Tuuli Mikonaho, Esa Tikkanen, Jouko Nieminen, Jukka Vepsäläinen, Riitta Güner, Toimialapalvelu, Työ- ja elinkeinoministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.10.2012 Tuuli Mikonaho, Esa Tikkanen, Jouko Nieminen, Jukka Vepsäläinen, Riitta Güner, Toimialapalvelu, Työ- ja elinkeinoministeriö"

Transkriptio

1 1

2 Toimiala Online käyttäjä- ja arviointitutkimukset Johannes Vuorensola (2007, kyselytutkimus) Antti Hynninen (2008, kyselytutkimus) Reino Hjerppe (2009) Toimialapalvelu ja Toimiala Online Arvio järjestelmän tavoitteista, toiminnasta ja kehittämisestä Mikko Nivaro (2010) Käyttäjälähtöinen suunnittelu Kehittämismahdollisuudet Toimiala Online - tietopalvelussa Tuuli Mikonaho (2012) Toimiala Online Laatu ja hyödynnettävyys

3 Vastaajat Ulkoiset asiakkaat: 157 henkilöä (63,8 %) - Konsultointiyritykset (31,2 %) - Yritykset (22,9 %) - Oppilaitokset ja opiskelijat (24,2 %) Yritykset 54,1 % Sisäiset asiakkaat: 89 henkilöä (36,2 %) - ELY-keskukset (42,7 %) - Finnvera (22,5 %). YHTEENSÄ 246 (100 %)

4 Toimiala Onlinen ulkoiset asiakkaat n=49 40 n=38 30 n= n=7 n=15 n=6 n=13 0 Yritys (toimintaansa aloitteleva) Yritys (pidemmän aikaa toiminut) Konsultit Oppilaitos tai opiskelija Muu järjestö Yksityinen henkilö Ulkoisilta asiakkailta kysyttiin heidän tehtäväänsä organisaatiossa. Kysymykseen vastanneista henkilöistä (n=151): asiantuntijatehtävä 37,1 % omistaja, toimitusjohtaja tai muu johtotehtävä 28,5 % opettaja tai kouluttaja 11,3 % markkinointi- ja kehittämistehtävä 6,6 % opiskelija 6,6 %, hallinnon tehtävä 5,3 % tutkimustehtävä 2 % tuotantovastaavan tehtävä 1,3 % muu tehtävä 1,3 % Jokin muu esimerkiksi kunta, elinkeinokehitysyhtiö tai pääomasijoittaja

5 Toimiala Onlinen sisäiset asiakkaat 40 n= n= n=5 n=4 n=3 n=8 n=4 n=7 0 Sisäisistä asiakkaista (n=89) työskenteli: rahoitukseen liittyvä tehtävä 25,8 % johdon- ja päättäjätason tehtävä 21,4 % projekti- tai asiantuntijatehtävä 19,1 % ennakointi-tehtävä 12,4 % neuvontatehtävä 9 % yritysten kehittämis- tai koulutustehtävä 5,6 % muu tehtävä 6,7 % (mm. toimistotyö, viestintä ja pk-yritysten kansainvälistäminen) Esimerkiksi: Finpro, Tekes, PKT-säätiö, Tukes Suomen Kuntaliitto

6 Vastaajien taustaorganisaation toiminta-alue % Kansainvälinen Valtakunnallinen Alueellinen Paikallinen n = 230

7 Vastaajien taustaorganisaation koko 16 % 33 % 1-5 henkilöä 8 % 6-10 henkilöä henkilöä 20 % henkilöä yli 250 henkilöä 23 %

8 Onko Toimiala Online tuttu? 14 % 18 % Ei lainkaan On silmäillyt sivustoa 24 % 9 % On hakenut joskus tietoa On perehtynyt joihinkin osa-alueisiin 35 % Tuntee palvelun hyvin

9 Kuinka kauan on käyttänyt Toimiala Onlinea? 21 % 18 % alle vuoden 1 3 vuotta 16 % 4 5 vuotta yli 5 vuotta 45 % Yli 5 vuotta käyttäneet jakautuvat tasan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kesken. Näistä pitkäaikaisimmista käyttäjäryhmistä suurimpia ovat ELY-keskukset ja Finnvera (sisäiset asiakkaat) sekä konsultit, oppilaitokset ja opiskelijat sekä muut järjestöt (ulkoiset asiakkaat).

10 Vapaan aineiston ja maksullisen aineiston käyttäjät 45 % 0, % 0,5455 Omistaa käyttäjätunnuksen sekä salasanan Käyttää vain vapaata aineistoa

11 10 Toimiala Onlinen laadun ja hyödynnettävyyden kouluarvosana (vastaaja vastasi kouluarvosanalla 4-10) ,23 8,23 Laatu Hyödynnettävyys 6 5 n = Ulkoisten asiakkaiden antama laatuarvosana oli hieman parempi kuin sisäisten asiakkaiden. Vain vapaata aineistoa käyttävien asiakkaiden antamat laadun ja hyödynnettävyyden arvosanat olivat aavistuksen parempia kuin käyttäjätunnuksilla kirjautuvien asiakkaiden. Pidempään palvelua käyttäneiden silmissä laatu ja hyödynnettävyys olivat korkeammalla tasolla verrattuna uudempiin käyttäjiin

12 Kouluarvosana Toimiala Onlinen kehityksestä kahden viime vuoden aikana (vastaaja vastasi kouluarvosanalla 4-10) 40 % 35 % 30 % Arvosanan keskiarvo: 8,09 n = ,51 % 31,44 % 25 % 21,13 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0 % 2,58 % 2,58 % 6,70 % 2,06 % En osaa sanoa Todennäköisesti uusia käyttäjiä

13 Kouluarvosana Toimiala Onlinen aineistojen hyödyllisyydestä (vastaaja vastasi kouluarvosanalla 4-10, 4 = ei lainkaan hyödyllinen, 10 = erittäin hyödyllinen) Käyttötilastot 6,51 Ajankohtaista-osio 7,99 Muu aineisto 6,93 Energiatilastot 6,24 Julkisen rahoituksen tilastot Koulutus- ja tutkimustilastot Väestötilastot 7,02 7,18 7,12 Tuotanto- ja taloustilastot Työmarkkinatilastot 7,78 7,73 Ennusteet Suhdanneindikaattorit 8,33 8,28 Maaseututilastot 6,36 Yritykset- ja toimipaikat 8,36

14 Kouluarvosana Toimiala Onlineen kahden viime vuoden aikana lisättyjen aineistojen hyödyllisyydestä (vastaaja vastasi kouluarvosanalla 4-10, 4 = ei lainkaan hyödyllinen, 10 = erittäin hyödyllinen) Eurostat-työllisyystilastot 6,75 Työnvälitystilastot 6,89 Työvoiman poistumatiedot 7,06 Pendelöintitiedot 7,42 VATT:n ennusteet 7,44 Ulkomaankaupan alueelliset tuonti- ja vientitiedot 7,55 Finnveran tilinpäätösaineisto 7,6 Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto ja kokoluokittelu 7,7 PK-yritysbarometrit 8,26

15 Maksullisesta aineistosta saatu lisäarvo 70 % 60 % 62,1 % 50 % 40 % 30 % 37,9 % 20 % 10 % 0 % Kokee saavansa lisäarvoa Ei koe saavansa lisäarvoa n = 87

16 Onko tutustunut Toimiala Onlinen kuvakantaan? 5 % 1 % Ei lainkaan 19 % 40 % On silmäillyt sivustoa On käyttänyt kerran tai pari On käyttänyt useasti 35 % On pääkäyttäjä organisaatiossaan n = 198

17 Käytön hankaluudet 27 % 10 % 36 % Tiedon löydettävyys Metatiedon epäselkeys Kirjautuminen Ei ongelmia 22 % Avoimista kommenteista kävi ilmi, että ongelmia esiintyi jonkin verran myös omien hakujen tallentamisessa, hakutekijöiden yhdistämisessä ja valitsemisessa sekä tiedon hyödyntämisessä. Lisäksi hankalaksi koettiin se, ettei taulukoihin voi linkata suoraan, vaan niihin on siirryttävä aina vasenta valikkoa pitkin.

18 Kouluarvosana Toimiala Onlineen äskettäin tehtyjen uudistusten hyödyllisyydestä (vastaaja vastasi kouluarvosanalla 4-10) Uutiskirje 7,99 Kuvakannan kuvien selaustoiminto 8,1 Luokitusten pikavalikot 8,27 PDF-ohjeet 8,46 Aineistojen vapaa saatavuus 9,08 Ruotsinkielinen versio 6,82 Englanninkielinen versio 7,7

19 Toimiala Onlinen suositeltavuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 92,3 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Suosittelisi 7,7 % Ei suosittelisi

20 Toimiala Onlinen tunnettuus Tunnettuus: ka. 6,59 Vastaajien 1-2 keskeisintä valintaa tunnettuuden lisäämiseksi Mainonta muissa Internet-palveluissa, kuten Yritys-Suomessa (40 %) Alueelliset esittelytilaisuudet (39,5 %) Järjestöjen hyödyntäminen mainonnan apuna (32,1 %) Perinteisempi mainonta esimerkiksi alan lehdissä (23,7 %) Lähituen aktiivinen tiedottaminen ja neuvonta (22,6 %) Sosiaalinen media (17,9 %) Lisäksi 4,7 % ehdotti muita keinoja, joista voisi harkita esimerkiksi seuraavia: Selosteet Yrityselämän julkaisuihin Toimiala Onlinen näkyvyys yritysneuvontapisteissä Yhteistyön lisääminen oppilaitosten ja opettajien kanssa Yhteistyö ammattiliittojen kanssa Toimialakohtaisesti suunnattujen julkaisujen hyödyntäminen Kohdennettu mainonta printti- tai sosiaalisessa mediassa Nykyisen käyttäjäkunnan sitouttaminen käyttökoulutuksen kautta

21 Minkä tulisi olla Toimiala Online ESRhankkeen tärkein tavoite? 40 % 35 % 34,90 % 33,30 % 30 % 25 % 20 % 20,60 % 15 % 10 % 9,50 % 5 % 0 % Vapaasti saatavat aineistot Järjestelmän kehittäminen Tiedon analysointi Tiedotus ja koulutus Tutkimuksessa kartoitettiin lyhyesti myös sitä, millaisia vaikutuksia ESR-hankkeella on ollut vastaajien mielestä. Avoimista kommenteista selvisi, että kehitystoiminta oli aktivoitunut monen asiaa kommentoineen mielestä. Myös läpinäkyvyyden lisääntyminen ja rahoituksen takaaminen mainittiin. Osa kommentoijista ei osannut sanoa, mikä oli mahdollisesti aiheutunut hankkeen ja mikä jonkun muun seurauksena

22 TOIMIALA ONLINE Laatu ja hyödynnettävyys 2012 Päätelmät ja kehitysehdotukset 1. Aineistojen vapaa saatavuus käyttäjien mielestä tärkein asia (maksavien asiakkaiden kokemaa hyötyä tulisi kasvattaa tai sitten avata kaikki aineistot vapaiksi) 2. Asiakaskunta on laajentunut vapaiden aineistojen myötä, samoin potentiaalisten uusien asiakkaiden määrä lienee kasvanut (aktiivinen lähestyminen?) 3. Tunnettuutta pitäisi parantaa (markkinointikampanja, brändi) Digitaalinen markkinointi, banner-mainonta muilla internetissä/weblehdissä Crowd Sourcing eli joukkoistaminen sosiaalisen median keinoin Printtimainonta (tietty kapea kohderyhmä ja/tai Talouselämä, Kauppalehti) Tapahtumat, messut 4. Käytön laajentumista edistäisi mobiilisovelluksen tarjoaminen 5. Tiedon löydettävyyttä pitäisi helpottaa (sivukartta, sivujen rakenne, hakuteknologia) 6. Metatiedon selkeyttä olisi parannettava 7. Kuvakannan tunnettuutta pitäisi parantaa 8. Kuvakannan ajantasaisuudesta pitäisi huolehtia 9. Kuvakantoja voitaisiin luoda eri tarpeisiin (hankekohtaisesti, päätöksenteon tueksi) 10. Koulutusta pitäisi lisätä, erityisesti alueellista koulutusta (myös lähituki) 11. Valmiiksi jalostetun, analysoidun tiedon tarve kasvaa Aluetieto, kansainvälinen tieto, Open Access Data Ennakoinnin merkitys kasvaa, erityisesti pitempi aikaväli Blogi tai foorumi, jossa kaksisuuntainen keskustelu 12. Kilpailu tietomarkkinoilla kiristyy: Resurssit? Strategia?

23 1

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu

Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Tarja Niemelä Yritysrahoituksen neuvontapalveluiden laatu N:o 204 / 2014 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Puh. 040-576

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke

Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke 2013 Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke Pirjo Räsänen Sisällysluettelo Tutkimuksen taustaa... 3 Outdoors Finland Etelä hanke... 3 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet... 4 Vastaajien

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17. Mika Saloheimo

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17. Mika Saloheimo KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17 Mika Saloheimo SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: SLOK-PROJEKTIN VAIHEET JA TULOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VASEK Oy Rekrytointitutkimus

VASEK Oy Rekrytointitutkimus VASEK Oy Rekrytointitutkimus Tammikuu 2008 TUTKIMUSRAPORTTI: Projektivastaava Juho Ylimäki, CSR Tutkimuspalvelut 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 1.1. Tutkimuksen tarkoitus...2 1.2. Kohderyhmä...2

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

ENERGIATOIMIALAN KARTOITUS JA KYSELY ENERGIATOIMIALAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ VUONNA 2010

ENERGIATOIMIALAN KARTOITUS JA KYSELY ENERGIATOIMIALAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ VUONNA 2010 ENERGIATOIMIALAN KARTOITUS JA KYSELY ENERGIATOIMIALAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ VUONNA 2010 Kestävää energiaa Hämeestä -hanke 2009-2011 1 Kestävää energiaa Hämeestä

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle Eeva Vesanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Lisätiedot