MILLAINEN ON METSON KUTSU? {METSO-ohjelman viestinnän tilannekatsaus, 2013}

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MILLAINEN ON METSON KUTSU? {METSO-ohjelman viestinnän tilannekatsaus, 2013}"

Transkriptio

1 MILLAINEN ON METSON KUTSU? {METSO-ohjelman viestinnän tilannekatsaus, 2013} 1

2 Aluksi Metsäalan ammattilaisilla on hehtaarikaupalla vankkaa kokemusta, terävänäköisiä mielipiteitä ja hyviä ideoita. Viestintä ei useinkaan kuulu metsäammattilaisen varsinaiseen työhön, mutta silti sen saralla on tehty hienoja oivalluksia useimmiten oman työn ja kiireen ohessa. Hiljainen tieto vain jää usein jakamatta eteenpäin. Suomen metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma on ollut käynnissä jo hyvän tovin. Tämä raportti ei ole tilinpäätös. Nyt ollaan kohdassa, jossa kannattaa kerätä kaikki viestinnän tekemisestä opittu talteen ja päästää tieto leviämään jokaisen sitä tarvitsevan käyttöön. Tämä selvitys on pieni pamfletti, jossa hiljainen tieto huudetaan julki. Kuuntelimme ammattilaisia lähinnä metsäalalta, mutta myös hieman sen sivusta. Selaa eteenpäin, niin saat tietää syyn esimerkiksi siihen, miksi naistenlehdissä näkyy metsäaiheisia juttuja vain ani harvoin. Selvitystä tehdessä esiin nousi kolme selkeää teemaa, joihin myös tämä raportti jakautuu. Viestinnän ja metsänomistajien suhde on kaiken perusta, jota avaamme ensimmäisessä osassa. Sen jälkeen pohdimme kahta suurta aihetta, joiden haltuun ottaminen viestinnässä on melkoinen ponnistus: talousaiheet ja media. Lopuksi käymme läpi nykyisiä METSO-materiaaleja. Selvityksen alusta löytyy myös tiivistelmä kiireiselle lukijalle. Hyvä viestintä on ennen kaikkea tiedon jakamista. Tämä selvitys tarjoaa toimiviksi havaittuja keinoja METSO-viestintätyöhön, mutta myös ideoita ja ajatuksia, jotka voivat tuntua ensi lukemalta hurjilta. Kannattaa silti kuunnella. Suomalainen metsä on vahvojen tunteiden maisemaa. Siitä pitääkin puhua niin, että sydämessä kuohahtaa. Helsingissä toukokuussa 2013 Annina Huhtala Liisa Mayow Maria Ruuska Kaskas Media

3 Sisällysluettelo: Kymmenen suositusta 6-7 Tiivistelmä kiireiselle lukijalle 8-9 OSA 1. METSO ja metsänomistaja OSA 2. METSO ja raha OSA 3. METSO ja media OSA 4. Nykyiset METSO-materiaalit Lopuksi 41 Lähteet 42-43

4 Kymmenen keinoa, joilla parannetaan METSO-viestintää: Puhu enemmän kaikesta. METSO on hieno ohjelma, jota sietää hehkuttaa. Avoin, virkeä ja monipuolinen tiedottaminen kannattaa aina. Kyräily ja byrokratia minimiin. Lisää paukkuja metsäammattilaisiin. Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistyksen henkilökunta täytyy saada innostumaan METSOsta nykyistä paremmin. He usein ratkaisevat, kiinnostuuko metsänomistaja ohjelmasta ollenkaan. Kaikkia ei tarvitse puhutella. Katveeseen jääviä metsänomistajaryhmiä kannattaa tavoitella, mutta ei loputtomiin. Koskaan ei voi tavoittaa ihan kaikkia. Rivimetsänomistaja ei tee metsälleen mitään ilman, että ammattilainen on paikalla. Puhu rahasta suoraan. Kentältä tuleva viesti on selkeä: metsänomistajan ensimmäinen kysymys koskee lähes aina rahaa. Euromääräisiä esimerkkihintoja nettisivuille ja esitteisiin. Raha-asioista pitää puhua suoraan, mutta hienotunteisesti. Muista perinteinen ja ihmisen kokoinen media. METSO tarvitsee median tukea. Valtajulkisuus on hyvästä, mutta se ei välttämättä aktivoi omistajia tarjoamaan uusia alueita. Katse siis paikallis- ja metsälehtiin. METSOn verkkoviestintä on hyvissä kantimissa, joten nyt kannattaa keskittyä niihin, jotka eivät surffaile internetissä. Räätälöi juttuehdotus median mukaan. METSOn mediasuhteissa kannattaa keskittyä ohjelman tässä vaiheessa enemmän laatuun kuin volyymiin. METSOsta on karissut toimittajien silmissä uutuuden viehätys. Ohjelma riittää enää harvoin yksin juttuaiheeksi. Lähestymiset pitää räätälöidä entistä tarkemmin median tarpeisiin sopiviksi. Perikunnat haltuun kekseliäästi. Perikunnissa ja kuolinpesissä piilee monta hyvää METSO-kohdetta. Jos tiedottamista suunnataan niiden asioita hoitaviin pankkeihin ja lakifirmoihin, METSO-innostus voi tarttua tehokkaasti ja vaikuttavasti eteenpäin. Viestintäkoulutusta vanhoille virkamiehille. Virkamies vierastaa viestintää. Tähän on saatava muutos: tiivis peruspaketti viestintäkoulutusta jokaiselle halukkaalle ja työaikaa oppien toteuttamiseen käytännössä. Määräaikaisuus on mahdollisuus. Metsänomistaja voi arkailla lopullisia päätöksiä. Siksi määräaikaisen sopimuksen mahdollisuus kannattaa tuoda nykyistä vahvemmin esille. Määräaikaisuuden toivo houkuttelee tutustumaan METSOon. Vapaaehtoisuus on yhä METSOn valtti. Metsänomistaja kammoaa vapauden menetystä. Vapaaehtoisuus on METSOn tärkein ydinviesti ja arvo, jota täytyy varjella. 6 7

5 Tiivistelmä kiireiselle lukijalle: OSA 1: METSO ja metsänomistajat OSA 2: METSO ja raha OSA 3: METSO ja media OSA 4: Nykyiset METSO-materiaalit METSO-viestintä tavoittaa kyselyn mukaan parhaiten nuoret ja keski-ikäiset, kaupunkilaiset ja suojelumyönteiset sekä ne, jotka näkevät metsässä myös muita kuin taloudellisia arvoja. METSO-viestinnälle hankalimpia ryhmiä puolestaan ovat iäkkäät, maaseudulla asujat, vähän internetiä käyttävät ja ne, joille metsätalous on pääelinkeino. Tutkimuksen mukaan METSO-ohjelman viestinnän työkaluista henkilökohtainen kontakti koetaan tehokkaimmaksi. Tärkeitä väyliä ovat myös tapahtumat, kohdistettu suoratiedotus, paikallismediat ja metsäalan lehdet. Viestinnän resursseja kannattaa siis ohjata entistä enemmän metsänhoitoyhdistysten ja -keskusten henkilökuntaan, jotta heistä saadaan parhaita mahdollisia METSO-suosittelijoita. Ujutetaan METSO-piiloviestien henkeä mukaan viestintään (ks. sivu 18). Viestintää olisi järkevä myös suunnata perikuntien asioita ja kuolinpesiä hoitaviin lakifirmoihin ja pankkeihin. Metsänomistajia arjessaan tapaavat ihmiset kertovat ihmisten kaipaavan lisätietoa erityisesti METSO-ohjelman korvauksista. Suoranaisia väärinkäsityksiäkin on kiertänyt. Väitetään, että METSO-ohjelman rahat olisivat loppu. Väärinkäsityksiä syntyy, kun asioista ei puhuta. Raha on aihe, jota välttelevät kaikki suomalaiset, myös METSO-ohjelman viestijät. Ihmisille kannattaa antaa mahdollisuus vertailla metsänsä suojelun korvausta muihin vaihtoehtoihin. Päätöksiä on helpompi tehdä, kun on tietoa. Metsänomistajien kanssa työtä tekevät käytännön ammattilaiset keksivät parannusehdotuksia rahaviestintään. Metsonpolku.fi -sivustolle sopisi esimerkiksi laskuri, josta metsänomistaja voi käydä katsomassa oman alueensa keskimääräisiä hintoja metsätyypin mukaan. Hyvä työkalu olisi myös karkea toteutuneisiin kohteisiin perustuva hinnasto. Näin METSO-sopimusta harkitseva metsänomistaja saisi jo harkintavaiheessa vihiä korvausten suuruusluokasta ja oman metsän sopivuudesta METSO-ohjelmaan. Mediaseurantaisku YLEn ja kolmen maakuntalehden METSO-kirjoitteluun osoitti, että METSO tunnetaan mediassa ja se riittää enää harvoin yksistään jutuksi. METSO-viestijöiden on mietittävä tarkemmin mitä uutta kerrottavaa ohjelmasta on ja mikä media voisi olla kiinnostunut aiheesta juuri nyt. Ennen yhteydenottoa toimitukseen kannattaa tutustua mediaan ja miettiä, mihin juttuformaattiin omaa ideaa tarjoaa. Hyvät tarinat kiinnostavat aina ja haastateltavan numeron tarjoaminen toimittajalle helpottaa läpipääsyä. Pieneen lehteen kannattaa tarjota jutuksi paketoitua tiedotetta, jonka kylkeen liittää valokuvan. Paikallislehdet ovat luettuja ja niitä vaivaa isoja medioita useammin juttupula. Älä aliarvioi minkään median vaikuttavuutta! Metsäasiantuntijat arvostavat METSOn verkkosivustoa sekä Facebook-sivua. Erityisesti arvostetaan niiden runsautta, tarinallisuutta, aktiivista päivitystahtia ja käytännön esimerkkejä. Metsonpolku.fi on vielä selvästi Facebookia suositumpi. Kaikki metsänomistajat eivät kuitenkaan hanki metsätietoa verkosta. Siksi viestintää täytyy tehdä yhä myös muihin kanaviin, kuten perinteisiin medioihin. METSO-esitteet ovat ammattilaisille tärkeä ja pidetty tukimateriaali. 8 9

6 Osa 1. METSO ja metsänomistajat Pari-kolmekymppinen Jenni liikkuu mielellään luonnossa ja käy syksyisin sienessä. Hän asuu kaupungissa, hankkii tietonsa netistä ja on juuri valmistunut yliopistosta. Jenni on perinyt metsää vasta hiljattain, eikä hänelle ole yhdentekevää, mitä tuolle metsälle tapahtuu. Jenni on WWF:n kuukausilahjoittaja, ja hän voisi hyvin suojella metsänsä. Hän ei ole kiinnostunut lypsämään metsästään maksimaalista rahallista tuottoa, mutta lisätulot kelpaisivat vastavalmistuneelle. Jos maalaisi muotokuvan metsänomistajasta, joka saa eniten irti nykyisestä METSO-viestinnästä, kankaalle piirtyisi todennäköisesti kuva Jennin kaltaisesta tyypistä. Tätä selvitystä varten metsäalan ammattilaisille tehtiin verkkokysely METSO-viestinnän tehokkuudesta ja siihen liittyvistä mielikuvista. Vastaajiin kuului ELY-keskusten ja metsäkeskusten henkilöstöä, jotka työssään tekevät myös METSO-viestintää, sekä erilaisten METSO-sidosryhmien edustajia metsäteollisuuden edustajista luontojärjestöihin. Kysely lähetettiin 149 vastaajalle, ja vastauksia saatiin 81 kappaletta. Vastausprosentiksi tuli 54,4. Kysely tehtiin maaliskuussa Lisäksi haastateltiin kuutta METSOa eri näkökulmista seurannutta metsä- ja media-alan ammattilaista. Selvitystä varten toteutettiin myös mediaseuranta, jossa tarkasteltiin YLEn, Aamulehden, Etelä-Suomen Sanomien ja Karjalaisen METSO-kirjoittelua Tiedotusvälineet valittiin METSOn viestinnän seurantaryhmän kanssa. Työhön sisältyi myös viestintätyöpajan vetäminen METSO-vuosiseminaarissa Hämeenlinnassa, ja pajan tuloksia hyödynnetään tässä raportissa. Selvitystyö aloitettiin helmikuussa 2013, ja työ valmistui saman vuoden toukokuun lopussa. 11

7 Kuva 1.1: Tällaisiin metsänomistajiin METSO-viestintä vetoaa. Millaisiin metsänomistajiin METSO-ohjelman viestinnän uskot vetoavan parhaiten? Millainen on METSOn kutsu -verkkokysely, maaliskuu 2013 Viestintä tavoittaa parhaiten nuoret ja urbaanit Kuva 1.2: Tällainen on metsänomistaja, jota METSO-viestintä ei tavoita. Millaiset metsänomistajat jäävät mielestäsi METSO-viestinnältä tavoittamatta? Millainen on METSOn kutsu -verkkokysely, maaliskuu 2013 Punaniska Metsäalan asiantuntijoilla ja ammattilaisilla on omat selvät käsityksensä siitä, millaisiin metsänomistajiin nykyinen METSO-viestintä vetoaa. Näitä ominaisuuksia luodattiin avokysymyksillä, joissa vastaajat saivat omin sanoin kuvailla ensin sellaista metsänomistajaa, jonka viestintä tällä hetkellä tavoittaa hyvin. Sen jälkeen kysyttiin, millaiset omistajat jäävät nykyisessä viestinnässä katveeseen. Kyse on siis vastaajien omista mielikuvista eikä mitatusta totuudesta. Jotkut piirteet nousevat kuitenkin selvästi muita useammin esiin. Vastaajien mielikuvien mukaan nykyinen METSO-viestintä tavoittaa erityisesti nuoret ja kaupunkilaiset metsänomistajat. (Kuva 1.1) Nämä kaksi ominaisuutta mainittiin vastauksissa selvästi useammin kuin mitkään muut luonnehdinnat. Nuori ikä mainittiin 15 kertaa, kaupunkilaisuus 19. Luonnon arvostaminen keräsi yhdeksän mainintaa ja suojelumyönteisyys kuusi. Esiin nousi myös metsänomistajien sukupuoli: seitsemän vastaajaa arveli viestinnän vetoavan erityisesti naisiin. Neljä vastaajaa mainitsi, ettei sukupuolella ole väliä, mutta kukaan vastaaja ei kuitenkaan nostanut miesmetsänomistajia erikseen esiin. Viestinnän nähdään vetoavan aktiivisiin metsänomistajiin, mutta vastakkaisiakin näkemyksiäkin esitettiin: yksi vastaajista mainitsi omistajat, joilla ei ole kovin hyvää yhteyttä metsään. Neljä vastaajaa kuvaili viestinnän vetoavan niihin, jotka näkevät metsässä muitakin arvoja kuin taloudellisia, tai joiden omassa taloudessa metsäomistuksen merkitys on pieni. Toisaalta kaksi vastaajaa epäili viestinnän tavoittavan nimenomaan sellaiset metsänomistajat, jotka hakevat omistuksestaan juuri parasta mahdollista taloudellista tuottoa. Nämä metsänomistajat ovat todennäköisesti asiantuntevia ja metsästä kiinnostuneita. Oman taloustilanteen katsottiin vaikuttavan myös täysin päinvastoin: METSO ei välttämättä kiinnosta niitä hyvin toimeentulevia omistajia, joille metsä ei ole tärkeä toimeentulon lähde, vaan silloin metsä voi olla suojelun piirissä korvauksetta. Metsä voi myös olla käytännössä suojelun kaltaisessa, koskemattomassa tilassa vaikkakaan ei virallisesti suojelun piirissä. Edellisten lisäksi vastauksissa mainittiin kiinnostavia piirteitä, jotka keräsivät kuitenkin vain yksittäisiä mainintoja. METSOsta kiinnostuneen metsänomistajan uskottiin esimerkiksi seuraavan aikaansa, äänestävän vihervasemmistoa ja kuuluvan niin sanottuun seta-suvaitsevaistoon. Kaksi vastaajaa ilmoitti haluavansa erityisesti välttää luokittelua iän, sukupuolen, asuinpaikan tai muun ominaisuuden perusteella, koska heidän mukaansa metsänomistajissa on niin paljon eroja. Eräs vastaaja halusi ravistella mielikuvaa urbaanista Jennistä: hänen mukaansa METSO vetoaa myös iäkkäämpiin ja asiantunteviin metsänomistajiin, jotka haluavat säästää hienon metsän jälkipolville. Suojelu ei välttämättä ole mitenkään leimallisesti nuorten juttu. Iäkkäät jäävät paitsioon Suurin osa vastaajista kuitenkin nimesi viestinnän vaikeimmiksi kohteiksi iäkkäät metsänomistajat. Korkean iän mainitsi peräti 20 vastaajaa. (Kuva 1.2) He eivät välttämättä myöskään käytä internetiä, arveli 10 vastaajaa. Verkon vierastaminen oli vastaajien mukaan toiseksi suurin este METSO-viestinnän perille menemiselle. Myös jonkinlainen passiivisuus nähdään yhdistävänä piirteenä. Vastaajien mielikuvien mukaan omistaja, joka ei ole kovin kiinnostunut 12 13

8 metsästään tai joka ei seuraa ajankohtaisia asioita ei myöskään kiinnostu METSOsta. Toisaalta vastaajat eivät uskoneet niiden omistajien innostuvan viestinnästä, joille metsänhoito ja erityisesti puuntuotanto ovat elinkeinoja. Nämä omistajat ovat metsänsä suhteen hyvinkin aktiivisia, mutta luultavimmin näkevät METSOn jollekin aivan muulle kuin heille tarkoitettuna vaihtoehtona. Asuinpaikalla ei vastaajien mielikuvissa ollut yhtä paljon merkitystä kuin edellisessä kysymyksessä: omistaja, johon METSO-viestintä ei vetoa, asuu vastaajien mielestä hieman todennäköisemmin maalla kuin kaupungissa. Suojeluvastaisina näitä metsänomistajia piti vain kolme vastaajaa. Peräti kuusi vastaajaa mainitsi perikunnat tai kuolinpesät. Tässä on METSOlla tuhannen taalan paikka, johon palataan seuraavan luvun keinokokoelmassa. Edellisen kysymyksen tavoin tähän kysymykseen saatiin muitakin kiinnostavia vastauksia: jotkut yksittäiset vastaajat epäilivät, ettei METSO-viestintä vetoa, jos on tuleva metsänomistaja, suurmetsänomistaja, varovainen, naispuolinen, nuori, arvokonservatiivi, punaniska tai hyvin toimeentuleva. Kannattaa huomata, että kaikki tämän kysymyksen vastaukset voivat olla sellaisten omistajien piirteitä, jotka eivät ylipäätään ole kiinnostuneita metsästään eivätkä siksi myöskään suojeluvaihtoehdoista, mutta joilla ei varsinaisesti ole mitään suojelua vastaankaan. Näin metsänomistajat tavoitetaan Kyselyn perusteella metsänomistajiin saadaan tällä hetkellä parhaiten yhteys kolmella tavalla: kasvokkain, kohdistetulla suoratiedottamisella ja median avulla. Suosituksena tulevalle viestinnälle nostamme esiin pankit ja lakiasiaintoimistot, joiden kautta voisi päästä käsiksi perikuntiin. Muutama vastaaja haluaisi suunnata tiedottamista aluekohtaisesti, jolloin ensin etsitään kiinnostavat kohteet, ja sitten otetaan täsmäyhteys niiden omistajiin. Vain yksi vastaaja ehdotti tässä kohtaa parannuksia verkkosivuihin tai esitteisiin. Kasvokkain: Tärkein ase tiedotuspaitsioon jäävien metsänomistajien tavoittamisessa ovat ihmiset. Kaikkiaan 18 vastaajaa ehdotti, että metsänomistajia kannattaisi tavoitella henkilökohtaisen kontaktin kautta tai metsänhoidon ammattilaisten avulla. Sama viesti kaikuu monesta suunnasta: metsänhoidon ammattilaiset ovat ohjelman ylivoimaisesti tärkein ja vaikuttavin viestintäkanava. Kun metsänomistaja miettii, mitä hän tekee metsälleen, harva tekee mitään kuulematta metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen ammattilaisen neuvoja. METSO-viestintä muuttuu entistä vaikuttavammaksi, jos sen voimavaroja suunnataan oikealla tavalla näihin ammattilaisiin. Jos metsäammattilainen tuntee METSOn läpikohtaisin ja kykenee jo maastossa määrittelemään todennäköisen korvaussumman, on ohjelmaa helpompi ehdottaa omistajalle. Jos tiedot ohjelmasta ovat hatarat, vaihtoehto jää tarjoamatta. Nämä kentällä toimivat metsäammattilaiset tietävät itse parhaiten, millaista apua he työhönsä tarvitsevat. Haastateltavat ja kyselyyn vastanneet ehdottivat esimerkiksi alueellisia METSO-yhteyshenkilöitä sekä METSO-koulutuksia ammattilaisten omissa koulutustilaisuuksissa. Toki myös muut METSO-tekijät voivat kantaa kortensa kekoon ja tavata metsänomistajia kasvokkain. Kolme vastaajaa piti tärkeänä, että METSO näkyy myös yleisötapahtumissa. Hämeenlinnan työpajassa ideoitiin myös metsänomistajien tutustumisretkiä olemassa oleviin METSO-kohteisiin. Suoramarkkinoinnilla: Peräti 12 vastaajaa uskoi kohdistetun suoramarkkinoinnin voimaan. Kirje tai puhelu, joka osoitetaan juuri minulle, herättää parhaiten tajuamaan, että tämä asiahan koskee minua. Kirjekampanjan tietylle kohderyhmälle voi tehdä halvalla ja tehokkaasti, mutta sen tulosten ja vaikuttavuuden mittaaminen on hankalampaa. Jos kampanja toetutetaan, kannattaa miettiä etukäteen, seurataanko sen vaikutusta uusiin METSO-tarjouksiin, ja miten seuranta tehdään. Osoitetiedot saa kätevästi metsäkeskuksesta tai väestötietojärjestelmästä, jossa kriteereinä voi käyttää esimerkiksi asuinaluetta, metsäomistuksen suuruutta ja metsän sijaintia, ikää tai sukupuolta. Vaihtoehtoja riittää. Median avulla: Media on kyselyyn vastanneiden mielestä yhä tärkeä osa viestintää. Sen tehtäväksi nähdään kuitenkin enemmänkin yleisen positiivisen METSO-tietoisuuden luominen kuin varsinainen metsänomistajien tavoittaminen. Mediaa käsitellään syvemmin selvityksen kolmannessa osassa. Lakifirmojen ja pankkien kautta: Perikunnat ja kuolinpesät olivat kyselyyn vastanneiden mielestä sekä hyvä että vaikea viestintäkohde. Metsäomistuksen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle tarkoittaa otollista ajankohtaa uusille päätöksille, liittyivätpä ne suojeluun tai metsätalouden toimenpiteisiin. Pitkittyneissä perintöriidoissa määräaikainen METSO-sopimus on suorastaan ihanteellinen vaihtoehto: metsää ei menetetä lopullisesti, mutta siitä saadaan silti jonkinlainen rahallinen korvaus. Myös Hämeenlinnan viestintätyöpajassa moni oli pohtinut keinoja perikuntien tavoittamiseksi, mutta tehtävä oli ollut vaikea. Yksittäiselle perikunnalle ei helposti löydy yhteyshenkilöä. Siksi kannattaisi suunnata tiedottamista paikallisille pankeille ja lakifirmoille, jotka hoitavat perikuntien ja kuolinpesien asioita. Mitä useampi henkilö päätösketjussa on tietoinen METSOsta, sitä todennäköisempää on, että joku sitä jossain vaiheessa ehdottaa. METSO-esitteitä voisi yksinkertaisesti viedä pinkan pankkiin ja lakiasiaintoimistoon. Tai miten olisi näiden työntekijöille suunnattu METSO-infoaamiainen tai miniseminaari? 14 15

9 CASE: {Paula Mattila, METSO-yhdyshenkilö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus} CASE: { Jaakko Temmes, puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry} Olemme tehneet kaksi isoa suoraa kirjekampanjaa metsänomistajille. Ensimmäinen markkinoi tutustumisretkiä kahteen METSO-kohteeseen, ja se toteutettiin alkukesästä. Kohteet olivat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, ja näiden kohteiden lähellä asuville maanomistajille lähetettiin yhteensä 600 kirjettä. Kutsun mukana lähti myös lyhyt infokirje METSO-ohjelmasta. Poimimme metsäkeskuksen asiakastietojärjestelmästä omistajia, joiden postinumeroalueella retkikohde sijaitsi. Lisäksi ilmoitimme retkistä paikallislehdessä. Kohteet olivat lähellä kaupunkien keskustoja. Emme vieneet ihmisiä kauas korpeen, vaan teimme mukaan lähtemisestä mahdollisimman helppoa. Retkille osallistui yhteensä 60 henkeä, ja niistä tuli hirveän hyvää palautetta. Kävelimme metsässä noin tunnin pituisen lenkin, ja pidimme retken varrella lyhyitä tietoiskuja METSO-ohjelmasta ja metsäluonnosta. Otin mukaan pinkan METSO-hakemuspapereita, ja yllättävän moni metsänomistaja otti lopuksi hakemuksen. Vajaa puolet osallistujista täytti palautelomakkeen, ja heistä 11 ilmoitti saaneensa tiedon retkestä kirjeitse, neljä lehdestä ja 12 jostain muualta, eli perheenjäseneltä, ystävältä tai netistä. Iso miinus oli, ettei paikalle tullut yhtään toimittajaa, vaikka tiedotimme retkistä paikallislehdille. Siihen pitää seuraavalla kerralla keksiä joku koukku. Syksyllä teimme viestintäkampanjan pääkaupunkiseudun naismetsänomistajille. Tilasimme väestötietojärjestelmästä sellaisten naisten osoitetiedot, jotka omistavat yli 20 hehtaaria maata Kaakkois-Suomessa eli meidän toimialueellamme ja asuvat pääkaupunkiseudulla. Nämä ovat sen verran isoja maanomistajia, että heidän alueillaan on metsää ainakin jonkun verran. Kriteereitä vastaavia nimiä tuli 403, ja lähetimme heille marraskuussa METSO-infokirjeen ja esitteen. Odotin, että hakemuksiin olisi tullut selkeä piikki kirjekampanjan jälkeen, mutta sellaista ei tullut. Kirjekampanja on siitä hyvä, että satoja kirjeitä saadaan postiin nopeasti ja pienellä vaivalla. On kuitenkin vaikea arvioida, johtavatko kirjeet oikeisiin METSO-tarjouksiin. Toisaalta nämä ovat asioita, joita ihmiset miettivät pitkään. Toivon, että kirje jättäisi edes jonkun muistijäljen aivoihin. Metsäalan ihmiset kentällä kaipaavat enemmän palautetta toteutuneista METSO-kohteista. Kun he välittävät meille METSO-tarjouksen, me hoidamme asian loppuun, eivätkä he välttämättä koskaan saa tietää hyväksyttiinkö kohde vai ei. Parempi tiedonjakaminen motivoisi heitä tarjoamaan METSOa vaihtoehtona, eikä heistä tuntuisi, että tarjoukset vain katoavat johonkin mustaan aukkoon. Viestintä on vaikea laji meille vanhoille virkamiehille, jotka olemme tottuneet tekemään ihan erityyppistä työtä. Olemme toteuttaneet vanhoja suojeluohjelmia, joissa toimintatavat olivat ihan erilaisia. Moni rivivirkamies vierastaa viestinnän tekemistä: on ollut vaikeaa saada meiltä vapaaehtoisia radioon puhumaan METSOsta. Jonkunlainen pieni ja tiivis viestintäkoulutus perusjutuista voisi olla hyvä. Kun tilanne on aluetasolla näin lapsenkengissä, pidän tärkeänä, että valtakunnallinen viestintä toimii hyvin ja yleisviestintää tehdään ministeriöstä käsin ihan viestinnän ammattilaisten voimin. Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajalle kaikissa asioissa ensisijainen tiedonlähde. Tärkeintä on kuulla, mitä metsänhoidon ammattilaiset neuvovat. Näin on myös METSOn kohdalla. Arvokasta tietoa on myös se, mitä muut metsänomistajat sanovat. Viidakkorumpu on ylivoimainen juttu. Itsekin luotan eniten siihen, mitä kuulen tutuilta metsänomistajilta. Metsässäni on alueita, joita pidän luontoarvoiltaan hyvinä ja jotka miellyttävät minua. Niiden osalta olen kiinnostunut suojelusta. Uskoisin, että jokaisella omistajilla on metsässään tällaisia kohteita. Moni käsittelee niitä jo itsekin suojelukriteerein. Se, haluavatko he virallistaa oman suojelunäkemyksensä, on kokonaan toinen juttu. Lisätulo kiinnostaisi, mutta ihmisiä pelottaa byrokratia ja suojelun lopullisuus. Sitten metsä on menetetty perheen tuleviltakin sukupolvilta. Ikuisuuden vaikutelma saa ainakin minut varpailleni ja jarruttaa kovasti. Mikä minä olen päättämään tulevien polvien puolesta? ELY-keskus viestii aika vahvasti, että suojelusopimus on sitten ikuinen. Minä vierastan sitä kovasti ja uskon, että niin tekee moni muukin metsänomistaja. Olen kyllä kuullut, että METSOssa tehdään myös määräaikaisia sopimuksia. Aikaisemmin käsittääkseni sanottiin, että määräaikaisia sopimuksia tehdään hyvin harvoin, ja silloinkin biologisin perustein, ei metsänomistajien toiveiden perusteella. Itselläni on METSOn kokeiluvaiheesta aika hankalia ja turhauttavia mielikuvia. Yritin ottaa yhteyttä, mutta asiaa palloteltiin metsäkeskuksen ja ympäristökeskuksen välillä ja alueeni oli lopulta puoli kilometriä koealueen ulkopuolella. Päätin silloin, että minä en tähän rupea. On olemassa metsänomistajia, jotka ihan periaatteesta ovat sitä mieltä, ettei anneta suojelulle pikkusormea tai se vie koko käden. En silti pidä suojelupelkoa kovin yleisenä, ennemminkin se suojeluun liittyvä byrokratia on mörkö. Uskon, että METSO kyllä kiinnostaa yhdistyksemme jäseniä. Joskus nelisen vuotta sitten meillä oli tilaisuus, jossa oli METSO teemana. Sellainen vetäisi taas varmasti salin täyteen, kun se vain järjestettäisiin. Metsänomistajat saattavat usein sekoittaa keskenään METSOn ja Kemera-rahoilla tehtävät suojeluopimukset. Ne ovat omistajan kannalta aika samanlaisia asioita, vaikka sopimukset ovat ihan erityyppiset. On kyse eri rahoista, eri viranomaisista ja eri pelisäännöistä. Se aiheuttaa joskus ihmetystä. METSOn korvaustaso on käsittääkseni parempi, koska siinä laskentasäännöt ovat järkeenkäyvemmät. Kemera-rahoituksen takana on kuitenkin paljon metsänhoidon muita tukirahoja, joten järjestelmä on tutumpi, ja sitä hoitavat metsäkeskuksen tutut ihmiset. Ympäristökeskuksessa ja ELY-keskuksessa asioidaan harvoin ja yleensä sellaisissa asioissa, joista koituu harmeja. Ympäristöministeriön lausunnot aina vähän pelottavat metsänomistajaa, samoin se, mitä ELY-keskus oikein touhuaa. Luottamus metsäkeskuksiin on paljon vahvempi

10 METSO-piiloviestit 1. Meidän tilillämme makaa sinun rahojasi. Metsänomistaja kammoaa METSOssa byrokratiaa lopullisuutta päätöksenteon hitautta vapauden menettämistä 2. Syö kakku ja säästä se: ota rahat irti metsästä ja hanki silti hyvä omatunto. 3. Eikö metsästä stressaaminen kiinnosta? METSO on laiskan omistajan huoleton vaihtoehto. 4. METSO: ratkaisu sinunkin sukuriitaasi. 5. Hienoa METSO-kohdetta kadehtii naapurikin. Onko sinulla jo oma? Uudet METSO-piiloviestit Hurjiakaan keinoja ei kannata kaihtaa. METSOn ydinviestien lisäksi lanseerattakoon täten METSO-piiloviestit. Ajatus viesteistä heräsi METSO-vuosiseminaarin viestintätyöpajassa Hämeenlinnassa. Ne on tarkoitettu METSO-viestintää tekevien oman ajattelun tueksi, takaraivoon polttelemaan. Piiloviestejä ei ole tarkoitettu sellaisenaan julkaistaviksi, vaan muistuttamaan ammattilaisia siitä, mikä ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Jos viestintä tavoittaa näiden härskisti huomionkipeiden piiloviestien hengen, sekä median että metsänomistajien kiinnostus on taattu. Väärät mielikuvat jylläävät Metsänomistajalla on pitkä muisti. Suojelujärjestelmät muuttuvat, mutta metsänomistaja saattaa tehdä päätöksiä monen vuoden (tai jopa vuosikymmenien) takaisten mielikuvien perusteella. Jos mielikuvat suojelusta eivät vastaa nykytodellisuutta, menetetään monta mahdollisuutta. Harva suhtautuu itse suoje- luun enää vihamielisesti, vaan varsinaisia mörköjä ovat hankaliin suojelusopimuksiin liitettävät mielikuvat. Katveeseen jäävistä metsänomistajista eräs olennainen ryhmä ovat ne omistajat, jotka haluavat metsästään parhaan mahdollisen rahallisen tuoton. Selvitystä varten haastatellun metsäsijoittaja Jyrki Ketolan mukaan METSOsta saatavalla korvauksella ja puuntuotannosta saatavalla tulolla ei käytännössä ole merkittävää eroa. Tämä viesti täytyy ehdottomasti saada menemään paremmin läpi metsänomistajille, koska sekä verkkokyselyn vastausten että haastatteluiden perusteella metsänomistajien mielikuva tuntuu olevan, että METSO-korvaus on aina rahallisesti huonompi vaihtoehto kuin puuntuotanto. Kun on kerran rakennettu suojelujärjestelmä, joka kykenee kilpailemaan taloudellisesti puuntuotannon kanssa, täytyy huolehtia ettei järjestelmän mahdollisuuksia hukata vaikenemalla siitä, miten hyvät rahat sen avulla voi netota. Pääkaupunkiseudun metsänomistajien puheenjohtaja on varmasti rivimetsänomistajaa paremmin selvillä METSO-ohjelman toimintaperiaatteista. Kuitenkin Jaakko Temmes sanoo kammoavansa METSO-sopimusten ikuisuutta. Koska järjestelmä mahdollistaa myös määräaikaiset sopimukset, kannattaa miettiä, onko tiedottaminen mennyt tässä kohtaa pieleen. Metsänomistaja saattaa mieltää hataran mielikuvan perusteella kaikki suojelusopimukset pysyviksi. Jos pelkkä epämääräinen mielikuva estää omistajaa edes harkitsemasta oman metsän tarjoamista METSO-kohteeksi, ei viesti määräaikaisuudesta ole tavoittanut metsänomistajia riittävän hyvin. Vaikka totuus olisikin se, että määräaikaisia sopimuksia solmitaan huomattavasti harvemmin kuin pysyviä, ei ole ohjelman edun mukaista etteivät omistajat viitsi ennakkoluulojensa takia edes ottaa asiasta selvää. Päinvastoin, metsänomistajia pitäisi kaikin keinoin kannustaa tutkimaan erilaisia MET- SO-mahdollisuuksia avoimin mielin. Tiedottamisen kiperä paikka on myös METSOn sekoittuminen muihin suojelumahdollisuuksiin. Metsänomistajan päässä ei ole selkeää kaaviota erilaisista suojelujärjestelmistä, vaan eri puolilta noukitut tiedon palaset muodostavat mielessä yhden suojeluaiheisen möykyn. Möykky saattaa tuntua vaikeasti lähestyttävältä, joten siihen liittyvissä asioissa käännytään helposti tutuimman asiantuntijatahon puoleen. Tässä on jälleen tärkeä syy kohdistaa tiedottamista kenttätyötä tekevien metsäammattilaisten suuntaan: metsäkeskus on tuttu paikka, kun taas ELY- ja ympäristökeskuksissa asioidaan harvoin ja yleensä harmillisissa merkeissä, kuten Pääkaupunkiseudun metsänomistajien puheenjohtaja Temmes asian ilmaisi. Tiedottamisen onnistumista voi myös pohtia, jos metsänomistaja tekee mieluummin Kemera-suojelusopimuksen kuin METSO-sopimuksen, vaikka jälkimmäinen olisi hänelle taloudellisesti kannattavampaa. Suojelujärjestelmät eivät varsinaisesti kilpaile keskenään, mutta Kemeraan näyttäisi liittyvän selvästi positiivisempia mielikuvia kuin METSOon. Metsäkeskusten luotetut ja läheisiksi koetut ammattilaiset kannattaisi siis saada sitoutettua vieläkin paremmin mukaan markkinoimaan METSOa. Voisiko Kemera-suojelusopimusten markkinoinnista poimia parhaat palat myös METSOon? 18 19

11 Osa 2. METSO ja raha Vuoden 2012 METSO-ohjelman viestintäsuunnitelmassa rahaan liittyvät tavoitteet määritellään suorasanaisesti: kannattavaa. saattaa olla ruuhkaa. Tavoitteet ovat hyviä, sillä METSOn talousasioista puhumisessa on metsäalan ihmisten mielestä vielä paljon parannettavaa. Kyselyn vastauksissa talousviestintään kaivattiin konkretiaa. Vastaajien mukaan METSOn sinänsä hienosti tehdyt viestintämateriaalit ovat kuin mainoskatalogeja ilman hintoja. Metsänomistajia arjessaan tapaavat ammattilaiset kertovat ihmisten kaipaavan lisätietoa erityisesti korvauksista. Epätietoisuutta on vielä paljon ilmassa. Raha-asioista puhumista ei helpota se, että raha on Suomessa yhä tabu. Myös rahankäyttö eri väestöryhmissä, ja näin myös metsänomistajaryhmissä, vaihtelee. Osuuspankin vuonna 2009 teettämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi perheissä tietämys talousasioista on edelleen yllättävän vahvasti miesten varassa. Suomalaisnaiset eivät puhu raha-asioista juurikaan ystäviensä kanssa eivätkä kodin seinien ulkopuolella. Jos raha-asioista jutteleminen on vaikeaa ystävien kanssa, se on sitä varmasti myös tuntemattoman metsäalan ihmisen kanssa. Viestinnässä täytyy miettiä keinoja välittää oikeaa tietoa tehokkaasti, mutta hienovaraisesti. Raha-asioiden selkeään viestimiseen kannattaa laittaa paukkuja siksikin, että se parantaa viestintää jokaisen metsänomistajaryhmän suuntaan. 21

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU Luku: 2 FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN VAIHEET ko on laadittava kattavaksi, muttei liian yksityiskohtaiseksi, jotta olennaiset kokonaisuudet eivät jäisi pienten detaljien varjoon

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Osallista asiakkaasi

Osallista asiakkaasi True Insight 2 communication design Some on meillä ihan zero Jospa toimisto tekisi edes sen minkä lupaa Ideointia ja selkeitä käytännön ratkaisuja, pliis. Viestintämuotoilu 2013 -raportti Osallista asiakkaasi

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Ehdokkaan viestintä ja markkinointi

Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Suvi Reijonen, Ville Tuominen ja Kirsi Syväri Viestinnällä luot tunnettuutta ja mainetta Viestinnän ensimmäisenä tavoitteena on hankkia sinulle ehdokkaana tunnettuutta:

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot