamisen lisäämiseksi Ohjaavien opettajien välistä yhteistyötä ja tehtävään kouluttautumista tulee edistää nykyistä enemmän Jokainen oppilaitos tulee velvoittaa laatimaan yhteistyössä koulun johdon ja oppilaskunnan hallituksen kanssa koulukohtainen oppilaskuntatoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka aiemmin mainittu koordinaatioryhmä hyväksyy Oppilaskuntien hallituksille tulee luoda selkeä ohjeistus asianmukaisesta taloudenpidosta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta oppilaiden osallistumista soveltuvin osin esimerkiksi koulujen hyvinvointiryhmiin tulee selvittää oppilaskuntien hallitusten edunvalvonnallista tehtävää tulee selkeyttää keskustelemalla koulukohtaisesti mm. oppilaskunnan edustajien osallistumisesta opettajakokouksiin jokaiselle oppilaalle tulee taata yksinkertainen matalan kynnyksen keino antaa palautetta ja kehittämisideoita kouluruokailusta oppilaiden tulee saada vaikuttaa koulun jokapäiväisen arjen järjestämiseen esimerkiksi toiveruokaviikon tavoin koulujen tulee selvittää mahdollisuutta viihtyisän oppilaiden oman tilan luomiseen, jossa olisi mahdollista viettää hyppytunteja ja pitkiä välitunteja Oppilaskuntien hallitusten jäsenille tulee luoda kattava tietopaketti oppilaskuntatoiminnasta, sen muodoista ja tehdyistä asioista sekä jokaisen koulun omista käytänteistä, jotta uusien nuorten ottaminen mukaan toimintaan olisi helpompaa Sivu. 12

13 Kaupungin tehtäviä: kaupungin eri viestimien, kuten nettisivujen ja sosiaalisen median, tulee huomioida paremmin oppilaskuntien järjestämiä tapahtumia kaupungin päätösvaltaa onsiirrettävä oppilaskunnille, ja oppilaskuntien hallitusten asemaa kaikkien koulun oppilaiden edunvalvontaelimenä tulee kohottaa esimerkiksi myöntämällä edustuksia koulun johtokunnan kokouksiin ja opettajainkokouksiin Sivistystoimialan tulee nimetä erillinen oppilaskuntaoiminnan koordinointiryhmä, johon kuuluisi ainakin perusopetus- lukiokoulutus- ja nuorisopalveluiden sekä nuorisovaltuuston edustajat. Koordinointiryhmän tehtävänä olisi jatkaa kaupunkitasoista toiminnan kehittämistä sekä tarjota selkeä kanava oppilaskunnille hakea tukea toimintaansa. Lahtelaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja siihen vaikuttavia seikkoja tulee selvittää erillisessä kyselyssä tai tutkimuksessa, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Internet-pohjaisena kaupungin tulee luoda selkeä toimintamalli siitä, miten oppilaskuntia kuullaan koulujen rakennus-, kalustus- ja sisustushankkeissa perusopetuspalveluiden tulee tukea oppilaskuntien järjestämiä viihtyvyyttä edistäviä tapahtumia, mm. kirjaamalla oppilaskuntapäivä osaksi perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa Sivu 13

14 Jälkisanat Tämä kysely ja sen yhteenveto on ensimmäinen laatueen Lahdessa, ja nuorisovaltuusto toivoo sen toimivan jatkotutkimuksen ja kehittämisen lähtölaukauksena. Oppilaskuntatoimintaa on kehitetty kaupungissamme jo pitkään, ja se on ollut yksi sivistystoimialan ja perusopetuspalveluiden tärkeimmistä tavoitteista, mutta tästä huolimatta tehtyjen toimenpiteiden onnistumista ja tarvittavan tuen määrää tai laatua ei ole aiemmin selvitetty. Nuorisovaltuusto kannustaa eri toimijoita luomaan vastaavanlaisten kyselyiden ja yhteenvetojen tekemisestä säännölliseen perinteen. Nuorisovaltuusto toivoo tämän yhteenvedon toimivan jatkossa oppilaskuntatoiminnan kehittämisen aapisena, josta on löydettävissä toimintaa koskevat yleiset trendit niin suosittujen vastauksien kuin johtopäätöstenkin muodossa. On myös tärkeää ymmärtää tämän yhteenvedon merkittävyys, sillä se on tehty täysin nuorilta nuorille periaatteella. Toiminnan kehityslinjoja eivät ole suunnitelleet ohjaavat opettajat, rehtorit tai virkamiehet, vaan hallitusten jäsenet ja nuorisovaltuustoston jäsenet. Tässä asiakirjassa kyse on siis todella siitä, mitä lahtelaiset nuoret haluavat, ja sille tulee antaa oma painoarvonsa. Kyselyn yhteenvetoa ja esitettyjä toimenpiteitä voidaan käyttää oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä, niin kouluittain kuin kaupunkitasolla, sillä nuorisovaltuuston toimenpideehdotukset jakautuvat tasaisesti eri toimijoille. Toisaalta tämä kysely ja sen yhteenveto on lähtölaukaus tulevaisuuden järjestelmällisemmälle, perinpohjaisemmalle ja nuorisolähtöisemmälle oppilaskuntatoiminnan kehittämiselle. Samalla se on kuitenki haaste oppilaskunnille ja kaupungille pistäkää paremmaksi ja luokaa uusia toimenpiteitä oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi! Sivu 14

15 Yhteystiedot Katso lisätietoja Lahden nuorisovaltuustosta: Sivu. 15

16 LAHDEN Lahden NUORISOVALTUUSTO nuorisovaltuusto

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi

VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009 Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa 30.3.2009 II. Osallisuuskysely

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot