Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnitteluyksikkö YK0016/ HAUTAUSMAAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnitteluyksikkö YK0016/ 19.12.2003 HAUTAUSMAAT"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnitteluyksikkö YK0016/ HAUTAUSMAAT

2 ESIPUHE 2 HAUTAUSMAAT 3 HAUTAUSMAAT VANTAALLA JA KAAVATILANNE 3 Helsingin Pitäjän Kirkonkylän hautausmaa 4 Ruskeasannan hautausmaa 5 Honkanummen hautausmaa 6 Saksalainen sotilashautausmaa 7 UUSIEN EVANKELIS-LUTERILAISTEN HAUTAUSMAIDEN TARVE 8 TUNNUSTUKSETON HAUTAUSMAA 9 MUIDEN USKONTOKUNTIEN HAUTAUSMAAN TARVE 10 SUOSITUS HAUTAUSMAAVARAUKSIKSI YLEISKAAVAN TARKISTUKSESSA 11 LIITTEET 12 Liite 1: Vantaan seurakuntayhtymä/ luovutetut haudat ja hautausten määrät Liite 2: Vantaan seurakuntayhtymä/ ennuste arkkuhautojen tarpeesta vuoteen Liite 3: Vantaan seurakuntayhtymä/ ennuste uusien uurnahautojen tarpeesta vuoteen Liite 4: Islamilaisia hautausmaita Suomessa 15 1

3 Esipuhe Hautaamiseen liittyvä kulttuuri on Suomessa ja Vantaalla muuttunut merkittävästi sen kymmenen vuoden aikana, joka on kulunut Vantaan yleiskaavan 1992 laatimisesta. Uurnahautaus on yleistynyt ennakoitua nopeammin: kun vuonna 1992 kaksi kolmasosaa hautauksista oli arkkuhautauksia, on vuonna 2003 arkkuhautauksia enää alle puolet kaikista hautauksista. Tämä kehitys on vähentänyt merkittävästi tarvetta uusille hautausmaavarauksille. Vuoden 2004 alusta voimaan tuleva uusi hautaustoimilaki tuo seurakunnille velvoitteen myös tunnustuksettoman hauta-alueen järjestämisestä. Lisäksi Vantaalla muihin uskontokuntiin kuuluvien asukkaiden määrä on kasvanut monikulttuurisuuden lisääntyessä ja heidän tarpeensa oman uskonnon mukaiseen hautausmaahan asuinseudullaan olisi ratkaistava. Tämän selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Anne Mäkynen yleiskaavan tarkistuksen pohjaksi. Työn aikana on haastateltu Vantaan Seurakuntayhtymän rakennustoimen päällikköä Olavi Isotaloa, Vantaan kaupungin monikulttuurisuusasiain koordinaattoria Helena Korpelaa, Länsimäen ja Rajakylän kansainvälisen yhdistyksen puheenjohtajaa Masud Abdullahia, Kirkkonummen seurakunnasta kirjanpitäjä Eira Tallqvistia, Oulun seurakunnan hautausmaa-asioista vastaavaa Riitta Laurilaa, Turun seurakunnan hautausmaa-asioista vastaavaa Kirsti Arjolaa sekä Turun kaupungin viheryksiköstä puutarhuri Rauno Korpelaa. Kiitokset asiantuntijoille osallistumisesta. Vantaalla yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo 2

4 HAUTAUSMAAT Hautausmaat Vantaalla ja kaavatilanne Vantaan ja Helsingin evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on Vantaalla yhteensä kolme toimivaa hautausmaata: Kirkonkylä, Ruskeasanta ja Honkanummi. Toimivat hautausmaat on osoitettu yleiskaavassa. Lisäksi Hämeenkylän ja Korson kirkkojen yhteydessä on pienet uurnahautausmaat, jotka eivät edellytä yleiskaavassa erityistä merkintää. Kuva 1: Hautausmaat ja hautausmaavaraukset 2003 Vantaan yleiskaavassa 1992 on Vantaan seurakuntayhtymän tarpeisiin hautausmaavarauksia Vantaanlaaksossa, Keimolassa ja Kivistössä. Lisäksi Malmimäessä on varaus tunnustuksettomalle hautausmaalle. Itä-Hakkilassa on saksalaisten sotilaiden hautausmaa, jota ylläpidetään kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä. 3

5 Helsingin Pitäjän Kirkonkylän hautausmaa Helsingin Pitäjän Kirkonkylän hautausmaa on Vantaan hautausmaista vanhin, alun perin jo keskiajalta. Pyhän Laurin kirkon läheisyydessä oleva vanhalla osalla kiviaitoineen, muistomerkkeineen ja hautakappeleineen on merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo. Arkkitehdit Björkvall ja Kunnaksen suunnittelema siunauskappeli on vuodelta Seurakunnat suunnittelee uuden siunauskappelin rakentamista suunnittelukilpailun voittivat syksyllä 2003 arkkitehtiylioppilas Anu Puustinen ja arkkitehti Ville Hara. Hautausmaata on laajennettu uusilla osilla eri vaiheissa ja laajennusvaraa on edelleen runsaasti. Koko yleiskaavassa 1992 osoitettu aluevaraus on asemakaavoitettu hautausmaaksi. Asemakaavassa on osoitettu alueita sekä arkku- että uurnahautaukseen. Hautausmaa laajennusvarauksineen on tarpeen säilyttää yleiskaavassa. Kuva 2: Helsingin pitäjän hautausmaa yleiskaavassa Katkoviiva osoittaa asemakaavan mukaisen hautausmaa-alueen. 4

6 Ruskeasannan hautausmaa Ruskeasannan hautausmaa on perustettu vuonna Armas Lindgrenin suunnittelema siunauskappeli vuodelta 1927on rakennustaiteellisesti arvokas. Hautausmaa sijaitsee alueella, jossa on edelleen voimassa valtuuston hyväksymä yleiskaava vuodelta 1983, koska ympäristöministeriö vahvistuspäätöksessään rajasi lentokentän ja Tuusulanväylän välisen alueen pois yleiskaavasta Alueella ei ole asemakaavaa. Yleiskaavan tarkistuksessa määritellään lentoaseman aluevaraus ja sitä kiertävän pääkadun sijainti (nykyinen Tullimiehentie jää lentoasema-alueen tonttimaaksi). Pääkadun ja Tuusulanväylän välinen alue varataan hautausmaan laajennusvaraksi. Ruskeasannantie merkittäneen yleiskaavaan, koska se on tärkeä hautausmaan joukkoliikenteelle. Kevyen liikenteen yhteys tulevalta pääkadulta Tuusulanväylän ylittävälle kevyen liikenteen sillalle tulee varmistaa. Kuva 3: Ruskeasannan hautausmaa-alue yleiskaavassa 1983 ehyellä viivalla ja ehdotus hautausmaa-alueeksi yleiskaavan tarkistuksessa katkoviivalla. 5

7 Honkanummen hautausmaa Helsingin Seurakuntayhtymän Honkanummen hautausmaa on Vantaan laajin hautausmaa-alue, joka on rakentunut 1940-luvulta lähtien useissa vaiheissa. Erik Bryggmanin suunnittelema siunauskappeli vuodelta 1955 on rakennustaiteellisesti arvokas. Hautausmaa on asemakaavoitettu. Yleiskaavassa 1992 osoitettu laajennusvaraus Vanhan Porvoontien länsipuolella on osittain asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi. Yleiskaavan tarkistuksessa hautausmaavaraus tarkistettaneen asemakaavan mukaiseksi. Kuva 4: Honkanummen hautausmaa yleiskaavassa Katkoviiva osoittaa asemakaavan mukaisen hautausmaa-alueen. 6

8 Saksalainen sotilashautausmaa Itä-Hakkilassa on Saksalainen sotilashautausmaa, johon on haudattu ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa kuolleita saksalaisia sotilaita. Se ei enää ole toimiva hautausmaa vaan sitä ylläpitää kasselilainen Folksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. -järjestö historiallisena muistomerkkinä. Yleiskaavassa 1992 se on osoitettu osana laajempaa hautausmaa-aluevarausta ja asemakaavassa niinikään hautausmaaksi. Lahdenväylän ja Lahdentien välinen hautausmaavaraus on muilta osin asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi ja korttelimaaksi ja poistuu siten yleiskaavan tarkistuksessa. Saksalainen sotilashautausmaa osoitetaan yleiskaavan tarkistuksessa joko hautausmaana tai sille voidaan harkita myös sopivaa kulttuurihistoriallisen kohteen merkintää. Kuva 5: Hautausmaa-aluevaraus Itä- Hakkilassa yleiskaavassa Viivoitettu alue osoittaa Saksalaisen sotilashautausmaan alueen. 7

9 Uusien evankelis-luterilaisten hautausmaiden tarve Kaikissa toimivissa hautausmaissa on vielä laajennusvaraa ja tila riittää pitkälle tulevaisuuteen. Vantaan seurakuntayhtymä on tarkistanut ennusteensa hautapaikkojen tarpeesta syksyllä 2003 (liitteet 1-3). Ennuste perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen, joka on Vantaan omaa arviota hiukan pienempi ( asukasta v. 2030) mutta ero ei oleellisesti vaikuta pinta-alatarpeeseen. Tuhkauksen yleistyminen on vähentänyt hautausmaiden tarvetta ja vuonna 2000 uurnahautauksia oli jo enemmän kuin arkkuhautauksia. Arkkupaikkojakin kuitenkin tarvitaan, koska monille ihmisille kysymys on periaatteellinen. Seurakuntayhtymän laskelman mukaan arkkuhautapaikkoja olisi vielä vuonna 2030 jäljellä yli 1600 ja vuosittainen tarve uusille hautapaikoille sen jälkeen olisi enää vain kymmenkunta vuodessa. Uurnahautapaikkoja pitää rakentaa lisää ennen vuotta 2015, mutta nykyisillä hautausmaavarauksilla on niille tilaa. Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät ovatkin lausunnossaan Vantaan yleiskaavan tarkistuksen tavoitteista ilmoittaneet elokuussa 2003, että nykyisin käytössä olevat hautausmaat ja niiden laajennusvarat ovat riittäviä. Vantaan yleiskaavassa 1983 oli varattu evankelis-luterilaisen kirkon tarpeisiin kolme uutta hautausmaata, joista Vantaanlaakso ja Kivistö säilytettiin paikallaan yleiskaavassa 1992 ja Piispankylän varaus siirrettiin Keimolan puolelle. Kivistössä hautausmaavaraus on myös asemakaavoitettu, mutta sitä ei ole otettu käyttöön. Marja-Vantaan osayleiskaavatyössä Kivistön hautausmaavarausta ollaan kuitenkin suunnittelemassa asuntokortteliksi ja asemakaavaa muutettaneen sen mukaisesti. Asemakaavassa voidaan kirkon yhteyteen tarvittaessa osoittaa tilaa pienelle uurnahautausmaalle Korson tapaan. Keimolassa hautausmaavarausta suunnitellaan Marja-Vantaan osayleiskaavatyössä virkistysalueeksi, koska Vantaan seurakuntayhtymä pitää varausta tarpeettomana. Länsi-Vantaan hautausmaavarauksista on jäämässä jäljelle enää Vantaanlaakso. Se olisi perusteltua säilyttää nykynäkymistä huolimatta, koska uuden paikan löytäminen on myöhemmin vaikeampaa. Länsivantaalaiset ovat myös pahoillaan siitä, ettei Länsi-Vantaalla ole arkkuhautaukseen sopivaa hautausmaata. Hautausmaa on ihmisille tärkeä kulttuurin ja juurtumisen merkki. Vantaanlaaksossa hautausmaa olisi hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa. Se on myös Vantaanlaakson kulttuurimaisemaan luontevasti soveltuva maankäyttömuoto. Savisen maaperän vuoksi hautausmaan perustaminen vaatii kuitenkin riittävän syvän, uuden hiekkakerroksen koko alueelle. Kuva 6: Vantaanlaakson hautausmaavaraus yleiskaavassa

10 Tunnustukseton hautausmaa Yleiskaavassa 1992 varattiin Malmimäkeen paikka tunnustuksettomalle hautausmaalle, joka tarkemmissa selvityksissä on osoittautunut maaperältään vaikeasti toteutettavaksi. Hautausmaavarausta ei siksi ole otettu huomioon alueen puistosuunnitelmassa. Varaus poistettaneen yleiskaavan tarkistuksessa. Kuva 7: Malmimäen hautausmaavaraus yleiskaavassa Asemakaavassa alue on puistoa. Hautaustoimilain uudistuksessa jokaiselle tulee oikeus saada hautasija evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta. Pyydettäessä hautasijan voi saada tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tunnustukseton hauta-alue on tarkoitettu uskonnollisesti neutraaliksi vaihtoehdoksi niitä varten, jotka eivät uskonnollisista tai katsomuksellisista syistä halua tulla haudatuksi evankelis-luterilaiselle hautausmaalle. Tunnustuksettomalla hauta-alueella seurakunta toimii alueen teknisenä ylläpitäjänä. Tarvetta erilliselle tunnustuksettomalle hautausmaalle ei siten enää ole. Vantaan seurakuntayhtymä on lausunnossaan Vantaan yleiskaavan tarkistuksen tavoitteista elokuussa 2003 ilmoittanut, että tunnustuksettoman hautausmaan toteuttaminen pyritään ratkaisemaan pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteistyönä. Mikäli sopimukseen ei päästä, perustaa Vantaan seurakuntayhtymä tunnustuksettoman alueen joko Ruskeasantaan tai Kirkonkylään. Hautaustoimilaissa säädetään, ettei tunnustukseton hauta-alue saa olla kohtuuttoman kaukana seurakuntayhtymän alueesta. Pääkaupunkiseutu on niin laaja, että todennäköisesti yksi tunnustukseton hautausmaa koko seudulla koettaisiin kohtuuttoman kaukana sijaitsevaksi ainakin joistakin osista seutua. 9

11 Muiden uskontokuntien hautausmaan tarve Vantaan maahanmuuttaja-asiain neuvottelukunnan yhdenvertaisuus ja syrjintä työryhmä on tehnyt aloitteen hautapaikan järjestämiseksi eri uskontokuntien edustajille. Vantaan Seurakuntayhtymälle ja Vantaan kaupungin kaupunkisuunnitteluyksikölle osoitetussa kirjelmässä (KA 3116/02) todetaan mm. Pyydämme ottamaan huomioon eri uskontokuntia edustavien vantaalaisten tarpeet liittyen hautaamiseen. Omaisilla on oikeus ja tarve siihen, että läheisen hautapaikka on lähellä. Pienillä uskontokunnilla on toive saada omien jäsentensä hautapaikat lähelle toisiaan. Odotamme Vantaan seurakuntayhtymältä ja Vantaan kaupungin kaupunkisuunnitteluyksiköltä yhteistyötä asiassa sekä toimenpiteitä hautausmaaalueen varaamiseksi eri uskontokuntiin kuuluvia varten. Lisäksi yksityinen kuntalainen on tehnyt aloitteen islamilaisen hautausmaan saamiseksi Vantaalle. Joillekin uskonnollisille yhteisöille tunnustukseton hautausmaa voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli oman uskonnon mukaista hautausmaata ei ole. Islaminuskoiset tarvitsevat kuitenkin ensisijaisesti oman uskonsa mukaisen hautausmaan. Islaminuskoisten määrästä ei ole luotettavaa tilastoa. Tilastokeskuksen tietoihin (vuodelta 2002) perustuen on arvioitu, että pääkaupunkiseudulla olisi noin islaminuskoista, maahanmuuttajataustaista henkilöä. Vantaan väestötilaston (2001/2002 vuodenvaihteen tilanne) mukaan islamilaiseen seurakuntaan kuuluvia rekisteröityjä jäseniä on Vantaalla 227, mikä ei lainkaan kuvaa todellista islaminuskoisten määrää. Määrää voidaan yrittää arvioida sen perusteella, kuinka paljon Vantaalla on asukkaita, jotka ovat kotoisin islamilaisista maista tai sellaisista maista, joissa islam on merkittävä uskonto. Väestötilaston ulkomaalaistaustaisen väestön perusteella voidaan arvioida islaminuskoisia olevan ainakin runsaat 2000 henkilöä. Joka tapauksessa islaminuskoisten määrä kasvaa pääkaupunkiseudulla ja myös Vantaalla, joten islamilaisen hautausmaan järjestämisen tarve on ilmeinen. Islamilainen hautausmaa on aina arkkuhautausmaa. Koska islamilaisessa kulttuurissa hautaamisen pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti, ei hautausmaa saisi olla kaukana perheen asuinpaikasta ja myös julkisen liikenteen yhteydet ovat tärkeät. Islamilaisen hautausmaan tulee olla selvästi (esimerkiksi aidalla) erotettu ja sen tulee mahdollistaa vainajien hautaaminen oikeaan suuntaan Mekkaan nähden. Hautausmaalla ei ole sen ulkopuolelle ulottuvia erityisvaatimuksia (Liite 4: Islamilaisia hautausmaita Suomessa). Muiden uskonnollisten yhteisöjen hautausmaalta edellyttämiä erityisvaatimuksia ei ole selvitetty tässä yhteydessä. Vantaan seurakuntayhtymällä on toimivilla hautausmaillaan vakituinen, osaava henkilökunta ja tarkoituksenmukaiset koneet, joten muidenkin uskontokuntien hautausmaiden hoitaminen ostopalveluna toimivan luterilaisen hautausmaan yhteydessä olisi käytännössä helpoimmin järjestettävissä. Vantaan kaupungin viheralueyksiköllä ei ole aikaisempaa kokemusta hautausmaan hoidosta, eikä millään viheralueella ole hoitohenkilökuntaa jatkuvasti paikalla, joten hautausmaan ylläpitäminen edellyttäisi kaupungilta sitä varten perustettua organisaatiota. Maankäytön näkökulmasta Vantaalla on hautausmaavarauksia riittävästi myös muiden uskontokuntien tarpeisiin. Yleiskaavassa ei siten ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista osoittaa erillistä hautausmaavarausta muille uskontokunnille, vaan niiden tarpeet voidaan ratkaista toimivien hautausmaiden aluevarausten sisällä. 10

12 Suositus hautausmaavarauksiksi yleiskaavan tarkistuksessa Yleiskaavan tarkistuksessa osoitetaan toimivat hautausmaat Kirkonkylässä, Ruskeasannassa ja Honkanummella sekä Vantaanlaakson tulevaisuuden varaus hautausmaiksi (EH). Kirkkojen yhteydessä olevia pieniä uurnalehtoja ei erikseen osoiteta yleiskaavassa. Saksalainen sotilashautausmaa osoitetaan yleiskaavassa joko hautausmaana (EH) tai sopivalla kulttuurihistoriallisen muistomerkin merkinnällä. Kuva 8: Hautausmaat ja -varaukset yleiskaavan tarkistuksessa 11

13 Liitteet Liite 1: Vantaan seurakuntayhtymä/ luovutetut haudat ja hautausten määrät VUOSI HAUTAUSTEN MÄÄRÄT Arkkuhautaukset Uurnahautaukset Hautaukset yhteensä LUOVUTETUT HAUDAT YHTEENSÄ Korso Hämeenkylä Pitäjän kirkko Ruskeasanta kaikki ah % uh % ts yht uh ts yht uh ts yht. ah uh ts yht. ah uh kh ah = arkkusukuhauta; uh = uurnasukuhauta; ts= muistolehdon tuhkasija; kh = kertahauta Vantaan Seurakuntayhtymä/ Olavi Isotalo 12

14 Liite 2: Vantaan seurakuntayhtymä/ ennuste arkkuhautojen tarpeesta vuoteen 2030 Vuosi Arkkuhautaukset Hautaukset vanhoihin sukuhautoihin Palautuvat haudat Hautoja käytössä Hautojen luovutus vuosittain Vapaita hautoja kpl kpl % kpl % kpl kpl kpl Vanhoihin sukuhautoihin hautauksen osuuden arvioidaan nousevan nykyisestä noin 40%:sta 60%:iin. Seurakuntayhtymälle palautuvien hautojen osuudeksi arvioidaan % hautakannasta vuosittain Vantaan Seurakuntayhtymä/ Olavi Isotalo 13

15 Liite 3: Vantaan seurakuntayhtymä/ ennuste uusien uurnahautojen tarpeesta vuoteen 2030 Vuosi Uurnhautaukset Hautaukset tuhkasijoihin ja sukuhautoihin Palautuvat haudat Hautoja käytössä Hautojen luovutus vuosittain Vapaita hautoja kpl kpl % kpl % kpl kpl kpl Vanhoihin sukuhautoihin ja tuhkasijoihin hautaamisen arvioidaan olevan 58%. Hautojen palautuminen seurakuntayhtymälle on hyvin vähäistä johtuen hautakannan nuoruudesta ja vähäisyydestä Vantaan Seurakuntayhtymä/ Olavi Isotalo 14

16 Liite 4: Islamilaisia hautausmaita Suomessa Helsingissä ja Turussa on vanhastaan islamilaiset hautausmaat, jotka on perustettu jo vuosikymmeniä sitten venäjänvallan aikana Suomeen tulleen islaminuskoisen väestön ja heidän jälkeläistensä tarpeisiin. Hautausmaat ovat yksityisten islamilaisten seurakuntien (yhdistyksiä) omistamia ja hallitsemia ja ne on varattu vain omille jäsenille. Uusia islamilaisia hautausmaita on perustettu Suomeen 1990 luvulla muutamia ja ne ovat avoimia kaikille muslimeille aiemmasta kotimaasta tai traditiosta riippumatta. Ne kuitenkin on tarkoitettu pääasiassa ao. kunnan asukkaille. Kirkkonummella on vantaalaisia lähin islamilainen hautausmaa. Kirkkonummen evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaasta on erotettu osa islamilaiseksi hautausmaaksi, jossa on 135 hautapaikkaa. Maapohja on ostettu opetusministeriön tuella ja hautausmaata hallinnoi Suomen Islam Keskus säätiö. Hautausmaa on kaikkien muslimien käytettävissä kansallisuudesta ja traditiosta riippumatta. Hautapaikkoja on ulkokuntalaisten käyttöön vain rajoitetusti, joten Kirkkonummen hautausmaa ei voi pitkään riittää pääkaupunkiseudun kasvavaan tarpeeseen. Turussa uuden islamilaisen hautausmaan on perustanut Turun kaupunki. Hautausmaa on puistoalueelta tuijaistutuksella erotettu, hiekkapintainen alue. Hautapaikkoja on 30 ja ne on varattu (ainakin ensisijaisesti) turkulaisille. Turun kaupungin viheryksikön henkilökunta hoitaa aluetta ja myös tekee arkkuja. Oulussa evankelis-luterilainen seurakunta perusti islamilaisen hautausmaan erottamalla osan hautausmaasta tähän tarkoitukseen. Paikkoja on kaikkiaan runsas 60 ja ne on varattu vain oululaisille. Maapohjan omistaa Oulun seurakunta ja se myös vastaa alueen hoidosta eli ylläpitää hautausmaan. 15

17 Lisätietoja: Anne Mäkynen Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnitteluyksikkö Kielotie Vantaa (09) ISSN (Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnitteluyksikkö, C28:2003) KSY 21/2003

ESPOON UTAUSMAASEL RITVA HELMINEN-HALKOLA

ESPOON UTAUSMAASEL RITVA HELMINEN-HALKOLA ESPOON KAUPUNKISUUNNITEL UPUNKISUUNNITELUKESK UKESKUKSENTUTKIMUKSIA UKSENTUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ B71:2004 ESPOON HAUT UTAUSMAASEL USMAASELVITYS RITVA HELMINEN-HALKOLA ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Lisätiedot

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit Hautakorttelit: korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen

Lisätiedot

HAUTAUSJÄRJESTELYNI 10. TAMMIKUUTA HAUTAUSPALVELU RUUSU Laurinkatu 28, Lohja

HAUTAUSJÄRJESTELYNI 10. TAMMIKUUTA HAUTAUSPALVELU RUUSU Laurinkatu 28, Lohja HAUTAUSJÄRJESTELYNI 10. TAMMIKUUTA 2017 HAUTAUSPALVELU RUUSU Laurinkatu 28, 08100 Lohja 1 HAUTAUSJÄRJESTELYNI Omaisten toimien helpottamiseksi Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen omaisten on surustaan huolimatta

Lisätiedot

EVIJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

EVIJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA EVIJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Hyväksytty kirkkovaltuustossa toukokuun 14. päivänä 2013 ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa kuun. päivänä 2013. 2 YLEISTÄ Evijärven

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaat ja siunauskappelit 2011-2012

Sisällysluettelo. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaat ja siunauskappelit 2011-2012 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaat ja siunauskappelit 2011-2012 2 Sisällysluettelo Kotkan siunauskappelien sijainti (kartta) 3 Yleistä hautaamisesta 4 Hautauspaikat 4 Siunauspaikat ja hautojen hoitosopimukset

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.

Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9. Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.2004 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 204/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle hautaustoimilaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hautaustoimilaki, jolla korvattaisiin nykyisessä uskonnonvapauslaissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue. KEMINMAAN SEURAKUNTA HAUTATOIMEN OHJESÄÄNTÖ 1 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala Ilmajoen seurakunta Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus Janne Haapala Sisällysluettelo Perustiedot... 1 Rakennukset... 1 Tekniikka ja kasvillisuus... 2 Kulkuyhteydet ja autojen paikoitusalueet... 2 Kasteluvesi...

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot

Miten järjestän hautauksen?

Miten järjestän hautauksen? Miten järjestän hautauksen? Miten järjestän hautauksen? Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen liittyvistä asioista: siunausajasta, kappelin tai kirkon varauksesta, siunauksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Missä asioidaan Hautauslupa

Missä asioidaan Hautauslupa L äheisen kuoltua Läheisen ihmisen kuolema on koskettanut Teitä. Edessänne on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Olisi hyvä, jos jaksaisitte itse hoitaa kuoleman tapaukseen liittyviä

Lisätiedot

SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT

SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT SHKL koulutus Hämeenlinna 4.4.2006 Puistopäällikkö Antti Pekuri Miten eri tavoin hautoja siirtyy takaisin seurakunnalle? 1. Määräajaksi luovutettu hauta KL 17 :2 2. Haudan

Lisätiedot

MUHOKSEN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

MUHOKSEN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ MUHOKSEN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ 2 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 HAUTAUSTOIMEN MALLIOHJESÄÄNTÖ... 5 1 Hautaustointa koskevat säännökset... 5 2 Hautaustoimen hallinto...

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Hautajaisten valmistelu

Läheisen kuoltua. Hautajaisten valmistelu Läheisen kuoltua Hautajaisten valmistelu Kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Luopumisen hetkellä voimme jättää läheisen elämää suurempiin käsiin. Kristillinen usko antaa hautajaisiin ja kuoleman kohtaamisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Opas hautajaisten järjestämiseen. Huittisten ev.lut.seurakunta

Opas hautajaisten järjestämiseen. Huittisten ev.lut.seurakunta Opas hautajaisten järjestämiseen Huittisten ev.lut.seurakunta Sivu 2 Otamme osaa suruusi Suru on voimakas tunne, joka vaikuttaa ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Hautajaisten järjestäminen on tärkeä

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Sääntökokoelma E 1 III - 2013 YKV 27.3.2013 Tkli 21.5.2013 Mitätöi lehden X-2006 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.3.2013 ja vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 181 Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan kahden kiinteistön vuokraaminen hautausmaatarkoituksiin HEL 2015-004321 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Hautausten palvelupolku Seinäjoella

Hautausten palvelupolku Seinäjoella Hautausten palvelupolku Seinäjoella Johdanto Läheisen kuolema ja hautajaisiin liittyvät järjestelyt ovat herkkä ja vaativa tilanne niin omaisille kuin järjestelyissä mukana olevien toimijoiden työntekijöillekin.

Lisätiedot

AVUKSI HAUTAJAISVALMISTELUIHIN

AVUKSI HAUTAJAISVALMISTELUIHIN AVUKSI HAUTAJAISVALMISTELUIHIN 1 Sisällysluettelo Sinulle.................................. 3 ENNEN HAUTAJAISIA Jäähyväiset sairaalassa.................... 5 Hautatoimisto ja kirkkoherranvirastot... 5

Lisätiedot

Uskonnonvapauslaki. Teologinen aikakauskirja 6/2001

Uskonnonvapauslaki. Teologinen aikakauskirja 6/2001 Uskonnonvapauslaki Teologinen aikakauskirja 6/2001 Julkaisija: Helsinki. Teologinen julkaisuseura, 1896-. Sarja: Teologinen aikakauskirja 6/2001. 106. vuosikerta. ISSN 0040-3555. s. 487-500. Verkkojulkaisu:

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

HE 247/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 247/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 :n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 :n muuttamisesta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

/4/02. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

/4/02. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 26.4.2004 744/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRJEESEEN VASTAAMINEN VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN OHJEEN TULKITSEMISEN OIKAISEMISEKSI

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HE 127/2012 vp. myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa

HE 127/2012 vp. myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa HE 127/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kirkkolakiin lisättäväksi uusi säännös hautaustoimen maksujen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 07.03.2016 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 Alueen varaaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelijaasuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Suomalainen hautaus ja islam. 29. lokakuuta 16

Suomalainen hautaus ja islam. 29. lokakuuta 16 Suomalainen hautaus ja islam Kuolema teologisesti Sielu Kristinuskon ja juutalaisuuden tapaan islamissa ihmisellä on ruumis ja sielu Sielu on kuolematon ja jää odottamaan hautaan tuomiopäivää Tuomiopäivä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

Kirkkopuiston asemakaavamuutos kortteli 160

Kirkkopuiston asemakaavamuutos kortteli 160 Kirkkopuiston asemakaavamuutos kortteli 160 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Kirkkopuiston asemakaavamuutos,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2002 vp. hallituksen esityksen hautaustoimilaiksi JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2002 vp. hallituksen esityksen hautaustoimilaiksi JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. Asiantuntijat HALLITUKSEN ESITYS HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2002 vp Hallituksen esitys hautaustoimilaiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2012 Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA KV..2013 Vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa..2013 VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT 1.1 Sijainti..

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot