Tarjouspyyntö, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouspyyntö 1(16) 1 Hankinnan kohde ja sopimuskausi Oulun kaupunki (jäljempänä Tilaaja) joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää tarjouskilpailun linja-autoliikenteen hoitamisesta liikennöintisopimuksen mukaisesti. Liikennöintisopimuksen sisältö on määritelty liitteenä 3 olevassa asiakirjassa Liikennöintisopimusluonnos Oulun kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja alla mainittujen, tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu koskee liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla kohteissa 9, 10, 11 ja 12 kohdekohtaisesti määritettyinä sopimusaikoina. Jokaisen kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä/kohde. Sopimuskauden vaihtuminen sijoittuu kesäkauden liikenteen alkamiseen, jolloin vuosittaiset koulujen loppumisajat voivat vaikuttaa sopimuskauden todelliseen loppumispäivään. Liikenteenharjoittaja saa sopimuksen mukaisesta liikennöinnistä korvauksen, joka perustuu tarjouksessa ilmoitettuihin liikennesuoritteiden yksikköhintoihin ja kilpailukohteen reitin/reittien aikataulun mukaisiin liikennesuoritteisiin. Tilaaja suunnittelee linjojen reitit ja aikataulut ja saa kaikki lipputulot. Kaikki sopimuksen mukaisesta liikennöinnistä tulevat lipputulot kuuluvat tilaajalle. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia reitteihin ja aikatauluihin ennen liikenteen käynnistymistä tai sopimuskauden aikana (ks. Liikennöintisopimusluonnos, liite 3). Kaikkien samalla kertaa kilpailuun tulevien kohteiden tarkempi määrittely on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1 Kohdetiedot. Kalustovaatimukset käyvät ilmi tarjouspyynnön liitteenä 2 olevasta Kalustovaatimukset liitteestä.

2 Tarjouspyyntö 2(16) Hankintojen arvioitu kokonaisarvo sopimuskausille on noin euroa, josta kohde 9, sopimuskausi 4 vuotta: kohde 10, sopimuskausi 7 vuotta: kohde 11, sopimuskausi 6 vuotta: kohde 12, sopimuskausi 3 vuotta: KOHDE 9 Oulu-Ylikiiminki / Sopimuskausi: (4 vuotta): Linja 36 Oulu-Saviharju -Ylikiiminki Linja 38Y Ylikiiminki-Kiiminki (kesä) Päiväsuoritteet Km Linjatunti Autopäivä Talvi ma-pe 655,5 17:00 2 Kesä ma-pe 413,2 10:30 1 Kohteeseen sovelletaan seutuliikenteen kalustovaatimuksia. 1.2 KOHDE 10 Eteläinen suunta, seutuliikenne / Sopimuskausi (7 vuotta): Linja 52 Oulu-Kempele-Liminka-Tyrnävä Linja 52V Oulu-Kempele-Tupos-Liminka-Tyrnävä Linja 53 Oulu-Tupos th-liminka-lumijoki Linja 53K Oulu-Kempele-Tupos th-liminka-lumijoki Linja 53A Oulu-Tupos th-liminka-lumijoki-lumijoen peruskoulu Linja 53R Lumijoki-VT8-Liminka-Tupos th-oulu Linja 54 Oulu-Tupos th-tyrnävä Linja 56 Tyrnävä-Murto-Kempele Linja 56K Tyrnävä-Markkuu-Murto-Kempele Linja 56B Murto-Tyrnävä Päiväsuoritteet Km Linjatunti Autopäivä Talvi ma-pe 3258,4 85:55 10 La 833,6 19:55 2 Su 660,4 15:55 2 Kesä ma-pe 1699,6 39:55 3 Kohteeseen sovelletaan seutuliikenteen kalustovaatimuksia.

3 Tarjouspyyntö 3(16) 1.3 KOHDE 11 Oulu-Kempele / Sopimuskausi (6 vuotta): Linja 50 Oulunsuu-keskusta-Kempele-Haapamaa Linja 51 Oulu-Kempele Päiväsuoritteet Km Linjatunti Autopäivä Talvi ma-to 1491,6 65:25 4 Talvi pe 1584,4 69:25 4 La 1380,2 60:10 4 Su 1085,2 47:20 4 Kesä ma-to 1491,6 65:10 4 Kesä pe 1584,4 69:10 4 Kohteeseen sovelletaan kaupunkiliikenteen kalustovaatimuksia. 1.4 KOHDE 12 Oulunsalo/ Sopimuskausi (3 vuotta): 8/ Sopimuksen mukainen liikenne alkaa Oulun peruskoulujen ensimmäisenä työpäivänä elokuussa Linja 58 Oulunsalo-Pitkäkangas-Salonpää Linja 58V Oulunsalo-Salonpää Linja 58B Oulunsalo-Pitkäkangas-Salonpää-Pajuniemi Päiväsuoritteet Km Linjatunti Autopäivä Talvi ma-pe 212 8:05 1 Kohteeseen sovelletaan kaupunkiliikenteen kalustovaatimuksia. 2 Tarjoajan kelpoisuus ja tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset 2.1 Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ESPD Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalainsäädännön mukaisen poissulkemisperusteen nojalla. Tarjoajan tulee vakuuttaa yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla (ESPD-lomake), ettei sitä rasita hankintalainsäädännössä tarkoitettu poissulkemisperuste ja että se täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tulee täyttää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD-lomake).

4 Tarjouspyyntö 4(16) 2.2 Lupa toiminnan harjoittamiseen Tarjoajalla tulee olla joukkoliikennelain (2009/869) perusteella oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa. Liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää säädöksissä määrätyt ehdot ja selvitys tulee toimittaa tarjouksen liitteenä. 2.3 Tarjousyhteenliittymät Tarjoajat voivat voimassa olevan kilpailulainsäädännön puitteissa muodostaa tarjousyhteenliittymiä, jotka jättävät yhteisen tarjouksen kilpailtavana olevasta liikenteestä. Ryhmittymän ja kunkin ryhmittymässä mukana olevan yksittäisen tarjoajan on osoitettava, että ryhmittymän tarjouksessaan esittämät seikat vastaavat tilaajan asettamia vaatimuksia (esim. sopimuksella tai sitoumuksella, jolla varataan ko. resurssit tarjoajan käyttöön tarjouksesta ilmenevällä tavalla). Tilaaja arvioi tämän näytön riittävyyden. Tilaajalla on oikeus edellyttää mahdolliselta tarjousyhteenliittymältä yritysten välisiä sopimuksia tai muita sopimuksia toteutettavista järjestelyistä, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat tarjoajien/ryhmittymien käytettävissä sopimusaikana hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Tällaisia selvityksiä voi toimittaa tarjouksen antamisen yhteydessä ja tulee toimittaa pyydettäessä. Tarjousyhteenliittymä voidaan muodostaa esimerkiksi silloin, kun yksittäisen tarjoajan resurssit, kuten linja-autojen määrä, eivät riitä liikenteen hoitamiseen. Kilpailulainsäädännöstä aiheutuu rajoituksia tarjoajien väliselle yhteistoiminnalle. Sallitusta yhteistoiminnasta on tyypillisesti kyse silloin, kun suoritus, jota tarjouskilpailu koskee, olisi liian suuri yksittäiselle yritykselle. Jokaisen yhteistarjoukseen osallistuvan yrityksen on lisäksi osallistuttava suorituksen tekemiseen merkityksellisellä panoksella, joka ei ole korvattavissa kenenkään muun yhteistarjoukseen osallistuvan toimesta. Yhteistarjoukseen ja tarjousyhteenliittymään osallistuvilla yrityksillä on näyttövelvollisuus yhteistyön sallittavuudesta. Tarjousyhteenliittymään kuuluvat tarjoajat vastaavat yhteisvastuullisesti liikennöintisopimuksen mukaisista velvoitteista. Tarjousyhteenliittymä nimeää liikenteestä vastaavan henkilön.

5 Tarjouspyyntö 5(16) 2.4 Alihankinta Jos liikennöinnissä käytetään alihankkijaa, kuuluu vastuu liikenteen hoidosta liikennöintisopimuksen tehneelle liikenteenharjoittajalle. Alihankkijat ja muutokset alihankkijoissa tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajan hyväksyttäväksi ennen muutosta tai alihankinnan aloitusta. Alihankkijan kelpoisuus ratkaistaan samoilla perusteilla, kuin varsinaisen liikenteenharjoittajankin kelpoisuus. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat tilaajalla. Kaikki liikennöintisopimuksen velvoitteet ja määräykset koskevat soveltuvin osin myös alihankkijan liikennöintiä, vaikka alihankkijan ja tilaajan välillä ei olekaan sopimussuhdetta. Alihankinnan määrä ei saa ylittää lainsäädännössä määriteltyä enimmäismäärää. EU:n palvelusopimusasetus määrää, että julkisen henkilöliikenteen palvelujen hoitamiseen valittu liikenteenharjoittaja velvoitetaan hoitamaan itse suurin osa julkisen henkilöliikenteen palveluista. Tilanteessa, jossa alihankkija menettää kelpoisuutensa henkilöliikenteen harjoittamiseen, liikennöitsijä on velvollinen välittömästi vaihtamaan alihankkijan tai huolehtimaan liikenteestä itse. 2.5 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät edellytykset Tarjoajan on täytettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kohdassa 2.6 mainitut selvitykset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjoajan edellytyksiä hankinnan suorittamiseen arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. Tarjoajan tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Tilaaja voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden

6 Tarjouspyyntö 6(16) arvioida tarjoajan taloudelliset edellytykset toimia, mikäli tarjoajalla on verovelkaa, maksamattomia sosiaaliturvamaksuja tai eläkevakuutusmaksuja. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös tarjoajan antama selvitys siitä, onko verovelkaa tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma/maksusopimus tehty. Liikennöinnissä tulee noudattaa alalla voimassa olevaa yleissitovaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n voimassaolevaa työehtosopimusta. Edellä mainitut järjestöt ovat sopineet kilpailuttamistilanteissa noudatettavista työsuhteen ehdoista ja menettelytavoista. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan sopimusaikana kulloinkin voimassa olevia yleissitovia työehtosopimuksia. Tarjoajan tulee järjestää työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. 2.6 Tarjoukseen liitettävät asiakirjat ja selvitykset Tiedot liikenteenharjoittajasta Tarjoukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat ja selvitykset, joilla tarjoajan kelpoisuuden täyttymistä todennetaan. Perustellusta syystä tilaaja hyväksyy myös muun kuin kohdissa 3-5 mainitun asiakirjan näytöksi tarjoajan luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta asemasta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättämisen määräpäivästä. Jos tarjoaja on rekisteröitynyt tilaajavastuu.fi palveluun ja pyydetyt tiedot ilmenevät Tilaajavastuu.fi -yrityraportista, tämä riittää annetuksi selvitykseksi kohtien 2, 3, 5, 6, 7 ja 8 osalta. 1) kopio joukkoliikenneluvasta tai muu selvitys siitä, että tarjoajalla on tarjouksen jättäessään voimassa olevien henkilöliikennettä koskevien säädösten mukaan oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa 2) Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

7 Tarjouspyyntö 7(16) 3) selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 4) tilinpäätösasiakirjat kahdelta viimeiseltä tilikaudelta, ellei niitä ole toimitettu tilaajalle jo aiemmin tai ellei kyseessä ole uusi yritys, jonka tilikausi ei vielä ole päättynyt. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajan tulee toimittaa muu selvitys vakavaraisuudestaan tai maksukyvystään. Ohje: Mikäli yrityksen tilikausi on kalenterivuosi, toimitetaan tilinpäätösasiakirjojen kopiot pääsääntöisesti vuosilta 2014 ja Tilinpäätösasiakirjat on toimitettava allekirjoitettuina, sisältäen tuloslaskelman ja taseen, liitetiedot, mahdollisen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, mikäli tilit on tarkastettu. 5) verottajan todistus siitä, että tarjoajalla ei ole vastuullaan maksamattomia veroja 6) vakuutusyhtiön ilmoitus siitä, että työntekijöiden sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksut on maksettu 7) selvitys siitä, mitä työehtosopimusta liikennehenkilökunnan osalta noudatetaan tai selvitys keskeisistä työehdoista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteröintiotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. 8) selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä, ja tarvittaessa 9) selvitys tarjousyhteenliittymästä ja mahdollisista alihankkijoista edellä kohdissa 1-8 mainittuine tietoineen Tiedot alihankinnasta Jos liikennöitsijä käyttää alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikennöinnistä on tarkoitus suorittaa alihankintana. Tarjouskilpailussa valitun liikenteenharjoittajan tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat etukäteen tilaajalla.

8 Tarjouspyyntö 8(16) Alihankinnan osuus liikenteen hoitamisesta on oltava alle puolet vuotuisista julkisen liikenteen palveluista linjakilometreillä mitattuna. 3 Hankittavan palvelun tekniset vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä suljetaan tarjouskilpailusta pois. 3.1 Linja-autokalusto 3.2 Palvelun laatu Liikennöintisopimuksessa noudatetaan sen liitettä 4 Kalustovaatimukset, jossa on esitetty linja-autojen määrää, ikää, tyyppiä ja ominaisuuksia koskevat tilaajan asettamat vaatimukset. Kaluston ominaisuudet ilmoitetaan liitteenä 4 olevalla Tarjouslomakkeella. Kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen mukaisen liikenteen aloittamista liikenteenharjoittajan tulee toimittaa tilaajalle selvitys kohteessa käytettävästä linja-autokalustosta, josta käy ilmi, että linja-autokalusto täyttää liitteessä 2 Kalustovaatimukset asetetut vaatimukset. Liikenteenharjoittaja sitoutuu toteuttamaan liikennetarjonnan liikennöintisopimuksen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja varautuu myös liikennehäiriöihin sekä huolto-, korjaus- ja rikkoontumistilanteisiin pitämällä yllä valmiuden vara-auton asettamiseksi liikenteeseen. Liikenteenharjoittaja sitoutuu noudattamaan laatuvaatimuksia, jotka on sisällytetty liikennöintisopimukseen (liite 3 Liikennöintisopimusluonnos). Tarjouksen tekemällä liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan vaatimusten mukaista palvelua. Palvelun toteuttamisen käytännön ohjeita sekä muun muassa käytössä olevia lipputyyppejä on kuvattu tilaajalta saatavissa olevassa Oulun joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeessa. Palvelu- ja myyntiohje on sopimusliikennettä

9 Tarjouspyyntö 9(16) hoitavien yritysten käytössä muun muassa kuljettajien koulutus- ja perehdytysmateriaalina. 3.3 Varikkopalvelut Tarjouksessa ilmoitetaan varikkopalvelujen sijainti tai jos liikennöitsijälle ei ole nykyisin varikkoa toimialueella, niin suunnitelma varikkopalveluiden järjestämisestä sopimuskauden aikana. Viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liikenteen sopimuskauden käynnistymistä tulee toimittaa selvitys varikkopalveluiden järjestämisestä. 4 Tarjoukset 4.1 Yleistä Liikennöitsijä tekee tarjouksen tilaajan suunnitteleman kilpailukohteen mukaisen linja-autoliikenteen hoitamisesta. Ennen tarjouksen tekemistä liikennöitsijän tulee selvittää ja riittävällä huolellisuudella tarkistaa sopimuksen kohteena olevan liikenteen kohde- ja taustatiedot. Tarjouslomake (liite 4) muodostaa tarjouksen. Tarjouslomakkeeseen tulee täyttää kaikki siinä pyydetyt tiedot ja liittää siihen kaikki vaaditut selvitykset. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Jos tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, tulee tarjoukseen sisällyttää yhteenliittymään osallistuvien nimet ja tiedot. Myös mahdollisesta alihankkijasta on ilmoitettava alihankintaan osallistuvien nimet ja tiedot. 4.2 Tarjoushinnat Tarjouksessa ilmoitetaan ne liikennesuoritteiden (linjakilometrit, linjatunnit, autopäivät) yksikköhinnat, jotka liikenteenharjoittaja edellyttää maksettavaksi kilpailukohteen liikennöinnistä tilaajan antaman aikataulukaavion ja liikennöintisuoritemäärien mukaisesti. Aikataulukaavioiden muodostamisperiaatteet ja liikennöintisuoritteiden laskentatapa on esitetty liitteessä 1 Kohdetiedot. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina, euromääräisinä kahden desimaalin tarkkuudella ja eriteltynä seuraavien liikennesuoritteidenmukaisesti:

10 Tarjouspyyntö 10(16) - linjakilometrin hinta xx,xx /km - linjatunnin hinta xx,xx /t - autopäivän hinta xx,xx /ap Tarjoushinnat tulee ilmoittaa siinä hintatasossa, jota liikennöinnistä maksettaisiin tarjouksen jättämisen määräaikana. Tarjouksen mukaiset ajosuoritteiden yksikköhinnat tarkistetaan Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin muutoksen perusteella täysimääräisesti liikennöinnin aloittamispäivää edeltävän vuosineljänneksen indeksin tasoon. Tämän jälkeen korvausta tarkistetaan sopimuskauden alusta alkaen neljännesvuosittain ja edellä mainitun indeksin korjauskerroin on kahden tarkistamisajankohtaa edeltävien vuosineljänneksien indeksin pistelukujen osamäärä. Esimerkiksi vuoden viimeisen vuosineljänneksen yksikköhinnat saadaan tarkistamalla kolmannen vuosineljänneksen hintoja kolmannen ja toisen vuosineljänneksen indeksin pistelukujen osamäärällä. Korvaustason tarkistamisessa käytetään arvonlisäverottomia yksikköhintoja. Tarjoushinnat ilmoitetaan tarjouslomakkeella, joka on allekirjoitettava. Tarjousten vertailu tehdään tilaajan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä laskemilla liikennöintisuoritteilla. Kustannusindeksillä tarkistettuja liikennesuoritteiden yksikköhintoja käytetään liikennöintikorvausta laskettaessa myös muutettaessa liikenteen määrää sopimuskauden aikana. Henkilökuljetuspalveluille määrätyn arvonlisäveron verokannan (%) muutoksen vaikutus otetaan huomioon korvaustasossa muutoksen voimaantulosta lukien. 5 Hankintamenettely Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta tehdään viimeistään ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään Hilma -julkisten hankintojen tietokantaan internetosoitteeseen sekä tilaajan internetsivuille osoitteeseen Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa lähtien osoitteesta

11 Tarjouspyyntö 11(16) Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä. Hankinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (Liite 5, Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014, PALVELUT) siltä osin kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa tai sen liitteissä ei ole toisin sovittu. 5.1 Tiedotustilaisuus ja tiedustelut Tarjouskilpailun johdosta järjestetään avoin tiedotustilaisuus torstaina klo 13:00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Kahvio Leetassa (Solistinkatu 2). Tilaisuudessa voi esittää tarjouskilpailua koskevia suullisia ja kirjallisia kysymyksiä. Kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan viimeistään tilaajan internetsivuilla osoitteessa Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset suomenkieliset tiedustelut tulee toimittaa kello mennessä tilaajan sähköpostiosoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Joukkoliikenteen tarjouspyynnön 2016 kysymykset. Kaikkiin määräaikaan mennessä jätettyihin kirjallisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään Vastaukset julkaistaan tilaajan internetsivuilla osoitteessa Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Tarjoajien tulee seurata koko tarjouskilpailun ajan tilaajan internetsivuilla julkaistavia kilpailutusta koskevia tiedotteita sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 5.2 Tarjouspyynnön täsmentäminen Jos esitetyissä tiedusteluissa tai muutoin on tullut ilmi tarjouskilpailun kannalta jotain sellaista, että se antaa aihetta muuttaa tai tarkentaa tarjouspyynnön sisältöä, muutoksista tai tarkennuksista ilmoitetaan tilaajan internetsivuilla Muutokset tarjouspyynnön sisältöön voivat tässä vaiheessa olla vain vähäisiä. Jos nämä muutokset sitä edellyttävät, voidaan tehdä päätös tarjousajan pidentämisestä. Myös tästä ilmoitetaan tilaajan internetsivuilla

12 Tarjouspyyntö 12(16) Tarjoajien tulee seurata koko tarjouskilpailun ajan tilaajan internetsivuilla julkaistavia kilpailutusta koskevia tiedotteita sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Jos liikenteen järjestämiseen vaikuttavat olosuhteet ovat tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen ennalta arvaamattomasti muuttuneet merkittävästi ja siten, että tarjouspyyntöön tehtävät muutokset olisivat olennaisia tai tilaaja arvioi edellisessä kappaleessa tarkoitetut muutokset merkittäviksi, keskeytetään tarjouskilpailu ja järjestetään uusi. Tästä ilmoitetaan tilaajan internetsivuilla 5.3 Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouslomaketta (liite 4) käyttäen. Tarjouslomake liitteineen tulee toimittaa kirjekuoreen suljettuna. Eri kohteiden tarjoukset tulee sulkea erillisiin kirjekuoriin. Tarjouksen jättämisen määräaika on: Kohde 10: klo 12:00 mennessä, Kohteet 9 ja 11: klo 12:00 mennessä ja Kohde 12: klo 12:00 mennessä. Tarjoukset jätetään tilaajan kirjaamoon, osoite: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, Oulun kaupunki Käyntiosoite: Torikatu 10 A Oulu Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Kuoren päälle tulee laittaa merkintä: Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 ; Kohteen numero sekä tarjoajan yhteystiedot. Kirjekuoreen tulee tarjouslomake sekä lisäksi tarjouspyynnössä edellytetyt liitteet sekä muut tiedot ja asiakirjat.

13 Tarjouspyyntö 13(16) Tarjousten tulee olla voimassa neljä kuukautta tarjouksen jättämisen määräajan jälkeen. 6 Tarjousten käsittely Tarjoukset avataan tarjousten toimittamisen määräajan umpeuduttua. Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3) tarjousten edullisuuden vertailu 6.1 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia, ja joiden ei toimintaa ja taloutta koskevien tietojen perusteella voida perustellusti arvioida selviävän tarjouspyynnön velvoitteista. Tarjouskilpailussa voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ne ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Edellytykset arvioidaan tässä tarjouspyynnössä todetuissa, tarjoajalle asetetuissa vaatimuksissa mainituin perustein. Tarvittaessa edellytysten täyttymisestä voidaan pyytää lisäselvityksiä. Tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta hankintalaissa (348/2007) tai hankintadirektiivissä (2014/24/EU) tarkoitetun poissulkemisperusteen täyttyessä ja silloin, kun tarjoaja ei täytä joukkoliikennelaissa (869/2009) olevia liikenteenharjoittajille asetettavia vaatimuksia taikka, kun tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä kilpailulaissa (948/2011) säädettyjä edellytyksiä eli on mm. kilpailukohteeseen nähden liian suuri.

14 Tarjouspyyntö 14(16) 6.2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistetaan ensimmäisessä vaiheessa kelpoisuuden arvioinnissa hyväksyttyjen tarjousten ja niissä kuvatun palvelun tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Tarjouspyyntöä vastaamattomaksi katsotaan muun muassa tarjous, jossa tarjottu liikennekalusto ei vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun. 6.3 Tarjousvertailun tekeminen Tarjouskilpailun seuraavassa vaiheessa vertaillaan hyväksyttyjen tarjoajien jättämiä tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on tilaajalle hinnaltaan halvin. Tarjousten keskinäistä edullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon liikenteen hoidon laskennallinen vuosihinta toimivaltaisen viranomaisen tarjouslomakkeella ilmoittamilla ja aikataulukaavioihin perustuvilla kohteen laskennallisilla suoritemäärillä. Vertailuhinnaksi lasketaan ensimmäisen sopimusvuoden ( ) arvonlisäveroton liikennöintikorvaus, joka lasketaan tilaajan tarjouslomakkeella ilmoittamista autopäivistä, ajotunneista ja linjakilometreistä, ja ne kerrotaan tarjoajan ilmoittamilla yksikköhinnoilla. vertailuhinta = autopäivät*autopäivän hinta + linjatunnit*linjatunnin hinta + linjakilometrit*linjakilometrin hinta 6.4 Tarjouskilpailun ratkaisu hankintapäätöksellä, ratkaisusta ilmoittaminen ja hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tarjouskilpailun päättävästä ratkaisusta tehdään kirjallinen hankintapäätös ja siitä ilmoitetaan välittömästi kaikille tarjouksen tehneille liikennöitsijän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Hankintasopimus eli tässä tapauksessa liikennöintisopimus voidaan tehdä ja tarjouskilpailua koskeva päätös panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän

15 Tarjouspyyntö 15(16) kuluttua siitä (odotusaika), kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeet (valitusosoitus markkinaoikeuteen ja ohjeet oikaisukeinojen käyttämisestä) tiedoksi. Hankintasopimus (liikennöintisopimus) syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Näin ollen hankintapäätös ei muodosta sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille. Jos joku tarjoaja on suljettu pois tarjouskilpailusta tai joku tarjous on hylätty, päätös tästä ilmoitetaan perusteluineen asianomaiselle tarjoajalle. 6.5 Liikennöintisopimus ja vakuus Odotusajan päättymisen jälkeen tehdään tilaajan ja valitun liikenteenharjoittajan välillä liikennöintisopimus liikenteen hoitamisesta (hankintasopimus). Sopimusmalli on liitteenä 3 Liikennöintisopimusluonnos. Tarjoajan tulee huolellisesti tutustua sopimusluonnokseen, jonka ehtoihin tarjoaja sitoutuu antamalla tarjouksen. Epäselväksi jääneitä yksityiskohtia voidaan tarpeen mukaan täsmentää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Liikenteenharjoittaja asettaa sopimusvelvoitteidensa kaikinpuolisesta täyttämisestä vakuuden, jonka suuruus on 5 % tarjouksen vertailuhinnasta. Vakuus tulee asettaa kaksi (2) kuukautta ennen liikenteen aloittamista. Vakuuden tai muun järjestelyn tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta yli sopimuskauden ja se palautetaan taikka lakkautetaan välittömästi, kun yleisesti on todettu, että liikenteenharjoittaja on täyttänyt kaikki sopimuksen tarkoittamat velvollisuutensa. 6.6 Tarjousten ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Tarjouksista julkaistaan niiden vertailutaulukko, tarjoajien nimet, liikennesuoritteiden yksikköhinnat ja vertailuhinta. Hylätyn tarjouksen tehneille ilmoitetaan tarjousten hylkäysperusteet. Tarjouksista voidaan julkaista tilastollisia yhteenvetotietoja. Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tarjousasiakirjat ovat julkisia viimeistään silloin, kun liikennöintisopimus on tehty. Tarjousasiakirjat tulevat kuitenkin

16

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne

TARJOUSPYYNTÖ, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne TARJOUSPYYNTÖ, BRUTTOSOPIMUS, linja-autoliikenne Riihimäen paikallisliikenne I TARJOUSKILPAILU... 2 1. Tarjoajat... 2 2. Tarjouskilpailun kohde... 2 3. Sopimusaika... 2 4. Liikennöintisopimuksen periaatteet...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2009 Diaarinumero: TRE: 7214/02.07.01/2009 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. Tarjouspyyntö 1(10) TARJOUSPYYNTÖ Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Diaarinumero OUKA/172/08.01.00/2014

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2008 Diaarinumero: TRE:1307/08.01.01/2008 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Parkanon kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä kuvattujen koulukuljetusten hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. OSTAJA Parkanon kaupunki PL 14 39701

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ Tarjouskilpailu 2/2010 Diaarinumero: TRE: 7810/02.07.01/2010 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 10.12.2012 4842/02.08.00/2012 LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 1 Hankintayksikkö Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. PL 6400, 02070 Espoon kaupunki. 2 Hankinnan kohde Espoon kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

1/9. Savo- Karjalan Linja Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/9. Savo- Karjalan Linja Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/9 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 12215 / KORJAUSILMOITUS: Joensuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kannusteurakkaan perustuva sopimus (kohteet 2 ja 3) 1.7.2014 alkaen (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013

TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 Tarjouspyyntö 1(20) TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 Sisällysluettelo 1 HANKINNAN KOHTEET JA SOPIMUSKAUDET... 2 1.1 KOHDE 1. Kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 1 TARJOUSPYYNTÖ AULAPALVELUISTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on toimitilan aulapalvelut. Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa kohteen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen aikataulukirjojen

Tarjouspyyntö Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen aikataulukirjojen Kuopion kaupunki Pyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen aikataulukirjojen jakelusta vuosina 2018-2020 Kuopion kaupunki (jäljempänä tilaaja) joukkoliikenteen toimivaltaisena

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2015

TARJOUSPYYNTÖ 6.11.2015 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUOPION VEHMERSALMEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESTA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

LIITE 8 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 8 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 8 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kirjaamo Liikuntavirasto PL 10 / Pohjoisesplanadi Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin kirjaamo Liikuntavirasto PL 10 / Pohjoisesplanadi Helsingin kaupunki Hel 2016004074 1 OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON JÄÄHALLIN JÄÄNHOITOKONE 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin liikuntaviraston sisäliikuntapalvelut pyytää tarjoustanne yhdestä Oulunkylän

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1B TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7.

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Koulujen ja oppilaitosten erikoisikkunoiden ja päiväkotien ikkunoiden pesupalvelujen hankinta 2015 HEL 2015-004734 T 02 08 02 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot