TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM

2 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.: Koneet (98/37/EY). Käytetty standardi: EN 292. Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY). Käytetty standardi: EN Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (73/23/EY). Käytetyt standardit: EN ja EN Bjerringbro, 1. tammikuuta 21 Svend Aage Kaae Tekn. johtaja 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 3 2. Asennus Verkkoliitäntä yksivaihepumput Pääkatkaisija Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Lisäsuojaus Moottorisuoja Ylijännitesuoja Syöttövirta Pumpun käynnistys/pysäytys Verkkoliitäntä kolmivaihepumput Pääkatkaisija Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Lisäsuojaus Moottorisuoja Ylijännitesuoja Syöttövirta Pumpun käynnistys/pysäytys Muut liitännät Viestikaapelit 7 3. Pumpun asetukset Tehdasasetukset 7 4. Asetukset moottorikojetaulun avulla Nostokorkeuden asetus Vaihto suhteutetun ja vakiopaineen välillä Maks. käyrän asetus Min. käyrän asetus Pumpun käynnistys ja pysäytys 8 5. Asetukset R1 avulla KÄYTTÖvalikko Asetuspisteen säätö Käyttömuodon asetus äiriöilmoitukset älytysmuisti OLOTILAvalikko Todellisen asetuspisteen näyttö Käyttömuodon näyttö Todellisen arvon näyttö Todellisen kierrosluvun näyttö Ottotehon ja käytetyn energian näyttö Käyttötuntien näyttö ASENNUSvalikko Säätömuodon valinta Ulkoisen asetuspisteviestin valinta Pumppupainikkeiden lukitus Pumppunumeron talletus Digitaalitulon toiminnan valinta Ulkoiset pakko-ohjausviestit Käy/seis tuloliitin Digitaalituloliitäntä Ulkoinen asetuspisteviesti Väyläviesti Asetusten prioriteetit Merkkivalot ja viestirele Eristysvastusmittaus Tekniset tiedot yksivaihepumput Syöttöjännite Vuotovirta Tulot/lähtö Tekniset tiedot kolmivaihepumput Syöttöjännite Vuotovirta Tulot/lähtö Muut tekniset tiedot ävittäminen 16 Ennen kuin pumpun asennus aloitetaan on tämä asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Lisäksi on oheinen vakiopumpun asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin seurata paikallisia asetuksia ja noudattaa yleistä käytäntöä. 1. Yleistä GRUNDFOS E-pumput ovat taajuusmuuttajaohjatuin yksi- ja kolmevaiheverkkoihin liitettävin normimoottorein varustettuja pumppuja, joissa on sisäänrakennettu PI-säädin. Pumpuihin on asennettu on paine-eroanturi, joka mahdollistaa pumpun aikaansaaman paine-eron säädön. Pumput soveltuvat useimmiten käytettäviksi kiertovesipumppuina suuremmissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa esiintyy vaihtelevia suoritusarvojen tarpeita. Toivottu nostokorkeus voidaan asettaa suoraan pumpun kojetaulusta. Samalla on mahdollista valita kahden eri käyttömuodon välillä, suhteutettu paine tai vakiopaine. Toivottu nostokorkeus voidaan myös asettaa ulkoisen asetuspisteviestitulon kautta tai GRUNDFOS in langattoman kaukosäätimen R1 avulla. Muut pumpun asetukset tapahtuvat R1 avulla. R1 avulla voidaan lisäksi valvoa tärkeitä muuttujia, kuten säätöparametrin todellista arvoa, energiankulutusta jne. Pumppu on varustettu tuloliittimillä ulkoisten potentiaalivapaitten kytkimien käy/seis toiminnolle ja digitaalitoiminnolle. Digitaalitoiminto mahdollistaa ulkoisen säädön maks. käyrälle tai min. käyrälle. Pumppu on varustettu lähdöllä potentiaalivapaalle häiriöviestille. Lisäksi pumppu on varustettu tuloliittimellä väyläkommunikaatiota varten. Väyläkommunikaatiotulon kautta pumppua voidaan ohjata ja valvoa GRUNDFOS Pump Management System 2 avulla, kiinteistön kaukovalvontajärjestelmästä tai muusta ulkoisesta ohjausjärjestelmästä. 2. Asennus Moottorin ja elektroniikan jäähdytyksen varmistamiseksi on huomioitava seuraavaa: Pumppu on sijoitettava niin, että se saa riittävän jäähdytyksen. Jäähdytysilman lämpötila ei saa ylittää 4 C. Jäähdytysrivat ja tuulettimen siivekkeet on pidettävä puhtaina. Ulkoilma-asennuksessa on moottori suojattava estämään kondenssiveden syntyminen elektroniikkaosaan, katso kuva 1. Kuva 1 Muut asennusta koskevat ohjeet löytyvät oheisesta vakiopumppua käsittelevästä asennus- ja käyttöohjeesta. TM

4 Taajuusmuuttajaohjatut pumput on nimetty vakiopumpuista poikkeavasti. Seuraavasta taulukosta ilmenee taajuusmuuttajaohjattu pumppu sekä vastaava vakiopumppu. Taajuusmuuttajaohjattu pumppu TPE 4-6 TPE 5-6 TPE 65-6 TPE 8-6 TPE 1-6 TPE TPE 4-12 TPE 5-12 TPE TPE 8-12 TPE 1-12 TPE 4-18 TPE 5-18 TPE TPE 8-18 TPE 1-18 TPE 5-24 TPE TPE 8-24 TPE 1-24 Vastaava vakiopumppu TP 4-6/2, 5 z TP 5-6/2, 5 z TP 65-6/4, 5 z TP 8-6/4, 5 z TP 1-6/4, 5 z TP 32-12/2, 5 z TP 4-12/2, 5 z TP 5-12/2, 5 z TP 65-12/2, 5 z TP 8-12/2, 5 z TP 1-12/2, 5 z TP 4-24/2, 6 z TP 5-24/2, 6 z TP 65-24/2, 6 z LP 8-125/124, 5 z LP 1-125/13, 5 z LP 5-125/142, 5 z LP /117, 6 z LP 8-125/125, 6 z LP 1-125/137, 5 z Syöttövirta 1 x 2-24 V ±1%, 5/6 z, PE. Oikea syöttövirta ja taajuus on merkitty pumpun arvokilpeen. Varmista, että moottori on sopiva käytettävälle jännitteelle. Pumpun kytkentärasian johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaajohto, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, mikäli kaapeli vahingossa vedetään ulos kaapeliläpiviennistä. Kuvassa 2 on esimerkki syöttövirtapiiriin kytketystä pumpusta, jossa on pääkatkaisija, varokkeet ja lisäsuoja. Kuva 2 N L PE ELCB Todellinen kytkentä näytetään kuvassa 3. Kuva 3 I MGE 71 ja MGE 8 Maks. 1 A MGE 71 ja MGE 8 N PE L TM Verkkoliitäntä yksivaihepumput uom. Käyttäjä tai asentaja on vastuussa oikean maadoituksen ja suojalaitteen asentamisesta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan hyväksytty sähkömies. Pumpun liitäntärasiassa ei saa suorittaa kytkentöjä ellei sähkönsyöttö ole ollut katkaistuna ainakin 5 minuuttia Pääkatkaisija Pumppu on liitettävä ulkoiseen kaikkia vaiheita katkaisevaan katkaisijaan, jonka kärkien erotus on ainakin 3 mm jokaisien navan kohdalla IEC 364 mukaisesti Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Verkkoliitäntä on maadoitettava ja suojattava epäsuoraa kosketusta vastaan paikallisten määräysten mukaisesti. PE L N Pumpun käynnistys/pysäytys Syöttöjännitteen kautta tapahtuvien käynnistysten lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tunnissa. Jos käynnistys ja pysäytys halutaan suorittaa useammin on käytettävä ulkoista käy/seis tuloliitintä pumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Verkkokytkennän tapahduttua kestää noin 5 sek. ennenkuin pumppu käynnistyy. TM Suojamaajohdoilla on aina oltava joko kelta/vihreä (PE) tai kelta/ vihreä/sininen (PEN) merkintä Lisäsuojaus Jos pumppu liitetään sähkölähteeseen, jossa on lisäsuojana vikavirtakatkaisija, on tämän oltava merkitty seuraavin symbolein: uom. Valittaessa vikavirtakatkaisijaa on kaikkien piiriin liitettyjen laitteiden yhteinen vuotovirtamäärä otettava huomioon. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 12.2 Vuotovirta Moottorisuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorisuojaa. Pumppumoottorissa on sisäiset lämpösuojat hidasta ylikuormittumista ja tukkeutumista vastaan (IEC 34-11: TP 211) Ylijännitesuoja Pumppu on suojattu ylijännitettä vastaan sisäänrakennetuin varistorein ja vaiheiden vaihe-nolla ja vaihe-maa välillä. 4

5 2.2 Verkkoliitäntä kolmivaihepumput uom. Käyttäjä tai asentaja on vastuussa oikean maadoituksen ja suojalaitteen asentamisesta voimassaolevien kansallisten ja paikallisten sääntöjen mukaisesti. Toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan hyväksytty sähkömies. Pumpun liitäntärasiassa ei saa suorittaa kytkentöjä ellei sähkönsyöttö ole ollut katkaistuna ainakin 5 minuuttia Pääkatkaisija Pumppu on liitettävä ulkoiseen kaikkia vaiheita katkaisevaan katkaisijaan, jonka kärkien erotus on ainakin 3 mm jokaisen navan kohdalla IEC 364 mukaisesti Sähköiskusuojaus epäsuora kosketus Verkkoliitäntä on maadoitettava ja suojattava epäsuoraa kosketusta vastaan paikallisten määräysten mukaisesti. Suojamaajohdoilla on aina oltava joko kelta/vihreä (PE) tai kelta/ vihreä/sininen (PEN) merkintä. uom. Koska ,5 kw moottoreissa on 3,5 ma ylittävä vuotovirta on maadoituksen oltava vahvistettu. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 13.2 Vuotovirta. Standardit EN ja BS 7671 määräävät seuraavasti: Vuotovirta > 3,5 A: Pumpun on oltava paikallaan ja kiinteästi asennettu. Lisäksi, pumpun on oltava kiinteästi kytkettynä syöttövirtalähteeseen tai voidaan se liittää voimavirtaliittimellä (CEE). Liittimen on oltava EN 6 39 tai IEC 39 mukainen. Maadoitus on suoritettava kaksoisjohtimin Lisäsuojaus Jos pumppu liitetään sähkölähteeseen, jossa on lisäsuojana vuotovirtakatkaisija, on tämän oltava seuraavaa tyyppiä: Sopiva käsittelemään vuotovirtoja ja oikosulkuja, joissa on lyhytpulssimuotoinen vuotokuvio. Joka laukeaa vaihtovirtavikojen ja vaihtovirtojen, joissa on tasavirtakomponentteja, esiintyessä. Näiden pumppujen kanssa on käytettävä tyypin B vuotovirtakatkaisijoita. Vuotovirtakatkaisijan tulee olla merkitty seuraavin symbolein: uom. Valittaessa vikavirtakatkaisijaa on kaikkien piiriin liitettyjen laitteiden yhteinen vuotovirtamäärä otettava huomioon. Pumpun vuotovirta-arvot käyvät ilmi kohdasta 13.2 Vuotovirta Moottorisuoja Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorisuojaa. Pumppumoottorissa on sisäiset lämpösuojat hidasta ylikuormittumista ja tukkeutumista vastaan (IEC 34-11: TP 211) Ylijännitesuoja Pumppu on suojattu ylijännitettä vastaan sisäänrakennetuin varistorein vaiheiden välillä ja vaiheiden ja maan välillä. Kuvassa 4 on esimerkki syöttövirtapiiriin kytketystä pumpusta, jossa on pääkatkaisija, varokkeet ja lisäsuoja. Kuva 4 MGE 9... MGE 132 L1 L2 L3 PE Todellinen kytkentä näytetään kuvassa 5 ja 6. Kuva 5 MGE 9 ja MGE 1 Kuva 6 L1 L2 L3 ELCB L1 L2 L3 Maks. 16/32 A MGE 112 ja MGE Pumpun käynnistys/pysäytys Syöttöjännitteen kautta tapahtuvien käynnistysten lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tunnissa. Jos käynnistys ja pysäytys halutaan suorittaa useammin on käytettävä ulkoista käy/seis tuloliitintä pumpun käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Verkkokytkennän tapahduttua kestää noin 5 sek. ennenkuin pumppu käynnistyy. L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 TM TM TM Syöttövirta 3 x V ±1%, 5/6 z, PE. Oikea syöttövirta ja taajuus on merkitty pumpun arvokilpeen. Varmista, että moottori on sopiva käytettävälle jännitteelle. Pumpun kytkentärasian johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Poikkeuksena on suojamaajohto, jonka tulee olla niin pitkä, että se irtoaa viimeisenä, mikäli kaapeli vahingossa vedetään ulos kaapeliläpiviennistä. 5

6 2.3 Muut liitännät Kuva 8 Kuvista 7, 8 ja 9 ilmenevät ulkoisten potentiaalivapaitten kytkimien liitäntä käy/seis- ja digitaalitoimintoon, ulkoisen asetuspisteviestin liitäntä, anturiviestin sekä GENIbus ja häiriöilmoitusreleen liitäntä. uom. Jos ulkoista käy/seis katkaisijaa ei asenneta on liittimet 2 ja 3 yhdistettävä hyppylangalla. uom. Turvallisuussyistä on seuraaviin liitinryhmiin tulevien johtimien koko pituudeltaan oltava vahvistetulla erityksellä suhteessa muihin ryhmiin: 1. Tulot (ulkoinen käy/seis, digitaalitoiminto, asetuspiste- ja anturiviestit 1-9, ja väyläliitäntä A, Y, B). Kaikki tulot (ryhmä 1) on erotettu verkkovirtaa siirtävistä osista vahvistetulla eristyksellä ja galvaanisesti muista piireistä. Kaikkiin ohjauskoskettimiin tuodaan suojattu erikoismatala jännite (PELV), antaen suojan sähköiskuja vastaan. 2. Lähtö (häiriöilmoitusrele, liittimet NC, NO, C). Lähtö (ryhmä 2) on galvaanisesti erotettu muista piireistä. Tämän johdosta voidaan vapaasti valita liitetäänkö verkkojännite vai matala turvajännite lähtöliittimeen. 3. Syöttöjännite (liittimet L ja N tai L1, L2, L3). Galvaanisesti varmistetun eristyksen on täytettävä vahvistetun eristyksen vaatimukset mukaanlukien standardin EN vaatimat ryömintäetäisyydet ja välit. Kuva 7 /4-2 ma -5/1 V 1 k /4-2 ma -5/1 V CNONC L1 L2 L3 MGE 9 ja MGE ma äiriöilmoitusrele Verkkoliitäntä 8: +24 V 7: Anturitulo 6: GND (runko) 5: +5 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis 1: Digitaalitulo A: RS-485A Y: Vaippa B: RS-485B Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 TM MGE 71 ja MGE 8 Kuva 9 MGE 112 ja MGE 132 NC C NO Ryhmä 2 N PE L Ryhmä 3-1 V /4-2 ma 4-2 ma / B Y A STOP RUN /4-2 ma -1 V 1K : Digitaalitulo 9: GND (runko) 8: +24 V 7: Anturitulo B: RS-485B Y: Vaippa A: RS-485A 6: GND (runko) 5: +1 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis Ryhmä 1 TM /4-2 ma -5/1 V /4-2 ma -5/1 V 4-2 ma 1 k NC NO C L1 L2 L3 8: +24 V 7: Anturitulo 6: GND (runko) 5: +5 V 4: Asetuspistetulo 3: GND (runko) 2: Käy/seis 1: Digitaalitulo A: RS-485A Y: Vaippa B: RS-485B Verkkoliitäntä äiriöilmoitusrele Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 TM

7 2.4 Viestikaapelit Ulkoiseen käy/seis-katkaisijaan, digitaalituloon, asetus-piste ja anturiviesteille on käytettävä vaippasuojattuja kaapeleita, joiden poikkipinta-ala on vähintäin,5 mm² ja enintäin 1,5 mm². Kaapeleiden vaipat tulee liittää runkoon molemmista päistään. Kaapelin eristysvaipalla on oltava hyvä runkokosketus ja vaippa on tuotava niin lähelle liittimiä kuin mahdollista, kuva 1. Kuva 1 Runkoyhteyden ruuvit on aina kiristettävä, riippumatta siitä, onko kaapeli liitetty sen kautta tai ei. Pumpun liitäntäkotelon johtojen on oltava mahdollisimman lyhyet. Väylä-liitäntään käytetään vaippaeristettyä 2-johdin kaapelia. Vaippa liitetään liittimeen Y molemmista päistään, kuva 11. Kuva Pumpun asetukset E-pumput integroidulla paine-eroanturilla voidaan asettaa kahdelle ensisijaiselle säätömuodolle, nimittäin suhteutetulle paineelle tai vakiopaineelle. Lisäksi pumppu voidaan asettaa vakiokäyrälle. Suhteutetulla paineella pumppu aikaansaa suhteellisesti nousevan paine-eron kasvavalla virtaamalla, kuva 12. Vakiopaineella pumppu ylläpitää paine-eron vakiona virtaamasta riippumatta. Vakiokäyrän käytöllä pumppu on säätämätön. Käyrä voidaan asettaa alueelle min. ja maks. käyrien väliin. Kuva 12 set set 2 Säädetty käyttö set Suhteutettu paine Vakiopaine Pumppujen tehdasasetuksena on suhteutettu paine (katso jakso 3.1 Tehdasasetukset), koska tämä useimmissa tapauksissa on optimaalinen säätömuoto ja samalla eniten energiaa säästävä. Suhteutettu paine valitaan järjestelmiin, joissa on suhteellisen suuri painehäviö järjestelmän niissä osissa, joiden läpi koko vesimäärä virtaa. Normaalikäytön lisäksi (suhteutettu paine, vakiopaine ja vakiokäyrä) voidaan valita käyttömuodot Seis, Min. tai Maks., katso kuva 13. Y Säätämätön käyttö Vakiokäyrä TM TM TM Kuva 13 Min. Maks. Maks. käyrää voidaan käyttää m.m. ilmastukseen asennuksen yhteydessä. Min. käyrää voidaan käyttää sellaisten jaksojen aikana, jolloin virtaustarve on hyvin pieni. Säätömuodot (suhteutettu paine, vakiopaine) ja käyttömuodot (Seis, Normaali, Min., Maks.) voidaan kaikki asettaa pumpun kytkentärasian kojetaululta. Vaikka pumpun syöttöjännite katkaistaan säilyvät pumpun asetukset tallennettuina. Kaukosäädin R1 mahdollistaa lisäksi lukuisia säätömahdollisuuksia ja valvontanäyttöjä, katso jakso 5. Asetukset R1 avulla. 3.1 Tehdasasetukset Pumppujen tehdasasetuksena on suhteutettu paine. Nostokorkeuden arvo vastaa 5% pumpun maks. nostokorkeudesta (katso pumpun käyrästöä/tekn.tietoja). Monet järjestelmät toimivat tyydyttävästi tehdasasetuksella, mutta useimmat järjestelmät voidaan vielä optimoida muuttamalla asetusta. Pumppujen muut tehdasasetukset on merkitty paksulla kirjoituksella kunkin näytön alla jaksossa 5.1 KÄYTTÖvalikko ja jaksossa 5.3 ASENNUSvalikko. 4. Asetukset moottorikojetaulun avulla Pumppu voi korkeilla järjestelmälämpötiloilla tulla niin kuumaksi, että muitten kuin käyttöpainikkeiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Kytkentärasiasssa sijaitsee kuvan 14 mukainen kojetaulu josta löytyvät: Käyttöpainikkeet + ja nostokorkeuden (asetuspisteen aset ) ja säätömuodon asettamiseksi. Valokentät, keltaisia, nostokorkeuden ja säätömuodon osoittamiseksi. Merkkivalot, vihreä (käyttö) ja punainen (häiriö). Kuva 14 Valokentät Käyttöpainikkeet Merkkivalot 4.1 Nostokorkeuden asetus Pumpun nostokorkeus säädetään painamalla painiketta + tai. Kojetaulun valokentät ilmaisevat nostokorkeuden (asetuspisteen). Katso seuraavia esimerkkejä, kuvat 15 ja 16, jotka osoittavat mitä eri valokentät vastaavat nostokorkeutena. TM TM

8 Esimerkki: Pumppu suhteutetulla painesäädöllä: Kuvassa 15 on näytetty, että valokentät 5 ja 6 on aktivoitu. Tämä vastaa toivottua nostokorkeutta 3 m maks. virtaamalla. Asetusalue sijaitsee 1/4 ja 3/4 välisellä alueella maks. nostokorkeudesta. Kuva 15 m Esimerkki: Pumppu vakiopainesäädöllä: Kuvassa 16 näytetään, että valokentät 5 ja 6 on aktivoitu. Tämä vastaa toivottua nostokorkeutta 3,1 m. Asetusalue sijaitsee 1/8 nostokorkeudesta ja maks. nostokorkeuden välisellä alueella. Kuva 16 m TM TM Min. käyrän asetus Jatkuvalla painikkeen painamisella vaihdetaan min. käyrälle (alin valokenttä vilkkuu). Kun alin valokenttä palaa on pidettävä alaspainettuna 3 sek. ennenkuin valokenttä alkaa vilkkua. Takaisinasetus tapahtuu jatkuvalla + painikkeen painamisella kunnes toivottu nostokorkeus on saavutettu. Kuva 18 Min. käyrä 4.5 Pumpun käynnistys ja pysäytys Pumppu pysäytetään jatkuvalla painikkeen painamisella, kunnes yksikään valokentistä ei pala ja vihreä merkkivalo vilkkuu. Pumppu käynnistetään jatkuvalla + painikkeen painamisella kunnes toivottu asetuspiste on saavutettu. TM Vaihto suhteutetun ja vakiopaineen välillä Samanaikaisella + ja painikkeiden painamisella valokentät ilmaisevat toimiiko pumppu suhteutetulla paineella vai vakiopaineella. Valokentät Ylin + alin valokenttä vilkkuu Keskimmäiset valokentät vilkkuvat Säätömuoto Suhteutettu paine Vakiopaine Kun painikkeita painetaan pitempään kuin 5 sek., vaihtuu käyttömuoto vuorottain vakiopaineelle ja suhteutetulle paineelle. 4.3 Maks. käyrän asetus Jatkuvalla + painikkeen painamisella vaihdetaan maks. käyrälle (ylin valokenttä vilkkuu). Kun ylin valokenttä palaa on + pidettävä alaspainettuna 3 sek. ennenkuin valokenttä alkaa vilkkua. Takaisinasetus tapahtuu jatkuvalla painikkeen painamisella kunnes toivottu nostokorkeus on saavutettu. Kuva 17 Maks. käyrä TM

9 5. Asetukset R1 avulla Pumput pystyvät kommunikoimaan GRUNDFOS langattoman kaukosäätimen R1 kanssa. Kommunikointi tapahtuu infrapunavalon avulla. Pumpun lähetysja vastaanottoyksikkö on sijoitettu kojetauluun, kuva 19. Kuva 19 Kommunikaation aikana R1 on suunnattava kojetaulua päin. Kun kaukosäädin R1 kommunikoi pumpun kanssa vilkkuu kojetaulun punainen merkkivalo nopeasti. R1 antaa mahdollisuudet lukuisille pumpun lisäasetuksille ja olotilanäytöille. Näytöt on jaettu neljään rinnakkaiseen valikkoon, katso kuva 2:. YLEISTÄ (katso R1 käyttöohje) 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS Näyttökuvien numeroinnit kuvassa 2 viittaavat niihin jaksoihin, joissa näyttöjen käyttöjä kuvaillaan. TM Kuva 2 1. YLEISTÄ 1. KÄYTTÖ 2. OLOTILA 3. ASENNUS

10 5.1 KÄYTTÖvalikko Kun R1 kaukosäätimen ja pumpun välinen ensimmäinen kommunikaatio aloitetaan ilmestyy näyttöön käyttövalikon ensimmäinen näyttö Asetuspisteen säätö Liian monta uudell.käynn. (häiriön jälkeen) Ylikuormitus Anturiviesti ulkopuol. mittausalueen Asetuspisteviesti ulkopuol. mittausalueen (vain 4-2 ma) Kuivakäynti Muu häiriö äiriöilmoitus voidaan tässä näytössä kuitata painamalla OK, mikäli häiriön syy on poistunut älytysmuisti Näytössä näkyvien symbolien merkitys: Asetettu asetuspiste Todellinen asetuspiste Todellinen nostokorkeus Tässä asetetaan toivottu asetuspiste [m]. Suhteutetulla painesäädöllä on asetusalue 1/4 maks. nostokorkeudesta 3/4 maks. nostokorkeuteen asti. Vakiopainesäädöllä on asetusalue 1/8 maks. nostokorkeudesta aina maks. nostokorkeuteen asti (esimerkissä,8 metristä 6, metriin). Vakiokäyrällä säädetään asetuspiste %:na maks. käyrästä. Käyrän asetusalue sijaitsee min. ja maks. käyrien välissä. Lisäksi voidaan valita yksi seuraavista käyttömuodoista: Seis, Min. (min. käyrä), Maks. (maks. käyrä). Jos pumppuun on liitetty ulkoinen asetuspisteviesti, tulee asetuspiste tässä näytössä olemaan ulkoisen asetuspisteviestin maks. arvo, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti. Jos moottoria ohjataan ulkoisten viestien (Seis, Min. käyrä tai Maks. käyrä) tai väylän kautta, näkyy tämä näytössä jos asetuspisteen säätöä yritetään. Tässä tilanteessa ovat säätömahdollisuudet rajoitetut, katso jaksoa 9. Asetusten prioriteetit Käyttömuodon asetus Jos häiriöitä on rekisteröity, jäävät viisi viimeistä tapahtumaa näkyviin hälytysmuistiin. älytys - log 1 näyttää tuoreimman hälytyksen. Esimerkin näyttämä häiriötilanteen Alijännite, häiriökoodin ja ajan minuutteina, jona pumppu on ollut kytkettynä verkkovirtaan häiriötilanteen jälkeen. Tätä aikaa ei voida näyttää kolmivaihepumppujen kohdalla, koska ohjelmisto ei tue tätä ominaisuutta. 5.2 OLOTILAvalikko Tässä valikossa näytetään ainoastaan olotilanäyttöjä, eikä näitä arvoja ole mahdollista muuttaa tai säätää. Näytetyt arvot ovat voimassolevia arvoja viimeisimmän pumpun kanssa käydyn kommunikaation mukaisesti. Jos joku arvo halutaan ajanmukaistaa tulee R1 suunnata pumpun kojetaulua kohti ja OK painike aktivoidaan. Jos jonkun muuttujan arvosta halutaan jatkuva lukuarvo (esim. kierrosluku), aktivoidaan OK painiketta niin kauan kuin muuttujaa halutaan valvoa. Kunkin yksittäisen arvon toleranssi on näytetty näytön alla. Toleranssit ovat suuntaa antavia ja ilmoitettu %:na muuttujien maksimiarvoista Todellisen asetuspisteen näyttö Valitse yksi seuraavista käyttömuodoista: Seis, Min., Normaali (käyttö), Maks. Käyttömuodot voidaan valita tässä ilman että asetuspisteen säätö muuttuu äiriöilmoitukset Toleranssi: ±2% Tässä näytössä näytetään todellinen asetuspiste ja ulkoinen asetuspiste %:na alueella min. arvosta asetettuun asetuspisteeseen, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti Käyttömuodon näyttö Jos pumpulla on häiriöilmoitus, tulee syy näkymään näytössä. Seuraavat häiriösyyt voivat esiintyä: Liian korkea moottorilämpötila Alijännite Ylijännite Puuttuva vaihe (vain kolmivaihepumput) Syöttöverkkohäiriö (vain kolmivaihepumput) Tässä näytössä näytetään todellinen käyttömuoto (Seis, Min., Normaali (käyttö) tai Maks.). Lisäksi näytetään mistä käyttömuoto on valittu (R1, Pumppu, BUS tai Ulkoinen). 1

11 5.2.3 Todellisen arvon näyttö Ulkoisen asetuspisteviestin valinta Tässä näytössä näytetään todellinen mitattu nostokorkeus Todellisen kierrosluvun näyttö Toleranssi: ±5% Tässä näytössä näytetään pumpun todellinen kierrosluku Ottotehon ja käytetyn energian näyttö Ulkoisen asetuspisteviestin tulo voidaan asettaa erilaisille viestityypeille. Valitse yksi seuraavista tyypeistä: -5 V (esim. potentiometrille) (vain kolmivaihepumput), -1 V, -2 ma, 4-2 ma, Ei aktiivi. Kun valitaan Ei aktiivi tulee asetettu asetuspiste kaukosääätimeltä R1/kojetaululta olemaan määräävä. Asetettu asetuspiste on maks. arvo ulkoiselle asetuspisteelle, katso jakso 7. Ulkoinen asetuspisteviesti. Ulkoisen asetuspisteen todellinen arvo voidaan tarkistaa jakson Todellisen asetuspisteen näyttö mukaisesti Pumppupainikkeiden lukitus Toleranssi: ±1% Tässä näytössä ilmoitetaan pumpun todellinen ottoteho (W tai kw) syöttöverkosta. Pumpun kumuloitu energiakäyttö luetaan niinikään tästä näytöstä. Energian käytön arvo on yhteenlaskettu arvo pumpun ensiasennuksesta ja käyttöönotosta alkaen, eikä sitä voi nollata Käyttötuntien näyttö Pumpun + ja painikkeille valitaan: Aktiivit, Ei aktiivit Pumppunumeron talletus Toleranssi: ±2% Käyttötuntien arvo on kumuloitu arvo, eikä sitä voi nollata. 5.3 ASENNUSvalikko Säätömuodon valinta Tässä nimetään/muutetaan pumppunumero 1 ja 64 väliltä. Väyläkommunikaation yhteydessä jokaisella pumpulla tulee olla oma numeronsa Digitaalitulon toiminnan valinta Valitse yksi seuraavista säätömuodoista (katso kuva 12): Suht.paine (suhteutettu paine), Vakiopaine, Vakiokäyrä. Toivottujen suoritusarvojen asettaminen tapahtuu jakson Asetuspisteen säätö mukaisesti. uom. Jos pumppu on liitetty väylään (katso jakso 8. Väyläviesti), ei säätömuotoa voi asettaa R1 avulla. Pumpun digitaalitulo (liitin 1, kuva 7, 8 tai 9) voidaan asettaa monille toiminnoille. Valitse yksi seuraavista toiminnoista: Min. (min. käyrä), Maks. (maks. käyrä). Valittu toiminto aktivoidaan yhdistämällä seuraavat liittimet: 1 ja 9 yksivaihepumpuissa (kuva 7) ja 1 ja 3 kolmivaihepumpuissa (kuva 8 tai 9). Katso myös jakso 6.2 Digitaalituloliitäntä. Min.: Kun tulo aktivoidaan pumppu käy minimikäyrällä. Maks.: Kun tulo aktivoidaan pumppu käy maksimikäyrällä. 11

12 6. Ulkoiset pakko-ohjausviestit Pumpussa on ulkoisten viestien tulot pakko-ohjaustoiminnoille: Käy/seis ohjaus pumpulle. Digitaalitoiminto. 6.1 Käy/seis tuloliitin Toimintakaavio: Käy/seis tulo: Käy/seis (liittimet 2 ja 3) 6.2 Digitaalituloliitäntä Kaukosäätimen R1 avulla on mahdollista valita yksi seuraavista toiminnoista digitaalitulolle: Min. käyrä. Maks. käyrä. Toimintakaavio: Digitaalitoiminnon tulo: Digitaalitoiminto (liittimet 1 ja 9 yksivaihepumput) (liittimet 1 ja 3 kolmivaihepumput) Normaali käyttö Seis Normaali käyttö Min. käyrä Suhteutetulla paineella voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella 1/4 maks. nostokorkeudesta pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 21. Kuva 21 Esimerkki: Maks. nostokorkeudella 12 m, asetetulla asetuspisteellä 6 m ja ulkoisella asetuspisteellä 1% saadaan todellinen asetuspiste seuraavasti: todell = ( aset - ¼ maks. ) x % ulk.aset.piste + ¼ maks. = (6-12/4) x 1% + 12/4 = 6 m Vakiopaine käytössä voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella 1/8 nostokorkeudesta pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 22. Kuva 22 4 ¾ pumpun maks. nostokorkeudesta Asetettu asetuspiste pumpulla/r1 ¼ pumpun maks. nostokorkeudesta 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma Pumpun maks. nostokorkeus Asetettu asetuspiste pumpulla/r1 TM Maks. käyrä 7. Ulkoinen asetuspisteviesti Liittämällä analoginen viestianturi asetuspisteviestin tuloon (liitin 4) on nostokorkeus mahdollista kaukosäätää (ulkoinen asetuspiste). Todellinen ulkoinen viesti (-5 V (vain kolmivaihepumput), -1 V, -2 ma, 4-2 ma) on ilmoitettava/asetettava R1 avulla, katso jakso Ulkoisen asetuspisteviestin valinta. Kun valitaan vakiokäyrän käyttö R1 avulla, voidaan pumppua lisäksi säätää vapaavalintaisesta säätimestä. 4 1/8 pumpun maks. nostokorkeudesta 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma Esimerkki: Maks. nostokorkeudella 12 m, asetetulla asetuspisteellä 6 m ja ulkoisella asetuspisteellä 8% saadaan todellinen asetuspiste seuraavasti: todell = ( aset - 1/8 maks. ) x % ulk.aset.piste + 1/8 maks. = (6-12/8) x 8% + 12/8 = 5,1 m TM

13 Vakiokäyrän käytöllä voidaan asetuspiste asettaa ulkoisesti alueella min. käyrästä pumppuun asetettuun tai R1 avulla asetettuun asetuspisteeseen asti, kuva 23. Kuva 23 % Maks. käyrä 9. Asetusten prioriteetit Käy/seis- ja digitaalitulo vaikuttavat asetusmahdollisuuksiin. R1 avulla pumppu voidaan aina säätää käymään maks. käyrällä tai pysäyttää. Jos monet toiminnot aktivoituvat samanaikaisesti tulee pumppu toimimaan sen toiminnon mukaisesti jolla on korkein prioriteetti. Asetusten prioriteetit eri käyttömuodoilla ilmenevät seuraavista taulukoista: Asetettu asetuspiste pumpussa/r1 Min. käyrä Ilman väyläviestiä Mahdolliset asetukset Prioriteetti Pumpun kojetaulu tai Ulkoiset viestit R1 1 Seis 4 5 V (vain kolmivaihepumput) 1 V 2 ma 2 ma TM Maks. käyrä 3 Seis 4 Maks. käyrä 8. Väyläviesti Pumpussa on mahdollisuus sarjaliitäntäkommunikointiin RS-485 tulon kautta. Kommunikointi tapahtuu GRUNDFOS väylä-, GENIbus protokollan mukaan, ja mahdollistaa liittämisen GRUNDFOS Pump Management System 2 järjestelmään. Väyläviestin avulla on mahdollista kaukosäätää pumpun käyttömuuttujat kuten asetuspiste, käyttömuoto ym. Lisäksi on mahdollista säätää useita samankokoisia rinnankytkettyjä E-pumppuja. Samalla voi pumppu väylän kautta viestittää olotilatietoja tärkeistä muuttujista kuten säätömuuttujan todellinen arvo, syöttöteho, häiriöilmoitukset, jne. E-pumput voidaan myäs väylätulon kautta liittää kiinteistöhallintajärjestelmään tai muuhun ulkoiseen ohjaus- ja valvontajärjestelmään. GRUNDFOS antaa tarkempia tietoja. uom. Kun väyläviestiä käytetään, rajoittuvat R1 käyttömahdollisuudet. 5 Min. käyrä Min. käyrä 6 Nostokorkeusasetus Nostokorkeusasetus Esimerkki: Kun pumppua pakko-ohjataan digitaalitulon kautta maks. käyrälle, voi ainoastaan pumpun kojetaulu ja R1 pysäyttää pumpun. Pumpun kojetaulu tai R1 1 Seis 2 Maks. käyrä Väyläviestillä Mahdolliset asetukset Ulkoiset viestit Väyläviesti 3 Seis Seis 4 Maks. käyrä 5 Min. käyrä 6 Prioriteetti Nostokorkeusasetus Esimerkki: Kun pumppua ohjataan digitaalitulon kautta maks. käyrälle, voi ainoastaan pumpun kojetaulu, R1 ja väyläviesti pysäyttää pumpun. 13

14 1. Merkkivalot ja viestirele Pumpun käyttötilannetta voidaan valvoa pumpun kojetaulussa sijaitsevilla vihreällä ja punaisella merkkivalolla, kuva 24. Kuva Eristysvastusmittaus uom. E-pumppuja sisältävissä asennuksissa ei saa suorittaa eristysvastusmittausta koska sisäänrakennettu elektroniikka tällöin voi vaurioitua. Vihreä Punainen TM Ulkoista häiriöilmoitusta varten pumppu on varustettu häiriöilmoitusreleellä, jossa on potentiaalivapaa vaihtokytkin. Kahden kojetaulussa sijaitsevan merkkivalon ja viestireleen toiminta ilmenevät seuraavasta taulukosta: Merkkivalot äiriö (pun.) Käyttö (vihr.) äiriöilmoitusrele Kuvaus Ei pala Ei pala Syöttöjännite on katkaistu. C NO NC Pumppu käy. Ei pala Palaa C NO NC Ei pala Vilkkuu Pumppu on asetettu pysähtymään. C NO NC Palaa Ei pala C NO NC äiriö on pysäyttänyt pumpun, joka yrittää uudelleenkäynnistyä (pumppu on mahd. käynnistettävä uudelleen kuittaamalla häiriöilmoitus). Palaa Palaa C NO NC Pumppu käy, mutta on ollut pysähtyneenä häiriöstä. äiriösyyllä anturiviesti ulkopuol. mittausalueen pumppu jatkaa maks. käyrällä ja häiriöilmoitusta ei voi kuitata ennenkuin viesti on mittausalueella. äiriösyyllä asetuspisteviesti ulkopuol. mittausalueen pumppu jatkaa min. käyrällä ja häiriöilmoitusta ei voi kuitata ennenkuin viesti on mittausalueella. Palaa Vilkkuu C NO NC Pumppu on asetettu pysähtymään, mutta on ollut pysähtyneenä häiriön johdosta. äiriöilmoitus voidaan kuitata seuraavilla tavoilla: Paina hetken verran + tai painiketta pumpussa. Tämä ei muuta pumpun asetusta. äiriöilmoitusta ei voi kuitata + tai avulla, jos painikkeet ovat lukitut. Katkaise moottorin syöttöjännite hetkeksi. R1 avulla, katso jakso äiriöilmoitukset. Kun kaukosäädin R1 kommunikoi pumpun kanssa vilkkuu moottorin kojetaulun punainen merkkivalo nopeasti. 14

15 12. Tekniset tiedot yksivaihepumput 12.1 Syöttöjännite 1 x 2-24 V ±1%, 5/6 z, PE. Katso tyyppikilvestä. Sulake Moottorikoot,37 1,1 kw: Maks. 1 A. Sulake voi olla joko vakiosulake, hidas sulake tai nopea sulake Vuotovirta Maavuotovirta < 3,5 ma. Vuotovirta mitataan standardin EN mukaan Tulot/lähtö Käy/seis Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Digitaalinen Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Asetuspisteviestit Potentiometri -1 VDC, 1 kω (sis. jännitesyötön kautta). Maks. kaapelipituus: 1 m. Jänniteviesti -1 VDC, R i > 5 kω. Toleranssi: +%/ 3% maks. jänniteviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. Virtaviesti DC -2 ma/4-2 ma, R i = 175 Ω. Toleranssi: +%/ 3% maks. virtaviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. äiriöviestilähtö Potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kytkinkuormitus: 25 VAC, 2 A. Min. kytkinkuormitus: 5 VDC, 1 ma. Vaippaeristetty kaapeli:,5-2,5 mm². Maks. kaapelipituus: 5 m. Väylätulo GRUNDFOS väyläprotokolla, GENIbus protokolla, RS-485.,5-1,5 mm² vaippasuojattu 2-johdin kaapeli. Maks. kaapelipituus: 5 m. * Poikkipinta-ala vähint.,5 mm² ja enint. 1,5 mm². 13. Tekniset tiedot kolmivaihepumput 13.1 Syöttöjännite 3 x V ±1%, 5/6 z, PE. Katso tyyppikilvestä. Sulake Moottorikoot 1,1 5,5 kw: Maks. 16 A. Moottorikoko 1,1 kw: Maks. 32 A. Sulake voi olla joko vakiosulake, hidas sulake tai nopea sulake Vuotovirta Moottorikoko [kw] Vuotovirta [ma] < 5 1,1... 3, < 3,5 4,... 5,5 5,5 kw, min -1 < 1 7,5 < 1 Vuotovirta mitataan standardin EN mukaan Tulot/lähtö Käy/seis Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Digitaalinen Ulkoinen potentiaalivapaa katkaisija. Jännite: 5 VDC. Virta: < 5 ma. Asetuspisteviestit Potentiometri -5 VDC, 1 kω (sis. jännitesyötön kautta). Maks. kaapelipituus: 1 m. Jänniteviesti -5 VDC/-1 VDC, R i > 5 kω. Toleranssi: +%/ 3% maks. jänniteviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. Virtaviesti DC -2 ma/4-2 ma, R i = 25 Ω. Toleranssi: +%/ 3% maks. virtaviestillä. Maks. kaapelipituus: 5 m. äiriöviestilähtö Potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kytkinkuormitus: 25 VAC, 2 A. Min. kytkinkuormitus: 5 VDC, 1 ma. Vaippaeristetty kaapeli:,5-2,5 mm². Maks. kaapelipituus: 5 m. Väylätulo GRUNDFOS väyläprotokolla, GENIbus protokolla, RS-485.,5-1,5 mm² vaippasuojattu 2-johdin kaapeli. Maks. kaapelipituus: 5 m. * Poikkipinta-ala vähint.,5 mm² ja enint. 1,5 mm². 15

16 13.4 Muut tekniset tiedot EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) EN Moottorikoot,37 5,5 kw, poikkeuksena 5,5 kw, min -1 : Asennus asuntoalueelle rajoituksetta, standardin CISPR 11, luokka B, ryhmä 1 mukaisesti. Moottorikoot 7,5 kw ja 5,5 kw, min -1 : Asennus asuntoalueelle rajoitettu. Asennus teollisuusalueelle rajoituksetta, standardin CISPR 11, luokka A, ryhmä 1 mukaisesti. Jos 7,5 kw ja 5,5 kw, min -1, nelinapamoottorilla varustettu pumppu asennetaan asuntoalueelle, on asennukseen lisättävä EMC-suodatin (luokka B, ryhmä 1). Moottori täyttää standardin EN vaatimukset. GRUNDFOS antaa tarkempia tietoja. Kotelointiluokka Vakio: IP 55 (IEC 34-5). Eristysluokka F (IEC 85). Ympäristölämpötila Käyttö: 2 C C. Varastointi/kuljetus: 4 C C. Suht. ilman kosteus Maks. 95%. Äänenpainetaso Yksivaihepumput: <7 db(a). Kolmivaihepumput: Moottori [kw] Kierrosluku tyyppikilven mukaan [min -1 ] Äänenpainetaso [db(a)] 1, , , , , , , ävittäminen Tämän tuotteen tai sen osien hävittämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita: 1. Käytä paikallisia yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Jos jätekeräilyn palveluja ei ole, tai ne eivät vastaanota tai pysty käsittelemään tuotteen materiaaleja, voidaan tuote tai sen mahdolliset ympäristölle vaaralliset aineet toimittaa lähimpään GRUNDFOS-yhtiöön tai -huoltokorjaamoon. Oikeus muutoksiin pidätetään. 16

17 Denmark GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A DK-885 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Mexico 144 (164) Martinex Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 24 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.. Grundfosstraße 2 A-582 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-263 Aartselaar Tél.: Télécopie: Brazil GRUNDFOS do Brasil Ltda. Rua Tomazina 16 CEP Pinhais - PR Phone: Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin ua Lian Building uai ai Rd, (M) Shanghai 22 PRC Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Cajkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 Piispankylä FIN-173 Vantaa (elsinki) Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-3829 St. uentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMB Willy Pelz Straße 1-5 D Wahlstedt/olstein Tel.: Telefax: /7355 Greece GRUNDFOS ellas A.E.B.E. 2th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-192 Peania Phone: Telefax: V Korv. V SF ong Kong GRUNDFOS Pumps (ong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing ong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: ungary GRUNDFOS ungária Kft. Park u Törökbalint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited Flat A, Ground Floor 61/62 Chamiers Aptmt Chamiers Road Chennai 6 28 Phone: Telefax: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 1393 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-26 Truccazzano (Milano) Tel.: / Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin Miyakoda amamatsu City Shizuoka pref Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 2nd Fl., Dong Shin Building Daechi-dong, Kangnam-Ku Seoul Phone: Telefax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 415 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Mexico Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Nederland B.V. Pampuslaan 19 NL-1382 JS Weesp Tel.: Telefax: / New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North arbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-111 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przezmierowo Phone: Telefax: Portugal Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 179 P-278 Paço de Arcos Tel.: Telefax: Russia OOO GRUNDFOS- Service Center Shkolnaya, ul., 39 RUS Moskow Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-2811 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 63, Angeredsvinkeln 9 S Angered Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 1 C-8117 Fällanden/Z Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 14, Min-Yu Road Tunglo Industrial Park Tunglo, Miaoli County Taiwan 366, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3, Bangna, Phrakanong Bangkok 126 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI Bulgurlu Caddesi no. 32 TR-8119 Üsküdar Istanbul Phone: Telefax: United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 3131 North Business Park Avenue Fresno, CA Phone: Telefax: Addresses revised

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS OHJEET CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vastaavuusvakuutus Me Grundfos vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet GRUNDFOS ALPHA2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TPE, TPED Series 2000

TPE, TPED Series 2000 GRUNDFOS OHJEET TPE, TPED Series 2000 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010116, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset asennukset Euroopassa, katso

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Ovensuljin TS73V DORMA. x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla

Ovensuljin TS73V DORMA. x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla Ovensuljin DORMA TS73V x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla DORMA TS 73 V Ovensuljin Vaivaton asentaa Suljinvoima portaattomasti säädettävissä Yksinkertainen ja nopea asennus. Testattu EN1154:n mukaan.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Asennusohjeet P/N MMI , Rev. A Helmikuu ATEX-asennusohjeet Micro Motion LFT-sarjan pienen virtauksen lähettimille

Asennusohjeet P/N MMI , Rev. A Helmikuu ATEX-asennusohjeet Micro Motion LFT-sarjan pienen virtauksen lähettimille Asennusohjeet P/N MMI-20011745, Rev. A Helmikuu 2009 ATEX-asennusohjeet Micro Motion LFT-sarjan pienen virtauksen lähettimille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset asennukset Euroopassa, katso standardia

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

MC 80 UPE 25-80, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80

MC 80 UPE 25-80, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80 GRUNDFOS INSTRUCTIONS MC 80 UPE 25-80, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80 Fitting instructions Montageanleitung Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje Instruções de montagem ËÁ

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot