Risti-suoliluunivel voimansiirtäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Risti-suoliluunivel voimansiirtäjänä"

Transkriptio

1 NELJÄTOISTA

2 Risti-suoliluunivel voimansiirtäjänä IHANTEELLISESSA SEISOMA-ASENNOSSA VARTALON PAINO ON TUKEVASTI JALKOJEN VARASSA LANTIORENKAASSA SIJAITSEVAT RISTI-SUOLILUUNIVELET SI-NIVELET OVAT TÄSSÄ RATKAISEVAN TÄRKEITÄ YHTYMÄKOHTIA SILLÄ NE LIITTÄVÄT LANTION JA SELKÄRANGAN TOISIINSA JA NIIDEN VÄLITYKSELLÄ TAPAHTUU VOIMANSIIRTO JALOISTA VARTALOON JA PÄINVASTOIN VOIMANSIIRRON ESTEETTÖMYYS NÄKYY ESIMERKIKSI VUORIASENNOSSA TADASANASSA KEHON LUOTILINJAA PITKIN TEKSTI EIJA TERVONEN KUVA CHRISTOFFER LEKA PIIRROKSET EMMI VALVE VIISITOISTA

3 RISTI-SUOLILUUNIVEL NAPAKKA LIITOS ALTIS VAURIOILLE Voimakkaista nivelsiteistä huolima a SI-nivelet muodostavat lantion heikoimman kohdan juuri voimansiirron väli ymisen takia. Ja koska suoranainen lihastuki puu uu, lantion asennolla on SInivelten kannalta keskeinen merkitys. Ristiluun molemmin puolin olevat lantion puoliskot saa avat olla epäsymmetriassa eli toinen puoli kiertynyt eteenpäin tai kallistunut ylöspäin suhteessa toiseen. Tällöin toinen SI-nivel helposti lukkiutuu, kun sitä kasassa pitävät nivelsiteet eivät enää tue.koko lantio voi olla myös kallistunut liikaa eteenpäin, jolloin lantiomalja vuotaa etureunastaan ja ristiluu pyrkii kääntymään vaakatasoa kohden, mikä johtaa alaselän notkon liiallisuoliluu risti-suoliluuliitos eli SI-nivel. ristiluu suoliluu KUVA KUVA Kun ase uu hyvin linjautuneeseen vuoriasentoon ja pyytää joogakaveria painamaan hartioista suoraan alaspäin, painallus lähe ää liikkeelle voimansiirron, jonka voi tuntea kulkevan esteettä hartioista alas jalkapohjiin ja kimpoavan jalkoja pitkin takaisin ylös. Jos painon lisääntyessä asento kuitenkin horjahtaa mihinkään suuntaan tyypillisesti polvien, lonkkanivelten tai alaselän kohdalta kertoo se siitä, e ä lantiorengas ei ole linjautunut oikein jalkojen ylle, jolloin rangan läpi leikkaava voima on liian suuri eikä siirry estee ä. Jos painonsiirto ei välity linjautuneesti vuoriasennossa, todennäköistä on, e ä niin ei tapahdu muissakaan seisoma-asennoissa. SI-nivelet voivat tällöin kuormi ua haitallisesti. Anandan tämänkertaisessa asanajutussa paneudutaankin tähän lantiorenkaassa sijaitsevaan herkkään liitoskohtaan, risti-suoliluuniveleen eli SI-niveleen, sillä joogan harjoi ajilla ongelmat ja kivut tämän nivelliitoksen alueella ovat yleisiä ja naisilla yleisempiä kuin miehillä, mikä johtuu lantion rakenteiden erilaisuudesta. LANTIOMALJASSA NAPAKKA LIITOS Lantiorenkaan voi ajatella olevan maljamainen rakenne, joka kanna elee koko kehon painoa ja KUUSITOISTA josta selkärangan kaareutuva varsi kohoaa ylöspäin. Lantiomaljan takaosassa on ristiluu (os sacrum), joka on samalla myös selkärangan yhteen luutunut alaosa. Ristiluuhun niveltyvät oikealta ja vasemmalta puolelta lonkkaluut (os coxae), jotka itsessään muodostuvat kolmesta luusta. Ristiluun kanssa kontaktiin tuleva lonkkaluun osa on suoliluu (os ilium). (Kuva 1.) Latinankielisistä sanoista sacrum ja ilium tulee siis tämän nivelliitoksen nimi SI-nivel. Etupuolella lantiorenkaan liitoskohta on häpyliitos. Ristiluu on siis sekä selkärangan e ä lantion osa. Sitä voi pitää rangan ja lantion välisenä kommunikaatiokeskuksena. Risti- ja suoliluut lii yvät toisiinsa lukon lailla ja muodostavat hyvin napakan liitoksen, jossa ristiluu on ase unut vino ain kahden suoliluun väliin. Sivultapäin katso una ristiluu on vartalon keskilinjaa kohti kallistunut (Kuva 2), ja siitä lanneranka kohoaa sisäänpäin suuntautuneena kaarevuutena ylöspäin. SI-nivelten luupintojen napakalla liitoksella on lähes olematon suoranainen lihastuki. Liitosta pitävätkin koossa nivelen etu- ja yläpuolella sekä sen sivuilla kulkevat voimakkaat, syiset nivelsiteet. (Kuvat 1, 2 ja 3.) Koossapitotehtävän lisäksi nivelsiteiden tehtävänä on ohjata nivelessä tapahtuvaa liike ä ja määrätä nivelen terveen liikkeen kulma ja suunta. SI-nivelessä nivelsiteet estävät ristiluun ja lantion liiallisen kallistumisen eteen- ja taaksepäin ja tukevat SI-niveltä toiselta puolelta, kun paino siirtyy askeltaessa jalalta toiselle. Lantiomalja ei siis ole jäykkäluinen rengas, vaan sidekudosten koossa pitämä kokonaisuus. Napakasta liitoksesta huolima a terveessä SInivelessä pitäisi olla hieman liike ä.

4 KUVA KUVA seen syvenemiseen. Lantio voi olla kallistunut myös taaksepäin, jolloin ristiluu pyrkii kallistumaan liian pystyyn. Lantion epäsuotuisasti kallistunut asento altistaa SI-nivelten nivelsiteet voimakkaalle venytykselle. Joogan harjoi ajilla SI-nivelten kiputiloihin liittyy useimmiten SI-niveliä koossa pitävien nivelsiteiden löystyminen pitkän ajan kuluessa. Se ilmenee yleensä kalvavana mu a ei vielä toimintaa heikentävänä kipuna SI-nivelten alueella. Löystyminen voi johtua muun muassa edellä mainituista lantion virheasennoista, mu a yleisiä syitä ovat myös epätarkkuus asentojen linjauksessa ja liiallinen voimankäy ö. Lisäksi epätarkka linjaus ja liika voimankäy ö voivat myös johtaa virheasentoihin. Keskeistä on ymmärtää, e ä lantion, ristiluun ja lannerangan on oltava yhtä mieltä siitä, mihin suuntaan ne liikkuvat. Esimerkiksi eteentaivutuksissa niiden on kalllistu ava yhdessä eteenpäin ja seisoma-asennoissa, joissa toinen jalkaterä on kierre y ulospäin 90 aste a, lantion on niin ikään kierry ävä hieman kohti ulkokiertoon asete ua jalkaa. Kiertoliikkeissä on ote ava huomioon se, e ä ristiluuhun yläpuolelta lii yvässä lannerangassa kiertoliikkeen laajuus on nikamien rakenteen vuoksi vain noin viisi aste a. Tämä lannerangan vähäinen kierto on olennainen tasapaino ava tekijä sekä lannerangalle e ä SI-nivelille. Jos kuitenkin kiertoliikkeessä lantio jää paikalleen ja lannerankaa pakotetaan kiertymään yli sen normaalin liikelaajuuden, ristiluu saa aa kiertyä korkkiruuvin lailla kahden suoliluun välissä ja kuormi aa haitallisesti nivelsiteitä. EPÄSUORAA LIHASTUKEA Koska SI-niveliltä puu uu suoranainen lihastuki, apua on hae ava lantion asentoa ylläpitävistä lihaksista ja SI-niveliä epäsuorasti tukevista lihaksista. Jos risti-suoliluuniveliä tukevat nivelsiteet ovat ylivenyneet, tähän nivelpariin epäsuorasti vaiku avien lihasten täytyy aktivoitua entistä voimakkaammin, jo a nivelliitos pysyy napakkana. Esi elen seuraavaksi kolme liike ä, joiden avulla voi vaiku aa SI-niveliä epäsuorasti tukeviin lihaksiin eli poiki aiseen vatsalihakseen, pakaralihaksiin (kuva 4) ja lanne-suoliluulihakseen (m. iliopsoas). Poiki ainen vatsalihas ja lanne-suoliluulihas on kuva u palleasolmu-jutussa Anandan numerossa 3/2008. ANNA VOIMAN VIRRATA Risti- ja suoliluut lii yvät toisiinsa lukon lailla ja muodostavat napakan liitoksen, SInivelen. Se on kehon tärkeä leikkauspiste, jonka kau a kulkee voimansiirto jaloista vartaloon ja päinvastoin. Kun lantion ihanteellinen asento löytyy, SI-nivelet loksahtavat napakasti paikoilleen ja voimansiirto kulkee tasaisesti SI-nivelten kau a kehon luisen rangan läpi. Tunnista, e ä SI-nivelten liitos pysyy aina napakkana. Kun taivutat eteen, taakse tai sivusuuntaan tai teet kiertoliikkeen, älä mene liikkeessä niin syvään, e ä SI-nivelten napakka liitos vaarantuu. Tukirangan kannalta ajateltuna joogan seisoma-asennoissa niin ns. staa isessa kuin virtaavassakin harjoituksessa on kyse jatkuvasta voimansiirrosta jaloista vartaloon ja vartalosta jalkoihin, oikeasta jalasta vasempaan ja vasemmasta oikeaan, etummaisesta jalasta taempaan ja taemmasta etummaiseen. Kun voimansiirto kulkee estee ä, asanaharjoitus antaa silloin hyvin voimaannu avan ja ehey ävän olon. SEITSEMÄNTOISTA

5 RISTI-SUOLILUUNIVEL Reidet suorassa kulmassa lantioon nähden ja polvet suorassa kulmassa reisiin nähden. Suuntaa suoliluun yläetukärjestä eteenpäin. Venytä sisäreiden juuresta ylöspäin kohti rintalastaa. Suuntaa häntäluuta kohti etujalan kantapäätä. Älä anna polven mennä nilkan ohitse. Pidä huoli, e ei lantio kallistu vinoon. Ota tukea seinästä, jos tasapainoa on vaikea löytää. Painaudu jalkapohjan ja kantapään välityksellä tiiviisti maahan. Suuntaa etujalan kantapäätä ja takajalan polvea toisiaan kohti samalla kun ne painautuvat alustaan. Tunnistat vastavoimat, joiden kohtaminen au aa vakau amaan asennon. Älä jätä polvea lonkkanivelen taakse. Painaudu polven ja säären kau a tiiviisti maahan. LANNE-SUOLILUULIHAS VENYTTÄVÄ Kireä lanne-suoliluulihas kallistaa lantiota herkästi liikaa eteen. 1. Polvistu siten, e ä seisovan jalan reisiluu tulee pystysuoraan 90 asteen kulmaan lantioon nähden ja etummaisen jalan vaakasuoraan 90 asteen kulmaan. 2. Lannesuoliluulihas kiinni yy sisäreiden yläpintaan. Venytä sieltä ylöspäin kohti rintarankaa, jossa 12. nikaman kohdalla on lihaksen lähtökohta. 3. Suuntaa samanaikaisesti suoliluun yläetukärkeä eteenpäin. Tunnet tämän kohdan sormiesi alla luisena ulkonemana lantion yläreunassa. Voit myös suunnata häntäluuta kohti etujalan kantapäätä. 4. Tukedu seisovan jalan polvella ja etumaisen jalan jalkapohjalla (erityisesti kantapäällä) tiiviisti alustaan. Kuvi ele si en liu avasi tai saksaavasi polvea ja jalkapohjaa toisiaan kohti. Tämä voimien kohtaaminen vakau aa asennon. POIKITTAINEN VATSALIHAS VAHVISTAVA Au aa hallitsemaan lantiorenkaan paikkaa. 1. Käy koukkuselinmakuuasentoon jalkaterät KAHDEKSANTOISTA lonkkanivelten leveydellä. 2. Laita joogavyö lannerangan alle, kutakuinkin navan alapuolelle, lantiomaljan yläpuolelle. 3. Aktivoi poiki aista vatsalihasta (kulkee keskivartalon ympäri korsetin tavoin), jonka avulla painat vyön alustaan. 4. Laita toinen käsi vatsan päälle ja pidä toinen vapaana o amaan vyön päästä kiinni. 5. Nosta jalat maasta, niin e ä reidet tulevat 90 asteen kulmaan lantioon nähden ja sääret 90 kulmaan polveen nähden. Pidä kaiken aikaa poiki ainen vatsalihas aktiivisena, niin e ä se painaa vyötä alustaa kohti. Voit testata vetämällä kevyesti kädellä vyötä. Jos vyö liikkuu, poiki ainen vatsalihas ei tue rii ävästi. Vatsa ei myöskään saa pullistua ulospäin, vaan napa vetäytyy alaspäin kohti vyötä. 5. Laske vuorotellen kumpaakin kantapäätä hallitusti alustaan ja palauta reisi takaisin 90 asteen kulmaan. Kontrolloi kevyesti vyötä vetämällä, e ä poiki ainen vatsalihas tukee eikä salli vyön liukuvan selän alta. Jos poiki aisen vatsalihaksen tuki pe ää eli vyö liukuu vede äessä selän alta pios ja vatsa pullistuu ulospäin, älä tuo jalkoja näin korkealle, vaan nosta vain hieman irti maasta. 6. Sitä mukaa kuin edistyt, voit suoristaa alas tulevan jalan kokonaan, koske aa kantapäällä maata ja palau aa jalan takaisin lähtöasentoon. KESKIMMÄINEN JA PIENI PAKARALIHAS VAHVISTAVA Tukee SI-niveltä sivusta päin. 1. Käy kylkimakuulle selkä seinää vasten, niin e ä pakarat, lapaluut ja takaraivo koske avat seinää. Anna pään ase ua käsivarren päälle. 2. Koukista alempi jalka. 3. Tue keskivartalon lihaksilla lantio suoraan, niin e ä vyötärö tulee esiin. Hyvä tapa testata on viedä käsi selän takaa (tai edestä) vyötärön alle ja tunnistaa tila la ian ja vyötärön välissä. 4. Aseta tukitiili pystysuunnassa siten, e ä päällimmäisen jalan nilkan sisäpinta koske aa tiilen päätä. 5. Nosta keskimmäisen ja pienen pakaralihaksen avulla jalkaa jalkaterän ulkosyrjä edellä tiilen päältä ylös ja laske alas. Pidä huoli, e ä lantio ei kippaa liikkeen mukana vaan e ä vyötärö säilyy pitkänä. Kirjoi aja on kielenkääntäjä ja iyengarjoogan ope aja (Introductory Level II).

6 Aseta vyö vyötärön alle navan alapuolelle. Ei siis luisen lantion alle! Laita toinen käsi vatsan päälle. Tuo jalat 90 asteen kulmaan, ei yli. Laske hallitusti vuorotellen kumpaakin kantapäätä la iaan ja tuo takaisin. Vyötärön ja alaselän pitäisi pysyä maassa. Nosta jalkaa pitkänä ja pikkuvarpaan syrjä edellä. Kun nyt toisella kädellä vedät kevyesti vyön päästä, se ei liu u selän alta pois vaan pysyy paikallaan. Paina poiki aisen vatsalihaksen avulla vyötärö ja alaselkä maahan. Tunnistat, e ä tällä lihastyöllä vyö kiinni yy alustaan. Pidä vyötärö halli una ja kylki pitkänä. Jos vatsa pullistuu jalkojen laskun aikana ulospäin, kevennä liike ä, koska poiki ainen vatsalihas ei jaksa pitää vyötäröä halli una. Takaraivo, lapaluut ja pakarat koske avat seinää. Samoin koukistetun jalan jalkapohja. YHDEKSÄNTOISTA

METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA!

METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA! Method Martta METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA! 2 Method Martta Method Martta Tässä

Lisätiedot

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena Venyttelyopas 2009 Ohjeet ja kuvatekstit: Anne Hämäläinen Kuvat: Mike Sirén Venyttelyopas 2009 Disclaimer: Tekijä ei ole liikunta-alan asiantuntija. Seuraavat ohjeet ja neuvot ovat sovellettavissa omalla

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

TULTA. liikuntaohjelma. tulevaisuuden taistelukuntoon VASTE. varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus

TULTA. liikuntaohjelma. tulevaisuuden taistelukuntoon VASTE. varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus TULTA liikuntaohjelma tulevaisuuden taistelukuntoon VASTE varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus Hyvä varusmies! TULTA-liikuntaohjelman tärkeä tavoite on opettaa sinua hallitsemaan lannerankasi

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Toiminnallisten harjoitteiden opas Jere Järvinen & Tero Roos Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma 2012 SISÄLLYS 1 NILKAN JA JALKATERÄN

Lisätiedot

Sauno & joogaa. Lämpöä ja vahvistavia venytyksiä rakastava ei voisi keksiä ihanampaa uutuuslajia. Saunajooga avaa jumitukset ja kesyttää kiireen.

Sauno & joogaa. Lämpöä ja vahvistavia venytyksiä rakastava ei voisi keksiä ihanampaa uutuuslajia. Saunajooga avaa jumitukset ja kesyttää kiireen. l i i k u n ta Lämpöä ja vahvistavia venytyksiä rakastava ei voisi keksiä ihanampaa uutuuslajia. Saunajooga avaa jumitukset ja kesyttää kiireen. Tiina Vainio Kuvat Mika Pollari Sauno & joogaa V aikka elämänmenon

Lisätiedot

ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT 11. PÄIJÄT-HÄMEEN PÄIJÄT-HÄMEEN 12. Päijät-Hämeen

ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT 11. PÄIJÄT-HÄMEEN PÄIJÄT-HÄMEEN 12. Päijät-Hämeen Mattoliikkeet Selkälihasharjoite konttaus asennossa Asetu konttausasentoon. Nosta vastakkainen jalka ja käsi suorana ylös vaakatasoon sekä venytä samalla pituutta. 8. Istumaannousu levypainolla Asetu selinmakuulle,

Lisätiedot

Selätä selkäkipu. Ikäihmisen selkäopas

Selätä selkäkipu. Ikäihmisen selkäopas Selätä selkäkipu Ikäihmisen selkäopas Oppaan sisältö Arvoisa oppaan käyttäjä s. 3 Et ole yksin kipusi kanssa s. 4 Liike on lääke s. 5 Sinun selkäsi s. 6 Harjoittelemalla selätät kivun s. 7 Ennen harjoituksia

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS MIKSI PITÄÄ VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen

Lisätiedot

Lonkan lähennys istuen (reiden lähentäjälihas, hoikkalihas ja harjannelihas)

Lonkan lähennys istuen (reiden lähentäjälihas, hoikkalihas ja harjannelihas) 2-6 kuukautta amputaatiosta: ensiproteesi Tässä vaiheessa on aika aloittaa vaativammat harjoitteet, joilla tähdätään vartalon kokonaisvaltaisempaan vahvistukseen, tasapainon hallitsemiseen seisoma-asennossa

Lisätiedot

Istumajumppa 1. 1. Nenäliinan kurkotus ja takataskuun. 2. Kantapäällä kosketus lattiaan edessä. 4. Keinunta pakaralta toiselle

Istumajumppa 1. 1. Nenäliinan kurkotus ja takataskuun. 2. Kantapäällä kosketus lattiaan edessä. 4. Keinunta pakaralta toiselle Istumajumppa 1 kuvissa: Kaija Annala kuvaaja: Suvi Lukkari Istu tuolin reunalla selkä suorana. Molemmat jalkapohjat koskettavat lattiaan. Tee liikkeet oman hengityksesi rytmissä tai laulun mukaan. Nenäliinan

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot

PIENI ON SUURTA. - liikunnasta apua arkeen

PIENI ON SUURTA. - liikunnasta apua arkeen PIENI ON SUURTA - liikunnasta apua arkeen Aloittelijan kotivoimistelu... ja hyviä vinkkejä myös muille. Alkuun pääsee pienillä teoilla. Säännöllinen harjoittelu tekee mestarin. 1 perusasioita osteoporoosista

Lisätiedot

Suomen Selkäliitto Finlands Ryggförbund. Odottavan selkä

Suomen Selkäliitto Finlands Ryggförbund. Odottavan selkä Suomen Selkäliitto Finlands Ryggförbund Odottavan selkä Onnittelut sinulle tuleva äiti! On tärkeää, että jatkat terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa raskaana ollessasikin. Raskaus ei ole este kuntoilun

Lisätiedot

Tässä esitellyillä kuudella perusharjoituksella aktivoit ja vahvistat tehokkaasti selän ja keskivartalon lihaksia.

Tässä esitellyillä kuudella perusharjoituksella aktivoit ja vahvistat tehokkaasti selän ja keskivartalon lihaksia. Perusliikkeet Tässä esitellyillä kuudella perusharjoituksella aktivoit ja vahvistat tehokkaasti selän ja keskivartalon lihaksia. 1-2 viikon harjoittelun jälkeen tulet huomaamaan kehossasi seuraavia muutoksia:

Lisätiedot

LUPA NAUTTIA. KIRSI-MARJA KAUPPALA kuvat LIISA JOKINEN 12 MN

LUPA NAUTTIA. KIRSI-MARJA KAUPPALA kuvat LIISA JOKINEN 12 MN LUPA NAUTTIA Saunajoogan jälkeen peilistä katsoo ihana nainen, kun lihasjännitykset ja laukkaavat ajatukset ovat jääneet lauteille. Tämä laji opettaa suorittajankin nauttimaan rennosta olosta. KIRSI-MARJA

Lisätiedot

SISÄLTÖ AUTOURHEILIJAN LIHASKUNTOHMUOITUSKUVASTO NISKAHARJOITTEET TASAPAII4OLAUTAHARJOJTTEET VENYTTELYLIIKKEITÄ. Jani Backman & Eero Simojoki

SISÄLTÖ AUTOURHEILIJAN LIHASKUNTOHMUOITUSKUVASTO NISKAHARJOITTEET TASAPAII4OLAUTAHARJOJTTEET VENYTTELYLIIKKEITÄ. Jani Backman & Eero Simojoki SISÄLTÖ.4k5r~~SPL,flr LIFIASKUNTOHARJOITTEET Volsaliikkeet Selkaliikkeet Kylkitiikkeel Jalkuliikkeet Käsiliikkeet NISKAHARJOITTEET TASAPAII4OLAUTAHARJOJTTEET VENYTTELYLIIKKEITÄ AUTOURHEILIJAN LIHASKUNTOHMUOITUSKUVASTO

Lisätiedot

Foam roller manuaali 2.0

Foam roller manuaali 2.0 umble Foam roller manuaali 2.0 Rumbleroller.fi 1 Mikä Rumble Roller? Foam roller on alkaa viimein olemaan tuttu omatoimisen lihashuollon apuväline myös täällä Suomessa. Sitä näkee myytävänä jopa läheisessä

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Risto Hiltunen. Lihashuolto

Risto Hiltunen. Lihashuolto Risto Hiltunen Lihashuolto Ravinto Kovista harjoituksista johtuviin lihakipuihin ja yleensä palautumiseen voidaan vaikuttaan paljon oikein suunnitellulla ruokavaliolla. Oikea proteiinimäärä ( 1-3 g) /

Lisätiedot

Venyy Vanuu Outin venyttelyvinkit

Venyy Vanuu Outin venyttelyvinkit Venyy Vanuu Outin venyttelyvinkit Outi Parkatti Venyy vanuu eli Outin venyttelyvinkit 15.11.2010 Tässä venyttelyjen vinkkikokoelmassa et näe venytystä, jossa selällään ollen nostetaan jalat kohti kattoa

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Myöhäistä ei milloinkaan. Iloa liikunnasta

Myöhäistä ei milloinkaan. Iloa liikunnasta 1 KI -kunto-opas 60+ Iloa liikunnasta Jokainen meistä tarvitsee riittävästi liikuntaa läpi elämän. Säännöllinen liikkuminen on yksi hyvinvointimme ja toimintakykymme avaintekijöistä. Liikunnan merkitys

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

VASTE varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisyhanke

VASTE varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisyhanke selkävammojen ja tapaturmien ehkäisyyn VASTE varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisyhanke tiedostamalla vaaran paikat vältät ison osan vammoista ja tapaturmista. hyvä selän hallinta ja fyysinen

Lisätiedot

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun:

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun: Asento Asento määrittää kuinka sinun tulisi seisoa saadaksesi liikkumattoman tuen ammuntaan. Asento täytyy pystyä ottamaan joka kerta luonnollisesti ja samalla tavalla, tai muuten osumakasassa tapahtuu

Lisätiedot

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA in i VÄINÖ LAHERMA lelinevoimistell] ^ HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA ^>J?f^ Presented to the LffiRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library TELINEVOIMISTELU VÄINÖ LAHERMA

Lisätiedot

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. UINTI- JA HENGENPELASTUSKOULUTUKSEN

Lisätiedot

POLVEN ETUOSAN KIPU hoito-opas

POLVEN ETUOSAN KIPU hoito-opas POLVEN ETUOSAN KIPU hoito-opas POLVEN ETUOSAN KIPU HOITO-OPAS Oy STADA Pharma Ab PL 1310, 00101 Helsinki Puh. 0207 416 888 Fax 0207 416 889 www.mobilat.fi www.stada.fi Hoito-oppaiden tilaukset: stada@stada.fi

Lisätiedot