Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa."

Transkriptio

1 2012

2 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8 Odotukset oppijalle...9 Porin lukioiden esittelyt Meri-Porin lukio...10 Porin lyseon lukio...11 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio...12 Länsi-Porin lukio...13 Porin aikuislukio...14 Björneborgs Svenska Samskola...15 Porin seudun steinerkoulu...15 Ammatilliset oppilaitokset Palmgren-konservatorio...16 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova...17 Yhteistä toisen asteen koulutukseen liittyvää Urheilijoiden koulutus...28 Ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistäminen...29 Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat...30 Opiskelupaikan hakeminen...31 Yhteishaku Muita opiskeluun liittyviä asioita...33 Oppisopimuskoulutus...34 Tavoitteena korkea-aste Porin yliopistokeskus...35 Satakunnan ammattikorkeakoulu...38 Lisätietoja esitteestä: Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä Jaana Laitila, WinNova, puh Kannen kuva: Klaudia Kujansuu, Länsi-Porin lukio Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. Esitteen tarkoituksena on antaa selkeä kuva eri kouluttautumisvaihtoehdoista, joita Sinulla on peruskoulun jälkeen valittavana. Tekemäsi valinta on kaikin puolin tulevaisuutesi kannalta hyvin tärkeä, sillä se määrää sijoittumisesi toiselle asteelle. Toinen aste onkin peruskoulua seuraava opiskelupaikkasi, josta yleensä valmistutaan kolmessa vuodessa. Nykyään kaikki toisen asteen opinnot antavat jatkokelpoisuuden eli voit toiselta asteelta valmistuttuasi jatkaa mille tahansa korkeakoulun alalle. Kaikki ovet pysyvät siis vielä toisen asteen jälkeen avoinna. Toki tämä vaatii myös paljon työtä ja oma-aloitteista aktiivisuutta opintojen suhteen, mutta onneksi opiskelemme kaikki omaa elämäämme varten! Uusien sanojen viidakko tuntuu varmastikin hieman vaikeaselkoiselta. Tämä esite esitteleekin tarkemmin tulevaa opiskeluastettasi. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että juuri tämänhetkinen opiskelusi vaikuttaa merkittävästi siihen, minne voit hakeutua peruskoulun päättötodistuksen käteen saatuasi. Useimpiin toisen asteen oppilaitoksiin vaaditaan hyvää nykyisessä koulussasi saamaa perustietojen ja -taitojen hallintaa. Kannattaa siis viimeistään nyt ottaa itseään niskasta kiinni ja asettaa itselleen tavoite tulevasta opiskelupaikasta. Näin on paljon helpompi päästä jatkossa sinne, minne haluaa, mitä osaa ja mitä todennäköisesti tulee tulevaisuudessa tekemään työkseen. Toivommekin, että tämän esitteen avulla saat paljon hyödyllistä tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, joita peruskoulun kunniakkaasti suoritettuasi on tarjolla Sinua varten. Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä 2 3

3 HYVIÄ VAIHTOEHTOJA RIITTÄÄ PORIN KOULUTUSTARJONTA ON KATTAVA Suomen koulutusjärjestelmä on kuvattu oheisessa kaaviossa. Sen avulla tehdään tukevaa perustaa laadukkaalle elämälle ja ammattitaidolle. Koulutuksen tavoitteet lähtevät muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeista. Myös yksilön kasvuun luotetaan vahvasti. Koulutusjärjestelmä on peräkkäinen. Kouluasteet seuraavat toisiaan. Perusopetuksesta (peruskoulu) siirrytään toiselle asteelle (ammatillinen toinen aste ja lukio), toiselta asteelta korkea-asteelle (ammattikorkeakoulu ja tiedekorkeakoulu/yliopisto). Kaavion nuolet kertovat reiteistä, joita on valittavissa. Mahdollisuuksia on monia: ne ovat kaikki hyviä. Valintojen onnistumiseen vaikuttavat oppijan omat tavoitteet, kiinnostus ja taipumukset. Vaakanuolet kuvaavat yhteistyötä. Tässä vihkosessa kerrotaan mm. lukion ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten yhteistyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoille. Kunkin oppilaitoksen opinto-ohjaaja neuvoo, miten valinnat tehdään. Pori on koulutuskaupunki. Tarjonta on monipuolista, kuten oheisesta kaaviosta ja tämän vihkosen oppilaitosten esittelyistä voit todeta. Karhukaupungissa on hyvä opiskella. Peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien mahdollisuudet ovat erinomaiset. Koulutuspaikkoja riittää jokaiselle. Myös koulutuksen jatkaminen toiselta asteelta korkea-asteelle paranee ja monipuolistuu kaiken aikaa. Tämän vihkosen tekemisen taustalla on Porin toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Sen tehtävänä on kehittää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmia ja opetuksen toteutusta niin, että opiskelijalla olisi todelliset mahdollisuudet tehdä henkilökohtaisia opintovalintoja yli oppilaitos- tai koulutusalarajojen. Tässä vihkosessa kerrotaan yhteistyön tilasta ja mahdollisuuksista Porissa lukuvuonna TOHTORI LISENSIAATTI YLEMMÄT / ALEMMAT KORKEAKOU- LUTUTKINNOT YLIOPISTOT YO-TUTKINTO LUKIOT YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNOT AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT AMMATILLISET OPPILAITOKSET TYÖKOKEMUS TYÖKOKEMUS ERIKOISAMMATTITUTKINNOT AMMATTITUTKINNOT TYÖKOKEMUS Yliopistot - Porin yliopistokeskus Lukiokoulutus: - Meri-Porin lukio - Länsi-Porin Lukio - Porin aikuislukio - Porin lyseon Lukio - Porin suomalaisen yhteislyseon lukio - Björneborgs svenska samskola - Porin seudun steinerkoulu KORKEA-ASTE Ammattikorkeakoulut - Satakunnan ammattikorkeakoulu Ammatillinen peruskoulutus - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova - Palmgren-konservatorio PERUSOPETUS ESIOPETUS Tavoite on tärkeä. Lähdettyäsi liikkeelle, voit itse valita etenemisreittisi. Peruskoulutus - Porin peruskoulut 4 5

4 TYÖ VAATII TEKIJÄLTÄÄN TIETOJA, TAITOJA JA OIKEAA ASENNETTA OPISKELU LUKIOSSA Nopeat muutokset ovat arkipäivää työelämässäkin. Olosuhteet muuttuvat nopeasti ja ammattitaitovaatimukset sen mukana. Hyvä perusta tulevalle ammattilaiselle luodaan laadukkaalla koulutuksella. Ammattitaito laajenee. Tulevien ammattilaisten pitää hallita ammattinsa tekniset ja tuotannolliset asiat, tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sopeutua muutoksiin ja olla halukas käyttämään luovuuttaan ongelmien ratkaisussa ja työnsä kehittämisessä. Kiinnostus, motivaatio ja yhteistyötaidot ovat avainasemassa. Hyvän ammattitaidon perusta luodaan ammattikoulutuksessa yhteistyössä oppilaitoksen sekä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Kaikkiin ammatillisiin ihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista, millä tarkoitetaan työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista, jolla varmistetaan myös tulevilla työpaikoilla vaadittava ammattitaito. Ammatillisten jen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjakson aikana. Opiskelija osoittaa siis käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen. Ammattiosaamisen näytöissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tärkeä osa ammattitaitoa ovat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Niillä tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. ja kaksoistutkinto) Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat: - elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky - aloitekyky ja yrittäjyys - kestävä kehitys - estetiikka - viestintä- ja mediaosaaminen - matematiikka ja luonnontieteet - teknologia ja tietotekniikka - aktiivinen kansalaisuus/eri kulttuurit 6 7

5 OPISKELU AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA ODOTUKSET OPPIJALLE Ammatilliseen on johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatkoopintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut voi näin sijoittua työelämään ja suoriutua alansa tehtävistä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi voit astua työelämään tai jatkaa opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, joihin koulutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opetusalan sanastoa Koulutuksen laajuus: Nimellinen koulutuspituus (3 vuotta = 120 opintoviik- OPINNOT Ammatilliset opinnot -erikoistumisopoinnot -työssä oppiminen LAAJUUS HUOMAUTUS 90 ov Perusopintojen laajuus on ov riippuen alasta/tutkinnosta. Erikoistumisopintojen osuus ov. Ammattitaitoa täyden- 20 ov Äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras tävät osat (yhteiset kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, opinnot: pakollisia yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 16 ov ja valinnaisia 4 ov) liikunta ja terveystieto, taide ja kulttuuri. Vapaasti valittavat 10 ov Ammatillisia, yhteisiä tai lukio-opintoja. Yhteensä 120 ov koa). Opiskelijakohtaisesti se voi poiketa nimellisestä koulutuspituudesta, jos aiemmat opinnot, työkokemus ja opiskelijan tekemät valinnat sitä edellyttävät. Opintovuosi: Opiskelijan keskimäärin 40 opintoviikon työpanos. Opintoviikko (ov): Opintojen mitoituksen perusyksikkö, jonka pohjana on opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanos. Opintoviikko sisältää järjestettyä opetusta ja itsenäistä opiskelua. Ammatillisia ja voi suorittaa Porissa kuudella koulutusalalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveysja liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä kulttuuriala. (Huom. Kunkin perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi koulutusohjelma, jotka kouluttavat yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen.) Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen tähtää työelämässä menestymiseen. Onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää: opiskelijan omaa vaivannäköä ja sitoutumista opiskeluun terveitä elämäntapoja, halua kehittyä ja riittäviä oppimisvalmiuksia kykyä toimia yksin ja yhdessä muiden kanssa vastuullista suhtautumista ja kykyä ottaa huomioon myös muiden turvallisuus aktiivisuutta, täsmällisyyttä ja kykyä noudattaa aikatauluja. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Lukuvuosi Ammatillisen peruskoulutuksen lukuvuosi on jaettu viiteen (5) jaksoon. Jaksotus on sama kuin lukiossakin. Kukin jakso kestää noin 7 viikkoa. Jakson päättyessä osaaminen arvioidaan ja tiedot siirtyvät opintokortteihin. Lukujärjestykset Lukujärjestykset laaditaan ryhmittäin. Jokainen opiskelija laatii myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Ryhmänohjaaja Jokaisella ryhmällä on oma nimetty ryhmänohjaaja, jonka tehtävänä on mm. yhdessä opinto-ohjaajien kanssa huolehtia opintojen käynnistämisestä, arvioida ohjauksen tarvetta opintojen aikana sekä huolehtia yhteydenpidosta alaikäisen opiskelijan kodin sekä koulun välillä. OPISKELIJAPALVELUT Opiskelijapalveluyksikkö vastaa opiskelijoiden oppimista tukevista hyvinvointipalveluista sekä opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta verkostotyöstä. Lisäksi yksikkö koordinoi erityisopetusta. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa. - psykososiaalinen tuki ja ohjaus - kuraattorintyö - seurakunnan oppilaitostyö - opinto-ohjaus - erityisopetus - ohjaava opetus - Ammattistartti - yksilöllistä oppimista tukeva opetus - opintotoimistopalvelut - opiskelijaterveydenhuolto - moniammatillinen yhteistyö/verkostotyö 8 9

6 MERI-PORIN LUKIO Erikoislukio: ympäristötieteet ja ilmaisutaito Toiminta-ajatus Meri-Porin lukio on ympäristötieteiden erikoislukio, jossa voi opiskella monipuolisesti myös ilmaisutaitoa. Tarjoamme täyden paketin lukio-opintoja ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Kolme linjaa Meri-Porin lukiossa on kolme linjaa: Ympäristötieteiden linja Ilmaisutaidon linja Lukiolinja Muista merkitä yhteishaussa myös toissijainen linja. Ensisijainen voi olla täynnä. Meillä voit siis erikoistua tai käydä ihan normaalin lukion. Kaikilta linjoilta valmistut ylioppilaaksi samassa ajassa. Erikoislukion linjat Ympäristötieteet: 10 kurssia (Erätaito, Ympäristömittaukset, Kansainvälinen leirikoulu ym.). Näillä kursseilla voit korvata muiden aineiden pakollisia kursseja tietyin ehdoin. Rehtori: Katri Ylitalo Rieskalantie, Pori Ilmaisutaito: 10 kurssia (Oma ilmaisu, teatterin juuret, tyylilajit ja keinot, improvisaatio ym.) Kieliohjelma A1 englanti A2 ranska, saksa B1 ruotsi B2 ranska, saksa B3 ranska, saksa Muuta Opiskelijoiden kiittämä ilmapiiri Laajassa matematiikassa voi opiskella 16 kurssia Kielten tukikursseja lisäopetusta kaipaaville Laaja kansainvälinen toiminta Monipuolinen lukiodiplomiohjelma: draama, kuvataide, liikunta, musiikki, puheviestintä, kirjallisuus kanslia (02) fax (02) rehtori opo PORIN LYSEON LUKIO PERINTEIKÄS JA KANNUSTAVA KLASSINEN LUKIO rikkaat perinteet vuodesta 1879: Suomen vanhimpia lukioita Porin vanhin sijainti Porin ydinkeskustassa hyvät liikenneyhteydet mahdollisuudet omiin yksilöllisiin ja joustaviin ainevalintoihin, tutor-toiminta opiskelijoiden tukena arvokkaat historialliset tilat ja kokoelmat iso kuntosali opiskelijoitten käytössä senioritoiminta on maankuulua Aikuislukion laaja kurssitarjonta lyseolaisten hyödynnettävissä kansainväliset yhteistyökoulut Saksassa ja Ranskassa LYSEOSSA SYVENTÄVINÄ KURSSEINA ESIMERKIKSI kuvataiteessa valokuvasta elokuvaan sekä kuvataiteen diplomityö kulttuurihistoriaa, yhteiskuntafilosofiaa, uskonnon myyttejä, sosiaalipsykologiaa latinan kieltä ja mytologiaa, japania sekä englannin väittelykurssi tapakulttuuria ja vanhoja tansseja, kitaransoiton kurssi, teatteri-ilmaisua lukuteoriaa ja logiikkaa, kompleksilukuja ja vektorioppia kuvankäsittelyä ja ohjelmointia liikuntaa yhteensä kahdeksan kurssia LYSEON LIIKETALOUDELLINEN PAINOTUS taloushallinnon ja markkinoinnin kursseja valmiuksia kaupallisen alan jatko-opintoihin kauppakorkeakouluihin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin mahdollisuus harjoittaa oikeaa yritystoimintaa (Nuori Yrittäjyys -ohjelma) yhteistyössä Porin korkeakouluyksikön, Satakunnan ammattikorkeakoulun, WinNovan, Satakunnan Kauppakamarin ja yritysten kanssa SCHOLAE ET VITAE LYSEON KIELITARJONTA ON LAAJA englanti (A), saksa (A,B), ruotsi (A,B), ranska (B), venäjä (B), latina (B), japani (B) ylioppilastutkintolautakunnan arkistokouluna laajat kokoelmat ylioppilastutkinnon kuuntelukokeita Annankatu 5, Pori, Rehtori Jarkko Kivelä (02) Opinto-ohjaajat Ilona Koivisto ja Maija Pihl

7 PORIN SUOMALAISEN YHTEISLYSEON LUKIO PERINTEET MONIPUOLISUUS KANSAINVÄLISYYS LUONNONTIETEET URHEILU DYNAAMISUUS Porin suomalaisen yhteislyseon lukio on maineikas ja erinomaiset jatkoopintovalmiudet tarjoava lukio Porin ydinkeskustassa. PSYL:n opiskelijana sinulla on valittavanasi monipuolinen kurssivalikoima. Voit suuntautua ja erikoistua kaikissa oppiaineryhmissä. Kansainvälisestä ilmapiiristä kertovat lukuisat opintomatkat ja urheilumatkat. Lukiodiplomin voit suorittaa liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa. Enemmistö lukiolaisistamme suorittaa yleislukion. Voit valita myös luonnontieteellisen linjan, jolloin täydennät fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yhteensä vähintään 12 erikoiskurssilla tutustut luonnontieteellisiin ilmiöihin laboratorio- ja maastotutkimuksin ja vierailuin Tasavallankatu 4, PORI Rehtori Mari Aalto, puh. (02) , Apulaisrehtori Mauri Ranne, puh Koulusihteeri puh. (02) tai urheilulinjan jolloin voit osallistua aamuvalmennukseen ja saada urheiluvalmennuksen kursseja Tavoitteena on, että urheilulukiolaiset ovat kansallisen tason urheilijoita. Urheilulukion hakijan on täytettävä urheilijatietolomake. Erityislinjalla voit valintasi mukaan jättää pois 8 kurssia pakollisista aineista kuitenkin niin että kunkin lukioaineen pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Psylliläisenä pääset nauttimaan legendaarisesta opiskelijoiden tuottamasta kulttuuri-päivästä näytelmäkilpailuineen sekä juhla-vasta penkinpainajaispäivästä. Halutessasi voit liittyä Primuskuoroon. Ylioppilastutkintotulokset ovat hyvät, mikä varmistaa myös hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Opinto-ohjaajat Ulla Tulkki, puh , Irmeli Ryyppö ja paljon muuta aktiivinen oppilaskuntatoiminta tutortoiminta koululehti runsas juhlaperinne verkkokursseja nykyteknologiaa opetuksessa LÄNSI-PORIN LUKIO Tule opiskelemaan vireään, aktiiviseen ja innostavaan kuvataidetta painottavaan lukioon! Koulu sijaitsee noin 3 kilometrin etäisyydellä Porin keskustasta mukavalla alueella, jonne on erittäin hyvät kulkuyhteydet. ME TARJOAMME SINULLE Miellyttävän opiskeluilmapiirin Lukiomme myönteinen opiskeluilmapiiri innostaa oppilaita saavuttamaan hyviä tuloksia. Lukionsa aloittavien ensimmäinen jakso on kaikille samansisältöinen ja antaa opiskelijalle pehmeän nousun lukioon, jolloin opiskelija pääsee tutustumaan varsinkin oman ryhmänsä opiskelijoihin ja saa näin helposti kontakteja uusiin ihmisiin. Koulussamme on myös kirjastotila, joka on opiskelijoiden käytössä. Siellä on muun muassa käsikirjasto, opiskelijoiden yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Paljon kuvataidekursseja ja harrastamista 16 kuvataidekurssia kuvataidekilpailuja, vierailuja lukiodiplomi aktiivisen harrastamisen kurssi Kansainvälisyyttä ja kieliä laaja kielivalikoima (EN, RU, SA, RA IT, JA, S2, VE) kansainvälisyystapahtumia vierailuja ja vierailijoita vuosittain KV-matka HALUAMME JUURI SINUT OPISKELEMAAN LÄNSI-PORIN LUKIOON! Aatuntie 6, Pori, Rehtori Mika Ruuhiala (02) , , kanslia (02) Opinto-ohjaaja Minna Seppä , faksi (02)

8 PORIN AIKUISLUKIO BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA STARTTILUKIO LUKIO-OPISKELU AINEOPISKELU VÄLKOMMEN TILL BSS! - kertaa ja vahvista peruskoulun taitojasi ennen lukio-opintoja äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan starttikursseilla - täydennä tai korota peruskoulun päättötodistustasi - suorita lukion oppimäärä - korota arvosanojasi - täydennä aikaisempia opintojasi - suorita yo-tutkinto ammatillisen tutkintosi pohjalta Opiskele yksittäisiä oppiaineita: - englanti, ruotsi, saksa - venäjä, ranska, italia - matemaattiset aineet - reaaliaineet - äidinkieli Vi erbjuder gymnasiestudier på svenska i finsk miljö i en skola som kännetecknas av gemenskap, öppenhet och flexibilitet. små grupper STORA möjligheter goda resultat trivsam och trygg miljö erkänt bra möjligheter till fortsatta studier internationella utbytesprojekt med skolor i bl.a. Tyskland och Frankrike nätverk och virtuella kurser i samarbete med gymnasier i Finland och yrkeshögskolan Arcada KESÄLUKIO - yo-kirjoituksiin valmentavia kursseja - pakollisia kursseja - lukio-opintoihin valmistavia kursseja MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KOULU OPISKELUTAVAT - lähiopiskelu illalla - verkko-opiskelu - monimuoto-opiskelu Otavankatu 16, Björneborg Kansli (02) , Fax (02) Rektor Ulrika Hollsten, (02) Studiehandledare Anne Karlsson, (02) ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA YHTEISTYÖ MUIDEN KOULUJEN KANSSA - työelämään ja jatko-opintoihin tarvelähtöiset kurssit - lyhyt matematiikka pitkäksi - lyhyt venäjä ja saksa pitkäksi - kielten suulliset kurssit - puheviestinnän päättökoe - Pori-tarjottimen kurssit päivälukioiden kanssa - kaksoistutkinto WinNovan ja Palmgren-konservatorion kanssa - Satakunnan etälukio -verkosto - Länsi-Suomen aikuislukion verkosto PORIN AIKUISLUKIO TOIMII LYSEON KOULUKESKUKSESSA. Steinerlukion pääpaino on laajassa yleissivistyksessä. Teoreettisiin lukio-opintoihin yhdistyy paljon taiteellisia, kädentaitoja kehittäviä ja käytäntöön pohjaavia oppiaineita. Ne tuovat opetukseen monipuolisuutta ja antavat valmiuksia monenlaisiin jatko-opintoihin. Annankatu 5, PORI Porin seudun steinerkoulu rehtori puh. (02) Tasavallankatu 2, PORI kanslia puh. (02) puh. (02) opinto-ohjaaja puh Opinto-ohjaaja Jaana Lampolahti Koulumme ei ole yhteishaussa. Hakemuslomakkeet koulun kansliasta ja nettisivuiltamme.

9 PALMGREN-KONSERVATORIO löydä oma suuntasi WinNovasta! Musiikkialan Kaksi esimerkkiä kuinka voi käydä, jos olet aktiivisesti toimiva musiikinopiskelija: Eri puolella Suomea asuneet neljä kaverusta valittiin Palmgren-konservatorioon opiskelemaan musiikkia. Osa halusi opiskella musiikkiteknologiksi ja osa muusikoksi. He kävivät soittotunneilla, opiskelivat bändisoittoa ja musiikin teoriaa sekä musiikkiteknologit äänentoistoa ja äänittämistä. Tämän kaiken ohessa he viettivät vilkasta sosiaalista elämää niin opinahjossaan kuin sen ulkopuolella. Tästä kaikesta toiminnasta syntyi yhtye, Porkka Playboys. Klaus Hoffström puh faksi (02) Eurajokelainen bassolaulaja valittiin Palmgren-konservatorioon musiikinopiskelijaksi. Hän opiskeli kuorolaulua, kävi yksinlaulutunneilla ja opiskeli musiikin teoriaa. Jatko-opinnot veivät hänet Stadiasta, nykyisessä Metropoliasta, Sibelius-Akatemiaan ja sieltä Saksan Karlsruhen Badisches Staatstheater -oopperataloon, jonka jälkeen hän on kiertänyt freelancer -laulajana maailman oopperataloja. Tietoja Mika Kareksen urasta Jos musiikki on sinulle enemmän kuin harrastus ja suhtaudut avoimesti uusiin haasteisiin, oppilaitoksemme tarjoaa sinullekin upeat puitteet kehittyä kohti musiikin ammattilaisuutta. Tarkempia tietoja muusikin ammattiopinnoista Palmgren-konservatoriossa osoitteesta: Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta yli 30 eri on Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Ammatillinen koulutus on väylä työhön tai jatko-opintoihin. Suunta eteenpäin! LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Suomen metsien hoidolla, käytöllä ja suojelulla luodaan kestävää hyvinvointia monimuotoisista metsistä. Tällä toiminnalla, metsätaloudella, on yhä edelleen suuri merkitys kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Metsätalous ja metsäteollisuus yhdessä muodostavat metsäsektorin, joka työllistää vuosittain yli suomalaista. Kaikissa tehtävissä sekä työntekijänä että itsenäisenä yrittäjänä työskennellään ekologisesti ja ympäristönhoidollisesti kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Kolmivuotinen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Jatkoopiskelupaikkoja ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan, erityisesti metsätalousinsinöörin opinnot tai metsätieteelliset opinnot yliopistoissa samoin kuin luonnonvara-alan ammattija erikoisammattitutkintoihin valmentavat opinnot. Metsäalan metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, pk, yo Erikoistumisalat: Koneellinen puutavaran valmistaminen, puutavaran lähikuljetus ja puutavaran autokuljetus Metsäalan perustutkinnossa on yhteisiä ammatillisia opintoja metsänhoidon, puunkorjuun ja monikäytön sekä ympäristönhoidon perustaidoissa. Metsäkoneenkuljettajan työhön kuuluu koneen päivittäinen huolto ja kunnossapito. Hän tuntee oman ammattinsa ympäristövaikutukset siten, että osaa suunnitella ja toimia ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Tulevaisuuden kehitysnäkymiä ovat puunkorjuutöiden ohella metsänhoitotöiden lisääntyvä koneellistuminen, laadun merkityksen, ympäristötietoisuuden ja sisäisen yrittäjyyden korostuminen. Metsäkoneenkuljettaja/puutavara-autonkuljettaja toimii metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä 16 17

10 tarjoten puunhankintaorganisaatiolle alihankintana puunkorjuuyrittäjäpalveluita. Työskentely kalliilla, huipputeknisillä metsäkoneilla ja arvokkaan puuraakaaineen parissa edellyttää vastuuntuntoa ja päätöksentekokykyä. Metsäkoneenkuljettajalla on tärkeä osa puunkorjuuorganisaatiossa. Käytännön tilanteissa hän kuitenkin toimii itsenäisesti ja työskentelee pääasiassa yksin. Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoilla on ilmainen asuntola. Sahalahdentie 57, Kullaa (Ulvila) Metsässä on reilu meininki! LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, pk, yo Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi on käytön tukeen, sähköiseen asiointipalveluun ja multimediaan painottunut. Koulutus tarjoaa useita erilaisia työllistymismahdollisuuksia sekä suurissa että pienissä organisaatioissa Koulutusohjelman suorittanut kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä tietojärjestelmien käytössä sekä ratkaisee ohjelmien käytössä esiintyviä ongelmia. Hän osaa asentaa ja käyttää sekä käyttöjärjestelmiä, työvälineohjelmia että palvelinohjelmistoja sekä suunnitella, ohjelmoida ja ylläpitää verkkokauppoja tai sähköisiä asiointijärjestelmiä. Tutkinnon suorittanut opiskelija viestii käyttäen tietoverkkoja, multimediaa ja mobiililaitteita. Hän osaa käyttää tietoverkkoja yrityksen toimintaympäristönä tietoverkkomarkkinointiin, sähköiseen asiointiin sekä yritysten verkottumiseen ja etätyöhön. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaikille toimialoille käytön tuen asiantuntemusta vaativiin tietojenkäsittelyn tehtäviin sekä yrittäjiksi. YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi, pk Koulutusohjelman suorittanut osaa palvella asiakkaita ja myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja kannattavasti. Hän osaa käyttää markkinointiviestintää, mainontaa ja tiedottamista tehtävissään. Työpaikkoina ovat elinkeinoelämän eri toimialojen asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toteuttamisen tehtävät. talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut osaa hankkia, käsitellä, muokata ja välittää yrityksen ja yhteisön tietoja. Hän osaa käyttää viestintävälineitä ja tietoverkkoja työssään ja pystyy osallistumaan tietojärjestelmien kehittämiseen ja toimimaan työyhteisössään vastuualueensa käyttäjäkouluttajana ja tukipalvelujen tuottajana Koulutusohjelman suorittanut osaa myös tuottaa taloushallinnon raportteja, tulkita yrityksen tietojärjestelmien tuottamia raportteja ja arvioida yrityksen taloudellista tilaa. Hän osaa pienen yrityksen taloushallinnon tehtävät ja osaa soveltaa tehtäviinsä niihin liittyvää lainsäädäntöä. Työpaikkoina ovat elinkeinoelämän eri toimialojen talous- ja toimistopalvelun tehtävät. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailualalla tarkoitetaan kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden tarvitsemien kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myyntiä ja niihin liittyvää neuvontaa sekä ohjelma-, elämys- ja muiden palvelujen järjestämistä erilaisissa matkailuyrityksissä ja organisaatioissa. Matkailualan matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut on erikoistunut matkailun ohjelma- ja oheispalveluihin ja osaa järjestää matkailijoiden tarpeisiin elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia, jotka voivat liittyä mm. luonto-, liikunta-, kulttuuri- ja terveysmatkailuun tai erilaisiin tapahtumiin. Hän voi lisäksi suuntautua matkailuyrittämiseen tai matkailuyrityksissä erityyppisiin tehtäviin, kuten myyntiin ja neuvontaan, välineiden kunnossapitoon ja vuokraukseen, kiinteistöjen, laitteiden ja ympäristön hoitoon, ruoka- ja puhdistuspalveluihin tai maastorakentamiseen. Työpaikkoja ovat matkailun ohjelmapalveluyritykset, loma- ja matkailukeskukset sekä maaseutumatkailu- ja muut majoitusyritykset. Työpaikat voivat sijaita Suomessa tai ulkomailla.

11 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Alan työtehtävät ovat ruoanvalmistusta, tarjoilua, hotellin vastaanotto- ja myyntitehtäviä, kokouspalvelua ja puhtaanapitoa. kokin koulutusohjelma, kokki, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut on erikoistunut ravintoloiden ruokatuotantoon, kuten ravintolan ruoka-annosten suunnitteluun, valmistukseen ja esillelaittoon sekä elintarvikkeiden hankintaan ja varastointiin. Kokilta edellytetään hyvää makuaistia ja kansainvälisen gastronomian tuntemusta. Hän hallitsee ruoanvalmistuksessa tarvittavat käden taidot, estetiikan sekä kannattavuustekijät. asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija, pk, yo Koulutusohjelman suorittanut on erikoistunut anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muihin asiakaspalvelutehtäviin. Tarjoilija osaa noudattaa anniskelumääräyksiä ja neuvoa asiakasta ruoka- ja juomavalinnoissa. Tarjoilijalta vaaditaan tilanneherkkyyttä, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, myyntihenkisyyttä sekä kielitaitoa. hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, yo Koulutusohjelman suorittanut osaa palvella asiakkaita hotellin vastaanotossa sekä hoitaa hotellin myynti- ja kokouspalveluja. Hotellivirkailijalta vaaditaan erityisesti hyvää kielitaitoa, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista kiinnostusta ympäristön palveluihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, pk, yo, er Opiskelu antaa valmiudet kotityöpalvelujen suunnitteluun ja markkinointiin sekä niiden suorittamiseen asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Kotityöpalveluja ovat ruokailu, puhtaanapito, vaatehuolto ja asiakkaiden avustaminen erilaisissa arkielämän tilanteissa. Kotityöpalveluyritykset, palvelukodit ja kodinomaiset laitokset tai pitopalveluyritykset ovat kodinhuoltajan työpaikkoja. puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja, pk, yo Puhdistuspalveluilla tarkoitetaan erilaisten työ- ja asuinympäristönä olevien toimitilojen päivittäis- ja perussiivousta sekä koneiden ja laitteiden puhdistusta. Puh- distuspalvelutehtäviin voi kuulua myös kiinteistönhoitoa, toimisto- ja kokouspalveluja, asiakkaiden avustamista sekä viihtyisyydestä huolehtimista. Toimitilahuoltajan työpaikkoja ovat siivouspalveluyritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset, hotellit, teolliset tuotantolaitokset ja muut toimitilat. Talouskoulu Kotitalousopetus (talouskoulu), pk, yo 20 ov Talouskoulu on tarpeellinen tänään ja huomenna. Muuttuva yhteiskunta vaatii yksityiseltä kuluttajalta, perheeltä ja kotitaloudelta monenlaista osaamista. Talouskoulun suorittamisesta saa yhteishaussa kolme valintapistettä. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala hiusalan Porin hiusalan pt ei ole mukana kevään 2012 yhteishaussa. Alaa voi hakeutua opiskelemaan Raumalle. Kauneudenhoitoalan kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi, pk, yo Kauneudenhoitoalan perustutkinnon tavoitteena on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset valmiudet ja erikoistuneempi osaaminen ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, ehostuksen sekä täydentävien ihon hoitojen ammattilaisena toimimiseen. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa, myydä ja markkinoida kasvohoitoja, käsien, jalkojen ja vartalonhoitoja sekä ehostusta erilaisissa toimintaympäristöissä esim. kylpylöissä. Ammattitaitoon kuuluu yhteistyö muodin, median, hius- tai terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Sosiaali- ja terveysalan Lähihoitaja, pk, yo: ensihoidon koulutusohjelma kuntoutuksen koulutusohjelma lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma vammaistyön koulutusohjelma vanhustyön koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on pätevä sosiaali- ja terveysalan perustason hoito- ja hoivatyöhön sekä kuntoutumisen tukemiseen, joissa edellytetään monipuolista ammattitaitoa, teoreettisen tiedon soveltamista ja työvälineiden ja -menetelmien hallintaa. Suosituimmat koulutusohjelmat toteutetaan

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i 2011 www.sasky.fi opintoihin hakeutuvan opa s 2011 1 o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot KoulutusopaS 2010 2011 Tampereen ammattiopisto ja lukiot Tampereen ammattiopisto ja lukiot Koulutusopas 2010 2011 Julkaisija Toisen asteen koulutus, Tampere 2009 Työryhmä Jaana Soini, Toisen asteen koulutus

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA LUKIO-OPINNOT SALPAUKSESSA

AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA LUKIO-OPINNOT SALPAUKSESSA Hakijan opas 2011 2 AMMATILLINEN KOULUTUS SALPAUKSESSA Auto ja logistiikka Estraditaide Kauneudenhoito Kieli- ja kulttuurikoulutus Kiinteistöpalvelut Kone ja metalli Kotitalous Kulta ja kaiverrus, metallikalusteet

Lisätiedot

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta.

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta. OPISKELIJAN OPAS Omnian ammattiopisto 2011 2012 Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki Omnian toimintaa on Kirkkonummella ja useissa toimipisteissä Espoossa Opiskelijoita koko Omniassa on noin 10 000 ja

Lisätiedot

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi yhteishaku 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi NUORTEN KOULUTUKSET 2015 Perustutkinnot Kansanopistolinjat Valmentava koulutus loistava TULEVAISUUS! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Kokkola Kälviä Kannus

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015

Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 Hakuopas Ansökningsguide www.opintopolku.fi l www.studieinfo.fi 24.2. 17.3.2015 2015 HUOM! Virhe painetussa oppaassa sivulla 9, Lukiokoulutuksen valintaperusteet. Turun ammatti-instituutti l Åbo yrkesinstitut

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2014 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Toisen asteen koulutuksen valintaopas peruskoulun päättäville ja heidän vanhemmilleen Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012 Helmikuu 27.2. 16.3.2012

Lisätiedot

amis Kokkolan ammattiopisto

amis Kokkolan ammattiopisto amis Kokkolan ammattiopisto Kokkolan ammattiopisto tulevaisuutta rakentamassa Kokkolan ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille nykyaikaisessa ja jatkuvasti uudistuvassatoisen asteen ammatillisessa

Lisätiedot

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta 1 Sisältö Monipuolisempaa meininkiä 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Autonkuljettaja 10 Datanomi 12 Eläintenhoitaja 14 ICT-asentaja 16 Kokki 18 Koneistaja

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta nuorille Ammattiosaaja 2012 Idols tehdään ammattitaidolla Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Saku, SAKKI ja OSKU ovat opiskelijoita varten Oppisopimuksella

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Etelä-Suomi 1/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Etelä-Suomi 1/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Opinto-opas SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Opinto-opas 2014 2015 SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO 2 SISÄLTÖ HYVÄT SAMILAISET... 3 1 AMMATILLINEN KOULUTUS... 4 1.1 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE... 4 1.2 AMMATILLISET OPINNOT... 5 1.3 AMMATTITAITOA

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

& huoltajille. Peruskoulun päättäville. Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen

& huoltajille. Peruskoulun päättäville. Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 2014 Vantaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valintaopas Peruskoulun päättäville & huoltajille Oppilaitosten esittelytilaisuudet löydät oppaan takakannesta Lukiokoulutus Vantaalla Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Sisä-Suomi 3/ 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot