BSL BESL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BSL 200...400 BESL 200...400"

Transkriptio

1 UNO Suomi FI Aurinkovaraaja BSL BESL Asennus- ja huolto-ohje L B

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Merkkien selitykset Ohjeessa käytetyt merkit Laitteessa käytetyt merkit Lyhenteet Yleistiedot Valmistajan vastuu Asentajan vastuu Tyyppihyväksyntä Sertifikaatit Painelaitedirektiivi 97/23/EC Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia Turvallisuusohjeita Suosituksia Tuotekuvaus Yleiskuvaus Pääosat Aurinko- ja käyttövesivaraaja Varolaite- ja pumppuryhmä Ohjaussäädin Toimintaperiaate Toimintaperiaate Sähkövastus Keräinpiirin ylikuumenemissuoja Tekniset tiedot Aurinko- ja käyttövesivaraaja Magnesiumanodit Anturin tekniset tiedot Ohjaussäädin Sähkövastus Varolaite- ja pumppuryhmä Laitteisto Asennusta koskevat säännökset Toimitukseen kuuluvat osat ja tarvikkeet Perustoimitus /02/

3 Sisällysluettelo Lisävarusteet Laitteen sijoittaminen Arvokilpi Laitteen sijoittaminen Päämitat Laitteen sijoittaminen Tasaaminen Lämpötila-antureiden asennus Vesikiertokaavio Lyhenteiden selitykset Asennuskaavio, kun käytössä on kiinteän polttoaineen kattila Asennuskaavio, kun käytössä on yhdistelmävaraajan esilämmitys Asennuskaavio, kun käytössä on seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava kattila Asennuskaavio, kun käytössä on vain keräinpiiri Varolaiteryhmä Putkiliitännät Aurinkokeräinten kierto Ensiö-lämmityspiiri Varaajan liittäminen käyttövesiverkostoon (toissijainen piiri) Sähkökytkennät Suosituksia Aurinkoautomatiikan liittäminen Kytkentäkaavio Sähkövastuksen kytkentä Lämmityspumpun kytkentä Lämminvesivaraajan täyttäminen Ensiö-aurinkolämpöpiirin täyttäminen Virtausmittari Erikois-sulkuventtiili Ensiö-aurinkolämpöpiirin täyttäminen Ensiöpiirin täyttäminen Käyttöönotto Ohjauspaneelit Painikkeiden kuvaus Näytön kuvaus Viimeiset tarkistukset ennen käyttöönottoa Lämminvesivaraaja Aurinkokeräinten kierto /02/

4 5.2.3 Ensiö-lämmityspiiri Sähkökytkentä Käyttöönotto Käyttöveden kierto Aurinkokeräinten kierto Mittausarvojen lukeminen Arvojen nollaus Asentajan asetukset Asentajan asetusten muuttaminen Muuttujien luettelo Asentajan muuttujien kuvaus Huolto ja ylläpito Yleiset ohjeet Venttiili tai varolaiteryhmä Suojakuoren puhdistaminen Magnesiumanodin tarkistaminen Kattilakiven poistaminen Huoltoluukkujen irrottaminen ja laittaminen takaisin paikoilleen Luukkujen irrottaminen Huoltoluukun osien laittaminen takaisin paikoilleen Keräinpiirin tarkistaminen ja huolto Huoltotyöt Lämmönsiirtonesteen lisääminen Huoltolomake Asennusselostus Vianetsintäkaavio Virtalähde Anturivika Ongelmat ja niiden ratkaisut Varaosaluettelo Yleistiedot Varaosaluettelo Lämminvesivaraajat Varolaite- ja pumppuryhmä /02/

5 Sisällysluettelo Sähkövastus /02/

6 5 07/02/

7 BSL BESL Johdanto 1 Johdanto 1.1 Merkkien selitykset Ohjeessa käytetyt merkit Näissä ohjeissa käytetään eri asteisia varoituksia, joilla halutaan kiinnittää käyttäjän huomio tiettyihin asioihin. Näin valmistaja pyrkii varmistamaan käyttäjän turvallisuuden, välttämään vaaratilanteita ja takaamaan laitteen oikean toiminnan. VAARA Vakavan fyysisen loukkaantumisen vaara. VAROITUS Lievän fyysisen loukkaantumisen vaara. Materiaalivahingon vaara. Tärkeää tietoa. ¼Käänny toisen ohjeen tai tämän ohjeen toisen sivun puoleen Laitteessa käytetyt merkit Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Hävitä käytetyt tuotteet asianmukaisesti. 1.2 Lyhenteet 4 CFC: Kloorifluorihiilivety-yhdisteet 4 Lkv: Lämmin käyttövesi 07/02/

8 1. Johdanto BSL BESL Yleistiedot Valmistajan vastuu Tuotteemme on valmistettu niitä koskevien eri direktiivien vaatimusten mukaisesti. Näin ollen ne toimitetaan varustettuina [- merkinnällä ja asianmukaisilla asiakirjoilla. Asiakkaiden edun nimissä olemme sitoutuneet jatkuvaan tuotekehittelyyn. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään koskien tämän asiakirjan tietoja. Valmistaja ei ole vastuussa seuraavissa tapauksissa: 4 Laitteen käyttöä koskevien ohjeiden nouttamatta jättäminen. 4 Laitteen väärä tai puutteellinen huolto. 4 Laitteen asennusta koskevien ohjeiden nouttamatta jättäminen Asentajan vastuu Asentaja on vastuussa laitteen asennuksesta ja ensikäynnistyksestä. Asentajan täytyy noudattaa seuraavia ohjeita: 4 Lue ja noudata laitteen mukana toimitettuja ohjeita. 4 Suorita asennus voimassaolevan lainsäädännön ja standardien mukaisesti. 4 Suorita ensikäynnistys ja tee tarvittavat tarkistukset. 4 Selitä laitteiston toiminta käyttäjälle. 4 Jos laitteisto kaipaa huoltoa, muistuta käyttäjää tämän velvollisuudesta tarkistaa laitteiston toiminta ja pitää se hyvässä toimintakunnossa. 4 Anna kaikki ohjekirjaset käyttäjälle. 1.4 Tyyppihyväksyntä Sertifikaatit Tämä laite täyttää seuraavien eurooppalaisten direktiivien ja standardien asettamat vaatimukset 4 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY. Viitestandardi: EN Sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY. Viitestandardit: EN , EN ja EN /02/

9 BSL BESL Johdanto Painelaitedirektiivi 97/23/EC Tämä laite täyttää eurooppalaisen painelaitedirektiivin 97/23/EC 3. artikkelin 3. pykälässä kuvatut vaatimukset. 07/02/

10 2. Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia BSL BESL Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia 2.1 Turvallisuusohjeita 2.2 Suosituksia Katkaise laitteen virransyöttö ennen töiden aloittamista. Älä laiminlyö laitteiston huoltoa. Huolla laitteistoa säännöllisesti asianmukaisen toiminnan takaamiseksi. VAROITUS Vain valtuutettu asentaja saa asentaa laitteen ja suorittaa siihen kohdistuvia töitä. VAROITUS 4 Lämmitysvesi ja vesi-propyleeniglykoliseos eivät saa joutua kosketuksiin käyttöveden kanssa. 4 Lämmin käyttövesi ei saa kiertää lämmönvaihtimen kautta. 4 Aurinkolämpölaitteistot voidaan suojata salamia vastaan, ja ne täytyy maadoittaa tai kytkeä tasausliitäntään. Takuu raukeaa, jos tuotetta muunnellaan millään tavalla. Irrota suojakuoret vain huoltotöiden ajaksi ja aseta ne takaisin paikoilleen huoltotöiden jälkeen. Ohjetarrat Laitteeseen kiinnitettyjä ohjeita ja varoituksia ei saa koskaan irrottaa tai peittää, ja niiden täytyy pysyä lukukelpoisina koko kattilan käyttöiän ajan. Vaihda heti vaurioituneet tai lukukelvottomat ohje- tai varoitustarrat. VAROITUS Älä koskaan katkaise syöttöä automatiikalta. Käynnissä oleva automatiikka suojaa järjestelmää ylikuumenemiselta.. VAROITUS Älä muuta automatiikan parametrejä perehtymättä niihin. 9 07/02/

11 BSL BESL Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia Pidemmän poissaolon ajaksi valmistaja suosittelee asetusarvon alentamista aurinkovaraajassa 45 C. Paikalla ollessa, asetusarvon on oltava 60 C. 07/02/

12 3. Tuotekuvaus BSL BESL Tuotekuvaus 3.1 Yleiskuvaus -lämminvesivaraajat liitetään aurinkokeräimiin aurinkolämpöpumppuryhmän välityksellä. BSL lämminvesivaraajat voivat käyttää lisälämmönlähteenä kattilaa, lämpöpumppua tai sähkövastusta. BESL käyttövesivaraajia voidaan tulistaa sähkövastuksella. BSL BESL varaajat on täysin varusteltu pumppuryhmällä, jossa on latauslaite jokaiselle vesikerrokselle, varolaite, paisunta-astia, pumppu, Sol AEL -ohjauspaneeli jne. Pääosat: 4 Varaajat on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on päällystetty elintarviketeollisuuden käyttöön luokitellulla emalilla (lasitettu 850 C:ssa) varaajan syöpymisen estämiseksi. 4 Vesisäiliöön hitsatut lämmönvaihtokierukat ovat sieläputkisia, ja niiden käyttöveden kanssa kosketuksissa oleva ulkopinta on emaloitu. 4 Varaaja on tehokkaasti eristetty CFC-vapaalla polyuretaanivaahdolla, joka vähimmäistää lämpöhäviön. 4 Suojakuori on valmistettu ABS:stä. 4 Useat magnesium-anodit suojaavat varaajaa syöpymiseltä. 4 Ohjauspaneelin ohjaama sähkövastus. 3.2 Pääosat Aurinko- ja käyttövesivaraaja 11 07/02/

13 BSL BESL Tuotekuvaus BSL : Ulkopuoli A Z E R T Y U Paisunta-astia Ylähuoltoluukku Sivuhuoltolevy Varolaite- ja pumppuryhmä Ohjaussäädin Sähkövastus (lisävaruste) Aurinkolämpöpiirin varolaiteryhmä Kaikki osat on testattu, ja niille on tehty tiiveystesti tehtaalla. Ohjauspaneeli, pumppu ja sähkövastus on esijohdotettu. 3 L C BSL : Sisäpuoli 4 2 A Z E R Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) Lisälämmönvaihdin (Kattila tai lämpöpumppu) Anodi - Sivuhuoltolevy Anodi - Ylähuoltoluukku 1 3 L A 07/02/

14 3. Tuotekuvaus BSL BESL BESL : Ulkopuoli A Z E R T Y U Paisunta-astia Ylähuoltoluukku Sivuhuoltolevy Varolaite- ja pumppuryhmä Ohjaussäädin Sähkövastus Aurinkolämpöpiirin varolaiteryhmä Kaikki osat on testattu, ja niille on tehty tiiveystesti tehtaalla. Ohjauspaneeli, pumppu ja sähkövastus on esijohdotettu. 3 L C BESL : Sisäpuoli 4 A E R Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) Anodi - Sivuhuoltolevy Anodi - Ylähuoltoluukku 1 3 L A 13 07/02/

15 BSL BESL Tuotekuvaus Varolaite- ja pumppuryhmä 5 3 A Z Painemittari Aurinkolämpöpiirin pumppu 9 6 L C E R T Y U I O P Täyttöventtiilit Tyhjennysventtiili Varoventtiili Aurinkopiirin ilmanpoisto Virtausmittari Kiristysrengasosa Punainen menopuolen lämpömittari Sininen menopuolen lämpömittari Ohjaussäädin A Kansi Z Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö E Ohjauspainikkeet 7 7 R T 4 AT sulake (varo) Liittimet 1 Y U Johtojen veto Kannen ruuvi I Kiinnitysruuvin aukko Toimintaperiaate M A Aurinkolämpöjärjestelmän ohjauspaneeli takaa aurinkoenergian parhaan mahdollisen talteenoton varaajassa olevan lämpimän käyttöveden uudelleenlämmittämiseksi. Jos auringon säteilyä eo ole riittävästi, ohjausjärjestelmä säätää sähkövastuksen toimintaa (lisävaruste). 07/02/

16 3. Tuotekuvaus BSL BESL Toimintaperiaate C CMAX TC DT TR SX CMIN tu t PC % M C TC Aurinkokeräimien lämpötila; TR Varaajan alaosan veden lämpötila DT Vertailu-lämpötilaero SX Aurinkovaraajan asetuslämpötila PC % Keräinpiirin pumpun tila CMIN Keräinten vähimmäislämpötila pumpun käynnistämiseksi CMAX Keräimen enimmäislämpötila tu Itsekalibroinnin kesto C Lämpötila t Kellonaika ¼Ks. luku: "Asentajan muuttujien kuvaus", sivu 53. Vaihe Toimintatilan kuvaus 1 Auringon säteily kuumentaa keräimessä olevaa lämmönsiirtonestettä. Lämmityspumpun käynnistämiseksi täytyy keräimissä (CMIN) vallita vähimmäislämpötila 30 C, samoin kuin 6 K:n lämpötilaero keräinten ja varaajan välillä. 2 Seuraavassa vaiheessa (muuttuja tu, tehdasasetus 3 minuuttia), keräinpiirin pumppu (rele 1) toimii täydellä teholla (100 %) keräinpiirin lämpötilan vakiinnuttamiseksi. 3 Seuraavaksi keräinpiirin pumpun kierrosnopeus lasketaan dynaamisesti keräinten ja varaajan välisen vertailulämpötilaeron ylläpitämiseksi (muuttuja DT, tehdasasetus 20 K). 4 Järjestelmä lataa aurinkovaraajaa keräinten lämmön perusteella ja lopettaa, kun varaajaveden asetuslämpötila on saavutettu (muuttuja SX, tehdasasetus 60) /02/

17 BSL BESL Tuotekuvaus Vaihe Toimintatilan kuvaus 5 Kun keräimien suurin sallittu lämpötila ylittyy (muuttuja CMAX,tehdasasetus: 110 C), aurinkolämpöjärjestelmän pumppu käynnistyy keräinten viilentämiseksi. Pumppu pyörii, kunnes keräinten lämpötila on vähemmän kuin 5 K alle muuttujan CMAX arvon ja/tai varaajan suurin sallittu varastointilämpötila (80 C) saavutetaan. 6 Jos auringonvaloa on vähemmän, keräinten lämpötila laskee, ja varaajaveden lämpötila pysyy tasaisena. 7 Heti kun keräinten lämpötila laskee alle varaajan lämpötilan, varaajavesi viilenee asetusarvoon. 8 Kun asetusarvo SX saavutetaan, lämmityspumppu pysähtyy, keräinten lämpötila laskee taas, ja varaajaveden lämpötila laskee veden käytön mukaan. Varaajaveden viilennystoiminto ei ole käytössä, jos käytetään putkikeräimiä (toiminto FT käynnissä) Sähkövastus Sähkövastuksen käynnistys voidaan ohjelmoida neljännestunnin erissä 24 tunnin ajaksi. Ohjaussäätimeen voidaan ohjelmoida 3 toimintatilaa 3-asentokytkimen ansiosta. 4 Sähkövastus toimii ohjelmoituina aikoina niin päivällä kuin yöllä, kun kytkin on asennossa E. 4 Sähkövastus toimii vain yöllä,ohjelmoituna yöaikana, kun kytkin on asennossa Z. 4 Sähkövastus on täysin sammutettu, kun kytkin on asennossa 0. Muuttujaa RAP käytetään sähkövastuksen pakkokäyttöön yli 24 tunnin ajan, mutta se sammuu, jos ylletään asetuslämpötilaan (THRn) tai jos lämmityspumppu pyörii Keräinpiirin ylikuumenemissuoja 3.4 Tekniset tiedot Ohjaussäätimessä on useita, käyttäjän näkökulmasta helposti huomattavia toimintoja, jotka suojaavat laitteen osia ylikuumentumiselta Aurinko- ja käyttövesivaraaja Ensiöpiiri: Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) BSL 200 BSL 300 BSL 400 Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Lämmönvaihtimen vesitilavuus litraa Kierukan ala m Ensiöpiiri: Lisälämmönvaihdin Suurin sallittu toimintalämpötila C (1) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 45 C - Lämmitysveden virtaama: 2 m 3 /h (2) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 40 C - Lämpimän käyttöveden varastointi: 65 C 07/02/

18 3. Tuotekuvaus BSL BESL BSL 200 BSL 300 BSL 400 Suurin sallittu toimintapaine bar Lämmönvaihtimen vesitilavuus litraa Kierukan ala m Painehäviö 2 m 3 :ssa/tunnit kpa Toisiopiiri (lämmin käyttövesi) Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Vesitilavuus litraa Kattilalla lämmitettävän veden tilavuus (kattilakierukka) litraa Aurinkoenergialla lämmitettävän veden tilavuus (aurinkolämpökierukka) litraa Paino Bruttopaino kg Nettopaino kg Suoritusarvot Ensiöpiiri: Lisälämmönvaihdin Teho (1) kw Suoritusarvot Virtaama tunnissa ( T = 35 C (1) litraa tunnissa Siirtotilavuus 10 minuutin ajan ( T = 30 C) (2) litraa 10 minuutissa Jäähdytysvakio Cr Wh/24h L K Kulutus valmiustilassa (ΔT=45K) kwh/24h (1) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 45 C - Lämmitysveden virtaama: 2 m 3 /h (2) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 40 C - Lämpimän käyttöveden varastointi: 65 C Ensiöpiiri: Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) BESL 200 BESL 300 BESL 400 Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Lämmönvaihtimen vesitilavuus litraa Kierukan ala m Toisiopiiri (lämmin käyttövesi) Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Vesitilavuus litraa Kattilalla lämmitettävän veden tilavuus (kattilakierukka) (Sähkö) litraa Aurinkoenergialla lämmitettävän veden tilavuus (aurinkolämpökierukka) litraa Paino Bruttopaino kg Nettopaino kg Suoritusarvot Jäähdytysvakio Cr Wh/24h L K Kulutus valmiustilassa (ΔT=45K) kwh/24h Magnesiumanodit BSL 200 BSL 300 BSL 400 Ylähuoltoluukku 1x33x330 1x33x420 1x33x450 Sivuhuoltolevy 1x33x290 1x33x290 1x33x /02/

19 BSL BESL Tuotekuvaus BESL 200 BESL 300 BESL 400 Ylähuoltoluukku 1x33x450 1x33x290 1x33x420 Sivuhuoltolevy - 1x33x290 1x33x Anturin tekniset tiedot Lämpötila C:eissa Vastusarvo Ω (Pt1000) Ohjaussäädin Tekniset tiedot L A 4 ABS-rasia 4 Kotelointiluokka: IP 20 / EN Ympäristön lämpötila: C 4 Mitat: 144x208x43 mm 4 Näyttö: Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö 4 Ohjaus: 3:n etupaneelissa olevan painikkeen avulla 4 Varastointilämpötila: C 4 Tulot: 3 kpl Pt1000 -lämpötila-antureita 4 Meno: 1 invertteri-kosketus sähkömekaaninen rele ja 2 suurtehorelettä 4 Suurin sallittu virta: 4 A V 4 Virtalähde: V(AC) Hz 4 Virrankulutus valmiustilassa: 0.7 W 4 Sammutusteho yhteensä: 4 (1) A ( )V 4 Sähkömekaanisen releen sammutusteho: 4 (1) A ( )V 4 Suurtehoreleiden sammutusteho: 14 (3) A ( )V Toiminta 4 Sähkövastuksen käyttötuntilaskuri. 4 Keräinpiirin pumpun käyttötuntilaskuri. 4 Putkikeräimen toiminta. 4 Kalorimetrinen tasapaino. 4 Tunneittain toimiva termostaatti. 4 3-asentokytkin. 07/02/

20 3. Tuotekuvaus BSL BESL Sähkövastus BESL 200 BESL 300 BESL 400 Sähkövastuksen teho kw Virtalähde Jännite 220~ 220~ 220~ Aika veden uudelleenlämmittämiseen 15:stä 60 C:een 3 h 20 min 3 h 10 min 3 h 00 min Ves40 Yölämmitys litraa Lkv:n varastointilämpötila: 55 C (1)(2)(3) Ves40 Yölämmitys + 2 tuntia päivällä litraa Lkv:n varastointilämpötila: 55 C (4) (1) Päivittäinen vesitilavuus 40 C:ssa vain yölämmityksellä (2) Kylmävesi 15 C (3) Arvot mitattu vain sähkövastuksen mukaisesti (4) Päivittäinen vesitilavuus 40 C:ssa yölämmityksessä + 2 tuntia päivällä Varolaite- ja pumppuryhmä Mitat Etäisyystuki 100 mm Putkiliitännät DN18 kiristysrengas-ruuviliitännät Paisunta-astian liitäntä 3/4 ulkokierre (Litteä tiiviste) Varoventtiilin poistoyhde 3/4 sisäkierre Toiminta-arvot Suurin sallittu toimintapaine PN 10 Suurin sallittu toimintalämpötila 120 C Suurin sallittu lyhytaikainen lämpötila 160 C < 15 mn Propyleeniglykolin suurin sallittu määrä 50 % Varusteet Varoventtiili 6 bar Painemittari 0-6 bar Erikois-sulkuventtiili 2 x 200 mmce Kiertopumppu Wilo ST 15 / 6 Putken materiaali Venttiilit messinkinen tiivisteet EPDM Erikois-sulkuventtiili messinkinen Kiertopumppu H (m) ST 15/6-130 ECO ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Q (m3/h) L B H Q Nimellinen nesteen nettopaine Veden virtaus 19 07/02/

21 BSL BESL Laitteisto 4 Laitteisto 4.1 Asennusta koskevat säännökset Vain ammattitaitoinen ja valtuutettu asentaja saa asentaa laitteen voimassaolevien paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. 4.2 Toimitukseen kuuluvat osat ja tarvikkeet Perustoimitus Toimitukseen sisältyvät osat: 4 Aurinkovaraaja, jossa on täysin varusteltu pumppuryhmä, ohjausjärjestelmä jne.. 4 Termostaattisekoitusventtiili käyttövedelle 4 Käyttöohjeet. 4 Asennus- ja huolto-ohje. Nimike BSL 200 BSL 300 BSL 400 BESL 200 BESL 300 BESL 400 Pakk.nro ER359 ER360 ER361 ER372 ER373 ER Lisävarusteet Saatavilla on eri vaihtoehtoja riippuen laitteiston kokoonpanosta: Nimike 25-litrainen paisunta-astia - 10 bar Lkv:n termostaattinen sekoitusventtiili Termostaattisen sekoitusventtiilin ja 7 baarin varolaiteryhmällä varustetun varaajan välinen liitäntäsarja Pakk.nro EG118 EC60 ER W:n sähkövastus, jossa on PT1000-lämpötila-anturi ER W:n sähkövastus, jossa on PT1000-lämpötila-anturi ER394 07/02/

22 4. Laitteisto BSL BESL Laitteen sijoittaminen Arvokilpi A A BSL B BESL Arvokilpeen täytyy olla esteetön pääsy aina. Arvokilven avulla tuote tunnistetaan, ja siitä ilmenee seuraavat tiedot: 4 Käyttövesivaraaja tyyppi 4 Valmistuspäivämäärä (Vuosi - Viikko) 4 Sarjanumero. B L A Laitteen sijoittaminen Sijoita laite huurteettomaan tilaan. 4 Sijoita laite mahdollisimman lähelle veden laskupisteitä, jotta putkien energiahäviöt olisivat mahdollisimman pienet. 4 Sijoita laite jalustalle helpottaaksesi tilojen puhdistusta. 4 Asenna laite kestävälle ja vakaalle pohjalle, joka kestää sen painon Päämitat Lyhenteiden selitykset A Lämpimän käyttöveden meno G1" Z Lkv:n kierto G¾" 21 07/02/

23 BSL BESL Laitteisto E Lämmönvaihtimen tulo G1" R Lämpimän käyttöveden lämpötila-anturi T Lämmönvaihtimen meno G1" Y Kylmävesiyhde + Tyhjennysyhde G1" U I O Aurinkolämpökierukan tulo DN18 Aurinkolämpökierukan meno DN18 Aurinkokeräimen anturin sijainti G : Kartiokierre (ulko-), litteä tiiviste BSL 200 BESL 200 BSL 300 BESL 300 BSL 400 BESL 400 A B C D E F G (Ø) H I BSL BSL ØG I F 5 B C D E 55 9 A 6 H L A 07/02/

24 4. Laitteisto BSL BESL BSL ØG 8 1 I F E D C B 55 A 6 9 H L A BESL BESL ØG C E F I 55 A 9 6 H L A 23 07/02/

25 BSL BESL Laitteisto BESL ØG C E F I 55 A 6 9 H L A 4.4 Laitteen sijoittaminen Tarvitaan 2 henkilöä. 4 Käytettävä käsineitä Poista lämminvesivaraajan pakkausmateriaali ja jätä varaaja kuljetuslavalle. 2. Poista suojaava pakkausmateriaali. 3. Irrota 3 ruuvia, jotka kiinnittävät varaajan kuljetuslavaan. 4. Nosta varaaja ja aseta se lopulliseen sijoituspaikkaan noudattaen kuvan etäisyyksiä. L C 07/02/

26 L A 4. Laitteisto BSL BESL Tasaaminen Lämminvesivaraaja asetetaan vaakasuoraan 3 säätöjalkojen avulla (toimitetaan ohjepaketissa); jalat ruuvataan varaajan pohjaan. 1. Kiinnitä 3 säätöjalkaa laitteen alle. 2. Tasaa laite säätöjalkojen avulla. 4 Säätöalue: 10 mm. 4 Käytä varaajan säätöjalkojen alla olevia metallipaloja tarvittaessa. 2 1 L A 4.6 Lämpötila-antureiden asennus Älä aseta paloja varaajan ulkoreunoille. Anturit on esiasennettu, jos varaajaan on esiasennettu pumppuryhmä. ¼Ks. anturin sijainti: "Päämitat", sivu Työnnä anturi anturiputkeen anturiputken sihdin avulla. Anturiputken sihti löytyy ohjepaketista. 2. Tarkista että anturit on oikein sijoitettu anturiputkessa. 3. Tarkista anturiputken sihdin kiinnitys. 4.7 Vesikiertokaavio Lyhenteiden selitykset A B C D E Kiinteän polttoaineen kattila Puskurivaraaja BSL BESL Yhdistelmävaraaja 3 3 baarin varoventtiili 4 Painemittari 6 Ilmaerotin 7 Automaattinen ilmanpoistoventtiili 9 Eristysventtiili 10 3-tiesekoitusventtiili 11 Lämmityspumppu 25 07/02/

27 BSL BESL Laitteisto 16 Paisunta-astia 17 Tyhjennyshana 18 Lämmityspiirin täyttöventtiili (+ katkaisulaite riippuen voimassaolevista säännöksistä) 21 Ulkoanturi 24 Lkv:n varaajan kierukan tulo 25 Lkv:n varaajan kierukan meno 26 Lkv:n pumppu 27 Takaiskuventtiili 27a Sulkuventtiili 28 Kylmävesiyhde 29 Paineenalennusventtiili 30 Varolaiteryhmä 32 Lkv:n takaisinvirtauspumppu Käänny kattilan tai lämpöpumpun asennus- ja huoltoohjeen puoleen. 33 Lämpimän käyttöveden anturi 46 3-tiesuuntaventtiili, jossa on kääntömoottori 50 Sulkuventtiili 51 Termostaattiventtiili 56 Lkv:n paluukierto 57 Lämpimän käyttöveden meno 61 Lämpömittari 64 suora lämmityspiiri (esimerkiksi patterit) 81 Sähkövastus 84 Sulkuventtiili, johon kuuluu lukittava takaiskuventtiili 85 Aurinkolämpökierron pumppu 88 Lämmönsiirtonesteen paisunta-astia 89 Lämmönsiirtonesteen säiliö (Puhdas ja tyhjä säiliö, käytetyllä nesteellä nimetty) 109 Lkv:n termostaattinen sekoitusventtiili 112a 112b Aurinkokeräimen anturi Aurinkolämpövaraajan lkv:n anturi 114 Aurinkolämpökierron täyttö- ja tyhjennysyhde 126 Ohjaussäädin 129 Eristetty kaksoisputki (Duo-Tube) 130 Käsikäyttöinen ilmanpoisto 131 Taso- tai putkikeräin 133 Kaukosäädin 145 Varolaiteryhmän ohjausventtiili 146 Virtauslämmitin puhaltimella 07/02/

28 4. Laitteisto BSL BESL Asennuskaavio, kun käytössä on kiinteän polttoaineen kattila C C V 50Hz A 146 B C L B 27 07/02/

29 BSL BESL Laitteisto Asennuskaavio, kun käytössä on yhdistelmävaraajan esilämmitys E / D L B 07/02/

30 4. Laitteisto BSL BESL Asennuskaavio, kun käytössä on seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava kattila C L C 29 07/02/

31 BSL BESL Laitteisto Asennuskaavio, kun käytössä on vain keräinpiiri 81 D L A Varolaiteryhmä d cm (54) 28 L B 9 Eristysventtiili 17 Tyhjennyshana 27 Takaiskuventtiili 28 Kylmävesiyhde 29 Paineenalennusventtiili 30 Varolaiteryhmä 54 Poistoputken pää on vapaana ja näkyvissä 2-4 cm menoveden suppilon yläpuolella d Varoventtiili 7 bar (0.7 MPa) 07/02/

32 4. Laitteisto BSL BESL Putkiliitännät Aurinkokeräinten kierto Kytkettäessä pois päältä antureiden lämpötila voi ylittää 150 C. Jäätymisriskin estämiseksi käytä propyleeniglykolin ja veden sekoitusta (lämmönsiirtoneste). Johtuen korkeista lämpötiloista, propyleeniglykolin käytöstä ja paineesta aurinkokeräinten kierrossa aurinkolämpöjärjestelmän liitännät pitää kytkeä äärimmäisen huolellisesti koskien etenkin eristämistä ja tiiveyttä. Aurinkolämpökierron paine voi nousta korkeintaan 6 bar. L A Ympäristön suojeleminen Sijoita tarpeeksi suuri säiliö sekä tyhjennysputken että varoventtiilin poistoputken alle. Varoventtiilin poistoputki 4 Putken max. pituus 2m 4 sulkeminen tulpalla ehdottomasti kielletty 4 DN 20 4 asetettava tasaiseen kallistuskulmaan kohti viemäriä Liitäntäkoot 4 Jos putkistossa ei ole kaasunpoistoa tai poistoventtiilejä sen korkeimmissa kohdissa, lämmönsiirtonesteen virtausnopeus ei saa pudota alle 0.4 m/s kaasunpoiston aikana. 4 Putkien täytyy olla mahdollisimman lyhyitä ja alas viettäviä keräinten ja aurinkolämpövaraajan liitäntöjen välillä. 4 Enimmäispituus: ¼ Käänny keräinten kokousohjeiden ja teknisten asiakirjojen puoleen /02/

33 BSL BESL Laitteisto Jollei hyvän kaasunpoiston asennusvaatimuksia saada täytettyä, käsikäyttöinen kaasun poistoventtiili R täytyy aina asentaa aurinkolämpöjärjestelmän putkiston korkeisiin kohtiin. 4 A Z E R Paras mahdollinen Väärä (korkea kohta ilman ilmanpoistoa) Oikea (korkea kohta ilmanpoistolla) Käsikäyttöisen ilmanpoistoventtiilin sijainti M A Liitäntä Pehmeäjuotosten käyttö on kielletty. Juoksutusaineen käyttö luo otolliset olosuhteet syöpymiselle propyleeniglykolia lämmönsiirtonesteenä käyttävissä järjestelmissä. Putkisto pitää aina huuhdella töiden jälkeen. M A 4 Kaarisahan käyttäminen on kiellettyä. 4 Putkiliitännät suoritetaan puserrusliittimillä. 4 Kovajuotos: DIN EN mukainen kovajuotos-jatkometalli, joka ei sisällä juoksutusainetta, esim. L-Ag2P tai L-CuP6. 4 Putkiliitännät: liitäntöjen täytyy kestää glykolin käyttöä, painetta (6 bar riippuen mallista) ja lämpötilaeroja (-30 C C) (valmistajan tiedot). 4 Tiivistemateriaali: Hamppu. 4 Press fitting (6 bar, 140 C). Putken eristemateriaali Suojellaksesi eristettä mekaaniselta vaurioitumiselta, lintujen nokkimiselta ja UV-säteilyltä käytä lisäsuojana katolla alumiinilevyjä tai alumiinista liitosnauhaa lämmöneristevaippojen päällä. Tämä lisäsuojaus pitää saumata silikonilla. 07/02/

34 4. Laitteisto BSL BESL Tehdasvalmisteinen Duo-Tube-kaksoisputki (lisävaruste). 4 Jos käytetään muita kupariputkia, eristeen täytyy: - kestää jatkuvia jopa 150 C:n ja - 30 C:n lämpötiloja keräinten alueella ja kuuman nesteen menoliitännän kohdalla. - olla mielellään vedenpitävä ja yhtenäinen. - olla paksuudeltaan sama kuin putken läpimitta ja U-arvoltaan 0.04 W/mK. 50 %:n vähennys eristeen paksuudessa sallitaan, kun se kulkee katon ja seinien läpi. M A 4 Suositeltavat materiaalit jopa 150 C:n lämpötiloja varten: - De Dietrichin valmistama Duo-Tube -kaksoisputki - De Dietrich DuoFlex - Armaflex HT - mineraalivilla - lasikuitu Lämmönsiirtonesteen paisunta-astia 4 Paisunta-astia tasaa järjestelmän painevaihteluita jotka johtuvat lämpötilavaihteluista. Lämmönsiirtonesteen enimmäismäärä saavutetaan silloin kun täydellisellä auringonpaisteella tapahtuu pumppauksen katkos ja laitteisto saavuttaa lukutuslämpötilan. Tässä tapauksessa osa lämmönsiirtonesteestä höyrystyy ja kulkeutuu nesteen mukana kerääjiltä paisunta-astiaan. Kun kerääjässä ei ole enää lämmönsiirtonestettä asennus ei ole vaarassa. Jos esimerkiksi illalla lämpötila tippuu höyrymäinen lämmönsiirtoneste kondensoituu ja palautuu nesteeksi. 4 Paisunta-astian esipaine työntää lämmönsiirtonesteen takaisin kerääjiin. Asennuksen jälkeisessä käyttöönotossa alkaa ilmanpoisto, joka kestää 3min.. Kaikki ilmakuplat kerätään ja poistetaan AirStop järjestelmällä. Näin järjestelmä on taas täysin toimintavalmis. 4 Paisunta-astiat kestävät lämmönsiirtonestettä, ja ne valitaan etupäässä keräinten lukumäärän perusteella. Kun kerääjien määrä on suuri, on paisuta-astioita asennattava rinnan /02/

Lämminvesivaraaja 100 HL. Asennus, käyttöja huolto-ohjeet M002324-B 300028234-001-C

Lämminvesivaraaja 100 HL. Asennus, käyttöja huolto-ohjeet M002324-B 300028234-001-C FI Lämminvesivaraaja 100 HL Asennus, käyttöja huolto-ohjeet M002324-B 300028234-001-C Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Merkkien selitykset...4 1.2 Lyhenteet...4 1.3 Yleistiedot...4 1.3.1 Valmistajan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Tekninen esite FHM-Cx-pumppuryhmät lattialämmitykseen Käyttö Kuva 1: FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C-sekoitusventtiili (UPS-pumppu) Kuva : FHM-C7-sekoitusventtiili (Alpha-pumppu) Kuva

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet SF Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat Asennusohjeet ohjeet 36 Käyttäminen: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät PN10, max. käyttölämpötila 100 astetta. Oventropin pumppuryhmät

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

www.teknocalor.fi TYYPPI N/NG

www.teknocalor.fi TYYPPI N/NG lv-tuotteet hinnasto 1.2.2012 REFLEX KALVOPAISUNTA-ASTIOIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET TÄYTTÖKAASU TYPPI Astia asennetaan suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin. Astiaa ei saa asentaa paikkaan,

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja laatu

Innovatiivisuus ja laatu Innovatiivisuus ja laatu Tekniset tiedot Cocon Säätöventtiili jäähdytyspalkkien asennuksiin Cocon säätöventtiili eco ja classic mittaustekniikoilla Tuotekuvaus: Oventrop Cocon säätöventtiili suhteellisella

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot