Suihkukaappi Rio. 1 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suihkukaappi Rio. 1 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot"

Transkriptio

1 1 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot Suihkukaappi Rio Arvoisa asiakas: Kiitoksia, että valitsitte Schönberg in suihkukaapin. Teidän turvallisuutenne vuoksi lukekaa huolellisesti nämä ohjeet. Tiedoksi: 1. Suihkukaapin mitat: 900x900x1850 ja 800x800x1850 Suihkukaapin alustan mitat: 900x900x150 ja 800x800x150 Täydellinen pakkaus sisältää: 1. 4 lasia (2 sivulasia ja 2 ovilasia) 2. 8 rullaa 3. 2 ovenvetimiä 4. 2 lasikiinnitystä 5. 2 seinälistaa 6. 2 magneettitiivistettä 7. 2 tavallista tiivistettä 8. Setti ruuveja, tulppia ja muita kiinnitysvälineitä Asennusohje: Yleistietoa: 1. Suojatkaa silikonilla (saniteettisilikoni neutral sanitary silicone ) kaikki pinnat, joista voi vettä tihkua läpi. Myös seinäpylväiden ja seinän välinen liitospinta. 2. Poratkaa uudet reiät, jos ne eivät ole kohdakkain. 3. Mikäli asennatte omatoimisesti, niin Lintman asennukselle takuuta ei anna. 4. Tuotteiden asennusta varten täytyy olla asennustila, joka on tuotteen sivuista vähintään 0,5 m ja ylhäältä vähintään 0,3 m. 5. Mikäli tilaatte asennuksen Lintman ista, ottakaa huomioon seuraavat asennusehdot: LINTMAN EESTI AS:än suoritettava suihkukaapin asennus sisältää: Tuotteen kuljetuksen talon edestä työasentoon, jos sen varten ei tarvitse suihkukaappia purkaa eikä suurentaa oviaukkoja Tuotteen kokoonpanon tehdaspakkauksesta työasentoon Tuotteen liitännän ennalta taakse/alle asennettuun vesijohtoverkkoon Tuotteen liitännän vedenpoistoreiästä viemäriin, mutta ei kauempana kuin 50 cm. Tuotteen asennuksen työasentoon ja vaaituksen

2 2 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot Suihkukaapin asennukseen EIVÄT sisälly seuraavat rakennus-, saniteetti-; sähköja viimeistelytyöt: Oviaukkojen tai läpikulkuaukkojen suurentaminen Vikavirtasuojan (-suojien), hätäkatkaisimien asennus ja muut sähkötyöt jakokaapissa Sähkötyöt, johtojen vetäminen laitteen luo Seinien ja lattian purkaminen sekä aukkojen tekeminen asennuksen mahdollistamiseksi Tulovesi- ja viemäriputkien vetäminen ammeen alle Ilmanvaihtotyöt Oviaukkojen ym. läpikulkuaukkojen uudistus Ammetta ei asenneta toteutusvaiheessa olevaan huoneeseen ASENNUS Alustan asennus 2. Yläkaari kiinnitetään pylväisiin. Kaari kiinnitetään pylväisiin molemmin puolin yhdellä ruuvilla.

3 3 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot 3. Kun yläkaari on asennettu, ottakaa laatikosta sivulasit, kiinnittäkää niihin tiivisteet ja asentakaa ne sivupylväisiin ja kaareen. Kiinnittäkää lasit yläkaareen mukana olevalla erikoisella lukituksella. Sivulasien kiinnittämisen jälkeen asentakaa alakaari samalla tavalla. Molemmin puolin 1 ruuvilla. 4.Nüüd, kui kõik eelnev on tehtud, siis paigaldage ukse postid. Uksepostid kinnitatakse ülevalt kruvidega. Peale seda võtke rullikud ja astege need kaarde. Kui rullikud on kaares, siis tõstke uks ette ja kinnitage rullikud. Sama tegevust korrake ka teise uksega. 5. Ottakaa kokonainen etuseinä, asettakaa se alustalle ja kiinnittäkää sivupylväistä seinään. Kiinnitys seinään suositellaan tehdä tulpilla.

4 4 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot Takuu voimassaolo Takuunantaja myöntää tuotteelleen takuun näiden takuuehtojen mukaan Viron tasavallan alueella. Takuunantajana on näissä ehdoissa mainittu tuotteen myyjä. Näistä takuuehdoista johtuva takuu ei sulje pois käyttäjän mahdollisuutta käyttää muita säädöksistä johtuvia oikeuksiaan. Höyrysaunalle, hierontakaapille ja hierontakylvylle (edellä mainitut laitteet jäljempänä erikseen nimitetty myös tuote tai yhdessä tuotteet ) on myönnetty takuu 24 kuukautta. Tuotteen takuuaika alkaa faktuuralaskun/myyntikuitin ja tuotteen käyttäjälle luovuttamisen päivästä. Mikäli tuotetta korjataan takuukautena, pitenee takuuaika takuukorjauksen suoritusajan verran. Näistä takuuehdoista johtuvien oikeuksien lisäksi ovat käyttäjällä myös muut lainsäädännöstä johtuvat oikeudet. Takuun laajuus Takuu kattaa takuuaikana tuotteessa havaittujen tuotanto-, materiaali- tai rakennevikojen korjauksen takuukuitissa mainitussa valtuutetussa korjausliikkeessä, mahdollistaakseen käyttäjän ostaman tuotteen tarkoituksenmukaisen käytön. Tuotteen takuu kattaa vain viallisten osien vaihdon tai korjauksen eikä laajene muihin välittömiin ja/tai välillisiin kuluihin ja/tai vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tuotteen viasta tai rikkoutumisesta. Takuun perusteella vaihdetut vialliset osat siirtyvät takuunantajan omistukseen. Takuun puitteissa vaihdettujen osien ja laitteiden takuu on voimassa tuotteen takuuajan loppuun saakka, kuitenkin vähintään 6 kuukautta osan tai laitteen vaihtopäivästä. Takuuseen ei kuulu: tuotteen säännöllisestä tarkoituksenmukaisesta käytöstä johtuva normaali kuluminen (mm. myös hierontapaneelin sekoitinsuodattimen, suihkun osien ja suihkukaapin ovikoukkujen vaihto); tuotteen käyttäjälle luovutuksen jälkeen syntynyt viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärästä tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, väärästä huollosta, asennuksesta tai kytkennästä; tuotteen käsittelystä hankaavilla, voimakkaasti syövyttävillä aineilla; tuotteen viat jotka ovat aiheutuneet kytkennästä sopimattomaan tai tilapäiseen sähkö-, vesi- tai viemäristöverkostoon; huonojen käyttöolosuhteiden, samoin salaman, korroosion tai elektrolyysin aiheuttamat viat; viat jotka ovat syntyneet tuotteen käyttäjälle luovuttamisen jälkeen; jos tuotetta on korjattu palveluliikkeessä, joka ei ole takuukuitissa merkitty Valtuutettujen korjausliikkeiden luetteloon; käyttäjän syyllisestä käyttäytymisestä tai toimettomuudesta aiheutuneet viat; kuljetusvahingot jotka ovat aiheutuneet tuotteen kuljettamisesta muulla kun valmistajalle kuuluvalla kulkuneuvolla; vahingot, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääränlaisesta varastoinnista ja säilyttämisestä ostajan luona; asennuksessa ilmi tulleiden vahinkojen korjaus, jos ostopäivästä asennuspäivään on kulunut yli 3 kuukautta;

5 5 Asennus- ja käyttöohje + takuuehdot palvelualueeksi tarkoitetun työtilan (0,5 m tuotteesta) vapauttamiseen liittyvät työt; takuukorjauksen puitteissa ei suoriteta tuotteen käyttöohjeissa suositeltuja huoltotöitä (tuotteen puhdistus, säädöt yms.); muiden osien ja laitteiden vikojen korjaaminen, jotka ovat aiheutuneet tuotteen asennus- ja käyttöohjeiden vaatimusten ja suositusten sekä paikallisten säännösten laiminlyönnistä; takuun piiriin eivät kuulu veden huonosta laadusta aiheutuneet viat; veden jäätymisestä aiheutuneet viat; syöttöjännitteen voimassaolevista standardeista poikkeamisen aiheuttamat viat; tuotteen välitysmyynnin tapauksessa takuu ei ole voimassa; Ilmapumpun takuu on 1 vuosi; tuotteen omavaltainen muuttaminen; jos tuotetta käytetään, mutta se ei ole liitetty vesiverkostoon tai jos tuotteeseen ei tule vettä (vesipumppu tai höyrygeneraattori palaa kuivakäytön tuloksena); jos puolueeton katsastus selvittää, että vika ei kuulu takuun piiriin. Takuu ei laajene kuluihin jotka eivät liity tuotteeseen, tai vahinkoihin jotka ovat syntyneet tuotteen toimintahäiriön tai pysähtymisen seurauksena. Käyttäjän oikeudet Käyttäjällä on näissä takuuehdoissa määrätyin ehdoin oikeus vaatia ostamansa tuotteen ilmaista korjausta tai vaihtoa, jos korjaus ei anna haluttuja tuloksia. Vian havaittua on käyttäjällä oikeus vaatia tuotteen korjaamisen sijasta tuotteen palauttamista ja kauppahinnan korvaamista vain siinä tapauksessa, jos kysymyksessä on oleellinen vika, jonka korjaaminen ei anna haluttua tulosta tai jos takuukorjaus toistuvasti ei ole suoritettu vaatimusten mukaisesti. Tuotteen palautuksen yhteydessä korvataan ostajalle tuotteen kauppahinta täysimääräisenä. Käyttäjällä on oikeus saada vaihdetulle tuotteelle tai sen osalle alkuperäistä myyntitakuuta vastaava uusi takuu. Käyttäjän oikeuksien toteuttamisen järjestys Tuotteen vian havaitsemisen yhteydessä on tuotteen käyttö välittömästi lopetettava ja otettava 5 työpäivän kuluessa yhteys takuukuitissa mainittuun valtuutettuun korjausliikkeeseen. Näissä takuuehdoissa mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi on käyttäjän esitettävä valtuutettuun korjausliikkeeseen: a) asianmukainen alkuperäinen kauppakirja Takuukorjaus suoritetaan kohtuullisen ajan kuluessa valtuutettuun korjausliikkeeseen yhteydenoton jälkeen. Takuukorjauksen suorittaja voi tuotteen omistajalta/haltijalta vaatia vapaan työalueen olemassaoloa (vähintään 0,6 m leveä alue tuotteen ympärillä) korjauksen suorittamiseen. Asennus- tai takuukysymyksissä ottakaa yhteys viralliseen maahantuojaan.

1200 x 830 x 2230. SUIHKUKAAPPI BLACK DIAMOND (vasen) SUIHKUKAAPPI BLACK DIAMOND (oikea)

1200 x 830 x 2230. SUIHKUKAAPPI BLACK DIAMOND (vasen) SUIHKUKAAPPI BLACK DIAMOND (oikea) 1200 x 830 x 2230 SUIHKUKAAPPI BLACK DIAMOND (vasen) SUIHKUKAAPPI BLACK DIAMOND (oikea) Tiedoksi Olemme kiitollisia, että ostitte tuotteemme. Ennen tuotteen käyttöä lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

City 148 1480x995x605 mm Hieronta- amme oikea SCH332 Hieronta- amme vasen SCH333 Asennus- ja käyttöohje

City 148 1480x995x605 mm Hieronta- amme oikea SCH332 Hieronta- amme vasen SCH333 Asennus- ja käyttöohje City 148 1480x995x605 mm Hieronta- amme oikea SCH332 Hieronta- amme vasen SCH333 Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Sisältö... sivu 1 Valmistelut... sivu 2 Turvallisuus ja huoltaminen... sivu 3 Kuvitettu asennusohje...

Lisätiedot

Amoure 1200x8200x2150 mm

Amoure 1200x8200x2150 mm Amoure 1200x8200x2150 mm Hierova suihkukaappi SCH283 ja Höyrysauna SCH282 Asennus- ja käyttöohje Sisältö... sivu 1 Valmistelut... sivu 2 Turvallisuus ja huolto... sivu 4 Kuvitettu asennusohje... sivu 5

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Asennusohje www.ilto.fi

Asennusohje www.ilto.fi ILTO Roof -huippuimurit ja -kattoläpiviennit Asennusohje www.ilto.fi ILTO Roof -tuotteet HUIPPUIMURIT ULOSPUHALLUSHAJOTTIMET VIEMÄRIN TUULETUSPUTKET TUULETUSPUTKI RADONIMURI KATTOLÄPIVIENNIT LÄPIVIENTITIIVISTEET

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65. Käyttöohje

ILPO Comfort CE50 ja CE65. Käyttöohje ILPO Comfort CE50 ja CE65 Käyttöohje Sisällys Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset...4 Yleistä...4 Sisälämpötila...4 Käyttöveden lämpötila...4 Käyttöveden määrä...4 Yöalennus lisälämmön viivästys...5

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella. HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA!

Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella. HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Tässä

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN MAXI PILARI-IKI 12 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta.

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

EPSON COVERPLUS Ehdot

EPSON COVERPLUS Ehdot EPSON COVERPLUS Ehdot 1. Määritelmät Näihin ehtoihin liittyvät määritelmät: "Rekisteröinti" on EPSON CoverPlus -rekisteröintisivustossa käytettävä prosessi, jonka avulla syötät ostamasi (tai muutoin saamasi)

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

PELTIKATON ASENTAMINEN ON NYT TEHOKASTA

PELTIKATON ASENTAMINEN ON NYT TEHOKASTA KÄYTTÖOPAS PELTIKATON ASENTAMINEN ON NYT TEHOKASTA KINGI kateruuvin älykäs muotoilu mahdollistaa tehokkaan asennuksen. Kruunukannan muotoilu takaa asennusistukalle pitävän otteen ruuvi kannasta ja FastFX-pikakärki

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi Asennusohjeita. www.bosch-home.fi 2 Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen Sisällysluettelo Kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden yhdisteleminen 3 Kalusteisiin sijoitettavat uunit Asennusohjeita ja

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies Virhevastuu ja takuu autokaupassa 12.12.2007 Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet auton kaupassa. Ohje koskee

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry (jäljempänä SKLL) on 30.12.2005 vahvistanut nämä sopimusehdot sovellettavaksi asennuksen sisältävien laitetoimitusten

Lisätiedot