MUSIIKKITUOMARISTON PALAUTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKKITUOMARISTON PALAUTTEET"

Transkriptio

1 MUSIIKKITUOMARISTON PALAUTTEET Ricardo Padilla: BATERIA: tuomareiden arvostelukaavakkeissa 4 arviointikohtaa joiden perusteella annettiin arvosana. Moni kohta tosin vaikuttaa toisiinsa, kuten jatkossa voin todeta. Soitinten keskinäinen tasapaino: Tämä asia oli kaikilla kunnossa soitinnuksen (tietyn rumputyypin määrä suhteessa baterian kokoon) osalta. Ilahduttavaa oli myös monipuolinen soittimisto (agogo, cuica, frigideira...) Koska tamborimit ovat haastavin soitin bateriassa, niin soittotekniset puutteet aiheuttavat sen, että niiden panos kokonaissoundiin jää vähäisemmäksi kuin mikä olisi ihanteellista; tämä etenkin jos tempo on hyvin nopea - tästä kärsi eritoten Maracanãn, joskin valittu tempo oli toimiva savellyksellisessä mielessä. Maracanãn bateriassa huomio kiinnittyi myöskin 1. marcação:n soittajaan jolla oli upea, energinen tatsi soittoon. Balanssi olisi bateriassa parantunut mikäli muutkin olisivat takoneet yhtä antaumuksellisesti, nyt k.o. soitin erottui muihin nähden hieman liikaa, mutta kun kyeessä on 1. surdo, energisyys korvasi hienoisen epäbalanssin. Roseiran ssa kaipasin enemmän tukea kokonaisuuteen caixoilta: caixojen määrä oli kyllä hyvä suhteessa baterian kokoon, mutta soittajien tatsi ja kenties soittokuvio missä tuli päräys iskulle (kun yleensä on synkoopilla), teki caixojen panoksesta enemmän ilmavan kuin muita rumpuja yhteensitovan elementin. Roseiran balanssi kärsi myös siitä että mikitettäväksi oli valittu 3. marcação, mikrofoni miltei kiinni kalvossa jolloin äänentoisto korostaa yläsäveliä suhteessa perusääneen ja kun ääniauto kulki heti baterian perässä, peitti kyseinen vahvistettu rumpu 1. marcação:ta. Muissa kouluissa ei ollut mainittavaa, lukuun ottamatta jo alussa mainittua tamborimien soiton haastavuutta. Papagaiolle extra-papukaijamerkki frigideirojen käytöstä. Soitinten Vire: Tämä oli mielestäni kaikilla kunnossa, ainoastaan jo edellä mainittu Roseiran vahvistettu 3. surdon vaikutti surdojen virityksen kuulemiseen kunnolla. n sovitus kappaleeseen: tämä on osa-alue johon vahvasti vaikuttaa myös tekninen osaaminen. Onhan selvää, että kokeneemmalla/taitavammalla soittajistolla pystyy myös kehittämään enemmän Samba-enredoa tukevaa sovitusta. Edellä mainittu Tamborimien soiton haastavuus ja niiden jääminen soinniltaan vaisuksi tämän takia, vaikuttaa siihen miten hyvin tamborim-kuviot tukevat samba-enredon melodiaa. Se vaikuttaa myös siihen, miten hyvin bateria pystyy erottamaan 1. ja 2. samban toisistaan, etenkin 1. sambaan lähtö jää hyvin vaisuksi monelta koululta kun tamborimien pitäisi pystyä hyökkäämään siihen kunnolla ja luomaan energiaa uuden kierron alkuun. Kiitettävästi koulut olivat kehittäneet breikkejä. Sinä aikana kun Espalla pystyin kulkuetta seuraamaan, niin huomasin kuitenkin että melkein kaikilla oli sovituksen suhteen jokainen samba-enredo-kierto samanlainen; sama breikki samassa paikkaa biisiä, samat lähdöt, samat chocalhon lähdöt... Tässä asiassa monipuolisin oli Papagaion jolla oli eniten variointia eri kerroilla. Erikoismaininta 'pogoilu'-breikistä joka ei ehkä musiikilliselta anniltaan ollut huikea mutta erittäin muikea ;-). Soiton Tarkkuus ja Tempo: Mielestäni valitut tempot olivat kaikilla kouluilla valittu hyvin biisiin nähden. Maracanãlla tempo hieman hidastui Espalla, mutta se alussa olikin varsin nopea ja tamborimeilla oli vaikeuksia pysyä siinä, joten pieni löysääminen oli loppujen lopuksi hyvä kokonaisuuden kannalta. Baterioiden tekninen suoritus oli yleisesti ottaen hyvä 'raskaiden nahkojen' osalta, Cariocan nuorella baterialla tämä osa-alue paranee varmasti kokemuksen myötä - lisää keikkoja vaan, etenkin kulkueita missä joutuu kävelemään ja soittamaan samaan aikaan! Kuten olen jo moneen kertaan todennut, tamborimit vaativat eniten harjoittelua, niiden rooli bateriassa on kuitenkin niin tärkeä, että soisin koulujen panostavan aikaa ja vaivaa niihin. HARMONIA Puxadorin laulun, säestyksen ja baterian rytminen harmonia:

2 Tämä asia oli kunnossa melkein kaikilla: Maracanãn äänenvahvistus oli suhteessa bateriaan mielestäni riittämätön: sekä cavaquinho että puxadorin laulu olisivat saaneet kuulua enemmän. Gambolla taas cavaquinhon soundi oli hyvin ohut mikä vaikutti haitallisesti sointuharmonian kuulemiseen. Toisin sanoen panostaminen laadukkaaseen äänentoistoon ehdottomasti kannattaa. Kahdella koululla oli langaton järjestelmä, jolla saatiin musiikki kuulumaan koko koulun matkalta, mikä oli hienoa paneutumista asiaan. Roseiran systeemissä ei tainnut olla viiveistystä kauko-kaiuttimissa mikä aiheutti äänijärjestelmien välissä epärytmisyyttä ja Papagaiolla taas oli viiveistetty etukaiuttimia (ainakin tuli jäljessä realisuoritukseen nähden) liikaakin: lasten skottiruutumekkoala oli sijoittuneena niin, että se joutui hieman kärsimään musiikin epäsynkasta. Sinänsä kaukokaiuttimien antama kuulokuva oli papagaiolla onnistunut, koko koulu sai hyvän miksauksen laulusta, kielisoittimista ja bateriasta. Puxadorin laulusuoritus: Roseiran puxadorit lauloivat oikein puhtaasti, mutta puxadorin tehtävänä on myös innostaa koulua parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Sitäkin voi harjoitella: miettikää minkälaisia välihuutoja voisitte vetää ja mihin kohtiin biisiä, myös ruumiinkieli ja kontaktin ottaminen yleisöön auttaa tunnelman luomisessa. Vaikutelma jää vaisuksi jos keskittyy vain laulusuoritukseen. Papagaiolla oli suurin ongelma valittu sävellaji: se sopii mieslaulajille hyvin mutta vaatii naislaulajilta hyvin korkeaa äänialaa ja laulun puhtaus kärsi tästä. Myös miesäänillä tuntui välillä olevan pieniä puhtausongelmia, jota kompensoi toki innostava esiintyminen. Muilla kouluilla tuntui olevan hyvä tasapaino ehjän laulusuorituksen ja innostavuuden välillä. Koko koulun laulusuoritus Yleisesti ottaen kiitettävä meininki; eniten vaikutuin Roseiralaisten lauluinnokkuudesta kun taas Maracanã voisi petrata tässä asiassa, etenkään vaunudestaqueilla ei pitäisi olla mitään syytä olla laulamatta. Papagaion koko koulun laulusuoritusta haittasi jo em. miehinen sävellaji. Sambakoulujen kulkueeseen osallistujien enemmistö on kuitenkin naisia, joten sävellaji pitäisi valita huolella samba-enredoa sävellettäessä jotta se olisi kaikkien laulettavissa. Jos naisäänellä joutuu laulamaan kovin matalalta kun oktaavia korkeammalle ei pääse, ei se lauluääni kauheasti kanna kulkueessa. Erikoismaininta Papagaion baterialle, jonka soittajista moni lauloi mukana ilman pakkoa. SAMBA DE ENREDO Tämä on aihe jonka kohdalla haluaisin pohtia enemmänkin biisin toimivuutta samba-enredona kuin arvostella miten hyvä joku teksti on tai miten tylsä joku melodia... Menen koulu kerrallaan: Gambo: Kiitettävästi sävellyksessä oli kiinnitetty huomiota melodian rytmin yhteensopivuuteen baterian ja cavaquinhon synkopointeihin. Tämä on ollut musiikillisesti suurin ongelma, kun olen ollut mukana viime vuosina äänittämässä karnevaalilevyjä. Laulun melodia täytyy säveltää samban rytmiin, muuten se sotii rytmiryhmän soittoa vastaan. Soittajalle tulee vähän samanlainen fiilis kuin joku silittäisi kissaa vastakarvaan - äärimmäisen epämukavalta. Gambon biisissä on siis tämä otettu hienosti huomioon, mikä ei ole helppoa kun tekee sanoitusta suomen kielellä, sanojen 'flow' on täysin erilainen kuin portugalin kielessä. Tämä ehkä aiheutti sen, että biisin alkupuolella on aika harvakseltaan tavuja tahteja kohden, mikä kuulosta hieman tyhjältä. Mutta varsinainen ongelma, mikä mielestäni tässä kappaleessa on, on rakenteessa: Samba-enredossa pitäisi olla kaksi selkeästi erilaista osaa, 1. samba ja 2. samba, sekä molempien osien lopussa kertosäkeet. Poikkeuksia tästä rakenteesta on Brasiliassakin ollut vuosien saatossa ja ne yleensä ovat herättäneet myös polemiikkia. Tässä k.o. kappaleessa ensiksi 1. samban kertosäe ei nouse kertosäkeenomaiseksi, äänien mataluus ikään kuin sotii kertosäkeen nostattavaa tarkoitusta vastaan. Nostatus tulee ikään kuin tämän jälkeen mennessä 2. sambaan - 2. samban alku kuulostaa enemmän kertosäkeeltä kuin sitä edeltävä varsinainen kertsi, kun lisäksi kohta säkeen lopetus "... horjumaan." kuulostaa taitteelta ja on lisäksi melodian korkein kohta.

3 Tämä kaikki tekee hyvin epäselväksi sen missä 1. samba loppuu ja 2. samba alkaa - ja tämä on erittäin tärkeä asia karnevaalikulkueessa. Itse melodiasta voin sanoa sen, että on sinänsä hienoa, että suomalaisen sambakoulun musiikissa kuuluu suomalaisuus, mutta mielestäni kannattaisi jatkaa brasilialaisten samba-kappaleiden analysointia ja opettelua, pyrkiä ensin tekemään tyyppilisen riolaisen karnevaalibiisin ja sitten pikkuhiljaa lisätä omaa 'paikallisväriä'. Roseira Tämän kappaleen rakenne on kiitettävän selkeä ja teksti hahmottuu hyvin, sanoja/tavuja on sopivasti tempoon nähden, lisäksi loppusointuja on runsaasti mikä tekee biisistä soljuvan. Myös sävellaji oli valittu hyvin kulkueeseen sopivaksi. Yksi asia, mikä kannattaisi ottaa huomioon, on tarpeeksi erilaisen melodiset ratkaisut ja sopivan äänialan käyttäminen. Nyt melodia pyörii paljon samoissa sävelissä ja on paljon säkeitä, jotka muistuttavat toisiaan. Se ensinnäkin vaikeuttaa laulun opettelua, mutta se että laulu pyörii jatkuvasti samoissa äänenkorkeuksissa, myös rasittaa ääntä enemmän kuin vaihtelevampi melodia. Suurin synti kuitenkin on se että kappale ei ota huomioon samban synkopointia juuri mitenkään. n rytmi ei korreloi melodian kanssa, ts. samaa melodiaa voisi säestää soittamalla vaikkapa merengueä. Lääkkeeksi tähän ehdotan jatkossa kahta asiaa: 1. kuunnelkaa paljon vanhojen sambamestareiden musiikkia: Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Velha Guarda da Portela... Heidän lauluistaan on ehkä helpompi oppia miten melodia nivoutuu rytmiin kuin nykyisistä karnevaalisamboista. Itse käytän usein esimerkkibiisinä tästä aiheesta Nelson Cavaquinhon 'Folhas Secas'-laulua. https://www.youtube.com/watch?v=wcnycllylog 2. melodiaa sävellettäessä pitäisi säestää omaa lauluaan esim. naputtamalla tamborim-kuviota tai kitaralla tai cavaquinholla samba-rytmissä säestäen. Säestyskuviossa pitää huolehtia tällöin että synkoopien paikat ovat oikein: 1. isku synkooppi 2 tasan 3 tasan ja 4 synkooppi. Tämä perinteinen tapa soittaa sambaa mahdollistaa sointujen vaihdon etuiskulla tai heti 1. jälkeen synkoopilla. Carioca Tässä biisissä on varsin selkeä samba-enredon rakenne, vaikka 2. samban kertosäettä edeltävä osio on jo itsessään kertosäkeenomainen. Modulaatio G-duuriin varsinaiseen kertosäkeeseen on kuitenkin erittäin hauska yksityiskohta. Jotkut soinnutusratkaisut kuulostavat hieman oudolta ja melodia voisi soljua paremmin säkeestä toiseen, nyt tulee vähän fragmentoitunut olo siitä miten kuulijaa hyppyytetään eri kohtiin sen sijaan että pehmeästi ohjattaisiin. Kappale kuitenkin toteuttaa karnevaalilaulun päätavoitteen; olla innostava, helposti muistettava ja kotipaikkarakas! Rytmisesti voisi melodiassa käyttää vähemmän daktyyleitä (taa-titi, epäsambamainen mutta hyvin suomalainen...), niiden tilalla enemmän synkooppeja (ti-taa-ti) tai trioleita. Lisäksi kannattaa laajentaa harmonisten ratkaisujen repertoaaria, se toisi enemmän vaihtelua soinnutukseen ja auttaisi kappaleen soljumisessa osasta toiseen. Maracanã ja Papagaio Tämä palaute tulee näille kouluille yhteisesti, koska palaute on molemmille hyvin samanlaista. Ensinnäkin, molempien koulujen biisit olivat jo kaukaa välittömästi tunnistettavissa samba-enredoksi, toisin sanoen samba-enredon biisinteko on heille tuttua ja eri musiikilliset elementit jotka tekevät samba-enredon ovat hyvin hallussa.

4 Molempien kappaleissa on myös paljon sanoja yritetty mahduttaa pieneen tilaan, Maracanãn biisissä jopa tuli sellainen tunne, että 'missä tässä ehtii hengittää?'. Myös joidenkin sanojen rytmitys oli näin olen hieman hankala. Biisien rakenteet olivat toimivat ja melodia johti hienosti kertosäkeisiin, jotka olivat selkeästi biisien kohokohdat. Koska karnevaalibiisinteko on näillä kouluilla hyvin hallussa, toivoisin jatkossa rohkeampia ratkaisuja; nyt olisi jo aika kokeilla lyödä enemmän omaa leimaa musiikkiin, kenties lainata ratkaisuja muista musiikkityyleistä mikäli se sopii kuvaamaan enredoa. Kun säännöt osaa jo näin hyvin niin niitä voi ruveta jo rikkomaan... Ottakaa yhteyttä jos on kysyttävää. Mirkka Kivilehto: PAPAGAIO Kappaleen melodia on energinen, iloinen ja samba de enredon perinteitä kunnioittava. Melodia on mieleenpainuva ja varmasti jo muutaman kuuntelukerran jälkeen jää soimaan päähän (mikä on hyvä asia). Melodia toimii kulkuebiisissä erinomaisesti, tosin on ehkä hiukan ennalta-arvattava. Kappaleen teksti on hauska, rohkea ja toimii sekin kulkueessa erinomaisesti ja tukee kulkueen enredoa hyvin. Omana erillisenä kokonaisuutenaan teksti olisi voinut olla hieman rikkaampi mielikuviltaan ja jopa astetta vielä rohkeampi, kun teemana oli punk. Melodia ja teksti toimivat yhteen erinomaisesti, samoin sävellyksen rakenne toimi hyvin. : Puxadorien laulu,säestys ja bateria toimivat hyvin yhteen ja kokonaisuus kuulosti luonnolliselta ja levolliselta. Puxadorien laulusuoritus oli hyvä, innostava, varma ja yleisöä huomioiva. Samoin säestys toimi hyvin, cavaquinhon soitto ja soinnutus oli rikasta ja cavaquinhon ja kitaran kompit toimivat hyvin yhteen. Koko koulun laulusuoritus oli lähes täydellinen. Osittain näytti, että joiltain tanssijoilta oli jäänyt sanat opettelematta ja laulaminen olisi voinut olla varmemman näköistä. Lisäksi kommentteja, jotka eivät vaikuttaneet arvosteluun: Erittäin hyvä teema! Koulu sai hyvin ja luonnollisen tuntuisella tavalla toimimaan yhteen samban ilon ja punkin angstin. Erityiskiitokset koululle hyvästä asenteesta, joka näkyi esiintymisessä sateesta ja äänentoisto-ongelmista huolimatta! GAMBO Sävellyksen melodia on kympin arvoinen. Se on omalaatuinen, rikas ja vanhan samba de enredon tyyliä kunnioittava. Melodiassa toistuvat mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla sekä duuri- että molliteemat ja tämä tukee myös enredon tematiikkaa.

5 Kappaleen teksti tuki hyvin kulkuetta ja on oma mielenkiintoinen kokonaisuutensa. Tekstissä on saatu ilmaistua vaikeitakin asioita, niin että sanoma ei mene liian monimutkaiseksi kulkueessa laulettaessa. Tekstiin olisi voinut ottaa hiukan enemmän tarttumapintaa tavalliselle kuulijalle. Hyvä teksti kerrassaan! Melodia ja teksti toimivat hyvin yhteen, samoin rakenne toimii erinomaisesti. : Puxadorien laulu, säestys ja bateria toimivat hyvin ja luonnolliselta kuulostavalla tavalla yhteen. Puxadorien laulusuoritus oli puhdasta ja varmaa. Yleisön huomioimiseen ja innostamiseen olisi voinut laittaa vielä astetta enemmän paukkuja. Säestys oli tasapainoista ja teknisesti se toimi hyvin. Soinnutus ja komppi jäivät osittain hieman tasapaksuiksi. Koko koulun laulusuoritus oli hyvä ja tasaisen innokas, osittain lauluun ja hymyyn olisi voinut keskittyä enemmän. ROSEIRA Sävellyksen melodia on kaunis ja iloinen, samban perinteitä kunnioittava, ja se tukee hyvin meriteemaa. Osittain melodia jäi hieman tasapaksuksi niin, että osat eivät erotu toisistaan niin raikkaasti, kuin olisi voinut toivoa. Kappaleen teksti on erittäin hauska ja eheä oma kokonaisuutensa. Erityisen hienosti tekstissä kuvataan koulun ensimmäisiä kosketuksia sambaan Riossa ja Mocidadessa. Teksti tukee hyvin koulun enredoa, mutta osittain se tuntui hieman monimutkaiselta, mikä ei tukenut kappaletta kulkueen liikkuessa. Tästä syystä sanoma saattoi jäädä kuulijalle epäselväksi. Melodia ja teksti toimivat pääsääntöisesti yhteen hyvin. Tekstin osittaisesta monimutkaisuudesta johtuen jotkut sanat ja lauseet jäivät kulkueessa epäselviksi. Sävellyksen rakenne toimii erinomaisesti. : Koulun musiikillinen suoritus kulkueessa oli erinomainen. Puxadorien laulu, säestys ja bateria toimivat erinomaisesti yhteen. Puxadorien laulusuoritus oli puhdasta ja varmaa ja yleisöä huomioivaa. Säestys oli soinnutukseltaan rikasta ja komppi varmaa ja laulua tukevaa. Koko koulu lauloi innokkaasti, muutamalta oli sanat jäänyt opettelematta. CARIOCA Sävellyksen melodia on iloinen ja pirteä ja tukee hyvin tekstiä. Osittain melodia on turhan yksinkertainen ja tasapaksu, ja tästä syystä osat eivät erotu toisistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

6 Kappaleen teksti on hauska, ja vaikka se omana itsenäisenä kokonaisuutenaan jääkin hieman kepeäksi ja yksinkertaiseksi, toimii se kulkueessa sitäkin paremmin ja iskevämmin. Melodia ja teksti sopivat hauskuudessaan hyvin yhteen. Joillakin sanavalinnoilla kappaletta olisi voinut saada helposti laulettavammaksi. Sävellyksen rakenne toimii hyvin. : Puxadorien laulu, säestys ja bateria toimivat hyvin yhteen. Välillä kokonaisuus ei pysynyt täysin kasassa ja kulkueen alku- ja loppupään laulut hakivat yhteyttään. Nopeasti ja hyvällä asenteella homma saatiin kurottua kumminkin kasaan. Puxadorien laulu oli puhdasta ja varmaa ja erittäin innostavaa, kuten myös koko muun koulun lauluun osallistuminen. Säestys toimi hyvin. MARACANÃ Sävellyksen melodia on iloinen ja raikas. Erityisesti kertosäe on hyvä ja iskevä. Melodia on osittain tasapaksu ja siksi hieman vaikeasti mieleenpainuva. Kappaleen teksti on hauska ja tukee koulun enredoa. Erityisesti marakana on loistava keksintö! Teksti on osittain monimutkainen ja sanoja olisi voinut olla hiukan vähemmän. Tekstiä olisi voinut tiivistää ytimekkäämmin ja rikkaammilla sanavalinnoilla, niin että kadulla kuulijoille jäisi tekstiin enemmän tarttumapintaa. Melodia ja sanat toimivat yhteen hyvin. Joissain tahdeissa sanoja ja tavuja tuntui olevan liikaa, ja näissä kohdissa teksti jäi kulkueessa osittain epäselväksi. Sävellyksen rakenne toimii. Säkeistöt tuntuivat hieman pitkiltä ja niitä olisi voinut vähän tiivistää. : Puxadorien, säestyksen ja baterian luoma kokonaisuus toimi hyvin kulkueessa pienistä heittelyistä huolimatta. Puxadorien laulu oli puhdasta ja varmaa ja yleisöä huomioivaa. Säestys toimi hyvin, osittain soinnutus olisi voinut olla rikkaampaa. Koko koulun laulamiseen osallistuminen jäi kulkueen alkupäätä lukuunottamatta vähäiseksi. FORÇA NATURAL Pikku-bateria oli iloinen piristys keskellä suuria sambakouluja. Rytmit olivat mielenkiintoisia ja melodisia, ja näin toimivat hyvin pelkiltään ilman melodiasoittimia tai laulua. Soittajilla tuntui olevan hyvä tatsi soittimeensa ja soittimet soivat hyvin tasapainossa keskenään. n soitto kantoi hyvin ilman äänenvahvistimia omassa välissään suurten sambakoulujen keskellä. toi kadulle aitoa ja välitöntä katumeininkiä, jota toivoisi näkevän enemmänkin Suomen kesässä. Tätä lisää!

7 Tuomaristokommenti & Glaucio Neves ( mestre Sirí) & Robert Real Kiitämme mahdollisuudesta toimia HSC 2015 tuomaristossa ja koska mitä ilmeisimmein olemme saaneet tilaisuuden toimia SSKL:n ensimmäisinä brasilialaisina tuomareina, koemme velvollisuudeksemme kertoa mielipiteemme näkemästämme myös varsinaisen meille annetun suomalaisen kulkuesääntöohjeistuksen ulkopuolelta. Halutessanne voitte hyödyntää sitä tulevaisuuden opiskelujenne suhteen tässä hienossa työssä, jota ilmeisen intohimoisesti olette tehneet jo nyt 25 vuotta. Mielestämme juuri tekninen osaaminen yksilötasolla on Suomessa erittäin korkealla tasolla, joten tämän takia kehotammekin tulevaisuudessa investoimaan seuraavan vaiheen opiskeluissanne juuri komponenttien hallintaan ja elementtien merkitysten syvempään selvittämiseen. Desfiilaustilanne ja ns. karnevaalisamba on syy-seuraus periaatteella toimiva monimutkainen ja monipuolinen taidemuoto, joka kasvaa ja kehittyy niin kuin näemme yhä edelleen nykyään myös globaalisti. Hälyttävää Brasilian ulkopuolella kehittyvissä sambakulttuureissa kuitenkin on se että, mikäli kasvu tapahtuu kulttuurillisia syy-seuraus yhteyksiä ymmärtämättä tuloksena voi olla kokonaan toisen lajin syntyminen ja sambistan henkilökohtaisen päämäärän muuttuminen. Tutustuttuamme SSKL:n kulkuesäännöstöön ymmärsimme 2015 desfilen aikana että, todennäköisesti suomalaisesta sambakoulutuksesta puuttuu mitä ilmeisemmin kokonaan ymmärrys puxadorin työhön liittyvästä koko koulua koskevasta johtamistehtävästä varsinaisessa desfilaus-tilanteessa. Puute koskee kaikkia kouluja ja on mitä ilmeisemmin syy siihen tosiasiaan että, juuri puxador-komponettien heikkous suomisambassa saa sen kuulostamaan, kokeneempienkin koulujen, sinällään puhtaan suorituksen jälkeen vielä oudolta Brasilialaisen sambistan korvissa. - Puxadorin (vetäjän) tehtävä on siis vetää perässään koko koulu. Hän on desfilaustilanteen suurin liideri ja energian (jaksamisen) kannattelija. Heidän tehtävänsä eroaa täysin samba-laulajien (kuoron) työstä juuri sen suuren vastuun ja johtotehtävän vaarallisuuden ansiosta. Huomiomme mukaan HSC 2015 vain yhdessä koulussa oli käytetty puxador-komponenttia mutta tässäkin tapauksessa henkilöt jättivät varsinaisen tehtävän suorittamatta keskittyen pelkkään laulusuoritukseen. Toinen lähtökohtaisesti toiminnalliseen eroavuuteen perustuva ero suomisamban ja brasilialaisen samban välillä liittyy ns. paradojen ja paradinhojen syy-seuraus periaatteen ilmeiseen ymmärtämättömyyteen. Paradat eivät aina liity tai koostu välttämättä variaatoista, ne voivat myös olla eri lailla tauotettuja pausseja. Oleellista kuitenkin on, että koko bateria ei voi esiintyä äänettömästi yli kokonaisen tahdin pituutta. Tälläisen paussin aikana on baterian esim. joko laulettava tai tuotettava ääntä jollakin muulla tavalla. HSC 2015 aikana löysimme vain yhden kokonaan suoritetun ja klassisesti toteutetun (cuica) paradan ja senkin ei kilpailevan koulun suorittamana. Paradan tehtävänä on toimia emootiota nostattavana työkaluna ja kommunikaatiolinkkinä baterianjohtajan ja puxadorin yhteistyössä. Niiden tehtävänä ei varsinaisesti ole tuoda esiin baterian teknistä osaamista joskaan ei tästä sivutuotteena syntyvästä näytöstä haittaakaan ole. Lisäksi haluamme vielä huomauttaa, että näkemämme mukaan kommunikaatio baterian johdon ja puxadorien välitä puuttui kokonaan kaikilta kouluilta. Mikäli baterian koko sallii, ääniauto tulee sijoittaa kulkueessa siten että, 1.puxadorilla ja baterianjohtajalla on suora näköyhteys toisiinsa. Muutoin asia tulee hoitaa jollakin muulla tavalla. Kuten jo aikaisemmin kerroimme puxador johtaa musiikillista voimankäyttöä ja kommunikoi absoluuttisessa yhteistyössä baterianjohtajan kanssa. Paradat kulkevat viesteinä heidän välillään. Paradinhat ja paradat ovat materiaalia, jota puxador voi tulkita ja käyttää vahvistamaan koulun sanomaa niin että, se ylettyy koko koulun pituudelle.

8 Lopuksi yksittäistapauksena mahdollisten sääntöpäivitysten suhteen ehdotamme että, baterian soittimia ei kilpailualueella saisi enää virittää eikä näin ollen soittaja saisi poistua rivistöstä. Koska baterianne ovat vielä hyvin pieniä, ehdotamme toimittavaksi niin, että esim. soittimen rikkoutuessa soittaja kommunikoi harmonian/baterianjohtajan kanssa ja hänelle tuodaan uusi viritetty soitin esim. ääniautosta, ilman että hän itse poistuu paikalta tai esiintyy kilpailualueella ilman soitinta. Koulukohtaiset kommentit IMPERIO DO PAPAGAIO Hyvä tekninen osaaminen, varma ja rullaava perusta. Selkeä balanço. Hieman liian helppo tekninen kokoonpano ja toteutus koulun kapasiteettiin nähden. Punkteemaa olisi voinut toteuttaa baterian soitossa voimakkaammin. Ainoa koulu, jossa ajoittain käytetty puxador-komponenttia. Henkilöt eivät kuitenkaan ottaneet vastuuta tehtävän läpiviennistä. Kommenttina arvostelujen ulkopuolelta kun koulun tuotosta verrataan sen omaan kokoon ja iän tuomaan kapasiteettiin, nähtävissä ei ollut suurempaa kehittymistä tai muutosta kokonaissoinnissa. Musikaalinen tuotanto jäänyt tietylle tasolle johon kaipaisi jo yllätystä ja edistystä desfiilaustilanteissa. SAMBA EL GAMBO Tekninen osaaminen samalla tasolla muiden koulujen kanssa. Reipas sointi. Ryhdikäs ja määrätietoinen johto... Hyvä comandante. - bateriaa (surdoa) jouduttiin virittämään kilpailualueella. Kehotamme lukemaan kaikille kouluille tarkoitetut kommentit puxadoreista ja paradoista sekä panostamaan musikaaliseen johtamiseen, jossa jo nähtävissä hyvä perusta. FORCA NATURAL Paras tekninen osaaminen. Kiitettävästi suoritettu klassinen cuica-parada. Mainio rullavuus. Rento ja uskottava sointi. Rohkea asenne. Huomioitu panostus instrumenttien laatuun ja kalvoihin. n balanco erittäin hyvä. Melodinen ja kertova sointi. Mielenkiintoinen ja osaava työskentely paradinhojen kautta. Ei melodia osastoa tai puxadoria joista kommentoida.

9 ROSEIRA Hyvä tekninen osaaminen, rullaava ja kyvykäs. Luotettavan tuntuinen. n näkyvä kapasiteetti jäi odotuttamaan vaikeampien paradinhojen tuotantoon tuomista. Tuomaristo arvosti sitä, että perehtyneisyys Mocidaden baterian tyyliin kuului baterian soinnissa. Kehotamme lukemaan kaikille kouluille tarkoitetut yhteiset kommentit puxadorin tehtävästä ja panostamaan seuraavaksi tähän osa-alueeseen, sillä kaikki muu näyttää olevan jo kunnossa. MARACANÃ Tekininen osaaminen hyvää ja virheetöntä. Kommunikaatio johdon ja ritmistojen välillä kevyehkön tuntuista. Johtamisessa saisi näkyä painavampi ote, josta ehkä seuraisi kirkkaampi kysymys-vastaus -kommunikointi. Hyvä näinkin mutta tekninen kapasiteetti antaisi myöten tuoda rohkeasti lisää paradinhoja ja tarinaa kokonaisointiin. Kehotamme lukemaan kaikille kouluille tarkoitetut kommentit puxadorin tehtävistä ja investoimaan siihen. CARIOCA & Hyvä tekninen osaaminen. Reipas ja sporttisen oloinen asenne. Innostava...näkyi passistojen motivaatiossa. Cariocalle ominaisia raikkaita ja inspiroivia paradinhoja oli kiva kuunnella. Kannustamme hakemaan jo vaikeampaa toteuttamisen tasoa. Kapasiteettia löytyy varmasti.

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä.

Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan ja sävelletään (EIC1) Kerrotaan tarina eri äänteillä, äänillä tai melodioilla, joita on luotu yhdessä. Musiikkipäiväkirjani: Tutkitaan, improvisoidaan...

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Tanssirallin säännöt ja arviointikriteerit

Tanssirallin säännöt ja arviointikriteerit Tanssiralli on Suomen Nuorisoseurat ry:n valtakunnallinen kansantanssikatselmus, joka on suunnattu alle 16-vuotiaiden harrastusryhmille. Tanssirallin tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään harrastustoimintaansa.

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Neljännen luokan opetettavat asiat

Neljännen luokan opetettavat asiat Neljännen luokan opetettavat asiat MTOIOS Rytinää LULMINN hyvä asento seisten ja istuen asennon vaikutus ääneen äänen synty äänen voimakkuuden säätely hengityksen voimakkuuden säätely selkeä artikulaatio

Lisätiedot

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN Muistilista 1) Yleiset havainnot - kokonaisuuden hahmottaminen, harjoitettava alue osana kokonaisuutta - kokoonpano, oma stemma - läpi silmäily: kertausmerkit, pomppamerkit,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Monta polkua hahmotustaitoihin

Monta polkua hahmotustaitoihin Monta polkua hahmotustaitoihin Miten hahmotustaitojen opetus voi tavoittaa soittajan kokemusperäisen ja toiminnallisen hahmotuksen? Esimerkkeja ja opettajan työkaluja Musiikin perusteiden teemavuosiseminaari

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08.

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08. Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Ikä: 15-24 ruokailuolosuhteita saanti kiinotuin lehtijutuin luin asiansa suurempia kalansaanti varusteita kooo kaloja

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira, Rio de Janeiron sambakouluista rakastetuin, juhlii tänä vuonna 85- vuotista historiaansa.

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira, Rio de Janeiron sambakouluista rakastetuin, juhlii tänä vuonna 85- vuotista historiaansa. Império do Papagaio 2013 Enredo: "Mangueira - Samban Ensimmäinen Asema" Kirjallinen materiaali tuomareille Sisällys: 1. Johdanto 2. Enredo "Mangueira - Samban Ensimmäinen Asema" 3. Kulkuejärjestys 4. Samba-

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Opetetaan toisiamme ja johdetaan musiikkia (CTM1)

Musiikkipäiväkirjani: Opetetaan toisiamme ja johdetaan musiikkia (CTM1) Musiikkipäiväkirjani: Opetetaan toisiamme ja johdetaan musiikkia (CTM1) Opetetaan jollekulle uusi rytmi käyttämällä ääniä, joita voidaan tehdä suulla ja vartalolla. Musiikkipäiväkirjani: Opetetaan toisiamme

Lisätiedot

ROCKWAY MUSIIKIN ALKEISOPAS MUSIIKIN ALKEISOPAS

ROCKWAY MUSIIKIN ALKEISOPAS MUSIIKIN ALKEISOPAS ROCKWAY MUSIIKIN ALKEISOPAS Musiikissa käytettävien äänten nimet: Musiikissa käytetään aakkosista tuttuja sävelien nimiä. A, B, C, D, E, F, G HUOM! Saatat monissa yhteyksissä törmätä ääneen nimeltä H.

Lisätiedot

1. ENREDO (Tuomarit: Karoliina Laxström, Jonna Snåre)

1. ENREDO (Tuomarit: Karoliina Laxström, Jonna Snåre) 1. ENREDO (Tuomarit: Karoliina Laxström, Jonna Snåre) PAPAGAIO Ajankohtainen ja perusteltu aihevalinta, nivoutui hyvin sambakoulun ja suomisamban historiaan. Aiheen rajaus onnistunutta, ja sopi hyvin suurelle

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen jälkeen).

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen jälkeen). Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen jälkeen). Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan

Lisätiedot

Answer date Question Answer

Answer date Question Answer Text Question Report Cross tabulate by month Time period: 01.01.2002-31.08.2012 01 / 2003 04.01.2003 Things that could be developed in accommodation and catering services: hieman epäsiistit paikat! 03

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

hjyhdyh kaloja suolaa reissu toimi jdy testi ruokasaalis ilma hieno kooo vio onneksi

hjyhdyh kaloja suolaa reissu toimi jdy testi ruokasaalis ilma hieno kooo vio onneksi Tekstikysymysraportti Perusraportti Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 saalispaikat varmistaa hienoa retken ruokia varmemmat kalastuksen hauska saanti annokset reissu plats ateravaihtoehto oppaalle tasoa

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Karsinnat: Karsinnoissa kaikissa luokissa ja sarjoissa tanssitaan yksi kierros. Lattialla saa olla useita pareja samaan aikaan. Musiikin kesto on intro + 1,30 min

Lisätiedot

Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi?

Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi? Ctrl + Z Onko Stephen Elop oikea mies Nokian johtajaksi? Tietotalkoopäivät Tietotalkoot pidettiin 13. 14.9.2010 Keravan Viertolassa. Päivän tarkoituksena oli opettaa ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2 7.2.10. MUSIIKKI 205 LUOKAT 1-2 Luokilla 1-2 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle

Lisätiedot

ÄÄNITTÄMISTÄ STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ SOITONOPISKELIJAT STUDIOSSA. Jari Eerola 2015 Tampereen konservatorio (Tampereen yliopisto)

ÄÄNITTÄMISTÄ STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ SOITONOPISKELIJAT STUDIOSSA. Jari Eerola 2015 Tampereen konservatorio (Tampereen yliopisto) ÄÄNITTÄMISTÄ STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ SOITONOPISKELIJAT STUDIOSSA Jari Eerola 2015 Tampereen konservatorio (Tampereen yliopisto) Tavoite Opiskellaan äänittämistä studio-olosuhteissa Oman soittimen äänittäminen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Metsästysinto Mitä metsästysinto on? Myönteinen ominaisuus

Metsästysinto Mitä metsästysinto on? Myönteinen ominaisuus Metsästysinto Mitä metsästysinto on? - Myönteinen ominaisuus, jonka arvostelu suoritetaan samoin kuin muidenkin positiivisten ominaisuuksien arvostelu. Annetut metsästysintopisteet lisäävät loppupisteitä

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

MUSA TUNTUU Musiikkiterapeuttisia elementtejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn

MUSA TUNTUU Musiikkiterapeuttisia elementtejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn MUSA TUNTUU Musiikkiterapeuttisia elementtejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn 1 MUSIIKKI Vaikuttaa ihmisen kehoon ja psyykeen, neurologisiin ja fysiologisiin systeemeihin ja psyykkiseen rakenteeseen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

MELODIADIKTAATIN PROSESSI JA KIRJOITUSSTRATEGIAT

MELODIADIKTAATIN PROSESSI JA KIRJOITUSSTRATEGIAT MELODIADIKTAATIN PROSESSI JA KIRJOITUSSTRATEGIAT Laura Virkkunen Tutkielma (musiikinteoria) Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä Klassisen musiikin osasto Sibelius-Akatemia 2012 SIBELIUS-AKATEMIA Tiivistelmä

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia PASUUNA TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme pasuunansoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Sekavan käyttöikkunan pääkohtia eli ohjelman peruskäyttö

Sekavan käyttöikkunan pääkohtia eli ohjelman peruskäyttö BIAB pikaopas Tämän Band-In-A-Box pikaoppaan tarkoituksena on antaa perustiedot ohjelmasta. Opas perustuu ohjelman Mac-versioon 2010.5 (build 20). Taustaa Band-In-A-Box on PG-Music yhtiön (www.pgmusic.com)

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

Keikkailua ja käytäntöä. á la Marjo Leppä

Keikkailua ja käytäntöä. á la Marjo Leppä Keikkailua ja käytäntöä á la Marjo Leppä Freelancer - Vahva ydinosaaminen : onnistuneen toiminnan piirteet - Kyky luovasti jalostaa ja muuntaa omaa ydinosaamistaan asiakkaan tarpeisiin - Kyky kommunikoida

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Kolmannen luokan opetettavat asiat

Kolmannen luokan opetettavat asiat METODIOS Pörinää Kolmannen luokan opetettavat asiat LULMINEN hyvä asento hengitys- ja äänentuottoelimistöön tutustuminen eläytyvä, ilmeikäs laulaminen ja esiintyminen kaanon korvakuulolaulut SOITTMINEN

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖPAJOISSA HARJOITELLAAN KEHON JA KORVAN YHTEISPELIÄ

MUSIIKKITYÖPAJOISSA HARJOITELLAAN KEHON JA KORVAN YHTEISPELIÄ MUSIIKKITYÖPAJOISSA HARJOITELLAAN KEHON JA KORVAN YHTEISPELIÄ Musiikkityöpajoissa harjoitellaan soittamaan itse rakennetuilla soittimilla ja käyttämään myös omaa kehoa soittamiseen. Lisäksi lauletaan Topeliuksen

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

Baile do Carnaval. Karnevaalien iltajuhla. Banda Reggae Papagaio (Helsinki) klo 20.00-04.00 The Circus. Sabor DJ Melodinho & DJ Emil

Baile do Carnaval. Karnevaalien iltajuhla. Banda Reggae Papagaio (Helsinki) klo 20.00-04.00 The Circus. Sabor DJ Melodinho & DJ Emil Baile do Carnaval Karnevaalien iltajuhla klo 20.00-04.00 The Circus Salomonkatu 1 3, Helsinki G.R.E.S. Samba el Gambo (Kokkola) G.R.E.S. Samba Tropical (Seinäjoki) Banda Reggae Papagaio (Helsinki) Sabor

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

JÄÄPALLO-OHJAAJAN OPAS 2014-2015

JÄÄPALLO-OHJAAJAN OPAS 2014-2015 JÄÄPALLO-OHJAAJAN OPAS 2014-2015 Leikkejä, luisteluharjoitteita ja lajiharjoitteita lapsille ja nuorille Toteutettu yhteistyössä Ruotsin jääpalloliiton kanssa Harjoitusten rakenne esimerkki 60 min: Huomioi

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010 Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta Toukokuu 2010 Hampaidenhoitotutkimus Tutkimuksen toteutti toukokuussa 2010 YouGov. Siihen otti osaa noin 3000 18-65 -vuotiasta miestä ja naista Suomesta,

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

Tiivistelmä esitelmästä SJO:n päivillä Porvoossa 8.2.2015

Tiivistelmä esitelmästä SJO:n päivillä Porvoossa 8.2.2015 Asemanvaihtojen kvaliteetti Tuomas Haapanen Tiivistelmä esitelmästä SJO:n päivillä Porvoossa 8.2.2015 Jousisoittajan taitoihin kuuluu olennaisena osana kyky liikkua eri asemissa otelaudan kaikilla alueilla.

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tuhkalehto hyvällä asialla myös uutta levyä odotettavissa

Tuhkalehto hyvällä asialla myös uutta levyä odotettavissa Rockkonttori.net Rockkonttori.net Tuhkalehto hyvällä asialla myös uutta levyä odotettavissa Jyväskyläläinen Sampo-Ilmari Tuhkalehto on bändinsä kanssa mukana syksyllä käynnistyvällä Music Against Drugs

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 2 (OPS 6)... 2 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Musiikkimatka varhaiskasvatukseen Joensuu 21.3.15 Pohjois-Karjalan varhaiskasvattaja 2015. Sen, minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa!

Musiikkimatka varhaiskasvatukseen Joensuu 21.3.15 Pohjois-Karjalan varhaiskasvattaja 2015. Sen, minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa! Marika Luokkala Suomen Musiikkimatka Oy www.musiikkimatka.fi Musiikkimatka varhaiskasvatukseen Joensuu 21.3.15 Pohjois-Karjalan varhaiskasvattaja 2015 Sen, minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa! Alkulaulu

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot