SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAN TOIMINTALINJA. Mikkelin Luistelijat ry. Päivitetty: helmikuu 2012"

Transkriptio

1 1 SEURAN TOIMINTALINJA Mikkelin Luistelijat ry Elokuu 2005 Päivitetty: helmikuu 2012

2 2 SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 5 II STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET Missio Toiminta-ajatus Visio Arvot Toisten huomioonottaminen Vastuullisuus Tasa-arvoisuus Terveellisten elämätapojen tukeminen Kasvun tukeminen Strategiset tavoitteet Kasvatukselliset Urheilulliset Terveet elämäntavat Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Eettiset Taloudelliset Yhteiskunnalliset ORGANISAATIO Johtokunnan ja sen jäsenten tehtävät Johtokunnan tehtävät Tiimien tehtävät... 11

3 Valmennustiimin tehtävät Kioskitiimi ja sen tehtävät Kisatiimi Myyntitiimi Taloustiimi Tiedotustiimi VALMENNUS Päävalmentajan tehtävät Toisen päätoimisen valmentajan tehtävät Luistelukoulun vastuuvalmentajan tehtävät Luistelukouluohjaajien ja apuohjaajien tehtävät Luistelukouluvastaavan tehtävät LUISTELIJA JA VANHEMPI Luistelijan tehtävät Vanhemman tehtävät KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET Seuran käytännön toimintaperiaatteet Ryhmien muodostaminen Harjoitusmäärät eri ryhmissä Harjoitusryhmien kausimaksut Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailujen järjestäminen Tiedottaminen Seuran linja päihteiden osalta Talkootöihin osallistumisen periaatteet Seuratoimijoiden rekrytointi Seuratyöntekijöiden kiittäminen Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa... 18

4 4 5.2 Toimintamuodot Harjoitukset Harjoitusmuodot Ryhmät ja niissä eteneminen... 19

5 5 JOHDANTO Mikkelin Luistelijat on yli 50-vuotias taitoluistelun erikoisseura, jonka toimintaa on kehitetty palvelemaan entistä paremmin lajin harrastajia. Seurassa on ryhmiä alle kouluikäisistä aina aikuisiin asti. Mikkelin Luistelijoissa suuri osa lapsista myös kilpailee ja iloksemme vanhimmat mukanaolevat kilpailijat ovat lukioikäisiä nuoria, mikä kertoo lajin kiehtovuudesta, mutta myös siitä, että seurassa on ponnisteltu sen eteen, että nuoret jatkaisivat mahdollisimman kauan tätä vaativaa ja varsin sitovaa harrastusta. Nuoren Suomen hengen mukaisesti seuran tehtävä on liikuttaa mahdollisimman monia lapsia ja nuoria. Jääurheilu seura ei tässä suhteessa tee poikkeusta. Mikkelin luistelijoiden toiminnan lähtökohtana on lapsi ja hänen innostaminen liikuntaan. Tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle liikunnallinen innostus ja motivaatio. Taitoluistelu on vaativa ja upea laji, jossa yhdistyvät taiteellisuus, rytmi, voima, nopeus ja esittämisen oivallus. Seuramme haluaa tarjota kaikille taitoluistelusta kiinnostuneille liikunnan iloa ja myös onnistumisen elämyksiä. Mikkelin Luistelijat sai sinettiseuran arvon keväällä 2003 tunnustuksena monipuolisesta nuorisotyöstään. Seuran visio on: Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella!

6 6 STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1 TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET 1.1 Missio Mikkelin Luistelijat ry:n tarkoituksena on tuottaa menestyviä urheilijoita sekä järjestää laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille urheilijoille Mikkelin Seudun alueella 1.2 Toiminta-ajatus Seura luo laadukkaan ja perusteellisen nuorisotyön pohjalta edellytykset ja mahdollisuuden jäsenilleen sekä harrastaa, että kilpailla lajin parissa kaikilla tasoilla. 1.3 Visio Visio: Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella! Vankka osaaminen ja ylläpito Vahva sitoutuminen Jatkuvuus ja itse arviointi Vahva talous Sidosryhmien luottamus 1.4 Arvot Mikkelin Luistelijat ry:ssä noudatettavat arvot ovat: Toisten huomioon ottaminen Vastuullisuus Tasa-arvoisuus Terveellisten elämäntapojen tukeminen Kasvun tukeminen Toisten huomioonottaminen Koko seuran väki huomioi toiminnassaan myös muut. Vanhemmat ovat yhtäläisesti kaikkien luistelijoiden käytettävissä. Luistelijoita ohjataan pienestä pitäen huomioimaan harjoittelukaverit positiivisella tavalla. Lapsia ohjataan kannustamaan ja auttamaan toinen toisiaan niin harjoitus- kuin kilpailutilanteissakin. Lapsia ohjataan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Kunnioitetaan hyviä tapoja. Huolehditaan, että tervehditään, kiitetään, pyydetään ja annetaan anteeksi. Lapsia ohjataan hyviin käytöstapoihin ja hyvään ja positiiviseen vuorovaikutukseen, josta on hyötyä niin harjoituksissa kuin elämässä yleensäkin. Valmentajat keskustelevat luistelijoiden kanssa myös muista kuin luisteluun liittyvistä asioista. Valmennustilanteissa harjoitussuunnitelmaa pyritään muokkaamaan tarvittaessa päivän fiiliksen mukaan Vastuullisuus Vastuullisuus näkyy valmennuksessa ennen kaikkea siinä, että jokaisella ryhmällä on koulutetut ja valmennukseen sitoutuneet ohjaajat. Kaikilla ryhmillä on kausisuunnitelmat ja tavoitteet. Seurassa huolehditaan siitä, että jokainen luistelija on itselleen sopivassa ryhmässä ja harjoittelu on sellaista,

7 7 että se on kehittävää ja lapsen kehityksen huomioivaa. Kaikki toiminta pyritään rakentamaan lapsen ja nuoren parhaaksi. Tarkoituksena ei ole tehdä luistelijaa keinolla millä hyvänsä. Tärkeintä on hyvän ja terveen harrastuksen tarjoaminen. harjoittelun monipuolisuudesta huolehditaan niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Jääharjoittelu sisältää tasaisesti kaikkia luistelun elementtejä ja oheisharjoitteluun kuuluu erilaisia leikkejä, pelejä, koordinaatioharjoituksia, lihashuoltoa ym. Luistelijan kehitystä seurataan elinkaariajattelulla. Tällä tarkoitetaan luistelijan tukemista hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halustaan aina ensiopetuksesta lähtien siihen päivään kunnes kilpailu-ura päättyy. Seuratoiminnassa vastuullisuus näkyy siinä, että seura haluaa pitää luistelun kaikkien harrastuksena. Seurassa toimii kaksi päätoimista valmentajaa koordinoimassa seuran valmennusta ja sen laatua. Seuran johto huolehtii siitä, että taloustilanne on hyvä ja että kaikki työnantajavelvoitteet on hyvin hoidettu Tasa-arvoisuus Tasa-arvoisuus näkyy siinä, että jokainen luistelija saa opetusta yhtä paljon ja omalla kehitystasollaan. Seurassa jokainen harjoitusryhmä ja luistelija koetaan yhtä tärkeänä. Niin harrastetoimintaa kuin kilpailullisessa toiminnassa mukana olevien toimintaa kehitetään yhä laadukkaammaksi. Tasa-arvoisuus näkyy myös siinä, että seuramme tarjoaa mahdollisuuden luistelun harrastamiseen kaikilla tasoilla. Voit aloittaa harrastamisen vaikka vasta kouluiässä ja silti sinulle löytyy oma ryhmä. Seuran suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan, kevätnäytökseen, pääsevät kaikki halukkaat esiintymään. Lisäksi vanhempien talkoisiin ja tapahtumajärjestelyihin ovat kaikki halukkaat tervetulleita Terveellisen elämän tapojen tukeminen Terveellisiä elämäntapoja tuetaan erityisesti niissä ryhmissä, joissa harjoitellaan useammin kuin kerran viikossa. Harjoituksiin ei pidä tulla sairaana. Mahdolliset vammat pyritään hoitamaan jo ennen kuin niitä syntyy. Harjoittelu suunnitellaan niin, ettei siitä tulisi elimistölle liian kuormittavaa. Huolehditaan siitä, että oheisharjoittelu tukee lajiharjoittelua monipuolisesti. Terveelliseen ruokavalioon ohjataan mm. erilaisten valmentajien pitämien luentojen ja tietoiskujen avulla. Lisäksi korostetaan kouluruokailun tärkeyttä. Tarvittaessa puututaan ja puhutaan myös esim. päihteiden käytöstä. Crystal Cup taitoluistelukilpailujen yhteydessä järjestetään lisäksi vuosittain hyvinvointinäyttely, jonka tarkoituksena on huomion kiinnittäminen terveelliseen ruokavalioon, hyvinvointiin, mielenterveyteen ja päihteettömyyteen. Terveisiin elämäntapoihin kiinnitetään myös kotona huomiota. Vanhemmat huolehtivat, että lapset saavat oikeaa ravintoa ja riittävästi lepoa. Vanhemmat seuraavat lasten jaksamista ja viestittävät valmentajille, jos lapsi väsyy liiaksi. Tämä toimii myös päinvastaisesti. Tarvittaessa puututaan ilmenneisiin ongelma-asioihin.

8 Kasvun tukeminen Lasten harrastuksessa huomioidaan eri kehitysvaiheet. Harjoituksissa pyritään tukemaan lapsen kehittymistä yksilönä eikä keskitytä vain luistelutaitojen opetteluun. Kunkin ryhmän yhteisillä pelisäännöillä helpotetaan tämän asian toteutumista. Laadittuihin pelisääntöihin palataan kauden aikana säännöllisesti. Kaikki harjoitus- ja kilpailutilanteet vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja, tunteiden käsittelyä, pitkäjänteisyyttä ym. Valmentajat ja vanhemmat ovat koko ajan tukemassa tätä kehitystä. Kasvua tuetaan positiivisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Valmentajat pyrkivät antamaan palautteen positiivisessa valossa ja virheitä ei korosteta vaan keskitytään suorituksen parantamiseen. Kaikkia kannustetaan harrastuksessa eteenpäin. Suorituksia ei vertailla keskenään vaan lapsille korostetaan oman luistelutaidon kehittymistä: Missä minä olen taidoissani mennyt eteenpäin. Elinkaariajattelu on mukana kasvun tukemisessa. 1.5 Strategiset tavoitteet Seura omaa vahvat perinteet, joiden pohjalta on hyvä rakentaa myös tulevaisuutta. Mikkelin Luistelijat ry:ssä noudatetaan seuraavia tavoitteita: Kasvatukselliset Urheilulliset Terveet elämäntavat Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Eettiset Taloudelliset Yhteiskunnalliset Kasvatukselliset Seura tarjoaa oman toimintansa kautta mahdollisuuden kehittää itseään. Tärkeää on kasvaa ihmisenä sekä urheilijana. Seura kasvattaa urheilijat rehtiyteen, rehellisyyteen ja iloiseen elämän myönteiseen asenteeseen. Seurassa tuetaan lasten ja nuorten normaalia kehitystä kohti tasapainoista aikuisuutta. Yleisesti kannustetaan lapsia omaksumaan hyvät käytöstavat ja terveen elämän tavat, joista on hyötyä koko elämän varrella Urheilulliset Seuran toimintamuodoilla tuetaan lasta ja nuorta hänen lähtökohdistaan elämänsä eri vaiheissa. Lapsia ja nuoria kannustetaan kykyjen mukaisesti. Urheilullisissa tavoitteissa pyritään huomioimaan nuoren omat tavoitteet seuran resurssien mukaan. Jokaiselle luistelijalle urheilullinen tavoite tulee löytää hänen omista lähtökohdistaan ja omasta halusta. Lapsia kannustetaan liikkumaan riittävästi ja monipuolisesti myös harrastusten ulkopuolella. Seura pyrkii huomioimaan myös harrastajaluistelijat.

9 Terveet elämäntavat Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen luistelijalle, jotta liikunnasta tulisi kantava voimavara koko elämänajaksi. Ajatuksena on, että vierivä kivi ei sammaloidu. Liikunnallisuuden lisäksi kiinnitetään huomioita tasapainoiseen ja terveyttä tukevaan elämäntapaan, huolehtien siitä, että ravinto, lepo ja liikunta ovat tasapainossa Avoin ja viihtyisä ilmapiiri Jokaisen panos on Mikkelin Luistelijat ry:ssä tärkeä ja arvokas. Vapaaehtoisten innostusta tuetaan rakentavalla yhteistyöllä. Seuramme tavoitteena on luoda kaikille toiminnassa mukana oleville turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisia. Jokaisella on oikeus saada ja antaa kannustusta, ja tavoitteenamme onkin kannustaa kaikkia saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia toimintamme piirissä. Yksilön arvostaminen ei saa olla riippuvainen kilpailumenestyksestä tai voittamisesta. Mikkelin Luistelijat ry pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi. Jokainen on yhtä tärkeä, ainutkertainen yksilö. Avoin keskustelu ja avoin sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat edellytyksiä hyvälle ilmapiirille ja yhteishengelle. Tärkeä osa yhteishengen luontia on yhteisten kilpailumatkojen ja tapahtumien järjestäminen. Tavoitteena on saada koko perhe mukaa seuran toimintaan. Ongelmatilanteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo ennen kuin niitä pääsee edes syntymään Toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen Eettiset Toimitaan avoimesti niiden sääntöjen puitteissa, jotka yhdessä on luotu. Huomioidaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa eettiset lähtökohdat Taloudelliset Taloudenpitoa valvotaan ja se pohjautuu todellisiin kustannuksiin ja tuloihin. Talouden tukipilareina ovat seuran järjestämät kilpailut, näytökset ja jäsenistöltä kerättävät harjoittelumaksut. Talouden tasapainoa ylläpidetään. Pitkän linjan tavoitteena on lisätä ulkopuolista rahoitusta. Tämä tarkoittaa yhteistyösopimuksia win-win-ajattelulla Yhteiskunnalliset Keskeiset yhteiskunnalliset argumentit ovat: Yleinen uskottavuus ja näkyvyys Avoin ja ajanmukainen tiedottaminen Yleisesti hyväksytty arvomaailma 2. ORGANISAATIO Seuraa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Seuralla on kaksi jaostoa: taitoluistelu- ja pikaluistelujaosto. Seura toimii kiinteässä yhteistyössä Mikkelin kaupungin kulttuuri- ja vapaaaikatoimen, Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) ja muiden urheiluseurojen kanssa.

10 10 Johtokunta on jaettu tiimeihin, joita ovat valmennustiimi, taloustiimi, kisatiimi, myyntitiimi, tiedotustiimi ja kioskitiimi. Johtokunta valitsee tiimeille puheenjohtajat. 2.1 Johtokunnan ja sen jäsenten tehtävät Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävät on määritelty seuran toimintasäännöissä. Seuran toimintasäännöissä johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät (syksyllä 2008 lähtien näitä on kutsuttu tiimeiksi) sekä niiden puheenjohtajat 4 Vastata seuran taloudesta 5 Pitää jäsenluetteloa 6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös 7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 9 Hyväksyä ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 10Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kokousta Puheenjohtajan tehtävät - kutsua koolle johtokunta - toimia johtokunnan kokouksen puheenjohtajana - laatia johtokunnan kokouksen asialista yhdessä sihteerin kanssa - valmistella yhdessä johtokunnan kanssa tilinpäätösasiakirjat - valmistella yhdessä johtokunnan kanssa seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja budjetti - hoitaa työntekijöiden palkkaus yhdessä johtokunnan kanssa - valmistella työsopimukset yhdessä johtokunnan kanssa, allekirjoittaa työsopimukset - toimia valmentajien lähimpänä esimiehenä - pitää valmentajan kanssa kehityskeskustelu kerran vuodessa - edustaa seuraa kokouksissa (STLL, ESLI, jne) keväällä ja syksyllä sekä muissa tilaisuuksissa - valmistella yhdessä päävalmentajan kanssa seuraavan kauden kilpailut ja lähettää kilpailuanomukset STLL:n huhtikuun loppuun mennessä - hoitaa vuosi-ilmoitukset: Mikkelin kaupunki, ESLi, STLL jne - hoitaa ja kehittää seuraa yhdessä johtokunnan kanssa - halliremonttiin liittyviin suunnittelukokouksiin osallistuminen ja niistä tiedottaminen Varapuheenjohtaja - toimii puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan ollessa poissa - hoitaa jää- ja salivaraukset kaupungille toukokuun loppuun mennessä Sihteerin tehtävät - toimia johtokunnan kokouksissa pöytäkirjan laatijana ja kokouksen sihteerinä - jäsenrekisterin ylläpitäminen ja päivittäminen

11 11 - muut erikseen sovittavat tehtävät - talkootyölistoista vastaaminen Rahastonhoitajan tehtävät - hoitaa seuran rahaliikennettä - hoitaa seuran työntekijöiden palkanmaksuasiat - seuraa budjetin toteutumista (menot eivät saa ylittää tuloja) - kausimaksujen seuranta, että saadaan kaikki maksuun laitetut maksut mahdollisimman hyvin ajallaan - kioskimyynnin seuranta - TYEL-maksut - palkka.fi- ohjelmalla palkat - toimittaa tilintarkastajille tilintarkastusaineiston vähintään 3 viikkoa ennen syyskokousta - budjetin liittäminen tuloslaskelmaan - kirjanpidon teko kaikista tositteista - maksaa järjestettyjen kilpailujen tuomareiden palkat - laskuttaa järjestettyjen kilpailujen tuomarikulut osallistuvilta seuroilta - laskuttaa omien luistelijoiden kilpailumaksut - maksaa tulevat laskut - laskuttaa varainhankinnan - laskuttaa mainos-/myyntipaikat - kokoaa vuositiedot (palkka, If ja Ilmarinen) vuoden vaihteessa - kassakirjan ylläpito - varojen tilitys pankkiin - laskuttaa luistelukoulumaksut - järjestää pohjakassat kilpailuihin/näytöksiin Sinettivastaavan tehtävät - toimii Nuoren Suomen yhteyshenkilönä - seuraa sinettiuutisia: Liikkuva Lapsi, Sinettisanomat, Nuoren Suomen internetsivut - tiedottaa ajankohtaisista sinettiasioista seuraväelle - osallistuu sinettiseuratapaamisiin - organisoi ja vetää pelisääntökeskustelut - tiedottaa pelisäännöt ryhmille ja seuraväelle 2.2 Tiimien tehtävät Valmennustiimin yleisenä tavoitteena on turvata seuran luistelijoille mahdollisuus riittävään ja tasokkaaseen harjoitteluun kilpa- sekä harrastelijatasolla sekä pyrkiä kehittämään seuran toimintaa niin, että seuran luistelijoilla on mahdollisuus edetä kilpailusarjoissa SM- tasolle saakka Valmennustiimin tehtävät Jääharjoitusvuorojen ja muiden harjoittelussa tarvittavien tilojen järjestäminen - neuvottelut kaupungin ja muiden seurojen kanssa - ml tarvittavien anomusten laatiminen vakiovuorojen määrittäminen ja niistä ilmoittaminen - tilanteenmukainen vuoromuutoksista päättäminen ja ilmoittaminen (yhteyshenkilö)

12 12 Valmennustoiminnan ohjaus (yhteistyössä päävalmentajan kanssa) - valmennusryhmien muodostamisperiaatteet ja niiden tavoitteet - valmennusryhmien/eri sarjojen luistelijoiden ohjattujen harjoitusten määrä ja laatu (alku- ja loppuverryttelyt + jää- ja oheisharjoitukset) sekä omatoiminen harjoittelu Kilpailutoiminnan ohjaus (yhteistyössä päävalmentajan kanssa) - eri sarjojen luistelijoiden kilpailuihin osallistumisen yleiset periaatteet - tärkeimmät kilpailut kausittain Leirien ja muiden valmennuksellisten tilaisuuksien koordinointi - kesäleiri ja muut mahdolliset seuran omat leirit (projektiorganisaatio toteuttaa) - ulkopuolisten asiantuntijoiden käynnit Valmennustermin päätökset tehdään tarvittavan sisäisen keskustelun jälkeen ja tuodaan välittömästi tiedoksi puheenjohtajalle sekä tarvittavilta osin seuraavaan hallituksen kokoukseen. Valmennukseen tarvittavan henkilöstön työvuorot (ml sijaiset) määrittää puheenjohtajan ohjauksessa päävalmentaja (luistelukoulun ohjaajien/apuohjaajien osalta vastuuhenkilö). Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu päävalmentajan valitsemien luistelijoiden joukosta ilmoittautumalla vastuuhenkilölle määräpäivään mennessä. Seuran kilpailuilmoittautumiset hoidetaan kilpailuittain kootusti vastuuhenkilön toimesta. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kilpailemaan ovat he ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavalla kerralla etusijalla. Sairauden/loukkaantumisen aiheuttama poissaolon mahdolliset hyvitysesitykset kuukausimaksusta laatii hallitukselle taloustiimin yhteyshenkilö Kioskitiimi ja sen tehtävät - ylläpitää kioskitoimintaa sunnuntaisin ja keskiviikkoisin luistelukoulun aikana - ylläpitää kioskitoimintaa seuran kilpailuissa ja tapahtumissa - saada kaikki vanhemmat sitoutumaan kioskitoimintaan ja osallistumaan omalla vuorollaan töihin - miettiä menetelmät, joilla sitoutumista ja vastuullisuutta saataisiin lisättyä - tuottaa budjetoitu summa seuran kassaan Kisatiimi - järjestää hyvin organisoituja kilpailuja oman seuran luistelijoille ja alueen luistelijoille sekä eri tasojen valintakilpailuja ja tarvittaessa suurempiakin kilpailuja - vähintään kahdet kisat vuodessa, joissa sekä ISU- että tähtiarviointi - tammikuu 2010 lähtien yhdet kansainväliset kilpailut vuodessa (Crystal Cup) - pitää yllä toimivaa kisaorganisaatiota - pitää yllä yhteistyötä tuomareiden ja teknisten kanssa - siirtää kilpailukokemuksia/-osaamista oman seuran sisällä ja sen ulkopuolella - perehdyttää kisatiimiin tulevat uudet jäsenet

13 13 Kilpailujohtajan tehtävät - johtaa ja vastaa kilpailun kulkuun vaikuttavista seikoista - tekee tapahtumabudjetin ja järjestelyaikataulun hyvissä ajoin etukäteen - arvioi osallistujamäärät: luistelijat, toimihenkilöt, tuomarit, katsojat - huolehtii tilat: tuomarien paikat, kisatoimisto, tuomaritila, kuvauspaikka, pukuhuoneet, tuloslaskenta. - värvää vapaaehtoisia - päättää johtokunnan kanssa kilpailumaksut - tiedottaa tapahtumasta sisäisesti ja ulkoisesti sekä vastaa ennakkomainonnasta. - kutsuu tuomari- ja tekniset paneelit ajoissa - laatii tapahtumapäivän aikataulun - tiedottaa jäänkunnostustauoista hallimestarille - järjestää tuomaripaikkojen rakentamisen - järjestää luistelujärjestysarvonnan viikko ennen kisoja - sopii palkintojen jakajan - toimii yhteyshenkilönä tuomareihin ja teknisiin Kilpailusihteerin tehtävät - Kilpailukutsun lähettäminen - Kilpailuvahvistuksen tekeminen ja lähettäminen - kokoaa kilpailuun ilmoittautuneet listaan - varaa hallin kaikki erilliset, tarvittavat tilat - järjestää tuomareiden pyytämät kuljetukset Myyntitiimi - yhteistyö paikallisten urheiluliikkeiden kanssa - yhteistyö paikallisten yritysten kanssa - kevätnäytösten mainonta ja myynti yrityksille - oma lehti (esim. käsiohjelmat), johon myydään mainoksia - markkinoi seuraa ja tarjoaa esim. esityksiä eri tapahtumiin Mikkelissä - kannattajajäsenien hankinta - arpajaiset, myyjäiset yms. - yritys-, sponsorisopimukset Taloustiimi - seurata budjetin toteutumista (menot eivät saa ylittää tuloja) - kausimaksujen tarkempi seuranta, että saadaan kaikki maksuun laitetut maksut mahdollisimman ajallaan - tuloslaskelman korjaus ja kulujen tarkennus (esim. luistelukoulun menot ja tulot samassa kohdassa) - kioskimyynnin seuranta - TYEL-maksujen kilpailuttaminen - palkka.fi- ohjelman käyttö tammikuu 2009 alkaen - budjetin liittäminen tuloslaskelmaan

14 Tiedotustiimi Tiedottaminen mahdollisimman selkeää ja oikein ajoitettua - nettisivujen hyödyntäminen tiedotuksessa riittävän ajoissa - sähköpostilistojen toimivuus, päivitys heti, kun muutoksia - jokainen huolehtii omien s-postilistojensa päivityksestä listan saatuaan - toimitetaan nettisivuille kaikki tärkeät tiedotteet - johtokunta tiedottaa - palsta johtokunnan kokouksista - mitä on hyvä tietää infopaketti uusien luistelijoiden vanhemmille (paperi, netti) - uusien kilpailijoiden infopaketti kilpailukäytännöstä - tiedotusvastuun järkevä jakaminen ja tiimien itsenäinen tiedottaminen sovitaan tiimien kesken Panostetaan seuran näkyvyyteen paikallisissa lehdissä - tapahtumista tiedottaminen, esim. menovinkit (Länsi-Savo, Viikkoset, Kaupunkilehti) - luistelukilpailujen tulostiedottaminen lehtiin ja seuran nettisivuille - kisoissa mukana ollut valmentaja tiedottaa kilpailuista ja tuloksista tiedotustiimiä Tiedotusvastuun jakaminen - johtokunta puheenjohtajan johdolla vastaa tiedotuksen linjasta - puheenjohtaja vastaa seuran ulospäin suuntautuvasta tiedotuksesta, jos tiedotus sisältää linjauksia tai seuran ulkoisen kuvan kannalta merkittävää sisältöä - seuran nettisivujen päivittäminen - tiedotus seuran sisällä - tapahtumien ja luistelukilpailu-uutisen toimittaminen lehteen 3 VALMENNUS 3.1 Päävalmentajan tehtävät Seuran päävalmentajan tehtävät määritellään kirjallisessa työsopimuksessa. Päävalmentajan tehtävät ovat seuraavat: - kokonaisvastuu valmennustoiminnasta - toimii muiden valmentajien esimiehenä - valmennustoiminnan suunnittelu ja seuran ohjaajien mentorina toimiminen - taitoluisteluvalmennus jäällä eritasoisille ryhmille o tunti- ja kausisuunnitelmat o tavoitesuunnitelmat (kilpailijat) - kilpailijoiden valmentaminen - kilpailuohjelmien tekeminen - luistelijoiden valitseminen kilpailusarjoihin ja kilpailuihin - omien leirien organisointi yhdessä valmennustiimin kanssa - omien leirien vetäminen yhdessä toisen päätoimisen valmentajan kanssa - näytösten kokonaissuunnittelu ja ohjaus o aihe o musiikki o koreografiat o lavaste- ja pukusuunnitelmat o tekstit

15 15 - osallistuminen vanhempainiltoihin ja ryhmien pelisääntökeskusteluihin - kehitys- ja tavoitesuunnitelmien tekeminen kilpaluistelijoiden kanssa - luisteluun liittyvän oheisharjoittelun suunnittelu ja organisointi - osallistuu seuran koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin - osallistuu markkinointi- ja tiedotustehtäviin tarvittaessa - raportoi esimiehelle tehdyistä tunneista kuukausittain - osallistuu kilpailuihin - osallistuu valmennustiimiin - osallistuu johtokunnan toimintaan ilman äänioikeutta - muut työnantajan määräämät taitoluisteluvalmennukseen liittyvät tehtävät 3.2. Toisen päätoimisen valmentajan tehtävät - luistelukoulutoiminnan suunnittelu luistelukouluvastaavan kanssa o on yhteydessä luistelukouluvastaaviin ja ohjaajiin o kutsuu koolle luistelukoulupalaverin tarvittaessa o ohjaa ja neuvoo luistelukouluvalmentajia o seuraa kausisuunnitelman toteutumista o on mahdollisimman usein läsnä luistelukoulussa - taitoluisteluvalmennus jäällä eritasoisille ryhmille päävalmentajan alaisuudessa - osallistuminen kilpailuohjelmien tekemiseen (suunnittelu ja toteutus) - kilpailuissa valmentaminen - osallistuminen omien ryhmien vanhempaintilaisuuksiin ja pelisääntökeskusteluihin - osallistuminen kevätnäytöksen suunnitteluun päävalmentajan ohjeiden mukaisesti o musiikin haku, käsikirjoitus, ohjelmien suunnittelu, puvustus, lavastus - osallistuminen seuran markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin tarvittaessa - raportoi esimiehelle tehdyistä tunneista kuukausittain - muut työnantajan määräämät taitoluisteluvalmennukseen liittyvät tehtävät 3.3 Luistelukoulun vastuuvalmentajan tehtävät - suunnittelee luistelukouluohjelman - hoitaa luistelukouluun ilmoittautumisen yhteydessä luistelukouluvastaavien kanssa - hoitaa ja valvoo, että kaikki toimet sujuvat jäällä - tarkistaa, että kaikilla ryhmillä on riittävästi ohjaajia - ohjaa avustajat oikeisiin ryhmiin - neuvottelee vanhempien kanssa mahdollisista ryhmäsiirroista - huolehtii sijaiset, jos / kun tarvitaan - järjestää ja vetää luistelukoulupalaverit - toimii luistelukouluohjaajien neuvojana ja valvojana 3.4 Luistelukouluohjaajien ja apuohjaajien tehtävät - suunnittelee vastuuvalmentajan avustuksella tunnit - täyttää seurantalomakkeet - vetää oman ryhmän toimet jäällä - pitää huolta ryhmästä - osallistuu luistelukoulupalavereihin

16 Luistelukouluvastaavan tehtävät (luistelukoulun vastuuvanhempi) - hoitaa luistelukoulun ilmoittautumisen yhdessä luistelukoulun vastaavien valmentajien kanssa - on paikalla luistelukoulun harjoituksissa - täyttää yhteystietolistaa luistelukouluun osallistujista - huolehtii käytännön järjestelyt (pukukopit auki yms.) - toimii vanhempien ja seuran välisenä yhteyshenkilönä - jakaa tiedotteet (huolehtii ilmoitukset Länsi-Savoon) - välittää vanhempien toiveet ja palautteet seuralle - vetää vanhempainillat ja pelisääntökeskustelut yhdessä sinettivastaavan kanssa - toimii luistelukouluohjaajien ja seuran välisenä yhteyshenkilönä - osallistuu luistelukoulupalavereihin - hoitaa STLL: luistelukouluvakuutuslistan 4 LUISTELIJA JA VANHEMPI 4.1 Luistelijan tehtävät - sitoutua oman ryhmänsä harjoitusmäärään - noudattaa ryhmän yhdessä luotuja pelisääntöjä - käydä ryhmän kaikissa harjoituksissa mahdollisuuksien mukaan - harjoitella ahkerasti - käyttäytyä esimerkillisesti ja edustaa seuraa positiivisella asenteella - ottaa toiset huomioon - tulla ajoissa jäälle - kuunnella ja kunnioittaa valmentajaa 4.2 Vanhemman tehtävät - kannustaa ja innostaa lasta harrastuksessa - tukea lasta myös vaikeina hetkinä - sitoutua lapsen harrastusryhmän harjoittelumääriin - valvoa, että lapsi käy harjoituksissa, harjoitella ja noudattaa ryhmän pelisääntöjä - osallistua seuran yhteisiin talkootehtäviin - antaa valmentajalle ja luistelijalle työ/harjoittelurauha - KKK = kannustaa, kustantaa, kuljettaa

17 17 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET 5.1 Seuran käytännön toimintaperiaatteet Ryhmien muodostaminen Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Ryhmäjakoa tehtäessä otetaan huomioon luistelijan tavoitteet ja toiveet. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu valmentajan suosituksesta yhteistyössä luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa. Ryhmämuutokset kauden aikana ovat mahdollisia Harjoitusmäärät eri ryhmissä Valmentaja yhdessä valmennustiimin ja johtokunnan kanssa määrittelee kauden alussa eri ryhmien harjoitusmäärät jäällä ja oheisissa tarkoituksenmukaisiksi ao. ryhmille Harjoitusryhmien kausimaksut Eri Harjoitusryhmien kausimaksut määritellään seuran johtokunnassa kauden alussa. Kausimaksuja määriteltäessä huomioidaan harjoittelusta aiheutuvat kustannukset. Kausimaksut pyritään pitämään kohtuullisina ja seuran talous tasapainossa Kilpailuihin osallistuminen ja kilpailujen järjestäminen Seurassa järjestetään resurssien mukaan noin kolmet kutsukilpailut vuodessa. Vuodesta 2010 lähtien pidetään yhdet kutsukilpailut kansainvälisinä kilpailuina. Lisäksi seura järjestää tarvittaessa STLL:n valinta- ja loppukilpailuja. Seuran luistelijat osallistuvat valmentajan päätöksen mukaisesti kilpailuihin. Kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu päävalmentajan valitsemien luistelijoiden joukosta ilmoittautumalla vastuuhenkilölle määräpäivään mennessä. Seuran ilmoittautumiset hoidetaan kilpailuittain kootusti vastuuhenkilön toimesta. Mikäli kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu kilpailemaan, ovat he ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavalla kerralla etusijalla Tiedottaminen Seurassa noudatetaan avoimuuden periaatetta ja kaikista asioista pyritään tiedottamaan mahdollisimman pian. Pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu seuran omien Internet-sivujen kautta. Seuran toiminnasta tiedottaa seuran puheenjohtaja, sihteeri ja tiimivastaavat. Puheenjohtaja vastaa seuran ulospäin suuntautuvasta tiedotuksesta, jos tiedotus sisältää linjauksia tai seuran ulkoisen kuvan kannalta merkittävää sisältöä. Valmennukseen liittyvistä asioista tiedottaa päävalmentaja tai valmennustiimi. Seuran valmennustiimi tiedottaa harjoitusajoista ja niiden muutoksista luistelijoille ja vanhemmille. Jaostot ja luistelukoulu vastaavat omasta tiedotuksestaan seuran sisällä. Seuran internetsivuja kehitetään säännöllisesti.

18 Seuran linja päihteiden osalta Seurassa noudatetaan päihteettömyyslinjaa. Pelisääntökeskustelujen yhteydessä käydään kaikkien ryhmien ja vanhempien kanssa keskustelu päihteettömyydestä. Tämä kirjataan myös pelisääntöihin. Myös valmentajien kanssa käydään keskustelut päihteettömyydestä kehityskeskusteluiden yhteydessä. Päihteettömyyttä tuetaan erilaisin tietoiskuin, keskusteluin ja tarvittaessa myös luentojen avulla. Seuralla on laadittuna oma mielenterveys- ja päihdestrategia Talkootöihin osallistumisen periaatteet Mikkelin Luistelijat ry:ssä pyritään yhdessä tekemisen kulttuuriin. Seuratoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Talkootyön merkitys seuran hallinnossa, kilpailutoiminnassa ja varainhankinnassa on merkittävä. Kaikkien perheiden panostus on ensiarvoisen tärkeää. Talkootyö kohdentuu suoraan lasten ja nuorten hyväksi. Talkootyöllä tuetaan moninaista hyvää, tärkeää ja monipuolista urheiluharrastusta. Samalla opitaan tuntemaan toisia seuraihmisiä ja verkostoitumaan heidän kanssaan Seuratoimijoiden rekrytointi Kaikki halukkaat vapaaehtoisseuratoimijat toivotetaan tervetulleeksi tukemaan ja kehittämään seuran toimintaa Seuratyöntekijöiden kiittäminen Seuran tärkeä toimintaresurssi on vapaaehtoistyötä tekevät seuratyöntekijät. Seuratyöntekijöitä kannustetaan ja kiitetään tasapuolisesti. Jokaisen seuratyöntekijän antama työpanos, sen kokoon katsomatta, on tärkeä seuralle. Vuosittain kevätjuhlan yhteydessä palkitaan Vuoden Seuratyöntekijä Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa Yhteistyökumppaneiden kanssa noudatetaan avointa ja reilua toimintalinjaa. Seura pyrkii toimimaan hyvässä yhteistyössä kuntien ja muun julkisen sektorin, muiden liikunta- ja harrastusryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa esimerkiksi tarjoamalla esiintymisiä, näytöksiä, kursseja sekä muutenkin osallistumaan mahdollisimman laajalla rintamalla myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. 5.2 Toimintamuodot Harjoitukset Seurassa harjoitukset koostuvat sekä jääharjoituksista sekä jääharjoittelua tukevista oheisharjoituksista. Jääharjoituksia järjestetään eri tasoryhmille. Ryhmissä on mahdollista harrastaa, harrastemaisesti kilpailla tai kilpailla. Harjoitukset pyritään suunnittelemaan niin, että ne antavat luistelijalle sekä haasteita että onnistumisen elämyksiä.

19 19 Jääkausi alkaa yleensä elokuun alussa järjestettävällä viikon leirillä/tehostartilla jatkuen aina kesäkuun loppuun saakka. Eri tasoryhmissä harjoitukset alkavat eri aikaan. Jääharjoituksia tukevia oheisharjoituksia järjestetään kaikille tasoryhmille lukuun ottamatta luistelukoulu-, harrastaja- ja aikuisryhmiä Harjoitusmuodot Mikkelin Luistelijat ry:n harjoitusmuodot ovat luistelukoulu, yksinluistelu sekä uutena kokeiluna tammikuusta 2009 alkaen muodostelmaluisteluryhmä. Kaudella muodostelmaluisteluryhmä jouduttiin jättämään tauolle vähäisen luistelijamäärän vuoksi. Mikäli uusia harrastajia muodostelmaluisteluun ilmaantuu, ryhmä aloitetaan uudelleen. Luistelukoulun jälkeen siirrytään yksinluistelun valmennusryhmiin. Taitoluistelussa yksinluistelu on taitolaji, jossa lajin kilpailutoimintaan tähtäävien on aloitettava säännöllinen ja määrätietoinen lajiharjoittelu jo alle kouluikäisenä. Taitoluisteluun voi osallistua harrastamalla, harrastemaisesti kilpailemalla tai kilpailemalla. Valmennusryhmiä seurassa on sekä aloittelijoille että jo pidempään harrastuksessaan ehtineille luistelijoille. Luistelijat voivat osallistua tasonsa mukaisesti alue- ja kansallisen tason kilpailuihin Ryhmät ja niissä eteneminen Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Ryhmäjakoa tehtäessä otetaan huomioon luistelijan tavoitteet ja toiveet. Siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu valmentajan suosituksesta yhteistyössä luistelijan ja hänen vanhempansa kanssa. Luistelijalla on mahdollisuus aina palata edeltäneeseen ryhmään mikäli seuraava ryhmätaso on hänelle liian vaativa. Mikkelin Luistelijat ry:n ryhmät on esitelty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa.

20 20 Valmentaja Tuomari Seuratoiminta K1 Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 7 ja oheisharjoituksia 3. Aikuiset Jääharjoituksia viikossa 1. K2 A, B Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 5-6 ja oheisharjoituksia 2. Flippi Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 4 ja oheisharjoituksia 2. Ryhmä harjoittelee K2B ryhmän kanssa Kilpataitajat Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Taitajat tai Aluesarjoissa. Jääharjoituksia viikossa 3 ja oheisharjoituksia 1. K3 Ryhmän luistelijat osallistuvat yksinluistelun kilpailutoimintaan. Jääharjoituksia viikossa 3 ja oheisharjoituksia 1. Harrastajat Ryhmän luistelijat harjoittelevat jäällä 1-2 kertaa viikossa. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja ja luistelija etenee harjoittelussa oman taitotasonsa mukaisesti Kehitysryhmä K4 Luistelija etenee kilparyhmiin (K3, K2 jak1) valmentajan suosituksesta. Ryhmässä harjoitellaan jäällä 2 kertaa viikossa ja oheisharjoituksia on 1. Harjoittelu edelleen leikinomaista ja tavoitteena on herättää lapsissa pysyvä innostus luisteluun ja harjoitteluun. Luistelukoulu 3 7 vuotiaita harjoittelee 1-2 kertaa viikossa jäällä

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014

Elokuun tiedote 2013. Porvoon Taitoluistelijat. Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Johtokunnan työnjako kaudella 2013 2014 Elokuun tiedote 2013 Porvoon Taitoluistelijat Harjoitukset jatkuvat Porvoossa 29.7. Tervetuloa jatkamaan luistelua uudelle kaudelle Porvooseen! Valmennusryhmien jääharjoitukset jatkuvat kesätauon jälkeen

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 1.7.2017 30.6.2018 SEURAN TAVOITTEET Helsingin Luistelijoiden strategian 2015-2018 mukaan seuran missio on luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpailutoiminnalle

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita

Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita Taitoluistelijoiden toimintaperiaatteita MJT:n taitoluistelijoiden arvot ja tavoitteet Arvot Mäntsälän Jäätaitureiden taitoluistelutoiminta perustuu ammattitaitoisten valmentajien, vapaaehtoisten luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö ja siihen liittyvät periaatteet koskevat Järvenpään Taitoluistelijoiden kilpa- ja kehitysvalmennusryhmien luistelijoita (muodostelmajoukkueet, yksinluistelun

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi

JOHDANTO. Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi 1 SISÄLTÖ JOHDANTO. 3 RATSASTUSSEURAN VISIO... 4 RATSASTUSSEURAN ARVOT... 4 RATSASTUSSEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET... 5 Vakiintunut vuosittainen toiminta... 5 Seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Auditoinnin perustiedot. Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa - arviointikriteerit

Auditoinnin perustiedot. Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa - arviointikriteerit Auditoinnin perustiedot Lajiliitto Suomen Taitoluisteluliitto Seura Järvenpään Taitoluistelijat Auditointipäivämäärä 29.8.2017 Seuraava auditointipäivämää 29.8.2020 Auditoija1 nimi Niina Leskinen Auditoija2

Lisätiedot

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena

VTL ry toimintasuunnitelma 2015-2016. Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin. Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena VTL ry toimintasuunnitelma 20152016 Oppimisen ja liikunnan ilo, rakkaus lajiin Aktiivisille aikuisille seuratoiminta omana harrastuksena Tavoitteet toiminnan kehittämiselle Kaudella 20152016 Vihdin Taitoluistelijoissa

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2014-30.6.2015 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Valmentajien pelisäännöt

Valmentajien pelisäännöt Valmentajien pelisäännöt 1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain 1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8- vuotiaille

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Mitä luistelukoulun jälkeen?

Mitä luistelukoulun jälkeen? Mitä luistelukoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO SEURA PÄHKINÄNKUORESSA o Sinettiseurakriteerit o Hyvässä seurassa on kaikilla ilo luistella! TALKOOTYÖT TAITOLUISTELUN HARRASTAMINEN OIKEAT VARUSTEET KILPAILULISENSSIT

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA

JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA 7.3.2009 Joensuu SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMENKUVA...3 2.1 Talous...3 2.2 Kurssit...4 2.3 Muut...4 3 RAHOITUS...5

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY Kausisuunnitelma K1 ryhmä 2015-2016 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K1 K1 ryhmässä luistelevat ovat iältään vähintään 10 vuotiaita Valmenus: Sisällön suunnittelu ja valmennus päätoimisen valmentajan toimesta,

Lisätiedot