HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1 LAPSET JA NUORET INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA VASTUUTAHO SEURANTA Vanhemmuuden puute Vanhemmuuden tukeminen ja osallisuuden lisääminen Tukitoiminta vanhemmille Perusturvakeskus, lastenneuvola Vahvuutta Vanhemmuuteenryhmätoimintaa pidetty suomeksi, ruotsiksi ei ole ollut tarpeeksi osanottajia, ryhmä toteutunee vuoden 2015 alussa Kasvatuskumppanuus Laajat terveystarkastukset( vanhempi/vanhemmat mukana) Varhaiskasvatus Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto Toimii päiväkodeissa osana varhaiskasvatussuunnitelmaa ja laajennettu ryhmäperhepäiväkoteihin Wilma ( kodin ja koulun interaktiivinen viestintäkanava) Oppilaiden poissaolojen Koulut Vanhempien osallistumista1. 5. ja 8. luokkalaisten laajoihin terveystarkastuksiin on pyritty lisäämään laatimalla kutsumenettelyyn toimintatapa sekä keräämällä kouluvuoden aikana tilastoa poisjäännin syistä, jotta

2 seuranta Koulut, oppilashuolto ja lastensuojelu niihin voidaan vaikuttaa. Ryhmätoiminta lasten ja nuorten vanhemmille Iloa Vanhemmuuteenprojekti Kehityskeskustelut kouluilla sekä opettajien koulutus Psykososiaalinen yksikkö Perusturva ja sivistys Koulut Wilma käytössä jokaisessa koulussa Toimintasuunnitelma vuosiluokille 1-9 laadittu Alle kouluikäisten lasten vanhempien vertaistukiryhmä, mindfulness-painoitteiset tukiryhmät 1-3 luokkalaisille Projektille ei myönnetty valtionavustusta v. 2014, haettu rahoitusta uudelleen vuodelle 2015 Kehityskeskusteluja käydään lukuvuosittain ja koulutusta on järjestetty opettajille Vanhempainiltojen kehittäminen Varhaiskasvatus ja koulut Huomioidaan uudessa opetussuunnitelmassa ja päivitetyssä vasu: ssa (

3 varhaiskasvatussuunnitelma) Kehitystyö on valmis Lasten kuntoutustyöryhmän työn kehittäminen Lasten ja nuorten palvelut Kuntoutustyöryhmä toimii asiantuntijaryhmänä, kohderyhmä alle kouluikäiset lapset Tupakoi päivittäin 8.ja 9. luokan oppilaista Nuorten tupakoinnin vähentäminen Yhteiset pelisäännöt kouluille Koulut Koulujen kautta tehtyä valistustyötä kehitetään Lions Quest ( koulutusta opettajille ) ja KiVa koulu Koulut, vapaa-aikatoimi Osa opettajista on osallistuneet koulutuksiin. KiVa koulu -ohjelmaa toteutetaan jokaisessa koulussa Hubu, EHYT r.y:n-ehkäisevä päihdetyö kouluille Hubu, EHYT r.y:n-ehkäisevä päihdetyö kouluille Kysely ja valistusta vuosiluokille 5-8 Nuorten päihteiden käyttö Nuorten päihteiden käytön vähentäminen ja terveyden edistäminen Nuorten ehkäisevän päihdetyön ohjelma -ohjeistukset kouluille Vapaa-aika, perusturva Oppilashuolto, koulut Ehkäisevän päihdetyön ohjelman laadinta on meneillään Valmistuneet, maaliskuussa 2013 annettu tiedoksi perusturvalautakunnalle Kokemuksesta voimaa Oppilashuolto, vapaa- Kokemusasiantuntijoiden

4 Luentotilaisuudet vanhemmille ja nuorille aikatoimi Vapaa-aikatoimi ja perusturva ja koulut vierailut koulujen 8. ja 9. luokan oppilaille, Maestroryhmätoiminta Kannabis-seminaari keväällä 2015 Vuosiluokkien 7. päihteettömät kerhot Vapaa-aikatoimi Kysely ja valistusta vuosiluokille 5-8 Tällä hetkellä ei toiminnassa, toimintatapaa kehitetään. NUORET JA NUORET AIKUISET INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA VASTUUTAHO SEURANTA

5 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat Opiskelupaikan saaminen mahdollisimman monelle Yhteistyössä täysimittainen palveluiden käyttöönotto - ruotsinkielinen vuosiluokka 10 Perusturva, sivistys Ruotsinkielinen alueellinen vuosiluokka 10 on käynnistynyt syksyllä 2014 Porvoossa. - ammattistartti Amisto Toiminta käynnistynyt Loviisan Amistossa syksyllä Monialaisen yhteistyön kehittäminen Keskitetään nuorisotyöntekijöiden toiminta keskustan alueella Foorumiin, josta tehdään lasten ja nuorten talo/kohtaamispaikka, neuvontapiste Nuorisotyöntekijät (erityis ja etsivät) Nuorisotyöntekijät ja etsivät tekevät määrätietoista ja ennaltaehkäisevää työtä nuorisotakuun hengessä Monialaista yhteistyötä, mm: - petu-sivistysyhteistyöryhmä - monialaisen yhteen sovittavan yhteistyön edelleen

6 kehittäminen - yht. n. 18 yhteistyöryhmää - Dialogi- toiminta - Nuorten Hyväksi - ryhmä - yhteiset hankkeet (Iloa Vanhemmuuteen ja Linko) Nopa (Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat % Ongelman pahenemisen esto, kuntoutuminen Hyvät tukipalvelut; psykiatri ja terapeuttipalvelut, yhteistyö Mentera-klubin kanssa Perusturva Ostopalveluna mieleterveystyön osaamista kotiin, käyttöön syksyllä 2014, sosiaaliohjausta asiakkaalle lisätty Palveluiden kehittäminen ja kohdistaminen niille, joille se on mahdollista Nivelvaiheen hyvä suunnittelu ( esim. sairaalasta asumispalveluun) yhteistyössä Aikuisten sos.työ, Lastensuojelun jälkihuolto Työpajatoiminta Asumispalvelut kilpailutettu paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeita, 3 porrasta:

7 - tehostettu asuminen - palveluasuminen - tukiasuminen (asumismuodon oikea kohdentaminen) Vertaistukitoiminnot Mielenterveystyö, kunnan sote-palvelut, Samaria ry. yhteistyökumppanina Yhteiset kehityskeskustelut, toiminnan kehittäminen tukemis- ja auttamiskeinoina Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat Määrä laskuun -koulutus, kuntoutus -pyrkimys lyhyeen toimeentulotukiasiakkuuteen Yksilöllinen aktivoimissuunnitelma Asiakkaan asialle verkostokokous Aikuisten sos.työ Laki velvoittaa tekemään aktivointisuunnitelman TEtoimiston kanssa, tehdään yhdessä asiakkaan kanssa,v Loviisassa 47 kpl, L- järvellä 0, v Loviisassa 41 kpl, L-järvellä 1 -asiakas ohjataan välittömästi jatkotoimenpiteisiin (koulutus, TEtoimisto,kuntoutuspalvleut, päihde-mielenterv.palvelut)

8 TYÖIKÄISET INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA VASTUUTAHO TOTEUTUMA )Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita/1000 as. Ehkäisevän päihde ja mielenterveysohjelman aikaansaaminen -ehkäisevä päihdetyö kaikissa ikäryhmissä Yhteistyö toimivaksi A-klinikan ja vastaanoton välillä säännöllisillä kokouksilla, joissa esimiehet mukana Korvaushoitopolku käyttöön A-klinikka, aikuisten vastaanottopalvel ut Aloitettu päihdeohjelman kokoaminen hyvinvointiryhmän työnä ( ikäkaarimallin mukaiset alatyöryhmät) 1. Kokous pidetty lokakuussa 2014, suunnitelma jatkuu v Hoitopolkuun tehtävät päivitykset/muutokset:työstäminen aloitettu Kroonisten sairauksien tarkastusten yhteydessä päihdeasiat kysytään ja kirjataan (audit-testi) Kroon. sairauksien palvelut/aikuisten vastaanottopalvelut Audit-testi otettu käyttöön sekä kutsujärjestelmän osana että vastaanotoilla, tilastoidaan SPAT-koodina ( käynnin tarkoitus) 2) Työttömät työvoimasta (Työttömiä työvoimasta 11,2 % Loviisa- Lapinjärvi, 9/2014, Pitkäaikaistyöttömien terveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, kuntoutuminen - terveystarkastukset lääkärivetoisiksi (oma lääkäri) -asiakaskuntotutustyöryhmän säänn.kokoukset Aik ja nuorten aik. vastaanottopalvel ut TE-toimisto yht.työkumppanina Työllistymispalveluiden kehittämisen työryhmä keväästä > työllisyyspalveluiden uudelleen organisointi/palvelujen tehostaminen ja monipuolistaminen -> työskentelytapojen kehittäminen edelleen työvoimaa henkilöä) Aikuisten sos. ja terv.toimi -yhteistyötä tehty tiiviisti TE-toimiston, työpajojen, aik. sosiaalityön ja pitkäaik.työttömien terveystarkastuksia tekevän

9 sairaanhoitajan kanssa. Yhteistyötä tarkastuksia tekevän hoitajan ja lääkärin välillä ( oma lääkäri ko. terveystarkastuksille) kehitetään edelleen. - palvelupolkuja (sos.toimi) on käyty läpi ja pyritty ohjaamaan pitkäaikaistyöttömät entistä paremmin oikeisiin palveluihin( TE-tsto, eläke, kuntoutus, sairasloma jne.) - TE -toimisto on kokeillut uusia yhteistyötapoja aikuissosiaalityön kanssa: mm. eläkeinfo ja TEtoimiston infotilaisuus palveluista -pitkäaikaistyöttömien terv.tarkastuksia tehty 112 kpl v aikana ( 2 tunnin vast.ottoaika) v n. 60 kpl 3) Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudossairauksi en vuoksi työkyvyttömyysel äkettä saavat vuotiaat Vaivojen myöhäistäminen Yht.työ työterv.hoidon kanssa ja yhtenäinen toimintakäytäntö ohjauksessa(enn.ehkäisevät toimenpiteet, omahoitoisuuden lisääminen) Kroon.sairauksien palvelut yhteistyössä fysioterapian kanssa -keväällä 2014 aloitettu yhden fysioterapeutin koulutus selkävaivojen arvioimiseen niin, että hän voi vastaanotollaan tutkia potilaan ja tarvittaessa määrätä muutaman päivän sairasloman hoitoohjeineen. Toiminta alkaa Toiminta työterveyshuollon kanssa vähäistä

10 Kuntoutukseen hakeminen, motivointi Liikuntaryhmät (ohjatut ja itsetoimivat) Liikuntareseptin käyttöönotto Kroonisten sairauksien palvelut ja liikuntatoimi yhteistyössä PPP (Pieni Päätös Päivässä,painohallintaohjelma) ryhmiä 2 kertaa vuonna 2013 Liikuntareseptin käyttöönotto vielä suunnitelmissa 3. sektori (potilasjärjestöt) Reumayhdistys, AVH -yhdistys, Nivelpiiri yht.työkumppanina SENIORIT INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA/TOIMENPIDE VASTUUTAHO/TEKIJÄT SEURANTA Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Kotona asuvien ikäihmisten määrän kasvaminen. Ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä ja edistetään osallisuutta. Kehitetään ja juurrutetaan erilaisia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia työmenetelmiä kotihoidossa. Palveluvastaava/kuntohoitajat Kotihoidossa on kevään aikana järjestetty henkilöstökoulutusta kotona annettavasta kuntoutuksesta. Henkilöille, joilla on heikentynyt toimintakyky, on järjestetty kuntoutusta kotona. Kotona asuville on järjestetty

11 Yhteistyö kolmannen sektorin ja vapaaaikatoimen kanssa. Ulkoiluystävätoiminta jatkuu. ryhmätoimintaa eri muodoissa. Erilaisia tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen, vapaaaikatoimen ja eri yhdistysten kanssa. Ulkoiluystävätoiminta jatkuu. Vanhoille ulkoiluystäville järjestettiin tapaaminen ja uusille ulkoiluystäville koulutuspäivä kesäkuussa. Tarjotaan monipuolisia asiakaslähtöisiä palveluja, jotka tukevat kotona asumista. Lisätään asiakkaiden luona vietettävää aikaa - otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Palvelupäällikkö/kotihoidon ohjaajat Toiminnanohjausjärjestelmää on kilpailutettu ja henkilökunnan koulutus aloitettu vuoden 2014 lopussa. Parannetaan monisairaiden, iäkkäiden henkilöiden kotona annettavaa hoitoa ja palveluja kehitetään yhteistyötä Loviisan terveyskeskuksen lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Kotihoidon henkilökunta ja Loviisan terveyskeskuksen sairaanhoitajat ja lääkärit ovat pitäneet yhteistyökokouksia ja kehittäminen jatkuu. Kotihoitoon on nimetty omat lääkärit.

12 Kehitetään muistisairaiden ikäihmisten hoitoa muistipoliklinikka siirretään osaksi senioripalveluja. Muistipoliklinikka on siirretty senioripalveluihin ja toimii senioripalvelukeskuksessa. 75 vuotta täyttäneet yksin asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä Löytää riskiryhmään kuuluvia yksinasuvia (esim. masentuneet, alkoholin liikakäyttäjät), ja saada heidät kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 78 vuotta täyttäneille. Terveystapaamiset 68 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole säännöllisessä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kotiutuskoordinaattori Kotikäyntejä tehdään vuoden aikana 78 vuotta täyttävien luokse ja ensisijassa riskiryhmiin kuuluvien vanhusten luo. Terveystapaamisia järjestetään ensisijaisesti omaishoitajille ja riskiryhmään kuuluville. Kehitetään matalan kynnyksen ajanviettopaikkoja, liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja päivätoimintamahdollisuuksia sekä muita sosiaalisia mahdollisuuksia parantavia palveluja. Senioripalvelut/vapaa-aikatoimi palvelutalo Esplanadissa avattiin kuntosali vanhuksille, joilla on heikentynyt toimintakyky. Syksystä alkaen järjestetään ohjattuja ryhmiä. Ohjattu ryhmätoiminta järjestetään yhteistyössä senioripalveluiden ja vapaaaikatoimen kanssa. Tietoa sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavista Senioripalvelut Tietoa eri aktiviteeteista on annettu kaupungin omassa

13 Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Kohdentaa vanhuspalvelujen resurssit kotihoitoon, mikä mahdollistaa ikääntyneiden kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Tavoite on samalla vähentää palveluasumista ja ympärivuorokautista laitoshoitoa. palveluista sekä erilaisista harrastus- ja aktiviteettimahdollisuuksista tulee säännöllisesti jakaa tietyille ikäryhmille, esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Näin voidaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi ikäihmisten päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen. Vahvistetaan ja kehitetään ilta - ja viikonloppupalvelua koko kaupungin alueella. Otetaan mobiilijärjestelmä käyttöön kotihoidossa. Uudistetaan kotihoidon kriteerit. Palvelupäällikkö/palveluvastaava Morjens-lehdessä. Kotihoidon henkilökunnalta ja palveluohjaajalta saa myös tietoa. Senioripalvelukeskus osallistuu myös vuosittain järjestettäville Apua arkeen -messuille. Kotihoidon henkilöstömäärää lisätään vuonna 2015, jolloin on mahdollista lisätä ilta- ja viikonloppupalveluja. Kotihoidossa otetaan käyttöön mobiili toiminnanohjausjärjestelmä vuoden 2015 alussa Kriteereiden uudistaminen on työn alla. Kehitetään ja monipuolistetaan tukipalveluja. Laajennetaan palvelusetelin käyttöä. Olemme kehittäneet kuntouttavaa toimintaa, eri tukipalveluja vanhusten lihasvoiman parantamiseksi. MENUMAT-ruokapalvelua on laajennettu. Palveluseteleitä on otettu käyttöön avohoidon rintamaveteraaneille kotiin

14 Lisätään omaishoitajien määrää ja tuetaan heitä. Vahvistetaan sairaanhoitopalvelua kotihoidossa. annettavissa palveluissa ja rintamaveteraanien avokuntoutuksessa alkaen. Pyrimme lisäämään omaishoitajien määrää ja järjestämään vertaistukiryhmiä. Syyskuusta 2014 alkaen kotihoidolla on sairaanhoitaja käytettävissään viikonloppuisin. Kehitetään neuvontapalveluja (esim. Kelan tukiasiat, sosiaaliturva). Kehitetään kuljetuspalveluja. Tehostetaan lääkäripalveluja kotihoidossa. Kehitetään vertaistukiryhmiä. Palveluohjausta annetaan jatkuvasti ja senioripalveluissa suunnitellaan uuden kumppanuustalon yhteyteen oleskelukahvilaa senioreille kerran kuukaudessa. Kahvilassa voitaisiin jakaa tietoa ja antaa neuvontaa. Linjataksitoimintaa laajennetaan vuonna 2015 vuonna 2014 tapahtuvan hankinnan yhteydessä. Kotihoitoon on nimetty omat lääkärit. Muistisairaiden omaisille

15 suunnitellaan vertaistukiryhmiä. Kehitetään lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaishoito toimii alkaen senioripalvelujen yksiköissä. Lyhytaikaishoitoa kehitetään aikaisempaa kuntouttavammaksi. Pyrimme lisäämään omaishoitajien määrää ja järjestämään vertaistukiryhmiä. Syyskuusta 2014 alkaen kotihoidolla on sairaanhoitaja käytettävissään viikonloppuisin. Palveluohjausta annetaan jatkuvasti ja senioripalveluissa suunnitellaan uuden kumppanuustalon yhteyteen oleskelukahvilaa senioreille kerran kuukaudessa. Kahvilassa voitaisiin jakaa tietoa ja antaa neuvontaa.

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi.

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. 6.2. Toimenpide- ja kehittämissuunnitelma 2016 Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. Alla

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot