MUSIIKKITUOMARISTON PALAUTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKKITUOMARISTON PALAUTTEET"

Transkriptio

1 MUSIIKKITUOMARISTON PALAUTTEET Ricardo Padilla: BATERIA: tuomareiden arvostelukaavakkeissa 4 arviointikohtaa joiden perusteella annettiin arvosana. Moni kohta tosin vaikuttaa toisiinsa, kuten jatkossa voin todeta. Soitinten keskinäinen tasapaino: Tämä asia oli kaikilla kunnossa soitinnuksen (tietyn rumputyypin määrä suhteessa baterian kokoon) osalta. Ilahduttavaa oli myös monipuolinen soittimisto (agogo, cuica, frigideira...) Koska tamborimit ovat haastavin soitin bateriassa, niin soittotekniset puutteet aiheuttavat sen, että niiden panos kokonaissoundiin jää vähäisemmäksi kuin mikä olisi ihanteellista; tämä etenkin jos tempo on hyvin nopea - tästä kärsi eritoten Maracanãn, joskin valittu tempo oli toimiva savellyksellisessä mielessä. Maracanãn bateriassa huomio kiinnittyi myöskin 1. marcação:n soittajaan jolla oli upea, energinen tatsi soittoon. Balanssi olisi bateriassa parantunut mikäli muutkin olisivat takoneet yhtä antaumuksellisesti, nyt k.o. soitin erottui muihin nähden hieman liikaa, mutta kun kyeessä on 1. surdo, energisyys korvasi hienoisen epäbalanssin. Roseiran ssa kaipasin enemmän tukea kokonaisuuteen caixoilta: caixojen määrä oli kyllä hyvä suhteessa baterian kokoon, mutta soittajien tatsi ja kenties soittokuvio missä tuli päräys iskulle (kun yleensä on synkoopilla), teki caixojen panoksesta enemmän ilmavan kuin muita rumpuja yhteensitovan elementin. Roseiran balanssi kärsi myös siitä että mikitettäväksi oli valittu 3. marcação, mikrofoni miltei kiinni kalvossa jolloin äänentoisto korostaa yläsäveliä suhteessa perusääneen ja kun ääniauto kulki heti baterian perässä, peitti kyseinen vahvistettu rumpu 1. marcação:ta. Muissa kouluissa ei ollut mainittavaa, lukuun ottamatta jo alussa mainittua tamborimien soiton haastavuutta. Papagaiolle extra-papukaijamerkki frigideirojen käytöstä. Soitinten Vire: Tämä oli mielestäni kaikilla kunnossa, ainoastaan jo edellä mainittu Roseiran vahvistettu 3. surdon vaikutti surdojen virityksen kuulemiseen kunnolla. n sovitus kappaleeseen: tämä on osa-alue johon vahvasti vaikuttaa myös tekninen osaaminen. Onhan selvää, että kokeneemmalla/taitavammalla soittajistolla pystyy myös kehittämään enemmän Samba-enredoa tukevaa sovitusta. Edellä mainittu Tamborimien soiton haastavuus ja niiden jääminen soinniltaan vaisuksi tämän takia, vaikuttaa siihen miten hyvin tamborim-kuviot tukevat samba-enredon melodiaa. Se vaikuttaa myös siihen, miten hyvin bateria pystyy erottamaan 1. ja 2. samban toisistaan, etenkin 1. sambaan lähtö jää hyvin vaisuksi monelta koululta kun tamborimien pitäisi pystyä hyökkäämään siihen kunnolla ja luomaan energiaa uuden kierron alkuun. Kiitettävästi koulut olivat kehittäneet breikkejä. Sinä aikana kun Espalla pystyin kulkuetta seuraamaan, niin huomasin kuitenkin että melkein kaikilla oli sovituksen suhteen jokainen samba-enredo-kierto samanlainen; sama breikki samassa paikkaa biisiä, samat lähdöt, samat chocalhon lähdöt... Tässä asiassa monipuolisin oli Papagaion jolla oli eniten variointia eri kerroilla. Erikoismaininta 'pogoilu'-breikistä joka ei ehkä musiikilliselta anniltaan ollut huikea mutta erittäin muikea ;-). Soiton Tarkkuus ja Tempo: Mielestäni valitut tempot olivat kaikilla kouluilla valittu hyvin biisiin nähden. Maracanãlla tempo hieman hidastui Espalla, mutta se alussa olikin varsin nopea ja tamborimeilla oli vaikeuksia pysyä siinä, joten pieni löysääminen oli loppujen lopuksi hyvä kokonaisuuden kannalta. Baterioiden tekninen suoritus oli yleisesti ottaen hyvä 'raskaiden nahkojen' osalta, Cariocan nuorella baterialla tämä osa-alue paranee varmasti kokemuksen myötä - lisää keikkoja vaan, etenkin kulkueita missä joutuu kävelemään ja soittamaan samaan aikaan! Kuten olen jo moneen kertaan todennut, tamborimit vaativat eniten harjoittelua, niiden rooli bateriassa on kuitenkin niin tärkeä, että soisin koulujen panostavan aikaa ja vaivaa niihin. HARMONIA Puxadorin laulun, säestyksen ja baterian rytminen harmonia:

2 Tämä asia oli kunnossa melkein kaikilla: Maracanãn äänenvahvistus oli suhteessa bateriaan mielestäni riittämätön: sekä cavaquinho että puxadorin laulu olisivat saaneet kuulua enemmän. Gambolla taas cavaquinhon soundi oli hyvin ohut mikä vaikutti haitallisesti sointuharmonian kuulemiseen. Toisin sanoen panostaminen laadukkaaseen äänentoistoon ehdottomasti kannattaa. Kahdella koululla oli langaton järjestelmä, jolla saatiin musiikki kuulumaan koko koulun matkalta, mikä oli hienoa paneutumista asiaan. Roseiran systeemissä ei tainnut olla viiveistystä kauko-kaiuttimissa mikä aiheutti äänijärjestelmien välissä epärytmisyyttä ja Papagaiolla taas oli viiveistetty etukaiuttimia (ainakin tuli jäljessä realisuoritukseen nähden) liikaakin: lasten skottiruutumekkoala oli sijoittuneena niin, että se joutui hieman kärsimään musiikin epäsynkasta. Sinänsä kaukokaiuttimien antama kuulokuva oli papagaiolla onnistunut, koko koulu sai hyvän miksauksen laulusta, kielisoittimista ja bateriasta. Puxadorin laulusuoritus: Roseiran puxadorit lauloivat oikein puhtaasti, mutta puxadorin tehtävänä on myös innostaa koulua parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Sitäkin voi harjoitella: miettikää minkälaisia välihuutoja voisitte vetää ja mihin kohtiin biisiä, myös ruumiinkieli ja kontaktin ottaminen yleisöön auttaa tunnelman luomisessa. Vaikutelma jää vaisuksi jos keskittyy vain laulusuoritukseen. Papagaiolla oli suurin ongelma valittu sävellaji: se sopii mieslaulajille hyvin mutta vaatii naislaulajilta hyvin korkeaa äänialaa ja laulun puhtaus kärsi tästä. Myös miesäänillä tuntui välillä olevan pieniä puhtausongelmia, jota kompensoi toki innostava esiintyminen. Muilla kouluilla tuntui olevan hyvä tasapaino ehjän laulusuorituksen ja innostavuuden välillä. Koko koulun laulusuoritus Yleisesti ottaen kiitettävä meininki; eniten vaikutuin Roseiralaisten lauluinnokkuudesta kun taas Maracanã voisi petrata tässä asiassa, etenkään vaunudestaqueilla ei pitäisi olla mitään syytä olla laulamatta. Papagaion koko koulun laulusuoritusta haittasi jo em. miehinen sävellaji. Sambakoulujen kulkueeseen osallistujien enemmistö on kuitenkin naisia, joten sävellaji pitäisi valita huolella samba-enredoa sävellettäessä jotta se olisi kaikkien laulettavissa. Jos naisäänellä joutuu laulamaan kovin matalalta kun oktaavia korkeammalle ei pääse, ei se lauluääni kauheasti kanna kulkueessa. Erikoismaininta Papagaion baterialle, jonka soittajista moni lauloi mukana ilman pakkoa. SAMBA DE ENREDO Tämä on aihe jonka kohdalla haluaisin pohtia enemmänkin biisin toimivuutta samba-enredona kuin arvostella miten hyvä joku teksti on tai miten tylsä joku melodia... Menen koulu kerrallaan: Gambo: Kiitettävästi sävellyksessä oli kiinnitetty huomiota melodian rytmin yhteensopivuuteen baterian ja cavaquinhon synkopointeihin. Tämä on ollut musiikillisesti suurin ongelma, kun olen ollut mukana viime vuosina äänittämässä karnevaalilevyjä. Laulun melodia täytyy säveltää samban rytmiin, muuten se sotii rytmiryhmän soittoa vastaan. Soittajalle tulee vähän samanlainen fiilis kuin joku silittäisi kissaa vastakarvaan - äärimmäisen epämukavalta. Gambon biisissä on siis tämä otettu hienosti huomioon, mikä ei ole helppoa kun tekee sanoitusta suomen kielellä, sanojen 'flow' on täysin erilainen kuin portugalin kielessä. Tämä ehkä aiheutti sen, että biisin alkupuolella on aika harvakseltaan tavuja tahteja kohden, mikä kuulosta hieman tyhjältä. Mutta varsinainen ongelma, mikä mielestäni tässä kappaleessa on, on rakenteessa: Samba-enredossa pitäisi olla kaksi selkeästi erilaista osaa, 1. samba ja 2. samba, sekä molempien osien lopussa kertosäkeet. Poikkeuksia tästä rakenteesta on Brasiliassakin ollut vuosien saatossa ja ne yleensä ovat herättäneet myös polemiikkia. Tässä k.o. kappaleessa ensiksi 1. samban kertosäe ei nouse kertosäkeenomaiseksi, äänien mataluus ikään kuin sotii kertosäkeen nostattavaa tarkoitusta vastaan. Nostatus tulee ikään kuin tämän jälkeen mennessä 2. sambaan - 2. samban alku kuulostaa enemmän kertosäkeeltä kuin sitä edeltävä varsinainen kertsi, kun lisäksi kohta säkeen lopetus "... horjumaan." kuulostaa taitteelta ja on lisäksi melodian korkein kohta.

3 Tämä kaikki tekee hyvin epäselväksi sen missä 1. samba loppuu ja 2. samba alkaa - ja tämä on erittäin tärkeä asia karnevaalikulkueessa. Itse melodiasta voin sanoa sen, että on sinänsä hienoa, että suomalaisen sambakoulun musiikissa kuuluu suomalaisuus, mutta mielestäni kannattaisi jatkaa brasilialaisten samba-kappaleiden analysointia ja opettelua, pyrkiä ensin tekemään tyyppilisen riolaisen karnevaalibiisin ja sitten pikkuhiljaa lisätä omaa 'paikallisväriä'. Roseira Tämän kappaleen rakenne on kiitettävän selkeä ja teksti hahmottuu hyvin, sanoja/tavuja on sopivasti tempoon nähden, lisäksi loppusointuja on runsaasti mikä tekee biisistä soljuvan. Myös sävellaji oli valittu hyvin kulkueeseen sopivaksi. Yksi asia, mikä kannattaisi ottaa huomioon, on tarpeeksi erilaisen melodiset ratkaisut ja sopivan äänialan käyttäminen. Nyt melodia pyörii paljon samoissa sävelissä ja on paljon säkeitä, jotka muistuttavat toisiaan. Se ensinnäkin vaikeuttaa laulun opettelua, mutta se että laulu pyörii jatkuvasti samoissa äänenkorkeuksissa, myös rasittaa ääntä enemmän kuin vaihtelevampi melodia. Suurin synti kuitenkin on se että kappale ei ota huomioon samban synkopointia juuri mitenkään. n rytmi ei korreloi melodian kanssa, ts. samaa melodiaa voisi säestää soittamalla vaikkapa merengueä. Lääkkeeksi tähän ehdotan jatkossa kahta asiaa: 1. kuunnelkaa paljon vanhojen sambamestareiden musiikkia: Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Velha Guarda da Portela... Heidän lauluistaan on ehkä helpompi oppia miten melodia nivoutuu rytmiin kuin nykyisistä karnevaalisamboista. Itse käytän usein esimerkkibiisinä tästä aiheesta Nelson Cavaquinhon 'Folhas Secas'-laulua. https://www.youtube.com/watch?v=wcnycllylog 2. melodiaa sävellettäessä pitäisi säestää omaa lauluaan esim. naputtamalla tamborim-kuviota tai kitaralla tai cavaquinholla samba-rytmissä säestäen. Säestyskuviossa pitää huolehtia tällöin että synkoopien paikat ovat oikein: 1. isku synkooppi 2 tasan 3 tasan ja 4 synkooppi. Tämä perinteinen tapa soittaa sambaa mahdollistaa sointujen vaihdon etuiskulla tai heti 1. jälkeen synkoopilla. Carioca Tässä biisissä on varsin selkeä samba-enredon rakenne, vaikka 2. samban kertosäettä edeltävä osio on jo itsessään kertosäkeenomainen. Modulaatio G-duuriin varsinaiseen kertosäkeeseen on kuitenkin erittäin hauska yksityiskohta. Jotkut soinnutusratkaisut kuulostavat hieman oudolta ja melodia voisi soljua paremmin säkeestä toiseen, nyt tulee vähän fragmentoitunut olo siitä miten kuulijaa hyppyytetään eri kohtiin sen sijaan että pehmeästi ohjattaisiin. Kappale kuitenkin toteuttaa karnevaalilaulun päätavoitteen; olla innostava, helposti muistettava ja kotipaikkarakas! Rytmisesti voisi melodiassa käyttää vähemmän daktyyleitä (taa-titi, epäsambamainen mutta hyvin suomalainen...), niiden tilalla enemmän synkooppeja (ti-taa-ti) tai trioleita. Lisäksi kannattaa laajentaa harmonisten ratkaisujen repertoaaria, se toisi enemmän vaihtelua soinnutukseen ja auttaisi kappaleen soljumisessa osasta toiseen. Maracanã ja Papagaio Tämä palaute tulee näille kouluille yhteisesti, koska palaute on molemmille hyvin samanlaista. Ensinnäkin, molempien koulujen biisit olivat jo kaukaa välittömästi tunnistettavissa samba-enredoksi, toisin sanoen samba-enredon biisinteko on heille tuttua ja eri musiikilliset elementit jotka tekevät samba-enredon ovat hyvin hallussa.

4 Molempien kappaleissa on myös paljon sanoja yritetty mahduttaa pieneen tilaan, Maracanãn biisissä jopa tuli sellainen tunne, että 'missä tässä ehtii hengittää?'. Myös joidenkin sanojen rytmitys oli näin olen hieman hankala. Biisien rakenteet olivat toimivat ja melodia johti hienosti kertosäkeisiin, jotka olivat selkeästi biisien kohokohdat. Koska karnevaalibiisinteko on näillä kouluilla hyvin hallussa, toivoisin jatkossa rohkeampia ratkaisuja; nyt olisi jo aika kokeilla lyödä enemmän omaa leimaa musiikkiin, kenties lainata ratkaisuja muista musiikkityyleistä mikäli se sopii kuvaamaan enredoa. Kun säännöt osaa jo näin hyvin niin niitä voi ruveta jo rikkomaan... Ottakaa yhteyttä jos on kysyttävää. Mirkka Kivilehto: PAPAGAIO Kappaleen melodia on energinen, iloinen ja samba de enredon perinteitä kunnioittava. Melodia on mieleenpainuva ja varmasti jo muutaman kuuntelukerran jälkeen jää soimaan päähän (mikä on hyvä asia). Melodia toimii kulkuebiisissä erinomaisesti, tosin on ehkä hiukan ennalta-arvattava. Kappaleen teksti on hauska, rohkea ja toimii sekin kulkueessa erinomaisesti ja tukee kulkueen enredoa hyvin. Omana erillisenä kokonaisuutenaan teksti olisi voinut olla hieman rikkaampi mielikuviltaan ja jopa astetta vielä rohkeampi, kun teemana oli punk. Melodia ja teksti toimivat yhteen erinomaisesti, samoin sävellyksen rakenne toimi hyvin. : Puxadorien laulu,säestys ja bateria toimivat hyvin yhteen ja kokonaisuus kuulosti luonnolliselta ja levolliselta. Puxadorien laulusuoritus oli hyvä, innostava, varma ja yleisöä huomioiva. Samoin säestys toimi hyvin, cavaquinhon soitto ja soinnutus oli rikasta ja cavaquinhon ja kitaran kompit toimivat hyvin yhteen. Koko koulun laulusuoritus oli lähes täydellinen. Osittain näytti, että joiltain tanssijoilta oli jäänyt sanat opettelematta ja laulaminen olisi voinut olla varmemman näköistä. Lisäksi kommentteja, jotka eivät vaikuttaneet arvosteluun: Erittäin hyvä teema! Koulu sai hyvin ja luonnollisen tuntuisella tavalla toimimaan yhteen samban ilon ja punkin angstin. Erityiskiitokset koululle hyvästä asenteesta, joka näkyi esiintymisessä sateesta ja äänentoisto-ongelmista huolimatta! GAMBO Sävellyksen melodia on kympin arvoinen. Se on omalaatuinen, rikas ja vanhan samba de enredon tyyliä kunnioittava. Melodiassa toistuvat mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla sekä duuri- että molliteemat ja tämä tukee myös enredon tematiikkaa.

5 Kappaleen teksti tuki hyvin kulkuetta ja on oma mielenkiintoinen kokonaisuutensa. Tekstissä on saatu ilmaistua vaikeitakin asioita, niin että sanoma ei mene liian monimutkaiseksi kulkueessa laulettaessa. Tekstiin olisi voinut ottaa hiukan enemmän tarttumapintaa tavalliselle kuulijalle. Hyvä teksti kerrassaan! Melodia ja teksti toimivat hyvin yhteen, samoin rakenne toimii erinomaisesti. : Puxadorien laulu, säestys ja bateria toimivat hyvin ja luonnolliselta kuulostavalla tavalla yhteen. Puxadorien laulusuoritus oli puhdasta ja varmaa. Yleisön huomioimiseen ja innostamiseen olisi voinut laittaa vielä astetta enemmän paukkuja. Säestys oli tasapainoista ja teknisesti se toimi hyvin. Soinnutus ja komppi jäivät osittain hieman tasapaksuiksi. Koko koulun laulusuoritus oli hyvä ja tasaisen innokas, osittain lauluun ja hymyyn olisi voinut keskittyä enemmän. ROSEIRA Sävellyksen melodia on kaunis ja iloinen, samban perinteitä kunnioittava, ja se tukee hyvin meriteemaa. Osittain melodia jäi hieman tasapaksuksi niin, että osat eivät erotu toisistaan niin raikkaasti, kuin olisi voinut toivoa. Kappaleen teksti on erittäin hauska ja eheä oma kokonaisuutensa. Erityisen hienosti tekstissä kuvataan koulun ensimmäisiä kosketuksia sambaan Riossa ja Mocidadessa. Teksti tukee hyvin koulun enredoa, mutta osittain se tuntui hieman monimutkaiselta, mikä ei tukenut kappaletta kulkueen liikkuessa. Tästä syystä sanoma saattoi jäädä kuulijalle epäselväksi. Melodia ja teksti toimivat pääsääntöisesti yhteen hyvin. Tekstin osittaisesta monimutkaisuudesta johtuen jotkut sanat ja lauseet jäivät kulkueessa epäselviksi. Sävellyksen rakenne toimii erinomaisesti. : Koulun musiikillinen suoritus kulkueessa oli erinomainen. Puxadorien laulu, säestys ja bateria toimivat erinomaisesti yhteen. Puxadorien laulusuoritus oli puhdasta ja varmaa ja yleisöä huomioivaa. Säestys oli soinnutukseltaan rikasta ja komppi varmaa ja laulua tukevaa. Koko koulu lauloi innokkaasti, muutamalta oli sanat jäänyt opettelematta. CARIOCA Sävellyksen melodia on iloinen ja pirteä ja tukee hyvin tekstiä. Osittain melodia on turhan yksinkertainen ja tasapaksu, ja tästä syystä osat eivät erotu toisistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

6 Kappaleen teksti on hauska, ja vaikka se omana itsenäisenä kokonaisuutenaan jääkin hieman kepeäksi ja yksinkertaiseksi, toimii se kulkueessa sitäkin paremmin ja iskevämmin. Melodia ja teksti sopivat hauskuudessaan hyvin yhteen. Joillakin sanavalinnoilla kappaletta olisi voinut saada helposti laulettavammaksi. Sävellyksen rakenne toimii hyvin. : Puxadorien laulu, säestys ja bateria toimivat hyvin yhteen. Välillä kokonaisuus ei pysynyt täysin kasassa ja kulkueen alku- ja loppupään laulut hakivat yhteyttään. Nopeasti ja hyvällä asenteella homma saatiin kurottua kumminkin kasaan. Puxadorien laulu oli puhdasta ja varmaa ja erittäin innostavaa, kuten myös koko muun koulun lauluun osallistuminen. Säestys toimi hyvin. MARACANÃ Sävellyksen melodia on iloinen ja raikas. Erityisesti kertosäe on hyvä ja iskevä. Melodia on osittain tasapaksu ja siksi hieman vaikeasti mieleenpainuva. Kappaleen teksti on hauska ja tukee koulun enredoa. Erityisesti marakana on loistava keksintö! Teksti on osittain monimutkainen ja sanoja olisi voinut olla hiukan vähemmän. Tekstiä olisi voinut tiivistää ytimekkäämmin ja rikkaammilla sanavalinnoilla, niin että kadulla kuulijoille jäisi tekstiin enemmän tarttumapintaa. Melodia ja sanat toimivat yhteen hyvin. Joissain tahdeissa sanoja ja tavuja tuntui olevan liikaa, ja näissä kohdissa teksti jäi kulkueessa osittain epäselväksi. Sävellyksen rakenne toimii. Säkeistöt tuntuivat hieman pitkiltä ja niitä olisi voinut vähän tiivistää. : Puxadorien, säestyksen ja baterian luoma kokonaisuus toimi hyvin kulkueessa pienistä heittelyistä huolimatta. Puxadorien laulu oli puhdasta ja varmaa ja yleisöä huomioivaa. Säestys toimi hyvin, osittain soinnutus olisi voinut olla rikkaampaa. Koko koulun laulamiseen osallistuminen jäi kulkueen alkupäätä lukuunottamatta vähäiseksi. FORÇA NATURAL Pikku-bateria oli iloinen piristys keskellä suuria sambakouluja. Rytmit olivat mielenkiintoisia ja melodisia, ja näin toimivat hyvin pelkiltään ilman melodiasoittimia tai laulua. Soittajilla tuntui olevan hyvä tatsi soittimeensa ja soittimet soivat hyvin tasapainossa keskenään. n soitto kantoi hyvin ilman äänenvahvistimia omassa välissään suurten sambakoulujen keskellä. toi kadulle aitoa ja välitöntä katumeininkiä, jota toivoisi näkevän enemmänkin Suomen kesässä. Tätä lisää!

7 Tuomaristokommenti & Glaucio Neves ( mestre Sirí) & Robert Real Kiitämme mahdollisuudesta toimia HSC 2015 tuomaristossa ja koska mitä ilmeisimmein olemme saaneet tilaisuuden toimia SSKL:n ensimmäisinä brasilialaisina tuomareina, koemme velvollisuudeksemme kertoa mielipiteemme näkemästämme myös varsinaisen meille annetun suomalaisen kulkuesääntöohjeistuksen ulkopuolelta. Halutessanne voitte hyödyntää sitä tulevaisuuden opiskelujenne suhteen tässä hienossa työssä, jota ilmeisen intohimoisesti olette tehneet jo nyt 25 vuotta. Mielestämme juuri tekninen osaaminen yksilötasolla on Suomessa erittäin korkealla tasolla, joten tämän takia kehotammekin tulevaisuudessa investoimaan seuraavan vaiheen opiskeluissanne juuri komponenttien hallintaan ja elementtien merkitysten syvempään selvittämiseen. Desfiilaustilanne ja ns. karnevaalisamba on syy-seuraus periaatteella toimiva monimutkainen ja monipuolinen taidemuoto, joka kasvaa ja kehittyy niin kuin näemme yhä edelleen nykyään myös globaalisti. Hälyttävää Brasilian ulkopuolella kehittyvissä sambakulttuureissa kuitenkin on se että, mikäli kasvu tapahtuu kulttuurillisia syy-seuraus yhteyksiä ymmärtämättä tuloksena voi olla kokonaan toisen lajin syntyminen ja sambistan henkilökohtaisen päämäärän muuttuminen. Tutustuttuamme SSKL:n kulkuesäännöstöön ymmärsimme 2015 desfilen aikana että, todennäköisesti suomalaisesta sambakoulutuksesta puuttuu mitä ilmeisemmin kokonaan ymmärrys puxadorin työhön liittyvästä koko koulua koskevasta johtamistehtävästä varsinaisessa desfilaus-tilanteessa. Puute koskee kaikkia kouluja ja on mitä ilmeisemmin syy siihen tosiasiaan että, juuri puxador-komponettien heikkous suomisambassa saa sen kuulostamaan, kokeneempienkin koulujen, sinällään puhtaan suorituksen jälkeen vielä oudolta Brasilialaisen sambistan korvissa. - Puxadorin (vetäjän) tehtävä on siis vetää perässään koko koulu. Hän on desfilaustilanteen suurin liideri ja energian (jaksamisen) kannattelija. Heidän tehtävänsä eroaa täysin samba-laulajien (kuoron) työstä juuri sen suuren vastuun ja johtotehtävän vaarallisuuden ansiosta. Huomiomme mukaan HSC 2015 vain yhdessä koulussa oli käytetty puxador-komponenttia mutta tässäkin tapauksessa henkilöt jättivät varsinaisen tehtävän suorittamatta keskittyen pelkkään laulusuoritukseen. Toinen lähtökohtaisesti toiminnalliseen eroavuuteen perustuva ero suomisamban ja brasilialaisen samban välillä liittyy ns. paradojen ja paradinhojen syy-seuraus periaatteen ilmeiseen ymmärtämättömyyteen. Paradat eivät aina liity tai koostu välttämättä variaatoista, ne voivat myös olla eri lailla tauotettuja pausseja. Oleellista kuitenkin on, että koko bateria ei voi esiintyä äänettömästi yli kokonaisen tahdin pituutta. Tälläisen paussin aikana on baterian esim. joko laulettava tai tuotettava ääntä jollakin muulla tavalla. HSC 2015 aikana löysimme vain yhden kokonaan suoritetun ja klassisesti toteutetun (cuica) paradan ja senkin ei kilpailevan koulun suorittamana. Paradan tehtävänä on toimia emootiota nostattavana työkaluna ja kommunikaatiolinkkinä baterianjohtajan ja puxadorin yhteistyössä. Niiden tehtävänä ei varsinaisesti ole tuoda esiin baterian teknistä osaamista joskaan ei tästä sivutuotteena syntyvästä näytöstä haittaakaan ole. Lisäksi haluamme vielä huomauttaa, että näkemämme mukaan kommunikaatio baterian johdon ja puxadorien välitä puuttui kokonaan kaikilta kouluilta. Mikäli baterian koko sallii, ääniauto tulee sijoittaa kulkueessa siten että, 1.puxadorilla ja baterianjohtajalla on suora näköyhteys toisiinsa. Muutoin asia tulee hoitaa jollakin muulla tavalla. Kuten jo aikaisemmin kerroimme puxador johtaa musiikillista voimankäyttöä ja kommunikoi absoluuttisessa yhteistyössä baterianjohtajan kanssa. Paradat kulkevat viesteinä heidän välillään. Paradinhat ja paradat ovat materiaalia, jota puxador voi tulkita ja käyttää vahvistamaan koulun sanomaa niin että, se ylettyy koko koulun pituudelle.

8 Lopuksi yksittäistapauksena mahdollisten sääntöpäivitysten suhteen ehdotamme että, baterian soittimia ei kilpailualueella saisi enää virittää eikä näin ollen soittaja saisi poistua rivistöstä. Koska baterianne ovat vielä hyvin pieniä, ehdotamme toimittavaksi niin, että esim. soittimen rikkoutuessa soittaja kommunikoi harmonian/baterianjohtajan kanssa ja hänelle tuodaan uusi viritetty soitin esim. ääniautosta, ilman että hän itse poistuu paikalta tai esiintyy kilpailualueella ilman soitinta. Koulukohtaiset kommentit IMPERIO DO PAPAGAIO Hyvä tekninen osaaminen, varma ja rullaava perusta. Selkeä balanço. Hieman liian helppo tekninen kokoonpano ja toteutus koulun kapasiteettiin nähden. Punkteemaa olisi voinut toteuttaa baterian soitossa voimakkaammin. Ainoa koulu, jossa ajoittain käytetty puxador-komponenttia. Henkilöt eivät kuitenkaan ottaneet vastuuta tehtävän läpiviennistä. Kommenttina arvostelujen ulkopuolelta kun koulun tuotosta verrataan sen omaan kokoon ja iän tuomaan kapasiteettiin, nähtävissä ei ollut suurempaa kehittymistä tai muutosta kokonaissoinnissa. Musikaalinen tuotanto jäänyt tietylle tasolle johon kaipaisi jo yllätystä ja edistystä desfiilaustilanteissa. SAMBA EL GAMBO Tekninen osaaminen samalla tasolla muiden koulujen kanssa. Reipas sointi. Ryhdikäs ja määrätietoinen johto... Hyvä comandante. - bateriaa (surdoa) jouduttiin virittämään kilpailualueella. Kehotamme lukemaan kaikille kouluille tarkoitetut kommentit puxadoreista ja paradoista sekä panostamaan musikaaliseen johtamiseen, jossa jo nähtävissä hyvä perusta. FORCA NATURAL Paras tekninen osaaminen. Kiitettävästi suoritettu klassinen cuica-parada. Mainio rullavuus. Rento ja uskottava sointi. Rohkea asenne. Huomioitu panostus instrumenttien laatuun ja kalvoihin. n balanco erittäin hyvä. Melodinen ja kertova sointi. Mielenkiintoinen ja osaava työskentely paradinhojen kautta. Ei melodia osastoa tai puxadoria joista kommentoida.

9 ROSEIRA Hyvä tekninen osaaminen, rullaava ja kyvykäs. Luotettavan tuntuinen. n näkyvä kapasiteetti jäi odotuttamaan vaikeampien paradinhojen tuotantoon tuomista. Tuomaristo arvosti sitä, että perehtyneisyys Mocidaden baterian tyyliin kuului baterian soinnissa. Kehotamme lukemaan kaikille kouluille tarkoitetut yhteiset kommentit puxadorin tehtävästä ja panostamaan seuraavaksi tähän osa-alueeseen, sillä kaikki muu näyttää olevan jo kunnossa. MARACANÃ Tekininen osaaminen hyvää ja virheetöntä. Kommunikaatio johdon ja ritmistojen välillä kevyehkön tuntuista. Johtamisessa saisi näkyä painavampi ote, josta ehkä seuraisi kirkkaampi kysymys-vastaus -kommunikointi. Hyvä näinkin mutta tekninen kapasiteetti antaisi myöten tuoda rohkeasti lisää paradinhoja ja tarinaa kokonaisointiin. Kehotamme lukemaan kaikille kouluille tarkoitetut kommentit puxadorin tehtävistä ja investoimaan siihen. CARIOCA & Hyvä tekninen osaaminen. Reipas ja sporttisen oloinen asenne. Innostava...näkyi passistojen motivaatiossa. Cariocalle ominaisia raikkaita ja inspiroivia paradinhoja oli kiva kuunnella. Kannustamme hakemaan jo vaikeampaa toteuttamisen tasoa. Kapasiteettia löytyy varmasti.

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN Muistilista 1) Yleiset havainnot - kokonaisuuden hahmottaminen, harjoitettava alue osana kokonaisuutta - kokoonpano, oma stemma - läpi silmäily: kertausmerkit, pomppamerkit,

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Answer date Question Answer

Answer date Question Answer Text Question Report Cross tabulate by month Time period: 01.01.2002-31.08.2012 01 / 2003 04.01.2003 Things that could be developed in accommodation and catering services: hieman epäsiistit paikat! 03

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

HUILU TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

HUILU TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia HUILU TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme huilunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi vastauskielellä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Suomi retken vio arvostella asiansa ruokia tuotteita paremmiksi hienoa saisi saloista kalustoa naapurilta annokset

Lisätiedot

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010 Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta Toukokuu 2010 Hampaidenhoitotutkimus Tutkimuksen toteutti toukokuussa 2010 YouGov. Siihen otti osaa noin 3000 18-65 -vuotiasta miestä ja naista Suomesta,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Tiivistelmä esitelmästä SJO:n päivillä Porvoossa 8.2.2015

Tiivistelmä esitelmästä SJO:n päivillä Porvoossa 8.2.2015 Asemanvaihtojen kvaliteetti Tuomas Haapanen Tiivistelmä esitelmästä SJO:n päivillä Porvoossa 8.2.2015 Jousisoittajan taitoihin kuuluu olennaisena osana kyky liikkua eri asemissa otelaudan kaikilla alueilla.

Lisätiedot

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia PASUUNA TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme pasuunansoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

YLI 15-VUOTIAIDEN KANSANTANSSIRYHMIEN KATSELMUS TAVOITTEET, OHJEET, SÄÄNNÖT JA KRITEERIT 2017

YLI 15-VUOTIAIDEN KANSANTANSSIRYHMIEN KATSELMUS TAVOITTEET, OHJEET, SÄÄNNÖT JA KRITEERIT 2017 YLI 15-VUOTIAIDEN KANSANTANSSIRYHMIEN KATSELMUS TAVOITTEET, OHJEET, SÄÄNNÖT JA KRITEERIT 2017 TAVOITE Katselmuksen keskeisin tavoite on kansantanssin harrastajien tukeminen. Katselmukset toimivat foorumina

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Arvoisa Ville Niinistö,

Arvoisa Ville Niinistö, Arvoisa Ville Niinistö, Olitte haastateltavana TV 2:ssa eräänä iltana. Suoraselkäisesti ja rohkeasti, suorastaan intohimoisesti puolustitte Suomeen tulleitten pakolaisten oikeuksia. Hienoa. Heistä saadaan

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Taitaja 2016 SEINÄJOKI. Ti 10. to 12.5.2016

Taitaja 2016 SEINÄJOKI. Ti 10. to 12.5.2016 Taitaja 2016 SEINÄJOKI Ti 10. to 12.5.2016 Sisältöä Kuka on Samppa Juryn toiminta Päätuomarin rooli Vastalauseen käsittely Esimerkkejä ongelmatilanteista Muistettavaa Taitaja 2016 Seinäjoki / Samppa 18.4.2016

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN

TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN 1 TEHTÄVIÄ SATUUN PEUKALOINEN A) Sisältökysymykset: 1. Miksi pojan nimeksi tuli Peukaloinen? 2. Millainen Peukaloinen oli lapsena? 3. Miten Peukaloinen ohjasi hevosta oikeaan paikkaan? 4. Mitä vastaan

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

Hoidonohjausta verkossa kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista

Hoidonohjausta verkossa kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista Hoidonohjausta verkossa kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista DESG -seminaari 18.3.2016 Kati Hannukainen diabeteshoitaja/projektisuunnittelija Diabetesliitto/ Yksi elämä -terveystalkoot Esityksen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen

KÜR-KOULUTUS. Anne-Mari Pekonen KÜR-KOULUTUS Anne-Mari Pekonen KÜR HISTORIAA Hevosen koulutuksen eteneminen TEKNINEN SUORITUS - Pisteet määräytyvät ainoastaan suoritettujen pakollisten liikkeiden teknisten suoritusten laadusta. - Tuomari

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5.

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. Opettajainfo klo 8-9 Viertokadun juhlasalissa Pajapäivät omissa kotiluokissa (5-9 lk) Työskentelyryhmien koko porukan mukaan klo 9.00 omaan

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti.

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti. Hoivakas Pohjois-Karjala loppuevaluointikysely Yhteenvetoraportti N=9 Julkaistu: 16.5.2011 Ohjelman nimi: Hoivakas Pohjois-Karjala, loppuarviointi Tekijän nimi ja yhteystiedot: Pietari Sipponen/Osuuskunta

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä:

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Frégier n lause Simo K. Kivelä Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Suorakulmaisen kolmion kaikki kärjet sijaitsevat paraabelilla y = x 2 ; suoran kulman

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki on utelias, haluaa tutkia,

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

OHJELMA Styling & unstyling with Tim Clinch La 6.- Su , Helsinki ja Kirkkonummi

OHJELMA Styling & unstyling with Tim Clinch La 6.- Su , Helsinki ja Kirkkonummi OHJELMA Styling & unstyling with Tim Clinch La 6.- Su 7.6.2015, Helsinki ja Kirkkonummi Timin ruokakuvausfilosofia ja terveiset työpajaan osallistuville: Monet käyvät valokuvauskursseilla oppiakseen uusia

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija Muokattu suomalaiseen kouluun sopivaksi Miksi? lyhyet opetustuokiot, paljon mallittamista lapsi saa valita itse kirjansa luetaan oikeita

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot