Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa."

Transkriptio

1

2 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8 Odotukset oppijalle...9 Porin lukioiden esittelyt Meri-Porin lukio...10 Porin lyseon lukio...11 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio luonnontieteet, urheilu...13 Länsi-Porin lukio...14 Porin aikuislukio...15 Björneborgs Svenska Samskola...16 Porin seudun steinerkoulu...16 Ammatilliset oppilaitokset Palmgren-konservatorio...17 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova...18 Yhteistä toisen asteen koulutukseen liittyvää Urheilijoiden koulutus...29 Ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistäminen...30 Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat...31 Opiskelupaikan hakeminen...32 Muita opiskeluun liittyviä asioita...33 Oppisopimuskoulutus...34 Tavoitteena korkea-aste Porin yliopistokeskus...35 Satakunnan ammattikorkeakoulu...38 Lisätietoja esitteestä: Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä Jaana Laitila, WinNova, puh Kannen piirustus: Länsi-Porin lukio Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. Esitteen tarkoituksena on antaa selkeä kuva eri kouluttautumisvaihtoehdoista, joita Sinulla on peruskoulun jälkeen valittavana. Tekemäsi valinta on kaikin puolin tulevaisuutesi kannalta hyvin tärkeä, sillä se määrää sijoittumisesi toiselle asteelle. Toinen aste onkin peruskoulua seuraava opiskelupaikkasi, josta yleensä valmistutaan kolmessa vuodessa. Nykyään kaikki toisen asteen opinnot antavat jatkokelpoisuuden eli voit toiselta asteelta valmistuttuasi jatkaa mille tahansa korkeakoulun alalle. Kaikki ovet pysyvät siis vielä toisen asteen jälkeen avoinna. Toki tämä vaatii myös paljon työtä ja oma-aloitteista aktiivisuutta opintojen suhteen, mutta onneksi opiskelemme kaikki omaa elämäämme varten! Uusien sanojen viidakko tuntuu varmastikin hieman vaikeaselkoiselta. Tämä esite esitteleekin tarkemmin tulevaa opiskeluastettasi. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että juuri tämänhetkinen opiskelusi vaikuttaa merkittävästi siihen, minne voit hakeutua peruskoulun päättötodistuksen käteen saatuasi. Useimpiin toisen asteen oppilaitoksiin vaaditaan hyvää nykyisessä koulussasi saamaa perustietojen ja -taitojen hallintaa. Kannattaa siis viimeistään nyt ottaa itseään niskasta kiinni ja asettaa itselleen tavoite tulevasta opiskelupaikasta. Näin on paljon helpompi päästä jatkossa sinne, minne haluaa, mitä osaa ja mitä todennäköisesti tulee tulevaisuudessa tekemään työkseen. Toivommekin, että tämän esitteen avulla saat paljon hyödyllistä tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, joita peruskoulun kunniakkaasti suoritettuasi on tarjolla Sinua varten. Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä 2 3

3 HYVIÄ VAIHTOEHTOJA RIITTÄÄ PORIN KOULUTUSTARJONTA ON KATTAVA Suomen koulutusjärjestelmä on kuvattu oheisessa kaaviossa. Sen avulla tehdään tukevaa perustaa laadukkaalle elämälle ja ammattitaidolle. Koulutuksen tavoitteet lähtevät muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeista. Myös yksilön kasvuun luotetaan vahvasti. Koulutusjärjestelmä on peräkkäinen. Kouluasteet seuraavat toisiaan. Perusopetuksesta (peruskoulu) siirrytään toiselle asteelle (ammatillinen toinen aste ja lukio), toiselta asteelta korkea-asteelle (ammattikorkeakoulu ja tiedekorkeakoulu/yliopisto). Kaavion nuolet kertovat reiteistä, joita on valittavissa. Mahdollisuuksia on monia: ne ovat kaikki hyviä. Valintojen onnistumiseen vaikuttavat oppijan omat tavoitteet, kiinnostus ja taipumukset. Vaakanuolet kuvaavat yhteistyötä. Tässä vihkosessa kerrotaan mm. lukion ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten yhteistyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoille. Kunkin oppilaitoksen opinto-ohjaaja neuvoo, miten valinnat tehdään. Pori on koulutuskaupunki. Tarjonta on monipuolista, kuten oheisesta kaaviosta ja tämän vihkosen oppilaitosten esittelyistä voit todeta. Karhukaupungissa on hyvä opiskella. Peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien mahdollisuudet ovat erinomaiset. Koulutuspaikkoja riittää jokaiselle. Myös koulutuksen jatkaminen toiselta asteelta korkea-asteelle paranee ja monipuolistuu kaiken aikaa. Tämän vihkosen tekemisen taustalla on Porin toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Sen tehtävänä on kehittää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmia ja opetuksen toteutusta niin, että opiskelijalla olisi todelliset mahdollisuudet tehdä henkilökohtaisia opintovalintoja yli oppilaitos- tai koulutusalarajojen. Tässä vihkosessa kerrotaan yhteistyön tilasta ja mahdollisuuksista Porissa lukuvuonna TOHTORI LISENSIAATTI YLEMMÄT / ALEMMAT KORKEAKOU- LUTUTKINNOT YLIOPISTOT YO-TUTKINTO LUKIOT YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNOT AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT AMMATILLISET OPPILAITOKSET TYÖKOKEMUS TYÖKOKEMUS ERIKOISAMMATTITUTKINNOT AMMATTITUTKINNOT TYÖKOKEMUS Yliopistot - Porin yliopistokeskus Lukiokoulutus: - Meri-Porin lukio - Länsi-Porin Lukio - Porin aikuislukio - Porin lyseon Lukio - Porin suomalaisen yhteislyseon lukio - Björneborgs svenska samskola - Porin seudun steinerkoulu KORKEA-ASTE Ammattikorkeakoulut - Satakunnan ammattikorkeakoulu Ammatillinen peruskoulutus - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova - Palmgren-konservatorio PERUSOPETUS ESIOPETUS Tavoite on tärkeä. Lähdettyäsi liikkeelle, voit itse valita etenemisreittisi. Peruskoulutus - Porin peruskoulut 4 5

4 TYÖ VAATII TEKIJÄLTÄÄN TIETOJA, TAITOJA JA OIKEAA ASENNETTA OPISKELU LUKIOSSA Nopeat muutokset ovat arkipäivää työelämässäkin. Olosuhteet muuttuvat nopeasti ja ammattitaitovaatimukset sen mukana. Hyvä perusta tulevalle ammattilaiselle luodaan laadukkaalla koulutuksella. Ammattitaito laajenee. Tulevien ammattilaisten pitää hallita ammattinsa tekniset ja tuotannolliset asiat, tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sopeutua muutoksiin ja olla halukas käyttämään luovuuttaan ongelmien ratkaisussa ja työnsä kehittämisessä. Kiinnostus, motivaatio ja yhteistyötaidot ovat avainasemassa. Hyvän ammattitaidon perusta luodaan ammattikoulutuksessa yhteistyössä oppilaitoksen sekä ympäröivän työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Kaikkiin ammatillisiin ihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista, millä tarkoitetaan työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista, jolla varmistetaan myös tulevilla työpaikoilla vaadittava ammattitaito. Ammatillisten jen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjakson aikana. Opiskelija osoittaa siis käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen. Ammattiosaamisen näytöissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tärkeä osa ammattitaitoa ovat elinikäisen oppimisen avaintaidot. Niillä tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat: - elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky - aloitekyky ja yrittäjyys - kestävä kehitys - estetiikka - viestintä- ja mediaosaaminen - matematiikka ja luonnontieteet - teknologia ja tietotekniikka - aktiivinen kansalaisuus/eri kulttuurit 6 7

5 OPISKELU AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA ODOTUKSET OPPIJALLE Ammatilliseen on johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatkoopintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut voi näin sijoittua työelämään ja suoriutua alansa tehtävistä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi voit astua työelämään tai jatkaa opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, joihin koulutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opetusalan sanastoa Koulutuksen laajuus: Nimellinen koulutuspituus (3 vuotta = 120 opintoviik- OPINNOT Ammatilliset opinnot -erikoistumisopoinnot -työssä oppiminen LAAJUUS HUOMAUTUS 90 ov Perusopintojen laajuus on ov riippuen alasta/tutkinnosta. Erikoistumisopintojen osuus ov. Ammattitaitoa täyden- 20 ov Äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras tävät osat (yhteiset kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, opinnot: pakollisia yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 16 ov ja valinnaisia 4 ov) liikunta ja terveystieto, taide ja kulttuuri. Vapaasti valittavat 10 ov Ammatillisia, yhteisiä tai lukio-opintoja. Yhteensä 120 ov koa). Opiskelijakohtaisesti se voi poiketa nimellisestä koulutuspituudesta, jos aiemmat opinnot, työkokemus ja opiskelijan tekemät valinnat sitä edellyttävät. Opintovuosi: Opiskelijan keskimäärin 40 opintoviikon työpanos. Opintoviikko (ov): Opintojen mitoituksen perusyksikkö, jonka pohjana on opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanos. Opintoviikko sisältää järjestettyä opetusta ja itsenäistä opiskelua. Ammatillisia ja voi suorittaa Porissa kuudella koulutusalalla: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveysja liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala (Huom. Kunkin perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi koulutusohjelma, jotka kouluttavat yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen.) Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen tähtää työelämässä menestymiseen. Onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa edellyttää: opiskelijan omaa vaivannäköä ja sitoutumista opiskeluun terveitä elämäntapoja, halua kehittyä ja riittäviä oppimisvalmiuksia kykyä toimia yksin ja yhdessä muiden kanssa vastuullista suhtautumista ja kykyä ottaa huomioon myös muiden turvallisuus aktiivisuutta, täsmällisyyttä ja kykyä noudattaa aikatauluja. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Lukuvuosi Ammatillisen peruskoulutuksen lukuvuosi on jaettu viiteen (5) jaksoon. Jaksotus on sama kuin lukiossakin. Kukin jakso kestää noin 7 viikkoa. Jakson päättyessä osaaminen arvioidaan ja tiedot siirtyvät opintokortteihin. Lukujärjestykset Lukujärjestykset laaditaan ryhmittäin. Jokainen opiskelija laatii myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Ryhmänohjaaja Jokaisella ryhmällä on oma nimetty ryhmänohjaaja, jonka tehtävänä on mm. yhdessä opinto-ohjaajien kanssa huolehtia opintojen käynnistämisestä, arvioida ohjauksen tarvetta opintojen aikana sekä huolehtia yhteydenpidosta alaikäisen opiskelijan kodin sekä koulun välillä. OPISKELIJAPALVELUT Opiskelijapalveluyksikkö vastaa opiskelijoiden oppimista tukevista hyvinvointipalveluista sekä opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta verkostotyöstä. Lisäksi yksikkö koordinoi erityisopetusta. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa. - psykososiaalinen tuki ja ohjaus - kuraattorintyö - seurakunnan oppilaitostyö - opinto-ohjaus - erityisopetus - ohjaava opetus - Ammattistartti - yksilöllistä oppimista tukeva opetus - opintotoimistopalvelut - opiskelijaterveydenhuolto - moniammatillinen yhteistyö/verkostotyö 8 9

6 MERI-PORIN LUKIO Erikoislukio: ympäristötieteet ja ilmaisutaito Toiminta-ajatus Meri-Porin lukio on ympäristötieteiden erikoislukio, jossa voi opiskella monipuolisesti myös ilmaisutaitoa. Tarjoamme täyden paketin lukio-opintoja ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Kolme linjaa Meri-Porin lukiossa on kolme linjaa: Ympäristötieteiden linja Ilmaisutaidon linja Lukiolinja Muista merkitä yhteishaussa myös toissijainen linja. Ensisijainen voi olla täynnä. Meillä voit siis erikoistua tai käydä ihan normaalin lukion. Kaikilta linjoilta valmistut ylioppilaaksi samassa ajassa. Erikoislukion linjat Ympäristötieteet: 10 kurssia (Erätaito, Ympäristömittaukset, Kansainvälinen leirikoulu ym.). Näillä kursseilla voit korvata muiden aineiden pakollisia kursseja tietyin ehdoin. Rehtori: Katri Ylitalo Rieskalantie, Pori Ilmaisutaito: 10 kurssia (Oma ilmaisu, teatterin juuret, tyylilajit ja keinot, improvisaatio ym.) Kieliohjelma A1 englanti A2 ranska, saksa B1 ruotsi B2 ranska, saksa B3 ranska, saksa, venäjä Muuta Opiskelijoiden kiittämä ilmapiiri Laajassa matematiikassa voi opiskella 16 kurssia Kielten tukikursseja lisäopetusta kaipaaville Laaja kansainvälinen toiminta Monipuolinen lukiodiplomiohjelma: draama, kuvataide, liikunta, musiikki, puheviestintä kanslia (02) faksi (02) rehtori (02) tai opinto-ohjaaja (02) tai PORIN LYSEON LUKIO PERINTEIKÄS JA KANNUSTAVA KLASSINEN LUKIO rikkaat perinteet vuodesta 1879: Suomen vanhimpia lukioita Porin vanhin sijainti Porin ydinkeskustassa hyvät liikenneyhteydet mahdollisuudet omiin yksilöllisiin ja joustaviin ainevalintoihin, tutor-toiminta opiskelijoiden tukena arvokkaat historialliset tilat ja kokoelmat, uusi lyseosali, viihtyisä ruokasali, iso kuntosali senioritoiminta on maankuulua Aikuislukion laaja kurssitarjonta lyseolaisten hyödynnettävissä kansainväliset yhteistyökoulut Saksassa ja Ranskassa LYSEOSSA SYVENTÄVINÄ KURSSEINA ESIMERKIKSI kuvataiteessa valokuvasta elokuvaan sekä kuvataiteen diplomityö kulttuurihistoriaa, yhteiskuntafilosofiaa, uskonnon myyttejä, sosiaalipsykologiaa latinan kieltä ja englannin puheviestintää tapakulttuuria ja vanhoja tansseja, kitaransoiton kurssi, teatteri-ilmaisua lukuteoriaa ja logiikkaa, kompleksilukuja ja vektorioppia kuvankäsittelyä ja ohjelmointia liikuntaa yhteensä kahdeksan kurssia LYSEON LIIKETALOUDELLINEN PAINOTUS taloushallinnon ja markkinoinnin kursseja valmiuksia kaupallisen alan jatko-opintoihin kauppakorkeakouluihin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin mahdollisuus harjoittaa oikeaa yritystoimintaa (Nuori Yrittäjyys -ohjelma) yhteistyössä Porin korkeakouluyksikön, Satakunnan ammattikorkeakoulun, WinNovan, Satakunnan Kauppakamarin ja yritysten kanssa SCHOLAE ET VITAE LYSEON KIELITARJONTA ON LAAJA englanti (A), saksa (A,B), ruotsi (A,B), ranska (B), venäjä (B), latina (B), japani (B) ylioppilastutkintolautakunnan arkistokouluna laajat kokoelmat ylioppilastutkinnon kuuntelukokeita Annankatu 5, Pori, Rehtori Jarkko Kivelä (02) Opinto-ohjaajat Ilona Koivisto ja Maija Pihl

7 PORIN SUOMALAISEN YHTEISLYSEON LUKIO PERINTEET MONIPUOLISUUS KANSAINVÄLISYYS LUONNONTIETEET URHEILU DYNAAMISUUS Porin suomalaisen yhteislyseon lukio on maineikas, korkeatasoista opetusta ja erinomaiset jatko-opintovalmiudet tarjoava lukio Porin ydinkeskustassa. PSYL:n opiskelijana sinulla on valittavanasi monipuolinen kurssivalikoima. Voit suuntautua ja erikoistua kaikissa oppiaineryhmissä. Laajasta kielivalikoimasta voit valita esim. espanjan. Reaaliaineissa voit halutessasi valita lisäkursseja saadaksesi erinomaisen pohjan tulevaan ainereaaliin. Matemaattisten aineiden taitamisessa on koulullamme pitkät perinteet. Voit valita myös luonnontieteellisen linjan, jolloin täydennät fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yhteensä vähintään 12 erikoiskurssilla tutustut luonnontieteellisiin ilmiöihin laboratorio- ja maastotutkimuksin ja vierailuin valintasi mukaan voit jättää pois 8 kurssia pakollisista aineista. Syksyllä 2009 koulussa aloitti urheilulinja. Enemmistö lukiolaisistamme suorittaa yleislukion. Kansainvälisestä ilmapiiristä kertovat lukuisat opintomatkat ja urheilumatkat. Lukiodiplomin voit suorittaa liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa. Psylliläisenä pääset nauttimaan legendaarisesta oppilaiden tuottamasta kulttuuripäivästä näytelmäkilpailuineen ja juhlavasta penkinpainajaispäivästä. Halutessasi voit liittyä Primus-kuoroon tai ryhtyä Psylläri-lehden toimittajaksi. Ylioppilastutkintotulokset ovat hyvät, mikä varmistaa myös hyvät jatko-opintomahdollisuudet. PORIN SUOMALAISEN YHTEISLYSEON LUONNONTIETEELLINEN LINJA Valitaan 16 opiskelijaa/vuosi Hakukoodi Luonnontieteelliselle linjalle opiskelijat valitaan paremmuusjärjestyksessä peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella siten, että biologian, fysiikan ja kemian arvosanoja painotetaan kertoimella kaksi (2) ja matematiikan arvosanaa kertoimella kolme (3). PORIN SUOMALAISEN YHTEISLYSEON URHEILULINJA Opiskelijavalinta: Yhteishaun kautta urheilulinjalle otetaan vuosittain 38 urheilijaa. Urheilulinjan hakukoodi on 800. Hakijan on ehdottomasti täytettävä urheilutietolomake. Lomakkeita saa peruskoulun opinto-ohjaajalta. Ne palautetaan PSYL:n lukioon yhteishaun päättymiseen mennessä. Lukio hankkii lajiliiton pisteet. Urheilulinjalle hyväksytyt ovat mukana myös Satakunta Sports Academyn (SSA) toiminnassa. Tavoitteena on kansallisen tason urheilija. Urheilulinjalle valittaessa vaikuttavat: Urheilulinjalle pyrkimiskeskiarvo (lukuaineiden keskiarvo), 5 10 pistettä Urheilusaavutukset, 0 6 pistettä Koulu voi antaa omien intressiensä mukaan 0 4 pistettä. Urheilulinjalle hyväksytyt Tasavallankatu 4, PORI Rehtori Kari Mäntylä, puh. (02) , Apulaisrehtori Mauri Ranne, puh , Koulusihteeri Kaisu Kaski, puh. (02) Opinto-ohjaajat Pirkko Mård, puh , Irmeli Ryyppö, puh. (02) , Saavat kurssia urheiluvalmennusta todistukseen. Voivat halutessaan jättää pois enintään kahdeksan pakollista lukiokurssia. Lukioaineiden pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Tarkempia tietoja PSYL:n lukion rehtori Kari Mäntylä, puh. (02) tai apulaisrehtori Mauri Ranne, puh Kts. lisää s. 30 Urheilijoiden koulutus

8 LÄNSI-PORIN LUKIO PORIN AIKUISLUKIO Tule opiskelemaan vireään, aktiiviseen ja innostavaan kuvataidetta painottavaan lukioon! Koulu sijaitsee noin 3 kilometrin etäisyydellä Porin keskustasta mukavalla alueella, jonne on erittäin hyvät kulkuyhteydet. ME TARJOAMME SINULLE Miellyttävän opiskeluilmapiirin Lukiomme myönteinen opiskeluilmapiiri innostaa oppilaita saavuttamaan hyviä tuloksia. Lukionsa aloittavien ensimmäinen jakso on kaikille samansisältöinen ja antaa opiskelijalle pehmeän nousun lukioon, jolloin opiskelija pääsee tutustumaan varsinkin oman ryhmänsä opiskelijoihin ja saa näin helposti kontakteja uusiin ihmisiin. Koulussamme on myös kirjastotila, joka on opiskelijoiden käytössä. Siellä on muun muassa käsikirjasto, opiskelijoiden yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Paljon kuvataidekursseja ja harrastamista 16 kuvataidekurssia kuvataidekilpailuja, vierailuja lukiodiplomi aktiivisen harrastamisen kurssi ja paljon muuta aktiivinen oppilaskuntatoiminta tutortoiminta koululehti runsas juhlaperinne verkkokursseja nykyteknologiaa opetuksessa Kansainvälisyyttä ja kieliä laaja kielivalikoima (EN, RU, SA, RA IT, JA, S2, VE) kansainvälisyystapahtumia vierailuja ja vierailijoita vuosittain KV-matka HALUAMME JUURI SINUT OPISKELEMAAN LÄNSI-PORIN LUKIOON! STARTTILUKIO - kertaa ja vahvista peruskoulun taitojasi ennen lukio-opintoja äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan starttikursseilla - täydennä tai korota peruskoulun päättötodistustasi KESÄLUKIO - yo-kirjoituksiin valmentavia kursseja - pakollisia kursseja - lukio-opintoihin valmistavia kursseja LUKIO-OPISKELU YHTEISTYÖ MUIDEN KOULUJEN KANSSA - Pori-tarjottimen kurssit päivälukioiden kanssa - kaksoistutkinto WinNovan ja Palmgren-konservatorion kanssa - Satakunnan etälukio -verkosto - Länsi-Suomen aikuislukion verkosto - suorita lukion oppimäärä - korota arvosanojasi - täydennä aikaisempia opintojasi - suorita yo-tutkinto ammatillisen tutkintosi pohjalta MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KOULU AINEOPISKELU Opiskele yksittäisiä oppiaineita: - englanti, ruotsi, saksa - venäjä, ranska, italia - matemaattiset aineet - reaaliaineet - äidinkieli OPISKELUTAVAT - lähiopiskelu illalla - verkko-opiskelu - monimuoto-opiskelu ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA - lyhyt matematiikka pitkäksi - lyhyt venäjä ja saksa pitkäksi - kielten suulliset kurssit - puheviestinnän päättökoe PORIN AIKUISLUKIO TOIMII LYSEON KOULUKESKUKSESSA. Aatuntie 6, Pori, Rehtori Mari Aalto (02) , , kanslia (02) Opinto-ohjaaja Minna Seppä (02) , Annankatu 5, PORI rehtori puh. (02) opinto-ohjaaja puh kanslia puh. (02)

9 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA PALMGREN-KONSERVATORIO VÄLKOMMEN TILL BSS! Vi erbjuder gymnasiestudier på svenska i finsk miljö i en skola som kännetecknas av gemenskap, öppenhet och flexibilitet. små grupper STORA möjligheter goda resultat trivsam och trygg miljö erkänt bra möjligheter till fortsatta studier internationella utbytesprojekt med skolor i bl.a. Tyskland och Frankrike nätverk och virtuella kurser i samarbete med gymnasier i Finland och yrkeshögskolan Arcada Otavankatu 16, Björneborg Kansli (02) , Fax (02) Rektor Ulrika Hollsten, (02) Studiehandledare Anne Karlsson, (02) Steinerlukion pääpaino on laajassa yleissivistyksessä. Teoreettisiin lukio-opintoihin yhdistyy paljon taiteellisia, kädentaitoja kehittäviä ja käytäntöön pohjaavia oppiaineita. Ne tuovat opetukseen monipuolisuutta ja antavat valmiuksia monenlaisiin jatko-opintoihin. Musiikkialan Musiikin koulutusohjelmassa soitat yhtyeissä ja orkestereissa kehität esiintymistaitojasi kehität soitto-, säestäjä- tai laulutaitojasi saat mahdollisuuden monipuolisiin esiintymisiin tutkinnon suoritettuasi voit pyrkiä korkea-asteen opintoihin Musiikkialan perustutkinnon suorittaneet muusikot työskentelevät erilaisissa orkestereissa ja yhtyeissä. Työ koostuu pääasiassa esiintymisistä ja ohjelmiston harjoittelusta. Taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät säännöllistä henkilökohtaista harjoittelua sekä kykyä ja valmiutta oppia jatkuvasti uutta. Musiikkiteknologian koulutusohjelmassa kehität muusikkouttasi toteutat itseäsi äänitys- ja äänentoistoprojekteissa saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin Musiikkialan perustutkinnon suorittaneet musiikkiteknologit työskentelevät erilaisissa äänentoiston, äänittämiseen ja musiikin tietotekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Musiikkiteknologin työ edellyttää sekä taiteellista että teknistä osaamista. Kaksoistutkinto Palmgren-konservatorio järjestää yhteistyössä Porin Aikuislukion kanssa ammatillista ja lukiokoulutusta yhdistävää kaksoistutkintoa, joissa suoritetaan musiikkialan ja ylioppilastutkinto. Kaksoistutkintoa laajempi kolmoistutkinto sisältää myös lukion päättötodistuksen oppimäärän. Kaksoistutkinnon opiskeluaika on neljä vuotta. Palmgren-konservatorion pääsyvaatimuksena ovat: peruskoulun oppimäärä musiikkioppilaitoksen perustason oppimäärä tai vastaavat taidot hyväksytty pääsykoe Palmgren-konservatorioon haetaan yhteishaussa. Klaus Hoffström puh , Porin seudun steinerkoulu Koulumme ei ole yhteishaussa. Virpi Rekola puh. (02) , faksi (02) , Tasavallankatu 2, PORI Hakemuslomakkeet koulun Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori puh. (02) kansliasta ja nettisivuiltamme. Opinto-ohjaaja Jaana Lampolahti

10 löydä oma suuntasi WinNovasta! WinNova syntyi, kun Porin ammattiopisto, Rauman ammattiopisto, Innova Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus ja Porin Aikuiskoulutussäätiö yhdistyivät WinNova on monialainen ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta yli 30 eri on Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Ammatillinen koulutus on väylä työhön tai jatko-opintoihin. Suunta eteenpäin! LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Metsäalan metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja, pk, yo, er (puutavara-autonkuljettaja) metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pk Metsäkoneenkuljettaja (puutavara-autonkuljettaja) toimii metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tarjoten puunhankintaorganisaatiolle alihankintana puunkorjuuyrittäjäpalveluita. Työskentely kalliilla, huipputeknisillä metsäkoneilla ja arvokkaan puuraakaaineen parissa edellyttää vastuuntuntoa ja päätöksentekokykyä. Metsäkoneenkuljettajalla on tärkeä osa puunkorjuuorganisaatiossa. Käytännön tilanteissa hän kuitenkin toimii itsenäisesti ja työskentelee pääasiassa yksin. Metsäkoneenkuljettajan työhön kuuluu myös koneen päivittäinen huolto ja kunnossapito. Hän tuntee oman ammattinsa ympäristövaikutukset siten, että osaa suunnitella ja toimia ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Tulevaisuuden kehitysnäkymiä ovat puunkorjuutöiden ohella metsänhoitotöiden lisääntyvä koneellistuminen, laadun merkityksen, ympäristötietoisuuden ja sisäisen yrittäjyyden korostuminen. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja ristönhoidolliset näkökohdat on otettava huomioon. Hän osaa toimia metsän- ja ympäristöntutkimuksen sekä riista- ja kalatalouden tutkimuksen kenttätehtävissä. Toimintaympäristöinä ovat kaupunkien ja kuntien taajamametsien erityiskohteet, ulkoilu- ja virkistysalueet sekä luontomatkailukohteet. Luonto- ja ympäristöalan, pk, yo ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja työskentelee mm. metsäteollisuusyritysten, metsähallituksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäkeskusten, kuntien ja kaupunkien, yksityisten, metsätalous- ja Ympäristönhoitaja osaa tehdä alan koneyrittäjien palveluksessa sekä metsätalousyrittäjinä. monipuolisia perustöitä sekä oman kou- Kaikissa tehtävissä lutusohjelmansa mukaisia työtehtäviä ovat tärkeitä valmiudet työskennellä ympäristövastuullisesti ja luonnon monimuotoisuutta ekologisesti ja ympäristönhoidollisesti edistäen. Hän tuntee eko- kestävän metsätalouden periaatteita logiset vuorovaikutussuhteet ja tunnistaa noudattaen metsänhoidon, puunkorjuun kasvien ja eläinten peruslajit. Hän soveltaa ja puuenergian tuotannon töissä sekä tehtävissään ympäristölainsäädäntöä työntekijänä että yrittäjänä. Metsuri-metsäpalvelujen ja elinkaariajattelua. Hän työskentelee tuottaja pystyy tekemään taloudellisesti, tuottavasti ja asiakasläh- metsänhoito- ja luonnonhoitotöitä erikoiskohteissa, töisesti edistäen kannattavaa yritystoiset, joissa luonnonsuojelullimintaa. Hän toimii yrittäjämäisesti, itsetöisesti maisemanhoidolliset ja muut ympä- näisesti ja vastuuntuntoisesti. Hän osaa palvella asiakkaita ja osallistua tuotteiden markkinointiin. Hän viestii ammattialansa asioita ja toimii ammattinsa edellyttämien työryhmien ja tiimien jäsenenä. Lisäksi hän osaa hyödyntää luonto- ja ympäristöalan asiantuntijoita ja organisaatioita sekä niiden toimintoja. Luonto-ohjaaja ja luonnonvaratuottaja toimii luonto-opastuksen sekä luontomatkailun tehtävissä, ulkoilureitistöjen rakentamisessa ja huollossa sekä luonnontuotealan yrittäjänä tai alihankkijana. Luonto-opastukseen erikoistunut osaa toimia opastus- ja neuvontatehtävissä sekä asiakaspalvelussa. Luonnontuotealalle erikoistunut osaa kerätä luonnon materiaaleja sekä tuottaa ja tuotteistaa niitä. Hän tuntee yrtit, kauppasienet, marjat ja muut keruutuotteet sekä niiden ominaisuudet. Hän hallitsee keruutuotteiden käsittelyn, jatkojalostuksen ja markkinoinnin. Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoilla on ilmainen asuntola. Sahalahdentie 57, Kullaa (Ulvila) Metsässä on reilu meininki!

11 SOSIAALI- TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja, pk, yo Trendikkäässä parturi-kampaajan ammatissa seurataan muotia ja alan viimeisiä suuntauksia. Hiusalan perustutkinnosta valmistuu parturi-kampaajia, jotka ovat hiustenkäsittelyjen ja yksilöllisten tyylikokonaisuuksien asiantuntijoita. Parturi-kampaajan työ on itsenäistä ja vastuullista palvelutoimintaa ja se edellyttää kädentaitoja sekä asiakaslähtöistä laadukasta palvelua. Kauneudenhoitoalan HUOM! Vasta kevät 2012 yhteishaku kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnosta valmistuu kosmetologeja, jotka kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat asiakkaiden ihoa, hierovat ja ehostavat sekä opastavat ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. Kosmetologit työskentelevät joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa sekä maahantuonti-, myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä viihde- ja media-aloilla. Sosiaali- ja terveysalan lähihoitaja, pk, yo ensihoidon koulutusohjelma kuntoutuksen koulutusohjelma lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma vammaistyön koulutusohjelma vanhustyön koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta valmistuu lähihoitajia, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä ja kodeissa perustason hoito- ja auttamistyössä. Lähihoitaja osallistuu eriikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvatukseen, huolenpitoon, hoitamiseen ja kuntoutukseen. Työ on ihmisten auttamista jokapäiväisessä terveyteen, toimintakykyyn, hyvinvointiin ja selviytymiseen liittyvissä tilanteissa. Lähihoitajan työpaikkoja voivat olla mm. lasten ja nuorten huollon ja päihdehuollon yksiköt, kodit, päiväkodit, vanhustenhuollon ja vammaistyön toimintayksiköt, kotihoito sekä terveyskeskuksen ja sairaalan vuodeosastot. LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, pk, yo Käytön tuen koulutusohjelmassa opiskellaan mm. työasemien, ohjelmistojen, tietoliikenneyhteyksien ja palvelimien asennusta sekä ylläpitoa, käytön tukea ja digitaalista viestintää. Datanomit voivat toimia esim. atk-tukitehtävissä, digitaalisen viestinnän parissa eri toimialoilla sekä laitteiden asennukseen, huoltoon ja korjauksiin erikoistuneissa yrityksissä. Lähes kaikissa organisaatioissa tarvitaan alan osaajia tietojärjestelmien ylläpitoon, käytön tukeen sekä tietopalvelutehtäviin. YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi, pk talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi, pk, yo Koulutuksessa opiskellaan asiakaspalvelutaitoja, kaupan myyntitehtäviä, asiakkuuksien hoitoa, visuaalista myyntityötä, markkinointiviestintää, tuoteneuvontaa, sähköistä kaupankäyntiä, toimiston ja talouden perustehtäviä sekä tietotekniikkaa. Nuori Yrittäjyys -ohjelmamme antaa laaja-alaisen katsauksen yrittäjyyteen. Merkonomit voivat toimia myyjänä, myyntineuvottelijana tai -sihteerinä, markkinointi- tai toimistoassistenttina, tuoteryhmä- tai osastovastaavana, tuote-edustajana, palkanlaskijana, kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana tai laskuttajana. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Kotityö- ja puhdistuspalvelujen kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, pk, yo, er puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja, pk, yo Kodinhuoltaja tekee asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa siivous- ja tekstiilienhuoltotehtäviä, ateriapalveluja sekä asiakkaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa. Hän voi myös opastaa erilaisten sähköisten järjestelmien ja palvelujen käytössä, avustaa lemmikkieläinten tai huonekasvien hoidossa. Viriketoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut ovat osa monipuolista palvelutarjontaa. Toimitilahuoltaja tekee siivousta, kokouspalveluja, kiinteistönhuolto- tai ateriapalvelutehtäviä tai muita asiakkaan tarvitsemia tehtäviä. Alan työpaikkoja ovat siivouspalveluyritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset, majoitus- ja elintarvikeliikkeet, toimistot, koulut, päiväkodit, uimahallit, teolliset tuotantolaitokset ja muut toimitilat. Talouskoulu Kotitalousopetus (talouskoulu), pk, yo 20 ov Talouskoulu on tarpeellinen tänään ja huomenna. Muuttuva yhteiskunta vaatii yksityiseltä kuluttajalta, perheeltä ja kotitaloudelta monenlaista osaamista. Talouskoulun suorittamisesta saa yhteishaussa kolme valintapistettä

12 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan kokin koulutusohjelma, kokki, pk, yo, er asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija, pk, yo hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, yo Kokki suunnittelee ja valmistaa kylmät ja lämpimät ruokalajit erityyppisissä catering-alan yrityksissä ja ravintoloissa. Hän tuntee ruoka-aineet, valmistettavat ruokalajit, ruokakulttuurit ja -trendit ja tietää, miten tuotanto järjestetään toimivaksi ja tehokkaaksi. Kokki on perehtynyt myös raaka-aineiden hankintaan ja varastointiin, asiakaspalveluun ja ravitsemuskysymyksiin. Tarjoilija toimii kahviloiden, ruoka- ja juomaseurusteluravintoloiden asiakaspalvelutehtävissä. Hän tuntee hyvin myytävät ruoka-, juoma- ja kokoustuotteet sekä liikeideoiden mukaiset palvelutavat ja -etiketit sekä anniskeluasiat. Ammattitaitoinen tarjoilija on kielitaitoinen, ystävällinen ja huoliteltu ja pitää työskentelystä ihmisten parissa. Vastaanottovirkailija toimii hotellien ja matkustajalaivojen myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Paitsi asiakkaiden palvelu hotellien vastaanotossa, pienempien majoitusliikkeiden hotellipalvelutyöhön voi kuulua myös aamiaistarjoilusta tai siivouksesta huolehtiminen. Ammattitaitoinen vastaanottovirkailija on kielitaitoinen ja tuntee hyvin oman yrityksen ja paikkakunnan kokous-, matkailu-, majoitus- ja ravintolapalvelut. Matkailualan matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen tuottaja, pk, yo Koulutuksessa opiskellaan tapahtumien, messujen, elämys- ja seikkailuretkien yms. järjestämistä. Opiskelujen aikana tehdään opintoretkiä ja tutustumiskäyntejä, vieraillaan monissa tapahtumissa ja kohteissa. Opiskelujen aikana suoritetaan mm. matkailualan turvallisuuspassi, ensiapukortti, atk-ajokortti, hygienia- ja anniskelupassi. Monipuolinen opiskelu edellyttää hyvää terveydentilaa. Matkailupalveluiden tuottaja voi työllistyä matkailualan yrityksiin kotimaassa ja ulkomailla, esim. matkailukeskuksiin, hotelleihin, kylpylöihin, laivoille ja maatilamatkailuyrityksiin. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Tekstiili- ja vaatetusalan vaatetuksen koulutusohjelma, vaatetusompelija, pk, yo Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Alan ammattilainen, vaatetusompelija, on kädentaitojen moniosaaja, joka ymmärtää ja osaa muodonhallinnan. Tekstiili- ja vaatetusalalla työskenteleviltä vaaditaan tietotekniikan taitoja, yrittäjämäistä asennetta, markkinoinnin perusteiden hallintaa sekä taitoa toimia myös ulkomaalaisten yhteistyöyritysten kanssa. Vaatetusompelijan koulutuksesta valmistuu monipuolisia muodin asiantuntijoita. Työpaikka voi olla vaatetusliike tai kangaskauppa, jossa vaatetusompelija työskentelee myyjänä, pukeutumisneuvojana tai vaikkapa korjausompelijana. Elintarvikealan elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja, pk, yo leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori, pk, yo Elintarvikkeiden valmistaja työskentelee esimerkiksi kauppojen, tavaratalojen ja muiden yritysten liha-, kala- ja tuoretavaraosastoilla. Työ on usein myynti- ja asiakaspalvelutyötä. Hänen työpaikkansa voi olla varastossa pakkaajana ja tavaroiden vastaanottajana. Elintarvikkeiden valmistajat sijoittuvat myös elintarviketeollisuuteen (valmisruokien, säilykkeiden, makeisten ja juomien valmistus) tai tuotekehittelytehtäviin elintarvikkeita valmistaviiin yrityksiin. Leipuri-kondiittorin työpaikkoja ovat leipomot ja konditoriat, erilaiset kauppojen paistopisteet, kahvila-konditoriat sekä suurtalous- ja ravintola-alan yritykset tai pitopalvelut. Kondiittorin työhön kuuluu esimerkiksi täytekakkujen, kahvikakkujen, voileipäkakkujen ja pikkuleipien valmistus. Leipurit valmistavat sämpylöitä, leipiä, pullia ja viinereitä pienissä leipomoissa käsityövaltaisesti tai suurleipomoissa automatisoidussa tuotannossa. Asiakaspalvelutaitoja tarvitaan, jos työskennellään paistopisteissä tai kahviloissa

13 Kone- ja metallialan valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, pk koneistaja, pk, yo levyseppähitsaaja, pk, yo, er Kone- ja metallialan opinnoissa asennus ja automaatio, hitsaus- ja levytyöt, koneistus, materiaali- ja tuotantotekniikka sekä tekninen piirustus muodostavat opintojen perustan ensimmäisenä vuonna. Toisen ja kolmannen vuoden opinnoissa painottuvat opiskelijan valinnan mukaan koneistus tai levy- ja hitsaus tai koneenasennus sekä työssä oppiminen alueen teollisuudessa. Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on laaja-alaiset perusvalmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin. Talotekniikan putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja, pk, yo ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma, ilmanvaihtoasentaja, pk, yo Kylmäasennuksen koulutusohjelma, kylmäasentaja, pk, yo Talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä, joilla ohjataan rakennuksen toimintaa. Näihin järjestelmiin kuuluvat mm. lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja telejärjestelmät. LVI-ala on osa talotekniikkaa ja se käsittää rakennuksen lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon. Rakennusalan talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja, pk, yo Talonrakentamisessa rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Rakennusalan ammateissa ei kellokortteja leimailla. Työt ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Erilaiset työkohteet seuraavat toisiaan. Siinä samalla ammattitaito kohenee ja työtehtävät muuttuvat haastavammiksi. Työelämässä rakennusalalla on mahdollisuus suuntautua moniin mielenkiintoisiin ammatteihin (kirvesmies, elementtiasentaja, raudoittaja, betonimies, muurari, laatoittaja, rakennusmies, torninosturinkuljettaja). Autoalan autokorinkorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja, pk, yo autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, pk, yo Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuvat kaikissa autokorinkorjaajan sekä ajoneuvoasentajan tehtävissä. Edellytyksinä ovat alan monipuolinen osaaminen, teknisten taitojen soveltaminen sekä hyvät asiakaspalveluja yhteistyötaidot. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä materiaalien uudelleenkäyttö. Logistiikan kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, pk, yo Kuljetusalan ammattilainen, autonkuljettaja, kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti sekä palvelee asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista, kehittymiskykyä, tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa. Lentokoneasennuksen lentokoneasennuksen koulutusohjelma, lentokoneasentaja, pk, yo Lentokoneasentajan tutkinnon suorittaminen antaa perusvalmiudet ilma-alusten huolto- ja korjaustehtäviin. Lentokoneasentajan opinnot sisältävät teoriaopetusta, työhuoneharjoituksia lentokoneen laitteilla sekä opetusta ja harjoituksia omassa lentokonehallissa. Koulutus antaa oppilaitoksen yhteiseurooppalaisen toimiluvan myötä opiskelijalle myös mahdollisuuden hakea, tarvittavan työkokemuksen jälkeen, huoltohenkilöstön lupakirjaa. Sähkö- ja automaatiotekniikan sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja, automaatioasentaja, pk, yo Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot sisältävät elektroniikkaa, tietotekniikkaa, automaatiotekniikkaa, paineilmatekniikkaa ja hydrauliikkaa, kiinteistöjen sähköasennusta sekä teollisuuden sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennusta. Tieto- ja tietoliikennetekniikan tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT-asentaja, pk, yo Tieto- ja tietoliikennetekniikan opintoihin kuuluu elektroniikkaa, tietotekniikkaa, digitaalitekniikkaa, suurtaajuustekniikkaa, tiedonsiirtojärjestelmien rakenteita, mikroprosessori- ja PC-laitteiden rakenteita

14 Prosessiteollisuuden kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja, pk, yo Prosessinhoitaja toimii teollisuuden prosessien säätö-, valvonta ja käynnissäpitotehtävissä (alan yritykset, sahat, levytehtaat, paperi- ja sellutehtaat). Työ on tuotannon ohjausta, valvontaa ja laadun tarkkailua. Työtä tehdään modernissa ympäristössä tietojärjestelmiä ja tekniikkaa hyödyntäen. Laboratorioalan laboratorioalan koulutusohjelma, laborantti, pk yo Laborantin opinnot sisältävät laboratorion peruslaitteiden käyttöä, huoltoa ja testausta, näytteiden määrällistä ja laadullista analysointia sekä ympäristötutkimusta. Laborantit työskentelevät eri teollisuuden alojen laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotekehittelyyn, tutkimukseen ja prosessien seurantaan liittyvissä tehtävissä. Pintakäsittelyalan rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma, maalari, pk, yo Perustutkinnon suorittanut voi rakennus- ja maalausliikkeiden maalarina tehdä uudisrakennuksilla rakennusmaalauksia: kattojen, seinien, ikkunoiden ja ovien maalauksia sekä tasoitetöitä ja tapetointeja. Saneerauskohteissa pääsee haastaviin ja luoviin työtehtäviin: tekemään erikoismaalauksia, kuten kuviointi-, koriste- ja mallinnemaalauksia. metallituotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelma, pintakäsittelijä, pk, yo Koulutusohjelma kouluttaa pintakäsittelijöitä automaalaamoihin maalaamaan ajoneuvoja sekä teollisuuden maalaus- ja pintakäsittelytöihin. puutuotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelma, pintakäsittelijä, er Puualan teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä, pk, yo Puuala on kansainvälistymässä ja uusinta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti: numeerisesti ohjattavat työstökoneet ovat yhä tärkeämpiä puusepän työvälineitä. Koska työntekijöiden keskiikä on korkea, alalle tarvitaan lähivuosina uusia, koulutettuja työntekijöitä. Puualan perustutkinnon suorittaneelle, osaavalle ja ahkeralle työntekijälle puuala pystyy tarjoamaan ikkunan tulevaisuuteen. WINNOVAN TARJONTAA MUUALLA TURVALLISUUSALAN, rauma turvallisuusalan koulutusohjelma, turvallisuusvalvoja, pk Koulutuksen aikana suoritetaan sekä vartijan että järjestyksenvalvojan peruskoulutus, jotka antavat mahdollisuuden viikonloppu- ja kesätöihin turvallisuusalalla. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneilla on hyvät työnsaantimahdollisuudet turvallisuusalan eri sektoreilta. Tutkinnon suorittaminen antaa oivalliset jatko-opiskelumahdollisuudet esim. poliisin, palo- ja pelastustoimen, vankeinhoidon, rajavartioston, vartijan, turvallisuustekniikan ja sotilaan ammatteihin. PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO, RAUMA painotekniikan koulutusohjelma, painotuotantoassistentti, pk, yo Painoviestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet toimia alan eri työtehtävissä, joita ovat muun muassa painaminen, painotuotteiden jälkikäsittely sekä tuotantokoneiden ylläpito. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämässä alan yrityksiin, jotka tuottavat painettua viestintää, esimerkiksi lehtiä, kirjoja, mainospainotuotteita, tarroja, kortteja, julisteita ja pakkauksia. WIN merenkulkualan, rauma kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma, korjaaja, pk ja yo Koulutusohjelmasta valmistuu korjaajia, jotka toimivat laivoissa kansi- ja konemiehistön tehtävissä sekä työkokemuksen mukaan vahtimiehinä, matruuseina, konemiehinä, pursimiehinä tai korjausmiehinä. konepäällystön koulutusohjelma, vahtikonemestari, pk ja yo Vahtikonemestarin pätevyyskirjan jälkeen henkilö voi toimia ulkomaanliikenteen alusten konevahdin vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa konepäällikkönä. Koulutusohjelmassa opiskellaan mm. laivakonetekniikkaa ja merimiestaitojen johtamista. kansipäällystön koulutusohjelma, vahtiperämies, pk ja yo Vahtiperämiehen työ on itsenäistä ja se vaatii vastuuntuntoista asennetta sekä päätöksentekokykyä usein nopeasti muuttuvassa meriympäristössä. Aluksen ollessa merellä vahtiperämies vastaa vuorollaan sen turvallisesta kuljettamisesta niin avomerellä kuin rannikollakin. sähkökäytön koulutusohjelma, laivasähköasentaja, pk ja yo Koulutusohjelmasta valmistuu laivasähköasentajia, joilla on pätevyys toimia laivasähkömiehinä aluksella tai telakalla varustelussa ja koeajoissa

15 URHEILIJOIDEN KOULUTUS WinNovan opiskelijapalvelut/pori Eva Elo Liiketalous ja kauppa, tieto- ja viestintätekniikka, matkailuala, vaatetusala puh Karin Pitkäniemi Sosiaali- ja terveysala, kauneusala, Mava-koulutus puh Vuokko Porri Elintarvike-, ravitsemis- ja talousala, talouskoulu, Ammattistartti puh Vesa-Pekka Kuusela Sähkö- ja automaatiotekniikka, tietoliikennetekniikka, pintakäsittelyala ja Opiskelijapalvelupäällikkö Fia Heino puh Satamakatu 19, Rauma Professorintie 5, Pori puuala, arkkitehtuuri ja rakentaminen, luonnonvara- ja ympäristöala puh Riitta Koivunen Kone-ja metalliala, prosessi- ja laboratorioala, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, lentokonetekniikka puh Muut mainitut tutkinnot: Markus Vase Merenkulkualan ja turvallisuusalan pt puh Mervi Haapala Painoviestinnän pt puh Opiskelijapalvelusihteeri Jaana Laitila puh. (02) puh Professorintie 5, Pori Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa Satakunta Sports Academy (SSA) on alueellinen oppilaitosten yhteistyöverkosto ja se tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Toimintaa koordinoi Porin kaupungin koulutusvirasto yhdessä laajan tukiverkoston kanssa. Valmennusta opiskelija -urheilijalla on viikoittain kolmena arkiaamuna. YHTEISTYÖOPPILAITOKSET PSYL-urheilulukio, Länsi-Porin lukio, Meri-Porin lukio, Porin lyseon lukio, Porin aikuislukio, Björneborgs svenska samskola, Porin seudun steinerkoulu, Ulvilan lukio, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu, DIAK Diakoniaammattikorkeakoulu (Pori), UC Yliopistokeskus (Pori) HAKEMINEN Haku oppilaitoksiin tapahtuu normaalin haku- ja valintamenettelyn kautta. Urheiluakatemiaan urheilija hakeutuu sähköisellä hakukaavakkeella ohjeistuksien ja Satakunta Sports Academyn edellyttämien vaateiden mukaisesti. (em. löytyvät SSAn kotisivuilta). Valmennuslajit ja valmentajat: Golf Jarkko Stenbacka Heitot Juha Lahtinen Hypyt/pikajuoksu Juha Flinck Jalkapallo Jouni Joensuu Jääkiekko Jouni Myllymaa Jääpallo Jouko Visuri Kamppailulajit Jari Mäkelä Kestävyyslajit Mika Tyrkkö Pesäpallo Ari Mansikkamäki Petri Kaijansinkko Salibandy Antti-Jussi Härkönen Uinti Hannu Salomäki Yksilölajit Jari Mäkelä Juha Lahtinen Voimaklinikka Juha Lahtinen Satakunta Sports Academy on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Ensimmäinen vuosi on SSA-urheilijalle koevuosi. Jokainen mukaan valittu urheilija hankkii SSAkuvakortin ja se mahdollistaa mm. sovittujen urheilupaikkojen käytön, edulliset tukipalvelut ja edullisen SSA-asusteen. TIEDUSTELUT Porin kaupunki/koulutusvirasto, Pekka Stenfors, Puh , Fax (02) , 28 29

16 Porin aikuislukio, WinNova ja Palmgren-konservatorio yhteistyössä Opiskelun yhdistäminen=kaksoistutkinto KAKSOISTUTKINTO ammatillinen ja ylioppilastutkinto yhdessä Porissa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto, mikä tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista samanaikaisesti 3-4 vuodessa. Ammatillinen opiskellaan WinNovassa. Lukio-opinnoista vastaa Porin aikuislukio. Kaksoistutkintoon ei haeta erikseen yhteishaussa. Opiskelija ilmoittautuu kaksoistutkintoon varmistaessaan kesällä opiskelupaikan vastaanottamisen Win- Novasta. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää opiskelijalta pitkäjänteisyyttä, innostusta, opiskelutaitoja sekä kykyä tavoitteelliseen opintojen suunnitteluun. Emme suosittele, että kaksoistutkintoon hakeutuu opiskelija, jolla on peruskoulussa ollut mukautettuja oppiaineita lukion opintoihin liittyvissä aineissa (äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka, reaaliaineet). Peruskoulun päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvo pitää olla vähintään 7. Mikä on kaksoistutkinto? Kahden tutkinnon suorittaminen tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja mahdollisen ylioppilastutkinnon suorittamista. Kaksoistutkinnon suorittajat opiskelevat samat pakolliset ammatilliset opinnot kuin pelkästään a opiskelevat. Opiskelijalla on mahdollisuus si- sällyttää ammatilliseen onsa niiden lukioaineiden oppimäärät, jotka kuuluvat hänen opintosuunnitelmaansa ja ylioppilastutkintoonsa. Kahden tutkinnon opinnot sisältävät kaikki alan opetussuunnitelmaan kuuluvat pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (80-90 ov). Lukiokursseista kertyvä opintoviikkomäärä vaihtelee jonkin verran koulutusalojen mukaan WinNovassa. Lukioaineita ovat äidinkieli/suomi toisena kielenä ja oman valinnan mukaan kolme seuraavista oppiaineista; ruotsi, englanti, matematiikka tai koulutusalakohtaisesti valittu reaaliaine. Opetus tapahtuu pääasiassa päivisin, mutta täydentäviä opintoja, esim. reaaliaineita, voi opiskella aikuislukiossa iltaisin. Opiskelija ilmoittautuu ylioppilaskirjoituksiin Porin aikuislukioon joko 3. opiskeluvuoden keväällä tai 4. vuoden syksyllä. Ylioppilastutkinnon saamiseksi kahden tutkinnon suorittajalta edellytetään, että sekä ammatilliset opinnot että vaadittavat lukio-opinnot on suoritettu hyväksytysti. Mitä hyötyä kaksoistutkinnosta on? Ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopinnoissa on etua hyvästä ammatillisesta osaamisesta, mutta osaamista tarvitaan myös kielissä ja matemaattisissa aineissa. Kaksoistutkinnon suorittanut on jatko-opintoja ajatellen erittäin vahvassa asemassa: Onhan hänellä sekä ammatillista osaamista että ylioppilastutkinnon myötä laajat tiedot suorittamissaan oppiaineissa. Kaksoistutkinnosta on hyötyä myös työelämässä. Ammatillinen ja lukion oppimäärät esim. kielissä tai matematiikassa ovat opiskelijalle pääoma, jolle työnantajat antavat arvoa. Pääsyvaatimus Peruskoulun päättötodistuksessa lukuaineiden keskiarvon pitää olla vähintään 7 ja opiskeltavissa lukioaineissa riittävän hyvät tiedot. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, innostusta, opiskelutaitoja sekä kykyä tavoitteelliseen opintojen suunnitteluun. Hakeutuminen Yhteishaussa haetaan tavoitteen mukaiseen ammatilliseen on. Lukio-opintoihin ilmoittaudutaan vasta opiskelupaikkaa vastaanotettaessa. Katso tarkemmin tutkinnoista esitteestä WinNovan sivuilta tai ota yhteyttä WinNova, opinto-ohjaaja Riitta Koivunen, puh ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT Opetuksen toteutuksen periaatteet Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja. Erityisopetukseen nimeämisellä pyritään turvaamaan opiskelijan oikeus saada riittävästi ohjausta ja tukea opintojen aikana. Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään opiskelijan yksilölliset opiskelun tavoitteet. Erilaiset oppimisen tukipalvelut auttavat opiskelijaa opintojen etenemisessä. Opetus ja henkilökohtainen ohjaus suunnitellaan huomioiden opiskelijan yksilölliset tarpeet. Oppimisen tukipalveluiden yhtenä tavoitteena on myös lisätä opiskelijan opiskelumotivaatiota sekä kannustaa ja aktivoida opintojen suorittamisessa. WinNovassa erityisopetusta toteutetaan ensisijaisesti integroidussa opetuksessa, jolloin erityisopetusta tarvitsevalle opiske- lijalle järjestetään hänen tarpeitaan vastaavia yksilöllisiä, erityisopetuksellisia tukitoimia. Erityisopetusta järjestetään myös pienryhmissä, joissa opetus etenee työvaltaisesti painottuen. Erityisopetuksen ryhmässä voi opiskella seuraavia tutkintoja: - Kone- ja metallialan, levyseppä-hitsaaja - Pintakäsittelyalan, puutuotteiden pintakäsittelyjen koulutusohjelma, pintakäsittelijä - Hotelli-, ravintola- ja catering-alan, kokin koulutusohjelma - Kotityö- ja puhdistuspalvelujen, kodinhuoltaja - Metsätalouden, metsäkoneenkuljettaja Näiden lisäksi vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Kysy lisää Jari Kallioinen puh Leena Mäkinen puh

17 OPISKELUPAIKAN HAKEMINEN Hakeminen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen tapahtuu yhteishaussa sähköisen hakujärjestelmän kautta, osoitteessa Tälle niin sanotulle toiselle asteelle hakemisen edellytyksenä on peruskoulun oppimäärän suorittaminen. Tähän normaalin yhteishaun piiriin kuuluu suurin osa porilaisesta koulutustarjonnasta. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisessä auttaa oma opinto-ohjaajasi. Yhteishaussa saat pisteitä mm. yleisen koulumenestyksen, todistusarvosanojen, valintakokeen jne. mukaan. Tällä keräämälläsi pistemäärällä sitten pyrit hakemaasi koulutukseen. Voi käydä niin, että pisteesi eivät riitä tähän haluamaasi koulutukseen. Yhteishaussa on kuitenkin vielä joustavan valinnan mahdollisuus. Jos katsot, että sinulla on jokin erityinen syy päästä johonkin tiettyyn koulutukseen, hae myös joustavassa haussa. Tällaisia erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi: terveydelliset syyt oppimisvaikeudet ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen koulutodistuksen vertailuvaikeudet harrastustoimintaan liittyvät syyt urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen sosiaaliset syyt työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt Keskustele asiasta opinto-ohjaajasi kanssa. Valinnasta päättää viime kädessä kyseinen oppilaitos. Jos kuitenkin käy niin, että et saa koulutuspaikkaa yhteishaussa tarkkaile täydennyshaussa olevia koulutuksia. Kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oppilaitokseen ja kysyä peruutuspaikkoja. YHTEISHAKU 2011 Kevään haku Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet Tieto opiskelijaksi ottamisesta hakijoille aikaisintaan Hakijan ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään Kesän täydennyshaku Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet Tieto opiskelijaksi ottamisesta hakijoille aikaisintaan Hakijan ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään Syksyn haku MUITA OPISKELUUN LIITTYVIÄ ASIOITA Opiskeluun liittyvistä etuisuuksista ja kustannuksista saa parhaiten tietoa oppilaitosten toimistoista. Tässä muutama yleinen periaate, joka koskee Porin toisen asteen opiskelijoita. OPISKELIJALLA ON lakiin kirjattu OIKEUS saada opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa opiskeluympäristössä. OPISKELIJALLA ON lakisääteinen VELVOLLISUUS osallistua opetukseen, suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. OPETUS ON MAKSUTONTA, mutta oppikirjat sekä tietyt opiskeluvälineet ja työasut on opiskelijan itse kustannettava. OPPILAITOS TARJOAA yhden maksuttoman aterian koulupäivinä. OPISKELIJA voi saada opintolain mukaista OPINTOTUKEA ja MATKAKOR- VAUKSIA. PORISSA ON OPISKELIJA-ASUNTOJA tarjolla. WinNovan luonnonvara- ja ympäristöalalla opiskeleville on ilmainen asuntola. Lisätietoja asumisesta ja opiskelijoiden vuokra-asuntojen hakemuksen saat oppilaitosten toimistoista. Opiskelijat voivat saada MAKSUTTOMIA TERVEYSPALVELUITA ja KURAAT- TORIPALVELUITA. Porin kaupunki ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ovat VAKUUTTA- NEET opiskelijansa TAPATURMIEN varalta. Katso lisää

18 Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa tutkintoon johtavaa koulutusta tai ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta. Se tarjoaa joustavan mahdollisuuden rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Sitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joita opiskellaan lähipäivien aikana kunkin alan oppilaitoksissa. Oppisopimuskoulutus soveltuu kaikenikäisille henkilöille. Koulutuksen alussa laaditaan yksilöllinen ja joustava suunnitelma, jossa määritellään koulutuksen sisältö, laajuus ja kesto. Kysy lisätietoja Satakunnan oppisopimuskeskuksesta puh. (02) SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Media-assistentti, valokuvaaja, artesaani, nuoriso-ohjaaja, asioimistulkki, lastenohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, viittomakielen ohjaaja, Ammatillisen suntio, tanssija, kirkkomuusikko, laulaja, säestäjä, yhtye-/orkesterimuusikko, pianonvirittäjä, toisen musiikkitennologi, tutkintovaihtoehtoja kiinteistönhoitaja, LVI-asentaja, asteen kartoittaja, maarakentaja, talonrakentaja, ammattisukeltaja, yli 360 kpl. ilmastointiasentaja, automaatioasentaja, kunnossapidonasentaja, valaja, valumallinvalmistaja, hienomekaanikko, koneenasentaja, OPPISOPIMUS koneistaja, levy- seppä-hitsaaja, työvälinevalmistaja, painotuotantoassistentti, faktori, digitaalipanaja, painaja, kirj a n s i t o - ja, rotaatiomestari, rakenn u s p e l - tiseppämestari, koneistajamesta- ri, leipuri-kondiittori, elintar- TAVOITTEENA KORKEA-ASTE PORIN YLIOPISTOKESKUS (UCPori) Porin yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa: Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Porissa voi opiskella diplomi-insinööriksi (DI), kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) ja maisteriksi (KTM), humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK) ja filosofian maisteriksi (FM), yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi (YTK) ja maisteriksi (YTM) sekä taiteen maisteriksi (TaM). Jatko-opintojen suorittaminen on mahdollista aina tohtorin tutkintoon asti. UCPori tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet ristiinopiskeluun. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että yksiköiden opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa soveltuvin osin opintojaksoja tai kokonaisen sivuaineen muiden yliopistokeskuksen yksiköiden opetustarjonnasta. Yliopistokeskuksessa voi opiskella myös yrittäjyyttä. Lisätietoja Aalto-yliopiston Porin taiteen ja median laitos järjestää taiteen maisterin (TaM) tutkintoon johtavaa koulutusta. Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan otetaan vuosittain enintään 20 uutta opiskelijaa ja Creative Business Management -maisteriohjelmaan enintään 10 opiskelijaa. Koulutukseen hakevalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto tai muutoin vastaavat tiedot ja taidot. Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmassa voi keskittyä visuaalisen kulttuurin teoriaan, vikkeiden valmistaja, taiteellisiin opintoihin tai mediatuotannon opintoihin tai suunnitella niistä itselvikkeiden lihatuotteiden valtoleen soveltuvan kokonaisuuden. CBM-maisteriohjelmassa pääaine on mediatuotanmistaja, meijeristi, levyprosessinhoitaja, Kummassakin ohjelmassa on myös kaikille yhteisiä opintoja ja sivuaineopintoja. puuseppä, sahaprosessinhoitaja, Lisätietoja: ja puh prosessinhoitaja, laborantti, kumituotevalmistaja, muovituotevalmistaja, paperiprosessinhoitaja, 34 paperinja- 35 u

19 Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö järjestää insinööreille diplomiinsinöörin (DI) tutkintoon johtavaa koulutusta tietotekniikan, elektroniikan ja tuotantotalouden aloilla. Ammattiaineina ovat ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka, signaalinkäsittely, elektroniikka ja teollisuustalous. Aikaa tutkinnon suorittamiseen diplomityö mukaan lukien kuluu noin kolme vuotta. Yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa on suunniteltu ns. SAMK-väylä, joka mahdollistaa ylioppilaiden joustavan sisääntulon Porin yksikön DI-koulutukseen. Ylioppilas voi hakeutua SAMKiin opiskelemaan insinööriksi. Suorittamalla yliopisto-opintoihin orientoivan matematiikkapainotteisen erikoismoduulin insinööri voi hakea jatkamaan opintoja Porin tietotekniikan DI-koulutuksessa ilman lisäopintoja. Muilta kuin SAMK-väylästä valmistuneilta amk-insinööreiltä ja insinööreiltä DI-tutkinnon suorittaminen edellyttää täydentäviä opintoja. Niiden laajuus riippuu insinööritutkinnon rakenteesta. Monipuolinen DI-tutkinto antaa mahdollisuuden toimia esim. yritysten suunnittelu-, tuotekehitys- ja johtotehtävissä. Lisätietoja ja puh tai Tampereen yliopisto tarjoaa yhteiskuntatieteellistä tutkintokoulutusta Porin yliopistokeskuksessa. Porin laitoksen pääaineita ovat sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja sosiologia. Näissä oppiaineissa suuntaudutaan työelämän ja hyvinvointipalvelujen kysymyksiin. Sivuaineet opiskelija voi valita vapaasti Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden tarjonnasta sekä Tampereen yliopiston tarjonnasta tai sisällyttää tutkintoonsa muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suorittamiaan opintoja. Tutkinnon kokonaisuus rakentuu pääaineopinnoista, sivuaineista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä kaikille tiedekunnan opiskelijoille yhteisistä opinnoista. Opiskelijat suorittavat ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen noin kolme vuotta. Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto, joka on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja sen voi suorittaa noin kahdessa vuodessa. Yhteiskuntatieteellinen tutkinto antaa valmiuksia erilaisiin asiantuntijatehtäviin, kuten kehittämis-, johtamis- ja opetustyöhön julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Sosiaalityö pääaineena antaa myös pätevyyden toimia ammatillisena sosiaalityöntekijänä. Lisäksi maisterin tutkinto antaa valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen. Oppiainekohtaista tietoa työelämään sijoittumisesta löytyy netistä: Opiskelijavalinnasta lisätietoja saa Tampereen yliopiston valintaoppaasta sekä Tampereen yliopiston www-sivuilta Lisätietoja ja puh tai Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö tarjoaa kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintokoulutusta. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto antaa laajan talous- ja kauppatieteellisen yleisosaamisen ja maisterin tutkinto puolestaan oman pääaineen syvemmän osaamisen. Pääaineita Porissa ovat johtaminen ja organisointi, laskentatoimi ja rahoitus sekä markkinointi. Sivuaineeksi voi edellisten lisäksi valita yritysjuridiikan, tietojärjestelmätieteen, kansantaloustieteen tai yrittäjyyden. Kauppatieteet tarjoavat opiskelijoille oman erikoistumisalueensa käytännönläheistä osaamista, taloudellisen käsitteistön hallintaa, hyviä esiintymis- ja kommunikointivalmiuksia sekä laaja-alaisia kieliopintoja. Kauppatieteellinen tutkinto antaa valmiudet toimia mitä erilaisimmissa yritysten ja julkishallinnon asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kauppatieteiden maistereita työskentelee yli neljällä tuhannella erilaisella tehtävänimikkeellä, kuten riskianalyytikkona, sijoitusasiantuntijana, vientijohtajana, tutkijana, henkilöstöpäällikkönä ja markkinointisuunnittelijana. Valmistuminen kauppatieteiden kandidaatiksi kestää noin 3 vuotta ja kauppatieteiden maisteriksi 2 vuotta. Lisätietoja kauppatieteiden opinnoista ja hakemisesta Lisätietoja puh tai s-posti Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa on mahdollisuus suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK 180 op) ja filosofian maisterin (FM 120 op) tutkinnot. Koulutusohjelmassa voi opiskella digitaalista kulttuuria, kulttuuriperinnön tutkimusta, maisemantutkimusta, kulttuurimatkailua, kulttuurituotannon suunnittelua ja museologiaa. Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaineita myös Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan muusta ainevalikoimasta ja Porin yliopistokeskuksen muista yksiköistä. Alemman korkeakoulututkinnon (HuK) suorittaminen kestää noin kolme ja ylemmän tutkinnon (FM) noin kaksi vuotta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelija saa tieteellisen koulutuksen lisäksi työelämävalmiuksia ja -yhteyksiä opintoihin sisältyvissä yhteistyöprojekteissa. Lisätietoja ja puh. (02)

20 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi, sosionomiksi, sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi? Vai sittenkin insinööriksi tai merikapteeniksi? Tavoitteletko suomenkielistä AMK-tutkintoa or would You rather complete Your degree in English? Kiinnostaako Sinua tutkitusti korkealaatuinen opetus? Haluatko opiskella kaupungissa, jossa opiskeluun ja elämiseen liittyvät asiat ovat kunnossa? Pyritkö hankkimaan tutkinnon, jota tuleva työnantajasi arvostaa osaamisen näyttönä? Jos vastaat yhteenkin kysymykseen kyllä, niin Satakunnan ammattikorkeakoulu on Sinulle sopiva paikka opiskella. Remember the Bachelor s Degree Programmes SAMK is offering to You. SAMK on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Aloituspaikkoja on syksyllä 2011 alkavaan nuorten koulutukseen reilu tuhat Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Erinomaiset vaihto-opiskelumahdollisuudet, ajantasaiset kirjasto- ja tietopalvelut, palkittu yrityskiihdyttämö kaikki ovat hyviä syitä hakea SAMKiin. Opinnot voit suorittaa osaksi tai vaikka kokonaan englanninkielellä. Opiskelijakuntamme SAMMAKKO ottaa Sinut mielellään mukaan toimintaan. Ammattikorkeakouluun tullaan yleensä lukion tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 4,5 vuotta. Osa opiskelusta on työharjoittelua ja ennen valmistumista tehdään opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulusta on mahdollista jatkaa opintoja perustutkinnon suorittamisen ja muutaman työvuoden jälkeen ylempään AMK-tutkintoon. Mieti jo nyt, mikä SAMKin koulutusohjelma sinua kiinnostaa, ja panosta nykyisissä opinnoissasi sen alan vaatimiin erityisvalmiuksiin, kuten kielitaitoon, matematiikkaan, kemiaan, fysiikkaan tai hyvään yleissivistykseen. Keväällä 2011 haussa olevat koulutusohjelmat: * Liiketoiminta ja kulttuuri: kuvataide, viestintä, matkailu, kansainvälinen kauppa, liiketalous ja tietojenkäsittely sekä kokonaan englanninkielinen Degree Programme in International Business and Marketing Logistics * Sosiaali- ja terveysala: fysioterapia, hoitotyö, sosiaaliala sekä kokonaan englanninkielinen Degree Programme in Physiotherapy * Tekniikka ja merenkulku: automaatiotekniikka, kemiantekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, merenkulku, rakennustekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka ja tuotantotalous sekä kokonaan englanninkielinen Degree Programme in Environmental Engineering Lisätietoja saat hakutoimistosta p. (02) , Tee kuten Sam K. ja tule SAMKiin opiskelemaan! PS. Samiin voit tutustua paremmin osoitteessa Siellä voit liittyä Samin faniksi Facebookissa tai seurata Samia Twitterissä

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

WinNova mikä se on? www.winnova.fi. WinNova Facebookissa: WinNova/Suunta Eteenpäin. WinNova Twitterissä WinNovaOnline

WinNova mikä se on? www.winnova.fi. WinNova Facebookissa: WinNova/Suunta Eteenpäin. WinNova Twitterissä WinNovaOnline WinNova mikä se on? Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos Nuorten koulutusta Porissa, Raumalla ja Ulvilassa Yli 30 perustutkintoa www.winnova.fi WinNova Facebookissa:

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL

TEKNIIKANJALIIKENTEENALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA HALL Liite 2, AmoKjk 26.5.214 ALOITUSPAIKAT2OI5 E E E E E E E E < >- YHTEENSÄ 112 511 463 13 116 91 214 84 398 2119 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 4 4 KULTTUURIALA 48 142 19 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETAL. JA

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot