SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012"

Transkriptio

1 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET Missio Toiminta-ajatus Visio Arvot Toisten huomioonottaminen Vastuullisuus Tasa-arvoisuus Terveellisten elämätapojen tukeminen Kasvun tukeminen Strategiset tavoitteet Kasvatukselliset Urheilulliset Terveet elämäntavat Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Eettiset Taloudelliset Yhteiskunnalliset ORGANISAATIO Johtokunnan ja sen jäsenten tehtävät Johtokunnan tehtävät Tiimien tehtävät... 11

3 Valmennustiimin tehtävät Kioskitiimi ja sen tehtävät Kisatiimi Myyntitiimi Taloustiimi Tiedotustiimi VALMENNUS Päävalmentajan tehtävät Toisen päätoimisen valmentajan tehtävät Luistelukoulun vastuuvalmentajan tehtävät Luistelukouluohjaajien ja apuohjaajien tehtävät Luistelukouluvastaavan tehtävät LUISTELIJA JA VANHEMPI Luistelijan tehtävät Vanhemman tehtävät KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET Seuran käytännön toimintaperiaatteet Ryhmien muodostaminen Harjoitusmäärät eri ryhmissä Harjoitusryhmien kausimaksut Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailujen järjestäminen Tiedottaminen Seuran linja päihteiden osalta Talkootöihin osallistumisen periaatteet Seuratoimijoiden rekrytointi Seuratyöntekijöiden kiittäminen Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa... 18

4 4 5.2 Toimintamuodot Harjoitukset Harjoitusmuodot Ryhmät ja niissä eteneminen... 19

5 5 JOHDANTO Mikkelin Luistelijat on yli 50-vuotias taitoluistelun erikoisseura, jonka toimintaa on kehitetty palvelemaan entistä paremmin lajin harrastajia. Seurassa on ryhmiä alle kouluikäisistä aina aikuisiin asti. Mikkelin Luistelijoissa suuri osa lapsista myös kilpailee ja iloksemme vanhimmat mukanaolevat kilpailijat ovat lukioikäisiä nuoria, mikä kertoo lajin kiehtovuudesta, mutta myös siitä, että seurassa on ponnisteltu sen eteen, että nuoret jatkaisivat mahdollisimman kauan tätä vaativaa ja varsin sitovaa harrastusta. Nuoren Suomen hengen mukaisesti seuran tehtävä on liikuttaa mahdollisimman monia lapsia ja nuoria. Jääurheilu seura ei tässä suhteessa tee poikkeusta. Mikkelin luistelijoiden toiminnan lähtökohtana on lapsi ja hänen innostaminen liikuntaan. Tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle liikunnallinen innostus ja motivaatio. Taitoluistelu on vaativa ja upea laji, jossa yhdistyvät taiteellisuus, rytmi, voima, nopeus ja esittämisen oivallus. Seuramme haluaa tarjota kaikille taitoluistelusta kiinnostuneille liikunnan iloa ja myös onnistumisen elämyksiä. Mikkelin Luistelijat sai sinettiseuran arvon keväällä 2003 tunnustuksena monipuolisesta nuorisotyöstään. Seuran visio on: Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella!

6 6 STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET 1.1 Missio Mikkelin Luistelijat ry:n tarkoituksena on tuottaa menestyviä urheilijoita sekä järjestää laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille urheilijoille Mikkelin Seudun alueella 1.2 Toiminta-ajatus Seura luo laadukkaan ja perusteellisen nuorisotyön pohjalta edellytykset ja mahdollisuuden jäsenilleen sekä harrastaa, että kilpailla lajin parissa kaikilla tasoilla. 1.3 Visio Visio: Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella! Vankka osaaminen ja ylläpito Vahva sitoutuminen Jatkuvuus ja itse arviointi Vahva talous Sidosryhmien luottamus 1.4 Arvot Mikkelin Luistelijat ry:ssä noudatettavat arvot ovat: Toisten huomioon ottaminen Vastuullisuus Tasa-arvoisuus Terveellisten elämäntapojen tukeminen Kasvun tukeminen Toisten huomioonottaminen Koko seuran väki huomioi toiminnassaan myös muut. Vanhemmat ovat yhtäläisesti kaikkien luistelijoiden käytettävissä. Luistelijoita ohjataan pienestä pitäen huomioimaan harjoittelukaverit positiivisella tavalla. Lapsia ohjataan kannustamaan ja auttamaan toinen toisiaan niin harjoitus- kuin kilpailutilanteissakin. Lapsia ohjataan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Kunnioitetaan hyviä tapoja. Huolehditaan, että tervehditään, kiitetään, pyydetään ja annetaan anteeksi. Lapsia ohjataan hyviin käytöstapoihin ja hyvään ja positiiviseen vuorovaikutukseen, josta on hyötyä niin harjoituksissa kuin elämässä yleensäkin. Valmentajat keskustelevat luistelijoiden kanssa myös muista kuin luisteluun liittyvistä asioista. Valmennustilanteissa harjoitussuunnitelmaa pyritään muokkaamaan tarvittaessa päivän fiiliksen mukaan Vastuullisuus Vastuullisuus näkyy valmennuksessa ennen kaikkea siinä, että jokaisella ryhmällä on koulutetut ja valmennukseen sitoutuneet ohjaajat. Kaikilla ryhmillä on kausisuunnitelmat ja tavoitteet. Seurassa huolehditaan siitä, että jokainen luistelija on itselleen sopivassa ryhmässä ja harjoittelu on sellaista,

7 7 että se on kehittävää ja lapsen kehityksen huomioivaa. Kaikki toiminta pyritään rakentamaan lapsen ja nuoren parhaaksi. Tarkoituksena ei ole tehdä luistelijaa keinolla millä hyvänsä. Tärkeintä on hyvän ja terveen harrastuksen tarjoaminen. harjoittelun monipuolisuudesta huolehditaan niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Jääharjoittelu sisältää tasaisesti kaikkia luistelun elementtejä ja oheisharjoitteluun kuuluu erilaisia leikkejä, pelejä, koordinaatioharjoituksia, lihashuoltoa ym. Luistelijan kehitystä seurataan elinkaariajattelulla. Tällä tarkoitetaan luistelijan tukemista hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halustaan aina ensiopetuksesta lähtien siihen päivään kunnes kilpailu-ura päättyy. Seuratoiminnassa vastuullisuus näkyy siinä, että seura haluaa pitää luistelun kaikkien harrastuksena. Seurassa toimii kaksi päätoimista valmentajaa koordinoimassa seuran valmennusta ja sen laatua. Seuran johto huolehtii siitä, että taloustilanne on hyvä ja että kaikki työnantajavelvoitteet on hyvin hoidettu Tasa-arvoisuus Tasa-arvoisuus näkyy siinä, että jokainen luistelija saa opetusta yhtä paljon ja omalla kehitystasollaan. Seurassa jokainen harjoitusryhmä ja luistelija koetaan yhtä tärkeänä. Niin harrastetoimintaa kuin kilpailullisessa toiminnassa mukana olevien toimintaa kehitetään yhä laadukkaammaksi. Tasa-arvoisuus näkyy myös siinä, että seuramme tarjoaa mahdollisuuden luistelun harrastamiseen kaikilla tasoilla. Voit aloittaa harrastamisen vaikka vasta kouluiässä ja silti sinulle löytyy oma ryhmä. Seuran suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan, kevätnäytökseen, pääsevät kaikki halukkaat esiintymään. Lisäksi vanhempien talkoisiin ja tapahtumajärjestelyihin ovat kaikki halukkaat tervetulleita Terveellisen elämän tapojen tukeminen Terveellisiä elämäntapoja tuetaan erityisesti niissä ryhmissä, joissa harjoitellaan useammin kuin kerran viikossa. Harjoituksiin ei pidä tulla sairaana. Mahdolliset vammat pyritään hoitamaan jo ennen kuin niitä syntyy. Harjoittelu suunnitellaan niin, ettei siitä tulisi elimistölle liian kuormittavaa. Huolehditaan siitä, että oheisharjoittelu tukee lajiharjoittelua monipuolisesti. Terveelliseen ruokavalioon ohjataan mm. erilaisten valmentajien pitämien luentojen ja tietoiskujen avulla. Lisäksi korostetaan kouluruokailun tärkeyttä. Tarvittaessa puututaan ja puhutaan myös esim. päihteiden käytöstä. Crystal Cup taitoluistelukilpailujen yhteydessä järjestetään lisäksi vuosittain hyvinvointinäyttely, jonka tarkoituksena on huomion kiinnittäminen terveelliseen ruokavalioon, hyvinvointiin, mielenterveyteen ja päihteettömyyteen. Terveisiin elämäntapoihin kiinnitetään myös kotona huomiota. Vanhemmat huolehtivat, että lapset saavat oikeaa ravintoa ja riittävästi lepoa. Vanhemmat seuraavat lasten jaksamista ja viestittävät valmentajille, jos lapsi väsyy liiaksi. Tämä toimii myös päinvastaisesti. Tarvittaessa puututaan ilmenneisiin ongelma-asioihin.

8 Kasvun tukeminen Lasten harrastuksessa huomioidaan eri kehitysvaiheet. Harjoituksissa pyritään tukemaan lapsen kehittymistä yksilönä eikä keskitytä vain luistelutaitojen opetteluun. Kunkin ryhmän yhteisillä pelisäännöillä helpotetaan tämän asian toteutumista. Laadittuihin pelisääntöihin palataan kauden aikana säännöllisesti. Kaikki harjoitus- ja kilpailutilanteet vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden käsittelyä, pitkäjänteisyyttä ym. Valmentajat ja vanhemmat ovat koko ajan tukemassa tätä kehitystä. Kasvua tuetaan positiivisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Valmentajat pyrkivät antamaan palautteen positiivisessa valossa ja virheitä ei korosteta vaan keskitytään suorituksen parantamiseen. Kaikkia kannustetaan harrastuksessa eteenpäin. Suorituksia ei vertailla keskenään vaan lapsille korostetaan oman luistelutaidon kehittymistä: Missä minä olen taidoissani mennyt eteenpäin. Elinkaariajattelu on mukana kasvun tukemisessa. 1.5 Strategiset tavoitteet Seura omaa vahvat perinteet, joiden pohjalta on hyvä rakentaa myös tulevaisuutta. Mikkelin Luistelijat ry:ssä noudatetaan seuraavia tavoitteita: Kasvatukselliset Urheilulliset Terveet elämäntavat Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Eettiset Taloudelliset Yhteiskunnalliset Kasvatukselliset Seura tarjoaa oman toimintansa kautta mahdollisuuden kehittää itseään. Tärkeää on kasvaa ihmisenä sekä urheilijana. Seura kasvattaa urheilijat rehtiyteen, rehellisyyteen ja iloiseen elämän myönteiseen asenteeseen. Seurassa tuetaan lasten ja nuorten normaalia kehitystä kohti tasapainoista aikuisuutta. Yleisesti kannustetaan lapsia omaksumaan hyvät käytöstavat ja terveen elämän tavat, joista on hyötyä koko elämän varrella Urheilulliset Seuran toimintamuodoilla tuetaan lasta ja nuorta hänen lähtökohdistaan elämänsä eri vaiheissa. Lapsia ja nuoria kannustetaan kykyjen mukaisesti. Urheilullisissa tavoitteissa pyritään huomioimaan nuoren omat tavoitteet seuran resurssien mukaan. Jokaiselle luistelijalle urheilullinen tavoite tulee löytää hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halusta. Lapsia kannustetaan liikkumaan riittävästi ja monipuolisesti myös harrastusten ulkopuolella. Seura pyrkii huomioimaan myös harrastajaluistelijat.

9 Terveet elämäntavat Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen luistelijalle, jotta liikunnasta tulisi kantava voimavara koko elämänajaksi. Ajatuksena on, että vierivä kivi ei sammaloidu. Liikunnallisuuden lisäksi kiinnitetään huomioita tasapainoiseen ja terveyttä tukevaan elämäntapaan, huolehtien siitä, että ravinto, lepo ja liikunta ovat tasapainossa Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Jokaisen panos on Mikkelin Luistelijat ry:ssä tärkeä ja arvokas. Vapaaehtoisten innostusta tuetaan rakentavalla yhteistyöllä. Seuramme tavoitteena on luoda kaikille toiminnassa mukana oleville turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisia. Jokaisella on oikeus saada ja antaa kannustusta, ja tavoitteenamme onkin kannustaa kaikkia saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia toimintamme piirissä. Yksilön arvostaminen ei saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä tai voittamisesta. Mikkelin Luistelijat ry pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi. Jokainen on yhtä tärkeä, ainutkertainen yksilö. Avoin keskustelu ja avoin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat edellytyksiä hyvälle ilmapiirille ja yhteishengelle. Tärkeä osa yhteishengen luontia on yhteisten kilpailumatkojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitteena on saada koko perhe mukaa seuran toimintaan. Ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo ennen kuin niitä pääsee edes syntymään Toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen Eettiset Toimitaan avoimesti niiden sääntöjen puitteissa, jotka yhdessä on luotu. Huomioidaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa eettiset lähtökohdat Taloudelliset Taloudenpitoa valvotaan ja se pohjautuu todellisiin kustannuksiin ja tuloihin. Talouden tukipilareina ovat seuran järjestämät kilpailut, näytökset ja jäsenistöltä kerättävät harjoittelumaksut. Talouden tasapainoa ylläpidetään. Pitkän linjan tavoitteena on lisätä ulkopuolista rahoitusta. Tämä tarkoittaa yhteistyösopimuksia win-win-ajattelulla Yhteiskunnalliset Keskeiset yhteiskunnalliset argumentit ovat: Yleinen uskottavuus ja näkyvyys Avoin ja ajanmukainen tiedottaminen Yleisesti hyväksytty arvomaailma 2. ORGANISAATIO Seuraa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Seuralla on kaksi jaostoa: taitoluistelu- ja pikaluistelujaosto. Seura toimii kiinteässä yhteistyössä Mikkelin kaupungin kulttuuri- ja vapaaaikatoimen, Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) ja muiden urheiluseurojen kanssa.

10 10 Johtokunta on jaettu tiimeihin, joita ovat valmennustiimi, taloustiimi, kisatiimi, myyntitiimi, tiedotustiimi ja kioskitiimi. Johtokunta valitsee tiimeille puheenjohtajat. 2.1 Johtokunnan ja sen jäsenten tehtävät Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävät on määritelty seuran toimintasäännöissä. Seuran toimintasäännöissä johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät (syksyllä 2008 lähtien näitä on kutsuttu tiimeiksi) sekä niiden puheenjohtajat 4 Vastata seuran taloudesta 5 Pitää jäsenluetteloa 6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 9 Hyväksyä ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 10Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kokousta Puheenjohtajan tehtävät - kutsua koolle johtokunta - toimia johtokunnan kokouksen puheenjohtajana - laatia johtokunnan kokouksen asialista yhdessä sihteerin kanssa - valmistella yhdessä johtokunnan kanssa tilinpäätösasiakirjat - valmistella yhdessä johtokunnan kanssa seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja budjetti - hoitaa työntekijöiden palkkaus yhdessä johtokunnan kanssa - valmistella työsopimukset yhdessä johtokunnan kanssa, allekirjoittaa työsopimukset - toimia valmentajien lähimpänä esimiehenä - pitää valmentajan kanssa kehityskeskustelu kerran vuodessa - edustaa seuraa kokouksissa (STLL, ESLI, jne) keväällä ja syksyllä sekä muissa tilaisuuksissa - valmistella yhdessä päävalmentajan kanssa seuraavan kauden kilpailut ja lähettää kilpailuanomukset STLL:n huhtikuun loppuun mennessä - hoitaa vuosi-ilmoitukset: Mikkelin kaupunki, ESLi, STLL jne - hoitaa ja kehittää seuraa yhdessä johtokunnan kanssa - halliremonttiin liittyviin suunnittelukokouksiin osallistuminen ja niistä tiedottaminen Varapuheenjohtaja - toimii puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan ollessa poissa - hoitaa jää- ja salivaraukset kaupungille toukokuun loppuun mennessä Sihteerin tehtävät - toimia johtokunnan kokouksissa pöytäkirjan laatijana ja kokouksen sihteerinä - jäsenrekisterin ylläpitäminen ja päivittäminen

11 11 - muut erikseen sovittavat tehtävät - talkootyölistoista vastaaminen Rahastonhoitajan tehtävät - hoitaa seuran rahaliikennettä - hoitaa seuran työntekijöiden palkanmaksuasiat - seuraa budjetin toteutumista (menot eivät saa ylittää tuloja) - kausimaksujen seuranta, että saadaan kaikki maksuun laitetut maksut mahdollisimman hyvin ajallaan - kioskimyynnin seuranta - TYEL-maksut - palkka.fi- ohjelmalla palkat - toimittaa tilintarkastajille tilintarkastusaineiston vähintään 3 viikkoa ennen syyskokousta - budjetin liittäminen tuloslaskelmaan - kirjanpidon teko kaikista tositteista - maksaa järjestettyjen kilpailujen tuomareiden palkat - laskuttaa järjestettyjen kilpailujen tuomarikulut osallistuvilta seuroilta - laskuttaa omien luistelijoiden kilpailumaksut - maksaa tulevat laskut - laskuttaa varainhankinnan - laskuttaa mainos-/myyntipaikat - kokoaa vuositiedot (palkka, If ja Ilmarinen) vuoden vaihteessa - kassakirjan ylläpito - varojen tilitys pankkiin - laskuttaa luistelukoulumaksut - järjestää pohjakassat kilpailuihin/näytöksiin Sinettivastaavan tehtävät - toimii Nuoren Suomen yhteyshenkilönä - seuraa sinettiuutisia: Liikkuva Lapsi, Sinettisanomat, Nuoren Suomen internetsivut - tiedottaa ajankohtaisista sinettiasioista seuraväelle - osallistuu sinettiseuratapaamisiin - organisoi ja vetää pelisääntökeskustelut - tiedottaa pelisäännöt ryhmille ja seuraväelle 2.2 Tiimien tehtävät Valmennustiimin yleisenä tavoitteena on turvata seuran luistelijoille mahdollisuus riittävään ja tasokkaaseen harjoitteluun kilpa- sekä harrastelijatasolla sekä pyrkiä kehittämään seuran toimintaa niin, että seuran luistelijoilla on mahdollisuus edetä kilpailusarjoissa SM- tasolle saakka Valmennustiimin tehtävät Jääharjoitusvuorojen ja muiden harjoittelussa tarvittavien tilojen järjestäminen - neuvottelut kaupungin ja muiden seurojen kanssa - ml tarvittavien anomusten laatiminen vakiovuorojen määrittäminen ja niistä ilmoittaminen - tilanteenmukainen vuoromuutoksista päättäminen ja ilmoittaminen (yhteyshenkilö)

12 12 Valmennustoiminnan ohjaus (yhteistyössä päävalmentajan kanssa) - valmennusryhmien muodostamisperiaatteet ja niiden tavoitteet - valmennusryhmien/eri sarjojen luistelijoiden ohjattujen harjoitusten määrä ja laatu (alku- ja loppuverryttelyt + jää- ja oheisharjoitukset) sekä omatoiminen harjoittelu Kilpailutoiminnan ohjaus (yhteistyössä päävalmentajan kanssa) - eri sarjojen luistelijoiden kilpailuihin osallistumisen yleiset periaatteet - tärkeimmät kilpailut kausittain Leirien ja muiden valmennuksellisten tilaisuuksien koordinointi - kesäleiri ja muut mahdolliset seuran omat leirit (projektiorganisaatio toteuttaa) - ulkopuolisten asiantuntijoiden käynnit Valmennustermin päätökset tehdään tarvittavan sisäisen keskustelun jälkeen ja tuodaan välittömästi tiedoksi puheenjohtajalle sekä tarvittavilta osin seuraavaan hallituksen kokoukseen. Valmennukseen tarvittavan henkilöstön työvuorot (ml sijaiset) määrittää puheenjohtajan ohjauksessa päävalmentaja (luistelukoulun ohjaajien/apuohjaajien osalta vastuuhenkilö). Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu päävalmentajan valitsemien luistelijoiden joukosta ilmoittautumalla vastuuhenkilölle määräpäivään mennessä. Seuran kilpailuilmoittautumiset hoidetaan kilpailuittain kootusti vastuuhenkilön toimesta. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kilpailemaan ovat he ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavalla kerralla etusijalla. Sairauden/loukkaantumisen aiheuttama poissaolon mahdolliset hyvitysesitykset kuukausimaksusta laatii hallitukselle taloustiimin yhteyshenkilö Kioskitiimi ja sen tehtävät - ylläpitää kioskitoimintaa sunnuntaisin ja keskiviikkoisin luistelukoulun aikana - ylläpitää kioskitoimintaa seuran kilpailuissa ja tapahtumissa - saada kaikki vanhemmat sitoutumaan kioskitoimintaan ja osallistumaan omalla vuorollaan töihin - miettiä menetelmät, joilla sitoutumista ja vastuullisuutta saataisiin lisättyä - tuottaa budjetoitu summa seuran kassaan Kisatiimi - järjestää hyvin organisoituja kilpailuja oman seuran luistelijoille ja alueen luistelijoille sekä eri tasojen valintakilpailuja ja tarvittaessa suurempiakin kilpailuja - vähintään kahdet kisat vuodessa, joissa sekä ISU- että tähtiarviointi - tammikuu 2010 lähtien yhdet kansainväliset kilpailut vuodessa (Crystal Cup) - pitää yllä toimivaa kisaorganisaatiota - pitää yllä yhteistyötä tuomareiden ja teknisten kanssa - siirtää kilpailukokemuksia/-osaamista oman seuran sisällä ja sen ulkopuolella - perehdyttää kisatiimiin tulevat uudet jäsenet

13 13 Kilpailujohtajan tehtävät - johtaa ja vastaa kilpailun kulkuun vaikuttavista seikoista - tekee tapahtumabudjetin ja järjestelyaikataulun hyvissä ajoin etukäteen - arvioi osallistujamäärät: luistelijat, toimihenkilöt, tuomarit, katsojat - huolehtii tilat: tuomarien paikat, kisatoimisto, tuomaritila, kuvauspaikka, pukuhuoneet, tuloslaskenta. - värvää vapaaehtoisia - päättää johtokunnan kanssa kilpailumaksut - tiedottaa tapahtumasta sisäisesti ja ulkoisesti sekä vastaa ennakkomainonnasta. - kutsuu tuomari- ja tekniset paneelit ajoissa - laatii tapahtumapäivän aikataulun - tiedottaa jäänkunnostustauoista hallimestarille - järjestää tuomaripaikkojen rakentamisen - järjestää luistelujärjestysarvonnan viikko ennen kisoja - sopii palkintojen jakajan - toimii yhteyshenkilönä tuomareihin ja teknisiin Kilpailusihteerin tehtävät - Kilpailukutsun lähettäminen - Kilpailuvahvistuksen tekeminen ja lähettäminen - kokoaa kilpailuun ilmoittautuneet listaan - varaa hallin kaikki erilliset, tarvittavat tilat - järjestää tuomareiden pyytämät kuljetukset Myyntitiimi - yhteistyö paikallisten urheiluliikkeiden kanssa - yhteistyö paikallisten yritysten kanssa - kevätnäytösten mainonta ja myynti yrityksille - oma lehti (esim. käsiohjelmat), johon myydään mainoksia - markkinoi seuraa ja tarjoaa esim. esityksiä eri tapahtumiin Mikkelissä - kannattajajäsenien hankinta - arpajaiset, myyjäiset yms. - yritys-, sponsorisopimukset Taloustiimi - seurata budjetin toteutumista (menot eivät saa ylittää tuloja) - kausimaksujen tarkempi seuranta, että saadaan kaikki maksuun laitetut maksut mahdollisimman ajallaan - tuloslaskelman korjaus ja kulujen tarkennus (esim. luistelukoulun menot ja tulot samassa kohdassa) - kioskimyynnin seuranta - TYEL-maksujen kilpailuttaminen - palkka.fi- ohjelman käyttö tammikuu 2009 alkaen - budjetin liittäminen tuloslaskelmaan

14 Tiedotustiimi Tiedottaminen mahdollisimman selkeää ja oikein ajoitettua - nettisivujen hyödyntäminen tiedotuksessa riittävän ajoissa - sähköpostilistojen toimivuus, päivitys heti, kun muutoksia - jokainen huolehtii omien s-postilistojensa päivityksestä listan saatuaan - toimitetaan nettisivuille kaikki tärkeät tiedotteet - johtokunta tiedottaa - palsta johtokunnan kokouksista - mitä on hyvä tietää infopaketti uusien luistelijoiden vanhemmille (paperi, netti) - uusien kilpailijoiden infopaketti kilpailukäytännöstä - tiedotusvastuun järkevä jakaminen ja tiimien itsenäinen tiedottaminen sovitaan tiimien kesken Panostetaan seuran näkyvyyteen paikallisissa lehdissä - tapahtumista tiedottaminen, esim. menovinkit (Länsi-Savo, Viikkoset, Kaupunkilehti) - luistelukilpailujen tulostiedottaminen lehtiin ja seuran nettisivuille - kisoissa mukana ollut valmentaja tiedottaa kilpailuista ja tuloksista tiedotustiimiä Tiedotusvastuun jakaminen - johtokunta puheenjohtajan johdolla vastaa tiedotuksen linjasta - puheenjohtaja vastaa seuran ulospäin suuntautuvasta tiedotuksesta, jos tiedotus sisältää linjauksia tai seuran ulkoisen kuvan kannalta merkittävää sisältöä - seuran nettisivujen päivittäminen - tiedotus seuran sisällä - tapahtumien ja luistelukilpailu-uutisen toimittaminen lehteen 3 VALMENNUS 3.1 Päävalmentajan tehtävät Seuran päävalmentajan tehtävät määritellään kirjallisessa työsopimuksessa. Päävalmentajan tehtävät ovat seuraavat: - kokonaisvastuu valmennustoiminnasta - toimii muiden valmentajien esimiehenä - valmennustoiminnan suunnittelu ja seuran ohjaajien mentorina toimiminen - taitoluisteluvalmennus jäällä eritasoisille ryhmille o tunti- ja kausisuunnitelmat o tavoitesuunnitelmat (kilpailijat) - kilpailijoiden valmentaminen - kilpailuohjelmien tekeminen - luistelijoiden valitseminen kilpailusarjoihin ja kilpailuihin - omien leirien organisointi yhdessä valmennustiimin kanssa - omien leirien vetäminen yhdessä toisen päätoimisen valmentajan kanssa - näytösten kokonaissuunnittelu ja ohjaus o aihe o musiikki o koreografiat o lavaste- ja pukusuunnitelmat o tekstit

15 15 - osallistuminen vanhempainiltoihin ja ryhmien pelisääntökeskusteluihin - kehitys- ja tavoitesuunnitelmien tekeminen kilpaluistelijoiden kanssa - luisteluun liittyvän oheisharjoittelun suunnittelu ja organisointi - osallistuu seuran koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin - osallistuu markkinointi- ja tiedotustehtäviin tarvittaessa - raportoi esimiehelle tehdyistä tunneista kuukausittain - osallistuu kilpailuihin - osallistuu valmennustiimiin - osallistuu johtokunnan toimintaan ilman äänioikeutta - muut työnantajan määräämät taitoluisteluvalmennukseen liittyvät tehtävät 3.2. Toisen päätoimisen valmentajan tehtävät - luistelukoulutoiminnan suunnittelu luistelukouluvastaavan kanssa o on yhteydessä luistelukouluvastaaviin ja ohjaajiin o kutsuu koolle luistelukoulupalaverin tarvittaessa o ohjaa ja neuvoo luistelukouluvalmentajia o seuraa kausisuunnitelman toteutumista o on mahdollisimman usein läsnä luistelukoulussa - taitoluisteluvalmennus jäällä eritasoisille ryhmille päävalmentajan alaisuudessa - osallistuminen kilpailuohjelmien tekemiseen (suunnittelu ja toteutus) - kilpailuissa valmentaminen - osallistuminen omien ryhmien vanhempaintilaisuuksiin ja pelisääntökeskusteluihin - osallistuminen kevätnäytöksen suunnitteluun päävalmentajan ohjeiden mukaisesti o musiikin haku, käsikirjoitus, ohjelmien suunnittelu, puvustus, lavastus - osallistuminen seuran markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin tarvittaessa - raportoi esimiehelle tehdyistä tunneista kuukausittain - muut työnantajan määräämät taitoluisteluvalmennukseen liittyvät tehtävät 3.3 Luistelukoulun vastuuvalmentajan tehtävät - suunnittelee luistelukouluohjelman - hoitaa luistelukouluun ilmoittautumisen yhteydessä luistelukouluvastaavien kanssa - hoitaa ja valvoo, että kaikki toimet sujuvat jäällä - tarkistaa, että kaikilla ryhmillä on riittävästi ohjaajia - ohjaa avustajat oikeisiin ryhmiin - neuvottelee vanhempien kanssa mahdollisista ryhmäsiirroista - huolehtii sijaiset, jos / kun tarvitaan - järjestää ja vetää luistelukoulupalaverit - toimii luistelukouluohjaajien neuvojana ja valvojana 3.4 Luistelukouluohjaajien ja apuohjaajien tehtävät - suunnittelee vastuuvalmentajan avustuksella tunnit - täyttää seurantalomakkeet - vetää oman ryhmän toimet jäällä - pitää huolta ryhmästä - osallistuu luistelukoulupalavereihin

16 Luistelukouluvastaavan tehtävät (luistelukoulun vastuuvanhempi) - hoitaa luistelukoulun ilmoittautumisen yhdessä luistelukoulun vastaavien valmentajien kanssa - on paikalla luistelukoulun harjoituksissa - täyttää yhteystietolistaa luistelukouluun osallistujista - huolehtii käytännön järjestelyt (pukukopit auki yms.) - toimii vanhempien ja seuran välisenä yhteyshenkilönä - jakaa tiedotteet (huolehtii ilmoitukset Länsi-Savoon) - välittää vanhempien toiveet ja palautteet seuralle - vetää vanhempainillat ja pelisääntökeskustelut yhdessä sinettivastaavan kanssa - toimii luistelukouluohjaajien ja seuran välisenä yhteyshenkilönä - osallistuu luistelukoulupalavereihin - hoitaa STLL: luistelukouluvakuutuslistan 4 LUISTELIJA JA VANHEMPI 4.1 Luistelijan tehtävät - sitoutua oman ryhmänsä harjoitusmäärään - noudattaa ryhmän yhdessä luotuja pelisääntöjä - käydä ryhmän kaikissa harjoituksissa mahdollisuuksien mukaan - harjoitella ahkerasti - käyttäytyä esimerkillisesti ja edustaa seuraa positiivisella asenteella - ottaa toiset huomioon - tulla ajoissa jäälle - kuunnella ja kunnioittaa valmentajaa 4.2 Vanhemman tehtävät - kannustaa ja innostaa lasta harrastuksessa - tukea lasta myös vaikeina hetkinä - sitoutua lapsen harrastusryhmän harjoittelumääriin - valvoa, että lapsi käy harjoituksissa, harjoitella ja noudattaa ryhmän pelisääntöjä - osallistua seuran yhteisiin talkootehtäviin - antaa valmentajalle ja luistelijalle työ/harjoittelurauha - KKK = kannustaa, kustantaa, kuljettaa

17 17 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET 5.1 Seuran käytännön toimintaperiaatteet Ryhmien muodostaminen Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Ryhmäjakoa tehtäessä otetaan huomioon luistelijan tavoitteet ja toiveet. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu valmentajan suosituksesta yhteistyössä luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa. Ryhmämuutokset kauden aikana ovat mahdollisia Harjoitusmäärät eri ryhmissä Valmentaja yhdessä valmennustiimin ja johtokunnan kanssa määrittelee kauden alussa eri ryhmien harjoitusmäärät jäällä ja oheisissa tarkoituksenmukaisiksi ao. ryhmille Harjoitusryhmien kausimaksut Eri Harjoitusryhmien kausimaksut määritellään seuran johtokunnassa kauden alussa. Kausimaksuja määriteltäessä huomioidaan harjoittelusta aiheutuvat kustannukset. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina ja seuran talous tasapainossa Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailujen järjestäminen Seurassa järjestetään resurssien mukaan noin kolmet kutsukilpailut vuodessa. Vuodesta 2010 lähtien pidetään yhdet kutsukilpailut kansainvälisinä kilpailuina. Lisäksi seura järjestää tarvittaessa STLL:n valinta- ja loppukilpailuja. Seuran luistelijat osallistuvat valmentajan päätöksen mukaisesti kilpailuihin. Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu päävalmentajan valitsemien luistelijoiden joukosta ilmoittautumalla vastuuhenkilölle määräpäivään mennessä. Seuran ilmoittautumiset hoidetaan kilpailuittain kootusti vastuuhenkilön toimesta. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kilpailemaan, ovat he ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavalla kerralla etusijalla Tiedottaminen Seurassa noudatetaan avoimuuden periaatetta ja kaikista asioista pyritään tiedottamaan mahdollisimman pian. Pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu seuran omien Internet-sivujen kautta. Seuran toiminnasta tiedottaa seuran puheenjohtaja, sihteeri ja tiimivastaavat. Puheenjohtaja vastaa seuran ulospäin suuntautuvasta tiedotuksesta, jos tiedotus sisältää linjauksia tai seuran ulkoisen kuvan kannalta merkittävää sisältöä. Valmennukseen liittyvistä asioista tiedottaa päävalmentaja tai valmennustiimi. Seuran valmennustiimi tiedottaa harjoitusajoista ja niiden muutoksista luistelijoille ja vanhemmille. Jaostot ja luistelukoulu vastaavat omasta tiedotuksestaan seuran sisällä. Seuran internetsivuja kehitetään säännöllisesti.

18 Seuran linja päihteiden osalta Seurassa noudatetaan päihteettömyyslinjaa. Pelisääntökeskustelujen yhteydessä käydään kaikkien ryhmien ja vanhempien kanssa keskustelu päihteettömyydestä. Tämä kirjataan myös pelisääntöihin. Myös valmentajien kanssa käydään keskustelut päihteettömyydestä kehityskeskusteluiden yhteydessä. Päihteettömyyttä tuetaan erilaisin tietoiskuin, keskusteluin ja tarvittaessa myös luentojen avulla. Seuralla on laadittuna oma mielenterveys- ja päihdestrategia Talkootöihin osallistumisen periaatteet Mikkelin Luistelijat ry:ssä pyritään yhdessä tekemisen kulttuuriin. Seuratoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Talkootyön merkitys seuran hallinnossa, kilpailutoiminnassa ja varainhankinnassa on merkittävä. Kaikkien perheiden panostus on ensiarvoisen tärkeää. Talkootyö kohdentuu suoraan lasten ja nuorten hyväksi. Talkootyöllä tuetaan moninaista hyvää, tärkeää ja monipuolista urheiluharrastusta. Samalla opitaan tuntemaan toisia seuraihmisiä ja verkostoitumaan heidän kanssaan Seuratoimijoiden rekrytointi Kaikki halukkaat vapaaehtoisseuratoimijat toivotetaan tervetulleeksi tukemaan ja kehittämään seuran toimintaa Seuratyöntekijöiden kiittäminen Seuran tärkeä toimintaresurssi on vapaaehtoistyötä tekevät seuratyöntekijät. Seuratyöntekijöitä kannustetaan ja kiitetään tasapuolisesti. Jokaisen seuratyöntekijän antama työpanos, sen kokoon katsomatta, on tärkeä seuralle. Vuosittain kevätjuhlan yhteydessä palkitaan Vuoden Seuratyöntekijä Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa Yhteistyökumppaneiden kanssa noudatetaan avointa ja reilua toimintalinjaa. Seura pyrkii toimimaan hyvässä yhteistyössä kuntien ja muun julkisen sektorin, muiden liikunta- ja harrastusryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa esimerkiksi tarjoamalla esiintymisiä, näytöksiä, kursseja sekä muutenkin osallistumaan mahdollisimman laajalla rintamalla myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. 5.2 Toimintamuodot Harjoitukset Seurassa harjoitukset koostuvat sekä jääharjoituksista sekä jääharjoittelua tukevista oheisharjoituksista. Jääharjoituksia järjestetään eri tasoryhmille. Ryhmissä on mahdollista harrastaa, harrastemaisesti kilpailla tai kilpailla. Harjoitukset pyritään suunnittelemaan niin, että ne antavat luistelijalle sekä haasteita että onnistumisen elämyksiä.

19 19 Jääkausi alkaa yleensä elokuun alussa järjestettävällä viikon leirillä/tehostartilla jatkuen aina kesäkuun loppuun saakka. Eri tasoryhmissä harjoitukset alkavat eri aikaan. Jääharjoituksia tukevia oheisharjoituksia järjestetään kaikille tasoryhmille lukuun ottamatta luistelukoulu-, harrastaja- ja aikuisryhmiä Harjoitusmuodot Mikkelin Luistelijat ry:n harjoitusmuodot ovat luistelukoulu, yksinluistelu sekä uutena kokeiluna tammikuusta 2009 alkaen muodostelmaluisteluryhmä. Kaudella muodostelmaluisteluryhmä jouduttiin jättämään tauolle vähäisen luistelijamäärän vuoksi. Mikäli uusia harrastajia muodostelmaluisteluun ilmaantuu, ryhmä aloitetaan uudelleen. Luistelukoulun jälkeen siirrytään yksinluistelun valmennusryhmiin. Taitoluistelussa yksinluistelu on taitolaji, jossa lajin kilpailutoimintaan tähtäävien on aloitettava säännöllinen ja määrätietoinen lajiharjoittelu jo alle kouluikäisenä. Taitoluisteluun voi osallistua harrastamalla, harrastemaisesti kilpailemalla tai kilpailemalla. Valmennusryhmiä seurassa on sekä aloittelijoille että jo pidempään harrastuksessaan ehtineille luistelijoille. Luistelijat voivat osallistua tasonsa mukaisesti alue- ja kansallisen tason kilpailuihin Ryhmät ja niissä eteneminen Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Ryhmäjakoa tehtäessä otetaan huomioon luistelijan tavoitteet ja toiveet. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu valmentajan suosituksesta yhteistyössä luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa. Luistelijalla on mahdollisuus aina palata edeltäneeseen ryhmään mikäli seuraava ryhmätaso on hänelle liian vaativa. Mikkelin Luistelijat ry:n ryhmät on esitelty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa.

20 20 Valmentaja Tuomari Seuratoiminta K1 Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 7 ja oheisharjoituksia 3. Aikuiset Jääharjoituksia viikossa 1. K2 A, B Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 5-6 ja oheisharjoituksia 2. Flippi Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 4 ja oheisharjoituksia 2. Ryhmä harjoittelee K2B ryhmän kanssa Kilpataitajat Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Taitajat tai Aluesarjoissa. Jääharjoituksia viikossa 3 ja oheisharjoituksia 1. K3 Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 3 ja oheisharjoituksia 1. Harrastajat Ryhmän luistelijat harjoittelevat jäällä 1-2 kertaa viikossa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja ja luistelija etenee harjoittelussa oman taitotasonsa mukaisesti Kehitysryhmä K4 Luistelija etenee kilparyhmiin (K3, K2 jak1) valmentajan suosituksesta. Ryhmässä harjoitellaan jäällä 2 kertaa viikossa ja oheisharjoituksia on 1. Harjoittelu edelleen leikinomaista ja tavoitteena on herättää lapsissa pysyvä innostus luisteluun ja harjoitteluun. Luistelukoulu 3 7 vuotiaita harjoittelee 1-2 kertaa viikossa jäällä

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista:

Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: Sivu 1 / 6 13.5.2012 Kausi 2016-2017 Hei luistelijat ja luisteluvanhemmat! Ohessa on tietoa tulevan kauden aikatauluista, harjoittelusta ja maksuista: TASOT Tulevalla kaudella VLK:n luistelijat luistelevat

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 7.4.2014 Rastivarsat ry Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80-luvun alkupuolelta asti Vuoden suunnistusseura Suomessa 2008 Sinettiseura

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry.

Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Urheiluseuran toimintalinja Lá Team ry. Sisällys 1. Visio 2. Eettiset linjaukset 3. Seuratoiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatapoja 4.1 Ryhmien muodostaminen 4.2 Harjoittelun määrä eri ikäisillä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus

Sisältö TOIMINTALINJA VISIO Vision toteuttaminen EETTISET LINJAUKSET Eettisten linjausten toteutus Toimintalinja 2013 2 Sisältö TOIMINTALINJA... 3 1. VISIO... 3 1.1. Vision toteuttaminen... 3 2. EETTISET LINJAUKSET... 3 2.1. Eettisten linjausten toteutus... 3 3. SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1. Terveellisiin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

YL vanhempainilta

YL vanhempainilta YL vanhempainilta 6.5.2013 Tervetulosanat, Tiina Taponen Esittelyt Puheenjohtaja Valmentajat Yksinluistelun taustavoimia (varustepörssi, koulutuspäällikkö, jaoston jäsenet, yksinluisteluvastaava jne) Vanhempien

Lisätiedot

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A

A-Volley ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A Päivitetty 30.9.2010 SISÄLLYS 1 A-VOLLEYN ESITTELY... 1 2 A-VOLLEYN TOIMINTA-AJATUS ELI VISIO... 1 3 A-VOLLEYN LINJAUKSET... 1 4 TAVOITTEET... 1 4.1 Kasvatukselliset tavoitteet...

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

5/13/2015 Palautekysely. Kevät Uplakers Taitoluistelu

5/13/2015 Palautekysely. Kevät Uplakers Taitoluistelu 5/13/215 Palautekysely Kevät 215 Uplakers Taitoluistelu JOHDANTO Uplakers Taitoluistelun palautekysely toteutettiin nyt keväällä 215 toisen kerran. Kyselyyn oli mahdollista osallistua nettilomakkeella

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS

TOIMINTALINJAUS KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2016-2020 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston arvot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 6 Ydintoiminnot...

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot