SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012"

Transkriptio

1 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET Missio Toiminta-ajatus Visio Arvot Toisten huomioonottaminen Vastuullisuus Tasa-arvoisuus Terveellisten elämätapojen tukeminen Kasvun tukeminen Strategiset tavoitteet Kasvatukselliset Urheilulliset Terveet elämäntavat Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Eettiset Taloudelliset Yhteiskunnalliset ORGANISAATIO Johtokunnan ja sen jäsenten tehtävät Johtokunnan tehtävät Tiimien tehtävät... 11

3 Valmennustiimin tehtävät Kioskitiimi ja sen tehtävät Kisatiimi Myyntitiimi Taloustiimi Tiedotustiimi VALMENNUS Päävalmentajan tehtävät Toisen päätoimisen valmentajan tehtävät Luistelukoulun vastuuvalmentajan tehtävät Luistelukouluohjaajien ja apuohjaajien tehtävät Luistelukouluvastaavan tehtävät LUISTELIJA JA VANHEMPI Luistelijan tehtävät Vanhemman tehtävät KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET Seuran käytännön toimintaperiaatteet Ryhmien muodostaminen Harjoitusmäärät eri ryhmissä Harjoitusryhmien kausimaksut Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailujen järjestäminen Tiedottaminen Seuran linja päihteiden osalta Talkootöihin osallistumisen periaatteet Seuratoimijoiden rekrytointi Seuratyöntekijöiden kiittäminen Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa... 18

4 4 5.2 Toimintamuodot Harjoitukset Harjoitusmuodot Ryhmät ja niissä eteneminen... 19

5 5 JOHDANTO Mikkelin Luistelijat on yli 50-vuotias taitoluistelun erikoisseura, jonka toimintaa on kehitetty palvelemaan entistä paremmin lajin harrastajia. Seurassa on ryhmiä alle kouluikäisistä aina aikuisiin asti. Mikkelin Luistelijoissa suuri osa lapsista myös kilpailee ja iloksemme vanhimmat mukanaolevat kilpailijat ovat lukioikäisiä nuoria, mikä kertoo lajin kiehtovuudesta, mutta myös siitä, että seurassa on ponnisteltu sen eteen, että nuoret jatkaisivat mahdollisimman kauan tätä vaativaa ja varsin sitovaa harrastusta. Nuoren Suomen hengen mukaisesti seuran tehtävä on liikuttaa mahdollisimman monia lapsia ja nuoria. Jääurheilu seura ei tässä suhteessa tee poikkeusta. Mikkelin luistelijoiden toiminnan lähtökohtana on lapsi ja hänen innostaminen liikuntaan. Tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle liikunnallinen innostus ja motivaatio. Taitoluistelu on vaativa ja upea laji, jossa yhdistyvät taiteellisuus, rytmi, voima, nopeus ja esittämisen oivallus. Seuramme haluaa tarjota kaikille taitoluistelusta kiinnostuneille liikunnan iloa ja myös onnistumisen elämyksiä. Mikkelin Luistelijat sai sinettiseuran arvon keväällä 2003 tunnustuksena monipuolisesta nuorisotyöstään. Seuran visio on: Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella!

6 6 STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET 1.1 Missio Mikkelin Luistelijat ry:n tarkoituksena on tuottaa menestyviä urheilijoita sekä järjestää laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille urheilijoille Mikkelin Seudun alueella 1.2 Toiminta-ajatus Seura luo laadukkaan ja perusteellisen nuorisotyön pohjalta edellytykset ja mahdollisuuden jäsenilleen sekä harrastaa, että kilpailla lajin parissa kaikilla tasoilla. 1.3 Visio Visio: Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella! Vankka osaaminen ja ylläpito Vahva sitoutuminen Jatkuvuus ja itse arviointi Vahva talous Sidosryhmien luottamus 1.4 Arvot Mikkelin Luistelijat ry:ssä noudatettavat arvot ovat: Toisten huomioon ottaminen Vastuullisuus Tasa-arvoisuus Terveellisten elämäntapojen tukeminen Kasvun tukeminen Toisten huomioonottaminen Koko seuran väki huomioi toiminnassaan myös muut. Vanhemmat ovat yhtäläisesti kaikkien luistelijoiden käytettävissä. Luistelijoita ohjataan pienestä pitäen huomioimaan harjoittelukaverit positiivisella tavalla. Lapsia ohjataan kannustamaan ja auttamaan toinen toisiaan niin harjoitus- kuin kilpailutilanteissakin. Lapsia ohjataan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Kunnioitetaan hyviä tapoja. Huolehditaan, että tervehditään, kiitetään, pyydetään ja annetaan anteeksi. Lapsia ohjataan hyviin käytöstapoihin ja hyvään ja positiiviseen vuorovaikutukseen, josta on hyötyä niin harjoituksissa kuin elämässä yleensäkin. Valmentajat keskustelevat luistelijoiden kanssa myös muista kuin luisteluun liittyvistä asioista. Valmennustilanteissa harjoitussuunnitelmaa pyritään muokkaamaan tarvittaessa päivän fiiliksen mukaan Vastuullisuus Vastuullisuus näkyy valmennuksessa ennen kaikkea siinä, että jokaisella ryhmällä on koulutetut ja valmennukseen sitoutuneet ohjaajat. Kaikilla ryhmillä on kausisuunnitelmat ja tavoitteet. Seurassa huolehditaan siitä, että jokainen luistelija on itselleen sopivassa ryhmässä ja harjoittelu on sellaista,

7 7 että se on kehittävää ja lapsen kehityksen huomioivaa. Kaikki toiminta pyritään rakentamaan lapsen ja nuoren parhaaksi. Tarkoituksena ei ole tehdä luistelijaa keinolla millä hyvänsä. Tärkeintä on hyvän ja terveen harrastuksen tarjoaminen. harjoittelun monipuolisuudesta huolehditaan niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Jääharjoittelu sisältää tasaisesti kaikkia luistelun elementtejä ja oheisharjoitteluun kuuluu erilaisia leikkejä, pelejä, koordinaatioharjoituksia, lihashuoltoa ym. Luistelijan kehitystä seurataan elinkaariajattelulla. Tällä tarkoitetaan luistelijan tukemista hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halustaan aina ensiopetuksesta lähtien siihen päivään kunnes kilpailu-ura päättyy. Seuratoiminnassa vastuullisuus näkyy siinä, että seura haluaa pitää luistelun kaikkien harrastuksena. Seurassa toimii kaksi päätoimista valmentajaa koordinoimassa seuran valmennusta ja sen laatua. Seuran johto huolehtii siitä, että taloustilanne on hyvä ja että kaikki työnantajavelvoitteet on hyvin hoidettu Tasa-arvoisuus Tasa-arvoisuus näkyy siinä, että jokainen luistelija saa opetusta yhtä paljon ja omalla kehitystasollaan. Seurassa jokainen harjoitusryhmä ja luistelija koetaan yhtä tärkeänä. Niin harrastetoimintaa kuin kilpailullisessa toiminnassa mukana olevien toimintaa kehitetään yhä laadukkaammaksi. Tasa-arvoisuus näkyy myös siinä, että seuramme tarjoaa mahdollisuuden luistelun harrastamiseen kaikilla tasoilla. Voit aloittaa harrastamisen vaikka vasta kouluiässä ja silti sinulle löytyy oma ryhmä. Seuran suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan, kevätnäytökseen, pääsevät kaikki halukkaat esiintymään. Lisäksi vanhempien talkoisiin ja tapahtumajärjestelyihin ovat kaikki halukkaat tervetulleita Terveellisen elämän tapojen tukeminen Terveellisiä elämäntapoja tuetaan erityisesti niissä ryhmissä, joissa harjoitellaan useammin kuin kerran viikossa. Harjoituksiin ei pidä tulla sairaana. Mahdolliset vammat pyritään hoitamaan jo ennen kuin niitä syntyy. Harjoittelu suunnitellaan niin, ettei siitä tulisi elimistölle liian kuormittavaa. Huolehditaan siitä, että oheisharjoittelu tukee lajiharjoittelua monipuolisesti. Terveelliseen ruokavalioon ohjataan mm. erilaisten valmentajien pitämien luentojen ja tietoiskujen avulla. Lisäksi korostetaan kouluruokailun tärkeyttä. Tarvittaessa puututaan ja puhutaan myös esim. päihteiden käytöstä. Crystal Cup taitoluistelukilpailujen yhteydessä järjestetään lisäksi vuosittain hyvinvointinäyttely, jonka tarkoituksena on huomion kiinnittäminen terveelliseen ruokavalioon, hyvinvointiin, mielenterveyteen ja päihteettömyyteen. Terveisiin elämäntapoihin kiinnitetään myös kotona huomiota. Vanhemmat huolehtivat, että lapset saavat oikeaa ravintoa ja riittävästi lepoa. Vanhemmat seuraavat lasten jaksamista ja viestittävät valmentajille, jos lapsi väsyy liiaksi. Tämä toimii myös päinvastaisesti. Tarvittaessa puututaan ilmenneisiin ongelma-asioihin.

8 Kasvun tukeminen Lasten harrastuksessa huomioidaan eri kehitysvaiheet. Harjoituksissa pyritään tukemaan lapsen kehittymistä yksilönä eikä keskitytä vain luistelutaitojen opetteluun. Kunkin ryhmän yhteisillä pelisäännöillä helpotetaan tämän asian toteutumista. Laadittuihin pelisääntöihin palataan kauden aikana säännöllisesti. Kaikki harjoitus- ja kilpailutilanteet vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden käsittelyä, pitkäjänteisyyttä ym. Valmentajat ja vanhemmat ovat koko ajan tukemassa tätä kehitystä. Kasvua tuetaan positiivisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Valmentajat pyrkivät antamaan palautteen positiivisessa valossa ja virheitä ei korosteta vaan keskitytään suorituksen parantamiseen. Kaikkia kannustetaan harrastuksessa eteenpäin. Suorituksia ei vertailla keskenään vaan lapsille korostetaan oman luistelutaidon kehittymistä: Missä minä olen taidoissani mennyt eteenpäin. Elinkaariajattelu on mukana kasvun tukemisessa. 1.5 Strategiset tavoitteet Seura omaa vahvat perinteet, joiden pohjalta on hyvä rakentaa myös tulevaisuutta. Mikkelin Luistelijat ry:ssä noudatetaan seuraavia tavoitteita: Kasvatukselliset Urheilulliset Terveet elämäntavat Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Eettiset Taloudelliset Yhteiskunnalliset Kasvatukselliset Seura tarjoaa oman toimintansa kautta mahdollisuuden kehittää itseään. Tärkeää on kasvaa ihmisenä sekä urheilijana. Seura kasvattaa urheilijat rehtiyteen, rehellisyyteen ja iloiseen elämän myönteiseen asenteeseen. Seurassa tuetaan lasten ja nuorten normaalia kehitystä kohti tasapainoista aikuisuutta. Yleisesti kannustetaan lapsia omaksumaan hyvät käytöstavat ja terveen elämän tavat, joista on hyötyä koko elämän varrella Urheilulliset Seuran toimintamuodoilla tuetaan lasta ja nuorta hänen lähtökohdistaan elämänsä eri vaiheissa. Lapsia ja nuoria kannustetaan kykyjen mukaisesti. Urheilullisissa tavoitteissa pyritään huomioimaan nuoren omat tavoitteet seuran resurssien mukaan. Jokaiselle luistelijalle urheilullinen tavoite tulee löytää hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halusta. Lapsia kannustetaan liikkumaan riittävästi ja monipuolisesti myös harrastusten ulkopuolella. Seura pyrkii huomioimaan myös harrastajaluistelijat.

9 Terveet elämäntavat Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen luistelijalle, jotta liikunnasta tulisi kantava voimavara koko elämänajaksi. Ajatuksena on, että vierivä kivi ei sammaloidu. Liikunnallisuuden lisäksi kiinnitetään huomioita tasapainoiseen ja terveyttä tukevaan elämäntapaan, huolehtien siitä, että ravinto, lepo ja liikunta ovat tasapainossa Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Jokaisen panos on Mikkelin Luistelijat ry:ssä tärkeä ja arvokas. Vapaaehtoisten innostusta tuetaan rakentavalla yhteistyöllä. Seuramme tavoitteena on luoda kaikille toiminnassa mukana oleville turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisia. Jokaisella on oikeus saada ja antaa kannustusta, ja tavoitteenamme onkin kannustaa kaikkia saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia toimintamme piirissä. Yksilön arvostaminen ei saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä tai voittamisesta. Mikkelin Luistelijat ry pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi. Jokainen on yhtä tärkeä, ainutkertainen yksilö. Avoin keskustelu ja avoin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat edellytyksiä hyvälle ilmapiirille ja yhteishengelle. Tärkeä osa yhteishengen luontia on yhteisten kilpailumatkojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitteena on saada koko perhe mukaa seuran toimintaan. Ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo ennen kuin niitä pääsee edes syntymään Toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen Eettiset Toimitaan avoimesti niiden sääntöjen puitteissa, jotka yhdessä on luotu. Huomioidaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa eettiset lähtökohdat Taloudelliset Taloudenpitoa valvotaan ja se pohjautuu todellisiin kustannuksiin ja tuloihin. Talouden tukipilareina ovat seuran järjestämät kilpailut, näytökset ja jäsenistöltä kerättävät harjoittelumaksut. Talouden tasapainoa ylläpidetään. Pitkän linjan tavoitteena on lisätä ulkopuolista rahoitusta. Tämä tarkoittaa yhteistyösopimuksia win-win-ajattelulla Yhteiskunnalliset Keskeiset yhteiskunnalliset argumentit ovat: Yleinen uskottavuus ja näkyvyys Avoin ja ajanmukainen tiedottaminen Yleisesti hyväksytty arvomaailma 2. ORGANISAATIO Seuraa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Seuralla on kaksi jaostoa: taitoluistelu- ja pikaluistelujaosto. Seura toimii kiinteässä yhteistyössä Mikkelin kaupungin kulttuuri- ja vapaaaikatoimen, Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) ja muiden urheiluseurojen kanssa.

10 10 Johtokunta on jaettu tiimeihin, joita ovat valmennustiimi, taloustiimi, kisatiimi, myyntitiimi, tiedotustiimi ja kioskitiimi. Johtokunta valitsee tiimeille puheenjohtajat. 2.1 Johtokunnan ja sen jäsenten tehtävät Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävät on määritelty seuran toimintasäännöissä. Seuran toimintasäännöissä johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät (syksyllä 2008 lähtien näitä on kutsuttu tiimeiksi) sekä niiden puheenjohtajat 4 Vastata seuran taloudesta 5 Pitää jäsenluetteloa 6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 9 Hyväksyä ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 10Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kokousta Puheenjohtajan tehtävät - kutsua koolle johtokunta - toimia johtokunnan kokouksen puheenjohtajana - laatia johtokunnan kokouksen asialista yhdessä sihteerin kanssa - valmistella yhdessä johtokunnan kanssa tilinpäätösasiakirjat - valmistella yhdessä johtokunnan kanssa seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja budjetti - hoitaa työntekijöiden palkkaus yhdessä johtokunnan kanssa - valmistella työsopimukset yhdessä johtokunnan kanssa, allekirjoittaa työsopimukset - toimia valmentajien lähimpänä esimiehenä - pitää valmentajan kanssa kehityskeskustelu kerran vuodessa - edustaa seuraa kokouksissa (STLL, ESLI, jne) keväällä ja syksyllä sekä muissa tilaisuuksissa - valmistella yhdessä päävalmentajan kanssa seuraavan kauden kilpailut ja lähettää kilpailuanomukset STLL:n huhtikuun loppuun mennessä - hoitaa vuosi-ilmoitukset: Mikkelin kaupunki, ESLi, STLL jne - hoitaa ja kehittää seuraa yhdessä johtokunnan kanssa - halliremonttiin liittyviin suunnittelukokouksiin osallistuminen ja niistä tiedottaminen Varapuheenjohtaja - toimii puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan ollessa poissa - hoitaa jää- ja salivaraukset kaupungille toukokuun loppuun mennessä Sihteerin tehtävät - toimia johtokunnan kokouksissa pöytäkirjan laatijana ja kokouksen sihteerinä - jäsenrekisterin ylläpitäminen ja päivittäminen

11 11 - muut erikseen sovittavat tehtävät - talkootyölistoista vastaaminen Rahastonhoitajan tehtävät - hoitaa seuran rahaliikennettä - hoitaa seuran työntekijöiden palkanmaksuasiat - seuraa budjetin toteutumista (menot eivät saa ylittää tuloja) - kausimaksujen seuranta, että saadaan kaikki maksuun laitetut maksut mahdollisimman hyvin ajallaan - kioskimyynnin seuranta - TYEL-maksut - palkka.fi- ohjelmalla palkat - toimittaa tilintarkastajille tilintarkastusaineiston vähintään 3 viikkoa ennen syyskokousta - budjetin liittäminen tuloslaskelmaan - kirjanpidon teko kaikista tositteista - maksaa järjestettyjen kilpailujen tuomareiden palkat - laskuttaa järjestettyjen kilpailujen tuomarikulut osallistuvilta seuroilta - laskuttaa omien luistelijoiden kilpailumaksut - maksaa tulevat laskut - laskuttaa varainhankinnan - laskuttaa mainos-/myyntipaikat - kokoaa vuositiedot (palkka, If ja Ilmarinen) vuoden vaihteessa - kassakirjan ylläpito - varojen tilitys pankkiin - laskuttaa luistelukoulumaksut - järjestää pohjakassat kilpailuihin/näytöksiin Sinettivastaavan tehtävät - toimii Nuoren Suomen yhteyshenkilönä - seuraa sinettiuutisia: Liikkuva Lapsi, Sinettisanomat, Nuoren Suomen internetsivut - tiedottaa ajankohtaisista sinettiasioista seuraväelle - osallistuu sinettiseuratapaamisiin - organisoi ja vetää pelisääntökeskustelut - tiedottaa pelisäännöt ryhmille ja seuraväelle 2.2 Tiimien tehtävät Valmennustiimin yleisenä tavoitteena on turvata seuran luistelijoille mahdollisuus riittävään ja tasokkaaseen harjoitteluun kilpa- sekä harrastelijatasolla sekä pyrkiä kehittämään seuran toimintaa niin, että seuran luistelijoilla on mahdollisuus edetä kilpailusarjoissa SM- tasolle saakka Valmennustiimin tehtävät Jääharjoitusvuorojen ja muiden harjoittelussa tarvittavien tilojen järjestäminen - neuvottelut kaupungin ja muiden seurojen kanssa - ml tarvittavien anomusten laatiminen vakiovuorojen määrittäminen ja niistä ilmoittaminen - tilanteenmukainen vuoromuutoksista päättäminen ja ilmoittaminen (yhteyshenkilö)

12 12 Valmennustoiminnan ohjaus (yhteistyössä päävalmentajan kanssa) - valmennusryhmien muodostamisperiaatteet ja niiden tavoitteet - valmennusryhmien/eri sarjojen luistelijoiden ohjattujen harjoitusten määrä ja laatu (alku- ja loppuverryttelyt + jää- ja oheisharjoitukset) sekä omatoiminen harjoittelu Kilpailutoiminnan ohjaus (yhteistyössä päävalmentajan kanssa) - eri sarjojen luistelijoiden kilpailuihin osallistumisen yleiset periaatteet - tärkeimmät kilpailut kausittain Leirien ja muiden valmennuksellisten tilaisuuksien koordinointi - kesäleiri ja muut mahdolliset seuran omat leirit (projektiorganisaatio toteuttaa) - ulkopuolisten asiantuntijoiden käynnit Valmennustermin päätökset tehdään tarvittavan sisäisen keskustelun jälkeen ja tuodaan välittömästi tiedoksi puheenjohtajalle sekä tarvittavilta osin seuraavaan hallituksen kokoukseen. Valmennukseen tarvittavan henkilöstön työvuorot (ml sijaiset) määrittää puheenjohtajan ohjauksessa päävalmentaja (luistelukoulun ohjaajien/apuohjaajien osalta vastuuhenkilö). Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu päävalmentajan valitsemien luistelijoiden joukosta ilmoittautumalla vastuuhenkilölle määräpäivään mennessä. Seuran kilpailuilmoittautumiset hoidetaan kilpailuittain kootusti vastuuhenkilön toimesta. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kilpailemaan ovat he ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavalla kerralla etusijalla. Sairauden/loukkaantumisen aiheuttama poissaolon mahdolliset hyvitysesitykset kuukausimaksusta laatii hallitukselle taloustiimin yhteyshenkilö Kioskitiimi ja sen tehtävät - ylläpitää kioskitoimintaa sunnuntaisin ja keskiviikkoisin luistelukoulun aikana - ylläpitää kioskitoimintaa seuran kilpailuissa ja tapahtumissa - saada kaikki vanhemmat sitoutumaan kioskitoimintaan ja osallistumaan omalla vuorollaan töihin - miettiä menetelmät, joilla sitoutumista ja vastuullisuutta saataisiin lisättyä - tuottaa budjetoitu summa seuran kassaan Kisatiimi - järjestää hyvin organisoituja kilpailuja oman seuran luistelijoille ja alueen luistelijoille sekä eri tasojen valintakilpailuja ja tarvittaessa suurempiakin kilpailuja - vähintään kahdet kisat vuodessa, joissa sekä ISU- että tähtiarviointi - tammikuu 2010 lähtien yhdet kansainväliset kilpailut vuodessa (Crystal Cup) - pitää yllä toimivaa kisaorganisaatiota - pitää yllä yhteistyötä tuomareiden ja teknisten kanssa - siirtää kilpailukokemuksia/-osaamista oman seuran sisällä ja sen ulkopuolella - perehdyttää kisatiimiin tulevat uudet jäsenet

13 13 Kilpailujohtajan tehtävät - johtaa ja vastaa kilpailun kulkuun vaikuttavista seikoista - tekee tapahtumabudjetin ja järjestelyaikataulun hyvissä ajoin etukäteen - arvioi osallistujamäärät: luistelijat, toimihenkilöt, tuomarit, katsojat - huolehtii tilat: tuomarien paikat, kisatoimisto, tuomaritila, kuvauspaikka, pukuhuoneet, tuloslaskenta. - värvää vapaaehtoisia - päättää johtokunnan kanssa kilpailumaksut - tiedottaa tapahtumasta sisäisesti ja ulkoisesti sekä vastaa ennakkomainonnasta. - kutsuu tuomari- ja tekniset paneelit ajoissa - laatii tapahtumapäivän aikataulun - tiedottaa jäänkunnostustauoista hallimestarille - järjestää tuomaripaikkojen rakentamisen - järjestää luistelujärjestysarvonnan viikko ennen kisoja - sopii palkintojen jakajan - toimii yhteyshenkilönä tuomareihin ja teknisiin Kilpailusihteerin tehtävät - Kilpailukutsun lähettäminen - Kilpailuvahvistuksen tekeminen ja lähettäminen - kokoaa kilpailuun ilmoittautuneet listaan - varaa hallin kaikki erilliset, tarvittavat tilat - järjestää tuomareiden pyytämät kuljetukset Myyntitiimi - yhteistyö paikallisten urheiluliikkeiden kanssa - yhteistyö paikallisten yritysten kanssa - kevätnäytösten mainonta ja myynti yrityksille - oma lehti (esim. käsiohjelmat), johon myydään mainoksia - markkinoi seuraa ja tarjoaa esim. esityksiä eri tapahtumiin Mikkelissä - kannattajajäsenien hankinta - arpajaiset, myyjäiset yms. - yritys-, sponsorisopimukset Taloustiimi - seurata budjetin toteutumista (menot eivät saa ylittää tuloja) - kausimaksujen tarkempi seuranta, että saadaan kaikki maksuun laitetut maksut mahdollisimman ajallaan - tuloslaskelman korjaus ja kulujen tarkennus (esim. luistelukoulun menot ja tulot samassa kohdassa) - kioskimyynnin seuranta - TYEL-maksujen kilpailuttaminen - palkka.fi- ohjelman käyttö tammikuu 2009 alkaen - budjetin liittäminen tuloslaskelmaan

14 Tiedotustiimi Tiedottaminen mahdollisimman selkeää ja oikein ajoitettua - nettisivujen hyödyntäminen tiedotuksessa riittävän ajoissa - sähköpostilistojen toimivuus, päivitys heti, kun muutoksia - jokainen huolehtii omien s-postilistojensa päivityksestä listan saatuaan - toimitetaan nettisivuille kaikki tärkeät tiedotteet - johtokunta tiedottaa - palsta johtokunnan kokouksista - mitä on hyvä tietää infopaketti uusien luistelijoiden vanhemmille (paperi, netti) - uusien kilpailijoiden infopaketti kilpailukäytännöstä - tiedotusvastuun järkevä jakaminen ja tiimien itsenäinen tiedottaminen sovitaan tiimien kesken Panostetaan seuran näkyvyyteen paikallisissa lehdissä - tapahtumista tiedottaminen, esim. menovinkit (Länsi-Savo, Viikkoset, Kaupunkilehti) - luistelukilpailujen tulostiedottaminen lehtiin ja seuran nettisivuille - kisoissa mukana ollut valmentaja tiedottaa kilpailuista ja tuloksista tiedotustiimiä Tiedotusvastuun jakaminen - johtokunta puheenjohtajan johdolla vastaa tiedotuksen linjasta - puheenjohtaja vastaa seuran ulospäin suuntautuvasta tiedotuksesta, jos tiedotus sisältää linjauksia tai seuran ulkoisen kuvan kannalta merkittävää sisältöä - seuran nettisivujen päivittäminen - tiedotus seuran sisällä - tapahtumien ja luistelukilpailu-uutisen toimittaminen lehteen 3 VALMENNUS 3.1 Päävalmentajan tehtävät Seuran päävalmentajan tehtävät määritellään kirjallisessa työsopimuksessa. Päävalmentajan tehtävät ovat seuraavat: - kokonaisvastuu valmennustoiminnasta - toimii muiden valmentajien esimiehenä - valmennustoiminnan suunnittelu ja seuran ohjaajien mentorina toimiminen - taitoluisteluvalmennus jäällä eritasoisille ryhmille o tunti- ja kausisuunnitelmat o tavoitesuunnitelmat (kilpailijat) - kilpailijoiden valmentaminen - kilpailuohjelmien tekeminen - luistelijoiden valitseminen kilpailusarjoihin ja kilpailuihin - omien leirien organisointi yhdessä valmennustiimin kanssa - omien leirien vetäminen yhdessä toisen päätoimisen valmentajan kanssa - näytösten kokonaissuunnittelu ja ohjaus o aihe o musiikki o koreografiat o lavaste- ja pukusuunnitelmat o tekstit

15 15 - osallistuminen vanhempainiltoihin ja ryhmien pelisääntökeskusteluihin - kehitys- ja tavoitesuunnitelmien tekeminen kilpaluistelijoiden kanssa - luisteluun liittyvän oheisharjoittelun suunnittelu ja organisointi - osallistuu seuran koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin - osallistuu markkinointi- ja tiedotustehtäviin tarvittaessa - raportoi esimiehelle tehdyistä tunneista kuukausittain - osallistuu kilpailuihin - osallistuu valmennustiimiin - osallistuu johtokunnan toimintaan ilman äänioikeutta - muut työnantajan määräämät taitoluisteluvalmennukseen liittyvät tehtävät 3.2. Toisen päätoimisen valmentajan tehtävät - luistelukoulutoiminnan suunnittelu luistelukouluvastaavan kanssa o on yhteydessä luistelukouluvastaaviin ja ohjaajiin o kutsuu koolle luistelukoulupalaverin tarvittaessa o ohjaa ja neuvoo luistelukouluvalmentajia o seuraa kausisuunnitelman toteutumista o on mahdollisimman usein läsnä luistelukoulussa - taitoluisteluvalmennus jäällä eritasoisille ryhmille päävalmentajan alaisuudessa - osallistuminen kilpailuohjelmien tekemiseen (suunnittelu ja toteutus) - kilpailuissa valmentaminen - osallistuminen omien ryhmien vanhempaintilaisuuksiin ja pelisääntökeskusteluihin - osallistuminen kevätnäytöksen suunnitteluun päävalmentajan ohjeiden mukaisesti o musiikin haku, käsikirjoitus, ohjelmien suunnittelu, puvustus, lavastus - osallistuminen seuran markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin tarvittaessa - raportoi esimiehelle tehdyistä tunneista kuukausittain - muut työnantajan määräämät taitoluisteluvalmennukseen liittyvät tehtävät 3.3 Luistelukoulun vastuuvalmentajan tehtävät - suunnittelee luistelukouluohjelman - hoitaa luistelukouluun ilmoittautumisen yhteydessä luistelukouluvastaavien kanssa - hoitaa ja valvoo, että kaikki toimet sujuvat jäällä - tarkistaa, että kaikilla ryhmillä on riittävästi ohjaajia - ohjaa avustajat oikeisiin ryhmiin - neuvottelee vanhempien kanssa mahdollisista ryhmäsiirroista - huolehtii sijaiset, jos / kun tarvitaan - järjestää ja vetää luistelukoulupalaverit - toimii luistelukouluohjaajien neuvojana ja valvojana 3.4 Luistelukouluohjaajien ja apuohjaajien tehtävät - suunnittelee vastuuvalmentajan avustuksella tunnit - täyttää seurantalomakkeet - vetää oman ryhmän toimet jäällä - pitää huolta ryhmästä - osallistuu luistelukoulupalavereihin

16 Luistelukouluvastaavan tehtävät (luistelukoulun vastuuvanhempi) - hoitaa luistelukoulun ilmoittautumisen yhdessä luistelukoulun vastaavien valmentajien kanssa - on paikalla luistelukoulun harjoituksissa - täyttää yhteystietolistaa luistelukouluun osallistujista - huolehtii käytännön järjestelyt (pukukopit auki yms.) - toimii vanhempien ja seuran välisenä yhteyshenkilönä - jakaa tiedotteet (huolehtii ilmoitukset Länsi-Savoon) - välittää vanhempien toiveet ja palautteet seuralle - vetää vanhempainillat ja pelisääntökeskustelut yhdessä sinettivastaavan kanssa - toimii luistelukouluohjaajien ja seuran välisenä yhteyshenkilönä - osallistuu luistelukoulupalavereihin - hoitaa STLL: luistelukouluvakuutuslistan 4 LUISTELIJA JA VANHEMPI 4.1 Luistelijan tehtävät - sitoutua oman ryhmänsä harjoitusmäärään - noudattaa ryhmän yhdessä luotuja pelisääntöjä - käydä ryhmän kaikissa harjoituksissa mahdollisuuksien mukaan - harjoitella ahkerasti - käyttäytyä esimerkillisesti ja edustaa seuraa positiivisella asenteella - ottaa toiset huomioon - tulla ajoissa jäälle - kuunnella ja kunnioittaa valmentajaa 4.2 Vanhemman tehtävät - kannustaa ja innostaa lasta harrastuksessa - tukea lasta myös vaikeina hetkinä - sitoutua lapsen harrastusryhmän harjoittelumääriin - valvoa, että lapsi käy harjoituksissa, harjoitella ja noudattaa ryhmän pelisääntöjä - osallistua seuran yhteisiin talkootehtäviin - antaa valmentajalle ja luistelijalle työ/harjoittelurauha - KKK = kannustaa, kustantaa, kuljettaa

17 17 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET 5.1 Seuran käytännön toimintaperiaatteet Ryhmien muodostaminen Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Ryhmäjakoa tehtäessä otetaan huomioon luistelijan tavoitteet ja toiveet. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu valmentajan suosituksesta yhteistyössä luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa. Ryhmämuutokset kauden aikana ovat mahdollisia Harjoitusmäärät eri ryhmissä Valmentaja yhdessä valmennustiimin ja johtokunnan kanssa määrittelee kauden alussa eri ryhmien harjoitusmäärät jäällä ja oheisissa tarkoituksenmukaisiksi ao. ryhmille Harjoitusryhmien kausimaksut Eri Harjoitusryhmien kausimaksut määritellään seuran johtokunnassa kauden alussa. Kausimaksuja määriteltäessä huomioidaan harjoittelusta aiheutuvat kustannukset. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina ja seuran talous tasapainossa Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailujen järjestäminen Seurassa järjestetään resurssien mukaan noin kolmet kutsukilpailut vuodessa. Vuodesta 2010 lähtien pidetään yhdet kutsukilpailut kansainvälisinä kilpailuina. Lisäksi seura järjestää tarvittaessa STLL:n valinta- ja loppukilpailuja. Seuran luistelijat osallistuvat valmentajan päätöksen mukaisesti kilpailuihin. Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu päävalmentajan valitsemien luistelijoiden joukosta ilmoittautumalla vastuuhenkilölle määräpäivään mennessä. Seuran ilmoittautumiset hoidetaan kilpailuittain kootusti vastuuhenkilön toimesta. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kilpailemaan, ovat he ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavalla kerralla etusijalla Tiedottaminen Seurassa noudatetaan avoimuuden periaatetta ja kaikista asioista pyritään tiedottamaan mahdollisimman pian. Pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu seuran omien Internet-sivujen kautta. Seuran toiminnasta tiedottaa seuran puheenjohtaja, sihteeri ja tiimivastaavat. Puheenjohtaja vastaa seuran ulospäin suuntautuvasta tiedotuksesta, jos tiedotus sisältää linjauksia tai seuran ulkoisen kuvan kannalta merkittävää sisältöä. Valmennukseen liittyvistä asioista tiedottaa päävalmentaja tai valmennustiimi. Seuran valmennustiimi tiedottaa harjoitusajoista ja niiden muutoksista luistelijoille ja vanhemmille. Jaostot ja luistelukoulu vastaavat omasta tiedotuksestaan seuran sisällä. Seuran internetsivuja kehitetään säännöllisesti.

18 Seuran linja päihteiden osalta Seurassa noudatetaan päihteettömyyslinjaa. Pelisääntökeskustelujen yhteydessä käydään kaikkien ryhmien ja vanhempien kanssa keskustelu päihteettömyydestä. Tämä kirjataan myös pelisääntöihin. Myös valmentajien kanssa käydään keskustelut päihteettömyydestä kehityskeskusteluiden yhteydessä. Päihteettömyyttä tuetaan erilaisin tietoiskuin, keskusteluin ja tarvittaessa myös luentojen avulla. Seuralla on laadittuna oma mielenterveys- ja päihdestrategia Talkootöihin osallistumisen periaatteet Mikkelin Luistelijat ry:ssä pyritään yhdessä tekemisen kulttuuriin. Seuratoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Talkootyön merkitys seuran hallinnossa, kilpailutoiminnassa ja varainhankinnassa on merkittävä. Kaikkien perheiden panostus on ensiarvoisen tärkeää. Talkootyö kohdentuu suoraan lasten ja nuorten hyväksi. Talkootyöllä tuetaan moninaista hyvää, tärkeää ja monipuolista urheiluharrastusta. Samalla opitaan tuntemaan toisia seuraihmisiä ja verkostoitumaan heidän kanssaan Seuratoimijoiden rekrytointi Kaikki halukkaat vapaaehtoisseuratoimijat toivotetaan tervetulleeksi tukemaan ja kehittämään seuran toimintaa Seuratyöntekijöiden kiittäminen Seuran tärkeä toimintaresurssi on vapaaehtoistyötä tekevät seuratyöntekijät. Seuratyöntekijöitä kannustetaan ja kiitetään tasapuolisesti. Jokaisen seuratyöntekijän antama työpanos, sen kokoon katsomatta, on tärkeä seuralle. Vuosittain kevätjuhlan yhteydessä palkitaan Vuoden Seuratyöntekijä Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa Yhteistyökumppaneiden kanssa noudatetaan avointa ja reilua toimintalinjaa. Seura pyrkii toimimaan hyvässä yhteistyössä kuntien ja muun julkisen sektorin, muiden liikunta- ja harrastusryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa esimerkiksi tarjoamalla esiintymisiä, näytöksiä, kursseja sekä muutenkin osallistumaan mahdollisimman laajalla rintamalla myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. 5.2 Toimintamuodot Harjoitukset Seurassa harjoitukset koostuvat sekä jääharjoituksista sekä jääharjoittelua tukevista oheisharjoituksista. Jääharjoituksia järjestetään eri tasoryhmille. Ryhmissä on mahdollista harrastaa, harrastemaisesti kilpailla tai kilpailla. Harjoitukset pyritään suunnittelemaan niin, että ne antavat luistelijalle sekä haasteita että onnistumisen elämyksiä.

19 19 Jääkausi alkaa yleensä elokuun alussa järjestettävällä viikon leirillä/tehostartilla jatkuen aina kesäkuun loppuun saakka. Eri tasoryhmissä harjoitukset alkavat eri aikaan. Jääharjoituksia tukevia oheisharjoituksia järjestetään kaikille tasoryhmille lukuun ottamatta luistelukoulu-, harrastaja- ja aikuisryhmiä Harjoitusmuodot Mikkelin Luistelijat ry:n harjoitusmuodot ovat luistelukoulu, yksinluistelu sekä uutena kokeiluna tammikuusta 2009 alkaen muodostelmaluisteluryhmä. Kaudella muodostelmaluisteluryhmä jouduttiin jättämään tauolle vähäisen luistelijamäärän vuoksi. Mikäli uusia harrastajia muodostelmaluisteluun ilmaantuu, ryhmä aloitetaan uudelleen. Luistelukoulun jälkeen siirrytään yksinluistelun valmennusryhmiin. Taitoluistelussa yksinluistelu on taitolaji, jossa lajin kilpailutoimintaan tähtäävien on aloitettava säännöllinen ja määrätietoinen lajiharjoittelu jo alle kouluikäisenä. Taitoluisteluun voi osallistua harrastamalla, harrastemaisesti kilpailemalla tai kilpailemalla. Valmennusryhmiä seurassa on sekä aloittelijoille että jo pidempään harrastuksessaan ehtineille luistelijoille. Luistelijat voivat osallistua tasonsa mukaisesti alue- ja kansallisen tason kilpailuihin Ryhmät ja niissä eteneminen Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Ryhmäjakoa tehtäessä otetaan huomioon luistelijan tavoitteet ja toiveet. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu valmentajan suosituksesta yhteistyössä luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa. Luistelijalla on mahdollisuus aina palata edeltäneeseen ryhmään mikäli seuraava ryhmätaso on hänelle liian vaativa. Mikkelin Luistelijat ry:n ryhmät on esitelty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa.

20 20 Valmentaja Tuomari Seuratoiminta K1 Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 7 ja oheisharjoituksia 3. Aikuiset Jääharjoituksia viikossa 1. K2 A, B Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 5-6 ja oheisharjoituksia 2. Flippi Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 4 ja oheisharjoituksia 2. Ryhmä harjoittelee K2B ryhmän kanssa Kilpataitajat Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Taitajat tai Aluesarjoissa. Jääharjoituksia viikossa 3 ja oheisharjoituksia 1. K3 Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 3 ja oheisharjoituksia 1. Harrastajat Ryhmän luistelijat harjoittelevat jäällä 1-2 kertaa viikossa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja ja luistelija etenee harjoittelussa oman taitotasonsa mukaisesti Kehitysryhmä K4 Luistelija etenee kilparyhmiin (K3, K2 jak1) valmentajan suosituksesta. Ryhmässä harjoitellaan jäällä 2 kertaa viikossa ja oheisharjoituksia on 1. Harjoittelu edelleen leikinomaista ja tavoitteena on herättää lapsissa pysyvä innostus luisteluun ja harjoitteluun. Luistelukoulu 3 7 vuotiaita harjoittelee 1-2 kertaa viikossa jäällä

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 9.4.2009 Päivitetty 14.8.2012 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot

Lisätiedot

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL)

Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) Päivitetty 25.4.2014 TUUSULAN LUISTELIJAT RY (TL) TOIMINTALINJA 2012-2015 Sisällysluettelo 1. Tuusulan Luistelijat ry:n esittely 3 2. Tuusulan Luistelijat ry:n visio, missio ja arvot 3 3. Seuran toiminnan

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012

NTL Toimintalinjaus 2012-2013. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 NTL Toimintalinjaus 2012-2013 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2012-2013 Hyväksytty 4.9.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3

Lisätiedot

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012

NTL Toimintalinjaus 2011-2012. Toimintalinjaus. Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry. Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Toimintalinjaus Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry Kausi 2011-2012 Hyväksytty 4.2.2012 Sisällys s. 1. SEURA PÄHKINÄNKUORESSA 3 2. SEURAN VISIO 3 3. SEURAN ORGANISAATIO 3 3.1 Yhdistyksen kokoukset 3 3.2

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013

Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Toimintalinja Päivitetty 17.9.2013 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus

SalPa Taitoluistelun toimintalinjaus 1 SALON PALLOILIJAT RY TAITOLUISTELUJAOSTO n toimintalinjaus Versio Salon Palloilijat ry Helsingintie 18 24100 Salo 2 SALPA TAITOLUISTELUN TOIMINTALINJAUS Sisällys 1. TOIMINTALINJAUKSEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY.

JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. JÄÄTANSSIJAN KÄSIKIRJA HELSINGIN LUISTELIJAT RY. 1 Seuran organisaatio ja tehtävät 1.1 Seura Helsingin Luistelijat ry (HL) on voimakkaasti kehittyvä ja uudistuva kilpaurheiluseura. Seura on perustettu

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Sykki ry Toimintakäsikirja

Sykki ry Toimintakäsikirja Sykki ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 SYKKI ry:n YLEISKUVAUS... 4 1. SEURAN TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Seuran arvot... 5 1.3 Visio... 5 1.4

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot