Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kenttälehto 1500 m 4.07,2"

Transkriptio

1 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto irtosi herkästi muusta joukosta 100 metriä ennen maalia, jättäen toiseksi tullutta RDS:n Tuure Paksuniemeä neljä sekunnin kymmenystä. Kolmas oli aina luotettava Aavasaksan Kisan Paavo Keskitalo ajalla 4.08,9. Nuorten sarjan voitti Posion Pyrinnön Juha Tarsa 4.17,8. Vielä kiireisempi oli Ranuan "juoksukone Tapio Paananen, joka kirjautti A-poikien juoksussa voittolukemikseen 4.15,8. Ikämiehistä oli vauhdikkain Lohijärven Kuohun Taavi Palokangas voittaen 35 vuotiaiden sarjan hyvällä ajalla. 4.22,3. Myös pikajuoksijat olivat testaamassa kuntoaan 200 metrillä. Kilpailun voitti yllättäen Lapin Lukon B-poika Kari Mutka, joka pinkaisi uusiksi ennätyslukemikseen 23,4. Sallan.Kisailijoiden Juhani Koskela hävisi Mukalle yhden sekunnin kymmenyksen. Hallisarjajuoksuun osallistui ennätysmäärä kilpailijoita, kaikkiaan 83. M iehet 1500 m: 1) Jy rk i K e n ttäleh to TorPy 4.07,2 2) T uure Paksuniem i R D S 4.07,6 3) P aavo K eskitalo A avk i 4.08,9 4) Jouko K orpi A ltp i 4.09,3 5) M arkku K uusela R ap e 4.09,5 6) Erkki A nunti PosPy 4.14,3 7) M auri Iisakka A ltpi 4.16,2 8) Tom m i M ä ä ttä PosPy 4.19,8 9) Jarm o N aak k a K u 4.22,6 10) Keijo N urm ikum pu O S P 4.26,9 11) Jaak k o P e rttu la A ltpi 4.40,4 12) A ntti Lilja RDS 4.40,6 13) P e n tti K rigsholm RDS 4.45,0. N uoret 1500 m: 1) J u h a T arsa P o s Py 4.17,8 2) M artti Heikkilä R ape Jyrki Kenttälehto. 4.24,1 3) Esko Lakso KU 4.25,0 4) H ann u Puljujärvi K ittn U 4.34,1 5) Jarm o Juuso SirSi 4.58,1. A-pojat 1500 m: 1) T apio P aan an en R ape 4.15,8 2) Esko Lehto AavU ) R aim o Fisk R D S 4.10,6 4) A rto P etrelius PosPy 4.21,5 5) K ari Juopperi R ape 4.36,4. B -pojat 1500 m: 1) R isto Posio Pos Py 4.37,4 2) M arkku V aarala LaVe ) Ari N evalainen R D S 4.41,4,4) A rto V aarala LaVe 4.41,7 5) Arsi P e t relius PosPy 4.44,6 6) Jo u k o O jala Ou- Vo 4.58,7 7) P eteri Tolonen OuVo C -pojat 1500 m: 1) K eijo K ekkonen R D S 4.49,9 2) Teijo N urm ikum pu Sa- K i 5.03,9, 3) M arko Krigsholm OuVo 5.06,3, 4) P e tri K oivurova OuVo 5.18,5. N aiset 1500 m: 1) A nni H eikkilä R a Pe 4.46,7 2) Asta Peura RDS 5.26,9. B -tytöt 1500 m: 1) Eeva M äättä P ospy 5.38,0 2) T arja R onkainen R a Pe 5.39,4. C-tytöt 1500 m: 1) T aija Salm ijärvi SaK a 5.53,2. D -tytöt 1500 m: 1) M inna K ursu S a K a 6.09,2. IM-35 v 1500 m: 1) Taavi Palokangas LohK u 4.22,3 2) Jouko T akkinen R D S 4.23,9 3) Tim o A hola R D S 4.35,9 4) Kalevi Tapio KU 4.43,9. IM-40 v 1500 m: 1) H eino K ilpam äki RDS 5.04,8. IM-45 v 1500 m: 1) A sko M oilanen KU 4.43,0 2) P e n tti N iilivirta RDS 5.36,6 3) Viljo K ärki R D S 6.57,0. IM-50 v 1500 m: 1) A arne V äisänen RDS 5.54,3. IM-60 v 1500 m: 1) T auno H ak an p ää RDS 6.14,0. M iehet 200 m: 1) K ari M utka LaLu 23.4, 2) Ju h an i K oskela SaK i 23,5 3) Esko P arp ala LaLu 24,0 4) H an n u Lilja RDS 25,3 5) Sauli 'H alvari RDS IM-35 v 200 m: 1) Veikko V anhahanni R D S 24,6. -pojat 200 m: 1) J ari Lepola LaVe ) T apio K allunki R ap e 25,9 3) Olli L ahtinen PosPy 25,9 4) M arkku Vielma LaVe 26,1 5) P ekka K unnari PosPy 26,2. B -pojat 200 m: 1) M arkku V aarala LaVe 27,3 2) R aim o Suopajärvi OuVo 27,9. D -pojat 200 m: 1) Sam i S ukula O u Vo 37,4. A -tytöt 200 m 1) J a a n a K ela R ap e 28,4 2) Tuovi M erkkiniem i R a P e 29,0 3) R iitta P uolakanaho R ap e 30,0. B -tytöt 200 m: 1) Virpi M aijala L a L u 28,8 2) A nne H yvärinen T orp y 28,8 3) L eena Juopperi R ap e 29,0 4) Heli O vaskainen PosPy 29,2 5) S ari S alm ela T orpy 29,2 6) Päivi L aakso T or Py 29,8. C -tytöt 200 m: 1) K ati O vaskainen PosPy 29,4 2) A nne Niva LaLu 30,3 3) M inna Niva LaLu 30,9 4) Tuovi O jala OuVo 33,2. B -tytöt 60 m: 1) A nne H yvärinen TorPy 8,3 2) Sari S alm ela T orpy 8,4 3) Päivi Laakso TorPy 8,5. D -pojat 60 m: 1) T apani Lilja RD S ) Jan i H eikkinen R D S 10,4. E-pojat 60 m: 1) M arko Lilja RDS 10.5.

2 Maanantaina, Sarjajuoksun kolme nopeinta, keskellä yleisen sarjan voittaja RDS:n Tuure Paksuniemi, vasemmalla toiseksi tullut KU:n Rainer Naakka. Oikealla kilpailujen toiseksi parhaan ajan juossut nuorten sarjan voittaja Sallan Karhujen Ari-Antti Aska. Paksuniemi vedossa uudella "lenkillä Rovaniemen Roadrunnersien ulkosarjajuoksu jatkui sunnuntaina. Nyt juostu kolmas osakilpailu jouduttiin siltatöiden vuoksi juoksemaan uudella reitillä, jolle kertyi mittaa 8,6 kilometriä eli noin 100 metriä vähemmän kuin siltojen lenkillä. Yleisen sarjan kärkiryhmän muodostivat alusta alkaen RDS:n Tuure Paksuniemi, Kemijärven Urheilijoiden Rainer Naakka, Posion Pyrinnön Erkki Anunti ja Oulangan Pekka Kangas. Tässä ryhmässä juoksi myös nuorten sarjan Ari-Antti Aska. Ennen puolimatkaa irtautui Paksuniemi joukosta kiristäen tasaisesti loppuosuuden, ollen maalissa selvänä ykkösenä Toiseksi tuli Rainer Naakka 28,58. Kolmanneksi tuli Anunti yksitoista sekuntia Naakalle hävinneenä. Pekka Kangas kiristi neljänneksi yhdeksän sekuntia Anuntille hävinneenä. Nuorten sarjassa osoitti Sallan Karhujen Ari-Antti Aska ettei lauantaina urheiluopistolla juostu Vasalan maili painanut jaloissa. Aska pysyi hyvin yleisen sarjan juoksijoiden vauhdissa - tuloksena kilpailujen toiseksi paras aika A-poikien juoksun voitti Raimo Fisk ajalla Ikämiehistä oli kiireisin RDS:n Jouko Takkinen voittaessaan 35-vuotiaiden sarjan ajalla Viisi vuotta vanhempien sarjan voitti Kemijärven Urheilijoiden Kaarlo Kantola ajalla Aina ikinuori Kemijärven Asko Moilanen kiristi tuttuun tyyliin 45-vuotiaiden sarjan voittoon ajalla Naisten sarjan voittaja RDS:n Asta Peura kirjautti voittolukemiksi Tulokset Miehet 8,6 km: 1) T uure P ak su n iem i RDS 28,34, 2) R ain er N aak k a KU 28,58, 3) E rkki A nunti P osp y 29,09, 4) P ekka K angas O S P 29,18,5) P a a vo K eskitalo A avk i 30,14, 6) Jarm o N aakka KU 30,17,7) Ari Ylitalo OSP 31,08, 8) Pertti T ervahauta AltPi 31,20,9) K uism a Suopela R D S 31,26, 10) A n tti Lilja R D S 31,37, 11) Jouko E rkkilä RD S 32,09, 12) K alevi Salo N apy 32,30, 13) Velu K allunki RDS 32,35, 14) Sauli H alvari R D S 33,38, 15) P e n tti K rigsholm R D S 33,52. Nuoret 8,6 km: 1) A ri-a ntti A ska SaK a 28,53, 2) P ekka Närhi RDS 32,40, 3) H eikki K oivula R D S 32,44, 4) T apani Olli R D S 34,18. A-pojat 8,6 km: 1) R aim o Fisk RDS 30,27. B-pojat 8,6 km: 1) A ri N evalainen R D S 31,30. C-pojat 8,6 km: 1) K eijo K ekkonen R D S 34,41. IM -35 v. 8,6 km: 1) Jouko Takkinen R D S 30,18, 2) K alevi T apio KU 30,37, 3) K ullervo N äsänen RDS 31,11, 4) Tim o A hola R D S 31,55, 5) R eino T uukkan en R D S 32,10,6) Veijo Tennilä SaNU 32,11. IM -40 v. 8,6 km: 1) K aarlo K anto la KU 30,45, 2) P au li K o listaja Rov- VU 36,00, 3) Heino K ilpam äki RDS IM -45 v. 8,6 km: 1) A sko M oilanen KU 32,26, 2) Ville A sk a K U 32,46, 3) P e n tti N iilivirta R D S 40,10, 4) Viljo K ärk i R D S 51,57. IM -50 v. 8,6 km: 1) A aro Lam pela R D S 36,13, 2) A arne V äisänen RDS IM -60 v. 8,6 km: 1) T au n o H akanpää RDS 41,22. N aiset 8,6 km: 1) A sta P eu ra RDS 34,48, 2) Eeva-Liisa K rigsholm RDS 47,13. K untoilijat 8,6 km: 1) T ap an i Väänän en KU 32,14, 2) R eino V äntänen R D S 34,48, 3) Ju h an i K orhonen RDS 36,28. Pistetilanne: 1) T uure Paksuniem i 45, 2) E rkki A nunti 38, 3) R ainer N aak k a 37, 4) P ekka K an g as 33, 5) Seppo H arjum aa 27,6) P e rtti Tervah a u ta 22, 7) Jarm o N a ak k a 20, 8) O lavi P e u ra 18,9) Veijo Vuolli 16,10) A n tti Lilja 13, 11) Velu K allu n k i 12, 12) Paavo K eskitalo 11.

3 Maanantai 15. helmikuuta 1982 Hyviä 3000 metrin juoksuja R-niemellä ROVANIEMI (Aika) Yleisurheilun hallikausi jatkuu Rovaniemellä edelleen vilkkaana. Eilenkin Lapin urheiluopistolla pidettiin RDS:n kisat, joissa oli mukana myös oululaisia, ja välittömästi niiden jälkeen alkoivat ruotsalaisvoimin Norrbottenin piirinmestaruuskilpailut. R D S :n k iso issa te h tiin jä lle e n m u u ta m a v a rs in h y v ä tu lo s. O u lu la is e t ju o k s iv a t 6 0 m, ja k ä siaja n o to lla s a a tiin S ih v o selle ja A la la h d e lle jo tk a lö iv ä t M a r k k u P e k k a la n p e rä ti 6, m :n ju o k s u o li k o m e a k ilp a ilu, jo n k a P ir k k o je n J o u k o K o rp i ra tk a is i lo p p u k ir illä ä n ja lo p p u - a ik a k in 8.4 9,7 o n v a rs in m u k a va. S a m a n a ja n sai M a r k k u J a a k o la, T u u r e P a k s u n ie m i ty y ty i n y t k o v a n h a r jo itu s k a u d e n k esk ellä ta s a is e m p a a n m e n o o n y rittä m ä ttä k ä ä n a ik a a. V ielä R a in er N a a k k a p u ris ti re ilu s ti a lle 9 m i n u u tin. N a is te n v a s ta a v a lla m a t k a lla A n n i H e ik k ilä te k i a ja n , m ik ä o n v iitise n s e k u n tia p a re m p i k u in h ä n e n e n n ä ty k sensä. E rik o is e s ti k iin ty i h u o m io P ir k k o je n K o le h m a ise n ju o k s ija - p e rh e ese en. Is ä -P a a v o v o itti 35- v u o tia itte n 3000 m :llä J o u k o T a k k is e n, m u tta e te n k in p o ja t h e rä ttiv ä t h u o m io ta, 1 2 -v u o tias T e rh o ju o k s i 1000 m 3.0 9,0 ja 1 0 -v u o tias A rv i 3.1 5,0. A ja t o v a t tä m ä n ik ä isille h u ip p u lu o k k a a. M yös ä iti-a n n i o n n ä h ty m m. m a ra to n illa. T u lo k sia : M ieh et 60 m : 1) J u k k a S ih v o n en O P 6,7, 2) A ri A la la h ti O P 6,7, 3) M a r k k u P e k k a la O P 6,8, 4) E e ro P a lo la O P 6,9, 5) J u k k a V ä h ä k a n g a s O P 7,2. M ieh e t 200 m : 1) K a le rv o K o i v u n ie m i K o T U 2 6,7. A -p o ja t 2 00 m : 1) J a r i L e p o la L av e 2 4,9, 2) J o u n i V esa T o P y 2 5.3, 3) T a p io K a llu n k i R a P e 2 5.4, 4 ) M a r k k u V ielm a L av e 26,1. C -p o ja t 200 m : 1) J u h a K assin e n K o T U 3 1,0, 2) J u h a K a u ra la K o T U 3 1,4, 3) P a s i K a ss in e n K o T U 3 2,9. D -p o ja t 200 m : 1) T a p a n i H e lin R D S 3 5,0, 2) J a n i H e ik k in e n R D S 3 6,1. E - p o ja t 2 00 m : 1) M a r k o L ilja R D S 3 8,6, 2) P e tte ri R o v a s a lo R D S 4 5,7, 3) J u s s i S tö c k e ll R D S 5 3,7. N a ise t 200 j a m : 1) L iisa A h v e n jä rv i O P 2 6,8 j a 5 8,5. A -ty tö t 2 00 m : 1) O u ti R a a tik - k a T e rt e 2 8,4, 2) T u o v i M e rk k i- n iem i R a P e 2 9,0, 3) A n n e K an - g a stie T o P y 2 9,5, 4 ) M e rv i Y litu lk k ila A a v U 3 1,5. B -ty tö t 200 m : 1) K a tri S ak si T o P y 2 9,0, 2) P ä iv i L a a k s o T o P y 2 9,6. C -ty tö t 2 00 j a m : 1) Irin a P a s m a K o T U 3 0,4 ja 6 9,8. E - ty tö t 200 ja m : 1) M in n a K a ssin e n K o T U 36,1 j a 8 1,6. IM 35 v 200 m : 1) V e ik k o V an - h a h a n n i R D S 2 4,2. D -4 0 v 200 m : 1) E s k o R a n ta O P P 2 6,4. A -p o ja t m : 1) M a r k k u V ie lm a L a V e 5 7,3. B -p o ja t m : 1) M a rk k u V a a ra la L av e 5 8,7, 2) A rto V aara la L a V e 6 1,4. C - p o ja t m : 1) J u h a K a ssinen K o T U 7 0,5, 2) J u h a K a u ra la K o T U 7 1,7, 3) P a s i K a ssin e n K o T U 7 3,2. M ie h e t 3000 m : 1) J o u k o K o r pi A ltp i 8.4 9,7, 2) M a r k k u J a a k o la K U 8.4 9,7, 3) T u u r e P a k s u - n iem i R D S 8.5 1,2, 4) R a in e r N a a k k a K u 8.5 1,7, 5) P a a v o K esk ita lo A a v K i 9.0 0,8, 6) E rk k i A n u n ti P o s P y 9.0 2,2, 7) P e k k a K a n g a s O S P 9.0 3,1, 8) V eijo V u o lli R D S 9.0 7,9, 9) In to H a s a A a v K i 9.1 0,6, 10) S e p p o H a rju - m a a R a P e 9.1 1,1, I I ) O la v i P e u ra R D S 9.1 2,1, 12) K e ijo N u rm i- k u m p u O S P 9.1 3,4, 13) J a r m o N a a k k a K U 9.2 3,0, 14) A n tti L ilja R D S 9.4 6,9, 15) V elu K a llu n k i R D S 9.5 5,9, 16) K alev i S a lo N a- P y ,1, 17) P e n tti K rig sh o lm R D S ,5. N u o re t 3000 m : I ) M a r tti H e ik k ilä R a P e 9.4 4,8. A - p o ja t 3000 m : 1) K a ri J u o p - p e ri R a P e 9.2 3,7. D -p o ja t 1000 m : 1) T e rh o K o le h m a in e n A ltp i 3.0 9,0. E - p o ja t 1000 m : 1) A rv i K o le h m a in e n A ltp i 3.1 5,0. N a ise t 3000 m : l) A n n i H e ik k i lä R a P e ,5, 2) A s ta P e u ra R D S ,2, 3) E e v a -L iisa K rig s h o lm R D S ,3. IM -3 5 v 3000 m : 1) P a a v o K o le h m a in e n A ltp i 9.1 4,0, 2) J o u k o T a k k in e n R D S 9.1 4,6, 3) K alevi T a p io K U 9.3 9,6, 4 ) T im o A h o la R D S ,0, 5) R e in o T u u k k a - n e n R D S ,5. IM -3 5 v 3000 m : 1) K a a rlo K a n to la K U 9.3 9,6, 2) H e in o K ilp a m ä k i R D S ,1. IM -4 5 v 3000 m : 1) A s k o M o i la n e n K u ,1, 2) V ille A sk a K U ,0, 3) V iljo K ä rk i R D S ,4. IM -6 0 v 3000 m : 1) T a u n o H a - k a n p ä ä R D S ,7. K u n to ilija t 3000 m : 1) T a p a n i V ä ä n ä n e n K U ,0, 2) A n te ro S töckell 12.01,3. C -ty tö t 3000 m : 1) J o h a n n a A la p u ra n e n R D S ,1. C -p o ja t 3000 m : 1) J u k k a - P e k k a K o le h m a in e n A ltp i ,0.

4 Maanantaina, Paksuniemi nopein Rovaniemen Roadrunnersien ulkosarjajuoksu jatkui sunnuntaina. Siltatöiden vuoksi juostiin edelleen 8,6 kilometrin mittainen Saarenkylän lenkki. Yleisen sarjan voitti varsin selvästi järjestävän seuran Tuure Paksuniemi ajalla parannusta viime kertaiseen aikaan puoli minuuttia. Toiseksi tullut Kemijärven Urheilijoiden Rainer Naakka hävisi 50 sekuntia. Kilpailun kolmoseksi nousi yllättäen Rainerin velipoika Jarmo, joka paranteli viime kerran aikaa m inuutilla ajan ollessa nyt Myös seuraaviksi tulleet Posion Pyrinnön Erkki Anunti ja RDS:n Olavi Peura alittivat puolen tunnin rajan tällä varsin liukkaalla reitillä. Ikämiessarjoja hallitsivat tu tu t nimet, Jouko Takkinen oli vauhdikkain tasokkaan 35-vuotiaiden sarjan ajalla Viisi vuotta vanhempien sarjan voitti Kemijärven Urheilijoiden Kaarlo K antola ajalla Kemijärvelle meni voitto myös 45-vuotiaiden sarjassa, jonka voitti tuttuun tyyliin Asko Moilanen. Tulokset M iehet 8.6 km : 1) T uure P ak su n iem i R D S ) R ainer N aakka KU ) Jarm o N aakka KU ) E rkki A nunti PosPy ) Olavi P eura R D S ) P ekka K angas O SP ) P e rtti T erv a h au ta A lt Pi ) Tuom o V uolajärvi KU ) A ntti Lilja R D S ) Velu K allunki RDS ) Sauli nen Kemijärven Kaarlo Kantola. H alvari RDS ) P e n tti K rigsholm RD S ) Reijo T arsa O u Vo N uoret 8.6 km : 1) P ekka Närhi RDS ) Esko Laksö KU A -pojat 8.6 km : 1) R aim o Fisk R D S B -pojat 8.6 km : 1) Ari N evalainen R D S C -pojat 8.6 km : 1) K eijo K ekkonen R D S D -pojat 8.6 km : 1) T apani H elin RDS K u n to ilijat 8.6 km : 1) T apani V ään ä n en KU ) P e rtti H iukka Sy- Si N aiset 8.6 km : 1) A sta P e u ra RDS IM-35 v 8.6 km : 1) Jouko T akkinen RD S ) K alevi T apio KU ) Tim o Ahola R D S ) K ullervo N äsänen R D S IM-40 v 8.6 km : 1) K aarlo K antola KU ) H eino K ilpam äki RD S IM-45 v 8.6 km : 1) Asko M oilanen KU ) Ville A ska KU ) P e n tti N iilivirta R D S ) Viljo K ärki RDS IM-50 v 8.6 km : 1) A arne V äisänen R D S IM-60 v 8.6 km : 1) Tauno Hakanpää RDS P istetilanne: 1) Tuure Paksuniemi 73 2) R ainer N aakka 63 3) Erkki A nunti 60 4) Pekka K an g as 42 5) Jarm o N aak k a 36 6) O lavi P eu ra 34 7) Seppo H aijum aa 33 8) Veijo Vuolli 25 9) A n tti Lilja 22 ja P aav o K esk italo 22 11) P e rtti T erv ah au ta 21 12) Velu K allunki 19.

5 Markku Kuusela 1000 m 2.36,6 Rovaniemen Roadrun- no Tuukkanen voittaessaan 35- vuotiaiden sarjan ajalla 2.49,9. nersien hallisarjajuoksu Kemijärven Asko Moilanen jatkui sunnuntaina harvemmin suoritti jälleen erinomaisen kilpailumatka juoksun, 45-vuotiaiden sarjan voitto tuli hyvällä ajalla 2.52,1. na olevana 1000 metrin Miesten 200 metrillä juoksi juoksulla. Yleisen sarjan Lapinlahden Vedon Tapio Keränen nopein oli Ranuan Markku varsin m ukavan ajan Kuusela ajalla 2.36, Mainittakoon, että K eräsen ennätys tällä m atkalla on Kuusela ratkaisi voiton 22,9. B-tyttöjen 200 m etriä voitti Tornion Pyryn Leena Halo itselleen voimakkaalla nen ajalla 28,2. R anuan Leena loppukirillä, joka alkoi Juopperi tuli toiseksi yhden 100 metriä ennen maalia. kymmenyksen Haloselle hävinneenä. Siihen asti kilpailua johtaneen Tornion Pyryn Jyrki M iehet 1000 m: 1) M arkku K u u sela R ap e 2.36,6, 2) Jy rk i K e n ttä leh to K enttälehden oli annettava periksi. Maalissa oli poikien ero TorPy 2.37,2, 3) M auri Iisak k a A ltpi Tornion Pyryn Leena Halonen pinkaisi RDS:n kisoissa B- 2.39,2,4) Sauli H alvari R D S 2.55,2,5) kuusi sekunnin kymmenystä. tyttöjen ykköseksi 60 metrillä. A ntti Lilja R D S 2.58,9, 6) P e rtti Kolmas oli Alatornion Mauri Ii- Krigsholm RDS 3.01, ,6. A -pojat.200 m: 1) T apio K allunki sakka 2.39,2. A-poikien kärki Ranuan Tapio Paananen ja Kari Juopperi A -pojat 1000 m: 1) Tapio P aananen R ap e 2.38,3, 2) K ari Ju opperi R ape 2.38,4, 3) R aim o Fisk RDS 1M-40 v m: 1) H eino K ilpam äki RDS 3.15,6. Im-45 v m: 1) A sko M oilanen RaPe 25,0,2) Jouni Vesa TorPy 25,2. D -pojat 200 m: 1) J a n i H eikkinen RDS 36,6. pysyivät hyvin miesten vauhdissa. Paanasen voittoaika oli 2.44,2, 4) Jari Lepola LaVe 2.54,5. KU 2.52,1,21 Viljo K ärki RDS 4.45,3. E -pojat 200 m: 1) M arko Lilja RDS N aiset 1000 m: 1) A nni H eikkilä Im-50 v m: 1) A arne Väisänen RDS 3.47,0. B -tytöt 200 m: li L eena H alonen 39,9. RaPe 3.02,1, 2) A sta Peura RDS 2.38,3. Juopperi hävisi vain yhden kymmenyksen. Naisista oli B -tytöt 1000 m: 1) R aija Sääski- pää RDS 3.54,2. 28,3, 3) A nne H yvärinen TorPy 28,7, 3.25,1. Im-60 v m: 1) T auno H akan- TorPy 28,2, 2) Leena Juopperi RaPe vauhdikkain Ranuan Anni lahti R ape 3.23,1. M iehet 200 m: 1) T apio K eränen 4) Sari Salm ela T orpy 29,3, 5) Virpi Heikkilä, jonka voittoaika kirjattiin 3.02,1. Ikäm iehistä piti parhainta vauhtia RDS:n Rei Im-35 v m: 1) R eino T uukkanen R D S 2.49,9, 2) K alevi T apio KU , 3) Jouko T akkinen RDS Lapinlahden Veto 23,5, 2) Lauri Roivainen RDS 24,5, 3) Kalevi M ikkonen O PP 26,9. Välimaa TorPy 32,4. lm-40 v. 200 m: 1) E sko R an ta OPP 26, RDS:n hallijuoksu Jyrki Kenttälehto paras pisteissä Rovaniemen Rodadrunners ry:n sisähallisarjan viimeiset juoksukilpailut pidettiin sunnuntaina Lapin Urheiluopistolla. Mukana on näissä hallikilpailuissa ollut enimmillään 62 ja vähimmillään 32 osanottajaa. Ensi syksynä kilpailuja jatketaan ja tarkoitus on, että kilpailuja järjestetään vähemmän, mutta useimmissa lajeissa. Sunnuntain tulokset: 800 m yleinen: 1) Markku K uusela RAPE 2.00,9, 2) Sauli Halvari RDS 2.14,0, 3) Pentti Krigsholm RDS 2.16,1, 4) Antti Lilja RDS 2.16,1. Nuoret: 1) Ari-Antti Aska SÄ KÄ A-pojat: 1) Kari Juopperi RA PE 2.02,0, 2) Tapio Paananen RAPE 2.03,5. B-pojat: 1) Ari Nevalainen RDS 2.13,1. M 35 v: 1) Reino Tuukkanen RDS 2.09,2, 2) Kalevi Tapio KU , 3) Jouko Takkinen RDS M 40 v: 1) Heino Kilpamäki RDS 2.28,0. M 45 v: 1) Asko Moilanen KU 2.15,2, 2) Viljo Kärki RDS 3.18,2. M 50 v: 1) Aarne Väisänen RDS 2.52,9. Naiset: 1) Anni Heikkilä RA PE 2.19,5, 2) Asta Peura RDS A-tytöt: 1) Lea Harju RAPE 2.21,4. B-tytöt: 1) Tarja Ronkainen RAPE 2.30,8, 2) Raija Sääskilahti RAPE 2.30,8. C-tytöt: 1) Irina Pasm a KoTu , 2) Johanna Alapuranen RDS 2.38, metriä A-pojat: 1) Tapio Kallunki RAPE M 35: 1) Veikko Vanhahanni RDS M 40:1) Esko R anta OPP A-tytöt: 1) Jaana Kela RAPE B-tytöt: 1) Leena Juopperi RA PE Pojat 11 v: 1) Tapani Helin RDS Pojat 8 v: 1) Jani Heikkinen RDS 34.8, 2) Marko Lilja RDS Lopulliset pisteet: Yleinen sarja: Jyrki K enttälehto 37, Markku Kuusela 36, Paavo Keskitalo 30, Jouko Korpi 25, Mauri Iisakka 18, Antti Lilja 17, Tuure Paksuniemi 17, Erkki Anunti 16, Pentti Krigsholm 15, Veijo Vuolli 10, Juhani Misikangas 9, Sauli Halvari 9, Olavi Peura 7, Into Hasa 6, Pekka Rantakeisu 5, Olli Timonen 4, Tommi M äättä 3, Ilpo Hasa 3, Jarm o N aakka 2, Jouni Roivainen 2.

6 PM-HALLIKISOJEN SÄVEL: Maanantaina Niukasti urheilijoita - tulostaso silti hyvä Lapin piirin ikäkausiurheilijoiden hallimestaruuskilpailut ratkottiin Urheiluopistolla sunnuntaina. Samaan aikaan järjestettyjen nuorisohiihtojen vuoksi osanottajajoukko jäi edellisvuosia pienemmäksi. Eniten voittoja keräsi Kemijärven Urheilijoiden tytöt ja pojat, yhteensä 7 voittoa ja neljä hopeatilaa. Hyvänä kakkosena tuli kilpailujen järjestävä seura Lapin Lukko 12 mitalilla. Kaksoisvoittajiksi leivottiin Kemijärven Katja Moilanen, joka voitti 12-vuotiaiden tyttöjen 60 metriä ja 800 metriä sekä Marjut Korpela 60 metrin aitojen ja kuulan voittaja 14- vuotisten sarjassa. Hyviä pituushyppääjiä näyttää löytyvän edelleen Sallan suunnalta. Komea kolmoisvoitto alle 12-vuotisten poikien sarjassa tuli Sallan Karhujen Vesa-Matti Kieksin, Petri Hautajärven ja Arto Päivisen tuomana. Vesa-Matti voitti myös 60 metrin juoksun. Nätisti juokseva Muurolan pitkäsääri Riitta Hurtig voitti leikiten 14-vuotisten tyttöjen 800 metriä mukavalla ajalla 2.29,3. Poikien 1000 metrillä alle 14- vuotisten sarjassa voittajaksi tuli RDS:n Keijo Kekkonen ajalla 3.01,8 ja hyvän vastuksen antoi KU:n Juha Hyypiö 3.03,2 ja Sallan Petteri Aatsinki 3.03,6, jolle LaLu:n Juha Kantola hävisi niukasti. Missä massat? Vaikka kisojen osanottajia oli yli 60 voidaan silti kysyä, mistä saadaan lisää Lappiin yleisurheilijoita. Talven ainoat hallikisat eivät kovin suurta joukkoa mukaan keränneet. Hallikisan ajankohta pitäisi sijoittaa ilmeisesti tammikuuhun. Huomio kiinnittyi kuitenkin valtaseurojen kuten Posion Pyrinnön melko pieneen joukkueeseen. Menestyskin oli odotettua vaisumpi, vain kolme mitalia: 2 hopeaa ja 1 pronssi. Tulokset T 14 v. 60 m I alkuerä: 1) Paula Tuulaniem i KU 8,72, 2) Sirpa Ahola SaK u 9,95, II alkuerä: 1) Pälvi Suoyijö MKV 8,76, 2) Sari H aapakoski LaLu 8,83, 3) M inna Niva LaLu 8,91, III alkuerä: 1) Sonja Väyrynen Pos Py 8,64, 2) A nne Niva LaLu 8,82, 3) R iitta H urtig MKV 9,02. P 14 v. 60 m I alkuerä: II Ju h a K antola LaLu 8,27, 2) K ari H ietala LaLu 8,81, 3) Petteri A atsinki SaK a 8,89, II alkuerä: II Mika Korhonen LaLu 8,56, 21 Pasi O lkkonen LaLu 8,69. P 12 v. p ituus: 11Vesa-M atti Kieksi SaK a 442, 2) Petri H autajärvi Sa K a 431, 3) Arto Päivinen SaK a 422, 4) T aito O ikarainen PosPy 417, 51 Timo H aapala MKV 406, 61 Marko Kantola LaLu 403. P 12 v. kuula: 1) Timo H aapala MKV 866, 2) Jari H ast SavK u 7,29. T 12 v. kuula: 1) T aija Suoyrjö MKV 5,46,2) Tuija H ast S avk u 4,80. T 14 v. 60 m aita loppukilpailu: II M aijut Korpela KU 10,40, 2) R iitta H urtig MKV 11,88, 3) K rista S araste LaLu 12,24. T 14 v. kuula: II M aijut Korpela KU 10,03, 21 A nne Pelkonen R ape 9,29, 31 Tanja Pulska SavK u 8,63,41 Kirsi Leppäkoski R ape 8,30, 51 Sirpa Ahola SavK u 7,93, 6) A nita K arvonen PosPy 7,26. T 12 v. 60 m loppukilpailu: 11K atja Moilanen KU 9,24, 21 M arjut Kelloniemi KU 9,55,3) Sinikka Sipovaara R ap e 9,61,4) A nette K orva PosPy 9,73, 51 Teija Pulska SaK u 9,74. P 14 v. kuula: II Ju h a K allo LaLu 10,18,21 Mika Korhonen LaLu 10,15. P 14 v. 60 m loppukilpailu: 1) Ju ha K antola LaLu 8,30, 2) M ika K orhonen LaLu 8,57,31 K ari H ietala La Lu 8,63,4) Pasi Oikkonen LaLu 8,86, P 12 v. 60 m loppukilpailu: II Vesa-M atti K ieksi SaK a 8,91, 2) Marko K antola LaLu 8,99, 31 Jorm a Forsten LaLu 9,16, 41 Arto Päivinen Sa Ka 9,47. RDS:n Keijo Kekkonen juoksi 14-vuotiaiden poikien tonnilla piirinmestariksi. T 14 v. 60 m loppukilpailu: li P au la Tuulaniem i KU 8,68, 21 Soiya Väyrynen PosPy 8,87, 31 Päivi Suoyijö MKV 8,87, 41 Anne Niva LaLu T 12 v. pituus: 1) M aijut K elloniemi KU 389, 21 Eveliina Kylm äniem i PosPy 384, 3) Teija Pulska SavK u 307. T 12 v. 800 m: II K atja Moilanen KU 2.47,7, 2) Eija Haarakoski RaPe 2.48,6, 3) Eveliina Kylmäniemi Pos Py 2.54,0, 41 Sinikka Sipovaara R a Pe 2.57,7, 51 A nette Korva PosPy 3.03,0. T 14 v. 800 m: 1) R iitta H urtig MKV 2.29,3, 2) Tuula Lassila KU , 3) Jaan a Saukkonen R ape 2.39,0, 2.40,7, 2.44,6, 2.48,9. 41 Sonja Väyrynen PosPy 51 Kirsi Leppäkoski R ape 61 Outi Nurmela SavK u P 14 v m: 1) K eijo K ekkonen Tyttöjen puolella leivottiin Kemijärven Katja Moilasesta kaksinkertainen piirinmestari 12- vuotiaissa. RDS 3,01,8, 21 Ju h a Hyypiö KU 3.03,2, 3) Petteri Aatsinki SaK a , 41 Juha K antola LaLu 3.03,7, 5) Juha A lioravainen LaLu 3.08,0, 61 Keijo H äm eenniem i PosPy 3.13,3, 71 Marko Posio PosPy 3.14,3, 8) Ju h a Kallo LaLu 3.29,8. P 12 v m: li M arko H autajärvi SaK a 3.19,5, 21 Petri H autajärvi SaKa 3.25,9, 31 P an u Erola LaLu , 41 Kim m o Blom SaK a 3.26,7, 51 Vesa-Matti Kieksi SaK a 3.36,2, 6) Mika Ollila SavK u 3.36,5, 71 Arto Päivinen SaK a 3.46,2. T 14 v. korkeus: 11S ari H aapakoski LaLu 147, 2) P aula Tuulaniem i KU 145, 3) Mari Kuukasjärvi LaLu 135,4) Sari Sääskilahti R ap e 135, 51 Päivi.Suoyqö MKV 120, 61 Sirpa Ahola SavK u 115, 7) O uti N urm ela SavKu 105. P 14 v. korkeus: II Ju h a Hyypiö KU 155, 2) K ari H ietala LaLu 135.

7 Jämibäck 1 1 voittaja Pääsiäismaratonilla RANUA (MASA) Ranuan seitsemännen väkisen vastuksen puuttuessa Järnbeck tyytyi pääsiäismaratonin voittajaksi juoksi viime vuo- juoksemaan vain voittajaksi ja antoi arvionsa muden kakkonen Toholammin Urheilijoiden Mark- kaan n. 5 6 minuuttia "periksi itselleen, ku Järnbeck. H uonojen keliolosuhteiden ja tasa- Aika 2.35,01 on viisi minuuttia viimevuotista Seppo Heleniuksen reittiennätystä huonompi. M a r a to n m a tk o ja o li y h te e n sä k o lm e, sillä e n s ik e rta a o li m y ö s m ie ste n 3 5 -v u o tia id e n ja n a iste n m a ra to n. N ä illä u u s illa m a tk o illa v o ito t m e n iv ä t s a m a a n p e rh e e seen A la to rn io n P irk o ille. " I s ä n t ä k u te n A lli s a n o o P a a v o K o le h m a in e n v o itti ik ä m ie ste n m a tk a n ja o lisi s ijo ittu n u t a ja l la a n 2.3 8,2 3 to is e k si y leisessä s a rja s s a. " E m ä n t ä A lli K o le h m a in e n k o rja s i v o ito n n a iste n m a tk a lla a ja lla 3.0 6,3 7 ja o h itti lo p p u m a tk a lla n e ljä m ie s m a ra - to o n a r ia, jo tk a k a m p p a iliv a t u u p u m u s ta v a s ta a n. 37- v u o tis p ä iv ä ä n s ä ju o s te n v ie ttä n y t A lli K o le h m a in e n ta r ttu i ju o tto k u p p iin v a s ta v iim eisillä k ilo m e tre illä, jo te n u rh e ilija p e r- h e en ä id ille m a r a to n o li h e lp p o ju o s ta. K a ik k ia a n m a r a to o n a r e ita lä h ti m a tk a a n 2 4, jo is ta v a in k a k si k e sk e y tti. S o h jo is ta k ilp a ilu a s e u ra s i m m. ra n u a la in e n m a ra to - n y k k ö n e n S e p p o H a r ju m a a k ip si ja la s s a. Häkkiselle puolikas Uusitalolle vitonen O u lu n N M K Y :n P a u li H ä k k i n en v e tä isi p u o lim a ra to n illa k o v an a ja n 1.1 2,4 6, j o k a u u p u i v a in v iis ik y m m e n tä s e k u n tia reittie n n ä ty k s e s tä. E h k ä k e lin v a ik u tu s o li tu o lla m a tk a lla y k si m i n u u tti, sillä k ilp a ilu je n a ik a n a s a to i m ä rk ä ä lu n ta a jo itta in o i k ein re ip p a a s tik in. T ä m ä n ja v u o ro k a u tta a ik a ise m m in s a ta n e en lu m e n v u o k s i h ie k k a tie o - su u s o li h y v in m ä rk ä. T o d e lla h u o n o a tu u ria o li s ä ä n s u h te e n m a r a to o n a re illa, sillä m u u ta m a a tu n tia m y ö h e m m in o li k a u n is a u rin g o n p a is te. E n si v u o n n a m a tk a ju o s ta a n p ä ä lly ste tie llä, k e rto i jä r je s tä jä t. T o rn io n P y ry n R a u n o U u s ita lo o tti k a h d e n s e k u n n in k iriv o i- to n m ie sten 5 k m :n m a tk a lla. H illa ju o k s u n k in v o itta n u t U u sita lo jä i a ja lla a n 16 s e k u n tia e d ellisv u o d e n v o itta ja n a ja s ta eh k ä ju u ri k e lio lo s u h te id e n v u o k s i. Nainen 50 km 4.10,01 N a ise llista s itk e y ttä ei o s o itta n u t y k sin A lli K o le h m a in e n v a an m y ö s la h te la in e n R itv a T u lin iem i, jo k a oli 25 k m k o h d a lla 10 m in A llia perässä. T u lin ie m i h a r h a a n tu i re itiltä n. 26 k m :n k o h d a lla ja ju o k s i 8 k m h a r h a a n. R a ta o p a s te e n e d e s sä o li s e is o n u t a u to j a n ä in h a r h a re tk i o li p ä ä s s y t a lk a m a a n. J o k a ta p a u k s e s s a ta v o itte e n a olleen m a a lin s itk e ä ju o k s ija ta v o itti k a h d e k s a n k ilo m e triä y lim ä ä rä is tä m a tk a a ju o s s e e n a a ja ss a 4.1 0,0 1. Y leinen, m a ra to n 42,195 km : 1) M arkku Järnbeck T oholam m in U r h eilijat 2.35,01 2) J u k k a K au p p ila LSD O ulu 2.44,06 3) M artti M oilanen L S D O u lu 2.4 5,3 6 4) J o rm a A lasaukko-oja P ello 2.45,50 5) M auri K ilpeläinen K a ttu la n U rh e ilija t 2.52,41 6) K uism a Suopela RDS 2.5 7,4 4 7) O n n i N iem elä L S D O u lu 3.01,35 8) Ju h a R onkainen Ilom antsin U rh e ilija t 3.1 2,0 6 9) K ari H o lm a Y likiim ingin N u ija m ie h e t 3.12,47 10) M artin S aarin e n R a P e 3.17,57 11) J o u k o E rk k ilä R D S 3.21,27. M a ra to n, yli 35 v u o tta : 1) P a a v o K o leh m ain en A la to rn io n P irk a t 2.38,23 2) Ju ssi R iih in en L S D O u lu 2.47,26 3) T im o A h o la R D S 2.50,28 4) Esko P artan en L apinlahden V eto 2.5 2,0 2 5) H eik k i P a u k k e ri L S D O u lu 2.58,37 6) R a u n o V artiain en V altim o n V asam a 3.0 3,2 4 7) A n te ro K arjalainen K ajaanin K ipinä 3.06,20 B -tytöt 3 km : 1) R a ija S ä ä sk ilah ti R ap e ) T a r ja R o n k ain en R a Pe ) Kaisa H iltula K uivan. Yritys ) L eena J u o p p e ri R ap e ) T u u la A la ta lo O P S B -pojat 3 km : I) A ri N evalainen 8) V äin ö S a ra jä rv i R a P e 3.08,31 9) R isto T u lin ie m i R D S T e am L ahti 3.28,45. M a ra to n, naiset: 1) A lli K o leh m ainen A latornion P irk at 3.06,37 2) R itva T u lin ie m i R D S T e a m L ahti 4.10,01. S V U L :n L a p in p iirin m a ra to n m e s- ta ru u d e t: 1) T im o A h o la RDS 2.50,28 2) K uism a Suopela RDS 2.57,44 3) V äinö S a ra jä rv i R ap e 3.08,31. M iehet 21 km : 1) P a u li H ä k k in e n O u lu n N M K Y 1.12,46 2) P e k k a K angas O S P 1.16,03 3) H eik k i P äk k ilä H a u k ip u ta a n H e itto 1.17,20 4) T u u re P ak su n ie m i R D S 1.19,32 5) V eikko R u o k an g a s L S D O u lu 1.28,09 6) Vesa P aunonen R ajakylän Ryhti 1.46,05. M iehet yli 35 v 21 km : 1) K ari K o n tu O u lu n N M K Y 1.15,03 2) J o u k o T akkinen RD S 1.16,57 3) K alevi T a pio K erav an U rh. 1.18,04 4) P aav o K a rja la in e n L S D O u lu 1.22,33 5) R eijo K o k k o L S D O u lu 1.24,13 6) Im m o E sk o la T o h o la m m in U rh. 1.28,20 7) J a a k k o Im p iö 1.37,31 8) R aim o K u v aja V altim o n V asam a 1.38,22. M iehet yli 45 v 21 k m : 1) A rm as G ra n ro th R D S 1.23,23 2) V ille A ska K em ijärven U rh. 1.23,58 3) A arn e H eikkilä M uhoksen U rh. 1.37,50. N aiset 21 km : 1) H a n n a V esteri L S D O u lu 1.28,18 2) A sta P eu ra RSD 1.29,34 3) A rja S u o p e la RSD 1.46,31 4) A in o S iltala L S D O ulu 2.04,50. N u o re t 5 km : 1) A ri-a n tti A ska Sallan K arhut ) R eijo P alo järvi T a iv a lk o sk e n K u o h u ) M ark k u L eskelä L S D O u lu ) V o itto L u o k k a n e n T a iv alk o sk en K uohu M iehet 5 km : 1) R a u n o U u sitalo T o rn io n P y ry ) V esa K oitila Taivalkosken K uohu ) K alervo T y n i T a iv alk o sk en K u o h u ) M a rk k u K uusela R a n u a n P eu ra ) J o rm a Jo k e la T a iv alk o sk en K u o h u ) U n to P a lo jä rv i T a i valkosken K uohu ) Jo rm a Ellilä LSD O ulu ) K eijo N urm ik u m p u O u lan g a n S e u tu p o ja t ) V esa K o sam o T a iv alk o sk en K uohu ) M ikko H äm e T aivalkosken K uohu U rh o o llin e n jo u k k o o d o tte le m a s s a lä h tö lu p a a. K ekkonen R D S 10.24, 2) Ju k k a-p ek k a K o lehm ainen AlPi 10.27,3) Eero K olehm ainen AlPi ) Ju h a Hyypiö KU N aiset 3 km: 1) A nni H eikkilä R a Pe A -p o ja t 5 km : 1) K ari J u p p e ri R a Pe ) R aim o Fisk RSD T y tö t 14 v 3 km : 1) T u u la L assila K em ij. U rh ) R iitta H u rtig M K V )T a rja S a lm ijä rv i S aka ) K irsi L e p p ä k o sk i R ap e 12.26: P o ja t 14 v 3 km : 1) K eijo K ek k o nen R D S ) J u k k a -P e k k a K o lehm ainen A lpi ) E ero K olehm ain en A lp i ) J u h a H yypiö KU

8 Keskiviikkona Kuvassa RDS:n sarjajuoksun yleisen sarjan parhaat pistemiehet, vasemmalla kokonaiskilpailun voittaja Tuure Paksuniemi ja kilvan kakkonen Rainer Naakka. Paksuniemi voitti RDS:n sarjajuoksun Rovaniemen Roadrunnersien ulkona juostavan sarjajuoksun viimeinen osakilpailu juostiin sunnuntaina Rovaniemellä. Sarjajuoksu kokosi ennätysosanoton vaikka joulukuun juoksua ei voitu kovien pakkasten vuoksi juosta. Tuloskirjauksia tuli sarjajuoksussa kaikkiaan 350. Viimeinen osakilpailu juostiin jälleen tutulla siltojen lenkillä. Kilpailun voitti osittain liukkaalla reitillä varsin selvästi RDS:n Tuure Paksuniemi ajalla Toiseksi tulleelle Kemijärven Rainer Naakalle kirjattiin aika Kolmanneksi kiristi Rainerin velipoika Jarm o ajalla 29.13, neljänneksi tullut Oulangan Pekka Kangas hävisi Jarm o Naakalle neljä sekuntia. Nuorten sarjassa piti Sallan Karhujen Ari-Antti Aska yllä kovaa vauhtia, juosten kilpailujen toiseksi parhaan ajan A-poikien juoksun voitti RDS:n Raimo Fisk uudella ennätysajallaan Myös B- poikien nopein RDS:n Ari Nevalainen paranteli ennätyslukemiaan tällä m atkalla 31.56:een. Pistekilpailun paras oli Tuure Paksuniemi 88 pisteellä, toiseksi tullut Rainer Naakka kokosi 77 pistettä. M iehet 8,7 km : 1) T uure P ak su n ie m i RDS 28.30,2) R ain er N aakka KU 29.02, 3) Jarm o N aakka KU 29.13, 4) P ekka K angas O SP 29.17, 5) K eijo N urm ikum pu O SP 29.43, ) P e rtti Tervahauta A ltpi 30.21,7) A ntti Lilja RDS 31.58, 8) M artti M oilanen LSD 33.14, 9) P e n tti K rigsholm R D S N uoret 8,7 km : 1) A ri-a ntti A ska S ak a A -pojat 8,7 km : 1) R aim o Fisk R D S B -pojat 8,7 km : 1) Ari N evalainen R D S 31,56, 2) M atti Mella T.aT.n Im-35 v. 8,7 km : 1) Jouko T akkinen RDS 30.13, 2) K ullervo N äsänen RDS 31.12, 3) K alevi Tapio KU 31.14, 4) Veijo T ennilä SaNU Im-40 v. 8,7 km : 1) K aarlo K an to la K U 31.10, 2) H eino K ilpam äki RD S 32.38, 3) Pauli K olistuja RoVU Im-45 v. 8,7 km : 1) Asko M oilanen KU 32.50, 2) Ville A ska KU 33.01, 3) P e n tti N iilivirta R D S 38.09, 4) Viljo K ärki R D S Im-50 v. 8,7 km : 1) A arne V äisänen RDS Im-60 v. 8,7 km : 1) T auno H akanp ä ä R D S N aiset 8,7 km : 1) A sta P eura RDS 35.14, 2) Eeva-Liisa K rigsholm RDS K u n to ilijat 8,7 km : 1) T apani V ään än en KU 32.33, 2) P e n tti P allari R D S 32.52, 3) K alervo A iraksinen R D S 33.42, 4) Reijo T arsa OuVo 33.50, 5) P e rtti S arkkinen RDS 34.30, 6) Jouko T ervahauta A ltpi 38.09, 7) Vesa P aunonen R ajakylän Ryhti Loppupisteet: 1) Tuure Paksuniem i 88, 2) R ainer N aakka 77, 3) E rkki A nunti 60, 4) P ekka K angas 54, 5) Jarm o N aakka 49, 6) Olavi P eu ra 34, 7) Seppo H arjum aa 33, 8) P e rtti T erv ahau ta 31, 9) A n tti Lilja 31,10) Veijo Vuolli 25.

9 RDS ykkönen Haaparannalla Rovaniemen Roadrunners oli vakuuttava ykkönen Haaparannalla sunnuntaina juostussa katuviestissä. Joukkue paransi edellisvuotista aikaansa minuutin verran ja voitti toiseksi sijoittuneen Alatornion Pirkat seitsemällä sekunnilla. Miesten voittajajoukkueessa juoksivat järjestyksessä Sauli Halvari, Tuomo Lilja, Veijo Vuolli, Antti Petrelius, Lauri Roivainen ja Raim o Fisk. Miehet: 1) RDS 11,53, 2) AlPi 12,00, 3) H aparanda SKT 12,17, 4) Seskarö IF 12,22. Naiset: 1) HSKT 14,48, 2) HSKT II 18,07. Pojat 18 v.: 1) HSKT 12,56, 2) AlPi 13,11. Tytöt 16 v.: 1) Jällivaaran SK 15,40, 2) AlPi 16,18. Tytöt 14 v.: 1) HSKT 5,51, 2) Ö vertorneä IF 5,56, 3) Jällivaaran SK 5,57, 4) AlPi I 6,04, 5) AlPi II 6,11. Pojat 14 v.: 1) AlPi I 5,17, 2) Ö vertorneä IF 5,28, 3) HSKT 5,43, 4) AlPi IV 5,45, 5) AlPi III 6,06, 6) AlPi II 7,05. Tytöt 12 v.: 1) HSKT I 7,17, 2) Övertorneä IF 6,18, 3) AlPi I 6,27, 4) AlPi II 6,54, 5) Jällivaaran SK I 6,55. Pojat 12 v.: 1) AlPi 6,02, 2) HSKT 6,14, 3) Jällivaaran SK 6,15, 4) AlPi II 6,26. Tytöt 10 v.: 1) Jällivaaran SK 6,55, 2) Övertorneä IF 7,12, 3) AlPi 7, RDS:n Tuomo Lilja voitti Meltauksessa Lumikuurot ja maakuntaviesti verottivat osanottajia Meltauksen Mahdin maantiejuoksukilpailussa lauantaina Meltauksessa. RDS:n Tuomo Lilja, Kemijärven Urheilijain Kalevi Tapio ja Ville Aska olivat voitokkaimpia miesten puolella. P o ja t 6 v 300 m: 1) Tom i K a rp p i nen SiSi 1.34, 2) Tero Juopperi Melta u k sen M ahti 2.10, 3) Jan i A hola R D S 2.12, 4) M atti R iskilä M eltauksen M ahti T y tö t 8 v 600 m: 1) T anja M atinlom polo SiSi 3.07, 2) O uti T akkinen R D S P o ja t 8 v 1 km : 1) M arko Lilja R D S 4.00, 2) T uom as V äänänen O u nasjoen Voima T y tö t 10 v lk m : 1) J a a n a K aij alainen S aarenkylän Ns. 3.52, 2) A rm i H yötylä O unasjoen Voima 4.07, 3) K irsi A hola R D S P o ja t 1# v 1 km : 1) A nton V äänänen OuVo T y tö t 1Z v u o tta 1 km : 1) S ari P oikela OuVo P o ja t 12 v u o tta 1 km : 1) K ari Ollila Jääskön Luisto 3.36, 2) T apani Helin R D S 3.38, 3) Ari B jörkberg M eltauksen M ahti 3.44,4) V esa H yötylä OuVo 3.57, 5) A rto A allonkoski RoLa T y tö t 14 v 2 km : 1) A nne A allonkoski R ol a 8.19, 2) S a tu Ju o p p eri M eltauksen M ahti P o jat 14 v u o tta 3 km : 1) J u h a K arjalain en S aaren k y län Ns , 2) M arko K rigsholm OuVo 11.18, 3) P etri K oivurova OuVo 11.41,4) K ari K eränen SiSi P o ja t 16 v 3 km : 1) P etri Tolonen OuVo M iehet 45 v 5 km : 1) Ville A ska K em ijärven Urh ,2) A sko Moilanen K em ijärven Urh ,3) Väinö P rykäri R D S 17.33, 4) R auno K ostam o M iehet 35 v 5 km : 1) K alevi Tapio K em ijärven Urh , 2) M atti K e rän en SiS i 16.37, 3) T au n o M atinlompolo SiSi 16.46, 4) Jouko T akkinen R D S M iehet yleinen 6 km : 1) Tuom o Lilja R D S 20.30, 2) P e k k a N ärhi R D S 20.34, 3) A n tti Lilja R D S 20.39, 4) Tim o A hola R D S 20.41, 5) R ainer K um pula K ittilä 21.14, 6) A rto Matinlom polo sisi 22.29, 7) T ap an i Olli RDS 22.35, 8) Jarm o Ju u so SiSi 25.03, 9) H enrik T uom a SiS i Sunnuntaina, Ylikörkkö 10,7 Lauantaina pääsivät yleisurheilijat kokeilemaan Rovaniemen uusitun keskuskentän kuntoa RDS:n järjestämissä juoksukilpailuissa. Kenttähän on ollut kiinni B-mestaruuskilpailuista asti nurmen korjaustöiden vuoksi. Kilpailujen parhaasta tuloksesta vastasi Lapin Susien nopsajalkainen Sakari Ylikörkkö, joka juoksi kaksi kertaa 100 metrillä ajan 10,7. Myötätuulta oli selän takana 3,6 m l sek. 400 metrillä kokeili Sakari tosissaan 50 sekunnin alitusta, mutta loppusuoran vastatuuli oli liikaa ja aika painui hivenen yli, ollen 50,4. Juoksun alkuvauhti oli todella kovaa, sillä 200 metriä mentiin 22 sekuntiin. Juoksun jälkeen kertoi Ylikörkkö keskittyvän ensikaudella yhä enemmän 400 metrille, Rovaniemen kentän pinnoitteen hän totesi olevan erittäin hyvän. Y leinen 100 m: 1) S a k a ri y lik ö rk kö L as u 10,7, 2) Sauli H alvari R D S 11,9, 3) E rkki Jak k ila R D S 12,4, 4} Jouni R oivainen RDS 12,6. Im-35 v. 100 m: 1) V eikko V anhahanni RDS 11,4. C -pojat 100 m: 1) M ika K ivitörm ä LaL u 13,0. Yleinen 400 m: 1) S akari Ylikörkkö LaSu 50,4. Im-35 v. 400 m: 1) V eikko Vanhahanni RDS 54,4. Y leinen 3000 m: 1) R ain er N aakka KU 9.16,8, 2) Olavi P eura RD S 9.30,8, 3) Erkki Jak k ila RDS 9.31,9, 4) T uom o Lilja R D S 9.41,9,5) P e n tti K rigsholm R D S 10.31,1, 6) K alevi M ikkonen O PP 10.33,7. A -pojat 3000 m: 1) R aim o Fisk RD S 9.08,7. B -pojat 3000 m: 1) Tim o-pekka K alerm o LSD 9.31,7, 2) Ari N evalainen r )S 9.42,0. C -tytöt 800 m: 1) V irpi K arppinen R D S 2.36,8, 2) Jo h a n n a A lap u ran er R D S 2.37,4, 3) M arianne N iska RDS 2.51,0. P o ja t 8 v. 60 ja 400 m: 1) P etteri Rovasalo RDS 11,1 ja 1.31,1,2) M arko V atanen RD S 12,4 ja 1.33,1. P o ja t 4 v. 60 ja 100 m: 1) M ikko V atan en R D S 16,3 ja 29.9, 2) A n tti R oivainen RDS 21,8 ja Rovaniemi katsasti viestin Rovaniemen kaupunki katsasti juoksijoita sunnuntaina Tervolassa juostavaan maakuntajuoksuun. Kolea sää verotti jonkin verran tuloksia. M iehet 3000 m: 1) Veijo V uolli R D S , 2) O lavi P eu ra R D S 9.29,0, 3) Jo u n i R oivainen R D S , 4) Tim o A hola R D S N aiset 1000 m: 1) A sta P e u ra R D S , A -pojat 2000 m : 1) R ain io F isk R D S , 2) O ula V alk eap ää R D S B -pojat 2000 m: 1) A ri N evalainen RD S , 2) Pasi P iirain en RoLa , 3) A ri H edem äki R D S , 4) K eijo K ekkonen R D S B -tytöt 1000 m: 1) J o h a n n a A lapuran en R D S

10 Ikämiehet maastossa Kalevi Tapio oli nopein SVUL:n Lapin piirin ikämiessarjojen maastojuoksukisat saatiin suorittaa hyvissä olosuhteissa lauantaina Ounasvaaran pururadalla. Ensimmäistä vuottaan ikämiehissä -35-vuotiaissa - juokseva, Kemijärven Kalevi Tapio, oli kisan nopein. Hänen aikansa on kautta aikojen nopein, tällä radalla ikämiessarjoissa. Muitten sarjojen osalta rataennätykset säilyivät. 50-vuotiaiden Väinö Prykäri pääsi lähimmäksi jääden viimevuotisesta voittotuloksestaan vain kaksi sekuntia. - Tulokset: IM-35 v. 5 km : 1) K alevi T apio KU 16.45, 2) Kullervo N äsänen RDS 17.10, 3) Reino T uukkanen RDS 17.15, 4) Tim o A hola R D S 17.23, 5) Jouko Takkinen RDS IM-40 v. 5 km : 1) Teuvo Luiro RD S 17.19, 2) K aarlo K a n to la K U 17.21,3) Valde Aikioniemi LaVe IM-45 v. 5 km : 1) A rm as G ran ro th R D S 17.26, 2) Asko M oilanen KU 17.40, 3) Ville A ska K U 17.44,4) H eino A lajääskö LaLu 18.12, 5) R auno K osta m o R D S 18.22, 6) P aavo K ilpam äki R ap e 20.18, 7) Viljo K ärki R D S IM-50 v. 5 km: 1) V äinö Prykäri R D S 18.33, 2) A atos R iskilä RD S 20.58, 3) A aro Lam pela R D S 21.14, 4) A arne V äisänen R D S IM-60 v. 5 km: 1) T auno H ak an p ää R D S 23.13, 2) Jo h an n es H arjum aa R ap e Kilp. ulkop. O tto K auppinen RoLa Maastojuoksut Ounasvaaralla Todellista juoksun riemua ja jännittäviä kamppailuja nähtiin Roadrunnersien järjestämissä ikäkausiurheilijoiden maastojuoksuissa Ounasvaaran pururadalla. Kovinta vauhtia nähtiin 10- vuotiaiden poikien sarjassa, jonka voittaja Kari Uosikkinen juoksi vaativan kilometrin mittaisen reitin hyvään aikaan Tytöt 8 v 0,5 km: 1) Mirva Lohiniva 1.51, 2) Anne Merkkiniemi 1.59, 3) Tanja Koukkula 2.06, 4) Hanna Sonkajärvi 2.18, 5) Outi Takkinen Pojat 8 v 0,5 km: 1) Sami Hamari 1.45,2) Arto Nevala 1.47,3) Tuomas Väänänen 1.48,4) Vesa Varis 1.48, 5) Jani Hirsivaara 1.48, 6) Teemu Mäkinen Tytöt 9 v 1 km: 1) Päivi Merkkiniemi 4.37, 2) Marika Mustajärvi 4.49, 3) Kirsi Sammalniemi Pojat 9 v 1 km: 1) Kalle Maikkula 4.10, 2) Petri Andersson Tytöt 10 v 1 km: 1) Erja Hurtig 4.01, 2) Saila Veijola 4.06, 3) Riitta Merkkiniemi 4.31, 4) Päivi Koukkula 4.48,5) Virve Mäkinen Pojat 10 v 1 km: 1) Kari Uosikkinen 3.31, 2) Johannes Perkkiö 3.54, 3) Petri Rantala 3.56, 4) Antto Väänänen 3.59, 5) Jussi Prykäri 4.10,6) Mika Hehtihaiju 4.15, 7) Jarkko Tunturi 4.17, 8) Pekka Varis Lappia-hölkkä P aksuniemelle T u u r e P a k s u n ie m i ju o k s i k o k o L a p p ia -h ö lk ä n p a rh a im m a n a ja n. T u u re o li lä h te n y t re itille k u n to ilu m ie le s sä, m a tk a ta ittu i ih a n h a r- jo itu s le n k k in ä tä ltä R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s in iä se n e ltä V A N T T A U S JÄ R V 1 V ä h ä i n en v esisad e ei ju u r i h a ita n n u t L a p p ia -h ö lk ä n n e ljä ä k y m m e n tä h ö lk k ä ä jä ä. L a u a n ta in a k u n to iltiin m u ik k u festiv aaleille p yöräillen L a p p ia -a jo s sa, s u n n u n ta ia a m u n a L appia-hölkk ääjät ju o k s i v a t V a n tta u s k o s k e lta V a n tta u s- järvelle 10,4 k ilo m etriä. K y lä to im ik u n tie n jo u k k u e k ilp a a n o sallistu i a in o a s ta a n n e ljä k o lm en h e n g e n jo u k k u e tta. Y livo im aisen v o ito n vei tä ss ä jo u k k u e k is a s s a A u tti 1 k o k o o n p a n o lla T a p io P e tre liu s, V elu K a l lu n k i ja T a p a n i N ie m elä. T o ise k si sijo ittu i J u o ta k s e n jo u k k u e, k o lm a n n e k si v iile tti A u tti II ja n e ljä n n ek si V a n tta u s jä rv e n k y lä to im ik u n n a n jo u k k u e. M lpctpn c o rio n * v o itta ja oli T u u re P a k s u n ie m i, R D S, a ja lla T o ise k si h ö lk käsi R ein o T u u k k a n e n, R D S, a ja lla , k o lm a n n e k si P e rtti L än g a ja lla a n , n e ljä n n ek s i s ijo ittu i T a p io P e tre liu s, A u tti I, sekä viidenneksi V elu K allu n k i s a m a s ta s e u ra s ta a ja lla S irk k a V iip p o la, R D S, v o itti a ja lla a n n a iste n s a rja n. E ro a to isek si s ijo ittu n e e se e n H e i di P o h jo la a n, K in u, a ja lla , oli v a ja a t m in u u tti K o l m a n n e k si s ijo ittu i M a ija -L e e n a L o h in iv a, R o L a, a ja lla , n e ljä n n ek si T u u la N ie m e lä, A u t ti II, a ja lla ja v iid e n n e k si A n n e -M a rie P itk ä n ie m i, K in u, 53,53. L a p p ia -h ö lk ä n jä rje s tä jä -

11 Paksuniemi voitti Lankojärven hölkän Sirkkakosken Sisu järjesti sunnuntaina Lankojärvellä avoimet maantiejuoksut hyvissä olosuhteissa. Kilpailuihin osallistui kaikkiaan 70 juoksijaa, joista suurin osa kilpaili nuorten sarjoissa. Miesten 8 kilom etrillä saavutti Roadrunnersien Tuure Paksuniemi ylivoim aisen voiton ajalla Tornion Jorma Alasaukko-oja tuli toiseksi lähes minuutin Paksuniemelle hävinneenä. Miesten 5 kilometrillä kävivät RDS:n Jouni Roivainen ja Alatornion Pirkkojen Paavo Kolehmainen kovan kamppailun voitosta, jonka Roivainen ratkaisi edukseen loppunousussa. Samaa taktiikkaa käytti myös naisten sarjan voittaja Asta Peura, joka ratkaisi voittonsa samassa nousussa. Toiseksi tulleen Alli Kolehmaisen oli annettava kaksi sekuntia periksi Peuralle. M iehet 8 km : 1) T u u re P a k su n iem i R D S 26.11, 2) J o rm a A lasaukko-oja T op y 25.55,3) O lavi P e u ra R D S 26.59, 4) Jouko T a k k in e n R D S 27.00, 5) Veijo Vuolli R D S 27.17,6) V oitto V aatto - v a ara K otu 28.28, 7) J o u k o E rk k ilä R D S 29.42, 8) T a u n o M atinlom polo SirSi 30.07, 9) T a u n o O rajärvi K ot U M iehet 5 km : 1) Jo u n i R o iv ain en R D S 16.53, 2) P a a v o K o lehm a in en A ltpi 16.56, 3) A im o Sirkka SirSi 17.29,4) A n tti L ilja R D S 17.33, 5) H eino K ilp am äki R D S 19.13, 6) R eijo Orsyärvi K otu N aiset 3 km : 1) A sta P e u ra R D S 10.58, 2) Alli K olehm ainen A ltpi 11.00, 3) M aija A latalo P o ja t v. 5 km : 1) R aim o F isk R D S P o ja t v. 2 km : 1) A ri N evalain e n R D S P o ja t v. 2 km : 1) K eijo K ek k onen R D S 6.42,2) J u k k a -P e k k a K o leh m ain en A ltp i 6.46,3) K a ri k e rä n e n S irs i 8.11, 4) K a i U usitalo P et o P o ja t v.: 1) T erh o K o leh m ain e n A ltp i 3.17,2) T im o H a a p a la M KV 3.45,3) T a p a n i H elin R D S 3.54,4) J a n i H eik k in en R D S P o ja t 9-10 v. 800 m: 1) A rvi K o leh m ain en A ltp i 2.47, 2) J o u k o V aara SirSi 3.02, 3) Tero K oivisto L ohk u 3.03, 4) Sam i Saukkoriipi SA IP 3.05, 5) M arko L ilja R D S 3.24,6) T ero P osio MKV P o ja t 7-8 v. 800 m : 1) M ika P iip p o 3.15, 2) J a n i L einonen M KV 3.22, 3) P e tte ri R o v asalo R D S 3.26, 4) J a rm o Saukkoriipi SA IF P o ja t 5-6 v. 500 m : 1) T om i K a rp p i nen SrSi 2.12, M arko Flygare A avk i 2.12, 3) T oni S au k k o riip i 2.42, 4) Ju k - k a-pekka A latalo T y tö t v. 2 km : 1) S ari K oivisto LohK u T y tö t v. 2 km : 1) J o h a n n a A la p u ran en R D S 7.46, 2) R iitta H u r tig M KV 7.51, 3) T a ija A laniem i T y tö t v. 800 m: 1) M aa rit Holm ala P ep o 3.41, 2) K ati A latalo 3.57, 3) A nnik k a S o n k a m u tk a 4.38,4) K a ti K o n tta n ie m i 5.30,5) K ristiin a R au tio T y tö t 9-10 v. 800 m : 1) M inna Tolpp i A avu 3.16, 2) T erh i E n b u s k a A av K i 3.23, 3) M arianne L ohiniva S irs i 3.49,4) T iina V aara SirSi T y tö t 7-8 v. 800 m: 1) T a n ja M atinlom polo S irs i 3.28, 2) J o h a n n a P ö n k - k ä T y tö t 5-6 v. 500 m: 1) M ari T o lp p i A avu 2.20, 2) T iin a K o n tta n ie m i 3.05, 3) M aija S irkka SirSi T y tö t S-4 v. 300 m : 1) A n n e S eikku- Asta Peura "emännöi naisten sarjassa. la A avk i K u n to ilija t 3 km : 1) M atti K erän en 10.19, 2) A rto M atinlom polo 10.40, 3) M arkus L ak k ala 10.51, 4) U sko V aara 11.12,5) H enrik T uom a 12.19,6) J u h a n i A u tti

12 Paksuniemelle voitto Syväsenvaarassa Kolmas Syväsenvaaran hölkkä saatiin suorittaa olosuhteissa, jotka antaisivat aiheen paremminkin kyseessä olla hiihtokilpailut. Lähes koko kilpailun ajan satoi rakeita ja räntää. Ulkoisista olosuhteista huolimatta osallistui hölkkään ennätysmäärä juoksijoita. M iesten sarjan 11 kilometrin m atkalla piti voitokasta vauhtia yllä RDS:n Tuure Paksuniem i käy ttäen m atkaan aikaa Toiseksi tullut Oulangan P ekka K angas hävisi puoli m i nuuttia. B-pojissa käytiin jännittävä kam ppailu voitosta RDS:n Ari Nevalaisen ja Kemijärven Jari Frim annin kesken Nevalaisen ollessa sekunnin edellä m aalissa. Pojat pitivät 8 kilometrin m atkalla varsin kovaa vauhtia, tästä selvänä osoituksena voittoaika Kilpailujen järjestelyistä vastasi Syväsenvaaran Sisu. M iehet 11 km : 1) T u u re P ak su n iem i R D S 36.20, 2) P e k k a K an g as O S P 36.54, 3) J u k k a M alvalehto RD S 39.11, 41 Tuom o Lilja RDS 40.09, 5) P e k k a N ärhi R D S 40.10, 6) Velu K allunki RDS 41.18, P o ja t alle 16 v 8 km : 1) Ari N evalainen R D S 26.22,2) J a ri F rim a n KU 26.23, 3) P a s i T en n ilä SaN U P o ja t a lle 14 v. 4,5 km : 1) Jo u k o H y värinen SaN U 17.54, 2) Keijo K e k k o n en R D S 17.59, 3) Jy rk i R an ta la H S 19.28,4) J u h a T en n ilä SaNU P o ja t a lle 12 v 2 km : 1) Ari H iltun en R u u k in K isa 4.50, 2) P e tri N urm ela SaNU M iehet 45 v 8 km : 1) A rm as G ran roth R D S 26.52, 2) Ville A ska KU 27.15,3) U rpo H a a ta ja SaN U 27.51,4) P ekka Ollila OH N aise t 8 km : 1) M aija L ohiniva RoLa T y tö t a lle 14 v. 4,5 km : 11 J o h an n a A lap u ran en R D S 19.43, 2) S inikka V ään än en L al u 20.47, 3) M arianne N iska R D S T y tö t alle 12 v. 2 km : 1) M irka H a ata ja SaN U 4.41, 2) Anne-M ari P itkäniem i 4.45, 3) M eija V anhala Pipo ja villalapaset kuuluivat Syväsenvaaran hölkän juoksijoiden varusteisiin, kuvassa miesten sarjan voittaja RDS:n Tuure Paksuniemi. OH 4.56, 4) R iitta V äänänen LaLu 4.57, 5) S a ila V eijola O H 5,10,6) T a n ja L ohiniva R ol a 5.15,7) M erja M ursu SaN U ) K atja K estilä OH 5.21,9) K irsi P itk än ie m i OH 5.29,10) Nina A hokangas SySi H ö lk k ä sa rja 8 km : 1) R aim o Fisk R D S 25.45, 2) Tim o M arttila OH 27.43, 3) K a ri O llila ViVi 28.01, 4) S akari S ääsk ilahti R PU ) J u k k a K ouri R D S 28.12,6) O u la Valk e a p ä ä R D S 28.13, 7) Olli K yllönen OH 29.09, 8) H eino K ilp am äki R D S 30.29, 9) Ju h a n i K orh o n en R D S 31.07, 10) J o rm a M anninen R eipas 32.28, 11) P e n tti N iilivirta R D S 32.29,12) Tim o L eik k ain en 33.08,13) A im o S a a re n p ää 33.12,14) A n tti Salkonen 34.02, 15) V eikko N urm ela

13 SVUL:n Lapin piirin viestit päätökseen - Peuralle 8 mestaruutta Ranuan Peura viesteissä ylitse muiden Peura otti kolme e.1982 viestimestaruutta K E M IJÄ R V I S V U L :n L a p in p iirin viestim e sta ru u k sia ju o s tiin K em ijärvellä la u a n tain a. Jao ssa kisojen ensim m äisenä päivänä oli kahdeksan m e sta ru u tta. A lo itu sp äiv ää v ä ritti vah v im m in R a n u a n P e u ra, jo n k a v iestin v iejät v iilettiv ät p e rä M u u t m e s ta r is e u r a t o liv a t L a p in V e ik o t, S a v u k o s k e n K u o h u ja m ie s te n ly h y e n v ie s tip y rä h d y k - se n v o itto o n L a p in L u k o n v iestirikon vuoksi k o h on nut R ovaniem e n R o a d r u n n e r s. M ie s te n 4 x m e tr in v iesti m e n tiin a lu s ta lo p p u u n R a n u a n P euran jo ukkueen tahtiin aikaan 8.1 9,0. M aalissa oli selvä e ro to i s e k s i tu lle e s e e n R D S :ä ä n. R a - P e :n m estarijoukkueen m uodostiv a t T a p io P a a n a n e n, M ik a R ahkola, K ari Juopperi ja M arkk u K u u s e la. R a P e :n II jo u k k u e k in o li v ielä toisen osuuden puolivälissä toisen a, m u tta tip p u i s itte n ja tk o s s a. T o is e lla o s u u d e lla T u u r e P a k s u - n ie m i n o s ti R D S :n ta is te le m a a n h o p e a s ta. K U p y s y tte li ta sa is e s ti p r o n s s itila lla. M ie s te n 4 x m e trin v iestin v o itta ja k s i tu o m a r in e u v o s to n kokoontum isen jälkeen ju listettiin R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s, sillä v ie stin e n sim m ä ise n ä m a a liin k iid ä ttä n e e n L a p in L u k o n v ie sti jo u d u t t i i n h y lk ä ä m ä ä n, k o s k a j o u k k u e e lta v iim e in e n v a ih to m e n i liia n p itk ä k s i. K ilp a ilu t j a t k u v a t t ä n ä ä n K esk u s u r h e ilu k e n tä llä a lk a e n k lo 1 2. T u lo k s e t: B -ty tö t 4 x m : 1) K e m ijä r v e n U r h e ilija t 5 7,1 ( P a u la T u u la - niem i, T uula L assila, M aarit T o lonen, M arjut K orpela ), 2 ) P osion P yrintö 57,5, 3 ) R anuan P eura 5 8,2 A - tytöt 4x100 m : 1) K em ijärv en U r h e ilija t 5 7,8 ( H e le n a K a n g a s, T e ija A la lu u s u a, H e le n a K e rk e lä, K a is a M o ila n e n ), 2 ) R a n u a n P e u r a 6 3,7 N a is e t 4 x m : 1) R a n u a n P e u r a 5 3,8 ( L e e n a J u o p p e r i, L ea H a r ju, T u o v i M e r k k in ie m i, J a a n a K e la ), 2 ) P o s io n P y r in tö 5 6,4 B - p o ja t 4 x m : 1) L a p in V e i k o t 5 0,5 ( J a r i J u n t t i l a, M a r k k u H ie ta la, M a r k k u V a a ra la, R a i m o N ie m in e n ), 2 ) K e m ijä rv e n U r h e ilija t 5 2,5 3 ) O u n a s jo e n V o im a 5 3,7 N u o re t 4 x m : 1 ) S a v u k o s k e n K u o h u 5 1,3 M ie h e t 4 x m : 1) R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s 4 8,6 (S a u li H a lv a r i, V e ijo V u o lli, L a u r i R o i v a in e n, V a n h a h a n n i), 2) R a n u a n P eura 49,0, 3 ) Posion P yrintö 49,0, 4 ) S avukosken K uohu 52,3, ti k o lm een m e staru u tee n ja k o rja s iv a t kotiinviem isiksi vielä h o p e a a ja p ro n ssiak in. K isojen isän täseu ra K em ijärven U rheilijat m e nestyi m yös m u k a v a sti. S a a liin a oli A - ja B- ty ttö je n tu o m a t m e sta ru u d e t sek ä B -p o ik ien h o p e a ja m iesten p ro n ssi. 5 ) R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s 2 5 2,4 N a is e t 4 x m : 1) R a n u a n P e u r a 8.5 0,9 (T u o v i M e r k k in ie m i, R a ija S ä ä s k ila h ti, A n n i H e ik k ilä, L e a H a r j u ), 2 ) P o s io n P y r in tö ,8 M ie h e t 4 x m : 1) R a n u a n P e u r a 8.1 9,0 ( T a p io P a a n a n e n, M ika R ahkola, K ari Juopperi, M a r k k u K u u s e la ), 2 ) R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s ,6, 3) K e m ijä rv e n U r h e ilija t 8.2 5,3, 4 ) P o s io n P y r in tö 8.3 0,8, 5 ) R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s ,8, 6) P o s io n P y r in tö ,2, 7 ) K e m ijä r v e n U r h e ilija t ,5 8) R a n u a n P e u r a ,0 9 ) P o s io n P yrintö ,0. K E M IJÄ R V I R an u a n P e u ra oli jälleen toisen ak in v iestip äiv än ä K em ijärvellä v a k u u tta v a ja ylitse m u id en, k u n ra tk o tta v a n a oli vielä tu sin an v e rra n S V U L :n L apin p iirin m estaru u k sia. P o sio n P y rin tö o tti y h d en m e staru u d en, m u tta k a rtu tti tasa ise lla ja la a jalla esiintym isellään h o p ea- ja p ro n ssitilo jen a n sio sta p istetiliä än niin, että kohosi kisojen kokonaispisteissä toiseksi. L eppoisaa kisaa sävähdytti pistetilaston kolm o sen K U :n lu ja taistelu tah to B -ty ttö jen 4 x 300 m etrillä ja m iesten pitkässä viestissä. B -tytöt pinnivät om aan ennätykseensä tekem ällä h y v ä n a ja n 3.04,9. Jo u k k u ee n m u o d o stiv at M a rju t K o rp e la, T u u la L assila, P a u la T uulaniem i ja Kaisa M oilanen. H yvänä k irittäjän ä K U :n tytö illä o li R a n u a n P eu ra. I lo n p ilk a h d u s o li k is o is s a S a l la n K a rh u je n a in o a esiin ty m in e n B -ty ttö je n 3 x m e trillä. S a a liin a oli h ie n o h o p e a tila, v a ik k a j o u k k u e e n k a ik k i t y tö t o liv a tk in v ie lä a lle v u o tia ita, e iv ä tk ä s i te n v ielä v a rs in a is e s ti B -ik ä isiä. V ie s tim e s ta ru u d e n k o rja s i R a n u a n P e u ra. J a a k o la n o sti K U :ta näyttävästi M ie ste n p itk ä n v ie stin 4 x 1500 m e trin a lo itu so su u d e n p a ri e n s im m ä is tä k ie r r o s ta m e n tiin K U :n R a in e r N a a k a n jo h d o lla, m u tta v iim e ise llä k ie rro k s e lla k ä r k ip a ik a n o tti R a P e :n T a p io P a a n a n e n, jo k a s a a tte lik in s itte n e n s im m ä is e n ä m a tk a a n M a r tti H e ik k ilä n to ise lle o s u u d e lle. E n sim m ä is e llä o s u u d e lla j a m u u s ta jo u k o s ta ir ta a n tu i m u u ta m a lla k y m m e n e llä m e trillä n e ljä n ry k e lm ä : R a P e, R D S, P o s P y.ja K U. T o is e lla o s u u d e lla a s e te lm a m u u ttu i j a ry k e lm ä a lk o i v e n y ä. R D S :n R a im o F isk n y k ä is i p itk ä n e ro n m u ih in. K olm anteen vaihtoon toi E rk k i A n u n ti P o s P y :n to is e n a j a L e o P e k k a la K U :n k o lm a n te n a. R D S :n V e ijo V u o lli ju o k s i m u ilta to iv o tto m a n p itk ä lle k a rk u u n. T ä s s ä o n R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s in j o u k k u e, jo k a k o r ja s i v ie s tim e s ta r u u d e n m ie ste n 4 x m e tr illä. J o u k k u e e n m u o d o s tiv a t E r k k i J a k k ila, R a im o F is k, V eijo V u o lli j a T u u r e P a k s u n ie m i. K U :n A rv o L a in e j a P o s P y :n P a a v o P o s io ta iv a ls iv a t p itk ä ä n a iv a n to is te n s a tu n tu m a s s a. E n nen vaihtoa P ospy pystyi kuitenk in k a s v a tta m a a n m u u ta m a n m e trin e ro n. K U :n a n k k u r i M a r k k u J a a k o la im i k u ite n k in p ia n e ro n k iin n i j a jä t t i P o s P y :n E s a O ik a ra is e n. J a a k o la a lo itti to iv o tto m a lta n ä y ttä n e e n ta k a a - a jo n s a a d a k se e n v ie lä k iin n i R D S :n a n k k u r in T u u re P a k s u n ie m e n. E ro k u tis tu i k u in k u tis tu ik in k a ik e n a ik a a ja K U :n M a r k k u J a a k o la n o sti jo u k k u e tta a n n ä y ttä v ä s ti. E tu m a tk a o li k u ite n k in y liv o im a isen p itk ä tä y sin u m p e e n k u r o tta v a k si. R D S k o r ja s i m ie s te n p itk ä n v ie stin m e s ta r u u d e n. H ie n o sti a n k k u rio su u d e lla ju o ssu t M ark k u K u u s e la n o s ti R a P e :n p r o n s sille. T iu k k a taisto 4x400 m etrillä M ie ste n 4 x m e trin viesti o li jä n n ittä v ä n tiu k k a. S iin ä m itta a to is is ta a n to s is s a a n o ttiv a t R a n u a n P e u r a j a R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s. A lu s s a j o h to o n s ä n tä s i P o s P y j a tu lik in v a ih to o n e n s im m ä is e n ä. P ia n se n jä lk e e n k e u la a n s iirty i R a P e, m u tta to is e e n v a ih to o n tultaessa oli RD S kiilannut kärkeen ja piti johtop aikkaa viimeiseen v a ih to o n a sti. A n k k u rio s u u d e lla k u ite n k in R a P e :n M a rk k u K u u s e la p u h a ls i o h i R D S :n V e ik k o V a n h a h a n n is ta j a k o rja s i R a- P e :lle m e sta ru u d e n. L a p in V e ik o t y lsi s u n n u n ta in a k o lm e e n m e s ta r u u te e n. N e ir to s i v a t B -p o ik ie n 4 x m e trillä, B- p o ik ie n 4 x m e trillä j a A- p o ik ie n 4 x m e trillä. R a p e vei s u n n u n ta in a viisi m e s ta r u u tta, R D S k a k s i s e k ä K U ja P ospy kum pikin yhden. P is te itä R a P e k e rä si y h te e n sä 82, P ospy 64 ja KU 42. T u lo k s e t: N a is e t 4 x m : 1) R a n u a n P e u ra (L e a H a r ju, A n n i H e ik k i lä, Jaan a Kela, T uovi M erkkiniem i) 4.1 9,3 2 ) P o s io n P y rin tö 4.5 8,7. A - ty tö t 4 x m : 1) R a n u a n P e u r a ( R iitta P u o la k a n a h o, J a a n a S a u k k o n e n, S in ik k a S ip o v a a - ra, E ija H aarakoski) 5.00,4. B -tytöt 4x300 m : 1) K em ijärv e n U rh e ilija t ( M a r ju t K o rp e la, T u u la L a s s ila, P a u l a T u u la n ie m i, K a isa M o ila n e n ) 3.0 4,9 2) R a n u a n P e u r a 3.0 6,1 3) P o s io n P yrintö 3.10,2. B -ty tö t 3x800 m : 1) R a n u a n P e u r a ( T a r ja R o n k a in e n, L e e n a J u o p p e r i, R a ija S ä ä s k ila h ti) ) S a lla n K a r h u t 7.5 7,2 3) P o s io n P y r in tö 8.0 9,0. A -ty tö t 3x800 m : 1) R a n u a n P e u r a ( E ija H a a r a k o s k i, S in ik k a S ip o v a a ra, J a a n a S a u k k o n e n ) 8.2 2,9. B -p o ja t 4 x 300 m : 1) L a p in V eikot ( M arkku V aarala, M ark k u H ie ta la, R a im o N ie m ie n e n, J a r i J u n ttila ) 2.4 7,5 2) K e m ijä r v e n U rh e ilija t 2.5 0,5 3) P o s io n P y r in tö 3.0 8,5. B -pojat 4x800 m : 1) Lapin Veik o t ( A rto V a a r a la, V e sa H a r ju la, Jari Jun ttila, M arkku V aarala ) ) P o s io n P y r in tö ,8. A -p o ja t 4x400 m : 1) L a p in V e ik o t (T a p io H o p p u la, M a r k k u V ie lm a, J u h o N ä s i, J a r i L e p o la ) ) P o s io n P y r in tö 3.5 4,0. A - pojat 4x800 m : 1) P osion P y r in tö (R is to P o s io, H a n n u K o rv a, T o m m i M ä ä ttä, A r to P e tre liu s ) 8.4 7,4 2 ) L a p in V e ik o t 8.5 3,2. N u o re t 4x1 500 m : 1) R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s ( P e k k a N ä r h i, K e ijo K e k k o n e n, A r i N e v a la i nen, Pekka L uiro ) 19.25,7. M ie h e t 4 x m : 1) R a n u a n P e u ra (T a p io P a a n a n e n, P e n tti E rk k ilä, K a ri J u o p p e r i, M a r k k u K u u s e la ) 3.4 0,0 2) R o v a n ie m e n R o a d ru n n e rs 3.4 1,6 3) P o s io n P y r in tö 3.4 3,7 2 ) R a n u a n P e u r a ) R o v a n ie m e n R o a d r u n ners ,0. M ie h e t 4 x m : 1) R o v a n ie m en R oadrunners ( E rkki Jak k i la, R a im o F is k, V e ijo V u o lli, T u u r e P a k s u n ie m i) ,5 2) K e m ijä rv e n U r h e ilija t ,6 3) R a n u a n P e u ra ,4 4 ) P o s io n P y r in tö ,0 5 ) K e m ijä rv e n U rh e ilija t ,2 6 ) R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s ,1. P iirin m e s ta ru u s p is te e t: R a n u a n P e u r a 8 2, P o s io n P y rin tö 6 4, K e m ijä rv e n U rh e ilija t 4 2, R o v a n ie m e n R o a d r u n n e r s 3 8, L a p in V e ik o t 3 3, S a v u k o s k e n K u o h u 10, S a lla n K a r h u t 5, O u n a s jo e n V o im a 4.

14 Perjantaina, R.P. RAMONAN KIRI PITÄVIN Gracchuksen esitykset paranevat koko ajan SodankyI Iäisen Tero Koiviston ru 'tsintuonti 5-vuotias ori Gracchus alkaa vähitellen lunastella siihen asetettuja toiveita. Vauhti on parantunut viim e viikkoina kilpailu kilpailulta ja torstai-iltana Mäntyvaarassa ravuri pyyhälsi pelaajille pienoisena yllätyksenä lämpöisten ykkössarjan voittoon hyvällä km-ajalla 18,0. Naruissa oli jälleen Eija Järvelä, jolle Koivisto voi uskoa ajurin tehtävät jatkossakin, siksi hyvää jälkeä tyttö tekee. Auton takaa avasi tulisimmin Hannu Hietasen Mister Speed, joka piti kärkipaikkaa aina m aalisuoran puoliväliin saakka. Sitten antoi Eija Järvelä Gracchukselle lähtökomennon ja siinä vauhdissa ei kittiläläisori enää pysynyt. Lopputuloksissa oli hevosten eroa kymmenys. Kolmannet rahat vei Kemijärvelle Patton Mister Speedin lailla uudella ennätyksellä 18,4. ka 29,4. K akkosrahat peri m aalikameralla Simon Silotar ennen Kemin Relvaa. Ramona kilpailee vielä m uutam an startin ja siirtyy sen jälkeen ansaitulle lepokaudelle. Veikkauksena voisi esittää, että Tervolan tam m a nähdään m itä todennäköisimmin ensi vuoden kuninkuusraveissa. Kehitys ainakin viittaa siihen. Päivän varmin ennakkososikki oli Eero Varajärven 5-vuotias minipinkolainen Mini Boy, joka nousi loppusuoran alussa pussista vakuuttavaan voittoon. Lähtö oli V4-pelin aloittaja ja kun m uissakaan lähdöissä ei järisyttäviä yllätyksiä koettu löytyi' raitiokuponkeja f li 200. Voittosumma jäi hieman yli 30 markkaan. Illan erikoisuutena nähtiin miesten 1000 m etrin "ryhmäajo, jota isännöi Ranuan Markku Kuusela hyvällä ajalla 2.37,4. Veijo Vuollin paukut loppuivat 100 metriä ennen m aalia ja hän "hyytyi kakkoseksi Iltaravien totovaihto oli markkaa, m itä voidaan pitä ä ihan kohtuullisena arkipäiväraveissa. (KP) Tulokset 1. lähtö ryhm äajo sh 1600m:l) Hum u-p oika/r eino O ikarainen 35,6 2) K oti-ilo 35,6 3) Veilo 35,6 4) Lurkin- Jaro 36,0. Toto: 1,87-15,50-17,50-50,50-39, lähtö ryhm äajo lv 210(lm:l) Elsa/Sirkka Liisa K uusela 23,6 2) Orly 23,8 3) Vernab 24,0 4) A.T. Santoina 24,6. Toto: 6,51-18,00-27,50-20,00-54, lähtö ryhm äajo lv 2100m:l) Min i Boy/Eero V arajärvi 20,7 2) Filantia 20,7 3) Lucifer 20,9 4) Ironique Toto: 1,18-12,50-16,50-23,00- " 5, lähtö ryhm äajo sh 1600m:l) Vireen-H ellu/esa V asala 38,3 2) Leijan- Jo u si 39,1 3) P u rtti 40,1 4) Bin-Hörö Toto: 3,33-20,50-15,50-16,50-4, läh tö ry h m äajo lv 2100m:l) Astrakan/Sulo K uusela 22,0 2) Argos 22,0 3) C arina Song 22,0 4) D araija Toto: 3,25-18,50-45,50-21,00-69, lä h tö ry h m äajo lv 2100m:l) C a rol R acing/m arkku Iivari 22,8 2) G erhovka 23,0 3) C orbina 23,0 4) K a- gat Boy 23,4. Toto: 2,03-13,50-80, , läh tö avoin ry h m ä ajo sh 1600m:l) R.P. R am ona/tauno Salm ela 29,4 2) S ilotar 29,9 3) R elva 29,9 4) T odistaja 30,1. T oto: 3,11-13,50-13,00-13,50-2, läh tö avoin ry h m äajo lv 2100m:l) G racchus/eija Järvelä 18,0 2) M ister Speed 18,1 3) P a tto n 18,4 4) G erm und 19,3. Toto: 5,05-15, ,50-33, läh tö ry h m ä ajo sh 1600m:l) R e vari/kalevi K aren 42,7 2) H em ppa 42,8 3) R oiska 42,8 4) A nukki 44,0. Toto: 1,34-17,50-26,00-40,00-5, läh tö ry h m äajo lv 2100m:l) O svik/m arkku Iivari 21,7 2) K alla Malli 22,13) A nne H arper 23,0 4) Ballon 23,1. Toto: 2,23-10,00-14,00-13,00-16,20. M iesten 1000 m ryhm äajo:!) M arkku K uusela R ap e 2.37,4 2) Veijo Vuolli R D S 2.38,3 3) R aim o Fisk R D S 2.40,1 4) E rkki Jak k ila 2.40,4 5) Tuomo Lilja 2.42,5 6) Sauli Halvari 2.43,5 7) Ari N evalainen 2.44,3 8) K ullervo N äsänen 2.49,0 9) Oiva Tervo 3.04,0 10) A n tti Lilja 3.05,0 11) Viljo K ärki 5.02,0. V Pelaajille kärkipari oli yllätys, sillä kaksarikertoin nousi lukem aan 33,31. Ramonan näytöstä Palkintosum m aansa melkoisesti viimeisen kuukauden aikana kartuttanut Tervolan R.P. Ramona näytti jälleen kirivoimansa M äntyvaaran 900- päiselle yleisölle. Suomenhevosten päälähdössä, nyt toisen om istajan Tauno Salmelan naruttam ana, tam m a seuraili kärkiparia Silotar-Relva maalisuoran alkuun saakka, jonka jälkeen se sananm ukaisesti lasketteli johtoon ja voittoon m etrin ryhm ässä syntyi km-ai- Iltaravien suolana oli n. 4. ja 5. lähdön välillä juostu miesten 1000 metriä, jonka voitti Ranuan M arkku Kuusela ennen RDS:n Veijo Vuollia.

15 Maanantai 2. elokuuta 1982 Hillan hinta korkealla Ranualla - Yleisöä ennätysmäärä R a n u a n h illa ju o k s u u n o s a llistu i p e rä ti 56 ju o k s ija a S u o m e s ta j a R u o tsista. H illa ju o k s u -8 2 :n tu lo k s e t: M iehet yleinen 6,5 km : 1) K a levi M a im o n en TuVVe ) J u k k a M a lv a le h to R D S ) R ain er N a a k k a K U ) J o r m a J o k e la T a K u ) S e p p o H a rju m a a R a P e ) J o u n i P a lo jä rv i K U ) M a u ri K ilpeläinen K a rtt.u rh ) T i m o M a rttila R D S ) T a p io P e tre liu s R D S ) K a ri H iltu n e n R a P e ) P e rtti P e tä jä jä rv i R a P e ) T a p io P ä k k ilä K -U U ) T a p a n i V ään än en KU M ieh et 35 v. 6,5 k m : 1) K u lle r vo N ä sä n e n R D S ) A rm a s G ra n ru th R D S ) R eijo K a ik k o n en B äro s S u o m i S e u ra ) Y rjö R o k o la m p i T a K u ) O la v i O ja la K EV ) V äin ö S a ra jä rv i R a P e ) H e ik k i P a u k k e ri L S D ) E rk k i A la la u ri R D S ) A r vo S ä k k in e n KU ) P a a v o K ilp a m ä k i R a P e ) J a a k ko Im piö SS N u o re t 6,5 k m : 1) A rto K a n n i- a la P u U N a iset 3 k m : 1) S irk k a V iip p o la R D S ) A n ita K a ik k o n en B äro s S u o m i S e u ra N 18 v 3 k m : 1) H e id i P o h jo la K in u ) K aisa H iltu la O ij.t e m p a u s T y tö t 14 v 3 k m : 1) T a r ja S alm ijärvi SaK a T y tö t 12 v 1,5 k m : 1) M a r ia n ne K e llo k u m p u P a rk.u rh ) S in ik k a S ip o v a a ra R a P e ) E ija H a a ra k o s k i R a P e ) S irp a T o rv in e n R a P e ) A n ja T o rv in e n R a P e ) K ati H e ik k ilä P u d a n V K u n to ilija t 6,5 k m : 1) J u k k a T u o m iv a a ra P o s P y ) O la vi L e in o n en R a P e ) P e k k a L e in o n en P u U ) V esa W iik R o R e ) R a lf K e sk i nen M K V ) O n n i-t a p io T y n i T a K u ) A u lis E k d a h l P u U ) U rp o S a a re n p ä ä B äros ) T e u v o R u o k a n g a s P u U ) J o h a n n e s H a r ju - m aa R a P e A -p o ja t 6,5 k m : 1) O lli K y llö nen O H ) V eijo K a ita p u ro R ap e ) K ari V iita la O ij.t e m p B -p o ja t 6,5 k m : 1) T im o - P e k k a K a lerm o L S D ) P e k k a L a san e n P u U ) M i k a S av ela K em ij.k P o ja t 14 v 3 k m : 1) J o u k o H y v ä rin e n S an u ) M a r k k u H ilden K em U P o ja t 12 v 3 k m : 1) R a in o P ä t si P o s P y ) K eijo Iso la ) A rto M e ts ä ra n ta V irk - k alan K

16 Olavi Peura paras Pöyliönkierroksella Kemijärvi - Roadrunnersien Olavi Peura oli taas nopein Kemijärvellä sunnuntaina juostussa Pöyliönkierroksessa. Markku Jaakola hävisi hänelle 20 sekuntia ja kolmesti Pöyliönjärven nopeimmin kiertänyt Oulangan Pekka Kangas jäi kolmanneksi. Naisten sarjan voitti yllättäen KU:n Seija Heikkinen. Toiseksi pinni kisaa pitkään johtanut ja harhaan juossut Rovaniemen Asta Peura. Pöyliönjärveä kiersi nyt vain kourallinen hölkkääjiä. Hölkän suosio näyttääkin kesän kallistuessa syksyyn ehtyneen. Kuntosarjan hölkkääjiä oli Kemijärvellä vain viisi. Y leinen 17 km : 1) O lavi P eura RDS 1.00,16 2) M arkku Jaakola KU 1.00,36 3) P ekka K an g as O SP 1.00,56 4) Jarm o N aakka KU 1.04,35 5) R aimo Fisk RDS 1.06,32 6) Ari Nevalainen R D S 1.07,39 7) Jo rm a Y li-kaatiala K uortaneen K unto 1.08,33. N aiset 11 km : 1) Seija H eikkinen KU ) A sta P eu ra R D S ) T arja Salm ijärvi SaK a M km : 1) K alevi T apio KU 1.04,51 2) R aim o M em onen RDS 1.1>17 3) M artti M ustonen K ek aiku 1.13,03 4) Ilpo Laiho R D S 1.15,26 5) A ntti Laiho RDS 1.19,40. M km : 1) Ville A ska KU 1.09,06 2) H eikki K ask ista KU 1.23,16. K untosarja: 1) Arvo Laine 1.09,00 2) T apani V äänänen KU 1.09,57 3) D avid C ox Roi 1.17,04 4) J u h a V artiainen 1.21,46 5) K ari Hyvönen. Ikämiehet maastossa Kalevi Tapio oli nopein SVUL:n Lapin piirin ikämiessarjojen m aastojuoksukisat saatiin suorittaa hyvissä olosuhteissa lauantaina O unasvaaran pururadalla. Ensim mäistä vuottaan ikämiehissä -35-vuotiaissa - juokseva, Kemijärven Kalevi Tapio, oli kisan nopein. Hänen aikansa on k autta aikojen nopein, tällä radalla ikämiessarjoissa. Muitten sarjojen osalta rataennätykset säilyivät. 50-vuotiaiden Väinö Prykäri pääsi lähimm äksi jääden viimevuotisesta voittotuloksestaan vain kaksi sekuntia. - Tulokset: IM-35 v. 5 km : 1) K alevi Tapio KU 16.45, 2) Kullervo N äsänen RDS 17.10, 3) Reino T uukkanen RDS 17.15, 4) Tim o A hola R D S 17.23, 5) Jouko Takkinen RD S IM-40 v. 5 km : 1) T euvo Luiro R D S 17.19, 2) K aarlo K a n to la KU 17.21, 3) Valde Aikioniemi LaVe IM-45 v. 5 km : 1) A rm as G ran ro th RD S 17.26, 2) Asko M oilanen KU 17.40,3) Ville A ska K U 17.44,4) Heino A lajääskö LaLu 18.12, 5) R auno K ostam o RD S 18.22,6) P aavo K ilpam äki R ap e 20.18,7) Viljo K ärk i RD S IM-50 v. 5 km : 1) V äinö Prykäri RD S 18.33, 2) A atos R iskilä RDS 20.58, 3) A aro L am pela R D S 21.14, 4) Kalevi Tapio A arne V äisänen R D S IM-60 v. 5 km : 1) T a u n o H ak an p ää R D S 23.13, 2) Jo h an n e s H arjum aa R ape Kilp. ulkop. O tto K auppinen RoLa Roadrunnersien Olavi Peura (oik.) oli tämän joukon vahvin Kemijärvellä kerretyssä Pöyliönkierroksessa. Markku Jaakola KU (3) jäi 20 sekuntia ja Pekka Kangas OSP (8) 40 sekuntia. Olavi Peura paras Jääskössä Perinteinen Jääskönjuoksu N aiset 35: 1) M artta K oivukangas juostiin sunnuntaina Kilpailuja suosi kaunis sää. KiNu 40,43. Pojat 16 v. 7 km : 1) Ari H edem äki RDS 25,58, 2) P etri Tolonen OuVo Sekä kilpailijoita että yleisöä 27,43, 3) M arko K rigsholm OuVo oli kohtalaisesti, kansainvälisyyttä näissä kisoissa edusti 30,50. 29,34, 4) Petri K oivukangas KiNu Graham Jukes (Uusi-Seelanti), H ölkkäsarja 7 km : 1) H eikki Teppo JL 26,45, 2) J u k k a H edem äki OH joka osallistui yleiseen sarjaan. Tulokset: Y leinen s arja 7 km : 1) O lavi P eura RDS 22,21, 2) Leo V aattovaara Ko- Tu 23,04,3) G raham Jukes Uusi-Seelanti 23,25, 4) Jouni Roivainen RDS 23,33,5) Jouko E rkkilä RDS 24,11,6) Pertti Alajääskö OuVo 26,05. M iehet 35: 1) Jo u k o T akkinen R D S 23,10, 2) K ullervo N äsänen RD S 24,00, 3) H eino K ilpim äki RDS 24,27,4) Vesa A lajääskö OuVo 24,36, 5) R aim o H edem äki OH 26,24. M iehet 45: 1) Aaro Lampela RDS ) Ville H uippu seu rato n 34,58. Naiset 7 km : 1) A sta Peura RDS ) Pirkko H irsivaara OH 44,26. 27,15, 3) Veijo H irsivaara OH 35,34. Pojat 6 v. 60 m: 1) J u h a n i A lajääskö OuVo 17,00. T ytöt 6 v. 60 m: 1) S a n n a K rigsholm JL 14,00, 2) T arja T eppo JL 2 2, 0 0. T ytöt 8 v. 60 m: 1) S a tu A lajääskö JuVo 13,00. P o jat 8 v. 60 m: 1) Jo u n i H irsivaara OH 12,00. Pojat 10 v. 100 m: 1) P ekka K oivurova OuVo 18,00. Pojat 12 v. 200 m: 1) K ari O llila JL 36,00, 2) P e tri T örm änen JL 45,05. Pojat 14 v. 400 m: 1) Tuom o K oivukangas KiNs 1,09,2) H annu Hirsivaara OH 1,16.

17 Sunnuntai 12. syyskuuta 1982 w. m m Lähes satapäinen tokka juoksijoita starttasi perinteiseen Rovaniemi-hölkkään. Vesa Kähkölälle jälleen Rovaniemi-hölkän voitto R O V A N I E M I R o v a n ie m i- h ö lk ä s tä o n m u o d o s tu m a s s a y k s i n ä y ttä v im p iä m a a s to ju o k s u - k is o ja. L a u a n ta in a ju o s tu u n h ö lk k ä ä n o s a llis tu i k a ik k ia a n k o lm is e n s a ta a ju o k s ija a, k ilp a s a r ja a n Yleisen sarjan voito n vei jo viidennen k erran Vesa K ähkölä, jo n k a ei. k u itenkaan y ltän y t vii me vuonna juoksem aansa reit- M aasto oli kuiva ja n iin p ä reittien n äty k set rap isiv at kilpasarjoissa lähes k aik k ien k o hdalla. Vesa K ähkölällä alkaa olla jo perinteitä. Viides voitto Rovaniemihölkässä. p a r is e n s a ta a j a h ö lk k ä s a r j a a n s a ta k u n ta. O lo s u h te e t o liv a t k ilp a ilu lle e r in o m a is e t, v o i m a k a s tu u li ei p ä ä s s y t k iu s a a m a a n p a h a s ti O u n a s v a a r a n r in te illä ju o s tu lla re itillä. tiennätykseen vaan jäi siitä seitsem än sekuntia. K ähkölä hallitsi kuiten k in o d o tetu sti k o k o kisan ja jätti toiseksi tulleen T uure Paksuniem en yli minuutilla. H y v äk u n to in en K äh k ö lä kertoi m aaliin tullessaan valm istautu v an a parin viikon perästä kokeilem aan m ara to n m a tk a a Etelä-Suom essa. K evätkunto olisi tosin ollut parem pi m aratonkokeilua varten, totesi K ähkölä. H än lupaili m arato n ajak si jo ta in H a rjo itu sajo ista laskeskellen. H än on p itänyt kovaa h arjoitustah tia päällä k esän ajan ja yli 30 kilom etrin lenkit ovat kuuluneet o h jelm aan, jo te n kestävyyttä kyllä löytyy kokeilla m arato n ia. L o p p utuloksen hän arvioi riippuvan siitä m inkälainen m atkaanlähtö tulee olem aan. Nykyisin R uotsissa oleskeleva A ila Jaak o p aran si n aisten sarjan reittiennätystä lähes 40 sekuntia. B -poikien sarjassa reittiennätys p arani T im o -P ekka K alerm on ju o k su lla 27 sekuntia. U udet reittiennätykset k irjattiin m yös ikäm iesten 45- ja 50-vuotiaitten sarjoissa. R o v a n ie m i- h ö lk k ä Y le in e n : 1) V esa K ä h k ö lä T O R P Y ) T u u r e P a k s u n ie m i R D S ) E sa A la jä rv i A L T P I ) K a ri K o n tu O U L U ) M a rk ku J a a k o la K U ) S e p p o H a r ju m a a R A P E ) O la v i P e u ra R D S ) J u k k a M a lv a le h to L E - K O M O ) T e ijo J o k ik o k k o O N M K Y U ) V e ijo V u olli R D S ) J a r m o N a a k k a KU ) P e k k a S e lk ä lä P T U I ) P e k k a L u iro R D S ) V eli- M a tti S ip o la R D S ) J o u n i P a lo jä rv i R D S ) J o u k o J ä r v e n p ä ä L S D ) J u h a J u n ttila L A P J P R ja A r i-a n tti A s k a L R I ) T u o m o L ilja R D S ) O lli T a s k in e n ) J o u k o T a k k in e n P T U ) P e k k a K i velä R O P U ) P e n tti H a a h ti R O L A ) A. K a n n ia la L R I ) T im o M a rttila L E K O M O N a ise t: 1) A ila J a a k o R U O T S I ) A s ta P e u r a L K A K ) S irk k a V iip p o la R D S ) T u o v i M a tin lo m p o lo R D S ) T e rh i M ella L A L U ) H e id i P o h jo la K IN U ) S e ija H e ik k in e n KU ) V irp i K a rp p in e n R D S ) S a ri L u iro R D S ) T a r ja A la m a ttila R A V E ) J o h a n n a A la p u ra n e n R D S ) M a ija L o h in iv a R O L A B -p o ja t: 1) T im o - P e k k a K a le rm o L S D ) J a r i F rim a n K U ) A n ssi V irta n e n O H ) A ri H e d e m ä k i R D S ) K e ijo K e k k o n e n R D S ) P e tri B erg SA - NU ) Petri T olonen O U VO ) J o u k o O ja la O U V O ) L a u ri T u is k u O U V O ) P e tri Koivurova O U VO Ikäm iehet 40 v: 1) T auno M atinlo m p o lo S IR S I ) V a ld e A ik io - n ie m i L A V E ) H e in o K ilpam ä k i R D S ) V ä in ö S a ra jä rv i R A P E ) P e n tti K o tila P L U Ik ä m ie h e t 45 v: 1) A rm a s G r a n ro th E N E R G IS E T ) M ik k o T a k a la K IT T V O ) M a tti H e- listö K E M U ) H e in o A la jä ä s- k ö T IA E U ) P a a v o K ilp im ä k i R A P E Ik ä m ie h e t 50 v: 1) V ä in ö P ry k ä ri R D S ) O la v i O n k a m o R O L A ) A a ro L a m p e la R D S ) O tto K auppinen R O LA ) Pekka Penttilä RDS H ö lk k ä s a rja : 1) J o u k o E rk k ilä RDS ) Erkki Seppänen K IH I ) A sko Joona LO IM U ) Jo rm a Y li-k aatiala KU ) S i m o P e rk k iö R D S ) V eik k o V e ijo M U T V ) H a n n u H edem ä k i R D S ) E rk k i P e u ra n ie m i ) A rv o L a in e K U ) O lli K y llö n e n O H ) P a a v o Kilpim aa RO PU ) O ula Valk e a p ä ä R D S ) R e ijo T a rs a O U V O ) P e rtti A la jä ä s k ö ) Vesa M elam ies RDS J o u k k u e tu lo k s e t: 1) L a p in R a ja I (A ri-a n tti A s k a, A. K a n n ia la, O lli T a s k in e n ) 2) P T U I (P e k k a S e lk ä lä, J o u k o T a k k in e n, V esa A la jä ä s k ö ) 3) L a p J P r ( J u h a J u n t tila, H e ik k i J ä n k ä lä, V e ijo L a in e ) 4 ) L a p in L e n n o s to L e k e m o ) K e m i O y ) P T U II ) U r- h e ilu p y ö rä ) K a rh u T e a m ) L R II ) R o v. k a u p. e n e rg ise t ) P T U III ) R O K O L ) L a p in K u m ik o r- ja a m o ) J ä m y b e to n i ) R O K O L /n a is e t ) L R III ) L R IV ) L R V ) L R V II ) L R VI P a ra s k o u lu jo u k k u e oli R O K O L, p a ra s n a is jo u k k u e R O K O L /n a is e t, jo u k k o -o s a s to is ta o li p a r a s L a p in R a ja.

18 M aanantai 11. lokakuuta 1982 Asta Peura juoksi Pohjois-Suomen maratonmestariksi Oulussa, tunnetulla Kaukovainion lenkillä. Asta Peura P-Suomen maratonmestariksi O U L U (V K ) R o v a n ie m e n R D S :n A s ta P e u r a v o itti n a is te n P o h jo is -S u o m e n m a r a to n m e s ta - ru u d e n O u lu s s a jä rje s te ty is s ä P - S M -k ilp a ilu is s a. P e u r a n a ik a 3.0 0,2 7 k o le a s s a s ä ä s sä ju o s tu n a o n h y v ä ä k a n s a llis ta ta s o a. N a is te n s a r ja s s a to is e k s i tu llu t O u lu n H a n n a V este ri p y sy i v a in e n s im m ä iset k y m m e n e n k ilo m e triä P e u ra n v a u h d is s a ja m a a lis s a e to a o li re ilu t viisi m in u u ttia. M e s ta ru u d e n v o itta n u t A s ta P e u r a k e rto i h a r jo itte lu n jä ä n e e n tä n ä k e s ä n ä a ik a v ä h ä lle, sillä j a lo issa o n o llu t k o k o k e s ä n p ie n tä k ip u a. M ie s te n m e s ta r u u d e n vei R a a h e n V e sa n R e ijo M e rilä in e n k o h ta la is e lla a ja lla 2.2 7,1 1. M e r ilä i n e n v a litte li ju o k s u n jä lk e e n k iria v u n p u u ttu m is ta. V a ra a o lisi o llu t v ie lä k iris tä ä k in v a u h ti e ik ä k o le u s k a a n h a ita n n u t, tu u m a ili M e rilä in e n. R o v a n ie m e n O la v i P e u ra jä i n e ljä n n e k s i v o itta ja lle v a ja a n k y m m e n e n m in u u ttia h ä v in n e e n ä. K e m in In n o n A ri A n t tila s ijo ittu i y h d e k s ä n n e k s i. M s a rja s s a R o v a n ie m e n R e in o M e m o n e n n a p p a s i p r o n s sia a ja lla 2.5 5,5 8. K a ik k ia a n m a tk a a n lä h ti 67 ju o k s ija a, jo is ta m a a liin tu li 48. P o h jo is - S u o m e n m a ra to n m e s - ta r u u s k ilp a ilu t: Y le in e n : 1) R e ijo M e rilä in e n R av e , 2) T o iv o T e rv o la L S D , 3) J u h a Y lita lo R a V e , 4) O la v i P e u r a R D S , 5) J o u k o J o k ik o k k o Y N M , 6) E e ro K e sk ita lo L S D , 7) R a u li H a a ta ja ) E r k k i K o v a la in e n K a jk i , 9 ) A ri A n ttila K e m i , 10) K a ri S te n iu s O N M K Y U , 11) M a r tti M o ila n e n L S D , 12) K a ri S a lm e la P u U , 13) J o u k o V iin ik a n o ja L S D , 14) V o itto P u u ti o L o h tv e , 15) M a tti A rb e liu s , 16) E sa L in d h o lm K ä T a , 17) K a lerv o H y v ä rin e n L S D , 18) M a r k k u O ja la R a V e , 19) R e ijo L e h tin ie m i R av e , 2 0 ) K a lev i M ik k o n e n M -3 5 : 1) H e ik k i H y v ä rin e n L S D , 2) R e in o H iltu n e n Y N M , 3) J u s s i V iita s a a ri H im U , 4 ) P a a v o K a r ja la in e n L S D , 5) P e n tti K o sk e la L S D P -4 0 : 1) V eli S a rk in e n K o sk i , 2) A n te r o K a tja la in e n K a jk i , 3) R e in o M e m o n e n R D , 4) V ä in ö S a r a jä rv i R a P e , 5) N iilo H ä m ä lä in e n O P U , 6) S e p p o T e rv o la H -5 0 : 1) K a lev i P la k e tti H u U , 2) V ä in ö S u o r s a O ls H e , 3) K a lev i K a re s n ie m i H a U , 4) V e ik k o P ir ttik o sk i Y lik u , 5) P e n tti N ä p p ä , 6) O la v i R ä s ä n e n O u T a , 7) A a r o P a r ta n e n P u d U N a is e t: 1) A s ta P e u r a E D S , 2) H a n n a V este ri , 3) M e r ja T e llik a in e n O P S V U L :n P - P o h ja n m a a n p iirin p m - m a r a to n : 1) M e r ilä in e n, 2) T e rv o la, 3) Y lita lo, 4 ) H y v ä r i n e n, 5) H iltu n e n, 6 ) J. J o k ik o k k o. P m - p is te e t: R a v e 11, L S D 8, Y N M 3.

19 Roivainen jatkaa RDS:n johdossa Rovaniemen Roadrunnersit valitsivat sunnuntaina pitämässään syyskokouksessa puheenjohtajaksi yksim ielisesti Jouni Roivaisen. Johtokuntaan valittiin lisäksi: Mervi Vatanen, Timo Ahola, Simo Perkkiö, Viljo Kärki, Tauno Hakanpää, Veikko Mäkinen, Armas Granroth, Heino Kilpamäki, Veijo Vuolli, Tuomo Lilja, Olavi Peura ja Veikko Mäkinen. A vauspuheessaan totesi Jouni Roivainen seuran toim innan kuluneena kautena olleen ennätyksellisen vilkasta. Samoin jäsenm äärässä on tap ah tu n u t tu ntuvaa lisäystä - ollen nyt kaikkiaan 765. U utta syyskokouksessa oli, e ttä seuran toim innan kannalta tärkeisiin osa-alueisiin valittiin vastuulliset toimihenkilöt. Tällaisia henkilöitä valittiin yli 40. Seuran voim akkaan kehityksen johdosta on teh täv ät täytynyt jak aa selkeästi ja vastuullisesti eri henkilöiden kesken. Ikäkausiurheiluun tulee seura entistä enem m än kiinnittäm ään huom iota. Tärkein järjestettävistä kilpailuista tulee edelleen olem aan Rovaniemihölkkä. K eväällä järjestetään veteraanien pm -m aastojuoksut, Suomi juoksee -viestin järjestelyihin osallistutaan. K esällä järjestetään kilpailuja viikottain keskusurheilukentällä. U utuutena on talvella järjestettä v ä t kolm et kansalliset hallikilpailut. Samoin u u tta on kaksi kertaa järjestettäv ät juniorikilpailut hallissa. Syyskokouksen jälkeen pidettiin kesäkauden päätöstilaisuus. K aikkiaan palkittiin yli 60 urheilijaa ja seuratoim itsijaa. Seuran parhaana urheilijana palkittiin A sta Peura. Perusta n a valinnalle olivat A-luokka m aratonilla, 8. sija SM-marato- Asta Peura nilla, Pohjois-Suom en m estaruus ja lukuisat hölkkä voitot. SYP-urheilijan palkinnon sai Jo hanna A lapuranen. Lupaavana ikäkausiurheilijana palkittiin Virpi K arppinen. SM-tasolla m enestyneistä ikämiehistä palkittiin Veikko Vanhahanni. M iehistä palkittiin parhaina Olavi Peura ja Tuure Paksuniemi. M aratonin piirinm estaruudesta palkittiin Timo Ahola. A nsioituneesta seuratoim inn asta palkittiin erikoispalkinnoin Viljo Kärki. Lauantaina, RDS:lla vilkas talviurheilukausi Lapin juoksijoiden keskuudessa suosittu talvisarjajuoksu käynnistyy jälleen klo 13.00, Seitsemän kertaa talven aikana juostaan 9,2 km:n m ittainen ns. jätkän lenkki. Lähtö ja maali sijaitsevat entiseen tapaan jätkänpatsaalla ja juoksureitti kulkee kevyen liikenteen tietä maalaiskunnan paloaseman luokse Syväsenvaaran kupeeseen ja takaisin samaa tietä. Perinteisestä siltojen lenkistä on luovuttu sen vaarallisuuden vuoksi ja uusi juoksijoille turvallisempi reitti o tetaan käyttöön. K erran kuukaudessa juostava talvisarjajuoksu antaa Lapin juoksijoille sopivia välitavoitteita ja vireyttä p itk än talven aikana sekä säännöllisen kunnontestausm ahdollisuuden peruskuntokaudella, sam alla voi p itää yhtey ttä kilpailukavereihin. O sallistum ism aksu on 10 mk. Sarjoja on kaikille, eniten pisteitä keränneet palkitaan keväällä, pitkäm atkalaisille on sauna kaupungin uim ahallilla. P ak kasraja on -20 C. Sarjajuoksun ajankohdat ovat seuraavat: Su klo 13.00, su klo 14.00, su klo 14.00, su klo 14.00, su klo 14.00, su klo 14.00, su klo Tiedustelut: Teuvo Rovasalo , Jouni Roivainen RDSrlla hallikisoja Rovaniem en R oadrunners järjestää ensi talven aikana Lapin Urheiluopistolla kolm et avoimet kansalliset yleisurheilukilpailut. Lisäksi järjestetään kahdet juniorikilpailut. Ensim m äiset kansalliset hallikilpailut järjestetään lau an taina kello Lajeina on miehillä: pituus, 200, 800 ja 3000 m etriä. N aiset kilpailevat pituushypyssä, 200 ja 800 metrillä. A-tytöillä ja A-pojilla ovat lajeina 200 ja 800 m etriä. B-tytöillä ja B-pojilla pituushyppy ja 800 m etriä. Ikäm iehet 35-vuotiaat kilpailevat parem m uudesta 3000 m etrillä. Ikäm iehet 35-vuotiaat kilpailev at parem m uudesta 3000 m etrillä. Kansalliset sisähallikilpailut Rovaniem en R oadrunners ry. järjestää Lapin U rheiluopistolla sisähallikaudella kolme kansallista kilpailua. Varsinaista sisähallisarjaa ei siis enää ole vaan tänä talvena kilpaillaan suurem m issa kisoissa. Paras lappilainen saavutus palkitaan upealla kiertopalkinnolla, jonka viime sisähallikaudella valloitti vuodeksi Jyrki K enttälehto. K ansallisissa kilpailuissa on sarjoja lajista riippuen B-ikäisistä miehiin 35 v. Osallistum ism aksu on 20 mk. Ohjelma: La klo , 800, 3000 m ja pituus, su klo , 400, 3000 m ja 3-loikka, la klo , 1000, 5000 m. Juniorikilpailut sisähallissa Rovaniem en R oadrunners ry. järjestää Lapin Urheiluopistolla sisähallikaudella kaksi juniorikilpailua. K um m assakin kilpailussa on ohjelmassa kaksi juoksum atkaa ja sarjoja on 8-14 vuotaisiin, osallistum ism aksu on 5 mk. Tiedustelut: Teuvo Rovasalo , Jouni Roivainen

20 Maanantaina, lokakuun 11. päivänä 1982 Asta Peura naisten nopein Reijo Meriläinen P-Suomen mestari Pohjois-Suomen maratonmestariksi mallia 1982 sinnitteli Raahen Vesan Reijo Meriläinen, joka suoriutui 42 kilometrin urakasta Oulun Kaukovainiolla aiassa Hopeasijan valtasi LSD:n Toivo Tervola ( ) ja kolmannen mitalin otti Raahen Juha Ylitalo ( ). Kisan neljänneksi nopein oli 35-vuotiaiden ykkönen, LSD:n Heikki Hyvärinen. Hän taivalsi 13 kierroksen reitin ajassa Naisten mestaruus meni Rovaniemelle, kun kärkikaksikon Asta Peura Hanna Vesteri kisa ratkesi Peuran eduksi runsaalla kuudella minuutilla. Voittoaika lipsahti 27 sekuntia yli kolmen tunnin. Koleassa syyssäässä tehtiin mestaruuskisan osanottoennätys. M atkaan lähti peräti 67 juoksijaa, perille heistä selviytyi 48. A v a u sk y m p p i H a rju m a a n ta h tiin H o p e a j a p ro n ssi e n n äty sa jo illa E n s im m ä is e s tä k y m p is tä s u o r iu - 1 tu i n o p e im m in R a n u a n S e p p o H a r ju m a a. H ä n e n e tu m a tk a n s a p ä ä jo u k k o o n o li tä llö in k y m m e n e n s e k u n tia. P i tk ä ä n ei r a n u a la is e n j o h t o s ä i ly n y t, sillä k v a r te tti M e rilä in e n, T e r v o la, L eo T u r p e in e n, A ri V e h k a o ja o tti k a rk u la is e n k iin n i jo e n n e n s e u ra a v a n v ito sen tä y tty m istä. K ä rk iv iis ik k o p y sy i k o o s s a r u n s a a t viisi k ilo m e triä j a 20 k ilo m e t r in v ä lia ja k s i ta s a t tiin k o k o j o u k o lle H a r ju m a a ja V e h k a o ja p u to s i v a t k y y d is tä h ie m a n m y ö h e m m in j a a s tu iv a t p ia n r e itin s iv u u n. T u r - p e is e n k in m a tk a n t e k o p ä ä tty i e n n en 30 k ilo m e trin m e rk k ip a a lu a. S a m a lla k o h d a lla M e rilä in e n oli te h n y t e n te ile v ä s ti e r o a T e r v o la a n k a h d e k s a n s e k u n tia. J u h a Y lita lo o li n o u s s u t k o lm a n n e k s i. T a saisesti m e starik si R e ijo M e rilä in e n ta iv a ls i m e sta ru u te e n ta sa is ta ta h tia. E n sim m ä i se e n k y m p in h ä n v e ti , to in e n vei j a k o lm a s j o h ie m a n e n e m m ä n, V iim eiseen 12 k i lo m e triin ra a h e la in e n k ä y tti S u u re m p ia h a rm e ja ei M e rilä i s e llä k is a n a ik a n a o llu t. V iile ä ilm a k a a n ei p a h e m m in h a ita n n u t, kun ei pitänyt liian kiire ttä. V iim e v u o n n a h ä n s ijo ittu i v a s ta a v a n k isa n k o lm a n n e k s i j a a ik a a k u lu i sillo in , j o s t a h ä n n y t jä i siis 2,5 m in u u ttia. " S a m o ille lu k e m ille o lisi t ä n ä ä n k in o llu t m a h d o llis u u k s ia, jo s o lis in s a a n u t lo p p u u n s a a k k a k iria - p u a v iim e v u o d e n ta p a a n, v o itt a j a a rv e li. M e riläin e n o n lö y tä n y t a sk eliin s a sy k s y n m it ta a n u u tta p u h tia. R a d a lla k a u d e n p a rh a ik s i jä iv ä t ja S yykin o n selvillä. Toivo Tervola juoksi ennätyksensä ja samantien hopealle. " V e d in k e v ä tta lv e lla se n v e rra n k o v ia h a r jo itu k s ia, e ttä ju o k s u ei o le o ik e in k u lk e n u t. N y t o le n sitte n lö y s ä ile m ä llä s a a n u t v a u h tia lis ä ä. S y k sy n h ö lk k ä k is o is s a M e riläin e n o n k in o llu t a h k e r a s ti m u k a n a. " K i s a t v a in n ä y ttä v ä t lo p p u v a t k e s k e n ", h a rm itte li v u o tia s ulo - s o tto a p u la in e n. T o iv o T e r v o la, 2 5, ju o k s i k a k k o se k si e n n ä ty s a ja lla a n. E d e llin e n p a ra s n o te e r a u s o li S e in ä jo e n t o u k o k u ise lta S M -m a ra to n ilta ja k o l m is e n m in u u ttia h e ik o m p i. T e rv o la n su o ritu s o li m y ö n te i n e n y llä ty s, sillä S M -m a r a to n in ja K esä y ö n U n e lm a n jä lk e e n ei m ie s ole juuri kilpailuihin osallistunut. M y ö s J u h a Y lita lo ju o k s i p a r h a a n a ik a n s a. Y lita lo a lo itti v a r o vaisesti j a n o u s i k o k o a ja n ta s a i se sti k o h ti k ä rk e ä. T o is ta s ija a h ä n ta v o itte li to s is s a a n v iim e is e n, r u n s a a n k o lm e n k ilo m e trin k ie rro k s e n alkuun saakka. " S illo in o li e ro a T e r v o la a n 60 sekuntia ja sen totesin liian suureks i. M u u te n ra a h e la in e n o li k is a a n ty y ty v ä in e n. " H u h t ik u u s ta s a a k k a o le n h a rjo ite llu t k ilo m e tr in k u u k a u s ita h tia e ik ä k u n to a o le tä m ä n e n e m p ä ä. Y lita lo n ilo a lis ä ä v ie lä se, e ttä ta m m ik u u s s a le n k illä m u r tu n u t n ilk k a ei o le v a iv an n u t e n ää m o n e e n k u u k a u te e n. E n si k a u d e lla h ä n a ik o o y r ittä ä p ä ä a s ia s s a r a d a lla. M a ra to n in v u o ro k in v ie lä tu le e en si sy k sy n P S M o n a in a k in a ja tu k s is s a. J a lk a k ip u P e u ra n h a rm in a V u o d e n ta k a is e n m e s ta ru u te n s a u u s in u t A s ta P e u r a ju o k s i u r a n s a to is ek si n o p e im m a n m a r a to n in. T ä h ä n s a a k k a p a rh a im p a n s a h ä n o n ju o s s u t S e in ä jo e lla, jo llo in h ä n oli kahdeksas ajalla P e u ra lä h ti k isa a n h ie m a n e p ä rö id e n, sillä k a h te e n k u u k a u te e n h ä n o n h a rjo ite llu t m in im ite h o lla. M u k a v a a ik a y llä ttik in r o v a n ie m e lä ise n : " K u n t o ei n ä k ö jä ä n k o v in nopeasti lask e." S y y n ä v a ja a s e e n h a rjo itu s te m - p o o n o n o llu t v a se m m a ssa p o h k e essa j o p itk ä ä n tu n tu n u t k ip u. P e u r a n a rv e lu n m u k a a n k y se e ssä o n jä n te e n k iin n ity s k o h d a n tu le h d u s. R a s itu s m u rtu m a se ei a in a k a a n o le, h ä n v a rm isti. N yt p itä ä le p ä illä tä y d e llise sti, j o t t a ja lk a p a ra n e e k o k o n a a n. E n k ä m in ä m u u te n k a a n o le o tta n u t ju o k s u h a r r a s tu s ta k o v in to s is s a n i, P e u r a tu u m a ili. H a n n a V esteri p y sy tte li P e u r a n ta h d is s a e n sim m ä ise n n e ljä n n e k s e n, m u tt a sitte n h ä n h a v a its i v a u h d in liia n lu ja k s i. " O lis ip a o llu t k u u k a u tta a ik a i s e m m in, V esteri to iv o i P S M -k i- sa s ta, k a u d e n k o lm a n n e s ta m a ra - Reijo M eriläinen kirkasti vuodentakaisen pronssinsa voittosijaksi. to n is ta a n. S ä ä o lis i o llu t sillo in p a ljo n su o sio llise m p i. T u s k in s illo in k a a n o lisi p ä ä s ty V esterin ih a n n e o lo ih in : m a ssa m a - r a to n iin. K e sä llä siih e n se n s ija a n p ä ä s tiin H e lsin g in C i ty -m a r a to n illa ja tu lo k s e n a o lik in k o m e a e n n ä ty s P o h jo is - S u o m e n m a ra to n m e s ta - r u u s k ilp a ilu. J ä r j e s tä jä : L S D -O u - lu. Y le in en : 1) R e ijo M e rilä in e n R a- V e 2.2 7,1 1 2) T o iv o T e r v o la L S D 2.2 9,1 0 3) J u h a Y lita lo R av e 2.2 9,4 9 4) O la v i P e u r a R D S 2.3 5,4 7 5) J o u k o J o k ik o k k o Y N M ) E e ro K e sk ita lo L S D ) R a u li H a a ta ja 2.4 8,1 5 8) E rk k i K o v a la in e n K a jk i 2.4 8,2 4 9) A ri A n ttila K em i 2.4 8,2 8 10) K ari S te n iu s O N M K Y U 2.5 0,4 0 11) M a rtti M o ila n e n L S D 2.5 1,3 7 12) Kari Salm ela PuU 2.54,24 13) Jouk o V iin ik a n o ja L S D 2.5 5,0 4 14) V o itto P u u tio L o h tv e 3.0 0,0 6 15) M a tti A rb e liu s 3.0 0,2 6 16) E sa L in d h o lm K ä T a 3.0 2,1 8 17) K alervo H y v ä rin e n L S D 3.0 2,5 6 18) M a rk k u O ja la R av e 3.1 7,2 0 19) R eijo L e h tin ie m i R a V e 3.1 8,0 3 20) K alevi M ik k o n e n O P P 3.2 0,2 5. M 3 5 : 1) H e ik k i H y v ä r in e n L S D 2.35,15 2) R e in o H iltu n e n Y N M 2.4 0,2 4 3) J u ssi V iita s a a r i H im U 2.46,35 4) P a a v o K a r ja la in e n L S D 2.4 8,5 8 5) P e n tti K o sk e la L S D 2.52,42 6) R e ijo K o k k o L S D ) M a rk k u L in tu n e n O u T a ) H eik k i M e riläin e n K a j Ki 2.5 7,3 1 9) K alev i S a u k k o n e n V arsv u 3.0 5,2 7 10) R a u n o K a ip a la ) Ilp o L a ih o R D S 3.26,05 12) T e u v o S a ik k o n e n 3.27,48. M 40: 1) V eli S a r k k in e n K o sk R i ) A n te ro K a rja la in e n K a j Ki 2.5 4,1 4 3) R e in o M e m o n e n R D S 2.5 5,5 8 4 ) V ä in ö S a r a jä r v i R a P e 2.5 6,1 2 5) N iilo H ä m ä lä in e n O P U 2.5 6,2 6 6 ) S e p p o T e r v o la 3.21,43. M 50: 1) K alevi P la k e tti M u U 2.57,23 2) V ä in ö S u o r s a O ls H e 2.5 7,3 4 3) K alevi K a re s n ie m i H a U 3.01,22 4 ) V e ik k o P i r ttik o s k i Y liv- K u 3.1 3,2 5 5) P e n tti N ä p p ä ) O lav i R ä sä n e n O u T a ) A a r o P a r ta n e n P u d U N a is e t: 1) A s ta P e u r a RH ) H a n n a ' V esteri L S 3.06,51 3) M e rja P ellikainen C S V U L :n P - P o h ja n m a a n p iir p in - m a r a lo n : I) M e rilä in e n 2) Te v o la 3) Y lita lo 4) H y v ä rin e n H iltu n e n 6) J. J o k ik o k k o. P m -p is te e t: R a V e 11, L S D Y N M 3. V ä lia ja t: 10 k m : S e p p o H a r ju m a a R a n F P ä ä jo u k k o k m : T e r v o la, H a r ju m a ; T u r p e in e n, V e h k a o ja, M e riläin e k m : T e r v o la, H a r ju m a ; T u r p e in e n, V e h k a o ja, M e rilä in e k m : T u r p e in e n, M e rilä in e i T e r v o la k m : M e rilä in e n 1.4 3,4 0, T e v o la , Y lita lo , H ; v ä rin e n , O la v i P e u r k m : M e rilä in e n , T e v o la , Y lita lo , H ; värinen , Peura R ovaniem en A sta P eura o tti naisten m estaruuden ajalla M atti Arbelius ehätti perille sekuntia ennemmin.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Taittajan kärestä. Heinäkuu 2009 n:o 2

Taittajan kärestä. Heinäkuu 2009 n:o 2 Heinäkuu 2009 No 2 Taittajan kärestä Tulihan se kesä ja kärpäsetkin siinä samalla. Tätä kirjoittaessa alkaa lomakin jo painaa päälle, mutta lehti tarvitsee saada jäsenille vielä ennen oikein lomailun alkamista.

Lisätiedot

Kovaväkiset. Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille. KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan. Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001

Kovaväkiset. Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille. KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan. Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001 Kovaväkiset Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001 Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan Saat maan parasta pankkipalvelua juuri sellaisena kuin itse

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011 Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle Keväällä futsalin 4 divisioonaan noussut Valo jatkoi syksyllä hyviä otteita futsalin Suomen cupissa pudottamalla 2.divisioonassa pelaavat LeKin ja KaVon. Joukkue

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry 2015 Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on vuonna 2001 perustettu turkulainen, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys, joka pyrkii auttamaan Turun sekä sen lähialueiden

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

/TIGPs. Stiga Yasaka Mark V: StigaCamp.

/TIGPs. Stiga Yasaka Mark V: StigaCamp. vrf* \\rvo % «arg StigaCamp. ALKUPERAINEN Luotu Neroudella ja Nakemyksella. Valmistettu tiedolla ja taidolla. Pelin herkkyyteen. Mestariteos. Alkuperainen. Alkuperaista kopioidaan, mutta kopiot eivat koskaan

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010

OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010 24 OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010 2 23 Julkaisija Ounasvaar an Latu r y. Vartiokatu 11-13 A 96100 ROVANIEMI Gsm 040 573 9855 Email: ounasvaaranlatu@gmail.com www.suomenlatu.fi/ ounasvaaranlatu

Lisätiedot

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Squash 1 2014 Seppo pääkkönen Teatteri on kingi SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Kivenlahti Squash on avannut taas ovensa 2 3 Jari Mether Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kjell Johansson Pajulahden leireille, sivu 10. SM-kilpailut 1987 15 Hyväksytyt,"älilleet. Kadellipoikien Tor-IO 19 Suomi sail~'i I-di visiollnassa

Kjell Johansson Pajulahden leireille, sivu 10. SM-kilpailut 1987 15 Hyväksytyt,älilleet. Kadellipoikien Tor-IO 19 Suomi sail~'i I-di visiollnassa enn I 1-87 Kjell Johansson Pajulahden leireille, sivu 10 Tässä numerossa Suomi paransi sijoitustaan Intian MM-kilpailuissa Intian MM-kilpailut Pingis Vip Club Poikamme Intiassa Kjell Johansson Suomeen!

Lisätiedot

Kesäleiri välittää arvokkuuden ja ainutkertaisuuden arvoja

Kesäleiri välittää arvokkuuden ja ainutkertaisuuden arvoja Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti, jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To

Lisätiedot

Amerikkalaisen. *..-'te

Amerikkalaisen. *..-'te Amerikkalaisen *..-'te Ameri kkal aisen j al kapal lon vuosikirja ll i Copyright Olli-Matti Matihalti pe Noronen SAJL [[G Kiitämme seuroja ja liittoa avusta. Vuosikirjan tekstien tai kuvien lainaaminen

Lisätiedot

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14

KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 KUUSAMON LUKIO Vuosikertomus 2013-14 Koulun rehtori: Jyrki Matila 0400-240 921 koulun vararehtori (lv. 13-14): Osmo Pohjola Koulun perustamisvuosi: 1956 Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Taittajan kärestä. Transport Forsström LOIMAAN PESULA OY +358 400 908 609. Lokakuu 2014 n:o 2

Taittajan kärestä. Transport Forsström LOIMAAN PESULA OY +358 400 908 609. Lokakuu 2014 n:o 2 Lokakuu 2014 No 2 Taittajan kärestä Niinhän se taas kävi, että kilpailukausi vei kaiken ajan kesällä. Toimitsijahommia siunaantui vähän joka kilpailuun ja lehden teko meni taas tänne syksyyn. Ensi vuonna

Lisätiedot

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella VOIKKARI Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014 Tervetuloa mukaan voimistelukouluihin tai esivalmennusryhmiin! s. 6 Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella s. 16-17 Voimistelu vaatii ahkeraa

Lisätiedot

Pirkkala menettää oman postin

Pirkkala menettää oman postin Kuntosali Jumpat Fysioterapia Hieronta Tervetuloa kesäsalille Partolaan! Kesän JUMPAT käynnissä - tule mukaan! HIERONTA- JA FYSIOTERAPIA-aikoja löytyy! Sunnuntaisin edullinen KUNTOSALIKERTA 5,- P. 03 3140

Lisätiedot

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Toimittaja: Antti Kangaskesti Joroisten miehet talvi-ja jatkosodassa: Filosofian maisteri Eero Lappi Matrikkelitiedot: Joroisten Sotaveteraanit

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua.

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua. 1 SCANIA King of the Offroad! Uutuutena ATPkausitarkastukset! VAK Huoltopalvelut Oulu Voudintie 11 VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00. Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa (kuormatilat/perävaunut)

Lisätiedot

FIEF-,gINGTN ST{AKKIKLUBIN TOIIVSINTAKERTOMUS 2O1O

FIEF-,gINGTN ST{AKKIKLUBIN TOIIVSINTAKERTOMUS 2O1O FIEF-,gINGTN ST{AKKIKLUBIN TOIIVSINTAKERTOMUS 2O1O Helsingin Shakkiklubin toiminta vuonna 21 sai monella tavalla hyvää julkisuutta shakkipiireissä. Klubin mielestä oli selvää, että Eero Böökin l-vuotissyntymäpäivä

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot