Liite 1/ Johtokunta Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje lukien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien"

Transkriptio

1 Liite 1/ Johtokunta Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje lukien

2 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Määritelmät Mikä palveluseteli on? LLKY:n palveluseteli Mitä palvelusetelillä hankittu palvelu kattaa ja ei kata Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen Palvelukodin valinta ja asiakkuuden sopiminen Asuminen palvelukodissa Palvelusetelin arvo ja asiakkaan käyttövara Asiakkaan omavastuu vajaiden kuukausien ja poissaolojen ajalta Laskutusperusteet LLKY:ltä asiakkaan vajaiden kuukausien ja poissaolojen ajalta Palvelusetelin voimassaolo Palvelukodin vaihtaminen Palvelun päättyminen Palvelusetelin käytöstä luopuminen Palvelusetelin myöntämisen esteet Palveluseteliasiakkaan asema ja oikeudet Erimielisyydet, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut, oikaisuvaatimukset LLKY:n velvoitteet Palveluseteliprosessi...12 B. Palveluntuottajaa koskevat kriteerit Palveluntuottajaa koskeva yleiset sopimusehdot Henkilöstö ja osaaminen Tilat, laitteet, välineet Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen toiminta, palvelun sisällön vaatimukset Ateriat Siisteys Vaatehuolto Laadun hallinta Asiakasturvallisuus Vaadittava raportointi, valvonta ja yhteistyö LLKY:n kanssa Ympäristöterveys Asiakirjahallinto ja salassapito Vakuutukset Alihankinta Yleiset vaatimukset: lait ja viranomaismääräykset Maksukäytäntö Palveluntuottajahakemuksen liitteet...24

3 3 A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa 1. Määritelmät Tässä toimintaohjeessa: Asiakkaalla tarkoitetaan palvelusetelin saajaa, palvelujen ostajaa. Palvelujen järjestäjällä tarkoitetaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää (LLKY), palvelusetelin myöntäjää. Palvelusetelillä tarkoitetaan LLKY:n asiakkaalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset LLKY:n ennalta määräämään palvelusetelin arvoon asti. Käytännössä palveluseteli on LLKY:n viranhaltijan allekirjoittama viranhaltijapäätös. Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy LLKY:n määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota LLKY:n myöntämän palvelusetelin arvo ei kata, ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelun hinta muodostuu LLKY:n maksamasta osuudesta (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan maksamasta osuudesta (asiakkaan omavastuuosuus). Hintakatto on palveluntuottajalle maksettava palvelun enimmäishinta. Siihen sisältyvät LLKY:n maksama osuus ja asiakkaan omavastuuosuus. 2. Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on asiakkaalle vapaaehtoinen ja LLKY:lle vaihtoehtoinen tapa järjestää LLKY:n järjestämisvastuulla olevia palveluasumisen palveluja. Palvelusetelijärjestelmä ei synnytä asiakkaalle uusia oikeuksia palveluihin eikä lisää palveluja, vaan täydentää olemassa olevien palvelujen valikoimaa. Palvelusetelin käyttöä säätelevät Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Palvelusetelillä voi ostaa ainoastaan arvolisäverotonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Palvelusetelijärjestelmässä LLKY ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Palveluseteli perustuu kolmen osapuolen toimintaan: - asiakas eli palvelusetelin saaja on palvelujen ostaja - LLKY eli palvelujen järjestäjä on palvelusetelin myöntäjä - LLKY:n hyväksymä palvelujen tarjoaja eli palveluntuottaja on varsinaisen palvelun suorittaja LLKY hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Luettelo palveluntuottajista hinnastoineen löytyy LLKY:n verkkosivuilta osoitteesta

4 4 Palvelusetelillä asiakas ostaa palveluntuottajalta palveluasumiseen kuuluvan hoidon ja hoivan sekä asumiseen kiinteästi liittyvät tukipalvelut, eli ateriapalvelun, pyykkihuollon, siivouksen ja toimintayksikössä olevan turvajärjestelmän käytön. Palvelusetelillä ei voi maksaa mitään muita mahdollisia palveluntuottajan tarjoamia palveluja (esim. fysioterapiapalveluja, kampaamo- ja muita hyvinvointipalveluja), vaan asiakas maksaa ne itse. Palvelusetelillä LLKY sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palveluasumisesta palvelusetelin arvon mukaisen kustannuksen. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelun hinnan ja setelin arvon välisen erotuksen eli omavastuuosuuden. Lisäksi asiakas maksaa palveluntuottajalle asunnostaan vuokran (sisältäen veden, sähkön, lämmityksen ja mahdollisen kalustemaksun) sekä palveluntuottajalta mahdollisesti hankkimansa lisäpalvelut. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima palvelun hoitopäivähinta asumispalvelusta on pienempi, kuin on palvelusetelin arvo, LLKY suorittaa palveluntuottajalle enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan. Palveluseteliasiakkailta LLKY ei peri asiakasmaksuja kuten itse tuottamassaan ja ostopalvelusopimukseen perustuvassa palveluasumisessa. 3. LLKY:n palveluseteli LLKY myöntää palvelusetelillä seuraavan palvelun: pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneiden, pääasiassa yli 65- vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palveluseteli myönnetään kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen henkilöille, joiden palveluntarve täyttää LLKY:n tehostetun palveluasumisen kriteerit. Asiakkaan palvelutarpeen kartoitus perustuu aina LLKY:n sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään asiakkaan toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioon. Tehostettua palveluasumista myönnetään palvelusetelillä asiakkaalle, jonka kohdalla osa tai kaikki seuraavista kriteereistä toteutuvat: - fyysinen, psyykkinen tai kognitiivinen toimintakyky on merkittävästi alentunut ja asiakas ei kykene fyysisen, psyykkisen tai kognitiivisen toimintakykynsä heikentymisen tai muiden syiden vuoksi (mm. voimakas turvattomuuden tunne, omaishoidon äkillinen päättyminen) selviytymään nykyisessä asumismuodossa tehostetun avohoidon keinoin tuettuna - asiakkaan toimintakyky ja/tai muistitoiminnot ovat alentuneet, asiakkaalla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus (MMSE 0-15). - asiakas tarvitsee runsaasti ja jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissaan siten, että hänen selviytymisensä arjessa edellyttää ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa 1-2 henkilön avustamana Mikäli asiakkaan muistisairauteen liittyy karkailua ja/tai voimakasta käytösoireilua, hänet sijoitetaan muistisairaiden tehostettuun palveluasumiseen, mikäli asuminen tehostetun palveluasumisen yksikössä ei asiakkaan tilanne huomioon ottaen katsota olevan mahdollista. Tällöin palvelua ei järjestetä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin avulla. Jos palveluasumisen kriteerit täyttyvät, asiakkaalle myönnetään palveluasuminen ensisijaisesti joko LLKY:n omassa palveluasumisen yksikössä tai ostopalveluyksikössä. Toissijaisesti asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta palveluseteliin.

5 5 LLKY:n palveluseteli on tulosidonnainen ja sen käyttö on mahdollista kaikkiin tuloluokkiin kuuluville asiakkaille. 4. Mitä palvelusetelillä hankittu palvelu kattaa ja ei kata Palveluseteli kattaa: Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen ympärivuorokautisen kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan, joka sisältää: o päivittäisissä toiminnoissa kuten ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, intiimihygienian hoidossa ja liikkumisessa avustamisen o hoitohenkilökunnan toteuttaman terveyden - ja sairaanhoidon o apuvälinearvioinnin, apuvälineiden hankkimisessa ja käytössä avustamisen (tarvittaessa yhteistyössä LLKY:n fysioterapiahenkilökunnan kanssa) o asiakkaan käytössä olevan turvapuhelimen tai hoitajakutsun (hälytyspainike, turvaranneke tai muu järjestely) o palvelukodin henkilökunnan toteuttaman viriketoiminnan ja ryhmätoiminnan Ruokavalion mukaiset päivittäiset ateriat (ateriapäivä): o aamupala o lounas o iltapäiväkahvi/välipala o päivällinen o iltapala o lisäksi aamupäivän välipala energiarikasta ruokavaliota noudattaville Siivouksen o asiakkaan huoneen tarpeen mukaisen päivittäisen kevyen yleissiivouksen, huoneen viikko- ja kuukausisiivouksen ja ikkunoiden pesun 1x/vuosi Pyykkihuollon seuraavilta osin: o asiakkaan perusvaatehuollon, liinavaatteiden ja pyyhkeiden pesun ja jälkihuollon, pyyhkeiden ja liinavaatteiden vaihdon Palveluseteli ei kata: Asunnon vuokraa, asunnon lämpö-, vesi- ja sähkökuluja, mahdollista kalustemaksua Kalusteita Lääkekuluja Täydennysravintovalmisteita, letkuravintovalmisteita Hoitotarvikejakeluna myönnettäviä hoitotarvikkeita ja muita henkilökohtaisia hoitotarvikkeita Vaatekuluja (asiakas käyttää palveluasumisessa omia vaatteita) Henkilökohtaisia puhelinkuluja Henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja muita henkilökohtaisia tarvikkeita Vaatteiden erityispesua pesulassa (mm. kuivapesu, hienopesu), mattojen, verhojen, pöytäliinojen, sängynpeitteiden ym. huonetekstiilien pesua Fysioterapiapalveluja, jalkahoito-, kampaamo- ja muita hyvinvointipalveluja Asiakkaan itse hankkimia muita lisäpalveluja Harrastuksia, harrastuksissa ja vierailuilla avustamista Lääkäripalveluista aiheutuneita käynti-, poliklinikka-, toimenpide- tai hoitopäivämaksuja (esim. terveyskeskuksen vuosimaksua, päivystysmaksua, erikoissairaanhoidon maksuja, hammaslääkärin,

6 6 silmälääkärin ja yksityislääkäreiden maksuja, lääkärintodistuksista perittäviä maksuja ja muita mahdollisia lääkärin vastaanotolla perittäviä maksuja) Matkakuluja taksilla tai yleisellä kulkuneuvolla (myös matkat lääkärin vastaanotoille, sairaalamatkat, poliklinikkakäynneistä aiheutuvat matkat) 5. Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen LLKY:n asumispalveluita haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella, joka on saatavilla esim. LLKY:n kotihoidon toimistoista, palvelukoordinaattorilta tai sähköisesti LLKY:n Internet-sivuilta. Kiireisessä tilanteessa hakemuksen saa vireille ottamalla puhelimitse yhteyttä LLKY:n palvelukoordinaattoriin. Palvelusetelin käyttöönotosta sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Ennen palvelusetelipäätöksen tekemistä varmistetaan, että asiakas kykenee joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai edunvalvojan tuella hankkimaan hänelle palvelusetelipäätöksellä myönnetyt palvelut, ja että asiakas haluaa ottaa palvelusetelin vastaan. Päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn- ja palveluntarpeen arvioinnin pohjalta ja se perustuu LLKY:n johtokunnan hyväksymiin LLKY:n hoidon ja hoivan asumispalveluiden kriteereihin ja palvelukuvauksiin. Varsinaisen viranhaltijapäätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee LLKY:n kotihoidon johtaja tai hänen sijaisensa. Viranhaltijapäätös tehdään sen jälkeen, kun asiakas tai hänen edustajansa sekä asumispalveluntuottaja ovat toimittaneet LLKY:lle tarvittavat tiedot asiakkaan omavastuun määrittämiseksi. Viranomaisen oikeuteen saada asiakkaan tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määrittämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a :ssä säädetään viranomaisen oikeudesta saada tietoja asiakasmaksuja määrättäessä. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle aina määräajaksi. Seteleitä myönnetään sen määrärahan puitteissa, jonka LLKY:ssä on varattu palveluasumisen järjestämiseen. Asiakas poistetaan LLKY:n asumispalvelua odottavien jonosta, kun palvelusetelipäätös astuu voimaan. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelusetelipalveluja. Asiakas voi myös kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin hänen palvelunsa turvataan muilla LLKY:n palveluilla. 6. Palvelukodin valinta ja asiakkuuden sopiminen Asiakkaan saatua palvelusetelin, hän valitsee palveluasumisen yksikön, johon hän haluaa muuttaa. Valinta tulee tehdä niiden palveluntuottajien joukosta, jotka LLKY on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Palveluntuottajan tulee antaa asiakkaalle mahdollisuus tutustua palveluasumisen yksikköön etukäteen, ennen palveluasumispaikan valintapäätöstä. Palveluntuottajalla tulee olla myös kirjallinen esite palveluasumisen yksiköstä ja sen toiminnasta. Palveluntuottajien tarkat hintatiedot on mahdollista saada joko tiedustelemalla hintoja suoraan palveluntuottajilta tai katsomalla hinnat LLKY:n ylläpitämästä palvelusetelituottajarekisteristä. Kun sopiva palvelukoti on löytynyt ja asiakas on saanut sieltä paikan, asiakas ja palveluntuottaja tekevät vuokrasopimuksen sekä palvelusopimuksen palvelun tuottamisesta. Asiakkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää paikkakunnan keskimääräistä vuokratasoa. Vuokrasopimuksessa tulee määritellä vähintään seuraavat asiat:

7 7 vuokran suuruus vuokrasopimuksen irtisanomisaika (myös jos asiakkaan tarve palveluasumiselle päättyy äkillisesti) vuokran maksamista koskevat ehdot (vuokranmaksupäivä, vuokranmaksutapa, ennakkovuokran periminen) vuokrankorottamista koskevat perusteet laskutusperusteet, jos palveluun tulee katkoksia Palvelusopimuksessa tulee määritellä vähintään seuraavat asiat: palvelun hinta/vrk eriteltynä seuraavasti: o hoito ja hoiva o ateriat o siivous ja pyykkihuolto palvelun hinnan muutosten perusteet palvelun irtisanomista koskevat periaatteet palvelun laskutusta koskevat ehdot asiakkaan omavastuuosuuden määrä täysien ja vajaiden kuukausien sekä asiakkaan poissaolojen ajalta palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet Sopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa palveluntuottajalle palvelusetelipäätöksen, josta ilmenee palvelusetelin arvo ja voimassaoloaika. Palveluntuottajan velvollisuus on ilmoittaa LLKY:lle, että asiakas on ottanut palvelukodista paikan vastaan. 7. Asuminen palvelukodissa Lähtökohtaisesti palveluntuottajalta edellytetään, että asiakas voi asua valitsemassaan palveluasumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Asiakas kalustaa palveluasumisyksikössä oman huoneistonsa itse omilla huonekaluillaan ja tekstiileillään. Tilanteessa, jolloin asiakkaalla ei heti saapuessaan ole omia huonekaluja, tulee palveluntuottajalta olla kohtuulliseksi ajaksi lainattavissa kohtuullista korvausta vastaan sänky, patja, vuode- ja liinavaatteet, yöpöytä ja tuoli, kunnes asiakas hankkii omat. Mahdollisesta korvauksesta palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa ja perii aiheutuneet kustannukset häneltä. Jos toimintayksikössä asukashuoneet on valmiiksi varusteltuja hoitohenkilökunnan työergonomiaa tukevalla peruskalustuksella (mm. sähkökäyttöisellä sängyllä), toimintayksikkö voi edellyttää näiden kalusteiden käyttämistä asukashuoneen kalustuksessa. Palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaalta kohtuullinen korvaus näiden kalusteiden käytöstä. Asukashuoneen tulee olla esteetön ja invavarusteltu. Huoneessa on pystyttävä liikkumaan avustajan ja/tai eri apuvälineiden turvin. Asiakkaan hoidon niin vaatiessa palveluntuottaja sitoutuu järjestämään asiakkaan käyttöön sähkösäätöisen hoitosängyn ja tarvittavat tukikahvat yhteistyössä LLKY:n kanssa. Asiakkaalla on oikeus käyttää palveluasumisyksikössä olevia yhteisiä tiloja. Yhteisten tilojen ja asiakkaan käytössä olevan piha-alueen on sovelluttava liikuntarajoitteisen ja apuvälineitä käyttävän asiakkaan esteettömään liikkumiseen ja asiakkaiden yhteiseen oleskeluun. Kameravalvonta ja valvontaan liittyvä kuuntelu eivät saa muodostaa rikoslain 24 luvun 5 ja 6 :n mukaista toimintaa (1889/39)

8 8 8. Palvelusetelin arvo ja asiakkaan käyttövara Palvelusetelin arvoa määriteltäessä laskentakaavat ovat: asiakkaan omavastuu/kk: (bruttotulot - a) * 40 % + b asiakkaan omavastuu/hoitopv: [(bruttotulot -a) * 40 % + b] * 12: 365 palvelusetelin arvo/hoitopv: palveluasumisen hoitopäivähinta - asiakkaan omavastuu/hoitopv Laskentakaavassa: a = vastaa suuruudeltaan kotona annettavan palvelun tulorajaa /kk (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/912 3). Vuonna 2015 tuloraja on 563 /kk b = vastaa suuruudeltaan LLKY:n johtokunnan hyväksymän ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksutaksan mukaista tehostetun palveluasumisen tukipalvelumaksua ( /kk). Vuonna 2015 tukipalvelumaksu on 458 /kk. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen eli siinä huomioidaan asiakkaan maksukyky. Asiakkaan ja palveluntuottajan tulee toimittaa LLKY:lle tarvittavat tulotiedot, jotta palvelusetelin arvo voidaan määritellä. Palveluseteli perustuu asiakkaan bruttotuloihin, ja tuloina huomioidaan: eläketulot ko. vuoden indeksikorotettujen eläketulojen mukaan (kansaneläke, työeläkkeet, muut eläketulot) Kelan tuet (eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä) edelliseltä vuodelta maksetut talletusten korot veronalaiset ansio- ja pääomatulot verosta vapaat tulot, mm. valtionkonttorin maksamat verosta vapaat tulot (esim. elinkorko) maatalouden ansiotulot, metsätalouden toteutuneet myyntitulot, muut ansio- ja pääomatulot viimeksi vahvistetun verotuksen mukaan muut säännölliset tulot Muita tuloja ei tuloina huomioida, esim. kertaluonteisesti maksettua tuloa. Palvelusetelin arvon määrittämisessä huomioidaan, että asiakkaan käyttöön jää minimikäyttövara 120 /kk. Käyttövaraa laskettaessa laskukaavana on: Asiakkaan nettotulot vähennettynä: vuokra (sis. lämpö, sähkö, vesi, kalustemaksu), palvelusetelin omavastuuosuus, edunvalvojan palkkion perusmaksu, reseptiin perustuvat lääkemenot (edellisen vuoden Kelatietoihin perustuen asiakkaan omavastuuosuus kuukautta kohti laskettuna). Jos asiakkaan käyttöön jää näiden vähennysten jälkeen alle 120,00 /kk palvelusetelin arvoa korotetaan siten, että minimikäyttövara toteutuu. Palvelusetelin arvo tarkistetaan pääsääntöisesti kalenterivuosittain. Tämän lisäksi palvelusetelin arvo tarkistetaan aina seuraavissa tilanteissa: LLKY:n palvelusetelin arvon määräytymisperusteet muuttuvat. Tarkistaminen tehdään siitä alkaen, kun uudet määräytymisperusteet tulevat voimaan. Asiakkaan tulot muuttuvat olennaisesti (esim. asiakkaalle myönnetään uusi eläke, eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, myönnetty eläke tai tuki lakkautuu tai muuttuu suuruudeltaan). Tarkistaminen tehdään tiedoksisaantia seuraavan kuukauden alusta lukien. Päätös palvelusetelin arvosta on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin. Tarkistaminen tehdään takautuvasti enintään kuluvan kalenterivuoden ajalta.

9 9 Viranhaltijan tekemä päätös palvelusetelin arvosta on tehty virheellisesti. Tarkistaminen tehdään takautuvasti enintään kuluvan kalenterivuoden ajalta, mikäli virheessä on kyse LLKY:n edusta. 9. Asiakkaan omavastuu vajaiden kuukausien ja poissaolojen ajalta Asiakkaan aloittaessa tai lopettaessa palveluasumisen kesken kalenterikuukauden palveluntuottajalla on oikeus periä häneltä palvelusetelin omavastuuosuus vain toteutuneilta hoitopäiviltä (jakajana 28, 29, 30 tai 31 päivää). Palveluasumiseen saapumispäivä ja sieltä poistumispäivä katsotaan toteutuneeksi hoitopäiviksi. Asiakkaan sairaala- tai terveyskeskushoitojaksojen tai veteraanikuntoutusjakson ajalta palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä asiakkaalta palvelusetelin omavastuuosuutta täysien poissaolopäivien (klo 00 24) osalta. Asiakkaan omaehtoisen poissaolon ajalta (esim. loma omaisen luona) palveluntuottaja voi periä asiakkaalta palvelusetelin omavastuuosuuden koko poissaolon ajalta. Asiakkaan kuolemantapauksessa tai palveluasumisen päättyessä muusta syystä palveluntuottaja voi periä asiakkaalta palvelusetelin omavastuuosuuden palveluasumisen päättymispäivään saakka (päättymispäivä mukaan lukien). 10. Laskutusperusteet LLKY:ltä asiakkaan vajaiden kuukausien ja poissaolojen ajalta Asiakkaan aloittaessa tai lopettaessa palveluasumisen kesken kalenterikuukauden palveluntuottajalla on oikeus periä LLKY:ltä palvelusetelin arvo vain toteutuneilta hoitopäiviltä (jakajana 28, 29, 30 tai 31 päivää). Palveluasumiseen saapumispäivä ja sieltä poistumispäivä katsotaan toteutuneeksi hoitopäiväksi. Asiakkaan sairaala- tai terveyskeskushoitojaksojen tai veteraanikuntoutusjakson ajalta LLKY maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon korkeintaan kolmelta täydeltä poissaolopäivältä kalenterikuukaudessa (asiakkaan lähtö- ja saapumispäivää ei katsota poissaolopäiväksi). Kolme täyttä poissaolopäivää (klo 00 24) ylittäviltä päiviltä/kalenterikuukausi ei maksua suoriteta. Asiakkaan omaehtoisen poissaolon ajalta (esim. loma omaisen luona) LLKY ei maksa palvelusta täysien poissaolopäivien ajalta (poistumispäivä ja saapumispäivä katsotaan toteutuneiksi hoitopäiväksi). Asiakkaan kuolemantapauksessa tai palveluasumisen päättyessä muusta syystä LLKY maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon palveluasumisen päättymispäivään saakka (päättymispäivä mukaan lukien). 11. Palvelusetelin voimassaolo Palvelusetelin käyttötarkoitus, arvo ja voimassaoloaika ilmenevät palvelusetelipäätöksestä. Palveluseteli tulee voimaan palvelusetelipäätöksessä määriteltynä ajankohtana ja on voimassa päätöksessä määritellyn ajanjakson. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti jälkikäteen. Jos asiakas muuttaa palvelukotiin palvelusetelipäätöksessä mainittua setelin voimassaolon alkamispäivää myöhemmin, palveluseteli astuu voimaan vasta muuttopäivästä alkaen. Jos asiakas muuttaa palvelukotiin jo ennen palvelusetelipäätöksen voimassaoloa, hän maksaa tältä ajalta aiheutuvat kustannukset itse. 12. Palvelukodin vaihtaminen Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen palveluasumisestaan ja vaihtaa palveluntuottajaa palveluntuottajan kanssa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

10 10 Mikäli asiakas haluaa vaihtaa palvelukotia ja jatkaa edelleen palvelusetelin käyttöä, hän valitsee uuden palvelukodin LLKY:n ylläpitämästä palveluntuottajien listasta. Asiakas irtisanoo sopimuksen palvelukodista, josta hän haluaa muuttaa pois ja solmii uuden sopimuksen palvelukodin kanssa, johon hän haluaa muuttaa. Uusi palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaan muuttopäivän LLKY:n palvelukoordinaattorille heti muuton tapahduttua. Näissä tilanteissa asiakkaan palvelusetelin arvo määritetään uudestaan. Palvelukodin vaihdosta mahdollisesti aiheutuvat matka- ja muut lisäkustannukset asiakas maksaa itse (mm. mahdollinen päällekkäinen vuokrakulu). 13. Palvelun päättyminen Palveluasumisen päättymisestä palveluntuottajan on ilmoitettava joko puhelimitse tai kirjallisesti LLKY:n palvelukoordinaattorille. 14. Palvelusetelin käytöstä luopuminen Mikäli asiakas luopuu palvelusetelin käytöstä ja hän haluaa siirtyä LLKY:n oman palveluasumisen tai LLKY:n palveluasumisen ostopalvelujen piiriin, tulee asiakkaan tai hänen omaisensa ottaa yhteyttä LLKY:n palvelukoordinaattoriin. Tilanne kannattaa mahdollisuuksien mukaan ennakoida, koska palvelukotipaikkaa joutuu todennäköisesti odottamaan. 15. Palvelusetelin myöntämisen esteet LLKY ei myönnä asiakkaalle palveluseteliä, jos: 1. LLKY:n tehostetun palveluasumisen kriteerit eivät täyty asiakkaan kohdalla. 2. Asiakkaan kotikunta ei ole LLKY:n jäsenkunta. Poikkeus: asiakas hakee LLKY:ltä palvelua SHL 60 :n tai kotikuntalain 3 a :n nojalla. 3. Asiakas kieltäytyy tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin LLKY järjestää hänelle palveluasumisen palvelun joko omana toimintana tai ostopalveluna tai turvaa asiakkaan tilanteen muilla LLKY:n palveluilla. 4. LLKY:llä ei ole jäljellä määrärahoja palvelusetelillä järjestettävään palveluasumiseen. Palvelusetelivaihtoehtoa tarjotaan asiakkaille vain siihen varattujen määrärahojen puitteissa. 16. Palveluseteliasiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaalla on oikeus saada LLKY:ltä ohjausta palvelusetelin käyttöön liittyvistä asioista sekä tietoa asemastaan palvelusetelin käyttäjänä, palvelusetelin arvosta, palvelun tuottajista, palvelun tuottajien hinnoista, omavastuuosuuden määräytymisen perusteista ja suuruudesta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada tietoa asiakasmaksusta, joka on määritelty vastaavalle palveluasumisen palvelulle LLKY:n omissa tai ostopalveluyksiköissä. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä hankitut palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista korvausta palvelusetelin omavastuuosuuteen. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairasvakuutuslaissa sääde-

11 11 tään. Asiakas on oikeutettu Kelan etuuksiin ja vuokran osalta asumistukeen siten kuin niistä säädetään. Palvelusetelin omavastuuosuus ei ole verotuksessa kotitalousvähennykseen oikeuttava meno. Jos asiakas ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, hän voi olla oikeutettu kotitalousvähennykseen. Tarkempia ohjeita kotitalousvähennyksestä saa verohallinnolta (www.vero.fi). 17. Erimielisyydet, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut, oikaisuvaatimukset Asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen sovelletaan sopimuksen sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia säännöksiä ja oikeusperiaatteita. Asiakkaan ja palveluntuottajan väliset erimielisyydet tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos tämä ei ole mahdollista, erimielisyydet voidaan käsitellä kuluttajariitalautakunnassa. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat tältä osin toimivaltaisia. Jos asiakas ostaa palvelukodista omalla kustannuksellaan muuta lisäpalvelua, myös siihen voidaan soveltaa kuluttajansuojalakia. Tällaisia palveluja voivat olla esim. fysioterapia, kampaamo- ja muut hyvinvointipalvelut. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja LLKY:lle palautetta palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hän neuvottelee asiasta suoraan palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä LLKY:n palvelukoordinaattoriin, joka voi antaa lisäohjeita asian hoitamisesta. Asiakasta koskevat potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet. Palveluun liittyvistä epäkohdista asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä alueen sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaiselle kuten aluehallintoviranomaiselle (AVI). LLKY:n viranhaltijan tekemästä viranhaltijapäätöksestä asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista LLKY:n perusturvalautakunnalle. Perusturvalautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus voidaan antaa valitusaikana myös toimielimelle (LLKY perusturvalautakunta), jonka on toimitettava se oman lausuntonsa ohella hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusluvasta on voimassa, mitä siitä on säädetty hallintolainkäyttölaissa. Valituskirjelmä, jossa on ilmoitettu, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää, voidaan antaa myös päätöksen tehneelle hallinto-oikeudelle toimitettavaksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 18. LLKY:n velvoitteet Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä: 1. Tiedottaa palveluntuottajille palvelusetelikäytännöistä. 2. Ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn kuuden (6) viikon kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta. 3. Hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää LLKY:n myöntämää palveluseteliä. Hyväksyminen perustuu laissa säädettyjen ja kuntayhtymän itse päättämien hyväksymiskriteerien täyttämiseen. Hyväksymisen tekee käytännössä LLKY:n kotihoidon johtaja tai hänen sijaisensa. Päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään neljän (4) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. 4. Pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista; tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla LLKY:n verkkosivuilta Lisäksi tiedot palveluntuottajista on saatavissa LLKY:n palvelukoordinaattorilta ja kotihoitotoimistoista.

12 12 5. Arvioi asiakkaan palveluntarpeen sekä kyvyn käyttää palveluseteliä, tekee viranhaltijapäätöksen asumispalvelun myöntämisestä, tekee palvelusetelipäätöksen, määrittää palvelusetelin voimassaoloajan, käyttötarkoituksen ja arvon. 6. Neuvoo asiakasta palvelusetelin käytössä. Esittää tasapuolisesti kaikkien yrittäjien tiedot sekä eri vaihtoehdot yrittäjien palveluista asiakkaalle. 7. Valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Valvoo, että palveluntuottajat täyttävät LLKY:n heidän toiminnalleen asettamat vaatimukset. 8. Peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 9. Toimii palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakasasiakirjojen rekisterinpitäjänä. Asiakirjat ovat julkisuuslain tarkoittamalla tavalla viranomaisen asiakirjoja, joiden luovuttamisesta päättää LLKY. Palveluntuottajan tule pitää asiakirjat erillään palveluntuottajan muun toiminnan yhteydessä syntyneistä asiakirjoista. 10. Vastaa ja ratkaisee asiakkaan asiakasrekisteriä koskevat tarkastus-, korjaamis- ja tietopyynnöt. Asiakas esittää tarkastus- tai korjaamispyynnön suoraan LLKY:lle. 19. Palveluseteliprosessi 1. Asiakas hakee pitkäaikaista palveluasumista LLKY:n asumispalveluhakemuksella. 2. LLKY:n SAS-työryhmä selvittää asiakkaan toimintakyvyn - ja palveluntarpeen RAVA, RAI, MMSE ja tarvittaessa myös muita toimintakykymittareita apuna käyttäen. 3. SAS -työryhmä arvioi täyttyvätkö asiakkaan kohdalla LLKY:n tehostetun palveluasumisen kriteerit. 4. SAS-työryhmä selvittää asiakkaan soveltuvuuden ja halukkuuden käyttää LLKY:n palveluseteliä palveluasumisen järjestämiseksi. Selvitystä tehtäessä otetaan huomioon myös asiakkaan/omaisten esittämät toiveet. Jos asiakas kieltäytyy hänelle tarjotusta palvelusetelistä, hänen palvelunsa turvataan muilla LLKY:n palveluilla. 5. Kotihoidon johtaja tai hänen sijaisensa tekee asiakkaalle viranhaltijapäätöksen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä. 6. Asiakas valitsee mieluisan palveluntuottajan LLKY:n palvelutuottajatuottajarekisteriin hyväksytyistä palvelutuottajista. 7. Kun asiakas on valinnut itselleen sopivan palvelukodin ja saanut sieltä paikan, palveluntuottajan velvollisuus on ilmoittaa LLKY:lle, että asiakas on ottanut palvelukodista paikan vastaan. 8. Kotihoidon johtaja myöntää viranhaltijapäätöksellään asiakkaalle palvelusetelin. Palvelusetelipäätöksestä käy ilmi asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvo euroina/vrk sekä setelin voimassaoloaika. Setelin myöntäminen edellyttää, että asiakas ja palveluntuottaja toimittavat LLKY:lle kaikki tarvittavat tiedot palvelusetelin omavastuun määrittämiseksi. 9. Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa vuokrasopimuksen asuntoon, johon hän muuttaa. Lisäksi asiakas tekee palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa LLKY:ltä saamansa palvelusetelin/palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. 10. Asiakas maksaa palvelutuottajalle vuokran (mahd. kalustemaksun, lämmön sähkön, veden) sekä palvelusetelin omavastuuosuuden. 11. Palveluntuottaja laskuttaa LLKY:ltä palvelusetelin arvon.

13 13 B. Palveluntuottajaa koskevat kriteerit Kaikki alla mainitut kriteerit täyttävä palveluntuottajan toimintayksikkö voidaan hyväksyä LLKY:n tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi. Hyväksymisestä lähetetään tuottajalle ilmoitus. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä hakemus. Hyväksytyt palveluntuottajat ja yksiköt merkitään LLKY:n palvelusetelituottajien rekisteriin. Palveluseteliyrittäjäksi hakeutumisen osalta LLKY:llä on käytössä jatkuva haku. 1. Palveluntuottajaa koskeva yleiset sopimusehdot Palveluntuottajan on täytettävä vähintään seuraavat ehdot: 1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa LLKY:n tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohjetta. 2. Palveluntuottajan tehostettua palveluasumista tuottava yksikkö sijaitsee LLKY:n kuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) alueella. 3. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan LLKY:lle ja asiakkaalle palvelun hinnan, joka on kiinteä, arvonlisäveroton euromääräisenä hinta /hoitopäivä/asiakas. Palvelun hinta sisältää LLKY:n maksaman osuuden (palvelusetelin arvon) ja asiakkaan maksaman osuuden (asiakkaan omavastuuosuuden). 4. Hoitopäivähinta tulee olla kiinteä saakka. Tämän jälkeen hoitopäivähintaa voidaan tarkistaa lukien siten, että uusi hoitopäivähinta on voimassa helmikuun 2018 loppuun saakka. Sen jälkeen hoitopäivähintaa voidaan tarkistaa kerran vuodessa maaliskuun alusta lukien. Uusi hoitopäivähinta tulee ilmoittaa LLKY:lle viimeistään 3 kk ennen hinnan muutosta. Hoitopäiväksi katsotaan päivä (klo 00 24), jonka aikana asiakas on ollut todellisesti läsnä palveluasumisen yksikössä. Asiakkaan saapumispäivä ja lähtöpäivä katsotaan hoitopäiväksi. Jos saapumis- ja lähtöpäivä on sama päivä, katsotaan se yhdeksi hoitopäiväksi. 5. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelun enimmäishintaa eli hintakattoa, joka on 110 /hoitopäivä. Hintakatto tarkoittaa LLKY:n maksamaa osuutta ja asiakkaan omavastuuosuutta yhteensä. Hintakatto sisältää asiakkaan hoidon ja hoivan sekä asumiseen kiinteästi liittyvien tukipalvelut, eli ateriapalvelun, pyykkihuollon ja siivouksen ja yksikössä olevan turvajärjestelmän käytön. Edellä mainittu (110 /hoitopäivä) hintakatto on voimassa saakka. Hintakattoa tarkistetaan lukien ja tämän jälkeen vuosittain 1.3. lukien (ei kuitenkaan vielä lukien) elinkustannusindeksin vuosimuutosta vastaavalla määrällä ja edellisen vuoden aikana palvelutuottajan alalla tapahtuneiden merkittävien palkankorotusten perusteella (vähintään 1 %:n korotus palkoissa). Perusindeksinä käytetään elinkustannusindeksiä lokakuu 1951:10=100 ja korotuksen laskentaindeksinä korotushetkeä edeltäneen vuoden lokakuun indeksilukua, jota verrataan sitä edellisen vuoden lokakuun indeksilukuun. 6. Palveluntuottaja sitoutuu tekemään asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan LLKY:lle asiakkaalta perimänsä vuokran ( /kuukausi). Vuokra ei saa ylittää paikkakunnan keskimääräistä vuokratasoa. 7. Palveluntuottaja täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset ja on saanut valvontaviranomaisen (AVI tai Valvira) myöntämän toimiluvan vanhusten ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen. 8. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 9. Palveluntuottaja on merkitty työnantajarekisteriin, mikäli toimintayksikössä on joko vähintään kaksi vakituista tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. 10. Palveluntuottaja on merkitty kaupparekisteriin. Jos palveluntuottaja on yhdistys, sen tulee olla merkitty myös yhdistysrekisteriin.

14 Palveluntuottajayritys ei ole yrityssaneerauksessa, selvitystilassa eikä konkurssimenettelyn alaisena. 12. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan verojen, eläke ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä muista lakisääteisistä velvoitteista. 13. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia. 14. Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan laissa yksityistä sosiaalipalveluista edellytetyn omavalvontasuunnitelman (922/2011). Omavalvontasuunnitelmasta on toimitettava kopio LLKY:lle. 15. Palveluntuottajan ja LLKY:n välinen hallinnointikieli on suomi. 16. Palveluntuottaja suostuu siihen, että palveluntuottajan yhteystiedot ovat julkisesti nähtävillä. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua LLKY:n määrittelemällä vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan. 17. Palveluntuottaja markkinoi palvelujaan asiallisesti, luotettavasti ja hyvän tavan mukaisesti. Markkinoinnin tulee täyttää kuluttajasuojalain vaatimukset. Markkinoinnilla ei saa luoda tarpeetonta palvelusetelin kysyntää. 18. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan LLKY:n järjestämään palveluseteliä käsittelevään perehdytystilaisuuteen ja LLKY:n kutsumiin kehittämistapaamisiin. 19. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan käyttöönsä sähköisen palvelusetelin, jos LLKY ottaa käyttöönsä sähköisen järjestelmän. Palveluntuottaja vastaa omalta osaltaan järjestelmästä aiheutuvista kustannuksista. 2. Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstöä koskevat vähimmäisvaatimukset: 1. Palveluntuottaja nimeää ja osoittaa palvelusta vastaavan henkilön. Palvelun vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteinen tutkinto sekä riittävä työkokemus vastaavanlaisesta tehtävästä. 2. Palvelukodin henkilökunta täyttää sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaatimukset. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säädelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta on säädetty laissa 272/2005 ja asetuksessa 2005/ Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluja toteuttava henkilöstö suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus. 4. Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön pätevyyden Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä. 5. Henkilöstöllä on suomenkielen taito. 6. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä lain edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä säännöllisestä ja riittävästä täydennyskoulutuksesta (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) ja todentaa tarvittaessa käydyt koulutukset LLKY:n palvelusetelitoimintaa valvovalle viranhaltijalle. 7. Toimintayksikössä on kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi (sis. koulutussuunnitelman), jonka toteutuminen dokumentoidaan. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Osaamisen kehittämisessä painotetaan koulutusta, joka vastaa asukkaiden hoidon tarpeeseen (esim. lääkehoito, muistisairauksien hoito, ikääntyneiden ravitsemus, toimintakyvyn edistäminen, saattohoito). 8. Henkilöstömitoitus on valvontaviranomaisen (AVI tai Valvira) vaatimusten mukainen, kuitenkin vähintään 0.5.

15 15 Hoitohenkilöstön mitoitusta laskettaessa otetaan huomioon asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät, joilla on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Työntekijät lasketaan ko. mitoitukseen sillä % -osuudella, jolla he osallistuvat asiakkaiden hoitotyöhön. Muu henkilökunta (esim. laitoshuoltajat) sisällytetään mitoitukseen sillä % -osuudella kun heidän työnsä käsittää asukkaiden perustarpeisiin vastaamista. Silloin, kun työ käsittää ainoastaan muita kuin asiakkaan välittömään hoitoon liittyviä tehtäviä (esim. siivous, pyykkihuolto, ruokahuolto), heitä ei lasketa mukaan hoitotyöhön osallistuvan henkilöstön henkilöstömitoitukseen. Henkilöstömitoitukseen lasketaan aina mukaan säännöllistä viikoittaista kokoaikatyötä tekevät työntekijät. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää lasketaan yhdeksi kokoaikaiseksi. Henkilöstömitoitus tarkoittaa aina todellista mitoitusta, jolloin poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. 9. Toimintayksiköllä on suunnitelma sijaisten käytöstä ja säännösten mukaisesta henkilöstömitoituksesta huolehditaan myös henkilöstön vuosi- ja sairauslomien aikana. Sijaisilla on riittävä sosiaali- ja /tai terveysalan koulutus. 10. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta hoitotyötä osallistuvaa henkilökuntaa on työssä kaikissa työvuoroissa ympäri vuorokauden. Sairaanhoitaja on asiakkaiden käytössä vähintään arkipäivisin. 11. Toimintayksiköllä on nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö ja toimintayksiköllä on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. 12. Ruokahuollosta vastaavalla henkilöllä on alan koulutus ja/tai kokemus ja hygieniapassi. 13. Tukipalveluja varten on riittävä, valvontaviranomaisen edellyttämä henkilöstö. Vähintään mitoitus on Tilat, laitteet, välineet Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat ja toimintaympäristö, jotka mahdollistavat tehostetun palveluasumisen tuottamisen. Vähimmäisvaatimukset ovat: 1. Asiakkailla on riittävät asuin-, hygienia- ja wc-tilat valvontaviranomaisen toimiluvan mukaisesti. 2. Asiakkaan esteetön liikkuminen pyörätuolilla ja rollaattorilla ja muilla liikkumisen apuvälineillä palvelukodissa on mahdollista. Jos palvelukodin tilat ovat kahdessa tai useammassa kerroksessa, talossa on hissi. 3. Asiakkaalla on mahdollisuus tuoda omia huonekaluja ja muita tavaroita huoneeseensa kodikkuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Jos toimintayksikössä asukashuone on valmiiksi varusteltu hoitohenkilökunnan työergonomiaa tukevalla peruskalustuksella (mm. sähkökäyttöisellä sängyllä), toimintayksikkö voi edellyttää näiden kalusteiden käyttämistä huoneen kalustuksessa. Palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaalta kohtuullinen korvaus näiden kalusteiden käytöstä. 4. Jos asiakkaalla ei tullessaan ole omia kalusteita, ja toimintayksikössä asukashuoneet eivät ole valmiiksi varusteltuja, palveluntuottaja antaa kohtuullista korvausta vastaan kohtuulliseksi ajaksi asiakkaan käyttöön sängyn, patjan, vuode- ja liinavaatteet, yöpöydän ja tuolin. 5. Piha-alueet ja parveketilat mahdollistavat päivittäisen ulkoilun. 6. Toimintayksikön yhteiset tilat ovat asiakkaiden käytössä ja niissä on mahdollisuus järjestää yhteisiä tilaisuuksia. 7. Toimintayksikössä on asiakkaan hoidossa käytettäviä apuvälineitä (mm. suihkutuoli, WC-korottaja) ja asiakkaan siirtämiseen tarvittavia apuvälineitä (mm. liukulakanat, nostoliinat/-hihnat). 8. Toimintayksikössä on asiakkaan terveydentilan seurantaan tarvittavat mittarit (kuten verensokerimittari, verenpainemittari, puntari). 9. Toimintayksikössä on tarvittavat ensiapuvälineet.

16 Palveluntuottaja järjestää asiakkaiden omaan käyttöön riittävästi jokapäiväistä toimintaa helpottavia apuvälineitä yhteistyössä LLKY:n kanssa. 11. Tilojen, laitteiden ja koneiden huoltoon on nimetty vastuuhenkilö. 4. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen toiminta, palvelun sisällön vaatimukset Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan omia voimavaroja tulee tukea ja palvelun tulee perustua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakassuhteessa tulee noudattaa luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti (812/2000). Vähimmäisvaatimukset ovat: 1. Asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus asua toimintayksikössä elämänsä loppuun saakka. Toimintayksikössä on osaamista ja mahdollisuus hoitaa asiakasta, ellei asiakkaalla ole sairaalahoidon tarvetta. Toimintayksikössä pystytään hoitamaan asiakasta: jonka hoito edellyttää ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa jonka toimintakyky ja/tai muistitoiminnot ovat merkittävästi alentuneet joka tarvitsee runsaasti ja jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissaan joka selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan ainoastaan 1-2 hoitajan avustamana jolla on saattohoidon tarve 2. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että tuotettu palvelu vastaa vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta LLKY:n toiminnalta. 3. Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminta perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Toiminta on laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. 4. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa/läheistensä kanssa asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma kuukauden kuluessa palveluasumisyksikköön saapumisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vähintään puolen vuoden välein ja aina asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää vähintään seuraavat palvelukokonaisuudet: toimintakyvyn arviointi, terveydentilan seuranta sekä hoidon ja palvelujen tarpeen määritys voimavarojen määritys omaiset ja muut tukiverkostot mukaan lukien kuntoutussuunnitelma, jossa kartoitetaan asiakkaan voimavarat ja suunnitelmaan toimet, joilla olemassa oleva toimintakykyä ylläpidetään ja mahdollisuuksien mukaan parannetaan konkreetit ja selkeät tavoitteet hoidolle ja palvelulle asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi hoitoon ja palveluun liittyvät toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi yhteiset sopimukset ja mittarit, joiden avulla toteuttamista seurataan asiakkaan mahdollisesti ilmaisema hoitotahto 5. Asiakkaan päivittäisissä toimissa otetaan huomioon asiakkaan toimintakyky ja toiminnassa toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää työotetta. Päivittäisissä toiminnoissa otetaan huomioon myös asiakkaan tottumukset, kokonaisvaltainen hoiva ja huolenpito sekä palvelun edellyttämät välineet ja tarvikkeet. 6. Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (iho, hiukset, kynnet, suu, erittäminen ym.) ja siinä avustamisesta huolehditaan päivittäin aamu- ja iltapesuin. Asiakas käy vähintään kerran viikossa suihkussa tai saunassa ja lisäksi tarpeen mukaan. Suu, hampaisto ja irrotettavat hammasproteesit puhdistetaan avustetusti päivittäin. Hammasproteesit otetaan yön ajaksi pois suusta. Jos asukkaalla havaitaan vaikeutta pureksia ruokaa tai hänellä on kipua suun alueella, järjestetään hänelle kuljetus ja saattaja hammaslääkärin vastaanotolle. WC-käynneissä sekä inkontinenssi - ja avannetuotteiden käytössä avustetaan tarpeen mukaan ympäri vuorokauden.

17 7. Asiakkaan lääkehoito toteutetaan noudatetaan LLKY:n lääkelupakäytäntöjä. Asiakkaan lääkehoidon osalta toteutetaan seuraavat asiat: lääkkeiden annostelu asiakaskohtaisiksi annoksiksi lääkkeiden antaminen asiakkaalle luonnollista annostelureittiä käyttäen, tarvittaessa valvotusti ihonalaisten injektioiden antaminen lihaksensisäisten injektioiden antaminen asiakkaan lääkehoidon seuranta ja arviointi sekä tarvittaessa yhteydenotto lääkäriin asiakkaan reseptien uusimisesta huolehtiminen ja lääkkeiden hakeminen apteekista toimintayksikössä pystytään toteuttamaan myös asiakkaan tilapäinen ja kuuriluonteinen lääkärin suunnittelema suonensisäinen nestehoito tai suonensisäinen antibioottien tai muun lääkityksen anto 8. Palveluntuottaja avustaa asiakasta terveyspalveluiden hankkimisessa ja käyttämisessä tai järjestää asiakkaalle ko. avun. 9. Palveluntuottaja järjestää tarvittaessa asiakkaan kuljetuksen ja saattajan sosiaali- ja terveyspalveluihin. 10. Palveluntuottajan huolehtii asiakkaan terveydentilan seurannasta ja sairaanhoidosta asiakkaan terveydentilan ja voinnin seuranta ja tarpeenmukainen hoito Käypä hoitosuositusten ja lääkärin, hammaslääkärin tai muun asiakasta hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimintakyvyn tilapäisesti heiketessä esim. flunssan tai kuumeilun takia, asiakkaan voinnin seuranta ja sairaudenmukainen hoito haavahoitojen ja hoitotoimenpiteiden toteuttaminen konsultointi ja yhteistyö perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kanssa tarvittaessa 11. Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden tarvitsemien laboratorionäytteiden ottamisesta ja niiden kuljettamisesta laboratorioon, ja varmistaa, että vastaukset tulevat tulkituksi ja jatkohoito-ohjeet otetaan huomioon. 12. Asiakkaiden yksityisyys turvataan päivittäisten hoitotoimenpiteiden aikana. 13. Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan asiakkaiden hoidossa tarvittavat asianmukaiset ja suositusten mukaiset suojaimet asiakkaiden hoidon toteuttamiseen. 14. Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan tilojen ja välineiden desinfiointiin tarkoitetut desinfiointiaineet. 15. Palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan asiakkaiden, henkilökunnan ja talossa vierailevien käyttöön tarvittavat käsidesinfiointiaineet. 16. Asiakkaalla on mahdollisuus ulkoiluun. Asiakakan yksilölliset toiveet ja tarpeet ulkoilun suhteen on kirjattu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ulkoilu toteutetaan turvallisesti. 17. Asiakasta autetaan pukeutumaan asianmukaisesti sään, tilanteen ja vuodenajan mukaan. 18. Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle säännöllisesti kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa. Toiminnasta on asiakkaiden ja omaisten nähtävillä kirjallinen viikko-, kuukausi- tai vuosiohjelma. 19. Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön. Asiakas ja omainen/läheinen ovat tietoisia siitä, kuka omahoitaja on. 20. Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioiden hoitajan kanssa, että asiakkaalle haetaan hänelle kuuluvat julkiset edut (esim. Kelan asumistuki, hoitotuki). 21. Palveluntuottaja huolehtii yhteistyössä asiakkaan/omaisten kanssa siitä, että asiakkaalle ryhdytään hankkimaan edunvalvojaa, jos asiakkaan toimintakyky ja etu sitä vaativat. 22. Asiakkaan raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja. 23. Palveluntuottaja huolehtii riittävästä yhteistyöstä asiakkaiden omaisten ja läheisten kanssa. Omaisille järjestetään omaisteniltoja/-yhteistyötuokioita. 24. Toimintayksikössä on vapaat vierailuajat. 17

18 18 5. Ateriat Ruokahuollon vähimmäissisältö ja vähimmäisvaatimukset: 1. Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden riittävästä nesteiden ja ravinnon saannista. 2. Palveluntuottaja ottaa huomioon asiakkaan mahdolliset syömiseen liittyvät ongelmat ja järjestää asiakkaan ruokahuollon sen mukaisesti. 3. Asiakkaille tarjotaan ikäihmisten makutottumuksia vastaavia, maittavia, monipuolisia ja ravintosisällöltään ikäihmisten ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. 4. Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. Asiakasta avustetaan ruokailuissa asiakkaan tarpeen mukaan, tarvittaessa syötetään. 5. Asiakkaiden yöpaasto ei saa muodostua yli 11 tunnin mittaiseksi. 6. Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille (esim. sappi-, sokeriton-, keliakia- tai maidoton dieetti). Energiarikasta ruokavaliota noudattaville tarjotaan aamupäivän välipala muiden aterioiden lisäksi. 7. Asiakkaille järjestetään tarvittaessa rakennemuunnettu ruokavalio (pehmeä, sosemainen, hienojakoinen tai nestemäinen ruokavalio). 8. Aterioista tehdään monipuolinen 4-6 viikon ruokalista, joka on asiakkaan ja omaisten nähtävillä. Riittävän vaihtelevuuden varmistamiseksi ruokalistassa tulee olla vähintään neljän viikon kierto. 9. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus ruokailla yhteisissä ruokailutiloissa tai omassa huoneessaan hoito- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti. 10. Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti (esim. MNA, BMI). Poikkeamiin puututaan ja seuranta dokumentoidaan. 11. Palveluasumisyksikössä tulee olla ruokahuoltoa koskeva omavalvontasuunnitelma. Ruokahuollosta vastaavalla henkilöllä tulee olla alan koulutus tai kokemus ja hygieniapassi. Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla tulee olla hygieniapassi. Koko henkilöstö tulee olla perehdytetty omavalvontaan (Elintarvikelaki /23). Mikäli ateriat valmistaa alihankkija, edellytetään alihankkijalta samoja vaatimuksia kuin palvelun tarjoajalta 6. Siisteys Siisteyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ovat: 1. Siivous sisältää vähintään asiakkaan huoneen tarpeen mukaisen päivittäisen kevyen yleissiivouksen, huoneen viikko- ja kuukausisiivouksen ja ikkunoiden pesun 1x/vuosi. 2. Asiakkaan kodin siisteydestä huolehditaan. Siivouksella tulee varmistaa toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpitäminen. Eritetahrat tulee poistaa välittömästi eritetahradesinfektio-ohjeiden mukaisesti. 3. Palveluntuottaja korvaa siivouksen yhteydessä asiakkaan omaisuudelle aiheutuneet vahingot. 7. Vaatehuolto Vaatehuoltoa koskevat vähimmäisvaatimukset ovat: 1. Palveluntuottajan huolehtii, että asiakkaan käyttämät vaatteet ja tekstiilit pestään riittävän usein. Palveluntuottaja toteuttaa asiakkaan perusvaatehuollon, liinavaatteiden ja pyyhkeiden pesun ja jälkihuollon, pyyhkeiden ja liinavaatteiden vaihdon. Palveluntuottaja toteuttaa kustannuksellaan myös asianmukaisen infektiopyykin käsittelyn ja pesun.

19 19 2. Palveluntuottaja sitoutuu korvaamaan asiakkaalle huolimattomasta ja puutteellisesta vaatehuollosta aiheutuvat merkittävät vahingot poissulkien kuitenkin vaatteiden normaalin kulumisen. 3. Palveluntuottaja huolehtii tarpeenmukaisesta asiakkaan vaatteiden erityispesun (mm. kuivapesu, hienopesu), pöytäliinojen, päiväpeittojen, mattojen, ryijyjen, verhojen ja muiden huonetekstiilien pesun järjestämisestä. Erityispesusta aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas. 8. Laadun hallinta Laadunhallinnassa tulee toteutua vähintään seuraavat ehdot: 1. Toimintayksikön arvot ja periaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty. 2. Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset laatutavoitteensa. 3. Asiakaspalautetta kerätään asiakkailta/omaisilta säännöllisesti, vähintään vuosittain. Toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta. Palautteet ja mahdolliset toimenpiteet dokumentoidaan ja niistä tehdään yhteenveto toimintakertomuksen liitteeksi vuosittain. 4. Asiakasreklamaatiot ja niiden aiheuttamat toimenpiteet raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. 5. Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen on käytössä perehdytysmateriaali- ja ohjeet. Perehdytykseen on nimetty vastuuhenkilö. 6. Toimintayksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM:n opas 2005:32) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö, jolla itsellään on voimassa oleva lupa lääkehuollon toteuttamiseksi. 7. Toimintayksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito-suosituksia ja THL:n ohjeita. 8. Toimintayksiköllä on kirjalliset ohjeet saattohoidon toteuttamisesta ja kuoleman varalta. 9. Toimintayksikössä noudatetaan LLKY:n asiakkaiden osalta seuraavia LLKY:n antamia ohjeita: LLKY:n lääkelupakäytännöt hygieniahoitajan ohjeet infektioiden torjumiseksi haavanhoitajan antamat ohjeet asiakkaiden haavahoidon toteuttamiseksi keskusvaraston antamat ohjeet koskien asiakkaiden maksutonta hoitotarvikejakelua, hoitotarvikejakelussa noudatetaan LLKY:n johtokunnan hyväksymiä periaatteita. fysioterapian antamat ohjeet koskien asiakkaiden apuvälineitä laboratorion antamat ohjeet koskien asiakkaiden laboratorionäytteiden ottoa ja vierianalytiikan laadunhallintaa LLKY:n valtuuttaman valvovan viranomaisen käynneillään antamat ohjeet 9. Asiakasturvallisuus Asiakasturvallisuuden vähimmäisvaatimukset: 1. Toimintayksikössä on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke tai muu järjestely). Asiakas saa aina halutessaan yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta. 2. Toimintayksikössä on palo- ja pelastusviranomaisen hyväksymä ajan tasalla oleva turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sisältää myös kirjalliset ohjeet riskistilanteiden varalle (kadonneen asiakkaan etsintä, evakuointisuunnitelma). Henkilöstö on koulutettu niiden sisältöön. Henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista säännöllisesti. 3. Palo- ja pelastusviranomaisen antamat lausunnot ja tarkastukset on tehty. Palo- ja pelastusviranomaisilla ei ole huomauttamista toimintaan. 4. Asiakkaiden turvallisuutta valvotaan. Toimintayksikössä on aina paikalla henkilökuntaa.

20 20 5. Toimintayksikön piha-alueet ovat turvalliset ja kulkureitit esteettömät. 6. Asiakkaan saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset apuvälineet. 7. Yhteistilojen kalusteet ovat tukevia, vanhukselle sopivia ja materiaalit sellaisia, että ne mahdollistavat turvallisen liikkumisen. 8. Lääkkeet ja vaaralliset aineet säilytetään lukituissa tiloissa. 9. Lääkkeiden annostelu toteutetaan lääkehoitoon koulutetun henkilön toimesta tai ostopalveluna siten, kuin STM:n Turvallinen lääkehoito-oppaassa on ohjeistettu. 10. Toimintayksikössä on ohjeet asiakkaiden rahavarojen ja arvoesineiden säilyttämisestä. 10. Vaadittava raportointi, valvonta ja yhteistyö LLKY:n kanssa Vähintään seuraavat ehdot tulee toteutua: 1. Palveluntuottajan sitoutuu ilmoittamaan LLKY:lle viivytyksettä asiakkaan: palveluasumiseen muuttopäivän palveluasumisen päättymispäivän 2. Palveluntuottajan sitoutuu ilmoittamaan LLKY:lle kalenterikuukausittain asiakkaan: toteutuneet palveluasumisen hoitopäivät poissaolopäivät palveluasumisesta 3. Palveluntuottaja sitoutuu kalenterivuosittain toimittamaan LLKY:lle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edellisen vuoden toiminnastaan. 4. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan LLKY:lle riittävät tiedot tarjoamistaan palveluista asiakasneuvontaa ja palvelusetelin myöntämistä varten. Annettuihin tietoihin sisältyvät myös palveluhinnasto sekä tiedot asiakkaiden vuokrista asiakkaalle jäävän omavastuun laskemista varten. 5. Palveluntuottajan ilmoittaa oma-aloitteisesti ja viipymättä LLKY:lle toiminnassaan tapahtuvista oleellisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat mm. toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteystietojen ja palveluhinnaston muuttuminen. Muutos toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on ilmoitettava jo siinä vaiheessa, kun se on todennäköinen. 6. Palveluntuottaja luovuttaa LLKY:lle pyydettäessä tiedot henkilökunnan määrästä ja koulutuksesta. 7. Palveluntuottaja toimittaa LLKY:lle muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten sen pyytämät tiedot. 8. Palveluntuottaja hyväksyy LLKY:n tekemät neuvonta-, ohjaus- ja valvontakäynnit. 9. Palveluntuottaja hyväksyy LLKY:n tekemät asiakaskyselyt toimintayksikköön. 10. Palveluntuottaja huolehtii valvontaviranomaiselle tehtävistä ilmoituksista (AVI tai Valvira). 11. Ympäristöterveys Vähintään seuraavat ehdot tulee toteutua: 1. Palveluntuottaja tekee kirjallisen ilmoituksen LLKY:n valvontaviranomaiselle terveydensuojelulain 13 :n mukaisesta toiminnasta viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista sekä elintarvikelain 13 :n mukaisen ilmoituksen elintarvikehuoneistosta viimeistään neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen em. toiminta kuuluu LLKY:n ympäristöpalveluiden säännöllisen valvonnan piiriin (ympäristöterveys). 2. Jätteiden säilyttämisessä, lajittelussa ja käsittelyssä noudatetaan alueen voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (ympäristönsuojelu).

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN ASIAKASOPAS SULKAVA 2017

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN ASIAKASOPAS SULKAVA 2017 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN ASIAKASOPAS SULKAVA 2017 Kuinka palveluasumiseen haetaan? Ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa voidaan myöntää toimintakyvyn kokonaisarvioinnin perusteella

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu 1 Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 mom.4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje lukien

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje lukien Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.3.2017 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät... 3 2. Mikä palveluseteli on?...

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä hoidon ja hoivan palvelualue / ikäihmisten palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä hoidon ja hoivan palvelualue / ikäihmisten palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä hoidon ja hoivan palvelualue / ikäihmisten palvelut IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2011 ALKAEN 1. ASUKASMAKSU / TAVALLINEN PALVELUASUMINEN Tavallisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 152, liite 8 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI Ylitornion kunta HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käyttäjän kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä

Lisätiedot

- Tarvittaessa asukkaan saattoavun lääkäriin tms. rinnastettavaan asiointiin, ja asukkaan avustamisen häntä koskevien etuuksien hakemisessa

- Tarvittaessa asukkaan saattoavun lääkäriin tms. rinnastettavaan asiointiin, ja asukkaan avustamisen häntä koskevien etuuksien hakemisessa KRISTIINANKAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut Palvelusetelikuvaus YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset,

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi 1(9) Palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasuminen sisältää asukkaan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käyttäjän kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI.

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden sääntökirja ja valvontasuunnitelma on hyväksytty Sastamalan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Palveluseteliohje hoiva-asuminen. 28.3.2012 / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014

Palveluseteliohje hoiva-asuminen. 28.3.2012 / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014 Palveluseteliohje hoiva-asuminen / yhteystiedot päivitetty 27.2.2014 PALVELUSETELIOHJE 1 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 2 2. Hoiva-asumisen palvelukuvaus... 2 3. Ohjeet hoiva-asumisen palvelusetelin

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Laukaan kunta Perusturvaosasto. Palveluseteliohje alkaen

Laukaan kunta Perusturvaosasto. Palveluseteliohje alkaen Laukaan kunta Perusturvaosasto Palveluseteliohje 1.6.2016 alkaen Hyväksytty perusturvalautakunnassa 12.5.2016 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569) tuli voimaan

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito 2 Kotipalvelun / kotisairaanhoidon palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle.

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle. Hakemus säännöllisen kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelituottajaksi TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella.

Lisätiedot

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen

Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Lempäälän Ehtookoto ry/ Asiakasmaksut 1.4.2016 alkaen Kotihoito & Ehtoorinne 1 Peruspalvelumaksu ja Säännöllisestä kotihoidosta perittävä asiakasmaksu Mihin perustuvat? Miten määrittyvät? Peruspalvelumaksu

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (9) Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu ostamaan palveluja palvelusetelituottajaksi hyväksytyltä palveluntuottajalta.

Kaupunki ei sitoudu ostamaan palveluja palvelusetelituottajaksi hyväksytyltä palveluntuottajalta. 1 (6) Palvelusetelin käyttö tehostetussa vanhusten palveluasumisessa omaishoidon tuen vapaajärjestelyissä ja satunnaisessa lyhytaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa hoidossa Ohjeet palveluntuottajalle

Lisätiedot

LIITE 1. Hakemus iäkkäiden omaishoidettavien tilapäishoidon palvelusetelituottajaksi

LIITE 1. Hakemus iäkkäiden omaishoidettavien tilapäishoidon palvelusetelituottajaksi Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 21 :n tarkoitettuja asumispalveluja tyrnäväläisille iäkkäille palvelun tuottajan ylläpitämissä palveluasumisen yksiköissä. Omaishoidettavan tilapäishoito

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

HAKEMUS VANHUSTEN TAVALLISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVE- LUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS VANHUSTEN TAVALLISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVE- LUSETELITUOTTAJAKSI Kalajoen kaupunki Hakemus 1 (9) HAKEMUS VANHUSTEN TAVALLISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVE- LUSETELITUOTTAJAKSI Palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 (5) Ikäihmiselle, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene aterioimaan kodin ulkopuolella kä valmistamaan ruokaa itsenäisesti, toimitetaan kotihoidon tukipalveluna ateria kotiin. Kotiin toimitettu

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala 1 (6) Sosiaali- ja terveystoimiala Palveluasumisen palveluseteli Ohjeet palveluntuottajalle Tuottajaksi hakeutuminen Marraskuu 2015 Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on

Lisätiedot