KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa"

Transkriptio

1 KELPO 2 hankkeen loppuraportti: Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa Mika Arffman Marjaleena Aatamila Jarmo Tervo Pentti Janka Jari Kymäläinen

2 3 ALKUSANAT toteutetussa Kierrätyspolttoaineiden ja lietteiden energiakäyttö Pohjois-Savossa (KELPO 1) -hankkeessa selvitettiin mahdolliset vaihtoehdot jätteiden energiakäytön järjestämiseksi Pohjois-Savossa. Hankkeessa selvitettiin ympäristönäkökohdat huomioiden teknisesti ja taloudellisesti sopivimmat ratkaisut kierrätyspolttoaineiden, teollisuus- ja yhdyskuntalietteiden sekä muiden biopolttoaineiden käyttöön Pohjois-Savossa. Hankkeessa pyrittiin huomioimaan alueen teollisuuden ja kuntien energiantarpeiden kehitys, uudet ympäristösäädökset ja vielä suunnitteluvaiheessa olleet tekniikat. Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa (KELPO 2) -hanke on KELPO 1 -hankkeen itsenäinen jatkohanke. Tässä julkaisussa on esitetty KELPO 2 - hankkeen aikana ( ) tehtyjen selvitysten keskeisimmät asiat. Hankkeessa jatkettiin KELPO 1- hankkeen myötä Pohjois-Savon jäte- ja energia-alan asiantuntijoiden, ympäristöviranomaisten sekä oppilaitosten välille muodostunutta yhteistyötä. Hankkeen keskeisimpänä päämääränä oli tarkentaa ja selvittää KELPO 1-hankkeessa esille nousseita kysymyksiä Pohjois-Savon energiajätteen hyötykäytön järjestämisessä. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet Pohjois-Savon ympäristökeskus, Kuopion Energia, Jätekukko Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Varkauden kaupunki. Kiitokset kaikille rahoittajille ja ohjausryhmän jäsenille erittäin aktiivisesta osallistumisesta hanketyöskentelyyn. Toivottavasti KELPO -hankkeiden myötä muodostunut yhteistyö ja hankkeissa tehdyt selvitykset ovat edesauttamassa jätteen energiakäytön osalta tehtäviä ratkaisuja Pohjois- Savossa. Kuopiossa Erkki Karttunen KELPO 2 hankkeen vastuullinen johtaja Hankeosioiden tekemisestä ja kirjoittamisesta ovat vastanneet seuraavat henkilöt: Insinööri Mika Arffman (vastaava kirjoittaja) DI Jarmo Tervo, DI Pentti Janka ja DI Jari Kymäläinen FM Marjaleena Aatamila Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (Kappaleet: 1-5, 7 ja 9) Empower Engineering Oy (Kappale 6: Energialaitostarkastelu) Kuopion yliopisto (Kappale 8: Terveys- ja ympäristövaikutusten arviointi)

3 4 SANASTO Epäpuhtaudet Haitallinen Hyötyjäte Kaatopaikkakaasu Kierrätyspolttoaineeseen kuulumattomat vieraat ainesosat ja kappaleet kuten esim. kivet, hiekka, lasi ja metalli. Aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa haittaa terveydelle. Jätejae, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai, jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää. Biokaasu (pääosin metaanin ja hiilidioksidin muodostama kaasuseos, joka syntyy mikrobiologisen metaanikäymisen tuloksena), joka muodostuu kaatopaikan hapettomissa kerroksissa. KELPO 1 hanke toteutettu ensimmäinen KELPO - hanke Kierrätyspolttoaineiden ja lietteiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa. Kierrätyspolttoaine Lisääntymiselle vaarallinen Loppusijoitus Myrkyllinen Ongelmajäte Yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista, kiinteistä ja syntypaikoilla lajitelluista jätteistä valmistettua polttoainetta. Aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa periytyviä geneettisiä vaurioita tai lisätä niiden esiintyvyyttä. Jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle. Aineet ja valmisteet mukaan lukien erittäin myrkylliset aineet ja valmisteet, jotka hengitettyinä tai nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa vakavan akuutin tai kroonisen terveydellisen haitan tai kuoleman. Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Perimää vaurioittava REF (Recovered Fuel) Sekajäte Aineet tai valmisteet, jotka hengitettyinä tai nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa periytyviä geneettisiä vaurioita tai lisätä niiden esiintyvyyttä. Kts. kohta kierrätyspolttoaine. Lajittelematonta yhdyskunta-, teollisuus- tai rakennusjätettä.

4 5 Syntypistelajittelu Syöpää aiheuttava Syövyttävä Yhdyskuntajäte Ärsyttävä Jätteiden lajittelua ja erillään pitämistä niiden syntypaikoilla. Aineet tai valmisteet, jotka hengitettyinä tai nieltyinä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa syövän tai lisätä sen esiintyvyyttä. Aineet ja valmisteet, jotka voivat tuhota elävän kudoksen ollessaan kosketuksessa sen kanssa. Asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuudessa, kaupassa tai muussa vastaavassa toiminnassa syntyvää jätettä. Aineet ja valmisteet, jotka eivät ole syövyttäviä, mutta voivat aiheuttaa tulehduksen välittömästi, pitkäaikaisessa tai toistuvassa kosketuksessa ihon tai limakalvojen kanssa.

5 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTA TAVOITTEET HANKEKUVAUS TIIVISTELMÄ KELPO 2 -HANKKEESEEN LIITTYVIÄ YMPÄRISTÖSÄÄDÖKSIÄ LAINSÄÄDÄNTÖ KAATOPAIKKADIREKTIIVI, VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 861/97, 1049/99, 552/2001 JA 13/2002 KAATOPAIKOISTA JÄTEVEROLAKI (495/1996, 1157/1998 JA 923/2001) ENERGIAVEROLAKI (SÄHKÖN JA ERÄIDEN POLTTOAINEIDEN VALMISTUSVEROLAKI 1260/96, 1261/97, 510/98, 919/ 2001 JA 1244/ 2001) VALTAKUNNALLINEN JÄTESUUNNITELMA VUOTEEN JÄTTEENPOLTTOASETUS, JÄTTEENPOLTTODIREKTIIVI (2000/76/EY) YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELOSTA / VALTIONEUVOSTON ASETUS JÄTEASETUKSEN ( /1390) LIITTEEN 4 MUUTTAMISESTA / JÄTTEEN JALOSTAMINEN KIINTEÄKSI POLTTOAINEEKSI, LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ (SFS 5875) ITÄ-SUOMEN ALUEELLA TOTEUTETUT JA SUUNNITTELU-VAIHEESSA OLEVAT KIERRÄTYSPOLTTOAINERATKAISUT ETELÄ-SAVO Jätemäärät Jätehuollon järjestäminen Energiajätehuolto Kierrätyspolttoaineiden valmistuslaitokset Etelä-Savossa Kierrätyspolttoaineiden polttolaitokset Etelä-Savossa Energiajätteen käyttömäärät KAINUU Jätemäärät Jätehuollon järjestäminen Energiajätehuolto Energiajätteen keräys Energiajätteitä käyttävät laitokset Energiajätteen käyttömäärät KESKI-SUOMI Jätemäärät Jätehuollon järjestäminen Energiajätehuolto Energiajätteen keräys Energiajätteitä käyttävät laitokset Energiajätteen käyttömäärät... 32

6 POHJOIS-KARJALA Jätemäärät Jätehuollon järjestäminen Energiajätehuolto Energiajätteen keräys Energiajätteitä käyttävät laitokset Energiajätteen käyttömäärät POHJOIS-SAVO KOKO TARKASTELTAVA ALUE Tarkasteltavan alueen asukas- ja jätemäärät Tarkasteltavan alueen jätemäärien mukaan lasketut kuivajäte- ja REF-määrät YHTEENVETO TARKASTELTAVASTA ALUEESTA REF-LAITOSTARKASTELU TAUSTAA JA LÄHTÖTIETOJA REF:N VALMISTUSKUSTANNUKSET Käyttökustannukset Investointikustannukset Investoinnit yhteensä REF-laitoksen käyttö- ja investointikustannukset yhteensä KULJETUSKUSTANNUKSET Kuivajätteen kuljetuskustannukset REF:n kuljetuskustannukset REF:n/erilliskerätyn jätteen poltossa muodostuneen tuhkan kuljetuskustannukset Kuivajätteen, REF:n ja tuhkan kuljetuskustannukset yhteensä ENERGIALAITOSTARKASTELU JOHDANTO HAAPANIEMEN VOIMALAITOKSEN YHTEYTEEN TULEVA REF-KATTILA Yleistä REF-kattila Savukaasujen puhdistus Savukaasupäästöjen pitoisuuksien kontrollointi Kierrätyspolttoaineen vastaanotto ja käsittely voimalaitoksella HAAPANIEMEN VOIMALAITOKSEN YHTEYTEEN TULEVA KAASUTIN Yleistä Kaasutin Kiinteäkerroskaasuttimet Leijukerroskaasuttimet Tuotekaasun puhdistus Kytkentä voimalaitokseen STROMSDALIN JUANKOSKEN KARTONKITEHTAALLE RAKENNETTAVA REF-KATTILA Perusvaihtoehto; kuori- ja turvekattila Vaihtoehto, REF-kattila Vaihtoehto, sähkön tuotanto... 59

7 KAUKOLÄMPÖVERKON JA HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN LÄHEISYYTEEN RAKENNETTAVA JÄTTEENPOLTTOKATTILA Yleistä Kattila Arinakattila Leijupetikattila Polttoaineenkäsittely Polttoaineenkäsittely arinakattilalle Polttoaineenkäsittely leijupetikattilalle ENERGIATASELASKELMAT Kuopion alueen energiantuotantovaihtoehdot Kuopion alueen kaukolämpökuorma Voimalaitosten suoritusarvot Ajojärjestykset ja seisokit Energiataseet Juankosken energiantarve ja energiantuotantovaihtoehdot ENERGIANTUOTANNON KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Polttoainekustannukset ja -verot Investoinnit, pääoma-, kiinteät käyttö- ja kunnossapitokustannukset Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset Kustannukset yhteensä KANNATTAVUUSLASKELMAT YHTEENVETO ENERGIALAITOSTARKASTELUSTA JUANKOSKEN ENERGIALAITOSVAIHTOEHDON LISÄTARKASTELU VAIHTOEHDOT REF:N POLTTO ENSISIJAISENA POLTTOAINEENA JUANKOSKEN ENERGIALAITOSVAIHTOEHDOISSA YHTEENVETO JUANKOSKEN TILANTEESTA TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTENARVIOINTI JOHDANTO KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KULJETUKSET REF:N VALMISTUS JA SIIRTO POLTTOON POLTTO Kaasutus Arinapoltto TUHKAT SAVUKAASUJEN PUHDISTUS YHTEENVETO TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA YHTEENVETO LÄHTEET KIRJALLISUUSLÄHTEET INTERNET-LÄHTEET HENKILÖKOHTAISET TIEDONANNOT... 94

8 9 1. JOHDANTO 1.1. Tausta Jätteenpolttodirektiivin (2000/76/EY) myötä tulevat mittaus- ja puhdistusvelvoitteet vaikuttavat jätteiden energiakäytön järjestämiseen merkittävästi. Nykyinen jätteenpoltto, jossa jätettä käytetään seos- ja rinnakkaispolttoaineena tulee tulevaisuudessa taloudellisesti kannattamattomaksi, koska toiminta katsotaan jätteenpoltoksi, mikäli prosenttikin polttoaineesta on peräisin jätteestä. Jätteenpolttodirektiivi koskee käytössä olevia polttolaitoksia lähtien. Uudet jätteenpolttolaitokset ovat kuuluneet jätteenpolttodirektiivin alaisuuteen vuoden 2003 alusta lähtien. (Härkönen 2002) Valtioneuvoston tavoitteen mukainen 70 %:n jätteen hyötykäyttöaste vuodelle 2005 edellyttää jätteen energiahyötykäytön lisäämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että neljän vuoden päästä Suomessa tulisi olla polttokapasiteettia noin miljoonalle tonnille energiajätettä vuodessa. Tällöin tarvittaisiin viisi tonnin polttolaitosta ja noin parikymmentä tonnin polttolaitosta lisää sekä muutamia erikoislaitoksia teollisuuden erityisjätteille (Härkönen 2002). Vuonna 2000 Pohjois-Savossa syntyi noin t loppusijoitettavaa yhdyskunta-, teollisuus- ja rakennusjätettä. Tästä määrästä loppusijoitukseen päätyi t. Maakunnan yhdyskuntajätehuollon hyötykäyttöaste oli 37 %. (Kiema et al. 2002) KELPO 1 -hankkeessa laskettiin, että loppusijoitettavasta jätemäärästä noin t olisi kuivajätettä, josta voitaisiin valmistaa noin t kierrätyspolttoainetta. Kun kierrätyspolttoaineen ja biojätteen osuus vähennetään loppusijoitettavan jätteen määrästä, hyöty-käyttöaste (n. 67 %) maakunnassa nousee lähelle Valtioneuvoston asettamaa 70 %:n tavoitetta. (Kiema et al. 2002) 1.2. Tavoitteet KELPO 2 -hankkeen tavoitteena oli selvittää ja tarkentaa KELPO 1 -hankkeessa energialaitostarkastelun sekä terveys- ja ympäristövaikutusten osalta esille nousseita kysymyksiä. Lähimaakuntien energiajätehuollon tilanteesta oli tarkoitus selvittää ratkaisut, joilla olisi mahdollista vaikutusta Pohjois-Savoon suunniteltavaa jätteenpolttoa ajatellen. REF:n valmistus-laitokseen ja ympäristösäädöksiin liittyvät asiat oli tarkoitus päivittää vastaamaan hankkeen aikaista tilannetta. KELPO 1 -hankkeessakin mukana olleista energialaitostarkasteluvaihtoehdoista, tarkasteltavaksi valittiin kohteet, joiden toteuttaminen voi olla tulevaisuudessa mahdollista ja joiden osalta tarvittiin lisäselvityksiä (Haapaniemen ja Stromsdalin REF-vaihtoehto). Haapaniemen voimalaitoksen yhteyteen rakennettava kaasutinvaihtoehto, jossa tuotekaasu puhdistettaisiin ennen polttoa, ja kaukolämmöntuotantoon keskittyvä Heinälamminrinteen jätteenpolttovaihtoehto otettiin mukaan täysin uusina kohteina. Hankkeen tavoitteena oli vertailla energialaitosvaihtoehtojen kannattavuuksia ottaen huomioon tulevaisuuden jätteenpolttosäädökset. Lisäksi energialaitosvaihtoehdoille pyrittiin selvittämään jätteenpolton teknisistä ratkaisuista aiheutuvat kustannukset ja riskit. Terveys- ja ympäristövaikutusten arvioinnissa oli tavoitteena hahmottaa energialaitostarkastelussa tutkittujen vaihtoehtojen terveys- ja ympäristövaikutukset.

9 Hankekuvaus KELPO 2 -hanke Kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestäminen Pohjois-Savossa on osa Itä- Suomen Tavoite 1-ohjelmakautta. Hankeen päärahoittajana on ollut Pohjois-Savon ympäristökeskus, jonka rahoitusosuudesta puolet saatiin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja toinen puoli oli kansallista rahoitusta. Muina rahoittajina olivat Kuopion Energia, Jätekukko Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Varkauden kaupunki. KELPO 2 -hanke on osa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun hallinnoimaa KOKOEKOhankeperhettä, missä on tavoitteena edistää ja kehittää Pohjois-Savon ympäristöalan osaamista ja ympäristöalan teknologioita. KELPO 2 -hanke on itsenäinen jatkohanke toteutetulle KELPO 1 -hankkeelle (Kierrätyspolttoaineiden ja lietteiden energiakäyttö Pohjois-Savossa), jossa selvitettiin vaihtoehdot jätteiden energiakäytön järjestämiseksi Pohjois-Savossa. KELPO 1 -hankkeessa selvitettiin ympäristönäkökohdat huomioiden teknisesti ja taloudellisesti kannattavimmat ratkaisut kierrätyspolttoaineiden, teollisuus- ja yhdyskuntalietteiden sekä muiden biopolttoaineiden käyttöön Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun ja rahoittajien lisäksi Kuopion yliopisto toimi KELPO 2 - hankkeessa partnerina sekä Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto asiantuntijatahoina. KELPO 2 -hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuivat: Yliopettaja Erkki Karttunen (puheenjohtaja) Ympäristöinsinööri Helka Markkanen Tuotantojohtaja Esa Lindholm ( ) Käyttöpäällikkö Matti Voutilainen ( ) Toimitusjohtaja Arto Ryhänen Tekninen johtaja Pekka Björk Toimitusjohtaja Risto Kauhanen Jätehuoltopäällikkö Jarmo Vepsäläinen Professori Juhani Ruuskanen Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä Maakuntasuunnittelija Seppo Laitila Projekti-insinööri Mika Arffman (sihteeri) PSAMK Pohjois-Savon ympäristökeskus Kuopion Energia Kuopion Energia Jätekukko Oy Jätekukko Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy Varkauden kaupunki Kuopion yliopisto Kuopion kaupunki Pohjois-Savon liitto PSAMK

10 11 2. TIIVISTELMÄ KELPO 2 -hanke koostui kuudesta osatehtävästä: 1. Hankkeeseen liittyvät ympäristösäädökset. 2. Itä-Suomen alueella toteutetut ja suunnitteluvaiheessa olevat kierrätyspolttoaineratkaisut. 3. Energialaitostarkastelu. 4. Juankosken energialaitosvaihtoehdon lisätarkastelu. 5. REF:n valmistuslaitostarkastelu. 6. Terveys- ja ympäristövaikutusten arviointi. Hankkeen osatehtävistä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu teki neljä osiota (1, 2, 4 ja 5). Yksi osatehtävä (3) ostettiin hankkeen ulkopuoliselta taholta (Empower Engineering Oy). Terveys- ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastasi hankkeessa partnerina toiminut Kuopion yliopisto. Hankkeessa tarkasteltiin ympäristösäädöksiä, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat osatehtävissä käsiteltyihin osa-alueisiin. Esitetyillä ympäristösäädöksillä on pyritty selventämään muissa osatehtävissä esille nousseita asioita. Suomen lainsäädäntöön on viime vuosina sisällytetty ja lähivuosina tullaan sisällyttämään monia merkittäviä EU-direktiivejä. Euroopan Unionin jätepolitiikan ensisijainen tavoite on jätteiden synnyn ehkäiseminen. Jätteet tulisi hyödyntää materiaalina tai energiana ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on jätteiden turvallinen loppusijoittaminen. Vahvimmin lähivuosien jätehuoltoon ovat vaikuttaneet/vaikuttavat valtioneuvoston päätös kaatopaikoista sekä kaatopaikkadirektiivi, jotka asettavat vaatimuksia kaatopaikkarakenteille ja rajoituksia kaatopaikalle läjitettävän biohajoavan jätteen määrälle. Vuoden 2003 alusta voimaan astunut jätteenpolttoasetus (jätteenpolttodirektiivi) tulee lisäämään kierrätyspolttoaineiden/jätteiden rinnakkaispolton kustannuksia tiukentamalla laitosten päästömääräyksiä (mittaus- ja puhdistusjärjestelmäinvestoinnit). Tarkistetun valtakunnallisen jätesuunnitelman (vuoteen 2005) mukaan jätealan kehittämiseksi tarvitaan uusia ohjauskeinoja, joita on lähivuosina tulossa jätteiden määrän sekä jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi valtioneuvosto esitti, että jätevero korotetaan asteittain nykyisestä 15,14 /t vuoden 2003 aikana 23 /t ja vuonna 2005 jo 30 /t. Korotuksella pyritään parantamaan erityisesti yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämistä, joille asetettuihin hyödyntämistavoitteisiin ei ole päästy. Jätteenpolttoasetuksen myötä tulleet velvoitteet (puhdistus-, mittaus- ja analyysivaatimukset) aiheuttavat lisäkustannuksia nykymuotoiselle jätteiden rinnakkais- ja seospoltolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2005 jälkeen ollaan tilanteessa, jossa nykymuotoinen jätteiden poltto ei ole enää kannattavaa. Mikäli yksikin prosentti polttoaineseoksesta on peräisin jätteestä, kattilaa koskevat kaikki jätteenpolttodirektiivin vaatimukset. Mittausvelvoitteiden ja kustannusten kasvaessa sekä investointien lisääntyessä nykyinen 5-30 %:n kierrätyspolttoainemäärä polttoaineseoksessa ei enää riitä kattamaan muodostuvia kustannuksia. Kierrätyspolttoaineen osuus polttoaineessa tulisikin nostaa mahdollisimman suureksi. (Härkönen 2002) Valtioneuvoston tavoitteen mukainen 70 %:n jätteen hyötykäyttöaste edellyttää jätteen energiahyötykäytön lisäämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että neljän vuoden päästä Suomessa tulisi olla polttokapasiteettia noin miljoonalle tonnille energiajätettä vuodessa. Tällöin tarvittaisiin viisi tonnin polttolaitosta ja noin parikymmentä tonnin polttolaitosta lisää (Härkönen 2002). Jätteenpolttoa tullaan keskittämään suuriin laitoksiin, joiden polttoaineenkeräysalueet tulevat olemaan laajoja ja poltettavan jätteen kuljetusmatkat pitkiä.

11 12 Hankkeessa tarkasteltiin Pohjois-Savon lähimaakuntien eli Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan energiajätehuollon tilannetta. Niistä selvitettiin poltettavaksi kelpaavat jätemäärät, jätteitä polttavat energialaitokset, jätepolttoainetta valmistavat murskauslaitokset, kaatopaikkaratkaisut nyt ja tulevaisuudessa sekä jätteenpolttoratkaisut, joilla on mahdollisesti vaikutuksia Pohjois-Savon alueelle suunniteltavaan jätteen energiakäyttöön. Tarkastelluissa maakunnissa ei ole järjestetty laajaa yhdyskuntajätteenpolttoa eikä lähitulevaisuudessa ollut rakenteilla edellä esitetyn kokoluokan jätteenpolttolaitoksia KELPO 1 -hankkeessa tehty REF-laitostarkastelu päivitettiin vastaamaan vuoden 2002 tilannetta. Kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksen prosessilaitteiden investointi-kustannukset tarkistettiin Rumen Oy:ltä, jolta saadut kustannusarviot olivat KELPO 1 -hankkeen laskelmien perustana. Lisäksi osatehtävässä REF-laitostarkastelu tehtiin tarkastelu Suomessa vuonna 2002 toimineista kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksista. Tarkastelu on esitetty raportin liitteenä 16. Lähimaakuntien tarkastelun perusteella ohjausryhmässä päätettiin, että REF- ja energialaitostarkasteluissa käytetään KELPO 1 -hankkeessa selvitettyjä Pohjois-Savon jätemäärätietoja. Selvityksessä on tarkasteltu tilannetta, missä hyödynnettäisiin kaikki Pohjois-Savon alueella muodostuva polttokelpoinen jäte ja polttolaitos sijoittuisi Pohjois-Savon alueelle. Polttokelpoiseen jätteeseen sisällytetään kotitalouksissa, yrityksissä, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa muodostuvat jätteet. KELPO 2 -hankkeeseen tehdyssä energialaitostarkastelussa tarkennettiin jätteiden energiakäytön teknisiä ratkaisuita ja kustannuksia KELPO 1 -hankkeen perusteella valituille toteutusvaihtoehdoille: G REF-höyrykattila Haapaniemen voimalaitokselle. G REF-kaasutin, jossa tuotekaasu puhdistetaan ennen polttoa ja poltetaan Haapaniemen voimalaitoksella. G REF-höyrykattila Stromsdalin kartonkitehtaalle. G Kaukolämpökattila Heinälamminrinteen jätekeskuksen läheisyyteen. Stromsdalin kartonkitehtaan osalta energialaitostarkastelussa laskennan perusteeksi otettiin tilanne, jossa ensisijaisesti poltettaisiin kartonkitehtaalla muodostuva kuori sekä tasteriliete ja loput käytettävästä polttoaineesta olisi REF:ä. Tarkastelussa oli kaksi vaihtoehtoa eli höyrykeskus- ja voimalaitosvaihtoehto. Energialaitostarkastelussa havaittiin, ettei kummassakaan vaihtoehdossa kaikkea Pohjois-Savon alueella muodostuvaa jätettä saada poltettua. Tämän vuoksi tehtiin Juankosken energiavaihtoehdon lisätarkastelu. Siinä laskennan perusteeksi otettiin tilanne, jossa Juankoskella poltettaisiin ensisijaisesti REF:ä ja, mikäli REF ei riittäisi, loput polttoaineesta olisi kuorta ja tasterilietettä. Myöskään tässä vaihtoehdossa kaikkea REF:ä ei saada poltettua, vaan osa kierrätyspolttoaineesta tulisi toimittaa johonkin toiseen polttolaitokseen. Lisäksi kuori ja tasterilietteelle tulisi keksiä jokin loppukäyttöratkaisu. Energialaitostarkastelun kannattavuustarkastelussa Heinälamminrinteen jätekeskuksen läheisyyteen rakennettava kaukolämpölaitos osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Siinä kuivajätteen vastaanottohinnan tulisi olla n. 38 /t, jotta päästäisiin turpeen polttoa Haapaniemen voimalaitoksella vastaavaan kustannustasoon. Juankosken voimalaitos osoittautui toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi, jossa jätteen vastaanottohinnaksi REF-polttoaineen valmistus-laitoksella tuli 60 /t. Tässä vaihtoehdossa tulee kuitenkin huomioida, ettei kaikkea Pohjois-Savon alueella muodostuvaa jätettä saada poltettua tutkitun kokoluokan laitoksella. Haapaniemen yhteyteen suunniteltava REF-kaasutin, jossa tuotekaasu pudistetaan ennen polttoa, osoittautui kolmanneksi parhaaksi vaihtoehdoksi. Siinä vastaanottohinnan tulisi olla n. 78 /t, jotta päästäisiin turpeen polttoa vastaavaan kustannustasoon. Kaasutinvaihtoehdon huono puoli on se, ettei

12 13 tuotekaasun puhdistukseen perustuvaa ratkaisua (ennen polttoa) ole vielä suuressa mittakaavassa käytössä. Haapaniemen voimalaitoksen REF-kattilainvestoinnin vastaanottohinnan tulisi olla 100 /t, jotta päästäisiin turpeen polttoa vastaavaan kustannustasoon. Huono kannattavuus johtuu pääasiassa kattilan korkeasta hinnasta ja tuorehöyryn arvojen rajoituksista. Kattilan hinta on korkea johtuen kattilan tyypistä ja siitä, että ainoastaan osa (35 % - 50 %) sen kapasiteetista käytetään REF:n polttoon, mutta koko kapasiteetille on oltava REF-polton mitoitus ja tekniikka. REF-kattilan matalammat höyrynarvot alentavat Haapaniemen laitoksen sähköntuotantoa. KELPO 1 -hankkeessa tehdyssä terveys- ja ympäristövaikutusten selvityksessä esiteltiin laajemmin jätteenkäsittelyn terveysvaikutuksia. Näin ollen KELPO 2 -hankkeessa keskityttiin tarkemmin eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksiin. KELPO 2 -hankkeessa tehdyssä terveys- ja ympäristövaikutusten tarkastelussa asioita on käsitelty suppeammin varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin verrattuna. Vaikutuksissa ilmakehään rajoituttiin kasvihuonekaasujen määriin ja esim. liikenteen osalta ympäristövaikutuksia arvioitiin välillisesti esittämällä liikenteen päästöt eri vaihtoehdoissa. Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ei ole käsitelty. Hankkeessa oli useita eri vaihtoehtoja ja niiden tarkastelussa keskityttiin lähinnä eroavaisuuksien vertailuun saatavilla olevan aineiston perusteella.

13 14 3. KELPO 2 -HANKKEESEEN LIITTYVIÄ YMPÄRISTÖSÄÄDÖKSIÄ Tässä kohdassa on tarkasteltu sellaisia ympäristösäädöksiä, jotka ovat vaikuttaneet/vaikuttavat hankkeessa käsiteltyihin osa-alueisiin. Näin ollen tässä tarkastelussa esitetyt asiat eroavat jonkin verran KELPO 1 -hankkeessa käsitellyistä säädöksistä. Biojätteen biologista käsittelyä, puhdistamolietteiden käyttöä, yhdyskuntajätevesien käsittelyä, lannoitelainsäädäntöä ja RES-Edirektiiviä koskevat osiot on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, kun taas Jätteen jalostaminen kiinteäksi polttoaineeksi. Laadunvalvontajärjestelmä. (SFS 5875), Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen ( /1390) liitteen 4 muuttamisesta /1128 ja Energiaverolaki (Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistusverolaki 1260/96, 1261/97, 510/98, 919/ 2001 ja 1244/ 2001) on otettu mukaan selventämään muissa osaselvityksissä esille nousseita asioita. Seuraavassa on käyty lyhyesti läpi jätteisiin ja niiden energiakäyttöön liittyviä ympäristösäädöksiä ja niiden vaikutuksia Suomessa Lainsäädäntö Viime vuosikymmenen aikana Suomen lainsäädäntöä on mukautettu vastaamaan EU-lainsäädäntöä ja lähivuosinakin kansalliseen lainsäädäntöön tullaan sisällyttämään monia merkittäviä EU-direktiivejä. Uusia määräyksiä ja velvoitteita on tullut ja tulee vastaamaan tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. Euroopan Unionin jätepolitiikan ensisijainen tavoite on jätteiden synnyn ehkäiseminen. Jätteet tulisi hyödyntää materiaalina tai energiana ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on jätteiden turvallinen loppusijoittaminen. Vahvimmin lähivuosien jätehuoltoon ovat vaikuttaneet/vaikuttavat valtioneuvoston päätös kaatopaikoista sekä kaatopaikkadirektiivi, jotka asettavat vaatimuksia kaatopaikkarakenteiden tasolle ja rajoituksia kaatopaikalle läjitettävän biohajoavan jätteen määrälle. Jätteenpolttodirektiivi tulee lisäämään kierrätyspolttoaineiden/jätteiden rinnakkaispolton kustannuksia tiukentamalla laitosten päästömääräyksiä (mittaus- ja puhdistusjärjestelmäinvestoinnit). Tarkistetun valtakunnallisen jätesuunnitelman (vuoteen 2005) mukaan jätealan kehittämiseksi tarvitaan uusia ohjauskeinoja, joita on lähivuosina tulossa jätteiden määrän sekä jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi valtioneuvosto päätti esittää (jätesuunnitelman tarkistuksen yhteydessä), että jätevero korotettaisiin asteittain nykyisestä 15,14 /t vuonna /t ja vuonna 2005 jo 30 /t. Korotuksella pyritään parantamaan erityisesti yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämistä, joille asetettuihin hyödyntämistavoitteisiin ei ole päästy

14 Kaatopaikkadirektiivi, Valtioneuvoston päätös 861/97, 1049/99, 552/2001 ja 13/2002 kaatopaikoista Kaatopaikkadirektiivi (31/99/EY) astui voimaan Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/97) vastasi jo suurelta osin kaatopaikkadirektiivin vaatimuksia ja tarvittavat muutokset on tehty päätöksissä 1049/99, 552/2001 ja 13/2002. Vuoden 2002 alusta lähtien kaatopaikoille ei ole saanut sijoittaa jätettä, jota ei ole esikäsitelty. Vaatimusta ei tarvitse noudattaa, mikäli esikäsittely ei edistä jätteen määrän terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan vähentämistä. Esikäsittelyllä tarkoitetaan lajittelua sekä fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia menetelmiä, joiden avulla jätteen ominaisuuksia muutetaan sen määrän tai haitallisuuden vähentämiseksi ja käsittelyn tai hyödyntämisen helpottamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jäte tulee vähintäänkin syntypistelajitella ennen kaatopaikkasijoitusta. Kaatopaikalla on vuoden 2002 alusta lähtien tarkoitettu jätteiden käsittelypaikkaa, jossa jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan, mukaan lukien tuotantopaikan yhteydessä oleva paikka, jonne jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään sekä yli vuoden käytössä oleva paikka, jossa jätettä varastoidaan väliaikaisesti. Vuoden 2002 alusta lähtien kaatopaikkakaasut on pitänyt kerätä yhteen ja hyödyntää tai käsitellä mahdollisuuksien mukaan. Samoin kaatopaikkojen pintarakenteet sekä vesien hallinta ja käsittely on tullut olla (jo olemassa olevilla kaatopaikoilla) kunnossa vuoden 2002 alusta saakka. Kaatopaikoille ei saa vuoden 2004 jälkeen sijoittaa asumisessa syntyvää jätettä eikä ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus, palvelu tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole erilliskerätty (hyödyntämistä varten). Käytössä olevan kaatopaikan tulee täyttää kaatopaikan pohjarakenteita koskevat vaatimukset lähtien. Kaatopaikkadirektiivin mukaan tulisi jätteenkäsittelymaksulla kattaa kaatopaikan perustamisesta, hoidosta, jälkihoidosta ja lopettamisesta muodostuvat kustannukset Jäteverolaki (495/1996, 1157/1998 ja 923/2001) Jätevero on Suomessa 15,14 /t jätteestä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Veroa ei tarvitse suorittaa muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta: G Saastuneesta maa-aineksesta, joka voidaan sijoittaa kyseiselle kaatopaikalle. G Keräyspaperin puhdistuksessa syntyvästä siistausjätteestä. G Voimalaitoksen rikinpoistojätteestä ja lentotuhkasta. G Jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön, käytöstä poistamisen tai jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteissa tai rakennuksissa. Jäteverolaissa kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa säilytetään muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhyempi aika ennen sen käsittelyä tai hyödyntämistä. Jäteverolakia ei sovelleta alueeseen, jonne sijoitetaan ainoastaan maan ja kallioperän aineksia. Myöskään tätä lakia ei sovelleta alueeseen, jossa jäte hyödynnetään muista jätteistä eroteltuna, kompostoidaan tai muutoin biologisesti käsitellään erilliskerättyä biojätettä tai jäte-vedenpuhdistamon lietettä.

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke. ympäristövaikutusten arviointiselostus Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 24.2.2005 18067 LAHTI ENERGIA OY KIERRÄTYSPOLTTOAINEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä

Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä sisällöllisesti valmis luonnos julkaistiin viime vuoden kesällä ja EU:n komissio hyväksynee sen vuoden 2006 aikana. Tässä raportissa tarkastellaan vertailuasiakirjassa kuvattuja tekniikoita suomalaisen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Jätteen energiahyötykäytön ympäristövaikutusten arviointiohjelma Esipuhe 4.1.2012 Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Turun seudun alueelle suunnitellun jätevoimalan toteuttamiseksi.

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN

RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Green Net ry 1/63 RAKENNUSMATERIAALIN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Selvitys pientalorakentamiseen liittyvän rakennusmateriaalijätteen muodostumisesta, määristä, käsittelytavoista, kuljetuslogistiikasta sekä

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle

225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle 225 Kirsi Merilehto ja Tuula Rytkönen Opas jätetietoa toimittavalle VAHTI-asiakkaalle Helsinki 2001 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-0919-X ISSN 1455-0792 Painopaikka: Oy Edita Ab Helsinki 2001 Alkusanat

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Pekka Ojanen (toim.) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Metsäteollisuuden ympäristölupaja

Lisätiedot