Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa."

Transkriptio

1 2012

2 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8 Odotukset oppijalle...9 Porin lukioiden esittelyt Meri-Porin lukio...10 Porin lyseon lukio...11 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio...12 Länsi-Porin lukio...13 Porin aikuislukio...14 Björneborgs Svenska Samskola...15 Porin seudun steinerkoulu...15 Ammatilliset oppilaitokset Palmgren-konservatorio...16 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova...17 Yhteistä toisen asteen koulutukseen liittyvää Urheilijoiden koulutus...28 Ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistäminen...29 Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat...30 Opiskelupaikan hakeminen...31 Yhteishaku Muita opiskeluun liittyviä asioita...33 Oppisopimuskoulutus...34 Tavoitteena korkea-aste Porin yliopistokeskus...35 Satakunnan ammattikorkeakoulu...38 Lisätietoja esitteestä: Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä Jaana Laitila, WinNova, puh Kannen kuva: Klaudia Kujansuu, Länsi-Porin lukio Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. Esitteen tarkoituksena on antaa selkeä kuva eri kouluttautumisvaihtoehdoista, joita Sinulla on peruskoulun jälkeen valittavana. Tekemäsi valinta on kaikin puolin tulevaisuutesi kannalta hyvin tärkeä, sillä se määrää sijoittumisesi toiselle asteelle. Toinen aste onkin peruskoulua seuraava opiskelupaikkasi, josta yleensä valmistutaan kolmessa vuodessa. Nykyään kaikki toisen asteen opinnot antavat jatkokelpoisuuden eli voit toiselta asteelta valmistuttuasi jatkaa mille tahansa korkeakoulun alalle. Kaikki ovet pysyvät siis vielä toisen asteen jälkeen avoinna. Toki tämä vaatii myös paljon työtä ja oma-aloitteista aktiivisuutta opintojen suhteen, mutta onneksi opiskelemme kaikki omaa elämäämme varten! Uusien sanojen viidakko tuntuu varmastikin hieman vaikeaselkoiselta. Tämä esite esitteleekin tarkemmin tulevaa opiskeluastettasi. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että juuri tämänhetkinen opiskelusi vaikuttaa merkittävästi siihen, minne voit hakeutua peruskoulun päättötodistuksen käteen saatuasi. Useimpiin toisen asteen oppilaitoksiin vaaditaan hyvää nykyisessä koulussasi saamaa perustietojen ja -taitojen hallintaa. Kannattaa siis viimeistään nyt ottaa itseään niskasta kiinni ja asettaa itselleen tavoite tulevasta opiskelupaikasta. Näin on paljon helpompi päästä jatkossa sinne, minne haluaa, mitä osaa ja mitä todennäköisesti tulee tulevaisuudessa tekemään työkseen. Toivommekin, että tämän esitteen avulla saat paljon hyödyllistä tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, joita peruskoulun kunniakkaasti suoritettuasi on tarjolla Sinua varten. Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä 2 3

3 HYVIÄ VAIHTOEHTOJA RIITTÄÄ PORIN KOULUTUSTARJONTA ON KATTAVA Suomen koulutusjärjestelmä on kuvattu oheisessa kaaviossa. Sen avulla tehdään tukevaa perustaa laadukkaalle elämälle ja ammattitaidolle. Koulutuksen tavoitteet lähtevät muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeista. Myös yksilön kasvuun luotetaan vahvasti. Koulutusjärjestelmä on peräkkäinen. Kouluasteet seuraavat toisiaan. Perusopetuksesta (peruskoulu) siirrytään toiselle asteelle (ammatillinen toinen aste ja lukio), toiselta asteelta korkea-asteelle (ammattikorkeakoulu ja tiedekorkeakoulu/yliopisto). Kaavion nuolet kertovat reiteistä, joita on valittavissa. Mahdollisuuksia on monia: ne ovat kaikki hyviä. Valintojen onnistumiseen vaikuttavat oppijan omat tavoitteet, kiinnostus ja taipumukset. Vaakanuolet kuvaavat yhteistyötä. Tässä vihkosessa kerrotaan mm. lukion ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten yhteistyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoille. Kunkin oppilaitoksen opinto-ohjaaja neuvoo, miten valinnat tehdään. Pori on koulutuskaupunki. Tarjonta on monipuolista, kuten oheisesta kaaviosta ja tämän vihkosen oppilaitosten esittelyistä voit todeta. Karhukaupungissa on hyvä opiskella. Peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien mahdollisuudet ovat erinomaiset. Koulutuspaikkoja riittää jokaiselle. Myös koulutuksen jatkaminen toiselta asteelta korkea-asteelle paranee ja monipuolistuu kaiken aikaa. Tämän vihkosen tekemisen taustalla on Porin toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Sen tehtävänä on kehittää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmia ja opetuksen toteutusta niin, että opiskelijalla olisi todelliset mahdollisuudet tehdä henkilökohtaisia opintovalintoja yli oppilaitos- tai koulutusalarajojen. Tässä vihkosessa kerrotaan yhteistyön tilasta ja mahdollisuuksista Porissa lukuvuonna TOHTORI LISENSIAATTI YLEMMÄT / ALEMMAT KORKEAKOU- LUTUTKINNOT YLIOPISTOT YO-TUTKINTO LUKIOT YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNOT AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT AMMATILLISET OPPILAITOKSET TYÖKOKEMUS TYÖKOKEMUS ERIKOISAMMATTITUTKINNOT AMMATTITUTKINNOT TYÖKOKEMUS Yliopistot - Porin yliopistokeskus Lukiokoulutus: - Meri-Porin lukio - Länsi-Porin Lukio - Porin aikuislukio - Porin lyseon Lukio - Porin suomalaisen yhteislyseon lukio - Björneborgs svenska samskola - Porin seudun steinerkoulu KORKEA-ASTE Ammattikorkeakoulut - Satakunnan ammattikorkeakoulu Ammatillinen peruskoulutus - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova - Palmgren-konservatorio PERUSOPETUS ESIOPETUS Tavoite on tärkeä. Lähdettyäsi liikkeelle, voit itse valita etenemisreittisi. Peruskoulutus - Porin peruskoulut 4 5

4 TYÖ VAATII TEKIJÄLTÄÄN TIETOJA, TAITOJA JA OIKEAA ASENNETTA OPISKELU LUKIOSSA Nopeat muutokset ovat arkipäivää työelämässäkin. Olosuhteet muuttuvat nopeasti ja ammattitaitovaatimukset sen mukana. Hyvä perusta tulevalle ammattilaiselle luodaan laadukkaalla koulutuksella. Ammattitaito laajenee. Tulevien ammattilaisten pitää hallita ammattinsa tekniset ja tuotannolliset asiat, tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sopeutua muutoksiin ja olla halukas käyttämään luovuuttaan ongelmien ratkaisussa ja työnsä kehittämisessä. Kiinnostus, motivaatio ja yhteistyötaidot ovat avainasemassa. Hyvän ammattitaidon perusta luodaan ammattikoulutuksessa yhteistyössä oppilaitoksen sekä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Kaikkiin ammatillisiin ihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista, millä tarkoitetaan työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista, jolla varmistetaan myös tulevilla työpaikoilla vaadittava ammattitaito. Ammatillisten jen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjakson aikana. Opiskelija osoittaa siis käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen. Ammattiosaamisen näytöissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tärkeä osa ammattitaitoa ovat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Niillä tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. ja kaksoistutkinto) Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat: - elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky - aloitekyky ja yrittäjyys - kestävä kehitys - estetiikka - viestintä- ja mediaosaaminen - matematiikka ja luonnontieteet - teknologia ja tietotekniikka - aktiivinen kansalaisuus/eri kulttuurit 6 7

5 OPISKELU AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA ODOTUKSET OPPIJALLE Ammatilliseen on johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatkoopintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut voi näin sijoittua työelämään ja suoriutua alansa tehtävistä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi voit astua työelämään tai jatkaa opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, joihin koulutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opetusalan sanastoa Koulutuksen laajuus: Nimellinen koulutuspituus (3 vuotta = 120 opintoviik- OPINNOT Ammatilliset opinnot -erikoistumisopoinnot -työssä oppiminen LAAJUUS HUOMAUTUS 90 ov Perusopintojen laajuus on ov riippuen alasta/tutkinnosta. Erikoistumisopintojen osuus ov. Ammattitaitoa täyden- 20 ov Äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras tävät osat (yhteiset kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, opinnot: pakollisia yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 16 ov ja valinnaisia 4 ov) liikunta ja terveystieto, taide ja kulttuuri. Vapaasti valittavat 10 ov Ammatillisia, yhteisiä tai lukio-opintoja. Yhteensä 120 ov koa). Opiskelijakohtaisesti se voi poiketa nimellisestä koulutuspituudesta, jos aiemmat opinnot, työkokemus ja opiskelijan tekemät valinnat sitä edellyttävät. Opintovuosi: Opiskelijan keskimäärin 40 opintoviikon työpanos. Opintoviikko (ov): Opintojen mitoituksen perusyksikkö, jonka pohjana on opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanos. Opintoviikko sisältää järjestettyä opetusta ja itsenäistä opiskelua. Ammatillisia ja voi suorittaa Porissa kuudella koulutusalalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveysja liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä kulttuuriala. (Huom. Kunkin perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi koulutusohjelma, jotka kouluttavat yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen.) Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen tähtää työelämässä menestymiseen. Onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää: opiskelijan omaa vaivannäköä ja sitoutumista opiskeluun terveitä elämäntapoja, halua kehittyä ja riittäviä oppimisvalmiuksia kykyä toimia yksin ja yhdessä muiden kanssa vastuullista suhtautumista ja kykyä ottaa huomioon myös muiden turvallisuus aktiivisuutta, täsmällisyyttä ja kykyä noudattaa aikatauluja. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Lukuvuosi Ammatillisen peruskoulutuksen lukuvuosi on jaettu viiteen (5) jaksoon. Jaksotus on sama kuin lukiossakin. Kukin jakso kestää noin 7 viikkoa. Jakson päättyessä osaaminen arvioidaan ja tiedot siirtyvät opintokortteihin. Lukujärjestykset Lukujärjestykset laaditaan ryhmittäin. Jokainen opiskelija laatii myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Ryhmänohjaaja Jokaisella ryhmällä on oma nimetty ryhmänohjaaja, jonka tehtävänä on mm. yhdessä opinto-ohjaajien kanssa huolehtia opintojen käynnistämisestä, arvioida ohjauksen tarvetta opintojen aikana sekä huolehtia yhteydenpidosta alaikäisen opiskelijan kodin sekä koulun välillä. OPISKELIJAPALVELUT Opiskelijapalveluyksikkö vastaa opiskelijoiden oppimista tukevista hyvinvointipalveluista sekä opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta verkostotyöstä. Lisäksi yksikkö koordinoi erityisopetusta. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa. - psykososiaalinen tuki ja ohjaus - kuraattorintyö - seurakunnan oppilaitostyö - opinto-ohjaus - erityisopetus - ohjaava opetus - Ammattistartti - yksilöllistä oppimista tukeva opetus - opintotoimistopalvelut - opiskelijaterveydenhuolto - moniammatillinen yhteistyö/verkostotyö 8 9

6 MERI-PORIN LUKIO Erikoislukio: ympäristötieteet ja ilmaisutaito Toiminta-ajatus Meri-Porin lukio on ympäristötieteiden erikoislukio, jossa voi opiskella monipuolisesti myös ilmaisutaitoa. Tarjoamme täyden paketin lukio-opintoja ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Kolme linjaa Meri-Porin lukiossa on kolme linjaa: Ympäristötieteiden linja Ilmaisutaidon linja Lukiolinja Muista merkitä yhteishaussa myös toissijainen linja. Ensisijainen voi olla täynnä. Meillä voit siis erikoistua tai käydä ihan normaalin lukion. Kaikilta linjoilta valmistut ylioppilaaksi samassa ajassa. Erikoislukion linjat Ympäristötieteet: 10 kurssia (Erätaito, Ympäristömittaukset, Kansainvälinen leirikoulu ym.). Näillä kursseilla voit korvata muiden aineiden pakollisia kursseja tietyin ehdoin. Rehtori: Katri Ylitalo Rieskalantie, Pori Ilmaisutaito: 10 kurssia (Oma ilmaisu, teatterin juuret, tyylilajit ja keinot, improvisaatio ym.) Kieliohjelma A1 englanti A2 ranska, saksa B1 ruotsi B2 ranska, saksa B3 ranska, saksa Muuta Opiskelijoiden kiittämä ilmapiiri Laajassa matematiikassa voi opiskella 16 kurssia Kielten tukikursseja lisäopetusta kaipaaville Laaja kansainvälinen toiminta Monipuolinen lukiodiplomiohjelma: draama, kuvataide, liikunta, musiikki, puheviestintä, kirjallisuus kanslia (02) fax (02) rehtori opo PORIN LYSEON LUKIO PERINTEIKÄS JA KANNUSTAVA KLASSINEN LUKIO rikkaat perinteet vuodesta 1879: Suomen vanhimpia lukioita Porin vanhin sijainti Porin ydinkeskustassa hyvät liikenneyhteydet mahdollisuudet omiin yksilöllisiin ja joustaviin ainevalintoihin, tutor-toiminta opiskelijoiden tukena arvokkaat historialliset tilat ja kokoelmat iso kuntosali opiskelijoitten käytössä senioritoiminta on maankuulua Aikuislukion laaja kurssitarjonta lyseolaisten hyödynnettävissä kansainväliset yhteistyökoulut Saksassa ja Ranskassa LYSEOSSA SYVENTÄVINÄ KURSSEINA ESIMERKIKSI kuvataiteessa valokuvasta elokuvaan sekä kuvataiteen diplomityö kulttuurihistoriaa, yhteiskuntafilosofiaa, uskonnon myyttejä, sosiaalipsykologiaa latinan kieltä ja mytologiaa, japania sekä englannin väittelykurssi tapakulttuuria ja vanhoja tansseja, kitaransoiton kurssi, teatteri-ilmaisua lukuteoriaa ja logiikkaa, kompleksilukuja ja vektorioppia kuvankäsittelyä ja ohjelmointia liikuntaa yhteensä kahdeksan kurssia LYSEON LIIKETALOUDELLINEN PAINOTUS taloushallinnon ja markkinoinnin kursseja valmiuksia kaupallisen alan jatko-opintoihin kauppakorkeakouluihin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin mahdollisuus harjoittaa oikeaa yritystoimintaa (Nuori Yrittäjyys -ohjelma) yhteistyössä Porin korkeakouluyksikön, Satakunnan ammattikorkeakoulun, WinNovan, Satakunnan Kauppakamarin ja yritysten kanssa SCHOLAE ET VITAE LYSEON KIELITARJONTA ON LAAJA englanti (A), saksa (A,B), ruotsi (A,B), ranska (B), venäjä (B), latina (B), japani (B) ylioppilastutkintolautakunnan arkistokouluna laajat kokoelmat ylioppilastutkinnon kuuntelukokeita Annankatu 5, Pori, Rehtori Jarkko Kivelä (02) Opinto-ohjaajat Ilona Koivisto ja Maija Pihl

7 PORIN SUOMALAISEN YHTEISLYSEON LUKIO PERINTEET MONIPUOLISUUS KANSAINVÄLISYYS LUONNONTIETEET URHEILU DYNAAMISUUS Porin suomalaisen yhteislyseon lukio on maineikas ja erinomaiset jatkoopintovalmiudet tarjoava lukio Porin ydinkeskustassa. PSYL:n opiskelijana sinulla on valittavanasi monipuolinen kurssivalikoima. Voit suuntautua ja erikoistua kaikissa oppiaineryhmissä. Kansainvälisestä ilmapiiristä kertovat lukuisat opintomatkat ja urheilumatkat. Lukiodiplomin voit suorittaa liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa. Enemmistö lukiolaisistamme suorittaa yleislukion. Voit valita myös luonnontieteellisen linjan, jolloin täydennät fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yhteensä vähintään 12 erikoiskurssilla tutustut luonnontieteellisiin ilmiöihin laboratorio- ja maastotutkimuksin ja vierailuin Tasavallankatu 4, PORI Rehtori Mari Aalto, puh. (02) , Apulaisrehtori Mauri Ranne, puh Koulusihteeri puh. (02) tai urheilulinjan jolloin voit osallistua aamuvalmennukseen ja saada urheiluvalmennuksen kursseja Tavoitteena on, että urheilulukiolaiset ovat kansallisen tason urheilijoita. Urheilulukion hakijan on täytettävä urheilijatietolomake. Erityislinjalla voit valintasi mukaan jättää pois 8 kurssia pakollisista aineista kuitenkin niin että kunkin lukioaineen pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Psylliläisenä pääset nauttimaan legendaarisesta opiskelijoiden tuottamasta kulttuuri-päivästä näytelmäkilpailuineen sekä juhla-vasta penkinpainajaispäivästä. Halutessasi voit liittyä Primuskuoroon. Ylioppilastutkintotulokset ovat hyvät, mikä varmistaa myös hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Opinto-ohjaajat Ulla Tulkki, puh , Irmeli Ryyppö ja paljon muuta aktiivinen oppilaskuntatoiminta tutortoiminta koululehti runsas juhlaperinne verkkokursseja nykyteknologiaa opetuksessa LÄNSI-PORIN LUKIO Tule opiskelemaan vireään, aktiiviseen ja innostavaan kuvataidetta painottavaan lukioon! Koulu sijaitsee noin 3 kilometrin etäisyydellä Porin keskustasta mukavalla alueella, jonne on erittäin hyvät kulkuyhteydet. ME TARJOAMME SINULLE Miellyttävän opiskeluilmapiirin Lukiomme myönteinen opiskeluilmapiiri innostaa oppilaita saavuttamaan hyviä tuloksia. Lukionsa aloittavien ensimmäinen jakso on kaikille samansisältöinen ja antaa opiskelijalle pehmeän nousun lukioon, jolloin opiskelija pääsee tutustumaan varsinkin oman ryhmänsä opiskelijoihin ja saa näin helposti kontakteja uusiin ihmisiin. Koulussamme on myös kirjastotila, joka on opiskelijoiden käytössä. Siellä on muun muassa käsikirjasto, opiskelijoiden yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Paljon kuvataidekursseja ja harrastamista 16 kuvataidekurssia kuvataidekilpailuja, vierailuja lukiodiplomi aktiivisen harrastamisen kurssi Kansainvälisyyttä ja kieliä laaja kielivalikoima (EN, RU, SA, RA IT, JA, S2, VE) kansainvälisyystapahtumia vierailuja ja vierailijoita vuosittain KV-matka HALUAMME JUURI SINUT OPISKELEMAAN LÄNSI-PORIN LUKIOON! Aatuntie 6, Pori, Rehtori Mika Ruuhiala (02) , , kanslia (02) Opinto-ohjaaja Minna Seppä , faksi (02)

8 PORIN AIKUISLUKIO BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA STARTTILUKIO LUKIO-OPISKELU AINEOPISKELU VÄLKOMMEN TILL BSS! - kertaa ja vahvista peruskoulun taitojasi ennen lukio-opintoja äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan starttikursseilla - täydennä tai korota peruskoulun päättötodistustasi - suorita lukion oppimäärä - korota arvosanojasi - täydennä aikaisempia opintojasi - suorita yo-tutkinto ammatillisen tutkintosi pohjalta Opiskele yksittäisiä oppiaineita: - englanti, ruotsi, saksa - venäjä, ranska, italia - matemaattiset aineet - reaaliaineet - äidinkieli Vi erbjuder gymnasiestudier på svenska i finsk miljö i en skola som kännetecknas av gemenskap, öppenhet och flexibilitet. små grupper STORA möjligheter goda resultat trivsam och trygg miljö erkänt bra möjligheter till fortsatta studier internationella utbytesprojekt med skolor i bl.a. Tyskland och Frankrike nätverk och virtuella kurser i samarbete med gymnasier i Finland och yrkeshögskolan Arcada KESÄLUKIO - yo-kirjoituksiin valmentavia kursseja - pakollisia kursseja - lukio-opintoihin valmistavia kursseja MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KOULU OPISKELUTAVAT - lähiopiskelu illalla - verkko-opiskelu - monimuoto-opiskelu Otavankatu 16, Björneborg Kansli (02) , Fax (02) Rektor Ulrika Hollsten, (02) Studiehandledare Anne Karlsson, (02) ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA YHTEISTYÖ MUIDEN KOULUJEN KANSSA - työelämään ja jatko-opintoihin tarvelähtöiset kurssit - lyhyt matematiikka pitkäksi - lyhyt venäjä ja saksa pitkäksi - kielten suulliset kurssit - puheviestinnän päättökoe - Pori-tarjottimen kurssit päivälukioiden kanssa - kaksoistutkinto WinNovan ja Palmgren-konservatorion kanssa - Satakunnan etälukio -verkosto - Länsi-Suomen aikuislukion verkosto PORIN AIKUISLUKIO TOIMII LYSEON KOULUKESKUKSESSA. Steinerlukion pääpaino on laajassa yleissivistyksessä. Teoreettisiin lukio-opintoihin yhdistyy paljon taiteellisia, kädentaitoja kehittäviä ja käytäntöön pohjaavia oppiaineita. Ne tuovat opetukseen monipuolisuutta ja antavat valmiuksia monenlaisiin jatko-opintoihin. Annankatu 5, PORI Porin seudun steinerkoulu rehtori puh. (02) Tasavallankatu 2, PORI kanslia puh. (02) puh. (02) opinto-ohjaaja puh Opinto-ohjaaja Jaana Lampolahti Koulumme ei ole yhteishaussa. Hakemuslomakkeet koulun kansliasta ja nettisivuiltamme.

9 PALMGREN-KONSERVATORIO löydä oma suuntasi WinNovasta! Musiikkialan Kaksi esimerkkiä kuinka voi käydä, jos olet aktiivisesti toimiva musiikinopiskelija: Eri puolella Suomea asuneet neljä kaverusta valittiin Palmgren-konservatorioon opiskelemaan musiikkia. Osa halusi opiskella musiikkiteknologiksi ja osa muusikoksi. He kävivät soittotunneilla, opiskelivat bändisoittoa ja musiikin teoriaa sekä musiikkiteknologit äänentoistoa ja äänittämistä. Tämän kaiken ohessa he viettivät vilkasta sosiaalista elämää niin opinahjossaan kuin sen ulkopuolella. Tästä kaikesta toiminnasta syntyi yhtye, Porkka Playboys. Klaus Hoffström puh faksi (02) Eurajokelainen bassolaulaja valittiin Palmgren-konservatorioon musiikinopiskelijaksi. Hän opiskeli kuorolaulua, kävi yksinlaulutunneilla ja opiskeli musiikin teoriaa. Jatko-opinnot veivät hänet Stadiasta, nykyisessä Metropoliasta, Sibelius-Akatemiaan ja sieltä Saksan Karlsruhen Badisches Staatstheater -oopperataloon, jonka jälkeen hän on kiertänyt freelancer -laulajana maailman oopperataloja. Tietoja Mika Kareksen urasta Jos musiikki on sinulle enemmän kuin harrastus ja suhtaudut avoimesti uusiin haasteisiin, oppilaitoksemme tarjoaa sinullekin upeat puitteet kehittyä kohti musiikin ammattilaisuutta. Tarkempia tietoja muusikin ammattiopinnoista Palmgren-konservatoriossa osoitteesta: Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta yli 30 eri on Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Ammatillinen koulutus on väylä työhön tai jatko-opintoihin. Suunta eteenpäin! LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Suomen metsien hoidolla, käytöllä ja suojelulla luodaan kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä. Tällä toiminnalla, metsätaloudella, on yhä edelleen suuri merkitys kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Metsätalous ja metsäteollisuus yhdessä muodostavat metsäsektorin, joka työllistää vuosittain yli suomalaista. Kaikissa tehtävissä sekä työntekijänä että itsenäisenä yrittäjänä työskennellään ekologisesti ja ympäristönhoidollisesti kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Kolmivuotinen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Jatkoopiskelupaikkoja ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan, erityisesti metsätalousinsinöörin opinnot tai metsätieteelliset opinnot yliopistoissa samoin kuin luonnonvara-alan ammattija erikoisammattitutkintoihin valmentavat opinnot. Metsäalan metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, pk, yo Erikoistumisalat: Koneellinen puutavaran valmistaminen, puutavaran lähikuljetus ja puutavaran autokuljetus Metsäalan perustutkinnossa on yhteisiä ammatillisia opintoja metsänhoidon, puunkorjuun ja monikäytön sekä ympäristönhoidon perustaidoissa. Metsäkoneenkuljettajan työhön kuuluu koneen päivittäinen huolto ja kunnossapito. Hän tuntee oman ammattinsa ympäristövaikutukset siten, että osaa suunnitella ja toimia ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Tulevaisuuden kehitysnäkymiä ovat puunkorjuutöiden ohella metsänhoitotöiden lisääntyvä koneellistuminen, laadun merkityksen, ympäristötietoisuuden ja sisäisen yrittäjyyden korostuminen. Metsäkoneenkuljettaja/puutavara-autonkuljettaja toimii metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä 16 17

10 tarjoten puunhankintaorganisaatiolle alihankintana puunkorjuuyrittäjäpalveluita. Työskentely kalliilla, huipputeknisillä metsäkoneilla ja arvokkaan puuraakaaineen parissa edellyttää vastuuntuntoa ja päätöksentekokykyä. Metsäkoneenkuljettajalla on tärkeä osa puunkorjuuorganisaatiossa. Käytännön tilanteissa hän kuitenkin toimii itsenäisesti ja työskentelee pääasiassa yksin. Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoilla on ilmainen asuntola. Sahalahdentie 57, Kullaa (Ulvila) Metsässä on reilu meininki! LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, pk, yo Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi on käytön tukeen, sähköiseen asiointipalveluun ja multimediaan painottunut. Koulutus tarjoaa useita erilaisia työllistymismahdollisuuksia sekä suurissa että pienissä organisaatioissa Koulutusohjelman suorittanut kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä tietojärjestelmien käytössä sekä ratkaisee ohjelmien käytössä esiintyviä ongelmia. Hän osaa asentaa ja käyttää sekä käyttöjärjestelmiä, työvälineohjelmia että palvelinohjelmistoja sekä suunnitella, ohjelmoida ja ylläpitää verkkokauppoja tai sähköisiä asiointijärjestelmiä. Tutkinnon suorittanut opiskelija viestii käyttäen tietoverkkoja, multimediaa ja mobiililaitteita. Hän osaa käyttää tietoverkkoja yrityksen toimintaympäristönä tietoverkkomarkkinointiin, sähköiseen asiointiin sekä yritysten verkottumiseen ja etätyöhön. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaikille toimialoille käytön tuen asiantuntemusta vaativiin tietojenkäsittelyn tehtäviin sekä yrittäjiksi. YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi, pk Koulutusohjelman suorittanut osaa palvella asiakkaita ja myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti. Hän osaa käyttää markkinointiviestintää, mainontaa ja tiedottamista tehtävissään. Työpaikkoina ovat elinkeinoelämän eri toimialojen asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toteuttamisen tehtävät. talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut osaa hankkia, käsitellä, muokata ja välittää yrityksen ja yhteisön tietoja. Hän osaa käyttää viestintävälineitä ja tietoverkkoja työssään ja pystyy osallistumaan tietojärjestelmien kehittämiseen ja toimimaan työyhteisössään vastuualueensa käyttäjäkouluttajana ja tukipalvelujen tuottajana Koulutusohjelman suorittanut osaa myös tuottaa taloushallinnon raportteja, tulkita yrityksen tietojärjestelmien tuottamia raportteja ja arvioida yrityksen taloudellista tilaa. Hän osaa pienen yrityksen taloushallinnon tehtävät ja osaa soveltaa tehtäviinsä niihin liittyvää lainsäädäntöä. Työpaikkoina ovat elinkeinoelämän eri toimialojen talous- ja toimistopalvelun tehtävät. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailualalla tarkoitetaan kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden tarvitsemien kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myyntiä ja niihin liittyvää neuvontaa sekä ohjelma-, elämys- ja muiden palvelujen järjestämistä erilaisissa matkailuyrityksissä ja organisaatioissa. Matkailualan matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut on erikoistunut matkailun ohjelma- ja oheispalveluihin ja osaa järjestää matkailijoiden tarpeisiin elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia, jotka voivat liittyä mm. luonto-, liikunta-, kulttuuri- ja terveysmatkailuun tai erilaisiin tapahtumiin. Hän voi lisäksi suuntautua matkailuyrittämiseen tai matkailuyrityksissä erityyppisiin tehtäviin, kuten myyntiin ja neuvontaan, välineiden kunnossapitoon ja vuokraukseen, kiinteistöjen, laitteiden ja ympäristön hoitoon, ruoka- ja puhdistuspalveluihin tai maastorakentamiseen. Työpaikkoja ovat matkailun ohjelmapalveluyritykset, loma- ja matkailukeskukset sekä maaseutumatkailu- ja muut majoitusyritykset. Työpaikat voivat sijaita Suomessa tai ulkomailla.

11 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Alan työtehtävät ovat ruoanvalmistusta, tarjoilua, hotellin vastaanotto- ja myyntitehtäviä, kokouspalvelua ja puhtaanapitoa. kokin koulutusohjelma, kokki, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut on erikoistunut ravintoloiden ruokatuotantoon, kuten ravintolan ruoka-annosten suunnitteluun, valmistukseen ja esillelaittoon sekä elintarvikkeiden hankintaan ja varastointiin. Kokilta edellytetään hyvää makuaistia ja kansainvälisen gastronomian tuntemusta. Hän hallitsee ruoanvalmistuksessa tarvittavat käden taidot, estetiikan sekä kannattavuustekijät. asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut on erikoistunut anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muihin asiakaspalvelutehtäviin. Tarjoilija osaa noudattaa anniskelumääräyksiä ja neuvoa asiakasta ruoka- ja juomavalinnoissa. Tarjoilijalta vaaditaan tilanneherkkyyttä, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, myyntihenkisyyttä sekä kielitaitoa. hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, yo Koulutusohjelman suorittanut osaa palvella asiakkaita hotellin vastaanotossa sekä hoitaa hotellin myynti- ja kokouspalveluja. Hotellivirkailijalta vaaditaan erityisesti hyvää kielitaitoa, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista kiinnostusta ympäristön palveluihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, pk, yo, er Opiskelu antaa valmiudet kotityöpalvelujen suunnitteluun ja markkinointiin sekä niiden suorittamiseen asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Kotityöpalveluja ovat ruokailu, puhtaanapito, vaatehuolto ja asiakkaiden avustaminen erilaisissa arkielämän tilanteissa. Kotityöpalveluyritykset, palvelukodit ja kodinomaiset laitokset tai pitopalveluyritykset ovat kodinhuoltajan työpaikkoja. puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja, pk, yo Puhdistuspalveluilla tarkoitetaan erilaisten työ- ja asuinympäristönä olevien toimitilojen päivittäis- ja perussiivousta sekä koneiden ja laitteiden puhdistusta. Puh- distuspalvelutehtäviin voi kuulua myös kiinteistönhoitoa, toimisto- ja kokouspalveluja, asiakkaiden avustamista sekä viihtyisyydestä huolehtimista. Toimitilahuoltajan työpaikkoja ovat siivouspalveluyritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset, hotellit, teolliset tuotantolaitokset ja muut toimitilat. Talouskoulu Kotitalousopetus (talouskoulu), pk, yo 20 ov Talouskoulu on tarpeellinen tänään ja huomenna. Muuttuva yhteiskunta vaatii yksityiseltä kuluttajalta, perheeltä ja kotitaloudelta monenlaista osaamista. Talouskoulun suorittamisesta saa yhteishaussa kolme valintapistettä. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala hiusalan Porin hiusalan pt ei ole mukana kevään 2012 yhteishaussa. Alaa voi hakeutua opiskelemaan Raumalle. Kauneudenhoitoalan kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi, pk, yo Kauneudenhoitoalan perustutkinnon tavoitteena on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset valmiudet ja erikoistuneempi osaaminen ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, ehostuksen sekä täydentävien ihon hoitojen ammattilaisena toimimiseen. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa, myydä ja markkinoida kasvohoitoja, käsien, jalkojen ja vartalonhoitoja sekä ehostusta erilaisissa toimintaympäristöissä esim. kylpylöissä. Ammattitaitoon kuuluu yhteistyö muodin, median, hius- tai terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Sosiaali- ja terveysalan Lähihoitaja, pk, yo: ensihoidon koulutusohjelma kuntoutuksen koulutusohjelma lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma vammaistyön koulutusohjelma vanhustyön koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on pätevä sosiaali- ja terveysalan perustason hoito- ja hoivatyöhön sekä kuntoutumisen tukemiseen, joissa edellytetään monipuolista ammattitaitoa, teoreettisen tiedon soveltamista ja työvälineiden ja -menetelmien hallintaa. Suosituimmat koulutusohjelmat toteutetaan

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia:

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto) nuoriso-

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku, kevät 2014 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku keväällä 2014 Kevään yhteishaussa haetaan: Ammatillisiin perustutkintoihin (52 kappaletta) Päivälukioihin Kotitalousopetukseen (entinen

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

WinNova mikä se on? www.winnova.fi. WinNova Facebookissa: WinNova/Suunta Eteenpäin. WinNova Twitterissä WinNovaOnline

WinNova mikä se on? www.winnova.fi. WinNova Facebookissa: WinNova/Suunta Eteenpäin. WinNova Twitterissä WinNovaOnline WinNova mikä se on? Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos Nuorten koulutusta Porissa, Raumalla ja Ulvilassa Yli 30 perustutkintoa www.winnova.fi WinNova Facebookissa:

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopistossa voi opiskella 25:a perustutkintoa. Ammattiopisto toimii kahdessa toimipisteessa Vaasassa. Opiskelijoita

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

infopaketti SUUNTA ETEENPÄIN

infopaketti SUUNTA ETEENPÄIN WinNova infopaketti MERIKARVIA POMARKKU PORI ULVILA PORIN SEUTUKUNTA LUVIA NAKKILA HARJAVALTA Ammatillista koulutusta satakunnassa ja vakkasuomessa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on monialainen ammatillinen

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon!

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Optimaalista ohjausta Vaasassa! perjantaina 30.10.2015 klo 9.15 Tervetuloa, koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo Kahvi + sämpylä klo 9.30 Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta,

Lisätiedot

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi

Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI. www.vao.fi Vaasan ammattiopiston KOULUTUSTARJONTA 2015 FACEBOOK.COM/VAO.VYI www.vao.fi KEVÄÄN 2015 YHTEISHAKU 24.2. - 17.3.2015: opintopolku.fi Jos sinulla on toinen tutkinto, hae erillishaussa: www.vao.fi! On se

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

VANTAA MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMI

VANTAA MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS SUOMI VANTAA LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS MINNE PERUSKOULUN JÄLKEEN? Toisen asteen koulutuksen opas SUOMI SISÄLLYS TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 6 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT 8 MUITA

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

WinNova ammatillista opetusta

WinNova ammatillista opetusta WinNova ammatillista opetusta Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos Nuorten koulutusta Porissa, Raumalla ja Ulvilassa Noin 30 perustutkintoa www.winnova.fi WinNova

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi Yhteishakuinfo 23.1.2014 www.opintopolku.fi Sähköinen yhteishaku www.opintopolku.fi Valtakunnallinen oppilasvalinta ammatilliseen koulutukseen, lukioon sekä kotitalousopetukseen 5 hakutoivetta, vain yhteen

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI

YHTEISHAKU 2013 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI 25.2. 15.3.2013 HAE NETISSÄ WWW.HAENYT.FI Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TOINEN ASTE Ammattiopisto Nuoria 1050 Aikuisia 20 Kauppaopisto Nuoria 390 Aikuisia 90 Sosiaali- ja terveysalan opisto Nuoria 320

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Matkailualan Catering-alan Hotelli- ja ravintola-alan Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen Puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 25.2. 15.3.2013 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 23.4. 17.5.

HAKUOPAS 2013 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 25.2. 15.3.2013 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 23.4. 17.5. HAKUOPAS 2013 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 25.2. 15.3.2013 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 23.4. 17.5.2013 KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU sinun mahdollisuutesi! Savon ammatti-

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2016 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty Opiskele ammattilaiseksi OSAOn moderneissa oppimisympäristöissä laadukkailla laitteilla ja kalustolla.

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Opiskelijapalvelupäällikkö WinNova Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin

Lisätiedot

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU!

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Hannu Soini Hankepäällikkö / Paradigma Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Pohjolankatu 4-6 57200 Savonlinna tel +35844 550 6617 email: hannu.soini@samiedu.fi Toisen asteen

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot