TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM

2 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.: Koneet (98/37/EY). Käytetty standardi: EN 292. Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY). Käytetty standardi: EN Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (73/23/EY). Käytetyt standardit: EN ja EN Bjerringbro, 1. tammikuuta 21 Svend Aage Kaae Tekn. johtaja 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 3 2. Asennus Verkkoliitäntä yksivaihepumput Pääkatkaisija Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Lisäsuojaus Moottorisuoja Ylijännitesuoja Syöttövirta Pumpun käynnistys/pysäytys Verkkoliitäntä kolmivaihepumput Pääkatkaisija Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Lisäsuojaus Moottorisuoja Ylijännitesuoja Syöttövirta Pumpun käynnistys/pysäytys Muut liitännät Viestikaapelit 7 3. Pumpun asetukset Tehdasasetukset 7 4. Asetukset moottorikojetaulun avulla Nostokorkeuden asetus Vaihto suhteutetun ja vakiopaineen välillä Maks. käyrän asetus Min. käyrän asetus Pumpun käynnistys ja pysäytys 8 5. Asetukset R1 avulla KÄYTTÖvalikko Asetuspisteen säätö Käyttömuodon asetus äiriöilmoitukset älytysmuisti OLOTILAvalikko Todellisen asetuspisteen näyttö Käyttömuodon näyttö Todellisen arvon näyttö Todellisen kierrosluvun näyttö Ottotehon ja käytetyn energian näyttö Käyttötuntien näyttö ASENNUSvalikko Säätömuodon valinta Ulkoisen asetuspisteviestin valinta Pumppupainikkeiden lukitus Pumppunumeron talletus Digitaalitulon toiminnan valinta Ulkoiset pakko-ohjausviestit Käy/seis tuloliitin Digitaalituloliitäntä Ulkoinen asetuspisteviesti Väyläviesti Asetusten prioriteetit Merkkivalot ja viestirele Eristysvastusmittaus Tekniset tiedot yksivaihepumput Syöttöjännite Vuotovirta Tulot/lähtö Tekniset tiedot kolmivaihepumput Syöttöjännite Vuotovirta Tulot/lähtö Muut tekniset tiedot ävittäminen 16 Ennen kuin pumpun asennus aloitetaan on tämä asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Lisäksi on oheinen vakiopumpun asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin seurata paikallisia asetuksia ja noudattaa yleistä käytäntöä. 1. Yleistä GRUNDFOS E-pumput ovat taajuusmuuttajaohjatuin yksi- ja kolmevaiheverkkoihin liitettävin normimoottorein varustettuja pumppuja, joissa on sisäänrakennettu PI-säädin. Pumpuihin on asennettu on paine-eroanturi, joka mahdollistaa pumpun aikaansaaman paine-eron säädön. Pumput soveltuvat useimmiten käytettäviksi kiertovesipumppuina suuremmissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa esiintyy vaihtelevia suoritusarvojen tarpeita. Toivottu nostokorkeus voidaan asettaa suoraan pumpun kojetaulusta. Samalla on mahdollista valita kahden eri käyttömuodon välillä, suhteutettu paine tai vakiopaine. Toivottu nostokorkeus voidaan myös asettaa ulkoisen asetuspisteviestitulon kautta tai GRUNDFOS in langattoman kaukosäätimen R1 avulla. Muut pumpun asetukset tapahtuvat R1 avulla. R1 avulla voidaan lisäksi valvoa tärkeitä muuttujia, kuten säätöparametrin todellista arvoa, energiankulutusta jne. Pumppu on varustettu tuloliittimillä ulkoisten potentiaalivapaitten kytkimien käy/seis toiminnolle ja digitaalitoiminnolle. Digitaalitoiminto mahdollistaa ulkoisen säädön maks. käyrälle tai min. käyrälle. Pumppu on varustettu lähdöllä potentiaalivapaalle häiriöviestille. Lisäksi pumppu on varustettu tuloliittimellä väyläkommunikaatiota varten. Väyläkommunikaatiotulon kautta pumppua voidaan ohjata ja valvoa GRUNDFOS Pump Management System 2 avulla, kiinteistön kaukovalvontajärjestelmästä tai muusta ulkoisesta ohjausjärjestelmästä. 2. Asennus Moottorin ja elektroniikan jäähdytyksen varmistamiseksi on huomioitava seuraavaa: Pumppu on sijoitettava niin, että se saa riittävän jäähdytyksen. Jäähdytysilman lämpötila ei saa ylittää 4 C. Jäähdytysrivat ja tuulettimen siivekkeet on pidettävä puhtaina. Ulkoilma-asennuksessa on moottori suojattava estämään kondenssiveden syntyminen elektroniikkaosaan, katso kuva 1. Kuva 1 Muut asennusta koskevat ohjeet löytyvät oheisesta vakiopumppua käsittelevästä asennus- ja käyttöohjeesta. TM

4 Taajuusmuuttajaohjatut pumput on nimetty vakiopumpuista poikkeavasti. Seuraavasta taulukosta ilmenee taajuusmuuttajaohjattu pumppu sekä vastaava vakiopumppu. Taajuusmuuttajaohjattu pumppu TPE 4-6 TPE 5-6 TPE 65-6 TPE 8-6 TPE 1-6 TPE TPE 4-12 TPE 5-12 TPE TPE 8-12 TPE 1-12 TPE 4-18 TPE 5-18 TPE TPE 8-18 TPE 1-18 TPE 5-24 TPE TPE 8-24 TPE 1-24 Vastaava vakiopumppu TP 4-6/2, 5 z TP 5-6/2, 5 z TP 65-6/4, 5 z TP 8-6/4, 5 z TP 1-6/4, 5 z TP 32-12/2, 5 z TP 4-12/2, 5 z TP 5-12/2, 5 z TP 65-12/2, 5 z TP 8-12/2, 5 z TP 1-12/2, 5 z TP 4-24/2, 6 z TP 5-24/2, 6 z TP 65-24/2, 6 z LP 8-125/124, 5 z LP 1-125/13, 5 z LP 5-125/142, 5 z LP /117, 6 z LP 8-125/125, 6 z LP 1-125/137, 5 z Syöttövirta 1 x 2-24 V ±1%, 5/6 z, PE. Oikea syöttövirta ja taajuus on merkitty pumpun arvokilpeen. Varmista, että moottori on sopiva käytettävälle jännitteelle. Pumpun kytkentärasian johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaajohto, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, mikäli kaapeli vahingossa vedetään ulos kaapeliläpiviennistä. Kuvassa 2 on esimerkki syöttövirtapiiriin kytketystä pumpusta, jossa on pääkatkaisija, varokkeet ja lisäsuoja. Kuva 2 N L PE ELCB Todellinen kytkentä näytetään kuvassa 3. Kuva 3 I MGE 71 ja MGE 8 Maks. 1 A MGE 71 ja MGE 8 N PE L TM Verkkoliitäntä yksivaihepumput uom. Käyttäjä tai asentaja on vastuussa oikean maadoituksen ja suojalaitteen asentamisesta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan hyväksytty sähkömies. Pumpun liitäntärasiassa ei saa suorittaa kytkentöjä ellei sähkönsyöttö ole ollut katkaistuna ainakin 5 minuuttia Pääkatkaisija Pumppu on liitettävä ulkoiseen kaikkia vaiheita katkaisevaan katkaisijaan, jonka kärkien erotus on ainakin 3 mm jokaisien navan kohdalla IEC 364 mukaisesti Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Verkkoliitäntä on maadoitettava ja suojattava epäsuoraa kosketusta vastaan paikallisten määräysten mukaisesti. PE L N Pumpun käynnistys/pysäytys Syöttöjännitteen kautta tapahtuvien käynnistysten lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tunnissa. Jos käynnistys ja pysäytys halutaan suorittaa useammin on käytettävä ulkoista käy/seis tuloliitintä pumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Verkkokytkennän tapahduttua kestää noin 5 sek. ennenkuin pumppu käynnistyy. TM Suojamaajohdoilla on aina oltava joko kelta/vihreä (PE) tai kelta/ vihreä/sininen (PEN) merkintä Lisäsuojaus Jos pumppu liitetään sähkölähteeseen, jossa on lisäsuojana vikavirtakatkaisija, on tämän oltava merkitty seuraavin symbolein: uom. Valittaessa vikavirtakatkaisijaa on kaikkien piiriin liitettyjen laitteiden yhteinen vuotovirtamäärä otettava huomioon. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 12.2 Vuotovirta Moottorisuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorisuojaa. Pumppumoottorissa on sisäiset lämpösuojat hidasta ylikuormittumista ja tukkeutumista vastaan (IEC 34-11: TP 211) Ylijännitesuoja Pumppu on suojattu ylijännitettä vastaan sisäänrakennetuin varistorein ja vaiheiden vaihe-nolla ja vaihe-maa välillä. 4

5 2.2 Verkkoliitäntä kolmivaihepumput uom. Käyttäjä tai asentaja on vastuussa oikean maadoituksen ja suojalaitteen asentamisesta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan hyväksytty sähkömies. Pumpun liitäntärasiassa ei saa suorittaa kytkentöjä ellei sähkönsyöttö ole ollut katkaistuna ainakin 5 minuuttia Pääkatkaisija Pumppu on liitettävä ulkoiseen kaikkia vaiheita katkaisevaan katkaisijaan, jonka kärkien erotus on ainakin 3 mm jokaisen navan kohdalla IEC 364 mukaisesti Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Verkkoliitäntä on maadoitettava ja suojattava epäsuoraa kosketusta vastaan paikallisten määräysten mukaisesti. Suojamaajohdoilla on aina oltava joko kelta/vihreä (PE) tai kelta/ vihreä/sininen (PEN) merkintä. uom. Koska ,5 kw moottoreissa on 3,5 ma ylittävä vuotovirta on maadoituksen oltava vahvistettu. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 13.2 Vuotovirta. Standardit EN ja BS 7671 määräävät seuraavasti: Vuotovirta > 3,5 A: Pumpun on oltava paikallaan ja kiinteästi asennettu. Lisäksi, pumpun on oltava kiinteästi kytkettynä syöttövirtalähteeseen tai voidaan se liittää voimavirtaliittimellä (CEE). Liittimen on oltava EN 6 39 tai IEC 39 mukainen. Maadoitus on suoritettava kaksoisjohtimin Lisäsuojaus Jos pumppu liitetään sähkölähteeseen, jossa on lisäsuojana vuotovirtakatkaisija, on tämän oltava seuraavaa tyyppiä: Sopiva käsittelemään vuotovirtoja ja oikosulkuja, joissa on lyhytpulssimuotoinen vuotokuvio. Joka laukeaa vaihtovirtavikojen ja vaihtovirtojen, joissa on tasavirtakomponentteja, esiintyessä. Näiden pumppujen kanssa on käytettävä tyypin B vuotovirtakatkaisijoita. Vuotovirtakatkaisijan tulee olla merkitty seuraavin symbolein: uom. Valittaessa vikavirtakatkaisijaa on kaikkien piiriin liitettyjen laitteiden yhteinen vuotovirtamäärä otettava huomioon. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 13.2 Vuotovirta Moottorisuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorisuojaa. Pumppumoottorissa on sisäiset lämpösuojat hidasta ylikuormittumista ja tukkeutumista vastaan (IEC 34-11: TP 211) Ylijännitesuoja Pumppu on suojattu ylijännitettä vastaan sisäänrakennetuin varistorein vaiheiden välillä ja vaiheiden ja maan välillä. Kuvassa 4 on esimerkki syöttövirtapiiriin kytketystä pumpusta, jossa on pääkatkaisija, varokkeet ja lisäsuoja. Kuva 4 MGE 9... MGE 132 L1 L2 L3 PE Todellinen kytkentä näytetään kuvassa 5 ja 6. Kuva 5 MGE 9 ja MGE 1 Kuva 6 L1 L2 L3 ELCB L1 L2 L3 Maks. 16/32 A MGE 112 ja MGE Pumpun käynnistys/pysäytys Syöttöjännitteen kautta tapahtuvien käynnistysten lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tunnissa. Jos käynnistys ja pysäytys halutaan suorittaa useammin on käytettävä ulkoista käy/seis tuloliitintä pumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Verkkokytkennän tapahduttua kestää noin 5 sek. ennenkuin pumppu käynnistyy. L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 TM TM TM Syöttövirta 3 x V ±1%, 5/6 z, PE. Oikea syöttövirta ja taajuus on merkitty pumpun arvokilpeen. Varmista, että moottori on sopiva käytettävälle jännitteelle. Pumpun kytkentärasian johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaajohto, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, mikäli kaapeli vahingossa vedetään ulos kaapeliläpiviennistä. 5

6 2.3 Muut liitännät Kuva 8 Kuvista 7, 8 ja 9 ilmenevät ulkoisten potentiaalivapaitten kytkimien liitäntä käy/seis- ja digitaalitoimintoon, ulkoisen asetuspisteviestin liitäntä, anturiviestin sekä GENIbus ja häiriöilmoitusreleen liitäntä. uom. Jos ulkoista käy/seis katkaisijaa ei asenneta on liittimet 2 ja 3 yhdistettävä hyppylangalla. uom. Turvallisuussyistä on seuraaviin liitinryhmiin tulevien johtimien koko pituudeltaan oltava vahvistetulla erityksellä suhteessa muihin ryhmiin: 1. Tulot (ulkoinen käy/seis, digitaalitoiminto, asetuspiste- ja anturiviestit 1-9, ja väyläliitäntä A, Y, B). Kaikki tulot (ryhmä 1) on erotettu verkkovirtaa siirtävistä osista vahvistetulla eristyksellä ja galvaanisesti muista piireistä. Kaikkiin ohjauskoskettimiin tuodaan suojattu erikoismatala jännite (PELV), antaen suojan sähköiskuja vastaan. 2. Lähtö (häiriöilmoitusrele, liittimet NC, NO, C). Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista piireistä. Tämän johdosta voidaan vapaasti valita liitetäänkö verkkojännite vai matala turvajännite lähtöliittimeen. 3. Syöttöjännite (liittimet L ja N tai L1, L2, L3). Galvaanisesti varmistetun eristyksen on täytettävä vahvistetun eristyksen vaatimukset mukaanlukien standardin EN vaatimat ryömintäetäisyydet ja välit. Kuva 7 /4-2 ma -5/1 V 1 k /4-2 ma -5/1 V CNONC L1 L2 L3 MGE 9 ja MGE ma äiriöilmoitusrele Verkkoliitäntä 8: +24 V 7: Anturitulo 6: GND (runko) 5: +5 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis 1: Digitaalitulo A: RS-485A Y: Vaippa B: RS-485B Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 TM MGE 71 ja MGE 8 Kuva 9 MGE 112 ja MGE 132 NC C NO Ryhmä 2 N PE L Ryhmä 3-1 V /4-2 ma 4-2 ma / B Y A STOP RUN /4-2 ma -1 V 1K : Digitaalitulo 9: GND (runko) 8: +24 V 7: Anturitulo B: RS-485B Y: Vaippa A: RS-485A 6: GND (runko) 5: +1 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis Ryhmä 1 TM /4-2 ma -5/1 V /4-2 ma -5/1 V 4-2 ma 1 k NC NO C L1 L2 L3 8: +24 V 7: Anturitulo 6: GND (runko) 5: +5 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis 1: Digitaalitulo A: RS-485A Y: Vaippa B: RS-485B Verkkoliitäntä äiriöilmoitusrele Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 TM

7 2.4 Viestikaapelit Ulkoiseen käy/seis-katkaisijaan, digitaalituloon, asetus-piste ja anturiviesteille on käytettävä vaippasuojattuja kaapeleita, joiden poikkipinta-ala on vähintäin,5 mm² ja enintäin 1,5 mm². Kaapeleiden vaipat tulee liittää runkoon molemmista päistään. Kaapelin eristysvaipalla on oltava hyvä runkokosketus ja vaippa on tuotava niin lähelle liittimiä kuin mahdollista, kuva 1. Kuva 1 Runkoyhteyden ruuvit on aina kiristettävä, riippumatta siitä, onko kaapeli liitetty sen kautta tai ei. Pumpun liitäntäkotelon johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Väylä-liitäntään käytetään vaippaeristettyä 2-johdin kaapelia. Vaippa liitetään liittimeen Y molemmista päistään, kuva 11. Kuva Pumpun asetukset E-pumput integroidulla paine-eroanturilla voidaan asettaa kahdelle ensisijaiselle säätömuodolle, nimittäin suhteutetulle paineelle tai vakiopaineelle. Lisäksi pumppu voidaan asettaa vakiokäyrälle. Suhteutetulla paineella pumppu aikaansaa suhteellisesti nousevan paine-eron kasvavalla virtaamalla, kuva 12. Vakiopaineella pumppu ylläpitää paine-eron vakiona virtaamasta riippumatta. Vakiokäyrän käytöllä pumppu on säätämätön. Käyrä voidaan asettaa alueelle min. ja maks. käyrien väliin. Kuva 12 set set 2 Säädetty käyttö set Suhteutettu paine Vakiopaine Pumppujen tehdasasetuksena on suhteutettu paine (katso jakso 3.1 Tehdasasetukset), koska tämä useimmissa tapauksissa on optimaalinen säätömuoto ja samalla eniten energiaa säästävä. Suhteutettu paine valitaan järjestelmiin, joissa on suhteellisen suuri painehäviö järjestelmän niissä osissa, joiden läpi koko vesimäärä virtaa. Normaalikäytön lisäksi (suhteutettu paine, vakiopaine ja vakiokäyrä) voidaan valita käyttömuodot Seis, Min. tai Maks., katso kuva 13. Y Säätämätön käyttö Vakiokäyrä TM TM TM Kuva 13 Min. Maks. Maks. käyrää voidaan käyttää m.m. ilmastukseen asennuksen yhteydessä. Min. käyrää voidaan käyttää sellaisten jaksojen aikana, jolloin virtaustarve on hyvin pieni. Säätömuodot (suhteutettu paine, vakiopaine) ja käyttömuodot (Seis, Normaali, Min., Maks.) voidaan kaikki asettaa pumpun kytkentärasian kojetaululta. Vaikka pumpun syöttöjännite katkaistaan säilyvät pumpun asetukset tallennettuina. Kaukosäädin R1 mahdollistaa lisäksi lukuisia säätömahdollisuuksia ja valvontanäyttöjä, katso jakso 5. Asetukset R1 avulla. 3.1 Tehdasasetukset Pumppujen tehdasasetuksena on suhteutettu paine. Nostokorkeuden arvo vastaa 5% pumpun maks. nostokorkeudesta (katso pumpun käyrästöä/tekn.tietoja). Monet järjestelmät toimivat tyydyttävästi tehdasasetuksella, mutta useimmat järjestelmät voidaan vielä optimoida muuttamalla asetusta. Pumppujen muut tehdasasetukset on merkitty paksulla kirjoituksella kunkin näytön alla jaksossa 5.1 KÄYTTÖvalikko ja jaksossa 5.3 ASENNUSvalikko. 4. Asetukset moottorikojetaulun avulla Pumppu voi korkeilla järjestelmälämpötiloilla tulla niin kuumaksi, että muitten kuin käyttöpainikkeiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Kytkentärasiasssa sijaitsee kuvan 14 mukainen kojetaulu josta löytyvät: Käyttöpainikkeet + ja nostokorkeuden (asetuspisteen aset ) ja säätömuodon asettamiseksi. Valokentät, keltaisia, nostokorkeuden ja säätömuodon osoittamiseksi. Merkkivalot, vihreä (käyttö) ja punainen (häiriö). Kuva 14 Valokentät Käyttöpainikkeet Merkkivalot 4.1 Nostokorkeuden asetus Pumpun nostokorkeus säädetään painamalla painiketta + tai. Kojetaulun valokentät ilmaisevat nostokorkeuden (asetuspisteen). Katso seuraavia esimerkkejä, kuvat 15 ja 16, jotka osoittavat mitä eri valokentät vastaavat nostokorkeutena. TM TM

8 Esimerkki: Pumppu suhteutetulla painesäädöllä: Kuvassa 15 on näytetty, että valokentät 5 ja 6 on aktivoitu. Tämä vastaa toivottua nostokorkeutta 3 m maks. virtaamalla. Asetusalue sijaitsee 1/4 ja 3/4 välisellä alueella maks. nostokorkeudesta. Kuva 15 m Esimerkki: Pumppu vakiopainesäädöllä: Kuvassa 16 näytetään, että valokentät 5 ja 6 on aktivoitu. Tämä vastaa toivottua nostokorkeutta 3,1 m. Asetusalue sijaitsee 1/8 nostokorkeudesta ja maks. nostokorkeuden välisellä alueella. Kuva 16 m TM TM Min. käyrän asetus Jatkuvalla painikkeen painamisella vaihdetaan min. käyrälle (alin valokenttä vilkkuu). Kun alin valokenttä palaa on pidettävä alaspainettuna 3 sek. ennenkuin valokenttä alkaa vilkkua. Takaisinasetus tapahtuu jatkuvalla + painikkeen painamisella kunnes toivottu nostokorkeus on saavutettu. Kuva 18 Min. käyrä 4.5 Pumpun käynnistys ja pysäytys Pumppu pysäytetään jatkuvalla painikkeen painamisella, kunnes yksikään valokentistä ei pala ja vihreä merkkivalo vilkkuu. Pumppu käynnistetään jatkuvalla + painikkeen painamisella kunnes toivottu asetuspiste on saavutettu. TM Vaihto suhteutetun ja vakiopaineen välillä Samanaikaisella + ja painikkeiden painamisella valokentät ilmaisevat toimiiko pumppu suhteutetulla paineella vai vakiopaineella. Valokentät Ylin + alin valokenttä vilkkuu Keskimmäiset valokentät vilkkuvat Säätömuoto Suhteutettu paine Vakiopaine Kun painikkeita painetaan pitempään kuin 5 sek., vaihtuu käyttömuoto vuorottain vakiopaineelle ja suhteutetulle paineelle. 4.3 Maks. käyrän asetus Jatkuvalla + painikkeen painamisella vaihdetaan maks. käyrälle (ylin valokenttä vilkkuu). Kun ylin valokenttä palaa on + pidettävä alaspainettuna 3 sek. ennenkuin valokenttä alkaa vilkkua. Takaisinasetus tapahtuu jatkuvalla painikkeen painamisella kunnes toivottu nostokorkeus on saavutettu. Kuva 17 Maks. käyrä TM

9 5. Asetukset R1 avulla Pumput pystyvät kommunikoimaan GRUNDFOS langattoman kaukosäätimen R1 kanssa. Kommunikointi tapahtuu infrapunavalon avulla. Pumpun lähetysja vastaanottoyksikkö on sijoitettu kojetauluun, kuva 19. Kuva 19 Kommunikaation aikana R1 on suunnattava kojetaulua päin. Kun kaukosäädin R1 kommunikoi pumpun kanssa vilkkuu kojetaulun punainen merkkivalo nopeasti. R1 antaa mahdollisuudet lukuisille pumpun lisäasetuksille ja olotilanäytöille. Näytöt on jaettu neljään rinnakkaiseen valikkoon, katso kuva 2:. YLEISTÄ (katso R1 käyttöohje) 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS Näyttökuvien numeroinnit kuvassa 2 viittaavat niihin jaksoihin, joissa näyttöjen käyttöjä kuvaillaan. TM Kuva 2 1. YLEISTÄ 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS

10 5.1 KÄYTTÖvalikko Kun R1 kaukosäätimen ja pumpun välinen ensimmäinen kommunikaatio aloitetaan ilmestyy näyttöön käyttövalikon ensimmäinen näyttö Asetuspisteen säätö Liian monta uudell.käynn. (häiriön jälkeen) Ylikuormitus Anturiviesti ulkopuol. mittausalueen Asetuspisteviesti ulkopuol. mittausalueen (vain 4-2 ma) Kuivakäynti Muu häiriö äiriöilmoitus voidaan tässä näytössä kuitata painamalla OK, mikäli häiriön syy on poistunut älytysmuisti Näytössä näkyvien symbolien merkitys: Asetettu asetuspiste Todellinen asetuspiste Todellinen nostokorkeus Tässä asetetaan toivottu asetuspiste [m]. Suhteutetulla painesäädöllä on asetusalue 1/4 maks. nostokorkeudesta 3/4 maks. nostokorkeuteen asti. Vakiopainesäädöllä on asetusalue 1/8 maks. nostokorkeudesta aina maks. nostokorkeuteen asti (esimerkissä,8 metristä 6, metriin). Vakiokäyrällä säädetään asetuspiste %:na maks. käyrästä. Käyrän asetusalue sijaitsee min. ja maks. käyrien välissä. Lisäksi voidaan valita yksi seuraavista käyttömuodoista: Seis, Min. (min. käyrä), Maks. (maks. käyrä). Jos pumppuun on liitetty ulkoinen asetuspisteviesti, tulee asetuspiste tässä näytössä olemaan ulkoisen asetuspisteviestin maks. arvo, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti. Jos moottoria ohjataan ulkoisten viestien (Seis, Min. käyrä tai Maks. käyrä) tai väylän kautta, näkyy tämä näytössä jos asetuspisteen säätöä yritetään. Tässä tilanteessa ovat säätömahdollisuudet rajoitetut, katso jaksoa 9. Asetusten prioriteetit Käyttömuodon asetus Jos häiriöitä on rekisteröity, jäävät viisi viimeistä tapahtumaa näkyviin hälytysmuistiin. älytys - log 1 näyttää tuoreimman hälytyksen. Esimerkin näyttämä häiriötilanteen Alijännite, häiriökoodin ja ajan minuutteina, jona pumppu on ollut kytkettynä verkkovirtaan häiriötilanteen jälkeen. Tätä aikaa ei voida näyttää kolmivaihepumppujen kohdalla, koska ohjelmisto ei tue tätä ominaisuutta. 5.2 OLOTILAvalikko Tässä valikossa näytetään ainoastaan olotilanäyttöjä, eikä näitä arvoja ole mahdollista muuttaa tai säätää. Näytetyt arvot ovat voimassolevia arvoja viimeisimmän pumpun kanssa käydyn kommunikaation mukaisesti. Jos joku arvo halutaan ajanmukaistaa tulee R1 suunnata pumpun kojetaulua kohti ja OK painike aktivoidaan. Jos jonkun muuttujan arvosta halutaan jatkuva lukuarvo (esim. kierrosluku), aktivoidaan OK painiketta niin kauan kuin muuttujaa halutaan valvoa. Kunkin yksittäisen arvon toleranssi on näytetty näytön alla. Toleranssit ovat suuntaa antavia ja ilmoitettu %:na muuttujien maksimiarvoista Todellisen asetuspisteen näyttö Valitse yksi seuraavista käyttömuodoista: Seis, Min., Normaali (käyttö), Maks. Käyttömuodot voidaan valita tässä ilman että asetuspisteen säätö muuttuu äiriöilmoitukset Toleranssi: ±2% Tässä näytössä näytetään todellinen asetuspiste ja ulkoinen asetuspiste %:na alueella min. arvosta asetettuun asetuspisteeseen, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti Käyttömuodon näyttö Jos pumpulla on häiriöilmoitus, tulee syy näkymään näytössä. Seuraavat häiriösyyt voivat esiintyä: Liian korkea moottorilämpötila Alijännite Ylijännite Puuttuva vaihe (vain kolmivaihepumput) Syöttöverkkohäiriö (vain kolmivaihepumput) Tässä näytössä näytetään todellinen käyttömuoto (Seis, Min., Normaali (käyttö) tai Maks.). Lisäksi näytetään mistä käyttömuoto on valittu (R1, Pumppu, BUS tai Ulkoinen). 1

11 5.2.3 Todellisen arvon näyttö Ulkoisen asetuspisteviestin valinta Tässä näytössä näytetään todellinen mitattu nostokorkeus Todellisen kierrosluvun näyttö Toleranssi: ±5% Tässä näytössä näytetään pumpun todellinen kierrosluku Ottotehon ja käytetyn energian näyttö Ulkoisen asetuspisteviestin tulo voidaan asettaa erilaisille viestityypeille. Valitse yksi seuraavista tyypeistä: -5 V (esim. potentiometrille) (vain kolmivaihepumput), -1 V, -2 ma, 4-2 ma, Ei aktiivi. Kun valitaan Ei aktiivi tulee asetettu asetuspiste kaukosääätimeltä R1/kojetaululta olemaan määräävä. Asetettu asetuspiste on maks. arvo ulkoiselle asetuspisteelle, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti. Ulkoisen asetuspisteen todellinen arvo voidaan tarkistaa jakson Todellisen asetuspisteen näyttö mukaisesti Pumppupainikkeiden lukitus Toleranssi: ±1% Tässä näytössä ilmoitetaan pumpun todellinen ottoteho (W tai kw) syöttöverkosta. Pumpun kumuloitu energiakäyttö luetaan niinikään tästä näytöstä. Energian käytön arvo on yhteenlaskettu arvo pumpun ensiasennuksesta ja käyttöönotosta alkaen, eikä sitä voi nollata Käyttötuntien näyttö Pumpun + ja painikkeille valitaan: Aktiivit, Ei aktiivit Pumppunumeron talletus Toleranssi: ±2% Käyttötuntien arvo on kumuloitu arvo, eikä sitä voi nollata. 5.3 ASENNUSvalikko Säätömuodon valinta Tässä nimetään/muutetaan pumppunumero 1 ja 64 väliltä. Väyläkommunikaation yhteydessä jokaisella pumpulla tulee olla oma numeronsa Digitaalitulon toiminnan valinta Valitse yksi seuraavista säätömuodoista (katso kuva 12): Suht.paine (suhteutettu paine), Vakiopaine, Vakiokäyrä. Toivottujen suoritusarvojen asettaminen tapahtuu jakson Asetuspisteen säätö mukaisesti. uom. Jos pumppu on liitetty väylään (katso jakso 8. Väyläviesti), ei säätömuotoa voi asettaa R1 avulla. Pumpun digitaalitulo (liitin 1, kuva 7, 8 tai 9) voidaan asettaa monille toiminnoille. Valitse yksi seuraavista toiminnoista: Min. (min. käyrä), Maks. (maks. käyrä). Valittu toiminto aktivoidaan yhdistämällä seuraavat liittimet: 1 ja 9 yksivaihepumpuissa (kuva 7) ja 1 ja 3 kolmivaihepumpuissa (kuva 8 tai 9). Katso myös jakso 6.2 Digitaalituloliitäntä. Min.: Kun tulo aktivoidaan pumppu käy minimikäyrällä. Maks.: Kun tulo aktivoidaan pumppu käy maksimikäyrällä. 11

12 6. Ulkoiset pakko-ohjausviestit Pumpussa on ulkoisten viestien tulot pakko-ohjaustoiminnoille: Käy/seis ohjaus pumpulle. Digitaalitoiminto. 6.1 Käy/seis tuloliitin Toimintakaavio: Käy/seis tulo: Käy/seis (liittimet 2 ja 3) 6.2 Digitaalituloliitäntä Kaukosäätimen R1 avulla on mahdollista valita yksi seuraavista toiminnoista digitaalitulolle: Min. käyrä. Maks. käyrä. Toimintakaavio: Digitaalitoiminnon tulo: Digitaalitoiminto (liittimet 1 ja 9 yksivaihepumput) (liittimet 1 ja 3 kolmivaihepumput) Normaali käyttö Seis Normaali käyttö Min. käyrä Suhteutetulla paineella voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella 1/4 maks. nostokorkeudesta pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 21. Kuva 21 Esimerkki: Maks. nostokorkeudella 12 m, asetetulla asetuspisteellä 6 m ja ulkoisella asetuspisteellä 1% saadaan todellinen asetuspiste seuraavasti: todell = ( aset - ¼ maks. ) x % ulk.aset.piste + ¼ maks. = (6-12/4) x 1% + 12/4 = 6 m Vakiopaine käytössä voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella 1/8 nostokorkeudesta pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 22. Kuva 22 4 ¾ pumpun maks. nostokorkeudesta Asetettu asetuspiste pumpulla/r1 ¼ pumpun maks. nostokorkeudesta 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma Pumpun maks. nostokorkeus Asetettu asetuspiste pumpulla/r1 TM Maks. käyrä 7. Ulkoinen asetuspisteviesti Liittämällä analoginen viestianturi asetuspisteviestin tuloon (liitin 4) on nostokorkeus mahdollista kaukosäätää (ulkoinen asetuspiste). Todellinen ulkoinen viesti (-5 V (vain kolmivaihepumput), -1 V, -2 ma, 4-2 ma) on ilmoitettava/asetettava R1 avulla, katso jakso Ulkoisen asetuspisteviestin valinta. Kun valitaan vakiokäyrän käyttö R1 avulla, voidaan pumppua lisäksi säätää vapaavalintaisesta säätimestä. 4 1/8 pumpun maks. nostokorkeudesta 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma Esimerkki: Maks. nostokorkeudella 12 m, asetetulla asetuspisteellä 6 m ja ulkoisella asetuspisteellä 8% saadaan todellinen asetuspiste seuraavasti: todell = ( aset - 1/8 maks. ) x % ulk.aset.piste + 1/8 maks. = (6-12/8) x 8% + 12/8 = 5,1 m TM

13 Vakiokäyrän käytöllä voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella min. käyrästä pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 23. Kuva 23 % Maks. käyrä 9. Asetusten prioriteetit Käy/seis- ja digitaalitulo vaikuttavat asetusmahdollisuuksiin. R1 avulla pumppu voidaan aina säätää käymään maks. käyrällä tai pysäyttää. Jos monet toiminnot aktivoituvat samanaikaisesti tulee pumppu toimimaan sen toiminnon mukaisesti jolla on korkein prioriteetti. Asetusten prioriteetit eri käyttömuodoilla ilmenevät seuraavista taulukoista: Asetettu asetuspiste pumpussa/r1 Min. käyrä Ilman väyläviestiä Mahdolliset asetukset Prioriteetti Pumpun kojetaulu tai Ulkoiset viestit R1 1 Seis 4 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma TM Maks. käyrä 3 Seis 4 Maks. käyrä 8. Väyläviesti Pumpussa on mahdollisuus sarjaliitäntäkommunikointiin RS-485 tulon kautta. Kommunikointi tapahtuu GRUNDFOS väylä-, GENIbus protokollan mukaan, ja mahdollistaa liittämisen GRUNDFOS Pump Management System 2 järjestelmään. Väyläviestin avulla on mahdollista kaukosäätää pumpun käyttömuuttujat kuten asetuspiste, käyttömuoto ym. Lisäksi on mahdollista säätää useita samankokoisia rinnankytkettyjä E-pumppuja. Samalla voi pumppu väylän kautta viestittää olotilatietoja tärkeistä muuttujista kuten säätömuuttujan todellinen arvo, syöttöteho, häiriöilmoitukset, jne. E-pumput voidaan myäs väylätulon kautta liittää kiinteistöhallintajärjestelmään tai muuhun ulkoiseen ohjaus- ja valvontajärjestelmään. GRUNDFOS antaa tarkempia tietoja. uom. Kun väyläviestiä käytetään, rajoittuvat R1 käyttömahdollisuudet. 5 Min. käyrä Min. käyrä 6 Nostokorkeusasetus Nostokorkeusasetus Esimerkki: Kun pumppua pakko-ohjataan digitaalitulon kautta maks. käyrälle, voi ainoastaan pumpun kojetaulu ja R1 pysäyttää pumpun. Pumpun kojetaulu tai R1 1 Seis 2 Maks. käyrä Väyläviestillä Mahdolliset asetukset Ulkoiset viestit Väyläviesti 3 Seis Seis 4 Maks. käyrä 5 Min. käyrä 6 Prioriteetti Nostokorkeusasetus Esimerkki: Kun pumppua ohjataan digitaalitulon kautta maks. käyrälle, voi ainoastaan pumpun kojetaulu, R1 ja väyläviesti pysäyttää pumpun. 13

14 1. Merkkivalot ja viestirele Pumpun käyttötilannetta voidaan valvoa pumpun kojetaulussa sijaitsevilla vihreällä ja punaisella merkkivalolla, kuva 24. Kuva Eristysvastusmittaus uom. E-pumppuja sisältävissä asennuksissa ei saa suorittaa eristysvastusmittausta koska sisäänrakennettu elektroniikka tällöin voi vaurioitua. Vihreä Punainen TM Ulkoista häiriöilmoitusta varten pumppu on varustettu häiriöilmoitusreleellä, jossa on potentiaalivapaa vaihtokytkin. Kahden kojetaulussa sijaitsevan merkkivalon ja viestireleen toiminta ilmenevät seuraavasta taulukosta: Merkkivalot äiriö (pun.) Käyttö (vihr.) äiriöilmoitusrele Kuvaus Ei pala Ei pala Syöttöjännite on katkaistu. C NO NC Pumppu käy. Ei pala Palaa C NO NC Ei pala Vilkkuu Pumppu on asetettu pysähtymään. C NO NC Palaa Ei pala C NO NC äiriö on pysäyttänyt pumpun, joka yrittää uudelleenkäynnistyä (pumppu on mahd. käynnistettävä uudelleen kuittaamalla häiriöilmoitus). Palaa Palaa C NO NC Pumppu käy, mutta on ollut pysähtyneenä häiriöstä. äiriösyyllä anturiviesti ulkopuol. mittausalueen pumppu jatkaa maks. käyrällä ja häiriöilmoitusta ei voi kuitata ennenkuin viesti on mittausalueella. äiriösyyllä asetuspisteviesti ulkopuol. mittausalueen pumppu jatkaa min. käyrällä ja häiriöilmoitusta ei voi kuitata ennenkuin viesti on mittausalueella. Palaa Vilkkuu C NO NC Pumppu on asetettu pysähtymään, mutta on ollut pysähtyneenä häiriön johdosta. äiriöilmoitus voidaan kuitata seuraavilla tavoilla: Paina hetken verran + tai painiketta pumpussa. Tämä ei muuta pumpun asetusta. äiriöilmoitusta ei voi kuitata + tai avulla, jos painikkeet ovat lukitut. Katkaise moottorin syöttöjännite hetkeksi. R1 avulla, katso jakso äiriöilmoitukset. Kun kaukosäädin R1 kommunikoi pumpun kanssa vilkkuu moottorin kojetaulun punainen merkkivalo nopeasti. 14

15 12. Tekniset tiedot yksivaihepumput 12.1 Syöttöjännite 1 x 2-24 V ±1%, 5/6 z, PE. Katso tyyppikilvestä. Sulake Moottorikoot,37 1,1 kw: Maks. 1 A. Sulake voi olla joko vakiosulake, hidas sulake tai nopea sulake Vuotovirta Maavuotovirta < 3,5 ma. Vuotovirta mitataan standardin EN mukaan Tulot/lähtö Käy/seis Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Digitaalinen Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Asetuspisteviestit Potentiometri -1 VDC, 1 kω (sis. jännitesyötön kautta). Maks. kaapelipituus: 1 m. Jänniteviesti -1 VDC, R i > 5 kω. Toleranssi: +%/ 3% maks. jänniteviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. Virtaviesti DC -2 ma/4-2 ma, R i = 175 Ω. Toleranssi: +%/ 3% maks. virtaviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. äiriöviestilähtö Potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kytkinkuormitus: 25 VAC, 2 A. Min. kytkinkuormitus: 5 VDC, 1 ma. Vaippaeristetty kaapeli:,5-2,5 mm². Maks. kaapelipituus: 5 m. Väylätulo GRUNDFOS väyläprotokolla, GENIbus protokolla, RS-485.,5-1,5 mm² vaippasuojattu 2-johdin kaapeli. Maks. kaapelipituus: 5 m. * Poikkipinta-ala vähint.,5 mm² ja enint. 1,5 mm². 13. Tekniset tiedot kolmivaihepumput 13.1 Syöttöjännite 3 x V ±1%, 5/6 z, PE. Katso tyyppikilvestä. Sulake Moottorikoot 1,1 5,5 kw: Maks. 16 A. Moottorikoko 1,1 kw: Maks. 32 A. Sulake voi olla joko vakiosulake, hidas sulake tai nopea sulake Vuotovirta Moottorikoko [kw] Vuotovirta [ma] < 5 1,1... 3, < 3,5 4,... 5,5 5,5 kw, min -1 < 1 7,5 < 1 Vuotovirta mitataan standardin EN mukaan Tulot/lähtö Käy/seis Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Digitaalinen Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Asetuspisteviestit Potentiometri -5 VDC, 1 kω (sis. jännitesyötön kautta). Maks. kaapelipituus: 1 m. Jänniteviesti -5 VDC/-1 VDC, R i > 5 kω. Toleranssi: +%/ 3% maks. jänniteviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. Virtaviesti DC -2 ma/4-2 ma, R i = 25 Ω. Toleranssi: +%/ 3% maks. virtaviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. äiriöviestilähtö Potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kytkinkuormitus: 25 VAC, 2 A. Min. kytkinkuormitus: 5 VDC, 1 ma. Vaippaeristetty kaapeli:,5-2,5 mm². Maks. kaapelipituus: 5 m. Väylätulo GRUNDFOS väyläprotokolla, GENIbus protokolla, RS-485.,5-1,5 mm² vaippasuojattu 2-johdin kaapeli. Maks. kaapelipituus: 5 m. * Poikkipinta-ala vähint.,5 mm² ja enint. 1,5 mm². 15

16 13.4 Muut tekniset tiedot EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) EN Moottorikoot,37 5,5 kw, poikkeuksena 5,5 kw, min -1 : Asennus asuntoalueelle rajoituksetta, standardin CISPR 11, luokka B, ryhmä 1 mukaisesti. Moottorikoot 7,5 kw ja 5,5 kw, min -1 : Asennus asuntoalueelle rajoitettu. Asennus teollisuusalueelle rajoituksetta, standardin CISPR 11, luokka A, ryhmä 1 mukaisesti. Jos 7,5 kw ja 5,5 kw, min -1, nelinapamoottorilla varustettu pumppu asennetaan asuntoalueelle, on asennukseen lisättävä EMC-suodatin (luokka B, ryhmä 1). Moottori täyttää standardin EN vaatimukset. GRUNDFOS antaa tarkempia tietoja. Kotelointiluokka Vakio: IP 55 (IEC 34-5). Eristysluokka F (IEC 85). Ympäristölämpötila Käyttö: 2 C C. Varastointi/kuljetus: 4 C C. Suht. ilman kosteus Maks. 95%. Äänenpainetaso Yksivaihepumput: <7 db(a). Kolmivaihepumput: Moottori [kw] Kierrosluku tyyppikilven mukaan [min -1 ] Äänenpainetaso [db(a)] 1, , , , , , , ävittäminen Tämän tuotteen tai sen osien hävittämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita: 1. Käytä paikallisia yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Jos jätekeräilyn palveluja ei ole, tai ne eivät vastaanota tai pysty käsittelemään tuotteen materiaaleja, voidaan tuote tai sen mahdolliset ympäristölle vaaralliset aineet toimittaa lähimpään GRUNDFOS-yhtiöön tai -huoltokorjaamoon. Oikeus muutoksiin pidätetään. 16

17 Denmark GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A DK-885 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Mexico 144 (164) Martinex Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 24 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.. Grundfosstraße 2 A-582 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-263 Aartselaar Tél.: Télécopie: Brazil GRUNDFOS do Brasil Ltda. Rua Tomazina 16 CEP Pinhais - PR Phone: Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin ua Lian Building uai ai Rd, (M) Shanghai 22 PRC Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Cajkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 Piispankylä FIN-173 Vantaa (elsinki) Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-3829 St. uentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMB Willy Pelz Straße 1-5 D Wahlstedt/olstein Tel.: Telefax: /7355 Greece GRUNDFOS ellas A.E.B.E. 2th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-192 Peania Phone: Telefax: V Korv. V SF ong Kong GRUNDFOS Pumps (ong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing ong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: ungary GRUNDFOS ungária Kft. Park u Törökbalint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited Flat A, Ground Floor 61/62 Chamiers Aptmt Chamiers Road Chennai 6 28 Phone: Telefax: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 1393 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-26 Truccazzano (Milano) Tel.: / Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin Miyakoda amamatsu City Shizuoka pref Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 2nd Fl., Dong Shin Building Daechi-dong, Kangnam-Ku Seoul Phone: Telefax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 415 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Mexico Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Nederland B.V. Pampuslaan 19 NL-1382 JS Weesp Tel.: Telefax: / New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North arbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-111 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przezmierowo Phone: Telefax: Portugal Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 179 P-278 Paço de Arcos Tel.: Telefax: Russia OOO GRUNDFOS- Service Center Shkolnaya, ul., 39 RUS Moskow Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-2811 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 63, Angeredsvinkeln 9 S Angered Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 1 C-8117 Fällanden/Z Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 14, Min-Yu Road Tunglo Industrial Park Tunglo, Miaoli County Taiwan 366, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, Bangna, Phrakanong Bangkok 126 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI Bulgurlu Caddesi no. 32 TR-8119 Üsküdar Istanbul Phone: Telefax: United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 3131 North Business Park Avenue Fresno, CA Phone: Telefax: Addresses revised

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJT, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) sennus- ja käyttöohjeet 2 Suomi (FI) sennus- ja käyttöohjeet lkuperäisen englanninkielisen version käännös.

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rosemount 2088-, 2090P- ja 2090Fpainelähettimet

Rosemount 2088-, 2090P- ja 2090Fpainelähettimet Pika-asennusopas huhtikuu 2013 Rosemount 2088 ja 2090 Rosemount 2088-, 2090P- ja 2090Fpainelähettimet 4 20 ma:n HART- ja 1 5 VDC:n pienitehoisella HART-lähdöllä Aloitus Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot