4. Oppimateriaalin rikastuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Oppimateriaalin rikastuttaminen"

Transkriptio

1 4. Oppimateriaalin rikastuttaminen Aika: Torstai klo Snellmanin kesäyliopisto Anne Rongas ja Kari A. Hintikka

2 Tavoitteena innostaa, kannustaa ja antaa riittäviä eväitä tekemiseen Anne Rongas ja Kari A. Hintikka

3 Luentosarjan kulku ja ohjeet 1. Mitä opettajan pitää tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa muodossa? (Intro) 2. Mitä tietoja tarvitsen aloittaessani digitaalisten oppimateriaalien tekemistä? (22.1., aina klo 15-16:30) 3. Vuorovaikutteisuus ja oppimateriaali oppimisympäristönä (29.1.) 4. Oppimateriaalin rikastuttaminen (5.2.) 5. Toisen tuottaman digimateriaalin käyttö ja oman hinnoittelu (12.2.) 6. Oppimateriaalin laatukriteerit ja käytettävyyden varmistaminen (19.2.) OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen eli yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video- tai audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä viimeistään helmikuun loppuun mennessä Annelle sähköpostilla (rongas.anne (a) gmail.com, joka on otsikoitu Digiopus 1 op ja nimesi.

4 Verkkojatkot ja aineistot Facebook: Digiopus-ryhmä https://www.facebook. com/groups/digiopus/ #digiopus Pinterest linkkitaulut Purot-wiki luentokertojen chat + taustakeskustelu yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin editointi, mahdollisuus kommentoida. Karttuva aineisto kurssiesitteessä (päivittyy jokaisen luennon jälkeen maanantaisin) Luentotallenteen linkki lähetään osallistujille maanantaisin sähköpostilla, samalla muistutetaan seuraavasta luennosta.

5 Jakson sisältö Mitä kaik-kea di-gi-taa-li-siin oppi-ma-te-ri-aa-lei-hin voi si-sällyt-tää? Käy-dään mah-dol-li-suuk-sia läpi esi-merk-kien kautta. Oppimateriaalin rikastamisen tavoite Rikastavat elementit ja niiden ominaisuudet Linkittäminen, upottaminen, eri tasoille avautuvat sisällöt Adaptiiviset ominaisuudet Oppi-ma-te-ri-aa-li op-pi-mis-pro-ses-sin oh-jaa-ja-na

6 Väline ja tarkoitus?

7 Oppimateriaalin rikastamisen tavoite Miten asia opitaan? (Muistetaan erilaiset oppijat.) Havainnollisuus, opittavan asian vaiheet ja keskeiset muistamista tukevat asiat (aiemmin tai toisaalla opitut) Sopivuus ikätasolle (huomioitava eri tahtiin oppiminen) Aika ajoin pulpahtava keskustelu oppimistyyleistä (ks. Vesa Linja-ahon bloggaus aiheesta): moniaistisuus on hyväksi, kunhan kaikkea mahdollista ei yritetä tehdä yhtä aikaa jokainen oppii kaikkien aistien avulla persoonalliset vahvuudet, mieltymykset ja opiskelutavat tukevat oppimista ja tästä syystä rikastamista suositellaan joskus voi olla hyväksi harjoittaa itselle vähemmän luontoisia opiskelutapoja

8 Oppimateriaalin rikastamisen tavoite Koko oppimisympäristö voi avautua oppimateriaaliksi eli käännetään ajatus siitä, että rikastetaan tekstipohjaista oppimateriaalia sellaisenaan. Hyvin rakennettu ja taitettu teksti toimii hyvin. Tektimateriaalien luonne: käsikirjat ja hakemistot. Uudenlaisia mahdollisuuksia oppimisen organisointiin. Ajatus pedagogisen infrastruktuurin rakentamisesta.

9 Oppimateriaalin rikastamisen tavoite: autenttinen ympäristö ja oppisisällöt sulautuvat keskenään Teollisen pintäkäsittelyn opiskelu, KK Tavastin Pintakilta

10 Oppimateriaalin rikastamisen tavoite Informaatiotulvan keskellä loputonta seikkailua hillitsevät, hyvin valikoidut rikastavat sisällöt opettajan, opettajaryhmän, asiantuntijoitten tai opiskeluryhmän valikoima Perusaineiston rikastaminen oppimistehtävien menetelmäsisältönä (jo olemassa oleva aineisto tai itse tehty) hyviä löydettyjä tai syntyneitä aineistoja käytetään seuraavalla toteutuskerralla

11 Rikastavat elementit / ominaisuudet Kuvat Videot, Animaatiot, Simulaatiot Audiotiedostot Musiikki ja säveltäminen Tableteille on saatavilla runsaasti maksuttomiakin sävellys-sovelluksia Yksinkertaisimmillaan ne eivät tarvitse nuottien tuntemusta ja musiikkia tuotetaan maalaamalla valmiista sointu- ja rytmipattereista Puoliammattimaisissa sovelluksissa, kuten Applen GarageBand (5 USD), musiikki koostetaan valmiista sampleista eli ääninäytteistä tai voidaan äänittää itse

12 Rikastavat elementit / ominaisuudet Diaesitykset Google tai OneDrive-esitys, Prezi palvelu tuotanto- ja jakeluympäristönä jakeluun SlideShare Kyselyt Google Lomake Facebook-ryhmän kysely Äänestykset Testit

13 Rikastavat elementit / ominaisuudet Kartat ja paikkatieto Google Maps in My Maps, data voidaan hakea Google Taulukosta Google Earth, monipuolisesti rikastettavissa OpenStreetMap, avoimen datan käyttäjien muokkaama vrt. wikit OPH:n rahoittama Paikkaoppi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna. Maanmittauslaitoksen avoin karttadata koko Suomen kattavasti GPS koordinaatit aloittelijalle esim. itouchmap ja harjaantuneelle GPS Visualizer

14 Rikastavat elementit / ominaisuudet Netin infografiikka-sovellukset ovat pääosin maksuttomia ja sisältävät runsaasti valmiita visualisointipohjia Kari: esimerkkikuva Easelly:lla tehtynä Muu visualisointi Koostesovellukset Esim. kaupallinen kotimainen Oodles.fi

15 Toteutettu:

16 Pelilliset elementit: esim. DragonBox

17 Elementtien liittäminen: linkitys Linkittäminen, syötteet, hotspotit, upotukset, lisätty todellisuus, QR-koodit, aurat? Linkittäminen on tuttu tapa rikastaa digitaalista tekstiä. Linkittäminen voi toimia ilman internetiä tekstin omassa sisältörakenteessa. Hypertekstirakenne on myös internetin perusta. Hyperteksti on sujuvaa normaalikielistä tekstiä, jossa osa sanoista toimii linkkeinä sanojen viittaamaan sisältöön. Hyperteksti muodostaa portteja syventäviin aineistoihin, lähteisiin ja tekstiä tukeviin sisältöihin. Hypertekstin ongelmana on, että lukija eksyy alkuperäisestä sisällöstä toiseen ja kolmanteen.

18 Elementtien liittäminen:syötteet Sosiaalisen median historian näkökulmasta vanha tapa siirtää sisältöjä sulavasti paikasta toiseen on käyttää syötettä (feed, RSS). Syöteteknologiat ja niiden hyödyntäminen ovat jääneet valitettavan vähän tunnetuiksi. Eläviin oppisisältöihin voi syötteen avulla tuoda esimerkiksi valitun aihepiirin tuoreimmat uutiset, kurssiryhmäläisten tuoreimmat bloggaukset tai vaikka jatkuvasti päivittyvän yhdessä kootun linkkilistan.

19 Elementtien liittäminen: hotspotit Uusi tapa linkittää sisältöjä on lisätä ne aineiston päälle siten, että sisältö avautuu, kun hiiri (tai kosketusnäytöllä sormi) viedään linkkipisteen (hotspot) päälle. Tällaista linkitystapaa voidaan käyttää kuvissa ja videoissa. Thinglink on maksuton palvelu, jolla voi luoda aineistoilla rikastettuja kuvia. Kopiokissa-sarjakuvassa on listätiedot upotettu kuvaan, liiku hiirellä kuvan päällä. löydät sisällöt.

20 Elementtien liittäminen: QR-koodit ja aurat Paperiaineistoihin voidaan lisätä mobiililaitteilla avautuvaa sisältöä. QR-koodit ovat jo hyvin tunnettu tapa lisäaineiston liittämiseen. Koodin takana voi olla tekstiä, kuvia, videoita tai muuta internetistä jaettavaa sisältöä. Lisätyn todellisuuden sisällöt, kuten Aurasman aurat tekevät vasta tuloaan. Ks. Matleena Laakson bloggaus.

21 Mobiilisti-hankkeen koulutussivu

22 Someopaste: QR-koodit

23 Mobiluck: QR-koodi luokkatilassa

24 Elementtien liittäminen: upottaminen Upottaminen (embed) tarkoittaa sitä, että varsinainen aineisto sijaitsee aineistonjakopalvelussa (esim. YouTube). Palvelu tuottaa upotuskoodin, joka viedään haluttuun kohtaan oppisisällössä. Koodi luo sisällön ympärille kehykset ja toimintopainikkeet. Sisältöön voidaan tutustua ilman, että poistutaan oppisisällön sivulta. Tekijänoikeuden kannalta upottamisessa ei synny uutta teoskappaletta, joten upottamiseen ei tarvitse pyytää lupaa. Toki on oltava kriittinen sen suhteen, että kyseinen aineisto on luvallisesti jaettua. Siinä tapauksessa, että oppisisältöä tuotetaan kaupalliseen sisältökokonaisuuteen, on upottamiseen aina syytä hankkia lupa.

25 1. Paina Jaa - tekstiä. 2. Voit tästä määrittää mistä kohdasta videota esittäminen aloitetaan. Kirjoita kenttään aika.

26 Paina Upota. 2. Valitse haluamasi ruudun koko. 3. Kopioi upotuskoodi. (Voit käyttää myös Ctrl + C)

27 Avaa sivusi html-koodi näkyviin painamalla HTML -nappia.

28 Liitä koodi kohtaan, jossa haluat videon näyttää. (Voit käyttää esim. CTRL+V). 2. Paina Luo -nappia palataksesi perusnäkymään.

29 Tallenna ja julkaise.

30 Elementtien liittäminen:linkitys Hypertekstin ongelmana on, että lukija eksyy alkuperäisestä sisällöstä toiseen ja kolmanteen. Eksyminen aiotulta reitiltä tuottaa löytöjä, mutta vie aikaa ja varsinkin tavoitteellisessa opiskelussa häiritsee opiskeltavaan aiheeseen keskittymistä. Linkit voidaan koota linkkilistoiksi ja niihin voi sisältyä lisätietoa. Linkkilista toimii käsikirjaston tapaan ja se auttaa esimerkiksi oppimistehtävien tekijää löytämään valmiiksi seulottua aineistoa. Hyvät linkit tukevat oppimista, mutta listat paisuvat helposti turhan pitkiksi. Linkkien keskitetty hallinnointi: Delicious ja Diigo.

31 Missä rikastavat aineistot sijaitsevat? Maksuttomissa järjestelmissä yleinen käytäntö on, että itse palvelussa tallennustila on rajallinen ja valtaosa rikastavasta aineistosta jaetaan aineistonjakopalveluista, joista ne sitten jaetaan sisältökokonaisuuteen joko linkityksenä tai upotuksena. Onko käytössä järjestelmä, jossa erilaiset aineistosisällöt sijoitetaan samalle palvelimelle (itse hallittu, maksullinen palvelu, ilmainen palvelu)? Miten paljon palvelintilaa on käytettävissä? Kuka hallitsee aineistoja? Kenen tunnuksilla aineistot ladataan palvelimelle? Kuka hoitaa palvelinkustannukset ja kuinka kauan? Minne varmuuskopiot sijoitetaan? Kuka ne ottaa ja kuka niitä hallitsee?

32 Missä rikastavat aineistot sijaitsevat? Pilvipalvelu ja niiden kautta aineistojen jakaminen sisältökokonaisuuteen: Sisältölajin mukaiset pilvipalvelut toimivimpia. Google Drive: ongelmia avata Microsoftin palveluilla ja Explorer-selaimella; usein myös ongelmia mobiililaitteilla avautumisessa. Microsoft Onedrive: sisältöjä voi jakaa linkittämällä, välillä käyttöoikeuksien jakaminen ei hahmotu. Dropbox: tehostanut ongelmallista tietoturvaansa, nopea palvelu, sopii vastaanottajan tietokoneelle ladattavien tiedostojen jakamiseen, videoita ei voi toistaa suoraan. Organisaation sisäisistä pilvipalveluista hankalaa jakaa aineistoja kenen tahansa käyttöön.

33 Adaptiiviset ominaisuudet Yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistaminen: tehtävät vaikeutuvat osaamistason mukaan. Teknisesti edelleen yksittäisen sisällön tuottajan puolelta vähän toteutusmahdollisuuksia. Joissakin sähköisissä oppimisympäristöissä polkujen rakentaminen. VTT pilotoi jo 2009 hybridikirjaa, jossa ominaisuutena oli tehtävien mukautuminen oppijan tasolle.

34 Oppi-ma-te-ri-aa-li op-pi-mis-pro-sessin tukena ja oh-jaa-ja-na Miten aineistossa liikutaan? Toistuva rakenne, aloituksessa opastus (lapsille leikinomaisesti). Jokainen osio samanlaiset liikeradat. Ruutukaappauskuvien ja videoitten tekeminen eri käyttöjärjestelmille erilaiset menetelmät Windows: printscreen, leikkaustyökalu (tsekkaa), BB Flashback Express (avi > YouTube) Mac: cmd+shift+3 kokonäyttö, +4 rajaus; QuickTime (?), Voila (maksullinen) Kaikilla laitteilla Skits Ruutukaappauskuva mobiililaitteilla Screen capture, Screen recorder Näytön jakaminen verkkokokousjärjestelmään ja videotallenteen tekeminen Mobiililaitteen pailaus tietokoneelle ja videotallenteen tekeminen

35 Ohjaajan kuratoimaa sisältöä Hyvät rakennustelineet? Henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) tai -verkoston (PLN) rakentamisen tukeminen. Matala kynnys, helppo oppijan käyttöliittymä. Havainnollinen ja orientoiva käyttöliittymä. Mahdollisuus tavoitteelliseen yhteistyöhön (kollaboraatio). Toimivuus erilaisilla laitteilla. Blogit, wikit ja jaetut dokumentit hyviä apuvälineitä. Sopivia palveluita ja teknologioita: Symbaloo Thinglink Pearltree Scoop.it ja Flipboard Pinterest QR-koodit

36 Tutustu käytössä olevan teknologian mahdollisuuksiin. Esim. Matleena Laakson havainnollinen diaesitys OnEdukurssikokonaisuuden rakentamisesta.

37 Kiitos! Seuraava jakso: klo 15-16:30: Toisen tuottaman digimateriaalin käyttö ja oman hinnoittelu Kysyttävää, kommentteja tai palautetta? Jatketaan Facebookissa ja Purot-wikissä Aineistopaketti rakentuu, päivitämme ensi viikolla tämän päivän teemasivut. Anne Rongas, rongas.anne (a) gmail.com Kari A. Hintikka, kari.hintikka (a) gmail.com

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tämän oppaan avulla opit perusteet tieto- ja viestintätekniikan välineistä ja onnistut myös testissä. TVT- taitotason varmistushanke SISÄLLYSLUETTELO Erilaiset

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01)

OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01) OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01) SISÄLLYSLUETTELO: 1.0 Yleistä 1.1 Yleistä oppaasta 1.2 Kirjautuminen 1.3 Hallinta 1.4 Hyödyllistä tietää 2.0 Katalogi 2.1 Tuoteryhmät / tuotteet 2.2 Uuden tuoteryhmän

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN 2 1. JOHDANTO... 3 2. PICASAN

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

HTML:n perusteet. Jari Sarja / Otavan Opisto 2012. Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.

HTML:n perusteet. Jari Sarja / Otavan Opisto 2012. Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3. HTML:n perusteet Jari Sarja / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä 1 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. HTML:n lähtökohdat... 4 1.2. Millä HTML-sivuja

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu

AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu AutoCAD 2014 pikaopas Autodesk 360 -palvelu Cadlink Oy Lasse Home lasse.home@cadlink.fi Tietoa materiaalista Tässä pikaoppaassa esitellään AutoCAD 2014 -version pilvipalvelut eli Autodesk 360 -palvelu.

Lisätiedot

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 2 Sisältö 1 YLEISTÄ WWW-SIVUISTA....4 2 OHJELMAN KÄYNNISTYS...4 3 TYÖKALU- JA MUOTOILUVALIKON ESITTELY...4 4 TIEDOSTON TALLENNUS...5 5 TIEDOSTON

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.1+ Opettajan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.1+ Opettajan opas Moodle 2.1+ Opettajan opas Sisällys 1 Opettajana Moodlessa -ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Minun Moodleni 3 1.4 Navigointi 3 1.5 Omat käyttäjätiedot 5 1.5.1 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot