SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 1 (7) Paikka Helsingin Jäähalli, Royal Club, Nordenskiöldinkatu 11-13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 1 (7) Paikka Helsingin Jäähalli, Royal Club, Nordenskiöldinkatu 11-13"

Transkriptio

1 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Keskiviikko klo Paikka Helsingin Jäähalli, Royal Club, Nordenskiöldinkatu Osanottajat Sirpa Paatero (1) puheenjohtaja Kari Uotila (1) Antti Vuolanne (1) Kirsti Kirveennummi-Artiola (1) Henry Toivari (1) Heikki Mäkinen (1) Anu Rajajärvi (1) Esko Vatanen (1) Sirpa Niskala (1) 1-13 Jukka Ukkola 1-13 Sirkka-Liisa Kähärä Sari Virta Ismo Alhoniemi Janne Ollikainen Johanna Söderman sihteeri Poissa esteen Ilmoittaneena Pirjo Urpilainen Matti Semi Arto Seppälä 1/1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2/2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen ja kertoi työyhteisöliikunta projektin rahoitustilanteesta. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkistavat Heikki Mäkinen ja Anu Rajajärvi. 3/3 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2011 Esitys liitteenä (liite 1).

2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 2 (7) Hallitus hyväksyy esityksen. 4/4 TILINPÄÄTÖSPERUSTEET 2010 Esitys liitteenä (liite 2). Hallitus hyväksyy esityksen. 5/5 HENKILÖSTÖASIAT a) Saimaan ja Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajien työsuhteet Liiton työvaliokunta päätti kokouksessaan seuraavaa: Ennakkotiedon mukaan liiton valtionapu on edellisen vuoden suuruinen. Tämä mahdollistaa Tenkulan ja Viskarin työsuhteiden täysiaikaistamisen lukien. Toimenkuvia tarkennetaan vastaamaan täysiaikaista työaikaa. Hallitus on käsitellyt asiaa elokuun suunnitteluseminaarissa ja varsinaista toiminta- ja taloussuunnitelmaan käsitelleissä kokouksissa. Pääsihteerille annettiin valtuudet työsopimusten tekemiseen. Hallitus merkitsee työvaliokunnan päätöksen tiedoksi. Hallitus vahvisti työvaliokunnan päätöksen. b) Työyhteisöliikunnan tilanne Työvaliokunta käsitteli kokouksessaan Työyhteisöliikuntahankkeen rahoitustilannetta. RAY:ltä saadun ennakkopäätöksen ja THL:ltä tulleen rahoituspäätösten mukaan hankkeelle ei olla myöntämässä jatkorahoitusta. Työvaliokunta päätti kutsua ytneuvottelut työyhteisöliikunnan projektirahoituksen epävarmuuden vuoksi. Hallitus kuulee raportin tilanteesta ja merkitsee työvaliokunnan päätöksen tiedoksi.

3 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 3 (7) Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja vahvisti työvaliokunnan päätöksen. Todettiin myös, että työyhteisöliikunta on erittäin tärkeä osa liiton toimintaa ja sen tulevaisuus on pyrittävä turvaamaan. 6/6 SLU:N ARPAJAISHANKE - URHEILUARPA OY Hallitus päätti seuraavaa: Päätettiin sitoutua sijoittamaan hankkeeseen mennessä 1000 euroa sekä merkitsemään perustettavan osakeyhtiön osakkeista kaksi osaketta, mikäli selvitystyöryhmä päätyy ehdottomaan osakeyhtiön perustamista tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanon toteuttajaksi. Kuullaan kokouksessa raportti perustamistilanteesta. Liitteenä (liite 3) luonnokset yhtiön perustamisasiakirjoista (ei-julkisia). Merkittiin raportti tiedoksi. Hallitus piti osakassopimuksen kilpailukieltopykälää liiton näkökulmasta ongelmallisena. Se ei saa estää liittoa järjestämästä arpajaistoimintaa esimerkiksi yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Samalla todettiin, että kilpailukielto ei voi koskea TUL:n piiriorganisaatioiden järjestämiä omia arpajaisia. Yhtiöjärjestysluonnoksessa ei perustettavan yhtiön hallitukselle ole määritelty toimikautta. TUL:n mielestä yhtiöjärjestyksessä on perusteltua määritellä yhtiön hallituksen toimikausi. Päätettiin pyytää perustettavalta yhtiötä tarkennuksia siten, että TUL:n esittämät näkökulmat huomioidaan. TUL:n lopulliseen sitoutumiseen vaikuttaa liiketoimintasuunnitelma. 7/7 VALIOKUNTIEN RAPORTIT Kuullaan valiokuntien raportit. Merkittiin raportit tiedoksi ja päätettiin, että jatkossa tehdään myös lyhyet kirjalliset raportit, jotka laitetaan extranettiin. 8/8 LIITTOJUHLA VUONNA 2014 Hallitus päättää liittojuhlien hakuprosessista ja aikataulusta. Päätettiin, että piireille laitetaan kokouksen jälkeen hakulomake väliliittojuhlan isännöinnistä. Vastaukset pyydetään niin, että ne ehtivät toukokuun hallituksen käsittelyyn.

4 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 4 (7) 9/9 ANSIOMERKIT Hallitus päätti viime vuoden puolella tarkistaa ansiomerkkikriteerejä ja tarkentaa ainakin anomiskäytäntöön tullutta kirjavuutta. Johtoryhmä on hallituksen valtuuttamana nimennyt ansiomerkkityöryhmän (Kirsti Kirveennummi-Artiola, Sari Virta ja Maj-Lis Forsblom-Piskonen), joka on käynyt kaikki liiton huomioimiset läpi. Varsinaisiin kriteereihin ei esitetä muutoksia. Sen sijaan anomiskäytäntö halutaan tiivistää pysymään sovitussa aikataulussa. Hakemuksiin ja kriteereihin on tehty teksteihin tarvittavat päivitykset, jotta kieliasu ja ilmaisut vastaavat paremmin tätä aikaa. Merkittiin tiedoksi ansiomerkkityöryhmän raportti (liite 4). Todettiin, että erityisesti hakuaikataulusta tulee jatkossa pitää kiinni. 10/10 TAPIO RAUTAVAARA RAHASTO TUL:n hallitus nimeää Kansan Sivistysrahaston Tapio Rautavaararahaston hoitokunnan. Edellisen liittokokouskauden rahaston hoitokunnassa ovat olleet Esko Ranto, Mikko Karlsson, Timo Tilli, Heikki Kajanto ja Outi Havia. Hallitus nimeää rahaston hoitokuntaan Janne Ollikaisen, Martti Kempaksen, Timo Tillin, Heikki Kajannon ja Outi Havian. 11/11 PIIRIEN MÄÄRÄRAHAT 2011 Hallitus on tehnyt piirien määrärahajaosta periaatepäätökset keväällä Määrärahat jaetaan perusosaan ja tulososaan. Perusosa on suuruudeltaan 2/3 osaa talousarvioon varatusta summasta. Perusosan määrittelyssä pyritään huomioimaan piirin seuramäärä ja piirin alueellinen laajuus. Liitteessä esitetään jakoperuste perusmäärärahan jakamiseksi piirien välillä. Esityksessä on pyritty huomioimaan piirin seuramäärä sekä alueellinen laajuus. Tulososan jaon valmistelu on kesken.

5 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 5 (7) Hallitus päättää piirien perusmäärärahan jakoperusteista. Päätettiin hyväksyä liitteen (liite 5) mukaiset jakoperusteet. 12/12 ENNAKKOILMOITUS VALTUUSTON KEVÄTKOKOUKSESTA Hallitus hyväksyy liitteen (liite 6) mukaisen ennakkoilmoituksen. Päätösehdotus hyväksyttiin 13/13 MUUT ASIAT a) Työsuojelutarkastus Merkittiin tiedoksi työsuojelutarkastusraportti (liite 7). Todettiin, että jatkotoimenpiteet toteuttaa työsuojelutoimikunta. b) Meitä on moneksi kampanja Etnisten asioiden neuvottelukunnan ETNON kampanjan tarkoituksena on tuoda esille monikulttuurisuutta positiivisella tavalla ennen eduskuntavaaleja. Kampanja alkaa Merkittiin tiedoksi, että tasa-arvovaliokunta käsittelee asiaa 1.2. pidettävässä kokouksessaan. Todettiin myös, että Liikkukaa ry:n, FIMUn ja TUL:n yhteinen seminaari pidetään ja sinne on tällä hetkellä ilmoittautunut noin 40 henkilöä. c) CSIT:n kirje nuorisoyhteistyöstä Merkittiin kirje tiedoksi (liite 8). Todettiin, että CSIT:n kansainvälisiin seminaareihin voisivat osallistua esimerkiksi Nuoret Päättäjät -hankkeen osanottajat. d) Piirikokoukset Todettiin, että 10 piiriä ovat tähän mennessä ilmoittaneet kokoustensa ajankohdat. Kymenlaakso Sirpa Paatero Keski-Suomi Heikki Mäkinen Kainuu 6.4. Saimaa 6.4.

6 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 6 (7) Tampere 9.4. Varsinais-Suomi Suur-Helsinki Uusimaa Satakunta Häme Päätettiin jakaa loput hallitusvastuut myöhemmin pääsääntöisesti siten, että hallituksen jäsenet osallistuvat oman alueensa piirikokouksiin. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenet nostavat kokouksissa esiin erityisesti valiokuntien ja johtoryhmien toiminnan sekä väliliittojuhlan. e) Aprilliristeilyn kutsuvieraspöydät Päätettiin, että hallituksen jäsenet pitävät seuraa kutsuvieraille lauantain ruokailun yhteydessä ja että heille ilmoitetaan etukäteen keitä heidän pöydässään istuu. Todettiin, että yhteistyökumppanien tapaamisesta on hyötyä erityisesti toiminnanjohtajille. f) Ay-Sporttifestarit ja muut ay-kilpailut Päätettiin, että lajit voivat pitää omia kisojaan välivuosina, mutta niitä ei voi nimittää ay-mestaruuskisoiksi. Myös mitali- ja muut kuviot jaostojen on hoidettava itse. 14/14 SEURAAVAT KOKOUKSET klo klo Todettiin, että kokouksen yhteydessä pidetään myös valiokuntapäivät, jonne kutsutaan valiokuntien kaikki jäsenet. Päätettiin, että hallituksen kokous aloitetaan jo klo ja että kokous pidetään Tampereella. Päätettiin edelleen pitää kokouksen yhteydessä TUL:n Kisakeskussäätiön valtuuskunnan kokous klo Päätettiin myös, että syysvaltuusto järjestetään Turussa. 15/15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Sirpa Paatero päätti kokouksen klo

7 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 7 (7) Vakuudeksi Sirpa Paatero Johanna Söderman puheenjohtaja sihteeri Olemme tänään / 2011 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Anu Rajajärvi pöytäkirjan tarkistaja Heikki Mäkinen pöytäkirjan tarkistaja

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TUL mukka 4 / 2007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TUL mukka 4 / 2007 Yliopistonkatu 31, 20100 TURKU www.tulturku.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TUL mukka 4 / 2007 * * * * * * * * * *

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2013-2015 11.9.2013 Paikka: Alueyhdistyksen toimitila osoitteessa Aurakatu 20 E-F (sisäpihalla, summeri porttikongin rautaportilla).

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 28.8.2014 klo 17.00-21.47 Paikka Metsähautausmaa, kirkon hautausmaa, seurakuntakoti Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen (Ei osall. hautausmaakats.) x Reijo Koskinen vpj

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007 Esityslista 7/2007 Aika Tiistai 16.10.2007, klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Kärkihankkeiden organisointi 5

Lisätiedot