SYK Vanhempainraa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYK Vanhempainraa3 24.1.2012"

Transkriptio

1 SYK Vanhempainraa Jukka Tanska

2 AJANKOHTAISTA Perusopetusta koskeva sopimus Perusopetuksen Ops- perusteet Fazer Foodservices/ op3o

3 OPINTOKÄYNTI OPINTOKÄYNTI on enintään koulupäivän mi6ainen vierailu pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa kohteessa. Ope6ajat järjestävät useimmat opintokäynnit ja ne lii6yvät kiinteäs? jonkin?etyn oppiaineen opetukseen. Vanhemmat voivat ehdojaa kiinnostavia käyn3kohteita, joihin pääsemisessä he voivat olla avuksi. Käynnistä aiheutuvat matka- ja/tai pääsymaksukustannukset maksetaan peruskoulussa yleensä koulun varoista. Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten ulkopuolelle suuntautuvista opintokäynneistä (vakuutusturva) rehtori tekee erillisen matkapäätöksen. Opintokäyntejä ei yksilöidä koulun työsuunnitelmaan

4 LEIRIKOULUT

5 LEIRIKOULU (OPINTORETKI) LEIRIKOULU (opintoretki) on 2-9 koulupäivän mijainen oppimistapahtuma, joka on tuntuva poikkeama vahvistetusta toimintasuunnitelmasta. Luokan yhteishengen luominen ja yläkoulussa kielikohtaisilla puolestaan kieliopintojen mo3voiminen. Leirikoulut ovat yleensä luokan vanhempien järjestämiä. Yhteistyössä opejajan kanssa vanhempainryhmä huoleh3i leirikoulun suunnijelusta, varainkeruusta ja 3edoJamisesta TavoiJeena on jokaisen oppilaan osallistuminen luokan yhteiselle tai kielikohtaiselle opintomatkalle. Oppilaan perheen taloudellinen 3lanne ei saa estää leirikouluun osallistumista. Leirikoulun rahoituksen hankkiminen on täysin vanhempien vastuulla

6 LEIRIKOULU (OPINTORETKI).. Hankkeelle on saatava johtokunnan lupa (rehtorille osallistujalista, ohjelma yms. 3edot) ja opintoretket merkitään lukuvuoden toimintasuunnitelmaan. Opintoretki edellyjää vähintään kahden ope6ajan mukanaoloa. Koulu määrijelee ja pääjää mahdollisiin lisävalvojiin liijyvästä tarpeesta. Koulun säännöt ovat voimassa. AsiaJomas3 käyjäytynyt oppilas/opiskelija voidaan tarvijaessa lähejää omalla tai huoltajien kustannuksella ko3in kesken matkan. SYK:ssa on vahva leirikouluperinne - 5. luokalla on tapana järjestää ko3maan leirikoulu - 8. tai 9. luokalla tehdään usein leirikoulumatka ulkomaille - lukiossa järjestetään erilaisia opintomatkoja

7 YLEISTÄ LEIRIKOULUN JÄRJESTÄMISESTÄ Tulevaisuudessa leirikoulut ovat nykyistä enemmän kieliryhmän matka: saksan lukijat Saksaan, ranskan lukijat Ranskaan, jne. Päätös leirikoulun järjestämisestä on viime kädessä vanhempien, ja se on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisin - ala- asteen osalta mielellään 3. luokalla - yläasteen osalta mielellään 6. luokalla. Leirikoulun järjestäminen vaa?i sitoutumista, rahoituksen hankkimista ja pitkäjänteistä suunni6elua. Jos leirikoulu päätetään järjestää, jokaisen vanhempainryhmän keskeinen tehtävä on osaltaan huoleh?a leirikoulun suunni6elusta yhdessä ope6ajan kanssa, varainkeruusta ja?edo6amisesta

8 5. LUOKKIEN LEIRIKOULUT/ OPINTORETKET 5. luokan leirikoulu on koko luokan yhteinen opintoretki. Leirikoulu pidetään ko?maassa yleensä jossakin leirikeskuksessa. Ohjelman suunni6elevat vanhemmat yhdessä ope6ajan ja mahdollises? leirikeskuksen kanssa. Opintoretkellä voi olla mukana myös vanhempia. HUOM! Nyt venäjän kielessä järjestetään joka toinen vuosi alakoulun kul6uurimatka Pietariin (luokat 4-6) tätä matkaa varten ei kerätä erikseen varoja, vaan vanhemmat maksavat suoraan lapsensa osallistumisen matkalle. MeneJely tullee muujumaan

9 8. TAI 9.LUOKKIEN LEIRIKOULUT / OPINTORETKET Opintoretki suuntautuu yleensä ulkomaille, luokan tai kieliryhmän A- kielen tai B1- kielen kohdemaahan. Huom! Ope6ajan asiantuntemus kohteen valinnassa. Opintoretken kesto viikonloput mukaan lukien voi olla enintään 9 päivää. Johtokunta voi myöntää poikkeuksen edellisestä säännöstä. Kyseessä on yleensä oppilasvaihto ulkomaalaisen koulun kanssa. Suomalaiset järjestävät ulkomaalaisille vierailleen ohjelman Suomessa ja vastavuoroises3 suomalaisille järjestetään ohjelma kohdekielisessä maassa. Luokat keräävät rahaa näitä opintoretkiä varten ja näistä kerätyistä varoista maksetaan nuorten matkakulut kohdemaahan ja Suomen päässä leirikouluohjelman järjestäminen. Oppilaat asuvat leirikoulun aikana mahdollisuuksien mukaan perheissä - jos tätä mahdollisuuja ei ole, niin majoitus on retkeilymajassa tai hotellissa

10 8. TAI 9.LUOKKIEN LEIRIKOULUT Suomalaisilla oppilailla on aamupäivisin koulussa opetusta, johon myös ulkomaalaiset vieraat osallistuvat ja iltapäivisin yleensä muuta pakollista leirikouluohjelmaa. Jokainen leirikouluun osallistuva on velvollinen majoi6amaan vieraskielisen perheen nuoren vastavierailun aikana ja maksamaan hänen kulunsa. Oppilas allekirjoijaa ennen matkalle lähtöä leirikoulusäännöt, joita on noudatejava. Oppilaat/opiskelijat on vakuute6u koulun puolesta

11 LUKION OPINTORETKET Lukiossa opintoretket ovat?ivis osa opetusta ope6ajat pää6ävät kohteen. Opintoretkistä aiheutuvia poissaoloja ei lueta varsinaisiin poissaoloihin. Opiskelijan on tehtävä opintomatkan aikana kertyneet räs3työt. Joillakin opiskelijoilla voi olla useampia opintoretkiä lukuvuoden ja jopa saman jakson aikana Yleensä opiskelijat maksavat itse lukion opintomatkansa, muja opintomatkoihin voi hakea taloudellista tukea. Opintomatkaa varten opiskelijoilta kerä6ävän maksun tulee olla tarpeeksi suuri, jo6a sillä voidaan ka6aa kaikki mahdolliset kulut, mm. ope6ajien matkakulut. Myös lukion opintomatkat voivat olla opiskelijavaihtoja ja niissä pätevät samat säännöt kuin perusopetuksen opintomatkoilla, esim. opiskelija majoitujuaan ulkomaisen isäntäperheen luona on velvollinen ojamaan vieraan vastaan myös Suomen päässä. Opiskelijan on allekirjoitejava opintoretken järjestyssäännöt ja myös noudatejava niitä

12 OPETTAJAT Ope6aja on matkalla mukana valvojana, jolla on vastuu oppilaista/opiskelijoista. Ope6ajat on vakuute6u (työnantajan vakuutukset, matkamääräys). Peruskoulun ko?maan leirikouluissa koulu maksaa ope6ajan palkan, sijaiskulut, matkakulut, majoituksen ja päivärahat. Peruskoulun ulkomaan leirikouluissa koulu maksaa ope6ajan palkan, sijaiskulut, matkan kohdemaahan ja kohtuullisen majoituksen siellä sekä päivärahat. Vieraina olevat opejajat maksavat itse sekä matkansa Suomeen ejä majoituksensa Suomessa. Vieraiden ollessa Suomessa opejaja hoitaa tarvijaessa oman opetuksensa aamupäivisin ja osallistuu leirikouluohjelmaan iltapäivisin (vanhempien tai toisen opejajan kanssa vaihdellen)

13 SUUNNITELTUA (Ts) Syyslukukausi CAS camping trip, IB Iloranta, 5d RaaJama, 9c Luumäki, 5 c Biologian kenjäkurssi Tvärminnessä, IB Sinzig, 9b Retkeily ja seikkailukurssi Nastolassa, 9. luokat Nizza, 9d Iloranta, 5b Yökoulu, 4. luokat Madrid, Lukion L09 ja L Interna3onal MEP Skopjessa Pietari, luokat 4 ja 6/ venäjänlukijat Barcelona, kamarikuoro

14 SUUNNITELTUA (Ts) Kevätlukukausi Group 4 projek3päivät Tvärminnessä, IB1 - tammikuu, 8d, vieraita Heidelbergistä Cambridge, Comenius- ryhmä - huh3kuu Heidelberg, 8d - huh3kuu Lyon, lukio, vieraat helmikuu Moskova, lukion pitkä venäjä Pietari, luokka 8c, vieraat syksy Pietari, lukion Venäjän historian kurssi ja lyhyen venäjän lukijat Nancy, 9a Ark3ka linturetki Virolahdelle Köln, lukio Leirikoulu Ilorannassa, 5 a Retkeily- ja seikkailukurssi Nastolassa, 9. luokat - Lukuvuoden aikana tehdään eri luokkatasoilla lisäksi koko päivän/puoli päivää kestäviä muitakin opintoretkiä pääkaupunkiseudun eri kohteisiin ja muuallekin ko3maassa

15 YSTÄVYYSKOULUJA Tilanne päivi6yy ja siksi vii6eellinen. Venäjällä (Gimnazija N 49 Pietari, MGU) Saksassa (mm. Königin Luise Gymnasium/Köln, Rhein- Gymnasium/ Sinzig, Adalbert S3der Gymnasium/ Castrop- Rauxel, AKG Bensheim/Heidelberg) Ranskassa (mm. Collège Merlioz, Collège des Alpes Mancelles, Ensemble scolaire Notre- Dame Saint Sigisbert)

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE Yleistä Peruskoululain 26 :n 3.momentin ja lukiolain 18 2 momentin mukaan peruskoulun ja lukion opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella.

Lisätiedot

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas Leirikoulu- ja kouluretkiopas Koulutuspalvelut 25.06.2012 Päivitys 23.10.2012 Päivitys 23.01.2013 Päivitys 03.06.2013 Päivitys 25.10.2013 Päivitys 13.06.2014 www.nurmijarvi.fi Päivitys 20.10.2012 Perusopetuksen

Lisätiedot

Ranskaan suuntautuvat vaihtomatkat Ohjeita matkaa järjestäville lv 2008-2009

Ranskaan suuntautuvat vaihtomatkat Ohjeita matkaa järjestäville lv 2008-2009 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Lycée franco-finlandais d Helsinki Ranskaan suuntautuvat vaihtomatkat Ohjeita matkaa järjestäville lv 2008-2009 Yleistä Matkat Ranskaan ja ranskankielisiin maihin

Lisätiedot

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Lempäälän kunta Sivistystoimi 2006 Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen (Sivistyslautakunta

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Koulu oppimis- ja elinympäristönä Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Yleistä Aloite hakemiseen bilateraaliseen Comenius ohjelmaan tuli Saksan, Schiller

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Perusopetus 3. 9. luokat

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Perusopetus 3. 9. luokat Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetus 3. 9. luokat Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) on vuonna 1886 perustettu oppilaitos, joka toimii yksityisenä sopimuskouluna.

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

OPETTAJAT Tanska Jukka, rehtori JTa jukka.tanska@syk.fi 1

OPETTAJAT Tanska Jukka, rehtori JTa jukka.tanska@syk.fi 1 HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU Isonnevantie 8, 00320 HELSINKI Puhelin 4774 180 Fax 4774 1810 www.syk.fi E-mail etunimi.sukunimi@syk.fi YHTEYSTIEDOT rehtori Jukka Tanska 4774 1814, 040 515 0095 vararehtori

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

Töihin CERNiin opas Käytännön vinkkejä CERNiin siirtymiseen Silja Ta

Töihin CERNiin opas Käytännön vinkkejä CERNiin siirtymiseen Silja Ta Töihin CERNiin opas Käytännön vinkkejä CERNiin siirtymiseen Silja Takala Tekes, Tieteen suurhankkeiden teollisuusaktivointiprojekti 10 Talvi 2012 2 Sisällysluettelo CERNIN ESITTELY... 5 TULEVAT DEADLINET...

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Kansainvälisyysopas

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulu seudun ammattiopisto OSAO

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2

3 LUKUVUOSI 2015 2016 2 LUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 1 AURINKORANNIKON SUOMALAISEN KOULUN LUKIO Käyntiosoite Avda Finlandia 6-8 29640 Fuengirola (SPAIN) Opinto-ohjaaja, Anne Porrassalmi anne.porrassalmi@suomalainenkoulu.net Rehtori

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Leirikoulusuunnitelma. Eurajoen yhteiskoulu 9D-luokan leirikoulumatka Lontoo, Iso-Britannia 19. - 23.5.2015 Karoliina Saurio Tero Salonen

Leirikoulusuunnitelma. Eurajoen yhteiskoulu 9D-luokan leirikoulumatka Lontoo, Iso-Britannia 19. - 23.5.2015 Karoliina Saurio Tero Salonen Leirikoulusuunnitelma Eurajoen yhteiskoulu 9D-luokan leirikoulumatka Lontoo, Iso-Britannia 19. - 23.5.2015 Karoliina Saurio Tero Salonen Leirikoulun tavoitteet Tutustua maailman historiaan nähtävyyksien

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

OPAS MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN HUOLTAJILLE

OPAS MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN HUOLTAJILLE OPAS MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN HUOLTAJILLE Kodin ja koulun välisen yhteistyön tukemiseksi Kodin ja koulun välisen yhteistyön tukemiseksi... 2 1. UUTEEN KOULUUN TUTUSTUMINEN... 4 Oppivelvollisuus... 4 Esiopetus...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot