TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM

2 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.: Koneet (98/37/EY). Käytetty standardi: EN 292. Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY). Käytetty standardi: EN Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (73/23/EY). Käytetyt standardit: EN ja EN Bjerringbro, 1. tammikuuta 21 Svend Aage Kaae Tekn. johtaja 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 3 2. Asennus Verkkoliitäntä yksivaihepumput Pääkatkaisija Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Lisäsuojaus Moottorisuoja Ylijännitesuoja Syöttövirta Pumpun käynnistys/pysäytys Verkkoliitäntä kolmivaihepumput Pääkatkaisija Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Lisäsuojaus Moottorisuoja Ylijännitesuoja Syöttövirta Pumpun käynnistys/pysäytys Muut liitännät Viestikaapelit 7 3. Pumpun asetukset Tehdasasetukset 7 4. Asetukset moottorikojetaulun avulla Nostokorkeuden asetus Vaihto suhteutetun ja vakiopaineen välillä Maks. käyrän asetus Min. käyrän asetus Pumpun käynnistys ja pysäytys 8 5. Asetukset R1 avulla KÄYTTÖvalikko Asetuspisteen säätö Käyttömuodon asetus äiriöilmoitukset älytysmuisti OLOTILAvalikko Todellisen asetuspisteen näyttö Käyttömuodon näyttö Todellisen arvon näyttö Todellisen kierrosluvun näyttö Ottotehon ja käytetyn energian näyttö Käyttötuntien näyttö ASENNUSvalikko Säätömuodon valinta Ulkoisen asetuspisteviestin valinta Pumppupainikkeiden lukitus Pumppunumeron talletus Digitaalitulon toiminnan valinta Ulkoiset pakko-ohjausviestit Käy/seis tuloliitin Digitaalituloliitäntä Ulkoinen asetuspisteviesti Väyläviesti Asetusten prioriteetit Merkkivalot ja viestirele Eristysvastusmittaus Tekniset tiedot yksivaihepumput Syöttöjännite Vuotovirta Tulot/lähtö Tekniset tiedot kolmivaihepumput Syöttöjännite Vuotovirta Tulot/lähtö Muut tekniset tiedot ävittäminen 16 Ennen kuin pumpun asennus aloitetaan on tämä asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Lisäksi on oheinen vakiopumpun asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin seurata paikallisia asetuksia ja noudattaa yleistä käytäntöä. 1. Yleistä GRUNDFOS E-pumput ovat taajuusmuuttajaohjatuin yksi- ja kolmevaiheverkkoihin liitettävin normimoottorein varustettuja pumppuja, joissa on sisäänrakennettu PI-säädin. Pumpuihin on asennettu on paine-eroanturi, joka mahdollistaa pumpun aikaansaaman paine-eron säädön. Pumput soveltuvat useimmiten käytettäviksi kiertovesipumppuina suuremmissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa esiintyy vaihtelevia suoritusarvojen tarpeita. Toivottu nostokorkeus voidaan asettaa suoraan pumpun kojetaulusta. Samalla on mahdollista valita kahden eri käyttömuodon välillä, suhteutettu paine tai vakiopaine. Toivottu nostokorkeus voidaan myös asettaa ulkoisen asetuspisteviestitulon kautta tai GRUNDFOS in langattoman kaukosäätimen R1 avulla. Muut pumpun asetukset tapahtuvat R1 avulla. R1 avulla voidaan lisäksi valvoa tärkeitä muuttujia, kuten säätöparametrin todellista arvoa, energiankulutusta jne. Pumppu on varustettu tuloliittimillä ulkoisten potentiaalivapaitten kytkimien käy/seis toiminnolle ja digitaalitoiminnolle. Digitaalitoiminto mahdollistaa ulkoisen säädön maks. käyrälle tai min. käyrälle. Pumppu on varustettu lähdöllä potentiaalivapaalle häiriöviestille. Lisäksi pumppu on varustettu tuloliittimellä väyläkommunikaatiota varten. Väyläkommunikaatiotulon kautta pumppua voidaan ohjata ja valvoa GRUNDFOS Pump Management System 2 avulla, kiinteistön kaukovalvontajärjestelmästä tai muusta ulkoisesta ohjausjärjestelmästä. 2. Asennus Moottorin ja elektroniikan jäähdytyksen varmistamiseksi on huomioitava seuraavaa: Pumppu on sijoitettava niin, että se saa riittävän jäähdytyksen. Jäähdytysilman lämpötila ei saa ylittää 4 C. Jäähdytysrivat ja tuulettimen siivekkeet on pidettävä puhtaina. Ulkoilma-asennuksessa on moottori suojattava estämään kondenssiveden syntyminen elektroniikkaosaan, katso kuva 1. Kuva 1 Muut asennusta koskevat ohjeet löytyvät oheisesta vakiopumppua käsittelevästä asennus- ja käyttöohjeesta. TM

4 Taajuusmuuttajaohjatut pumput on nimetty vakiopumpuista poikkeavasti. Seuraavasta taulukosta ilmenee taajuusmuuttajaohjattu pumppu sekä vastaava vakiopumppu. Taajuusmuuttajaohjattu pumppu TPE 4-6 TPE 5-6 TPE 65-6 TPE 8-6 TPE 1-6 TPE TPE 4-12 TPE 5-12 TPE TPE 8-12 TPE 1-12 TPE 4-18 TPE 5-18 TPE TPE 8-18 TPE 1-18 TPE 5-24 TPE TPE 8-24 TPE 1-24 Vastaava vakiopumppu TP 4-6/2, 5 z TP 5-6/2, 5 z TP 65-6/4, 5 z TP 8-6/4, 5 z TP 1-6/4, 5 z TP 32-12/2, 5 z TP 4-12/2, 5 z TP 5-12/2, 5 z TP 65-12/2, 5 z TP 8-12/2, 5 z TP 1-12/2, 5 z TP 4-24/2, 6 z TP 5-24/2, 6 z TP 65-24/2, 6 z LP 8-125/124, 5 z LP 1-125/13, 5 z LP 5-125/142, 5 z LP /117, 6 z LP 8-125/125, 6 z LP 1-125/137, 5 z Syöttövirta 1 x 2-24 V ±1%, 5/6 z, PE. Oikea syöttövirta ja taajuus on merkitty pumpun arvokilpeen. Varmista, että moottori on sopiva käytettävälle jännitteelle. Pumpun kytkentärasian johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaajohto, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, mikäli kaapeli vahingossa vedetään ulos kaapeliläpiviennistä. Kuvassa 2 on esimerkki syöttövirtapiiriin kytketystä pumpusta, jossa on pääkatkaisija, varokkeet ja lisäsuoja. Kuva 2 N L PE ELCB Todellinen kytkentä näytetään kuvassa 3. Kuva 3 I MGE 71 ja MGE 8 Maks. 1 A MGE 71 ja MGE 8 N PE L TM Verkkoliitäntä yksivaihepumput uom. Käyttäjä tai asentaja on vastuussa oikean maadoituksen ja suojalaitteen asentamisesta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan hyväksytty sähkömies. Pumpun liitäntärasiassa ei saa suorittaa kytkentöjä ellei sähkönsyöttö ole ollut katkaistuna ainakin 5 minuuttia Pääkatkaisija Pumppu on liitettävä ulkoiseen kaikkia vaiheita katkaisevaan katkaisijaan, jonka kärkien erotus on ainakin 3 mm jokaisien navan kohdalla IEC 364 mukaisesti Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Verkkoliitäntä on maadoitettava ja suojattava epäsuoraa kosketusta vastaan paikallisten määräysten mukaisesti. PE L N Pumpun käynnistys/pysäytys Syöttöjännitteen kautta tapahtuvien käynnistysten lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tunnissa. Jos käynnistys ja pysäytys halutaan suorittaa useammin on käytettävä ulkoista käy/seis tuloliitintä pumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Verkkokytkennän tapahduttua kestää noin 5 sek. ennenkuin pumppu käynnistyy. TM Suojamaajohdoilla on aina oltava joko kelta/vihreä (PE) tai kelta/ vihreä/sininen (PEN) merkintä Lisäsuojaus Jos pumppu liitetään sähkölähteeseen, jossa on lisäsuojana vikavirtakatkaisija, on tämän oltava merkitty seuraavin symbolein: uom. Valittaessa vikavirtakatkaisijaa on kaikkien piiriin liitettyjen laitteiden yhteinen vuotovirtamäärä otettava huomioon. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 12.2 Vuotovirta Moottorisuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorisuojaa. Pumppumoottorissa on sisäiset lämpösuojat hidasta ylikuormittumista ja tukkeutumista vastaan (IEC 34-11: TP 211) Ylijännitesuoja Pumppu on suojattu ylijännitettä vastaan sisäänrakennetuin varistorein ja vaiheiden vaihe-nolla ja vaihe-maa välillä. 4

5 2.2 Verkkoliitäntä kolmivaihepumput uom. Käyttäjä tai asentaja on vastuussa oikean maadoituksen ja suojalaitteen asentamisesta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan hyväksytty sähkömies. Pumpun liitäntärasiassa ei saa suorittaa kytkentöjä ellei sähkönsyöttö ole ollut katkaistuna ainakin 5 minuuttia Pääkatkaisija Pumppu on liitettävä ulkoiseen kaikkia vaiheita katkaisevaan katkaisijaan, jonka kärkien erotus on ainakin 3 mm jokaisen navan kohdalla IEC 364 mukaisesti Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Verkkoliitäntä on maadoitettava ja suojattava epäsuoraa kosketusta vastaan paikallisten määräysten mukaisesti. Suojamaajohdoilla on aina oltava joko kelta/vihreä (PE) tai kelta/ vihreä/sininen (PEN) merkintä. uom. Koska ,5 kw moottoreissa on 3,5 ma ylittävä vuotovirta on maadoituksen oltava vahvistettu. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 13.2 Vuotovirta. Standardit EN ja BS 7671 määräävät seuraavasti: Vuotovirta > 3,5 A: Pumpun on oltava paikallaan ja kiinteästi asennettu. Lisäksi, pumpun on oltava kiinteästi kytkettynä syöttövirtalähteeseen tai voidaan se liittää voimavirtaliittimellä (CEE). Liittimen on oltava EN 6 39 tai IEC 39 mukainen. Maadoitus on suoritettava kaksoisjohtimin Lisäsuojaus Jos pumppu liitetään sähkölähteeseen, jossa on lisäsuojana vuotovirtakatkaisija, on tämän oltava seuraavaa tyyppiä: Sopiva käsittelemään vuotovirtoja ja oikosulkuja, joissa on lyhytpulssimuotoinen vuotokuvio. Joka laukeaa vaihtovirtavikojen ja vaihtovirtojen, joissa on tasavirtakomponentteja, esiintyessä. Näiden pumppujen kanssa on käytettävä tyypin B vuotovirtakatkaisijoita. Vuotovirtakatkaisijan tulee olla merkitty seuraavin symbolein: uom. Valittaessa vikavirtakatkaisijaa on kaikkien piiriin liitettyjen laitteiden yhteinen vuotovirtamäärä otettava huomioon. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 13.2 Vuotovirta Moottorisuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorisuojaa. Pumppumoottorissa on sisäiset lämpösuojat hidasta ylikuormittumista ja tukkeutumista vastaan (IEC 34-11: TP 211) Ylijännitesuoja Pumppu on suojattu ylijännitettä vastaan sisäänrakennetuin varistorein vaiheiden välillä ja vaiheiden ja maan välillä. Kuvassa 4 on esimerkki syöttövirtapiiriin kytketystä pumpusta, jossa on pääkatkaisija, varokkeet ja lisäsuoja. Kuva 4 MGE 9... MGE 132 L1 L2 L3 PE Todellinen kytkentä näytetään kuvassa 5 ja 6. Kuva 5 MGE 9 ja MGE 1 Kuva 6 L1 L2 L3 ELCB L1 L2 L3 Maks. 16/32 A MGE 112 ja MGE Pumpun käynnistys/pysäytys Syöttöjännitteen kautta tapahtuvien käynnistysten lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tunnissa. Jos käynnistys ja pysäytys halutaan suorittaa useammin on käytettävä ulkoista käy/seis tuloliitintä pumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Verkkokytkennän tapahduttua kestää noin 5 sek. ennenkuin pumppu käynnistyy. L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 TM TM TM Syöttövirta 3 x V ±1%, 5/6 z, PE. Oikea syöttövirta ja taajuus on merkitty pumpun arvokilpeen. Varmista, että moottori on sopiva käytettävälle jännitteelle. Pumpun kytkentärasian johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaajohto, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, mikäli kaapeli vahingossa vedetään ulos kaapeliläpiviennistä. 5

6 2.3 Muut liitännät Kuva 8 Kuvista 7, 8 ja 9 ilmenevät ulkoisten potentiaalivapaitten kytkimien liitäntä käy/seis- ja digitaalitoimintoon, ulkoisen asetuspisteviestin liitäntä, anturiviestin sekä GENIbus ja häiriöilmoitusreleen liitäntä. uom. Jos ulkoista käy/seis katkaisijaa ei asenneta on liittimet 2 ja 3 yhdistettävä hyppylangalla. uom. Turvallisuussyistä on seuraaviin liitinryhmiin tulevien johtimien koko pituudeltaan oltava vahvistetulla erityksellä suhteessa muihin ryhmiin: 1. Tulot (ulkoinen käy/seis, digitaalitoiminto, asetuspiste- ja anturiviestit 1-9, ja väyläliitäntä A, Y, B). Kaikki tulot (ryhmä 1) on erotettu verkkovirtaa siirtävistä osista vahvistetulla eristyksellä ja galvaanisesti muista piireistä. Kaikkiin ohjauskoskettimiin tuodaan suojattu erikoismatala jännite (PELV), antaen suojan sähköiskuja vastaan. 2. Lähtö (häiriöilmoitusrele, liittimet NC, NO, C). Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista piireistä. Tämän johdosta voidaan vapaasti valita liitetäänkö verkkojännite vai matala turvajännite lähtöliittimeen. 3. Syöttöjännite (liittimet L ja N tai L1, L2, L3). Galvaanisesti varmistetun eristyksen on täytettävä vahvistetun eristyksen vaatimukset mukaanlukien standardin EN vaatimat ryömintäetäisyydet ja välit. Kuva 7 /4-2 ma -5/1 V 1 k /4-2 ma -5/1 V CNONC L1 L2 L3 MGE 9 ja MGE ma äiriöilmoitusrele Verkkoliitäntä 8: +24 V 7: Anturitulo 6: GND (runko) 5: +5 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis 1: Digitaalitulo A: RS-485A Y: Vaippa B: RS-485B Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 TM MGE 71 ja MGE 8 Kuva 9 MGE 112 ja MGE 132 NC C NO Ryhmä 2 N PE L Ryhmä 3-1 V /4-2 ma 4-2 ma / B Y A STOP RUN /4-2 ma -1 V 1K : Digitaalitulo 9: GND (runko) 8: +24 V 7: Anturitulo B: RS-485B Y: Vaippa A: RS-485A 6: GND (runko) 5: +1 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis Ryhmä 1 TM /4-2 ma -5/1 V /4-2 ma -5/1 V 4-2 ma 1 k NC NO C L1 L2 L3 8: +24 V 7: Anturitulo 6: GND (runko) 5: +5 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis 1: Digitaalitulo A: RS-485A Y: Vaippa B: RS-485B Verkkoliitäntä äiriöilmoitusrele Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 TM

7 2.4 Viestikaapelit Ulkoiseen käy/seis-katkaisijaan, digitaalituloon, asetus-piste ja anturiviesteille on käytettävä vaippasuojattuja kaapeleita, joiden poikkipinta-ala on vähintäin,5 mm² ja enintäin 1,5 mm². Kaapeleiden vaipat tulee liittää runkoon molemmista päistään. Kaapelin eristysvaipalla on oltava hyvä runkokosketus ja vaippa on tuotava niin lähelle liittimiä kuin mahdollista, kuva 1. Kuva 1 Runkoyhteyden ruuvit on aina kiristettävä, riippumatta siitä, onko kaapeli liitetty sen kautta tai ei. Pumpun liitäntäkotelon johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Väylä-liitäntään käytetään vaippaeristettyä 2-johdin kaapelia. Vaippa liitetään liittimeen Y molemmista päistään, kuva 11. Kuva Pumpun asetukset E-pumput integroidulla paine-eroanturilla voidaan asettaa kahdelle ensisijaiselle säätömuodolle, nimittäin suhteutetulle paineelle tai vakiopaineelle. Lisäksi pumppu voidaan asettaa vakiokäyrälle. Suhteutetulla paineella pumppu aikaansaa suhteellisesti nousevan paine-eron kasvavalla virtaamalla, kuva 12. Vakiopaineella pumppu ylläpitää paine-eron vakiona virtaamasta riippumatta. Vakiokäyrän käytöllä pumppu on säätämätön. Käyrä voidaan asettaa alueelle min. ja maks. käyrien väliin. Kuva 12 set set 2 Säädetty käyttö set Suhteutettu paine Vakiopaine Pumppujen tehdasasetuksena on suhteutettu paine (katso jakso 3.1 Tehdasasetukset), koska tämä useimmissa tapauksissa on optimaalinen säätömuoto ja samalla eniten energiaa säästävä. Suhteutettu paine valitaan järjestelmiin, joissa on suhteellisen suuri painehäviö järjestelmän niissä osissa, joiden läpi koko vesimäärä virtaa. Normaalikäytön lisäksi (suhteutettu paine, vakiopaine ja vakiokäyrä) voidaan valita käyttömuodot Seis, Min. tai Maks., katso kuva 13. Y Säätämätön käyttö Vakiokäyrä TM TM TM Kuva 13 Min. Maks. Maks. käyrää voidaan käyttää m.m. ilmastukseen asennuksen yhteydessä. Min. käyrää voidaan käyttää sellaisten jaksojen aikana, jolloin virtaustarve on hyvin pieni. Säätömuodot (suhteutettu paine, vakiopaine) ja käyttömuodot (Seis, Normaali, Min., Maks.) voidaan kaikki asettaa pumpun kytkentärasian kojetaululta. Vaikka pumpun syöttöjännite katkaistaan säilyvät pumpun asetukset tallennettuina. Kaukosäädin R1 mahdollistaa lisäksi lukuisia säätömahdollisuuksia ja valvontanäyttöjä, katso jakso 5. Asetukset R1 avulla. 3.1 Tehdasasetukset Pumppujen tehdasasetuksena on suhteutettu paine. Nostokorkeuden arvo vastaa 5% pumpun maks. nostokorkeudesta (katso pumpun käyrästöä/tekn.tietoja). Monet järjestelmät toimivat tyydyttävästi tehdasasetuksella, mutta useimmat järjestelmät voidaan vielä optimoida muuttamalla asetusta. Pumppujen muut tehdasasetukset on merkitty paksulla kirjoituksella kunkin näytön alla jaksossa 5.1 KÄYTTÖvalikko ja jaksossa 5.3 ASENNUSvalikko. 4. Asetukset moottorikojetaulun avulla Pumppu voi korkeilla järjestelmälämpötiloilla tulla niin kuumaksi, että muitten kuin käyttöpainikkeiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Kytkentärasiasssa sijaitsee kuvan 14 mukainen kojetaulu josta löytyvät: Käyttöpainikkeet + ja nostokorkeuden (asetuspisteen aset ) ja säätömuodon asettamiseksi. Valokentät, keltaisia, nostokorkeuden ja säätömuodon osoittamiseksi. Merkkivalot, vihreä (käyttö) ja punainen (häiriö). Kuva 14 Valokentät Käyttöpainikkeet Merkkivalot 4.1 Nostokorkeuden asetus Pumpun nostokorkeus säädetään painamalla painiketta + tai. Kojetaulun valokentät ilmaisevat nostokorkeuden (asetuspisteen). Katso seuraavia esimerkkejä, kuvat 15 ja 16, jotka osoittavat mitä eri valokentät vastaavat nostokorkeutena. TM TM

8 Esimerkki: Pumppu suhteutetulla painesäädöllä: Kuvassa 15 on näytetty, että valokentät 5 ja 6 on aktivoitu. Tämä vastaa toivottua nostokorkeutta 3 m maks. virtaamalla. Asetusalue sijaitsee 1/4 ja 3/4 välisellä alueella maks. nostokorkeudesta. Kuva 15 m Esimerkki: Pumppu vakiopainesäädöllä: Kuvassa 16 näytetään, että valokentät 5 ja 6 on aktivoitu. Tämä vastaa toivottua nostokorkeutta 3,1 m. Asetusalue sijaitsee 1/8 nostokorkeudesta ja maks. nostokorkeuden välisellä alueella. Kuva 16 m TM TM Min. käyrän asetus Jatkuvalla painikkeen painamisella vaihdetaan min. käyrälle (alin valokenttä vilkkuu). Kun alin valokenttä palaa on pidettävä alaspainettuna 3 sek. ennenkuin valokenttä alkaa vilkkua. Takaisinasetus tapahtuu jatkuvalla + painikkeen painamisella kunnes toivottu nostokorkeus on saavutettu. Kuva 18 Min. käyrä 4.5 Pumpun käynnistys ja pysäytys Pumppu pysäytetään jatkuvalla painikkeen painamisella, kunnes yksikään valokentistä ei pala ja vihreä merkkivalo vilkkuu. Pumppu käynnistetään jatkuvalla + painikkeen painamisella kunnes toivottu asetuspiste on saavutettu. TM Vaihto suhteutetun ja vakiopaineen välillä Samanaikaisella + ja painikkeiden painamisella valokentät ilmaisevat toimiiko pumppu suhteutetulla paineella vai vakiopaineella. Valokentät Ylin + alin valokenttä vilkkuu Keskimmäiset valokentät vilkkuvat Säätömuoto Suhteutettu paine Vakiopaine Kun painikkeita painetaan pitempään kuin 5 sek., vaihtuu käyttömuoto vuorottain vakiopaineelle ja suhteutetulle paineelle. 4.3 Maks. käyrän asetus Jatkuvalla + painikkeen painamisella vaihdetaan maks. käyrälle (ylin valokenttä vilkkuu). Kun ylin valokenttä palaa on + pidettävä alaspainettuna 3 sek. ennenkuin valokenttä alkaa vilkkua. Takaisinasetus tapahtuu jatkuvalla painikkeen painamisella kunnes toivottu nostokorkeus on saavutettu. Kuva 17 Maks. käyrä TM

9 5. Asetukset R1 avulla Pumput pystyvät kommunikoimaan GRUNDFOS langattoman kaukosäätimen R1 kanssa. Kommunikointi tapahtuu infrapunavalon avulla. Pumpun lähetysja vastaanottoyksikkö on sijoitettu kojetauluun, kuva 19. Kuva 19 Kommunikaation aikana R1 on suunnattava kojetaulua päin. Kun kaukosäädin R1 kommunikoi pumpun kanssa vilkkuu kojetaulun punainen merkkivalo nopeasti. R1 antaa mahdollisuudet lukuisille pumpun lisäasetuksille ja olotilanäytöille. Näytöt on jaettu neljään rinnakkaiseen valikkoon, katso kuva 2:. YLEISTÄ (katso R1 käyttöohje) 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS Näyttökuvien numeroinnit kuvassa 2 viittaavat niihin jaksoihin, joissa näyttöjen käyttöjä kuvaillaan. TM Kuva 2 1. YLEISTÄ 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS

10 5.1 KÄYTTÖvalikko Kun R1 kaukosäätimen ja pumpun välinen ensimmäinen kommunikaatio aloitetaan ilmestyy näyttöön käyttövalikon ensimmäinen näyttö Asetuspisteen säätö Liian monta uudell.käynn. (häiriön jälkeen) Ylikuormitus Anturiviesti ulkopuol. mittausalueen Asetuspisteviesti ulkopuol. mittausalueen (vain 4-2 ma) Kuivakäynti Muu häiriö äiriöilmoitus voidaan tässä näytössä kuitata painamalla OK, mikäli häiriön syy on poistunut älytysmuisti Näytössä näkyvien symbolien merkitys: Asetettu asetuspiste Todellinen asetuspiste Todellinen nostokorkeus Tässä asetetaan toivottu asetuspiste [m]. Suhteutetulla painesäädöllä on asetusalue 1/4 maks. nostokorkeudesta 3/4 maks. nostokorkeuteen asti. Vakiopainesäädöllä on asetusalue 1/8 maks. nostokorkeudesta aina maks. nostokorkeuteen asti (esimerkissä,8 metristä 6, metriin). Vakiokäyrällä säädetään asetuspiste %:na maks. käyrästä. Käyrän asetusalue sijaitsee min. ja maks. käyrien välissä. Lisäksi voidaan valita yksi seuraavista käyttömuodoista: Seis, Min. (min. käyrä), Maks. (maks. käyrä). Jos pumppuun on liitetty ulkoinen asetuspisteviesti, tulee asetuspiste tässä näytössä olemaan ulkoisen asetuspisteviestin maks. arvo, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti. Jos moottoria ohjataan ulkoisten viestien (Seis, Min. käyrä tai Maks. käyrä) tai väylän kautta, näkyy tämä näytössä jos asetuspisteen säätöä yritetään. Tässä tilanteessa ovat säätömahdollisuudet rajoitetut, katso jaksoa 9. Asetusten prioriteetit Käyttömuodon asetus Jos häiriöitä on rekisteröity, jäävät viisi viimeistä tapahtumaa näkyviin hälytysmuistiin. älytys - log 1 näyttää tuoreimman hälytyksen. Esimerkin näyttämä häiriötilanteen Alijännite, häiriökoodin ja ajan minuutteina, jona pumppu on ollut kytkettynä verkkovirtaan häiriötilanteen jälkeen. Tätä aikaa ei voida näyttää kolmivaihepumppujen kohdalla, koska ohjelmisto ei tue tätä ominaisuutta. 5.2 OLOTILAvalikko Tässä valikossa näytetään ainoastaan olotilanäyttöjä, eikä näitä arvoja ole mahdollista muuttaa tai säätää. Näytetyt arvot ovat voimassolevia arvoja viimeisimmän pumpun kanssa käydyn kommunikaation mukaisesti. Jos joku arvo halutaan ajanmukaistaa tulee R1 suunnata pumpun kojetaulua kohti ja OK painike aktivoidaan. Jos jonkun muuttujan arvosta halutaan jatkuva lukuarvo (esim. kierrosluku), aktivoidaan OK painiketta niin kauan kuin muuttujaa halutaan valvoa. Kunkin yksittäisen arvon toleranssi on näytetty näytön alla. Toleranssit ovat suuntaa antavia ja ilmoitettu %:na muuttujien maksimiarvoista Todellisen asetuspisteen näyttö Valitse yksi seuraavista käyttömuodoista: Seis, Min., Normaali (käyttö), Maks. Käyttömuodot voidaan valita tässä ilman että asetuspisteen säätö muuttuu äiriöilmoitukset Toleranssi: ±2% Tässä näytössä näytetään todellinen asetuspiste ja ulkoinen asetuspiste %:na alueella min. arvosta asetettuun asetuspisteeseen, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti Käyttömuodon näyttö Jos pumpulla on häiriöilmoitus, tulee syy näkymään näytössä. Seuraavat häiriösyyt voivat esiintyä: Liian korkea moottorilämpötila Alijännite Ylijännite Puuttuva vaihe (vain kolmivaihepumput) Syöttöverkkohäiriö (vain kolmivaihepumput) Tässä näytössä näytetään todellinen käyttömuoto (Seis, Min., Normaali (käyttö) tai Maks.). Lisäksi näytetään mistä käyttömuoto on valittu (R1, Pumppu, BUS tai Ulkoinen). 1

11 5.2.3 Todellisen arvon näyttö Ulkoisen asetuspisteviestin valinta Tässä näytössä näytetään todellinen mitattu nostokorkeus Todellisen kierrosluvun näyttö Toleranssi: ±5% Tässä näytössä näytetään pumpun todellinen kierrosluku Ottotehon ja käytetyn energian näyttö Ulkoisen asetuspisteviestin tulo voidaan asettaa erilaisille viestityypeille. Valitse yksi seuraavista tyypeistä: -5 V (esim. potentiometrille) (vain kolmivaihepumput), -1 V, -2 ma, 4-2 ma, Ei aktiivi. Kun valitaan Ei aktiivi tulee asetettu asetuspiste kaukosääätimeltä R1/kojetaululta olemaan määräävä. Asetettu asetuspiste on maks. arvo ulkoiselle asetuspisteelle, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti. Ulkoisen asetuspisteen todellinen arvo voidaan tarkistaa jakson Todellisen asetuspisteen näyttö mukaisesti Pumppupainikkeiden lukitus Toleranssi: ±1% Tässä näytössä ilmoitetaan pumpun todellinen ottoteho (W tai kw) syöttöverkosta. Pumpun kumuloitu energiakäyttö luetaan niinikään tästä näytöstä. Energian käytön arvo on yhteenlaskettu arvo pumpun ensiasennuksesta ja käyttöönotosta alkaen, eikä sitä voi nollata Käyttötuntien näyttö Pumpun + ja painikkeille valitaan: Aktiivit, Ei aktiivit Pumppunumeron talletus Toleranssi: ±2% Käyttötuntien arvo on kumuloitu arvo, eikä sitä voi nollata. 5.3 ASENNUSvalikko Säätömuodon valinta Tässä nimetään/muutetaan pumppunumero 1 ja 64 väliltä. Väyläkommunikaation yhteydessä jokaisella pumpulla tulee olla oma numeronsa Digitaalitulon toiminnan valinta Valitse yksi seuraavista säätömuodoista (katso kuva 12): Suht.paine (suhteutettu paine), Vakiopaine, Vakiokäyrä. Toivottujen suoritusarvojen asettaminen tapahtuu jakson Asetuspisteen säätö mukaisesti. uom. Jos pumppu on liitetty väylään (katso jakso 8. Väyläviesti), ei säätömuotoa voi asettaa R1 avulla. Pumpun digitaalitulo (liitin 1, kuva 7, 8 tai 9) voidaan asettaa monille toiminnoille. Valitse yksi seuraavista toiminnoista: Min. (min. käyrä), Maks. (maks. käyrä). Valittu toiminto aktivoidaan yhdistämällä seuraavat liittimet: 1 ja 9 yksivaihepumpuissa (kuva 7) ja 1 ja 3 kolmivaihepumpuissa (kuva 8 tai 9). Katso myös jakso 6.2 Digitaalituloliitäntä. Min.: Kun tulo aktivoidaan pumppu käy minimikäyrällä. Maks.: Kun tulo aktivoidaan pumppu käy maksimikäyrällä. 11

12 6. Ulkoiset pakko-ohjausviestit Pumpussa on ulkoisten viestien tulot pakko-ohjaustoiminnoille: Käy/seis ohjaus pumpulle. Digitaalitoiminto. 6.1 Käy/seis tuloliitin Toimintakaavio: Käy/seis tulo: Käy/seis (liittimet 2 ja 3) 6.2 Digitaalituloliitäntä Kaukosäätimen R1 avulla on mahdollista valita yksi seuraavista toiminnoista digitaalitulolle: Min. käyrä. Maks. käyrä. Toimintakaavio: Digitaalitoiminnon tulo: Digitaalitoiminto (liittimet 1 ja 9 yksivaihepumput) (liittimet 1 ja 3 kolmivaihepumput) Normaali käyttö Seis Normaali käyttö Min. käyrä Suhteutetulla paineella voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella 1/4 maks. nostokorkeudesta pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 21. Kuva 21 Esimerkki: Maks. nostokorkeudella 12 m, asetetulla asetuspisteellä 6 m ja ulkoisella asetuspisteellä 1% saadaan todellinen asetuspiste seuraavasti: todell = ( aset - ¼ maks. ) x % ulk.aset.piste + ¼ maks. = (6-12/4) x 1% + 12/4 = 6 m Vakiopaine käytössä voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella 1/8 nostokorkeudesta pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 22. Kuva 22 4 ¾ pumpun maks. nostokorkeudesta Asetettu asetuspiste pumpulla/r1 ¼ pumpun maks. nostokorkeudesta 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma Pumpun maks. nostokorkeus Asetettu asetuspiste pumpulla/r1 TM Maks. käyrä 7. Ulkoinen asetuspisteviesti Liittämällä analoginen viestianturi asetuspisteviestin tuloon (liitin 4) on nostokorkeus mahdollista kaukosäätää (ulkoinen asetuspiste). Todellinen ulkoinen viesti (-5 V (vain kolmivaihepumput), -1 V, -2 ma, 4-2 ma) on ilmoitettava/asetettava R1 avulla, katso jakso Ulkoisen asetuspisteviestin valinta. Kun valitaan vakiokäyrän käyttö R1 avulla, voidaan pumppua lisäksi säätää vapaavalintaisesta säätimestä. 4 1/8 pumpun maks. nostokorkeudesta 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma Esimerkki: Maks. nostokorkeudella 12 m, asetetulla asetuspisteellä 6 m ja ulkoisella asetuspisteellä 8% saadaan todellinen asetuspiste seuraavasti: todell = ( aset - 1/8 maks. ) x % ulk.aset.piste + 1/8 maks. = (6-12/8) x 8% + 12/8 = 5,1 m TM

13 Vakiokäyrän käytöllä voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella min. käyrästä pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 23. Kuva 23 % Maks. käyrä 9. Asetusten prioriteetit Käy/seis- ja digitaalitulo vaikuttavat asetusmahdollisuuksiin. R1 avulla pumppu voidaan aina säätää käymään maks. käyrällä tai pysäyttää. Jos monet toiminnot aktivoituvat samanaikaisesti tulee pumppu toimimaan sen toiminnon mukaisesti jolla on korkein prioriteetti. Asetusten prioriteetit eri käyttömuodoilla ilmenevät seuraavista taulukoista: Asetettu asetuspiste pumpussa/r1 Min. käyrä Ilman väyläviestiä Mahdolliset asetukset Prioriteetti Pumpun kojetaulu tai Ulkoiset viestit R1 1 Seis 4 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma TM Maks. käyrä 3 Seis 4 Maks. käyrä 8. Väyläviesti Pumpussa on mahdollisuus sarjaliitäntäkommunikointiin RS-485 tulon kautta. Kommunikointi tapahtuu GRUNDFOS väylä-, GENIbus protokollan mukaan, ja mahdollistaa liittämisen GRUNDFOS Pump Management System 2 järjestelmään. Väyläviestin avulla on mahdollista kaukosäätää pumpun käyttömuuttujat kuten asetuspiste, käyttömuoto ym. Lisäksi on mahdollista säätää useita samankokoisia rinnankytkettyjä E-pumppuja. Samalla voi pumppu väylän kautta viestittää olotilatietoja tärkeistä muuttujista kuten säätömuuttujan todellinen arvo, syöttöteho, häiriöilmoitukset, jne. E-pumput voidaan myäs väylätulon kautta liittää kiinteistöhallintajärjestelmään tai muuhun ulkoiseen ohjaus- ja valvontajärjestelmään. GRUNDFOS antaa tarkempia tietoja. uom. Kun väyläviestiä käytetään, rajoittuvat R1 käyttömahdollisuudet. 5 Min. käyrä Min. käyrä 6 Nostokorkeusasetus Nostokorkeusasetus Esimerkki: Kun pumppua pakko-ohjataan digitaalitulon kautta maks. käyrälle, voi ainoastaan pumpun kojetaulu ja R1 pysäyttää pumpun. Pumpun kojetaulu tai R1 1 Seis 2 Maks. käyrä Väyläviestillä Mahdolliset asetukset Ulkoiset viestit Väyläviesti 3 Seis Seis 4 Maks. käyrä 5 Min. käyrä 6 Prioriteetti Nostokorkeusasetus Esimerkki: Kun pumppua ohjataan digitaalitulon kautta maks. käyrälle, voi ainoastaan pumpun kojetaulu, R1 ja väyläviesti pysäyttää pumpun. 13

14 1. Merkkivalot ja viestirele Pumpun käyttötilannetta voidaan valvoa pumpun kojetaulussa sijaitsevilla vihreällä ja punaisella merkkivalolla, kuva 24. Kuva Eristysvastusmittaus uom. E-pumppuja sisältävissä asennuksissa ei saa suorittaa eristysvastusmittausta koska sisäänrakennettu elektroniikka tällöin voi vaurioitua. Vihreä Punainen TM Ulkoista häiriöilmoitusta varten pumppu on varustettu häiriöilmoitusreleellä, jossa on potentiaalivapaa vaihtokytkin. Kahden kojetaulussa sijaitsevan merkkivalon ja viestireleen toiminta ilmenevät seuraavasta taulukosta: Merkkivalot äiriö (pun.) Käyttö (vihr.) äiriöilmoitusrele Kuvaus Ei pala Ei pala Syöttöjännite on katkaistu. C NO NC Pumppu käy. Ei pala Palaa C NO NC Ei pala Vilkkuu Pumppu on asetettu pysähtymään. C NO NC Palaa Ei pala C NO NC äiriö on pysäyttänyt pumpun, joka yrittää uudelleenkäynnistyä (pumppu on mahd. käynnistettävä uudelleen kuittaamalla häiriöilmoitus). Palaa Palaa C NO NC Pumppu käy, mutta on ollut pysähtyneenä häiriöstä. äiriösyyllä anturiviesti ulkopuol. mittausalueen pumppu jatkaa maks. käyrällä ja häiriöilmoitusta ei voi kuitata ennenkuin viesti on mittausalueella. äiriösyyllä asetuspisteviesti ulkopuol. mittausalueen pumppu jatkaa min. käyrällä ja häiriöilmoitusta ei voi kuitata ennenkuin viesti on mittausalueella. Palaa Vilkkuu C NO NC Pumppu on asetettu pysähtymään, mutta on ollut pysähtyneenä häiriön johdosta. äiriöilmoitus voidaan kuitata seuraavilla tavoilla: Paina hetken verran + tai painiketta pumpussa. Tämä ei muuta pumpun asetusta. äiriöilmoitusta ei voi kuitata + tai avulla, jos painikkeet ovat lukitut. Katkaise moottorin syöttöjännite hetkeksi. R1 avulla, katso jakso äiriöilmoitukset. Kun kaukosäädin R1 kommunikoi pumpun kanssa vilkkuu moottorin kojetaulun punainen merkkivalo nopeasti. 14

15 12. Tekniset tiedot yksivaihepumput 12.1 Syöttöjännite 1 x 2-24 V ±1%, 5/6 z, PE. Katso tyyppikilvestä. Sulake Moottorikoot,37 1,1 kw: Maks. 1 A. Sulake voi olla joko vakiosulake, hidas sulake tai nopea sulake Vuotovirta Maavuotovirta < 3,5 ma. Vuotovirta mitataan standardin EN mukaan Tulot/lähtö Käy/seis Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Digitaalinen Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Asetuspisteviestit Potentiometri -1 VDC, 1 kω (sis. jännitesyötön kautta). Maks. kaapelipituus: 1 m. Jänniteviesti -1 VDC, R i > 5 kω. Toleranssi: +%/ 3% maks. jänniteviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. Virtaviesti DC -2 ma/4-2 ma, R i = 175 Ω. Toleranssi: +%/ 3% maks. virtaviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. äiriöviestilähtö Potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kytkinkuormitus: 25 VAC, 2 A. Min. kytkinkuormitus: 5 VDC, 1 ma. Vaippaeristetty kaapeli:,5-2,5 mm². Maks. kaapelipituus: 5 m. Väylätulo GRUNDFOS väyläprotokolla, GENIbus protokolla, RS-485.,5-1,5 mm² vaippasuojattu 2-johdin kaapeli. Maks. kaapelipituus: 5 m. * Poikkipinta-ala vähint.,5 mm² ja enint. 1,5 mm². 13. Tekniset tiedot kolmivaihepumput 13.1 Syöttöjännite 3 x V ±1%, 5/6 z, PE. Katso tyyppikilvestä. Sulake Moottorikoot 1,1 5,5 kw: Maks. 16 A. Moottorikoko 1,1 kw: Maks. 32 A. Sulake voi olla joko vakiosulake, hidas sulake tai nopea sulake Vuotovirta Moottorikoko [kw] Vuotovirta [ma] < 5 1,1... 3, < 3,5 4,... 5,5 5,5 kw, min -1 < 1 7,5 < 1 Vuotovirta mitataan standardin EN mukaan Tulot/lähtö Käy/seis Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Digitaalinen Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Asetuspisteviestit Potentiometri -5 VDC, 1 kω (sis. jännitesyötön kautta). Maks. kaapelipituus: 1 m. Jänniteviesti -5 VDC/-1 VDC, R i > 5 kω. Toleranssi: +%/ 3% maks. jänniteviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. Virtaviesti DC -2 ma/4-2 ma, R i = 25 Ω. Toleranssi: +%/ 3% maks. virtaviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. äiriöviestilähtö Potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kytkinkuormitus: 25 VAC, 2 A. Min. kytkinkuormitus: 5 VDC, 1 ma. Vaippaeristetty kaapeli:,5-2,5 mm². Maks. kaapelipituus: 5 m. Väylätulo GRUNDFOS väyläprotokolla, GENIbus protokolla, RS-485.,5-1,5 mm² vaippasuojattu 2-johdin kaapeli. Maks. kaapelipituus: 5 m. * Poikkipinta-ala vähint.,5 mm² ja enint. 1,5 mm². 15

16 13.4 Muut tekniset tiedot EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) EN Moottorikoot,37 5,5 kw, poikkeuksena 5,5 kw, min -1 : Asennus asuntoalueelle rajoituksetta, standardin CISPR 11, luokka B, ryhmä 1 mukaisesti. Moottorikoot 7,5 kw ja 5,5 kw, min -1 : Asennus asuntoalueelle rajoitettu. Asennus teollisuusalueelle rajoituksetta, standardin CISPR 11, luokka A, ryhmä 1 mukaisesti. Jos 7,5 kw ja 5,5 kw, min -1, nelinapamoottorilla varustettu pumppu asennetaan asuntoalueelle, on asennukseen lisättävä EMC-suodatin (luokka B, ryhmä 1). Moottori täyttää standardin EN vaatimukset. GRUNDFOS antaa tarkempia tietoja. Kotelointiluokka Vakio: IP 55 (IEC 34-5). Eristysluokka F (IEC 85). Ympäristölämpötila Käyttö: 2 C C. Varastointi/kuljetus: 4 C C. Suht. ilman kosteus Maks. 95%. Äänenpainetaso Yksivaihepumput: <7 db(a). Kolmivaihepumput: Moottori [kw] Kierrosluku tyyppikilven mukaan [min -1 ] Äänenpainetaso [db(a)] 1, , , , , , , ävittäminen Tämän tuotteen tai sen osien hävittämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita: 1. Käytä paikallisia yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Jos jätekeräilyn palveluja ei ole, tai ne eivät vastaanota tai pysty käsittelemään tuotteen materiaaleja, voidaan tuote tai sen mahdolliset ympäristölle vaaralliset aineet toimittaa lähimpään GRUNDFOS-yhtiöön tai -huoltokorjaamoon. Oikeus muutoksiin pidätetään. 16

17 Denmark GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A DK-885 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Mexico 144 (164) Martinex Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 24 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.. Grundfosstraße 2 A-582 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-263 Aartselaar Tél.: Télécopie: Brazil GRUNDFOS do Brasil Ltda. Rua Tomazina 16 CEP Pinhais - PR Phone: Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin ua Lian Building uai ai Rd, (M) Shanghai 22 PRC Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Cajkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 Piispankylä FIN-173 Vantaa (elsinki) Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-3829 St. uentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMB Willy Pelz Straße 1-5 D Wahlstedt/olstein Tel.: Telefax: /7355 Greece GRUNDFOS ellas A.E.B.E. 2th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-192 Peania Phone: Telefax: V Korv. V SF ong Kong GRUNDFOS Pumps (ong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing ong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: ungary GRUNDFOS ungária Kft. Park u Törökbalint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited Flat A, Ground Floor 61/62 Chamiers Aptmt Chamiers Road Chennai 6 28 Phone: Telefax: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 1393 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-26 Truccazzano (Milano) Tel.: / Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin Miyakoda amamatsu City Shizuoka pref Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 2nd Fl., Dong Shin Building Daechi-dong, Kangnam-Ku Seoul Phone: Telefax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 415 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Mexico Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Nederland B.V. Pampuslaan 19 NL-1382 JS Weesp Tel.: Telefax: / New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North arbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-111 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przezmierowo Phone: Telefax: Portugal Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 179 P-278 Paço de Arcos Tel.: Telefax: Russia OOO GRUNDFOS- Service Center Shkolnaya, ul., 39 RUS Moskow Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-2811 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 63, Angeredsvinkeln 9 S Angered Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 1 C-8117 Fällanden/Z Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 14, Min-Yu Road Tunglo Industrial Park Tunglo, Miaoli County Taiwan 366, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, Bangna, Phrakanong Bangkok 126 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI Bulgurlu Caddesi no. 32 TR-8119 Üsküdar Istanbul Phone: Telefax: United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 3131 North Business Park Avenue Fresno, CA Phone: Telefax: Addresses revised

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. GSM antenna for roof. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. GSM antenna for roof. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GSM antenna for roof Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Lisätiedot

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Lisätiedot

R100 - Yleistä. GRUNDFOS R100 kaukosäädintä käytetään

R100 - Yleistä. GRUNDFOS R100 kaukosäädintä käytetään R100 - Yleistä GRUNDFOS R100 kaukosäädintä käytetään GRUNDFOS tuotteiden langattomaan IR-viestiliikennöintiin. Käytössä olevien toimintojen laajuus on riippuvainen kyseessä olevasta tuotteesta ja ilmenee

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. UPS, UPSD Series 200. Protection Module. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET UPS, UPSD Series 200 Protection Module Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16 GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16 Removal of transport bracket and fitting of motor CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN

Lisätiedot

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE

Grundfos MAGNA, UPE Sarja 2000 ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE Grundfos AGNA, UPE Sarja ja TPE kiertovesipumput Nesteiden kierrätykseen lämmitysjärjestelmissä, kuuman käyttöveden järjestelmissä sekä jäähdytyksessä. baria. 5 C - + C.

Lisätiedot

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS OHJEET CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

TPE, TPED Series 2000

TPE, TPED Series 2000 GRUNDFOS OHJEET TPE, TPED Series 2000 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vastaavuusvakuutus Me Grundfos vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet GRUNDFOS ALPHA2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJEET, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen

Lisätiedot

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE GRUNDFOS OHJEET TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32- Tuote No.: 98123 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Pumppu on roottoriholkilla varustettua tyyppiä eli pumppu ja moottori muodostavat integroidun

Lisätiedot

G1 -sarjan voitelupumput

G1 -sarjan voitelupumput G1 -sarjan voitelupumput Progressive-sarjan voitelujärjestelmiin Sopii yrityksellesi ja budjettiisi G1 Standard- ja G1 Plus -pumput G-sarjan pumppuperheen edullisimmat mallit. Kustannustehokas ratkaisu

Lisätiedot

Aloittaminen. Aloittaminen

Aloittaminen. Aloittaminen Aloittaminen Aloittaminen Lue Tärkeitä turvallisuusohjeita -kohta ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Luettuasi tämän oppaan säilytä sitä varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLLYS HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L VIRTASOVITIN VIRTALÄHDE ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI KYTKE KAMERA REITITTIMEEN

Lisätiedot

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCEA

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCEA Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin 1. Yleistä Lämmönvaihdin on pyörivä lämmönvaihdin, jonka lämpötilaja kosteushyötysuhde on korkea. Sen hyötysuhde on jopa 82% tulo- ja poistoilmavirtojen ollessa yhtä suuret.

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa

Lisätiedot

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte 851 DESIGO RXC Huoltopääte RXT20.1 Kannettava huoltopääte, jossa on kiinteästi asennettu liitäntäkaapeli Säätimen ja huoneyksikön tilan näyttö DESIGO RXC -säätimien huoltopainikkeen (service pin) kaukokäyttö

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

EC-Aksiaalituuletin - HyBlade

EC-Aksiaalituuletin - HyBlade S3G4-LC28-52 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 D-743 Mulfingen Phone +49 7938 8- Fax +49 7938 8- info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com kommandiittiyhtiö toimipaikka Mulfingen Käräjäoikeus Stuttgart

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS OHJEET Unilift AP12, AP35, AP50 Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

MC 80 UPE 25-80, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80

MC 80 UPE 25-80, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80 GRUNDFOS INSTRUCTIONS MC 80 UPE 25-80, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80 Fitting instructions Montageanleitung Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje Instruções de montagem ËÁ

Lisätiedot

Keskipakosäiliöpumppu. Kaasukondenssilämmityskattiloille. tehokas voidaan asentaa minne tahansa pikaliitin letkulle kestää.

Keskipakosäiliöpumppu. Kaasukondenssilämmityskattiloille. tehokas voidaan asentaa minne tahansa pikaliitin letkulle kestää. Si-82 Keskipakosäiliöpumppu Kaasukondenssilämmityskattiloille ERITTÄIN KESTÄVÄ Kaasulauhdevaraajille Lattialla seisovat ilmastointilaitteet Useita kasetteja Putkiin kytkettävät laitteet kylmä ja pakastekalusteet

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot