Clinical Risk Unit & ALARM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Clinical Risk Unit & ALARM"

Transkriptio

1 UCL PROTOKOLLA TERVEYDENHUOLLOSSA TAPAHTUNEIDEN KLIINISTEN ONNETTOMUUKSIEN TUTKIMISEEN JA ANALYSOINTIIN Clinical Risk Unit & ALARM ALARM Suomenkielinen käännös Maria Hallman-Keiskoski Kielentarkistus Tiina Hoffman, virallinen kielenkääntäjä

2 PROTOKOLLA TERVEYDENHUOLLOSSA TAPAHTUNEIDEN KLIINISTEN ONNETTOMUUKSIEN TUTKIMISEEN JA ANALYSOINTIIN Clinical Risk Unit and ALARM Syyskuu 1999 Clinical Risk Unit (Kliinisen riskin yksikkö) Department of Psychology University College London London WC1E 6BT ja ALARM Association of Litigation and Risk Management (Oikeudenkäynnin ja riskinhallinnan yhdistys) The Royal Society of Medicine 1 Wimpole Street London W!M 8AE Kaikki kyselyt ALARMin sihteerille: Puh: Faksi: ISBN UCL ALARM 2

3 MYÖTÄVAIKUTTAJAT Kliinisen Riskin Yksikkö Tohtori Charles Vincent on Kliinisen Riskin Yksikön johtaja ja Psykologian Apulaisprofessori Lontoon yliopistossa. Tohtori Sally Adams on terveydenhuollon riskinhallinnan kansainvälinen luennoitsija kliinisen riskin alueella. Sally on inhimillisen tekijän erikoisasiantuntija, jolla on kokemusta onnettomuuksien tutkinnasta ja analysoinnista eri teollisuuden aloilta (ilmailu, ydinvoima ja sen uudelleenkäsittely). Deleted: Ohjaaja Deleted: ssa Deleted: voimavara, Deleted: luennoitsija Formatted Formatted ALARM Jane Chapman on ALARMin puheenjohtaja. Jane on myös Kliinisen Riskin ja Lääketieteen Lainsäädännön johtaja North West London NHS-säätiön NorthWick Park ja St Marks sairaaloissa. Jane oli perustava johtaja ja nyt puheenjohtaja Oikeudenkäynti ja Riskinhallinta -yhdistykselle. Jane on myös vastuussa kliinisen riskin ja kliinisten valitusten johtamisesta (kaikki erikoisalat) Northwick Park ja St Marksin sairaaloissa. Tohtori David Hewett on avustava lääketieteellinen johtaja (oikeudenkäynnit) Winchesterin ja Eastleighin terveydenhuollon NHS säätiössä. Sue Prior on kliinisen riskin koordinaattori (perhepalvelut) Winchesterin ja Eastleighin terveydenhuollon NHS-säätiössä. Sue on kätilöiden johtaja ja koordinoi parhaillaan kliinisen riskin hallintaa äitiyshuollossa, vastasyntyneillä ja gynekologiassa. Pam Strange on avustava hoitotyön johtaja (laatu ja riski) Bromleyn sairaaloiden NHSsäätiössä. Pam on vastuussa valitusten, oikeusvaateiden, riskinhallinnan ja tilintarkastusten johtamisesta. Ann Tizzard on synnytysyksikön johtaja St Michaelin sairaalassa, United Bristol terveydenhuollon NHS-säätiössä. Ann on kätilöiden johtaja ja johtoryhmän sekä säätiön riskinhallinnan ryhmän jäsen. Deleted: l Deleted:, Deleted: Deleted: Yhdistys/trusti? Deleted: Hospitals Deleted: o Deleted: nan Deleted: johtamisesta Deleted: issä Deleted: Deleted: trustissa Deleted: K Deleted: P Deleted: issä Deleted: trustissa Deleted: neuvonantaja Deleted: parhaillaan Deleted: ssa Deleted: trustissa Deleted: virallisten vaatimusten Deleted: auditoinnin Deleted: trustissa Deleted: ohjaaja Deleted: trustin Deleted: ie 3

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 6 Sivu 2. TUTKIMUKSEN PERUSTEET Reasonin Organisaation Onnettomuusmalli Malli terveydenhuollon riskien analysointiin 9 Deleted: SLÖYDÖT Deleted: ksien M Deleted: ohjatyö 3. MÄÄRITELMÄT JA OLENNAISET KÄSITTEET Onnettomuus Hoitoon liittyvät ongelmat (CMP) Kliininen ympäristö ja potilaaseen liittyvät tekijät Erityiset myötävaikuttavat tekijät Yleiset myötävaikuttavat tekijät TUTKIMUKSEN KÄYNNISTÄMINEN Mitkä tapaukset pitäisi tutkia? Kenen pitäisi tutkia? Henkilökunnan valmistaminen haastatteluun Kurinpidolliset kysymykset 13 Deleted: vahingot 5. TUTKIMUSPROSESSI Potilasasiakirjojen läpikäynti Ongelman jäsentäminen Haastattelujen toteuttaminen Tapahtumien aikajärjestyksen muodostaminen Hoitoon liittyvien ongelmien (CMP) nimeäminen Myötävaikuttavien tekijöiden nimeäminen Erityisten ja yleisten myötävaikuttavien tekijöiden erottaminen Haastattelujen lopettaminen TAPAUSANALYYSI Tapahtumajärjestyksen kuvaaminen Pääasiallisten hoitoon liittyvien ongelmien (CMP) nimeäminen Myötävaikuttavien tekijöiden nimeäminen Yhteenvedon laatiminen jokaisesta hoitoon liittyvästä ongelmasta Raportin valmistaminen 19 Deleted: erustavaa laatua olevien Deleted: Lopullinen y 4

5 7. LÄHDELUETTELO 21 Sivu KUVAT Kuva 1: Reasonin muokattu organisaation onnettomuuksien syy/suhde malli 8 Kuva 2: Onnettomuuksien analyysi lääketieteellisessä viitekehyksessä 15 Deleted: mallista TAULUKOT Taulukko 1: Kliiniseen käytäntöön vaikuttavien tekijöiden rakenne 9 Taulukko 2: Tutkimus yhteenveto 20 LIITTEET Liite 1: Laajennettu rakenne: Myötävaikuttavien tekijöiden osatekijät 22 Liite 2: Haastattelun jälkeinen tarkistuslista myötävaikuttavista tekijöistä 27 Liite 3: Kaavake A Pääasialliset hoitoon liittyvät ongelmat 29 Liite 4: Kaavake B Haastattelu hoitoon liittyvistä ongelmista ja myötävaikuttavista tekijöistä 31 Liite 5: Kaavake C Hoitoon liittyvien ongelmien ja myötävaikuttavien tekijöiden yhteenveto 33 Liite 6: Tapausesimerkit 36 Deleted: OMAKK Deleted: omak Deleted: omak Deleted: Loppuh Deleted: omak Deleted: eriaatteelli Deleted: omak Deleted: H Deleted: en Deleted: en Deleted: en Deleted: den haastattelu Deleted: omak Deleted: omak 5

6 1. JOHDANTO Tämä asiakirja kuvaa formaalin, käytännöllisen protokollan terveydenhuollossa tapahtuneiden kliinisten onnettomuuksien tutkimiseksi ja analysoimiseksi. Tieteellisen tutkimuksen avulla kehitetyn tutkimusprosessin ovat ammattilaiset ja tutkijat muokanneet välineeksi riskinhallinnan johtajien ja muiden onnettomuuksien analysointiin koulutettujen käyttöön. Vain murto-osa tapahtumista pitää analysoida näin yksityiskohtaisesti käytännön työssä. Kuitenkin pienen tapausmäärän syvällinen analyysi tuo suuremman hyödyn kuin summittainen suuren määrän selvittely. Protokollaa kehitetään koko ajan ja sitä uudistetaan kokemusten ja arvioinnin perusteella. Jotkut ehkä kysyvät mihin protokollaa ylipäätään tarvitaan. kö se, miksi asiat ovat menneet väärin, ole yleensä ilmeistä kokeneille ammatti-ihmisille? Muutama kommentti on syytä tehdä: Protokolla ei yritä syrjäyttää kliinistä kokemusta. Sen sijaan pyrkimys on käyttää hyödyksi kliinistä kokemusta ja asiantuntemusta kaikessa laajuudessaan. Vaikka joskus olisi helppoa identifioida tietty toimi tai laiminlyönti syyksi onnettomuuteen, näyttää tarkempi tutkimus usein sarjan tapahtumia, jotka ovat myötävaikuttaneet lopputulokseen. Ilmeinen poikkeama hyvästä käytännöstä on usein vain ensimmäinen askel tutkimukseen. Ennaltasuunniteltu ja systemaattinen lähestymistapa tarkoittaa, että jokaisen tutkimuksen vaatima pohjatyö on suurimmaksi osaksi tehty jo etukäteen. Tämä protokolla voi auttaa kokonaisvaltaisen tutkimuksen tekemisessä ja muodollisen raportin laatimisessa. Jos ennaltasuunniteltua tutkimuslähestymistapaa käytetään, kokee haastateltava henkilökunta prosessin vähemmän uhkaavana kuin perinteisen, suunnittelemattoman lähestymistavan. Käytetyt menetelmät on suunniteltu edistämään avoimempaa ilmapiiriä siirryttäessä pois sormella osoittamisesta ja syyllistämisestä. Protokolla rajoittuu tutkimus- ja analyysiprosessiin. Käytännössä se luodaan ja ehkä rajataan paikallisessa ympäristössä ja johtamiskulttuurissa. Vakavissa onnettomuuksissa on epäilemättä tehtävä monia lisäselvittelyjä ja selityksiä monille osapuolille, mukaanlukien oikeudelliset tahot ja ehkä tiedotusvälineet. Nämä tärkeät selvitykset eivät kuitenkaan mahdu tämän protokollan puitteisiin. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tulevaisuudessa esiintulevat päätökset ja toiminta olisivat tehokkaampia, jos ne pohjaisivat kunnolliseen ja systemaattiseen tutkimukseen ja olosuhteiden analysointiin, riippumatta onnettomuuden luonteesta ja siitä nousevien kysymysten vaikeudesta. Deleted: kuvauksen Deleted: kehittäneet Deleted: isi Deleted: ks Deleted: Yleensä ei Deleted: ole ymmärrettävää miksi asiat ovat menneet väärin Deleted: vesittää Deleted: ijoita Deleted: t Deleted: et Deleted: epäonnistuminen Deleted: H Deleted: n Deleted: n lähtökohdat ovat Deleted: set Deleted: eet Deleted: pohjatyö pitää, mitä Deleted: emmassa määrin Deleted: olla tehty hyvin tarkkaan Deleted: e Deleted: e Deleted: auttaa Deleted: formaalin Deleted: tekemisessä Deleted: suuremman Deleted: uuden Deleted: kentuu Deleted: ksen Deleted: n Deleted: lle Deleted: toteutetaan Deleted: ike Deleted: selvittelyyn liittyy Deleted:, Deleted: yhdessä Deleted: lakimenettelyn Deleted: iden mukana ollessa Deleted: On selvästi kaikille tärkeää asiaa, mutta protokollaa seuraten. Deleted: K Deleted: suosittelemme Deleted: asiaan liittyvät Deleted: an Deleted: se 6

7 Protokolla on suunniteltu soveltuvaksi säätiöiden (Engl.käännös Trust ) vaikeiden kliinisten onnettomuuksien politiikkaan (säätiöiden kliininen huolimattomuus suunnitelman suosittelema). Se täydentää yleisempää ohjeistusta näyttämällä metodologian, joka soveltuu käytettäväksi säätiö- tai johtotasolla. Paikallisten asiakirjojen pitäisi yksinkertaisesti lähteä tästä protokollasta ja olla täsmällisiä niiden olosuhteiden suhteen, jotka ovat vaikuttaneet sen käyttöön. 2. TUTKIMUKSEN PERUSTEET Protokollan taustalla oleva teoria ja sen sovellutukset perustuvat terveydenhuollon ulkopuolella tehtyyn tutkimukseen. Esimerkiksi ilmailussa, öljy- ja ydinvoimateollisuudessa muodollinen onnettomuuksien tutkinta on huolellisesti toteutettu prosessi. Suuronnettomuuksien (esim.lontoon metropalo, Chernobyl ja Piper Alphan öljykatastrofi) seurauksena teollisten onnettomuuksien tutkiminen on saanut näkyvän profiilin julkisuudessa. Tämän seurauksena tutkijat ja turvallisuuden asiantuntijat ovat kehittäneet joukon analyysimenetelmiä, joista joitain on sovellettu terveydenhuollon ympäristössä, vaikkakin vain harvoja on tutkittu syvästi (Eagle et. al, 1992; Reason, 1993,1995). Nämä ja muut analyysit ovat osoittaneet sen tapahtumaketjun monimutkaisuuden, joka voi johtaa huonoon lopputulokseen (Cooper et. al, 1984; Cook ja Woods, 1994; Vincent ja Bark, 1995; Stanhope et. al, 1997; Taylor-Adams et. al, 1999). Terveydenhuollossa tapahtuneen onnettomuuden perimmäiset syyt voivat olla monissa tekijöissä, kuten sijaislääkäreissä ja tilapäishoitajissa, vuorovaikutus- ja ohjausongelmissa, työvoimapulassa, koulutuksen ja opetuksen puutteellisuudessa ja niin edelleen. Teollisuudessa, liikenteessä ja armeijassa tapahtuneiden onnettomuuksien analyysi on auttanut ymmärtämään onnettomuuksien syy-seuraussuhteita niin, että huomiota kiinnitetään enemmän olemassa oleviin organisaatiokysymyksiin ja vähemmän virheen tehneeseen yksilöön. Aivan liian usein kun jotain menee terveydenhuollossa pieleen, vastuuhenkilöt painottavat vain kyseistä ongelmaa. Yritykset syyllistää seuraavat ja samalla ei huomata vähemmän ilmeisiä taustavaikuttajia, jotka tulevaisuudessa voivat samoissa olosuhteissa aiheuttaa vastaavia tilanteita. Tehokas riskin hallinta tarkoittaa kaikkien myötävaikuttavien tekijöiden huomiointia ja muutoksen aikaansaamista ympäristössä, ja myös henkilökohtaisten virheiden ja laiminlyöntien käsittelyä. Näin ei voi tapahtua ympäristössä, jossa kurinpidolliset toimet laitetaan aina etusijalle. Syytökset ja kurinpidolliset toimet johtavat väistämättä suojautumismekanismeihin, tiedon panttaamiseen ja vaikeuteen saada totuutta esille. Seuraavat menetelmät pyrkivät estämään tällaisia sudenkuoppia ja luomaan erilaisen, rationaalisemman lähestymistavan. Lukuisissa tutkimusraporteissa on Clinical Risk Unit kehittänyt ja muokannut kliinisten onnettomuuksien tutkimusta siten, että on käytetty potilaspapereihin tutustumista, henkilökunnan haastatteluja ja inhimillisten tekijöiden tarkistuslistaa korostaen psykologisia ja organisatorisia tekijöitä. Käytimme Reasonin (1995) mallia organisaatioiden onnettomuuksista tutkiessamme terveydenhuollossa tapahtuneita onnettomuuksia, tarkkaillen tehtyjä virheitä ja organisaatioon liittyviä taustatekijöitä, jotka myös osoittautuivat onnettomuuksien osasyyksi. Tämä malli kuvataan seuraavaksi, jotta voidaan samalla esitellä protokollan lähtökohtia. Deleted: Trustin Deleted: suositeltu kliinisten valitusten Trustin ohjeisiin) Deleted: laajan Deleted: ksen Deleted: Trustille Deleted: e Deleted: ihmisten vaikuttaa olosuhteisiin, jotka estävät sen käyttöä. Deleted: SLÖYDÖT Deleted: I Deleted: o Deleted: esimerkiksi Deleted: Kings Deleted: jälkeen Deleted: arviointi isoissa systeemeissä Deleted: vaatinut korkeaa tasoa teollisuudelta Deleted: Näiden Deleted: at Deleted: miten monimutkaisten Deleted: ien Deleted: tiettyyn Deleted:. Deleted: A Deleted: A Deleted: liikaa Deleted: on puutteita Deleted: oleellisia Deleted: sta Deleted: epäonnistumisten Deleted:, Deleted: kokeillut Deleted: valaisemaan 7

8 2.1 Reasonin Organisaation Onnettomuusmalli Reasonin malli kehitettiin alunperin monimutkaisten teollisten systeemien käyttöön, jotta ymmärrettäisiin onnettomuuksien syntyyn vaikuttaneiden eri tekijöiden vaikutusta ja löydettäisiin menetelmiä onnettomuuksien ehkäisyyn. Malliin liittyvä tutkimusmenetelmä perustuu onnettomuuteen johtaneiden tapahtumien ketjun selvittämiseen ja asiaan liittyvien ihmisten toimien käsittelyyn. Tutkija selvittää työntekijöiden työolosuhteita ja sitä organisaatiokulttuuria, jossa onnettomuus on tapahtunut. Ensimmäinen askel analyysissä on identifioida aktiivit virheet vaaralliset teot tai laiminlyönnit, joita systeemin terävin kärki on tehnyt (ohjaajat, ilmatorjunnan varmistajat, nukutuslääkärit, kirurgit, hoitajat jne.) ja joilla saattaa olla välittömiä haittavaikutuksia. Ne voivat olla vahinkoja, kuten väärän lääkkeen ottaminen kaapista, tai harkintavirheitä, kuten tietyn toimenpiteen unohdus, tai harvinaisemmin tietoisia poikkeamisia turvallisesta käytännöstä, toiminnasta tai standardeista. Työssämme olemme luoneet termin Hoitoon liittyvät ongelmat (= CMP) korvaamaan termin aktiivit virheet. Esimerkkejä CMPstä ja tarkempaa selvittelyä saatte luvussa 3.2. Kun CMP on havaittu, tutkija selvittää ne olosuhteet missä onnettomuus tapahtui ja laajemman organisaatioon liittyvän yhteyden. Nämä olosuhteet sisältävät sellaiset tekijät kuin liian suuri työmäärä ja väsymys, riittämättömät tiedot, taidot tai kokemus; riittämätön neuvonta tai ohjaus; stressaava työympäristö; nopeat muutokset organisaatiossa; ristiriitaiset päämäärät (esim. ristiriita talouden ja kliinisten tarpeiden välillä); toimimattomat vuorovaikutussysteemit; suunnittelemattomuus; riittämätön välineiden ja rakennusten huolto. Nämä tekijät vaikuttavat henkilökunnan käyttäytymiseen ja voivat osaltaan aiheuttaa virheitä ja vaikuttaa potilasturvallisuutta vaarantavasti. Tämä malli on kuvattu kuvana alla. Kuva 1: Reasonin muokattu organisaation onnettomuuksien syy/suhde malli E = laitosympäristö Myötävaikuttavat Hoitoon liittyvät Suojaavat Organisaatio-/ tekijät ongelmat tekijät Yrityskulttuuri Deleted: o Deleted: ksien malli Deleted: Alkuperäinen Deleted: auttaa selvittämään Deleted: a Deleted: ymmärtämään toimia, joita Deleted: ät Deleted: et Deleted: ovat tehneet Deleted: turvattomat Deleted: erehdykseen liittyviä vääriä päätelmiä Deleted: : Deleted:, joilla kuvaamme Deleted: eja Deleted: itä Deleted: korkea työvoimapula tai työttömyys Deleted: i Deleted: tömät Deleted: et Deleted: kset Deleted:, joka osaltaan Deleted: mallista Deleted: Esteet Deleted: Vaikuttava Nykyiset työolosuhteet Turvaton toiminta Johdon päätökset ja Virheitä aiheuttavat organisatoriset olosuhteet Virheet prosessit ONNET- TOMUUS Rikkomuksia aiheuttavat Rikkomukset olosuhteet Piilevät puutteet Virheitä ja Aktiivit epäonnistumiset rikkomuksia aiheuttavat olosuhteet Deleted: Laiminlyöntejä Deleted: A Deleted: laiminlyönnit Deleted: Deleted: tekijät Deleted: laimin- Deleted: Lyöntejä Deleted: O 8

9 2.2 Malli terveydenhuollon riskien analysointiin Olemme laajentaneet Reasonin mallia ja soveltaneet sitä terveydenhuoltoon, luokitellen virheitä tuottavat olosuhteet ja organisaatioon liittyvät tekijät yhteen laajempaan tekijämalliin, joka vaikuttaa terveydenhuollon kliiniseen käytäntöön (Vincent et al, 1998). Taulukko 1: Kliiniseen käytäntöön vaikuttavien tekijöiden malli TEKIJÄTYYPIT Laitosympäristö MYÖTÄVAIKUTTAVAT TEKIJÄT Laitoksen talous ja säännöt Kansallinen terveydenhuollon ohjaus Potilasvakuutuskäytäntö Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät tekijät Taloudelliset varat & rajoitukset Organisaatiorakenne Sovitut standardit ja päämäärät Turvallisuuskulttuuri ja prioriteetit Työympäristöön liittyvät tekijät Työtiimiin liittyvät tekijät Yksilölliset (henkilökunta) tekijät Työhön liittyvät tekijät Potilaaseen liittyvät tekijät Henkilökunnan määrä ja taidot Työn määrä ja työvuorojärjestelyt Välineiden suunnittelu, saatavuus ja ylläpito Hallinnon ja johdon tuki Suullinen vuorovaikutus Kirjallinen vuorovaikutus Ohjaus ja avunsaanti Tiimin rakenne (yhtenäisyys, pysyvyys, johtajuus) Tiedot ja taidot Pätevyys Fyysinen ja henkinen terveys Työn suunnittelu ja rakenteen selkeys Sovitun ohjeistuksen saatavuus ja käyttö Testitulosten saatavuus ja luotettavuus Potilaan tila (monimutkaisuus & vakavuus) Kieli ja kommunikointi Persoonallisuus ja sosiaaliset tekijät Koko mallin pohjalla ovat potilaaseen liittyvät tekijät. Kaikissa kliinisissä tilanteissa on potilaan tilalla suurin vaikutus käytäntöön ja lopputuloksiin. Muut potilaaseen liittyvät tekijät, kuten persoonallisuus, kieli ja mahdollinen vamma ovat myös tärkeitä, koska ne voivat vaikeuttaa vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa ja siten lisätä onnettomuuden todennäköisyyttä. Ylempänä mallissa ovat yksilölliset (henkilökunta) ja työtiimiin liittyvät tekijät. Yksilölliset tekijät koostuvat työntekijöiden tiedoista, taidoista ja kokemuksesta, jotka vaikuttavat heidän kliiniseen työhönsä. Jokainen henkilökuntaan kuuluva on osa työtiimiä, olkoonkin hän töissä sairaalassa tai terveyskeskuksessa, ja siten osana laajempaa sairaalaorganisaatiota tai mielenterveyspalveluja. Yksilöllisiin työtapoihin ja niiden vaikutukseen potilassuhteessa vaikuttaa muiden tiimin jäsenten toiminta ja vuorovaikutustyyli, keskinäinen tuki ja avunanto. Tiimin työhön vaikuttavat johtamistavat ja ylemmällä tasolla tehdyt päätökset. Tähän sisältyy työvoiman ja sijaisten käyttöön liittyvä politiikka, oppimis- ja koulutusmahdollisuudet, johtamistyylit, sekä välineistön ja Deleted: ohjatyö Deleted: jaotellen Deleted: ct Deleted: rakenne Deleted: Hoito Deleted: T Deleted: ympäristössä Deleted: mahdollisuudet Deleted: säännöt Deleted: kokonaisuus Deleted: voima Deleted: käyttö Deleted: soveltuvuus Deleted: kilpailu Deleted: utkimus Deleted: käyttö Deleted: ongelmaisuus Deleted: ikeus Deleted: rakenteen Deleted: kyvyt Deleted: kseen Deleted: rakentee Deleted:, Deleted: in osaltaan Deleted: a 9

10 tarvikkeiden saatavuus. Itse organisaation tasoon vaikuttavat taloudelliset rajoitukset, ulkopuoliset säännösten laatijat ja laajempi yhteiskunnallinen taloudellinen ja poliittinen ilmasto. Jokaista analyysitasoa voidaan laajentaa yksityiskohtaisempaan eri vaikuttavien tekijöiden analysointiin. Esimerkiksi työtiimiin liittyvät tekijät sisältävät vuorovaikutuksen apulais- ja erikoislääkäreiden välillä sekä eri ammattiryhmien välillä, kirjallisen viestinnän laadun, kuten muistiinpanojen/tiedonantojen täydellisyyden ja luettavuuden, sekä ohjauksen ja tuen saatavuuden (katso liite 1). Tämä kokonaisuus muodostaa käsitteellisen perustan tapahtumien/onnettomuuksien analysointiin. Se sisältää sekä kliiniset tekijät että ylemmän tason, organisaatioon liittyvät tekijät, jotka voivat olla oleellisia. Näin sallitaan kaikkien mahdollisten vaikutusten huomioonottaminen, joita voidaan käyttää ohjenuorana onnettomuuden tutkimuksessa ja analyysissä. Kun tutkija on identifioinut onnettomuuteen vaikuttaneet eri tekijät, tulee hänen erotella erityiset myötävaikuttaneet tekijät yksikössä vallinneista yleisistä olosuhteista. Tutkijan tulisi erottaa ne myötävaikuttavat tekijät, jotka ovat relevantteja vain kyseisessä tapahtumassa niistä tekijöistä, jotka ovat pysyviä, tai joissain tilanteissa liittyvät johonkin tiettyyn työntekijään. Esimerkiksi kahden kätilön välillä voi olla vuorovaikutuspulma, joka johtaa hoitoon liittyvään ongelmaan. Jos se on epätavallista ja tapahtuu harvoin, on se erityinen myötävaikuttava tekijä, jolla ei ole yleisempää vaikutusta. Jos tämä ongelma taas on ollut toistuva, pitäisi tutkijan kirjata yleinen myötävaikuttava tekijä huono vuorovaikutus, jolla voi olla selkeä vaikutus yksikön turvalliseen ja tehokkaaseen toimintaan. 3. MÄÄRITELMÄT JA OLENNAISET KÄSITTEET Reasonin malli ja meidän tekijämallimme muodostavat käsitteellisen perustan koko tutkimusprosessille. Ennen kuin kuvaamme tarkemmin kyseisen prosessin menettelyvaiheet, pitää tietyt keskeiset termit määritellä. Ne kaikki selitetään yksityiskohtaisesti alla ja esimerkein kuvataan muutama tapaus liitteessä Onnettomuus Onnettomuus on jotain mitä tapahtuu potilaalle, kliininen tapahtuma terveydenhuollossa, jolla on haitallinen tai potentiaalisesti haitallinen vaikutus potilaaseen. Kriteerit onnettomuuden seulomiseksi tähän tutkimuskäytäntöön käsitellään seuraavassa. 3.2 Hoitoon liittyvät ongelmat (CMP) Hoitoon liittyvät ongelmat ovat henkilökunnan toimia tai laiminlyöntejä hoitoprosessin aikana. Niihin liittyy kaksi tyypillistä piirrettä, joiden molempien pitää toteutua: a) Hoito on poikennut turvallisesta käytännöstä. Deleted: in kuuluvien Deleted: paikkaansa pitävyyden Deleted: ja Deleted: niiden käytön neuvonnassa ja tuessa Deleted: omak Deleted: kuvaa kokonaisuutta, jonka avulla voi Deleted: da koko tapahtumaa Deleted: Tekemällä niin, Deleted: ja ne voivat olla Deleted: lle Deleted: lle Deleted: eri Deleted: voidaan Deleted: istä Deleted: ista Deleted: öistä ja Deleted: tekijöistä yksikössä vetää johtopäätöksiä Deleted: juuri Deleted: nä yksikössä Deleted: liittyvänä ominaisuutena Deleted: toisaalta, Deleted: pysyvä Deleted: huomioida Deleted: sta Deleted: työstämme Deleted: pitää tehdä omaat käsitteelliset löydöt koskien Deleted: a Deleted: t Deleted: elmän Deleted: muutamat Deleted: protokollan Deleted: käsitellä Deleted: omak Deleted: Se Deleted: rmillinen Deleted: tai se saattaa aiheuttaa harmia jatkossa Deleted: vahinkoja Deleted: tka Deleted: mat Deleted: poikkeama hoidossa, joka aiheuttaa turvallisuusriskin 10

11 b) Poikkeamalla on suora tai epäsuora vaikutus potilaalle sattuvaan onnettomuuteen. (Tapauksissa, joissa et ole varma suorasta vaikutuksesta, on riittävää olettaa että CMP:llä on ollut potentiaalinen vaikutus tapahtumaan.) Deleted: potilas Deleted: ettavaa Esimerkkejä hoitoon liittyvistä ongelmista (CMP): Virhe tarkkailussa, seurannassa tai toiminnassa Epäsopiva (jälkikäteen todettu) päätös tai toiminta ole konsultoitu tai pyydetty apua, kun se olisi ollut tarpeen ole havaittu virhettä laitteessa tai välineessä ole seurattu sovittuja menetelmiä (ilman kliinistä perustetta) Sovellettu väärää protokollaa Annettu väärää hoitoa Deleted: näkyvä Deleted: hyväksyntää asialle Huomaa, että jokainen CMP pitää identifioida yksilöllisesti ja analysoida erikseen, jotta voitaisiin tutkia syitä sen ilmenemiseen. 3.3 Kliininen ympäristö ja potilaaseen liittyvät tekijät Tutkija rekisteröi jokaiseen hoitoon liittyvään ongelmaan (CMP) liittyvät huomattavat tapahtumat ja potilaan tilan kyseisenä aikana (esim. kova vuoto, verenpaineen lasku), ja muut potilaaseen liittyvät tekijät, jotka saattavat vaikuttaa hoitoprosessiin (esim. potilas erityisen stressaantunut, kykenemätön ymmärtämään annettuja ohjeita). 3.4 Erityiset myötävaikuttavat tekijät Jokaisen CMP:n kohdalla tutkija käyttää tutkimusprotokollaa, haastattelujen aikana ja jälkikäteen, identifioidakseen kyseiseen CMP:hen johtaneet tapahtumat. Esimerkiksi: Yksilölliset tekijät, kuten tiedon puute tai kokemattomuus Työhön liittyvät tekijät, kuten testitulosten tai toimintaohjeiden huono saatavuus Tiimiin liittyvät tekijät, kuten henkilökunnan huono kommunikointi Työympäristö, kuten suuri työkuormitus tai epäsopiva työntekijämitoitus. Kaikki nämä voivat edesauttaa yksittäisen CMP:n synnyssä. 3.5 Yleiset myötävaikuttavat tekijät Tutkijan ja haastateltavien tarkoitus on arvioida, miten paljon ilmenneet erityiset myötävaikuttavat tekijät heijastavat yleisempiä ongelmia. Arviointi voi olla alustavaa, mutta jos niin tehdään, se pitää mainita. Esimerkiksi: Tarkoittaako tiedon puute tässä tapauksessa sitä, että kyseinen työntekijä tarvitsisi lisäkoulutusta tehtäväänsä? Deleted: kyseisessä tapahtumassa tai Deleted: ttu Deleted: osalta Deleted: tekee pohjatyötä, Deleted: k Deleted: voivat sisältää Deleted: teen Deleted: an Deleted: henkilökunnan Deleted: voivat sisältää sen, että Deleted: kset Deleted: et Deleted: eivät ole käytettävissä Deleted: voivat sisältää Deleted: n Deleted: nin Deleted: voi sisältää Deleted: n Deleted: n Deleted: ksen Deleted: telujen Deleted: selvittää Deleted: kuinka Deleted: nen Deleted: vaikuttaa Deleted: iin Deleted: in Deleted: kokeilevaa Deleted: hyväksyä 11

12 Tarkoittaako tietty ongelma ohjeistuksessa sitä, että koko ohjeistus pitäisi käsitellä uudelleen? Kuvastaako tässä tilanteessa havaittu huono vuorovaikutus yleisempää ongelmaa yksikössä? Johtuuko suuri työmäärä tilapäisestä ja poikkeavasta potilastilanteesta vai onko kyseessä yleinen potilasturvallisuuteen vaikuttava ongelma? 4. TUTKIMUKSEN KÄYNNISTÄMINEN 4.1 Mitkä tapaukset pitäisi tutkia? On monia syitä siihen, että onnettomuus pitäisi tutkia yksityiskohtaisesti. Laajasti ottaen onnettomuus pitäisi selvittää joko siksi, että sillä on ollut vakava vaikutus potilaaseen, ja ehkä koko organisaatioon, tai siksi, että sen avulla voi kliininen yksikkö tai organisaatio oppia toiminnastaan. Monet onnettomuudet sinänsä voivat olla sekä vakavia että opettavaisia. Oppimisen näkökulmasta voidaan tutkia sekä positiiviseen että negatiiviseen lopputulokseen johtaneet onnettomuudet. Vakavat onnettomuudet pitäisi aina raportoida onnettomuuskaavakkeella. Vakavan onnettomuuden, joka pitää tutkia, erottaa sen luonteesta, laajuudesta ja seurauksista. Jotkut onnettomuudet vaativat välitöntä tutkimuksen aloittamista, kun taas jotkut voivat odottaa useita tunteja (kuten esimerkiksi seuraavaan aamuun). Paikalla olevan seniorilääkärin pitäisi tehdä tässä aloite. Pitäisi huomioida mitä todella tapahtui, potilaan kliininen status, miten asiaan osallinen henkilökunta voi ja ulkoinen, esim. tiedotusvälineistä tuleva paine. Vakavien onnettomuuksien kohdalla valmis tutkimusprotokolla edesauttaa nopeaa, laajaa ja tehokasta tutkintaa. On tietysti aina tarpeen tutkia vakavat onnettomuudet, mutta se ei aina ole tuottavinta riskinhallintatoimintaa organisaation oppimisen näkökulmasta. Läheltä piti tai hyvin hoidetuista onnettomuuksista on tutkinnan näkökulmasta paljon sanottavaa, koska niihin liittyy vähemmän tunnelatausta eivätkä ne yleensä ole avoimia ulkoiselle tarkastelulle. Tällaiset pienemmät onnettomuudet voivat olla yhtä hedelmällisiä, kun arvioidaan yksikön tai hoitoprosessin vahvuuksia ja heikkouksia. Deleted: Onko Deleted: kyseessä kova työvoimapula Deleted: i Deleted: koska on epätavallinen Deleted: valikoima Formatted: Bullets and Numbering Deleted: vahingot Deleted: pitäisi Deleted: tutkia Deleted: ratkaisevasta merkityksestä Deleted: edellyttää Deleted: nan Deleted: näkökulmasta ole aina tuottoisin Deleted: ja Deleted: ovat 4.2 Kenen pitäisi tutkia? Vaikka jokaisen kokeneen yksikön johtajan tulisi kyetä tutkimaan kliinisiä onnettomuuksia käytännön työn näkökulmasta, antaa systemaattisen protokollan seuraaminen lisäedun monipuolisuuden ja tutkimuskokemuksen kautta. Varhaiset kokemukset protokollan käytöstä osoittavat, että formaalia koulutusta ja käytännön harjoittelua tarvitaan ennen kuin sitä voi käyttää tehokkaasti. Alussa olisi hyvä, jos riskijohtaja käyttäisi protokollaa, kliinisen tuen avustamana. Ehdotamme kuitenkin, että jatkossa päämääränä olisi kouluttaa menetelmän osaavat tutkijat jokaiselle erikoisalalle. Formatted: Bullets and Numbering Deleted: olla Deleted: kenevä Deleted: ymmärryksen lisääntymisen 12

13 Esimerkiksi gynegologiassa tutkijat voisivat olla synnytysyksikön johtava kätilö ja ylilääkäri. Ylilääkäri olisi tiiviissä kontaktissa potilaalle nimetyn konsultin kanssa, joka ei kuitenkaan toteuttaisi omaa haastatteluaan samanaikaisesti. Tämä takaa objektiivisuuden ja riippumattomuuden tutkimuksessa. Jos ylilääkäri on samanaikaisesti myös potilaalle nimetty konsultti, hänen pitää päättää, pyytääkö hän kollegaa ottamaan vastuun (riippuen henkilökohtaisesta osallisuudesta tapahtumaan). Deleted: (osastonhoitaja?) Deleted: n Deleted: ämän Deleted: (???) Deleted: isi 4.3 Henkilökunnan valmistaminen haastatteluun Vaikka protokolla sinänsä käsittää itse tutkinnan, on huomioitava muutamia tutkimusta edeltäviä asioita, joista tärkein on tietenkin potilaan ja henkilökunnan hoito. Jokainen tutkinta aiheuttaa stressiä asianomaisille. (Tässä dokumentissa oletamme, että tapahtumaan liittyvät potilaat ja omaiset on jo selvitelty, hoidettu ja informoitu). Tietyt toimenpiteet tekevät kyselyprosessin kyseessä olevalle henkilökunnalle helpommaksi. Ensiksi sopiva haastatteluajankohta pitää järjestää, sallien työntekijän tehdä tarvittavat järjestelyt voidakseen kunnolla keskittyä asiaan. Työntekijälle pitäisi myös toimittaa säätiön laatimaa kirjallista informaatiota, jonka tulisi korostaa, ettei tutkinta ole kurinpidollinen toimenpide. Työntekijää pitäisi rohkaista tuomaan mukanaan kollega tai ystävä niin halutessaan ja sallia aikaa kysymyksille ja niihin vastaamiseen. Tutkijan ja yksikön johtajan pitäisi ajoissa arvioida onko tapahtuma ollut niin traumaattinen, että jonkun siihen osallisen työntekijän pitäisi olla poissa työstään. Tätä ei normaalisti pidetä määräaikaisena erottamisena, vaan mahdollisuutena palautua rauhassa. Työntekijä ei ehkä kykene työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti välittömästi tapahtuman jälkeen. Jos joku työntekijä lähetetään kotiin, pitää selvästi ilmaista, ettei kyse ole kurinpidollisesta toimenpiteestä. Formatted: Bullets and Numbering Deleted: koko Deleted: valmistavia Deleted: Kaikki asiaan liittyvä Deleted: Joukko Deleted: asioita Deleted: e Deleted: Asiasta Deleted: olla Deleted: Trustin Deleted: selvittäisi Deleted: saada Deleted: män Deleted: täisi tulla kyseeseen Deleted: mutta joskus Deleted: minen on tarpeen 4.4 Kurinpidolliset kysymykset Sekä protokolla että sen taustalla oleva teoria siirtävät huomion yksityisistä työntekijöistä yleisempiin organisaatioon liittyviin kysymyksiin. Syytösten sijaan korostetaan, että onnettomuuden tai virheen tapahtuminen, riippumatta sen vakavuudesta, ei ole itsessään merkki välinpitämättömyydestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä työtehtävien osalta. Terveydenhuollossa yleisten virheiden identifiointi on vain yksi askel tutkintaprosessissa. Vain silloin, kun tosiseikat näyttävät toistuvaa ammatillisten standardien alittamista, pitäisi kiinnittää huomiota yksittäiseen työntekijään, joko täydennyskoulutuksen tai kurinpidon merkeissä. Jos jostain syystä katsotaan rangaistusmenettely tarpeelliseksi, se pitää tehdä selväksi heti kun tämä mahdollisuus nousee esiin. Tutkimuksen tulee silloin huomioida voimassaoleva työvoimapolitiikka ja siihen liittyvät säädökset ja mahdollinen sovittelu. Neuvoa kannattaa kysyä henkilöstöhallinnosta ennen kuin edetään pidemmälle. Formatted: Bullets and Numbering Deleted: kiinnittä Deleted: i Deleted: välittömästi Deleted: vastuuhenkilöiden Deleted: inhimilliset resurssit/ Deleted: ne pitää huomioida tapauksessa 13

Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä.

Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä. Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä. Potilas ja omainen osallisina hoitoon liittyvien haittojen selvittelyssä ja ehkäisyssä. Maria Hallman

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Visamäki

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen Päivitetty 22.5.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Ida Koskinen Ida Töyry POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Opinnäytetyö Ensihoito Toukokuu 2015 Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta

TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ. Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola. VTT Automaatio Riskienhallinta TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 1/2000 TURVALLISUUSKULTTUURI JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSESSÄ Kaarin Ruuhilehto Katja Vilppola VTT Automaatio Riskienhallinta Helsinki 2000 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA Pro gradu-tutkielma Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu Marraskuu 2014 OULUN

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri ESPOO 2008 VTT PUBLICATIONS 700 Teemu Reiman, Elina Pietikäinen & Pia Oedewald Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi VTT PUBLICATIONS 700 Turvallisuuskulttuuri Teoria ja arviointi Teemu Reiman, Elina

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot