N:o vuosikerta 1968

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N:o 1 25. vuosikerta 1968"

Transkriptio

1 Sisältää m. m Miltä vaikuttaa 8 - Hyvät kollegat 10 I Mollosil II - Pätevyyskokeet 13 '. Uutta attashementtlalalla 14 ' Ergonomia 17 I Urheilupolsto 26 " Merkkivuosia 27 I N:o vuosikerta 1968

2 Länsisaksalaiset TEKNILLISET LAITTEET D E G U L O R J t i l c c i m m e h a m m a s l c u l t c i takaavat parhaan tuloksen työssänne HAMMAS OY 4 t e r V e t u 1 i u t u s t u m 1 a o a a n Kalevankatu 3 A Helsinki 10 Vaihde I O o n Degulor M kullasta valmistettu valu. Degulor valuseokset vastaavat ADA no 5 ja Federalspeciflkation QQ-G-540 vaatimuksia. Teknillisiä tietoja Degulor-kultaseoksista: Metalliseos Tyyppi ADA no 5 mukaan Sulamislämpö oc Brir elliuus kov kg/ mm' P k Kest ävyys Juoks uraja Venyn linen kg/r nm' kg/r nm' 0 P k P k P k Om.paino g/cm' Degulor C III kova ,8 Degulor M IV erlk. kova ,7 P = pehmeä k = karkaistu DEGUSSA METALL-ABTEILUNG FRANKFURT AM MAIN H A M M A S YKSINMYYNTI: s::::i M A s V A L 1 N E ( 3 y HELSINKI 10 TURKU KESKUSKATU 8 AURAKATU 8 PUHELIN PUHELIN

3 SJÖDINGIN C-KULTA o n j o k ä s i t e kaikki siihen sisältyvät raaka-aineet ovat parhainta laatua, sulatus tapahtuu ^ --^ KAIKKEEN PROTETIIKKAAN kontrolloidussa tilassa ja kokeneet metallurgit valvovat prosessia. Biodent KUITANASTA HAMPAAT TAKAHAMPAAT, ^.^-^d^]: (posliinia ja akryylia). -...Is. PLATINANASTAHAMPAAT, SILTAHAMPAAT KRUUNUT KULTAKERAMIIKKA TYHJID-KERAMIIKKA KUORIKKO KERAMIIKKA K+ B AKRYYLI (kruunu jo silta) Biocross-akryyli-etuhampaot... De Trey GMBH, Wiesbaden ^^^^ Suomessa: ov D E N T A L D E POT kjli MAAHANTUOJA: ov D E N TA I.,D E POT AB 5

4 ^uöslttahainind i V Korkeimmat vaatimukset täyttävä moniväri posliinihampaiden huippulaatu on TIMANTTI PORIA SAHAREUNALAIKKOJA MUOTOVAHOJA ja VAHALANKAA rankaproteesitöihin V A C U U M PLASTIC-ISOLAT ERISTETTÄ ronkotöiden vohouksien päälle Laadultaan ensiluokkainen posliinihammas ilman karakterisointeja on SURFLEX JÄLJENNÖSPASTAA KO VAKIPSIÄ sinistä jo keitoista luihu 'adent~ V A C U U M SÄHKÖVAHAVEITSIÄ 2 laatua TÄRYTTIMIÄ Molemmissa hammaslaaduissa samat värit RIIPPUMOOTTOREITA m.m. REGO kierr./ min. Kaikkia näitä ja paljon muuta saatte meiltä ^ hammastarvike oy Helsinki 10 - Arkadiankatu 12 A - Puh Yksinmyyjä- ^ hammastarvike oy Helsinki 10 - Arkadiankatu 12 A - puh

5 Vihdoinkin on hammas lääkäri-taholla tultu huomaamaan yhteistoiminnan saumaton tarpeellisuus. Se olisi ollut tarpeen jo 30 vuotta sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tästä aiheesta saattaa luket»hammaslääkäri» lehdestä 4/68. Siinä kirjoittajat ovat vihdoinkin huomanneet ja ottaneet uuden asenteen yhteistoimintaan ja sellaiseen suuntaan jollaista sen pitäisi olla. Rehdissä pelissä virhe tunnustetaan ja syy otetaan silloin myöskin omalle kontolle. Ammattikuntaamme arvostellaan monella eri tavalla. Pääteemana on ammattitaidon puute erikoistöihin nähden. Mutta tässä on huomioitava se, että tämä 00 suoraan verrannollista hammaslääkäri-hammasteknikko toiminm m TOIMITUSKUNTA Päätoimittaja Mauno Elomaa Os. Henrlkintie 27 A 1, Helsinki 37 puh Jäsenet: E. O. Vuori jo Kauko Tiainen Kirjoituksia lainattaessa on lähde mainittava. SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO FINIANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND r.y. HELSINKI 10, Arkadiankatu 14 B 30. Puh , postisiirto Liiton puheenjohlojo Usko Kori-Koskinen, Saaristonkatu 34 Hämeeniinna, puh Liiton toiminnanjohtaja Mauno Elomaa, Henrlkintie 27 A 1 Helsinki 37, puh / TovaHovisso toimistossa maanantaisin klo Taloudenhoitaja merkonomi Arto Salminen. AVUSTUSKASSA Helsinki 37, Henrlkintie 27 A 1. Postisiirtotili Puheenj. Mauno Elomaa. Henrlkintie 27 A 1, puh Siht. E. O. Vuori, Ulviiontie 23 D 46, puh Avustuskassonhoit. I. W o o r o I o, Mannerheimint. 19 A 3, puh , kot Miltä vaikuttaa. Vaikka vuodesta onkin kulunut kuudesosa, on silti mielekästä toivottaa hyvää jatkoa. Tämän hetken näkymät eivät näytä kovinkaan valoisilta. Talouselämää häiritsevät tekijät vyöryvät valtoimenaan. Yhä laajempaan piiriin leviää työttömyys ja se aiheuttaa huolta ja murhetta monessa kodissa ja perheessä. Elintarvikkeiden hinnat nousevat ja indeksi kipuaa perässä. Näin tämä pallo pyörii pyörimistään ja jarrua ei näytä olevan näköpiirissä. Sen vaikutuspiiriin ulottuu myöskin meidän alamme ja mekin joudumme tästä kaaosmaisesta tilanteesta osalliseksi }a tuntemaan sen vaikutukset ensimmäisinä. Pessimistiseksi ei silti kuitenkaan saa vetäytyä. Hiljainen aika menee ohi ja sen jälkeen, toivon mukaan, suhdanteet ovat noususuunnassa ja vaikuttamassa meidänkin alaamme työllisyyden lisääntymisenä. s taan. Jos ei erikoistöitä hammaslääkäri harrasta, niin mistä teknikko voi niitä saada tehdäkseen vaikka olisikin pystyvä niitä tekemään. Syynä on se, että erikoistöitä harrastavia hammaslääkäreitä on vähän. Tämä seikka olisi syytä huomioida, eikä aina syyttää teknikkokuntaa osaamattomuudesta ja heikosta tasosta. Syyt tähän löytyy muualta, mutta sitä auktoriteettisyistä ei vaan haluta tunnustaa. Kukaan ei ole lisäoppia vastaan silloin kun sitä tarvitaan. Mutta sitä täytyy myöskin saada käyttää varsinaisessa työskentelyssä. Jos lisätaito työnpuutteessa jää ruostumaan, menettää se merkityksensä. Tämä on myöskin otettava huomioon silloin kun näistä asioista halutaan taittaa peistä. Asiaa ei saa jättää siihen malliin ja siihen uskoon, että syy on ainoastaan hammasteknikoissa, kyllä syitä löytyy myöskin hammaslääkäreissä. On hyvä, että näitä asioita on rehellisesti ryhdytty selvittämään ja haluttu antaa arvo ja arvostus myöskin hammasteknikoille. Silloin ollaan oikealla suunnalla ja silloin tulokset tulevat olemaan hedelmällisiä ja yhteistoiminta alkaa kehittymään oikeaan suuntaan. Yhteistoimintaan tähtäävää on myöskin sekin, että ko. numerossa oli luettelo valmistuneista erikoishammasteknikoista hammaslääkäreiden tiedoksi yhteistoimintaan ryhtymiseksi. Kirjoituksissa ollutta sävyä olisi pitänyt tuoda esille ajat sitten ja myöskin suositella sitä. Tämä osoittaa, että käyty taistelu on tuottanut tuloksia ja se on herättänyt ajattelemaan toisin ja suhtautumaan toisin hammasteknikoihin, jotka kaikkeen on asetettu syypääksi. Toivottavasti tämän jälkeen pilvet hajaantuvat ja hammasteknikkojen suorittama työ arvostetaan tarpeeksi korkealle. Sen jälkeen tulevat olosuhteet ja tulokset varmasti paranemaan ja saavutetaan sellaisia tuloksia, joihin jokainen on tyytyväinen. Työnteko»kenkkumaiselle» on tervaa ja sekin on yksi haittatekijä, joka vaikuttaa lopputulokseen. Kun yhteistoiminta on estotonta ja poissa on jännitys, painostus ja yletön kiire, on työntekokin mannaa ja vatsahaavatkin jäävät tulematta. Nyt jäämme odottamaan tuloksia millä tavalla hammaslääkärit suhtautuvat kirjoitettuihin asioihin, jos suhtautuminen on positiivista on kaikki hyvin ja tuloksia voimme jäädä odottamaan. Palvelualttius tulee silloin myöskin muuttumaan ja sen mukana kehittävään teknilliseen tasoon kiinnostus saa aikaan joustavan, kehittävän ja läheisen yhteistoiminnan. Viime kiertokirjeessä oli runsaasti asioita, mm. Kölnin matkasta, jatkokursseista, alajaostojen perustamisesta ja uusien laboratorioiden perustamisesta. Huomioi nämä asiat ja huomioi etenkin kuka on laboratorion perustaja ennenkuin menet siihen työhön. Lue tarkoin lähetetyt kiertokirjeet ja toimi sen mukaisesti. Oman etusi vuoksi! f-

6 Hyvät kollegat! S Suomen Hammasteknikkojen Liiton vuosikokouksessa tapahtunut puheenjohtajan vaihdos poikkeaa normaalista käytännössä merkittävällä tavalla. Uusi sisäinen järjestely esittäytyi ja sai ammattikunnan hyväksymisen. Jo pitemmän aikaa on liiton hallituksen piirissä keskusteltu uuden organisation luomisesta laajempipohjaisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Ensimmäisenä tehtävänä olisi toiminnanjohtajan valinta. Ja kun toiminnanjohtajan valinta tapahtui jäsenistön piiristä on se onneksi liitolle ja sen toiminnalle. Toimenpiteellä pyrimme vahvistamaan ja lujittamaan niin sisäistä kuin ulospäin tapahtuvaa toimintaa. Ja jos kukaan, niin valittu toiminnanjohtaja on oikea ja vahva mies laajentamaan Liiton toimintaa sen tarkoitusperien mukaan. Luomaan, kehittämään ja ylläpitämään yhteenkuuluvaisuutta ja yhteishenkeä sekä valvomaan ja edistämään ammatillisia; taloudellisia ja yhteiskunnallisia etujamme. Tässä yhteydessä on syytä esittää kollega Mauno Liomaaiie, Liiton monivuotiselle puheenjohtajalle ammattikunnan sydämelliset kiitokset uhrautuvasta, tarmokkaasta ja menestyksellisestä työstä päämäärämme saavuttamiseksi. Olemme ylpeitä Sinusta Maukka! Toivotamme Sinulle hyvää terveyttä ja voimaa hoitamaan entistä vaativampaa Liiton Toiminnanjohtajan tehtävää. Liiton toimikentän yhä laajetessa on myös sen toimeenpanovaltaa korostettava. Tehtävämme hammashoidoiiisessa kentässä on laajentunut ja vahvistunut. Asemamme yhteiskunnassa on voimistunut. Yhteiskunta on hyväksynyt saamamme etuoikeudet. Tehtävämme ja vastuumme näin voimakkaasti kasvaessa on mielestäni tärkeätä korostaa ammattiveijiiie: järjestäytymisen tärkeyttä, yhteisvastuuhengen voimistamista ja saavutettujen etujen ja oikeuksien tarkoituksenmukaista johtamista palvelemaan koko hammashoidon kenttää. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeätä, että luodaan Liiton jäsenten piiriin turvallisuuden tunnetta, ammatillista ylpeyttä ja korkeata työtaitoa. Lahoratorio-omistajien osuus on tässä työssä erikoisen tärkeä. Heidän panoksensa ammattikunnan kehittämisessä usein jää vaille ansaittua huomiota. Korostaisin erikoisesti heidän panostaan siitä, että meillä on saavutettu kansainvälisesti tunnustettu korkea ammattitaito. Omistajaryhmän voimakasta panosta tarvitaan liitossa, jotta voisimme tarkoituksenmukaisesti täyttää paikkamme hammashoidoiiisessa työkentässä. Tarvitsemme voimakkaan keskusjärjestön joka palvelee niin työntekijää kuin työnantajaa. Tässä työmaa! Yhteisvastuuhengeiiä ja sen voimistamisella luodaan sisäinen ammatillinen kuri. Ammattikurin voimakas kasvaminen on Liiton menestymisen edellytys. Jokaisella on tehtävä koulutuksensa mukaisesti. On löydettävä luja ja Uutta huomioitavaa Mollosil, itsepolymerisoituva, elastinen pehmeä pohjausaine Huomioitavaa: Työskentely Moiiosiiiiia on yksinkertaista, kuitenkin on muutamia seikkoja painotettava. 1. Mollosil ja Moiiosii-Adhäsiv kiinnittyvät ainoastaan kuivaile, rasvattomalle alustalle. 2. Akryylille tai metaiiiiie sivelty Moiiosii-Adhäsiv täytyy olla täysin kuiva ja murtumaton ennen kuin Mollosil täpätään. 3. Mollosil täpätään paikalleen siten, ettei mitään avoimia reunoja pääse syntymään, joista sylki pääsisi tunkeutumaan alustan ja Moiiosiiin väliin. 4. Moiiosiiin kovettumisaika on riippuvainen kahdesta tekijästä, huoneen lämpötilasta ja reaktorin määrästä. Mollosil on sekoitettava siten, että se on helposti muovailtavissa vahva pohja joka kestää arvostelun hammastekniiiisessä työkentässä. Saavutettujen etujen ja oikeuksien hoitaminen vaatii koko ammattikunnan panosta. Sitä ei voi hoitaa toiminnanjohtaja eikä hallitus ilman ammattikunnan voimakasta tukea. Olemme saavuttaneet ammattikunnalle legaalisen pohjan, jolle vastustajamme ovat ilmoittaneet lojaalisuutta. Jatkuvasti edessämme on sittenkin pelkkiä vaikeuksia. Siksipä, hyvä ammattiveli, kollega, ilman ilman Sinun tukeasi ei Liiton lippu liehu leppoisasti, (j^/g^ Kari-Koskinen ja tartunta alustaan on hyvä. Liian aikaisin alkanut kovettuminen estää Moiiosiiia kiinnittymästä alustaan. Kovettuminen ei saa aikaa ennenkuin muotoilu on suoritettu. T.S. suurissa pohjauksissa ja lämpimässä tilassa on käytettävä vähemmän reaktoria. Akryyliproteesien pohjaus suussa a) Proteesin esivalmistelu. Proteesi on pestävä hyvin saippualla ja vedellä ja kuivattava kunnolla. Pohjattavalta alueelta freesataan materiaalia pois, jotta saadaan tilaa Moiiosiiiiie. Ainetta poistetaan niin paljon, että Moiiosii-kerros on ohuimmissa kohdissaan vähintään 0,5 mm. Linguaaii ja huccaiipinnat sivellään Moiiosil-Adhäsiviiia huolellisesti ja annetaan kuivua 5 10 min. vapaassa ilmassa. Tämän jälkeen voidaan Mollosil räpätä. h) Sekoitus. Pohjauksessa kulloinkin tarvittava määrä Moiiosiiia sekoitetaan iasiievyiiä, ei liian pienellä (lox 10 tai 15X15 cm) ilman reaktoria kunnes kaikki ilma on poistunut massasta. Senjäikeen lisätään reaktori ja sekoitetaan 1 1,5 min. I grammaan Moiiosiiia sekoitetaan 1 tippa reaktoria. Moiiosiiia tarvitaan pohjauksissa suunnilleen alaleuassa 3 5 grammaa, yiäieuassa 5 10 grammaa. Sekoituksen jälkeen pannaan massa spaateiiiia painellen paikalleen. Kaikki adhäsiviiia sivellyt pinnat peitetään. Tässä vaiheessa vielä plastinen massa muotoillaan huolella yli proteesireunan ja painellaan märällä sormella hyvin

7 jottei missään tapauksessa jää avoimia saumoja, mistä syiki pääsisi massan aiie. Tämän jälkeen proteesi pannaan suuhun ja annetaan potilaan purra 8 10 min. Poistetaan varovasti suusta. c) Jäikityöstö ja valmistus. Jäikityöstö voidaan varmimmin suorittaa vasta 24 tunnin kuluttua. Vaikkakin Mollosil kiinnittyy hyvin, on jäikityöstö paras tehdä hyvin terävällä freesariiia ilman poikkihakkausta, karkeilla kivillä ja hiekkapaperilla, jonka karkeus on Sametinhieno pinta saadaan käyttämällä hienoa laikkaa (villakoira) ja hohkakiveä. d) Edellä opastetulla tavalla voidaan myös akryyiiproteeseihin tehdä eiastiiisa venttiilireunoja ja TH-päätteitä ym. sentapaista. e) Metaiiiproteesit Menetellään kuten kohdassa a): puhdistetaan ja hiotaan päällystettävät pinnat, sivellään adhäsiviiia ja annetaan kuivua. Korjaukset: Mollosil sitoutuu Itseensä samoin kuin keitettävään Moiiopiast B:hen. Näin voidaan lisäykset ja korjaukset helposti suorittaa. Korjaus pestään hyvin ja kuivataan kunnolla, hiotaan hiekkapaperilla ja puhdistetaan asetonilla. Tämän jälkeen sekoitettu Moiiosii voidaan ilman muuta täpätä paikoilleen. Moiiosiiiiia tai Moiiopiast B:iiä päällystetty rikkoutunut proteesi korjataan ensin kyimäakryyiiiia. Korjattu kohta sivellään Adhäsiviiia ja annetaan kuivua, jonka jälkeen täpätään Moiiosiiiiia k e. Jos Moiiosii ei ole jostain kohtaa sitoutunut alustaansa (kts. kohtaa 4), voidaan korjaus suorittaa sivelemällä kohta Adhäsiviiia ja räppäämällä uutta Moiiosiiia.,.., Oy Dentaldepot Ab TIEDOTUKSIA Työpaikkaa tarvitsevat ja työntekijöitä haluavat, ottakaa yhteys Suomen Hammasteknikkojen Liittoon. Ilmottokoo myöskin siitä, jos olette saanut paikan toi työntekijän. Työvoimatilanne täytyy sooda pysymään ojan tasolla, josta käy selville työvoiman tarve jo tarjonta. SIIS. Jos olet ilman työtä, ilmoita itsestäsi. Jos olet saanut työpaikan ilmoita siitäkin, että voidaan poistoa kortistosta. Jos olet työvoiman tarpeessa ilmoita siitä. Jos olet saanut työntekijän, ilmoita sei Merkki rintaan! Suomen Hammasteknikkojen Liitto ry:n rintamerkkiä saatavana jatkuvasti rahastonhoitajalta.,!. Hammasteknikko-oppilaiden A pätevyyskokeet Lääkintöhallitus on määrännyt toimeenpantavaksi pätevyyskokeet (tarvittaessa kahdet) hammasteknikko-oppilaille elokuun päivinä 1963 Helsingissä. Näihin kokeisiin haluavien on huhtikuun 30 päivään 1967 mennessä lähetettävä hakemuksensa tutkijalautakunnan sihteerille. OS. Erikoishammasteknikko Mauno Elomaa, Henrlkintie 27 A 1, Helsinki 37.,,, ^ -r * ', i..., Mukaan on liitettävä: virkatodistus tai siviilirekisteriote, oikeiksi todistetut jäljennökset käydyiltä kursseilta, työtodistukset, joista käy ilmi oppiojon pituus, todistus nykyisestä työpaikasta sekä selvitys asevelvollisuuden suoritusajasta. Huomautamme, että oppiojon täytyy olla vähintään 4 vuotta (48 kk), asevelvollisuus- jo sotoväessäolooikaa ei oteta huomioon.. Valituiksi tulleille ilmoitetaan hyvissä ajoin hyväksymisestä, tarvittavista työvälineistä jo -aineisto sekä kokeiden tarkemmasta alkomisojasta jo poikasta. Hakijan nimi ja tarkka postiosoite on myöskin esiinnyttävä hakupapereissa '. ". Helsingissä, maaliskuun 10 päivänä 1968 LÄAKINTDHALLITUKSEN ASETTAMA HAMMASTEKNIKKOJEN PÄTEVYYSTUTKIJALAUTAKUNTA 12

8 UUTTA ATTASHEMENTTI ALALLA YksittäisosaI Myynliohjelma ANKKURI Kiinnitysankkuri Matriisi: Seos Eccentric 746 PERÄÄNANTAVA ANKKURI tyyppi Roihermann osa ja kokoproteeseja varten Patentti haettu koti jo ulkomailla Eccantric 747 tyyppi Rothmonn retentiookryyliin rengasjousi, karkaistu Eloseticor 746 Jäykkä ECCENTRIC Patriisi: kohdistusura juote (800 C) patriisi epökeskeisellä uralla Protor 2 OSV 747 Peräänontava ECCENTRIC ^^^^ 1 reijitetty tinalevy XZ2 746 Jäykkä karkeus 1.00 mm mm 1 pieni tinalevy TTT ^«PeräänontavQ karkeus 1.60 mm mm Selvitys: Eccentric-ankkureita käytetään kiinnittämään osa tai kokoproteesia valettuun juurikoppaon. Kuten esitteestä huomataan voidaan ankkuria 746 käyttää jäykkiin tapauksiin jo 747 peräänontaviin tapauksiin. 0,6 mmm vertikoalitranslaatio aikaansaadaan kiinnittämällä väliaikaisesti paikoilleen tinorengos jo pieni tinalevy. Tämä koroitus vastoo ankkurin patriisissa olevaa uran liiketilaa. ELLENTRICIn kehityksen perustana on keksijän havaitsemia käyttötarve jo myöhemmin ratkaistut materiaali-teknilliset seikat. Suunnittelun suhteen on ratkaisu erittäin onnistunut. Avattu rengosjousi yhdessä patriisin epäkeskeisen lukitusuran kanssa antoa parhaan mahdollisen jouston, juuri sinne missä sitä tarvitaan. Rengosjousi on juotettu tukevaan nelikulmaiseen kiinnityspalkkiin jo on juotoskohdostaan täysin jäykkä. Suurin jousto tapahtuu rengcsjousen avauksen kohdalla. Tähän kohtaan tulee myös patriisin lukitusuran syvin kohta (tämän ilmaisee patriisissa oleva kohdlstusuro). Patriisi on oivan sileä siltä osaltaan joko tulee jousen juotoskohtaa vastaan. Näin saadaan aikaan vahvistettu jousipoine rengosjousen kärkiin ja mekaanisen toiminnan hyväksi. ELLENTRIC on erittäin varma jo yksinkertainen kiinnitysloite. Koksi huomionarvoista seikkaa: Patriisin keskellä olevaan reikään on pantu juotetta, joka sulaa 800 C jo kiinnittää patriisin valettuun juurikappoan. Patriisia ei tarvitse asentoa parallellometrillä. Tästä huomataan, että ECCENRIC on erittäin käyttökelpoinen jo helposti asennettava proteettinen apuväline. Edut: 1. Mataluutensa jo pienen kokonsa ansiosta sopiva ahtaisiin tiloihin. 2. Poralellometrin käyttö jää pois. 3. Järkiperäinen suunnittelu, helppo asennus. 4. Ei mikäänloisio aktivoitavia osio suussa. 5. Hommosläärärin on helppo suorittaa aktivointi. 6. Osat on helppo puhdistaa, joten ankkuri on hygieninen. 7. Potilaan on helppo panna paikalleen jo irroittoa proteesi, (ilman peiliä) patriisin pienen korkeuden ansiosta. Jousirengos napsahtaa paikalleen jo irtoaa vaivattomasti, pitävyyden kuitenkin heikentymättä. 8. Patriisin vahingoittumisen vaara juotettaessa jo korjauksia tehtäessä olematon patriisin keskellä olevan annostelun juotemöärän ansiosta. 14 > 15

9 Tekniikka: :/ y : Ankkuri 746 ECCENRIK-patriisin paralelliteetti ei ole ehdottoman tärkeä. Pienet yhdensuuntoisuuspoikkeomat eivät vaikuta kiinnityksen toimintaan. 1. Määrätään ankkurille oikea asema jo merkitään rengosjousen aukon suunta juurikoppaon. 2. Pannaan juurikopalle hiukan CM-juustopostaa, patriisi sijoitetaan paikalleen, niin että kohdistusura (aina oklusoalisesti) tulee kopalla olevan merkin kohdalle. 3. Juurikoppaa lämmitetään bunsenliekillä, kunnes patriisin keskustassa oleva juote sulaa jo juotos on tapahtunut (800 C). Suositellaan käytettäväksi kvartsi toi Tontoi atuloita. Peitataan 10% rikkihapolla, jonka jälkeen patriisin yläpinta puhdistetaan CM-lasipensselillä. 4. Karkaisu: OSV=400 C suolakylvyssä. 5. Rengasjousi painetaan patriisille siten, että kohdistusura jää rengosjousen aukon keskelle. Tarvittaessa matriisin retenttiopolkkio lyhennetään, toi toivutetaan sopivaksi. 6. Ennen akryyliin töppäystä peitetään rengosjousi joustotilon saamiseksi, jollain sopivalla aineella. Esim. kipsillä, sementillä t.m.s. n. 1 mm paksulti. Tämä vapautettu tila takoa rengosjousen moitteettoman toiminnan. Keiton jälkeen sementti t.m.s. poistetaan. Peräänontava ankkuri 747 Patriisin paikolleenosetusta ei tarvitse tehdä poralellometrissä. Kuitenkin kovin suuret samonsuuntoisuusvirheet haittaavat toimintoa. Siksi juurikopon kansi on hiottava silmämääräisesti oikeaan tasoon. 1. Patriisi juotetaan kuten edellä kohdissa 1 4 on selostettu. 5. Reijitetty tinalevy sovitetaan potrisin ympärille juurikapolle. Rengosiousi painetaan patriisille kuten edellä kohdassa 5. Pieni pyöreä tinalevy liimataan patriisiin oklusoalisesti. Näin aikaansaadaan tarpeellinen liikkumatila. 6. Kuten aikaisemmin kohdassa 6, ankkuri 746. Tärkeää: Patriisin kohdistusuron tulee aina olla oklusoalipuolella. Tämä kohdistusura ilmaisee epäkeskeisen uran syvimmän kohdan, jossa kohdassa rengasjousi joutuu suurimpaan joustoliikkeeseen. Tästä syystä on kohdistusuron aina asetuttava rengosjousen aukon keskelle. Valmistaja: CENDRES & METAUX SA,..,.,^ Dentol-kultaseoksia Suomessa: 2501 Biel-Bienne (Sveitsi) OY DENTALDEPOT AB HUOMIOITAVAA Oletko muistanut suorittaa jäsenmaksusi. Sinulle lähetetty jäsenmaksukortti on voinut unohtua laatikkoosi jo jäädä sinne. Ota se sieltä jo suorita maksuvelvollisuutesi ensitilassa. Oletko huomioinut, että Liitolla on sairausovustuskossa. Sairaus tulee yllättäen jo se vaatii paljon taloudellisia uhrauksia. Kassan jäsenyys on apuna jo se osaltaan vähentää sairauden viemiä voroja, soothon sieltä sairauspäiviltä korvausta. Liity siis kassan jäseneksi, osoitteen näet sivulta 8. L / ERGONOMIA TIE BIO TEKNILLISEEN TYÖHÖN Dr. med. dent. Gerhard Dresden Tanzer, Tehokas työtoiminta edeiiyttää aina ajatustyötä. Edeiiytysten luominen onnistuneelle työsuoritukselle voidaan pitää miellyttävän työympäristön lisäksi ergonomiaa, ajatteluun perustuvaa tarkoituksenmukaista työskentelyä. Henkilö, jonka ajatukset ovat kirkkaat ja johdonmukaiset, toimii myöskin työssään tarkoituksenmukaisella ja selväpiirteisellä tavalla. Ergonomia on eräänlainen kasvatussuunta, halu saavuttaa teknisin keinoin ne päämäärät, joihin elimistö pys V I T A - VITADUR SYNOFORM LUMIN ACRYL V LUMIN VACUUM ARTIGRAPH VITA VITA/DEGUDENT VITAFOL H tyy. Tämä määritelmä koskee tässä tapauksessa proteettista stomatoiogiaa. Artikkelin kirjoittajalla on se käsityskanta, että lyhyt historiallinen yhteenveto kysymyksistä, jotka koskevat artikuiaattiota ja okkiuusiota, saattaa olla teknikolle hyvin opettavainen. Asettaessaan hampaat proteesiin teknikko tekee päätyön. Ilman henkistä keskittymistä siihen seikkaan, millainen hampaisto potilaalla mahdollisesti on ollut ennen hampaiden menetystä, voi teknikko toimia ainoastaan kaavamaisesti. Hän asettaa hampaat tiettyjen peruskaavojen mukaisesti. Vanha sanonta»pinteiden taivuttamisesta tuntee teknikon» pätee myös hampaiden asetteluun nähden. > huipputuotteita meiltä uusi sensaaliomainen posliinimassa kruunuihin ja siltoihin 2 lo-kertoinen lujuus! uusi takahammasmalll myös ristipurentaan maailmanmenestyksen saavuttanut akrvvlihammas uusi valmistusmenetelmä posliinihampaissa LUMIN-väritehoste säilvttää luonnollisen värin keinovalossakin uusi monikävttöinen ortikuloattori- jo porallellometrivhdistelmä magneeteilla hammaskaappeja kahta eri kokoa posliinimassoja jo tarvikkeita kullan-päälle-polttotekniikkaan tvötäsäästävä eristvsaine akrvvlihampaille, joko sisältää kiinnitvskristalleja TILATKAA KOKEEKSI PYYTÄKÄÄ ESITTELYÄ! V E I K K O A U E R Puh Vuorikatu 22 A, Helsinki t7

10 Kun toinen teknikko asettaa hampaat pehmeään vahaan omaiia totutuiia tavaiiaan, saatamme helposti huomata eron millä tavalla joku toinen menettelee samassa työssä harkiten,»sielu mukanaan». Voisi luulla, ettei ole ollenkaan kysymys hänen ammatistaan, vaan hobbystään, siinä määrin huolellisesti ja siististi hän työskentelee. Ei edes ajan voittamisesta ole kysymys, siliä samassa ajassa kun joku toinen»heittelee» hampaat vahaan, toinen tekee saman työn määrätietoisesti ja harkiten. Jo muutamia vuosikymmeniä sitten on suunniteltu laitteita, jotka kokoproteeseja valmistettaessa mahdollisimman tarkasti jäljentävät alaleuan liikkeet. On hämmästyttävää havaita, miten paljon tieteellisiä erimielisyyksiä täysin sama kysymys on aiheuttanut ja edelleen aiheuttaa. Päämäärä on aina sama: mahdollisuus valmistaa potilaalle sellainen kokoproteesi, joka pysyy moitteettomasti paikallaan kaikissa puremisvaiheissa sivupurentaa myöten. Potilaan kannalta joka tilanteessa paikoillaan pysyviä proteeseja voidaan pitää onnistuneen protetiikan perusedellytyksenä.»kantona kaskessa» voidaan pitää sitä tosiasiaa, ettei tähän asti onnistuttu kehittämään laitetta, joka täysin sulkisi pois epäonnistumismahdoiiisuudet. Kuinka tämä on mahdollista? Tietenkään tähän ei ole olemassa selvää ja yksinkertaista vastausta, mutta eräitä teknikkoa kiinnostavia päätelmiä voidaan kuitenkin tehdä. Purentaeiin on siksi monimutkainen eiinkokonaisuus, että sen jäljentäminen aina tuottaa ongelmia. Purentaeiin on rakenteeltaan toinen kuin käsin toimiva fysikaaiis-mekaaninen laite. Toisaalta voidaan todeta, että onhan keksitty laitteita, jotka vastaavat paljon monimutkaisempiakin toimintoja luonnossa. Miksi emme pääse eteenpäin siiloin, kun kysymys on ihmisen purentaeiimestä? Syyn tähän löydämme kenties inhimillisistä heikkouksista. Jokainen keksijä ajattelee itsenäisesti. Hänen mielestään ainoastaan omat johtopäätökset ovat merkityksellisiä. Artikuiaattorien keksijät ovat meikein poikkeuksetta hammaslääkäreitä. Heidän teknillinen tietoutensa ei riitä ratkaisemaan monimutkaisia teknillisiä kysymyksiä. Eri keksijät ovat olleet eri mieltä siitä, minkälainen artikuiaattori pitää olla, jotta se vastaisi olosuhteita suussa. Tämä on täysin loogillista, koska patenttiratkaisua, jollaiseen keksijät pyrkivät, ei ole eikä tule koskaan olemaankaan. Erimielisyydet saivat aikaan sen, että enemmistö hammaslääkäreistä, joita tämä kysymys askarrutti, menettivät mielenkiintonsa koko kysymykseen. Tieteellisten spesialistien olisi ensin päästävä yksimielisyyteen ennenkuin käytännössä voidaan soveltaa jotain määrättyä artikulaattoria tai menetelmää kokoproteeseja valmistettaessa. Selvimmin mielipide-eroavaisuudet ilmenivät Gysin puhtaasti mekaanisen metodiikan ja HIitebrandt'in fysiologisen menetelmän välillä. Tosiasia kuitenkin on, ettei potilas tule liikuttamaan leukaansa yhtä vähän Gysin kuin Hiitebrandtinkaan menetelmän mukaan, vaan siten kuin mahdolliset jäljelläolevat hampaat sallivat ja siten, kuin hän saavuttaa parhaan ja tehokkaimman puremiskyvyn. Puuttuva henkinen kosketus hammaslääkärin ja teknikon välillä johti aikanaan siihen, että yleisin ja meikein yksinomaan käytetty laite proteeseja asetettaessa oli okkiudaattori. Kuten tiedämme, sallii tämä laite ainoastaan avautumis- ja suikemisiiikkeen. Historialliselta kannalta on mielenkiintoista esitellä seuraavassa erilaisia senaikaisia laitteita. Vaikka suurin osa näistä ei enää ole käytössä näillä on ollut kehitysmieiessä merkitystä yiimenoiimiöinä. Artikuiaattorien eri kehitysvaiheet Kuva 1. Bonsvillartikulaattori. Kuvassa 1 näemme Bontvillin laitteen. Tämä laite on ensimmäinen, josta voidaan käyttää nimitystä artikuiaattori, siliä laite tekee mahdolliseksi eteenpäiniiikkeen sekä tosin rajoitetusti sivuliikkeet. Verrattuna nykyisiin artikuiaattoreihin siinä on lisäksi vaakasuora»condyyiirata». Myöhemmin kehitetyssä Grittmannin artikuiaattorissa (kuva 2 tämä rata on kallistettu 30 asteeseen horisontaaiitason suhteen ja vastaa suurin piirtein olosuhteita ihmisieuassa. Kuva 2. Grittmann-artikulaattori. Erikoisuutena voidaan vielä mainita Wustrow'm laite, jonka keksijä lähti siitä havainnosta, että jokaisen potilaan leuan liike on erilainen ja yksilöllinen. Toiset kuvaamamme laitteet ovat ns. keskiarvoartikuiaattoreita. Kuva 3. Wustrowin laite

11 Wustrow pyrkii iaitteensa avuiia määräämään aiaieuan liikkeiden radat lämmitettyyn puruvaiilin. Teoriassa piti tällä menetelmällä saada ehdottoman tarkka kopio puremaiiikkeistä potilaan suussa, käytännössä asia ei ollut niin yksinkertainen. Menetelmä oli aivan liian monimutkainen ja hankala. Olihan siihen aikaan tavallinen okkiudaattori meikein yksinomaan käytetty laite asetettaessa proteeseja. Kuva 4. Okkiudaattori eli»berliinin malli». Ns.»Berliinin mailissa» oli mahdollista siirtää laitteen yläosaan sellaisissa tapauksissa kun oli artikuloitava erikoisen kookkaita maileja. Lisäksi siinä oli säätöruuvi purennan korotusta varten. Tämä osoittaa seivästi, miten takapajuisia siihen aikaan vielä oltiin. Tänään jokainen teknikko on informoitu siitä, että purennan korottaminen on sallittu vain ja yksinomaan suussa. Kuvassa 5 näemme Gysin ensimmäisen artikuiaattorin. Tämä eroaa saman keksijän melko käyttökelpoisesta Simplex artikuiaatto- Kuva 5. Gysin artikuiaattorin ensimm. malli. rista siten, että»niveiiautaset» on siirretty alas sekä muita parannuksia. Artikuiaattorinivei ei ole identtinen anatomisen nivelen kanssa, koska etu- ja avausiiikkeiden akselit sijaitsevat anatomiseen niveleen nähden takana ja aiapuoieiia. Tämä on Gysin omien tieteellisten tutkimusten tulos. Kaikissa myöhemmissä Gysin sovellutuksissa suhteet ovat periaatteessa samat. Heiiborn-artikuiaattorissa (kuva 6) huomaamme, että yläosa liittyy nivelellä alaosaan eikä irtoa kuten Simpiex-artikuiaattorissa. Tämä lähinnä siitä syystä, ettei artikuiaattorin yläosa irtoaisi hampaita asetettaessa ja vaikeuttaisi työskentelyä. _ t Krumow-artikuiaattorissa on luovuttu korkeusnastasta. Tämäkin oli lähinnä toimenpide hampaiden asettelun helpottamiseksi. Mailien kipsaaminen laitteeseen tapahtui hevosenkengän muotoisen levyn avulla. Edellä esitetyt artikuiaattorit ovat keskiarvo artikuiaattoreita. Kuva 6. Heilborn-artikulaattori. Kuva 7. Krumnoiv-artikulaattori. Ne eivät siis vastaa tarkoin nivelratoja potilaan suussa, eivätkä näinollen ole yhtäpitäviä suussa suoritettujen mittausten kanssa. Vaikkakin nämä keskiarvot käytännössä useimmissa tapauksissa osoittautuivat riittävän tarkoiksi, kehitys johti laitteiden suunnitteluun, joiden avulla voitaisiin tarkoin siirtää mittausten kautta saadut arvot kussakin tapauksessa erikseen. Näin syntyi ensimmäinen täysin individueiii artikuiaattori. Sellainen on mm. Schröder- Trebitch artikuiaattori, Hanauartikuiaattori (Hanau'n»quintteineen») sekä Trubyte-artikuiaattori. Gysi suunnitteli jo vuonna 1920 mainitun Trubyte-artikuiaattorin. Sitä voidaan pitää koko artikulaattio-opin»non plus ultrana». Monet ovat sitä mieltä, ettei näin monimutkaista ja hankalaa menetelmää kannata käyttää. Artikkelin kirjoittaja itse on kuitenkin kauan työskennellyt Trubyteartikuiaattoria hyväksikäyttäen ja Kuva 8. Apulaite fysiologisen purennan määritystä varten. r - " ;.: ; -..., -, 20 21

12 ratkaissut monet vaikeat artikulaattio-ongelmat sen avulla. Täysin yksilöllisen mittaustekniikan vastustajien joukossa löytyy kuitenkin näin voidaan totuuden nimessä sanoa paljon sellaisia teknikoita, jotka eivät paljon tiedä koko laitteen oikeasta käytöstä. Esimerkin vuoksi sanottakoon, ettei voida valittaa valokuvien huonosta onnistumisesta, ellei osata käyttää monimutkaista hyvää kameraa. Monet teknikot eivät ole lainkaan tietoisia Gysin rekisteröintilaitteen olemassaolosta. Trubyteartikuiaattorissa voitiin tätä rekisteröintilaitetta käyttää hyväksi. Kuten kuvassa 8 näemme, kuuluu laitteeseen rekisteröintikaari, joka peitetään hyvin ohuella mustavahakerrokseiia, sekä piirturi (nasta). Kaari kiinnitetään aiaieuan kaavion valliin ja nasta vastaavasti yiäkaavion valliin. Kun potilas tekee jatkuvia sivupurentaiiikkeitä, piirtyy aiakaaviossa olevaan levyyn kolmion muotoinen kuvio. Näin syntyneen kolmion kärki on normaali suikeutumispurenta. Todettakoon tässä yhteydessä, että normaalin lisäksi esiintyy purennassa anomaiiatapauksia kuten esim. protrusio, retruslo tai sivuokkiusio-tapauksia. Kun teknikko joutuu asettamaan proteesin useampaan kertaan voi hän olla varma siitä, että kyseinen tapaus on aiheuttanut hammasiääkäriiie suuria vaikeuksia oikean purennan määrittelyssä. Jatkuu seur. numerossa Tampereen Hammasteknikkojen Seuran kymmenvuotistaipaleelta Nyt kun olemme kerääntyneet tänne Tuotannon ravintolaan juhlistamaan Tampereen Seudun Hammasteknikkojen Seurai\ 10-vuotisjuhlakokousta ja viettämään sitä yhteisen illan merkeissä, olisi ehkä paikallaan muistella tätä seuraa ja sen menneisyyttä. Meidän ei monenkaan tule ajatelluksi tällaisen seuran täsmällistä tarkoitusta ja sen olemassaoloa. Jotkut ehkä pitävät siihen kuulumista välttämättömänä pakkona, osa ehkä kun toisetkin ammattiveljetkin kuuluvat siihen, osa taas tietoisena sen tarkoituksesta. Kukaan näistä ryhmistä ei ole väärässä. Sillä onhan hyvin tärkeätä nykyisessä yhteiskunnassa olla ammatillisesti järjestäytynyt. Onhan suorastaan uhkarohkeata olla eristäytynyt, sillä se ei ainakaan paranna koko ammattikunnan asiaa, yksilönähän saattaa olla joskus vaikeuksia ilman yhteistyötä. Seurammehan kuuluu ala-osastona Suomen Hammasteknikkojen Liittoon ja on myös näin ollen poliittisesti vapaa, joka on myös rakentavaa laatua ja tyydytyksellä todettava. "HAMMASTEKNIKKO" -lehden seuraava numero ilmestyy kesäkuun puolessa välissä. Tähän numeroon aiottu aineisto pitää olla toimituksessa toukokuun 20 p:ään mennessä. Toimitus LMTON KIRJASTO on käytettävissäsi. Katso tarkemmin Hommosteknlkko-lehteä No 1/63. Näin pienellä ammattikunnalla kun meillä on, ei suinkaan yhteiskunnallisissa ja suurissa asioissa ole mitään sanottavaa, eikä meiltä kysytä minkäänlaisia kannanottoja yhteiskunnallisissa asioissa. Joskaan tämä ei ole Liittommekaan tarkoituksena, vaan että me hoidamme oman ammattikuntamme asiat. Sillä yhteiskunnassamme jossa elämme on vahvoja ja heikkoja yksilöitä ja kaikkien on pakko saada elää ja hoitaa omat asiansa demokraattisten periaatteiden mukaan. Kun vuonna 1957 Suomen Hammasteknikkojen Liitto ilmoitti jäsenistölleen, että yhteenkuuluvaisuuden takia tullaan jakamaan liiton jäsenet alaosastoihin. Samana syksynä kutsuttiin Tampereen ja sen lähiympäristön hammasteknikot koolle hotelli Emmaukseen, johonka saapui myös silloinen liittomme puheenjohtaja Mauno Elomaa esittämään täkäläisille teknikoille, että olisi perustettava Hammasteknikko Liiton ala-osasto Tampereelle. Ehdotus hyväksyttiin tyydytyksellä ja näin perustettiin seura, jonka päätettiin kantavan nimeä Tampereen Seudun Hammasteknikkojen seura. Näin oli liittomme saanut jäsenistönsä lähemmäksi toisiaan ja jäsenistö oli tullut lähemmäksi liittoa. Sillä olihan tähän saakka ollut tapana, että kun oli liiton kokouksia kävi siellä muutamat aktiivisemmat jäsenet ja sieltä saadut näkymät olivat vain heidän omassa tiedossaan. Tähän asiaan seuramme halusi ensin saada parannuksen ja kokouksessamme päätimmekin että seura maksaa 2 hengen matkat liiton kokouksiin. Ja nämä puolestaan aina seuraavassa seuran kokouksessa kommentoivat liittomme näkökantoja ja jokaisella seuramme jäsenellä oli mahdollisuus saada joskus yksityiskohtaisempiakin tietoja kuin mitä luettuna kiertokirjeistä. Aluksi toiminta oli suhteellisen vilkasta, kokouksia pidimme joka kuukausi, len meillä ollut minkäänlaista mutta koska olimme alaosasto ei näino'- päätäntävaltaa ja niin saivat kokouksemme yleensä kärsiä asioiden puutteesta. Jotta seuramme toiminta ei aivan laantuisi, keksimme punaisen langan, joka sai meidät yhdistymään ja se oli urheilu. Halusimme olla uranuurtajia urheilun alalla liittomme puitteissa. Ja anoimme saada järjestää liittomme talvi- sekä kesäurheilupäivät Tampereella. Anomuksemme hyväksyttiin ja näin saimme olla ensimmäinen Hammasteknikkojen seura, joka järjesti kisat muualla kuin Helsingissä. Kisat saimme viedyksi onnellisesti lävitse ja saimme tutustua eri puolilta suomea tulleisiin ammattiveljiimme ja mm. näiden kisojen jälkeen syntyi lentopalloturnee Kotka Tampere, jota pelattiin useamman vuoden aikana. kisat eivät jääneet ainoiksi. Nämä Siliä viime vuonna olimme toisen kerran jo urheilu päivien järjestäjänä. Ilman saavutuksiakaan eivät seuramme jäsenet ole urheilleet. Onhan henkilökohtaisia voittoja seuramme jäsenet saavuttaneet, keilailussa, hiihdossa, yleisurheilussa ja uinnissa sekä joukkuevoittoja hiihdossa, uinnissa ja lentopalloilussa. Joten ei ole syyttä urheilua kannustettu. Pelkkää urheilua ci seuramme halunnut olla, vaan halusimme myöskin toimia lähellä ammattiammekin. Kokouksissa keskustelimme monista eri työmenetelmistä ja saimme myös aikaan kaksipäiväiset oikomispinteltten vääntökurssit, joilla toimi opettapana Mauno Elomaa luennoiden sekä antaen käytännön opetusta. Edelleen halusimme olla edelläkävijöinä työaikaan nähden, ja toimme liiton kokoukseen aloitteen siirtymisestä viisipäiväiseen työviikkoon läpi vuoden. Siten, että viikon työtuntimäärä olisi ollut 45 tuntia, mutta lauantain tunnit olisi 22 23

13 tehty viikolla. Kiireellisiä tapauksia varten olisi järjestetty päivystys siten, että vuorollaan jokainen laboratorio olisi päivystänyt. Tässä asiassa liittomme kanta oli eriävä ja asia raukesi siltä osin. Mutta emme antaneet asian hautautua, vaan yksimielisesti otimme asian omaksemme ja sovimme seuran puitteissa että pidämme lauantain vapaana ja muina päivinä teemme yhden tunnin lauantain korvaukseksi. Nyt kun on tullut asetus työntekijäin työviikon lyhentämisestä asteittain 40 t. olisimme seuramme kohdalta olleet kannattamassa ajatusta, että olisi laskettu keskiarvo neljän vuoden ajalta ja näin olisimme tehneet normaalia työviikkoa ehkä tämän vuoden kevää.seen, jonka jälkeen automaattisesti olisimme siirtyneet 40 tuntiseen viikkoon. Koska mielestämme hammasteknillisellä alalla olisi se ollut hyvin vaivattomasti aikaan saatu. Koska hyvin harva hammas'ääkäri työskentelee lauantaisin. Seuramme osalta olemmekin vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätyneet suositukseen että laboratoriot ilmoittaisivat lääkäreille, että työaika päättyy klo 17 ja työt myös päättyisivät klo 17, ellei töiden kiireellisyyden vuoksi olisi päivää jatkettava. Ylityö-korvaus työntekijän kohdalta alkaa vasta klo 18 jälkeen. Tällaisen ratkaisun aikaansaamiseksi on seuramme jäsenten yksimielisyydellä suuri merkitys, koska työajan lyhentäminen on kaikilla aloilla lähituleva uudistus. On meidän nyt jo mahdollisuus tällä tavoin edistää siirtymistä lyhennettyyn työaikaan. Viimeisimpiin suunnitteilla oleviin yhteistoimintaa kehittäviin suunnitelmiin kuuluu keskustelutilaisuudet. Tämä on vasta niin alkuasteella, että sitä ei vielä ole seuramme kokouksessakaan virallisesti julkituotu, vaan seuramme jäsenten Suomen Hammasteknikkojen Liitto r.y. AVUSTUSKASSAN TOIMINTA KERTOMUS VUODELTA 1967 Kuluneella toimintakaudella on kassa tullut toimineeksi 17 vuotta ja on omalta osaltaan ollut lisäämässä jäsenistönsä sosiaalista turvaa. Tosin korvaukset ovat olleet kovin vähäisiä, mutta yleisiin ja yksityisiin sairausvakuutuksiin lisättynä ne ovat varmasti olleet tervetulleita. Avustuskassan hallituksen kokouksissa pidetyistä pöytäkirjoista on koottu seuraavat tiedot: kesken jonkin verran kypsytelty. Tarkoituksena on, että joku jäsenistämme alustaisi keskustelun joltain osaa alaltamme, ja tämän jälkeen asiasta vaihdettaisiin mielipiteitä, jonka jälkeen tehtäisi jonkinlainen loppukaneetti. Keskustelulla ei olisi tarkoitus urkkia taikka muuttaa minkään laboratorion työmenetelmiä vaan kehittää jäsenistöämme varsinkin alan viimeisimpien virtausten suhteen. Ja vielä lopuksi mainittakoon, että urheilu on edelleen valttia. Sitä todistaa myös se, että on saatu käyntiin lentopallosarja, jossa pelaavat joukkueet ovat: Tammerkosken itäpuoli, länsipuoli ja Valkeakoski. Otteluita on pelattu jo 2, joista Tampere Itä voitti Valkeakosken ja Tampere Länsi voitti Itä Tampereen. Seuraavaksi pelataan ottelu Tampere länsi Valkeakoski. Tällaiset ovat olleet näkymät seuramme ensimmäiseltä kymmenvuotistaipaleelta. Tuskin toimintaamme voidaan moittia, vaikeuksia on ollut ja niitä tulee aina olemaan, toivon mukaan niistä selvitään niin kuin on selvitty, jotta pystyisimme toimimaan ja kehittämään seuramme toimintaa ja olemaan vaikkapa esimerkkinä koko ammattikunnalle. Mauno Mäkinen Hallitus: Varsinaiset jäsenet: Mauno Elomaa, puheenjohtaja Erkki Lappi, varapuheenjohtaja Ilmari Waarala, avustuskassan hoitaja Erkki Olavi Vuori, sihteeri Sekä varajäsen: Sakari Kuukkanen. Kokoukset Avustuskassan varsinainen kokous pidettiin Helsingissä tammikuun 28 päivänä Kokouksessa oli läsnä 6 jäsentä. Hallitus on kokoontunut 6 kertaa ja pöytäkirjoissa on 49 pykälää. Tilintarkastajat Erikoishammasteknikko Jouko Waire Suomen Hammasteknikkojen Liitosta ja ekonomi R. Helien ulkopuolisena asiantuntijana ovat suorittaneet kassan tilien tarkastuksen ja antaneet siitä oman erillisen lausunnon. Jäsenistö Kuluneen toimintakauden lopussa oli kassan jäsenmäärä 157 henkilöä, joista A 1-luokkaan kuuluvia 56, A 2-luokkaan kuuluvia 15, B 1-luokkaan kuuluvia 60, B 2-luokkaan kuuluvia 16. Hautausavustuksen osalta kuuluvia on 10 henkilöä. Luokkiin AI ja A 2 kuuluvat toisen palveluksessa olevat ja luokkiin B 1 ja B 2 työhuoneen omistavat henkilöt. Kassasta on eronnut 3 ja kuollut 1 henkilö. Jäsenmaksut on peritty varsinaisen kokouksen päätösen mukaan kerran vuodessa postisiirtotilin välityksellä. Jäsenmaksuja on kertynyt mk 2.578,11. Jäsenmaksusaatavia on poistettu vuodelta 1966 mk 47,04. Avustukset Avustusmaksuja on suoritettu sairausavustuksina mk 1.393,, ylimääräisinä avustuksina mk 450, ja hautausavustuksina mk 600, eli yhteensä mk 2.443,. Korvattuja sairauspäiviä on ollut 401. Talous Kassan taloudellinen asema ja tilikauden tulos selviävät liitteenä olevista taseista. Tilinpäätöksen osoittama ylijäämä mk 630,45 ehdotetaan siirrettäväksi sääntöjen perusteella lisäavustusrahastoon. Lisäksi hallitus ehdottaa sääntöjen 21 :n mukaisesti lisäavustusrahaston varoista erotettavaksi mk 2.000, vuoden 1968 ylimääräisiä avustuksia varten. Näistä voivat sääntöjen 17 :n mukaan päästä osallisiksi kaikki sairausavustuksen tarpeessa olevat. Oy Dentaldepot Ab on jälleen muistanut avustuskassaa mk 150, suuruisella lahjoituksella. Rahastot Avustuskassan rahastot ovat edellä mainitun siirtoehdotuksen jälkeen seuraavat: vararahasto mk 2.500, lisäavustusrahasto... mk , Yhteensä mk ,75 Helsingissä, tammikuun 28 päivänä SUOMEN HAMMASTEKNIKKOJEN LIITTO ry:n AVUTUSKASSA Hallitus Mauno Elomaa Ilmari Haarala puheenjohtaja avustuskass. hoit. Erkki Lappi E. O. Vuori varapuheenjoht. sihteeri 24 25

14 URHEILUPALSTA Kilpailukutsu HIIHTOKILPAILUT HÄMEENLINNASSA! SHL:n urheilutoimikunta kutsuu kaikkia Liiton jäseniä osallistumaan SHL:n hiihtomestaruuskilpailuihin, jotka pidetään sunnuntaina 17/ Hämeenlinnassa Ahveniston urheilukeskuksessa, alkaen klo Kokoontuminen ja ilmottautuminen e.m. paikassa klo Ennakkoilmottautumiset järjestelyjen helpottamiseksi osotteella: Veikko Mattila, Palokunnankatu 16, Hämeenlinna, puh Sarjat: yleinen, ikämiehet, yliikämiehet, naiset. Tervetuloa Hämeenlinnaan! Urheilutoimikunta Hammasteknikkokoulun oppilaat tulevaa lylyn lykintään myös omassa sarjassa. Terveisin: Urheilujaosto Kuudes KEILAILUA»HAMMASMALJA»-kilpailu käytiin marraskuussa Hämeenlinnassa.»Kaksikko» Turku Helsinki kävi erittäin tasaisen kilvan, joka ratkesi vasta viimeisessä sarjassa turkulaisten niukkaan voittoon. Huolto toimi hyvin, kiitos Hammas Oy die. Tilanne kuuden kilpailun jälkeen: Helsinki 15 p. Turku 14 p. Valkeakoski 4 p. Hämeenlinna 1 p. Henkilökohtainen Helsinki kilpailu: p p. A T - 1 /r... \ CtQA r. 4. A. Franck. (5-ott.) Da94 p. E. M-rvrr t-imi J ^1V.A o y. /i D. O. n-nrr n 1 Turk u p. 3. A. Lehtonen (5-ott.) 5790 p. Valkeak 0 s k i 1. (3-ott.) 3922 p. 2. J. Kuukasjärvi.... (1-ott.) 1411 p. 3. E. Heikkinen (1-ott.) 1218 p. Hämeenlinna 1. (4-ott.) 4789 p. 2. V. Mattila. (4-ott.) 4307 p. 3. U. Kari-Koskinen.. (3-ott.) 3462 p. Seuraava»Hammasmalja»-kilpailu pitvetään Valkeakoskella kello ja Ilmoittautumiset M. Rikkosen laboratorioon puh NELJÄN SARJAN KILPAILU ns. KOTIRATA-»VUORIMALJASTA» 1. O. Männistö, Turku... M 810 p. 2. E. Miettinen, Kuopio... M 807 p. 3. V. Rahkonen, Kuopio... C 790 p. -h L. Ajanto, Helsinki M 759 p. 5. K. Tiainen, Helsinki... M 739 p. 6. P. Alho, Helsinki M 730 p. 7. A. Lehtonen, Turku M 714 p. 8. A. Salmelainen, Hki... C 711 p. -h K. Enqvist, Helsinki M 704 p. 10. J. Paukku, Kuopio B 697 p. -h 40, kaatoja I. Seitamo, Kuopio C 697 p. 4-60, kaatoja J. Reunamo, Turku M 695 p. 13. P. Erlandson, Hki C 687 p Sähisten, Turku M 682 p. 15. M. Valli, Helsinki C 667 p. -h J. Piirainen, Helsinki C 643 p. -h T. Rusanen, Helsinwi... A 643 p. -h A. Liljavirta, Kuopio... C 633 p. -h A. Frank, Helsinki M 617 p. 20. R. Alho, Helsinki C 595 p. -h 60 VUODEN 1967 PARHAAT URHEILIJAT Yleinen sarja: /. Päivinen, Kuopio Ikämiessarja: M. Rikkonen, V:koski Keilailu: E. Miettinen, Kuopio MERKKIVUOSIA 70 vuotta täytti hammasteknikko Hannes Koskinen. 70 vuotta täyttää hammasteknikko John Sandström. 60 vuotta täyttää erikoishammasteknikko Hannes Kuosmanen. 50 vuotta täytti hammasteknikko Martti Pitkänen. 50 vuotta täytti hammasteknikko Aarne Haarnimo. 50 vuotta täytti erikoishammasteknikko Onni Jalli. 50 vuotta täyttää hammasteknikko Vilho Huvila. 50 vuotta täyttää erikoishammasteknikko Erkki Mikkola. Täyttäneille ja täyttäville lämpimän sydämelliset onnittelut! Hammaskultaa LEVYÄ L A N K A A V A L U A esierbaclc (NW) Oy Helsinki 10, Eerikinkatu 7, puh

15 UUTTA! W&H wattia kierr./min. Tehokkaaseen käyttöön tehokas W & H S R - P Y R O P L A S T jacket- ja ikkunakruunut, sillanosat ja inlayt Ivoclar-tehtaan uusi materiaali sivellään suoraan mallin päälle ilman vahaanmuotoilua ja kipsiin upotusta. Kovetetaan Pyro Convector-kuumailmapuhaltimessa Yllä kuvattu 1 4 hampaan silta on valmistettu Suomessa SR-Pyroplast-menetelmällä Maahantuoja: ITI Helsinki, Annankatu 20 Myynti: Hasa Oy, Helsinki, puh , Pirkka Hammas Oy, Tampere, puh YKSINMYYNTI: jjjjjj HAMMASVÄLINEOY HELSINKI 10 KESKUSK. 8 PUH TURKU AURAKATU 8 PUH

16 Suojatkaa terveytenne vaarallisilta posliini- jo metallipölyiltä! TEKNILLINEN MaOTTORI kierr./min. 120 VVattia Vakuuttavine rakennetuntomerkkeineen: Kaksinkertainen eristys erikoisen vahvan muovikuoren ansiosta, antaa suurimman varmuuden Suuri teho, myös suurissc rosituksisso. Kestovoitelu vähentää huollon minimiin. Kaikki mekaaniset jo sähköosot huippuluokkaa. Viisi nopeusporrostusto eteenpäin. Erikoisen eduilinen maili tunnettua KaVo-laatua ja tarkkuutta. Toimitamme ensiluokkaisia hengityssuojaimia kalkkiin tarpeisiin. Kevyt mutta tehokas MARTINDALE pölysuojain (ei kuvassa oleva) maksaa voin mk 2.50 jo suodatinvanut mk 4.25 (25 kpl. pakkaus). Varastossamme on myös suojalaseja jo kaikkia muita työturvallisuuteen kuuluvia välineitä.,. -;, ' KaVo- Teknillisen moottorin varustaminen uudella töyssuojatuila Jalkavastukseila, tarjoaa aivan erikoisia etuja: Erittäin vahvan muovikuoren ansiosta kaksinkertainen eristys. Kytkinvivun kääntökuimo pieni, toimii sekä vasemmalle että oikeolie käännettäessä. Elastisen kontokohvon ansiosta torjoutuu jaloille mukava osento. Painettu kytkentä varmistaa kojeen pitkän käyttöiän. Pysyy paikallaan liukkaallakin lattialla. Huomioikaa myös tukeva, nopeasti ja varmasti kiristävä KaVo Teknillinen käsikappale. i Nokiantie 2 Helsinki 51 puh Suomessa: ov DENTALDEPOT ^o 30 31

17 Soveltuu työskentelyyuue Paksuimmatkin työt polymerisoituvat täysin 20 minuutin keitossa tai hitaassa prosessissa yli yön. Kumpaakin tapaa käyttäen voitte olla vakuuttunut siitä, että valmis proteesi on aina täysin vapaa huokoisuudesta. Teidän ei tarvitse sovelluttaa työskentelytapaanne QC-20 mukaan, vaan se soveltuu Teille. Q C 2 0 Saatavana yleispakkaus erillisiä jauheita neste jauhe, neste ja eristysneste 16 oz, 9 Ib., ja 28 Ib. 10 fl. oz, 80 fl. oz, ja 1 gallona ' V J^^fTn^ AMALGAMATED DE NT AL { 0 I T \ ^^Sl^rf^ LOMOO M - ENGLAND T^^^^j) /.l- Maahantuoja: ov D E N T A L D E P O T Helsinki 1968, Kirjapaino Oy Versoi

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Motto: Yleisön tunnollinen palveleminen koituu omaksi hyödyksemme.

Motto: Yleisön tunnollinen palveleminen koituu omaksi hyödyksemme. Motto: Yleisön tunnollinen palveleminen koituu omaksi hyödyksemme. Lausumme Teidät tervetulleeksi. Autonne saa ammattitaitoista ja huolellista hoitoa. Rasvaa puristetaan rasvakuppeihin ja jousiin. Jarrut

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KULTAKLUBIN UUTISET 1/2007

KULTAKLUBIN UUTISET 1/2007 KULTA- JA MINERAALIKLUBI r.y. Klubi perustettiin Helsingissä 13.02.1988. Jäseniä on ympäri maata Lappia myöten, keväällä 2006 n. 170. Klubi järjestää Helsingissä pari kokousta vuodessa. Kevätkokous pidetään

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Vanhan Trellikan korjaus nastoitus / testaus. Best Grip Nastoilla

Vanhan Trellikan korjaus nastoitus / testaus. Best Grip Nastoilla Vanhan Trellikan korjaus nastoitus / testaus Best Grip Nastoilla Trellikan korjaus nastoitus Tästä kaikki alkoi, etupyörän Trellikasta kaikki reunimmaiset nastat on jääneet Sulvan Enska spooriin ja nyt

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Hyvät sukuseuran jäsenet ja muut sukuun kuuluvat! Lähestymme TEITÄ näin ensimmäisellä sukuseuratiedotteella. Tiedotteessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle 1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle TrendyNailWraps kynsikalvot on valmistettu yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle joka on niin kestävä että sen päälle voidaan karhentamisen jälkeen

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

N:o 2 25. vuosikerta 1968

N:o 2 25. vuosikerta 1968 Sisältää m. m. Ajankohtaista 8 NTU:n kongressi 10 Z Työntekijä- jo oppilasjaos- tolle 10 Z Uusia teknikkoja 11 Kölnin näyttely 12 Z 'Ergonomia 13 Uusi tekniikka hommaspro- Z teesien voimistamiseksi 22

Lisätiedot

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen!

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne. Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen! 祝 福 : 结 婚 Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne Lämpimät

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006.

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. TEAMGOLF-KUTSU Ajankohta Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. Lähtöaika Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Pelitapa Kierrokset Parikilpailu

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

RollerMouse Red. Käyttöohje

RollerMouse Red. Käyttöohje RollerMouse Red Käyttöohje Kiitos, että saamme auttaa sinua työskentelemään mukavammin ja tehokkaammin. Contour Design on pyrkinyt parhaan hiiren kehittämiseen vuodesta 1995 lähtien. Nyt voin todeta,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Uppgårds Fotisgolf. Tällä radalla pitää potkaista pallo alustalta reikään joka sijaitsee juuri ratalipun kohdalla.

Uppgårds Fotisgolf. Tällä radalla pitää potkaista pallo alustalta reikään joka sijaitsee juuri ratalipun kohdalla. Uppgårds Fotisgolf Yleiset ohjeet kaikille radoille: Jokainen rata alkaa aina pienen keltaisen pöydän kohdalla. Pöydältä näkee myös mite kyseinen rata pelataan. Radan lopussa oleva lippu ei aina osoite

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Kuva 1. VILMO-VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE, hevosvetoinen, malli 510

Kuva 1. VILMO-VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE, hevosvetoinen, malli 510 VAKO LA Postios. Helsinki RukkIla Puhelin Helsinki 84 78 12 Routatieas. Pita jänmiikl VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1954 Koetusselostus 158 Kuva 1 VILMO-VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE, hevosvetoinen,

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KASKELAN OMAKOTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS AIKA Tiistai 21.5.2013 klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Skomarsin torppa, Hakunila Markku Loikkanen (pj) Sirkka Luukkanen Marjukka Kallio Markku Kallio Reino Raijos Sirkku

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326 1937 Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI P. Esplanaadikatu 23 Puh. 23 334 ja 23326 FEI FE2 FARGO, sarja AFEI la AFE2 moottori on Chryslerin rakentama korkeapurlstus Sivuventtiilimoottori. Se

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 22. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 19.-20.7.2014. ESI istumalentopallo Lappeenranta

KILPAILUKUTSU 22. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 19.-20.7.2014. ESI istumalentopallo Lappeenranta KILPAILUKUTSU 22. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 19.-20.7.2014 ESI istumalentopallo Lappeenranta Se yksi ja alkuperäinen istumalentopallon MARJOLA BEACH VOLLEY turnaus JO VUODESTA 1993

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot