BSL BESL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BSL 200...400 BESL 200...400"

Transkriptio

1 UNO Suomi FI Aurinkovaraaja BSL BESL Asennus- ja huolto-ohje L B

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Merkkien selitykset Ohjeessa käytetyt merkit Laitteessa käytetyt merkit Lyhenteet Yleistiedot Valmistajan vastuu Asentajan vastuu Tyyppihyväksyntä Sertifikaatit Painelaitedirektiivi 97/23/EC Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia Turvallisuusohjeita Suosituksia Tuotekuvaus Yleiskuvaus Pääosat Aurinko- ja käyttövesivaraaja Varolaite- ja pumppuryhmä Ohjaussäädin Toimintaperiaate Toimintaperiaate Sähkövastus Keräinpiirin ylikuumenemissuoja Tekniset tiedot Aurinko- ja käyttövesivaraaja Magnesiumanodit Anturin tekniset tiedot Ohjaussäädin Sähkövastus Varolaite- ja pumppuryhmä Laitteisto Asennusta koskevat säännökset Toimitukseen kuuluvat osat ja tarvikkeet Perustoimitus /02/

3 Sisällysluettelo Lisävarusteet Laitteen sijoittaminen Arvokilpi Laitteen sijoittaminen Päämitat Laitteen sijoittaminen Tasaaminen Lämpötila-antureiden asennus Vesikiertokaavio Lyhenteiden selitykset Asennuskaavio, kun käytössä on kiinteän polttoaineen kattila Asennuskaavio, kun käytössä on yhdistelmävaraajan esilämmitys Asennuskaavio, kun käytössä on seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava kattila Asennuskaavio, kun käytössä on vain keräinpiiri Varolaiteryhmä Putkiliitännät Aurinkokeräinten kierto Ensiö-lämmityspiiri Varaajan liittäminen käyttövesiverkostoon (toissijainen piiri) Sähkökytkennät Suosituksia Aurinkoautomatiikan liittäminen Kytkentäkaavio Sähkövastuksen kytkentä Lämmityspumpun kytkentä Lämminvesivaraajan täyttäminen Ensiö-aurinkolämpöpiirin täyttäminen Virtausmittari Erikois-sulkuventtiili Ensiö-aurinkolämpöpiirin täyttäminen Ensiöpiirin täyttäminen Käyttöönotto Ohjauspaneelit Painikkeiden kuvaus Näytön kuvaus Viimeiset tarkistukset ennen käyttöönottoa Lämminvesivaraaja Aurinkokeräinten kierto /02/

4 5.2.3 Ensiö-lämmityspiiri Sähkökytkentä Käyttöönotto Käyttöveden kierto Aurinkokeräinten kierto Mittausarvojen lukeminen Arvojen nollaus Asentajan asetukset Asentajan asetusten muuttaminen Muuttujien luettelo Asentajan muuttujien kuvaus Huolto ja ylläpito Yleiset ohjeet Venttiili tai varolaiteryhmä Suojakuoren puhdistaminen Magnesiumanodin tarkistaminen Kattilakiven poistaminen Huoltoluukkujen irrottaminen ja laittaminen takaisin paikoilleen Luukkujen irrottaminen Huoltoluukun osien laittaminen takaisin paikoilleen Keräinpiirin tarkistaminen ja huolto Huoltotyöt Lämmönsiirtonesteen lisääminen Huoltolomake Asennusselostus Vianetsintäkaavio Virtalähde Anturivika Ongelmat ja niiden ratkaisut Varaosaluettelo Yleistiedot Varaosaluettelo Lämminvesivaraajat Varolaite- ja pumppuryhmä /02/

5 Sisällysluettelo Sähkövastus /02/

6 5 07/02/

7 BSL BESL Johdanto 1 Johdanto 1.1 Merkkien selitykset Ohjeessa käytetyt merkit Näissä ohjeissa käytetään eri asteisia varoituksia, joilla halutaan kiinnittää käyttäjän huomio tiettyihin asioihin. Näin valmistaja pyrkii varmistamaan käyttäjän turvallisuuden, välttämään vaaratilanteita ja takaamaan laitteen oikean toiminnan. VAARA Vakavan fyysisen loukkaantumisen vaara. VAROITUS Lievän fyysisen loukkaantumisen vaara. Materiaalivahingon vaara. Tärkeää tietoa. ¼Käänny toisen ohjeen tai tämän ohjeen toisen sivun puoleen Laitteessa käytetyt merkit Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Hävitä käytetyt tuotteet asianmukaisesti. 1.2 Lyhenteet 4 CFC: Kloorifluorihiilivety-yhdisteet 4 Lkv: Lämmin käyttövesi 07/02/

8 1. Johdanto BSL BESL Yleistiedot Valmistajan vastuu Tuotteemme on valmistettu niitä koskevien eri direktiivien vaatimusten mukaisesti. Näin ollen ne toimitetaan varustettuina [- merkinnällä ja asianmukaisilla asiakirjoilla. Asiakkaiden edun nimissä olemme sitoutuneet jatkuvaan tuotekehittelyyn. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään koskien tämän asiakirjan tietoja. Valmistaja ei ole vastuussa seuraavissa tapauksissa: 4 Laitteen käyttöä koskevien ohjeiden nouttamatta jättäminen. 4 Laitteen väärä tai puutteellinen huolto. 4 Laitteen asennusta koskevien ohjeiden nouttamatta jättäminen Asentajan vastuu Asentaja on vastuussa laitteen asennuksesta ja ensikäynnistyksestä. Asentajan täytyy noudattaa seuraavia ohjeita: 4 Lue ja noudata laitteen mukana toimitettuja ohjeita. 4 Suorita asennus voimassaolevan lainsäädännön ja standardien mukaisesti. 4 Suorita ensikäynnistys ja tee tarvittavat tarkistukset. 4 Selitä laitteiston toiminta käyttäjälle. 4 Jos laitteisto kaipaa huoltoa, muistuta käyttäjää tämän velvollisuudesta tarkistaa laitteiston toiminta ja pitää se hyvässä toimintakunnossa. 4 Anna kaikki ohjekirjaset käyttäjälle. 1.4 Tyyppihyväksyntä Sertifikaatit Tämä laite täyttää seuraavien eurooppalaisten direktiivien ja standardien asettamat vaatimukset 4 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY. Viitestandardi: EN Sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskeva direktiivi 2004/108/EY. Viitestandardit: EN , EN ja EN /02/

9 BSL BESL Johdanto Painelaitedirektiivi 97/23/EC Tämä laite täyttää eurooppalaisen painelaitedirektiivin 97/23/EC 3. artikkelin 3. pykälässä kuvatut vaatimukset. 07/02/

10 2. Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia BSL BESL Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia 2.1 Turvallisuusohjeita 2.2 Suosituksia Katkaise laitteen virransyöttö ennen töiden aloittamista. Älä laiminlyö laitteiston huoltoa. Huolla laitteistoa säännöllisesti asianmukaisen toiminnan takaamiseksi. VAROITUS Vain valtuutettu asentaja saa asentaa laitteen ja suorittaa siihen kohdistuvia töitä. VAROITUS 4 Lämmitysvesi ja vesi-propyleeniglykoliseos eivät saa joutua kosketuksiin käyttöveden kanssa. 4 Lämmin käyttövesi ei saa kiertää lämmönvaihtimen kautta. 4 Aurinkolämpölaitteistot voidaan suojata salamia vastaan, ja ne täytyy maadoittaa tai kytkeä tasausliitäntään. Takuu raukeaa, jos tuotetta muunnellaan millään tavalla. Irrota suojakuoret vain huoltotöiden ajaksi ja aseta ne takaisin paikoilleen huoltotöiden jälkeen. Ohjetarrat Laitteeseen kiinnitettyjä ohjeita ja varoituksia ei saa koskaan irrottaa tai peittää, ja niiden täytyy pysyä lukukelpoisina koko kattilan käyttöiän ajan. Vaihda heti vaurioituneet tai lukukelvottomat ohje- tai varoitustarrat. VAROITUS Älä koskaan katkaise syöttöä automatiikalta. Käynnissä oleva automatiikka suojaa järjestelmää ylikuumenemiselta.. VAROITUS Älä muuta automatiikan parametrejä perehtymättä niihin. 9 07/02/

11 BSL BESL Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suosituksia Pidemmän poissaolon ajaksi valmistaja suosittelee asetusarvon alentamista aurinkovaraajassa 45 C. Paikalla ollessa, asetusarvon on oltava 60 C. 07/02/

12 3. Tuotekuvaus BSL BESL Tuotekuvaus 3.1 Yleiskuvaus -lämminvesivaraajat liitetään aurinkokeräimiin aurinkolämpöpumppuryhmän välityksellä. BSL lämminvesivaraajat voivat käyttää lisälämmönlähteenä kattilaa, lämpöpumppua tai sähkövastusta. BESL käyttövesivaraajia voidaan tulistaa sähkövastuksella. BSL BESL varaajat on täysin varusteltu pumppuryhmällä, jossa on latauslaite jokaiselle vesikerrokselle, varolaite, paisunta-astia, pumppu, Sol AEL -ohjauspaneeli jne. Pääosat: 4 Varaajat on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on päällystetty elintarviketeollisuuden käyttöön luokitellulla emalilla (lasitettu 850 C:ssa) varaajan syöpymisen estämiseksi. 4 Vesisäiliöön hitsatut lämmönvaihtokierukat ovat sieläputkisia, ja niiden käyttöveden kanssa kosketuksissa oleva ulkopinta on emaloitu. 4 Varaaja on tehokkaasti eristetty CFC-vapaalla polyuretaanivaahdolla, joka vähimmäistää lämpöhäviön. 4 Suojakuori on valmistettu ABS:stä. 4 Useat magnesium-anodit suojaavat varaajaa syöpymiseltä. 4 Ohjauspaneelin ohjaama sähkövastus. 3.2 Pääosat Aurinko- ja käyttövesivaraaja 11 07/02/

13 BSL BESL Tuotekuvaus BSL : Ulkopuoli A Z E R T Y U Paisunta-astia Ylähuoltoluukku Sivuhuoltolevy Varolaite- ja pumppuryhmä Ohjaussäädin Sähkövastus (lisävaruste) Aurinkolämpöpiirin varolaiteryhmä Kaikki osat on testattu, ja niille on tehty tiiveystesti tehtaalla. Ohjauspaneeli, pumppu ja sähkövastus on esijohdotettu. 3 L C BSL : Sisäpuoli 4 2 A Z E R Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) Lisälämmönvaihdin (Kattila tai lämpöpumppu) Anodi - Sivuhuoltolevy Anodi - Ylähuoltoluukku 1 3 L A 07/02/

14 3. Tuotekuvaus BSL BESL BESL : Ulkopuoli A Z E R T Y U Paisunta-astia Ylähuoltoluukku Sivuhuoltolevy Varolaite- ja pumppuryhmä Ohjaussäädin Sähkövastus Aurinkolämpöpiirin varolaiteryhmä Kaikki osat on testattu, ja niille on tehty tiiveystesti tehtaalla. Ohjauspaneeli, pumppu ja sähkövastus on esijohdotettu. 3 L C BESL : Sisäpuoli 4 A E R Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) Anodi - Sivuhuoltolevy Anodi - Ylähuoltoluukku 1 3 L A 13 07/02/

15 BSL BESL Tuotekuvaus Varolaite- ja pumppuryhmä 5 3 A Z Painemittari Aurinkolämpöpiirin pumppu 9 6 L C E R T Y U I O P Täyttöventtiilit Tyhjennysventtiili Varoventtiili Aurinkopiirin ilmanpoisto Virtausmittari Kiristysrengasosa Punainen menopuolen lämpömittari Sininen menopuolen lämpömittari Ohjaussäädin A Kansi Z Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö E Ohjauspainikkeet 7 7 R T 4 AT sulake (varo) Liittimet 1 Y U Johtojen veto Kannen ruuvi I Kiinnitysruuvin aukko Toimintaperiaate M A Aurinkolämpöjärjestelmän ohjauspaneeli takaa aurinkoenergian parhaan mahdollisen talteenoton varaajassa olevan lämpimän käyttöveden uudelleenlämmittämiseksi. Jos auringon säteilyä eo ole riittävästi, ohjausjärjestelmä säätää sähkövastuksen toimintaa (lisävaruste). 07/02/

16 3. Tuotekuvaus BSL BESL Toimintaperiaate C CMAX TC DT TR SX CMIN tu t PC % M C TC Aurinkokeräimien lämpötila; TR Varaajan alaosan veden lämpötila DT Vertailu-lämpötilaero SX Aurinkovaraajan asetuslämpötila PC % Keräinpiirin pumpun tila CMIN Keräinten vähimmäislämpötila pumpun käynnistämiseksi CMAX Keräimen enimmäislämpötila tu Itsekalibroinnin kesto C Lämpötila t Kellonaika ¼Ks. luku: "Asentajan muuttujien kuvaus", sivu 53. Vaihe Toimintatilan kuvaus 1 Auringon säteily kuumentaa keräimessä olevaa lämmönsiirtonestettä. Lämmityspumpun käynnistämiseksi täytyy keräimissä (CMIN) vallita vähimmäislämpötila 30 C, samoin kuin 6 K:n lämpötilaero keräinten ja varaajan välillä. 2 Seuraavassa vaiheessa (muuttuja tu, tehdasasetus 3 minuuttia), keräinpiirin pumppu (rele 1) toimii täydellä teholla (100 %) keräinpiirin lämpötilan vakiinnuttamiseksi. 3 Seuraavaksi keräinpiirin pumpun kierrosnopeus lasketaan dynaamisesti keräinten ja varaajan välisen vertailulämpötilaeron ylläpitämiseksi (muuttuja DT, tehdasasetus 20 K). 4 Järjestelmä lataa aurinkovaraajaa keräinten lämmön perusteella ja lopettaa, kun varaajaveden asetuslämpötila on saavutettu (muuttuja SX, tehdasasetus 60) /02/

17 BSL BESL Tuotekuvaus Vaihe Toimintatilan kuvaus 5 Kun keräimien suurin sallittu lämpötila ylittyy (muuttuja CMAX,tehdasasetus: 110 C), aurinkolämpöjärjestelmän pumppu käynnistyy keräinten viilentämiseksi. Pumppu pyörii, kunnes keräinten lämpötila on vähemmän kuin 5 K alle muuttujan CMAX arvon ja/tai varaajan suurin sallittu varastointilämpötila (80 C) saavutetaan. 6 Jos auringonvaloa on vähemmän, keräinten lämpötila laskee, ja varaajaveden lämpötila pysyy tasaisena. 7 Heti kun keräinten lämpötila laskee alle varaajan lämpötilan, varaajavesi viilenee asetusarvoon. 8 Kun asetusarvo SX saavutetaan, lämmityspumppu pysähtyy, keräinten lämpötila laskee taas, ja varaajaveden lämpötila laskee veden käytön mukaan. Varaajaveden viilennystoiminto ei ole käytössä, jos käytetään putkikeräimiä (toiminto FT käynnissä) Sähkövastus Sähkövastuksen käynnistys voidaan ohjelmoida neljännestunnin erissä 24 tunnin ajaksi. Ohjaussäätimeen voidaan ohjelmoida 3 toimintatilaa 3-asentokytkimen ansiosta. 4 Sähkövastus toimii ohjelmoituina aikoina niin päivällä kuin yöllä, kun kytkin on asennossa E. 4 Sähkövastus toimii vain yöllä,ohjelmoituna yöaikana, kun kytkin on asennossa Z. 4 Sähkövastus on täysin sammutettu, kun kytkin on asennossa 0. Muuttujaa RAP käytetään sähkövastuksen pakkokäyttöön yli 24 tunnin ajan, mutta se sammuu, jos ylletään asetuslämpötilaan (THRn) tai jos lämmityspumppu pyörii Keräinpiirin ylikuumenemissuoja 3.4 Tekniset tiedot Ohjaussäätimessä on useita, käyttäjän näkökulmasta helposti huomattavia toimintoja, jotka suojaavat laitteen osia ylikuumentumiselta Aurinko- ja käyttövesivaraaja Ensiöpiiri: Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) BSL 200 BSL 300 BSL 400 Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Lämmönvaihtimen vesitilavuus litraa Kierukan ala m Ensiöpiiri: Lisälämmönvaihdin Suurin sallittu toimintalämpötila C (1) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 45 C - Lämmitysveden virtaama: 2 m 3 /h (2) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 40 C - Lämpimän käyttöveden varastointi: 65 C 07/02/

18 3. Tuotekuvaus BSL BESL BSL 200 BSL 300 BSL 400 Suurin sallittu toimintapaine bar Lämmönvaihtimen vesitilavuus litraa Kierukan ala m Painehäviö 2 m 3 :ssa/tunnit kpa Toisiopiiri (lämmin käyttövesi) Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Vesitilavuus litraa Kattilalla lämmitettävän veden tilavuus (kattilakierukka) litraa Aurinkoenergialla lämmitettävän veden tilavuus (aurinkolämpökierukka) litraa Paino Bruttopaino kg Nettopaino kg Suoritusarvot Ensiöpiiri: Lisälämmönvaihdin Teho (1) kw Suoritusarvot Virtaama tunnissa ( T = 35 C (1) litraa tunnissa Siirtotilavuus 10 minuutin ajan ( T = 30 C) (2) litraa 10 minuutissa Jäähdytysvakio Cr Wh/24h L K Kulutus valmiustilassa (ΔT=45K) kwh/24h (1) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 45 C - Lämmitysveden virtaama: 2 m 3 /h (2) Kattilaveden lämpötila: 80 C - Kylmävesiyhde: 10 C - Lämpimän käyttöveden meno: 40 C - Lämpimän käyttöveden varastointi: 65 C Ensiöpiiri: Aurinkolämpökierukka (alempi kierukka) BESL 200 BESL 300 BESL 400 Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Lämmönvaihtimen vesitilavuus litraa Kierukan ala m Toisiopiiri (lämmin käyttövesi) Suurin sallittu toimintalämpötila C Suurin sallittu toimintapaine bar Vesitilavuus litraa Kattilalla lämmitettävän veden tilavuus (kattilakierukka) (Sähkö) litraa Aurinkoenergialla lämmitettävän veden tilavuus (aurinkolämpökierukka) litraa Paino Bruttopaino kg Nettopaino kg Suoritusarvot Jäähdytysvakio Cr Wh/24h L K Kulutus valmiustilassa (ΔT=45K) kwh/24h Magnesiumanodit BSL 200 BSL 300 BSL 400 Ylähuoltoluukku 1x33x330 1x33x420 1x33x450 Sivuhuoltolevy 1x33x290 1x33x290 1x33x /02/

19 BSL BESL Tuotekuvaus BESL 200 BESL 300 BESL 400 Ylähuoltoluukku 1x33x450 1x33x290 1x33x420 Sivuhuoltolevy - 1x33x290 1x33x Anturin tekniset tiedot Lämpötila C:eissa Vastusarvo Ω (Pt1000) Ohjaussäädin Tekniset tiedot L A 4 ABS-rasia 4 Kotelointiluokka: IP 20 / EN Ympäristön lämpötila: C 4 Mitat: 144x208x43 mm 4 Näyttö: Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö 4 Ohjaus: 3:n etupaneelissa olevan painikkeen avulla 4 Varastointilämpötila: C 4 Tulot: 3 kpl Pt1000 -lämpötila-antureita 4 Meno: 1 invertteri-kosketus sähkömekaaninen rele ja 2 suurtehorelettä 4 Suurin sallittu virta: 4 A V 4 Virtalähde: V(AC) Hz 4 Virrankulutus valmiustilassa: 0.7 W 4 Sammutusteho yhteensä: 4 (1) A ( )V 4 Sähkömekaanisen releen sammutusteho: 4 (1) A ( )V 4 Suurtehoreleiden sammutusteho: 14 (3) A ( )V Toiminta 4 Sähkövastuksen käyttötuntilaskuri. 4 Keräinpiirin pumpun käyttötuntilaskuri. 4 Putkikeräimen toiminta. 4 Kalorimetrinen tasapaino. 4 Tunneittain toimiva termostaatti. 4 3-asentokytkin. 07/02/

20 3. Tuotekuvaus BSL BESL Sähkövastus BESL 200 BESL 300 BESL 400 Sähkövastuksen teho kw Virtalähde Jännite 220~ 220~ 220~ Aika veden uudelleenlämmittämiseen 15:stä 60 C:een 3 h 20 min 3 h 10 min 3 h 00 min Ves40 Yölämmitys litraa Lkv:n varastointilämpötila: 55 C (1)(2)(3) Ves40 Yölämmitys + 2 tuntia päivällä litraa Lkv:n varastointilämpötila: 55 C (4) (1) Päivittäinen vesitilavuus 40 C:ssa vain yölämmityksellä (2) Kylmävesi 15 C (3) Arvot mitattu vain sähkövastuksen mukaisesti (4) Päivittäinen vesitilavuus 40 C:ssa yölämmityksessä + 2 tuntia päivällä Varolaite- ja pumppuryhmä Mitat Etäisyystuki 100 mm Putkiliitännät DN18 kiristysrengas-ruuviliitännät Paisunta-astian liitäntä 3/4 ulkokierre (Litteä tiiviste) Varoventtiilin poistoyhde 3/4 sisäkierre Toiminta-arvot Suurin sallittu toimintapaine PN 10 Suurin sallittu toimintalämpötila 120 C Suurin sallittu lyhytaikainen lämpötila 160 C < 15 mn Propyleeniglykolin suurin sallittu määrä 50 % Varusteet Varoventtiili 6 bar Painemittari 0-6 bar Erikois-sulkuventtiili 2 x 200 mmce Kiertopumppu Wilo ST 15 / 6 Putken materiaali Venttiilit messinkinen tiivisteet EPDM Erikois-sulkuventtiili messinkinen Kiertopumppu H (m) ST 15/6-130 ECO ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Q (m3/h) L B H Q Nimellinen nesteen nettopaine Veden virtaus 19 07/02/

21 BSL BESL Laitteisto 4 Laitteisto 4.1 Asennusta koskevat säännökset Vain ammattitaitoinen ja valtuutettu asentaja saa asentaa laitteen voimassaolevien paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. 4.2 Toimitukseen kuuluvat osat ja tarvikkeet Perustoimitus Toimitukseen sisältyvät osat: 4 Aurinkovaraaja, jossa on täysin varusteltu pumppuryhmä, ohjausjärjestelmä jne.. 4 Termostaattisekoitusventtiili käyttövedelle 4 Käyttöohjeet. 4 Asennus- ja huolto-ohje. Nimike BSL 200 BSL 300 BSL 400 BESL 200 BESL 300 BESL 400 Pakk.nro ER359 ER360 ER361 ER372 ER373 ER Lisävarusteet Saatavilla on eri vaihtoehtoja riippuen laitteiston kokoonpanosta: Nimike 25-litrainen paisunta-astia - 10 bar Lkv:n termostaattinen sekoitusventtiili Termostaattisen sekoitusventtiilin ja 7 baarin varolaiteryhmällä varustetun varaajan välinen liitäntäsarja Pakk.nro EG118 EC60 ER W:n sähkövastus, jossa on PT1000-lämpötila-anturi ER W:n sähkövastus, jossa on PT1000-lämpötila-anturi ER394 07/02/

22 4. Laitteisto BSL BESL Laitteen sijoittaminen Arvokilpi A A BSL B BESL Arvokilpeen täytyy olla esteetön pääsy aina. Arvokilven avulla tuote tunnistetaan, ja siitä ilmenee seuraavat tiedot: 4 Käyttövesivaraaja tyyppi 4 Valmistuspäivämäärä (Vuosi - Viikko) 4 Sarjanumero. B L A Laitteen sijoittaminen Sijoita laite huurteettomaan tilaan. 4 Sijoita laite mahdollisimman lähelle veden laskupisteitä, jotta putkien energiahäviöt olisivat mahdollisimman pienet. 4 Sijoita laite jalustalle helpottaaksesi tilojen puhdistusta. 4 Asenna laite kestävälle ja vakaalle pohjalle, joka kestää sen painon Päämitat Lyhenteiden selitykset A Lämpimän käyttöveden meno G1" Z Lkv:n kierto G¾" 21 07/02/

23 BSL BESL Laitteisto E Lämmönvaihtimen tulo G1" R Lämpimän käyttöveden lämpötila-anturi T Lämmönvaihtimen meno G1" Y Kylmävesiyhde + Tyhjennysyhde G1" U I O Aurinkolämpökierukan tulo DN18 Aurinkolämpökierukan meno DN18 Aurinkokeräimen anturin sijainti G : Kartiokierre (ulko-), litteä tiiviste BSL 200 BESL 200 BSL 300 BESL 300 BSL 400 BESL 400 A B C D E F G (Ø) H I BSL BSL ØG I F 5 B C D E 55 9 A 6 H L A 07/02/

24 4. Laitteisto BSL BESL BSL ØG 8 1 I F E D C B 55 A 6 9 H L A BESL BESL ØG C E F I 55 A 9 6 H L A 23 07/02/

25 BSL BESL Laitteisto BESL ØG C E F I 55 A 6 9 H L A 4.4 Laitteen sijoittaminen Tarvitaan 2 henkilöä. 4 Käytettävä käsineitä Poista lämminvesivaraajan pakkausmateriaali ja jätä varaaja kuljetuslavalle. 2. Poista suojaava pakkausmateriaali. 3. Irrota 3 ruuvia, jotka kiinnittävät varaajan kuljetuslavaan. 4. Nosta varaaja ja aseta se lopulliseen sijoituspaikkaan noudattaen kuvan etäisyyksiä. L C 07/02/

26 L A 4. Laitteisto BSL BESL Tasaaminen Lämminvesivaraaja asetetaan vaakasuoraan 3 säätöjalkojen avulla (toimitetaan ohjepaketissa); jalat ruuvataan varaajan pohjaan. 1. Kiinnitä 3 säätöjalkaa laitteen alle. 2. Tasaa laite säätöjalkojen avulla. 4 Säätöalue: 10 mm. 4 Käytä varaajan säätöjalkojen alla olevia metallipaloja tarvittaessa. 2 1 L A 4.6 Lämpötila-antureiden asennus Älä aseta paloja varaajan ulkoreunoille. Anturit on esiasennettu, jos varaajaan on esiasennettu pumppuryhmä. ¼Ks. anturin sijainti: "Päämitat", sivu Työnnä anturi anturiputkeen anturiputken sihdin avulla. Anturiputken sihti löytyy ohjepaketista. 2. Tarkista että anturit on oikein sijoitettu anturiputkessa. 3. Tarkista anturiputken sihdin kiinnitys. 4.7 Vesikiertokaavio Lyhenteiden selitykset A B C D E Kiinteän polttoaineen kattila Puskurivaraaja BSL BESL Yhdistelmävaraaja 3 3 baarin varoventtiili 4 Painemittari 6 Ilmaerotin 7 Automaattinen ilmanpoistoventtiili 9 Eristysventtiili 10 3-tiesekoitusventtiili 11 Lämmityspumppu 25 07/02/

27 BSL BESL Laitteisto 16 Paisunta-astia 17 Tyhjennyshana 18 Lämmityspiirin täyttöventtiili (+ katkaisulaite riippuen voimassaolevista säännöksistä) 21 Ulkoanturi 24 Lkv:n varaajan kierukan tulo 25 Lkv:n varaajan kierukan meno 26 Lkv:n pumppu 27 Takaiskuventtiili 27a Sulkuventtiili 28 Kylmävesiyhde 29 Paineenalennusventtiili 30 Varolaiteryhmä 32 Lkv:n takaisinvirtauspumppu Käänny kattilan tai lämpöpumpun asennus- ja huoltoohjeen puoleen. 33 Lämpimän käyttöveden anturi 46 3-tiesuuntaventtiili, jossa on kääntömoottori 50 Sulkuventtiili 51 Termostaattiventtiili 56 Lkv:n paluukierto 57 Lämpimän käyttöveden meno 61 Lämpömittari 64 suora lämmityspiiri (esimerkiksi patterit) 81 Sähkövastus 84 Sulkuventtiili, johon kuuluu lukittava takaiskuventtiili 85 Aurinkolämpökierron pumppu 88 Lämmönsiirtonesteen paisunta-astia 89 Lämmönsiirtonesteen säiliö (Puhdas ja tyhjä säiliö, käytetyllä nesteellä nimetty) 109 Lkv:n termostaattinen sekoitusventtiili 112a 112b Aurinkokeräimen anturi Aurinkolämpövaraajan lkv:n anturi 114 Aurinkolämpökierron täyttö- ja tyhjennysyhde 126 Ohjaussäädin 129 Eristetty kaksoisputki (Duo-Tube) 130 Käsikäyttöinen ilmanpoisto 131 Taso- tai putkikeräin 133 Kaukosäädin 145 Varolaiteryhmän ohjausventtiili 146 Virtauslämmitin puhaltimella 07/02/

28 4. Laitteisto BSL BESL Asennuskaavio, kun käytössä on kiinteän polttoaineen kattila C C V 50Hz A 146 B C L B 27 07/02/

29 BSL BESL Laitteisto Asennuskaavio, kun käytössä on yhdistelmävaraajan esilämmitys E / D L B 07/02/

30 4. Laitteisto BSL BESL Asennuskaavio, kun käytössä on seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava kattila C L C 29 07/02/

31 BSL BESL Laitteisto Asennuskaavio, kun käytössä on vain keräinpiiri 81 D L A Varolaiteryhmä d cm (54) 28 L B 9 Eristysventtiili 17 Tyhjennyshana 27 Takaiskuventtiili 28 Kylmävesiyhde 29 Paineenalennusventtiili 30 Varolaiteryhmä 54 Poistoputken pää on vapaana ja näkyvissä 2-4 cm menoveden suppilon yläpuolella d Varoventtiili 7 bar (0.7 MPa) 07/02/

32 4. Laitteisto BSL BESL Putkiliitännät Aurinkokeräinten kierto Kytkettäessä pois päältä antureiden lämpötila voi ylittää 150 C. Jäätymisriskin estämiseksi käytä propyleeniglykolin ja veden sekoitusta (lämmönsiirtoneste). Johtuen korkeista lämpötiloista, propyleeniglykolin käytöstä ja paineesta aurinkokeräinten kierrossa aurinkolämpöjärjestelmän liitännät pitää kytkeä äärimmäisen huolellisesti koskien etenkin eristämistä ja tiiveyttä. Aurinkolämpökierron paine voi nousta korkeintaan 6 bar. L A Ympäristön suojeleminen Sijoita tarpeeksi suuri säiliö sekä tyhjennysputken että varoventtiilin poistoputken alle. Varoventtiilin poistoputki 4 Putken max. pituus 2m 4 sulkeminen tulpalla ehdottomasti kielletty 4 DN 20 4 asetettava tasaiseen kallistuskulmaan kohti viemäriä Liitäntäkoot 4 Jos putkistossa ei ole kaasunpoistoa tai poistoventtiilejä sen korkeimmissa kohdissa, lämmönsiirtonesteen virtausnopeus ei saa pudota alle 0.4 m/s kaasunpoiston aikana. 4 Putkien täytyy olla mahdollisimman lyhyitä ja alas viettäviä keräinten ja aurinkolämpövaraajan liitäntöjen välillä. 4 Enimmäispituus: ¼ Käänny keräinten kokousohjeiden ja teknisten asiakirjojen puoleen /02/

33 BSL BESL Laitteisto Jollei hyvän kaasunpoiston asennusvaatimuksia saada täytettyä, käsikäyttöinen kaasun poistoventtiili R täytyy aina asentaa aurinkolämpöjärjestelmän putkiston korkeisiin kohtiin. 4 A Z E R Paras mahdollinen Väärä (korkea kohta ilman ilmanpoistoa) Oikea (korkea kohta ilmanpoistolla) Käsikäyttöisen ilmanpoistoventtiilin sijainti M A Liitäntä Pehmeäjuotosten käyttö on kielletty. Juoksutusaineen käyttö luo otolliset olosuhteet syöpymiselle propyleeniglykolia lämmönsiirtonesteenä käyttävissä järjestelmissä. Putkisto pitää aina huuhdella töiden jälkeen. M A 4 Kaarisahan käyttäminen on kiellettyä. 4 Putkiliitännät suoritetaan puserrusliittimillä. 4 Kovajuotos: DIN EN mukainen kovajuotos-jatkometalli, joka ei sisällä juoksutusainetta, esim. L-Ag2P tai L-CuP6. 4 Putkiliitännät: liitäntöjen täytyy kestää glykolin käyttöä, painetta (6 bar riippuen mallista) ja lämpötilaeroja (-30 C C) (valmistajan tiedot). 4 Tiivistemateriaali: Hamppu. 4 Press fitting (6 bar, 140 C). Putken eristemateriaali Suojellaksesi eristettä mekaaniselta vaurioitumiselta, lintujen nokkimiselta ja UV-säteilyltä käytä lisäsuojana katolla alumiinilevyjä tai alumiinista liitosnauhaa lämmöneristevaippojen päällä. Tämä lisäsuojaus pitää saumata silikonilla. 07/02/

34 4. Laitteisto BSL BESL Tehdasvalmisteinen Duo-Tube-kaksoisputki (lisävaruste). 4 Jos käytetään muita kupariputkia, eristeen täytyy: - kestää jatkuvia jopa 150 C:n ja - 30 C:n lämpötiloja keräinten alueella ja kuuman nesteen menoliitännän kohdalla. - olla mielellään vedenpitävä ja yhtenäinen. - olla paksuudeltaan sama kuin putken läpimitta ja U-arvoltaan 0.04 W/mK. 50 %:n vähennys eristeen paksuudessa sallitaan, kun se kulkee katon ja seinien läpi. M A 4 Suositeltavat materiaalit jopa 150 C:n lämpötiloja varten: - De Dietrichin valmistama Duo-Tube -kaksoisputki - De Dietrich DuoFlex - Armaflex HT - mineraalivilla - lasikuitu Lämmönsiirtonesteen paisunta-astia 4 Paisunta-astia tasaa järjestelmän painevaihteluita jotka johtuvat lämpötilavaihteluista. Lämmönsiirtonesteen enimmäismäärä saavutetaan silloin kun täydellisellä auringonpaisteella tapahtuu pumppauksen katkos ja laitteisto saavuttaa lukutuslämpötilan. Tässä tapauksessa osa lämmönsiirtonesteestä höyrystyy ja kulkeutuu nesteen mukana kerääjiltä paisunta-astiaan. Kun kerääjässä ei ole enää lämmönsiirtonestettä asennus ei ole vaarassa. Jos esimerkiksi illalla lämpötila tippuu höyrymäinen lämmönsiirtoneste kondensoituu ja palautuu nesteeksi. 4 Paisunta-astian esipaine työntää lämmönsiirtonesteen takaisin kerääjiin. Asennuksen jälkeisessä käyttöönotossa alkaa ilmanpoisto, joka kestää 3min.. Kaikki ilmakuplat kerätään ja poistetaan AirStop järjestelmällä. Näin järjestelmä on taas täysin toimintavalmis. 4 Paisunta-astiat kestävät lämmönsiirtonestettä, ja ne valitaan etupäässä keräinten lukumäärän perusteella. Kun kerääjien määrä on suuri, on paisuta-astioita asennattava rinnan /02/

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot