UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2013 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2013 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF"

Transkriptio

1 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2013 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF Valtuuskunta/Delegationen Aika: Keskiviikko klo Kahvi Paikka: Eteran auditorio Pasilankatu 4 B, 3. krs. Helsinki 15 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Leena Niinimaa. Läsnäolijat:Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat, hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat. 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille kirjeessä Samana päivänä kutsu on toimitettu joko postitse tai sähköpostilla valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä. Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että se on päätösvaltainen. 17 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.

2 2 18 YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI - MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2014 Hallitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenten liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukijäsenten jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 /asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua. Talousarvio perustuu valtuuskunnan kevätkokouksessa 2013 hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan ja budjettikehykseen, jonka mukaan kuntien palvelumaksu säilyy muuttumattomana eli 0,44 /asukas. Investointimaksu säilyy niin ikään muuttumattomana ja on 0,20 /asukas. Tukijäsenten jäsenmaksu on tällä hetkellä 400 /jäsenjärjestö. Ei ole syytä muuttaa tukijäsenten jäsenmaksua vuonna Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2014 ilmenevät liitteestä 1/ 44 Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että: 1) kuntajäsenten Iiittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 /asukas, 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena 0,20 /asukas, 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400. Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Jäsenkunnat, tukijäsenet ja maksut vuodeksi 2014 ilmenevät liitteestä 1/ 18. Hallitus ehdottaa valtuuskunnalle että: 1) kuntajäsenten Iiittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 /asukas, 2) kuntajäsenten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään jäsenkunnilta vuonna 2014 maksuosuutena

3 3 0,20 /asukas, 4) tukijäsenten jäsenmaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400 E. 19 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Hallitus Vuoden 2014 toimintasuunnitelma perustuu, kuten talousarviokin, valtuuskunnan hyväksymään taloussuunnitelmaan. Yhdistyksen toiminnan ohjaajana on myös valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ja se on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle. Huoltopäällikkö jää eläkkeelle ja vuoden aikana rekrytoidaan uusi henkilö hänen tilalleen. Yhdistyksen valtuuskunnan vuonna 2010 hyväksymä strategia vuodelle 2020 päivitetään toimintavuoden aikana. Hallintosääntö uusitaan. Yhdistyksen vastuulla oleva Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti saatetaan loppuun ja aloitetaan Itäisen Uudenmaan vastaava projekti. Vuoden aikana ei tehdä kovin merkittäviä rakenteellisia investointeja. Störsvikin virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset investoinnit saatetaan loppuun. Myllyjärven virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ja osa alueen investoinneista toteutetaan vuoden aikana. Kopparnäsin laiturikapasiteetti parannetaan rakentamalla pieni laituri Sandfjärdeniin ja Brokholmenin laituri uusitaan. Pienempiä rakenteiden korjauksia alueilla tehdään. Toimintasuunnitelma on liitteenä 2/ 45. Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa ei ole huomioitu Berglundin talon mandollinen ostaminen. Mikäli hallitus tekee päätöksen talon hankinnasta, tulee toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdä tarvittavia muutoksia. Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. = = = = Esittelijä totesi, että kohdassa virkistysalueiden ostopalveluissa pitää Kopparnäsin osalta todeta, että tehdään syksyllä 2013 uusi sopimus yksityisen tahon kanssa Kopparnäsin ja Störsvikin huollosta ja valvonnasta. Lisäksi esittelijä ehdotti, että virkistysalueiden toiminnallisiin tavoitteisiin

4 4 lisätään: Osallistuminen Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa. Keskustelussa esitettiin lisäksi toivomus, että suunnittelupäällikkö esittelisi jossakin hallituksen kokouksessa lähivuosien luonnonhoitotoimenpiteet eri virkistysalueilla. Esittelyyn voisi liittää myös alueiden investointien lähivuosien suunnitelmat. Palautejärjestelmän parantaminen esimerkiksi yhdistyksen käytössä olevan paikkatietojärjestelmän kautta sekä rakennusten ja rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatiminen toivottiin lisättäväksi toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnalle esitettäväksi esittelijän esittämillä lisäyksillä. Toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin sen lisäksi maininta palautejärjestelmän kehittämisestä sekä rakennusten ja tärkeimpien rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimisesta. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2I 19 Hallitus ehdotta että valtuuskunta hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti. 20 VUODEN 2014 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN Hallitus Yleistä Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2014 on laadittu valtuuskunnassa hyväksytyn vuosien taloussuunnitelman ja vuoden 2014 budjettikehyksen pohjalta. Sen mukaan sekä palvelumaksu (0,44 /asukas) että investointimaksu (0,20 /asukas) säilyvät vuoden 2013 tasolla. Toimintatuotot Koska jäsenkuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta henkilöllä kasvaa palvelumaksutuotto eurolla (1,2 %) Palvelumaksutuotoilla katetaan suurin osa (86 %) yhdistyksen toimiston ja hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja markkinoinnin kuluista. Tuloja tulee myös alueiden ja rakennusten vuokraustoiminnasta, Porkkalan alueen valvonnasta ja huollosta, luonnonhoidon myyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta. Toiminnan kokonaistuotto on , joka on (3,3 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Henkilöstö- ja toimistokulut

5 Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö sekä osaaikainen huoltopäällikkö, joka myös osallistuu maastotöihin. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Huoltopäällikkö jää vuoden lopussa eläkkeelle. Uusi huoltopäällikkö rekrytoidaan alkuvuodesta, joten henkilökustannukset nousevat tilapäisesti merkittävästi. Toimiston ja hallinnon kuluihin on talousarviossa varattu , joka on 17,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Virkistysalueiden hoito Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä eli vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (-1,7 %). Summa on edellisvuotta pienempi, koska yhdistyksen oppaan painatuskulut ovat iso kertakulu, joka ei toistu joka vuosi. Investoinnit Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita. Vuoden tärkeimmät investoinnit ovat Myllyjärven ja Störsvikin virkistysalueiden rakenteiden valmiiksi saattaminen sekä uusien laitureiden rakentaminen Kopparnäsiin ja Brokholmeniin. Investointeihin on kaiken kaikkiaan varattu Tilikauden tulos Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä :n ylijäämäinen toimintapääoma. Tämän vuoden tilinpäätös tulee ilman yllätyksiä loppuvuonna olemaan ylijäämäinen. Ensi vuoden talousarvion tilapäinen alijäämäisyys ( ) ei sitä taustaa vasten ole dramaattinen. Vuosien taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/ 46. Vuoden 2014 talousarvioesitys, ja vertailuna vuoden 2013 talousarvio sekä vuoden 2012 tilinpäätös, on liitteenä 4/ Hallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Asian käsittelyssä jäsen Ikonen esitti, ettei talousarviossa esitetä luonnonhoidon tuloja eikä menoja. Esitystä ei kannatettu. Ehdotuksen mukaan. Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle: Vuosien taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/ 20. Vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja vuoden 2014 talousarvioesitys on liitteenä 4/ 20. Hallitus ehdolla että valtuuskunta hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2014 talousarvion.

6 6 21 HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Hallitus Hallituksen varajäsen Petri Koskinen Vantaalta on ilmoittanut luopuvansa luottamustehtävästä, koska varajäsenenä toimiminen edellyttää mandollisuutta nopeasti tulla varsinaisen jäsenen tilalle, eikä se hänen työtehtäviensä takia yleensä ole mandollista. Ennen kuluvaa toimikautta Petri Koskinen on toiminut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana kandeksan vuotta. Hallitus merkitsee Petri Koskisen luopumisilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että hänen tilalle tulee valita uusi hallituksen varajäsen. Ehdotus hyväksyttiin. Valtuuskunta valitsee uuden hallituksen varajäsenen Petri Koskisen tilalle. 22 ILMOITUSASIAT Strategiakysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa. Se lähetettiin jäsenkuntien johtaville virkamiehille ja virkistysalueyhdistyksen luottamushenkilöille. Vastausprosentti oli n. 30 %. Strategian päivityksen valmistelua jatketaan ja se tuodaan hyväksyttäväksi valtuuskunnan kevätkokoukseen Hallituksen kesäretkeen Kopparnäsiin ja Gölisnäsiin osallistui 33 henkilöä. 23 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN LEENA NIINIMAA Valtuuskunnan puheenjohtaja

7 JÄSENKUNNAT JA JÄSENMAKSUT VUONNA 2014 Liite 1I 18 Espoo Hanko Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi Lohja Loviisa Nurmijärvi Porvoo Raasepori Sipoo Siuntio Tuusula Vantaa Asukasluku Casukas 0,44 Palvelumaksu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 /asukas 0,20 Investointimaksu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Yhteensä 2012 Muutos +1,2% TUKIJÄSENMAKSUT , , , , , ,60 Uudenmaan liitto 400,00 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 400,00 Suomen Latu 400,00 Suomen Purjehdus ja Veneily 400,00 Espoon venekerhojen yhteenliittymä 400,00 Yhteensä 2000,00

8 i Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 19 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmandollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on hankkia hyviä erityyppisiä alueita eri puolilta toimialuetta jäsenkuntien asukkaiden virkistysmandollisuuksien parantamiseksi sekä huolehtia alueiden käytön edellyttämistä virkistyspalvelujen toteuttamisesta ja hoidosta. Valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ohjaa yhdistyksen toimintaa ja on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle.

9 2 2. VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Toiminnan tuotot Valtaosan toiminnan tuotoista muodostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista. Muiden tuottojen osuus on noin 14 %. Merkittävimmät näistä ovat erilaisia vuokratuottoja ja luonnonhoidon tuloja. Jäsenkunnat Yhdistyksen 19:ssa jäsenkunnassa oli yhteensä asukasta (95,8 % Uudenmaan asukkaista). Toiminta-alueen väestö kasvoi vuodessa asukkaalla (+1,2 %). Uudenmaan kunnista seitsemän ei ole vielä liittynyt yhdistyksen jäseneksi. Tukijäsenet Yhdistyksellä on toimintavuonna viisi tukijäsenjärjestöä. Palvelumaksu Jäsenkunnilta perittävä palvelumaksu säilyy muuttumattomana vuonna Palvelumaksu on 0,44 /asukas + ALV ja sillä summalla katetaan valtaosa varsinaisen toiminnan kuluista. Jäsenkuntien väestönkasvun ansiosta palvelumaksutuottojen on arvioitu nousevan eurolla euroon. Muut tuotot Palvelumaksun lisäksi toiminnan menoja saadaan katettua maavuokrilla, tilavuokrilla ja metsäluonnonhoidosta saatavilla tuloilla. Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Varsinaisen toiminnan kulut koostuvat toimistosta, hallinnosta, virkistysalueista ja toiminnan rahoitustuotoista/kuluista Toimisto Henkilöstö Yhdistyksen organisaatio koostuu toiminnanjohtajasta, suunnittelupäälliköstä, huoltopäälliköstä ja yhdestä huoltomiehestä. Sen lisäksi on palkattuna yksi projektihenkilö. Vuoden aikana palkataan yhdistykselle uusi huoltopäällikkö nykyisen osapäiväisen huoltopäällikön jäädessä vuoden lopussa eläkkeelle. Tämä nostaa tilapäisesti palkkakuluja, koska huoltopäällikölle korvataan ylityöpäiviä ja hänellä on paljon säästettyä kesälomaa. Tukipalvelut Yhdistys ostaa kopiointi-, postitus- ATK-verkko- ja kokous-tilapalvelut Uudenmaan liitolta. Kirjapito-, palkkahallinto- ja maksuliikennepalveluja yhdistys ostaa ulkopuoliselta kirjapitoyhtiöltä. Yhdistyksen toimitilat vuokrataan Uudenmaan liitolta. Toimisto sijaitsee Länsi- Pasilassa. Suunnittelupäällikölle on vuokrattu toimitila Allergiatalosta

10 3 Meilandessa. Omia pieniä työpaja/varastotiloja yhdistyksellä on Espoon Yli- Takkulassa, Porvoossa ja Inkoon Kopparnäsissa. Sen lisäksi yhdistys vuokraa varasto/huoltotiloja yksityiseltä yrittäjältä Kopparnäsissa. Yhteistyö Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja suunnittelupäällikkö käyvät jäsenkunnissa, tukijäsenjärjestöjen ja muiden alalla toimivien järjestöjen ja organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa tiedottamassa ja esitelmöimässä yhdistyksen toiminnasta. Yhteistyötä ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja muiden virkistysalueyhdistysten kanssa jatketaan tiiviinä. Toiminnalliset tavoitteet Vierailuja jäsenkunnissa jatketaan Yhdistyksen strategia päivitetään Yhdistyksen hallintosääntö uusitaan Toimiston kulut Hallinto Valtuuskunta Valtuuskunnassa on 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä 5 tukijäsenedustajaa. Valtuuskunta kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuoden aikana. Hallitus Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi tukijäsenjärjestöjen edustajaa. Valtuuskunnan kolmella puheenjohtajalla on myös läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan arviolta 5-6 kertaa vuoden aikana. Hallituksella on apunaan työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen kolme puheenjohtajaa, yksi muu hallituksen jäsen sekä valtuuskunnan puheenjohtaja. Työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään sille delegoituja päätösasioita ja valmistelemaan hallitukselle tulevia asioita. Toiminnalliset tavoitteet Hallitus tekee vuoden aikana yhden tutustumisretken yhdistyksen alueille. Hallituksen jäsenet osallistuvat yhdistyksen markkinointiin esimerkiksi kuntavierailujen yhteydessä Hallinnon kulut Virkistysalueet Yleistä Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä 36 virkistysaluetta, joista yhdistyksen omistuksessa on 31. Näiden yhteispinta-ala on 1372 ha. Lisäksi yhdistys omistaa n hehtaaria omaa vesialuetta ja on enemmistöosakkaana vesialueissa, joiden yhteispinta-ala on n.4250 hehtaaria. Yhdistyksen hallinnassa olevista alueista kuusi on vuokra-

11 4 alueita (Sarvikallio Tuusulassa, Kajsas Raaseporissa, kaksi osaa Porkkalanniemeä Kirkkonummella, Järvö Kirkkonummella ja Stora Fagerö Inkoossa). Vuokra-alueiden pinta-ala on 130 ha. Suurin osa resursseista kohdistetaan eniten käytetyille alueille kun taas muutama alue on kokonaan jatkuvan ylläpidon ulkopuolella. Alueiden suunnittelu Virkistysalueiden suunnittelulla ja luonnonhoidolla on tavoitteena kehittää vetovoimaisia luontoretkeilykohteita ja sovittaa yhteen virkistyskäytön toiminnot maisema- ja luontoarvoja vaalien. Alueita hoidetaan niin, että niiden luonnon monimuotoisuus, maisema-arvot ja luonnonkauneus säilyvät ja kohentuvat. Yhdistyksen virkistysalueilla tehdään hoitosuunnitelmien mukaisia luonnonhoitotöitä ja eri suunnitelmien päivityksiä vuosittain. Uusimman hankinnan, Myllyjärven, hoidon ja käytön suunnittelu saatetaan valmiiksi. Pirttisaaren, Kopparnäsin ja Störsvikin virkistysalueiden kehittämisessä jatketaan yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Alueiden huolto Alueiden huolto sekä kunnossapito voidaan jakaa säännölliseen kunnossapitoon ja valvontaan sekä vuosikunnossapitoon. Säännölliseen kunnossapitoon kuuluu mm. jäteastioiden tyhjennys, vessojen huolto, polttopuutilanteen seuranta, välineiden ja rakenteiden huolto sekä alueiden yleisvalvonta ja pienet hätäkorjaukset. Koska säännöllisen kunnossapidon ja valvonnan tarve on suurin kesäkaudella ( ) ja tehtävät vaativat viikoittaisen käynnin alueilla, on nämä tehtävät pyritty ulkoistamaan paikallisille toimijoille tai yrittäjille. Vuosikunnossapitoon kuuluu mm. puuhuolto, vessojen kevättyhjennys, grillipaikkojen, puukatosten, infotaulujen, vessojen ja muiden rakenteiden vauriokorjaukset, maalaukset, perussiivoukset, turvallisuuden tarkastus, vesikaivojen puhdistus ja desinfiointi tarvittaessa, teiden ja rumpujen ylläpito ja korjaus sekä rakennusten ja rakenteiden kunnossapito. Nämä työt tehdään pääosin oman huoltoparin toimesta Virkistysalueiden käyttäjiä ohjataan entistä enemmän omatoimisuuteen retkeilyjätteiden viemisessä mukanaan alueilta. Jatketaan jäteastioiden vähentämistä etenkin saarikohteissa. Uusille alueille ei pääsääntöisesti rakenneta jätejärjestelmää. Esite- ja muussa alueita koskevassa infomateriaalissa tuodaan esille, että retkeilijöiden toivotaan ensisijaisesti itse vievän omat roskansa pois maastosta. Yhdistyksen alueita valvotaan ja hoidetaan tehokkaimmin kesäkautena, mutta joillakin kohteilla on kävijöitä ympäri vuoden ja tiet sekä pysäköintipaikat pidetään aurattuina (mm. Porkkala, Kopparnäs, Störsvik, Varlaxudden ja Yli-Takkula). Oma huoltotyö Päävastuu yhdistyksen alueiden huollosta on huoltopäälliköllä. Hänellä on apunaan huoltomies, sekä kesäkuukausina yksi apuhenkilö. Yhdistyksen oma huoltoryhmä hoitaa myös viiden alueen juoksevan kunnossapidon sekä valvoo myös jatkuvan huollon ja valvonnan

12 5 ulkopuolella olevat alueet. Yhdistyksellä on 5 kk:n kesäkaudeksi 4 paikallista henkilöä töissä alueiden valvojina/huoltajina. Muut huoltojärjestelyt Gölisnäsin alue Inkoossa, jossa on mm. kaksi saunaa ja neljä majoitusrakennusta, hoitaa sopimuksen perusteella Hyvinkään Pursiseura. Pursiseura vastaa alueen valvonnasta, huollosta ja myös rakennusten, laitureiden ja rakenteiden vuosikunnossapidosta sekä tilojen vuokraamisesta ja saunavuorojen varaamisesta. Porkkalan alueella yhdistys hoitaa sopimuksen perusteella oman alueensa lisäksi myös Kirkkonummen kunnan ja Vantaan kaupungin omistamia virkistysalueita sekä Nurmijärven kunnan ulkoilumajaa ja saunaa. Ostopalvelut Yhdistyksellä on ostopalvelusopimukset viiden yrittäjän kanssa alueiden huollosta. Porkkalan yhteishoitoalueen sekä 12 muun alueen valvonnasta ja huollosta on sopimus luontohuoltoyrittäjän kanssa. Byxholmenin valvonta ja huolto ostetaan metsäalan yrittäjältä. Kopparnäsin alueen ympärivuotisesta huollosta ja valvonnasta tehdään uusi sopimus syksyn 2013 aikana. Sopimukseen liitetään myös Störsvikin virkistysalue. Pellingin saariston neljä aluetta hoitaa paikallinen yrittäjä. Pirttisaaren valvonnasta ja huollosta on sopimus saaressa osan vuodessa asuvan yrittäjän kanssa. Omien teiden ja pysäköintialueiden kesä- ja talvikunnossapidon hoitavat ulkopuoliset paikalliset urakoitsijat. Alueiden jätehuolto on myös pyritty järjestämään kunnallisen järjestetyn jätehuollon kautta niillä alueilla kun se on mandollista. Maastokartoituksiin perustuvat luontoselvitykset sekä laajojen alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat kuten myös luonnonhoitosuunnitelmat laaditaan suunnittelupäällikön johdolla konsulttityönä. Virkistysalueiden metsänhoidon ja luonnonhoidon työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Viestintä Yhdistyksen tärkeimmän informaatiokanavan tarjoavat kotisivut ovat erittäin vilkkaassa käytössä ja niiden kautta tulee alueiden käyttäjiltä usein hyödyllistä ja rakentavaa palautetta. Kotisivujen kehittämistä jatketaan. Yhdistyksellä on sekä koko yhdistystä että Kopparnäs-Störsvikiä koskevat Facebook-sivut. Maastossa sijaitsevien opastaulujen päivitystä tehdään jatkuvasti. Opasteiden ja viittojen määrää lisätään. Toiminnalliset tavoitteet Kehitetään kuntalaisille suunnattua viestintää yhteistyössä jäsenkuntien liikuntatoimien kanssa

13 6 Kootaan tietoa alueiden kävijämääristä yhteisprojektina muiden virkistysalueyhdistysten kanssa Lisätään luonto- ja historiatiedon osuutta alueiden infomateriaaliin Julkaistaan Läntisen Uudenmaan melontakartta ja käynnistetään Itäisen Uudenmaan vastaava projekti Yhdistys osallistuu Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa Virkistysalueiden käyttäjien palautejärjestelmä kehitetään Tehdään omaisuuden kuntoarvio ja siihen perustuva korjaussuunnitelma Virkistysalueiden kulut Rahoitustuotot ja -kulut Talousarvion rahoitustuotot ja -kulut kohta on +merkkinen, koska yhdistyksellä ei ole tarvetta nostaa uusia lainoja. 3. INVESTOINNIT 3.1 Investointimaksu Investointimaksu säilyy ennallaan vuonna 2014 ollen 0,20 /asukas. Osa investointimaksusta varataan alueiden hankintaan sekä niiden suunnitteluun ja osa rakenteiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen. 3.2 Alueiden hankinta Jatketaan neuvotteluja sopivien virkistysalueiden hankinnasta. Painopiste näissä on nykyisten alueiden laajentamisessa, sekä uusien alueiden hankinnassa Itäiseltä Uudeltamaalta ja Lohjan seudulta. Lisäksi pyritään siihen, että uusien kuntien liittyessä yhdistyksen jäseneksi liittymismaksu käytetään ensisijaisesti maanhankintaan kyseisessä kunnassa. Maahankintoihin varataan talousarviossa Rakenteelliset investoinnit alueille Virkistysalueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa asetetaan painopiste uusimpien, laajojen hankintojen palvelurakenteiden toteuttamiseen. Störsvikin rakenteiden toteuttamista jatketaan rakentamalla kaksi nuotiopaikkaa ja toinen kuivakäymälä. Uimaranta kunnostetaan ja siivotaan. Myllyjärven alueen käyttöönottoa valmistellaan kunnostamalla järvelle johtava tie sekä rakentamalla alueelle pysäköintialue ja nuotiopaikka järven rantaan. Kopparnäsissa rakennetaan laituri alueen itäosaan ja kunnostetaan läntinen, Sandarbuktenin laituri Brokholmenin vanhasta hiekanlastauslaiturista vuonna 2001 kunnostetun laiturin perusrakenteet ovat lahonneet niin pahasti, että koko laituri on korvattava uudella ponttonilaiturilla

14 7 Täydennetään retkeilypalvelurakenteita eri alueilla rakentamalla kaatuneista puunrungoista penkkejä, pöytiä sekä pitkospuita. Muilla alueilla suoritetaan pienempiä rakenteiden peruskorjaus- ja uusimistöitä. Rakenteellisiin investointeihin varataan

15 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 20 TP , TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TUOTOT KULUT ITP2011 TP2012 IlkZU13 TS2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018J Palvelumaksutuotot Vuokratuoto Varainhankinta Hallinto Toimisto Henkilöstökulujen osuus Virkistysalueet Poistojen osuus Rahoituskulutltuotot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT Alueiden hankinta Rakennukset,rakennelmat,kalusto Palvelumaksu /as/v 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 Investointimaksu /as/v 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Maksut yhteensä /as/v 0,62 0,64 n 64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,641

16 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS Liite 4/ 20 TALOUSARVIO 2014 TILI TILIN NIMI TA 2013 TA 2014 TP 2012 VARSINAINEN TOIMINTA VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT TUOTOT 3010 PALVELUMAKSUT , , , VUOKRATUOTOT , , , LUONNONHOIDON TUOTOT , , , MUUT TUOTOT 1 000, ,00 20, JÄSENMAKSUT 2 000, , , SAADUT AVUSTUKSET 0, ,00 0,00 TOIMISTO TOIMISTO YHT TUOTOT , , ,18 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT , , , LOMAPALKKAVARAUS 0,00 0,00 0, TYÖLLISTÄMISTUKI 0,00 0,00 0, KELA-KORVAUKSET 0,00 0, ,52 YHT HENKILÖSTÖKULUT , , ,03 HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT TYEL-VAKUUTUKSET , , , VAPAAEHT ELÄKEVAKUUTUS , , , SOTU-MAKSUT , , , TYÖTTÖMYYSTURVAMAKSUT , , , , 649C TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT , , , RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSUT -200,00-250,00-137,31 ED VUODEN HENKILÖVAKUUTUK 500,00 0, ,09 YHT HENKILÖSIVUKULUT , , ,50 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 7000 KOULUTUS , ,00-397, VIRKISTYS- JA HARRASTUTOIMINTA 0,00-200,00 0, TYÖTERVEYDENHOITO , , , LOUNASSETELIT , , , SAADUT KELA-KORVAUKSET 0, ,00 0, MUUT HENKILÖSTÖKULUT -500,00 0,00-215,46 YHT MUUT HENKILÖSTÖKULUT , , ,76 MATKAT 7800 MATKALIPUT 0,00 0,00 0, PAIKOITUSKULUT , , , KM-KORVAUKSET , , , PÄIVÄRAHAT , , ,00 YHT MATKAT , , ,45 TOIMISTOKULUT 7230,727 TOIMITILA- JA AUTOPAIKKAVUOKRAT , , , MUUT TOIMITILAKULUT 0, ,00 0, AJONEUVOKULUT 0,00 0,00 0,00

17 7690 ATK-LAITEKULUT 0, ,00 0, KONE- JA KALUSTOKULUT ,00 0,00 0, VIESTINTÄ 0,00 0,00 0, OSTETUT PALVELUT , , , REKISTERIPALVELUT , , , PUHELINKULUT , , , POSTI- JA LAHETTIKULUT , , , RAHALIIKENTEEN KULUT , ,00-892, TOIMISTOTARVIKKEET , , , VALPKOPIOT , , , KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT , , , ,8460 MUUT TOIMISTOKULUT 0, , ,98 YHT TOIMISTOKULUT , , ,89 TOIMISTO YHTEENSÄ , , ,63 HALLINTO 5130 PALKAT , , , SOSIAALITURVAMAKSUT , ,00-423, MATKAT , , , TILINTARKASTUS , , , KOKOUSKULUT , , , LIIKEVAKUUTUKSET -700, ,00 0,00 MUUT YLEISKULUT , ,00-323, EDUSTUS , , , JÄSENMAKSUT YHTEISÖLLE -600,00-600,00-470,00 HALLINTO YHTEENSÄ , , ,14 VIRKISTYSALUEET TUOTOT 3035 MUUT TUOTOT 0,00 0,00 0, PORKKALA VELOITUS YHT.HOI , , ,72 KULUT 7340, 743( KÄYTTÖ JA HUOLTO , , , SIIVOUS JA PUHTAANAPITO , , , PALO- JA ESINEVAKUUTUKSET , , , ,4490 OSTETUT PALVELUT , , , ,7540 POLTTONESTEET JA ÖLJYT , , , KILOMETRIKORVAUKSET 0,00 0,00 0, VIRANOMAISMAKSUT , , , SAHKÖMAKSUT , , , JÄTEHUOLTO 0, ,00 0, TIE- JA LAITURIMAKSUT , , , ULKOALUEIDEN HOITO , , , ,829 VIESTINTÄ , , ,19 OSTETUT KULJETUSPALVELUT , , , ,7460 MUUT KULUT , ,00-139, VUOKRAT , , , PORKKALA YHTEISHOITOKULU , , , POISTOT , , ,07 KULUT YHTEENSÄ , , ,70 VIRKISTYSALUEET YHTEENSÄ , , ,98 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TUOTOT 9140 SIJOITUSTUOTOT 4 421, , , ,924 KORKO TUOTOT 2 500, , ,76 KULUT VARAINHANKINNAN KULUT 0,00 0,00 0, KORKOKULUT 0,00 0,00-13,06 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 6 921, , ,22 SATUNNAISET ERÄT 9470 SATUNNAISET KULUT ,98 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ , , ,33

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2/ 41 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 1.YLEISTÄ Vuosi 2013 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin lähinnä työn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 1/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 z Porkkala Porkala kfrionta- lo soutuaarhtsto, Poddhop- och ~kaaria 1 : 50 000 r: :. 1,- i crn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands friluftsområden rf Valtuuskunnan 1.2015 hyväksymä TOIMINTAKERTOMUS 2014 Melonta- ja soutukartaston Porkkalan karttalehti 2 1.YLEISTÄ Vuosi 2014 oli

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 1/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 1/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 1/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Tiistai 24.02.2015 klo. 17.00 - Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2 B, 4-kerros

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Tiistai 8.4.2014 klo. 18.30 Paikka: Kopparnäsin Kestikievari Råbergintie 23, Degerby Läsnä: Mauri

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot