Janne Tienari. Kalle Soikkanen. Naisten urakehitys ja suorahakukonsultit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janne Tienari. Kalle Soikkanen. Naisten urakehitys ja suorahakukonsultit"

Transkriptio

1 Janne Tienari KTT Janne Tienari toimii organisaatioiden ja johtamisen professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa. Kalle Soikkanen Varatuomari Kalle Soikkanen on suorahakuyritys Stanton Chasen osakas, joka on aiemmin työskennellyt 20 vuoden ajan eri pörssiyhtiöissä. Naisten urakehitys ja suorahakukonsultit Tiivistelmä Yritysten ylimmän johdon vahva miesvaltaisuus nousee Suomessa aina välillä julkiseen keskusteluun. Myös suorahakukonsultit eli headhunterit ovat saaneet osansa naisten urakehitystä koskevassa keskustelussa. Esitämme tässä kirjoituksessa hahmotuksen siitä, miten suorahakukonsultit voivat auttaa yritysten päätöksentekijöitä tukemaan naisten urakehitystä. Lisää naisia yritysten johtoon! Yritysten ylimmän johdon vahva miesvaltaisuus nousee Suomessa aina välillä julkiseen keskusteluun. Annu Kotirannan, Anne Kovalaisen ja Petri Rouvisen Elinkeinoelämän valtuuskunnalle tekemän, syksyllä 2007 julkaistun analyysin mukaan naisten johtamat yritykset ovat Suomessa kuitenkin keskimäärin miesten johtamia yrityksiä kannattavampia. Asiassa ei sitä paitsi ole mitään uutta. Hesari uutisoi jo Suomen Asiakastiedon selvityksen, jonka mukaan naisten johtamat suuryritykset ovat selvästi kannattavampia ja vakavaraisempia kuin miesjohtoiset yritykset. Hälyttävää on se, että naisten osuus ei ole Suomessa toimivien yritysten ylimmässä johdossa juurikaan noussut 1990-luvun alun jälkeen. Itse asiassa viime aikoina on ollut jopa havaittavissa takapakkia. Pörssiyhtiöiden hallitukset miehistyvät jälleen, Taloussanomat kertoi Vajaat 50 pörssiyhtiötä on ilmoittanut ehdokkaansa hallitusjäseniksi. Niiden yhtiökokoukset täyttävät reilut 300 hallituspaikkaa. Hallituksiin pyrkivistä ehdokkaista 15 prosenttia on naisia. Osuus on noin prosenttiyksikkö vähemmän kuin vuosi sitten. Yritysten toimitusjohtajista vielä harvempi on Suomessa nainen. Kotirannan, Kovalaisen ja Rouvisen EVAanalyysin yrityksen otoksessa vain 7.6 prosentilla yrityksistä oli toimitusjohtajana nainen. Jotain pitäisi ehkä siis asialle tehdä, jos naiset menestyvät yritysjohdossa hyvin, mutta heidän osuutensa siellä on edelleen suhteettoman pieni. Jorma Ollila: Lisää naisia esimiehiksi, otsikoi Helsingin Sanomat jo Suomen arvostetuin yritysjohtaja oli Hesarin mukaan sitä mieltä, että kansakunnan menestys edellyttää näkökulman laajentamista. Ollila sai asian kuulostamaan varsin itsestäänselvältä: naiset ovat hänen mukaansa voimavara, joka täytyy ottaa tehokkaammin käyttöön. Julkisuudessa on tarjottu monia ratkaisuja naisten osuuden nostamiseksi yritysten ylimmässä johdossa. Yhteiskunnalliset, lainsäädännölliset ratkaisut kuten vaikkapa sukupuoleen perustuvat kiintiöt yksityisten yritysten hallituksissa eivät kuitenkaan ole Suomessa muodissa. Sekä suurimmat poliittiset puolueet että suurin osa yritysten omistajista ja johtajista näyttävät aktiivisesti vastustavan kiintiöihin perustuvia ratkaisuja. Katseet kohdistuvat näin vapaaehtoisiin toimiin yritysten, työyhteisöjen ja yksilöiden tasoilla. 20

2 Suorahakukonsultit eli headhunterit ovat yhä useammin mukana prosessissa kun yritykset etsivät sopivia ehdokkaita johtotehtäviinsä. Konsultit ovat yritysten ulkopuolisia neuvonantajia. He laativat yhdessä asiakkaansa kanssa strategian, jonka avulla tiettyyn tehtävään löydetään pätevä ja sopiva ihminen. Myös suorahakukonsultit ovat saaneet osansa viimeaikaisessa naisten urakehitystä koskevassa julkisessa keskustelussa. Headhuntereiltakin odotetaan käyttäytymisen muutosta, sillä naisten pääsy heidän listoilleen on tähän asti ollut usein vaikeaa, kirjoitti esimerkiksi Tekniikka & Talous Suorahakukonsultteja kohtaan esitetty arvostelu on perustelua. Eräät konsultointiyritykset ovat kuitenkin jo tarttuneet härkää sarvista. Esitämme tässä kirjoituksessa hahmotuksen siitä, miten suorahakukonsultit voivat auttaa asiakasyritystensä päätöksentekijöitä tukemaan naisten urakehitystä. Historian siipien havinaa Toisin kuin joskus kuulee julkisuudessa väitettävän, naisten osuus yritysten johtotehtävissä ei ole Suomessa juurikaan kasvanut viimeisten vuoden aikana, vaikka Suomi edelleen paistattelee esimerkkinä maasta, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo on otettu vakavasti. Vielä 1990-luvun alun lama edesauttoi naisten etenemistä, mutta laman jälkeen ei merkittävää kehitystä ole tapahtunut. Suomi on tasa-arvoinen maa, mutta tasa-arvo ei ulotu yritysmaailman huipputehtäviin. EVA-analyysin tuloksia naisten johtamien yritysten kannattavuudesta voi tietenkin tulkita monin eri tavoin. Monet varmasti lukevat niitä kuten me: on nurinkurista ja väärin, että naiset ovat aliedustettuna merkittävissä tehtävissä. Toiset voivat ajatella, että yritysten ylimmässä johdossa nykyisin toimivat naiset ovat poikkeuksellisen päteviä, koska ovat käyneet läpi erityisen kovan mankelin huipulle päästäkseen. Jotkut taas voivat olla sitä mieltä, että asialla ei ole mitään merkitystä. Joka tapauksessa yleistäminen on aina vaarallista: kaikki naiset eivät ole samanlaisia, eivätkä kaikki miehet. Kuitenkin jos nykytilanteen kokee ongelmalliseksi, asian eteen pitää tehdä aktiivisesti töitä. Totuus on se, että Suomen työmarkkinoilla vallitsee osin edelleen vanhakantainen nokkimisen järjestys, joka määrittelee miten miehiin ja naisiin suhtaudutaan organisaatioissa, miten he toimivat työpaikoilla, mitä työtä he tekevät ja miten heidän työpanoksiaan arvostetaan. Suomalainen työelämä on edelleen vahvasti eriytynyt naisten ja miesten töihin ja aloihin. Työelämän eriytyminen eli segregaatio koskee ammattien ja koulutuksen lisäksi eri toimialoja ja palkkarakenteita. Eriytyminen on myös vertikaalista: naiset ja miehet asemoituvat eri tavoin organisaatioiden sisällä. Naisten vähäinen edustus suomalaisten yritysten ylimmässä johdossa johtuu monesta eri tekijästä. Ensimmäinen syy naisten vähäiseen määrään yritysten johtotehtävissä on se, että suomalaisilla on kiinnostava tapa kieltää ja etäännyttää sukupuolen merkitys työelämässä, tyyliin onhan sitä epätasa-arvoa muualla, mutta ei meillä, tai oli sitä ennen, mutta ei ole enää. Tähän liittyy voimakas pätevyysmyytti: sinisilmäinen (ja usein kai vilpitön) luottamus siihen, että kuhunkin johtotehtävään valikoituu ja valitaan aina pätevin henkilö. On kuitenkin vaikea uskoa, että yritysten toimitusjohtajiksi pätevimmistä ihmisistä on Suomessa 92.4 prosenttia miehiä. Toiseksi, totutut käsitykset ja tavat, yhteiskunnalliset rakenteet ja lainsäädäntö ohjaavat naisia edelleen ottamaan miestä enemmän vastuuta perheestä. Koska isät yleensä ansaitsevat perheessä enemmän, he harvoin jäävät isyys- ja perhevapaille. He jäävät harvoin kotiin silloin kun lapsi sairastaa. Karskisti ilmaistuna naiset (potentiaaliset äidit ja kodin hengettäret) voivat työnantajien silmissä olla riskirekrytointi haasteellisiin johtotehtäviin. Kolmanneksi, naisiin ja miehiin liittyy johtajina paljon stereotypioita, joita on hankala nopeasti muuttaa. Suomalaisen stereotypian mukaan naiset ovat hoivaavampia ja ihmisläheisempiä, miehiä jämäkämpiä ja asiakeskeisempiä johtajia. Koska jälkimmäisiä ominaisuuksia arvostetaan Suomessa johtamistyössä enemmän, stereotyypit yleensä kääntyvät naisia vastaan. Usein naisia kohtaa tuplastandardi : naisten tulee vastata miehiseen pätevyyden normiin (olla jämäkkiä), mutta heidän pitää olla myös hyviä naisia eli poiketa miehisestä normista (olla ihmisläheisiä). Naisten on siis samanaikaisesti oltava samanlaisia ja erilaisia kuin miehet. Neljäs syy naisten vähäiseen edustukseen yritysten ylimmässä johdossa on se, että ihmiset ovat ihmisiä. 21

3 Tuttu kaveri on helpompi valita hommiin kuin vähän tuntemattomampi ulkopuolinen, varsinkin jos tuttu muistuttaa itseä. Charlotte Holgersson tutki tätä huippujohtajien valinnoissa Ruotsissa. Keskeinen käsite hänen tutkimuksessaan on homososiaalisuus eli saman sukupuolen edustajien keskinäinen kiinteä vuorovaikutus. Samanlaisilla ihmisillä näyttää synkkaavan, ja tämä synkkaaminen voidaan naamioida pätevyydeksi. Koska yritysjohdon miesvaltaisuudella on Suomessa pitkät ja monimuotoiset perinteet, naisten urakehitys ei etene itsestään. Kaiken kaikkiaan yritysten vapaaehtoisilla toimilla ja sitä kautta suorahakukonsulteilla ja muilla yritysjohdon ulkopuolisilla neuvonantajilla on paljon työsarkaa naisten urakehityksen edistämisessä. Suorahakukonsultit nousevana voimana Suorahakukonsultit eli headhunterit ovat nykyisin mukana yhä useammassa yritysten avainhenkilöiden rekrytointiprosessissa. Suorahaun kansainväliset markkinat (global search industry) ovat kasvaneet parin viime vuosikymmenen aikana yli kolminkertaisiksi luvun alun notkahduksen jälkeen kasvu on ollut huimaa. Kasvu näkyy myös Suomessa. Suorahaun menestys on globaali trendi. Siihen on monia syitä. Päätöksentekijät yrityksissä ja julkisella sektorilla ovat ylipäätänsä oppineet aktiivisesti käyttämään ulkopuolisia neuvonantajia. Suorahaun nousua on kuitenkin edistänyt myös esimerkiksi pääomasijoittajien kasvava merkitys globaalissa taloudessa. Pääomasijoittajat hakevat muutosta niissä yrityksissä, joihin sijoittavat. Muutos tulee uusien kasvojen kautta. Suorahakukonsultit auttavat löytämään näitä uusia kasvoja ja näin viemään läpi sijoittajien hakemia muutoksia. Suorahakukonsultit voivat tukea yrityksen perinteisiä rekrytoinnin keinoja kuten ilmoittelua eri medioissa. Yleensä konsultit kuitenkin ottavat laajan vastuun johonkin tiettyyn tehtävään liittyvästä rekrytoinnista, ilman erillistä ilmoittelua. Suorahaussa verkot heitetään rekrytoivan yrityksen ulkopuolelle. Suorahakuprosessi koostuu eri vaiheista. Ensimmäisessä vaiheessa suorahakukonsultit laativat pitkiä listoja mahdollisista ehdokkaista. He hyödyntävät omia verkostojaan ja tietokantojaan, tiedustelevat ehdokkaiden halukkuutta ja testaavat heidän sopivuuttaan. Toisessa vaiheessa konsultit esittelevät toimeksiantajalleen rajatun määrän ehdokkaita, ja sopivat siitä keitä pyydetään prosessissa jatkoon. Kolmannessa vaiheessa konsultit osallistuvat ehdokkaiden haastattelemiseen sekä toimeksiantajan ja ehdokkaiden välisiin neuvotteluihin. Lopuksi, kun valinta on tehty, konsultit pyrkivät pitämään kirjaa valitun henkilön suorituksista ja kehittymisestä. Liikkeenjohdon konsultoinnin erityispiirteet pätevät myös suorahakukonsultteihin. Kyseessä on immateriaali palvelu, jossa konsultti ja hänen asiakkaansa (eli suorahaun toimeksiantaja) tekevät palvelun ja sen tuloksen yhdessä. Sujuva yhteistyö on merkittävä osa suorahakuprosessin laatua. Suorahaku on siksi luottamukseen perustuvaa toimintaa. Konsultit eivät anna julkisuuteen mitään tietoja yksittäisten asiakkaidensa toimeksiannoista. Prosessiin osallistuneiden, mutta valitsematta jääneiden kandidaattien henkilöllisyys pidetään salassa. Myös tietosuojalainsäädäntö ohjaa suorahakukonsultointia. Kaikista näistä syistä johtuen suorahakukonsultointi voi usein vaikuttaa varsin salamyhkäiseltä toiminnalta. Naisten urakehitys ja suorahakukonsultit: Case Stanton Chase Stanton Chase Internationalin Helsingin toimisto 10 auttaa avaamaan suorahakukonsultoinnin salamyhkäisyyden verhoa suhteessa naisten urakehityksen edistämiseen. Vuonna 2007 nainen valittiin tehtävään 46 prosentissa Stanton Chasen Helsingin toimiston toimeksiannoista. Naisten osuus valituksi tulleista on täällä kasvanut merkittävästi kahden viime vuoden aikana, sillä vielä 2005 valituista oli naisia kuusi prosenttia. Ruotsissa naisia on valituksi tulleista ollut viime vuosina noin 30 prosenttia. Stanton Chasessa on etsitty konkreettisia keinoja siihen, miten suorahakukonsultit voivat edesauttaa naisten urakehitystä. Konsulttien tulee ensinnäkin pitää huoli siitä, että heidän verkostoihinsa ja talentpooleihinsa kuuluu naisia. Erityisesti nuoret miehet ilmoittautuvat nykyisin hyvin aggressiivisesti suora- 22

4 hakukonsulteille. Jotta konsulttien talentpoolit muodostuisivat tasapainoisiksi, heidän tulee oma-aloitteisesti, tietoisesti ja säännöllisin väliajoin täydentää niitä naispuolisilla kandidaateilla. Konsulttien tulee myös laajentaa ja syventää listojaan kuhunkin asiakastoimeksiantoon, ja kasvattaa niissä naisten osuutta. Keskeistä on, että konsulttien listoille kuuluu erilaisia naisia: nuoria lupauksia, nousukiidossa olevia ja kokeneita konkareita. Konsulttien tulee aktiivisesti hakea uusia naisia talentpooleihinsa, seurata vanhojen tuttujen kehitystä ja etsiä heille sopivin väliajoin myös uusia mahdollisuuksia. Suorahaun toimeksiantaja eli asiakas tekee tietenkin rekrytoinnissa aina lopullisen valinnan. Asiakkaan toimiala sekä tehtävä, johon ehdokkaita etsitään, vaikuttavat voimakkaasti konsultointiprosessiin ja sen lopputulokseen. Suomen työmarkkinoiden eriytyminen näkyy asiakkaiden käyttäytymisessä. Vaikka suorahaun toimeksiantajalla (eli konsultin asiakkaalla) on pääsääntöisesti aikapaine sekä pyrkimys suunnata haku omaan toimialaansa, konsultilla on oltava uskallusta ohjata asiakas katsomaan pidemmälle. Toimeksiantajan valintakriteereihin vaikuttaminen on vaikeaa, muttei mahdotonta. Esimerkiksi palvelusektorin taloushallinnosta voi löytyä kompleksisia tehtäväkokonaisuuksia, jotka antavat edellytyksiä liiketoiminnan koko arvoketjun ymmärtämiseen. Tämä edellyttää aktiivista, oma-aloitteista perehtymistä taloushallinnon eri osa-alueisiin. Tällaisissa tehtävissä toimivat naiset voivat muodostua suorahakukonsulteille ja heidän asiakkailleen merkittäväksi uudeksi voimavaraksi johtotehtävien rekrytointiprosesseihin. Vaikka suorahakukonsultit voivat tukea naisten urakehitystä, he ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Yritysten päätöksentekijöiden tulee olla avoimia uusille ratkaisuille. Myös yhteispeli konsulttien ja naisehdokkaiden välillä on tärkeätä: konsulttien pitää osata kertoa rekrytointiprosesseista ja naisten pitää osata kysyä. Seuraavaan konsultin soittoon kannattaa vastata kyllä, olen kiinnostunut kuulemaan asiasta enemmän. Koskaan ei kannata sanoa ehkä. Suorahakukonsultittien kannattaa samalla kuitenkin muistaa se historian siipien havina. Voi olla, että naisten ehkä -vastaukset eivät niinkään kuvasta yksilön epävarmuutta, vaan ne voivat perustua aikaisempiin kielteisiin kokemuksiin rekrytointi- tai muista työelämän tilanteista. Konsulttien kannattaa muistaa yritysten ylimmän johdon miesvaltaisuutta Suomessa ylläpitävät tekijät, ja halutessaan pyrkiä vaikuttamaan niihin: Sukupuolen kieltäminen ja pätevyysmyytti. On hyvä pitää mielessä, että mihinkään tehtävään ei voi valita yksiselitteisesti pätevintä ihmistä, vaan valinnoissa on aina mukana subjektiivinen ulottuvuus. Ratkaisevaa on, mitä kriteerejä rekrytoinnille asetetaan ja miten niiden toteutumista mitataan eri ihmisten kohdalla. Totutut käsitykset ja tavat. Konsulttien on mahdoton suoraan vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten äitiys-, isyys- ja perhevapaisiin ja niiden käyttämiseen. Erilaisiin arvostuksiin voi kuitenkin yrittää vaikuttaa: haetaanko työnarkomaania, jolla joku muu pitää kodista huolen, vai ihmistä, jolla on työ ja muu elämä tasapainossa. Stereotypiat johtamisesta ja johtajista. Kaikki naiset ja kaikki miehet eivät ole samanlaisia, vaikka puheessa on helppo tällaisia stereotypioita heitellä. Naisia ja miehiä tulisi arvioida samojen kriteerien mukaan, eikä naisille tulisi asettaa tuplastandardia. Kaveripiirien merkityksen vähentäminen. Tuttu kaveri tai klooni itsestä ei ole itsestäänselvästi paras valinta johtotehtäviin. Konsultit voivat auttaa päätöksentekijöitä näkemään erilaisuuden ja monimuotoisuuden merkityksen menestyksekkäässä liiketoiminnassa. Myös suorahakukonsulttien asiakkaat voivat tarvittaessa miettiä näitä samoja asioita. Yhtäältä voi olla hyödyllistä kiinnittää huomiota niihin esteisiin, joita naisten luontevalle etenemiselle oman organisaation sisällä on. Vanha klisee siitä, että talo rakennetaan alhaalta ylös, pätee hyvin myös tässä. Rosabeth Moss Kanter ehdottaa klassikkokirjassaan Men and Women of the Corporation, että 40 prosenttia olisi sopiva kriittinen massa, jotta vähemmistöllä (eli yleensä naisilla) olisi mahdollisuus vaikuttaa organisaation kehittymiseen. Toisaalta myös avoimuus talon ulkopuolisia kandidaatteja kohtaan on tärkeätä. Joskus muutoksen on pakko tulla ulkoa. 23

5 Lopuksi: bisneksestä laajempiin kaariin Se, että suorahakukonsultit ovat tiedostaneet oman merkityksensä myös naisten urakehityksen edistämisen näkökulmasta, on merkittävä avaus. Tiedostaminen on avain toimintatapojen muuttamiseen. Koska lainsäädännölliset toimet eivät nykyisin näytä Suomessa olevan muotia naisten urakehityksen tukemisessa, ratkaisujen pitää tapahtua yrityksissä vapaaehtoisesti. Olemme tässä kirjoituksessa korostaneet business case -ajattelua, jonka mukaan naisten tasavertaiset mahdollisuudet nousta yritysten johtotehtäviin on tärkeä ja kannatettava asia siksi, että se on omiaan edesauttamaan yritysten taloudellista menestystä. Asialla on kuitenkin myös laajempi merkitys. Ihmisten välinen tasa-arvo on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Siinä on lopulta kyse oikeudenmukaisuudesta ja ihmisarvosta. Voidaan ajatella, että on moraalisesti väärin, että toinen sukupuoli jatkuvasti ja järjestelmällisesti sivuutetaan kun tehdään valintoja merkittäviin tehtäviin. Keskustelun arvoinen asia on myös se, onko yritysjohtajien nykyinen työnkuva terve. Onko oikein, että yritysjohtajilta odotetaan koko ajan (yli)pitkiä päiviä ja jatkuvaa valmiutta matkustamiseen. Työtunnit kun eivät suoraan korreloi työn tulosten kanssa. Kenties olisi tarvetta viedä käsitystä hyvästä johtamisesta inhimillisempään ja yhteistoiminnallisempaan suuntaan. Ajatus yritysjohtajista yli-inhimillisinä supersankareina tuntuu jotenkin vanhanaikaiselta. Lopulta on hyvä korostaa myös, että nykyisessä globaalissa taloudessa tasa-arvoiset mahdollisuudet ja oikeudenmukaisuus ei ole vain sukupuolikysymys. Kyse on laajemmin moninaisuudesta ja monimuotoisuudesta. Myös etninen tausta ja ikä ovat usein erottavia tekijöitä sille, kuka valikoituu yritysten ylimpään johtoon. Erilaisuuden merkityksen ymmärtäminen ei siis koske vain sukupuolta. Monimuotoisuutta ja erilaisuutta kannattaa harjoitella, suorahakukonsulttien kanssa tai ilman. Liiketoiminta ei tästä kuitenkaan muutu yhtään vähemmän kansainväliseksi. Lähteitä Garrison, J. (2005) Headhunters and How to Use Them. A Guide for Organizations and Individuals. Lontoo: Profile Books. Gherardi, S. (1995). Gender, Symbolism and Organizational Cultures. Lontoo: SAGE. Holgersson, C. (2003) Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Tukholma: EFI. Kanter, R.M. (1977) Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books. Kinnunen, M. ja Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino. Kolehmainen, S. (1999) Naisten ja miesten työt: Työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa Tutkimuksia 227. Helsinki: Tilastokeskus. Kolehmainen, S. (2002) Koulutus, sukupuoli ja työnjako. Sosiologia, 3/2002, ss Kotiranta, A., Kovalainen, A. ja Rouvinen, P. (2007) Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus. EVA Analyysi No 3. Meriläinen, S. ja Tienari, J. (2007) Kun moninaisuus kohtaa tasa-arvon miten johdetaan? Teoksessa Suomalainen johtaminen puntarissa, toim. Risto Tainio. Helsinki: WSOYPro, ss Tienari, J. ja Ainamo, A. (2004) Liikkeenjohdon konsultoinnin nykykenttä ja historia Suomessa. Työn Tuuli 1/2004, ss Tienari, J., Meriläinen, S. ja Lang, G. (2004) Naiskiintiöt mediassa: ikkuna suomalaiseen työelämän tasa-arvokeskusteluun. Työelämän Tutkimus 2-3/2004, ss Vanhala, S. (2003) Naiset etenevät hitaasti uraputkessa. Hyvinvointikatsaus 4/2003, ss KTT Janne Tienari, Varatuomari Kalle Soikkanen, 24

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa?

Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa? Kuka johtaa? elinkeinoelämä ja tasa arvo Tasa arvoasiain neuvottelukunta 19.3.2010 Talous, tulos ja tasa arvo globaalissa kilpailussa? Minna Canth Akatemiaprofessori Anne Kovalainen Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Tulevaisuuden tekijät ja johtaminen

Tulevaisuuden tekijät ja johtaminen Tulevaisuuden tekijät ja johtaminen Janne Tienari Janne Tienari Professori, Organisaatiot ja johtaminen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Dosentti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto & Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia?

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? ARTTU-kuntaseminaari, Helsinki 15.12.2011 Sari Pikkala Åbo Akademi & Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaamiseen vaikuttavat tekijät työntekijä tiedot, taidot ammatillinen viitekehys/oma

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen

KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen KUNTARAKENTEEN MUUTOS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO Päättäjä- ja kuntalaisnäkökulmia Paras-uudistukseen 27.10.2011 SARI PIKKALA Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi, p. 040 190

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Tuhoava johtaminen työyhteisöissä

Tuhoava johtaminen työyhteisöissä Tuhoava johtaminen työyhteisöissä Minna Hoffrén, TtM, nuorempi tutkija UEF, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Yliopistojen valtakunnalliset työsuojelupäivät 26.8.2016 Esityksen rakenne Mitä tuhoava

Lisätiedot

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Johtamisen huippua seminaari 10.6.2014, Kiasma Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus TASURI Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Hanke käynnistyi 1.11.2013

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA

JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA On ammattiliiton jäsen 42 On vain työttömyyskassan jäsen Ei ole, mutta ollut aikaisemmin ammattiliiton jäsen Ei ole ammattiliiton jäsen, mutta luultavasti

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot