Koulukiertueen oppilaskuntakyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukiertueen oppilaskuntakyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotuksia"

Transkriptio

1 Koulukiertueen oppilaskuntakyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotuksia A Proposal To: Lahden kaupungille LAHDEN NUORISOVALTUUSTO /nuorisovaltuusto /lahdennuorisovaltuusto

2 Lahden nuorisovaltuusto Lahden nuorisovaltuusto edustaa lahtelaisia nuoria ja heidän näkemyksiään nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto koostuu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten edustajista. Se ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin, nuoria koskettaviin asioihin lausuntojen, kannanottojen sekä mielipidekirjoitusten avulla. Joka vuosi nuorisovaltuusto ottaa kantaa esimerkiksi koulujen loma- ja työaikoihin. Lahden nuorisovaltuuston jäsenet valitaan joka vuosi lukuvuodeksi kerrallaan syksyllä pidettävässä Yleiskokouksessa. Jokaisella koululla on oikeus kahteen omaan edustajaan. Sen lisäksi nuorisovaltuustoon voi kuulua Yleiskokouksen päätöksen mukaisesti viidestä kymmeneen oppilaskuntien hallitusten ulkopuolista jäsentä. Jos jäsenten määrä ylittää 25 jäsentä, valitaan nuorisovaltuustolle hallitus.. Nuorisovaltuusto kokoontuu yleensä noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa nuorisovaltuusto kokoontuu useammin. Varsinaisten kokousten ulkopuolella toimii kokouksessa perustettuja työryhmiä, jotka pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään kokouksissa käsiteltäviä asioita. Nuorisovaltuustolla on lautakuntapaikat sivistys- sekä kulttuuri- ja liikuntalautakuntiin. Edellä mainittujen lisäksi nuorisovaltuustolla on edustus myös työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnassa. Edustajat osallistuvat kokouksiin ja tuovat kokouksissa käsitellyt asiat nuorisovaltuuston omissa kokouksissa esille. Edustajat myös välittävät nuorten sekä nuorisovaltuuston mielipiteitä lautakuntiin. Joka toinen vuosi nuorisovaltuusto kokoaa kärkihankelistan. Kärkihankelistan tekovaiheessa pyritään kuulemaan mahdollisimman montaa lahtelaista nuorta. Kärkihankelista koostuu yhdestä viiteen ehdotusta lahtelaisten nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Valmis lista esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa perusteluineen keväällä. Lista tulee kokonaisuudessaan julki myös nuorisovaltuuston tiedotuskanavilla. Vuonna 2013 kärkihankelistasta julkaistiin myös erityinen nuorille suunnattu versio, jossa ehdotukset on selitetty nuorisoystävällisemmin ja helppolukuisemmin. Välivuosina nuorisovaltuusto selvittää kärkihankkeiden edistymistä perustetun kärkihankelistan seurantatyöryhmän avulla. Näin pyritään tietämään kärkihankkeiden edistyminen vaihe vaiheelta. Lahden nuorisovaltuustoon voi hakea myös kesken toimintakauden. Mukaan voi hakea yhteystiedoista löytyvän sähköpostiosoitteen kautta. Nuorisovaltuuston edustajien kautta voi kysellä erilaisista nuorisovaltuustoon liittyvistä asioista. Lisää tietoa löytyy nuorisovaltuuston nettisivuilta. Löydät meidät myös Facebookista. Koulukiertue Koulukiertue on nuorisovaltuuston kevättalvesta järjestämä tapahtuma, jossa nuorisovaltuuston jäsenet kiertävät tapaamassa kaikkien lahtelaisten yläkoulujen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksia. Tapaamisten aikana paitsi kerrotaan nuorisovaltuustosta ja sen tulevasta toiminnasta, niiden aikana myös selvitetään oppilaskuntatoiminnan tilaa kaupunki- ja koulutasolla. Lisäksi niiden avulla pyritään saamaan uusia ideoita ja asioita nuorisovaltuuston käsittelyyn. Vuoden 2013 koulukiertueen aikana tavattiin kaikkien lahtelaisten koulujen oppilaskuntien hallitukset ja yhteensä tavattiin 130 oppilaskuntanuorta ja heidän ohjaajaansa. sivu 2

3 Alkusanat Hyvä lukija, Pidät kädessäsi Lahden nuorisovaltuuston kevättalvesta 2013 toteuttaman oppilaskuntakyselyn tuloksia. Kysely järjestettiin osana nuorisovaltuuston koulukiertuetta, ja vastauksia siihen on saatu yli vuotiaalta nuorelta lähes jokaiselta lahtelaiselta yläkoululta ja lukiolta. Kyselyn ja sen tulosten merkitystä korostaa myös se, että tiettävästi tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen kysely toteuttiin. Toisaalta tulokset saavat myös uudenlaista painoarvoa siitä, että ne ovat täysin nuorisovaltuuston, siis nuorten itsensä, kokoamia ja käsittelemiä. Asioiden toteamiseksi nuorisovaltuusto haluaa myös ryhtyä töihin niiden edistämiseksi, ja siksi tämä yhteenveto koostuu yleisimmistä vastauksista, nuorten mielestä huomionarvoisista vastauksista, vastausten perusteella tehdyistä johtopäätöksistä sekä konkreettisista toimenpide-ehdotuksista. Nuorisovaltuusto toivoo kyselyn tulosten ohjaavan paitsi kaupungin oppilaskuntatoimintaa ja lahtelaista nuorisopolitiikkaa niin myös itse oppilaskuntien hallitusten toimintaa: oppilaiden keskinäisestä toiminnasta ei päätetä kaupungintalolla, vaan nuoret päättävät siitä itse jokaisella koululla! Kyselyn tulokset saattavat olla monella tapaa poikkeuksellisia niin oppilaskuntien hallitusten jäsenille, ohjaaville opettajille kuin kaupunkimme päättäjillekin. Nuorisovaltuusto haluaa yhteenvedossa nostaa esille paitsi aktiivisen oppilaskuntatoimintamme onnistumisia, myös kehittämiskohteita, joista ei välttämättä käydä aina julkista keskustelua. Lahden kaupungin suunta on selkeästi kohti kasvavaa lapsi- ja nuorisoystävällisyyttä, ja nuorisovaltuusto haluaa osaltaan olla tukemassa tätä suuntaa näiden tulosten avulla. Toivomme, että kyselyn tuloksista on suurta apua kaupunkitasoisessa oppilaskuntatoiminnan kehittämistyössä! Vaikuttavia lukuhetkiä! Lahdessa Kimi Uosukainen, Lahden nuorisovaltuuston puheenjohtaja sivu 3

4 Sisällysluettelo Koulukiertueen ja oppilaskunta kyselyn tulokset ja toimenpide ehdotukset....1 Lahden nuorisovaltuusto...2 Koulukiertue 2 Alkusanat Sisällysluettelo...4 Taustatietoa oppilaskuntatoiminnasta....5 Millä luokalla olet..5 Kauanko olet ollut hallituksessa 5 Koulukannustaa oppilaskuntatoimintaan...6 Oppilaat tuntevat hallituksen ja sen toiminnan..6 Oppilaskunnan ja sen hallituksen ideoita kuullaan koululla.7 Oppilaat on helppo saada mukaan tapahtumiin....7 Rehtorin kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.8 Oppilaskuntien hallitusten edustavuus...8 Mitkä ovat mielestäsi oppilaskuntasi suurimmat aikaansaannokset? 9 Mihin asioihin haluaisit oppilaskunnan ja sen hallituksen vaikuttavan koulussasi? Missä asioissa oppilaskuntasi tarvitsee apua ja minkälaista?...11 Toimenpiteet koostettuina...12 Jälkisanat...14 Yhteystiedot..15 sivu 4

5 Taustatietoa oppilaskuntatoiminnasta Vuosiluokka Millä luokalla olet 5; 4 % 31; 27 % 5; 4 % 4; 4 % 6; 5 % 23; 20 % 11; 10 % ; 26 % vastanneista kysymykseen yhteensä 114 Johtopäätökset: o Innokkuus oppilaskuntatoimintaa kohtaan laskee lukioiällä. o Suurin innostus oppilaskunta toimintaan on ylä-aste ikäisillä. Kauanko olet ollut hallituksessa? kuinka monta vuotta ; 23 % vastanneita yhteensä ; 61 % 9; 8 % 3; 3 % 1; 1 % 1; 1 % 3; 3 % Johtopäätökset: o Hallituksen jäseninä pääasiassa uusia oppilaita/opiskelijoita, jolloin kokokemustieto jää vähäiseksi. sivu 5

6 Koulu kannustaa oppilaskuntatoimintaan ei vastausta vastaus vaihtoehdot 1. erittäin huonosti 2. huonosti 3. neurtaalia 4 hyvin 5. erittäin hyvin 49; 44 % 29; 26 % 4; 4 % 29; 26 % vastanneita yheensä 111 Johtopäätökset: o Noin 30% hallitusten jäsenistä ei koe koulunsa kannustavan oppilaskuntatoimintaan tai ei osaa sanoa. o Koulukohtaisia eroja asenteissa oppilaskuntatoimintaa kohtaan on paljon ei vastausta Oppilaat tuntevat hallituksen ja sen toiminnan vastaus vaihtoehdot 1. erittäin huonosti 2. huonosti 3. neutraalia 4. hyvin 5. erittäin hyvin 42; 38 % 27; 24 % 2; 2 % 2; 2 % 11; 10 % 27; 24 % vastanneita yhteensä 111 Johtopäätökset: o Yli kolmasosa vastaajista katsoo, ettei oppilaat tunne oppilaskunnan hallitusta tai sen järjestämää toimintaa Sivu 6

7 ei vastausta Oppilaskunnan hallituksen ideoita kuullaan kouluilla vastausvaihtoehdot 1. erittäin huonosti 2. huonosti 3. neutraalia 4.hyvin 5. erittäin hyvin 37; 33 % 57; 51 % 11; 10 % 5; 5 % 1; 1 % vastanneita yhteensä 111 Johtopäätökset: o Pääsääntöisesti oppilaskuntien hallitusten ideoita kuullaan hyvin tai erittäin hyvin, mutta toisaalta osa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen ei vastausta vastanneita yhteensä 111 Oppilaat on helppo saada mukaan tapahtumiin vastausvaihtoehdot 1. erittäin vaikeaa 2. vaikeaa 3. neutraalia 4. on helppoa 5. erittäin helppoa 44; 40 % 20; 18 % 30; 27 % 9; 8 % 4; 4 % 4; 3 % Johtopäätökset: o Suurin osa oppilaskuntien hallitusten jäsenistä kokee oppilaiden lähtevän mukaan heidän järjestämiin tapahtumiin, vaikkakin merkittävä osa vastaajista kokee sen olevan vaikeaa tai erittäin vaikeaa Sivu 7

8 Rehtorin kanssa on helppo tehdä yhteistyötä vastaus vaihtoehdot 1. erittäin vaikeaa 2. vaikeaa 3. neutraalia 4. on helppoa 5. erittäin helppoa 39; 35 % 39; 35 % 24; 22 % 1; 1 % 4; 3 % 4; 4 % vastanneita yhteensä 111 Johtopäätökset: o Suurin osa vastaajista kokee rehtorin kanssa tehtävän yhteistyön olevan helppoa tai erittäin helppoa Oppilaskuntien hallitusten edustavuus Oppilaskunta Hallituksen koko / oppilasmäärä Salpausselkä yläkoulu 1,2 % Salinkallio 3,0 % Ahtiala 1,0 % Mukkula 4,0 % Kivimaa 2,8 % Kärpänen 3,3 % Laune 8,3 % Tiirismaa yläkoulu 4,1 % Yhteiskoulu yläkoulu 2,5 % Rudolf Steiner yläkoulu 8,9 % yhteensä yläkoulut 3,1 % Yhteiskoulu lukio 3,7 % Tiirismaa lukio 2,9 % Lyseo 2,9 % Kannas 3,2 % Rudolf Steiner lukio 17,4 % yhteensä lukiot 2,0 % yhteensä pk:t ja lukiot 2,7 % Johtopäätökset: o Oppilaskuntien hallitusten jäsenmäärissä suuria koulukohtaisia eroja o Hallituksen edustajat suoranaisesti vain pientä määrää, keskimäärin noin 2,7%, koulun oppilaista Sivu 8

9 Mitkä ovat mielestäsi oppilaskuntasi suurimmat aikaansaannokset? Yleistä tietoa (yhteensävastanneita 114) Yleisimmät Huomionarvoiset erilaiset tapahtumat (x81) kokeiden rajoittaminen viikkotasolla koulun sisäiset teemapäivät (x17) koulun oleskelutilojen viihtyvyyteen viihtyvyyttä parantavat tekijät (x 5) vaikuttaminen juoma-automaatin hankinta (x5) oppilaskunnan ryhmäytymispäivän varainhankinta kahvituksilla (x5) pitäminen oma tila oppilaille monitoimikentän saaminen koulun pihalle kummilapsi Afrikassa Johtopäätöksiä: o oppilaat kaipaavat virkistystä opiskelun sekaan, siksi tapahtumat ja teemapäivät ovat tärkeitä o oppilaat kokevat yhteiskuntavastuukasvatuksen olevan tärkeää esimerkiksi oppilaskunnan kummilapsen muodossa o oppilaskunnat ovat järjestäneet paljon erilaisia tapahtumia, joihinkuluu valtaosa oppilaskuntien hallitusten ajasta ja resursseista o oppilaskuntien järjestämät tapahtumat ovat suosittuja sekä oppilaiden että hallitusten keskuudessa, mutta osassa kouluista tapahtumat eivät ole saaneet kannatusta o oppilaskuntien järjestämät tapahtuvat ovat keskeinen tekijä viihtyvyyden lisäämisessä o oppilaskunnat ovat toteuttaneet kouluilla isoja ja vaativia hankkeita o koulut ovat kiinnittäneet huomiota viihtyvyyden lisäämiseen, mutta keinoja ja toimintamalleja haetaan vielä o lähes kaikilla oppilaskunnan ja sen hallituksen toimilla pyritään suoraan tai välillisesti viihtyvyyden lisäämiseen. o teemapäivät ovat suosittuja oppilaskuntien toiminnan muotoja o oppilaskunnat toteuttavat vain vähän varsinaista edunvalvontaa, mutta esimerkiksi kokeiden rajoittaminen viikkotasolla ollut oppilaskunnan hallituksen mielestä erittäin hyvä toimenpide o kouluihin halutaan lisätä viihtyvyyttä parantavia tekijöitä sekä erilaisia tapahtumia o oppilaskuntien saavutukset ja itse toiminta koostuvat lähinnä tapahtumista Toimenpiteet oppilaskuntien järjestämistä tapahtumista tulee koota esittelyvihko toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi kaupungin eri viestimien, kuten nettisivujen ja sosiaalisen median, tulee huomioida paremmin oppilaskuntien järjestämiä tapahtumia oppilaskuntien tulee osallistua tavalla tai toisella kaikkien kouluissa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen kaupungin päätösvaltaa onsiirrettävä oppilaskunnille, ja oppilaskuntien hallitusten asemaa kaikkien koulun oppilaiden edunvalvontaelimenä tulee kohottaa esimerkiksi myöntämällä edustuksia koulun johtokunnan kokouksiin ja opettajainkokouksiin oppilaskuntien hallitusten järjestämien tapahtumien määrää ja laatua tulee seurata jatkossa sekä kaupunkitasoisesti ja alueellisesti karttoittaen samalla tarvittavan tuen määrää ja laatua oppilaskuntia tulee kannustaa järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia kouluarjen piristämiseksi ja oppilaiden jaksamisen lisäämiseksi Sivu 9

10 Mihin asioihin haluaisit oppilaskunnan ja sen hallituksen vaikuttavan koulussasi? Yleistä tietoa (yhteensä vastanneita 114) Yleisimmät viihtyvyyteen (x34) toimipäivät ja muut tapahtumat (x6) kaikkeen mahdolliseen(x 4) oppilaiden hyvinvointiin (x3) Huomionarvoiset sisäilma-asioihin yhteishengen ylläpitämisen liikuntavälineisiin ja -ympäristöön jokaisen oppilaan vaikutusmahdollisuuksiin kouluruokailuu Johtopäätöksiä: o toivotaan panostusta oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin ja sivuasioiden (ruokailu,varusteet/ympäristö) hyvään tasoon o viihtyvyys koulussa on tärkeää koulujaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siten myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi o oppilaskuntien hallitusten mielestä koulujen sisäilma on ratkaiseva tekijä kouluviihtyvyydessä o oppilaskuntien hallitukset pitävät lahtelaista koulukulttuuria vanhanaikaisena ja pelkkään opetustyöhön keskittyneenä. Koulut näyttäytyvä toppilaille tylsinä ja vähäaktiviteettisina opinahjoina o Nuoret kokevan erilaisten tapahtumien, kuten toiminta- ja teemapäivien, lisäävän viihtyvyyttä ja koulun yhteishenkeä o oppilaat olettavat oppilaskuntiensa hallitusten pystyvän vaikuttamaan myönteisesti viihtyvyyteen ja koulujaksamiseen o Oppilaskuntien hallitukset korostavat positiivista koulun yhteishenkeä koulukiusaamisen ja syrjinnän ehkäisijänä o oppilaskunnat kokevat itsensä kykemättömiksi vaikuttaa riittävästi viihtyvyyteen o Monin paikoin oppilaskuntien hallitusten edunvalvonnallinen rooli on varsin kehittymätön, ja toiminta hakee vielä lopullista muotoaan Toimenpiteet Lahtelaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja siihen vaikuttavia seikkoja tulee selvittää erillisessä kyselyssä tai tutkimuksessa, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Internet-pohjaisena kaupungin tulee luoda selkeä toimintamalli siitä, miten oppilaskuntia kuullaan koulujen rakennus-, kalustus- ja sisustushankkeissa jokaiselle oppilaalle tulee taata yksinkertainen matalan kynnyksen keino antaa palautetta ja kehittämisideoita kouluruokailusta oppilaiden tulee saada vaikuttaa koulun jokapäiväisen arjen järjestämiseen esimerkiksi toiveruokaviikon tavoin koulujen tulee selvittää mahdollisuutta viihtyisän oppilaiden oman tilan luomiseen, jossa olisi mahdollista viettää hyppytunteja ja pitkiä välitunteja viihtyvyyden lisäämiseksi oppilaskuntien tulee keskustella välipala-, kahvijuoma- ja kivennäisvesiautomaattien saamiseksi koululle, huomioiden kuitenkin vaikutukset oppilaiden terveyteen perusopetuspalveluiden tulee tukea oppilaskuntien järjestämiä viihtyvyyttä edistäviä tapahtumia, mm. kirjaamalla oppilaskuntapäivä osaksi perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa oppilaiden osallistumista soveltuvin osin esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmiin tulee selvittää oppilaskuntien hallitusten edunvalvonnallista tehtävää tulee selkeyttää keskustelemalla koulukohtaisesti mm. oppilaskunnan edustajien osallistumisesta opettajakokouksiin Sivu 10

11 Missä tilanteissa oppilaskunta tarvitsee apua ja minkälaista? Yleistä tietoa (yhteensä vastaajia 99) Yleisimmät Huomionarvoiset tapahtumien järjestämisessä (x18) uusien ideoiden keksimisessä raha-asioiden hoitamisessa (x5) tiedon välittämisessä opettajille ja rehtorille erilaisten lupien saamiseen(x 4) vaikeissa ja virallisissa päätöksissä koulun käytänteiden tietämisessä (x2) hallituksen toiminnan tukemisessa, esim. poissaoloissa oppitunneilta Johtopäätöksiä: o paikoin oppilaskuntien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu vain pieni määrä nuoria o oppilaskunnat kokevat itsensä osaamattomiksi raha-asioiden suhteen o oppilaskunnat tarvitsevat aikuisen apua järjestely-, lupa- sekä raha-asioissa o oppilaskunta tarvitsee apua tiedottamisessa sekä uusia ideoiden keksimisessä o joissain kouluissa tiedotus ei kulje opiskelijoiden ja opettajien välillä Toimenpiteet Oppilaskunnalle valittava tiedottaja, joka tiedottaa muille opiskelijoille hallituksen toiminnasta. Oppilaskuntien ohjaavien opettajien tehtävänkuviä tulee tarkentaatarkentaa kouluittain vastaamaan kyseisen koulun oppilaskuntatoiminnan tarpeita oppilaskuntien hallitusten ja rehtorien tulisi tavata säännöllisesti oppilaskuntatoiminnan puitteissa, esimerkiksi kaks kertaa lukuvuodessa Koulujen toimintaohjeita oppilaskuntatoiminnasta aiheutuvien poissalojen osalta tulee tarkastaa Oppilaskuntien hallitusten jäsenille tulee luoda kattava tietopaketti oppilaskuntatoiminnasta, sen muodoista ja tehdyistä asioista sekä jokaisen koulun omista käytänteistä, jotta uusien nuorten ottaminen mukaan toimintaan olisi helpompaa Oppilaskuntien hallituksille tulee luoda selkeä ohjeistus asianmukaisesta taloudenpidosta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta Ohjaavien opettajien välistä yhteistyötä ja tehtävään kouluttautumista tulee edistää nykyistä enemmän Sivistystoimialan tulee nimetä erillinen oppilaskuntatoiminnan koordinointiryhmä, johon kuuluisi ainakin perusopetus- lukiokoulutus- ja nuorisopalveluiden sekä nuorisovaltuuston edustajat. Koordinointiryhmän tehtävänä olisi jatkaa kaupunkitasoista toiminnan kehittämistä sekä tarjota selkeä kanava oppilaskunnille hakea tukea toimintaansa. Jokainen oppilaitos tulee velvoittaa laatimaan yhteistyössä koulun johdon ja oppilaskunnan hallituksen kanssa koulukohtainen oppilaskuntatoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka aiemmin mainittu koordinaatioryhmä hyväksyy Sivu. 11

12 Toimenpiteet koostettuna Oppilaskuntien tehtäviä: oppilaskuntien järjestämistä tapahtumista tulee koota esittelyvihko toiminnan kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi oppilaskuntien tulee osallistua tavalla tai toisella kaikkien kouluissa järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen Oppilaskunnalle valittava tiedottaja, joka tiedottaa muille opiskelijoille hallituksen toiminnasta oppilaskuntien hallitusten ja rehtorien tulisi tavata säännöllisesti oppilaskuntatoiminnan puitteissa, esimerkiksi kaksi kertaa lukuvuodessa viihtyvyyden lisäämiseksi oppilaskuntien tulee keskustella välipala-, kahvijuomaja kivennäisvesiautomaattien saamiseksi koululle, huomioiden kuitenkin vaikutukset oppilaiden terveyteen Koulun tehtäviä: oppilaskuntien hallitusten järjestämien tapahtumien määrää ja laatua tulee seurata jatkossa sekä kaupunkitasoisesti ja alueellisesti karttoittaen samalla tarvittavan tuen määrää ja laatua Oppilaskuntien ohjaavien opettajien tehtävänkuviä tulee tarkentaatarkentaa kouluittain vastaamaan kyseisen koulun oppilaskuntatoiminnan tarpeita Koulujen toimintaohjeita oppilaskuntatoiminnasta aiheutuvien poissalojen osalta tulee tarkastaa oppilaskuntia tulee kannustaa järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia kouluarjen piristämiseksi ja oppilaiden jaksamisen lisäämiseksi Ohjaavien opettajien välistä yhteistyötä ja tehtävään kouluttautumista tulee edistää nykyistä enemmän Jokainen oppilaitos tulee velvoittaa laatimaan yhteistyössä koulun johdon ja oppilaskunnan hallituksen kanssa koulukohtainen oppilaskuntatoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka aiemmin mainittu koordinaatioryhmä hyväksyy Oppilaskuntien hallituksille tulee luoda selkeä ohjeistus asianmukaisesta taloudenpidosta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta oppilaiden osallistumista soveltuvin osin esimerkiksi koulujen hyvinvointiryhmiin tulee selvittää oppilaskuntien hallitusten edunvalvonnallista tehtävää tulee selkeyttää keskustelemalla koulukohtaisesti mm. oppilaskunnan edustajien osallistumisesta opettajakokouksiin jokaiselle oppilaalle tulee taata yksinkertainen matalan kynnyksen keino antaa palautetta ja kehittämisideoita kouluruokailusta oppilaiden tulee saada vaikuttaa koulun jokapäiväisen arjen järjestämiseen esimerkiksi toiveruokaviikon tavoin koulujen tulee selvittää mahdollisuutta viihtyisän oppilaiden oman tilan luomiseen, jossa olisi mahdollista viettää hyppytunteja ja pitkiä välitunteja Oppilaskuntien hallitusten jäsenille tulee luoda kattava tietopaketti oppilaskuntatoiminnasta, sen muodoista ja tehdyistä asioista sekä jokaisen koulun omista käytänteistä, jotta uusien nuorten ottaminen mukaan toimintaan olisi helpompaa Sivu. 12

13 Kaupungin tehtäviä: kaupungin eri viestimien, kuten nettisivujen ja sosiaalisen median, tulee huomioida paremmin oppilaskuntien järjestämiä tapahtumia kaupungin päätösvaltaa onsiirrettävä oppilaskunnille, ja oppilaskuntien hallitusten asemaa kaikkien koulun oppilaiden edunvalvontaelimenä tulee kohottaa esimerkiksi myöntämällä edustuksia koulun johtokunnan kokouksiin ja opettajainkokouksiin Sivistystoimialan tulee nimetä erillinen oppilaskuntaoiminnan koordinointiryhmä, johon kuuluisi ainakin perusopetus- lukiokoulutus- ja nuorisopalveluiden sekä nuorisovaltuuston edustajat. Koordinointiryhmän tehtävänä olisi jatkaa kaupunkitasoista toiminnan kehittämistä sekä tarjota selkeä kanava oppilaskunnille hakea tukea toimintaansa. Lahtelaisten oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja siihen vaikuttavia seikkoja tulee selvittää erillisessä kyselyssä tai tutkimuksessa, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Internet-pohjaisena kaupungin tulee luoda selkeä toimintamalli siitä, miten oppilaskuntia kuullaan koulujen rakennus-, kalustus- ja sisustushankkeissa perusopetuspalveluiden tulee tukea oppilaskuntien järjestämiä viihtyvyyttä edistäviä tapahtumia, mm. kirjaamalla oppilaskuntapäivä osaksi perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa Sivu 13

14 Jälkisanat Tämä kysely ja sen yhteenveto on ensimmäinen laatueen Lahdessa, ja nuorisovaltuusto toivoo sen toimivan jatkotutkimuksen ja kehittämisen lähtölaukauksena. Oppilaskuntatoimintaa on kehitetty kaupungissamme jo pitkään, ja se on ollut yksi sivistystoimialan ja perusopetuspalveluiden tärkeimmistä tavoitteista, mutta tästä huolimatta tehtyjen toimenpiteiden onnistumista ja tarvittavan tuen määrää tai laatua ei ole aiemmin selvitetty. Nuorisovaltuusto kannustaa eri toimijoita luomaan vastaavanlaisten kyselyiden ja yhteenvetojen tekemisestä säännölliseen perinteen. Nuorisovaltuusto toivoo tämän yhteenvedon toimivan jatkossa oppilaskuntatoiminnan kehittämisen aapisena, josta on löydettävissä toimintaa koskevat yleiset trendit niin suosittujen vastauksien kuin johtopäätöstenkin muodossa. On myös tärkeää ymmärtää tämän yhteenvedon merkittävyys, sillä se on tehty täysin nuorilta nuorille periaatteella. Toiminnan kehityslinjoja eivät ole suunnitelleet ohjaavat opettajat, rehtorit tai virkamiehet, vaan hallitusten jäsenet ja nuorisovaltuustoston jäsenet. Tässä asiakirjassa kyse on siis todella siitä, mitä lahtelaiset nuoret haluavat, ja sille tulee antaa oma painoarvonsa. Kyselyn yhteenvetoa ja esitettyjä toimenpiteitä voidaan käyttää oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä, niin kouluittain kuin kaupunkitasolla, sillä nuorisovaltuuston toimenpideehdotukset jakautuvat tasaisesti eri toimijoille. Toisaalta tämä kysely ja sen yhteenveto on lähtölaukaus tulevaisuuden järjestelmällisemmälle, perinpohjaisemmalle ja nuorisolähtöisemmälle oppilaskuntatoiminnan kehittämiselle. Samalla se on kuitenki haaste oppilaskunnille ja kaupungille pistäkää paremmaksi ja luokaa uusia toimenpiteitä oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi! Sivu 14

15 Yhteystiedot Katso lisätietoja Lahden nuorisovaltuustosta: Sivu. 15

16 LAHDEN Lahden NUORISOVALTUUSTO nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO

LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO LAHDEN NUORISOVALTUUSTON KÄRKIHANKELISTA 2013 NUORTEN VERSIO Katso koko kärkihankelista osoitteesta nuorilahti.net/upload/file/karkihankelista_2013.pdf tai skannaa QR-koodi. Perustuslain, kuntalain ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, selvitykset Kooste 4.3.2010

PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, selvitykset Kooste 4.3.2010 1 UusiKunta - kuntajakoselvitystyö Sivistyspalveluiden toimikunta PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, Kooste 4.3.2010 ASIKKALA 2009-2010 Kalkkisten koulu 31

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä

Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä on valtakunnallinen kyselytutkimus, joka tarjoaa tutkimustietoa peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Opas oppilaskuntaa ohjaaville opettajille

Opas oppilaskuntaa ohjaaville opettajille Opas oppilaskuntaa ohjaaville opettajille Sisällys Onnea, sinut on valittu ohjaavaksi opettajaksi... 2 Oppilaskunnan hallituksen merkitys... 2 Ohjaavan opettajan tehtävät... 3 Oppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Valmis paketti Perusopetusta säätelevän lain 21 :n mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

30.9.2015. Imatran yhteislukio, varsinainen jäsen. Nuorisopalvelut (Lasten ja nuorten lautakunnan nimeämä hyvinvointipalveluiden edustaja)

30.9.2015. Imatran yhteislukio, varsinainen jäsen. Nuorisopalvelut (Lasten ja nuorten lautakunnan nimeämä hyvinvointipalveluiden edustaja) PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 16.00-18.00 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Koskikirnu (278) Virastokatu 2, 55120 Imatra Läsnä Kerttu Ruotsalainen Sonja Fredriksson Emmi Tossavainen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lintu Sininen. Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala

Lintu Sininen. Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala Lintu Sininen Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokala Karjaan yhteiskoulu ja Karjaan lukio Koulumme toimivat läheisessä yhteistyössä, samansuuntaisin arvoin ja toimintatavoin, lähtökohtana

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008 2004 ja 2008 Toplake mikko.siippainen@koulut.tampere.fi Tampereen kaupunki 2004 ja 2008 2004 Opetushallituksen arviointipohja 9. luokkalaiset Opot Rehtorit 2008 muokattu Opetushallituksen pohjalta 9-luokkalaiset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. osallisuus: Oulun malli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten. osallisuus: Oulun malli. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten ja nuorten osallisuus: Oulun malli Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut Mitä on osallisuus? Osallisuus viittaa kuulumisen ja mukana olemisen tunteeseen kokemukseen aidosta mahdollisuudesta

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015.

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015. Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet Espoo. Maaliskuu 2015. Koulun palvelutarjonta Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA KOULU & OSALLISUUS KOKKOLA 1. Lupa toimia koulussa, mallinnus (2010) 2. Mitä tehdään, ketkä, mitä osataan, halutaan, tarvitaan (2011-2012) 3. Yhteistyön merkitys, tiimityöskentely, toimintakulttuuri ja

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Miksi hyödyntää Kouluterveyskyselyn tuloksia Tuloksista tarkemmin Yleistä hyödyntämisestä

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA?

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? paneelikeskustelu 3.3.2010 Toimittajat : Heidi Hänninen ja Anastasia Selivanova Paneelikeskustelu- tilaisuus alkoi rehtori Aira Leiviskän puheenvuorolla. Hän kiitti osallistumistiimiä,

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot