VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Juhani Laasanen Tutkijatohtori Ruralia-instituutti Ruralia Institute Ruralia-institutet Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen 4H-liitto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Punainen Risti Pirkanmaan Muistiluotsi-pilottihanke, päätösseminaari, Tampere

2 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on maaseudun tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskeskus Päätehtävänä edistää maaseudun elinkeinoja ja elinolosuhteita Osaamisalueitamme maaseutualueet ja yhteiskunta maaseutupolitiikka yrittäjyys maaseudulla CGE-mallinnus ja laskentapalvelut (RegFin-aluemallit) hankkeiden ja politiikan aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus Henkilöstöä 80, joista 30 Seinäjoella ja 50 Mikkelissä Instituutti on perustettu 1987 Eduskunnan päätöksellä Sijaitsemme Seinäjoen teknologiakeskuksessa, FRAMI:ssa

3 Hannu Törmä, prof. Seinäjoki Susanna Määttä, HTM Seinäjoki Juhani Laasanen, YT Seinäjoki Kaarina Reini, FT, KTM Melbourne Australia ja Seinäjoki Katarzyna Zawalinska, DSc Varsova Puola ja Seinäjoki Radoslaw Hoffmann, BSc Varsova Puola

4 Tutkimuksen tavoitteet Neljän OK-opintokeskuksen jäsenjärjestön vapaaehtoistyön kansantaloudellisen vaikutuksen/merkityksen laskeminen Järjestöt: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Punainen Risti Suomen 4H-liitto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

5 Vapaaehtoistyön määritelmä Vapaaehtoistyö on työtä, josta ei makseta rahallista palkkaa tai korvausta. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta omien kykyjensä, mahdollisuuksiensa ja aikataulunsa mukaan. Vapaaehtoistyötä ohjaavat seuraavat periaatteet, (Volunteering in the European Union 2010): * kysymys henkilökohtaisesta valinnasta, * tarkoittaa legitiimiä tapaa, jolla ihmiset voivat osallistua erilaiseen toimintaan omissa yhteisöissään, * saa ihmiset ja ryhmät ottamaan kantaa humanitaarisiin sekä ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin, * on palkatonta, mutta ei korvaa palkkatyötä, * ei ole ilmainen vaihtoehto eikä uhka palkkatyölle. Vapaaehtoistyö vs. vapaaehtoistoiminta

6 Tutkimusmetodi RegFin simulointimallit -> kaikki vaikuttaa kaikkeen hyödykemarkkinat yksityinen ja julkinen kulutus tavaroiden ja palveluiden tuotanto yksityiset ja julkiset investoinnit kotimaan kauppa tasap hinta tarjonta yleinen tasapaino nettomuuttoliike, työttömyys ja räätälöinti sovellukseen ulkomaan kauppa työ- ja pääomapanokset tuotannontekijämarkkinat tasap määrä kysyntä kuntien ja valtion budjetit, verotus, tulonsiirrot ja tuet toimiala- ja aluedimensiot staattinen tai dynaaminen analyysi sovelluksen mukaan 2010, aikadimensio

7 RegFin simulointimallit -> miten talous kuvataan Teoria Kuluttajat hyödyn maks ongelma Yritykset voiton maks ongelma Käyttäytymissäännöt työn ja pääoman tarjonta, yksityinen kulutus, säästäminen palkat, pääoman ja kuluttajahinnat työn ja pääoman kysyntä, välituotekysyntä, investoinnit Reaaliset ja rahavirrat työn ja pääoman määrät, työ- ja pääomatulot, verot ja tulonsiirrot, käytettävissä olevat tulot, yksityiset kulutusmenot tuotanto, panosten käyttö, palkka- ja pääomakustannukset, verot ja tuet, liikevaihto, investointimenot Kunnat ja valtio oman alueen kauppakumppanit politiikkatavoitteet ja välineet muu Suomi ja ulkomaat tuloverot, panos- ja tuotantoverot, alv, tulonsiirrot, tuet kotim vienti = kotim tuonti, ulkom vienti > = < ulkom tuonti, pienen avotalouden viitekehys verotulot, tulonsiirto- ja tukimenot, julkisten palveluiden tarjonta kotim ja ulkom viennin ja tuonnin tulot and menot, ulkomaan kaupan tasapaino

8 Tyypillisen dynaamisen sovelluksen eteneminen -> tulosmuuttujat Investoinnit (toimiala x alue matriisi) Tuotanto (toimiala x alue matriisi) Työllisyys (toimiala x alue matriisi) Alueellinen BKT (alue) Työ- ja pääomatulot (alue) Yksityinen kulutus (alue) Verokertymät (verolaji x kunta / valtio x alue) Julkinen kulutus (kunta / valtio x alue) Kotimainen vienti ja tuonti (toimiala x alue matriisi) Ulkomainen vienti ja tuonti (toimiala x alue matriisi) + muita sovelluksen kannalta kiinnostavia

9 Tutkimusaiheet ja asiakkaat Soveltava tutkimusmyynti (asiakas) Kaivosinvestoinnit: Kälviä, Laivakangas, Länttä, Pajala-Kolari, Pampalo, Seinäjoki, Sokli, Talvivaara jne (TEM, LVM, kaivosten tukihankkeet) Muut infrastruktuuri-investoinnit: Suomen liikenneverkko, Helsingin kaupungin väylähankkeet mm. Länsimetro, Turku-Pori ja Tornio-Kemi moottoritiet, ydinvoimala, Luisteluhalli (HKI:n kaupunki, LVM, Tiehallinto, yritys) Toimialatutkimus: Metsä- ja sahateollisuus, Metalliteollisuus laman menetykset ja tulevaisuuden kuvat, bioenergiapotentiaalit, bioenergia-strategiat, biojalostamo (TEM, Bionova) Perustutkimus RegFin aluemallien kehitystyö ja tieteelliset artikkelit

10 Tutkimusaineisto 1. Järjestön yleistiedot a. perustamisvuosi b. jäsenmäärä c. kattavuus koko maata ajatellen d. paikallisyhdistysten määrä 2. Järjestön toimintamuodot järjestön keskeiset toimintamuodot 3. Vapaaehtoistyön toimintamuodot keskeiset vapaaehtoistyön muodot 4. Vapaaehtoistyön määrä ja kustannukset:; järjestöjen antamat tiedot a. vapaaehtoistyön määrä vuonna 2009 b. vapaaehtoistyöhön suunnattu rahallinen panostus ja työlle lasketut palkkakulut vuonna Julkisen sektorin toimialojen tuottavuus- ja työllisyystiedot vuonna 2007

11 Skenaario ja parametrisointi Skenaario: olettamus, että järjestöjen vapaaehtoistehtävät hoidetaan julkisen sektorin toimesta * millaiset lisäkustannukset yhteiskunnalle aiheutuisi, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät Parametrisointi: järjestöjen ja julkisen sektorin toimialojen tiedot RegFin-laskentaa varten vapaaehtoistyön tuntimäärä, h/vuosi vapaaehtoistyön organisoimisesta ja vapaaehtoistyöstä syntyvät palkkakustannukset, /vuosi vapaaehtoistyön keskimääräinen tuntihinta, /h kokonaispanostus vapaaehtoistyöhön/vapaaehtoistyön volyymi, julkisen sektorin ao. toimialan palkansaajien työtuntimäärä, h/vuosi julkisen sektorin ao. toimialan palkansaajakorvausten määrä, /vuosi julkisen sektorin ao. toimialan keskimääräinen työtunnin hinta, /h julkisen sektorin ao. toimialan tuotos perushintaan, vuosi julkisen sektorin ao. toimialan keskimääräisen työtunnin hinnan ja järjestön vapaaehtoistyön tuntihinnan suhdeluku

12 Julkisen sektorin toimialat Julkinen hallinto, maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus (SPEK) Koulutus (4 H) Terveys- ja sosiaalipalvelut (MLL ja SPR) Muu palvelutoiminta (Järjestötoiminta)

13 Julkisen sektorin toimialojen parametritiedot Tuotanto ja työllisyys maakunnittain 2007 Tuotos perushintaan, milj. Palkansaajakorvaukset, milj. Palkansaajien tehdyt työtunnit, milj. t Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus Koulutus Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut Muut yhteiskunnalliset ja henk. koht. palvelut

14 Järjestöjen vapaaehtoistyön laskentatiedot Mannerheimin Lastensuojeluliitto a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin tuntia Sisältää paikallisyhdistysten vapaaehtoistunnit, lasten ja nuorten sekä vanhempain puhelinten päivystyksen sekä peruskoulujen tukioppilastoiminnan tunnit b) Vapaaehtoistyöhön panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen noin 1,4 miljoonaa euroa Sisältää keskus- ja piirijärjestöjen rahallisen panostuksen vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi ja ohjaamiseksi. Yhdistysten vapaaehtoisille ei suoriteta palkkakorvausta c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 1,55 euroa d) Taloudellinen volyymi 2,8 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoistyöhön osallistui noin henkilöä Suomen 4H-liitto a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin tuntia Sisältää kerhotoiminnan ohjaajantehtävien, kerhotoiminnan luottamustehtävien, kerhonohjaajien koulutus- ja perehdytyksen tunnit b) Vapaaehtoistyön palkkauskulut sosiaalikuluineen noin 0,7 miljoonaa euroa Sisältää kerhonohjaajien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä kerhotoiminnan ohjaajantehtävistä maksetut korvaukset c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 2,13 euroa d) Taloudellinen volyymi 1,3 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoistyöhön osallistui noin henkilöä

15 Järjestöjen vapaaehtoistyön laskentatiedot Suomen Punainen Risti a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin tuntia Perustuu vuonna 2005 tehtyyn VIVA-tutkimukseen vapaaehtoistyön tuntimäärästä vuonna Tuntimäärään on laskettu SPR:n osastojen, piirien, keskustoimiston ja laitosten tilastoima vapaaehtoistyö b) Vapaaehtoistyöhön panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen noin 6,1 miljoonaa euroa Perustuu VIVA-tutkimukseen vapaaehtoistyön kuluista vuonna Kuluiksi laskettiin vain vapaaehtoisten tukemisesta seuranneet kulut. Kuluihin ei laskettu suurelle yleisölle ja eri alojen ammattilaisille järjestettyjen koulutusten kuluja. Järjestö koordinoi ja tukee tiettyjen teemojen puitteissa myös muiden järjestöjen vapaaehtoistyötä eikä tämän toiminnan kuluja myöskään laskettu mukaan c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 2,94 euroa d) Taloudellinen volyymi 11,9 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoistyöhön osallistui noin henkilöä

16 Järjestöjen vapaaehtoistyön laskentatiedot Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin tuntia Tuntimäärään on laskettu vapaaehtoispalokuntien hälytysosastoissa tehty työmäärä, johon sisältyy hälytystehtävien, koulutuksen, varainhankinnan, muiden tehtävien sekä varallaolon tuntimäärä. Lisäksi tuntimäärään on laskettu nuoriso-osastojen ohjaajien sekä naisosastojen hälytys-, valistus-, koulutus- ja varainhankinnan tuntimäärä. Varallaolotuntimäärä on laskettu vapaaehtoispalokuntatoiminnan taloudellista merkitystä koskevassa tutkimuksessa (Jaatinen 2002) mainitulla perusteella ja määrä on noin 20 miljoonaa tuntia vuodessa. Varallaolotunnit on muutettu normaaleiksi työtunneiksi kertoimella 0,3 b) Vapaaehtoistyöhön panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen 12,5 miljoonaa euroa. Vapaaehtoispalokuntatoimintaan suunnatun rahallisen panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen (noin 27,3 miljoonaa mk vuonna 1998) perustuvat tutkimustulokseen (Jaatinen 2002) ja toimintatilastoon Kuluihin on laskettu lisäksi keskusjärjestön ja piirien yhteenlaskettu panostus vuonna 2009, yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. (Jaatinen ). c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 1,68 euroa d) Taloudellinen volyymi 24,6 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoispalokuntalaisia noin henkilöä

17 Miten vapaaehtoistyön kansantaloudellista vaikutusta osoittava tulos syntyy Vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus muodostuu tehdyn työmäärän ja siihen suunnatun rahallisen panostuksen aikaansaamana BKT:n nettomuutoksena oletetussa tilanteessa, jossa järjestöjen vapaaehtoistyö korvattaisiin julkisen sektorin toimesta suoritettavalla palkkatyöllä. Vapaaehtoistyön kansantaloudellisen vaikutuksen euromääräinen arvo on mallin tuottaman tuloksen ja alkuperäisen tilanteen erotus.

18 Järjestökohtaisten parametrien arvot Järjestö Parametri 1 Parametri 2 MLL 0,0266 0,0018 SPR 0,1136 0, H 0,0122 0,0014 SPEK 0,2341 0,0245

19 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto Työtunteja/ vuosi Palkka, /tunti Palkkakust / vuosi, milj. Vapaaehtoistyön volyymi, milj. Vapaaehtoistyö ,55 1,42 2,80 TOL 2008: Terveydenhoito ja sosiaalitoimi Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, /tunti Palkkojen suhde Palkansaajakorvaukset/ vuosi, milj. Palkkatyö 495,7 23,15 14, Työn tuotos, milj

20 Tulos: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Description Macros sim1 Mllm1 Mllsd National real expenditure side GDP ,9-0, , ,00107 Description alaraja keskiarvo yläraja National real expenditure side GDP -15,0-12,2-9,5 Vapaaehtoistyön arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä 9 15 miljoonan euron välillä sisältäen myös kerroinvaikutukset. Keskiarvo on noin 12 miljoonaa euroa. Tulos tarkoittaa, että yhteiskunnalle aiheutuisi keskimäärin noin 12 miljoonan euron lisäkustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät. Toisin tulkittuna tulos tarkoittaa, että yhteiskunnalle syntyy vastaavan suuruinen säästö, kun tehtävät hoidetaan vapaaehtoistyönä. Tulos osoittaa liiton vapaaehtoistyön kansantaloudellisen vaikutuksen.

21 Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, /tunti Palkkakust / vuosi, milj. Vapaaehtoistyön volyymi, milj. Vapaaehtoistyö 2,1 2,94 6,06 11,93 Työn tuotos, milj TOL 2008: Terveydenhoito ja sosiaalitoimi Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, /tunti Palkkojen suhde Palkansaajakorvaukset/ vuosi, milj. Palkkatyö 495,7 23,15 7, Työn tuotos, milj

22 Tulos: Suomen Punainen Risti Description Macros sim1 Sprm1 Sprsd National real expenditure side GDP ,9-0, , ,00333 Description alaraja keskiarvo yläraja National real expenditure side GDP -45,0-36,4-27,7 Vapaaehtoistyön arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä miljoonan euron välillä sisältäen kerroinvaikutukset. Keskiarvo on noin 36 miljoonaa euroa. Tulos tarkoittaa, että kansantaloudelle aiheutuisi keskimäärin 36 miljoonan euron suuruiset lisäkustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät.

23 Suomen 4H-Liitto Työtunteja/ Palkka, Palkkakust / Vapaaehtoistyön Suomen 4 H Liitto vuosi /tunti vuosi, milj. volyymi, milj. Vapaaehtoistyö ,13 0,68 1,34 TOL 2008: Koulutus Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, /tunti Palkkojen suhde Palkansaajakorvaukset/ vuosi, milj. Palkkatyö 230,7 28,60 13, Työn tuotos, milj

24 Tulos: Suomen 4H-Liitto Description Macros sim1 4Hm1 4Hsd National real expenditure side GDP ,9-0, , ,0004 Description alaraja keskiarvo yläraja National real expenditure side GDP -5,3-4,3-3,2 Vapaaehtoistyön arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä 3 5 miljoonan euron välillä. Keskiarvo on noin 4 miljoonaa euroa. Tulos tarkoittaa, että kansantaloudelle aiheutuisi keskimäärin 4 miljoonan euron suuruiset lisäkustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät.

25 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, /tunti Palkkakust / vuosi, milj. Vapaaehtoistyön volyymi, milj. Vapaaehtoistyö 7,4 1,68 12,49 24,59 Työn tuotos, milj TOL 2008: Julkinen hallinto Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, /tunti Palkkojen suhde Palkansaajakorvaukset/ vuosi, milj. Palkkatyö 297,8 21,68 12, Työn tuotos, milj

26 Tulos: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Description Macros sim1 Sprm1 Speksd National real expenditure side GDP ,9-0, , ,00717 Description alaraja keskiarvo yläraja National real expenditure side GDP -97,4-78,8-60,2 Vapaaehtoistyön kansantaloudellinen arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä miljoonan euron välillä sisältäen kerroinvaikutukset. Keskiarvo on noin 79 miljoonaa euroa. Kansantaloudelle aiheutuisi siis keskimäärin 79 miljoonan euron suuruiset lisäkustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät.

27 Yhteenveto Vapaaehtoistyön arvo ja hinta yhtä tuntia kohti Järjestö Vapaaehtoistyön tuntimäärä/vuosi Vapaaehtoistyön arvo, milj. Vapaaehtoistyön keskiarvo, /tunti Vapaaehtoistyön alkuper. arvo, Tuotos, / tunti / /tunti panos, /tunti MLL ,5-15,0 13,31 1,55 8,6 SPR ,7-45,0 17,63 2,94 6,0 4 H ,3-5,5 13,75 2,13 6,5 SPEK ,2-97,4 10,84 1,68 6,4 Yht/painotettu keskiarvo ,7-162,9 12,44 1,93 6,5

28 Yhteenveto Vapaaehtoistyön 10,7 miljoonan tuntimäärä vastaa runsaan henkilötyövuoden työpanosta. Vapaaehtoistyön keskimääräinen 132 miljoonan euron arvo vastaa esimerkiksi noin asukaan kunnan juoksevien menojen määrää. Vapaaehtoistyön yhteenlaskettu arvo/työtunti suhteessa alkuperäiseen arvoon/työtunti on keskimäärin 6,5 -kertainen. Järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitettu yksi euro tuottaa siis runsaat 6 euroa yhtä työtuntia kohti laskettuna. Vapaaehtoistyön rooli tulee korostumaan tulevaisuudessa.

29 Toivomus järjestöille Vapaaehtoistyötä koskevan tutkimuksen kannalta olisi erittäin tärkeää, että järjestöillä olisi olemassa systemaattiset vapaaehtoistyön ja -talouden tilastointi- ja seurantajärjestelmät, joiden tiedot kattaisivat järjestöjen koko toimintakentän ja olisivat myös tutkijoiden saatavissa ja käytettävissä. Koko järjestökentän kattavien toiminta- ja taloustietojen saatavuus palvelee myös järjestöjen omia etuja, kun halutaan tutkia ja arvioida vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassa. Tätä tietoa tarvitaan vapaaehtoistyön arvon esille nostamiseksi yhteiskunnassa ja esimerkiksi myös järjestöjen yhteiskunnalta saaman rahoituksen oikeudenmukaisuuden arvioinnissa.

30 Volunteering in The European Union National Report: Finland Involvement of volunteers by sector, 2002 Source: Yeung, A. B. (2002) Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa ihanteita vai todellisuutta? Helsinki: YTY.

31 Volunteering in The European Union National Report: Finland Economic value of volunteering Voluntary work in voluntary organisations totalled 123 million hours in This translates to 80,000 full-time equivalents (4% of the total labour force). In practice, there are around 82,000 people working in voluntary organisations, of which 25,000 are part-time workers. They make up 3.5 % of the labour force. The calculated value of voluntary work is approximately EUR 2 billion. It has been estimated that the price of an hour of voluntary work by a volunteer reached EUR 15 in 2007

32 Eräitä vertailutuloksia (tuotos/panos) Lähde: SPR, VIVA-tutkimus 2004 Eräitä tutkimuksia VIVA I VIVA II Suomi (v ja 2004) 8,2 3,8 Tanska (v ja 2002) 7,9 6,4 Islanti (v. 2002) 2,9

33 Yhteystiedot Hannu Törmä hannu.torma(at)helsinki.fi (050) Juhani Laasanen juhani.laasanen(at)helsinki.fi (044) Raportti: nro 70

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä Ruralia-instituutti Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus Hannu Törmä RegFin-raportteja 16.4.2010 Mahdollisen kultakaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seinäjoen

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

RAPORTTEJA 101 JULKISTEN KEITTIÖIDEN PAIKALLISTEN ELINTARVIKE- OSTOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TARKASTELUSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTA

RAPORTTEJA 101 JULKISTEN KEITTIÖIDEN PAIKALLISTEN ELINTARVIKE- OSTOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TARKASTELUSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTA HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 101 JULKISTEN KEITTIÖIDEN PAIKALLISTEN ELINTARVIKE- OSTOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TARKASTELUSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTA JULKISTEN KEITTIÖIDEN PAIKALLISTEN

Lisätiedot

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN

212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 212 KOTITALOUKSILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN ARVONLISÄ- VEROKANNAN ALENTAMINEN Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin väylähankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset

Helsingin kaupungin väylähankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 76 Helsingin kaupungin väylähankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia* Hannu Törmä** Helsinki 2007 * Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN?

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE?

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Erikoistutkija Esa Storhammar Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Satakunta Siiville -hanke Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Tausta...

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1.

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1. Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11.1. 2011 No 1237 Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** *

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2008 Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.5.2008 Tekijä Juha Honkatukia (toim.) Julkaisun laji

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Sari ValliluotO

VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Sari ValliluotO VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä Sari ValliluotO Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Selvitys on toteutettu Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Valmisteluraportit 11

Valmisteluraportit 11 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 11 Kotitalouspalveluiden verovähennykset Suomessa ja Ruotsissa Iida Häkkinen Skans Valmisteluraportit 11 kesäkuu 2011 VATT VALMISTELURAPORTIT 11

Lisätiedot

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Julkaisut 59. Talouden rakenteet 2011. Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisut 59 Aki Kangasharju Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Julkaisut 59 joulukuu 211 VATT JULKAISUT 59 Talouden rakenteet 211 Toimittaneet Aki Kangasharju Outi

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

TEM raportteja 12/2011

TEM raportteja 12/2011 TEM raportteja 12/2011 Alennettujen arvonlisäverokantojen taloudelliset vaikutukset VATT Juha Honkatukia, Jouko Kinnunen ja Timo Rauhanen Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma 20.4.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980 MAATALOUDE TALOUDELLISE TUTKIMUSLAITOKSE TIEDOATOJA :o 99 THE ACRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS, o. 99 VILJELIJÖIDE TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJAPITOTILOILLA VUOSIA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Noora Sievänen Pro gradu -tutkielma Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot